Handels verksamhetsberättelse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handels verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 Handels verksamhetsberättelse 2009

2 Handels verksamhetsberättelse 2009 Handelsanställdas förbund Box 1146, Stockholm , fax org nr

3 foto omslag David Bicho repro/tryckeri Modintryckoffset AB produktion Handelsanställdas förbund 2

4 Innehåll Året som gått, förbundets ordförande 5 Handels vår organisation 7 Förbundsstyrelsen Verkställande utskottet 8 Hedersmedlemmar 9 Revisorer 9 Förbundsrådet 9 Avdelningsstrukturen 10 Medlemsutveckling 10 Basorganisation 11 Enskilt anslutna till a-kassan 11 Storstadsprojekt 12 Medlemsförmåner 13 Fritid 13 Kommunikation Informationsverksamhet 14 Handelsnytt 17 Ungdomsverksamhet 18 Utbildningsverksamhet 19 Kultur- och semesterstipendier 20 Medlemsförsäkringar 22 Avtalsförsäkringar 23 Avtal- och tjänstepension 24 Samverkan med andra förbund och organisationer 26 Förbundets IT-verksamhet 27 Administration 28 Personalredovisning 29 Förbundets anställda 34 Handels på arbetsplatsen 41 Avtalsbeståndet 42 Avtal 43 Gränslinjefrågor 44 Branschutveckling 44 Medbestämmande 48 Arbetsrätt 49 Centrala Yrkesförarrådet 49 Arbetsmiljö 50 Handels i samhället 53 Facklig-politiska arbetet 54 Remissyttranden 55 Handels i världen 57 Internationellt arbete 58 Nordiskt 59 Övriga nordiska och internationella uppdrag 60 Slutord 61 Årsredovisning 63 Bilagor 85 3

5 4

6 Förbundets ordförande om året som gått För att vara starka måste vi tydligt visa att det lönar sig att vara medlem, att Handels ligger steget före och att vi gör skillnad. l Arbetet med att utveckla vårt varumärke var därför viktigt. Nu har vi en gedigen plattform som vi alla ska agera utifrån. Fundamentet, som sammanfattar vår idé och är den inre kompass som vi arbetar efter i alla sammanhang är Stark tillsammans. Vi valde ordalydelsen för att betona individens fördelar med det kollektiva. Kärnvärdena Det lönar sig, Steget före och Gör skillnad vilar på fundamentet och utgör ledstjärnor för oss i vårt dagliga arbete. l Vi ägnade mycket kraft under året åt att utveckla nya sätt att arbeta, forma en mer effektiv intern organisation och att hitta nya sätt att rekrytera medlemmar. Vid årets slut kunde vi konstatera att vi lyckats plana ut medlemstappet, totalt förlorade vi drygt 800 yrkesaktiva medlemmar under 2009, mot drygt under Med en fackföreningsrörelse i svårigheter är det ett bra resultat, och det sporrar oss att arbeta ännu hårdare framöver. l Finanskrisen påverkade oss på flera sätt. Bland annat omstrukturerades både butiks- och lagerverksamhet på flera håll, med allt färre och allt större enheter som följd. Trots all turbulens kunde vi dock konstatera att konsumtionen hölls uppe på ett tillfredsställande sätt, vilket medförde att arbetslösheten inte steg i den omfattning vi först befarade. Arbetslösheten, och särskilt ungdomsarbetslösheten, ökade dock. Vi deltog aktivt i samhällsdebatten om arbetslöshet, där vi framhöll vikten av att stimulera köpkraften och att upprätthålla nivåerna i trygghetsförsäkringarna. Vi pekade också på det faktum att många av våra medlemmar miste sitt arbete utan att synas i statistiken. Detta genom att många tillfälliga anställningar bara upphörde Mattias Bergman/Scanpix och att ett stort antal tvingats lämna arbetslöshetsförsäkringen på grund av regeringens beslut att kraftigt höja avgifterna. Båda sakerna medförde att anställda inte kom att synas i offentlig statistik, men faktumet kvarstod, människor hade mist sitt arbete. l Säkerheten för våra medlemmar var en annan debatt som vi intensifierade: svarta siffror visar att fler butiksrån än någonsin begicks under året. Det är helt oacceptabelt att människor ska behöva vara livrädda på jobbet, rånen är ett av våra största arbetsmiljöproblem. Butikerna gör mycket för att minska riskerna, men det räcker inte. Vi har vidtagit flera åtgärder för att öka säkerheten, men nu ser vi att inte heller de räcker till rånen fortsätter att öka. Därför intensifierade vi de frivilliga åtgärderna. Vi inledde också ett samarbete med socialdemokraterna för att få en lagstiftning om slutna system för kontanthantering. l Förberedelserna inför 2010 års avtalsrörelse inleddes i enlighet med den demokratiska process det ska vara. Kraven formades av de förslag och synpunkter som kom fram i enkäter, rådslag och avtalskonferenser under Sammanlagt träf- 5

7 fade vi mellan och medlemmar, vilket var oerhört värdefullt ur flera aspekter. Med så många som varit delaktiga i processen lever vi upp till vår devis Hela Handels avtalsrörelse. l När arbetsgivarna valde att lämna förhandlingarna om ett nytt huvudavtal mellan LO PTK och Svenskt Näringsliv bedömer vi att arbetsgivarna begick ett gigantiskt misstag. Vi var beredda att träffa avtal om ett antal praktiska lösningar som skulle underlätta på arbetsmarknaden. Vår inställning var och är att man når de bästa och smidigaste lösningarna om parterna själva reglerar förhållandena. Vi trodde att det var självklart att Svenskt Näringsliv delade denna uppfattning. Så var inte fallet. Resultatet blev att staten även fortsättningsvis äger frågan i form av lagreglering. Därmed missade arbetsgivarna denna unika möjlighet. Nu ser vi fram emot ett händelserikt och spännande år med en extremt tuff avtalsrörelse och en valrörelse som är en av de viktigaste som arbetarrörelsen stått inför. Lars-Anders Häggström Förbundsordförande l Annat som vi arbetade mycket med de gångna året var Storstadsprojektet som syftade till ökad medlemsrekrytering. Vi kan konstatera att allt vi testade inte utföll särskilt bra. Andra delar av projektet har fungerat bra och de ska vi behålla och utveckla vidare. l Även i rikspolitiken har mycket hänt. Den borgerliga regeringsalliansen har fortsatt på den inslagna vägen att genomföra förändringar utan dialog med de fackliga organisationerna. En för våra medlemmar viktig fråga är den kraschade sjukförsäkringen. Det är nu antalet dagar borta från jobbet som styr om människor ska få ersättning, inte sjukdom. Tanken att korta ner sjukskrivningstiden med hjälp av rehabilitering är bra, men metoden är fel man blir inte friskare av att veta att man blir utförsäkrad om ett visst antal dagar. Detta kämpade vi emot. 6

8 Handels vår organisation Handels värdegrund Handels är den naturliga fackliga mötesplatsen för yrkesgrupper inom vårt verksamhetsområde. Handels är känt och uppfattas som en professionell och modern organisation som har en betydande roll i samhällsdebatten och påverkar den allmänna utvecklingen. Detta bidrar till att tillvarata medlemmarnas intressen såväl på arbetsmarknaden som i näringslivet och samhället i övrigt. Handels medarbetare upplever Handels som en attraktiv arbetsgivare med tydliga och realistiska mål, där olika delar samverkar och uppträder som en organisation. 7

9 Handels vår organisation Förbundsstyrelsen Verkställande utskottet Hedersmedlemmar Förbundsstyrelsen har haft följande sammansättning: Lars-Anders Häggström, Stockholm, Susanna Gideonsson, Luleå, Tommy Tillgren och Maria Bosdotter, Stockholm, Lennart Bäck, Borås, Agneta Ramberg, Uppsala, Helén Sandgren- Stenmark, Göteborg, Anders Rydahl, Sörberge, Melinda Hedström, Skellefteå, Oscar Englund, Växjö, Åsa Kratz, Kungsör, Therese Möller, Staffanstorp samt Roger Hemming, Söderbärke, personalrepresentant till och med styrelsens augustimöte. Inga-Lis Karlsson, Kåge, tillträdde som ny personal representant den 25 september. Förbundsstyrelsen har under året haft 14 protokollförda sammanträden, varav tre per capsulam. Verkställande utskottet har bestått av Lars- Anders Häggström, Susanna Gideonsson och Tommy Tillgren. Utskottet har haft 28 protokollförda möten. Förbundssekreteraren Gustaf Holmlund har varit protokollsekreterare både i förbundsstyrelsen och verkställande utskottet. Förbundsstyrelsen utsåg följande hedersmedlemmar under året: Inge-Marie Byström avd 17 Karlstad samt Elisabeth Fransén och Gullan Stenman, båda avd 24 Göteborg. Stora bilden från vänster Lennart Bäck, Maria Bosdotter, Therese Möller, Åsa Kratz, Melinda Hedström, Agneta Ramberg, Helén Sandgren-Stenmark, Maria Hammarlund (tj suppleant för Anders Rydahl vid FS 16 juni), Susanna Gideonsson, Ann Bjurholt (tj suppleant för Roger Hemming,personalrepresentant, vid FS 16 juni) samt Tommy Tillgren. Små bilderna från vänster Roger Hemming, Lars-Anders Häggström och Anders Rydahl. Malin Gezelius 8

10 Handels vår organisation Revisorer Förbundsrådet Förbundets revisorer har varit Inger Persson, Västerås, Ann-Christin Liljeros, Göteborg och Sonja Sennevall, Malmö. Sune Johnson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers Stockholm, har varit auktoriserad revisor. Utöver förbundsstyrelsens 13 ordinarie ledamöter har följande förtroendevalda ingått i förbundsrådet. Avd 1 Malmö Kerry Johansson Lisbeth Nilsson Avd 3 Halmstad Kerstin Rosell Avd 4 Kristianstad Michael Sjörén Avd 6 Helsingborg Ann-Christin Malmgren Avd 9 Jönköping Marie Söderqvist Avd 10 Trollhättan Jane Larzon Avd 11 Örebro Frederick Axewill Avd 12 Borås Tommy Abrahamsson Avd 13 Borlänge Inger Sjöstrand Avd 14 Skövde Viola Olofsson Avd 16 Linköping Margaretha Ejneblad (tj suppl f Tord Bengtsson) Avd 17 Karlstad Therese Göthe Avd 18 Västerås Elisabeth Sandback Avd 20 Stockholm Annika de Klonia Emma Lindqvist Martin Ångman Avd 24 Göteborg Lars-Olof Johansson Jessica Samuelsson Avd 26 Gävle Maria Hammarlund Avd 27 Sundsvall Christina Bäckman Avd 29 Umeå Maria Vängbo Avd 31 Växjö Ann Johansson Avd 33 Luleå Lena Aronsson Avd 36 Uppsala Henrik Brolin Förbundsrådet har sammanträtt två gånger under Ordinarie årsmötet hölls maj och ett extra möte den 20 november, båda i Stockholm. Huvudpunkten för höstmötet var avtalsrörelsen 2010 som förväntas bli tuffare än någonsin. Vid mötet utsågs förhandlingsdelegationer inom förbundets större avtalsområden. Förbundsrådet beslutade även att en ny avdelning bildas från och med 1 januari 2010; avdelning 2 Trollhättan genom att avdelning 10 Trollhättan och avdelning 14 Skövde slås samman samt att sätesorten för den nya avdelningen blir Trollhättan. 9

11 Handels vår organisation Avdelningsstrukturen Medlemsutveckling Förbundet hade totalt 21 avdelningar under avd 1 Malmö avd 3 Halmstad avd 4 Kristianstad avd 6 Helsingborg avd 9 Jönköping avd 10 Trollhättan avd 11 Örebro avd 12 Borås avd 13 Borlänge avd14 Skövde avd 16 Linköping avd 17 Karlskoga avd 18 Västerås avd 20 Stockholm avd 24 Göteborg avd 26 Gävle avd 27 Sundsvall avd 29 Umeå avd 31 Växjö avd 33 Luleå avd 36 Uppsala Vid årsskiftet var det totala medlemsantalet , motsvarande siffra för yrkesverksamma var medlemmar. Förbundet kunde under 2009 notera en positiv medlemsutveckling i början på året och fram till och med april månad, då det totala medlemsantalet var varav medlemmar var yrkesverksamma. Detta innebar ökningar från årets början på 563 respektive 606 medlemmar. Därefter sjönk medlemsantalet månad för månad med undantag för december månad. Det vid årsskiftet redovisade medlemsantalet innebär ett tapp från årets början med respektive 838 medlemmar

12 Handels vår organisation Basorganisation Enskilt anslutna till a-kassan Vid årets slut hade förbundet 163 (171) allmänna klubbar, 160 (175) branschklubbar och (1 014) firmaklubbar, totalt (1 360) klubbar. Antalet fackombud och handelsombud var 899 (931) respektive (6 853) och antalet skyddsombud (3 662). Ett sätt att beskriva basorganisationen är att se till hur många arbetsplatser med minst en Handels medlem som har lokal facklig representation i form av firmaklubb, fack-, handels- och/ eller skyddsombud. Denna så kallade basorganisationstäckning är relativt stabil över tid, och motsvarade för förbundet som helhet 56 (57) procent vid 2009 års utgång. A-kassan hade vid årsskiftet (33 215) enskilt anslutna medlemmar, vilket innebär en ökning med 3 243, eller tio procent. I förhållande till antalet yrkesverksamma medlemmar utgör enskilt anslutna 29,6 (26,8) procent, vilket är en procentuell ökning om nära tre procent mellan 2008 och Samtliga siffror inom parentes avser föregående år. David Bicho 11

13 Handels vår organisation Storstadsprojektet Under 2009 genomfördes rekryteringsaktiviteter inom ramen för två olika delprojekt. Det första delprojektet pågick under ett halvår och under dessa månader testades totalt åtta nya metoder för rekrytering. Bland annat gjordes en större satsning på att coacha klubbar vilket innebar att nio rekryterare, tre i varje stad (Göteborg, Malmö och Stockholm), regelbundet träffade förtroendevalda i syfte att organisera, förbättra och effektivisera rekryteringsarbetet. En annan metod som togs fram under våren var ett särskilt workshopkoncept i syfte att förklara Handels roll och varför det är viktigt att vara medlem. Denna workshop användes bland annat på afterworkträffar till vilka oorganiserade bjöds in. En annan satsning var det särskilda medlemskap som togs fram för timanställda som tjänar mindre än kronor per månad, det så kalla de e-medlemskapet. Totalt mottogs 301 inträden under delprojektet. Under hösten startade nästa delprojekt som pågick under drygt tre månader. Under denna period drevs projektet utan projektchef, Annika Stark ersatte Tina Ikonomidou som varit projektledare i Malmö och Angelica Hedberg ersatte Jessica Sandberg som varit projektledare i Stockholm. Sofia Kloo, var förutom projektledare i Göteborg, samordnare för projektet i sin helhet och Ulrika Askegård Thurn arbetade som webb redaktör för hemsidan handelscity.se. Två rekryterare arbetade i respektive stad med genom förandet av åtta olika rekryteringsmetoder, Johanna Berntsson och Mattias Kvickström i Stockholm, Sandra Sintorn och Anton Höber i Göteborg och Sedat Arif och Habib Alievski i Malmö. En värvningssajt togs fram där medlemmar i storstäderna kunde skicka elektroniska vykort till oorganiserade kompisar. Mer kvalitativa metoder testades också så som lunchrumsrekrytering, rekryteringsmöten på arbetsplatsträffar och Alla medlemmars kurs för oorganiserade. I metodutvecklingsarbetet utgick projektledarna utifrån tre utgångspunkter som man konstaterat vara avgörande för att lyckas med rekryteringen; individanpassa informationen, lyfta fram vinsten av det fackliga medlemskapet och serva den oorganiserade. Andra metoder som testades var bland annat rekrytering genom bioevent, rekryteringscoachning av förtroendevalda och rekrytering på kvällar och helger. Under delprojektet mottogs totalt 231 inträden och minst oorganiserade berördes av någon av metoderna. 12

14 Handels vår organisation Medlemsförmåner Fritid Handelskortet och Handelskortet MasterCard I februari 2009 påbörjades arbetet med att förbereda lanseringen av Handelskortet, förbundets nya medlemskort. I månadsskiftet september/oktober 2009 skickades Handelskortet ut till samtliga medlemmar. Vår samarbetspartner och kortutgivare är Enter- Card. Handelskortet är och ska vara ett medlemskort med olika former av rabatterade erbjudanden som till exempel Handels El, teater, byggmaterial, resor och andra artiklar och varor som kan vara till nytta för medlemmen och dennes familj. När Handelskortet skickas ut till medlemmen medföljer även erbjudande om att ansöka om ett betaloch kreditkort Handelskortet MasterCard. Handelskortet MasterCard är ett betal- och kreditkort med bra villkor, till exempel finns ingen årsavgift eller kreditavgift, om inte medlemmen själv väljer att dela upp fakturabetalningen. Kortet innehåller även samma förmåner som ingår i Handelskortet. Möjligheten att ansöka om Handelskortet MasterCard fanns först i början av oktober. Trots detta ansökte och fick cirka medlemmar Handelskortet MasterCard under året. Marknadsföringen av korten har i huvudsak skett via hemsidan handels.se/kort, Handelsnytt samt genom egna kortambassadörer som finns utsedda på varje avdelning i landet. Utifrån beslutad strategi om att hitta pro dukter och upplevelser knutna till kortet har hundratals företag kontaktats via brev, telefon och besök för att hitta lämpliga samarbetspartners. Samarbetsavtal har under 2009 slutits med ett femtiotal företag och organisationer på såväl lokal som på riksnivå. Diskussioner med LO i Sverige och LO Favör i Norge har startats angående möjligheten att skapa någon form av gemensamma medlemsförmåner. Medlemmar i Handels har även under 2009 haft möjlighet att hyra stugor för semester och rekreation till rabatterat pris i Säfsen. Även La Serra och Riva del Sole i Italien har varit ett uppskattat resmål under året. Handels disponerar där tio lägenheter till rabatterade priser. Genom avtal med danska HK har våra medlemmar också kunnat semestra i Christiansminde på Fyn i Danmark. Johan Sellén/Folio 13

15 Handels vår organisation Kommunikation- och informationsverksamhet Gemensamt för kommunikationen i och utanför organisationen är att Handels ska framträda som ett förbund med en sammanhållen profil och enhetlig målsättning. Vi har ett starkt varumärke som alla företrädare har till uppgift att vårda och bygga vidare på. Handelsanställdas förbunds kongress 2006, om profil och varumärke. Utgångspunkten för kommunikationsgruppens arbete under 2009 har varit den varumärkesplattform förbundsstyrelsen antog i december Det är första gången i Handels historia som en varumärkesplattform tagits fram. Därför är det särskilt viktigt att få alla att förstå varför den finns, varför den behövs och vad var och en kan göra för att bidra till en förändring. Kommunikationsgruppen har haft fokus på detta arbete under 2009 där varumärkesplattformen legat till grund för Handels verksamhet. Allt för att vi ska kommunicera på ett samstämmigt sätt. Syftet med plattformen är att den ska bidra till att det finns en gemensam utgångspunkt för diskussioner kring utformning av information, pressaktiviteter, uttalanden, nyhetsbrev, digital media, annonser och trycksaker det vill säga all kommunikation där Handels står som avsändare. Varumärkesarbete Att leva sitt varumärke kan vara lättare sagt än gjort. Som ett led i varumärkesarbetet utbildades ett antal vägledare. De hade som uppgift att föra varumärksplattformen vidare ut i organisationen i syfte att få alla som företräder Handels att förändra sitt sätt att kommunicera så att vi uppfattas som ett Handels. Med hjälp av vägledarna genomfördes under hösten särskilda workshops för avdelningarnas styrelser där varumärksplattformen presenterades och diskuterades. Varje workshop utmynnade dels i åtaganden för styrelserna där de formulerat hur de kan bidra till att fortsätta arbetet bland sin förtroendevalda och medlemmar. Dels att vägledaren överlämnade en stafettpinne i form av ett USB-minne där allt material som använts i workshopen, inklusive talarmanus, lämnades över till varje avdelningsordförande. Detta gjorde att alla avdelningar därmed fått verktyg att användas i arbetet med att kommunicera på ett samstämmigt sätt och bidra till att skapa ett Handels. Opinionsbildning Press och media Den fleråriga satsningen på att utbilda förtroendevalda i opinionsbildning fortsatte under året. Under året har förutom centrala pressmeddelanden även ett antal lokala pressmeddelanden producerats och publicerats via eller i samarbete med kommunikationsgruppen. Under Almedalsveckan i Visby publicerades debattartiklar och pressmeddelanden som fick visst genomslag i media. Debattartiklar i fackpress till exempel Market och Ica Nyheter har tagits fram för publicering i förbundsordförandens namn. Under året har Handels synts bra i media. Statistik från mediaföretag visade att såväl Handels som förbundsordföranden omnämndes i större utsträckning än tidigare. I 2009 års sammanställning över mest omskrivna personer i dagligvarubranschen hamnar Lars-Anders Häggström på en fjärde plats med 271 artiklar på Fri Köpenskaps tio-i-topp-lista. Handels webbplats Under 2009 har vi satsat på mer aktivitet på webben. Ambitionen har varit att något eller några saker händer varje dag på startsidan. Även bildspråket har prioriterats i stort sett varje nyhet har bildsatts för att webbsidan ska upplevas som mer levande och intressant. Vi har även satsat på ett antal nya områden, som till exempel: 14

16 Handels vår organisation Riskerar du att förlora jobbet? Denna sida utvecklades under våren Det är en samlingssida med information för de medlemmar som blir drabbade av exempelvis varsel eller uppsägning. Här finns information, checklistor, råd och tips allt man behöver veta i det fall man drabbas av uppsägning eller varsel. Handelskortet En webbsida som är helt tillägnad Handelskortet, Handelskortet MasterCard och alla medlemsförmåner som är knutna till dessa kort. Lösenordsgenerator Medlemmarna kan numera automatiskt få sitt lösenord i e-posten när de glömt bort vilket lösenord de valt. Genom att fylla i sin mejladress skickas lösenordet ut automatiskt inom loppet av några sekunder. Blanketter Nya förenklade blanketter som följer Handels grafiska profil har tagits fram. Syftet är att öka interaktiviteten för våra medlemmar så att de använder webben i första hand när de behöver fylla i en blankett. För att bli medlem i Handels behöver man numera bara fylla i den elektroniska blanketten på webben. Den tekniska utvecklingen av Handels webbplats har i övrigt legat relativt stilla under året i avvaktan på att en ny webblösning tas fram. Handels intranät I maj implementerades det nya intranätet. Från att ha använt Lotus Notes övergick vi till ett modernt, webbaserat och kommunikativt intranät byggt i publiceringssystemet EpiServer. Detta var ett led i att utveckla den interna informationen. Syftet med det nya intranätet är att vi tillsammans ska ha tillgång till samma information och att vi internt ska arbeta med tydliga, gemensamma målbilder. Det är av vikt att vi alla har samma bild av Handels och vårt uppdrag samt att bilden stämmer med hur vi agerar utåt. Det är viktigt att vi kommunicerar och informerar internt först så att alla är med på tåget innan den externa kommunikationen går ut. För att våra medarbetare ska kunna publicera och använda sig av intranätet har under året flera utbildnings- och informationsinsatser utförts runt om i landet. Utveckling av intranätet Det intranät som vi använder idag kan ses som steg ett. Intranätet ska ses som ett levande dokument som ständigt utvecklas och stöps om till ett arbetsverktyg som passar förbundet och dess användare. Synpunkter från användarna inhämtas kontinuerligt och behandlas av kommunikationsgruppen. Flera tilläggsbeställningar har gjorts till vår IT-leverantör Softronic och utvecklingen av intranätet fortgår. Förtroendewebben Inloggning för förtroendevalda har länge varit efterfrågat och under året blev det verklighet då våra förtroendevalda, från och med juni, fick möjligheten att logga in sig på intranätet. Förtroendebrevet Under året har förbundets förtroendevalda och anställda regelbundet fått information i nära anslutning till förbundsstyrelsens sammanträden via Förtroendebrevet. På så sätt har dessa grupper snabbt fått ta del av fattade beslut och sådant som är på gång inom organisationen. Syftet med detta är att de i sin tur kan föra informationen vidare till medlemmar och arbetskamrater. Under 2009 har det producerats tio nummer av Förtroendebrevet. Materialproduktion Förbundet antog under våren en ny grafisk profil. Profilen togs fram av byrån Säflunds. Färger och 15

17 Handels vår organisation bildspråk har förnyats men logotype, typografi och format är kvar från tidigare form. I januari 2009 flyttade förbundet sitt trycksakslager från Bilda till Strömbergs. Strömbergs sköter därmed den externa webbshopen för materialbeställning. Bland det material som producerats under året märks informationsmaterialet kring Handelskortet, det nya medlemskortet med kreditmöjligheter. I övrigt har, framför allt med anledning av den nya grafiska profilen, mycket material reviderats. Under året har bland annat följande trycksaker producerats: Alla medlemmars kurs Almedalsmaterial Anteckningsbok Avgiftsfolder Etiska regler (broschyr) EU-material (till valet hösten 2009) Fördel Handels (broschyr) Första majmaterial Grafisk manual Om en är stark, vad är då många tillsammans? (broschyr) Varumärkesplattform Vill du utöka din arbetstid? (broschyr) Öka inflytandet på jobbet (broschyr) Om en är stark vad är då många tillsammans? eller... om inte facket fanns Anteckningsbok Information om din avdelning och medlemsavgift Avd 24 Göteborg Handelsanställdas förbund Grafisk manual OBS! Bilderna i detta ex är inte friköpta Handelsbilder. ett rött europa EU-valet 7 juni 2009 Rekommendation av FS Version 1.3 juni

18 Handels vår organisation Handelsnytt Handelsnytt har under 2009 kommit med elva utgåvor av papperstidningen. Redaktionen har dessutom dagligen producerat nyheter för tidningens webbsida, Tidningsproduktionen och personalkostnaderna har sammanlagt kostat drygt fem kronor per medlem och månad. Tidningens annonsintäkter blev rekordhögt, kronor (jämfört med kronor för 2008). Tidningens TS-upplaga är nu drygt exemplar, vilket stämmer ganska väl överens med det faktiska medlemstalet. Bemanning Redaktionen har haft fem journalisttjänster under 2009, varav en är chefredaktör. tidningens nyheter på papper. Tidningens innehåll Redaktionen arbetar efter den policy för innehållet som förbundsstyrelsen fastställt. I den framgår bland annat att redaktionen med journalistisk självständighet ska bevaka frågor som berör medlemmars arbete och att det ska vara högt i tak när det gäller debatt och olika åsikter. Under året har redaktionen tagit upp en lång rad ämnen i det Handelsfackliga området, till exempel uppsägningar, bemanningsföretag och nya regler för sjukskrivna och arbetslösa. Men även mer branschinriktade ämnen, exempelvis på temasidor om utbildning och karriärvägar i handeln. Medlemskap i föreningar Handelsnytt är medlem i föreningen fackliga nyheter.nu, en gemensam webbsajt för 16 fackförbundstidningar. Tidningen är också medlem i föreningen Sveriges Tidskrifter. Läsarundersökning Under året gjorde Sifo en läsarundersökning i intervjuform på Handelsnytts uppdrag. Dels en läsvärdesundersökning som visar vad som lockar till läsning i tidningen. Denna ger redaktionen feedback på hur artiklar ska presenteras för att bli vällästa och vilket slags innehåll som läses mest. Dels enkätfrågor om innehållet i allmänhet. Deltagarna i läsarundersökningen ger tidninen ett gott betyg eller 3,9 i medelbetyg på en 5-gra dig skala, vilket är högre än vid föregående läsarundersökning. Högst betyg får tidningen för att den skriver bra och lättfattligt, 4,5. Läsarundersökningen visar att särskilt de unga läsarna vill läsa mer om löner och om nyttan av att vara med i facket. De vill också ha mer kritisk granskning av Handels och fackets verksamhet. 86 procent av de tillfrågade föredrar att läsa 17

19 Handels vår organisation Ungdomsverksamhet Handels Centrala Ungdomskommitté (CUK)har under våren haft två möten och en planeringskonferens samt tre möten under hösten. Ett på SSU-kongressen, ett på hotell Rådmannen och ett i LO-borgen. CUK har under året haft följande sammansättning: Sophia Andersson, ordf, avd 20 Stockholm Petra Lindblom, avd 1 Malmö (syd) Joacim Lindh, avd 9 Jönköping (öst) Martin Johansson, avd 3 Halmstad (väst) Jenny Löwgren, avd 11 Örebro (Mälardalen) Viktor Zackrisson, avd 13 Borlänge (mitt) Tobias Hagström, avd 29 Umeå (norr) Petra Lindblom och Tobias Hagström avgick vid Vårträffen den 5 maj. Till nya ledamöter valdes Elin Westerberg, avd 1 (syd) och Sofie Connysson, avd 29 (norr). Vårträffen Vårträffen hölls den 5-8 maj på Runö kursgård i Åkersberga. Representanter från avdelningarnas lokala ungdomskommittéer fanns på plats och totalt deltog 22 medlemmar. Vid konferensen presenterade Linnea Björnstam från förbundskontoret ungdomspaketet som alla Lokala Ungdomskommittéerna ska använda i sina avdelningar som underlag för att tala om ungdomsverksamhet. Med på programmet fanns även facklig-politisk verksamhet. Ungdomsgruppen från norska HK besökte konferensen och berättade om sin verksamhet. Idéstipendium Årets idéstipendium på kronor delades ut till avdelning 14 Skövde. Avdelningen hade arrangerat en tre dagars lägerskola varvat med roliga aktiviteter och lektionspass om avtal, lagar och medlemskapets värde. Under dessa dagar värvades 66 nya elevmedlemmar. SSU-kongressen Inför SSU-kongressen den 2-7 augusti arbetade Centrala Ungdomskommittén med motionerna. Under kongressen var Sophia Andersson, Viktor Zackrisson, Joakim Lind och Jenny Lövgren aktiva Handelsombud. De medverkade även i LO-montern. Facklig-politisk verksamhet CUK hade inbjudit Jonatan Karreskog, fackligpolitisk ombudsman på SSU, till ett möte på våren och under hösten för att diskutera facklig politisk verksamhet. Anna Hedh medverkade vid årets första möte och berättade om sina år i EUparlamentet. Sophia Andersson och David Eklind deltog i ett LO-CUK möte där bildande av SSU-klubbar och SSUs valläger diskuterades. Ungdomsforum Den 9-11 november höll LO ungdomsforum på Runö. Handels representerades av 20 ungdomar. Under rubriken Facklig aktivism konsten att hitta och använda historier, arbetade ett stort antal ungdomar från förbunden tillsammans i olika arrangemang och seminarier. Intressanta gäster deltog med föreläsningar bland annat höll LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin tal och överlämnade pris till vinnaren av tävlingen Årets fackliga hjältedåd. UNI Global Youth Meeting Maria Hammarlund och Anders Edlund var observatörer vid UNI Youths möte i Malaysia den 28 oktober. Mötets huvudtema var global facklig solidaritet och delegater från olika länder berättade bland annat om situationer i deras länder angående fackfientlighet, ungdomsarbetslöshet och descent work. UNI Europa Youth Committee Lars Nyander (CUK) ingår som ledamot i UNI Europa Youth Committee. 18

20 Handels vår organisation Utbildningsverksamhet Förtroendevalda medlemmar Fackets grunder Fackets grunder är en utbildning som samordnas genom LO och vänder sig till medlemmar upp till 30 år. Syftet är att kursdeltagare efter genomgången utbildning ska bli motiverade att engagera sig mer fackligt och politiskt genom att åta sig förtroendeuppdrag. Handels har som mål att en procent av medlemmarna under 30 år ska gå Fackets grunder varje år. Under 2009 har 270 (278) medlemmar genomgått utbildningen, vilket motsvarar 0,8 procent. Skolinformation Skolinformation är utbildning/information från avdelningarna vid besök på gymnasieskolorna. Under 2009 har avdelningarna genomfört 252 (311) klassrumspresentationer. Vid dessa tillfällen har de mött (5 857) elever. Alla medlemmars kurs Alla medlemmars kurs har under 2009 bestått av fyra delar Avtal/Medlemskap, Försäkringar, Miljö och Handels 100 år. Totalt har (4723) medlemmar deltagit under året. Från 1 oktober har en ny Alla medlemmars kurs införts Demokrati, som en del av kongresskampanjen, Alla medlemmars kurs demokrati. Grundläggande förtroendemannautbildningar Under året har stegutbildningarna fortsatt i avdelningarna: Steg 1 Uppdraget 1 dag Steg 2 Arbetsplatsen 2 dagar Steg 3 Lagarna 3 dagar Steg 4 Lönen 3 dagar Steg 5 Organisationen 3 dagar Steg 6 Framtiden 1 dag Totalt under året har (3 946) medlemmar deltagit i dessa utbildningar. Uppdelningen per utbildningssteg framgår av bilagedelen. Siffrorna inom parentes avser föregående år. 19

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Hundratals medlemmar gick på kurs. Verksamhetsberättelse 2010. Hårda förhandlingar om nya avtal. Många motioner till Handels kongress

Hundratals medlemmar gick på kurs. Verksamhetsberättelse 2010. Hårda förhandlingar om nya avtal. Många motioner till Handels kongress Handelsanställdas förbund Avdelning 16 Linköping Ungdomar, förtroendevalda, kultur så blev 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Hundratals medlemmar gick på kurs Hårda förhandlingar om nya avtal Många motioner

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Handels verksamhetsberättelse 2008

Handels verksamhetsberättelse 2008 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handelsanställdas förbund Box 1146, 111 81 Stockholm 08-412 68 00, fax 08-10 00 62 org nr 84 60 00-1996 foto Denny Lorentzen repro/tryckeri

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verksamhet under ett år Handels verksamhetsberättelse 2013. Vi ökar. ökande Ett år med Handels Förbundsordförande Lars-Anders Häggström Här berättar förbundsordförande Lars-Anders Häggström om 2013,

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten

Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten Handelsanställdas förbund 2005 Fastställd av FS 2005-09-20 1 Inledning Denna policy är framtagen av Centrala Ungdomskommittén och antagen av förbundsstyrelsen.

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Dina medlemsförmåner. Det ska löna sig att vara medlem i Handels!

Dina medlemsförmåner. Det ska löna sig att vara medlem i Handels! Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels! Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2014 Förbundsmöte 2014 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter Modell för

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Stark tillsammans Verksamhets- förslag

Stark tillsammans Verksamhets- förslag ns a m k r a St m a s till Verksamhets- förslag I Handels Stark tillsammans i Handels 1. VÅR ORGANISATION 5 1.1 Grunden för vårt uppdrag 5 1.2 Medlemskapet 5 1.3 Medlemsutvecklingsverksamhet 6 1.3.1 Medlemsvärvning

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Handledning för inrapportering KFO-LO

Handledning för inrapportering KFO-LO Handledning för inrapportering KFO-LO 1 Inledning Välkommen som kund hos Pensionsvalet! Denna handledning riktar sig till arbetsgivare som har anställda som omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP (Kooperationens

Läs mer

Lite smartare därför att FTF....är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal

Lite smartare därför att FTF....är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal Lite smartare därför att FTF...är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal Controller Aktuarie Kundservice Systemutvecklare Utredningsarbete

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir uppsagd För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer