Pengar till det viktigaste

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pengar till det viktigaste"

Transkript

1 Pengar till det viktigaste NEJ till spårväg: Vi vill att kommunen agerar ekonomiskt ansvarsfullt med skattebetalarnas pengar. Slösa inte bort pengar på en dyr spårväg som inte behövs, men som alla ska betala. Skatten i Lund är hög och skattehöjningar bör därför undvikas. JA till att förnya Lund och att göra vår kommun till landets mest attraktiva. Förbättra skolmiljön och barnomsorgen, öppna för fler hyresrätter, öka platserna på äldreboenden, öka servicen i byarna, gör kulturen tillgänglig för alla, bättre buss- och tågtrafik. Ett mera dynamiskt Lund: Vi vill att kommunen ska föra en aktiv näringspolitik för att locka till sig investerare och nya företag och vara välkomnande för unga entreprenörer. Det ska synas att Lund vill vara bäst på alla områden. Tysta, miljövänliga elbussar Satsa på moderna elbussar i hela kommunen! Vi vill att Lunds kommun erbjuder den allra bästa kollektivtrafiken till alla som bor, arbetar och besöker staden. Lund behöver tysta, miljövänliga och bekväma bussar som kan köra inomhus på Lund C, i sjukhusets entré och på Botulfsplatsen. För c:a en tredjedel av kostnaden för Etapp 1 av spårvägen kan Lund få laddningsbara elbussar till alla stadsbusslinjer. Lathund för spårvägströtta i Lund är en läsvärd katalog av argument för elbussar och mot spårvagnar i Lund. Katalogen hittar du på partiets hemsida: Sanera Lund C Lund C behöver rustas upp till ett bekvämt och effektivt resecentrum för tåg- och busstrafik. FörNyaLund är positivt till utbyggd och förbättrad tågtrafik och en ny tågstation vid Klostergården. Staden där fågelsången hörs Cykelstaden Lund har fått första pris: Vi vill fortsätta utvecklingen av Lund till den allra bästa staden för cyklister och gående. Lunds nät av gång- och cykelbanor bör ses över för att bli ännu bättre. Det ska bli enklare, roligare och säkrare att röra sig till fots och på cykel. Gångstråk och cykelbanor ska separeras, lysas upp och skyltas. Barnen ska själva kunna gå eller cykla till skolan.

2 Livskraftig stadskärna i Lund Lunds stadskärna måste vitaliseras: Saluhallen är utmärkt som magnet för handel, måltider och socialt umgänge. Kommunen bör samarbeta med fastighetsägarna med ambitionen att hyressättningen inte ska tvinga bort hyresgäster, handel och service från stadskärnan. Lunds gröna lungor: Värna stadens parker och förnya grönområdena. Stadsparken och Botaniska trädgården är lysande tillgångar för Lunds medborgare i alla åldrar. Lunds universitet och kommun bör säkra Botans framtid. Satsning på elbussar istället för spårvagnar sparar Clemenstorget och dess planteringar. Byar och stadsdelar Inte bara stadskärnan: Kommunen måste slå vakt om god samhällsservice och utveckla mötesplatser i varje stadsdelscentrum: Gunnesbo, Klostergården, Linero, Norra Fäladen, Nöbbelöv samt Dalby, Genarp, Södra Sandby, Stångby och Veberöd. Det ska vara lätt för barnfamiljer att leva och vara verksamma i byarna. Byaråden bör utnyttjas för samråd om byarnas utveckling. Snabba och bekväma förbindelser: I de östra kommundelarna bor en tredjedel av kommunens invånare. Restiderna har försämrats genom omläggningen av den regionala busstrafiken. Utred tätare och snabbare förbindelser med tysta elbussar till Lund! Ökad sysselsättning: Kommunen måste underlätta för företagsamheten i de östra kommundelarna. Nya arbetsplatser i närheten av bostaden minskar behoven av resor. Nya arbetsplatser i idéernas stad Fler arbetsplatser i Lund: På några få år har Lund dränerats på stora arbetsplatser bland läkemedels- och IT-företagen. Lunds kommun måste verka för att näringslivet kan utvecklas under fördelaktiga betingelser. Miljöer för tillväxt och innovationer främjas i samverkan mellan universitet och företag. Idéer ska användas: Engagera våra unga, nyutbildade studenter och intressera våra erfarna, driftiga invandrare att bli entreprenörer och utveckla affärsidéer. Idéernas stad ska bli de nya företagens stad!

3 Bättre boende Bygg fler hyresrätter och variera bostäder efter behov: Ge LKF uppdrag att bygga anpassade generationsbostäder, flexibla kollektivhus och billiga studentlägenheter. Knyt ihop bostäder, arbetsplatser och andra funktioner också för att minska transportbehoven i dagens Lund. Satsa mera på barnen! Rusta upp skolor och dagis: Barngrupperna i förskolan får inte bli större. Öppna för experiment och vidareutbildning av personalen. Låt förskolor och skolor utveckla miljön både ute och inne. Lund behöver många fler, roliga lekplatser för barn i alla åldrar. Garantera mögelfria byggnader. De äldre ska ha det bra! I Lund ska alla kunna åldras med trygghet: Det ska inte råda någon tvekan om att sjukvård, kommunal service, färdtjänst, äldreboende, demensboende och hospiceverksamhet ska vara tillgängliga vid behov. Kultur på många arenor Ett varierat kulturutbud med många mötesplatser: Kulturens Lund är de många små arenornas stad. Ta bättre tillvara ungdomars kreativitet och skaparglädje och de äldres nyfikenhet och engagemang. Höj ambitionerna för stadsförnyelsen, arkitekturen och den offentliga utsmyckningen. Utveckla den historiska lundamiljön och putsa de kulturella pärlor som staten försummar och kommunen struntar i. Satsa på Lund som destination för måltids- och kulturturism. Utveckla Konsthallens självständighet. Dela kultur- och fritidsnämnden. Rösta på FörNyaLund den 14 september 2014!

4 FörNyaLunds kandidater vid kommunvalet i Lund den 14 september 2014: 1. Anne Landin Stadsplanering, byggteknik, byggekonomi 2. Sverker Oredsson Allmänpolitiska frågor, demokratifrågor, medborgarinflytande 3. Marie Henschen Kultur 4. Börje Hed Trafikplanering, kollektivtrafik 5. Tove Persson Äldreomsorg 6. Jan Annerstedt Stadsutveckling, kommunal ekonomi, näringslivsfrågor, måltider för barn och äldre 7. Kerstin Frygner Förskola, skola, stadsplanering, sociala frågor 8. Andreas Irestål Teknik, ekonomi 9. Klara Gullstrand Kultur, miljö, barnomsorg 10. Vladimir Liharevschi Kollektivtrafik, demokratifrågor, medborgarinflytande 11. Cecilia Nelson Konst, kultur 12. Kent Salomonsson Näringslivsfrågor, kommunal ekonomi, idrott 13. Gertrud Trygg Musik, konst, barnomsorg 14. Istvan Ulvros Infrastruktur, teknik, samhällsekonomi 15. Bodil Rahm Småföretag, konst, kultur 16. Robert Ågren Offentlig upphandling, miljö, byggfrågor, OPS-finansiering 17. Marianne Rehnstedt Utbildning, äldreomsorg, ekonomi 18. Per-Olof Glantz Forskning, utbildning, internationella frågor, studentfrågor 19. Mona Landin Olsson Sjukvård, äldreomsorg, stadsmiljö, studentfrågor 20. Johan Augustsson Sjukvård, sociala frågor, kultur 21. Brittmarie Hellgren Sociala frågor 22. Stefan Holmström Trafik, internationella frågor, äldreomsorg 23. Lena Ymén Förskola, skola, kultur 24. Per Broberg Kollektivtrafik, ekonomi

5 FörNyaLund Lundabornas eget parti Vi arbetar bara för Lunds bästa: Vi är ett nytt, lokalt parti som inte påverkas av de stora rikspartiernas snäva valkalkyler och politiska opportunism. Vi struntar i blockpolitiken och vill samarbeta med alla goda krafter i Lund. Vi stoppar spårvägen i Lund: Vi är försiktiga med skattebetalarnas pengar. Vi lyssnar på dig som medborgare: Vi är öppna för dina förslag och idéer. Välkommen till våra möten och öppna samtal. Vi är engagerade och tar ansvar: Våra 24 kandidater till kommunfullmäktige är kunniga och engagerade personer. Våra kandidater är inte yrkespolitiker och bakbundna av tidigare överenskommelser. De erbjuder ett bättre kommunalt ledarskap i fullmäktige och i nämnder. FOTO: GUNNAR MENANDER / FORMGIVNING: LUND 2014 Vi förnyar Lund: Vi ser fram emot vår första arbetsdag i kommunen och lovar att göra vårt bästa för att förnya Lund på alla områden. Postadress: FörNyaLund, c/o Tove Persson, Thulehemsvägen 4, Lund Hemsida: FörNyaLund finns på Facebook Bankgiro: FörNyaLund Anne Landin Allt talar för tysta, utsläppsfria elbussar i framkanten av den moderna teknik som utvecklas i vår universitetsmiljö. En dyr spårväg är bara trams. Sverker Oredsson Lunds politikers enighet om att vilja ha en spårväg för drygt en miljard kronor gjorde att jag åter engagerade mig i lokalpolitiken. Klara Gullstrand I mitt Lund har vi en bra förskola, rikt kulturliv och en human äldreomsorg. En kostsam spårväg kan äventyra kvaliteten i kommunens verksamheter. Andreas Irestål Jag ser hellre att kommunen styrs klokt och effektivt än att det görs utifrån en viss övertygelse. Mitt Lund går framåt, inte höger eller vänster.

6 FörNyaLund utan spårväg! Rösta på FörNyaLund den 14 september 2014

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Västervik Tillsammans. Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla!

Västervik Tillsammans. Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla! Västervik Tillsammans Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla! Framtiden bygger på tolerans, viljan att förbättra och framför allt att vi gör det tillsammans Vår kommun är en av de

Läs mer

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand Grönare Härnösand - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand 1 Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter

Läs mer

Till dig som bor i nacka

Till dig som bor i nacka Till dig som bor i nacka Oss kan du rösta på i kommunvalet 14 september. Fr v: Ingmar Sahlgren, Johan Krogh, Christine Lorne, Björn Strehlenert, Hans Peters, Mia Wallgren, Claes Tarras Ericsson, Håkan

Läs mer

Vaxholms närmaste parti

Vaxholms närmaste parti Vaxholms närmaste parti satsar på ett ökat inflytande efter valet i september Centerpartiets kandidater till kommunfullmäktige, se hela valsedeln på vår hemsidan: www.vaxholmscentern.se Vi vill närodla

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Stad och Land Hand i Hand. Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020

Stad och Land Hand i Hand. Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020 Stad och Land Hand i Hand Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020 Innehållsförteckning Inledning 1 Mångsidig och upplevelserik 2 Innovativt och växande 4 Medborgarnas Kävlinge 6 Vision och verklighet

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen Dialogkaféet besöktes av 15 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av fyra politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Kafébord dukades

Läs mer

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör!

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör! Boverket jobbar för dig Nu visar vi vad vi gör! I den här broschyren berättar några av oss som jobbar på Boverket om myndighetens arbete. Vi vill göra vårt uppdrag och nyttan av vårt arbete tydligt och

Läs mer

Kommunfullmäktige Järfälla

Kommunfullmäktige Järfälla (1435) Alexander Wilén Löfgreen, 37, Tekniker, Förälder som vill ha fram ett bättre och tryggare samhälle för mitt barn. (980) Anders Rosenberg, 54, IT-tjänsteman, Jag är engagerad fritidspolitiker sedan

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

2014-2018 Centerpartiet har en politik för hela Växjö kommun, staden, tätorterna, landsbygden, nyinflyttad, ung och äldre.

2014-2018 Centerpartiet har en politik för hela Växjö kommun, staden, tätorterna, landsbygden, nyinflyttad, ung och äldre. 2014-2018 Centerpartiet har en politik för hela Växjö kommun, staden, tätorterna, landsbygden, nyinflyttad, ung och äldre. Ett hållbart Växjö Arbete och företag Barn och utbildning Bygga och bo Demokrati

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

från de mer med och image av men den

från de mer med och image av men den TRAFIKPLANERING PÅ NYA SÄTT Detta är en sammanställning av diskussionsämnen, frågor och funderingar från de fyra sessionerna på Tyréns seminarieeftermiddag. Varje session började med en presentation av

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer