Fältrapport från Åmål. Attraktiva kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fältrapport från Åmål. Attraktiva kommuner 2014-11-11"

Transkript

1 Fältrapport från Åmål Attraktiva kommuner

2

3 Gamla Staden Åmåls hjärta Rapportörer Margareta Nilars arkivarie/antikvarie Frida Stålhandske processledare för Kulturstrategin Stefan Jacobson kulturchef

4 Gamla Staden Åmåls hjärta Bakgrunden Historien och historierna Landmärken och platsutveckling Pågående arbeten och aktiviteter Medborgar-/aktörsdialog Sammanfattning o reflexioner

5 Namnet på en stadsdel under utveckling mitt i centrala Åmål Ett fokusområde i kulturstrategin för Åmåls kommun Namnet på ett projekt/process kopplad till Åmåls vision, kring frågor om attraktivitet, utveckling av kulturmiljöer och dess historia samt satsningar inom turism och besöksnäring.

6 Platsens/områdets identitet Potentiell attraktionskraft Aktiviteter och evenemang Landmärken och platsutveckling

7 Planarbete Riktlinjer kring byggnation och renovering Gestaltningsprogram

8 Måkeberg som motor och motivator Medborgar-/aktörsdialog Inspirera till engagemang! Åmål 375 år 1 april 2018

9

10 KULTURPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅMÅLS KOMMUN Antaget av Åmåls kommunfullmäktige KS 134

11 Varför ett kulturpolitiskt program? Ett kulturpolitiskt program sätter kulturen i ett sammanhang och anger en riktning. Det är en idé om vad kultur är och hur den påverkar samhället i stort. En arbetsgrupp tog fram kommunens kulturpolitiska mål samt vilka prioriteringar kulturpolitiken har med sikte på Kulturpolitiska programmet har ett långsiktigt perspektiv.

12 Kulturpolitikens områden Varje pusselbit innehåller en mängd utgångspunkter. Den är starkt kopplad till Åmål kommuns vision, Sveriges mest gästvänliga stad.

13 Utgångspunkter för det kulturstrategiska arbetet är att ta tillvara och utveckla befintliga mötesplatser vårda och utveckla kulturarvet och historiska miljöer vårda och utveckla det offentliga rummet arbeta för en gemytlig och inspirerande stadsmiljö bevara och tillgängliggöra Åmåls historia konst och kultur får ett betydande roll vid planering och projektering av Södra hamnplan att utveckla Kulturmagasinet till en fungerande arena för året-om arrangemang

14 Nybyggnationen Promenad, strandpromenad. Från bryggeriet till campingen, förbi gamla kyrkan Oscarsgatan, gammalt hus, kulturmärkt Huset- mindre aktiviteter 7-9, bra lokaler. mer öppet, varje dag Kungsberget Boxningsklubben- Skateramp Vänersvik och badstranden. Hålla rent och fint. Kulturhuset, unikt Strandcaféet Plantaget Skulpturer x 2 Rösskogen och vattentornet, bär och svamp Järnvägsmuseet, problem med banan Galleri Carlén Naturområde Kungsberget 45:an in till Åmål. Måste synliggöras, markörer krävs Tösse skärgård, kanotister. Dålig marknadsföring- behöver utvecklas Café strand- smultronställe, strandled Vänerskärgården Naturen och vandringarna Kungsberget- ta bort psalmerna Kulturmagasinet Brudmossen (svanskog) naturreservat. Annorlunda biotop Sjukhusparken med sittplatser, tätort Paj och kaffe hemma hos Fredrik på friggagatan Vänerns och bryggeriet, bortglömt strandcafé plus vänern och örnäs Marinan plantaget. Serveringen behöver ett ansiktslyft, uteservering - Hembygdsmuseet, uppgraderad marina Skolan, ida bäckman Kungsberget, utsiktstorn Olika röster Hamnen om Åmål Kulturmagasinet plus marknad, LIV! Skärgården Tösse Bron- närheten till hamnen från centrum. - Plantaget- mot kungsberget, flytta fiskarna ner i ån vid Kulturhuset - Snyggas till med planteringar Örnäs Barn/unga camping Infarten, Saknas rondellen barnteater Mer barnkultur, prova på-kurs. Börja tidigt med tex rytmik Långsiktig barnkultur, drama Mera anordning av seriös musik, likt Säffle musikförening Kultur ska vara gratis för barnen Fotofesten, bra exempel på lokalt engagemang De ungas intresse måste styra Åmåls blandning- tillbaka igen! Saknas ett ungdomskontor, inte punktinsatser Ordentlig kursverksamhet för barn och ungdomar Kommunal konst och kultur Hur ska vi engagera unga i kulturlivet Var rädda om biblioteket, ge oss tillbaka en fungerade läsesal Kulturkicken- ett bra sätt lösa snabba pengar till ungdomar Kulturskola, titta på Bengtsfors Kultur FÖR och AV ungdomar SAKNAS Mer musikarrangemang, estetlinjen och musikskolan viktig Äldre har Samverket, unga har inget Utveckla musikskolan till kulturskola Använd sociala medier för att nå ut till ungdomar Kör för barn och ungdomar saknas. Lätt att göra projekt för unga Månadsvisa idémöten och kreativa möten, kring nya samarbeten Låt ungdomars intresse och engagemang för kultur och musik etc. växa sig starkt. Samordna och hyra ut kommunen samlingslokaler, prissätt Det sprider ringar på vattnet, huset spelar en nyckelroll Anställ dramapedagog, konstpedagog Urviktigt att ta vara på lusten att skapa och lyssna fritt på ex. ungdomar för att Starta teaterverksamhet förstå. Lyfta saker som redan är etablerade, konstnärer i Åmål/Dalsland, Utveckla feriepraktiken med kulturfokus Vårt land, Lokalt engagemang Se inte datorn som vår konkurrent, se den som en väg. Nya former för stöd/support till konstnärer. Saknas ett ungdomskontor, web-design, engagemang, arrangemang i Saknar professionalism inom arrangörskapet entreprenörskap Åmål- en del av Dalsland Mini-not Quite. Kreativt aktivitetscentrum, prova på Fler idrottshallar mer kultur för barnfamiljer Vänern! Utställning, seminarium Mer teater för barn och unga Platsen identitet, ÅMÅL. Synas från Rv. 45 Finkultur/Fulkultur?! Åmålsandan kulturföreningar träffas Åmåls folk exkluderar inte andra. Öppenhet dialektsgränser som möt utan Utnyttja platsers identitet problem Åmålsandan i kulturlivet?! Föreningslivet samverka, studieförbunden Inflyttade oftast till kulturföreningar samverka med alla föreningar. Tydlig skillnad mellan bygd och stad Plats i kommunens budget för inköp av konst. Skillnad på Åmål och Åmåls kommun Offentlig utsmyckning. De byggen som kommunen är inblandad i bör Åmålsandan borde skrotas, det är exkluderande. Åmålit likaså kräva en procent för konstnärlig utsmyckning. En äkta åmålit måste varit född på BB i Åmål, eller tre generationer Verka för att företag och kommunen kan hyra konstverk. Verka för utställningar i kommunens arbetslokaler eller hos företag Evenemang som man har kontakt med. Utställning, Åmåls blandning saknas, pågick vartannat år Tänka på konstnären som idégivare - ett "annat sätt" att tänka. Konstföredrag, saknar de föredrag som hölls av Suttner, Carlo mfl. Att göra konsten synlig i Åmål! Önskemål om ett bredare teaterprogram- inte smalare Åmål skulle kunna bli staden där bild (ex. projektioner på stan) och Konstvandringen en stor publikdragare skulpturer finns närvarande. Svårt att locka publik till evenemang Konstnärer som är medlemmar i Dalslands Konstnärsförbund är Teaterföreställningar engagerar för få, mer pengar till fler föreställningar professionellt utbildade och bor i Åmåls kommun. Ta vara på det! Teaterfestival Tänka igenom vilken del av Kultur kommunen har råd att stödja. Det Teaterfestival i samarbete med olika föreningar som betecknar konstnärligt skapande eller det som är livsmönster. Operan på bruket Producera utställningar Alla förslag som kom upp på post-it lappar! Uppdelade efter ämnesområde. Marknadsföring/information Unika kulturarrangemang Enkel information Vad händer i Bengtsfors? Bara lokala nyheter. Marknadsföra kulturen genom kommunerna Turistinformation om restauranger, caféer och liknade Information till t.ex. husbilscamping gå på dem Marknadsföra tidigt, tillgängliggöra tex i brevlådan Från Göteborg till skäret, Paketresor tex, Operan på skäret Marknadsföring av evenemang Politik KULTURNÄMND Var är politikerna? Man måste börja nerifrån, alltså inifrån, bygga från grunden Varför finns parkavdelningen i Säffle? Saknar det politiska engagemanget i kulturlivet Åmåls hemsida, kulturen i skymundan Idrotten får alltid mer plats är kulturen Samverkan En kulturskola för hela Dalsland Längre sikt, planeringsmässigt En samordnartjänst som stöttar med matchning Vill man ha service runt omkring arrangemanget, fråga själv. Vilka tjänster behöver finnas? Information till skolorna om hur man startar en förening Kulturen är nästa alltid ideell Arrangemangen krockar i tid, bra eller dåligt? Samla ihop arrangemang Farligt med projekt som slutar hela tiden Arbeta långsiktigt istället för kort projektform Dubbelbokningar bra eller dåligt?! Viktigt med kultursamordnare, paketresor och liknande. Kultur och näring Enkelt att hitta samarbete kulturliv/näringsliv Fler möten, kommersiellt och ideellt, näring och kulturliv Paketera, resa, hotell osv Korsbefruktning, ideellt och kommersiellt Äldre Äldre behöver mycket stimulans, MYCKET Samverket en otrolig tillgång Vilken plats skulle DU visa i Åmål för någon som aldrig varit här? Och vilken plats vill du förändra Se kartan för röda pluppar, vissa innehåller förslag på förändring.

15 -Vad är kultur för dig? -Allt mänskligt framåtskridande

16 Litterära residens i Västra Götaland THE RIGHT TO BE DIFFERENT- Allas lika värde

17 17

18 18

19 Lantmätare Bo Kempenskölds stadskarta från 1695: Halfva Staden, nämligen den del Sunnan om Elfven är funderad och bygd på Kronohemmanet Åmål Stom, och den andra halfva delen Nordan om Elfven på Frälsehemmanet Åmål. 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 KÄLLOR TILL HISTORIEN Kartor Skriftliga källor Arkeologi Muntliga traditioner 24

25 25

26 26

27 27

28 Kÿrkiones Reparation üthgifwet från d 1 Maj 1682 Nämblingen Gülldsmeden Mäster Mårten för liüscronans Påleringh och förfärdigande - 3 riksdaler 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 Kvarteren som totalförstördes i branden 23 augusti år

35 Dagen efter 9 maj

36 36

37 37

38 Åbergska brevsamlingen 38

39 Dahlgrensgården

40 40

41 den 4 marti 1793 började jag at sy et Kalkekläde till Åmåls kyrka den 19 april 1793 fick jag färdigt Kalkeklädet 41

42 Åmåls gamla kyrka, invigd år Heter numera Kulturmagasinet. På samma plats låg Åmåls medeltida kyrka 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 Vy över Åmål från Kungsberget 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64 Makarna Arthur o Anita Söderberg

65 65

66 66

67 67

68 68

69 Janne Åberg 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 Grossistfirman Johnson & Lindh Jiell-bolaget tal 77

78 Företagssamhetens gräns Där det driftiga duktiga folket bor, blir nejdernas fornminnen få. Där är känslan för fäderna inte så stor, där är tilltagen inte så små. Gudskelov, mumlar landsantikvarien hest, bor det driftiga, duktiga folket glest. Annars skulle väl inget bestå. Alf Henriksson 78

79

80 Kulturmagasinet historisk profilering som besöksmål verksamhetsutveckling, evenemang, medborgardialog

81 Nordiska Litteraturhuset Bokdagar i Dalsland Historisk profilering som besöksmål Satellit inom projektet Litterära Residens

82

83

84 MÅKEBERG en ny stadsdel under projektering

85

86 Contecton Arkitekter

87

88

89

90

91

92 Följ arbetet på

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2012-04-17 Tid 2012-04-17, Kl 16.00 18.00 Plats Kommunalhuset Tumba plan 2 konferensrum 2 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

Tre enkätundersökningar

Tre enkätundersökningar Tre enkätundersökningar Sammanställning av svar från länets invånare, professionella kulturskapare och ungdomar Kulturenheten December 2011 Tre enkätundersökningar... 3 Enkät till invånare i länets kommuner...

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP

ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP 1 ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP Marie Bergdahl, MB Kulturpartner AB på uppdrag av Tjörns kommun Andra upplagan

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun Attityd och Jantelag

Rapport Workshop Kramfors kommun Attityd och Jantelag Hotell Kramm 2010-11-15 Rapport Workshop Kramfors kommun Attityd och Jantelag Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund Den 15

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen Dialogkaféet besöktes av 15 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av fyra politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Kafébord dukades

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Tillväxt kräver planering

Tillväxt kräver planering Tillväxt kräver planering Sex exempel på planering och tillväxtarbete i samverkan Foto: Östra Göinge kommun 1 Titel: Tillväxt kräver planering Tryck: Boverket Upplaga: 1 Antal ex: 200 ISBN tryck: 978-91-7563-058-8

Läs mer