Innehåll. Ekonomisk information. Delårsrapport för perioden maj juli 2000 lämnas den 15 september 2000.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Ekonomisk information. Delårsrapport för perioden maj juli 2000 lämnas den 15 september 2000."

Transkript

1 Årsredovisning 1999/2000

2 Innehåll 3 Året i korthet 4 VD-intervju 6 Milstolpar i Clas Ohlsons historia 8 Affärsidé, mål, strategier 10 Omvärld 12 Verksamhet och organisation 12 Butiker 14 Postorder och Internet 16 Inköp 17 Logistik 18 Produkter 19 Marknadsföring 20 Våra medarbetare 21 Vi bryr oss om miljön 22 Clas Ohlson-aktien 24 Möjligheter och risker 25 Fem år i sammandrag 26 Förvaltningsberättelse 27 Resultaträkning 28 Balansräkning 30 Kassaflödesanalys 31 Noter 35 Revisionsberättelse 36 Styrelse och revisorer 37 Ledande befattningshavare 38 Adresser 39 Definitioner Ekonomisk information Delårsrapport för perioden maj juli 2000 lämnas den 15 september Halvårsrapport för perioden maj oktober 2000 lämnas den 14 december Delårsrapport för perioden maj 2000 januari 2001 lämnas den 15 mars Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000/2001 avses publiceras 14 juni Ordinarie bolagsstämma under 2000 hålls den 16 september 2000.

3 Året i korthet Omsättning (mkr) /96 96/97 97/98 98/99 99/ Rörelseresultat (mkr) och rörelsemarginal (%) /96 96/97 97/98 98/99 99/00 Rörelseresultat (mkr) Rörelsemarginal (%) 0 G Omsättningen ökade med 29% till mkr (829 mkr). G Resultatet före skatt ökade med 54% till 115 mkr (75 mkr). G Koncernens kassaflöde före investeringar var +97 mkr (+63 mkr). GFyra nya butiker har öppnats varav tre i Sverige och en i Norge. G Utbyggnaden av vårt centrallager har slutförts och lokalerna har tagits i bruk. Investeringen uppgick till 74 mkr. G Bolagets B-aktier noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 5 oktober 1999.

4 VD-intervju Det har varit ett händelserikt verksamhetsår för Clas Ohlson med börsintroduktionen i oktober som den enskilt viktigaste händelsen. Berätta hur det gick till när det anrika familjeföretaget blev publikt, och fem ägare blev över Det sägs ofta att Clas Ohlson är något av ett begrepp för det svenska folket. Många människor får något nostalgiskt i blicken när man nämner Clas Ohlson-katalogen som kommer i augusti. Så nog hade vi på känn att det skull finnas ett brett intresse kring Clas Ohlson-aktien när vi hösten 1999, över 80 år efter bolagets bildande, tog steget in på OM Stockholmsbörsen. Men att den skulle övertecknas åtta gånger hade vi inte räknat med! Det är glädjande att de som var med och satsade har fått se en positiv utveckling på aktiekursen. Börsnoteringen var förstås en stor händelse i företagets historia, men det gångna verksamhetsåret innehöll faktiskt ett antal händelser av milstolpes dignitet. I oktober invigde vi det utbyggda centrallagret i Insjön, själva hjärtat i vår nuvarande och kommande expansion, och med sina 74 miljoner vår största investering någonsin. Lagret, som egentligen är en stor terminal, har mer än fördubblats och har nu en yta på cirka kvadratmeter. Trots att det är ett mycket avancerat bygge tog det bara elva månader från spadtag till invigning. VD Gert Karnberger 4 Vilka fler milstolpar har passerats? Det var förstås också en märkesdag när vi i januari i år passerade omsättningsnivån en miljard kronor exklusive moms. För hela verksamhetsåret blev omsättningen 1,07 miljarder kronor. Resultatet före skatt passerade 100 miljoner och uppgick till 115 miljoner. Jag vill också nämna den nya Internetbutiken som lanserades i november och gjorde succé redan till julhandeln då den utgjorde 17,5 procent av den totala postorderhandeln. Idag är andelen cirka 20 procent. Inom traditionell postorderhandel är det mycket kostsamt att rekrytera nya kunder och därför är det extra glädjande att e-handeln har en förmåga att attrahera nya grupper hälften av Internetbutikens kunder är nya för oss. Dessutom öppnade vi fyra nya butiker, så det har verkligen varit ett händelserikt år för oss på Clas Ohlson. Med butiker i Sundsvall och Umeå har vi etablerat oss i Norrland. Farstabutiken stärker oss i Stockholmsområdet och butiken i Strömmen, den femte i Norge, förstärker handeln i Osloområdet. Det har varit ett händelserikt år för Clas Ohlson. Vi har öppnat fyra nya butiker. Vilken bild tycker du att Clas Ohlson har fått i medierna sedan offentligheten ökade? Börsintroduktionen medförde en kraftig ökning av mediebevakningen och vi har fått mycket positiv uppmärksamhet. Många förundras över att vi under en så kraftig ökning av omsättningen lyckas att förbättra lönsamheten ännu mer. Vi som finns på Clas Ohlson förklarar den bedriften med att här finns en stark organisation, bra rutiner och medarbetare med ett stort engagemang. Clas Ohlson har vuxit mycket kraftigt de senaste åren. Hur kommer den fortsatta expansionen att se ut? Clas Ohlsons strategi innefattar att vi ska växa med 15 procent per år, både genom att utveckla de befintliga försäljningskanalerna och genom att hela tiden starta nya. Målet är två till fyra nya kanaler per år och för närvarande betyder det snarare fyra än två. Det finns fortfarande expansionsutrymme för oss i Sverige och Norge men bortom horisonten finns också övriga Norden och så småningom de baltiska staterna. När vi etablerar oss i ett nytt land innebär det att vi satsar fullvärdigt med butiker, katalog och Internettjänst. Alltihop med fullt sortiment och översatt till landets språk.

5 När det gäller den kraftigt växande e-handeln vilka fördelar har ni som gammalt postorderföretag gentemot de helt nystartade nätbutikerna? Det visar sig alltmer att det är etablerade postorderfirmor som bäst klarar av att sälja via Internet. Kundvård som är lätt att glömma bort när man startar försäljning via nätet är för oss en självklarhet. Har man varit i branschen i 80 år vet man att det också finns ett tillbakaflöde i form av returer och information att ta hand om. Vår centrala kundtjänstavdelning omfattar 20 personer vilket är branschunikt och de har både erfarenhet och resurser att ta hand om varje ärende så att kunden känner trygghet i köpet. E-handeln står idag för 20 procent av vår totala postorderhandel och det gör oss till en av de marknadsledande i den sektorn bland traditionella postorderföretag. Vad betyder den nya tekniken för Clas Ohlson? Vi välkomnar den nya tekniken, den ger kunderna en stor valfrihet. Butik, postorder eller Internet vi har samma villkor, priser och regler oavsett hur kunden har handlat av oss. Det betyder att 30 dagars öppet köp även gäller för Internetkunder, och där ligger vi långt före de två veckor som föreslås i ett liggande lagförslag. Returer och byten kan också ske genom valfri kanal, oberoende av hur varan köptes. Kundvård är en central fråga. Kan du ge ett exempel på hur Clas Ohlson utvecklar sin kundvård? Till kundvårdande åtgärder hör den nya butikslayout som vi kallar Butik 2000, och som innebär mer självbetjäning och därmed mer tid för råd, hjälp och expediering. Förebilden när vi utvecklade konceptet var de varuhus som har byggts om till gallerior med butiker i butiken. I år och nästa år slutförs arbetet med Butik 2000 i samtliga enheter och vi märker att både personalen och kunderna trivs. Familjeföretaget Clas Ohlson har under decennier varit starkt knutet till Insjön. Hur påverkas företaget av alla nyanställda som kommer till? Det är roligt att konstatera att våra nya medarbetare som rekryteras på olika orter, och som kommer till Insjön för att utbildas i vår företagskultur, också tar med sig nya idéer och impulser som berikar företaget och för oss framåt. 5 Hur slår ni vakt om Clas Ohlson-andan i det mycket större bolag som ni har blivit? Clas Ohlson-andan är en juvel som vi vårdar ömt. Ett glädjande bevis på företagets starka känsla, inre harmoni och samspelthet är att 85 procent av de anställda valde att teckna sig för aktier. Alla som ville var garanterade tilldelning, och det gällde även före detta anställda som gått i pension. Det var en självklarhet för oss att hedra dem som med sina insatser har medverkat till att vi är där vi är idag, ett sätt att visa en ödmjuk inställning till företagsamhet och samtidigt vårda oss om tradition och kontinuitet. Clas Ohlson har under över 80 år alltid gått med vinst, år efter år, i högkonjunktur såväl som lågkonjunktur. Vilken är den viktigaste framgångsfaktorn bakom er unika utveckling? Vi bärs hela tiden upp av den filosofi och inriktning som grundaren Clas Ohlson stakade ut: ett brett sortiment, kunden i centrum och en företagskultur där alla medarbetare har samma värde. Det gäller nu likaväl som för 80 år sedan. Vilka är de viktigaste frågorna under det kommande året? Fyra nya butiker slår upp portarna: Trondheim i oktober, Uppsala i november, Skärholmen i december och Halmstad i mars. Utöver det fokuserar vi på att vidareutveckla vårt framgångsrika koncept och att ytterligare förbättra Internetbutiken. Ett spännande verksamhetsår läggs till handlingarna och ett nytt, minst lika intensivt, har bara börjat. Det är med stor tillförsikt vi tar oss an de utmaningar som väntar! Det är etablerade postorderfirmor som bäst klarar av att sälja via Internet.

6 Milstolpar i Clas Ohlsons historia 1918 Clas Ohlson grundade företaget i Insjön. Företaget var från början en cykelverkstad Clas Ohlson hade utvecklat postorderverksamheten och cykelverkstaden såldes Firman flyttade till större lokaler. Nymodigheten radio togs in i sortimentet Företagets försäljning hade ökat så mycket att en utbyggnad av lokalerna gjordes Omsättningen passerade 10 mkr. 50-årsjubileum Företaget flyttade till nya lokaler ett stort nybygge vid riksväg 70 i Insjön Clas Ohlson avled 83 år gammal efter att ha arbetat med företaget i över 60 år Postorder etablerades i Norge. Den totala omsättningen passerade 100 mkr Butiken i Stockholm etablerades, den första butiken utanför Insjön. Startskottet för bolagets framgångsrika butiksexpansion Etablering av butik i Oslo, den första butiken utanför Sverige Katalogupplagan passerade en miljon exemplar Ett nytt centrallager byggdes Utbyggnad av centrallagret. Börsintroduktion, aktieägare Omsättningen passerade en miljard kronor. Resultatet före skatt passerade 100 miljoner kronor.

7 Händelser verksamhetsåret 1999/2000 Juni Juli Öppning av ny butik i Sundsvall den 10 juni. Godsmottagningen på det tillbyggda centrallagret tas i bruk. Augusti Katalog 2000 släpps på Insjödagen den 14 augusti September Prospektet för Clas Ohlsons börsintroduktion presenteras. Oktober Första noteringsdag på O-listan den 5 oktober aktieägare, aktien övertecknas åtta gånger. Öppning av ny butik i Strømmen utanför Oslo den 21 oktober. November Officiell invigning av det tillbyggda centrallagret den 9 november. Öppning av ny butik i Farsta utanför Stockholm den 18 november. Nya Internetbutiken lanseras. December Rekordstor julhandel både för oss och för övriga detaljhandeln. Övergången till nytt millennium passerar utan störningar av verksamheten. Januari April Milstolpe, omsättningen de senaste 12 månaderna passerar 1 miljard kronor. Öppning av ny butik i Umeå den 13 april. Återinvigning Malmöbutiken efter ombyggnad. I bokslutet sista april passerar resultatet före skatt 100 miljoner kronor.

8 Affärsidé Vår affärsidé är att sälja gör-det-själv-artiklar till konkurrenskraftiga priser i butiker och via postorder/internet. Vi ska arbeta med god varukvalitet och hög servicenivå. Affärsidén baseras på grundaren Clas Ohlsons ursprungliga uttalande: Vi ska sälja rejäla produkter till låga priser med rätt kvalitet efter behov. Genom att hela tiden fokusera på affärsidéns huvudpunkter pris, kvalitet och service och varje år förbättra oss inom dessa områden arbetar vi för att nå vårt övergripande mål; ökat förtroende hos våra kunder. Pris Lägre priser än fackhandeln Totala köpet ska alltid upplevas som positivt Kvalitet Kvalitet för både professionella användare och sällananvändare Kvalitetstester i egna verkstäder Service Hög servicenivå Generös kundtjänstpolicy 30 dagars öppet köp Kundförtroende/kundnytta 8 Mål och strategier Vårt mål är att utveckla en stark detaljhandelskedja med hög lönsamhet och god värdetillväxt för aktieägarna. Detta ska åstadkommas genom nedanstående delmål och strategier. TILLVÄXTTAKT PÅ 15 PROCENT Utöver att uppnå en årlig tillväxttakt på 15 procent är målet att inom 2 4 år dels fortsätta att utveckla vår starka butikskedja i Sverige och Norge, dels expandera butiksverksamheten till andra länder, i första hand övriga Norden. Vår målsättning är att etablera mellan två och fyra nya butiker per år. På sikt är även etablering i Baltikum tänkbar. Vid etablering på nya marknader ska försäljning ske även via postorder/internet. G Under verksamhetsåret ökade omsättningen med 29 procent och den senaste femårsperioden har den genomsnittliga tillväxttakten legat på 16 procent. Under verksamhetsåret öppnades fyra nya butiker varav tre i Sverige och en i Norge. NETTOMARGINAL 8 PROCENT Styrelsen beslutade under verksamhetsåret att höja nettomarginalmålet med en procentenhet till 8 procent över en konjunkturcykel. G Vi är för närvarande inne i en stark konjunktur och under verksamhetsåret uppgick nettomarginalen till 10,8 procent vilket innebär att vi under året överträffat målsättningen med 2,8 procentenheter. För den senaste femårsperioden uppgår den genomsnittliga nettomarginalen till 8,4 procent.

9 B RETT OCH ATTRAKTIVT SORTIMENT Vi ska erbjuda ett brett och attraktivt sortiment. Detta uppnås genom att procent av sortimentet förnyas varje år, genom att nya produktområden tillförs och genom kompletteringar inom befintliga områden. Sortimentet ska vara identiskt i samtliga butiker, postorder och Internet. G Årets katalog innehöll cirka nya produkter vilket innebär att 12 procent av vårt katalogsortimentet har förnyats. Inget helt nytt produktområde har tillförts under året men många nya produkter och flera produktlinjer har tillkommit, bland annat inom datatillbehör och hushåll. FÖRSTÄRKA VARUMÄRKET CLAS OHLSON Varumärket Clas Ohlson uppfattas redan idag som starkt. Vi ska genom en fokuserad marknadsföring ytterligare förstärka varumärket. G Under verksamhetsåret har totalt 1,6 miljoner kataloger och 4 miljoner mobil- och datatillbehörskataloger distribuerats i Sverige och Norge. Dessutom har 26 miljoner direktutskick gjorts. Varumärket har förstärkts ytterligare genom vår börsintroduktion. Ett stort antal positiva artiklar har funnits i dagspress och veckopress både före och efter introduktionen. SERVICEGRAD OCH LAGEROMSÄTTNINGSHASTIGHET Vårt mål är att erbjuda en servicegrad 1 om 98 procent samtidigt som lageromsättningshastigheten i centrallagret lägst ska uppgå till fyra gånger. Vidare ska omsättningshastigheten i våra butikslager i genomsnitt uppgå till tio gånger. G Under verksamhetsåret uppgår den genomsnittliga servicegraden till 96,6 procent vilket innebär att vi är nära målet 98 procent. Under fem av verksamhetsårets månader har servicegraden varit över 98 procent. 9 G Den genomsnittliga lageromsättningshastigheten på centrallagret har uppgått till drygt fem gånger, vilket överträffar målet. Motsvarande för butikslagren är sju gånger, vilket är under målet. Våra tre största butiker klarar omsättningshastigheten tio gånger medan övriga ligger lägre. MOTIVERADE MEDARBETARE Vår viktigaste resurs för att nå de långsiktiga målen är våra medarbetare. Vårt mål är att ha en motiverad, kunnig och engagerad personal. Detta ska uppnås genom incitamentslöner, utbildning och goda utvecklingsmöjligheter. Genom lönesättningen, vilken för en majoritet av medarbetarna baseras på försäljningen, uppnås motivation och tillväxttänkande. Vi arbetar även aktivt med personalfrågor och företagskultur för att öka medarbetarnas engagemang och lojalitet. G Under verksamhetsåret har koncernens utveckling varit mycket god och detta har också medfört en god löneutveckling då en betydande del av lönen är försäljningseller resultatbaserad. Under året har vi också genomfört utbildningsaktiviteter främst till nya medarbetare men även produktutbildningar och datautbildningar för befintliga medarbetare. Under kommande verksamhetsår kommer vi att satsa ännu intensivare på utbildning för att ytterligare öka kompetensen hos våra medarbetare. 1. Servicegrad definieras som antal tillgängliga artiklar jämfört med efterfrågat antal.

10 Omvärld 10 DETALJHANDELN I SVERIGE Under 1999 ökade enligt SCB den genomsnittliga detaljhandeln i fasta priser i Sverige med 5,4 procent vilket var en rejäl ökning mot 1998 då motsvarande ökning var 3,9 procent. Vidare ökade handeln med sällanköpsvaror under 1999 med i genomsnitt 9,6 procent, också det en ökning mot 1998 då motsvarande ökning var 8,5 procent. Den privata konsumtionen ökade under 1999 i Sverige med 4,1 procent jämfört med en ökning på 2,4 procent under Diagrammen till höger visar detaljhandelsutvecklingen, sällanköpshandeln och den privata konsumtionen de senaste fem åren. En stark detaljhandel och privatkonsumtion gynnar Clas Ohlson, då vår kundkrets till största delen består av privatpersoner. Även en stark sällanköpshandel gynnar oss eftersom tillbehör till bland annat datorer, mobiltelefoner, tv, video, radio, bil- och hushållsprodukter ingår i vårt sortiment. De senaste åren har vi t ex märkt av en kraftig ökning av försäljningen av datatillbehör, vilket vi ser som en följd av genomslaget för de så kallade personaldatorerna på marknaden. Historiskt sett har vi emellertid inte märkt så mycket av de nedgångar som varit i detaljhandeln. Ett exempel på detta är åren då detaljhandeln sjönk med i genomsnitt 2,6 procent per år. Vi ökade under dessa år omsättningen i Sverige med i genomsnitt 11,3 procent per år. Visserligen öppnade vi två nya butiker under perioden (Göteborg och Malmö) men även undantaget dessa ökade omsättningen. En orsak till att vi inte påverkas lika hårt av en nedgång i detaljhandeln är att efterfrågan på gördet-själv-artiklar tenderar att öka i sämre tider, en annan är våra låga priser, vilka bedöms som särskilt attraktiva vid dessa nedgångar. DETALJHANDELN I NORGE Den starka ekonomiska konjunkturen i norsk ekonomi på 1990-talet har påverkat detaljhandeln positivt. Den genomsnittliga tillväxten mellan 1990 och 1999 har uppgått till cirka 3 procent per år blev dock ett relativt svagt år i Norge. Detta till följd av den turbulens som rådde med ett osäkert oljepris och politisk instabilitet. Detaljhandeln i Norge ökade enligt SSB i fasta priser under 1999 med i genomsnitt 1,9 procent vilket var en lägre ökningstakt mot 1998 då motsvarande ökning var 4,9 procent. Handeln med sällanköpsvaror ökade med 2,3 procent, också det en lägre ökningstakt mot 1998 då motsvarande ökning var 11,4 procent. Den privata konsumtionen ökade under 1999 i Norge med 2,4 procent jämfört med en ökning på 3,3 procent under Den svagare detaljhandeln i Norge under 1999 har inte märkbart påverkat oss då vi under 1998 och 1999 öppnat fyra nya butiker i Norge. Vår omsättning i Norge ökade under verksamhetsåret 1999/2000 med 69 procent Utveckling av privatkonsumtion och detaljhandel i fasta priser i Sverige (%) Privatkonsumtion Detaljhandel Källa: SCB Utveckling av privatkonsumtion och detaljhandel i fasta priser i Norge (%) Privatkonsumtion Detaljhandel 99 PROGNOSER Enligt HUI, Handelns Utredningsinstitut, kommer den positiva utvecklingen i Sverige att fortsätta även under kommande år. Anledningen är enligt HUI en fortsatt låg ränta, finanspolitiska lättnader, ökade löner, låg inflation, fallande arbetslöshet och en stark förmögenhetsutveckling på grund av en stigande börs och ökade fastighetspriser. HUI:s prognos är att detaljhandeln ökar i fasta priser med 5,5 procent år 2000 och 3,5 procent år 2001 samt att den privata konsumtionen ökar med 4,3 procent år 2000 och 3,4 procent år Enligt HUI har den privata konsumtionen i Sverige inte visat en högre tillväxttakt sedan HUI tror också på en fortsatt stark ökning av handel med sällanköpsvaror. Prognosen för år 2000 är en ökning i fasta priser med 9,5 procent. Enligt HSH, Handels- og Servicenäringens Hovedorganisasjon, förväntas den något svagare utvecklingen i Norge att fortsätta. Prognosen för år 2000 är att detaljhandeln ökar med 2,5 procent i fasta priser och att handeln med sällanköpsvaror ökar med 3,0 procent. Källa: SSB

11 10 8 Utveckling av handel med sällanköpsvaror i fasta priser i Sverige (%) MARKNADSTRENDER Den starkaste trenden på marknaden är just nu Internethandeln som beskrivs mer utförligt i nedanstående stycke. Inom butikshandeln har stora butikskedjor ökat sina marknadsandelar på bekostnad av enskilda fackhandlare. Den trenden beror på att stora kedjor ofta erbjuder ett bättre pris och når ut bredare med sin marknadsföring. Ofta kan större kedjor också erbjuda helt nya produkter på ett tidigare stadium än enskilda fackhandlare. Försäljningen tenderar därmed att koncentreras till ett fåtal stora aktörer. Kedjorna satsar ofta på större butikslägen, ofta lokaliserade utanför stadskärnan. Man kan även se en ökad internationalisering, då de större europeiska butikskedjorna på senare år har expanderat utanför sina hemmamarknader Källa: SCB Utveckling av handel med sällanköpsvaror i fasta priser i Norge (%) INTERNETHANDELN Under 1999 ökade Internethandeln både i Sverige och Norge. En orsak till detta är den höga Internetpenetrationen i dessa länder. I Sverige hade per den sista april procent 1 av befolkningen tillgång till Internet och i Norge var motsvarande andel 57 procent 2. Internethandelns andel av den totala detaljhandeln var under ,8 procent i Sverige enligt Svensk Handel. Motsvarande andel 1998 var 0,1 procent. Internethandeln förväntas öka de kommande åren och Internet erbjuder även möjligheter att utveckla nya marknadsplatser och marknadskanaler, vilket också innebär stora möjligheter för nya aktörer. För detaljhandelns del kan Internet komma att innebära konkurrens från utländska aktörer som erbjuder handel via Internet. Det som fortfarande bromsar denna utveckling är att det är ganska dyrt att skicka paket mellan länderna varför relativt höga expeditionsavgifter måste tas ut. Konkurrensen på post- och paketmarknaden tenderar också att minska då en koncentration sker till färre aktörer. Därför är det troligt att problemet med dyra paketavgifter mellan länderna kommer att bestå de närmaste åren. Ett annat förhållande som bromsar Internethandelns utvecklingen är att regelverket kring ländernas tullbestämmelser varierar, vilket gör att administrationen kring leveranserna oftast är krånglig Källa: SSB KONKURRENTER Vårt totala sortiment omfattar ca artiklar. Det är få konkurrenter som täcker merparten av vårt sortiment. De som ligger närmast är Jula och Biltema. Jula startade 1979 som ett postorderföretag i Skara och har på senare tid även öppnat butiker i Stockholm, Västerås, Malmö och Uppsala. Jula har ett sortiment som är snarlikt vårt med produkter inom verktyg, maskiner, el & belysning, tv, data, VVS, fritid och arbetskläder. Julas totala sortiment omfattar idag cirka artiklar. Jula startade sin webbtjänst 1996 och den innehåller i dagsläget cirka artiklar. Den totala omsättningen under 1999 var 338 mkr varav 105 mkr gällde postorder och resterande var försäljning i butiker. Biltema var från början en kedja som sålde bilreservdelar och verktyg. På senare år har sortimentet breddats och alltmer kommit att likna Clas Ohlsons. Biltemas sortiment omfattar för närvarande artiklar och kedjan har förutom postorderverksamhet i Norden 20 varuhus som delvis drivs på franchisebasis. Åtta av dessa finns i Sverige, åtta i Norge och fyra i Finland. Hela gruppens omsättning passerade under miljard kr. Biltema bedriver även Internetförsäljning inom Norden och i Estland. Deras webbtjänst lanserades 1997 och innehåller idag samtliga artiklar i sortimentet. I övrigt finns våra konkurrenter i första hand bland de specialistkedjor som saluför någon eller några av våra produktgrupper. De viktigaste av dessa är Järnia, Micro, K-rauta, Bauhaus samt i Norge Maxbo och Byggmakker. Inom data, telekommunikation, el & elektronik finns konkurrenter som PC Express, Geab, Select, Teliabutikerna, Europolitan Stores, Teknikmagasinet, OnOff, SIBA, Elgiganten/Elkjøp. En annan grupp konkurrenter är stormarknader och varuhus, till exempel Obs! och B&W, som har ett visst urval av vårt sortiment. 1. Källa MMXI Nordic (tidigare Sifo Interactive Media Tracking). 2. Källa Norsk Gallup (undersökningen avser personer över 13 år).

12 Verksamhet och organisation Försäljning i butik de senaste fem åren (mkr) På huvudkontoret som ligger i Insjön finns funktionerna inköp, marknadsföring, ekonomi, administration, kundtjänst samt företagsledning. I Insjön finns också vårt centrallager dit alla varor levereras för vidare distribution till koncernens butiker och till de kunder som handlar via postorder och Internet. Vår organisation är platt och kännetecknas av decentralisering och korta beslutsvägar. Den norska verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Clas Ohlson AS med huvudkontor i Oslo. Här finns administration och marknadsfunktion samt postorder/internetförsäljning för den norska marknaden. Butiker /96 96/97 97/98 98/99 99/00 12 Butikerna svarade under verksamhetsåret för 84 procent av koncernens omsättning och hade en rörelsemarginal på 11,2 procent (föregående år 9,7). Antalet butiker har under verksamhetsåret utökats med fyra varav tre i Sverige och en i Norge och samtliga butiker erbjuder också hela vårt sortiment på artiklar. Totalt finns nu nio butiker i Sverige och fem i Norge. Verksamhetsåret 2000/2001 öppnas ytterligare fyra butiker, i oktober 2000 i Trondheim, i november 2000 i Uppsala, i december 2000 i Skärholmen utanför Stockholm och i mars 2001 i Halmstad. Målsättningen är att öppna två till fyra nya butiker per år. Våra butiker ska företrädesvis ha centrala lägen i stora städer med stora upptagningsområden. Samtliga butiker utanför Insjön hyrs med långsiktiga hyreskontrakt. NYA BUTIKER I juni 1999 öppnade vi butik i hamnområdet i centrala Sundsvall. Vi finns på markplan i ett nybyggt hus bredvid E4:an med en gångbro som ansluter till centrum. Under öppningsdagen registrerades hela besökare. Butiken i Sundsvall har mottagits väl och försäljningen har varit över förväntan, speciellt under sommaren. I oktober 1999 öppnade vi en butik på andra våningen i Strømmen Storsenter, Norges fjärde största köpcentrum. I köpcentrumet finns 112 butiker med en omsättning på 1,3 miljarder norska kronor. Köpcentrumet ligger utanför Oslo men ändå centralt i samhället Strømmen. Nästa butik öppnades i november i Farsta Centrum, som 1999 rankades som Europas bästa ombyggda köpcentrum*. Köpcentrumet genomförde 1997/98 en omfattande renovering och är idag ett av Nordens största med sina 150 butiker. Vår butik ligger på bottenvåningen med ingång från markplanet. Butiken har hittills haft en mycket jämn försäljning över veckodagarna trots att den här typen av centrum brukar domineras av helghandel. I april 2000 öppnades butiken i Umeå. Vi har under en längre tid sökt lämpliga butikslokaler i Norrland eftersom vi av tradition har många postorderkunder där, och Butik 20% Försäljning butik/postorder 1989 resp 2000 Postorder 16% Postorder 80% Butik 84% *) Källa: International Council of Shopping Centers

13 Antal besökare (milj) 10 8 den positiva öppningen i Sundsvall visade att det finns en marknad för butiker i norra Sverige. Vår butik ligger på andra våningen i Victoriagallerian i centrala Umeå. Umeå är en expansiv stad och har ett upptagningsområde på invånare Antal butiker BUTIK 2000 Under verksamhetsåret har fyra av våra butiker byggts om och fått en ny interiör enligt konceptet Butik Konceptet bygger på att skapa butiker i butiken genom att samla artiklar som hör ihop inom ett produktområde så att det blir lättare för kunden att hitta fram till rätt produkt. Med Butik 2000 ökar vi också antalet artiklar som finns ute för självbetjäning. Detta ger oss utrymme för att ha fler säljare ute i butiken som kan ge kunderna bättre service. De butiker som under verksamhetsåret har byggts om enligt Butik 2000 är butikerna i Stockholm (Gallerian), Göteborg, Malmö och Norrköping. Kostnaderna för dessa ombyggnationer uppgår till 5,7 mkr samt investeringar i inventarier och byggnader uppgående till 7,6 mkr. Den största delen av dessa kostnader avser vår butik i Gallerian i Stockholm som vi samtidigt byggt ut med 550 kvadratmeter och butiksytan uppgår nu till kvadratmeter /90 91/92 93/94 95/96 97/98 99/00 Åldersfördelning butikskunder år 65 år år ATT ETABLERA EN NY BUTIK Vi söker och utvärderar ständigt nya butikslägen. Efter att ett hyresavtal tecknats om en ny butik påbörjas ett projektarbete för att marknadsföra, planera, inreda och fylla butiken med varor. Parallellt med detta rekryteras den personal som ska arbeta i den nya butiken. Det tar oss cirka fyra månader från att kontraktet tecknats innan öppning av den nya butiken kan ske. En ny butik innebär ett initialt åtagande på mkr fördelat på 2,5 mkr i uppstartskostnader, t ex marknadsföring, utbildning av personal och kostnader för projektgrupp, 5 6 mkr i varulager samt 4 5 mkr i investeringar i butiksinredning och data. Uppstartskostnaderna resultatförs medan investeringarna skrivs av enligt plan. Under verksamhetsåret har våra fyra nya butiker medfört 9,6 mkr (föregående år 8,2 mkr) i uppstartskostnader, 18,8 mkr (16,4 mkr) i ökat varulager samt 18,1 mkr (15,8 mkr) i investeringar i butiksinredning och data. Varje ny butik av samtliga vi öppnat har visat lönsamhet redan under de första tolv månaderna år år år KUNDER Våra butiker hade under ,9 miljoner besökare vilket är en ökning med 2,2 miljoner jämfört med året innan. Vår största kundgrupp är privatpersoner och det är främst till dem vi vänder oss i vår marknadsföring, men det finns också många företag och organisationer bland kunderna. Sedan vi tog in mobiltelefon-, data- och hushållsprodukter i sortimentet har vi fått en betydligt bredare kundgrupp med jämnare fördelning mellan gamla och unga, män och kvinnor.

14 Postorder och Internet Postorderförsäljning de senaste fem åren (mkr) Under verksamhetsåret utgjorde postorder/internet 16 procent av koncernens omsättning och hade en rörelsemarginal på 8,3 (föregående år 7,0) procent. Omsättningen har minskat med 11 procent jämfört med föregående år. En av förklaringarna är att vi öppnat nya butiker i områden där postorderförsäljningen tidigare varit hög. Många väljer nu i stället att handla i butiken. Ett exempel på ett sådant område är Sundsvall som tidigare var ett mycket starkt postorderområde. Generellt är emellertid att postorderförsäljningen minskat betydligt mindre än den ökning av omsättningen som den nya butiken genererat. Postordermarknaden i Sverige hade enligt Svenska Postorderföreningen en ökning på cirka 3 procent under I Norge var motsvarande ökning enligt Norsk Postordreförening 1 procent. NY INTERNETBUTIK Vår hemsida på Internet har funnits sedan oktober 1996 och har varit mycket välbesökt. Inför julhandeln 1999 lanserades vår nya Internetbutik som innebar en rejäl utveckling jämfört med vår tidigare hemsida både vad gäller funktionalitet och design. Internetbutiken innehöll ursprungligen cirka artiklar men har successivt utökats och innehåller idag hela sortimentet. I Internetbutiken kan kunderna själva söka de produkter de är intresserade av och därefter gå in och titta närmare på dem på skärmen. Här finns bilder och teknisk beskrivning på artiklarna. När kunden sedan har bestämt sig för en vara kan denna läggas i en varukorg som hela tiden visar köpets totala summa. Därefter går man vidare till kassan och uppger namn, adress, leveransalternativ, kundnummer och betalningssätt. Paketet levereras sedan inom några dagar till det postkontor, adress eller utlämningsställe som man valt vid beställningen. Kunden får också en bekräftelse via e-post både vid mottagandet av ordern och när paketet levereras från vårt centrallager. Den nya Internetbutiken har mottagits mycket väl av våra kunder. När den lanserades i november 1999 noterades en väsentlig ökning av andelen Internetorder så att de idag utgör cirka 20 procent av den totala postorderverksamheten. Över hälften av de som handlat från vår nya inernetbutik har dessutom varit nya kunder, vilket är mycket positivt eftersom det tidigare har varit både svårt och kostsamt att få nya postorderkunder. Ytterligare en marknadsföringskanal är vår e-postlista med cirka kunder som varje månad får information om Internetbutikens kampanjer och extraerbjudanden /96 96/97 97/98 98/99 99/00

15 E-postlistan okt -97 mars -98 aug -98 jan -99 juni -99 nov -99 april -00 Andelen Internetorder i % av totala order för koncernen INTERNETHANDEL För att en satsning på Internethandel ska vara framgångsrik på lång sikt tror vi att följande faktorer bör vara uppfyllda: Bred kundbas God leveranssäkerhet Starkt varumärke God kundservice Bred kundbas Vårt kundregister för postorder och Internet omfattar ungefär en halv miljon privatpersoner. Det har tagit oss över 80 år att bygga upp och förädla en så stor kundbas. Vi har också drygt företag och organisationer såsom skolor, kommuner och landsting som kunder. Beställningarna från dessa uppgår idag till cirka 5 procent av den totala postorder- och Internetförsäljningen. Starkt varumärke Vi har idag ett starkt varumärke både i Sverige och Norge gjordes en Sifoundersökning som visade att 78 procent av Sveriges befolkning över 15 år kände till Clas Ohlson. De flesta av dessa hade kommit i kontakt med oss genom katalogen. Även i Norge har kännedomen om Clas Ohlson ökat mycket tack vare de senaste årens butiksexpansion och genom postorderverksamheten som funnits sedan God leveranssäkerhet Alla postorderföretag som har varit med i branschen länge har en väl fungerande logistik. Vi har levererat paket sedan starten 1918 och har sedan dess effektiviserat och förfinat både den interna och externa logistiken. Det nya centrallagret ger oss också förutsättningar att expandera utan att tappa i leveranssäkerhet. Den genomsnittliga leveranstiden till kund har under verksamhetsåret legat på mellan fyra och fem dagar. Ett normalpaket levereras inom en vecka varav Postens tid brukar utgöra mellan två och tre dagar. En annan målsättning är att vi skall kunna leverera minst 98 av 100 beställda varor vid första leverans. Under fem av verksamhetsårets månader har servicegraden varit över 98 procent. Den genomsnittliga servicegraden var 96,6 procent maj -99 juli -99 sept -00 nov -00 jan -00 mars -00 God kundservice Det som vi prioriterar allra mest är god kundservice. Vår kundtjänstavdelning i Insjön består av 20 medarbetare som jobbar med kundsupport, reklamationer, reparationer och produkttester. Avdelningen fungerar också som stöd till butikskunderna vid tekniskt komplicerade frågor. Motsvarande avdelning finns i Oslo för de norska kunderna och består av tre medarbetare. Vi har inom hela organisationen en kundtjänstpolicy som ligger till grund för hur vi ska uppträda mot våra kunder. Policyn föreskriver att vi vid varje kundkontakt ska sträva efter att ge ett ödmjukt och servicevilligt intryck. Målet är att kunden varje gång ska bli nöjd. Genom att vi behandlar alla kunder lika generöst ska vi uppfattas som seriösa, ödmjuka och kompetenta. Som en extra trygghet för våra kunder tillämpar vi också 30 dagars öppet köp för såväl postorder- och Internetkunder som butikskunder. Vi är övertygade om att god kundvård kommer att bli ett av framtidens viktigaste konkurrensmedel, och strävar därför kontinuerligt efter att bli ännu mer professionella i våra kundkontakter.

16 Inköp INKÖPSPOLICY Inköpspolicyn föreskriver bland annat att vi ska köpa våra produkter så nära tillverkarna som möjligt för att undvika fördyrande mellanhänder. Vidare att vi ska undvika att ingå långsiktiga leveransavtal, för att på så sätt bibehålla flexibilitet avseende leverantörer och artiklar. FYRA GRUPPER Inköpsavdelningen består av 25 medarbetare och är indelad i fyra grupper: El & elektronik, Verktyg, Förvaring och Hushåll. Varje grupp leds av en inköpsansvarig som själv också ansvarar för en del av gruppens produktsortiment. I grupperna finns produktansvariga, tekniker och inköpsadministratörer. De sistnämnda svarar för beställningar, fakturakontroll och övriga praktiska leverantörsärenden. De totalt tio produktansvariga har under verksamhetsåret rest runt i världen och besökt mässor och leverantörer. De har varit på de stora mässorna i Asien, Europa och USA och dessutom besökt många fabriker på plats. Uppdraget är att finna nya produkter men också att utveckla vårt befintliga sortiment. Genom att besöka tillverkarna direkt kan vi ofta vara med och påverka produktionen för att anpassa både produkter och förpackningar efter våra önskemål. 16 ÖVER 800 LEVERANTÖRER FRÅN 30 OLIKA LÄNDER Vi har över 800 leverantörer, varav de flesta finns i Europa och huvuddelen i Sverige. Under verksamhetsåret svarade svenska leverantörer för 58 procent av de totala inköpen. De största svenska leverantörerna är oftast handelshus eller agenter som äger importrättigheterna, typgodkännande etc för olika produkter. Ursprungslandet för dessa produkter är därför ofta länder i Asien eller Europa. Tillsammans med våra direktinköp på 33 procent från Asien uppgår därför andelen asiatiska produkter till uppskattningsvis närmare 50 procent. Vår enskilt största leverantör är ett handelshus i Hongkong som svarar för 14 procent av våra totala inköp. De tio största leverantörerna svarar för 35 procent av leveranserna. PRISSÄTTNING Inköpsgrupperna ansvarar också för prissättningen av våra produkter. Detta sker inför varje ny huvudkatalog som kommer ut i augusti. Priserna fastställs i juni och gäller normalt för hela nästkommande katalogår dvs fram till augusti nästa år. Priserna för mobiltelefon- och dataprodukter ändras i samband med att nya kataloger inom dessa områden ges ut. PRODUKTFÖRNYELSE Inköparnas viktigaste uppgift är att vårda produktsortimentet så att Clas Ohlson även i framtiden har ett attraktivt och konkurrenskraftigt sortiment. Genom att vi besöker de stora mässorna och noga följer sortimentförändringar och marknadstrender kan vi bibehålla och utveckla våra produktområden. Årets katalog innehöll cirka nya artiklar och har mottagits mycket väl av våra kunder. Inköpsländer Övriga 1% Europa 8% Asien 33% Sverige 58% Policy angående barnarbete Clas Ohlson har en policy angående barnarbete, vilken innefattar att leverantörer ska lämna garantier för att barn inte utnyttjas med risk för fysisk, psykisk eller social ohälsa. Bolagets representanter ska vid besök hos leverantörer vara uppmärksamma på om leverantören lever upp till ställda garantier. Vid misstanke om fel ska detta påtalas för leverantör, agent och Clas Ohlsons ledning. Om brister fortfarande finns efter att detta påtalats ska leverantören bytas ut.

17 Logistik NYTT CENTRALLAGER EN TERMINALBYGGNAD Under verksamhetsåret tog vi vårt utbyggda centrallager i bruk. Den ursprungliga delen invigdes 1995 och var på kvadratmeter. I takt med att nya butiker öppnades blev utrymmet alltför begränsat. En utbyggnad på kvadratmeter startade därför hösten Den totala ytan är nu kvadratmeter. Investeringen inklusive lagerinredning och truckar uppgick till 74 mkr. Med det nya centrallagret är vi rustade för ytterligare expansion. Arbetsytor och lagerutrymmen beräknas klara de närmaste fem årens butiksexpansion. Vi har också möjlighet att kraftigt öka postorder- och Internetförsäljningen med bibehållen leveranssäkerhet. NY GODSMOTTAGNING Den nya delen av centrallagret består av godsmottagning, lagrings- och paketeringsavdelning. Den nya godsmottagningen har fått en rejält utökad arbetsyta. Alla varor som levereras kommer i container eller på lastbil och ankomstregistreras av godsmottagningen varefter inlagring sker. Lagringsdelen består idag av pallplatser varav långsideshanteras i ett smalgångslager. Långsideshantering infördes i samband med att det utbyggda centrallagret togs i bruk och är bra ur arbetsmiljösynpunkt då risken för belastningsskador minskar. Resterande pallplatser finns i ett traditionellt buffertlager med både kortoch långsideshantering. Totalt under verksamhetsåret tog vår godsmottagning emot cirka pallar med varor, vilket innebär cirka 260 pallar per dag. LEVERANSER TILL BUTIKERNA Centrallagret ansvarar för dagliga leveranser till koncernens samtliga butiker. Beställningen från butikerna sker automatiskt med hjälp av det egenutvecklade butiksdatasystemet. Beställningen sker från butikssystemet till det centrala systemet när en vara når sin beställningspunkt. Denna är beroende av storleken på varans hyllfack och omsättningshastighet. Normal leveranstid till butik är en dag. 17 LEVERANS TILL POSTORDER/INTERNETKUNDER I centrallagret sammanställs också samtliga order från våra postorder- och Internetkunder. Lagersystemet sammanställer efter inkomna order ett optimalt plockningsschema baserat på varans placering i lagret. Detta för att plockningen ska ske så effektivt som möjligt. Upp till 80 order kan hanteras samtidigt. Packningen sker sedan i någon av våra tre packlinjer varav en är delvis automatiserad och har en kapacitet på drygt 500 paket i timmen. Under verksamhetsåret levererade vi cirka postorderförsändelser vilket motsvarar cirka per dag. TRANSPORTER För att säkerställa snabba och precisa transporter har vi byggt upp ett väl fungerande och kostnadseffektivt transportsystem i samarbete med våra speditörer. Upphandling av transporttjänsterna sker varje år och för närvarande samarbetar vi med Posten, Privpak, Schenker-BTL, Wilson och ASG. Varuflödet i centrallagret Sverige Europa Asien Inleverans Godsmottagning Ompaketering Inleverans Påfyllning Plockning till butik/postorder Höglager Mellanlager Plocklager Postorderkund Butiksleverans Postorderleverans Butik

18 Produkter Clas Ohlson-katalogen utkommer i augusti och gäller ett år. Katalog 2000 som utkom augusti 1999 innehåller drygt artiklar. Utöver det ordinarie katalogsortimentet finns ytterligare ett antal produkter i sortimentet såsom tillbehör och kampanjvaror. Vårt totala sortiment omfattar cirka produkter. SORTIMENTSOMRÅDEN El & Elektronik Sortimentet omfattar bland annat mobiltelefon- och datatillbehör, elektronik, radio, foto, starkströmsutrustning, batterier, lampor och larm. Specialkataloger har utgivits för mobiltelefon- och datatillbehör. Datatillbehörskatalogen ges ut tre gånger om året medan katalogen med mobiltelefontillbehör ges ut två gånger. Inför verksamhetsåret utökades också datakatalogen till 48 sidor mot tidigare 32. Datatillbehörssortimentet infördes De senaste åren har vi märkt av en kraftig ökning av försäljningen av datatillbehör, vilket vi ser som en följd av genomslaget för de så kallade personaldatorerna på marknaden. 18 Verktyg Vårt verktygssortiment omfattar bl a maskiner, svetsar, handverktyg, tryckluftsutrustning, penslar, VVS-tillbehör och pumpar. En hel del av produkterna har asiatiskt ursprung men här finns också märkesprodukter från till exempel Sandvik, Skil, Bosch, Bahco och Black & Decker. Sortimentet med multiverktyg har utökats under året och omfattar idag elva produkter. Nyheterna inom det övriga verktygssortimentet är till stor del förbättringar och förändringar av tidigare produkter. Hem och förvaring Här ingår tillbehör för bil och cykel, konstnärsmaterial, lim, skydd, trädgårdsprodukter, förvaring, beslag, lås, skruv och mutter. Ett sortiment som ingår i gruppen är konstnärsmaterial. Detta infördes i sortimentet 1990 och har varit mycket uppskattat bland våra kunder. Akvarellmålning och oljemålning är en hobby som allt fler utövar. Vi har utrustning både för nybörjaren och den mer avancerade. Hobby och hushåll I sortimentet ingår bland annat hushållsprodukter, kontorsmaterial, väskor, klockor, optik och leksaker. Under verksamhetsåret har vi också satsat på att framhålla vårt hushållssortiment i såväl katalogen som i kampanjer. Hushållssortimentet har både blivit bredare och fått en mer tilltalande design. Detta har varit uppskattat och försäljningen har utvecklats mycket bra. KVALITETSTESTER Innan en ny produkt tas in i sortimentet genomförs tester av produkten. Produkterna testas i våra verkstäder där det ställs höga krav på bland annat kvalitet och funktionalitet.

19 Marknadsföring Vi har under verksamhetsåret haft en omfattande marknadsföring som i huvudsak riktats till privatpersoner. Marknadsföringen har förutom katalogerna i första hand varit kampanjer där enskilda produkter till bra priser lyfts fram. Vid sidan av kampanjerna har också en hel del annonsering gjorts. KATALOGER Katalogen, som utkommer i augusti varje år, hade förra året en upplaga på 1,6 miljoner exemplar. En nyhet var framsidan där vi för första gången exponerade produkter med artikelbenämning och pris. Katalogen var på 370 sidor och innehöll drygt artiklar. Kommande års katalog kommer att ges ut i 2 miljoner exemplar. Katalogen har genom åren blivit välkänd av både svenskar och norrmän och har i Sverige lästs av flera generationer män och kvinnor. De gamla katalogerna har blivit så uppskattade som samlarobjekt att vi ibland gör nytryck. Den 32-sidiga specialkatalogen med mobiltelefontillbehör har under året utgivits två gånger i cirka exemplar per utgåva, medan den 48-sidiga katalogen för datatillbehör har utgivits tre gånger i samma upplaga. TEMAKAMPANJER Flera gånger under året gjordes kampanjer med ett årstidsbundet tema. I dessa exponeras produkter. Erbjudandena har sedan distribuerats som direktutskick med post eller som bilaga till tidningar. Kampanjerna riktas också till våra kunder på e-postlistan som kan ta del av våra erbjudanden direkt framför datorn. Under verksamhetsåret distribuerades 26 miljoner exemplar i Sverige och Norge. Höstkampanjen var den enskilt största kampanjen med en upplaga på 6,5 miljoner exemplar. Den enskilt viktigaste kampanjen var julkampanjen då julen är vår klart bästa försäljningsperiod. Upplagan på denna var 5 miljoner exemplar. 19 INTERNETBUTIKEN I Internetbutiken finns förutom hela vårt ordinarie sortiment även aktuella kampanjer. Ibland har vi också speciella kampanjer för Internetkunderna. Som exempel kan nämnas en kampanj i februari där Internetkunderna fick en trepack med lysrörslampor gratis vid köp över 400 kronor. NYA BUTIKER Inför etableringen av en ny butik marknadsför vi oss på orten flera månader före öppnandet. Detta sker genom utskick av direktreklam, annonsering och genom radioreklam. Marknadsföringen intensifieras dagarna innan öppningen. ÖVRIG MARKNADSFÖRING Bland vår övriga marknadsföring under året märks förutom lokala annonser även en del arenareklam på idrottsarenor. Ett exempel på detta är vår reklamplats i Leksands Ishall. En annan marknadsföringskanal som utnyttjats flitigt är deltagande på mässor. Vi har deltagit med egen monter på Stora Noliamässan, Skånemässan, Skolforum och Tekniska Mässan.

20 Våra medarbetare Clas Ohlsons viktigaste resurs är kompetenta och motiverade medarbetare. Därför verkar vi för att de anställda ska ha en bra arbetsmiljö, känna trygghet i sin anställning, ha möjlighet till personlig utveckling och en bra lönenivå. PERSONLIG UTVECKLING Genom att vi under alla år har expanderat har våra medarbetare haft goda möjligheter att växa med sina yrkesroller och även haft tillfällen att arbeta med olika uppgifter inom olika avdelningar i företaget. Genom att vi de senaste åren öppnat flera butiker i både Sverige och Norge har det skapats möjligheter för de anställda att arbeta på olika platser. Vi har under året ofta arbetat med intern rekrytering när nya tjänster ska tillsättas, vilket ger goda möjligheter att göra karriär inom företaget. Sammantaget innebär detta att våra medarbetare har en god kännedom om våra produkter och rutiner, samt en stark känsla för vår företagskultur. 20 UTBILDNING Ett annat prioriterat område är utbildning. Den personal som vi anställt till de nya butikerna har under två till tre veckor genomgått en omfattande utbildning i Insjön. I utbildningen ingår bland annat företagets historia och värderingar, kundbemötande och kundtjänstpolicy, produktkunskap och rutiner. För att ytterligare förstärka lagandan och vi-känslan tränas personalen under utbildningen i tävlingar, övningar och problem som ska lösas i grupp. Även vår befintliga personal har under året utbildats i produktkännedom främst i samband med att den nya huvudkatalogen kommer ut med nya produkter. Vidare har en omfattande datautbildning genomförts för personalen i Insjön. Under innevarande verksamhetsår kommer utbildningssatsningarna att fortsätta. Prioriterade områden kommer att vara produktutbildning, kundvård och datautbildning. SAMVERKAN STÄNDIG FÖRBÄTTRING Våra medarbetares kunskap, erfarenhet och engagemang bidrar i stor utsträckning till Clas Ohlsons framgång. Förändringsarbete bedrivs oftast som ett projekt där personal från olika avdelningar och med olika kompetens deltar. Med detta sätt att arbeta förankras förändringsarbetet inom hela organisationen, resultatet blir bättre och genomförandet går på kortare tid. Ett exempel på detta är projekteringen av vårt nya centrallager då personal från olika avdelningar var engagerade i projektgrupper som påverkade lokalernas utformning, rutiner och arbetssätt. 60 Åldersfördelning fast anställd personal INCITAMENTSPROGRAM All fast anställd personal har någon form av resultatbaserad lön. För säljande personal i butikerna är en betydande del av lönen baserad på försäljningen i respektive butik. På centrallagret används ett liknande lönesystem, men där baseras lönen på hela företagets försäljning. Våra tjänstemän har ett bonussystem som baserar sig på koncernens resultat och utbetalningen sker två gånger per år. Ledande befattningshavare har tantiem som grundar sig på koncernens resultatförbättring och utbetalas en gång per år. Genom vår fortsatt goda utveckling både försäljningsmässigt och resultatmässigt har incitamentslönerna under verksamhetsåret utvecklats mycket väl, vilket också är målsättningen med dessa program. Ett bra resultat för Clas Ohlson gynnar våra medarbetare som därför också känner sig delaktiga i vår fortsatta ambition att hela tiden öka försäljningen, höja produktiviteten och förbättra resultatet Män Kvinnor

21 Vi bryr oss om miljön För Clas Ohlson är det angeläget att minimera företagets miljöpåverkan. Vi har under verksamhetsåret arbetat vidare utifrån vår miljöhandbok Vi bryr oss om miljön som färdigställdes i januari MILJÖHANDBOKEN Miljöhandboken utgår bland annat från gällande miljölagstiftning som antogs av riksdagen Målet är att vi ska sträva mot ett kretsloppssamhälle, vilket innebär att allt som utvinns ur naturen ska användas, återanvändas, återvinnas och tas om hand utan att naturen skadas. Så litet som möjligt av naturens resurser ska förbrukas. För vår del innebär detta att vi ska försöka minimera vår miljöpåverkan från verksamheten genom att förbruka så lite energi som möjligt, källsortera restprodukter och optimera våra transporter. Vi väger även in miljöaspekter när vi köper varor och tjänster till vår dagliga verksamhet. För vår trovärdighets skull redovisar vi vårt miljöarbete öppet. Ett miljöarbete måste pågå oavbrutet och vi uppdaterar därför ständigt vår kunskap om miljöfrågorna och följer den information som kommer från forskare, myndigheter, miljörörelsen och industrin. Att vi bedriver vår verksamhet enligt gällande lagstiftning är en självklarhet och vår ambition är att med god marginal klara myndigheternas krav. MILJÖCENTRALER Vid huvudkontoret i Insjön finns en miljöcentral där alla fraktioner som elektronik, krymp- och sträckfilm, well och frigolit samlas in för återvinning. I alla våra lokaler finns dessutom miljöstationer för insamling av bland annat papper, batterier och tonerkassetter. Under verksamhetsåret samlade vi in 210 ton well och kartong för återvinning vilket motsvarar avverkningen på en yta av drygt en hektar (ungefär två fotbollsplaner). Utöver detta har vi har också samlat in 20 ton blandpapper för återvinning. Vi samlade också in 11 ton blandskrot som huvudsakligen består av järn. Allt detta kan på olika sätt återvinnas, antingen för tillverkning av nya produkter, eller när det gäller utslitna träfiber i form av energi. I Sverige är vi anslutna till returorganisationen Repa och i Norge en returorganisation som heter Renas. Utifrån vår miljöhandbok utbildar vi kontinuerligt våra medarbetare i frågor som rör miljö och källsortering. Vi har under verksamhetsåret även tagit kontakt med våra fastighetsägare och aktivt påverkat för att få miljöcentraler i samtliga fastigheter vi hyr. Detta initiativ har varit uppskattat hos de flesta fastighetsägare och ambitionen är att tillsammans med dessa införa miljöcentraler under innevarande verksamhetsår. 21 TRANSPORTER Merparten av varutransporterna, till och från vårt centrallager i Insjön, sker idag med bil via våra transportpartners ASG, Posten, Wilson & Co och Schenker-BTL, som samtliga är miljöcertifierade enligt ISO Skälet till att det är svårt för oss att i någon större utsträckning välja mer miljövänliga järnvägstransporter är att det inte finns förbindelser ända ut till våra butiker, vilket medför att en omlastning till bil ändå måste ske. Ett annat problem är att tiden för tågtransporter idag är längre och eftersom våra butiker har en mycket hög omsättningshastighet riskerar varorna vid kampanjer att ta slut. Vår bedömning är att det är av största vikt att varorna kommer fram till butiken dagen efter att de lämnat centrallagret. Vi arbetar medvetet med att optimera våra transporter och att flytta varorna så lite som möjligt för att minska vår miljöpåverkan. Ett antal åtgärder har vidtagits för att öka miljömedvetenheten inom Clas Ohlson. Dessa åtgärder är dock bara ett första steg i vårt miljöarbete. Vår ambition är att Clas Ohlsons totala miljöpåverkan ska vara ständigt minskande.

22 Clas Ohlson-aktien AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på aktier av serie A och aktier av serie B, envar med ett nominellt värde av 10 kronor. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier han begära omvandling av A-aktier till B-aktier. KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING B-aktien noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 5 oktober Emissionskursen var 106 kr. Under perioden från noteringen till 30 april 2000 steg aktiekursen med 193 procent till 311 kr. Under samma period ökade Affärsvärldens generalindex med 61 procent. Lägsta betalkurs under perioden var 126 kr noterat den 13 oktober och 18 oktober 1999 medan högsta betalkurs under perioden var 405 kr noterat den 21 mars Under perioden 5 oktober 1999 till 30 april 2000 omsattes Clas Ohlsonaktier på OM Stockholmsbörsen vilket motsvarar en omsättningshastighet på 49 procent. Under samma period uppgick omsättningshastigheten på OM Stockholmsbörsen till 117 procent. 1 Clas Ohlsons totala börsvärde uppgick den 30 april 2000 till 2,55 miljarder kr. 22 AKTIEÄGARE Den 30 april 2000 uppgick antalet aktieägare enligt VPC:s aktiebok till De tio största ägarna svarade vid samma tidpunkt för 70,3 procent av kapitalet och 83,4 procent av rösterna. Utländska ägare svarade för 31,7 procent av kapitalet och 38,7 procent av rösterna. Svenska institutioner svarade för 14 procent av kapitalet och 7,8 procent av rösterna. Svenska privatpersoner svarade för 54,3 procent av kapitalet och 53,5 procent av rösterna. UTDELNINGSPOLITIK Styrelsens avsikt är att utdelning ska lämnas motsvarande lägst 35 procent av koncernens resultat efter skatt. För räkenskapsåret 1999/00 föreslår styrelsen att utdelning ska lämnas med 4,00 kr per aktie (föregående år 2,93 kr). Styrelsens förslag motsvarar cirka 40 procent av koncernens resultat efter skatt. Data per aktie / / / / /96 Antal aktier, tusental Vinst per aktie, kr 10,07 6,42 4,97 4,07 1,50 Bruttokassaflöde per aktie, kr 12,17 7,88 6,15 4,93 2,52 Eget kapital per aktie, kr 43,25 24,17 20,60 17,23 14,33 Börskurs 30 april, kr Utdelning per aktie, kr 4,00 3 2,93 1,46 1,22 1,22 P/e-tal, ggr Kurs/bruttokassaflöde, ggr Kurs/eget kapital, % Direktavkastning, % 1, Utdelningsandel, % Källa OM Stockholmsbörsen. 2. Data per aktie har justerats för att återspegla genomförd split, fondemission och nyemission. 3. Föreslagen utdelning.

23 Aktiekapitalets utveckling Tillkommande Ackumulerat Totalt År Transaktion aktier antal aktier aktiekapital Split 10: Fondemission Nyemission De största ägarna Ägare Antal Antal Procent Procent A-aktier B-aktier kapital röster Johan och Helena Tidstrand ,2 37,3 Mary Haid ,2 37,3 Håkan Thylén ,9 3,8 Robur aktiefonder ,0 2,2 Carlson Fonder ,2 0,7 Handelsbanken Fonder ,1 0,6 Skandia Liv ,1 0,6 Banco aktiefonder ,6 0,3 Länsförsäkringar fonder ,5 0,3 Union Bank of Switzerland ,5 0,3 ABN-Amro bank ,40,2 Handelsbanken Liv ,40,2 Myrberg Finansanalys AB ,4 0,2 Rolf Nilsson ,40,2 Övriga aktieägare ,1 15,8 Totalt ,0 100,0 Ägarkategorier Utländska ägare ,7 38,7 Svenska institutioner ,0 7,8 Svenska privatpersoner ,3 53,5 Summa ,0 100,0 Ägarstruktur Storleksklass Antal värdepapper Procent Antal ägare , , , , , , , , ,5 5 Summa , Kursutveckling 400 B-Aktien Afv Generalindex Carnegie Small Cap Index Omsatt antal aktier 1000-tal inkl efteranm OKT 99 NOV DEC JAN 00 FEB MAR APR MAJ JUN Källa: Six Findata (c) SIX

24 Möjligheter och risker Clas Ohlsons verksamhet innehåller stora möjligheter som i varierande omfattning påverkar koncernens resultat. Företagande i sig innebär naturligtvis också risker, så även för oss. Schematiskt kan man dela in både möjligheter och risker i rörelserelaterade och finansiella: RÖRELSERELATERADE MÖJLIGHETER OCH RISKER Sortiment Att kunna erbjuda våra kunder ett attraktivt sortiment är det mest väsentliga i vår verksamhet. Kontinuerliga förbättringar av sortimentet innebär möjligheter att öka försäljningen. Skulle vi omvänt missbedöma nya trender eller produktområden kan detta innebära att vi tappar i tillväxt och lönsamhet. Konkurrens Detaljhandelsmarknaden i Europa genomgår för närvarande en omstrukturering där i första steget rikstäckande kedjor skapas på bekostnad av mindre enskilda fackhandlare. I ett andra steg har de större kedjorna och aktörerna etablerat sig i andra länder genom såväl förvärv som egna butiker. Aktörerna på marknaden har därmed blivit både färre och större. Möjligheten för Clas Ohlson är att ytterligare förstärka vår position i Sverige och Norge genom fler butiksetableringar. En annan möjlighet är att etablera sig på fler marknader, företrädesvis den finska och danska. Omvänt finns risken att flera större internationella aktörer etablerar sig på den nordiska marknaden, vilket i så fall skulle öka konkurrensen och påverka vår möjlighet till fortsatt expansion. 24 Konjunktur Det som framför allt påverkar vår verksamhet är utvecklingen av detaljhandeln och den privata konsumtionen då vi främst vänder oss till privatpersoner. En ökad konsumtion innebär en försäljningsökning för oss och tvärtom. Det har emellertid visat sig att vi inte påverkas lika mycket som den övriga detaljhandeln av en nedgång i konsumtionen. Detta eftersom efterfrågan på gör-det-själv -artiklar tenderar att öka i sämre tider och att våra låga priser då bedöms som särskilt attraktiva. Julhandeln Eftersom vår största kundgrupp är privatpersoner är julhandeln vår klart bästa försäljningsperiod. Kvartal 3 som avser perioden november till januari stod under verksamhetsåret för 32 procent av omsättningen och 44 procent av resultatet före skatt. Julhandeln blev mycket bra både för oss och den övriga handeln under Det finns stora möjligheter att ytterligare öka julförsäljningen med tanke på vårt breda sortiment som innebär att man hos oss kan hitta julklappar till alla familjemedlemmar. FINANSIELLA MÖJLIGHETER OCH RISKER Valutor Över 40 procent av våra inköp görs i andra valutor än den svenska. De viktigaste inköpsvalutorna är US-dollar, Hongkongdollar och Euro (främst Tyskland och Italien). Vidare köper vårt norska dotterbolag Clas Ohlson AS varorna i svenska kronor och säljer i norska kronor varför relationen mellan den svenska och norska kronan är mycket viktig. Vid prissättningen av den svenska och norska katalogen används kalkylkurser för respektive valuta. Dessa bestäms i juni varje år och ligger till grund för priserna i kommande års katalog som utkommer i augusti. I samband med att kalkylkurserna sätts valutasäkrar vi cirka 50 procent av det förväntade flödet ett år framåt i tiden. På det här sättet är vi garanterade att få det pris vi har kalkylerat efter på en stor del av inköpen och har möjligheten eller risken att handla på annan kurs med de resterande inköpen. Under verksamhetsåret 99/00 påverkade våra valutasäkringar resultatet positivt med 3,7 mkr jämfört med om vi enbart handlat till dagskurser (föregående år +1,6 mkr). Påverkan på resultat Faktor Förändring före skatt, mkr Försäljningsvolym +/ 5 procent +17,0/ 21,0 Valuta NOK +/ 5 procent +/ 5,3 USD +/ 5 procent +/ 2,5 HKD +/ 5 procent +/ 2,4 EUR +/ 5 procent +/ 1,2

25 Fem år i sammandrag mkr 1999/ / / / /1996 RESULTATRÄKNING Nettoomsättning 1 067,0 829,5 677,5 588,8 542,8 Avskrivningar enligt plan 17,2 11,9 9,7 7,0 8,4 Rörelseresultat 114,8 75,1 57,2 48,9 22,4 Finansiella poster 0,1 0,3 0,4 2,6 5,1 Resultat efter finansiella poster 114,9 74,8 56,8 46,3 17,3 Skatt 32,3 22,1 16,0 12,9 5,0 Årets resultat 82,6 52,7 40,8 33,4 12,3 BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar 190,3 135,2 90,488,2 86,7 Varulager 197,4183,7 146,6 126,9 129,3 Kundfordringar 8,3 7,2 7,2 8,1 6,4 Övriga omsättningstillgångar 9,6 8,0 5,1 4,4 4,8 Likvida medel 112,8 17,2 35,2 28,7 13,4 Summa tillgångar 518,4 351,3 284,5 256,3 240,6 Eget kapital 354,6 198,2 169,0 141,3 117,5 Avsättningar 28,6 24,1 21,6 19,7 16,4 Långfristiga skulder, räntebärande 0,0 12,0 12,0 22,0 48,8 Kortfristiga skulder Icke räntebärande 123,2 117,0 81,9 73,3 57,9 Räntebärande 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 Summa eget kapital och skulder 518,4 351,3 284,5 256,3 240,6 KASSAFLÖDE Kassaflöde från rörelsen 97,1 63,0 41,6 60,0 28,7 Investeringar 75,0 57,4 12,1 8,4 17,0 Koncernens kassaflöde 22,1 5,6 29,5 51,6 11,7 NYCKELTAL Omsättningstillväxt 28,6 22,415,1 8,5 7,2 Bruttomarginal, procent 12,410,5 9,9 9,5 5,7 Rörelsemarginal, procent 10,8 9,1 8,48,3 4,1 Nettomarginal, procent 10,8 9,0 8,47,9 3,2 Avkastning på operativt kapital, procent 51,4 44,2 40,7 33,9 14,8 Avkastning på sysselsatt kapital, procent 40,6 38,9 34,0 30,2 13,7 Avkastning på eget kapital, procent 29,9 28,7 26,3 25,8 10,7 Andel riskbärande kapital, procent 73,5 62,6 66,3 62,1 55,5 Soliditet, procent 68,456,459,455,1 48,8 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 Räntetäckningsgrad, ggr 52,5 55,6 34,8 14,0 4,1 Antal årsanställda, st DATA PER AKTIE 1 Antal aktier Vinst per aktie, kr 10,07 6,42 4,97 4,07 1,50 Bruttokassaflöde per aktie, kr 12,17 7,88 6,15 4,93 2,52 Eget kapital per aktie, kr 43,25 24,17 20,60 17,23 14,33 Utdelning, kr 4,00 2 2,93 1,46 1,22 1,22 För definitioner, se sid Data per aktie har juserats för att återspegla genomförd split, fondemission och nyemission. 2 Föreslagen utdelning.

26 Förvaltningsberättelse 26 VERKSAMHET Verksamheten för såväl moderbolaget som koncernen utgörs av försäljning av gör det själv -artiklar för hus och hem, teknik och hobby via postorder/internet och egna butiker. Postorder/Internetverksamheten bedrivs i Sverige och Norge. Butikerna finns i Insjön, Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Örebro, Sundsvall, Farsta, Umeå, Oslo, Sandnes, Kristiansand, Bergen och Strømmen. Sortimentet omfattar cirka artiklar som köps in från ett stort antal leverantörer i ett 30-tal länder. Varuinköpen görs till bolagets centrallager i Insjön och därifrån distribueras varorna via postorder/ internet direkt till kunderna eller via egna butiker i Sverige och Norge. VÄSENTLIGA HÄNDELSER Bolagets B-aktie noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 5 oktober I samband med detta gjordes en nyemission som tillförde bolaget 98,3 mkr efter emissionskostnader. Inflyttning i det utbyggda centrallagret gjordes under hösten Genom utbyggnaden är vi rustade för ytterligare expansion. Arbetsytor och lagerutrymmen beräknas klara de närmaste fem årens butiksexpansion. Vi har också möjlighet att kraftigt öka postorder- och Internetförsäljningen med bibehållen leveranssäkerhet. Under verksamhetsåret har nya butiker öppnats i Sundsvall (juni 1999), Strømmen (utanför Oslo oktober 1999), Farsta (november 1999) och Umeå (april 2000). Vidare har ombyggnation till vårt nya butikskonceptet Butik 2000 slutförts i butikerna Norrköping, Stockholm och Malmö. Den 30 november 1999 öppnades Clas Ohlsons nya Internetbutik. Vid det tillfället innehöll Internetbutiken julkampanjen samt våra sortiment inom mobiltelefontillbehör och datatillbehör. Under perioden februari april 2000 har Internetbutiken sedan kompletterats så att den numera innehåller hela vårt katalogsortiment. Sedan den nya Internetbutiken startade har andelen Internetorder vuxit till att nu vara cirka 20 procent av samtliga order. Över hälften av de som handlat från vår nya Internetbutik har dessutom varit nya kunder. MARKNADEN Marknaden för våra produkter har fortsatt att utvecklas starkt under verksamhetsåret. Samtliga delar av sortimentet har haft en bra försäljningsökning jämfört med föregående år både i Sverige och Norge. FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT Koncernens försäljning under verksamhetsåret uppgick till 1 067,0 mkr jämfört med 829,5 mkr föregående år, en ökning med 29 procent. Av försäljningen fördelar sig 897,5 mkr (639,7 mkr) på butiker och 169,5 mkr (189,8 mkr) på postorder/internet. Per land fördelar sig 738,1 mkr (634,5 mkr) på Sverige och 328,9 mkr (195,0 mkr) på Norge. Försäljningsökningen kan till viss del hänföras till nya butiker, men även befintliga butiker har utvecklats positivt. Då prisutvecklingen på våra produkter varit låg, är en väsentlig del av försäljningsökningen att hänföra till ökade volymer. Koncernens resultat efter finansiella poster för verksamhetsåret uppgick till 114,9 mkr, en ökning med 54 procent jämfört med föregående år (74,8 mkr). Resultatförbättringen för verksamhetsåret uppgår efter finansiella poster till 40,1 mkr. Av förbättringen utgör 29,4 mkr resultatet av ökad försäljning och 22,1 mkr resultatet av förbättrad bruttovinstmarginal. Vidare har resultatet belastats med kostnader för uppbyggnad av nya butiker på 9,6 mkr (8,2 mkr) samt ombyggnadskostnader av befintliga butiker på 5,7 mkr (0 kr). Avskrivningarna har ökat till 17,2 mkr (11,9 mkr). Av dessa utgör 2,4 mkr avskrivningar på den utbyggda delen av centrallagret. Rörelsemarginalen för verksamhetsåret var 10,8 procent (9,1 procent). Rörelsemarginalen var 11,2 procent (9,7 procent) för butikerna och 8,3 procent (7,0 procent) för postorder/internet. Under verksamhetsåret har valutasäkringar gjorts i USD, HKD och NOK. Dessa har påverkat koncernens resultat positivt med 3,7 mkr jämfört med om vi enbart handlat mot dagskurser (föreg. år 1,6 mkr). UTSIKTER FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR Kontrakt har tecknats på fyra nya butiker för öppnande under kommande verksamhetsår, Trondheim (oktober 2000), Uppsala (november 2000), Skärholmen (december 2000) och Halmstad (mars 2001). Vår målsättning är att öppna två till fyra nya butiker per verksamhetsår. I augusti 2000 utges nästa huvudkatalog. Samtliga nyheter i denna katalog kommer då även att finnas i vår Internetbutik. Den privata konsumtionen förväntas bli fortsatt mycket god de närmaste åren. Vår bedömning är att detta kommer att påverka oss positivt och att verksamheten har goda möjligheter att även i fortsättningen uppvisa en god tillväxt. FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet i koncernen var för hela verksamhetsåret, före investeringar 97,1 mkr (63,0 mkr) och efter investeringar 22,1 mkr (5,6 mkr). Varulagret har ökat med 13,7 mkr under verkasamhetsåret till 197,4 mkr. Av detta utgör 18,8 mkr varulager i nya butiker. Koncernens likvida medel uppgick per 30 april till 112,7 mkr (17,2 mkr). Koncernen har därutöver en outnyttjad checkräkningskredit på 20,0 mkr (70,4 mkr). Soliditeten i koncernen uppgick till 68,4 procent (56,4 procent). INVESTERINGAR Under verksamhetsåret har nettoinvesteringar gjorts för 75,0 mkr (57,4 mkr). Av dessa avser 42,3 mkr (32,2 mkr) investeringar i utbyggnaden av centrallagret. Vidare utgör 18,1 mkr (15,8 mkr) inventarier i nya butiker. Övriga investeringar är i huvudsak av typen ersättningsinvesteringar. GOTTGÖRELSE FRÅN SPP Den 22 oktober 1999 erhölls besked från SPP om gottgörelse för erlagda pensionsmedel om cirka 4,6 mkr. Beloppet har ej intäktsförts i avvaktan på slutgiltigt besked om hur överskottsmedlen skall tillgodogöras. STYRELSEARBETE Clas Ohlsons styrelse består av fyra ledamöter valda av bolagsstämman samt två ledamöter utsedda av de anställda. Verkställande direktören ingår i styrelsen. Styrelsen har under året haft fyra sammanträden. Vid varje möte framläggs ekonomisk och finansiell rapport för verksamheten. Styrelsen sammanträder årligen med bolagets revisorer för genomgång av revisionsrapport och årets verksamhet. MILJÖPÅVERKAN Bolaget bedriver ej några anmälningspliktiga eller tillståndsplikiga verksamheter enligt miljöbalken. Clas Ohlson bedriver ett kontinuerligt miljöarbete och detta beskivs mer utförligt på sid 21. MODERBOLAGET Moderbolagets omsättning uppgick till 947,2 mkr (778,5 mkr) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 94,0 mkr (78,6 mkr). Likviditeten har varit god. Periodens investeringar har uppgått till 68.0 mkr (41,5 mkr). FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår koncernens fria egna kapital till tkr. Av koncernens fria kapital föreslås överföring till bundet eget kapital med tkr. Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor): Balanserad vinst Årets vinst Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att: Till reservfonden avsättes Till aktieägarna utdelas I ny räkning överföres Summa

27 Resultaträkning tkr Koncernen Moderbolaget Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 2, Finansiella poster Utdelning från koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Betald skatt/skatt på årets resultat Förändring av latent skatt ÅRETS VINST

28 Balansräkning tkr Koncernen Moderbolaget Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 5 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående anläggningar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Andelar i koncernföretag Andra aktier och andelar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran på koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR STÄLLDA SÄKERHETER Likvida medel Långfristiga fordringar Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar

29 Balansräkning tkr Koncernen Moderbolaget Not EGET KAPITAL 7 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier à nom 10 kr/ aktier à nom 100 kr Ej registrerad aktiekapitalökning Bundna reserver/överkursfond Reservfond Fritt eget kapital Fria reserver/balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättningar för skatter Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ANSVARSFÖRBINDELSER Borgen till förmån för koncernföretag

30 Kassaflödesanalys tkr Koncernen Moderbolaget Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Resultat från försäljning/utrangering av anläggningstillgångar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: kundfordringar varulager övriga fordringar leverantörsskulder andra kortfristiga räntefria rörelseskulder/avsättningar Kassaflöde före investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier Minskning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde efter investeringar Nyemission Utdelning till aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut

31 Noter till resultat- och balansräkningar gemensamma för koncern och moderbolag (tkr om annat ej anges) Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens, Redovisningsrådets och Föreningen Auktoriserade Revisorers rekommendationer och uttalanden. Redovisningsprinciper avseende avsättningar till pensioner samt fördelningen mellan fritt och bundet eget kapital har förändrats i det norska dotterbolaget i enlighet med norska redovisningsregler. Effekten av förändrade redovisningsprinciper har i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation påverkat koncernens ingående eget kapital med 235 tkr. Jämförelsesiffrorna för föregående års koncernresultaträkning samt moderbolagets resultaträkning har justerats avseende fördelningen mellan kostnad för sålda varor och försäljningskostnader med tkr. Justeringen avser anpassning till gällande fördelningsprinciper. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation. I koncernredovisningen ingår det helägda dotterföretaget Clas Ohlson AS. Vid upprättandet av koncernredovisningen har förvärvsmetoden tillämpats. Omräkning av det utländska dotterbolagets bokslut har skett till den s k dagskursmetoden, vilket innebär att tillgångar, skulder och eget kapital omräknats till balansdagens kurs och resultaträkningen till genomsnittlig kurs för året. Omräkningsdifferensen till följd av detta, samt till följd av att nettoinvesteringen omräknats till annan kurs vid årets slut än vid årets början, har ökat de fria reserverna med tkr. Internvinster i koncernbolagslager elimineras i koncernredovisningen. Anläggningstillgångar Avskrivningar på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde har skett enligt plan och baserats på tillgångarnas ekonomiska livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier, verktyg och installationer 3 15 år Byggnader år Markanläggningar 20 år Kundfordringar Avsättning för förlustrisk har skett efter individuell prövning. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet enligt FIFU-metoden. Avdrag för inkurans har gjorts enligt schablon med 3%. Skulder i utländsk valuta Skulder i utländsk valuta har värderats till bokslutsdagens kurs. I de fall valutasäkring genomförts används terminskursen. Garantikostnader Avsättning har skett för beräknade framtida garantiåtaganden motsvarande årets garantikostnader med beaktande av garantitidens längd. 31 Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 1999/ /1999 Löner och Sociala kostnader Löner och Sociala kostnader andra (varav pensions- andra (varav pensionsersättningar kostnader) ersättningar kostnader) Moderbolag (5 166) (4 588) Dotterföretag (290) (242) Koncernen (5 456) (4 830) Av moderbolagets tillika koncernens pensionskostnader avser 540 tkr (560 tkr) gruppen styrelse och VD. Löner och ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m fl och anställda: 1999/ /1999 Styrelse, VD och vvd Övriga Styrelse, VD och vvd Övriga (varav tantiem) anställda (varav tantiem) anställda Moderbolaget Sverige (836) (500) Dotterföretag Norge (132) (106) Koncernen totalt Arvode till styrelsen har utgått med 225 tkr (0 tkr). Lön och övriga ersättningar exklusive tantiem till verkställande direktören uppgick till tkr (1 519 tkr). Tantiem, som baseras på koncernens resultatförbättring mot föregående år, uppgick för verkställande direktören till 460 tkr (200 tkr). För verksamhetsåret 1999/2000 har detta belopp reserverats. Enligt anställningsavtal med verkställande direktören är uppsägningstiden från bolagets sida två år och från verkställande direktörens sida ett år. Under uppsägningstiden utgår gällande lön och förmåner. Två av de ledande befattningshavarna har särskilda avtal avseende uppsägningstider. Vid uppsägning från bolagets sida är uppsägningstiden två år och från den anställdes sida ett år. Under uppsägningstiden utgår gällande lön och förmåner. Utöver den ordinarie lönen finns tre olika typer av resultatbaserade löner. För personal i butikerna är en betydande del av lönen baserad på försäljningen i respektive butik. För personalen på bolagets centrallager används samma lönesystem men här baseras lönen på hela bolagets försäljning. Tjänstemän har ett bonussystem som baserar sig på hela koncernens resultat. Till ledande befattningshavare utgår tantiem som baseras på resultatförbättringen i förhållande till föregående år. Arvode till revisorerna uppgick för revisionsuppdrag i koncernen sammantaget till 664 tkr (339 tkr) och för andra uppdrag i koncernen till 352 tkr (349 tkr).

32 Not 3 Avskrivningar Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar uppgår i koncernen till tkr ( tkr) och i moderbolaget till tkr ( tkr). Not 4 Operationell leasing Samtliga butikslokaler, utom Insjön, förhyrs och behandlas som operationell leasing. Avtalstiden uppgick per i genomsnitt till 7 år. En del av koncernens datorer och skrivare förhyrs inklusive service och funktionalitet och behandlas enligt reglerna för operationell leasing. 1999/ /1999 Räkenskapsårens hyror och leasingavgifter Avtalade framtida hyror och leasingavgifter. 2000/ / / / Fasta hyresavtal är beräknade efter 2000 års hyresnivå Not 5 Anläggningstillgångar Byggnader och mark Koncernen Moderbolaget 1999/ / / /1999 Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Omklassificering från pågående anläggningar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderbolaget 1999/ / / /1999 Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Försäljningar och utrangeringar Omräkningsdifferenser Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Omräkningsdifferenser Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Finansiella anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget 1999/ / / /1999 Ingående anskaffningsvärde Amorteringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderbolaget 1999/ / / /1999 Förutbetalda hyror Förutbetalda IT-kostnader Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa

33 Not 7 Förändring av eget kapital Ej registrerad Koncernen Aktie- aktiekapital- Bundna Fritt eget kapital ökning reserver kapital Ingående eget kapital enligt fastställd koncernbalansräkning Effekt av byte av redovisningsprinciper Ingående eget kapital justerat i enlighet med ny redovisningsprincip Registrering aktiekapitalökning Nyemission Förändring av omräkningsdifferens Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång Moderbolaget Aktie- Ej registrerad Överkurs- Reserv- Fritt eget kapital aktiekapital- fondfondkaptal Belopp vid årets ingång Registrering aktiekapitalökning Nyemission Utdelning Avsättning till reservfond Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 8 Avsättningar för pensioner Avsättning för pensioner i koncernen uppgår till 593 tkr (725 tkr). I moderbolaget till 399 tkr (399 tkr). För delar av dessa avsättningar har säkerheter ställts i form av långfristiga fordringar uppgående till 399 tkr (399 tkr). Förpliktelser avseende pensioner till styrelseledamöter uppgår i koncernen och moderbolaget till 133 tkr (266 tkr). Not 9 Latent skatt 33 Skillnaden i moderbolaget mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidigare verksamhetsår samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten för dessa år utgörs av latent skatt på obeskattade reserver med tkr ( tkr). Latent skatt på internvinster uppgår till 119 tkr (0 tkr). Not 10 Övriga avsättningar Koncernen Moderbolaget 1999/ / / /1999 Garantiåtaganden Not 11 Skulder till kreditinstitut Koncernen Moderbolaget 1999/ / / /1999 Långfristig del av skuld Kortfristig del av skuld Summa Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Summa säkerheter Ovan angivna säkerheter är även generell säkerhet för outnyttjade krediter vilka vid årets slut i koncernen uppgick till tkr ( tkr) och i moderbolaget till tkr ( tkr). Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget 1999/ / / /1999 Upplupna lönekostnader Upplupna semesterlönekostnader Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa

34 Not 13 Bokslutsdispositioner Skillnaden mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan på: Moderbolaget 1999/ /1999 inventarier, verktyg och installationer byggnader och mark Förändring av periodiseringsfond Återföring av skatteutjämningsreserv Summa Not 14 Obeskattade reserver Moderbolaget 1999/ /1999 Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan på: inventarier, verktyg och installationer byggnader och mark Periodiseringsfond Skatteutjämningsreserv Summa Not 15 Andelar i koncernföretag Dotterföretaget Clas Ohlson AS i Norge, aktier à nom 100 kr. Ägarandel 100%. Bokfört värde kr. Not 16 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 34 Av moderbolagets fakturerade försäljning avser tkr ( tkr) leveranser till det helägda dotterföretaget Clas Ohlson AS i Norge. Några inköp från dotterföretaget har ej förekommit. Not 17 Medelantalet anställda 1999/ /1999 Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget Medelantalet anställda årsarbetare med fördelning på arbetsställe Insjön Stockholm Göteborg Sundsvall 2424 Malmö Norrköping Örebro Farsta 1414 Umeå 5 5 Oslo Bergen 19 4 Sandnes Kristiansand 148 Strømmen 14 Totalt Därav kvinnor INSJÖN Nils-Erik Johansson Björn Haid Jörgen Springfeldt Styrelseordförande Sölwe Johnson Sven-Åke Östberg Gert Karnberger Arbetstagarrepresentant (HAF) Arbetstagarrepresentant (HTF) Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits Göran Melin Auktoriserad revisor Ulla-Britt Larsson Auktoriserad revisor

35 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Clas Ohlson AB Org nr Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Clas Ohlson AB (publ) för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstryker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 35 Falun den 7 juli 2000 Göran Melin Auktoriserad revisor Ulla-Britt Larsson Auktoriserad revisor

36 Styrelse och revisorer Fr v : Sölwe Jonsson, Gert Karnberger, Jörgen Springfeldt, Björn Haid, Nils-Erik Johansson, Sven-Åke Östberg. 36 STYRELSE NILS-ERIK JOHANSSON Född 1933 Styrelseordförande. F.d. verkställande direktör i Hemköpskedjan AB. Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Axel Johnson AB, Axfood AB, Åhléns AB, Almi Företagspartner Dalarna AB, Föreningssparbanken, Falun, Föreningssparbankens Företagsråd, Mistraprogrammet Matt 21 vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Styrelseordförande i Leksands IF. Antal aktier i Clas Ohlson AB: JÖRGEN SPRINGFELDT Född 1946 Styrelseordförande , ledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Lund & Rossling Reklambyrå, Landskrona samt i några små företag med eget delägarskap. Antal aktier i Clas Ohlson AB: 650 BJÖRN HAID Född 1945 Sortimentsutvecklare i Clas Ohlson AB. Styrelseledamot sedan Antal aktier i Clas Ohlson AB: GERT KARNBERGER Född 1943 Verkställande direktör sedan Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Vice ordförande i Svenska Postorderföreningen Styrelsesuppleant för Handelsarbetsgivarna Antal aktier i Clas Ohlson AB: 250 SÖLWE JOHNSON Född 1950 Arbetstagarrepresentant HAF Styrelseledamot sedan 1990 Antal aktier i Clas Ohlson AB: 250 SVEN-ÅKE ÖSTBERG Född 1960 Arbetstagarrepresentant HTF Styrelseledamot sedan 1996 Antal aktier i Clas Ohlson AB: 0 STYRELSESUPPLEANTER BÖRJE HALLBERG Född 1949 Arbetstagarrepresentant HAF Antal aktier i Clas Ohlson AB: 100 KRISTER BECK Född 1965 Arbetstagarrepresentant HTF Antal aktier i Clas Ohlson AB: 250 REVISORER GÖRAN MELIN Född 1962 Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Revisor i Clas Ohlson AB sedan ULLA-BRITT LARSSON Född 1946 Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Revisorssuppleant i Clas Ohlson AB sedan Tjänstgörande revisor fr.o.m Göran Melin och Ulla-Britt Larsson

37 Ledande befattningshavare GERT KARNBERGER Född 1943 Verkställande direktör sedan Antal aktier i Clas Ohlson AB: 250 LARS WALLÉN Född 1947 Vice verkställande direktör. Anställd sedan Antal aktier i Clas Ohlson AB: 250 BJÖRN HAID Född 1945 Clas Ohlsons dotterson, sortimentsutvecklare. Anställd sedan Antal aktier i Clas Ohlson AB: Gert Karnberger Lars Wallén Björn Haid ROLF ANDERSSON Född 1946 Centrallageransvarig. Anställd sedan Antal aktier i Clas Ohlson AB: 0 OLA AURTANDE Född 1944 VD i Clas Ohlson AS, Norge. Anställd sedan Antal aktier i Clas Ohlson AB: 0 Rolf Andersson Ola Aurtande 37 MATS BORTAS Född 1948 Inköpsansvarig Verktyg. Anställd sedan Antal aktier i Clas Ohlson AB: 350 BO HEYMAN Född 1952 Marknadsansvarig Sverige. Anställd sedan Antal aktier i Clas Ohlson AB: 250 LENNART IWARSSON Född 1949 Inköpsansvarig Förvaring. Anställd sedan Antal aktier i Clas Ohlson AB: 250 Mats Bortas Bo Heyman Lennart Iwarsson INGEMAR SVENSSON Född 1941 Inköpsansvarig El & elektronik. Anställd sedan Antal aktier i Clas Ohlson AB: 350 LARS ÖSTBERG Född 1949 Inköpsansvarig Hushåll. Anställd sedan Antal aktier i Clas Ohlson AB: 0 Ingemar Svensson Lars Östberg

Årsredovisning 2000/2001

Årsredovisning 2000/2001 Årsredovisning 2000/2001 Innehåll Clas Ohlson AB (publ) Organisationsnummer: 556035-8672 Årsredovisning första maj 2000 till sista april 2001 Året i korthet 3 VD-intervju 4 Historik 6 Händelser under verksamhetsåret

Läs mer

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43%

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Delårsrapport 2000-05-01-2001-01-31 Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Rörelsemarginalen var 16,4% Nya butiker har öppnats i Uppsala och Skärholmen

Läs mer

Delårsrapport Viktiga händelser under vårt första kvartal:

Delårsrapport Viktiga händelser under vårt första kvartal: Delårsrapport 2002-05-01 2002-07-31 Viktiga händelser under vårt första kvartal: Försäljningen ökade med 38 procent Rörelseresultatet ökade med 72 procent Rörelsemarginalen var 15,6 procent Ny butik har

Läs mer

Delårsrapport 2002-05-01 2002-10-31. Viktiga händelser under vårt andra kvartal:

Delårsrapport 2002-05-01 2002-10-31. Viktiga händelser under vårt andra kvartal: Delårsrapport 2002-05-01 2002-10-31 Viktiga händelser under vårt andra kvartal: Försäljningen ökade med 28 procent Rörelseresultatet ökade med 66 procent Rörelsemarginalen var 15,0 procent Nya butiker

Läs mer

Innehåll. både pressmeddelanden och rapporter i det ögonblick de offentliggörs. Hemsidan innehåller samtliga pressmeddelanden,

Innehåll. både pressmeddelanden och rapporter i det ögonblick de offentliggörs. Hemsidan innehåller samtliga pressmeddelanden, Årsredovisning 2001/2002 Innehåll Clas Ohlson ab (publ) Organisationsnummer: 556035-8672 Årsredovisning första maj 2001 till sista april 2002. Finansiell information 2 Bolagsstämma 2 Året i korthet 3 Intervju

Läs mer

Delårsrapport Försäljningen ökade med 24 procent. Rörelseresultatet exkl. SPP-medel ökade med 18 procent

Delårsrapport Försäljningen ökade med 24 procent. Rörelseresultatet exkl. SPP-medel ökade med 18 procent Delårsrapport 2001-05-01 2001-07-31 Försäljningen ökade med 24 procent Rörelseresultatet exkl. SPP-medel ökade med 18 procent Vinsten per aktie efter skatt uppgår till 3,77 kr Kassaflödet fortsätter att

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 1 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 2 Bo Berggren Stämmans ordförande 3 Gert Karnberger VD 4 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 1 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 2 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 3 Bo Berggren Stämmans ordförande 4 Gert Karnberger VD 5 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Delårsrapport Viktiga händelser under vårt tredje kvartal: Försäljningen ökade med 27 procent

Delårsrapport Viktiga händelser under vårt tredje kvartal: Försäljningen ökade med 27 procent Delårsrapport 2001-05-01 2002-01-31 Viktiga händelser under vårt tredje kvartal: Försäljningen ökade med 27 procent Rörelseresultatet ökade med 43 procent Rörelsemarginalen var 18,4 procent Nya butiker

Läs mer

Clas Ohlson AB 85 år. Årsredovisning 2002/200

Clas Ohlson AB 85 år. Årsredovisning 2002/200 Clas Ohlson AB 85 år Årsredovisning 2002/200 FINANSIELL INFORMATION 2 ÅRET I KORTHET 3 INTERVJU MED VD 4 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 6 MARKNAD 8 ORGANISATION 11 FÖRSÄLJNINGSKANALER 12 VARUMÄRKE OCH MARKNADSFÖRING

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år Clas Ohlson AB 85 år Årsredovisning 2002/2003 INNEHÅLL FINANSIELL INFORMATION 2 ÅRET I KORTHET 3 INTERVJU MED VD 4 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 6 MARKNAD 8 ORGANISATION 11 FÖRSÄLJNINGSKANALER 12 VARUMÄRKE

Läs mer

Bokslutskommuniké Skärholmen Uppsala

Bokslutskommuniké Skärholmen Uppsala Bokslutskommuniké 2000-05-01-2001-04-30 Försäljningen ökade med 26% Resultatet efter finansiella poster ökade med 52% Vinsten per aktie efter skatt uppgår till 15,26 kr Utdelningen föreslås vara 6,25 kr

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2003-05-01 2003-07-31 Försäljningen uppgick till 519,3 Mkr (465,8 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 51,6 Mkr (52,6 Mkr) Vinsten per aktie efter skatt uppgår till 1,57 kr (1,60 kr)

Läs mer

Årsredovisning 2005/2006

Årsredovisning 2005/2006 Årsredovisning 2005/2006 Innehåll Finansiell information 2 Året i korthet 3 vd-intervju 4 Koncernen 6 Mål och strategier 6 Affärsidé 8 Medarbetare 9 Vårt sociala ansvar uppförandekod för leverantörer 12

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2004-05-01 2004-07-31 Försäljningen uppgick till 635,3 Mkr (519,3 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 70,1 Mkr (51,6 Mkr) Vinsten per aktie efter skatt uppgår till 2,14 kr (1,57 kr)

Läs mer

Innehåll. Ekonomisk och övrig information. Erbjudandet i sammandrag

Innehåll. Ekonomisk och övrig information. Erbjudandet i sammandrag Inbjudan till förvärv av aktier i Clas Ohlson AB (publ) 1999 Innehåll Ekonomisk och övrig information 2 Erbjudandet i sammandrag 2 Inbjudan till förvärv av aktier i Clas Ohlson AB (publ) 3 Clas Ohlson

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef Från fäbod till europisk detaljhandelskedja Klas Balkow, vd och koncernchef Agenda Vårt ursprung och historia Vision, långsiktiga mål och strategi Fjärde kvartalet 2008/09 Helåret 2008/09 Vägen framåt

Läs mer

Delårsrapport 2004-05-01 2004-10-31. Växjö

Delårsrapport 2004-05-01 2004-10-31. Växjö Delårsrapport 2004-05-01 2004-10-31 Försäljningen uppgick till 1 372,7 Mkr (1 155,3 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 146,9 Mkr (121,2 Mkr) Vinsten per aktie efter skatt uppgår till 2,24 kr (1,85

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport Mary Haid, Clas Ohlsons dotter, tar första spadtaget på etapp 3 vid Clas Ohlsons centrallager i Insjön.

Delårsrapport Mary Haid, Clas Ohlsons dotter, tar första spadtaget på etapp 3 vid Clas Ohlsons centrallager i Insjön. Delårsrapport 2003-05-01 2003-10-31 Försäljningen uppgick till 1 155,3 Mkr (1 008,3 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 121,2 Mkr (112,1 Mkr) Vinsten per aktie efter skatt uppgår till 3,70 kr (3,42

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2004-05-01 2005-01-31 Försäljningen uppgick till 2 328,0 Mkr (1 960,9 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 278,3 Mkr (231,5 Mkr) Vinsten per aktie efter skatt uppgår till 4,24 kr (3,53

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-05-01 2004-04-30

Bokslutskommuniké 2003-05-01 2004-04-30 Bokslutskommuniké 2003-05-01 2004-04-30 Försäljningen uppgick till 2 509,5 Mkr (2 130,8 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 260,9 Mkr (238,8 Mkr) Vinsten per aktie efter skatt uppgår till 7,95 kr

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Årsredovisning 2003/2004

Årsredovisning 2003/2004 Årsredovisning 2003/2004 INNEHÅLL FINANSIELL INFORMATION 2 ÅRET I KORTHET 3 VD-INTERVJU 4 KONCERNEN 6 Koncernens styrning 6 Mål och strategier 8 Verksamhetens fundament 9 Medarbetare 10 Miljö 14 MARKNAD

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013. 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-september 2013. 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-september 2013 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2013 Tredje kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 7,5 procent. Nettoomsättning

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding AB (publ) Org. nr 55622-666 Delårsrapport 1 januari 3 juni 27 Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under första halvåret till 74,7

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Radiohuset i Bromölla och Karlshamn har bytt kedja från Euronics till AUDIO VIDEO.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Radiohuset i Bromölla och Karlshamn har bytt kedja från Euronics till AUDIO VIDEO. ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 LYCKAD LANSERING AV NYA AUDIO VIDEO KONCEPTET Lika för lika har AUDIO VIDEO butikernas försäljning ökat avsevärt mer än marknaden.

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2007-05-01-2007-10-31

DELÅRSRAPPORT 2007-05-01-2007-10-31 DELÅRSRAPPORT 2007-05-01-2007-10-31 * * * VD Klas Balkow säger i en kommentar: Clas Ohlson växer starkt. För att ytterligare stärka vår konkurrenskraft förtydligar vi, som ett första steg, Clas Ohlsons

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006/2007

ÅRSREDOVISNING 2006/2007 ÅRSREDOVISNING 2006/2007 INNEHÅLL FINANSIELL INFORMATION ÅRET I KORTHET 1 VD-INTERVJU 2 STRATEGISK INRIKTNING 4 HÅLLBAR UTVECKLING 10 Våra medarbetare är Clas Ohlson 10 Vårt sociala ansvar arbetet med

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2006-05-01 2007-04-30 12 månader uppgick till 4 101,2 Mkr (3 567,6 Mkr) * Försäljningen efter skatt uppgick till 385,8 Mkr (352,1 Mkr) * Vinst per aktie uppgick till 5,88 kr (5,37 kr)

Läs mer

Årsredovisning 2008/09

Årsredovisning 2008/09 Årsredovisning 2008/09 Innehåll Året i korthet 1 vd HAR ORDET 2 strategisk inriktning 4 Marknadsöversikt 8 Verksamheten 12 Varumärket och vår marknadsföring 12 Försäljningskanaler 16 Inköp och sortiment

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen.

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen. WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 Om WIP WIP är ett svenskt programvaruföretag som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln + 8 % e-barometern Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln Trots den ekonomiska oro som råder fortsätter e-handeln att uppvisa positiva tillväxttal. Försäljningen över internet ökade med 7,9 procent

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

E-handeln tror på stark julhandel

E-handeln tror på stark julhandel + 6 % e-barometern Q3 2009 E-handeln tror på stark julhandel Efter en svag ökning under andra kvartalet steg tillväxten under det tredje kvartalet till 5,8 jämfört med samma period föregående år, en tillväxttakt

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer