SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET. Så förändras din ekonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET. Så förändras din ekonomi"

Transkript

1 SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET Så förändras din ekonomi 1

2 Rapport Skyddsnätet inte lika för alla vid arbetslöshet. Så förändras din ekonomi Denna rapport belyser hur skyddsnätet ser ut om man blir arbetslös. Förutom den allmänna arbetslöshetsförsäkringen tar den även upp vilken trygghet de okända avtalen på arbetsmarknaden kan ge. Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Inledning 4 Syfte 4 Avgränsningar 5 Slutsatser 6 En sammanfattning av skyddsnätet 9 Kollektivavtalad ersättning - skyddsnätet varierar 11 Så stor blir ersättningen 14 Privatanställda tjänstemän, avtal Svenskt Näringsliv - PTK 14 Övriga privat- och kooperativt anställda tjänstemän 14 Privatanställda LO-arbetare 25 Kommun- och landstingsanställda 27 Statligt anställda 30 Hur klarar man sin försörjning som arbetslös? 32 Regelverk: Stöd från samhället 38 Regelverk: Stöd genom kollektivavtalen 41 Tjänstemän inom privata företag, avtal Svenskt Näringsliv - PTK 41 Tjänstemän inom privata företag och organisationer 42 Tjänstemän inom bank 43 Tjänstemän inom kooperativa företag 44 Tjänstemän inom privata, kommunala och kooperativa fastighetsbolag 44 Privatanställda LO-arbetare 44 Kommun- och landstingsanställda 46 Statligt anställda 47 Bilagor Tabeller 3

4 Inledning Sedan arbetslöshetens dystra toppnoteringar i början och i mitten av 1990-talet har arbetslösheten sjunkit. Den öppna arbetslösheten har i år fortsatt att sjunka till 3,5 procent, men deltagande i konjunkturberoende program tillkommer med 2,8 procent (maj 2002). Fortfarande råder dock osäkerhet om hur konjunkturen ska utvecklas framöver och hur arbetsmarknaden kommer att påverkas. Arbetslösheten är inte jämnt fördelad över hela landet. Vissa landsdelar och vissa orter har drabbats mer än andra. Statistiken visar på stora regionala skillnader. Högst arbetslöshet är det i Norrbotten med 5,4 procent, men även Skåne har en hög andel arbetslösa. Minst är arbetslösheten i Stockholm län med 2,7 procent (maj 2002). Oavsett bostadsort slår arbetslösheten hårt på många sätt inte minst ekonomiskt för den som blir arbetslös. Hur situationen ser ut för den som drabbas beror på flera faktorer - tillgången på andra jobb, om man har familj att försörja och hur gammal man är. Framför allt blir kanske konsekvenserna svårast för dem som bor på små- och medelstora orter där tillgången på nya arbeten är begränsad. Särskilt gäller det för dem som bor på orter där den dominerande arbetsgivaren gör neddragningar eller lägger ner verksamheten helt. Något som drabbar även underleverantörer och orten som helhet. Trots vissa ljusningar i konjunkturen får många fortfarande besked om varsel och uppsägningar. Regeringen prognostiserar i årets vårproposition att arbetslösheten tillfälligt ökar 2002, men räknar sedan med att sysselsättningen stiger något 2003 och att den öppna arbetslösheten då minskar. Men det rör sig om relativt små förändringar. För 2004 är prognosen för den öppna arbetslösheten alltjämt 3,9 procent. Syfte En vanlig uppfattning är att den arbetslöse enbart får ekonomiskt stöd i form av. Det framgår inte särskilt tydligt i den allmänna debatten att många, utöver den allmänna arbetslöshetsförsäkringen, även har möjlighet att få en kompletterande ekonomisk ersättning genom sitt kollektivavtal. Bilden av hur den ekonomiska situationen ser ut för den enskilde kan därför bli snedvriden och felaktig. Något som den här rapporten ämnar råda bot på genom att visa; en helhetsbild av vilka trygghetsvillkor som finns inom olika arbetsmarknadssektorer och avtalsområden. beräkningar på hur ekonomin förändras för olika arbetstagargrupper och vilken ekonomisk ersättning man kan räkna med att få vid arbetslöshet. Syftet med rapporten är att sprida kunskap och att hjälpa dem som riskerar att bli arbetslösa genom att visa hur den ekonomiska situationen påverkas i samband med att man förlorar sitt arbete. 4

5 Avgränsningar Rapporten behandlar enbart den ekonomiska situationen för den enskilde och tar inte upp någon annan typ av stöd och hjälp t ex förebyggande insatser, utbildning, starta-eget-stöd eller annan rådgivning. Rapporten tar upp de trygghetsavtal i samband med arbetslöshet som är vanligast på arbetsmarknaden. Det finns fler trygghetsavtal men de omfattar då inte så många arbetstagare. Beräkningar i rapporten bygger på ersättningsnivåer i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen som gäller fr o m 1 juli

6 Slutsatser Skyddsnätet för arbetslösa varierar kraftigt mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen kan man antingen ha rätt till inkomstrelaterad eller enbart till den lägre grundersättningen. För många är det säkert vara en positiv överraskning att man dessutom kan ha rätt till ett kompletterande ekonomiskt skydd via sitt kollektivavtal. Detta skydd är dock olika utformat beroende på vilket avtalsområde man tillhör. Det avtalsreglerade skyddet kan för många vara avgörande om den privata ekonomin ska krascha eller inte under arbetslösheten. För två personer med en tidigare arbetsinkomst på kronor vardera kan det skilja kronor per månad i arbetslöshetsersättning. Båda har rätt till inkomstrelaterad och avtalsreglerad ersättning, men de har olika yrken och tillhör olika avtal. Skulle arbetsinkomsten vara högre blir skillnaden i ersättning större. Allmänna arbetslöshetsförsäkringen Våra beräkningar visar att n för de allra flesta fortfarande är det viktigaste grundskyddet för den arbetslöse. Den som före arbetslöshetstiden hade en månadslön på kronor får en inkomstrelaterad med kronor per månad. För den som tjänade blir ersättningen bara 60 kronor mer kronor, eftersom ns tak går vid en månadsinkomst på kronor. Men n utgör alltjämt den största inkomstkällan. Inget hushåll i våra beräkningsexempel klarar sig enbart på grundersättningen i arbetslöshetsförsäkringen på kronor per månad - inte ens den ensamstående som bor i hyreslägenhet och inte har bil. Det kan alltså inte nog betonas hur viktigt ett medlemskap i en är för den enskildes skyddsnät. Något som många säkert behöver påminnas om eftersom det krävs en egen aktiv handling; att se till att man blir medlem. Avtalsreglerad ersättning Den avtalsreglerade ersättningen har för tjänstemän och statligt anställda störst betydelse för dem med högre inkomster, eftersom dessa grupper får en ersättning i procent av månadslönen även över taket n. Avtalen är sinsemellan olika och ersätter upp till olika nivåer och betalas ut under olika lång tid. Den privatanställde tjänstemannen som tidigare tjänade kronor per månad och är berättigad till ersättning från TRR Trygghetsrådet får ungefär kronor. Den som inte är berättigad, men medlem, får maximalt kronor per månad de första 100 arna. De resterande 200 arna blir n kronor. I detta fall betyder den avtalade ersättningen som mest cirka kronor per månad före skatt. Är inkomsten högre ger avtalsersättningen mer. Den som enbart är kvalificerad för grundersättningen på kronor per månad kan få lika mycket i avtalsreglerad ersättning som om han eller hon hade fått en inkomstrelaterad ersättning från n. För LO-arbetaren betyder den avtalsreglerade ersättningen mindre ju högre lön man har. Eftersom ersättningen är lika för alla i samma ålder innebär det att ju lägre lön man har desto mer får man procentuellt sett i förhållande till sin tidigare lön. 6

7 För kommun- och landstingsanställda kan en dubbelt så lång anställningstid betyda en dubbelt så hög engångsersättning. Engångsersättningens storlek beror på hur stor den tidigare månadslönen var, men lika stor betydelse har antalet år man arbetat hos samme arbetsgivare. Den kooperativt anställde tjänstemannen som omfattas av avtal mellan KFO och Handels får den högsta ersättningen vid arbetslöshet. De får tillsammans med den inkomstrelaterade n hela 90 procent av sin tidigare inkomst under de 300 första arbetslösa arna. Det innebär att såväl den som tjänar under a-kassetaket som den med hög inkomst får ett extra tillskott till sin när de blir arbetslösa. Den välbetalde LO-arbetaren tappar mest vid arbetslöshet, eftersom ersättningen inte tar hänsyn till den tidigare inkomsten utan är lika för alla. Ju högre inkomsten är desto större blir inkomstbortfallet vid arbetslöshet. Kvalificeringskrav för avtalsreglerade ersättning Kvalificeringsreglerna för att få avtalsreglerad ersättning kan vara avgörande för den ekonomiska tryggheten. I flera avtal måste man ha fyllt 40 år för att man överhuvudtaget ska kvalificera sig för en kompletterande avtalsreglerad ersättning. 40 år är en hög ålder med tanke på att många har toppen av sin försörjningsbörda redan i bra mycket yngre åldrar. Som privatanställd med en lön på kronor kan man gå miste om upp till kronor per månad om man är 39 år eller yngre, jämfört med om man fyllt 40 år den sista anställningsen. För den kooperativt anställde kan förlusten bli kronor per månad före skatt. Som välbetald arbetare inom LO-kollektivet betyder det inte lika mycket om man inte uppnår ålderskravet. Han/hon går miste om kronor per månad. Förutom ålderskravet krävs i nästan alla avtal att man måste ha en viss tjänstgöringstid på runt tre till fem år. Med hänsyn till både ålder och anställningstid har de statligt anställda lägst kvalificeringskrav. Statligt anställda har en trygghet redan den första anställningstiden, eftersom alla kan få avgångsersättning oavsett tjänstetid. Alla omfattas dessutom oavsett ålder. Våra beräkningar visar att familjeekonomin kan bli ytterst kärv för dem som inte har rätt till någon avtalsreglerad ersättning, trots att de har inkomstrelaterad. Det gäller främst de arbetslösa som tjänar över taket n och som inte uppfyller villkoren för att få ersättning enligt sitt kollektivavtal. Framför allt är det privata tjänstemän och de med LO-yrken som har avtal med ålders- och tjänstgöringsvillkor. För dessa grupper är det som nämnts de som är under 40 år som drabbas hårdast. Men även de som är 40 år eller äldre kan stå utan rätt till avtalsreglerad ersättning om de inte uppfyller tjänstgöringsvillkoret, dvs de har inte arbetat tillräckligt länge i samma företag. Om de som inte uppfyller villkoren i sitt avtal dessutom är familjeförsörjare och har höga fasta kostnader, exempelvis en dyr bostad, kan den ekonomiska konsekvensen bli ödesdiger vid långvarig arbetslöshet. 7

8 Ersättningstid för avtalsreglerade ersättning Det statliga avtalsområdet är det enda som inte har någon bortre tidgräns för utbetalning av avtalsreglerad ersättning. I samtliga avtal utom det statliga får man ersättning under en viss tid beroende på ålder, men statligt anställda får avgångsersättning lika länge som man får. De kan alltså få avgångsersättning under flera a-kasseperioder. Det är arbetsförmedlingens bedömning som styr. De statligt anställda har även förmånen att kunna få avgångsersättning under den tid man har aktivitetsstöd. Detsamma gäller om man är runt 60 år och får pensionsersättning (beroende på Trygghetsstiftelsen bedömning). De statligt anställda har även inom detta området ett starkt skyddsnät. 8

9 En sammanfattning av skyddsnätet Det skyddsnät och de försäkringar som finns om man blir arbetslös kan delas in i fyra olika slag. - Lagstadgade den allmänna arbetslöshetsförsäkringen - Kollektivavtalade utökat skydd då arbetsgivaren tecknat kollektivavtal - Fackmedlemsförsäkringar inkomstförsäkring som man kan teckna genom sitt fackförbund - Enskilda avtal olika förmåner som man eventuellt har skrivit in i sitt anställningsavtal Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen under maximalt 300 ar. Är man en och har varit det under minst tolv månader får man en inkomstrelaterad ersättning som uppgår till 80 procent av den tidigare lönen. Det finns dock ett ersättningstak. De första 100 ersättningsarna är högsta ersättningen 730 kronor per och de efterföljande 200 arna 680 kronor. Taket når man vid en inkomst på respektive kronor. Är man inte med i någon eller inte varit det tillräckligt länge får man ersättning enligt grundförsäkringen, vilket innebär en minimiersättning för en tidigare heltidsanställning med 320 kronor per. Se tabell över ersättning per månad vid olika lönenivåer i bilaga sid 1. Aktivitetsstöd. Att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan ingå i handlingsplanen för den arbetssökande eller erbjudas vid risk för utförsäkring då man skrivs in i aktivitetsgarantin. Man får då ersättning i form av aktivitetsstöd. När man fullgör ett program tas inte de 300 ersättningsarna i anspråk, men man får ändå samma penning som man var berättigad till före aktivitetsstödet. Ersättning via kollektivavtal. Syftet med ersättningen är att ersätta en del av lönebortfallet som inte kompenseras av n. Men vilka belopp man får är i hög grad beroende av ålder, tjänstetid och inom vilken arbetsmarknadssektor man arbetat. Ersättningarnas storlek skiljer sig dessutom åt beroende på vilket avtalsområde man tillhör. För dem som arbetar inom följande sektorer finns möjlighet att få en kompletterande arbetslöshetsersättning: Privata tjänstemän: TRR Trygghetsrådet (avtal mellan Svenskt Näringsliv PTK) Trygghetsrådet TRS (avtal mellan Arbetsgivaralliansen/ Teaterförbundet m fl PTK) Bankanställda: Tjänstemän i kooperativa företag: Tjänstemän i privata, kommunala och privata fastighetsbolag: Trygghetsfonden BAO Finansförbundet KFO Handels Trygghetsfond Trygghetsrådet Fastigo (avtal mellan Fastigo SIF, Ledarna, CF, AF och SKTF) 9

10 Anställda inom LO-kollektivet: arbetsmarknadsförsäkringarna (avtal mellan Svenskt Näringsliv/ KFO/Fastigo LO) Statligt anställda: Trygghetsstiftelsen (avtal mellan Arbetsgivarverket OFR/S,P och O, SACO-S och SEKO) Kommun och landstingsanställda: Avtalet AGF-KL (avtal mellan Kommunförbundet/ Landstingsförbundet m fl Kommunalarbetarförbundet/SKTF m fl) Ekonomiskt bidrag för att starta eget företag. Starta-eget bidrag kan beviljas av Arbetsförmedlingen och motsvara den ersättning som man skulle fått från n. Även genom vissa kollektivavtal kan man få bidrag för att starta eget företag om arbetsgivaren tecknat ett sådant avtal för de anställda. Tilläggsförsäkring. Vissa fackförbund erbjuder sina medlemmar en tilläggsförsäkring som ger 80 procent av den tidigare inkomsten upp till ett valt inkomsttak under en viss tidsperiod. Det gör exempelvis Sif och Saco. Även enskilda försäkringsbolag erbjuder inkomstförsäkringar vid arbetslöshet. Premien varierar beroende på villkor och vilken inkomst man har. En tilläggsförsäkring kan vara bra om arbetsgivaren inte har tecknat något kollektivavtal eller om man inte uppfyller grundkraven för att få ersättning. I avtalet med TRR Trygghetsrådet för privata tjänstemän måste man vara minst 40 år. Dessutom är ersättningsnivån 70 procent vid inkomster över ns tak. Med en inkomstförsäkring kan man alltså få ersättning vid en lägre ålder och en lite större utfyllnad. Försörjningsstöd (socialbidrag). Som arbetslös kan man få ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Klarar man sig inte ekonomiskt enbart med exempelvis grundersättning är detta sista utvägen, men då får man i princip inte ha några övriga tillgångar. Stödet ska garantera att man har en skälig levnadsnivå. Man kan få extra bidrag upp till en viss angiven nivå, den sk riksnormen, samt bl a för hyran om den kan anses som rimlig. 10

11 Kollektivavtalad ersättning - skyddsnätet varierar Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet är beroende av olika faktorer. De är främst: - Om man är en. - Om senaste arbetsgivaren tecknat kollektivavtal för sina anställda. - Vilket avtal man tillhör. - Hur gammal man är. - Hur lång anställningstid man har. Tabell 1 Avtalsöversikt (OBS fler villkor finns) Åldersvillkor (fler villkor finns) Privat- och enskilt anställda tjänstemän: TRR Trygghetsrådet Ha fyllt 40 år sista anställningsen. Ersättningens storlek 70% av tidigare lön inklusive. Trygghetsrådet TRS Se ovan. 75% av tidigare lön inklusive. Bankanställda; Inget ålderskrav. 80% av tidigare lön (max Trygghetsfonden BAO kr) inklusive Finansförbundet. Tjänstemän anställda i fastighetsbolag; Trygghetsrådet Fastigo Tjänstemän i kooperativa företag; KFO Handels Trygghetsfond Privatanställda LO-arbetare Arbetsmarknadsförsäkringarna Kommun- och landstingsanställda Avtalet AGF-KL Statligt anställda Trygghetsstiftelsen Inget ålderskrav. Ha fyllt 40 år sista anställningsen. A-belopp (engångsbelopp); kan vara yngre än 40 år. B-belopp (periodisk utbetalning); 40 år. Engångsersättning; 25 år. Periodisk avgångsersättning; 45 år. Inget ålderskrav. 80% av tidigare lön inklusive. 90% av tidigare lön inklusive. Ej i förhållande till lön. A-belopp; kr/år som åldern överstiger 40 år. B-belopp; som mest totalt kr. Om man fyllt 60 år; kr. Engångsersättning; en tredjedel av månadslönen multiplicerat med antal tjänsteår.högst sex månadslöner. Periodisk avgångsersättning; beräknas individuellt. 80% av tidigare lön inklusive. Ersättningstid år; längst 18 månader år; längst 24 månader. Fyllt 60 år;längst 30 månader. Se ovan. Längst 14 månader Om man fyllt ersättning i 21 månader. Upp till 49 år; längst 18 mån år; längst 21 månader. Fyllt 60 år; längst 28 månader år; längst 14 månader år; längst 21 månader år; längst 30 månader. Längst 27 månader. Om man fyllt 60 år; längst 39 månader. Engångsersättning; utbetalning en gång. Periodisk avgångsersättning; i princip tills man får pension. I princip lika länge som utbetalas. Generellt gäller att man ska ha blivit uppsagd p g a arbetsbrist, men Trygghetsrådens verksamhet grundar sig förutom på ett regelverk även på individuell bedömning. Uppställningen ovan är inte fullständig, för villkoren i sin helhet se respektive avtal eller tolkningen av avtalen i avsnittet Regelverk: Stöd genom kollektivavtalen, sid 41. Åldersgränser En viktig information är att det för många grupper finns en magisk åldersgräns som utlöser olika former av ekonomiskt stöd vid arbetslöshet. För att få en kompletterande ersättning måste två stora arbetstagargrupper ha fyllt 40 år. Det gäller privata tjänstemän och arbetare inom LO- 11

12 kollektivet. LO-arbetaren kan få ett engångsbelopp utbetalat tidigast från, men för att få den löpande ersättningen gäller 40-årsgränsen. Statligt anställda, bankanställda och tjänstemän verksamma i fastighetsbolag och som är anslutna till Fastigo har inget ålderskrav. Oavsett ålder har dessa rätt att få ersättning om man uppfyller vissa grundförutsättningar. För kommun- och landstingsanställda är åldersgränsen 25 år för att få en kompletterande engångsersättning. För att få den periodiska avgångsersättningen måste man ha fyllt 45 år. Är man yngre än den åldersgräns som angivits för respektive avtal måste man klara sig på eller om man inte är medlem enbart på grundersättningen. Anställningstid Vad beträffar anställningstid är kraven inte lika hårda och svåra att nå som ålderskraven. Är man privatanställd tjänsteman gäller att man ska ha varit anställd sammanhängande under de senaste fem åren i samma företag, i något avtal samma koncern. LO-kollektivets avtal räknar år då man arbetat ett visst antal timmar. Kravet är tre eller sju sådana anställningsår beroende på ålder. För kommun- och landstingsanställda räcker tre års anställningstid för kvalificering till engångsbeloppet, men upp till 17,5 års anställning hos samme arbetsgivare för att kunna få periodisk avgångsersättning. De statligt anställda har lättast att uppnå anställningskraven. De får avgångsersättning oavsett tjänstetid. Ersättningens storlek Hur mycket man kan få i ekonomisk ersättning kan skilja sig rejält åt från avtal till avtal. De tjänstemän som tillhör KFO-Handels avtal kompletterar n till hela 90 procent av tidigare lön. Medan de privatanställda tjänstemännen får 70 procent respektive 75 procent beroende på avtal. Övriga, bankanställda, anställda tjänstemän tillhörande Fastigo och statligt anställda får ersättning med 80 procent av den tidigare arbetsinkomsten, inklusive ersättningen från. Något att poängtera är att den procentuella ersättningen betalas ut även på lönedelar som ligger över ns tak. Det har naturligtvis stor betydelse för dem som tjänar över taket. De bankanställda har däremot ett begränsat skydd och får bara ersättning på lön upp till maximalt kronor alltså har man haft en högre lön än så blir inkomsten under tiden man är arbetslös lägre än 80 procent. De som inte är berättigade till utan enbart får grundersättning får dock totalt sett en större inkomstsänkning och kan inte räkna med de procentuella andelar av den tidigare lönen som anges ovan. Den ersättning som kommun- och landstingsanställda har möjlighet att få kan variera kraftigt från person till person. I första hand får de en engångsersättning beräknad utifrån den anställdes månadslön och tjänstetid. Även den periodiska avgångsersättningen är mycket individuell. Den beräknas som en pension utifrån en krånglig formel som bl a tar hänsyn till inkomsten åtta år tillbaka samt till hur lång anställningstid man har haft. Arbetare i LO-kollektivet kan få en engångsersättning och sedan ett fast belopp som löpande betalas ut under arbetslöshetstiden. Ersättningen fyller till skillnad från övriga kollektivavtal inte upp till en viss andel av tidigare inkomst, (vilket för övrigt till viss del även gäller engångsersättningen för kommun- och landstingsanställda). Den LO-anslutne ersätts alltså procentuellt mindre ju högre lön han/hon har. 12

13 Ersättningstidens längd Förutom ersättningens storlek är naturligtvis hur länge man får ett ekonomiskt bidrag intressant. Hur länge man kan få en kompletterande ersättning skiljer sig åt mellan avtalen. Det kan vara engångsutbetalningar och/eller periodiska utbetalningar där pengar löpande betalas ut under en viss tid. Kommun- och landstingsanställda samt privatanställda arbetare kan få en engångsersättning. Om de kommun- och landstingsanställda uppfyller kraven för att få en periodisk avgångsersättning kan den betalas ut tills det är s för ålderspension. Det ger intrycket av ett otroligt säkert och tryggt skyddsnät om man blir arbetslös. I praktiken tillämpas denna lösning enbart i undantagsfall och är inget man kallt kan räkna med att få. Privatanställda tjänstemän får avgångsersättning i minst de 300 ar som man får ersättning från n, men den kan även betalas ut längre. Det beror främst på ålder. Ju äldre man är desto längre tid får man ersättning. Som längst kan man som 40 till 50 årig privatanställd tjänsteman få ersättning i 18 månader, som 60 till 65 åring är utbetalningstiden 30 månader. LO-arbetare kan få ersättning under hela 27 månader. Är de 60 år eller äldre kan utbetalningen vara i 39 månader. Statligt anställda är dock vinnare. De har ingen bortre tidsgräns för utbetalning av avgångsersättning. De får avgångsersättning lika länge som beviljas. Utbetalningen kan pågå under flera a-kasseperioder. Det är alltså arbetsförmedlingens bedömning som styr hur länge man kan få avgångsersättning. Dessutom kan statligt anställda efter Trygghetsstiftelsens bedömning få ersättning under tid då man får aktivitetsstöd. Är man runt 60 år kan Trygghetsstiftelsen istället för avgångsersättning bevilja pensionsersättning. 13

14 Så stor blir ersättningen Diagrammen visar hur stor ersättningsnivån är för en 55-åring jämfört med en som är vid olika lönenivåer. Beräkningarna i diagrammen grundar sig på 22 arbetsar per månad och tar inte hänsyn till de första fem karensarna. Privatanställda tjänstemän, avtal Svenskt Näringsliv - PTK Diagram 1-3. TRR Trygghetsrådet ersätter upp till 70 procent av den tidigare inkomsten tillsammans med ersättningen från n. Då gäller att man ska ha fyllt 40 år och varit anställd i minst fem år innan anställningen upphör. Har man inte uppfyllt dessa kriterier få man ingen ersättning från Trygghetsrådet och får alltså klara sig på den allmänna inkomstrelaterade ersättningen eller i värsta fall bara på grundersättningen på kronor per månad. Med den inkomstrelaterade ersättningen är den arbetslöse garanterad en ersättning på 80 procent upp till en månadslön på kronor under de första 100 arna, d v s som mest en ersättning på kronor per månad före skatt. De efterföljande 200 arna minskas ersättningen till 80 procent av en bruttolön på maximalt kronor i månaden, vilket motsvarar kronor per månad före skatt Det innebär att den som innan arbetslösheten hade en månadslön på kronor redan får de avtalade 70 procenten under alla de 300 ersättningsarna från n och får således inget ekonomiskt tillskott alls från TRR Trygghetsrådet. För att få det kompletterande bidraget under a-kassetiden måste passera inkomstgränsen vid cirka kronor per månad de första hundra arna och de resterande 200 arna. För höginkomsttagaren betyder den avtalsreglerade ersättningen mest. Den som tidigare tjänade kronor per månad och är berättigad till ersättning från TRR Trygghetsrådet får ungefär kronor. Den som inte är berättigad, men medlem, får maximalt kronor per månad de första 100 arna. De resterande 200 arna blir n kronor en inkomstminskning med kronor före skatt!! Den som enbart är kvalificerad för grundbeloppet på kronor per månad får lika mycket från TRR Trygghetsrådet som om han eller hon hade fått en inkomstrelaterad ersättning från a- kassan. Är tjänstemannen inte berättigad till ersättning genom sitt kollektivavtal minskar månadsinkomsten från till kronor. Utbetalningarna från TRR Trygghetsrådet sker halvårsvis. För att få lättfattlig uppfattning om hur stort inkomstbortfallet är när man blir arbetslös har den halvårsvisa utbetalningen fördelats till månadsbelopp. Övriga privat- och kooperativt anställda tjänstemän Diagram Liknande regler gäller för övriga privatanställda tjänstemän, men de kan få en högre ersättning. Det gör att inkomstbortfallet för dem som tjänar över a-kassetaket inte blir lika stort, se diagram och beräkningar i bilaga. 14

15 Kronor per månad Noteras kan att bankanställda visserligen får 80 procents kompensation av den tidigare lönen, men bara upp till kronor. Däremot finns inte något ålderskrav även yngre får del av kakan. Allra förmånligast har de kooperativt anställda tjänstemännen som tillhör avtalet KFO-Handels. De får ersättning från sin Trygghetsfond med 90 procent av sin tidigare lön inklusive. Det innebär att även den som haft en månadslön på får ett extra tillskott från fonden med kronor per månad. Inkomstbortfallet för den som tjänat kronor blir i detta sammanhang enbart kronor i månaden. För att få del av denna förmån måste man ha fyllt 40 år. 35-åringen i diagrammen får alltså ingen avgångsersättning alls. Arbetslöshetsersättning vid olika åldrar, med eller utan medlemskap Privatanställd tjänsteman (Svenskt Näringsliv PTK) Diagram Privatanställd tjänsteman (Sv Näringsliv - PTK) månadslön kronor Tidigare lön Tidigare lön A-kassa Grundersättn AGE 15

16 Kronor per månad Kronor per månad Diagram Privatanställd tjänsteman (Sv Näringsliv - PTK) månadslön kronor Tidigare lön Tidigare lön A-kassa Grundersättn AGE Diagram Privatanställd tjänsteman (Sv Näringsliv - PTK) månadslön kronor Tidigare lön Tidigare lön A-kassa Grundersättn AGE 16

17 Kronor per månad Kronor per månad Arbetslöshetsersättning vid olika åldrar, med eller utan medlemskap Privatanställd tjänsteman (Arbetsgivaralliansen, Teaterförbundet m fl PTK) Diagram Privatanställd tjänsteman (Arbetsgivaralliansen, Teaterförbundet m fl - PTK), månadslön kronor tidigare lön Tidigare lön A-kassa Grundersättn AGE Diagram Privatanställd tjänsteman (Arbetsgivaralliansen, Teaterförbundet m fl - PTK), månadslön kronor tidigare lön Tidigare lön A-kassa Grundersättn AGE 17

18 Kronor per månad Diagram Privatanställd tjänsteman (Arbetsgivaralliansen, Teaterförbundet m fl - PTK), månadslön kronor tidigare lön Tidigare lön A-kassa Grundersättn AGE 18

19 Kronor per månad Kronor per månad Arbetslöshetsersättning vid olika åldrar, med eller utan medlemskap Bankanställd Diagram Tjänstemän inom bank (Finansförbundet - BAO) månadslön kronor tidigare lön Tidigare lön A-kassa Grundersättn AGE Diagram Tjänstemän inom bank (Finansförbundet - BAO) månadslön kronor tidigare lön Tidigare lön A-kassa Grundersättn AGE 19

20 Kronor per månad Diagram Tjänstemän inom bank (Finansförbundet - BAO) månadslön kronor tidigare lön Tidigare lön A-kassa Grundersättn AGE 20

21 Kronor per månad Kronor per månad Arbetslöshetsersättning vid olika åldrar, med eller utan medlemskap Kooperativt anställd tjänsteman Diagram Kooperativt anställd tjänsteman (KFO-Handels) månadslön kronor tidigare lön Tidigare lön A-kassa Grundersättn AGE Diagram Kooperativt anställd tjänsteman (KFO-Handels) månadslön kronor tidigare lön Tidigare lön A-kassa Grundersättn AGE 21

22 Kronor per månad Diagram Kooperativt anställd tjänsteman (KFO-Handels) månadslön kronor tidigare lön Tidigare lön A-kassa Grundersättn AGE 22

23 Kronor per månad Kronor per månad Arbetslöshetsersättning vid olika åldrar, med eller utan medlemskap Privatanställd tjänsteman i fastighetsbolag Diagram Privatanställd tjänsteman i fastighetsbolag (Fastigo - SIF, CF m fl) månadslön kronor tidigare lön Tidigare lön A-kassa Grundersättn AGE Diagram Privatanställd tjänsteman i fastighetsbolag (Fastigo - SIF, CF m fl) månadslön kronor tidigare lön Tidigare lön A-kassa Grundersättn AGE 23

Stöd från samhället: arbetslöshetsförsäkringen

Stöd från samhället: arbetslöshetsförsäkringen Stöd från samhället: arbetslöshetsförsäkringen Inkomstrelaterad a-kassa före skatt Tidigare Inkomstrelaterad a-kassa månadslön månad 1 månad 2 månad 6 före skatt före skatt före skatt före skatt 10 000

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA SKADEFÖRSÄKRING BOX 5138, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 516401-6585 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 Allmänt om

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna på 0770-77 77 88 om du undrar över något eller behöver hjälp med att fylla

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir uppsagd För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till

Läs mer

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring Trygghetspaket 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskyddbestår av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för den som insjuknar eller skadar sig, dels en sjukinkomstersättning

Läs mer

Ersättning från AGF-KL

Ersättning från AGF-KL Ersättning från AGF-KL Innehåll Avsnitt Sidan AGF-KL 3 Prisbasbelopp och värdesäkring 3 I de här fallen upphör AGF-KL-ersättningen 3 Periodisk ersättning 4 Till dig som har A-kassa eller KAS 4 Till dig

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Välfärdstendens 2016 Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

Stöd vid. arbetslöshet

Stöd vid. arbetslöshet Stöd vid arbetslöshet Innehåll Om du blir arbetslös 1 Stöd vid arbetslöshet 2 Ersättning från arbetslöshetskassan 3 Särskilda avtal ger extra skydd 7 Omställningsavtalet, TRR 8 Omställningsavtalet, TRS

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb 3 2009-04 Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb Svensk fackföreningsrörelse har alltid haft som en av sina viktigaste uppgifter att be kämpa arbetslösheten. Full sysselsättning är ett självklart

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen Innehåll 3 Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring 3 Grundvillkor 3 Medlemskap 4 Inträde genom arbete 4 Medlemsavgift 4 Medlemsvillkor 4 Skriv in

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

ANSÖKAN. om personligt omställningsstöd från TRS vid risk för uppsägning eller vid uppsägning av personliga skäl ohälsa

ANSÖKAN. om personligt omställningsstöd från TRS vid risk för uppsägning eller vid uppsägning av personliga skäl ohälsa ANSÖKAN om personligt omställningsstöd från TRS vid risk för uppsägning eller vid uppsägning av personliga skäl ohälsa ALLMÄNT OM TRYGGHETSRÅDET TRS Uppgiften för Trygghetsrådet TRS är att: underlätta

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad maj 2017 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Sammanfattning Kvinnor som är födda på 70-talet kan inte räkna med att få samma pension som sina manliga kollegor trots

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Gemensam inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Agenda Företaget bakom försäkringen Allmän a-kassa Gemensam Inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2016 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning

Råd och tips vid varsel och uppsägning Råd och tips vid varsel och uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 5 Kollektivavtal din hjälp på vägen 12 Inkomstförsäkring en medlemsförmån 18 A-kassa 20 2 I tider av varsel och uppsägningar

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Välfärdstendens 2016 Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Antaget i arbetsgivardelegation 2016-01-26 VID AVGÅNG Riktlinjer Tjänstepension Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Inkomstförsäkring. i samarbete med Folksam

Inkomstförsäkring. i samarbete med Folksam Inkomstförsäkring i samarbete med Folksam Inkomstförsäkring Tanken med en inkomstförsäkring är att den ekonomiska förlusten ska bli mindre under en period av arbetslöshet. Med enbart a-kassa får den som

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program SFS nr: 2000:634 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program Utfärdad: 2000-06-29 Träder i kraft I:2000-08-01 och 20001-01-01/ Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Omställningsförsäkringar

Omställningsförsäkringar Omställningsförsäkringar Antal personer som beviljats omställningsstöd i TSL Avtal för tjänstemän (1974) Syftet är att underlätta omställning för både tjänstemän och företag Avtalet innebär att företagen

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du avlider För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet 2010-05-06 Dnr 2010/528 2010:7 Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet En kartläggning 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Välfärdstendens 2014 Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd.

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd. Kyrkans trygghetsråd Omställningsavtal I samband med avtalsrörelsen 2005 tecknades Omställningsavtalet och avtalet trädde i kraft den 3 juli 2006, efter upphandling av utförare och administration. För

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Driftig men otrygg S11097 11-04

Driftig men otrygg S11097 11-04 Driftig men otrygg S11097 11-04 Sammanfattning Småföretagare kan inte räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras genom det statliga socialförsäkringssystemet och de kollektivavtalade försäkringarna.

Läs mer

Sammanfattning. Kollektivavtalade försäkringar och ersättningar

Sammanfattning. Kollektivavtalade försäkringar och ersättningar Syftet med rapporten är att undersöka om avtalsförsäkringarna och andra kompletterande försäkringar påverkar arbetsutbudet. Ersättning från social- eller arbetslöshetsförsäkring är oftast inte den enda

Läs mer

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare Om du är föräldraledig För privat- och kooperativt a arbetare Utgiven i september 2017 Cirka 90 procent av alla a i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Konsekvensanalys av avgångs- eller omställningsersättningar och avgångsbidrag

Konsekvensanalys av avgångs- eller omställningsersättningar och avgångsbidrag 2013:24 Konsekvensanalys av avgångs- eller omställningsersättningar och avgångsbidrag Rapport till regeringen: kartläggning enligt IAF:s regleringsbrev för 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Jämförelse av arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad i OECD

Jämförelse av arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad i OECD Lönebildningsrapporten 2016 101 FÖRDJUPNING Jämförelse av arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad i OECD I denna fördjupning görs en jämförelse av nettoersättningsgraden, ersättning som andel av lön

Läs mer

LOs yttrande över Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

LOs yttrande över Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) HANDLÄGGARE/ENHET DATUM DIARIENUMMER Ekonomisk politik och arbetsmarknad Ulrika Vedin 2014-03-31 20130514 ERT DATUM ER REFERENS 2013-12-18 A2013/3986A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Aldrig för tidigt att tänka på pensionen - Studievalets betydelse för pensionen

Aldrig för tidigt att tänka på pensionen - Studievalets betydelse för pensionen Aldrig för tidigt att tänka på pensionen - Studievalets betydelse för pensionen Institutet för Privatekonomi INNEHÅLL Hur påverkar högskolestudier pensionen? 3 Yrkesvalets betydelse 3 Pensionen som andel

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Välfärdstendens 2014 Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

OMSTÄLLNINGSSTÖD Har du varit anställd i minst 30 månader får du extra trygghet i form av ett omställningsstöd. I det ingår:

OMSTÄLLNINGSSTÖD Har du varit anställd i minst 30 månader får du extra trygghet i form av ett omställningsstöd. I det ingår: STÖD VID UPPSÄGNING Inom ett företag är det arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet, och som tar beslut om vilken verksamhet företaget ska bedriva. Det är arbetsgivaren som avgör om en omorganisation

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

2004-10-14. Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet

2004-10-14. Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet 2004-10-14 Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet Denna rapport innehåller en översiktlig redovisning av de olika avtalen om inkomst-/tilläggsförsäkringar som kompletterar arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Välkommen till TCOs hearing om En modern a-kassa TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Eva Nordmark, TCOs ordförande Varför måste försäkringen reformeras i grunden? Orimligt få omfattas av försäkringen

Läs mer

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Rättvist Äntligen har LO-förbunden ett avtal som gör att arbetare i privat sektor får

Läs mer