I sydsvenska företags intresse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I sydsvenska företags intresse"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 I sydsvenska företags intresse Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätverk och på våra många möten. Handelskammaren har drygt medlemsföretag, stora som små, och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län. Uppdragsgivare Det är medlemsföretagen som är Handelskammarens uppdragsgivare och som sätter agendan för verksamheten. Det finns inga partipolitiska bindningar och verksamheten finansieras av företagen genom medlemsavgifter. Denna självständiga ställning skapar styrka. Medlemskap Handelskammaren är öppen för alla företag i Sydsverige. Medlemskapet gäller för företaget och omfattar samtliga anställda. Årsavgiften beräknas efter antalet medarbetare i HALMSTAD VÄXJÖ KALMAR Sydsverige och minimiavgiften är kr + moms, men hela årsavgiften utom 300 kr är avdragsgill för ditt företag. HELSINGBORG KRISTIANSTAD KARLSKRONA MALMÖ Innehåll 4 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Bokslutskommentarer 13 Noter 15 Revisionsberättelse 16 Handelskammarens fullmäktigeledamöter 18 Styrelse och kommittéer 19 Medarbetare

3 VD har ordet Verksamhetsåret 2010 blev ett mycket framgångsrikt år. Vi fortsatte att växa och 262 nya företag blev under året medlemmar. Denna utveckling har hållit i sig också under början av 2011 och hittills i år har vi över 100 nya medlemsföretag. Vår position som Sveriges största Handels kammare är därmed ohotad. Under året har våra sju regionstyrelser blivit allt mer aktiva och påbörjat ett arbete med lokala agendor för den egna regionen. Syftet är att identifiera viktiga regionala/lokala frågor för Handelskammaren att driva. Några agendor har under våren redan hunnit presenteras och de övriga lanseras inom kort. Vi hade 2010, för andra året i rad, rekordmånga deltagare på våra 140 arrangemang. Sammantaget besökte över personer oss för att ta del av vår rådgivning, våra nätverk eller för att delta i något av våra andra möten. Det är en ökning med tio procent jämfört med året innan och ett tecken på att vår verksamhet uppskattas. Detta avspeglas också i det goda ekonomiska utfallet för Vårt arbete för att, i sydsvenska företags intresse, utveckla Sydsverige rönte också framgång. Sedan länge har vi drivit frågan om en utbyggd väg E 22. Visserligen är hela sträckan ännu inte motorväg, men sedan vi 2006 bildade E 22 AB har 2,2 miljarder investerats i vägen. Andra positiva beslut är regeringens besked om en fast förbindelse i norra Öresund, mellan Helsingborg och Helsingör. Vi har fortsatt arbetet för en bättre svensk skola. Efter vårt utspel om lärarlöner, vilket satte fart på debatten om lärarnas betydelse för att skapa en bättre skola, lanserar vi nu projektet Trampolinen. Det syftar till att skapa bättre kontakter mellan företag och elever. Parallellt med detta driver vi skoltävlingarna Pythagoras Quest och Språkolympiaden, som nu genomförs i hela landet med snart deltagande elever. Trots att vi lagt ett lyckosamt år till handlingarna vill vi fortsätta att utvecklas för att möta våra medlemsföretags förväntningar. Därför förnyar vi våra specialnätverk och vår hemsida Det finns inga genvägar till fortsatta framgångar, vare sig för regionen eller för Handelskammaren, bara målinriktat hårt arbete. Under 2011 kommer vi att förnya och ompröva vår vision och våra mål för såväl Handelskammaren som Sydsveriges utveckling. Det blir ett spännande visionsarbete som också tar sikte på våra egna arbetsformer. Handelskammaren har genom årens lopp flera gånger gått före och pekat på nödvändig utveckling. Vi måste utvecklas minst i samma takt som övriga samhället, helst snabbare. Bara så kan vi göra skillnad. Sydsverige i mars 2011 Stephan Müchler, VD, Handelskammaren Fullmäktigeledamöterna träffas i samband med Års- och Höstmöte. De beslutar om Handelskammarens agenda och verksamhet. 3

4 Förvaltningsberättelse Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Affärsidén är att skapa bästa möjliga konkurrens- och tillväxtförutsättningar för näringslivet i Sydsverige. Detta sker genom att som företrädare för det samlade näringslivet genom debatt och initiativ vara drivande i frågor rörande den regionala miljön (påverka), att erbjuda medlemsföretagen kvalificerad service för ökad konkurrenskraft och företagsutveckling (affärsservice) samt att erbjuda nya kontakter och affärer, erfarenhetsutbyte, goda råd och idéer (sammanföra). Lobbying för E22. Handelskammarens Henrik Andersson uppvaktade infrastruktur - minister Åsa Torstensson. Handelskammaren har drygt medlemsföretag, stora som små, och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län. Det är medlemsföretagen som är Handelskammarens uppdragsgivare och som sätter agendan för verksamheten. Handelskammarens fullmäktige fastställer vilka frågor som skall drivas och målet är att göra Sydsverige till en bättre plats för företagen. Handelskammarens vision Regioner runt om i världen uppvisar mycket olika välstånds- och tillväxtnivåer. Även inom en och samma nation är skillnaderna regioner emellan många gånger mycket stora, trots i det närmaste identiska legala och fiskala förutsättningar. I Europa har vi tydliga exempel på detta och även i Sverige är skillnaderna stora. Anledningen till att regioner utvecklas olika handlar i stor utsträckning om skillnader i Kompetens (den kompetens som finns i regionen och dess företag är avgörande för att skapa global konkurrenskraft). Infrastruktur (vägar och järnvägar samt regionens möjlighet att fatta egna beslut om framtiden avgör). Kunder (med starka inhemska och näraliggande marknader förbättras konkurrenskraften också globalt). Migrationsminister Tobias Billström gästade oss vid ett lunchmöte den 3/2. Temat var mångfald och arbetskraftsinvandring. Ett lunchmöte med Finansmarknadsminister Mats Odell ägde rum i mars. Finansutskottet besökte oss den 24/2. Ord föran de Lars Frithiof och vice ordförande Magnus Dahl fanns på plats. Företag i regioner som har goda förutsättningar på dessa områden har bättre möjlighet att lyckas. I en globaliserad värld har den egna regionen kommit att bli plattformen ifrån vilken man kan göra affärer med hela världen. Därför verkar Handelskammaren för att regionen skall erbjuda utbildning av hög kvalitet, kvalificerad forskning, utvecklad infrastruktur och service samt så bra tillgång som möjligt till marknaderna runt omkring oss. Målet är att Samverkan för Blekinges bästa var temat på ett möte i Karlshamn. 4

5 Sätt lärarna i första klass var ett av Handelskammarens arrangemang under Almedalsveckan i juli. Sydsverige från sin, i bruttoregionprodukt per capita räknat, ganska medelmåttiga position i framtiden skall tillhöra de främsta regionerna i Europa. Verksamheten Över elever deltog i mattetävlingen Pythagoras Quest. Vi påverkar Handelskammarens arbete för kompetensförsörjning i Sydsverige har bland annat inneburit ett långt engagemang i utvecklingen vid de sydsvenska universiteten och högskolorna. Redan för 15 år sedan föreslog Handelskammaren till exempel att de högre lärosätena i sydöstra Sverige skulle fusionera, något som nu skett i och med tillkomsten av i Linnéuniversitetet. Genom många huvudmän finns Handelskammaren representerad i styrelserna för regionens universitet och högskolor. Inför ett hundratal personer presenterades de största svenska och danska ledarskapsbedrifterna på Ledarskapsdagen. Den 8/2 var det nätverksträff i Kalmar. Handelskammaren var först i landet med att ranka svenska läro säten, vilket bidragit till debatten om kvaliteten i den högre utbildningen och som även lett till att regeringen gav Högskoleverket i uppdrag att utreda hur en officiell svensk ranking skulle kunna se ut. Sedan ett par år arbetar Handelskammaren också med frågor kopplade till kvaliteten på grund- och gymnasieskolan. Våra tävlingar för högstadieelever, Pythagoras Quest och Språkolympiaden, har varit mycket framgångsrika och syftar till att stimulera intresset för ämnen som är viktiga för företagen. Under 2010 deltog över elever i hela landet i tävlingarna. Under året har insatser gjorts för att uppmärksamma den kommande neutronforskningsanläggningen ESS. Anläggningen, som är ett europeiskt projekt, kommer att bli unik och sätta regionen ännu starkare på den vetenskapliga kartan. Genom åren har också initiativ tagits till förstärkningar på utbildningsområdet. Exempel är insatser för Stiftelsen för information om ekonomisk forskning, Lund (EFL) och Institutet för ekonomisk forskning vid Lunds Universitet. Handelskammaren är också starkt engagerad i Centrum för Informationslogistik i Ljungby, ett samarbete mellan Linnéuniversitet, Högskolan i Halmstad och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Många arrangemang ägde rum i Handelskammarens lokaler i Växjö. Den fysiska infrastrukturen är avgörande för näringslivets möjligheter att utvecklas. Det gäller inte bara avseende transport av gods, utan i allt högre grad möjligheterna att hitta personal med rätt kompetens. Även tillgängligheten till kunder och samarbetspartners ökar med goda kommunikationer. Därför har Handelskammaren arbetat för utbyggnad av främst vägarna E22/E6, E4 5

6 och den så kallade Tvärleden (från västra Blekinge till Västkusten). I Handelskammarens arbete är också Södra Stambanan, Västkustbanan, Sydostlänken och en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör högt prioriterade. Samverkansprojektet E22 AB, som Handelskammaren bildat tillsammans med Region Skåne, Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundet Östsam, verkar för en utbyggnad av E22 till minst fyrfältsväg längs hela sträckan Norrköping Kalmar Karlskrona Kristianstad Trelleborg. Arbetet har varit mycket framgångsrikt och 2,2 miljarder kronor har investerats i vägen sedan bolaget bildades En kontakt- och studieresa genomfördes till Kina i oktober. Här hos biltillverkaren Geely. Handelskammaren har sedan många år varit aktiv i arbetet att utveckla flygförbindelserna till och från Sydsverige. Under året har särskild fokus lagts på situationen i sydöstra Sverige. Handelskammaren har löpande kontakter med såväl flygplatsledningarna runt om i Sydsverige som Swedavia. En förbättrad offentlig struktur och Sydsveriges egen beslutskompetens i viktiga frågor är angelägna områden för Handelskammaren. Målet är att reformera den offentliga beslutsstrukturen så att den regionala nivån själv kan skapa bättre förutsättningar för företagande. Bäst kan detta ske genom ett ökat ansvar för regionens utveckling med möjlighet till egen finansiering av infrastruktur. Samtidigt måste den lokala nivån reformeras för ökad effektivitet. Möjlighet till erfarenhetsutbyte under ett besök på Elektrokoppar. Avseende tillgången till kunder och den inhemska marknadens storlek har Handelskammarens arbete sedan Öresundsbrons invigning kommit att inriktas på en reell integration i Öresundsregionen. Under 2010 fortsatte arbetet i Handelskammarens forskningsprojekt om hur integrationen utvecklats och vilka utmaningar som kvarstår. Delrapporten Öresundsregionens Framtid En ungdomsgenerations värderingar presenterades och fick stor uppmärksamhet. Forskningsprojektet är ett samarbete med Sparbanksstiftelsen Skåne, Region Skåne, Stad och den danska Kraks Fond. I samband med Handelskammarens årsmöte presenterades också Näringslivets Öresundsindex, en årlig analys av integrationsprocessens framskridande. Indexet har berömts av OECD. Inom ramen för handelskamrarnas samarbete i Östersjöområdet Baltic Sea Chambers of Commerce Association (BCCA) påverkas såväl regeringarna i Östersjöländerna som EU. Under 2010 har arbetet varit fokuserat på EU:s Östersjöstrategi. Arbetet inom BCCA leds från Handelskammarens kontor i, då Handelskammarens VD Stephan Müchler sedan 2002 är ordförande för BCCA. E-handelsdagen i Kalmar den 1/9 blev lyckad. Det var mycket stort intresse för informationsmötena om de nya leveransvillkoren Incoterms 2010 som Per Anders Lorentzon höll i. Den 29/10 var det matchmaking för fler affärer med lettiska företag. Mycket av Handelskammarens arbete sker i de sju regionstyrelserna, vars roll är att särskilt uppmärksamma sin regions intresse n. Regionstyrelser finns för Kalmar län, Kronobergs län, 6

7 Vice VD Per Tryding presenterade den 7/5 en av delrapporterna i det stora forskningsprojektet om Öresundsregionens framtid. Blekinge län, nordöstra Skåne, södra Skåne, nordvästra Skåne samt södra Halland. Dessa utgör 70 av de maximalt 120 fullmäktige ledamöterna och är en stark garant för Handelskammarens lokala och regionala förankring. Under året har regionstyrelserna påbörjat ett agendaarbete, vilket innebär att regionala/ lokala agendor för respektive område tas fram. Dessa kommer att presenteras under De 120 ledamöterna i fullmäktige utgör Handelskammarens högsta beslutande organ för policyfrågor och har till uppgift bland annat att staka ut verksamhetens övergripande inriktning. Fullmäktige arbetar numera till stor del internetbaserat samt genom två årliga workshops behandlande viktiga ämnen. Trade Finance dagen den 22/4 bjöd på ny kunskap och nya kontakter. Vi stöder Handelskammarens medlemmar erbjuds inom medlemskapet en bred service med rådgivning och utbildning i främst tull- och dokumentfrågor, export/importfrågor, affärsjuridiska frågor, EU-frågor, affärsmannaskap och miljöfrågor. Ett av årets företagsbesök ägde rum på Dormer Tools i Halmstad. För varje område finns specialister och experter som står till medlemsföretagens förfogande. Enklare rådgivning är kostnadsfri och under året har många företag utnyttjat denna medlemsservice. Efterfrågan på kurser och konferenser har ökat under det gångna året. För att erbjuda bättre stöd i exportaffärer i Tyskland finns representation i Berlin och samarbetspartners rörande affärer i Östersjöregionen samt Kina. Trade network grundades och det blev snabbt ett nätverk i Småland-Blekinge respektive ett i Skåne-Halland. Handelskammaren utfärdar ATA-carneter, en internationell tullhandling som kan användas vid temporär export av varor till närmare ett 60-tal länder utanför den EU. Genom att använda ATA-carneter underlättas gränspassager väsentligt, något som är efterfrågat vid exempelvis deltagande i utställningar och mässor eller för yrkesutrustning och varuprover. ATA-carneten är framtagen på privat initiativ av Internationella Handelskammaren, ICC. Vidare legaliserar Handelskammaren ursprungsintyg och övriga exportdokument. Denna, för många exportföretag, nöd vändiga funktion sker vid kontoren i Halmstad, Växjö och. Under 2010 ökade efterfrågan kraftigt och en ny all time high nåddes. CERTIATA Plus är Handelskammarens internetbaserade system för ATA-carneter, ursprungsintyg och andra exportdokument. Detta har utvecklats för att ytterligare förenkla och förbättra servicen till företagen. Under det gångna året har antalet användare ökat. Handelskammarens utbildningar hade rekordmånga deltagare under året. Handelskammarens besiktningsmannanämnd förordnar besiktningsmän som utför besiktning och värdering av handelsvaror åt företag och privatpersoner. Under året har ett hundratal besiktningsmän varit verksamma. 7

8 Vi sammanför företag En viktig av del av Handelskammarens verksamhet är att sammanföra företag, att erbjuda en nätverksarena där medlemsföretag kan skapa nya kontakter och affärer. De många arrangemangen ger medlemsföretagen ökade kunskaper, inspiration, goda råd och nya idéer var ett mycket framgångsrikt verksamhetsår på detta område. Mer än 140 seminarier, konferenser, nätverksträffar, företagsbesök, frukost-, lunch- och kvällsmöten arrangerades och dessa samlade över deltagare. Också detta en ny all time high, där bland annat informationsmötena om de nya Incoterms 2010 var uppskattade. Nätverksträffar och företagsbesök är kostnadsfria och öppna enbart för medlemsföretag. De skräddarsydda nätverken Unga ledare, Chinese Business Club, Baltic Sea Business Club, HR-nätverken och Site managers utökades under året med Trade Network som, liksom HR-nätverket, har ett nätverk i Skåne-Halland och ett i Småland-Blekinge. Årsmötet Årsmötet 2010 hölls den 27 maj i. Efter årsmötesförhandlingarna diskuterades temat 10 år med bron blev det som vi tänkt? I panelen medverkade: Cristina Husmark Pehrsson, Socialförsäkringsminister samt minister för de nordiska samarbetsfrågorna; Anders Pålsson, VD & koncernchef Hilding Anders International AB och Johan Roos, Rektor Copenhagen Business School. Under årsmötet diskuterades 10 år med bron blev det som vi tänkt. Nätverket för Unga ledare träffas regelbundet. Vid årsmötet utdelades också Handelskammarens journaliststipendium om kronor till Eskil Fagerström och Sarah Nylund, Sydsvenskan. Motiveringen löd: Eskil Fagerström och Sarah Nylund, Sydsvenskan, får 2010 års journaliststipendium för sin artikelserie om Glasmästarn, byggherren och fastighetsägaren Arne Paulsson i Lund. Fagerström och Nylund har gjort en närgången och kritisk granskning av kommunens störste privata byggherre och dokumenterat ett för de allra flesta okänt affärsimperium. Inte minst intressant är belysningen av samarbetet mellan näringsliv och samhälle, hur nära kontakter mellan företagare och politiker kan skapa både möjligheter och problem. Höstmötet Höstmötet 2010 ägde rum den 2 december i. Rekordmånga medlemmar och inbjudna gäster samlades i Börshus. Under mötet tillkännagavs vinnaren av priset Sydsveriges bästa lärare 2010 Damir Borcak, Mönsterårsgymnasiet samt Mentor Internationals pris Guldklockan till årets ledare i södra Sverige Kerstin Lindell, Bona. CSR uppmärksammades bland annat när Maria Borelius från Hand in Hand kom på besök den 16/11. Damir Borcak, Mönsteråsgymnasiet, utsågs till Sydsveriges bästa lärare En panel bestående av Åke E Andersson, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping; Emma Heikensten, v ordförande LundaEkonomerna; Carl Loodberg, Co-founder Illusion Lab och Ljubo Mrnjavac, VD Rosengård Invest, diskuterade Förebilder för unga motivation till lärande. Förebilder för unga motivation till lärande debatterades under Höstmötet. 8

9 Sarah Nylund och Eskil Fagerström, Sydsvenskan, fick Handelskammarens journalistpris. Handelskammaren i debatten Att nå ut i media med det sydsvenska näringslivets budskap är en viktig del av Handelskammarens arbete. Under 2010 har det massmediala genomslaget varit större än tidigare. Handelskammaren har i genomsnitt dagligen citerats 1,6 gånger i sydsvenska media och vid flera tillfällen också i riksmedia och internationell press och TV. Handelskammarens ekonomi Från och med 2003 baseras medlems- och serviceavgift enbart på antal anställda i Sydsverige och minimiavgiften är från och med kronor. Årets resultat uppgår till tkr (79 tkr). Koncernens samlade egna kapital uppgick vid årets slut till 17,9 Mkr (16,2 Mkr). Handelskammaren genomförde 140 arrangemang under Den i resultaträkningen för Handelskammaren upptagna intäktsposten Övriga intäkter avser till större delen avgifter för sådana export- och handelsdokument som Handelskammaren utfärdar genom delegation av svenska staten. Intäkter från konsultverksamhet, konferensverksamhet och annan kommersiell verksamhet redovisas i Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Servic e AB. Koncernens personal uppgår i medeltal till 20 personer (21), varav 9 är män (9) och 11 är kvinnor (12). Löner och ersättningar har utgått med tkr ( tkr). Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Mingel under nätverksträffen i Kristianstad den 29/4. Över 250 personer deltog på Tulldagen den 5/10. Årsredovisningar för av Handelskammaren förvaltade stiftelser och fonder liksom för Handelskammarens Pensionsstiftelse kan rekvireras från Handelskammarens kontor i. Förtroendemän och organisation Förteckning över verksamhetsårets förtroendemän framgår under rubriken Fullmäktigeledamöter. Nuvarande organisation framgår under rubriken Medarbetare Slå samman dagens sex länstrafikbolag och bilda Sydtrafiken. Rapporten och förslaget fick stor uppmärksamhet i oktober. 9

10 Resultaträkning KONCERN MODERFÖRENING (Belopp i tkr) Not Intäkter Medlemsavgifter Serviceersättningar Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Avskrivning av anläggningstillgångar Övriga kostnader Summa kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och resultat från värdepapper Räntekostnader 7 1 Summa resultat från finansiella investeringar Resultat före skatt Skatt på årets resultat 11 ÅRETS RESULTAT

11 Balansräkning Tillgångar (Belopp i tkr) Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR KONCERN MODERFÖRENING Materiella anläggningstillgångar 5 Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Andelar i intressebolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intressebolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa kortfristiga placeringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder (Belopp i tkr) EGET KAPITAL 10 Kapital Balanserat överskott Årets resultat Summa eget kapital Summa eget kapital SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter: inga inga inga inga Ansvarsförbindelser: Övriga pensionsförpliktelser se not 2 se not 2 se not 2 se not 2 11

12 Bokslutskommentarer Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Föreningen följer Årsredovisningslagen, allmänna råd, uttalanden och rekommendationer, Bokföringsnämnden och FAR. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar Sydsvenska Industri- och Handelskammaren med dotterföretag Sydsvenska Industrioch Handelskammarens Service AB. Samverkanprojektet E22 AB ingår inte i koncernredovisningen i enlighet med ÅRL Kap 7 5 då bolaget är av ringa betydelse för koncernen i sin helhet. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Nybildade koncernföretag ingår i koncernredovisningen från dess att verksamheten startades. Obeskattade reserver elimineras i koncernens resultaträkning och delas i koncernens balansräkning upp på avsättning för uppskjuten skatt och bundet eget kapital. Mellanhavanden och fakturering inom koncernen har eliminerats i koncernredovisningen. Någon försäljning mellan moderförening, dotterbolag och dotterdotterbolag har ej skett. Avskrivning enligt plan Avskrivningar enligt plan är baserade på tillgångars anskaffningsvärden och beräknade ekonomiska livslängder. Ekonomiska livslängder för inventarier är 5 år. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning förväntas bli betalt. Koncernbidrag och aktieägartillskott Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas enligt Rådet för finansiell rapporterings uttalande UFR 2. Detta innebär att koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas efter sin ekonomiska innebörd. Koncernbidragen redovisas som en kapitalöverföring, d v s som en minskning eller ökning av fritt eget kapital. Som följd av denna redovisning kommer även den beräknade skatt som är hänförlig till erhållna respektive lämnade koncernbidrag att redovisas i resultaträkningen. Lämnade aktieägartillskott redovisas hos givaren som en ökning av posten Andelar i koncernföretag. Särskilt om tillskottet avser förlusttäckning prövas huruvida en nedskrivning av aktiernas värde är erforderlig, enligt normala regler för värdering av tillgångsposten. Erhållna aktieägartillskott redovisas hos mottagaren direkt emot fritt eget kapital. Skatter Koncernens skatt utgörs huvudsakligen av aktuell skatt på det skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjutna skattefordringar redovisas för outnyttjade underskottsavdrag i den mån de med stor sannolikhet beräknas kunna utnyttjas inom överskådlig framtid. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar, bestående företrädelsevis av inventarier redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. 12

13 Noter (belopp i tkr) Not 1 Övriga intäkter Utav moderföreningens övriga intäkter å utgörs eller 95% (2009: eller 95%) av intäkter från intyg- och carnetverksamheten och 100 avser konsultarvode (2009: 100). Koncernmässigt tillkommer konsultarvoden och fakturerade ersättningar á (2009: 2.645), avgifter för kurser och konferenser (2009: 2.484) Not 2 Personal Antal varav Antal varav anställda män anställda män Medelantalet anställda Moderföreningen Koncernen totalt Löner och andra ersättningar Moderföreningen Koncernen totalt *varav till VD, vvd och tidigare vvd Sociala- och pensionskostnader varav varav Sociala pensions- Sociala pensionskostnader kostnader kostnader kostnader Moderföreningen Koncernen totalt *varav till VD, vvd och tidigare vvd *Moderföreningen För VD är pensionsförmånen premiebaserad med en årlig premie om ca 20% av vid varje tid gällande lön tills fyllda 60 år. Koncernen För VD är pensionsförmånen premiebaserad med en årlig premie om ca 20% av vid varje tid gällande lön tills fyllda 60 år. vvd har premiebaserad pensionsförmån med en årlig premie om 10% av vid varje tid gällande lön. Tidigare vice VD har 60-årsavtal innebärande att om han kvarstod i tjänst till efter fyllda 60 år var han berättigad att lämna sin anställning med 75% av då gällande lön från det han fyllt 60 år fram till 65 års ålder. Pensionsförpliktelsen har beaktats redovisningsmässigt enligt not 13. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro redovisas inte i detalj på grund av undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgift inte skall lämnas om antalet anställda i de olika könsfördelade åldersgrupperna är högst 10 eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Sjukfrånvaron för hela 2010 uppgår i koncernen till 0,3% varav långtidssjukfrånvaro 0% (2009: 1,4% varav långtidssjukfrånvaro 0%) och i moderföreningen 0,9% (2009: 2,4%) av ordinarie arbetstid. Könsfördelning styrelse och ledning Moderföreningens styrelse och ledning består av 17 ledamöter inklusive VD, varav fyra kvinnor. Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncern Moderförening Revisionsuppdrag Deloitte AB Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. Not 4 Ränteintäkter och resultat från värdepapper Koncern Moderförening Utdelning Räntor Återföring tidigare nerskrivna noterade aktier Ovillkorat aktieägartillskott till intresseföretag 100 Realisationsresultat vid försäljning Summa Not 5 Materiella anläggningstillgångar Koncern Inventarier Moderförening Inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 6 Aktier och andelar i dotterföretag Nom. Bokfört Säte Antal värde värde Ägda av moderföreningen Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Service AB, Lämnat ovillkorat aktieägartillskott Nedskrivning av aktiernas värde Summa Not 7 Andelar i intresseföretag genom dotterbolag Nom. Bokfört Antal värde värde Samverkansprojektet E22 AB ( ) Samverkansprojektet E22 AB bildades , egna kapitalet uppgår per till 554 tkr där Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Service AB:s kapitalandel uppgår till 20%. Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav Marknadsvärde Bokfört värde Noterade aktier och andelar, bolag Antal AstraZeneca Sv Handelsbanken, A SCA, B TeliaSonera Summa Räntebärande värdepapper Nom Volvo Treasury AB, 8,5% Volkswagen Bank GmbH, 4,75% BMW Finance NV, 4,95% Volvofinans Bank, Stibor 3M+1,34% Holmen, Stibor 3M+1, SSAB FRN, Stibor 3M+1,59% Volvo Treasury AB FRN, Stibor 3M+1,48% Specialinlåning, 1,26% Summa andra långfristiga värdepapper

14 Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncern Moderförening Förutbetalda hyror Upplupna ränteintäkter Upplupna arvoden Övriga poster Summa Not 10 Förändring av eget kapital Balanserat Årets Kapital överskott resultat KONCERN Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets utgång MODERFÖRENING Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 12 Övriga skulder Koncern Moderförening Mervärdesskatt Personalens källskatt Carnetdepositioner Övrigt Summa Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Moderförening Semesterskuld inkl sociala avgifter Sociala avgifter Reserverad pensionsförpliktelse Upplupna carnethanteringskostnader Övriga poster Summa Disposition av överskott Styrelsen föreslår att överskottsmedel i moderföreningen, kr , balanseras i ny räkning. Not 11 Skatter Skattemässiga underskott Koncern Moderförening Ingående balans Årets skattemässiga resultat Utgående skattemässiga underskott Nominellt belopp skattefordran Nominella belopp av skattefordringar enligt ovan har värderats till noll per balansdagen, eftersom det är koncernens bedömning att de skattemässiga underskotten inte kommer att kunna utnyttjas inom överskådlig framtid Lars Frithiof Sydsvenska Industri- och Handelskammarens och styrelsens ordförande Magnus Dahl Sydsvenska Industri- och Handelskammarens och styrelsens vice ordförande Bo Bengtsson Mikael Blomqvist Patrik Dahlberg Nils-Erik Danielsson Per-Eric Ericsson Charlotta Falvin Nicolas Hassbjer Per-Olof Jansson Maja V Mutsson Peter Nilsson Per-Gunnar Persson Sophie Persson Per Samuelson Britt-Marie Solström Stephan Müchler Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats Torbjörn Svensson Auktoriserad revisor Per-Arne Pettersson Auktoriserad revisor 14

15 Revisionsberättelse Till stämman i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna, förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och för hållanden i Handelskammaren för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören handlat i strid med Handelskammarens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av Handelskammarens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har enligt vår bedömning inte handlat i strid med Handelskammarens stadgar. Vi tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. den 30 mars 2011 Torbjörn Svensson Auktoriserad revisor Per-Arne Pettersson Auktoriserad revisor 15

16 Aktiva ledamöter ger bred förankring Ordförande LEDAMÖTER HELA REGIONEN Handels kammarens medlem mar utser direkt de företagsledare som sitter i Fullmäktige. Fullmäktige ledamöterna är det organ som fattar beslut om Handelskam marens agenda och verksam het. Sydsverige är indelat i sju regioner och i varje region finns en regionstyrelse. På så sätt nås en tydlig regional förankring. Bo Håkansson, Farstorp Invest AB, Lund Stefan Hörberg, HP Tronic AB, Ljungby Håkan Jeppsson, Inwido AB, Vice ordförande Sten K Johnson, Midway Holding AB, Lars Frithiof, Orkaden AB, Magnus Dahl, Aspekta AB, Ingrid Jönsson, SEB, Kerstin Lindell, Bona AB, Mikael Aru, Procordia Food AB, Eslöv Mats Lindoff, Lindoff Technology AB, Lund Lars Ljungälv, Swedbank AB, LEDAMÖTER SÖDRA SKÅNE Lars Renström, Alfa Laval Group, Lund Per Samuelson, Strålfors AB, Lars-Erik Skjutare, Sparbanken Öresund AB, Johan Ståhl, Sydsvenska Dag bladets AB, Max Svensson, Hotel Åhusstrand, Åhus Ulla Tuvehjelm, Nordea, Ingrid Wernersson, Sterling Fin embal lage AB, Sösdala Per-Olof Jansson, Helsingborg (ordf regionstyrelsen) Marie Clark, JayMJay AB, Landskrona Alrik Danielson, Höganäs AB, Höganäs Gunilla Dirnberger, Ashland Industries Sweden AB, Helsingborg Håkan Eriksson, Bjäre Kraft Ek.för., Båstad LEDAMÖTER NORDVÄSTRA SKÅNE Göran Sigfridsson, SimaCon AB, Lund Leif Olsson, Elektrokoppar AB, Helsingborg LEDAMÖTER SÖDRA HALLAND Johan Krönmark, Helsingborg Per Malmberg, MalmbergGruppen AB, Åhus Margareta Malmsten, Malmsten AB, Åhus Frida Norrbom Sams, Frederiksberg, Danmark Bengt Olsson, Kävlinge Ola Persson, Svensk Uppdragsutbildning AB, Hässleholm Patrik Dahlberg, Fresh AB, Gemla (ordf regionstyrelsen) Caroline Blom Nielsen, Svenssons i Lammhult, Lammhult Thomas Carlzon, IKEA AB, Älmhult Rolf Dahlberg, Visma SPCS AB, Växjö Torbjörn Gustavsson, Andritz AB, Växjö Nicolas Hassbjer, Hassbjer Development AB, Halmstad (ordf regionstyrelsen) LEDAMÖTER KRONOBERGS LÄN Ola Hermansson, Hammarplast Consumer AB, Tingsryd Sven-Olov Lövgren, Enertech AB, Ljungby Per-Eric Ericsson, Elajo Invest AB, Oskarshamn (ordf regionstyrelsen) Karl Baráth, SlipNaxos AB, Västervik LEDAMÖTER KALMAR LÄN Peter Patomella, Ericsson AB, Karlskrona 16 Per-Gunnar Persson, AB Karlshamns Expressbyrå, Karlshamn Hedvig Stache, Handelsbanken, Karlskrona Lars-Olof Strand, Fruit Distribution AB, Sölvesborg Kerstin Årmann, AB Blekinge Läns Tidning, Karlskrona

17 Leif Brodén, Södra Skogs ägarna Ek För, Växjö Georg Brunstam, Hexpol AB, Geert Bruyneel, Volvo Cars Gent, Gent, Belgien Nils-Erik Danielsson, NE Growth AB, Johan Ellerstedt, Skanska Sverige AB, Charlotta Falvin, Fasiro AB, Genarp Jan Fock, Länsförsäkringar Skåne, Helsingborg Göran Harrysson, AB Tetra Pak, Lund Anders Holm, Qeep Consulting AB, Martin Lundin, Perstorp Holding AB, Perstorp Maja Mutsson, Oyra Rekrytering & Mångfaldsutveckling, Peter Nilsson, Trelleborg AB, Trelleborg Bert Nordberg, Sony Ericsson Mobile Communications AB, Lund Anders Ohlner, Handelsbanken, Bennie Ohlsson, Gota Media AB, Kalmar Dan Olofsson, Sigma AB, Magnus Paulsson, Danske Bank, Anders Pålsson, Hilding Anders International AB, Sophie Persson, Agent A, Löddeköpinge (ordf regionstyrelsen) Tommy Halén, Trelleborgs Hamn AB, Trelleborg Lisa Henningsson Önnerlid, Kommunikations byrån W AB, Ola Hugoson, Polykemi AB, Ystad Fredrik Jönsson, Beijer Electronics AB, Ulrica Larsson, Plastal AB, Simrishamn Uno Levinsson, Kivik Holding AB, Simrishamn Per Nyström, Flextrus AB, Lund Magnus Persson, Fredricsons Trä AB, Arlöv Bo Bengtsson, Sparbanken 1826, Kristianstad (ordf regionstyrelsen) Lars Dahl, Sibbhultsverken AB, Sibbhult Henrietta Hansson, Länsförsäkringar Kristianstad, Kristianstad Louisa Jirsell, Quid AB, Kristianstad Stefan Petersson, Diab AB, Laholm Sivert Pettersson, Harplinge Transport AB, Halmstad Inger Rydin, Comfort Audio AB, Halmstad Annika Werner Bryneus, SEB, Halmstad Berit Wesslén, Meson AB, Laholm Mikael Blomqvist, Michano AB, Karlskrona (ordf regionstyrelsen) Lars Elmberg, EC-gruppen, Svängsta Peter Enckell, Commersen AB, Karlshamn Marianne Ivarsson, Blekinge Business Incubator AB, Karlskrona Anna Lindqvist, AB Sven Jeppsson, Karlshamn Jan Lindmark, Yaskawa Nordic AB, Torsås Jörgen Linell, ITT Water & Wastewater AB, Emmaboda Anders Norman, Kalmar Bo Waldebjer Be-Ge Industri AB, Oskarshamn LEDAMÖTER NORDÖSTRA SKÅNE Mats Orup, Rostfria Svetsmekano, Landskrona Lennart Pihl, Ellpeco AB, Helsingborg Britt-Marie Solström, Södra Sandby Anders Wahlund, Elite Hotel Marina Tower, Stockholm Nils-Åke Gustafsson, Fri Form AB, Halmstad Anders Ivarsson, Heléns Rör AB, Halmstad Erik Johansson, Svensson Wire and Cable Packaging AB, Falkenberg Lars Lundin, Stora Enso Hylte AB, Hyltebruk LEDAMÖTER BLEKINGE LÄN Anders Paulsson, Jitech AB, Tingsryd Gunilla Saltin, Södra Cell, Växjö Ann-Mari Ståhlberg, Växjö Energi AB, Växjö Ann-Christin Bayard, Sustainable Sweden Southeast AB, Kalmar Åke Bergh, Bergs Timber AB, Mörlunda Lars B Danielsson, Länsförsäkringar Kalmar län, Kalmar Carl-Axel Kullman, Ernst & Young AB, Kalmar 17

18 Sydsvenska Industrioch Handelskammarens Styrelse Sydsvenska Industrioch Handelskammarens Valberedning Sydsvenska Industrioch Handelskammarens Redovisningskommitté Sydsvenska Industrioch Handelskammarens Besiktningsmannanämnd Ordförande Lars Frithiof Orkaden AB, Vice ordförande Magnus Dahl Aspekta AB, Ledamöter Bo Bengtsson Sparbanken 1826, Kristianstad Mikael Blomqvist Michano AB, Karlskrona Patrik Dahlberg Fresh AB, Gemla Nils-Erik Danielsson NE Growth AB, Per-Eric Ericsson Elajo Invest AB, Oskarshamn Charlotta Falvin Fasiro AB, Genarp Nicolas Hassbjer Hassbjer Development AB, Halmstad Per-Olof Jansson Helsingborg Maja V Mutsson Oyra Rekrytering & Mångfaldsutveckling, Stephan Müchler Handelskammaren, Peter Nilsson Trelleborg AB, Trelleborg Per-Gunnar Persson AB Karlshamns Expressbyrå, Karlshamn Sammankallande Eva Svensson IBC International Handling AB, Falkenberg Ledamöter Nils-Erik Danielsson NE Growth AB, Per-Eric Ericsson Elajo Invest AB, Oskarshamn Stefan Hörberg, HP Tronic AB, Ljungby Dag Ivarsson BRIO AB, Osby Per-Olof Jansson Helsingborg Per-Gunnar Persson AB Karlshamns Expressbyrå, Karlshamn Sekreterare Per Tryding Handelskammaren, Sydsvenska Industrioch Handelskammarens Revisorer Elna Lembrér Åström Deloitte, Per-Arne Pettersson Deloitte, Torbjörn Svensson Deloitte, Ordförande Sven-Erik Persson Skanör Ledamöter Åke Christiansson PwC, Bertil Gandemo Ekonomihögskolan, Lund Bo Jacobsson Trelleborg AB, Trelleborg Willard Möller Mazars SET, Helsingborg Jörgen Nilsson Handelskammaren, Sven-Arne Nilsson Deloitte, Sydsvenska Industrioch Handelskammarens Skiljeråd Ordförande Lars-Göran Engström Hovrätten över Skåne och Blekinge, Ledamöter Lars Andersson LA Partners AB, Johan Sigeman Advokatfirman Sigeman & Co, Lennart Svensäter Hovrätten över Skåne och Blekinge, Ordförande Advokat Lars Andersson, LA Partners, Ledamöter Ante Lärkemyr Advokatfirman Lärkemyr AB, Agneta Paulsson Billyvind AB, Lund Sekreterare Kerstin Bengtsson Handelskammaren, Halmstad Sydsvenska Industrioch Handelskammarens jury för Journaliststipendium Ordförande Stephan Müchler Handelskammaren, Ledamöter Peeter Jaan Kask Genarp Sven-Åke Olofsson Helsingborgs Dagblad, Helsingborg Kerstin Årmann Blekinge Läns Tidning, Karlskrona Sophie Persson Agent A, Löddeköpinge Per Samuelson Strålfors AB, Britt-Marie Solström Södra Sandby 18

19 Handelskammarens medarbetare 2011 Kerstin Bengtsson Personalchef och Projektledare Affärsservice Ulrika Dieroff Avdelningschef Affärsservice, Regionchef Skåne Jan Erik Ebbesson Support kontor och Affärsservice Nicole Englund Affärsservice Karl-Erik Grevendahl Miljörådgivning Karl-Erik Grevendahl Development AB Mariette Gunnarsson Projektledare Affärsservice Kajsa Herner Marknadsansvarig Lisa Jedlid Projektledare Analys Johanna Krantz Projektledare Affärsservice Per Anders Lorentzon Senior Advisor Affärsservice Stephan Müchler Verkställande direktör Jörgen Nilsson Ekonomichef Linda Rehnström Affärsservice John Rosén Regionchef Kronoberg och södra Halland Caroline Rundberg Reporter Stephan Schütze Rådgivning i Tyskland Stephan Schütze Consulting, Berlin Andreas Svenning IT-chef Monica Svensson Affärsservice Robert Teklic Juridisk rådgivning, Advokatfirman Teklic & Co Per Tryding vvd Peter Westher Regionchef Kalmar och Blekinge Marie Voss VD-sekreterare 19

20 Handelskammarens kontor För att finnas nära medlemsföretagen har vi flera kontor i Sydsverige. Hit kan du även vända dig för att få råd och komma med aktivitetsförslag. På kontoren i och Växjö legaliseras exportdokument och tjänsterna finns alltid tillgängliga via Certiata Plus på internet. Vi tar gärna emot dina synpunkter och förslag. Ju mer du utnyttjar våra tjänster och ju mer aktiv du är, desto större blir din nytta med medlemskapet! MALMÖ Skeppsbron 2, Tel Fax HALMSTAD Trade Center Kristian IV.s väg 3, Box 804, Halmstad Tel Fax HELSINGBORG Rådhustorget 10, Helsingborg Tel KALMAR Gröndalsvägen 19 b, Kalmar Tel Fax Ny adress från den 1/8: Stortorget 34, Kalmar KARLSKRONA Östra Vittusgatan 36, Karlskrona Tel Fax VÄXJÖ Norra Järnvägsgatan 8, Box 508, Växjö Tel Fax REPRESENTANTER Affärsjuridisk rådgivning Robert Teklic Advokatbyrån Teklic & Co Skeppsbron 2, Tel Affärsrådgivning miljö Karl-Erik Grevendahl Karl-Erik Grevendahl Development AB Skeppsbron 2, Tel Affärsutveckling i Tyskland Stephan Schütze Stephan Schütze Consulting Askanischer Platz 4, DE Berlin Tel Fax Foto: Agneta Lindroth, Anders G Edlund, Caroline Rundberg, Håkan E Bengtsson, Jan Erik Ebbesson, Lars Lydig, Linda Hedström, Lisa Jedlid, Mats Samuelsson. Nicole Englund, Peter Westher, Pontus Lindberg samt bilder från medlemsföretagen.

Valberedningens förslag 2010

Valberedningens förslag 2010 Valberedningens förslag 2010 Vid årsmötet väljs ledamöter till fullmäktige och styrelsen. Mandatperioderna är normalt två år. Vid årsmötet aktualiseras normalt omval och nyval av omkring hälften av ledamöterna

Läs mer

Valberedningens förslag 2012

Valberedningens förslag 2012 Valberedningens förslag 2012 Vid årsmötet väljs ledamöter till fullmäktige och styrelsen. Mandatperioderna är normalt två år. Vid årsmötet aktualiseras normalt omval och nyval av omkring hälften av ledamöterna

Läs mer

Valberedningens förslag 2013

Valberedningens förslag 2013 Valberedningens förslag 2013 Vid årsmötet väljs ledamöter till fullmäktige och styrelsen. Mandatperioderna är normalt två år. Vid årsmötet aktualiseras normalt omval och nyval av omkring hälften av ledamöterna

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2013 I sydsvenska företags intresse Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Handelskammaren 2012. Vi påverkar Vi stöder Vi sammanför

Handelskammaren 2012. Vi påverkar Vi stöder Vi sammanför Handelskammaren 2012 Vi påverkar Vi stöder Vi sammanför I sydsvenska företags intresse Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Thomas Niklasson, Catharina Sjögren och Per-Arne Warfving på Handelskammarens årsmöte. Handelskammaren 2011. Vi påverkar Vi stöder Vi sammanför

Thomas Niklasson, Catharina Sjögren och Per-Arne Warfving på Handelskammarens årsmöte. Handelskammaren 2011. Vi påverkar Vi stöder Vi sammanför Thomas Niklasson, Catharina Sjögren och Per-Arne Warfving på Handelskammarens årsmöte. Handelskammaren 2011 Vi påverkar Vi stöder Vi sammanför I Sydsvenska företags intresse Handelskammaren är en privat

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2015 01 01-2015 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Squashförbundets Service AB 1(7) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Squashförbundets Service AB får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2014 I sydsvenska företags intresse Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2011 I sydsvenska företags intresse Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer