POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT. Droger i gråzonen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT. Droger i gråzonen"

Transkript

1 SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 2/2011 Droger i gråzonen Nya narkotika och nya farlighetsbedömningar SNPF:s 25:e utbildningskonferens Narkotika och krig II: Kampen om själarna Favela kriminalitet och fattigdom i Rio de Janeiro

2 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN Svenska NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs Tidskrift ANSVARIG UTGIVARE: Mika Jörnelius CHEFREDAKTÖR: Gunnar Hermansson REDAKTIONSKOMMITTÉ: Gunnar Hermansson (GH) Jonas Hartelius (JH) Lennart Karlsson (LK) Jessica Vikberg (JV) ADRESS: SNPF:s Tidning Polismyndigheten i Västra Götaland LKP NarkR Box Göteborg Telefon: Webb: SVENSKA NARKOTIKAPOLIS- FÖRENINGENS ANNONSAVDELNING: c/o Mediahuset i Göteborg AB Marieholmsgatan Göteborg Telefon: Fax: MEDLEMSKAP 150 KR PER ÅR Ansökan om medlemskap inges till styrelsen Svenska Narkotikapolisföreningen; Box 429, Göteborg Tel: Ansökan via hemsidan Postgiro SNPF ADRESSÄNDRING: Via eller e-posta till MANUSSTOPP: 10 augusti Utgivning v.38, Skicka in bidrag och bilder i god tid före manusstopp till OMSLAGET: Exempel på webbsidor som sålt droger i gråzonen. PRODUKTION OCH TRYCK: Åkessons Tryckeriaktiebolag Box 148, Emmaboda Telefon ISSN /11 Årgång 24 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Info från styrelsen... 3 Redaktörens spalt... 3 Tema: Droger i gråzonen Nya narkotika och nya farlighetsbedömningar... 6 Förstörandelagen i bruk... 7 Internetköp, postförskott, SMS-anvisningar samhällstjänster som utnyttjas i ungdomars droghandel Posten som ofrivillig drogleverantör Offensiv bekämpning av drogförsäljning på nätet Bör 2-DPMP narkotikaklassas? Hur stoppa naturdroger som innehåller narkotika? Grönt te När drogerna tar över livet SNPF:s 25:e utbildningskonferens Årsmötet Utställare Stipendiater Håkan tar priset Smuggling av Blå Valium gav 5 års fängelse i hovrätten Överförskrivande läkare åtalades för narkotikabrott Narkotika och krig II: Kampen om själarna Rättsrutan Info från SKL Notiser: Världen runt Landet runt Missbruksutredningen orsakar skräckblandad förväntan på Korpberget Gatulangningsgruppen sitter inne SNPF i Halmstad Favela kriminalitet och fattigdom i Rio de Janeiro En svensk polismans nyfikenhet Sandhamnsligan Boktips Krysslösning Stipendierutan Kryss Offensiv bekämpning av drogförsäljning på nätet Förvirrad köpare Där gjordes beslag av pulver och förpackningsmaterial När listan till mottagarna kommit, valdes ett par som låg bredvid plastbackar med legobitar, serietidningar och Star Wars-figurer. Merparten av det pulver mottagare ut. Spanare besökte olika adresser i syfte att kartlägga om mottagarna kunde tänkas vara personer som var attraherade av narkotika. Tämligen anträffades mindre mängder narkotikaklassade tablet- som togs i beslag förföll vara 4-MEC. Förutom pulvret snabbt, vid första kontakt, kunde det konstateras ter. att så var fallet. En ung man kontrollerades på en I samband med förhöret nekade självklart den unge Södermalmsadress. Den unge mannen var kraftigt mannen till brott. Idén att sälja preparat över internet påverkad av narkotika. I samband med en husrannsakan hemma hos honom anträffades olika typer av RC ett företag som säljer vitaminer och hälsokost på nätet. kom inspirerat ifrån mamman. Hon driver nämligen TEXT OCH FOTO: LENNART KARLSSON -droger däribland 4-MEC. Där anträffades också narkotikaklassade läkemedel och cannabis. Förhöret blev sen rc-grossisten.org. Preparaten köpte han i sin tur Den unge mannen startade upp en hemsida med adres- dock inte den framgång som ärendet behövde. Köparen från Polen via en hemsida som heter buybestrc.com. pratade mer än gärna om att han köpt sin narkotika på Marknadsundersökning och reklam för sin hemsida Förundersökningar som gäller försäljning av så kallade RC-droger via internet, blir ofta nätet. Problemet var att han hade köpt från så många gjorde han i diverse forum på internet, främst på flashback.org. olika leverantörer, att han inte kunde särskilja vilket ganska omfattande, komplicerade och resurskrävande, beroende på vilka ingångsvärden preparat som kom från vilken leverantör. Spanarna Den unge mannen menade också att han hade varit som finns i ärendet. fick tips om ett antal intressanta hemsidor men informationen kunde inte knytas närmare den okände på den leverans som han fått vidare till ett laborato- särskilt omsorgsfull eftersom han skickat ett litet prov huvudmannen. rium i Spanien. Laboratoriet fick han access till via internetportalen energycontrol.org och de hade minsann garanterat att pulvret var 4-MEC och ingenting nternet-ärenden initieras vanligtvis genom beslag hos maskintryckta adressetiketter till ett privat brevföretag. Vid ett av dessa tillfällen hade en försändelse gått Bedömningen gjordes att det skulle vara för tidsö- Grip vid leverans annat. Ienskilda köpare. En utredning ger sedan kunskap om vilken eller vilka sidor på nätet som drogerna har köpts sönder. dande att fortsätta spaning i ärendet. Spanarna fick ifrån. En laboratorieanalys kan ge vid handen om det Innehållet visade sig vara en plastpåse med vitt pulver. Plastpåsen var dessutom märkt 4-MEC. Det står för att leverera försändelser. En vecka senare slog spa- nya direktiv. Grip mannen nästa gång han kommer aktuella preparatet är en narkotikaklassad substans, eller om samma substans ännu inte har hunnit bli klassad. Här finns ju numera en ny lagstiftning som kan den centralstimulerande familjen och som ännu inte signalementet besökte det aktuella brevföretaget. Han för 4-metylethcathinone, en RC-drog som finns inom narna till. En ung man som stämde mycket väl in på vara tillämplig för de substanser som är narkotikaliknande men ännu inte har hunnit bli klassade. liknande ärenden har dock visat att en sifferbeteckning stämde väl överens med de som hade beskrivits. En hunnit narkotikaklassas. Tidigare erfarenheter från lämnade ifrån sig flera vadderade kuvert vars utseende Den mest resurskrävande delen av utredningen blir knappast är någon garantisedel på innehållet. De flesta snabb avstämning med brevföretaget gav också bekräftelse att det var rätt person. vanligtvis att finna de ansvariga bakom den aktuella säljare av RC-droger anser sig ha full koll på vilken webbsidan. Dels vill man självklart veta deras identitet typ av preparat de säljer. Utredning efter utredning har En skräckslagen 19-åring fick nu göra en ny erfarenhet. Till en början spelade han helt oförstående till var- men även kartlägga deras modus. Det är inte ovanligt dock visat att så inte är fallet. Förutsättningarna att att flera personer är inblandade. Någon ansvarar för inleda förundersökning på skälig misstanke om narkotikabrott är således mycket goda. Det gjordes också vid misstanke om narkotikabrott så medgav han direkt för poliserna ingripit mot just honom. När han delgavs sidan, en annan för ekonomidelen och en eller flera personer får uppgift att posta försändelser. detta tillfälle. Med stöd av förundersökningen begärdes omständigheterna i sak men tillade självsäkert, jag Samtidigt är det också ganska vanligt att drogförsäljning över nätet är en one man show. mannen kördes in till häktet och placerades i arrest Den unge mannen som tjänade pengar på sin fortfarande listor in på mottagare av mannens försändelser. säljer bara icke-klassade substanser. När den unge Det som liknar en resursstark och väl etablerad Konferensen i Örebro 2011 började dock hans självsäkra attityd vittra sönder. lagliga drogförsäljning, valde av allt att döma att lägga ner verksamhet kan i själva verket vara en fasad. Bakom verksamheten sedan polisen ingripit. fasaden döljer sig kanske en ung man som driver verksamheten från sitt pojkrum, med kontoret på fickan. SNPFs 25:e utbildningskonferens Äpplet faller inte långt.. Med nätets anonymitet, en portion datakunskap och Husrannsakan genomfördes i den unge mannens båda lite entreprenörsanda så kan vem som helst starta en pojkrum, såväl hemma hos mamman som hos pappan. snygg funktionell hemsida. Har man dessutom avsaknad av moraliska betänkligheter och samtidigt smak När förhöret avslutades, i avvaktan på åklagarens Succé igen! Förhör och motiverande samtal för snabba pengar, så är det en fördel. När det gäller beslut om anhållande, höll förhörsledaren ett motiverande samtal med den unge mannen. Samtalet kom bekämpning av den här kategorin är definitivt avslöjandet en framgångsfaktor. Att komma till tvångsme- att handla om juridiska skyldigheter kontra moraliska TEXT OCH FOTO: GUNNAR HERMANSSON del så snart som möjligt är att eftersträva. Det störande skyldigheter. Ett argument som tydligen bet på den inslaget att, som drogförsäljare på nätet, förlora sin unge mannen var följande: Det är faktiskt fullt möjligt anonymitet väger tungt till polisens fördel! När SNPF:s årliga utbildningskonferens invigdes i Det stora helikopterrånet och troligt att människor kommer att dö genom att de Örebro fredagen den 6 maj, satt ca 600 deltagare i den Fredagens invigning i Hjalmar Bergman-salen avslutades med en ingående skildring av det spektakulära heli- använder dina RC-droger. Oavsett om de är klassade stora Hjalmar Bergman-salen på Conventum. Redan Östermalmsbrat säljer narkotika rad moraliska dilemman i då kändes den positiva energi som kom att känneteckna konferensdagarna. Årets utbildningskonferens den 23 september Kriminalkommissarie Hans kopterrånet mot G4S värdedepå i Västberga i Stockholm Citypolisens narkotikarotel fick en underrättelse om det besvärliga liv som T f länspolismästaren i Örebro län, Ebba Sverne Arvill, välkomnade till Örebro och delade ut RPS-stipendiet. blev en given succé om man får utgå från alla positiva Knutsen-Öy och kammaråklagare Leif Görts ledde om en ung man vars utseende beskrevs som en tog den unge mannen ett Östermalmsbrat med bakåtslickat hår och märkeskläder. Underrättelsen gjorde gällande att den unge eftersom den liknar mefedron och fortfarande laglig att sälja, med beskedet på hemsidan 4-MEC är sedan en tid en mycket populär syntetisk katinon släpptes. Dagen efter stäng- omdömen som framfördes till styrelsen i SNPF under utredningen och spaningarna som resulterade i att ett helgen och veckorna efter. flertal av de inblandade gärningsmännen kunde gripas mannen veckovis lämnade in vadderade kuvert med köpa och använda. Bildtext?????? tillbaks. Det var nu tredje gången vi gästade Örebro i dessa och lagföras. sammanhang och rutinerna är inövade. Conventum är Hans Knutsen-Öy och Leif Görts började med att 14 en lämplig arena för en stor konferens med ett antal visa en15 film sammansatt av bilder från olika övervakningskameror. Man fick se förloppet när helikoptern bra hotell inom bekvämt gångavstånd. landade på taket kl 05.20, hur rånarna slog sönder Styrelsen hade av praktiska och ekonomiska skäl glastaket, klättrade ner på medhavda stegar, och med satt taket vid 600 deltagare och tyvärr kunde inte vapen i hand sökte igenom lokalerna. Personalen som alla som ville delta beredas plats i år heller. Nästa år var i tjänst på G4S hade samlats i ett förutbestämt hålls utbildningskonferensen på Hotel Gothia/Svenska rum enligt sina direktiv för att invänta vidare besked. Mässan i Göteborg och då gäller det att vara ute i god Bilderna visade hur de påverkades av rånarnas sprängningar i angränsande rum och efter tredje smällen tid med anmälan. I år hade drygt tjugo utställare tagit tillfället i akt att flydde de ut ur huset. visa upp sina produkter och tjänster (se sidan 35). Klockan lyfte helikoptern och försvann. Det var stundtals många deltagare som samlades vid Redan den 27 augusti hade Rikskriminalpolisen montrarna. blivit informerad av serbisk polis om att ett rån planerades i Sverige mot en värdedepå och att det skulle Narkotikahunden Zombie från Skåne övervakade att Björn SNPF:s ordförande Mika Jörnelius öppnade konferensen på fredagseftermiddagen med ett anförande och och vilka de inblandade var fick man inte reda på i ske med hjälp av en helikopter. Tid och plats för rånet Ekström och Christina Lindgren kunde registrera de 600 deltagarna i god ordning. överlämnade därefter ordet till t f länspolismästare i det läget, men en person hade namngivits och med Örebro län Ebba Sverne Arvill. I sitt anförande tog utgångspunkt från honom kom man flera av de övriga hon upp den påverkan som narkotikaproblemet har på inblandade på spåren. samhället och hur narkotika berör oss alla, inte bara Analysering av telefoner som ingått i genomförandet missbrukare utan också anhöriga och brottsoffer och av rånet, var telefonerna befunnit sig och mellan vilka naturligtvis polisen och många andra myndigheter, kontakter hade skett, blev till mycket stor hjälp för vården, socialtjänsten och därmed alla skattebetalare. att knyta de misstänkta till varandra. Jonas Jocke I Örebro satsar polisen på en effektiv narkotikabekämpning genom att bl.a. ge alla aspiranter en särskild rade arbete och berättade hur man gått tillväga. Hildeby vid Rikskriminalpolisen ledde detta avance- utbildning om narkotika. Örebropolisen är också känd för att avslöja flest drograttfyllerister i landet och de När konferensen avslutades på söndagen hade deltagarna haft möjlighet att välja mellan 16 en- eller två- tas också alltid med till Beroendecentrum för samtal. timmarsföreläsningar. Intresset för förkovran var stort Ebba Sverne Arvill avslutade med att hälsa alla deltagarna välkomna till Örebro och till en konferens med respektive myndigheter med många nya och nyttiga och vår förhoppning är att många kom hem till sina mycket intressanta föreläsningar och stora möjligheter kunskaper och kontakter i bagaget. att skapa nya kontakter. Därefter följde utdelning av ett antal stipendier. Rikspolisstyrelsens narkotikastipendium och Svenska Carnegie Institutets polisstipendium, båda på kronor, tilldelades kriminalinspektör Håkan Börjesson Två svenska hängivna narkotikapoliser kan när de vill förvandlas till de mexikanska rebellerna Enrico och Gustavo från Göteborg, respektive inspektör Håkan Larsson och de sjunger riktigt bra. från Örebro. Läs mer om stipendiater på sidan 38. Sidan Sidan Konferensen i Örebro 2011 Fr. v. Jocke Hildeby, Hans Knutsen-Öy och Leif Görts visade glada miner sedan de presenterat det snåriga arbetet med att utreda det stora helikopterrånet. Detta glada gäng från Göteborg cyklade till SNPF-konferensen i Örebro, och det var inte första gången. Västeråsgruppen Henko Benko Band blev mycket uppskattad efter förra årets konferens och fick även i år spela sina gamla och nya coverlåtar på banketten. 30 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN LICENSNUMMER

3 Ledaren Narkotikamissbruk och narkotikabrottslighet är ett mycket allvarligt samhällsproblem. I Sverige har statsmakterna med mycket stark folklig förankring ( 96% ) beslutat om ett tydligt restriktivt förhållningssätt vilket återspeglas i en rad åtgärder. På såväl nationell som internationell politisk nivå framträder svenska politiker i full enighet när narkotikafrågor är på agendan och företräder det restriktiva förhållningssättet. Som en följd av detta har Europaparlamentet uttalat att narkotikabrott är mycket farligt och avskyvärt. Sverige har ratificerat samtliga internationella narkotikakonventioner och har därmed åtagit sig att implementera och tillämpa viss lagstiftning samt att delta aktivt i bland annat internationellt polissamarbete. Den svenska narkotikalagstiftningen har efterhand reviderats till att vara en av de skarpaste i den demokratiska världen. Rättspraxis har i landet utvecklats till att markera tydligt att narkotikabrott är mycket farligt och domstolarna dömer konsekvent till långa påföljder. I januari 2001 presenterades Narkotikakommissionens slutbetänkande, Vägvalet, en utvärdering av samhällets narkotikapolitiska insatser sedan mitten av 1980-talet och förslag till effektiviseringar av narkotikapolitiken. Man slog fast att narkotikapolitiken stod inför ett avgörande vägval. Den ena vägen krävde betydande tillskott av resurser i form av engagemang, ledning, kompetens och ekonomi. Den andra vägen skulle innebära sänkta ambitioner och betydande acceptans för narkotikamissbruk. Statsmakterna beslutade att den politiska prioriteringen inte skall minska och att den svenska restriktiva hållningen skall upprätthållas. Efter det att utredningen efterfrågat ett förstärkt politiskt ledarskap tillsattes en narkotikapolitisk samordnare med egen enhet på regeringskansliet, Mobilisering mot Narkotika (MOB). En nationell handlingsplan fastställdes med bland annat målen att färre skall missbruka narkotika och att tillgången skall minska. Nu har 10 år passerat och det finns skäl att följa upp utfallet av Vägvalet, huruvida den politiska prioriteringen stått fast och om handlingsplanen implementerats med följden att färre har missbrukat narkotika och att tillgången minskat. Den övergripande visionen att färre skall missbruka och att tillgången skall minska är den enda rätta och kan inte vara annan mot bakgrund av den starka folkliga förankringen mot narkotika som fortfarande finns i landet. Statsmakternas intentioner kan inte annat än hyllas ur en humanitär synvinkel men vad avser implementeringen av handlingsplanen så återstår åtskilligt övrigt att begära. För att uttrycka sig milt så spretar det ordentligt och balansen i insatserna mot de olika nivåerna i narkotikadistributionen är i rejäl rubbning och ofta obefintlig. Men man har ju alltid narkotikastatistiken som likt Kejsarens nya kläder att försöka dölja nakenheten. Utfallet i övrigt belyses tydligt genom delbetänkandet som kommenterades i förra numret om att missbruksutvecklingen är i skenande från dagens tunga missbrukare till om 10 år. Hette det Mobilisering förra gången så får vi nog slå en stund i Akademiens ordlista för att hitta benämningen på det som i nästa fas kan vara relevant för den dådkraft som nu måste upp på banan för att begränsa den utveckling det så tydligt varnas för. En väsentlig del som tappats bort är ledarskapet. Samhällets insatser på ett så komplext område som narkotikaproblematiken måste i många delar av sin context ha ett tydligt ledarskap dels för det vakande ögat i överblicken men framförallt för kunskapsinhämtningen och samordningen av alla de resurser och aktiviteter som satts eller bör sättas på banan i samverkan mellan offentliga och privata resurser samt de unikt viktiga i form av landets alla NGO,s. Manifestationer av olika slag har spelat och kommer att spela stor roll på narkotikaområdet och det är nu stort behov av en ledare och frontfigur. Mobilisering mot narkotika och den nationella narkotikasamordnaren som kom till efter Vägvalet hade politisk färg och passade av den anledningen inte in under regering med andra färger och långsiktigheten uteblev. Våra politiker är helt eniga i narkotikafrågan och måste snarast finna enighet för det praktiska och se till att ett kompetenscenter som en ersättning för MOB med varaktighet oavsett politiska vindar snarast tillskapas och att den efterfrågade ledaren rekryteras. Anders Stolpe Vice ordförande i SNPF 2 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

4 Info från styrelsen Medlemsavgiften höjs 2012 Årsavgiften för medlemskap i SNPF har under ett antal år varit 150 kr. Alla kostnader ökar och styrelsen föreslog under årsmötet i Örebro en höjning av medlemsavgiften till 200 kr. Förslaget klubbades igenom och den nya årsavgiften kommer att gälla från och med Ny medlem i styrelsen Hans-Jörgen Hanström avgick ur styrelsen vid årsmötet och han efterträds av sin åklagarkollega Joakim Zander från Malmö (se sid 34). Joakim har en bakgrund som polis, 1981, och gick över till åklagarbanan Han har bl.a. tjänstgjort vid Eurojust i Haag och tillhör nu Internationella åklagarkammaren, med tillfällig placering på UC Malmö. Ny medlem i SNPF-tidningens redaktion Vi har sedan över ett år haft en vakans i redaktionen. Christoffer Bohman, som för närvarande tjänstgör på Polishögskolan i Solna och är känd för utskick av Narkinfo med mera, har medverkat som gästskribent i vår medlemstidning några gånger under senare tid. Från och med nr är han antagen som medarbetare i redaktionen. Christoffer har under många år tjänstgjort bl.a. i Krogkommissionen i Stockholm och har ett gediget kunnande på narkotikaområdet. Vi ser fram emot hans artiklar i fortsättningen också. Kommande konferenser Redan under konferensen i Örebro hördes röster från medlemmar som ville anmäla sig till nästa års konferens, som går av stapeln i Göteborg den 4-6 maj Året därpå håller vi till på den nybyggda konferensanläggningen i Karlstad och datum är april I år betalade polismyndigheten i Uppsala hela konferensavgiften för all personal på Spaningsroteln, Gatulangningen, Aktionsgruppen och KUT:en som ville delta i Örebro. Anledningen är det digra utbildningsprogrammen som presenterats, och av den anledningen kan ses som utbildning av hög kvalitet. Vi tackar för erkännandet som vi vet delas av flera andra polismyndigheter. Trevlig sommar önskar vi alla läsare Redaktörens spalt SNPF bildades i samband med den första konferensen i Hindås i april 1987 och utbildningskonferensen i Örebro var alltså den 25:e i ordningen. Det årliga evenemanget blev återigen lyckat med bra föreläsare, fantastiska deltagare och ett väl genomfört arrangemang. SNPF:s styrelse börjar få rutin. Just nu är nya syntetiska droger, s.k. internetdroger, ett högaktuellt ämne som många vill veta mer om. Nya droger, nya aktörer och nya metoder tillkommer ständigt och de flesta har svårt att hänga med i utvecklingen och hålla sig någorlunda uppdaterade. I detta nummer har några sidor avsatts för att belysa temat Droger i gråzonen. Under de senaste två åren har en mängd nya kemiska oklassade substanser börjat spridas via nätet, men det känns fel att säga lagliga droger om sådana substanser som ännu inte är reglerade i svensk lag. Sedan den 1 april har vi fått den nya Förstörandelagen, som medger att ännu inte olagliga droger kan få omhändertas och förstöras i vissa fall. Här kan vi tala om en gråzon. Det kan verka hopplöst att försöka få stopp på aktörerna bakom den stora mängd hemsidor som säljer de nya RC-drogerna. Men faktum är att polis och åklagare avslöjat och lagfört ovanligt många sådana aktörer i Sverige och de som sålt syntetiska katinoner har i de flesta fall dömts till mycket långa fängelsestraff. I nästa nummer blir temat anabola steroider, ett annat högaktuellt ämne. Skicka gärna in uppslag och idéer från er egen verksamhet. Njut nu av sommaren som ju redan har pågått ett par månader, åtminstone i södra Sverige. GUNNAR HERMANSSON SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

5 Nya narkotika och nya farlighetsbedömningar Den omfattande klassningen av narkotika har fortsatt under de senaste åren. Från den 1 januari 2010 fram till början av maj 2011 har totalt 15 preparat klassats som narkotika. Grunden för narkotikaklassningen är i de flesta fall att de förekommit till omfattande handel via internet och försörjt ett ökande missbruk med i vissa fall dödlig utgång. Det senare gäller bl.a. krypton, som är en blandning av växtmaterial (bl.a. kratom) och O-desmetyltramadol. Nio svenska dödsfall med krypton har redovisats i en artikel i Läkartidningen (50/2010). Aktuella för klassning? Statens folkhälsoinstitut (FHI) har den 5 maj publicerat en lista (version 4) med 25 ämnen som är under utredning för klassning som narkotika eller hälsofarliga varor. Det gäller bl.a. det centralstimulerande medlet desoxypipradrol (2-DPMP). Där har Svenska Carnegie Institutet skrivit till Regeringen med förslag om svensk och internationell narkotikaklassning. Bland medlen i övrigt finns kratom (Mitragyna speciosa), som växer i Thailand, och dess rusgivande substans mitragynin. Det har både stimulerande och dämpande effekter. Pregabalin (Lyrica ) är ett läkemedel mot bl.a. ångest och utreds f.n. av Läkemedelsverket. Farlighetsbedömningar av narkotika Farligheten hos enskilda narkotikapreparat kan bedömas utifrån en rad kriterier, bl.a. beroenderisk, giftighet och risk för olika skador. I RättsPM 2009:1 (5. uppl., juli 2010) redovisas 12 kriterier. Där ges även rekommendationer till farlighetsbedömning av en rad nya eller mindre vanliga narkotika. I början av maj 2011 håller praxis på att stakas ut för vissa nya narkotika. Så vitt känt är läget följande. 2C-B har jämställts med MDMA. Skillnader finns i skattningen av missbruksdoser. MDPV har jämställts Nya narkotika från 1 januari 2010 Ämne Datum (i kraft) Författning butylon SFS 2009:1581 flefedron SFS 2010: (2-fluorfenyl)-2-(metylamino) SFS propan-1-on ( flefedron-variant ) : (3-fluorfenyl)-2-(metylamino) SFS propan-1-on ( flefedron-variant ) :1085 JWH-081 (Spice) SFS JWH-200 (Spice) 2010:1083 JWH-250 (Spice) JWH-398 (Spice) MDPV SFS 2009:1581 O-desmetyltramadol SFS 2011:309 metylon SFS 2010:1083 nafyron SFS 2010:1085 N-bensylpiperazin SFS 2010:1083 N-etylkatinon SFS 2010:1085 tapentadol SFS 2010:1081 med MDMA. Stora skillnader finns i skattningarna av missbruksdoser. Mefedron har av Svea hovrätt jämställts med MDMA och nedre gränsen för grovt narkotikabrott satts vid innehav av gram. HD kommer att hålla huvudförhandling den maj i ett mefedronärende. Dom väntas i juni. Metedron har jämförts med MDMA. Hovrätten för Västra Sverige har i ett mål satt nedre gränsen för grovt brott till 20 gram. Spice (växtmaterial med tillsatta syntetiska cannabinoider) har en svagt utstakad rättspraxis. Som växtmaterial likställs det med cannabis. Praxis saknas för koncentrerade syntetiska cannabinoider. NADIS under FHI Regeringen föreslog i proposition (2010/11:4) att FHI skulle bli samordnande myndighet för NADIS, det nätverk som samordnar myndigheternas inhämtning om nya missbruksmedel. Det betyder att FHI:s funktion för bevakning utvecklas ytterligare. Hur det blir med FHI:s service till myndigheter och domstolar är f.n. inte känt i detalj. Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm ansvar för den rättsliga samordningen av farlighetsbedömningar ändras inte. RättsPM om narkotika väntas bli uppdaterad under sommaren. Eftersom dokumentationen om effekter och risker inledningsvis kan vara mager, är det av stort värde att få tillgång till (avidentifierade) polisiära och medicinska incidentrapporter, utdrag ur FU-förhör m.m. Särskilt gäller det beskrivningar av konsumtionsmönster, rusupplevelser och biverkningar, som kan ge viktiga underlag för farlighetsbedömningar. Jonas Hartelius (Presslagd 10 maj 2011) 6 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

6 Förstörandelagen i bruk Efter flera års väntan finns nu ett nytt instrument för att snabbare få kontroll över farliga missbrukssubstanser som sprids i samhället. Hösten 2006 gav regeringen ett tilläggsdirektiv till den pågående statliga Narkotikautredningen om att utreda och lämna förslag till hur samhället på ett enklare och snabbare sätt ges möjlighet att omhänderta nya missbruksdroger som framförallt sprids på internet. Narkotikautredningen lämnade i sitt betänkande december 2008 ett förslag till en ny lag som nu, efter en viss omarbetning, har trätt i kraft den 1 april i år, den s.k. Förstörandelagen. Det tog alltså fyra och ett halvt år för att få detta verktyg. Tillförseln av nya droger över nätet har under dessa år ökat i en omfattning som man inte kunde förutse Nu återstår att se om lagen blir det hjälpmedel som alla har hoppats på. En kedja av förutsättningar och antaganden Syftet med den nya lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser, Förstörandelagen, är alltså att förhindra spridning av farliga substanser som är på väg att klassas som narkotika eller hälsofarlig vara. Poliser, tullare och även åklagare ges rätt att omhänderta sådana substanser i avvaktan på att regeringen fattar beslut om klassning. Åklagare får därefter fatta beslut om förstörande under vissa förutsättningar. För ett omhändertagande krävs att det skäligen kan antas att ett beslut om förstörande kan komma att meddelas. Åklagaren ska därefter göra bedömningen att den omhändertagna substansen kan komma att klassas av regeringen eftersom substansen kan komma att användas i missbrukssyfte och riskera att orsaka skada eller dödsfall. För att dessa förutsättningar och antaganden ska föreligga måste åklagaren ha en analys från SKL eller Tullverkets lab som anger vilken substans det är fråga om. Därefter behövs ett yttrande från Folkhälsoinstitutet om att det aktuella preparatet är en av de substanser som är under bevakning och som kan antas bli klassad som narkotika eller hälsofarlig vara. Folkhälsoinstitutet uppdaterar löpande en lista över substanser som är under utredning inför framställan till regeringen om klassificering. Listan kan läsas på www. fhi.se. I mitten av maj 2011 upptog listan följande 24 substanser: 2-FMA (2-fluoramfetamin) 3-FMA 4-AcO-DMT 4-FMA 4-MA (4-metylamfetamin) 4-MEC 4-OH-MET 5-MeO-DALT 6-APB AM-2201 AM-694 Bufedron Desoxipipradrol, 2-DPMP Dimetokain, Larokain Fluortropakokain, pfbt Geranamin, DMAA JWH-203 JWH-210 LSA, Lysergsyraamid mcpp MDAI Metoxetamin Mitragynin (Kratom) Pentylon, bk-mbdp I FHI-listan finns också substansernas kemiska namn. RättsPM om Förstörandelagen Utvecklingscentrum Stockholm har tagit fram en promemoria, RättsPM 2011:4, som informerar om Förstörandelagen och dess tillämpning. Förstörandelagen information om lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser RättsPM 2011:4 Utvecklingscentrum Stockholm Mars 2011 Gunnar Hermansson SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

7 Internetköp, postförskott, SMS-aviseringar samhällstjänster som utnyttjas i ungdomars droghandel TEXT OCH FOTO: GUNNAR HERMANSSON En polisinsats efter tips om cannabisrökning i en tätort i Sörmland, ledde till att två langare greps, ett stort antal missbrukande ungdomar identifierades och en drogbutik på internet avslöjades i Norrland. Detta kunde ha hänt var som helst i Sverige, men berättelsen handlar om ungdomsmissbruk i Nykvarn, en ort med ca 8000 invånare belägen en dryg mil utanför Södertälje. Polisens spaningsrotel i Södertälje informerades av underrättelseroteln (KUT) om att det förekom både försäljning och missbruk av cannabis och andra droger i Nykvarn. Detta resulterade i att hela spaningsroteln och polismästare Patrik Ungsäter deltog i en insats en kväll i början av februari. Man träffade på och samtalade med ungdomar i Nykvarn och snart riktades misstankar mot en 19-åring som just sålt några gram marijuana till en yngre kille. 19-åringen greps och vid genomgång av hans mobiltelefon fann polisen ca 3000 SMS som var drogrelaterade. Ytterligare ungdomar identifierade med hjälp av SMS-trafiken såsom misstänkta köpare av narkotika. Polisen sökte upp och förhörde ungdomarna, som erkände att de köpt marijuana. De fick då också lämna urinprov och många var positiva på cannabis, men inte alla. Det visade sig att flera av ungdomarna också rökte så kallade Spice-mixar som de köpt på internet. Sådana droger ger ännu inte utslag vid urintest eftersom tillförlitliga testmetoder saknas. Den fortsatta utredningen ledde till att även en 17-åring greps för försäljning och också i hans telefon fanns tusentals SMS med särskild inriktning på Spice och andra rökblandningar. 17-åringen hade också några gram av en rökblandning som han gjort själv med tillsats av syntetiska cannabinoider. Cannabismissbruk avslöjade omfattande Spicehandel Kriminalkommissarie Claes Nilsson, och hans kollega Per Eklöf har lett utredningen mot de två huvudmisstänkta drogförsäljarna i Nykvarn och alla ungdomar som misstänks för köp och missbruk av narkotika. Nilsson och Eklöf berättar att överlåtelse av hasch Claes Nilsson och Per Eklöf, utredare på spaningsroteln i Södertälje, har i sin utredning haft kontakt med många ungdomar från Nykvarn som trodde att de använde lagliga droger. och marijuana har skett till unga och mycket unga personer i Nykvarn, de yngsta 15 år, sedan sommaren Flera av de unga har berättat att de också köpt lagliga rökblandningar på internet. De har åtminstone trott att det var lagliga droger med tanke på informationen på hemsidan. Rökmixarna såldes i påsar om 3 gram med namn som till exempel Boom och Wasted. Vid förhören har det också kommit fram att ungdomarna i regel föredrog marijuana framför de rökmixar de köpt på nätet, eftersom bl.a. kan orsaka mycket hög hjärtverksamhet. Enkelt, lagligt och anonymt.eller? Sedan ungdomarna i Nykvarn också berättat om hur de beställde och efter ett par dagar fått SMS-aviseringar från postens utlämningsställe om att de hade ett postförskott att hämta, kontaktade polisen Postens säkerhetstjänst. Nilsson och Eklöf ville veta hur många postförsändelser av detta slag som hade expedierats av posten i Nykvarn och var de kom ifrån. 10 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

8 Under en viss period hade ca 130 brevpostförskott i vadderade kuvert lösts ut av unga personer som betalat mellan 450 och 2000 kronor vid varje tillfälle. Pengarna hade gått till en och samma avsändare av breven, nämligen BTS Sweden med boxadress i Stockholm och det fanns kopplingar till en nätbutik i Lycksele. Ungdomarna kunde betala och hämta ut sina beställningar av droger utan att visa legitimation, eftersom detta inte krävs vid brevpostförskott. Några hade också uppgett påhittade namn och adresser vid beställningen, men eftersom de angett sitt eget mobiltelefonnummer gick SMS-aviseringarna att spåra och polisen kunde identifiera ungefär 100 mottagare. När polisen konfronterade ungdomarna gick de med på att de köpt Spice, men att det var lagligt enligt hemsidan de beställt ifrån. Nilsson och Eklöf fortsatte samarbetet med posten och begärde att bli kontaktade när fler försändelser av detta slag kom, vilket inte dröjde länge. Polisen hade misstankar om att breven innehöll narkotikaklassade substanser och kvitterade därför ut några av postförskotten. De vadderade kuverten innehöll påsar med bland annat namnen Boom och Wasted, som skickades till SKL för analys. Boom visade sig innehålla den narkotikaklassade syntetiska cannabinoiden JWH-081 och Wasted innehöll JHW-210 som är klassad som hälsofarlig vara. När detta nu var klarlagt och polisen visste var brevpostförskotten kom från, kontaktade man kollegorna i Lycksele där avsändaradressen fanns. Fyra personer som skötte internethandeln greps och en förundersökning inleddes. Polisen spårade många köpare Claes Nilsson och Per Eklöf fortsatte utredningen mot huvudmännen i Nykvarn och särskilt 17-åringen. Vid husrannsakan i hans bostad hade man ju hittat en rökblandning med tillsats av olagliga syntetiska cannabinoider. 17-åringen hade beställt JWH-081 och JWH- 250 från USA via internet. Han hade sparat handlingar där det framgick att han mottagit paket med 7 respektive 3 gram som skickats som Plant Food Samples. Via Western Union hade han betalat 350 USD för 7 gram JWH-081 och 110 USD för 3 gram JWH-250. Substanserna levereras som 99,9 procent rent pulver. Polisen i Södertälje har via SKL skickat några gram av 17-åringens hemmagjorda rökblandning till Läkemedelsverkets laboratorium för att få hjälp att bestämma halten av JWH-substanserna. På detta sätt kan man räkna ut hur mycket JWH-pulver som använts till en viss mängd blandade örter. I Nykvarnhärvan kommer således två huvudmän att åtalas för narkotikaförsäljning liksom 18 unga köpare i årsåldern. Ytterligare minst ett trettiotal andra unga, som bevisligen är inblandade i droghanteringen, kommer att rapporteras till socialtjänsten. Eftersom det är så pass unga människor som ertappats med koppling till droger och drogmissbruk, har polisen haft flera möten med skolans personal och framförallt med socialtjänsten. Bakom Hotspice.se dolde sig personer i Lycksele som trodde att de hittat en oantastlig och lukrativ affärsidé. Claes Nilsson och Per Eklöf är med sin långa erfarenhet som poliser bekymrade över hur en del ungdomar tillbringar sin tid med att spela dataspel med avbrott för att röka cannabis eller annat. Men glädjande nog lever inte det stora flertalet av ungdomarna på detta sätt. Denna berättelse utspelade sig i Nykvarn i Sörmland. Internetbutiken i Norrland hade skickat uppemot 1500 brevpostförskott med rökblandningar till köpare runt om i Sverige, varför liknande scenarier alltså kan ha utspelats på flera platser. Nätbutiken i Lycksele Med hjälp av den information man fick från kollegorna i Södertälje, kunde polisen i Lycksele slå till mot en adress där personerna bakom hemsidan Hotspice. se bedrev sin verksamhet. Fyra personer har suttit häktade och två huvudmän sitter fortfarande i häkte i mitten av maj i avvaktan på åtal och rättegång. Hotspice bedrevs som en enskild firma med bokföring och allt. När verksamheten inleddes var de rökmixar man sålde inte olagliga och därmed var det viktigt att även den ekonomiska delen sköttes inom lagens ramar. Hotspice köpte färdigförpackade rökmixar från Ungern. De hade namn som Wasted, Boom, Remix, Demon och ytterligare några. De innehöll syntetiska cannabinoider i JWH-serien och när regeringen i Sverige beslöt att klassa ett stort antal av dessa substanser i oktober 2010, blev även Hotspice rökmixar olagliga. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

9 Posten som ofrivillig drogleverantör Posten AB är kanske Sveriges mest anlitade distributör av droger, brukar man säga. Oftast sker transporterna helt utan Postens och ombudens vetskap. Men när en viss typ av försändelser regelbundet hämtas ut av vissa personer, kan personal på utlämningsställena ibland bli misstänksamma. Fredrik arbetar på ICA Kvantum i Oxelösund, i den separata spelbutik/kiosk utanför kassorna som också fungerar som Postens utlämningsställe. Fredrik har många gånger reagerat på att ungdomar eller något äldre personer, och ibland A-lagare från parksofforna utanför, kommer in för att lösa ut brevpostförskott. Det är oftast vita, vadderade kuvert med avsändare som DXS Sweden AB eller Smartbar AB. Innehållet i breven anges vara sportartiklar, hälsokost eller något annat som inte verkar ovanligt. Fredrik har anat att paketen kan innehålla droger och han har fått detta bekräftat vid kontroll av avsändarna på internet. Bakom DXS Sweden AB finns nätbutiken Spice Nordic, som liksom Smartbar under flera år sålt lagliga droger enligt annonserna. På hemsidorna anges att man måste vara 18 år för att få beställa och att legitimation kan komma att krävas vid utlämningen. Eftersom köparna ibland är ungdomar under 18 år, har nätbutikerna alltmer övergått till att avisera försändelserna via SMS istället för en pappersavi i brevlådan. Enligt Fredrik på ICA i Oxelösund kan man enligt Postens instruktioner inte göra legitimationskontroll när folk hämtar ut brevpostförskott. ID-kontroller görs bara vid utlämning av paketpostförskott och rekommenderade brev. När A-lagare kommer in för att lösa ut försändelser som misstänks innehålla nätdroger, är de troligen ombud för någon annan som gjort beställningen. Vid något tillfälle har Fredrik sett att A-lagare lämnat över ett sådant kuvert till en yngre person utanför butiken. Han har kontaktat polisen angående detta. En känd missbrukare i Oxelösund har kommit flera gånger per vecka och löst ut försändelser för kronor i veckan. Han är troligen också ett ombud. En tidigare sommarjobbare på ICA, numera anställd vid ett större företag i staden, har berättat för Fredrik att han köper och använder lagliga nätdroger, eftersom de inte kan upptäckas vid urinprov. Vad säger man på Posten? Postens uppdrag är att befordra post från A till B. Postens personal eller ombud får inte ifrågasätta innehållet i de försändelser man distribuerar. Den som har en pappersavi eller en SMS-avisering om ett postförskott, får mot betalning av den angivna summan hämta ut sin försändelse utan att legitimation kan krävas, säger en källa på Posten som inte vill framträda med namn. Fördelen med SMS-avisering är att endast den som gjort beställningen blir underrättad via sin mobil. Det är heller ingen som upptäcker om man uppgivit fel namn och/eller adress vid beställningen. Om beställaren betalat för varan i förskott, levererar posten försändelsen på den angivna adressen, vilket kan vara både för- och nackdelar för den som vill smyga med sitt inköp. Upprörda föräldrar Det är skandal, skriver en orolig förälder till SNPFtidningen. Vi bör få till en lagändring som kräver att alla som hämtar ut brev eller paket på ett postkontor ska uppvisa LEG. Ingen kan ha något emot detta. Det är en säkerhet för avsändaren, mottagaren, Postens och ICAs personal och det reducerar en del av det missbruk som florerar idag. Dessa ord belyser ett vanligt problem och vi skickar frågan vidare till berörda politiker, Postens ledning och de som i övrigt kan ha något inflytande i saken. Gunnar Hermansson 12 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

10 Offensiv bekämpning av drogförsäljning på nätet TEXT OCH FOTO: LENNART KARLSSON Förundersökningar som gäller försäljning av så kallade RC-droger via internet, blir ofta ganska omfattande, komplicerade och resurskrävande, beroende på vilka ingångsvärden som finns i ärendet. Internet-ärenden initieras vanligtvis genom beslag hos enskilda köpare. En utredning ger sedan kunskap om vilken eller vilka sidor på nätet som drogerna har köpts ifrån. En laboratorieanalys kan ge vid handen om det aktuella preparatet är en narkotikaklassad substans, eller om samma substans ännu inte har hunnit bli klassad. Här finns ju numera en ny lagstiftning som kan vara tillämplig för de substanser som är narkotikaliknande men ännu inte har hunnit bli klassade. Den mest resurskrävande delen av utredningen blir vanligtvis att finna de ansvariga bakom den aktuella webbsidan. Dels vill man självklart veta deras identitet men även kartlägga deras modus. Det är inte ovanligt att flera personer är inblandade. Någon ansvarar för sidan, en annan för ekonomidelen och en eller flera personer får uppgift att posta försändelser. Samtidigt är det också ganska vanligt att drogförsäljning över nätet är en one man show. Det som liknar en resursstark och väl etablerad verksamhet kan i själva verket vara en fasad. Bakom fasaden döljer sig kanske en ung man som driver verksamheten från sitt pojkrum, med kontoret på fickan. Med nätets anonymitet, en portion datakunskap och lite entreprenörsanda så kan vem som helst starta en snygg funktionell hemsida. Har man dessutom avsaknad av moraliska betänkligheter och samtidigt smak för snabba pengar, så är det en fördel. När det gäller bekämpning av den här kategorin är definitivt avslöjandet en framgångsfaktor. Att komma till tvångsmedel så snart som möjligt är att eftersträva. Det störande inslaget att, som drogförsäljare på nätet, förlora sin anonymitet väger tungt till polisens fördel! Östermalmsbrat säljer narkotika Citypolisens narkotikarotel fick en underrättelse om en ung man vars utseende beskrevs som en Östermalmsbrat med bakåtslickat hår och märkeskläder. Underrättelsen gjorde gällande att den unge mannen veckovis lämnade in vadderade kuvert med maskintryckta adressetiketter till ett privat brevföretag. Vid ett av dessa tillfällen hade en försändelse gått sönder. Innehållet visade sig vara en plastpåse med vitt pulver. Plastpåsen var dessutom märkt 4-MEC. Det står för 4-metylethcathinone, en RC-drog som finns inom den centralstimulerande familjen och som ännu inte hunnit narkotikaklassas. Tidigare erfarenheter från liknande ärenden har dock visat att en sifferbeteckning knappast är någon garantisedel på innehållet. De flesta säljare av RC-droger anser sig ha full koll på vilken typ av preparat de säljer. Utredning efter utredning har dock visat att så inte är fallet. Förutsättningarna att inleda förundersökning på skälig misstanke om narkotikabrott är således mycket goda. Det gjordes också vid detta tillfälle. Med stöd av förundersökningen begärdes listor in på mottagare av mannens försändelser. 4-MEC är sedan en tid en mycket populär syntetisk katinon eftersom den liknar mefedron och fortfarande laglig att sälja, köpa och använda. 14 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

11 Förvirrad köpare När listan till mottagarna kommit, valdes ett par mottagare ut. Spanare besökte olika adresser i syfte att kartlägga om mottagarna kunde tänkas vara personer som var attraherade av narkotika. Tämligen snabbt, vid första kontakt, kunde det konstateras att så var fallet. En ung man kontrollerades på en Södermalmsadress. Den unge mannen var kraftigt påverkad av narkotika. I samband med en husrannsakan hemma hos honom anträffades olika typer av RC -droger däribland 4-MEC. Där anträffades också narkotikaklassade läkemedel och cannabis. Förhöret blev dock inte den framgång som ärendet behövde. Köparen pratade mer än gärna om att han köpt sin narkotika på nätet. Problemet var att han hade köpt från så många olika leverantörer, att han inte kunde särskilja vilket preparat som kom från vilken leverantör. Spanarna fick tips om ett antal intressanta hemsidor men informationen kunde inte knytas närmare den okände huvudmannen. Grip vid leverans Bedömningen gjordes att det skulle vara för tidsödande att fortsätta spaning i ärendet. Spanarna fick nya direktiv. Grip mannen nästa gång han kommer för att leverera försändelser. En vecka senare slog spanarna till. En ung man som stämde mycket väl in på signalementet besökte det aktuella brevföretaget. Han lämnade ifrån sig flera vadderade kuvert vars utseende stämde väl överens med de som hade beskrivits. En snabb avstämning med brevföretaget gav också bekräftelse att det var rätt person. En skräckslagen 19-åring fick nu göra en ny erfarenhet. Till en början spelade han helt oförstående till varför poliserna ingripit mot just honom. När han delgavs misstanke om narkotikabrott så medgav han direkt omständigheterna i sak men tillade självsäkert, jag säljer bara icke-klassade substanser. När den unge mannen kördes in till häktet och placerades i arrest började dock hans självsäkra attityd vittra sönder. Äpplet faller inte långt.. Husrannsakan genomfördes i den unge mannens båda pojkrum, såväl hemma hos mamman som hos pappan. Där gjordes beslag av pulver och förpackningsmaterial som låg bredvid plastbackar med legobitar, serietidningar och Star Wars-figurer. Merparten av det pulver som togs i beslag förföll vara 4-MEC. Förutom pulvret anträffades mindre mängder narkotikaklassade tabletter. I samband med förhöret nekade självklart den unge mannen till brott. Idén att sälja preparat över internet kom inspirerat ifrån mamman. Hon driver nämligen ett företag som säljer vitaminer och hälsokost på nätet. Den unge mannen startade upp en hemsida med adressen rc-grossisten.org. Preparaten köpte han i sin tur från Polen via en hemsida som heter buybestrc.com. Marknadsundersökning och reklam för sin hemsida gjorde han i diverse forum på internet, främst på flashback.org. Den unge mannen menade också att han hade varit särskilt omsorgsfull eftersom han skickat ett litet prov på den leverans som han fått vidare till ett laboratorium i Spanien. Laboratoriet fick han access till via internetportalen energycontrol.org och de hade minsann garanterat att pulvret var 4-MEC och ingenting annat. Den unge mannen som tjänade pengar på sin fortfarande lagliga drogförsäljning, valde av allt att döma att lägga ner verksamheten sedan polisen ingripit. Förhör och motiverande samtal När förhöret avslutades, i avvaktan på åklagarens beslut om anhållande, höll förhörsledaren ett motiverande samtal med den unge mannen. Samtalet kom att handla om juridiska skyldigheter kontra moraliska skyldigheter. Ett argument som tydligen bet på den unge mannen var följande: Det är faktiskt fullt möjligt och troligt att människor kommer att dö genom att de använder dina RC-droger. Oavsett om de är klassade eller inte. Ställd inför en rad moraliska dilemman i kombination med insikten om det besvärliga liv som väntar en knarkförsäljare, tog den unge mannen ett klokt beslut när han senare släpptes. Dagen efter stängde han ned sin verksamhet med beskedet på hemsidan vi kommer aldrig mer tillbaks. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

12 Bör 2-DPMP narkotikaklassas? 2-DPMP är en syntetisk centralstimulantia som blivit allt mer missbrukad, bl.a. för sina långa rus. Sammansättning Desoxipipradrol (desoxypipradrol, 2-DPMP; Daisy, desoxy ) är ett syntetiskt centralstimulerande medel i form av ett vitt pulver. Det har påträffats i beredningar som sålts under namn som Ivory wave (kan även innehålla MDPV eller mefedron), 12-hour caffeine och whack. 2-DPMP utvecklades på 1950-talet som ett möjligt läkemedel mot narkolepsi (tvingande sömnattacker) och hyperaktivitet (ADHD). Det visade sig emellertid ha för lång verkans- och omsättningstid för att vara praktiskt användbart och kom aldrig i kliniskt bruk. Doser, konsumtionsmönster och effekter 2-DPMP säljs på internet som fri handelsvara. Uppgivna halter (renhet) kan nominellt uppgå till 99 procent. Dosuppskattningarna varierar något. På internet kan man finna angivelser om doser på 0,5 1,0 mg som en låg dos; 1 3 mg som en vanlig dos och 3 10 mg som en stark dos. En hemsida med utbud av 2-DPMP i förpackningar upp till 1 gram rekommenderar att en samlad dos under en 24-timmarsperiod inte bör överstiga 3 mg. En annan skattning av doserna ger för låg dos: 1 3 mg; normal dos: 4 7 mg; samt för stark dos mg. 2-DPMP går att inta genom snusande ( snortande ) och nedsväljning. Medlet torde kunna injiceras i lösning men sådant missbruk har inte rapporterats. Effekterna av 2-DPMP är centralstimulerande och kan omfatta ett brett intervall från allmän stimulering till långvarig agitation (häftig oro), som kan kräva fysiskt tyglande, samt kramper. De psykiska effekterna kan variera från eufori till hallucinationer och paranoia. Effekterna har jämförts med metamfetaminets. Risker Missbruk av 2-DPMP har i Sverige rapporteras från bl.a. Uppsala och Västerås. Missbruket förekommer bland skolungdomar och erfarna amfetaminmissbrukare. Det visar att medlet kan substituera för amfetamin. Missbruk har även rapporterats från Finland med bl.a. sju vårdfall p.g.a. förgiftning. Dokumentationen om risker är av ringa omfattning, p.g.a. den korta observationstiden för missbruk i russyfte. Dock kan redan nu noteras att 2-DPMP kan framkalla mycket höga påverkansgrader av samma slag som andra syntetiska centralstimulantia (bl.a. amfetamin) med bl.a. agitation, hallucinationer och paranoia. Det indikerar att medlet har både stor missbrukspotential och en markant riskprofil. Narkotikaklassning? I oktober 2010 rekommenderade brittiska regeringens råd för drogfrågor (ACMD) att 2-DPMP skulle ställas under importkontroll men ej klassas som narkotika. Så skedde i november samma år. Medlet har veterligen inte underkastats formell narkotikakontroll i något land. Möjligen kan det komma under reglering som analog i länder som tillämpar gruppklassning av narkotika. För en klassning som narkotika enligt svenska kriterier talar bl.a. att 2-DPMP har likartade effekter som det redan narkotikaklassade metylfenidatet. 2-DPMP kan ersätta amfetamin vid missbruk i russyfte. Det kan nyttjas för att uppnå betydande påverkansgrader och långa påverkansperioder. Det kan vid enstaka eller upprepad konsumtion framkalla långa rusperioder (upp till fem dagar) med allvarlig agitation, paranoia, hallucinationer och muskelkramper. Detta är reaktioner som kan ses vid kraftigt missbruk av amfetamin. 2-DPMP förekommer sedan något år till missbruk bland svenska ungdomar och etablerade missbrukare. En första farlighetsbedömning ger att 2-DPMP bör bedömas som det nära besläktade preparatet metylfenidat och föras till grupp F4. En missbruksdos bör skattas till 1 mg. I februari 2011 skrev Svenska Carnegie Institutet till Regeringen med förslag om att desoxipipradol skulle narkotikaklassas i Sverige och internationellt. Vid mitten av maj hade beslut ej fattats. Referenser kan fås från författaren. Jonas Hartelius 18 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

13 Hur stoppa naturdroger som innehåller narkotika? TEXT: PAUL PARSONS, inspektör vid Narkotikasektionen, Västerorts polismästardistrikt, polismyndigheten i Stockholms län Ett antal naturdroger som innehåller narkotikaklassade substanser i rusgivande mängder finns numera på en mer eller mindre fri marknad. Produkterna är ofta förädlade genom att man har samlat de delar av växten som innehåller substansen man vill åt, krossat eller malt ner dem till spån eller pulver och sedan salufört dem som exempelvis textilfärgningsmedel. En del av dessa växtprodukter innehåller tillräckligt med narkotisk substans för att framkalla tydlig berusning i sig, andra används för att göra drycker att berusa sig på. I vissa fall kan potenta narkotika extraheras. Preparat av detta slag är, enligt dom i Högsta Domstolen trots narkotikainnehållet, ej narkotika enligt lagen. (se NJA 1995 s. 219). Avgörandet gällde svamp som innehåller narkotikaklassat ämne (psilocybin). Eftersom svampen inte fanns med på svenska eller internationella narkotikaförteckningar, fann HD att svampen ej var narkotika. Förenklat kan man säga att växter som har ett naturligt innehåll av narkotika, men inte själva finns med på någon narkotikaförteckning, heller inte kan anses vara narkotika i lagens mening. Aktuellt exempel Pulver framställt av rotbark från växten Mimosa hostilis innehåller DMT (dimetyltryptamin). DMT är en hallucinogen drog (med effekter liknande ecstasy, MDMA). DMT intas genom rökning, injicering eller oralt. Vid oralt intag bryts DMT ner i magen av ett enzym, monoaminoxidas (MAO), och effekten minskar kraftigt. Man kan förhindra nedbrytningen av DMT i kroppen genom att tillföra en så kallad MAO-hämmare vid intaget av DMT. MAO-hämmare är bland andra ämnen harmalaalkaloider som finns naturligt i till exempel harmelbusken (Peganum harmala) och i lianen Banisteriopsis caapi. I ett aktuellt ärende har man beställt 1 kg pulver av rotbarken från växten Mimosa hostilis tillsammans med spån av harmelbuske. Hemsidan som salufört varorna hävdar att de ska användas som textilfärg. Övriga varor som säljs på sidan är till större del kemikalier, som kan användas vid extraherande av DMT. Det är klarlagt av SKL att det beslagtagna pulvret från M. hostilis innehåller ca 2 procent DMT eller således sammanlagt 20 gram DMT. En missbrukardos är 10 till 20 mg. Vid en 100-procentig extraktion skulle det således räcka till uppemot missbrukardoser. Om det jämförs med MDMA skulle detta rubriceras som grovt narkotikabrott. En annan möjlighet är att framställa brygden Ayahuasca av pulvret. Enligt uppgift är en normal missbrukardos 5 gram barkpulver. Ett kilo skulle då räcka till 200 missbrukardoser vilket i sig också torde rubriceras som grovt narkotikabrott vad gäller DMT. Barken är inte klassad som narkotika. Behov av åtgärder Efter HD:s dom om psilocybinhaltig svamp 1995, blev handeln med sådan svamp mycket omfattande, bl.a. över Internet. Den kunde hejdas först genom att svampar innehållande psilocin eller psilocybin förklarades vara narkotika (1999). Problemet med naturdroger som innehåller narkotikaklassade substanser är betydande. Internethandeln med oreglerade droger har ökat kraftigt under senare år. Utöver en rad ofullständigt utforskade syntetiska droger har naturdroger kommit att utbjudas i ökande omfattning. Hur många droger som kan bli aktuella är inte närmare utrett. För att hantera den otillfredsställande situationen kan man tänka sig två lösningar, som inte behöver stå i strid med varandra: Folkhälsoinstitutet kan göra en systematisk genomgång av naturdroger som innehåller narkotikaklassade substanser för att få underlag för klassning av enskilda växtberedningar, så som var fallet med psilocybinhaltig svamp. Riksdagen kan besluta om en ändring av narkotikastrafflagens definition av narkotika så att definitionen täcker även naturliga beredningar som innehåller substanser som är klassade som narkotika. 22 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

14 Grönt te?! Det är en tidig morgon mitt i smällkalla vintern. Lennart och Helena sitter med sina kaffekoppar på Tullverket i Göteborg och tittar igenom morgonens skörd av frakthandlingar. De är som vanligt först på plats. Det är mörkt ute och fortfarande tyst i det stora kontorslandskapet. Vad har vi här då, mumlar den ena av dem tyst för sig själv. Grönt te, från Barcelona? Både Helena och Lennart vet mycket väl att anabola steroider kan gömma sig bakom benämningar som Beauty oil och att det bakom Handicraft 1 kilo kan gömma sig ett kilo hasch. De har t.o.m. varit med om att ett ton kokain dolts bakom beteckningen lera. En sändning med Grönt te. Vad kan det vara? Väldigt dyrt grönt te, eller något helt annat? Mottagaren är inte 20 fyllda. Grönt te från Spanien? Ett par klunkar kaffe till sen bestämmer de sig. Teet var narkotika Ett par timmar senare är kontoret fyllt med kollegor. En godskontrollgrupp har lokaliserat sändningen och funnit välförpackade påsar med marijuanaliknande innehåll. Innan paketet skickats till tullens laboratorium har jag hunnit fotografera det torra gröna innehållet med mobilen för att visa upp för Marie och Håkan på polisens narkotikarotel. Spice, säger de i kör. Klockrent. Ser ut som marijuana, men luktar hö förklarar de. Många kaffekoppar senare har ännu fler sändningar med Grönt te kommit från Spanien, men även från Portugal. Så hade även svaret kommit från tullens lab. Sändningarna visar sig innehålla narkotikaklassade cannabinoider som ingår i Spice-blandningar. Utredningen växte. Man fann gemensamma länkar mellan en del av mottagarna. Marcus Carlsson på tullkriminalen var projektledare i spiceärendet. Han och utredarna kom i kontakt med ostraffade killar som fortfarande bodde hemma. Men även med mer garvade killar inne i missbruk och kriminalitet. Vi ville driva ärendet med kraft för att se var straffsatserna hamnade. Enkelt att handla En av killarna stod som mottagare till ett av det allra första beslagen i ärendet. Den 20-åriga Jonny berättar att han rökt cannabis sedan ett besök i Amsterdam 18-årsåldern. Under en period i Spanien eskalerade missbruket. Jonny hade planer på att göra lumpen och ville bli av med sitt THC-beroende. Han provade att gå över på Spice. Förra sommaren när vi började med Spice var det ju lagligt. Man kände sig cool och kunde gå runt var som helst o röka. Vi rökte både Spice och cannabis den sommaren. Steget att handla större mängder via nätet var enklare än vad han anat. När jag beställde kändes det så enkelt. Ett klick på datorn så har man ett halvt kilo. Det kändes ju inte som man gjorde något fel, utan handlar som att man handlar vad som helst på en hemsida, till skillnad om du köper lite hasch på gatan. Då ser man sig verkligen omkring. Lagliga droger sprids snabbt Några av sändningarna skulle till ungdomar i Ale kommun. Daniel, som är ungdomsarbetare i kommunen berättar hur Spice spred sig i Ale. Det startade sommaren -09. En generation ungdomar som gått ut nian hade hittat drogen som påminde om cannabis men var laglig. Den gick enkelt att beställa via nätet. Det var sommar, sol, sjöar och man var odödlig. Det han mest reflekterade över var att det var så unga tjejer, men framförallt killar. Och att många av dem var okända sedan tidigare i drogsammanhang. Spice spred sig från unge till unge i hela Ale kommun. När hösten kom kallade SSPF, skola, socialtjänst, polis och fritid, till s.k. bekymringsmöte med föräldrar till barn i ettan på Ale gymnasium. Man berättade att man var oroliga för kommunens ungdomar. Föräldrarna tog tacksamt emot information om drogen, tecken och effekter. Utifrån detta bildades en grupp med syfte att finnas som bollplank samt med kontakt med SSPF. Problemen har inte upphört helt. Tyvärr hade en del ungdomar redan blivit THCberoende och gått över på cannabis. Killarna i tullens Spice-ärende dömdes till ca ett halvt års fängelse med sina halvkilossändningar. Ingen dag utan beslag Det är en tidig morgon. Det börjar ljusna ute men är fortfarande tyst i det stora kontorslandskapet. Lennart och Helena är som vanligt först på plats och sitter med sina kaffekoppar och tittar igenom morgonens skörd av frakthandlingar. Ingen dag utan beslag säger Lennart till Helena och tar en klunk kaffe. Sedan börjar de kika efter sådant som gömmer sig bakom benämningar som Grönt te. Jessica Vikberg 26 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

15 När drogerna tar över livet Patrik har missbrukat droger i 20 år, mer än halva tiden av sitt liv. Nu sitter han på en sluten anstalt och begrundar sitt liv medan han avtjänar det straff han fick för innehav av MDPV. Patrik (som heter något annat) var en stökig grabb i skolan. I gymnasiet, vid års ålder, började han använda anabola steroider, som då fortfarande var lagliga. Steroiderna gjorde honom mer bråkig och vildsint och helt dum i huvudet. Han slogs och dömdes för misshandel. När Patrik så började röka hasch, märkte han att han blev lugnare. Haschet gav honom en behaglig känsla i kroppen och han slutade med steroiderna. Det resulterade i sin tur i att han kände sig deprimerad och då kom amfetamin in i Patriks liv. Han injicerade amfetamin vid första tillfället och det gav honom ännu en behaglig upplevelse av droger. Sedan dess har Patrik använt de flesta drogerna som LSD, ecstasy, kokain och bensodiazepiner. En period i livet använde han heroin och fick så småningom Subutex förskrivet i ett behandlingsprogram. Han mådde inte bra av Subutex och sålde merparten av sin ranson. Men enligt Patrik har han under alla år haft anställningar som han skött, trots missbruket. Han har ständigt varit påverkad av droger, men inte mer än att han kunnat sköta sitt jobb som truckförare på ett par större företag, utan att det har märkts av omgivningen. Efter tjugo år med droger är Patrik nu beredd att ta ett krafttag för ett drogfritt liv. Gjorde egna Spiceblandningar För tre år sedan började Patrik missbruka de nya nätdrogerna som han köpte på svenska hemsidor. Spiceblandningar var bättre att röka än hasch och marijuana, tyckte Patrik, eftersom effekten var behaglig och abstinensen mindre. En stor del av Patriks liv hade kretsat kring droger och nu öppnades ännu fler möjligheter att experimentera och göra egna örtblandningar. Han köpte lämpliga örter som Blå Lotus och Damiana på nätet. Det var heller inga svårigheter att komma i kontakt med kinesiska företag som sålde syntetiska cannabinoider i pulverform. Patrik är väl förtrogen med de flesta JWH-varianterna och andra syntetiska cannabinoider och vad som skiljer dem åt. När Patrik blandade själv tog han 1,5 gram JWH-250 och 1 gram vardera av JWH 081 och JWH Pulvret löste han med aceton i en skål och blandade sedan ner 1 hekto torkade örter. När acetonet hade avdunstat, torkade han örterna som nu var indränkta med cannabinoider. En del sålde han, men det han själv använde brukade han blanda med 4-5 gram kratom resin, kåda, som smulades i örtblandningen. Effekten blev då mer THCliknande, eftersom denna cannabissubstans saknas i JWH-varianterna. MDPV blev vändpunkten i dubbel bemärkelse Nätdrogerna mefedron och metedron tilltalade inte Patrik så mycket som MDPV. När han 2009 för första gången provade MDPV blev allt förändrat. Patrik kände sig helt plötsligt normal och mådde mycket bra. Han kände sig drogfri och slutade tvärt med Subutex. MDPV var dessutom en laglig drog, liksom butylon, och Patrik började köpa in flera hekto åt gången från Kina. Han sålde också pulvret via egen hemsida med god förtjänst. Patrik och hans sambo, som också missbrukade, fortsatte trots att MDPV och butylon blev narkotikaklassade den 1 februari Sambon greps senare under året när hon hämtat ut 470 gram MDPV på posten. Domen blev fängelse i 8 år. Patrik greps med 8 gram MDPV och slapp undan med 16 månaders fängelse. När han blir en fri man framemot hösten hoppas Patrik på ett fortsatt liv i drogfrihet av två goda skäl. För det första har han en 4-årig son som behöver sin pappa och för det andra har han nu vid 37 års ålder konstaterat att han troligen har ADHD, en diagnos som visserligen aldrig ställts, men som han nu är redo att söka hjälp för. Han känner igen sig till punkt och pricka i den bok om ADHD som han just läser på fängelset. Gunnar Hermansson SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

16 Konferensen i Örebro 2011 SNPFs 25:e utbildnings Succé igen! TEXT OCH FOTO: GUNNAR HERMANSSON T f länspolismästaren i Örebro län, Ebba Sverne Arvill, välkomnade till Örebro och delade ut RPS-stipendiet. När SNPF:s årliga utbildningskonferens invigdes i Örebro fredagen den 6 maj, satt ca 600 deltagare i den stora Hjalmar Bergman-salen på Conventum. Redan då kändes den positiva energi som kom att känneteckna konferensdagarna. Årets utbildningskonferens blev en given succé om man får utgå från alla positiva omdömen som framfördes till styrelsen i SNPF under helgen och veckorna efter. Det var nu tredje gången vi gästade Örebro i dessa sammanhang och rutinerna är inövade. Conventum är en lämplig arena för en stor konferens med ett antal bra hotell inom bekvämt gångavstånd. Styrelsen hade av praktiska och ekonomiska skäl satt taket vid 600 deltagare och tyvärr kunde inte alla som ville delta beredas plats i år heller. Nästa år hålls utbildningskonferensen på Hotel Gothia/Svenska Mässan i Göteborg och då gäller det att vara ute i god tid med anmälan. I år hade drygt tjugo utställare tagit tillfället i akt att visa upp sina produkter och tjänster (se sidan 35). Det var stundtals många deltagare som samlades vid montrarna. Narkotikahunden Zombie från Skåne övervakade att Björn Ekström och Christina Lindgren kunde registrera de 600 deltagarna i god ordning. Två svenska hängivna narkotikapoliser kan när de vill förvandlas till de mexikanska rebellerna Enrico och Gustavo och de sjunger riktigt bra. SNPF:s ordförande Mika Jörnelius öppnade konferensen på fredagseftermiddagen med ett anförande och överlämnade därefter ordet till t f länspolismästare i Örebro län Ebba Sverne Arvill. I sitt anförande tog hon upp den påverkan som narkotikaproblemet har på samhället och hur narkotika berör oss alla, inte bara missbrukare utan också anhöriga och brottsoffer och naturligtvis polisen och många andra myndigheter, vården, socialtjänsten och därmed alla skattebetalare. I Örebro satsar polisen på en effektiv narkotikabekämpning genom att bl.a. ge alla aspiranter en särskild utbildning om narkotika. Örebropolisen är också känd för att avslöja flest drograttfyllerister i landet och de tas också alltid med till Beroendecentrum för samtal. Ebba Sverne Arvill avslutade med att hälsa alla deltagarna välkomna till Örebro och till en konferens med mycket intressanta föreläsningar och stora möjligheter att skapa nya kontakter. Därefter följde utdelning av ett antal stipendier. Rikspolisstyrelsens narkotikastipendium och Svenska Carnegie Institutets polisstipendium, båda på kronor, tilldelades kriminalinspektör Håkan Börjesson från Göteborg, respektive inspektör Håkan Larsson från Örebro. Läs mer om stipendiater på sidan SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

17 konferens Konferensen i Örebro 2011 Det stora helikopterrånet Fredagens invigning i Hjalmar Bergman-salen avslutades med en ingående skildring av det spektakulära helikopterrånet mot G4S värdedepå i Västberga i Stockholm den 23 september Kriminalkommissarie Hans Knutsen-Öy och kammaråklagare Leif Görts ledde utredningen och spaningarna som resulterade i att ett flertal av de inblandade gärningsmännen kunde gripas och lagföras. Hans Knutsen-Öy och Leif Görts började med att visa en film sammansatt av bilder från olika övervakningskameror. Man fick se förloppet när helikoptern landade på taket kl 05.20, hur rånarna slog sönder glastaket, klättrade ner på medhavda stegar, och med vapen i hand sökte igenom lokalerna. Personalen som var i tjänst på G4S hade samlats i ett förutbestämt rum enligt sina direktiv för att invänta vidare besked. Bilderna visade hur de påverkades av rånarnas sprängningar i angränsande rum och efter tredje smällen flydde de ut ur huset. Klockan lyfte helikoptern och försvann. Redan den 27 augusti hade Rikskriminalpolisen blivit informerad av serbisk polis om att ett rån planerades i Sverige mot en värdedepå och att det skulle ske med hjälp av en helikopter. Tid och plats för rånet och vilka de inblandade var fick man inte reda på i det läget, men en person hade namngivits och med utgångspunkt från honom kom man flera av de övriga inblandade på spåren. Analysering av telefoner som ingått i genomförandet av rånet, var telefonerna befunnit sig och mellan vilka kontakter hade skett, blev till mycket stor hjälp för att knyta de misstänkta till varandra. Jonas Jocke Hildeby vid Rikskriminalpolisen ledde detta avancerade arbete och berättade hur man gått tillväga. Fr. v. Jocke Hildeby, Hans Knutsen-Öy och Leif Görts visade glada miner sedan de presenterat det snåriga arbetet med att utreda det stora helikopterrånet. Detta glada gäng från Göteborg cyklade till SNPF-konferensen i Örebro, och det var inte första gången. När konferensen avslutades på söndagen hade deltagarna haft möjlighet att välja mellan 16 en- eller tvåtimmarsföreläsningar. Intresset för förkovran var stort och vår förhoppning är att många kom hem till sina respektive myndigheter med många nya och nyttiga kunskaper och kontakter i bagaget. Västeråsgruppen Henko Benko Band blev mycket uppskattad efter förra årets konferens och fick även i år spela sina gamla och nya coverlåtar på banketten. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

18 Konferensen i Örebro 2011 Årsmötet 2011 I vanlig ordning var det Jonas Hartelius som höll i klubban och på ett ekvilibristiskt sätt genomförde SNPF:s årsmöte inför en liten men trogen skara. Styrelsen fick återigen beröm för ett gott arbete under året och ekonomin är i balans. Men konferenskostnaderna stiger för varje år och styrelsen beslöt därför att fr.o.m höja medlemsavgiften från 150 kronor till 200 kronor per år. Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm valde i år att avgå efter sju år i styrelsen. Hans-Jörgen är bl.a. känd för att skriva Rättsrutan i vår tidning sedan några år. Han lämnar nu över denna syssla till sin efterträdare i styrelsen, Joakim Zander från Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö. Föreläsningarna Vi försöker varje år erbjuda ett brett urval av föreläsningar och duktiga föreläsare. På konferensen i Örebro hölls under lördag-söndag sexton olika presentationer, varav två tredjedelar hade rent faktainnehåll och resten var redovisning av olika större ärenden. Henrik Engelkes från LKP Ungdomssektionen i Stockholm redogjorde för s.k. RC-droger på internet. Mika Jörnelius tackar av Hans-Jörgen Hanström som arbetat i SNPF:s styrelse sedan Jonas Hartelius är bland mycket annat författare till Åklagarmyndighetens RättsPM om narkotika och han föreläste om nya droger och nya farlighetsbedömningar. Joakim Zander blev under årsmötet vald till ny åklagarrepresentant i SNPF:s styrelse. Lars Bjurling är Rikskriminalpolisens expert på Balkanrelaterad brottslighet och gav åhörarna en inblick i utvecklingen under de senaste 40 åren. 34 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

19 Utställare och andra sponsorer Att arrangera en tredagars konferens för 600 deltagare är en kostsam affär. Eftersom de flesta deltagarna betalar konferensavgiften ur egen ficka, lägger SNPF stor vikt vid att varje år subventionera mer än hälften av den egentliga kostnaden. Detta blir till stor del möjligt genom de företag och organisationer som väljer att marknadsföra sina produkter och tjänster i annonser i vår konferenstidning och medlemstidning och/ eller som utställare på mässan i anslutning till konferensen. Konferensen i Örebro 2011 Krogar Mot Knark är ett nationellt nätverk som arbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö. I år hade inte mindre än 22 utställare bokat in sig på SNPF-konferensen i Örebro. Av utrymmesskäl kan inte alla visas på bild här i tidningen men här följer en lista med namn på utställarna: Bio Sensor Applications Concateno Industritextil Job AB Krogar Mot Knark KSAN Labino AB LEC Medib Micro Systemation Midas Invest MP-SEC International AB Nämndemansgården i Sverige AB Palmenco Riks-KRIS Rockesholm Behandling & Utbildning KB SAAB ANA Trollhättan Sahlén o Wikander Teknik AB Siemens Health Care Diagnostics Skyddsvärnet Swedish Radio Supply AB Wolksvagen Group Sverige AB VWR International De sex företagsnamnen som är markerade med fetstil är också Stöttepelare till SNPF. Läs mer om Stöttepelare på hemsidan Utställarna och ytterligare ett antal företag har dessutom medverkat som annonsörer i konferenstidningen och i flera fall även i denna ordinarie medlemstidning. Svenska Narkotikapolisföreningen ber att få framföra sitt varmaste tack till er alla för att ni på detta sätt stödjer vårt förebyggande arbete mot narkotika och andra droger. Job Safety AB marknadsför egendesignade och producerade artiklar för ökad säkerhet i arbetet. Job Safety var även i år SNPF:s huvudsponsor under utbildningskonferensen i Örebro. Medib marknadsför numera Colibri Medicals tidigare sortiment av drogtester. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

20 Konferensen i Örebro 2011 Stipendiater På Utbildningskonferenserna föräras varje år ett antal medlemmar stipendier av varierande slag. De lyckliga stipendiaterna detta år var följande: Rikspolisstyrelsens narkotikastipendium tilldelades kriminalinspektör Håkan Börjesson, utredningschef på narkotikaroteln i Västra Götaland (se nästa sida). Svenska Carnegie Institutets polisstipendium togs emot av inspektör Håkan Larsson som under flera år arbetat med drogproblematik i Örebro och byggt upp en utbildning runt drogtecken och drograttfylleri. Tullverkets stipendium till Årets narkotikabekämpare gick till Kristina Rasmusson som tyvärr inte personligen kunde ta emot prischecken eftersom hon fött en son två dagar tidigare. CNOA, resa till narkotikapoliskonferens i Kalifornien, är Mediahusets stipendium som Ravekommissionens skapare Lasse Sandgren fick ta emot. PNOA, ett nytt stipendium som ersätter det tidigare Texas-stipendiet. Jonas Rickeborn från polisen i Uppsala får resa till Harrisburg i mars 2010 och delta i Pennsylvanias narkotikapoliskonferens. PTN-stipendiet ges av SNPF för besök hos valfri sambandsman i Europa. Ulrika Lindgren från Tullverket var årets mottagare. Årets observation, ett stipendium som tilldelades Jonas Eriksson, hundförare från polisen i Malmö, gjorde en iakttagelse när han var ute och rastade sin hund Pucko. Motiveringen kan läsas på SNPF:s hemsida. Håkan Larsson tar emot Carnegie Institutets stipendium från Peder Langenskiöld. Lennart Nilsson överlämnade Tullverkets stipendium till Kristina Magnusson, som var med på telefon från BB. Kollegan Ingrid Sandqvist tog emot stipendiet. Lasse Sandgren kommer att åka till Reno, Nevada, för att delta i CNOA-konferensen i mitten av november Jonas Rickeborn t.v. får som förste stipendiat besöka Pennsylvania Narcotic Officers Association tillsammans med någon från SNPF:s styrelse. 38 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

INTERNETDROGER. Ewa Kindstrand Informationssekreterare Beroendekliniken Linköping. 013-20 68 99 ewa.kindstrand@lio.se

INTERNETDROGER. Ewa Kindstrand Informationssekreterare Beroendekliniken Linköping. 013-20 68 99 ewa.kindstrand@lio.se INTERNETDROGER Ewa Kindstrand Informationssekreterare Beroendekliniken Linköping 013-20 68 99 ewa.kindstrand@lio.se LÄGESBESKRIVNING Beroendekliniken, US Självrapporterat eller bekräftat med u-prov Hösten

Läs mer

(C) 2011 Jonas Hartelius Vers allm

(C) 2011 Jonas Hartelius Vers allm Skapa tydlig bild av utvecklingen för narkotika m.m. i SE och världen Bygga robusta system för bevakning/inhämtning Kvalitetsmärka källor och info Ge bättre info om missbruksrisker, akuta situationer m.m.

Läs mer

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Det hölls en temadag i stadsdelen Majorna i Göteborg, på Dalheimers Hus, den 22 februari på temat Unga och droger och med underrubriken Om konsekvenser när droger

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m. Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-03-08 ÅM 2012/1639 Byråchefen Hedvig Trost Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Läs mer

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum Sida 1 (7) Ert datum Straffmätning i narkotikamål rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om

Läs mer

Internetdroger ( Nätdroger ) är syntetiska eller växtbaserade substanser som i många fall inte omfattas av någon juridisk klassificering

Internetdroger ( Nätdroger ) är syntetiska eller växtbaserade substanser som i många fall inte omfattas av någon juridisk klassificering Internetdroger ( Nätdroger ) är syntetiska eller växtbaserade substanser som i många fall inte omfattas av någon juridisk klassificering Försäljningen sker öppet och lagligt genom Internethandel, och målgruppen

Läs mer

NYA INTERNETDROGER. Har det hänt något sedan sist?

NYA INTERNETDROGER. Har det hänt något sedan sist? NYA INTERNETDROGER Har det hänt något sedan sist? Spice är ungefär som cannabis, lite mildare.. Man pissar positivt av cannabis, vilket man däremot inte gör av spice. Anser själv att det inte finns några

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2009

Narkotikakartläggning för 2009 KARTLÄGGNING 1(9) 21-4-11 Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-15 22 68 Narkotikakartläggning för 29 Bakgrund I elva år har det genomförts en kartläggning av personer med identifierat

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Jag motsätter mig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Jag motsätter mig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-12-01 ÅM 2011/7069 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-28 B 2100-11 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm BN./. riksåklagaren

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned.

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2012-04-03 ÅM 2012/2362 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-03-23 B 965-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CJ./. riksåklagaren

Läs mer

Spice. Knark från cyberrymden 2015-01- 30. Flashback kommentarer. Rubrik Arial 40 pt. Startsida med endast Logo och ev en rubrik. Brödtext Arial 24 pt

Spice. Knark från cyberrymden 2015-01- 30. Flashback kommentarer. Rubrik Arial 40 pt. Startsida med endast Logo och ev en rubrik. Brödtext Arial 24 pt Startsida med endast Logo och ev en rubrik Knark från cyberrymden ENDAST BILD Spice 3 4 Flashback kommentarer 6 1 Fler Spice-rökare söker akutvård Häromnatten fördes tre ungdomar från Tidaholm till sjukhus

Läs mer

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se Hur mår ni? Vad är (drog)missbruk? Missbruk är bruk av sinnesförändrade

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott

Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott Sida 1 (5) Kammaråklagare Nicklas Lagrell Ert datum Er beteckning Åklagarmyndigheten Brottmålsavdelningen Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott Sammanfattning Jag bestrider ändring

Läs mer

Drogsituationen i Sverige, ur ett tullperspektiv. Drogfocus 22 oktober 2014

Drogsituationen i Sverige, ur ett tullperspektiv. Drogfocus 22 oktober 2014 Drogsituationen i Sverige, ur ett tullperspektiv. Drogfocus 22 oktober 2014 Lars Hansson Nationell tullspecialist sedan år 2004 narkotika, hormonpreparat, läkemedel samt vissa hälsofarliga varor (rådgivare

Läs mer

Drogsituationen i Sverige och Internationellt gällande Internetdroger. Eskilstuna den 24 september 2014

Drogsituationen i Sverige och Internationellt gällande Internetdroger. Eskilstuna den 24 september 2014 Drogsituationen i Sverige och Internationellt gällande Internetdroger Eskilstuna den 24 september 2014 Lars Hansson Nationell tullspecialist sedan år 2004 narkotika, hormonpreparat, läkemedel samt vissa

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 december 2012 B 5579-11 KLAGANDE DA Ombud och offentlig försvarare: Advokat ES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Vad du som förälder/ vårdnadshavare vill veta om: Alkohol Narkotika Doping Tobak VI VÄRNAR OM VÅRA UNGA - VÄRMLANDS KOMMUNER I SAMARBETE Denna broschyr om ANDT, det vill säga Alkohol, Narkotika, Doping

Läs mer

Alkohol- och narkotikasituationen - Lokala, nationella och internationella trender

Alkohol- och narkotikasituationen - Lokala, nationella och internationella trender Alkohol- och narkotikasituationen - Lokala, nationella och internationella trender PrevU (Preventions- och utvecklingsenheten) Kunskapskällar n Ove Lundgren Tel. 031-367 93 27 Göteborgs stads informationscentrum

Läs mer

Eva-Sara Beckman ANDT-samordnare Länsstyrelsen Södermanlands län

Eva-Sara Beckman ANDT-samordnare Länsstyrelsen Södermanlands län Eva-Sara Beckman ANDT-samordnare Länsstyrelsen Södermanlands län Länsstyrelsens organisation Miljöprövningsdelegationen Landshövding Länsråd Stab Rådet Viltförvaltningsdelegationen Samhällsbyggnadsenheten

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Utkast till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Narkotika. Preparatbeskrivning. RättsPM 2013:2 Utvecklingscentrum Stockholm Mars 2013 (Uppdaterad augusti 2015)

Narkotika. Preparatbeskrivning. RättsPM 2013:2 Utvecklingscentrum Stockholm Mars 2013 (Uppdaterad augusti 2015) Narkotika Preparatbeskrivning RättsPM 2013:2 Utvecklingscentrum Stockholm Mars 2013 (Uppdaterad augusti 2015) 2 Förord I denna uppdaterade promemoria beskrivs ett antal av de mest förekommande narkotikapreparaten.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juli 2012 B 965-12 KLAGANDE CJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat JvH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009

SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009 SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009 Inledningsanförande av SNPF:s ordförande Thomas Ekman Välkomna till Göteborg och Svenska Narkotikapolisföreningens tjugotredje utbildningskonferens. Ett

Läs mer

Nätdroger / Nya droger

Nätdroger / Nya droger Syntetisk cannabis narkotikaklassas - DN EN UTSKRIFT FRÅN DAGENS NYHETERS NÄTUPPLAGA, DN.SE, 2010-10-17 12:27 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/nyheter/sverige/syntetisk-cannabis-narkotikaklassas-1.1186739

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Alkohol och olyckor Vi lever i ett land där många ser alkohol som en naturlig del av livet. Vid privata fester

Läs mer

Narkotika. Preparatbeskrivning

Narkotika. Preparatbeskrivning Narkotika Preparatbeskrivning RättsPM 2013:2 (ersätter 2011:10) Utvecklingscentrum Stockholm Mars 2013 2 Förord I denna promemoria beskrivs ett antal av de mest förekommande narkotikapreparaten. Hänsyn

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Narkotikabrott Subutex (buprenorfin)

Narkotikabrott Subutex (buprenorfin) Narkotikabrott Subutex (buprenorfin) RättsPM 2007:22 Utvecklingscentrum Stockholm December 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund...4 2 Allmänt om Subutex (buprenorfin) som missbruksdrog...4

Läs mer

Policyprogram 2012-2014

Policyprogram 2012-2014 Policyprogram 2012-2014 Doping Alkohol Narkotika Tobak Trafiksäkerhet Innehåll Omfattning... 2 Definitioner... 3 Bakgrund... 3 Doping, alkohol, narkotika och tobak... 4 Trafiksäkerhet... 6 Omfattning Visby

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

Kommittédirektiv. Klassificering av nya psykoaktiva substanser. Dir. 2015:102. Beslut vid regeringssammanträde den 22 oktober 2015

Kommittédirektiv. Klassificering av nya psykoaktiva substanser. Dir. 2015:102. Beslut vid regeringssammanträde den 22 oktober 2015 Kommittédirektiv Klassificering av nya psykoaktiva substanser Dir. 2015:102 Beslut vid regeringssammanträde den 22 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en bred översyn av problemen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. Ombud och offentlig försvarare: Advokat CW

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. Ombud och offentlig försvarare: Advokat CW Sida 1 (18) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 december 2011 B 2521-11 KLAGANDE 1. AM Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS 2. HS Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK 3.

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Rapport om fildelningsjakten år 2012 Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Sammanfattning 2012 Detta är andra året som kampanjen Brottskod 5101 släpper en rapport om fildelningsjakten i Sverige. Till skillnad

Läs mer

ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING SKÅNE

ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING SKÅNE ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING SKÅNE NARKOTIKA PÅ KROGEN Vad tittar man efter?? Första intrycket Lugn, rastlös, dominant, uppjagad Rörelsemönster Yviga rörelser, kontrollerad, grimaserande, talet Uteslut

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida l (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Målnr meddelad i Stockholm den 21 oktober 2011 B 2944-11 KLAGANDE Anders Strömqvist, 811201-6954 Frihetsberövande: Häktad Sekretess Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

~2!! i~~"n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef

~2!! i~~n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef ~2!! i~~"n i Polisområde Älvsborg Polisenhet Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef Datum 2013-09-13 Diarienr (åberopas) 187 A197.856/2013 Ale Rivinoja Bodagatan 29 507 42 BORÅS l (l) Begäran om utlämnade

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m.

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Överklagande Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-08 ÅM 2013/10106 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Klagande

Läs mer

Nationell baskurs 2014-11-25

Nationell baskurs 2014-11-25 Nationell baskurs 2014-11-25 1 Nationell strategi för ANDT-politiken 2011-2015 Övergripande mål: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skadeverkningar orsakade

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Föräldraföreningen Mot Narkotika - UMEÅ

Föräldraföreningen Mot Narkotika - UMEÅ Föräldraföreningen Mot Narkotika i Umeå arbetar lokalt i Umeå och Västerbotten med att stötta och hjälpa anhöriga till drogmissbrukare. Vårt arbete är ideellt och vår drivkraft är att hjälpa andra människor

Läs mer

Internationell jämförelse

Internationell jämförelse Diagram 26. En internationell jämförelse. ESPAD-undersökningen genomförd 2003 Andelen elever motsvarande åk.9 som någon gång provat narkotika Kunskapskällar n PrevU (Preventions- och utvecklingsenheten)

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter På Vansbro Utbildningscenter vill vi klart markera att all användning och hantering av alkohol och droger (se rubrik Vad är en drog?) inom skolans verksamhet inte

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

www.krogarmotknark.se

www.krogarmotknark.se KROGAR MOT KNARK ÄR ETT NATIONELLT NÄTVERK BESTÅENDE AV REPRESENTANTER FRÅN KROGEN OCH MYNDIGHETER I 21 KOMMUNER KROGAR MOT KNARK ARBETAR FÖR ATT MINSKA OCH FÖRSVÅRA ANVÄNDANDET AV NARKOTIKA I KROGMILÖ

Läs mer

Symtom vid akut förgiftning

Symtom vid akut förgiftning Symtom vid akut förgiftning Giftinformationscentralens erfarenheter av fenomenet SPICE. Hur vi sett en ökning av antalet frågor från sjukvård och allmänhet och fall med mer allvarliga symtom. Jenny Westerbergh

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy för tobak, alkohol och andra droger som gäller både för elever och personal på Norrevångskolan i Mörrum, Karlshamns kommun. Inledning Skolan

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang.

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Varbergs Föreningsråd. Arbete och droger hör inte ihop Denna policy innebär ett klart avståndstagande från all form av ickemedicinsk användning av läkemedel samt missbruk av

Läs mer

ALKOHOL NARKOTIKA LENNART JOHANSSON

ALKOHOL NARKOTIKA LENNART JOHANSSON ALKOHOL NARKOTIKA 2010-06-01 www.lensikonsult.se 2010-06-01 www.lensikonsult.se DEFINITION (i vart fall den vanligaste) BERUSANDE BEROENDEFRAMKALLANDE GIFTIG www.lensikonsult.se 2010-06-01 ENDORFIN DOPAMIN

Läs mer

Cannabis. Import? Import! Vad är CAN? utvecklingen i Sverige och Europa. Huvudkällor. Upplägg. Tillgänglighet. Cannabis saova

Cannabis. Import? Import! Vad är CAN? utvecklingen i Sverige och Europa. Huvudkällor. Upplägg. Tillgänglighet. Cannabis saova Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker och åtgärder den 17 februari, 21. Vad är CAN? Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa Ulf Gu:ormsson, CAN Konferens om cannabis - risker och åtgärder

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning s regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2014-05-08 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i s författningssamling (ÅFS) gällande författningar... 3 2 Riktlinjer

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö 1 MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad, Malmö Offentlig försvarare: Advokat Bertil Leander Cityadvokaterna i Malmö HB Södergatan 14 211 34 Malmö Åklagare Jeanette

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 4/2010 Prisbelönt redaktör Prevention, piss och påföljder Ställer upp mot narkotika och våld Överförskrivande läkare åtalad Läkemedelsassisterad behandling för drogmissbrukare

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när)

Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) - i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. 20 mars 2014 Maja Berggren och Margareta Söderstedt Sammanfattning Under 2013 och början

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Screening och utredning av drogproblem

Screening och utredning av drogproblem Beroende enligt DSM-IV Screening och utredning av drogproblem Anders Håkansson Leg läkare, Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Med dr, Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Minst tre av följande under

Läs mer

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

Ett nytt arbetssätt. utredning av förverkande m.m. Handledning

Ett nytt arbetssätt. utredning av förverkande m.m. Handledning Ett nytt arbetssätt utredning av förverkande m.m. Handledning RättsPM 2012:10 Utvecklingscentrum Stockholm December 2012 Innehållsförteckning 1 Utredning av förverkande ett nytt arbetssätt... 3 1.1 Utbyte

Läs mer

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar!

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Nyhetsbrev juni 2013 12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Den senaste månaden har min mejlbrevlåda fyllts av intresseanmälningar och engagerade frågor om sociala insatsgrupper. Jag är tacksam att få

Läs mer

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Runt varje person som missbrukar

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009

SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009 SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009 Storskaliga cannabisodlingar i svenska småhus Polisen i norra Skåne slog till mot tolv större marijuanaodlingar inomhus under sommaren 2008. Det har sedan

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges.

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges. Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, därför ska du inte skriva ditt namn på formuläret. När du fyllt i formuläret ska du stoppa det i kuvertet och klistra igen

Läs mer

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl. Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.se Styrelsen har ordet... 1 Lavinartad spridning...1 Samkönat partnervåld... 1 Rockfesten... 2 HBT-filmtävlingen

Läs mer

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Mål Skolans mål är att vi skall arbeta för att bli en drogfri skola. Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången skolgång har grundläggande

Läs mer

DOM (DELDOM) 2013-03-15 meddelad i Kristianstad

DOM (DELDOM) 2013-03-15 meddelad i Kristianstad KRISTIANSTADS TINGSRÄTT DOM (DELDOM) 2013-03-15 meddelad i Kristianstad Mål nr B 2062-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pär Andersson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kristianstad

Läs mer

B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om rattfylleri m.m.

B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om rattfylleri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2008-12-19 Ö 4667-08 Rotel 03 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i

Läs mer

BARN- & UNGDOMSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommun arbetar efter en barn- och ungdomsplan som utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. Nästan alla länder i världen

Läs mer