I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g"

Transkript

1 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g GENERATION - II sidan Tabell - II: Tabell - II: GENERATION - I Tabell - I: GENERATION I Tabell I: GENERATION II Tabell II: GENERATION III Tabell III: Tabell III: Tabell III: Tabell III: Tabell III: GENERATION IV Tabell IV: Tabell IV: Tabell IV: Tabell IV: Tabell IV: Tabell IV: Tabell IV: Tabell IV: Tabell IV: Tabell IV: Tabell IV: Tabell IV: Tabell IV: Tabell IV: GENERATION V Tabell V: Smedssläkten Palms anor Generationerna I - V (se tabell IV: 1-2 ; släkten Forsslund) finns införda på sidorna

2 2 GENERATION VI Bilaga 3 till tabell VI: 1-2, endast A-grenen Bilaga 4 till tabell VI: Bilaga 6 till tabell VI: GENERATION VII Tabell VII: Emma och Johan Forsslunds bröllopskort... 66/67 Bilaga 3 till tabell VII: Bilaga 5 till tabell VII: Bilaga 7 till tabell VII: GENERATION VIII Bilaga 1 till tabell VIII: Bilaga 2 till tabell VIII: Bilaga 3 till tabell VIII: Bilaga 4 till tabell VIII: GENERATION IX Tabell IX: Bilaga 1 till Supplementet till Släktboken (With English translation) Bilaga 2 till Supplementet till Släktboken (With English translation) Bilaga 3 till Supplementet till Släktboken Appendix 3 to the Supplement of the Family Record Book Poem: "My Dad" by Jean V. Merchant Poem: " My Family" by Jean V. Merchant oooooooooooo

3 1 GENERATION - II Tabell - II : 3-4 Lars, efternamnet är obekant, liksom hustruns namn och respektive föräldrars namn. Födda omkring år Barn : Johan Larsson, ( se tabell - I : 3-4 ), född omkring 1660 i Fager stabruk, Torsåkers församling, Gävleborgs än. Landskap Gästrikland. Tabell - II : 5-6 Johan och hans hustru Brijta. Efternamnen är obekanta. Födda omkring Carin Johansdotter, ( se tabell - I : 3-4 ). Född omkring I Torsåkers Förhörsbok , AA 1 : 2 b, är Carins moder antecknad som svärmoder i smeden Johan Larssons familj. Hennes namn bör ha varit Brijta, eftersom Carins äldsta dotter bar detta namn. Svärmodern Brijta avled under perioden Enligt gammal sed fick äldste sonen farfars ( här Lars ) namn och äldsta dottern ( här Brijta ) mormors namn. Näst äldsta sonen skulle bära morfars namn ( här Johan ) och näst äldsta dottern farmors namn ( Carin ). Carin Johansdotters föräldrar kan ha bu-rit namnen Johan och Brijta. De kan ha varit födda omkring Anmärkning: Före år 1686 var prästerna inte ålagda kyrkobokföring och ett enhetligt formulär för husförhörslängder fastställdes inte förrän på talet. Tidigare fanns s. k. katekismi-längder från slutet av talet och fram till början av talet. I dessa förekommer tyvärr inga uppgifter om födelsetid och födelseort. Längder-

4 2 na var avsedda för anteckningar om befolkningens nattvards- gång. Det utesluter inte att präster före år 1686 gjort informella anteckningar över sina församlingsbor. De nyssnämnda formu- lären innehåller även katekismilängder. Uppgifter om släkten kan kompletteras med studier av bruksböcker, jordägarböcker, generalmönsterrullor, kyrkoräkningar, bouppteckningar, domböcker, utskrivning av bondesoldater (Kung Gustaf II Adolf, ) m. fl. Tabell - I : 3-4 GENERATION - I Smeden Johan Larsson, född omkring 1660 i Fagersta, ( se tabell - II : 3-4 ). Död omkring 1747 och hans hustru Carin Johansdotter, ( se tabell - II : 4-5 ). ( Tors-åkers kyrkoarkiv, Gb, Serie A1-1, , sid ) Gävleborgs län. Landskap Gästrikland. Barn : Lars Larsson Håhl, avrest till Gävle med hustru Barbro. Brijta Larsdotter, Johan Larsson, hustruns namn var Cherstin. Eric Larsson, Anders Larsson Håhl, ( se tabell I : 3-4 ), född omkring Carin Larsdotter, Daniel Larsson Håhl, boende i Fagersta, ( se tabell I : 3-4; Faddrar ). Anmärkning: I Torsåkers förhörsbok anges att Johan hör illa och därför "förmentes svara" vid husförhöret. Så var det ofta med smederna beroende på stångjärnshammarens dån.

5 3 GENERATION I Tabell I : 3-4 Mästersmeden Anders Larsson Håhl, ( se tabell - I : 3-4 ), född omkring 1685 i Fagersta bruk,torsåkers församling Gävleborgs län. Död på ålderdomshemmet i Berg den 19 mars Hustrun var Anna Andersdotter. Anders blev mästersmed i Nyhyttan år Sara Andersdotter Håhl, ( se tabell II : I - 2 ), född 11 oktober, döpt 12 oktober 1708 i Fagersta, Torsåkers församling, Gävleborgs län. Död i Hofors den 24 maj, begravd den 26 maj Hon dog av ålderdom. Gift den 19 oktober Anmärkning: I födelseboken för 1708 är fadern upptagen som smeden Anders Håhl. Faddrar : Abel Pärsson i Fagersta Smedsdrängen Lars Larsson Håhl Matthes Hanssons hustru Daniel Håhls hustru i Fagersta Tabell II : 1-2 GENERATION II Mästersvennen, stångjärnshammarsmeden Fredrich Hansson, född 1716 i staden Plauen, Sachsen, beläget i nuvarande Öst-Tyskland. (Enligt Torsåkers förhörsbok åren , A I : 5,

6 4 sidan ). Föräldrarna är okända och fordrar studier i Sachsen, se anmärkning i slutet av denna tabell. Död den 27 september på ålderdomshemmet i Berg, begravd den 2 oktober Fredrich var gift två gånger: 1. Med Sara Andersdotter Håhl, ( se tabell I : 3-4 ). Död Gift den 19 oktober Med Brita Ersdotter, född 1723 i Storvik, Torsåkers församling. Gift den 1 december Brita var fadder till Fredrich och Saras söner Hans och Fredrich. Barn i första giftet: Anders, ( Anders Fredrichson ), född 21 februari, döpt 26 februari 1744 i Hofors ( se tabell III : 1-2 ). Hans, ( Hans Fredrichson ), född 8 november, döpt 9 november 1746 i Hofors. Avflyttad till Gävle, där han ej kunnat återfinnas. Fredrich, ( Fredric Fredrichson), född 25 juni, döpt 29 juni 1750 Död 1751 i bröstsjuka, endast 3/4 år gammal. Faddrar till Anders: Anders Persson Lars Håhl Hustru ( oläsligt ) Hustru ( oläsligt ) Faddrar till Hans: Jonas Andersson Anders Persson Carin Danielsdotter Brita Ersdotter Faddrar till Fredrich: Per Lundberg hustrun Brita Persdotter Petrus Stolpe Pigan Brita Ersdotter i Storvik Anmärkning: Av Torsåkers församlings Inflyttningsbok , sidorna framgår att Fredrich Hansson inflyttade 1735 från Hille soc-ken i Gävleborgs län. Hille bruk ligger 10 km norr om Gävle.

7 5 Husförhörsböcker för Hille församling finns inte före år Ej heller bruksböcker finns. Med hänsyn till att Fredrich endast var 19 årgammal har man antaget att han invandrade1735 till Hille, via Gävle hamn. Av Hoforss Bruks Hufvud Book Anno 1735 : 3, uppslag 98, framgår att Fredrich fick anställning vid bruket som kol-dräng den 1 oktober Han erhöll ett löneförskott att an-vändas för inköp i bruksmagasinet. Förskottet "descorderades" i 1736 års balansräkning. Eftersom Fredrich enligt husförhörs-boken var född i Sachsen har för säkerhets skull födelse-böckerna i Hille studerats för år 1716 och enligt nedan även för år Ingen pojke med namnet Fredrich återfinnes i dessa under de aktuella åren. I Torsåkers dödsbok för år 1791 ( Torsåkers kyrkoarkiv, Serie C:4, sidan 475 ) anges det att Fredrich dog på fattigstugan, ålderdomshemmet, i Berg av rötfeber (fläcktyfus) 79 år gammal. Är denna åldersangivelse rätt, så skulle Fredrich vara född 1712 och inte Födelseåret 1716 får efter nyssnämnda kontroll anses vara det rätta. Fredrich förekommer ej heller i Hille församlings kommunionböcker (nattvardsböcker). Det förekommer i gamla tider datum- och namnfel i kyrkoböcker, bouppteckningar och andra handlingar. Den 1 juli 1989 har Gösta Forsslund i brev gjort en förfrågan om släktfadern Fredrich Hansson i Östtyskland. Brevet är efter ambassadens hörande adresserat till "Ministerium des Innern Staatliche Archivvervaltung." Berliner Strasse Potsdam. DDR. Se även en särskild redogörelse betitlad: "På Mästersven-nen Fredrich Hanssons tid." Tabell II : 3-4 Bergsmannen Philip Pehrsson och hans hustru Catharina Jonsdotter i Tyrishyttan, Torsåkers församling, Gävleborgs län. Landskap Gästrikland. Catharina ( Carin ) Philipsdotter, ( se tabell III: 1-2 ), född i Thyris-

8 6 hyttan 27 februari Död 28 april, begravd 6 maj Faddrar: Eric Ersson och hans hustru, Carl Jonsson, ( troligen Carins morbror). GENERATION III Tabell III : 1-2 Mästersvennen, stångjärnshammarsmeden Anders Forsslund, född 21 februari 1744, ( se tabell II : 1-2 ), och hans hustru Catharina (Carin ) Philipsdotter, ( se tabell II : 3-4 ). Gifta den 28 decem-ber 1767 i Hofors. Död 28 april Anders dödsår är inte fastställt, vilket framgår av nedanstående text, dock troligen mel-lan Han flyttade ensam från familjen Fredric Forsslund, född 7 maj, döpt 9 maj 1770 i Hofors, Torsåkers församling, ( se tabell IV: 1-2 ). Pehr ( Petter ) Forsslund, född 21 maj, döpt 22 maj 1774 i Hofors, Torsåkers församling. Gift 29 maj 1798 med Catharina God. Pehr dog 6 december Se nedan i slutet av denna tabell. Hans Forsslund, född 29 september, döpt 1 oktober 1786 i Strömbacka bruk, Bjuråkers församling. Är antecknad som "knipsmedsdräng ". En dotter, "som är död." Född och död i Strömbacka. Ej återfunnen i Födelse & Dödboken för åren Se nedan. Faddrar till Fredric: Anders Isacsson och hans hustru Margareta Hansdotter

9 7 Smeden Per Persson Pigan Brita Persdotter från Hofors Uppgiften om Anders Forsslunds dotter har återfunnits i Bjur- åkers Död- och Begravningsbok , sidan 31, april månad 1797 ( mikrofilm GH - 22 ). Anteckningen lyder: "Catharina Philipsdotter på Strömbacka; Enkan Catharina Philipsdotter föddes i Torsåkers förs. Fadern Bergsmannen Philip Pehrsson och Modern Catharina Jonsdotter. Gift 1767 med Mästersvennen Anders Forsslund, haft 3 söner med honom, och en dotter som är död. Kom till Församlingen 1782, hafva lefat stilla och Christligt, dog efter Gudelig beridelse d: 28 Apr. och begravdes d: 6 Maj, 54 år gammal." "Bouppteckning från Delsbo häradsrätt, akt 342 år 1797, efter Hammarsmedsänkan Catharina Forsslund. Boet är uppgivit den 8 maj av mästersmeden Jonas Boldner och Daniel Wård. Behållningen var 11 daler". Dödsdagen är i akten felaktigt angiven till den 2 maj. Skall vara 28 april, begravd 8 maj. Namnbyte: Anders Fredrichson var den förste som kallade sig Forsslund. I husförhörsböckerna för Torsåkers församling står han upptagen som Anders Fredrichson fram till utflyttningen I Torsåkers Kyrkoarkiv, serie B B: 1, Utflyttningsboken, sidan 355, anges den 21 augusti 1782, att "Smeden Anders Fredricsson Forslund i Ho-fors utflyttade till Bjuråker med hustrun Carin Philipsdotter samt sönerna Fredric och Peter". I Bjuråkers församlings husförhörs-längder återfinnes han som Mästersven Anders Forsslund. Enligt dopböckerna i Torsåkers församling anges, att fadern till sönerna Fredric och Pehr heter Anders Fredrichson och att i Bjuråkers församling fadern till den på Ström-backa bruk födde sonen Hans, heter Anders Forsslund.

10 8 Tidpunkten för namnbytet kan därför anges till år 1782 och att bostadsorten Hoforss, som stavades på detta sätt vid denna tid, kan ha påverkat namnets stavning och sammansättning. Anmärkning: Familjen bodde först i Hofors och flyttade sistnämnda år till Åsmanshyttan, Torsåkers församling, Gävleborgs län. Land-skap Gästrikland. Återflyttade till Hoforss Bruk och arbetade där som hammarsmed och mästersven. Den 21 augusti 1782 flyttade familjen till Strömbacka bruk, Bjuråkers församling, Gävleborgs län. Landskap Hälsingland. I denna församlings husförhörsbok för åren ( A I: 4 ) är Anders antecknad som "Bort-flyttad" i kolumnen för "Omständigheter". Vart han flyttade är inte antecknat. Han har del-tagit i husförhören fram till den 16 februari 1789, varför detta år är hans flyttningsår. Familjen bodde kvar i Strömbacka och ingen ändring har skett inom familjen i husförhörsboken till och med år Hustrun Catharina Philipsdotter dog Hon anges då som änka. En anledning till Anders avvikande från familjen kan vara en av Domkapitlet i Uppsala beviljad skilsmässa. Frånskilda hustrur kunde nämligen i kyrkoskrivningshandlingarna vid denna tid uppträda med beteckningen "änka" i brist på lämplig beteck-ning för hennes civilstånd. Skilsmässan brukade även behandlas vid världslig domstol. Frågan är dock om i så fall ärendet varit uppe i Bergstingsrätten, där mål med bruksfolk inblandade normalt förekommer. Bergstingsrättens protokoll och domböcker förvaras i Bergmästarens arkiv, i Landsarkivet i Uppsala, där även Uppsalas domkapitels arkiv med däri ingående skilsmässohandlingar är att finna. Efter besök i Uppsala Landsarkiv har man i Domkapitlets hand-lingar ej kunnat få bekräftelse på någon skilsmässa mellan Anders och hans hustru Elisabeth. Vid genomgång av i Landsarkivets Bergstingsrätteprotokoll och domböcker fann man att dessa slutade år Man fick därför vända sig till Riksarkivet i Stockholm och där studera Renovationer (förnyande) av Bergstingsrätternas domböcker för efterföljande år. Bergstingsrätterna hade en egen indelning av riket. Arkivet heter: Bergskollegie arkiv. Gästrikland och Hälsingland har för aktuella år samman-

11 9 förts i: Uplands Domböcker I detta finns ett ytterli-gare arkiv: Advokatfiskalskontorets arkiv. Rättsprotokoll. Dessa är samlade i fyra volymer. Signum: E II e: 19, 20, 21, 22. Dessbättre återfanns ingen Forsslund vare sig i domstolsprotokoll eller i saköreslängder. Däremot kände man igen både bruksanställda och patroner vid Strömbacka bruk. Överraskande fann man under ovanstående år, inbundna bland domsprotokollen, en försäkringskassas bokföringar år : Räkning öfver Gästrikelands Hammar Smeds Låde Medel. Inbetalningar gjordes av enskilda smeder eller från på respektive orter befintliga lokala "lådor". Inkomster erhölls även från de avgifter som uttogs för "Mäster Bref" och för "Mäster Svens Bref". Se bilaga 1, sidan 1. I räkningen för 1786 fanns den eftersökte Anders Fors(s)lund som inbetalare av 40 skillingar. Han har troligen tillfälligt bott på Åttersta bruk, men skriven på Strömbacka bruk. Se bilaga 2, sidan 2. Åttersta ligger i Ovansjö församling, Gävleborgs län. Torsåkers församling, från vilken Anders flyttade 1782 till Strömbacka, gränsar till Ovansjö församling. Kassan gjorde utbetalningar till smederna och deras anhöriga. Se bilaga 2, sidan 3. Utebetalt till Förlamade Smeder och Enkor. Man betalade även för korttidssjukdom, t ex "Mästersmed Jonas Waller 10 veckor ofärdig". Se bilaga 1, sidan 2. Ett annat konto fanns under "Utgifter": Till Hammarsmeds Lärlingar. Under denna rubrik återfinns Anders Forsslunds son: Fredr. Forsslund, Strömbacka. Se bilaga 1, sidan 2. Utbetalningen får väl ses som ett stipendium. Vid kontroll av mantalsförteckningarna i både Ovansjö och Torsåkers församlingar kunde Anders inte återfinnas. Detta kan förkla-ras av "att han var på resande fot". I avräkningsboken år 1791 för Strömbacka bruk finns en anteckning gällande december 1790 för smedsdrängen Fredric Forss- lund. Han debeterades "efter Flodmans uppgift" (Inspector Sven Aaron Flodman, Strömbacka bruk) för:

12 10 " ett par strumpor genom Roten nr 2 i Harmånger Contant Summa 6.44 daler". Kan detta varit en omkostnad för fadern Anders? I så fall lever han 1790 och är inflyttad till Harm-ånger. Ej återfunnen i denna församlings husförhörsbok åren Ej heller i In- och Utflyttningsboken, För tidigare år saknas denna bok. Ej i Död & Begr boken På resande fot? Se sid Av ett personregister till, "Mantalsförteckningen för Bruk i Hälsningland ," i Ramseles släktforskningscentrum fann man att en Anders Forsslund var mantalsförd på Hedvigsfors Bruk. Vid kontroll av mantalslängderna är det sonsonen med samma namn född 1794, som avses (se tabell IV : 1-2). Tyvärr kan man fortfarande inte efter 1789 påvisa Anders Forsslund, född 1744, i förhörslängder eller dödsböcker i eller Bjuråker omkringliggande församlingar. I Iggesunds Bruks arkiv finns Strömbacka Bruks bokföringsböcker och likaså Hedvigfors Bruks bokföringsböcker. De senare saknas för de aktuella åren I detta arkivs handlingar gällande Strömbacka Bruk har ytterligare forskningar gjorts angående Anders. Tyvärr finns inte räkenskapsböcker för den i detta sammanhang intressanta tidsperioden före Man kan fastslå att Anders inte är antecknad vid bruket från och med Sonen Fredric efterträdde fa-dern som mästersven och fick sin första mästersvenslön Dock återkommer Anders i Avräkningsboken för Strömbacka Bruk år I registret över i boken upptagna personers namn under bokstaven F, finns bland andra: Mästersven Fredric Forsslund, sidan 35, Smedsdrengen Petter Forsslund, sidan 39, och anteck-ningen: "Bortflyttad Smed. Anders Forsslund", sidan 40. Debet- och Creditsidorna visar följande överskrift: "Smeden Bortrymd: Anders Forsslunds Hustru". Hustrun har debeterats den 1 augusti och 1 september 1796 för Råg, Korn och Salt samt för 1 rulle Tobak. Hon har crediterats för en ingående Balance d: 31 Oct 1795, enligt conto 517, med 1.16 RD och d: 1 Sept, 1796 med 2.12 RD på Dagsverkscontot, 659. Kontot är i balans.

13 11 Stor möda har som synes nedlagts för att återfinna Anders Forsslund för att fastställa var och när han dog. Anmärkning: Bergstingsrätter var specialdomstolar i Bergslagen för alla yrkes-, arbets- och leverans-"stridigheter rörande gruvor, hyttor, stångjärns- och manufakturhammare samt ädlare verk". Ordförande var en bergmästare och bisittare bergsnämndemän. Bergstingsrätter omtalas 1672 såsom "av ålder brukliga" och upphävdes 1852, då deras domsrätt överflyttades till de allmänna underdomstolarna. Från bergstingsrätterna kunde man vädja till Bergskollegium, som var ett centralt ämbetsverk i Stockholm för tillsyn över den svenska bergshanteringen och avdömande av dit överklagade mål från bergstings- och gruverätter. Bergskollegiums domsrätt upphävdes 1828 och överfördes till de allmänna domstolarna, varefter Bergskollegium upplöstes 1857 och dess övriga ärenden övertogs av Kommerskollegium. (Svensk Uppslagsbok AB. Malmö. 1938). Hammarsmedjan vid Strömbacka bruk anlades år I Capitalboken år 1796 finns inte mästersvennen Anders med, men sonen Fredric är nu upptagen som mästersven och sonen Petter ( Pehr ) som smedsdräng i samma lag med Jonas Boldner som mästersmed. Se bilaga 3, sidan 1. Beträffande Petter Forsslund, se nedan i slutet av denna tabell. Historikutdrag: Strömbacka och Hedvigsfors bruk. År 1742 utfärdades privilegium för kanslisten Daniel Ahlbom för anläggning av två hamrar och masugn i Bjuråker. Den ena hammaren byggdes vid Dalån och fick namnet Aldersfors - senare ändrad till Hedvigsfors. Den andra hammaren uppfördes vid Rågärdsån och masugnen vid Österbo nära Hedvigsfors. Ahlbom tog redan från början med sig sin svärfar Petter Strömbäck som hälftenägare och 1746 delades bruken så, att Strömbäck fick hammaren vid Rågärdsån - platsen kallades efter Strömbäck för Strömbacka. Strömbäck fick också hälften i Österbo masugn. Ahlbom fick på sin lott Hedvigsfors. För Strömbacka var

14 12 transporterna av tackjärnet från Österbo besvärliga och dyra och därför byggde han 1796 en egen masugn i Moviken. Han behöll dock sin andel i Österbo fram till 1820-talet. Brukshanteringen i Bjuråker var långt ifrån någon lysande affär och fram till Tamms förvärv år 1827 var ägarskiftena många. Det var framför allt transporterna av malm och stångjärn som drog stora kostnader. Per Adolf Tamm var född 1774 vid Österby. Han var politiskt radikal och när han var 24 år gammal avsade han sig adelskapet och ändrade stavningen av sitt namn från Tham till Tamm. Det var en åtgärd som gav eko i det svenska ståndssamhället lät han adla sig på nytt och 1843 mottog han friherrevärdigheten. ("Iggesund år". Toivo Savolainen och Lena Zacco-Broberg. Ljungföretagen i Örebro AB. 1985). Strömbacka bruks hammarsmedja var färdigbyggd år1753 efter sex års envist motstånd från skogsbönder och ortsbor. Ägaren, Erik Strömbäck, sålde 1750 hälften av bruket till friherre Per Abraham Löth - Örnsköld ( ), den framstående norrländske kulturfrämjaren, som 1762 blev landshövding i Västernorrlands län och efter vilken staden Örnsköldsvik har fått sitt namn. År1756, (se bilagorna 1 och 2 tillhörande: "På Mästersmeden Fredric Hanssons tid". G. Forsslund. 1989) blev Örnsköld ensam ägare av Strömbacka bruk. När han nu övertog bruket var det "på väg att bliva öde". Antalet anställda uppgick till fyra personer hade antalet ökat till sjutton. Dessutom måste han skaffa hästar och folk, som utförde malmtransporterna, och även egna kolare, då bönderna vägrade att kola för brukets räkning. Det slutade med att bergsrådet Örnsköld år 1774 sålde bruket till en grosshandlare och en grosshandlaränka i Stockholm. Dessa sålde i sin tur 1780 till brukspatron Mats Smaraeus. Denne gjorde förändringar i driften men utan att lönsamheten ökade. År 1789 måste han avstå egendomen till riksbanken. Samma år ropade ett konsortium in bruket på exekutiv auktion. Men endast för att i sin tur sälja det. Så gick bruket eller hälften därav från den ena ägaren till den andra som ett spekulationsobjekt. (Bror Jons-son:"Movikens masugn och järnhanteringen i Bjuråker". Utgivare: Stiftelsen Movikens masugn. Malungs boktryckeri. 1972).

15 13 Säkerligen var det de osäkra arbetsförhållandena vid Strömbacka bruk som gjorde, att Anders Forsslund 1789 sökte sin utkomst vid andra bruk. Sonen Fredric blev mästersven och Petter blev kvar. Valloner, vallonsmide och tysksmide. Till Sverige inkallades valloner efter år 1618 på Gustav II Adolfs uppmaning. Mellan kom cirka familjer hit, varav 80% stannade kvar. Resa och uppehälle var betald, utgick från Amsterdam med båt och avslutades i Norrköping. Sveriges befolkning var vid denna tid personer, av vilka 95% var bönder. Vallonerna var kända för sin arbetsamhet och duglighet och de anses ha utgjort ett värdefullt tillskott till vår folkstam. Vallonsmidet, infört på 1640-talet av Louis De Geer och hans invandrande vallonska smeder, tillämpades bara i Uppland. Att tysksmidet - som också bedrevs vid flera uppländska bruk - dominerade så stort i övrigt berodde bland annat på att tillverkningen var mera ekonomisk. Andelen kasserat tackjärn blev mindre, liksom kolåtgången. Tysksmidet gav ett bra kvalitetsjärn för ordinära ändamål och hade stora användningsområden. Men det fanns en risk för att det kunde innehålla farliga slaggrester, däribland silikat, och sådant ville smederna i Sheffield i England inte veta av. Från och med 1700-talets första hälft hade Dannemorajärnet blivit speciellt efterfrågat. Förklaringen till varför ämnesjärn från det uppländska vallonsmidet ansågs så mycket bättre än all annan råvara av ståltillverkarna och smederna i Sheffield har sökts sedan 1700-talet. Vid mitten av 1800-talet framstod det som självklart att undersökningen måste börja just med Dannemora malmen. Ty det var från Dannemora gruva alla de uppländska bruken hämtade sin malm. Många försök på 1700-talet visade att vallonjärnet var bättre än det tysksmidda jär-net även när det senare baserades på tackjärn framställt av sam-ma Dannemoramalm. Förklaringen måste således sökas i en analys av momenten i själva järntillverkningen, som ju var olika i tysksmide och vallonsmide. Ett sådant var att vallonsmederna till allt pris försökte undvika att sand kom in i järnet. Med ledning av såväl de samtida beskrivningarna som aktuella undersökningar av bevarade provstycken kom bruksdisponenten Wilhelm Ekman

16 14 ( ) fram till att det avgörande låg i vallonernas metod för färskningen - den oxidationsprocess i smedjan genom vilken tackjärnet överföres till smidbart järn. Vid färskning enligt vallonmetoden skapades bland annat en återoxidering av det mangan som funnits i malmen och som tidigare reducerats i masugnen. Man fick därigenom en färskslagg med hög halt av manganoxid, vilket motverkade risken för farliga, kiselsyrarika slagger i det blivande ämnesjärnet. Samtidigt var denna slagg mera lättfly-tande än annat slagg. Den stöttes därför lättare ut när smältstyc-ket smiddes under hammaren. Resultatet blev dels att vallon-järnet erhöll en lägre slagghalt än andra metoder, dels en finare slaggfördelning. Smederna i Sheffield karaktäriserade de goda egenskaperna med två ord: "sound" och "body". Med "sound", på svenska "tätt", avsåg de att järnet inte innehöll slagginne-slutningar av besvärande form eller myckenhet. Med "body", på svenska "kropp", syftade de på ämnesjärnets egenskap att inte bli grovkorningt och sprött vid värmning till hög temperatur. Just detta att den slagg som till slut ändå återstod i järnet var så ofarligt blev själva pricken över i-et för det svenska vallonjärn som smederna i Sheffield var så förtjusta i att det under 200 år låg högst i topp på den internationella prislistan. I Österbybruk lades vallonsmedjan ned 1943, och 1947 stängdes den allra sista vallonsmedjan i världen, Strömbacka bruk i Hälsingland, som i slutet av 1800-talet fått rätt att tillverka vallonstångjärn av Dannemoramalm. (Forsmark och vallonjärnet. Forsmarks Kraftgrupp AB). I Riksarkivet finns Bergsrådet Sven Rinmans bok: "Bergwerks Lexicon". Del I tryckt 1788 och Del II tryckt 1789 hos Johan A. Carlbohm i Stockholm. Från denna bok har inhämtats följande: "Smältare-dräng" heter den arbetare, som är smältaren behjälplig vid smältningen, för härd eller ugn. Vid tysksmide får denne namn av "MästerSvän". Stångjärn (Stabeisen) är det smidiga järnet, som vanligen uträc-kes och försäljes uti stänger. Det tillverkas antingen direkt ur malmen, såsom vid blästerverk, eller rännverkssmide eller göres det allmännast av tackjärn genom omsmältning uti tjänliga härdar,

17 15 Tysk-, Vallon- och Halvvallonsmide. I allmänhet indelas stång-järnet efter egenskaperna, Gott, Rödbräckt och Kallbräkt, av vilka var och en äger ganska många grader. Stångstål är egentligen det garvade (smidbara) stålet, som försäljes uti fyrkantiga 3 1/2 à 4 alnar långa stänger, vilka emot ändarna är något smalare än mitt på och bindas med tvenne band uti knippen. Det kallas även knippstål. Pehr ( Petter) Forsslund I Vigselhandlingar för Bjuråkers församling åren , volym E: 1, ( mikrofilm GH : 22 ), finns en "Förteckning uppå de Personer som hava trädt uti Cristelig ägtenskap ifrån år 1793". "År 1798: Koldrängen ( f ) Petter Forsslund från Strömbacka och Pigan ( f. 1772) Catharina Olofs-dotter God från Norrbo, vigdes d : 29 Maj. Lysningen finns i Norrbo. ---" Yrkesbeteckningen för Petter är felaktig. I Strömbacka Bruks Afvräkningsbook Anno är Petter antecknad som smedsdräng och i dödsboken som spiksmed. I Död - och begravningsboken för Bjuråkers församling åren , sidan 41, december månad 1798 finner man: "Spiksmeden Petter Forsslund på Strömbacka blev född 1774 d. 21 Maj i Gestrikland. Fadern var hammarsmeden vid Hoforss bruk i Torsåkers socken Anders Forsslund och modern Catharina Philipsdotter. Kom hit till församlingen 1782, och 1798 d: 29 Maji gifte han sig med soldatdottern Catharina God, ifrån Norrbo, och lefde med henne allenast i 29 veckor, druknade på Öfvre Brukssjön d: 6 December, då han skulle gå till Frisbo i ett angeläget ärende, och begrovs d : 9 December, uti en ålder av 24 år, och några månader". Brukssjön bestod av två delar, en Öfvre och en Nedre del. Dessa var förenade med ett smalt sund där isen försvagades genom strömmande vatten. Sannolikt drunknade Petter här, då han skulle nå Frisbo på andra sidan av sjön. Sedan sundet har vuxit igen, har två sjöar uppstått. Öfvre Brukssjön heter nu Frisbosjön och Nedre Brukssjön kallas Brukssjön. Den charmfulla byn Frisbo ligger nordväst om Öfvre Brukssjön d v s Frisbosjön. Se bilaga 1.

18 16 Församlingskyrkorna i Bjuråker och Norrbo är belägna nära varandra. Bjuråkers kyrka är från medeltiden. Sin nuvarande storlek fick den I kyrkan förvaras en mässbok, den så kallade "Bjuråkershandskriften" från I kyrkan finns också St Göran i form av en träskulptur av Haakon Gullesson. Norrbo kyrka från 1799 ligger vackert vid södra Dellen. Kyrkan har skulpturer ifrån 1200-talet. Längst bak i kyrkan står en spruc-ken kyrkklocka från 1569 på en sockel. Klockan är Hälsinglands äldst bevarade. På andra sidan landsvägen står klockstapeln, som egentligen är överdelen på den kyrka som fanns i Norrbo före Vid kyrkstallarna finns ett gammalt gravfält. (Hembygdsgårdar och andra historiska platser i Hudviksvalls Kommun. Fritidskontoret, Hudiksvalls kommun. AB Söderhamns- Kurirens Tryckeri. 1977). Tabell III : 3-4 Kolaren Henric Grelsson, född 1732 på Ramshyttans bruk i Ramsbergs församling, Örebro län, död 27 maj 1789, och hans hustru Catharina Ericsdotter, född 1737 i Bjuråkers församling. Landskap Hälsingland. Död 15 maj Familjen bodde på Hedvigsfors bruk i Bjuråkers församling. Elisabeth ( Lisa ) Henricsdotter Grelsson, född den 25 oktober, döpt den 26 oktober 1767 på Hedvigsfors bruk i Bjuråkers församling ( se tabell IV : 1-2 ). Död 18 februari 1836 i Överlännäs församling. Landskap Medelpad. Gift två gånger ( se tabell IV : 1-2 ; Forsslund och tabell IV : 1-2; Palm ). Åsa Henricsdotter Grelsson. Åsa blev fadder till sin systerdotter Catharina Forsslund ( se tabell IV : 1-2; Faddrar ).

19 17 Tabell III : 5-6 Smeden Petter de Vall och hans hustru Anna Hansdotter i Gåhlsjö bruk, Boteå församling, Västernorrlands län. Landskap Ångermanland. Erik de Vall, född den 9 december 1763, ( se tabell IV : 3-4 ). Faddrar : Eric Kristopherson och hans hustru Johan Mattsson och hans hustru Drängen Michel Tjäder Fader: Hans Tjäder Pigan Johansdotter Dewall, Fader: Johan Dewall alla på bruket i Gåhlsjö. Anmärkning: Släkterna De Vall, De Wall, Dewall är vallonättlingar. Utförlig forskning av denna släkt har gjorts av Harry de Wall. Adress: Råsvedjevägen Sundsvall. Telefon: Tabell III : Andreas Aborre och hans hustru Kierstin Christophersdotter i Själevads församling, Väster-norrlands län. Landskap Ångermanland. Barn : Cristopher Aborre, född den 17 februari 1756 i Själevads församling, (se tabell IV : 13-14). Tabell III : Hans Persson och hans hustru Sigrid Persdotter i Hädanberg, Anundsjö församling, Västernorrlands län. Landskap Ångermanland.

20 18 Chierstin Hansdotter, född 19 januari 1752 ( se tabell IV : ) i Anundsjö församling, Västernorrlands län. GENERATION I V Tabell IV : 1-2 Mästersvennen, stångjärnshammarsmeden Fredric Forsslund, (se tabell III : 1-2 ) född 7 maj 1770, död 24 maj 1800, och hans hustru Elisabeth (Lisa) Henricsdotter Grelsson, ( se tabell III : 3-4 ) född 25 oktober 1767, död 18 februari 1836 på Björkå bruk, Överlännäs församling. Mästersven 1796 eller tidigare Änkan Elisabeth ingick ett nytt äktenskap den 28 oktober 1804 med smedsdrängen Jan ( Joh: ) Benjamin Palm, båda från Strömbacka i Bjuråkers församling. Jan föddes 17 juni 1780 i Hassela församling, Gävleborgs län. Landskap Hälsingland. Död 23 april 1856 på Björkå bruk, Överlännäs församling, Västernorr-lands län. Han hade ingått i samma smedslag som Anders och Fredric Forsslund. Jan Palm var, vid sonen Johan Erics födelse 1807, mästersmed på Strömbacka bruk. Jan kallades omväxlande för Jan och Johan (se "Joh:" ovan). Familjen flyttade norrut 1809, till Robertsfors 1813, avflyttningsattest 1815 till Björkå bruk. Se si-dorna i Smedsläkten Palms Anor (som omfattar sidorna 27-31). Jan Palm finner man i tabell III : 1-2 och tabell IV : 1-2. Barn med Jan Palm: Benjamin Palm, Johan Eric Palm, Pehr Olof Palm, född 19 april 1805, Strömbacka bruk, Bjuråkers församling. född 8 februari 1807, Strömbacka bruk, Bjuråkers församling. född 29 mars 1812, i Robertsfors församling.

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

Anfäder Anna Hildegard Wall

Anfäder Anna Hildegard Wall Anfäder Anna Hildegard Wall Anna Hildegard Wall. Född 1900-10-28 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1923-07-04 Duluth, USA 1). Immigrerade 1931 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1942

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK Herling Hilda Maria Persson Gunnar Bonde i Herrljunga Arvidsgården Svensdotter Helena Herrljunga Sigrid Maria Vilhelmina Eriksson Alfred Trädgårdsmästare i Herrlj. Nästegården Andersdotter Anna Sofia Stina

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Maja Persdotter 1776-1857 Johan Persson 1776-1843 Stina Jacobsdotter 1802-1873 Sven Jaensson 1800-1873 Maria Jonasdotter 1814-1855 Carl Johan 1833-1833 Johanna 1835-

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691 Kyrkoherde- Herr Joen Salamontes 1623-24/6 1696 bostället Joens hustr.catharina Andersd. d.sara Johansd 1687-16 16-10 1691-7 1692-9 16 1691 1692 1691 1694-1 1695-6 1696-1 hem 1696-6 1697-6 h.sakn. 1695

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Anfäder Petrus Andersson

Anfäder Petrus Andersson Anfäder Petrus Andersson Petrus Andersson. Född 1883-11-30 Gävle (Gästrikland). Död 1944-03-10 Gävle (Gästrikland). Far: I:1 Anders Johan Andersson. Mor: I:2 Catharina Charlotta Persdotter. Familj med

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs 1 (130) Ättlingar till min farfars mormors morfar Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs Denna utredning är tänkt att innefatta samtliga ättlingar födda före 1937 till ovanstående person. Jag är själv

Läs mer

BORGSJÖ - EN VIT FLÄCK PÅ SLÄKTFORSKARKARTAN?

BORGSJÖ - EN VIT FLÄCK PÅ SLÄKTFORSKARKARTAN? 1 (10) BORGSJÖ - EN VIT FLÄCK PÅ SLÄKTFORSKARKARTAN? Av Karl-Ingvar Ångström Sent på kvällen den 28 februari 1844 brann prästgården i Borgsjö ner. Komministern Erik Carleson, 74 år, innebrändes. Det ryktades

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

1 Lilja. Borg. Lilja. Lilja. Generation I 2 f Lilja. Lilja Eriksson. Lilja. 3 m Larsdotter Lilja.

1 Lilja. Borg. Lilja. Lilja. Generation I 2 f Lilja. Lilja Eriksson. Lilja. 3 m Larsdotter Lilja. 1 Carl August Ka Lilja. Gevärshantverkare, vapenhantverkare. Född 1880-12-20 i Brinken, Vist (E). Döpt 1880-12-26 i Brinken, Vist (E). Faddrar: Bonde Alfred Nilsson. med hustru NN NN. Johanna Andersdotter.

Läs mer

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1 2015-05-29 Sida 1 Tabell 1 Johannes Gill (Andreasson) (85:290). Född 1825-04-27 i Vitakulla, Sjöarp, Möne. Levde i Vitakulla, Sjöarp, Möne (AI:2s25,AI:3s83). Levde från 1837 i Sörgården, Möne (AI:3s107).

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg Första säkra uppgifterna om släkten Hansson-Christensson-Malmberg-Castenfors återfinns i Håslöfs församlings husförhörsböcker. År 1734 finner vi där husmannen Hans Jakobsson som ägare av gården nr 18 i

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Hur gör man när man släktforskar!!!

Hur gör man när man släktforskar!!! Hur gör man när man släktforskar!!! Här börjar man!! www.svar.ra.se Välj det första alternativet: Till nya Digitala forskarsalen I det gula fältet väljer du Logga in Författad av Lisbeth Warnqvist 2013-10-11

Läs mer

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Småland, Öland & Östergötland, fyra län, sedan 1908 Riksarkivet Den statliga arkivorganisationen KULTURDEPARTEMENTET Björn Jordell RIKSARKIVET

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Hans Larsson 1(10) Utg 2 Okt 2007 Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Innehåll Infällt foto:

Läs mer

Ättlingar Erik Jonsson

Ättlingar Erik Jonsson Ättlingar Erik Jonsson Erik Jonsson. Född 1705 Fageråsen. Död 1776-11-07 Nyed. Begravd 1776-11-10 Nyed. Äktenskap med Kirstin (Christina) Biörsdotter (Född 1703 Nyed. Död 1768-07-04 Fageråsen.). Vigsel

Läs mer

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping.

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping. Version 2015-04-12 Biografi för Elvira Teresia "Teres" Ahlström född 1881-12-23 Teres var min verkliga farmor. Hon dog redan 1931, 12 år innan jag föddes. Farfar gifte om sig samma år med Elsa som jag

Läs mer

1 Larsson. Johansson. Larsson Lennermark. Larsson Lennermark. Larsson Lennermark. Larsson Lennermark. Generation I 2 f Ersson. Larsson. Larsdotter.

1 Larsson. Johansson. Larsson Lennermark. Larsson Lennermark. Larsson Lennermark. Larsson Lennermark. Generation I 2 f Ersson. Larsson. Larsdotter. 1 Fritz Axel FA Ka Larsson. Distriktsföreståndare. Född 1876-10-04 i Blåberga, Lerbäck (T). Döpt 1876-10-20 i Blåberga, Lerbäck (T). Faddrar: P G Nordin i Sumpen, Viby (T). Hustru i Sumpen, Viby (T). Död

Läs mer

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång.

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång. Upptäck din familjs släkthistoria! Att släktforska är både spännande och roligt och du lär dig mer om dig själv och dina förfäder under din resa bakåt i tiden. Kanske är du nyfiken på om du är släkt med

Läs mer

Bocken brinner i Gästrikland

Bocken brinner i Gästrikland Bocken brinner i Gästrikland Varför var Adam alldeles klarvaken fast det var mitt i natten? Pappa väckte honom för att han skulle titta på fotografiet. Gävle I vilken stad bodde Bosse? Varför berättade

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga 1.5.1 Lantvärnet 1.5.2 Beväringar före 1886 1.5.3 Beväringar och värnpliktiga 1886- Värnpliktsorganisationens framväxt Den första

Läs mer

Släkten Törnqvist. Sammanställt av Sylvia Törnqvist Loogna i maj 2013.

Släkten Törnqvist. Sammanställt av Sylvia Törnqvist Loogna i maj 2013. 1 Släkten Törnqvist Sammanställt av Sylvia Törnqvist Loogna i maj 2013. I den ljusa sommarkvällen 1815 kom allvarsamma män till det lilla soldattorpet Lustigholm med budet att soldaten Lars Eriksson Törn

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

ARKIVFILMNINGEN I LANDSARI(IVET

ARKIVFILMNINGEN I LANDSARI(IVET ARKIVFILMNINGEN I LANDSARI(IVET Av Erik Dahlgren ~en gamla frågan om skyddandet av arkivens samlingar ~ har under senare tid fått skärpt aktualitet. Detta beror dels på det hot mot arkivaliernas existens,

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Jonny Nilsson 2013 Det är så här de flesta äldre Mönsteråsare minns husar Skog - i uniform och till häst på hembygdsföreningens årsfest.

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin

Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin Redan före kommunsammanslagningen 1971 tillhörde Storön Åmål. Den första noteringen om detta, som man kan hitta i Tösse husförhörslängder,

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort Avskrifter, register, och Redovisningen är topografiskt ordnad och delvis förenklad. För mer detaljerade upplysningar kontakta Medelpadsarkiv. Västernorrland Statliga arkiv Biskopsvisitationer, domkapitlet

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Markussönerna i Granberga

Markussönerna i Granberga Markussönerna i Granberga Granberga ligger ungefär 15 km norr om nuvarande Karlskoga tätort, I mitten av 1500-talet var detta fortfarande obruten bygd och det var glest mellan gårdarna. Jöns Nilsson 1

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

LUNDKULLASLÄKTEN MARIA ELISABET PERSDOTTER 1755-1810

LUNDKULLASLÄKTEN MARIA ELISABET PERSDOTTER 1755-1810 LUNDKULLASLÄKTEN MARIA ELISABET PERSDOTTER 1755-1810 OCH HENNES ÄTTLINGAR MARIA ELISABET (MAJA LISA) PERSDOTTER; Född 1755.08.22 i Lundkulla, Adelsö församling, Uppland; Döpt 1755.08.24; Flyttade 1773.10.24

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Register till Antavlor på MGFs hemsida

Register till Antavlor på MGFs hemsida Register till Antavlor på MGFs hemsida Namn1 Namn2 Född Varfödd Död Vardöd Tavla Abrahamsson Grafström Olof 1695 Stöde (Y) 1771 Säbrå (Y) 2 Ahlgren Anna Olivia 1839 När (I) 1937 Ardre (I) 1 Alberchtsdotter

Läs mer

Register till Antavlor på MGFs hemsida

Register till Antavlor på MGFs hemsida Register till Antavlor på MGFs hemsida Namn1 Namn2 Född Varfödd Död Vardöd Tavla Andersdotter Brita Fors (Z) 28 Boström Nils 1 Grafström-Bild Johannes 1 Isak Stensson 1697 Ljustorp (Y) 27 Nils Olofsson

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Våra mailadresser är: stig.sandkvist@telia.com, heimdal@telia.com. Namnlöst dokument

Våra mailadresser är: stig.sandkvist@telia.com, heimdal@telia.com. Namnlöst dokument Gruvarbetarsläkten Sandqvist i Bersbo Allt material, kort, dokument mm. finns hos Stig Sandqvist, Evertsborg, Åtvidaberg. Tel. 0120/10966 Uppgifter hämtade ur husförhörslängder mm. är utskrivna och sammanställda

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer