insamling nu gemensam satsning gav snabb haiti-hjälp unicef samlar in mest i Sverige en tidning från frii

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "insamling nu gemensam satsning gav snabb haiti-hjälp unicef samlar in mest i Sverige en tidning från frii"

Transkript

1 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 106 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professionell insamling. År 2007 antogs FRIIs Kvalitetskod. Nyckelord i insamling är respekt, öppenhet, kvalitet och engagemang årgång 16 insamling nu en tidning från frii gemensam satsning gav snabb haiti-hjälp PROV PÅ NYTT ARBETSSÄTT GIVARNA BEHÖVER INTE VÄLJA SIDAN 8 unicef samlar in mest i Sverige PRELIMINÄRA RESULTAT FRÅN 67 ORGANISATIONER STARKA SIFFROR TROTS FINANSORO SIDAN 5 l lång rättegång väntar röda kors-chef 4 l csr-satsning ger dubbel effekt 11 l flera kampanjer i jakt på 50-öring 11 Shia Enad kraft för de mest utsatta SIDAN 14

2 friizon Kalendarium APRIL AFP International Conference on Fundraising, Baltimore International Fundraising Festival, Prag 20.4 Introduktion till FRIIs Kvalitetskod för nya medlemmar 22.4 FRIIs kodrapportutbildning ett kurstillfälle, komprimerat format 29.4 FRIIs årsmöte MAJ 2.5 Unicefs Humorgala i Tv InsamlingsForum 2010, Skogshem & Wijk Lidingö Polish Fundraising Conference, Warszawa 19.5 Återträff för deltagarna som gick FRIIs introduktionskurs i fundraising mars JUNI IBC Euroforum anordnar konferens för stiftelser och ideella organisationer. Bland annat intern kontroll och moderniserade skatteoch momsregler. JULI National Fundraising Convention, London läs mer om Vad Som händer I frii Annonsera För information och bokning: kontakta Press Art. Tel , Annonspriser Helsida: kr Halvsida: kr Kvartssida: kr FRII-medlemmar betalar 50 procent av angivna priser. För bokningsstopp, tekniska specifikationer och utgivningsdatum se klicka på Medlem och sedan Insamling Nu ledaren kritik mot ersättningar Stort ansvar kräver en rimlig lön lönenivån för de ledande befattningshavarna i de idéburna organisationerna granskas just nu av media. Det är viktigt och bra att våra organisationer synas och diskuteras offentligt. Vi välkomnar denna diskussion. Men det är också viktigt att debatten förs utifrån en saklig grund. Landets ledande insamlingsorganisationer är medlemmar i FRII och tillämpar FRIIs Kvalitetskod. Koden anger att medlemmarna öppet ska redovisa lönenivån för högst anställda tjänsteman samt storleken på eventuellt arvode och ersättningar till styrelsen i organisationens årsredovisning och på webbplatsen. Varje organisation har att själv fastställa nivån på dessa ersättningar. för en organisation med omfattande verksamhet krävs stora ideella insatser från medlemmar och sympatisörer, men också att organisationen leds på ett professionellt sätt. Chefstjänstemannen har en mycket viktig uppgift. Han/hon ska på styrelsens uppdrag leda genomförandet av organisationens mål. Det ideella uppdraget ska omsättas i handling. Han/hon har det yttersta ansvaret inför styrelse, medlemmar, givare och andra intressenter för att verksamheten sköts på ett seriöst och oklanderligt sätt. en InSamlIngSorganISatIon omsätter ofta tiotals miljoner kronor och personalgrupper finns ofta såväl i Sverige som utomlands. En rad samarbetspartners finns. Detta ställer stora krav på ledarskap. Chefstjänstemannen företräder sin organisation utåt. Organisationens framgång bygger på det Vem tycker du har gjort sig förtjänt av att nomineras till 2009 års insamlare? Kanske är det du själv eller din egen organisation? Kanske är det en kollega? I samband med InsamlingsForum den 4-5 maj offentliggörs vem som blivit Årets Insamlare Skicka in ditt förslag tillsammans med en motivering till senast den 19 april. Följande kriterier gäller för nominering till Årets Insamlare 2009: l Originell idé och nytänkande i insamlingsarbetet l Ger fler effekter än endast pengar förtroende man lyckas skapa i sin omvärld. För att kunna rekrytera en ledare som kan axla ett sådant ansvar måste organisationen kunna erbjuda en bra och rimlig lön. Ansvaret för insamlingsorganisationerna bör endast anförtros åt de bästa krafterna. Förtroendet från givarna att förvalta insamlade medel kräver detta. En insamlingsorganisation har ofta sina huvudsakliga resurser från givarnas pengar. Svensk Insamlingskontroll har regler för hur mycket av det skänkta bidraget som minst ska gå till ändamålet. FRIIs medlemmar följer dessa regler. den högsta tjänstemannen i en organisation har ofta ett kontrakt som är begränsat i tiden. Han/hon omfattas inte av LAS (Lagen om anställningsskydd) utan kan vid ev uppsägning tvingas lämna organisationen omedelbart. Några organisationer tillämpar därför avgångsvederlag för chefstjänstemannen. en professionell insamlingsorganisation ska ha en engagerad styrelse, en duktig chef, en kompetent personal och hängivna givare, medlemmar och frivilliga. ANNA HÄGG-SJöQUIST ORDFöRANDE I FRII dags att nominera årets Insamlare 2009 l Kan stimulera andra insamlare l Genomförs gärna under medverkan av ideella krafter l Ger bra resultat i förhållande till satsat kapital l Framgångsrikt arbete i syfte att stärka organisationens varumärke och därmed öka intäkterna l Både enskilda personer och organisationer kan komma i fråga för priset l Insamlingen måste ha använt 90-konto eller skett inom ramen för en organisation med 90- konto l Insamlingen ska ha skett under insamling nu Information och nyheter från FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Redaktör: Peter Rehnfeldt/Press Art. tel: , Redaktion: Maria Ros Jernberg, Caroline Edelstam Molin, Eva Nordenstam, Pernilla Norström, Peter Rehnfeldt, Erik Zachrison och Marie von Zeipel. Ansvarig utgivare: Erik Zachrison. Adress: FRII, Box 2054, Stockholm. Besöksadress: Skeppsbron 28 Tel: /92, fax E-post: Nätet: Omslagsbild: Talia Frenkel, Amerikanska Röda Korset Tryck: Elanders Tofters 2010 Upplaga: ex, utgivning 4 ggr/år ISSN Om du medverkar i insamling nu ger du samtidigt ditt tillstånd till att FRII får använda materialet i elektronisk version av tidningen. 2 insamling nu

3 kommenterat: toppen botten Snabb mobilisering gav gott resultat Vilken enorm givarvilja och generositet vi fick uppleva efter jordbävningen i Haiti i mitten av januari. På fyra veckor noterades över 200 miljoner kronor i insamlingen till förmån för katastrofens offer. Tack till FRIIs medlemmar som blixtsnabbt mobiliserade. Felaktiga rubriker om avlönat arbete Trist med flera mediala övertramp kring löner och ersättningar hos FRIIs medlemmar under den senaste tiden. Till exempel de stoppar dina gåvor i egna fickor när det handlar om avlönade tjänstemän som gör sitt jobb. Det är billiga poäng. Aktuella frågor om insamling i politiken Sedan årsskiftet har FRII fortsatt ett aktivt arbete med avdragsrätt för gåvor. FRIIs styrelse har tillsatt en arbetsgrupp som leds av Dan Tavares, Cancerfonden. Dan Tavares och Erik Zachrison publicerade ett debattinlägg i tidningen Dagen i januari. Under samma period publicerades tre andra debattinlägg av andra skribenter i de stora tidningarna och den 12 februari ytterligare en artikel på DN Debatt. Alf Svensson (kd) har skrivit en positiv debattartikel i UNT. Arbetsgruppen har skrivit ett brev till samtliga riksdagsledamöter i allianspartierna och följt upp med telefonsamtal till ledamöterna inom (kd). FRII planerar en ny gallup hos allmänheten under mars för att ta temperaturen på folks inställning i frågan. Den statliga momsutredningen Ds 2009:58 Mervärdesskatt för den ideella sektorn : FRII är remissinstans och remisstiden går ut 31 mars. FRII samarbetar med momsexperter inom KPMG. FRII avser att delge medlemmar ett utkast till remissvar under första hälften av mars månad så att medlemmarna har tid att avge egna svar. FRII bedömer att det är av vikt att så många organisationer som möjligt lämnar in synpunkter Kampanj banar väg för samarbete TV4-Gruppen som ju saknar en egen Radiohjälpen planerade omgående för egna insatser för Haiti. Tillsammans med FRII drog gruppen snabbt igång en omfattande kampanj Hjälp Haiti. Detta bådar gott för framtida samarbete. InsamlingsForum maj 2010, Skogshem & Wijk, Lidingö Ogrundad syn på lönenivåer Charity Rating har oombedd kastat sig in i debatten om löner och ersättning i vår sektor. VD Thomas Sundén uttrycker vad han tycker är orimliga nivåer. FRII kommer att fortsätta att slåss för kompetens och professionalism hos FRIIs medlemmar. på utredningen till Finansdepartementet. Strax före årsskiftet kom regeringens proposition till riksdagen 2009/10:55 En politik för det civila samhället. Regeringen ersätter den tidigare folkrörelsepolitiken med detta nya begrepp. Man tar ett helhetsgrepp för frågor på den särskilda arena som utgörs av ideella föreningar, stiftelser, trossamfund men även nätverk, upprop och andra fria aktörer. Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om det civila samhället presenteras liksom initiativ rörande statistik om sektorn. ERIK ZACHRISON Ken Burnett, Alan Clayton, Annika Lidne, Maj Bonde Teir, Ida Hult och många andra spännande personer kommer! Gör du? Den 4-5 maj går årets InsamlingsForum av stapeln. Årets konferens bjuder på ett fullspäckat schema med två ledord i fokus Förändring och Förståelse. Vi lever i en föränderlig värld, men förstår vi hur dessa förändringar påverkar vårt arbete. Det handlar om att förstå givarnas behov och drivkrafter, varför företag agerar som de gör, varför en DR-enhet fungerar jättebra men inte en annan. Det handlar om att förstå vilka förändringar i vår omvärld som påverkar vår verksamhet och vad det ställer för krav på oss. Årets program bjuder på en hel del nya inslag. Förutom en mängd spännande presentationer får du även träffa en rad av branschens mest erfarna leverantörer. Boka den 4-5 maj i kalendern redan nu. Inbjudan och definitivt program kommer i slutet av mars. Håll utkik i posthögen och på FRII har nu mer än 100 medlemmar Strax före jul kunde FRII välkomna Prostatacancerförbundet som sin hundrade medlem. I december valdes åtta nya medlemmar in och i januari var det dags för tre till. FRII har därmed 106 medlemmar idag, och vi vill hälsa alla de nya medlemmarna varmt välkomna: Stödföreningen Barbro Johanssons Fond för Utbildning av Flickor i Tanzania, Peace Parks Foundation Sweden, STROKE Riksförbundet, Prostatacancerförbundet, Latinamerikagrupperna, Djurskyddet Sverige, Tostan Sverige, Friluftsfrämjandet, Ren Idrott, Star for Life och Kristna Fredsrörelsen. ANNONS Insamlare till Hjärtebarnsförbundet söker insamlare för att bygga upp för en nystart av Hjärtebarnsfonden. Insamlaren ska ha övergripande ansvar för insamlingsverksamheten och bygga upp en strategi för fonden, utarbeta material för insamling med mera. Arbetet kräver gedigen erfarenhet av insamling och marknadsföring. Vi ser gärna att du har ett engagemang och är intresserad av frågor gällande barn och ungdomar med medicinskt handikapp och vana av att arbeta med olika professioner. Sista ansökningsdag den 19 mars. Hjärtebarnsfonden förvaltas av Hjärtebarnsförbundet. Fonden disponerar PG och BG som står under SFI:s kontroll. Läs mer på eller kontakta för mer information. MRJ insamling nu

4 aktuellt anmälan om jäv i läkarmissionen de SenaSte månaderna har varit turbulenta i Läkarmissionen. Den nya direktorn Josefine Hörnberg och en styrelseledamot avgick i december sedan styrelsen inte velat göra en extern granskning av verksamheten. I samband med det uppmärksammade tidningen Dagen att Läkarmissionen länge köpt tjänster av företaget STC där Läkarmissionens styrelseordförande Ingvar Guldstrand varit delägare och vd. En anonym anmälan om jäv i samma ärende har också lämnats in till Länsstyrelsen. En revision av verksamheten presenterades sedan i februari som visade att någon jävsituation inte förekommit. Det har visats att avtalen med STC beträffande materialinköp varit förmånliga i förhållande till övriga inhämtade offerter. Läkarmissionen har därför inte lidit någon ekonomisk skada av förbindelsen, som upphört skriver Läkarmissionen i ett pressmeddelande. Conny Sjöberg, insamlingsoch informationsansvarig, har inte märkt av några reaktioner från givarna på det som inträffat. Nej, det har varit väldigt lite frågor och kommentarer. Däremot har vi kommunicerat mycket internt för att rubrikerna inte ska väcka oro eller bidra till missförstånd bland medarbetarna, säger han. En policy om hur inköp ska ske framöver diskuteras nu i styrelsen. PETER REHNFELDT l Bedrägerihärvan flera dagars rättegång i april Den 21 april inleds rättegången mot Röda Korsets tidigare kommunikationschef Johan af Donner. Den beräknas kunna pågå upp till fem dagar. Åtalet rör bland annat grovt bedrägeri. Två leverantörer står också medåtalade. Samtliga riskerar fleråriga fängelsestraff om de fälls. åtalspunkerna rör bland annat grovt bedrägeri alternativt grov trolöshet mot huvudman. Svindeln handlar om falska fakturor för Cancerfonden på 2,5 miljoner kronor och för Röda Korset på 5,2 miljoner kronor. Dessutom ska af Donner på egen hand ha lurat till sig kronor som betalats direkt till hans personliga konto. Pengarna har i stor postkodlotteriet stoppar stöd från andra lotterier PostkodLotteriets krav att förmånstagarna inte får delta i eller ta ta emot pengar från andra lotterier, har mötts med tystnad i den ideella sektorn. kraven bidrar till en inlåsningseffekt som inte gynnar mångfalden. Av principiella skäl tycker jag det ska finnas en konkurrens på marknaden som motverkar monopol och protektionism, säger lotterikonsult Ingrid Jerneborg Glimne. Kritiken tillbakavisas av PostkodLotteriet som menar att tydliga regler gynnar överskottet till organisationerna. Om man är förmånstagare hos PostkodLotteriet är vår policy att man som regel inte deltar i några andra rikslotterier. Vi drivs som ett företag på en konkurrensutsatt marknad och agerar utifrån de affärsmässiga grunder som vi tror bäst bidrar till att generera det överskott som alla lotteriets förmånstagare får dela på, säger Anna Wieslander, kommunikations- och välgörenhetschef på Svenska PostkodLotteriet. MARIE von ZEIPEL utsträckning använts för lyxkonsumtion, enligt åklagare Alf Johansson. Vi har skärpt rutinerna ytterligare vid rekrytering av chefer, uppgraderat vårt ekonomisystem och utbildat anställda i konterings- och attestrutiner. Dessutom har vi infört en uppförandekod med whistleblowing. Det innebär att någon, som har en misstanke om brottsligt förfarande eller oegentligheter, konfidentiellt kan anmäla detta, säger Röda Korsets generalsekreterare Christer Zettergren i ett pressmeddelande. Processen med att rekrytera en ny kommunikationschef har satts igång och pågår under våren, säger Ann-Charlotte Johansson, t f kommunikationschef. MARIE von ZEIPEL Swedbanks fondsparare bidrar med 40 miljoner I samband med Hjärtedagen den 15 februari fick en rad ideella organisationer ta emot 40 miljoner kronor från spararna i Swedbanks fonder. de 10 organisationer som fick störst bidrag från fonderna är Amnesty International 5,4 miljoner kronor, Rädda Barnen 5,0 Barncancerfonden 2,8, SOS-Barnbyar 2,3, Sveriges Ingenjörers Miljöfond 2,2, EFS 1,4, Diakonia 1,2, Svenska Diabetesförbundet 1,1, Svenska Missionskyrkan 1,1 och Riksförbundet FUB 0,9. Intresset för att skänka pengar har ökat i år enligt en undersökning som gjorts på uppdrag av Swedbank. Mest positiva till ideella fonder är unga mellan år där 83 procent tycker att det är bra att spara och samtidigt stödja ideella organisationer. Undersökningen visar också att 66 procent av svenskarna har skänkt pengar till en ideell organisation de senaste sex månaderna, en ökning med sex procent jämfört med föregående år. När det gäller den yngre målgruppen har 52 procent skänkt pengar. MARIE von ZEIPEL Välkommen att kontakta Susanne Malmqvist! Birger Jarlsgatan Stockholm insamling nu

5 l Året i siffror preliminära resultat Så mycket samlades in 2009 FRII-medlem (prel. insamling i miljoner kr) Kommentar AMREF 0,8 1 A Non Smoking Generation 0,7 1,2 A World Of Friends 0,7 1 Action Aid Alzheimerfonden Amnesty International Ökar igen, 26 procent Astma- och Allergiförbundet 2 5,6 Barncancerfonden Ökar 8 procent Barndiabetesfonden 9 7,5 Ökar 20 procent Barnfonden Blomsterfonden 6 5 Bris ,4 från Postkodlotteriet Bröd till Bröder 9,5 9,9 Cancerfonden Näst störst i Sverige Civil Rights Defenders 0,2 Ny medlem Clowner utan Gränser 2 3,7 Diakonia Diakonistiftelsen Samariterhemmet 3,4 Ny medlem Djurens Rätt Många testamenten Djurskyddet Sverige 3,8 Ny medlem ECPAT Sverige 4 4 EFS Fler gåvor, mindre testamenten Ersta diakoni Forska Utan Djurförsök 3,3 3,1 Nytt namn 2009 Göteborgs kyrkliga stadsmission Mkr i testamenten Hela Människan 0,3 0,8 Hjärnfonden Hjärt-Lungfonden Ökar med 22 procent Hörselskadades Riksförbund Individuell Människohjälp Mindre i testamenten Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond 1,6 0,8 Donation på 1 Mkr Kooperation Utan Gränser ,5 Mkr från Postkodlotteriet Kvinna till Kvinna 3 1,5 Dubbelt upp! Latinamerikagrupperna 1,9 Ny medlem Läkarmissionen Läkare Utan Gränser Mentor Sverige Naturskyddsföreningen NHR Mkr från Postkodlotteriet Peace Parks Foundation 26 Ny medlem Personskadeförbundet RTP 2,8 2,5 Plan Sverige PMU Interlife RBU 2,3 1,9 Fler testamenten Reumatikerförbundet procent mer än 2008 Rädda Barnen SHIA 0,3 Ny medlem Sjöräddningssällskapet Färre gåvor, fler medlemmar Skandinaviska Barnmissionen Sociala Missionen 2,8 2,8 SOS-Barnbyar Stiftelsen Nordens Ark 8,7 Ny medlem Stockholms Stadsmission Ökar med 27,5 procent Svenska Afghanistankommittén Svenska FN-förbundet 2 1,9 STROKE-Riksförbundet 2,8 Stödföreningen för Barbro Johanssons Fond för utbildning av flickor i Tanzania från Radiohjälpen Svenska Bibelsällskapet 4,5 4,8 Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 1 1 Svenska kyrkan Mindre testamentesintäkter Svenska Röda Korset Preliminär uppskattning (siffror från kretsar klara i april) Svenska Scoutrådet Unicef Sverige procent från företag vi-skogen WaterAid Sverige 2 Ny medlem World Childhood Foundation världsnaturfonden WWF unicef samlar in mest i Sverige Unicef Sverige fortsätter att öka sin insamling. Efter att nästan ha fördubblat siffrorna 2008 steg de ytterligare till preliminära 479 miljoner kronor Det gör Unicef till landets största insamlingsorganisation. VÉronIQue lönnerblad, generalsekreterare på Unicef Sverige är mycket glad över 2009 års resultat och nyheten om att vara Sveriges största insamlingsorganisation. Vi var lite oroliga inför 2009 eftersom effekterna Véronique Lönnerblad, Unicef. av finanskrisen inte gick att förutspå. Men nu ser vi att så gott som alla insamlingskanaler visar stigande siffror, säger hon. 251 miljoner av de insamlade pengarna kommer från företag. De största givarna är världskoncernerna Ikea och H&M. Pengar från Postkodlotteriet gav en intäkt på cirka 22 miljoner. Men de privata givarna har samtidigt blivit många fler. Vårt budskap har nått fram om att bli Världsförälder, ge långsiktigt stöd och att hjälpa barn och deras familjer, säger Véronique Lönnerblad. Strategin i år följer samma framgångsrika mönster som tidigare: Vi fortsätter att värna om våra Världsföräldrar och ser en potential i att utveckla fler företagssamarbeten, säger Véronique Lönnerblad. cancerfonden har tidigare varit den FRII-medlem som årligen samlat in mest pengar. Förra året steg resultatet ytterligare till den preliminära siffran 433 miljoner kronor. Det visar på starkt engagemang och att bedrägerihärvan som avslöjats inte fått givarna att minska sitt stöd. Många andra organisationer visar också ökade resultat trots att finansoron satte stark prägel på Sveriges ekonomi under förra året. PETER REHNFELDT insamling nu

6 aktuellt Stopp för lotter i pantautomat Planerna på att starta ett returpantlotteri i Sverige har återigen grusats. Regeringsrätten beslöt nyligen att inte pröva fallet. I Norge pågår däremot lotteriet för fullt i en rad livsmedelsbutiker i samarbete med Röda Korset. Vi fick ingen prövning i regeringsrätten. Så tyvärr gäller kammarrättens nej till pantlotteriet fortfarande. Nu får organisationerna och de som äger konceptet besluta hur de vill gå vidare. Nästa steg är politisk dialog och förhoppningsvis ett särskilt tillstånd från regeringen, säger konsult Ingrid Jerneborg Glimne som är lotteriföreståndare och företräder de ideella organisationerna bakom lotteriet. Initiativtagare är Svenska Röda Korset, stiftelsen World Childhood Foundation och Världsnaturfonden WWF. Planerna på lotteriet har varit igång sedan Tanken var att det skulle lanseras av ICA för att öka återvinningen av burkar och samla in pengar till arbetet med miljö, bistånd och utsatta barn. Genom att trycka på biståndsknappen skulle kunderna kunna vinna både låga och höga vinster med högsta vinstchans på två miljoner kronor. Men två instanser har sagt nej med motiveringen att det är ett automatspel och inte lotteri. Efter 20 månaders handläggning beslöt regeringsrätten i början av februari att inte pröva fallet i högsta instans. I Norge pågår systerlotteriet Panto för fullt i REMA-butikerna och i många ICA-och Rimiaffärer. Där har en speciell lag stiftats till stöd för Panto. När vinsterna utbetalats får Röda Korset hälften av intäkterna. Ägare är Play Safe Norway, Thon-gruppen och Tomra som har investerat 30 miljoner i systemet. De svenska organisationerna har ännu inte beslutat hur de går vidare. Marie von Zeipel l Kvalitetskontroll Lunds universitet får 90-konto Insamlingsstiftelsen Forska Lund har nyligen beviljats 90-konto av Svensk insamlingskontroll, SFI. Det blir den första insamlingen vid ett universitet som granskas på samma sätt som andra insamlingsorganisationer. Forska Lund startades 2008 och har sedan dess samlat in kronor. Stiftelsen ändamål är att främja forskning och utbildning vid Lunds universitet. Stiftelsen är självständig och ger stöd till personer och verksamheter inom universitetets alla områden. Ulrika Nilsson, insamlingsansvarig och ledamot i styrelsen berättar: Många gånger får vi minnesgåvor, mindre företagsgåvor och regelbundna gåvor till ett specifikt forskningsområde från en privat bidragsgivare. Med det som bakgrund tror vi att ett 90-konto bidrar till att effektivt kvalitetssäkra vår insamling och ge oss ett starkt fokus på att insamlade medel går till ändamålet. Givarna har möjlighet att öronmärka sina gåvor för ett visst ändamål. I de fall då en gåva saknar önskat ändamål avgör stiftelsens styrelse hur pengarna ska fördelas till olika forskningsprojekt. Stiftelsen har inget ansökningsförfarande. Sovsäckar nej tack! En grupp riksdagsledamöter har samlat in sovsäckar för att kunna skänka dem till hemlösa i Stockholm. Men initiativet får kritik från olika håll. Det är en vidrig människosyn som att vi inte vore värda nåt bättre, säger Rolf Nilsson, ordförande i föreningen Stockholms hemlösa i Expressen. S-ledamoten Monica Green har också reagerat mot insamlingen och menar att det är viktigare att politikerna för en politik som gör det möjligt att få arbete och bostad. pr Varningslistan Följande organisationer bedriver idag rikstäckande insamling hos allmänheten. I vissa fall sker insamlingen på ett oansvarigt eller oetiskt sätt. I Sverige finns sedan många år ett system med kontrollerad insamling under överinseende av Stiftelsen Svensk Insamlingskontroll SFI. Nedanstående organisationers insamlingar står inte under denna kontroll. Därför rekommenderar FRII att inte skänka pengar till följande organisationer: Al-Aqsa Spannmål Stiftelse Baltic 2000 Cancerhjälpfonden Cancer- och Allergifonden Cancer- och Allergifondens Stödförening Cancer- och Barnhjälpen Cancer- och Miljöfonden CMF Ulrika Nilsson, Forska Lund. Hittills har kanalerna för insamling vart mer reaktiva än proaktiva, säger Ulrika Nilsson. Forskarna får ofta frågor om hur en givare kan stödja ett forskningsområde och därigenon bidrar de till att marknadsföra olika projekt genom sina nätverk. Forska Lund kan då hjälpa till att förmedla gåvan på ett kvalitetsmässigt och effektivt sätt. En viktig del i stiftelsens verksamhet är att lyfta fram det stora antalet discipliner vid universitet. Forska Lund vill också visa att varje gåva stor som liten är viktig för utbildning och forskning. Men insamlingen syftar också till att inspirera studenterna. Vi kommer att ha en websida och tryckt material som våra intressenter kan ta del av, säger Ulrika Nilsson. Externa medel fått allt större betydelse för finansiering av många forskningsprojekt vid universitetet. En stor del av den forskning som bedrivs existerar idag tack vare donationer. CAROLINE EDELSTAM-MOLIN Vadslagning stoppades Västerås stift har fått en tillrättavisning av Lotteriinspektionen efter att ha uppmanat till vadslagning om biskop Tomas Söderberg sluttid i Vasaloppet. Något tillstånd för vadslagningen fanns inte och förstapriset en weekend i Rättvik togs bort. Istället blir det en insamling till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Man får inte göra så i Sverige. Ibland blir jag lite trött på att vara svensk, säger Pelle Söderbäck, internationell handläggare vid Västerås Stift till Sveriges Radio. pr CURO Riksföreningen för cancersjuka Developing World Clothing 4-Life FRF-Stiftelsen Fonden för Rehab o medicinsk forskning Fria Kristna Missionshjälpen FKM Främjande av den iranska kulturen FIK Gatubarnsföreningen Hjälpfonden Hjärtehjälpen Humana Sverige/UFF U-landshjälp från Folk till Folk Innocent Child/Krigets Oskyldiga Insamlingsstiftelsen för Handikappades Rekreation Klädinsamling Service Mojahedin Sympatisör Förening MSF Neurologisk Handikapp och Cancerforskning NHC NYTEX Orphan Home Care SADF Alzheimer och Demensforskning Samhällsfonden/Svenska Samhällsfonden Stockholmsstorken/Storken Svenska Smärtafonden Sveriges Cancersjukas Riksförbund Telehjälpen insamling nu

7 l Aktiegåvan Ny regel för ägare Kampanjen Aktiegåvan har som mål att visa hur det går till att ge bort en aktieutdelning. Årets budskap riktas också till landets alla fåmansbolag, som nu har fått klartecken för att skattefritt donera sina utdelningar till ideella organisationer. Stockholms Stadsmission söker en kommunikativ projektledare för insamling enskilda. För mer information vi har tagit fram årets kommunikationsstrategi och håller nu på att ta fram informationsmaterial, rapporterar Niklas Sjöberg, projektledare för kampanjen Aktiegåvan. I år deltar 44 FRII-medlemmar i kampanjen. Förhoppningen är att samla in minst 20 miljoner kronor och att årets gåvor ska ha en bättre fördelning mellan de stora och små organisationerna som deltar. I fjol var fördelningen väldigt ojämn. Några av de mindre organisationerna fick inte in en enda utdelning, säger Niklas Sjöberg. Ett problem som kampanjen brottats med sedan starten för två år sedan är bankernas rutiner för att administrera aktiegåvorna. De är invecklade och ibland otillgängliga. Något stöd för att de ska förenklas har inte funnits. Genom att lyfta fram hur en aktiegåva går till slår vi två flugor i en smäll. Givaren kan se processen, och vi sätter lite extra tryck på bankerna för att de ska förbättra sina rutiner, säger Niklas Sjöberg gav Aktiegåvan 18 miljoner till de ideella organisationerna. Förra året var siffran lägre, drygt 15 miljoner. Finanskrisen bidrog till att många bolag höll ned sina utdelningar. I år ser de ut som att aktieutdelningarna generellt är högre, framförallt bland de större bolagen. Det kommer sannolikt att bidra positivt till kampanjens resultat, säger Niklas Sjöberg. Den som vill donera en aktieutdelning 44 medlemmar i FRII deltar i Aktiegåvan Målet är att få in 20 miljoner kronor. måste meddela sin bank minst en vecka före stämman i det bolag som står för utdelningen. Merparten av de stora börsbolagen med många ägare håller i regel sina stämmor i april och maj. Så redan nu är det dags för kampanjen att föra ut sitt budskap. Vi går ut både i tryckt och i digital media och försöker samordna lanseringen med de 44 organisationer som deltar så att de också kan föra ut budskapet via sina kanaler, berättar Niklas Sjöberg. Nytt för i år är att delägare i landets fåmansbolag kan skänka sina aktieutdelningar utan att behöva betala skatt. En dom i Regeringsrätten i höstas slog fast att även dessa cirka bolag nu omfattas av de regler som tidigare bara gällt för börsnoterade företag. Nu har vi en mycket större och bredare målgrupp, och det är inte helt enkelt att ringa in alla dessa ägare som en enhet när vi ska vända oss till dem. Men vi siktar på att tala till de fysiska personerna och inte till bolagen, säger Niklas Sjöberg. I maj görs en utvärdering, men först i höst räknar han med att FRII ska kunna presentera ett resultat av hur årets kampanj har utfallit. Peter Rehnfeldt Flyg till udda destinationer? Då är vi resebyrån för dig! Vi har kunskap och erfarenhet och kan erbjuda dig RAPTIM SPECIALPRISER! Världen börjar i Tranås! Välkommen! Europa: Afrika: Övriga Världen: insamling nu

8 tema hjälp haiti Gemensam insats gav positiva reaktioner Redan dagen efter att Haiti skakats av den kraftiga jordbävningen startade flera FRIImedlemmar insamlingar till de drabbade. Många insåg också att katastrofen var oerhört omfattande och idéen till en gemensam insats föddes. Med mycket kort varsel samlades 14 organisationer i en gemensam insamling Hjälp Haiti samordnad av FRII. text: peter rehnfeldt Foto: tv4 Initiativet till insamlingen Hjälp Haiti kom från TV4. Det fanns en önskan om att göra något för jordbävningsoffren, och att fler än en organisation skulle delta i en insamling. Måndagen den 18 januari fick FRII en förfrågan från TV4 och gensvaret från FRIIs medlemmar dröjde inte länge. Inom 24 timmar hade 14 organisationer tackat ja till att delta. Bara några dagar senare, lördagen den 23 januari, skulle alla de 14 organisationerna vara med i Nyhetsmorgon lördag i en 2,5 timmar direktsändning med fokus på Haiti. Men det fanns ett problem att lösa, att få ett 90-konto kopplat till kampanjen. Att visa upp 14 olika SMS- och kontonummer i rutan var inte ett alternativ. I vanliga fall krävs det tid för granskning av de organisationer och kampanjer som ansöker om ett 90-konto. Men genom ett snabbt agerande av Svensk Insamlingskontroll, SFI kunde ett konto ställas till förfogande. Ett annat problem som måste lösas var att öppna de kanaler som givarna skulle kunna använda för att ge sitt stöd. Med gemensamma krafter från leverantörer, FRII och Plan Sverige fanns det inom två dagar både SMS-lösningar och telefonnummer färdiga att använda. FRII deltog i planeringsmöten med TV4 gällande innehållet i programmet. TV4 tog fram grafik och kontaktade sina annonsörer och samarbetspartners med information om insamlingen och en uppmaning att vara med och bidra. På fredagen, dagen innan sändning, träffades de 14 medverkande organisationerna, FRII och TV4 tillsammans för första gången. Att man tillsammans skulle kunna samla in 10 miljoner bedömdes som rimligt, trots att andra kampanjer pågick för fullt. Chatten, som alla 14 organisationerna skulle delta i under sändning, testades. På lördagen startade programmet klockan nio. I studion fanns representanter från de 14 Vill du vara med och kämpa för barns rättigheter? Vi söker en resultatinriktad chef för insamling från privatpersoner UNICEF Sverige har vuxit mycket snabbt under ett antal år och det vill vi fortsätta med. En avgörande faktor bakom våra framgångar har varit arbetet med att värva Världsföräldrar, månatliga givare, och idag är det Världsföräldrar som är med och kämpar för barns rättigheter. Nu söker vi en erfaren insamlare som kan leda det fortsatta arbetet med insamling från privatpersoner. Erfaren insamlare och ledare För att söka den här tjänsten ska du ha: flera års erfarenhet av insamling och/eller konsumentmarknadsföring flera års erfarenhet av ledarskap ett starkt engagemang för barns rättigheter Sista ansökningsdag 31 mars. Om du vill ha ytterligare information om tjänsten ber vi dig kontakta: Jan Friberg Läs hela annonsen på Ansökan skickas till OM UNICEF UNICEF, världens största barnrättsorganisation, finns på plats i 155 utvecklingsländer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Därför arbetar UNICEF förebyggande och långsiktigt ända upp på regeringsnivå. insamling nu

9 FRIIs Maria Ros jernberg rapporterade insamlingsresultaten under Hjälp Haiti-galan. Laleh var en av artisterna som framträdde i studion. Representanter från 14 FRII-medlemmar fanns på plats för att chatta med givarna och berätta om sina insatser för katastrofens offer. organisationerna och FRII. Tittarna uppmanades att ringa, SMS:a eller maila in sina gåvor. Lasse Bengtsson var programledare och Tomas Ledin, Laleh och Bo Kaspers orkester framträdde. Många givare valde att bidra med större gåvor och utmanade även andra att ge sitt stöd. Intervjuer med organisationerna i studion varvades med reportage och kommentarer från Haiti. När sändningen var slut hade 11,2 miljoner kronor samlats in. På söndagen uppgick insamlingen till 12,9 miljoner kronor. Det gemensamma 90-kontot kommer att vara öppet fram till den sista maj. De 14 organisationerna som medverkade visade stor tilltro genom att hoppa på något de inte visste vad det skulle bli, säger Maria Ros Jernberg på FRII. Hon tror att insamlingen, förutom att ge stöd till jordbävningens offer, har bidragit till en positiv syn på insamlingsbranschen och lyft fram organisationernas gemensamma strävan. En diskussion kan också inledas om att bygga upp en gemensam katastroforganisation som står i beredskap vid extraordinära händelser. Där skulle Giro 555 i Holland och DEC i Storbritannien kunna vara vägledande. FRII har varit mycket i fokus i samband med Hjälp Haiti, men Maria Ros Jernberg vill understryka att FRIIs kärnverksamhet inte är att bedriva insamling. Hjälp Haiti var en extraordinär insats i ett extraordinärt läge. En insats som fått mycket positiv respons som förhoppningsvis stärker människors syn på hela branschen. Och det sistnämnda är ju en del av FRIIs kärnverksamhet. En av alla de som uppmärksammade Hjälp Haiti-insamlingen var Andreas Wistrand, sångare i dansbandet Highlights. Hans initiativ utmynnade i en specialskriven låt som skänkts till insamlingen. Låten heter Wake Up World och alla inblandade har ställt upp gratis och skänker alla ekonomiska rättigheter till insamlingen. Erikshjälpen: Fördel att göra nytta tillsammans Erikshjälpens 46 Second Hand-butiker skänkte sina dagskassor eller överskott till Hjälp Haiti den 23 januari. Totalt blev summan 1,5 miljoner kronor. Några gånger varje år skänks dagskassan till ett specifikt ändamål, till exempel vid Världens Barn-galan och vid firandet av Eriksdagen. Det här blev ytterligare ett tillfälle, säger Louise Nordlund-Isaksson, chef för Erikshjälpens insamling och kommunikation. Liksom för de övriga 14 organisationerna som var med i Hjälp Haiti fanns det inte mycket tid över till att fundera om att delta i kampanjen eller inte. Vi tvekade inte, utan kände snarare en stolthet över att få förfrågan. Vi är stationerade i Småland, men kunde med kort varsel vara på plats i tv-studion i Stockholm, säger Louise Nordlund-Isaksson. Hon ser flera likheter med Världens Barn-kampanjen där Erikshjälpen medverkat nästan alla år. Vi ser det som en fördel att flera kan göra nytta tillsammans och på olika sätt bidra LUG: Vi vill undvika öronmärkta gåvor Läkare Utan Gränser deltog inte i Hjälp Haiti, vilket främst beror på att man försöker undvika att pengar öronmärks för ett specifikt ändamål. Bara några veckor efter tsunamin 2004 var vi tvungna att stoppa insamlingen till flodvågskatastrofens offer. Det hade kommit in många gåvor under en kort tid och vi kunde inte använda alla i det berörda området, berättar Kristina Boberg, insamlingsansvarig på Läkare Utan Gränser. Organisationen fick in närmare 32 öronmärkta miljoner bara i Sverige i samband med tsunamin. För att kunna använda pengarna på andra platser kontaktades givarna och tillfrågades om det gick bra att gåvorna omfördelades. De allra flesta tyckte att deras gåvor kunde användas vid andra kriser, säger Kristina Boberg. Men situationen som uppstått krävde resurser. För att undvika att den upprepades skapade Läkare Utan Gränser en kort tid därefter Akutfonden. Den gör att pengar snabbt finns tillgängliga när en kris eller katastrof inträffar, oavsett om uppmärksamheten bland allmänheten är stor eller inte. Just nu är vi verksamma på cirka 70 till ett gemensamt ändamål. Det visar givarna att vi står sida vid sida och inte som konkurrenter, säger Louise Nordlund-Isaksson. Erikshjälpens egen insamling till Haiti pågår samtidigt som Hjälp Haiti. Louise Nordlund-Isaksson ser inte att de två kampanjerna kolliderar. Nej, vår egen kampanj kommer att pågå under en lång tid och omfattar framförallt att skicka sjukvårdsmaterial. Därefter kommer vi att rikta insatserna mot att bidra till den ännu mer långsiktiga uppbyggnaden. platser över hela världen. En del av dem, som till exempel Afrikas horn, uppmärksammas inte i media trots att behovet av humanitär hjälp är väldigt stort, säger Kristina Boberg. Det händer fortfarande att givare vill öronmärka gåvor för särskilda ändamål. Då försöker Läkare Utan Gränser i första hand uppfylla önskemålet så länge det finns ett behov för insatsen. Men kan inte pengarna användas effektivt kontaktas alltid givaren. Läkare Utan Gränser strävar efter att alltid respektera givarens önskan, säger Kristina Boberg. insamling nu

10 kampanj Hallå där... Hallå där Hans Ericson, Generalsekreterare för Hörselskadades Riksförbund, HRF. Er kampanj Befria samtalet startade nästan samtidigt som katastrofen i Haiti inträffade. Har det påverkat er? I det akuta skedet i tsunamikatastrofen för några år sedan gick vår insamling ner ungefär 30 procent. Samma sak var det i januari i år. Samtidigt är många engagerade i våra frågor och kampanjen har gjort att fler än hörselskadade hör av sig. Funderade ni på att flytta kampanjen när så mycket uppmärksamhet riktades mot Haiti? Nej, det är ju en lång planering bakom och kampanjen ska fortsätta till slutet av februari 2011, så vi har tid på oss. Nu besöker vi varje län i Sverige och inbjuder skolledare, politiker, hälsomyndigheter med flera för att diskutera våra frågor. Kampanjen är i första hand för att få till en bättre ljudmiljö och inte att samla in pengar och vi jobbar också för att göra oss mer kända. Hur länge dröjde det efter tsunamikatastrofen innan er insamling återgick till det normala? Tsunamin påverkade våra insamlingssiffror januari-februari och sen började det vända. Vi fick ju ett tapp i insamlingen det året och det kommer vi säkert att få i år också. Men vi ser framtiden an med tillförsikt. eva nordenstam l Musikhjälpen Närhet engagerar unga givare För andra gången har musikhjälpen satsat på att nå unga givare mitt i den period på året då budskap om gåvor är som allra flest. Resultatet blev 5,7 miljoner, nästan det dubbla jämfört med året innan. Den här gången hade vi mycket bättre tid att förbereda oss. År 2008 bestämdes det i september att vi skulle köra Musikhjälpen i december vilket innebar en väldigt kort startsträcka var planeringen bättre. Det säger Finn Norgren, generalsekreterare på Radiohjälpen som är mycket nöjd med kampanjen i december. Ursprungligen kommer idén med Musikhjälpen från Holland. Tre programledare bor i ett glashus på ett torg och sänder radio sex dygn i sträck. I Sverige sändes 2009 års Musikhjälpen från Göteborg och programledare var Ametist Azordegan, Jason Timbuktu Diakité och Christer Lundberg. Det var väl genomarbetat lokalt och Göteborgs stad ställde upp på ett mycket bra sätt, säger Finn Norgren. Eftertraktad knöl gav bidrag till Haiti ETT PARTI FÄRSKPOTATIS auktionerades i slutet av februari ut bland hugade budgivare på PrisXtra i Stockholm. Den efterlängtade delikatessen gav kunderna påminnelse om att ljusare tider är på väg och Jason Timbuktu Diakité rapporterade om människor på flykt i Kongo i andra omgången av Musikhjälpen kr samlades in vid glasburen och över via auktioner av prylar som skänktes under sändning. Lyssnarna kan också betala 50 kronor för att önska en låt som ska spelas i radion. Resultatet blev över 5,7 miljoner kronor. Det var ungefär dubbelt så mycket som första året. Det visar att det lönar sig att ge även små gåvor, säger Finn Norgren. Dock fick kampanjen en del icke önskvärd uppmärksamhet som handlade om att ett smsnummer var kapat och att pengarna som skänktes, lurades bort av ett företag. Så var inte fallet. Det var en natt där en tekniker råkade skriva en siffra fel för sms-hälsningar. Detta upptäcktes efter 20 minuter och eftersom det felaktiga numret inte hade någon dator inställd på att dra pengar så hände ingenting, berättar Finn Norgren. Musikhjälpen sänds i december, en månad då de flesta insamlingsorganisationer i Sverige är ute med budskap och kampanjar på olika sätt. Det roliga är att Musikhjälpen engagerar unga människor som vanligtvis inte ger. Det är på facebook och twittras och bloggas och Musikhjälpen har blivit en folkrörelse. Hur det blir med kampanjen framöver är inte klart i dagsläget. Det är SVT och SR som bestämmer detta och inget formellt beslut är fattat, säger Finn Norgren. eva nordenstam bidrog samtidigt med pengar till Rädda Barnens Haiti-insamling. Skörden kommer från den skånske odlaren Patrik Torles åkrar i Varalöv. Högsta budet? kronor för ett kilo. PR Foto: SVeriges radio För organisationer som utvecklas MySoft har system för Fackförbund Branschorganisationer Insamlingsorganisationer Kurs- konferensanordnare Handikapporganisationer Idrottsorganisationer l l l 10 insamling nu

11 Miia Lee på Clarion Hotel motionerade mest av företagets personal i Sverige och vann en resa till Nepal. Där kunde hon se hur hotellkedjan och Unicef bidrar till att bygga brunnar, toaletter och duschar. l Företagsgåvor Varje steg ger stöd till nepal CSR, Corporate Social Responsibility är ett vanligt begrepp i marknadsföring och på föreläsningar. Men ibland verkar det vara svårt att få in det i verksamheten. Ett företag med tydligt CSR-engagemang är Choice hotellkedja som på flera sätt vill bidra till en bättre värld. hotellkedjan choice har startat ett eget program som heter We care som ger stöd till utsatta grupper och miljöer. Vår ägare Petter Stordalen från Norge är oerhört engagerade bland annat i miljöfrågor. Det har lett till att varje övernattning på ett Choice hotell bidrar till skydd för hotad regnskog, berättar Ulrika Bergström, chef på hotell Clarion i Stockholm. Alla anställda uppmanas också att motionera på olika sätt, till exempel promenera, och sedan registrera sina steg på företagets intranät. Vi vill ju att vår personal ska må bättre. Men förra våren ville vi spetsa till det och utmanade de anställda att för varje meter som de motionerade så bidrar vi med en viss summa för att bygga brunnar, berättar Ulrika Bergström. företaget arrangerade även en tävling där den som motionerade mest vann en resa till Nepal. Där fick vinnaren besöka ett vattenprojekt som finansieras med hotellets gåvor och som gjort att brunnar borrats, toaletter byggts och duschar installerats. Det var säljaren Miia Lee som vann och hon kom tillbaka som en helt ny människa och tyckte att resan var otroligt lärorik. Det är framför allt i Malavi och Nepal som hotellkedjan jobbar med vatten i samarbete med Unicef. Vissa stora projekt som alla Choice hotell deltar i bestäms centralt från Norge. Andra projekt bestämmer varje enskilt hotell över. Clarion hotell har valt att jobba lokalt med Sveriges Kvinnojourers Riksförbund. Även våra leverantörer är med. Förra året kunde vi bidra med kronor. Det är mycket pengar för en enskild kvinnojour, säger Ulrika Bergström. jag tycker att det är en skyldighet för ett företag att ta ansvar. på Interna konferenser får föreläsarna aldrig blommor. Däremot skänks pengar till olika hjälpprojekt i deras namn. Hotellet ordnar årligen en golftävling för kundkontakter där alla som är med och spelar också ger stöd till välgörande ändamål. Vi hade också en julkalender där vi skänkte pengar till olika organisationer i varje lucka, berättar Ulrika Bergström. Att företaget tjänar på att anställda rör på sig och blir friskare och gladare är självklart. Men ser de någon nytta av vatten- och miljöprojekt? Det känns att vi är ett företag som har ett äkta engagemang och jag tycker att det är en skyldighet för ett företag att ta ansvar där man befinner sig och ge något tillbaka där det behövs, säger Ulrika Bergström. Samtidigt är hon noga med att poängtera att vissa förutsättningar måste gälla. Ett väl fungerande CSR-arbete kräver också ett välmående företag som tjänar pengar, konstaterar hon. EvA NORDENSTAM Foto: DaNIEL RooS Start för jakt på 50-öringar I oktober tas 50-öringen bort och flera organisationer har startat jakten på mynten. Kampanjen Dammsug Sverige hoppas kunna samla in 60 miljoner. Även Röda Korset engagerar ungdomar och samarbetspartners för att samla 50-öringar. kampanjen Dammsug Sverige, drivs av den nystartade Föreningen 50-öringen. Pengarna ska gå till BRIS, Childhood och SOS-Barnbyar. För att få tempo i insamlingen tävlar skolor i skolkampen och kommuner i kommunkampen. Tiotusentals bössor har skickats ut till skolor, kommuner och till samarbetspartners. Målet är att komma så nära 50-öringarna som möjligt. De ligger ofta bortglömda i dammet i nyckelskåp, i burkar och i bilen. Och vi hoppas att politikerna vill samla in 50 öringarna i valstugorna, säger Agnes Lo Åkerlind, på Föreningen 50 öringen. Föreningen har ansökt om 90- konto, men har ännu inte något. Annonser och utomhusreklam, liksom film och radio produceras med hjälp från artister som Gustav Skarsgård, Lill Babs och Frida Hyvönen. En stödtrupp på 3000 personer finns på Facebook. Den klass som vinner får en äventyrsdag på Furuviks djurpark tillsammans med Kamratpostens chefredaktör Ola Lindholm. även röda korset driver en kampanj för att samla in 50-öringar. Peng- arna ska gå till barn och ungdomar i Sverige, bland annat läxhjälp, kollovistelser och stöd till ensamma flyktingbarn. Bössor finns ute och vi ordnar skattjakt för barnen. I april gör vi en extra satsning på vår hemsida och i september gör vi fler aktiviteter, inte minst genom sociala medier, säger Ann-Charlotte Johansson, t f kommunikationschef på Röda Korset. Målet är att samla in 8 miljoner 50-öringar motsvarande 4 miljoner kronor. MARIE von ZEIPEL insamling nu

12 kampanj Hallå där......claes Anckarman, vad jobbar du med sedan du lämnade FRII i höstas? Jag jobbar som kampanjansvarig på insamlingsenheten vid Svenska kyrkan i Uppsala. Vi har sjösatt faste-kampanjen, en av Svenska kyrkans stora årliga insamlingar. I år siktar vi på att få in 40 miljoner kronor och samtidigt värva nya givare. Du jobbade i svenska kyrkan för fem år sedan. Är det skillnad i dag? Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission slogs samman 2007 och det har varit en tid av omställning. Men nu börjar allt falla på plats. Kommer du på InsamlingsForum? Ja, det räknar jag med. Efter att ha varit arrangör kommer det bli lite skönt att kunna vara med utan att behöva känna samma ansvar. PR l CSR Kinnevik stöttar barnens lekar Att hitta finansiärer och stöd för en god idé kan vara svårt. Det vill FRIENDS grundare Sara Damber ändra på. Tillsammans med Kinnevikgruppen söker hon därför efter sociala entrepenörer som kan främja barns rätt till att leka. Sara Damber är idag verksamhetschef för Hugo Stenbecks Stiftelse. Tillsammans med bolagen i Kinneviksgruppen driver hon det nya projektet Playing for Change. Åtta så kallade sociala entreprenörer ska få chansen att göra verklighet av sina affärsidéer riktade mot barns lek. Under ett till tre år får de lön och professionellt stöd från några av Kinneviksgruppens medarbetare. Vi ska hitta de främsta sociala entreprenörerna i Sverige och vår uppgift är därefter att ge dem rätt stöd för att de ska lyckas. För det krävs att vi vågar utmana rådande konventioner och hittar nya sätt att lösa och arbeta med samhällets utmaningar. Sara Damber utmanar gärna den allmänna synen på ideell verksamhet. Även om det idag finns mängder av sociala entreprenörer i de ideella organisationerna, måste nya grepp och konstellationer till för att skapa en bättre värld, menar hon. Tydliga resultat blir allt viktigare för att locka givare. När jag skänker en hundralapp vill jag veta vad mina pengar går till. Inom Playing for Change arbetar Sara Damber. vi medvetet med tydliga mätmetoder och uppföljning. Hon tror det går utmärkt att kombinera det bästa från affärsvärlden med det bästa från den sociala sektorn. På så sätt kan mer ekonomiskt hållbara organisationer bildas, som inte är enbart projektorienterade eller beroende av bidragsgivare. Ett måste är att våga diskutera konkurrens, positionering, marknaden och säljbarhet även inom den ideella sektorn. Playing for Change har just nu fått in över ansökningar från människor med idéer om att göra Sverige bättre för barn och unga. Jag ser fram emot att dessa idéer ska växa till nya verksamheter som kan locka nytt engagemang, säger Sara Damber. pernilla norström 12 insamling nu

13 utblick l Ziedot Sikte på fler gåvor till lettland Den lettiska hjälporganisationen Ziedot tar steget över Östersjön och vänder sig nu till svenska givare. Tillsammans med Swedbank har man tagit fram en webbplats med uppmaningen att ge stöd till utsatta. Syftet är att främja positiva sociala förändringar i Lettland. den ekonomiska krisen har slagit hårt mot invånarna i Lettland. Antalet utsatta har ökat och många gamla, sjuka och fattiga far illa. Det finns många som är i behov av akut hjälp i Lettland. Efter att de statliga lönerna sänkts har en lettisk lärare inte möjlighet att försörja sin familj. Det finns inte längre några specialskolor i landet, vilket innebär att barn med särskilda behov måste stanna hemma, säger den tidigare SAS-chefen Anders Ehrling till DN. Han är en av initiativtagarna till insamlingen, och har stöd av bland andra bolaget Novaris. Målet är att Lettland ska bli ett samhälle där medmänniskor hjälper medmänniskor och hela nationen känner ett ansvar för varje individ. Organsiationen vill hjälpa de som har det svårast och de som bara behöver lite stöd för att kunna påbörja ett nytt liv. Hittills har mer än kronor samlats in till Lettland via webbplatsen givarna donerar pengar till olika projekt genom att sätta in pengar på organisationens konto. På webbplatsen kan man följa projekten och se att gåvorna når sina mål. En expertgrupp utvärderar vilka projekt som ska få bidrag och genom Swedbank garanteras ett säkert betalsystem. Förutom hjälp till socialt utsatta grupper fördelas de insamlade pengarna till utbildning, miljöskydd, hälsovård, kamp mot korruption med mera. CAROLINE EDELSTAM MOLIN Drabbade i Aceh ger stöd till Haiti I aceh-provinsen i Indonesien vet många människor mycket väl vad en jordbävning kan innebära. Runt personer dog i tsunamikatastrofen för drygt fem år sen. Idag är Aceh återuppbyggt och en grupp ungdomar har startat en insamling för de drabbade i Haiti, rapporterar Sveriges Radio. När vi här i Aceh drabbades av tsunamin kom hjälp från hela världen. Nu vill vi ge lite tillbaka, säger Aidina som är en av ungdomarna som engagerat sig för Haiti. Insamlingen går bra och Aceh-borna lämnar mängder av skrynkliga sedlar. Vi ser på tv hur de lider i Haiti och vi kan verkligen förstå hur de känner sig, säger Aidina. Förutom den materiella hjälpen vill studenten Prilas skicka med en hälsning till haitierna: Försök att inte sörja för länge, ni måste försöka resa på er. EvA NORDENSTAM l Intryck från omvärlden apps & downs... På bussen i morse räknade jag till en bra bit över 10 iphones. Och då pratar vi endast om de som var synliga på min vandring mot bussens bakre domäner i hopp om att hitta en sittplats. Ägnade bussresan till att fundera över det här med mobiltelefoner i allmänhet och iphones och Androider i synnerhet. vilka möjligheter ger det oss? SMS, och för den delen MMS, har många utforskat. Men det finns ju så mycket mer. Jag tänker på alla dessa applikationer. Eller appar som de mer insatta säger. Har kikat runt lite och hittar bland annat Naturskyddsföreningens Grön guide för iphone. Men blickarna dras snabbt väster ut, till Storbritannien. För där finns det ett antal organisationer som utnyttjar möjligheten med appar. Nyligen stötte de dock på patrull hos självaste Apple som inte är överförtjusta i inbyggda donationsknappar i applikationerna. Det verkar faktiskt som att Apple inte tänker godkänna det överhuvudtaget. Och om vi inte har leverantörerna med oss, ja då blir det svårt att driva transaktioner i dessa nya kommunikationskanaler. För det är med appar som med sociala medier. De är fantastiska kommunikationskanaler, men vi måste kunna utveckla dem till att även bli insamlingskanaler. En av organisationerna som har tagit fram en iphone app är Bullying UK. Appen är i första hand ett anti-mobbningsverktyg men de vill kombinera detta med insamling. Och det var när de la in en donationsknapp i appen som Apple gjorde tummen ner. Då gjorde Bullying UK i sin tur tummen ner för Apple. Och jag är benägen att göra samma sak. Nu pågår en kampanj i syfte att få Apple att ändra sig. var pågår kampanjen? I de sociala medierna såklart! Läs mer om kampanjen på Som för övrigt är en bra blogg om sociala medier med många exempel från vår sektor. vill du veta mer om Bullying UK och deras app kan du läsa på Men man kan ju hitta andra varianter än en donationsknapp. Går vi ännu längre västerut hittar vi en applikation som heter CauseWorld. Den är kul, den är enkel och den har en koppling till människors vardag. Du väljer själv vilken organisation du vill stötta och pengarna som doneras kommer från stora företag som genom applikationen får ett nytt incitament att ge. Läs mer på När får vi se en sådan variant i Sverige? Och så bara måste jag tipsa om The Extraordinaries i USA. Gå in på app.beextra.org och läs om hur du kan blir en mikrovolontär via din mobiltelefon. De har insett att få människor har hela dagar att lägga på volontärarbete, men att många har många korta stunder. Ligger helt rätt i tiden. Avslutningsvis vill jag säga att det inte alltid är exempel på nytänkande som man ser när man tittar västerut. I Storbritannien driver FRIIs motsvarighet just nu en kampanj som heter Save our Cheques. Det finns nämligen ett förslag om att upphöra med användandet av checkar år Hemska tanke! På sv.wikipedia. org/wiki/check_(betalningsmedel) kan du läsa mer om vad en check är. Själv ska jag nog twittra lite om appar och donationsknappar. Det känns 2010! MARIA ROS JERNBERG insamling nu

14 ny medlem l Shia Enighet ger kraft till funktionshindrade Shia är ny medlem i FRII och samlade förra året in kronor. Nu siktar man på att få in ytterligare stöd från givare och sakta gå från paraplyorganisation till att mer aktivt driva projekt för människor med funktionsnedsättning. Shia bildades under FN:s internationella handikappår Det var ett bra tillfälle för Sveriges handikapporganisationer att gå samman i en ramorganisation för att med stöd av Sida kunna bedriva påverkansarbete i utvecklingsländer. Shias främsta uppgift är att kvalitetssäkra projekt och att lämna in ansökningar och redovisningar till Sida. Shias 29 medlemsorganisationer driver projekten, men på senare år har Shia blivit mer involverat även där. Framförallt i och med att man har lokalt anställd personal i de länder där man verkar. Vi är både en paraplyorganisation och genomförare, säger kanslichefen Katarina Bergwall. Hon berättar att många som varit i kontakt med Shia tar med sig funktionsnedsättningsperspektivet till andra uppdrag och organisationer. Det är ett sätt att tänka som rotas djupt. Om man en gång blivit engagerad och fått lära känna de människor som vi samarbetar med, fått höra deras historier och fått se de resultat som man lyckas uppnå, då glömmer man det inte, säger Katarina Bergwall. Efter tio år på Shia, och två år som kanslichef, är jobbet fortfarande fullt av utmaningar. Finansieringen är ett ständigt hot, att arbeta med bistånd är administrativt tungt. Stor kontroll kostar pengar och visst finns en oro för att på sikt inte kunna finansiera den kontrollapparat som krävs i samband med Sidafinansieringen. Därför satsar vi sedan ett knappt år tillbaka på egen insamling. För en ramorganisation som inte är känd för allmänheten blir insamlingen ytterligare en Shias insamling bidrar till att människor med funktionsnedsättning i utvecklingsländer inte glöms bort. utmaning. Handikapprörelsen har också varit skeptisk till insamling, då detta starkt har förknippats med tiggeri och en offerroll en människosyn som handikapprörelsen vill komma bort ifrån. Shia har drivit frågan om insamling hårt i de egna leden i takt med att behovet av egna medel har blivit allt större. Efter många diskussioner har man till slut fått ett tydligt mandat av årsstämman samlade Shia in knappt kronor. För oss passar det nog bäst att satsa på sponsring och vi har två avtal varav det ena genererar pengar. Vår plan är att gå vidare och uppvakta företag med koppling till Shias verksamhet. fakta Shia Katarina Bergwall, kanslichef på Shia. Men insamlingen får aldrig hamna i direkt konkurrens med våra egna medlemsorganisationer, då är det viktigt att vi står tillbaka, menar Katarina Bergwall. För Shia har FN-konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning (antagen 2006) inneburit nya möjligheter. Givarländerna kan inte längre ignorera frågan. Men kunskap saknas om vilka behov som finns, var de finns, hur fattigdom kopplas till funktionsnedsättning och hur man ska bära sig åt för att komma till rätta med problemen. Vår strategi är att stärka handikapporganisationerna som ju ofta består av människor med egna funktionsnedsättningar, säger Katarina Bergwall. Shia arbetar inte direkt med katastrofinsatser, men har möjlighet att verka på annat lshia en religiöst och politiskt obunden ideell förening som idag består av 29 svenska handikapporganisationer som är aktiva i internationellt utvecklingssamarbete. lmålet för Shias arbete är att stödja det arbete som människor med funktionsnedsättning och deras organisationer bedriver för ökade rättigheter, jämlikhet och delaktighet. Shia står för Solidaritet, Human Rights, Inclusion och Accessibility. Foto: SHIA sätt genom olika nätverk. Vid katastrofen i Haiti passade Shia på att påminna SIDA, UD och katastroforganisationerna om att inte glömma gruppen människor med funktionsnedsättningar. Shia har även hållit kurser för svensk räddningspersonal med internationella uppdrag. Katarina Bergwall lyfter fram några exempel då arbetet gett tydliga och konkreta resultat. Till exempel när en dövorganisation från Uganda satte upp en tyst teater med Riksteatern och turnerade i både Uganda och Sverige. Man lyckades visa vad det innebär att vara döv och fick människor i båda länderna att inse att en döv person inte är dum och att kommunikation är möjlig med teckenspråket, men att samhället behöver se till att det finns hjälpmedel som till exempel tolkar. I Nicaragua har dövorganisationer efter många års påverkansarbete lyckats göra teckenspråket till officiellt språk. Det innebär att döva kan kräva rätt till ett språk när de går till läkaren, i skolan, i rättssalen etc. Men en sak är att lagstifta, en annan att lagen efterlevs. Brist på kunskap och pengar är det största hotet. I många länder får endast ett litet fåtal barn med funktionsnedsättning undervisning, hur mycket barnen än har rätt till det enligt gällande lagar. Det finns också mycket kvar att göra för människor med funktionsnedsättning. Organisationen Sveriges dövblinda i samarbete med Shia, upptäckte att i Östafrika fanns inga vuxna dövblinda alls när man gjorde en första kartläggning under början av 1980-talet. Det visade sig att dövblinda barn inte överlevde till vuxen ålder på grund av att de helt saknade stöd från samhället. Idag finns till och med organisationer som består av enbart dövblinda, som arbetar för deras rättigheter. pernilla norström 14 insamling nu

15 namn På nya stolar Nya namn på nya poster i din organisation? Tala om det för insamling nu! Mejla till och skriv Nya namn till insamling nu i ämnesraden. Lotta Sydäng-Melin är ny som projektledare för ActionAids kampanj Presenter mot fattigdom under Jenny Holtare har ersatt Katarina Wallentin som onlineansvarig. Inger Thrysin är ny servicechef på Svenska Scoutrådet. Hon har tidigare varit vice ordförande i Svenska Scoutrådets styrelse och jobbat som administrativ chef på Frälsningsarmén. Göteborgs kyrkliga stadsmission har en ny direktor. Hon heter Lotta Nya 90-konton Insamlingsstiftelsen Indian Children Birgitta Ekmans fond för barn i Indien PG och Islamic Relif PG och BG WSPA Sverige BG , sedan tidigare PG Föreningen Hassela Helpline BG och PG Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen BG , sedan tidigare PG Hjälp Georgien PG Ngat-Gryningsbarnen PG Föreningen Stockholms Katthem PG Riksföreningen Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft BG , sedan tidigare PG Säfström och hon kommer närmast från Stora Sköndal där hon också arbetade som direktor. Charlotta Johansson är ny som fundraiser på Svenska Freds och Skiljedomsföreningen. Det är en helt ny tjänst sedan årsskiftet. Maud Andersson är ny ledamot i Barnmissionens styrelse. Hon har länge varit verksam i PMU Interlife, bland annat som direktor. På Erikshjälpens internationella avdelning i Holsbybrunn har två nya projektsamordnare anställts. Det är Sofie Björkman och Ola Olsson som ska planera, samordna och följa upp projekt tillsammans de lokala organisationerna. Lotta Rapacioli är tillbaka från föräldraledighet som marknadsoch insamlingsansvarig på RBU, Insamlingsstiftelsen Perinatalmedicinska Forskningsfonden i Uppsala Födelsefonden BG , sedan tidigare PG Monica och Carl-Axel Ekmans Insamlingsstiftelse PG Friluftsfrämjandet PG Föreningen Ny Gemenskap BG , sedan tidigare PG Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner PG Stiftelsen Livets Ord PG , BG och BG , sedan tidigare PG Föreningen Emmaus Björkå BG och PG Ågrenska Vänskapsföreningen BG , sedan tidigare PG Insamlingsstiftelsen Drottning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Anna Ryott är nya generalsekreterare för SOS-Barnbyar. Hon var tidigare insamlingschef på Unicef. Elisabet Stahlenius är ny kommunikationschef och har tidigare bland annat arbetat på Brio AB. Katja Skaarud är ny som chef för insamling från privata givare och har tidigare varit biträdande insamlingschef för Unicef. Sanna- Maria Berg är vikarie i receptionen. Patrik Haggren, tidigare insamlingschef på Stockholms Stadsmisär ny marknadschef på företaget KomMed som erbjuder webbtjänster för insamlingsverksamhet. Nina Lundgren Amesty är ny som fundraiser på Läkare Utan Gränser med ansvar för testamenten, stora gåvor och stiftelser. Silvias Barn- och Ungdomssjukhus BG , sedan tidigare PG Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission BG , BG , PG och PG Västsvenska nätverket för suicidprevention PG Indragna 90-konton Anhörigfondens Insamlingsstiftelse har fråntagits PG och BG Swedish Sustainability Foundation Insamlingsstiftelse har fråntagits PG och BG för att stiftelsen inte har en sund ekonomi och inte heller inkommit med delårsrapport. FRIIs styrelse (vald maj 2009) Ordinarie: Anna Hägg-Sjöquist, ordförande plan-international.org Fredrik Söderhielm, vice ordförande Jonas Romson, kassör Dan Tavares Suppleanter: Katinka Lindholm Peter Winberg Generalsekreterare Erik Zachrison tel fax KOMMUNIKations- och utbildningsansvarig Maria Ros Jernberg tel Valberedning Ursula Tengelin (sammankallande) George Olvik Cecilia Elving Replik Erik Zachrison recenserar boken Att ge eller att beskattas, skriven av Lars Trägårdh och Johan Vamstad på uppdrag av oss, Sektor3 Tankesmedjan för det civila samhället. Zachrison har tidigare skrivit en längre text till vår debattblogg där författarna har svarat på Zachrisons synpunkter. Vi hänvisar till debatten på se/idedebatt. Jag känner ett behov av förtydligande då Erik Zachrison uppenbarligen har misstolkat både Trägårds och Vamstads uppdrag samt Sektor3 s uppdrag. Författarna till boken fick i uppdrag att skapa ett neutralt underlag med betoning på ett historiskt och komparativt perspektiv. Sektor3 ville med rapporten sätta frågan om avdragsrätt i ett större perspektiv. Zachrison skriver Författarna för en diskussion om avdragsrättens betydelse som ligger på en helt annat plan än vad som varit aktuell i svensk debatt och inom den statliga utredningen. Det är en klok och korrekt iakttagelse och också vårt syfte. Sektor3 har inte i uppgift att diskutera hur man ska finansiera en eventuell avdragsrätt, eller hur ett eventuellt kontrollsystem skulle kunna se ut, konkreta sakfrågor som en intresseorganisation som tex FRII naturligtvis har till uppgift att nagelfara. Vårt uppdrag är att titta på de större perspektiven. Varför har vi inte en avdragsrätt i Sverige? Vad händer med organisationer om en avdragsrätt införs? Ändras relationen mellan ideell sektor och stat? Sektor3 kommer att fortsätta arbeta med att problematisera frågor och att sätta in organisationerna i det civila samhället i ett större sammanhang. Debatten förs ofta på en allt för konkret nivå och idédebatt saknas kring de stora frågorna och vilken betydelse det civila samhällets organisationer kan spela i Sverige idag. Sektor3s roll är att bredda och fördjupa den debatten. Eva Nordström tf chef, Sektor3 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Swedish Fundraising Council Box 2054, Stockholm, Skeppsbron 28 Tel Fax e-post: insamling nu

16 Avs: FRII, Box 2054, Stockholm Insamlingsbössor för alla sorters viktiga insamlingar Insamlare är en alldeles särskild sorts samlare. För insamlaren är envishet och ett varmt hjärta en nödvändighet när allt slit och all möda har ett enda mål: att skapa glädje eller lindra nöd för andra. Men även en outtröttlig vardagshjälte behöver bra arbetsverktyg för att lyckas. Vi erbjuder en komplett lösning på dina insamlingsbehov, med utgångspunkt från den klassiska insamlingsbössan. Vi ser till att din insamling För får mer en information tydlig avsändare kontakta och adressat. Vi hjälper gärna till att skapa en enhetlig profil för Maria Ros Jernberg på eller dina insamlingsinsatser genom utformning och produktion av t ex broschyrer och banderoller mm. Självklart erbjuder vi också en trygg, bra och väl beprövad insamlingsbössa.välkommen. Läs mer på

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 125 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Lek och allvar Många remissvar om ny kvalitetskod 4 FRII-medlemmar får pris för årsredovisningar 5

insamling nu Lek och allvar Många remissvar om ny kvalitetskod 4 FRII-medlemmar får pris för årsredovisningar 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Brev. Insamlingsmål nått. FRII-Brevet 10 år! Extra stort jubileumsnummer. nr 2/04. FRIIs årsmöte. Uppdrag Granskning om minnesgåvor.

Brev. Insamlingsmål nått. FRII-Brevet 10 år! Extra stort jubileumsnummer. nr 2/04. FRIIs årsmöte. Uppdrag Granskning om minnesgåvor. Brev nr 2/04 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi ca fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar

Läs mer

når FRAM DITT BIDRAG Du som givare ska känna trygghet när du skänker dina gåvor

når FRAM DITT BIDRAG Du som givare ska känna trygghet när du skänker dina gåvor ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS DITT BIDRAG MEDFÖLJER når FRAM SOM BILAGA I SVD DEC 2003. FOTO: SOS-barnbyar FOTO: SOS-barnbyar

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland Rödakorsbladet Nr 2/4 April 2010 Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland Familjeåterföreing på Kallax Airport, Luleå, den 16 februari 2010. Foto: Richard Renberg,

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013 1

ÅRSBERÄTTELSE 2013 1 ÅRSBERÄTTELSE 2013 1 Bilder: Sid 1: Marknadsplats i Liberia. Foto: Per Byman Sid 3: Foto: SVT/Pär Källman Sid 6: Charlotte Kalla spelar rullstolsbasket under SM-veckan i Halmstad. Foto: SVT/Peter Larsson

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS DITT BIDRAG JUNI NÅR FRAM 2005 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADETI JUNI 2006

Läs mer

För några veckor sedan

För några veckor sedan barn barn 1 nr3.2011 LEDARE INNEHÅLL CSR i fokus Corporate Social Responsibility, CSR, är på allas läppar just nu. Allt fler företag vill ta ett socialt ansvar. Och de har stora möjligheter att påverka.

Läs mer

Svartlistad insamling

Svartlistad insamling Svartlistad insamling En rapport om klädinsamlingsbranschen i Göteborg November 2011 1 Svartlistad insamling En rapport om klädinsamlingsbranschen i Göteborg November 2011 En rapport framtagen av Emmaus

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

IDEELLT ENGAGEMANG. Säkra framtiden genom. att jobba aktivt. Tiffany Kronlöf: Samhället behöver en bra värdegrund som bygger på medmänsklighet.

IDEELLT ENGAGEMANG. Säkra framtiden genom. att jobba aktivt. Tiffany Kronlöf: Samhället behöver en bra värdegrund som bygger på medmänsklighet. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.IDEELLTENGAGEMANG.NU Nr 11 DECEMBER 2014 IDEELLT ENGAGEMANG BARNCANCER- FONDEN LÄS OM VISIONEN, JOBBET OCH FORSKNINGEN

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 3-29 Förvaltningsberättelse 30 Resultaträkning 32 balansräkning 33 Kassaflödesanalys 34 noter 35 Underskrifter

Läs mer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Årsberättelse 2011 Omslaget När Tobias Welander, 26 år, fick diagnosen hjärntumör var det början på en intensiv behandling med operation, cytostatika och

Läs mer

REDAKTÖREN. Hur påverkas de interna kanalerna? Nu ska Apoteket konkurrera! Se sidorna 4 och 5

REDAKTÖREN. Hur påverkas de interna kanalerna? Nu ska Apoteket konkurrera! Se sidorna 4 och 5 REDAKTÖREN Nr 1 2010 Nu ska Apoteket konkurrera! Hur påverkas de interna kanalerna? Se sidorna 4 och 5 Det är en omorganisation som heter duga, säger Eva Jangö, webbredaktör och ansvarig för nyheterna

Läs mer

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Uppropet från framsidan Sjöräddningssällskapet Box 5025 426 05 Västra Frölunda 077-579 00 90 info@ssrs.se 90 05 00-0 900-5000

Uppropet från framsidan Sjöräddningssällskapet Box 5025 426 05 Västra Frölunda 077-579 00 90 info@ssrs.se 90 05 00-0 900-5000 Blif medlem! Uppropet från framsidan är från vår föreningsstart 1907. Och behovet av medlemmar i föreningen Sjöräddningssällskapet har inte minskat, tvärtom! Båt- och sjöliv är en folkrörelse, och med

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer