Rådgivning med nya teknologier. Professor Preben Bendtsen Linköpings Universitet, Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådgivning med nya teknologier. Professor Preben Bendtsen Linköpings Universitet, Sverige"

Transkript

1 Rådgivning med nya teknologier Professor Preben Bendtsen Linköpings Universitet, Sverige

2 Översikt Definition av riskfylld alkoholkonsumtion Rådgivning vid riskfylld alkoholkonsumtion Implementering av evidensbaserade metoder vid riskfylld alkoholkonsumtion Översikt över användning av nya teknologier Vart är vi på väg?

3 Riskfylld alkoholkonsumtion En konsumtion av alkohol som innebär eller kan innebära en risk för negativa konsekvenser Sociala, psykiska eller fysiska Relationsproblem, sömnproblem, ångest, högt blodtryck samt risk för missbruk/beroende. Definitionen utesluter missbruk och beroende

4 Engelsk terminologi Harzardous drinking Drinking above safe limits without any known problems Harmfull drinking Drinking above safe drinking limits AND appearance of negativa consequences

5 När blir ett bruk till riskbruk? Gränsvärden varierar något från land till land men många länder har satt gränsen vid: Mer än 14 standardglas per vecka för män och mer än 9 för kvinnor och/eller 5 eller fler standardglas för män och och 4 eller fler för kvinnor vid ett och samma tillfälle, t.ex under en kväll, minst en gång i månaden I USA definierar man detta som under 2 timmar

6 Standard alkohol enhet

7 Adjusted OR for acute physical harm By frequency of risk drinking Deborah A. Dawson et al. NIAAA OR 2 Victimization Injury ER utilization 1,5 1 0,5 Never 1-2/yr 3-6/yr 7-11/yr 1/mo 2-3/mo 1/wk 2/wk 3-4/wk Daily

8 Översikt Definition av riskfylld alkoholkonsumtion Rådgivning vid riskfylld alkoholkonsumtion Implementering av evidensbaserade metoder vid riskfylld alkoholkonsumtion Översikt över användning av nya teknologier Vart är vi på väg?

9 Rådgivning vid riskfylld alkoholkonsumtion Tidig intervention Kort intervention brief intervention Rådgivning på mellan 5 och 15 min med eller utan uppföljning Teoribaserad eller inte NNT 10? Kan genomföras i olika miljöer såsom primärvården, akutmottagningar, student hälsomottagning, företagshälsovård etc

10 Översikt Definition av riskfylld alkoholkonsumtion Rådgivning vid riskfylld alkoholkonsumtion Implementering av evidensbaserade metoder vid riskfylld alkoholkonsumtion Översikt över användning av nya teknologier Vart är vi på väg?

11 Implementering av tidiga insatser brief interventions I många länder i Europa och USA har det varit svårt att implementera alkohol rådgivning även om man har försökt att understryka att det tar endast några minuter. VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT? Tidbrist Svårt med samtal kring alkohol Annat mer prioriterad Etc..

12 Fidelity! Med detta menas om man kan genomföra korta interventioner på samma effektiva sätt som i vetenskapliga studier Följer inte instruktionerna Ej kompetens i samtalsmetoden Etc.. SIPS studien i England

13 Erfarenheter från UK

14 Översikt Definition av riskfylld alkoholkonsumtion Rådgivning vid riskfylld alkoholkonsumtion Implementering av evidensbaserade metoder vid riskfylld alkoholkonsumtion Översikt över användning av nya teknologier Vart är vi på väg?

15 Fördelar med internet baserade interventioner Tillgång dygnet runt 7/24 Privat Kan nå vissa, men inte alla, grupper som inte söker hjälp Tillgängligt när man är motiverad Ger en enhällig information, som i bästa fall kan anpassas till de svar man ger Andelen i befolkningen som har tillgång ökar Internet kommer mer och mer in i andra mobila lösningar såsom telefoner/läsplattor

16 Hur det hela började Samtidigt som att internet utvecklades började allt fler forskare fundera på om man kunde lägga ut information om alkohol på hemsidor. Till en början mest allmän information och kontaktuppgifter vart man kund söka hjälp Enkla test och sedan info om här kan du få hjälp Sedan började man utveckla mer uttömmande test med anpassad återkoppling Single session Utvecklingen fortsatta med mer avancerade interventioner Mutiple sessions

17 Ex på singel session interventioner Check your drink

18 Studier från CYD Addiction A randomized controlled trial of an internet-based intervention for alcohol abusers. Cunningham JA, Wild TC, Cordingley J, van Mierlo T, Humphreys K. - Mindre studie på 200 personer som rekryterades via telefon. Uppföljning efter 3 och 6 månader visade klart större minskning i interventionsgruppen är kontrollgruppen ( 30 % versus 10%)

19 Studier från CYD J Med Internet Res Comparison of two internet-based interventions for problem drinkers: randomized controlled trial. Cunningham JA. Mindre studie på 240 personer som visade att i tillägg till CYD så gav hänvisning till ytterligare information/website in addiktiv effekt

20 Användning av single session test Kan läggas på hemsidor Kan placeras i fristående datorer på en vårdenhet Kan mejlas till målgruppen Exempel på hur fristående datorer kan användas inom olika arenor.

21 Erfarenheter från Sverige Vi har utvecklat single session alkohol interventioner till fristående datorer: Vårdenheter Hälsocentraler ( i väntrum) Akutmottagningar Företagshälsovård (vid hälsoundersökningar) Studenthälsoenheter Bibliotek Livsmedelsbutiker Apotek Alkoholvanetest bör nog kombineras med andra områden

22 Alkoholvanetest i Linköping Fristående dator på vårdcentral/läkarmottagning Eller akutmottagning Eller på apotek

23 Våra livsstilstest

24

25 Uppföljning på 6000 patienter i Linköping Ingen randomiserad studie men en uppföljning på de patienter som ville delta, ca 40 %. Patienterna fick svara på frågor om dem hade läst råden och vad dem ansåg om råden ( 6 månaders uppföljning): - Ungefär 80 % kom ihåg råden mycket väl/ganska väl och 85% ansåg att informationen gav en rättvisande bild. - Nästan hälften hade diskuterad informationen med en anhörig/vän medan drygt 10% hade diskuterad råden med någon på vårdcentralen. - Över 90% angav att informationen var mycket lätt/ganska lätt att förstå. - En tredjedel av dem patienter som hade minskat sin alkoholkonsumtion tillskrev råden stor betydelse/ganska stor betydelse.

26 Ex. på multiple session interventioner Down your drink (DYD):

27 Down your drink (2004) Var initialt konstruerad med 6 olika sessioner som man skulle logg in till under 6 veckors tid. Varje kommande session var låst till en specifik vecka. Intresserade personer tvingades således att återkomma till webbsidan under 6 veckors tid Hur fungerade detta?

28 Down your drink Alcohol Alcohol Jan-Feb;39(1): Down your drink: a web-based intervention for people with excessive alcohol consumption. Linke S, Brown A, Wallace P. Ut av 7581 som besökte första sidan registrerade sig 1319 personer 62% fullföljde den första delen medan endast 6 % fullföljde samtliga 6 delar Konklusionen blev att det är en utmaning att få folk till att återvända till en webibintervention STICKINESS is a challenge

29 Ny version av Down your drink Plos One On-line randomized controlled trial of an internet based psychologically enhanced intervention for people with hazardous alcohol consumption.wallace P, Murray E, mccambridge J, Khadjesari Z, White IR, Thompson SG, Kalaitzaki E, Godfrey C, Linke S. Introducerades under 2010 Allt innehåll kunde nås vid vid första tillfälle 4 olika steg introducerades Resultat: Ingen skillnad mot en webbsida med generell information.

30 Lite exempel från Norge

31 Norge plus student balance!

32 Utmaningar med multiple sessions Att få intresserade att gå in flera gånger och fullfölja olika steg. Många vill bara veta hur de ligger till och få lite råd omedelbart Rekrytering till studier är också viktigt: Folk som söker hjälp för problem Folk som egentligen inte söker hjälp Ersättning för att delta Kännedom att delta i en studie

33 Fortsatt forskning kring hemsidor med alkohol interventioner Måste fokusera på: Vad folk vill ha/orkar med Inte ta för mycket tid Användarvänligt Enkelt inte för många val Tillägg av påminnelser?

34 Sammanfattning av evidens J Med Internet Res Effectiveness of E-Self-help Interventions for Curbing Adult Problem Drinking: A Meta-analysis. Heleen Riper, PhD, 12,3 Viola Spek, PhD, 3,4 Brigitte Boon, PhD, 3 Barbara Conijn, MSc, 3 Jeannet Kramer, PhD, 3 Katherina Martin-Abello, MA, 3 and Filip Smit, PhD 3,5 An overall medium effect size (g = 0.44, 95% CI , random effect model) was found for the 9 studies, all of which compared no-contact interventions to control conditions.

35 Review: Online Alcohol Interventions: A Systematic Review (JMIR 2010, Angela White) The available evidence suggests that users can benefit from online alcohol interventions and that this approach could be particularly useful for groups less likely to access traditional alcohol-related services, such as women, young people, and atrisk users. However, caution should be exercised given the limited number of studies allowing extraction of effect sizes, the heterogeneity of outcome measures and follow-up periods, and the large proportion of student-based studies. More extensive RCTs in community samples are required to better understand the efficacy of specific online alcohol approaches, program dosage, the additive effect of telephone or face-to-face interventions, and effective strategies for their dissemination and marketing.

36 Passiv eller aktiv användning av internet? Uppmaning via mejl! De första försök på att nå personer med riskfylld alkoholkonsumtion via mejl genomfördes till studerande på universitet Sverige, Australien, Canada och UK. Studerande får ett mejl med en hälsning från studenthälsan med en länk till ett alkoholvanetest med återkoppling

37 Mejltext till de studerande med en länk till interventionen

38

39 Studenthälsans alkoholportal

40 En undersökning kan ex. vara ett utskick till studenter

41

42 Erfarenheter från Sverige AMADEUS 1 studien En undersökning på studenter visade att 5 % fler drack på en icke riskfylld nivå efter interventionen Är i samma storleksordning som motsvarande studier från Australien, Canada, Holland och UK. Nu studie på gång på studerande vid 8 universitet/högskolor i Sverige

43

44

45 Vidareutveckling av proaktiva metoder? Hur kan man nå personer med riskfylld alkoholkonsumtion genom multiple sessioner: Upprepade mejl med regelbundet mellanrum SMS App SMS/MEJL påminnelser om att logga in på en hemsida Exempel från TOPHAT studien

46 Pilot projekt i Linköping till universitetsstuderande TOPHAT är en serie studier som undersöker hur man kan fånga studerandes intresse för multiple kontakter veckors intervention meddelande i veckan - Fritt val/tvång mellan SMS/MEJL/App

47 Single session i relation till multiple session Vi tänker oss att en single session kan följas av ett erbjudande om multiple session: Först gör man en single session Via en hemsida Via en uppmaning i ett mejl Via en uppmaning av sin läkare Sedan erbjuds man upprepade kontaktar via SMS/MEJL/App - proaktivt

48 TOPHAT 1. Först fick de studerande ett mejl med en länk till en singel session intervention där man fick en återkoppling på sina alkoholvanor 2. Sedan erbjöds man fortsätta fundera över sina vanor i 3-6 veckors tid via SMS/Mejl/App 25 % valde att fortsätta med en multiple session intervention

49 Preliminära resultat från en TOPHAT pilotstudie hösten 2012

50 Studenternas val

51 Vad man tyckte om innehållet

52 ODHIN Optimizing Delivery of Health care Interventions European Union Collaborative Project

53

54 Aktiv uppmaning och påminnelse

55 Patienter hänvisas aktivt till ODHIN sidan

56 Fortsatt utveckling Mycket återstår att testa innan vi hittar den optimala interventionsform Helt automatiserade single/multiple sessions eller terapistödda? (Ex. KBT för ångest/depression m.m.) Nya sociala mediers betydelse är ännu inte undersökt vi måste följa med i utveckling runt omkring oss Ibland förvillar vi oss i möjligheterna med internet och krånglar till det hela stickiness är en utmaning Nya glömde grupper kan nås via internet men inte alla

57 Slutsats Är internet eller teknologibaserade interventioner effektiva? Ja mycket talar för detta Är folk intresserad att använda dessa Ja om de är enkla och inte kräver för mycket tid Bra om man på något sätt kan påminna folk om att logga in upprepade gånger om detta är meningen

Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar hur ser det ut egentligen?

Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar hur ser det ut egentligen? MATS RAMSTEDT Alkohol och äldre Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar hur ser det ut egentligen? Inledning Den äldre befolkningens alkoholvanor negligerades länge inom svensk

Läs mer

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR )

Fysisk aktivitet på recept (FaR ) Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti Leijon Agneta Ståhle Peter Lamming statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning

Läs mer

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov?

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? & report Leading Health Care nr 10 2012 Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? Arbetssätt och samverkan vid åtta mottagningar i Region Skåne samt implikationer för landsting och kommuner Författare:

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 211, R 211:27 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-892- (pdf) ISBN 978-91-7257-893-7

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention.

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention. En kunskapsöversikt genomförd på uppdrag av Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté. 2004 Gunnel Hensing, docent

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs klinik & vetenskap originalstudie Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs Stora variationer mellan landstingen, visar statistik över förskrivningen Lena V Kallings, med dr, lektor, Gymnastik-

Läs mer

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:10 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket Metodutveckling och resultat från en studie av inkommande telefonsamtal sf Rapport 2014:10

Läs mer

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept)

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) FoU Kronoberg FoU-skrift 212:1 Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) Gunilla Eriksson Lena Lendahls FoU Kronobergs rapporter och skrifter FoU Kronoberg är Landstinget Kronobergs

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL

En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL Innehåll Internet i Sverige och världen 4 Mot ett digitalt och papperslöst samhälle 6 Alla skall med Spridningen

Läs mer

Att arbeta evidensbaserat - en introduktion

Att arbeta evidensbaserat - en introduktion Alain Topor & Anne Denhov Att arbeta evidensbaserat - en introduktion Om erfarenhet, praktik och vetenskap Psykiatri Södra Stockholm, SLSO FoU-enheten Utgiven av FoU-enheten inom Psykiatri Södra Stockholm.

Läs mer

Den där knuten måste liksom knytas upp

Den där knuten måste liksom knytas upp Amanda Ljungberg Den där knuten måste liksom knytas upp Patienters erfarenheter av våldsutsatthet och av hur dessa erfarenheter hanteras i psykiatrin FoU-enheten Psykiatri Södra Stockholm 2014 2014 FoU-enheten

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET Institutionen för hälsovetenskap SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET NURSES EXPERIENCES OF WORKING WITH THE BPSD-REGISTER Nyberg, Sofi Wennberg, Susanna Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Får du lagom med tid hos doktorn? En kvalitativ innehållsanalys.

Får du lagom med tid hos doktorn? En kvalitativ innehållsanalys. Får du lagom med tid hos doktorn? En kvalitativ innehållsanalys. Vetenskapligt arbete inom specialistutbildningen i allmänmedicin Författare: Sofie Sandberg, ST läkare Svartbäckens VC, Uppsala, sfurustrand@hotmail.com

Läs mer

Riktlinjer och den evidensbaserade praktiken en kritisk granskning av de nationella riktlinjerna för missbrukarvård i Sverige

Riktlinjer och den evidensbaserade praktiken en kritisk granskning av de nationella riktlinjerna för missbrukarvård i Sverige Artikel Anders Bergmark Riktlinjer och den evidensbaserade praktiken en kritisk granskning av de nationella riktlinjerna för missbrukarvård i Sverige Inledning Propåerna om nödvändigheten av en evidensbaserad

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

jag har fått mandatet att utbilda

jag har fått mandatet att utbilda Umeå Universitet Institutionen för psykologi Organisationsanalys, vt 2014 jag har fått mandatet att utbilda Upplevelsen av en webbaserad utbildning Malin Blide, Yvette Ejdesjö, Erik Jarl, Moa Midvinter

Läs mer

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands?

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Diarienr.: 51:12/13 Publiceringsdatum: 2013-05-24 Författare

Läs mer

Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle Findahl

Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle Findahl Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle Findahl Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle

Läs mer

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga Iq Rapport 2013:2 Alkoholreklam på internet Alkoholreklam på internet påverkar främst unga Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklam på internet 2013 13. Marknadsföring av alkohol i Sverige 16. Så surfar svenskarna

Läs mer

Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion hur hänger det ihop? En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande insatser

Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion hur hänger det ihop? En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande insatser Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion hur hänger det ihop? En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande insatser Louise Malmgren, Sofia Ljungdahl och Sven Bremberg Louise

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer

Hur kan jag handla? En explorativ studie av fyra mindre butikers arbete med att kombinera och integrera två butiksformat

Hur kan jag handla? En explorativ studie av fyra mindre butikers arbete med att kombinera och integrera två butiksformat Institutionen för Service Management Hur kan jag handla? En explorativ studie av fyra mindre butikers arbete med att kombinera och integrera två butiksformat Master uppsats, 30hp Vårterminen 2012 Författare:

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer