Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård"

Transkript

1 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

2

3 4. Vd har ordet Tänk om vi hade en innovationsminister. 7. Inkubatorprogram UICs program för utveckling av innovationer och affärsidéer till framgångsrika företag. 8. Gradientech Ny het teknik för läkemedelsutveckling. 14. Concrete Vision Visualiseringssystem under jord. 20. UIC i Östhammar UIC får uppdraget att fungera som företagsinkubator i spin-off program. 24. Denator Nytänkande bröder i framgångsrikt bolag. Stabiliserar vävnadsprover på nytt sätt. 30. Industrialiseringsprocesser i Innovativa Miljöer IIM EU-projekt på jakt efter nya effektivare arbetsformer. 32. Innovation Akademiska Stöd till sjukhusets innovatörer förbättrar vården och är en källa för nya företagsidéer. 38. Electroengine Återbesök hos Electroengine. Vad har hänt med elbilarna sen sist? 40. ChromoGenics Smarta fönster minskar energiåtgången. Cleantechföretaget som är mitt i industrialiseringsfasen. 46. Snabbgenomgång Det här - och mycket mer hände i UIC under Valueguard Första UIC företaget på Nasdaqbörsen. 56. UIC Program 60. Utmärkelser 62. UIC året i siffror 63. Personal 64. Resultat Styrelse 34. Affärsmannaskap nyckel till framgång Ett spännande samtal om UICs hjärtefråga - hur addera och stärka affärsmannaskapet i nya bolag. 66. Summary UIC Annual Report 3

4 Det är valår i år. Vem kommer att ta parti för Innovationssverige? Återigen ligger Sverige i topp i den europeiska jämförelsen mellan länders innovationskraft enligt European Innovation Scoreboard. Sverige ligger först tätt följt av Finland, Tyskland, Storbritannien och Danmark som tillsammans är The Innovation Leaders. Vi menar ofta att vi i Sverige är bra på att satsa stora resurser på forskning, vilket skapar nya idéer. Det som kan vara en tankeställare är att det faktiskt inte är statliga pengar som utgör den största forskningssatsningen. Staten satsar cirka en procent av BNP och näringslivet cirka tre procent av BNP på forskning. Det kommer därför att vara avgörande för oss att vi kan behålla den storleken på vår industri som vi har idag för att i framtiden ha lika mycket pengar att satsa på vår forskning och fortsatt vara en Innovation Leader. 4 Inte sällan köps våra bolag upp av större globala företag, vilket vi har exempel på i vår region i år också. En företagsmarknad som vi omöjligen kan styra över och som vi kanske ska var tacksamma över att den trots allt finns, även om det kan slå hårt i enskilda fall. Idag finns inte samma möjligheter att vara ett medelstort nationellt företag och samtidigt välmående. Oftast krävs det en satsning för att bli ett internationellt företag. För att nå det målet krävs det stora resurser och inte minst kapital. Ett kapital som sällan finns nationellt tillgängligt i vårt land. UICs bolag som ingår i programmet UIC Business Accelerator har antagits bland annat med kriteriet att de bedöms kunna bli just internationella bolag. Med det kriteriet kan slutsatsen bli att UIC är med i tidig fas och utvecklar nya företag som sedan köps upp och försvinner från landet. Sedan får vi börja om igen med två tomma händer, men det är just så det inte ska vara. Målet med UICs process är att öka bolagets värde och minska riskerna i tidig fas genom att tillföra kvalificerad affärskompetens. Genom att våra bolag får tillgång till denna kompetens från dag ett i UIC vill vi säkerställa en positiv utveckling av bolaget. Om en försäljning sker vill vi inte se att de tidiga ägarna står kvar med tomma händer utan gärna med överfyllda så att de ges möjlighet att starta ett nytt företag igen. Inte sällan räds vi över att vi inte får igång nya stora tillverkningsföretag i Sverige. De stora bolag vi har idag bildades för flera decennier sedan och tillväxten av nya är allt annat än bra. Frågan är om det är realistiskt att överhuvudtaget tro att vi, ett socialt välutvecklat land, ska kunna

5 konkurrera med länder i öst gällande produktionskostnader. Sverige är ett innovativt land. Det har funnits många duktiga innovatörer som utvecklat många fina lösningar på problem. Vi har allt från SKFs lager, idén om platt-tv till design av Coca-Colaflaskan. Ett brett register men allt inom området innovationer. Är det inte just det vi ska fokusera på - och bli bäst i världen? Det gäller bara att vi kan ta bättre betalt för våra idéer innan vi säljer dem och där tror jag vi har en viktig framgångsfaktor för landet Sverige. Det räcker inte med att vara först gällande 29 olika punkter i European Målet med UICs process är att öka bolagets värde och minska riskerna i tidig fas genom att tillföra kvalificerad affärskompetens. Per Bengtsson Innovation Scoreboard, vi måste bli bättre på att göra goda affärer. Ett besked som också kom från Näringsdepartementet redan i februari 2008 efter vår första placering Då sa man så här: - Det är glädjande att Sverige hamnar i topp i undersökningen. Det visar på att vi är på rätt väg, men att vi kan bli bättre på att tillvarata våra möjligheter. Vi måste bli lika bra på att sälja våra idéer som att hitta på dem, sa näringsminister Maud Olofsson. Det finns länder som har innovationsministrar med ett enda ansvarsområde; att skapa de bästa förutsättningarna för landets innovatörer, entreprenörer och nya företag. Tänk om några tog detta som sin valfråga. Sveriges innovationspolitik finns invävd i flera departement, och har därmed flera beslutsfattare, vilket gör det svårare att mejsla fram en strategi. Det finns länder som har innovationsministrar med ett enda ansvarsområde; att skapa de bästa förutsättningarna för landets innovatörer, entreprenörer och nya företag. Tänk om annat Innovationsbron visar på att en person anställd i ett typiskt innovationsföretag, som företagen i UIC, sysselsätter ytterligare två till sex personer i form av inköpta tjänster. Notera i sammanhanget att under åren 2005 till 2009 har det skapats 156 nya heltidstjänster i UICs bolag och 2009 var 193 personer sysselnågra tog detta som sin valfråga. Jag känner att jag vill ge ett argument till för denna fråga. En alltid lika viktig valfråga är att skapa sysselsättning. Nya unga företag har idag inte möjlighet, eller råd, att i tidigt skede anställa många personer. Har vi då ett problem i detta om vi satsar på en innovationspolitik att vi bara får några få nya arbetstillfällen och att arbetslösheten ökar? Direkt ja men indirekt nej, blir svaret. Studier från bland satta i de bolag som då fanns i UIC. Tänk om vi fick en innovationsminister. Då kunde vi lägga en ny strategi kring tidig finansiering av bolag. Jag ser en mycket stor risk och hot i att de statliga finansiärerna, som vi har idag, väljer att lämna området tidig såddfinansiering för att det inte går att räkna hem investeringarna. Visst är det större risk i tidiga skeden, men också enorma möjligheter om det lyckas. Att utveckla och göra satsningar i det inkubatorprogram (IBIP) som finns idag kan hjälpa till att minska denna tidiga risk. Ingen förstärkning har gjorts på tre år i IBIP, trots att man kan visa på en mycket stor uppväxling av satsningarna som gjorts. Vi måste få tillgång till statligt riskkapital (jag menar då inte såddkapital som behövs vid starten av ett bolag utan om belopp i storleksordningen 5-20 Mkr) i tidiga skeden för att kunna locka med det privata kapitalet. Det kan ju inte vara meningen att det ska ske omvänt? En lösning kan vara att det statliga riskkapitalet får nyttjas ännu tidigare, att det får ta större risk. I tidig fas är bolagens värdering låg, helt naturligt då risken 5

6 är hög, och en investerare får ett större ägande i bolaget till ett lågt pris. En lyckad investering i tidigt skede kan ge en mycket stor uppväxling av kapitalet som investerats och vi kan visa att flera nya bolag lyckas och överlever den tidiga fasen och blir större företag. Vem har varit med de företagen som investerare? I investeringsintervallet 5-20 Mkr finns idag väldigt få aktörer. Här kan en innovationsminister göra viktiga insatser för landet. Kan det vara så enkelt att det statliga investeringskapitalet hittills har gått in lite för sent då bolagets värdering är hög och kapitalet som behövs är mer än 20 Mkr och då det samtidigt finns flera privata aktörer som är med och konkurrerar om att investera? Tänk om det är så enkelt att om staten bara kunde investera lite mer pengar i tidigare skeden och samtidigt med mindre belopp, i varje enskilt fall, så har vi lösningen på problemet? Tänk om vi hade en innovationsminister! 6 likviditetsmässigt torra och tvingats avsluta. Offentlig Return on Investment, ROI uppgår till 6,8 under Det vill säga återbäringen (vinsten 2009) till staten i form av skatter och avgifter från bolagen i UIC. Denna siffra i kombination med att vi har ett stabilt inflöde av nya projekt och företag till UIC gör att vi behöver förstärka våra finansiella resurser till UICs verksamhet. Vi måste också finna en mer långsiktig finansiering. Drygt hälften av UICs finansiering kommer från UICs privata partner, som också är mycket värdefulla förstahandsleverantörer av sina respektive tjänster till bolagen inom UIC. För att fortsatt vara ett framgångsrikt innovationsland måste vi våga satsa på våra unga företag. Inom det nationella inkubatorprogrammet har det skett en gemensam aktivitet riktad mot landets alla politiker. Vi är idag 21 inkubatorer inom Innovationsbrons inkubatorprogram (IBIP) som tillsammans uppvaktat ett 100-tal politiker och beskrivit vad vi, tillsammans med våra företag, har åstadkommit med tämligen begränsade medel i förhållande till de goda resultaten vi uppnått. UIC skäms inte för sig i sammanhanget. Under året som gått har 20 projekt deltagit i UIC Business Start och totalt 47 bolag fördelade mellan UIC Business Lab och UIC Business Accelerator. Vi har haft förmånen att få granska och utvärdera 175 projekt som kandiderat till något av våra program. UICs bolag omsatte 106 Mkr, skapade 47 nya heltidstjänster och sysselsätter 193 personer. Under 2009 investerades det 141 Mkr som ägarkapital och 69 Mkr i form av lån och bidrag. Totalt satsades det 210 Mkr i våra företag under 2009, vilket är ett nytt rekord. Detta sker under ett år då vår bransch lidit stor brist på kapital och fler företag än vanligt har gått Vid halvårsskiftet beviljades UIC medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Regionförbundet i Uppsala län för projektet Industrialiseringsprocesser i Innovativa Miljöer (IIM), som du kan läsa mer om längre fram i vår årsberättelse. IIM syftar till att i detta tidiga skede erbjuda ökad kompetens i arbetet med att bygga rätt struktur för mer storskalig produktion. Här ingår att planera och skapa kostnadseffektiva värdekedjor som inkluderar allt från produktion med rätt komponenter/materialval och underleverantörer till lagerhållning, distribution, kvalitets- och miljösäkring som skapar största möjliga konkurrenskraft för företagen på en internationell marknad. IIM kommer att bidra med en mycket viktig förstärkning av kompetens till UICs program och därmed till företagen. Förra året nämnde vi om den stora satsning SKB gör i Östhammars kommun gällande slutförvaringen av utbränt kärnbränsle. Under våren 2010 har vi fått besked att UICs modell ska användas för att bedriva kommersialisering av projekt från SKB och idéer kopplade till Östhammars kommun. Vi är mycket glada och stolta för detta uppdrag och har stora förväntningar inför de möten med innovatörer och entreprenörer som detta projekt medger. En summering av 2009 visar på ökade investeringar i våra bolag, detta trots lågkonjunkturen, fortsatt bra inflöde av projekt och bolag och med de regionala förutsättningar vi har tror jag fortsättningsvis på våra framgångsfaktorer: UICs programutbud UICs affärscoachmodell UIC tar inte några ägarandelar i bolagen Fokus på affärsutveckling, inte uthyrning av lokaler Tydliga ömsesidiga krav mellan UIC och bolagen Kontinuerlig rapportering månadsvis från våra affärscoacher Bolagen uppskattar värdet av insatserna och är villiga att betala för dem. Sist men inte minst ett starkt samarbete mellan oss aktörer i innovationssystemet. För att fortsatt vara ett framgångsrikt innovationsland måste vi våga satsa på våra unga företag. Tillsammans med statliga medel och privata investeringar skapa bättre förutsättningar för tidig finansiering av dessa bolag, så att unga tillväxtföretag ges bättre förutsättningar att bygga sitt bolagsvärde med nationella medel. Förstärka satsningarna på landets ledande inkubatorer, för redan idag vet vi att det ger en direkt monetär återbäring på investeringen till staten. Tänk om vi får en innovationsminister som leder det fortsatta arbetet med att bygga världens bästa innovationssystem i Sverige, The Innovation Leader. Per Bengtsson vd

7 Uppsala Innovation Centre erbjuder inkubatorprogram och viktiga resurser UIC BUSINESS START UIC BUSINESS LAB UIC BUSINESS ACCELERATOR UIC ALUMNI AFFÄRSCOACHER UIC RESURS UIC PARTNER Inkubatorprogram UIC Business Start UIC Business Start riktar sig till blivande entreprenörer som ännu inte kommit igång med en exploateringsprocess eller som är osäkra på den affärsmässiga bärkraften i sina idéer. UIC Business Lab UIC Business Lab syftar till att stärka den tidiga affärsutvecklingsprocessen i projekt på väg mot bolagisering eller i redan startade bolag. UIC Business Accelerator UIC Business Accelerator vänder sig till nystartade bolag som är nära marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst. UIC Business Accelerator erbjuder ett stimulerande och utvecklande inkubatorprogram som ger företaget tillgång till viktiga resurser som affärscoaching och rådgivning, finansiering, seminarier som stödjer bolagets affärsutvecklingsprocess, nätverk och välutrustade lokaler. UIC Alumni UIC Alumni vänder sig till företag som lämnat UIC Business Lab och/eller UIC Business Accelerator. UIC Alumni skapar tillfällen för erfarenhetsutbyte mellan företag inom UIC. Resurser Affärscoacher Varje inkubatorföretag har en eller flera affärscoacher som följer företaget. Det är erfarna företagsledare med kunskap om kommersialiseringsprocessen och branschen som inkubatorföretaget verkar inom. Partner UICs partner bidrar med kunskap och kompetens genom bland annat seminarier, individuell rådgivning och bidrar till finansieringen av UIC. UIC Resurs UIC Resurs är ett nätverk av utvalda resurser som erbjuder avancerad teknologisk utrustning, laboratorier, renrum, proof-of-concept studier, verktyg för informationsinhämtning/analyser och mycket mer. Idén är att tidiga företag eller projekt snabbt ska få tillgång till resurser som de själva saknar. Resurser som är viktiga för utvecklingen av företagets produkter och tjänster. 7

8

9 Gradientech är resultatet av ett möte mellan två forskare från två olika forskningsområden. Båda arbetar med ny het teknik som spås få stor betydelse när det gäller att utveckla nya läkemedel. De har prisats för sin entreprenöriella kraft och redan om några månader är det dags att lansera företagets första produkt. Det duggar tätt med priser, stipendier och utvecklingspengar över Gradientech och de två forskarna, småbarnsföräldrarna och entreprenörerna Sara Thorslund och Johan Kreuger. Deras första möte var när Johan i sin forskning ville studera gradienter. Johans forskning handlar om hur celler i kroppen samverkar för att bygga blodkärl. Frågan gällde hur cellerna kommunicerar med varandra under denna process genom att bilda gradienter av signalprotein. Att hitta ett mätverktyg var helt avgörande. Johan sökte upp Sara på Ångströmlaboratoriet och förklarade sitt problem. Sara lyssnade, arbetade fram en lösning och utvecklade ett system som fungerade. Tillsammans har de sedan utvecklat tekniken och kommersialiserat sina resultat. Första produkten som Gradientech lanserar är ett manuellt system för cellstudier där man kan simulera hur celler pratar med varandra med hjälp av olika koncentrationer gradienter. Genom att efterlikna cellens miljö i kroppen kan man studera hur de signalerar till varandra, hur signalerna förändras vid olika koncentrationer och påverkar cellernas arbete. Det unika i Gradientechs produkt är att man kan odla cellerna i tredimensionella kroppslika matriser och över lång tid filma cellernas reaktioner mot olika typer av gradienter. 9

10 - Vi gör avancerad teknik lätt att använda. - Forskning kring gradienter är ett hett område. Genom att efterlikna miljön i kroppen på labbet får vi möjlighet att studera och bättre förstå hur cellerna kommunicerar med varandra och hur olika gradienter styr blodkärlsbildningen. Systemet kan användas av forskare och läkemedelsföretag för att testa läkemedelssubstanser. Vid tumörsjukdomar vill man hämma blodkärlstillväxt. Vid sårläkning tvärtom öka tillväxten, så det finns ett stort behov av att lära sig mer om de signaler som antingen stimulerar eller hämmar blodkärlstillväxt, säger Johan. Mikrofluidik, tekniken man använt sig av för att kunna avläsa cellernas aktivitet i Gradientechs system är också ett hett 10

11 Att nyttogöra forskning är naturligt för båda. Någon barriär mellan industrin och akademin känner de heller inte av. område inom forskningen. Istället för att använda stora instrument kan man med den nya tekniken köra med mycket små volymer av reagens. Det sparar pengar samt ger möjlighet att snabbare komma framåt. När det gäller läkemedelsutveckling är det en enorm fördel om utvecklingsarbetet kan gå snabbare och kosta mindre. - Vi gör avancerad teknik lätt att använda. Cellernas arbete går att studera i realtid. Man laddar bara cellprovet, stänger systemet och kan sedan se cellernas arbete vid olika gradienter. Utmaningen för oss är att fortsätta att utveckla våra system, addera nya funktioner och kanske skapa system med högre kapacitet. Vår ambition är att komma med flera nya produkter varje år, säger Sara som axlat posten som vd på Gradientech. Varken Sara eller Johan tvekade att kommersialisera sin teknik. Att nyttogöra forskning är naturligt för båda. Någon barriär mellan industrin och akademin känner de heller inte av. Varken från Johans vardag på BMC eller från Saras tidigare arbetsplats Ångströmlaboratoriet, där det snarare är regel än undantag att man startar bolag när tekniken närmar sig en bolagsidé som kan erbjuda tekniska 11

12 lösningar. - Vi tycker det här är riktigt kul och drivs av att få göra något som är bra. Att starta företag, att kunna skapa arbetstillfällen och den kick som det är att vara entreprenör är en härlig känsla. Polletten har trillat ner vi är både forskare och entreprenörer. Men i rollen som entreprenör får man lägga bort forskarsidan och koncentrera sig på att sälja, säger Sara. Sara och Johan brinner för sin idé. De är inriktade på att skapa värde i bolaget och att ta sig framåt. Kontakten med forskarvärlden där kunderna finns är obruten och stark. Våren 2009 fick de ett erkännande för sin glöd, sin entusiasm och det koncept företaget vilar på. Finalen i Venture Cup gav dem inte enbart ett viktigt erkännande av att vara en av tio finalister. De tilldelades också ett nyinstiftat pris för sin entreprenöriella kraft. En annan utmärkelse som de nyligen tilldelats är Nordeas resestipendium. - Vi arbetar med en begränsad budget. Prispengarna kommer vi att använda för ett flertal resor till Göteborg. Här finns potentiella kunder och även potentiella samarbetspartners. För oss är det viktigt att

13 Polletten har trillat ner vi är både forskare och entreprenörer. Sara Thorslund Johan Kreuger knyta kontakter och få testanvändare som hjälper oss att bygga vår verksamhet på rätt sätt. Nyckeln i vår fortsatta utveckling är att växa som team. Vi behöver snart rekrytera en person på marknad/säljsidan. Vi tar ett steg i taget och ser vad som mer krävs för att bli ett bra team, säger Sara. I teamet runt om Sara och Johan finns deras familjer. Båda har små barn och båda har partners som stöttar. Deras respektive barn, Malte och Filip är födda med en veckas mellanrum, under samma intensiva vårveckor 2009 som Gradientech på allvar drog igång. - Att bilda familj är viktigt för både Sara och mig. Vi har delat föräldraledigheten med våra sambos. Sara var hemma första halvåret. Då jobbade jag för fullt. Sedan var jag hemma och Sara körde för fullt. Det har gått bra att jobba hemifrån också, man kan göra mycket arbete med och telefonen, säger Johan. Täta kontakter med UIC och forskarnätverk har i stor utsträckning underlättat och möjliggjort bildandet av Gradientech. - Vi har fått hjälp och vi har letat hjälp. UIC har betytt oerhört mycket för oss och deras fortsatta stöd är ovärderligt. Vi har fått rådgivning och knutit många kontakter som vi fortfarande frågar till råds. Stöttningen betyder att man aldrig känner sig ensam eller utlämnad. Att träffa andra nystartade företagare är suveränt eftersom man inspirerar varandra. Vi har också fått stor hjälp med patentering av våra idéer genom Forskarpatent i Uppsala som också finns i nätverket. Stämningen på UIC är familjär och det är alltid trevligt att vara där. Om fler forskare visste vilken hjälp som finns och det stöd man kan få via UIC tror jag att fler skulle ta sin idé och sin teknik vidare och starta bolag, säger Sara. Framtiden ser ljus ut för Gradientech. Att träffa nyckelkunder och snabbt få igång försäljning i Sverige och Norden, därefter andra länder i Europa och på sikt USA står högt upp på dagordningen. Om några år är planen att Gradientech har utvecklat en bred produktfamilj och att företaget består av cirka 10 personer. Den täta kopplingen till universitetet och forskarvärlden är viktig att hålla kvar. Forskarna är en stor kundgrupp för Gradientech. Att väl känna till forskningens utmaningar är viktigt för att leverera rätt produkter. Om tre år hoppas Sara och Johan också ha fått igång global försäljning och inte minst - att företaget går med vinst. Gradientech har genomgått UIC Business Lab. 13

14 Att skapa en samlad bild av vad som händer under jord är utmaningen i UIC företaget Concrete Vision. Miljön är gruvan och visionen att med ett visuellt system ge alla som arbetar under jord och planeringsavdelningen ovan jord ett kraftfullt verktyg för att kunna överblicka, planera och följa malmens väg genom gruvan. Ökad säkerhet, ökad effektvitet och ökad nöjdhet är några av ledstjärnorna.

15

16 16 Eva-Mi Einvall

17 Att arbeta med den nyckfulla stenen under jord ställer andra krav än arbetet ovan jord. Eva-Mi Einvall är vd och grundare i Concrete Vision. Vi träffas 20 meter under jord, i gruvan i Sickla som idag används för utveckling och provborrning av bergsborrar. Berget är genomborrat av tunnlar och grusgångar som vindlar iväg åt olika håll. Luften är fuktig, det droppar från taket och fortfarande ligger en svag krutdoft kvar efter gårdagens sprängning. Fläktarna surrar. Det är varmt. - Jag har alltid trivts under jord och känner mig alltid lugn när jag är nere i gruvan. När jag är på uppdrag i LKAB gruvan upplever jag ett lugn när jag ser gruvbilarna transportera sin last. För mig är deras arbete en sorts urtidsrörelse. Bilarna är som stora insekter som far fram och tillbaka. Idén att utveckla ett visualiseringsverktyg för gruvindustrin har Eva-Mi burit med sig under en längre tid. Hon har jobbat med informationshantering inom byggbranschen, arbetat på CAD-sidan, fungerat som konsult vid ritningsarbete, arbetat med kunskapsutveckling och varit utbildningsansvarig inom olika gruvföretag. Just nu är uppdrag i LKAB-gruvan i fokus för Eva-Mi, men redan till hösten när Concrete Vision tar steget in i UIC Business Accelerator räknar hon med att få mer tid för det egna företaget. - Jag arbetar intensivt men med få saker. Nu är allt fokus på uppdragen i Malmberget där jag ansvarar för gruvans CAD-utbildning och planutbildning. Arbetet med att vidareutveckla Concrete Vision är nästa utmaning. Det är också genom arbetet i gruvan som jag har funnit att det saknas en samlad bild av dataflödet under jord. Varje användare arbetar med sin del av informationen. Med en samlad bild av allt som händer i gruvan som alla har tillgång till kan förståelsen öka för var och ens arbetsuppgifter och alla kan arbeta med aktuell information om läget i gruvan. Att arbeta med den nyckfulla stenen under jord ställer andra krav än arbetet ovan jord. Ett lätttillgängligt system som delas av alla har ett stort värde. Redan idag finns olika mätverktyg i gruvan. Informationen lagras men är många gånger så omfattande och så tung att den är svår att processa vidare. Concrete Visions system arbetar med ledordet less is more och tanken är att skapa en bild av de stora händelserna i gruvan. Hela visualiseringssystemet är inte i bruk. Just nu testkörs det nuvarande provsystemet och olika demoversioner. - Tanken är att i ett och samma system kunna se planerade aktiviteter i gruvan tillsammans med uppdaterad information om läget just då. Systemet kan till exempel uppdateras dagligen och även ovan jord blir informationen användbar för att hitta enklaste och mest effektiva väg för malmen upp ur gruvan. 17

18 - Att vara med och inspirera andra ligger mig varmt om hjärtat. Upp ur gruvan kommer även vi. Om några timmar ska nästa provsprängning göras. Ute gassar solen men nere i gruvan råder samma fuktiga, varma väderlek året om. Idag är gruvindustrin inte längre en helt igenom manlig arbetsplats. Arbeten som tidigare krävde full muskelkraft är idag mekaniserade. Idag är 11% av operatörerna på LKAB kvinnor. Att vara kvinna och arbeta inom en traditionellt helt manlig värld är inget Eva-Mi upplever negativt. - Jag brinner för det jag gör och upplever att jag kan realisera mina drömmar. Jag känner mig trygg med den ingenjörsgrund som jag står på. Den har gett mig valfrihet, tankefrihet och en möjlighet att välja mellan många olika karriärer. Att vara entreprenör ger frihet och en möjlighet att leva ett rörligt liv. Att få göra vad jag vill och göra något väldigt roligt. Det handlar inte så mycket om att vara man eller kvinna utan snarare om att vara en bestämd person att våga föra fram sina frågor och vara stolt över det man skapar. Entusiasmen smittar. Eva-Mi har utsetts till en av regeringens ambassadörer för kvinnors företagande i Västeråsområdet. Uppgiften är att göra kvinnor som driver företag mer synliga och att vara förebild och inspirera fler 18

19 kvinnor till företagande. - Att vara med och inspirera andra ligger mig varmt om hjärtat. Att vara entreprenör och egenföretagare ger så många möjligheter och så mycket glädje. Jag har ofta arbetat i miljöer där jag varit ensam kvinna och inte tänkt så mycket på det. Men, jag tror att kvinnor faktiskt är olika män när det gäller drivkrafter och fokus. Kvinnor är goda ledare. Vi ser till att andra kommer iväg, vi kan ställa oss vid sidan, samla in heatet och som sagt, se till att andra personer också kommer iväg. Det kan gälla inom familjen, att coacha barnen eller på jobbet att stötta medarbetare inför kundmöten. Kvinnor är ofta de oskrivna ledarna i hemmet. Men vi behöver stöd och inspiration för att ta oss ut på våra egna äventyr. Jag har alltid fått den stöttningen, som gett mig styrka och mod att flytta utomlands, starta eget företag. Mina närmaste har stått mig bi. Nu vill jag inspirera och stötta andra kvinnor. Inspiration och stöttning kommer också från UIC. - UIC ger mig ett sammanhang. Mina kunder finns långt ifrån mig och mina partner finns i Portugal där jag arbetade och bodde under många år. UIC är ett viktigt nätverk. Här finns personer jag kan ringa till, de tror på mig och fungerar som ett bollplank. Det kan gälla frågeställningar som jag har och som jag kan få ett direkt svar på eller intressanta föreläsningar och seminarier. UIC har en stor och viktig roll att stötta nya företag så att de vågar, tar steg framåt, tror på det de gör och utvecklas. Jag är tekniskt driven men behöver mer. UIC är ett stöd och en dockning ut i verkligheten som krävs för att lyckas. UIC får oss som ligger i startgroparna att våga och orka. Concrete Vision ingår i UIC Business Accelerator. 19

20

21 N är Svensk Kärnbränslehantering SKB förra året bestämde sig för var man vill slutförvara Sveriges använda kärnbränsle var det samtidigt startskott för ett omfattande mervärdesprogram. Både i Östhammars och Oskarshamns kommuner. För Östhammars del innebär det att ett mervärde på upp till en halv miljard kronor ska skapas i kommunen under en 15-års period. Mycket kommer att hända. UIC har fått uppdraget att arbeta som företagsinkubator i ett av projekten. Det är ett spin-off program där 5,5 miljoner satsas för att utveckla nya tillväxtföretag och affärsidéer. Målet är att skapa nya arbetstillfällen i kommunen. SKBs beslut ger Östhammars kommun nya förutsättningar och nya möjligheter. Entusiasmen och framtidstron är stark hos kommunens näringslivschef Ulf Andersson som tror och hoppas att Östhammar blir nästa kommun att få utmärkelsen Årets tillväxtkommun. - Det finns inga skäl att ha lägre förväntningar. Vi ingår nu i ett av Sveriges största tillväxtprogram med stöd och resurser som kommer att bidra starkt till en ökad tillväxt i kommunen. Att ha ett väl fungerande innovationssystem är viktigt för att skapa tillväxt. Vi vill inte att idéerna ska hamna i byrålådan utan vår förhoppning är att istället stimulera till att fler företag startar och blir framgångsrika. Ulf är inbjuden till Roslagens Industrigrupp för att berätta och informera om kommunens arbete. Gruppen träffas varje månad och den här gången ses man i Österbybruk. Inbjudna är också Anders Nordström och Tommy Nilsson från UIC. Ulf summerar läget i kommunens näringslivsarbete. Han är engagerad och tydlig. Förutsättningarna är goda för företagare som vill satsa och utveckla. Det knyts nya kontakter utanför kommunen, man ser över sitt eget arbete för att bli mer serviceinriktad och mindre tungrodd myndighetsutövare. Det inrättas företagslotsar som ska vägleda och stötta. Att förenkla för företagen som vill utveckla sin verksamhet är viktigt liksom att vässa och vidga nätverk och kompetens. Roslagens Industrigrupp ser han som en bra förebild för hur nätverk kan arbeta och stötta varandra. Snart är det dags för Anders Nordström som är ansvarig för UIC Östhammar att berätta mer om hur UIC arbetar och vilket stöd och resurser som innovationssystemet kan erbjuda. Det är inte första gången Anders träffar den här gruppen. De har träffats tidigare. - Det här är erfarna företagare. De är affärsmän och entreprenörer. Det vi kan erbjuda så här väletablerade företag är möjligheten att nå ut till en större marknad. Redan gör några av företagen affärer med andra delar av landet och i andra länder och världsdelar. Men, jag är säker på att om de vill vidga sin marknad ytterligare finns det goda förutsättningar. Här kan UIC bidra med erfarenhet, nätverk och kunskap, inte minst via våra affärscoacher. 21

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

PUSH. Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi förverkligar den!

PUSH. Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi förverkligar den! PUSH Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård Har du en idé? Vi förverkligar den! PUSH, produktutvecklingsstöd i vården. PUSH din utvecklingspartner i vårdmiljö Varje dag föds goda idéer i

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig LTU Business AB är en regional huvudaktör för innovation och tillväxt. Vi främjar samverkan mellan Luleå tekniska universitet, näringsliv

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har Programvara, IT, datorgrafik, Tjänste Entreprenör/Startups Konsult Affärsutveckling, Internationaliering, Finansiering Affärsområdeschef IT/Tjänster Exportrådet (x2) Svensk-Norsk Industrifond - Oslo Riskkapital

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma?

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Börja Drömma Belöningar & Erkännanden Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Detta är bara början! Medan du bygger din Vemmaverksamhet, skapar du även din berättelse och sätter exempel

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Kursplan för Kunskap, affärsidé, företag 5 poäng. From knowledge to business idea and company 5 credits. MAH, Drivhuset & Venture Cup Syd

Kursplan för Kunskap, affärsidé, företag 5 poäng. From knowledge to business idea and company 5 credits. MAH, Drivhuset & Venture Cup Syd Kursplan för Kunskap, affärsidé, företag 5 poäng From knowledge to business idea and company 5 credits MAH, Drivhuset & Venture Cup Syd Kurskod: KA0001 Utbildningsområde: Högskoleövergripande Nivå: A (1-20)

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Nyckelaktörsprogrammet

Nyckelaktörsprogrammet Nyckelaktörsprogrammet Nr 1, Sept 2008 VINNOVA lanserade Nyckelaktörsprogrammet 2006. Programmet syftar till att stärka högskolans roll som motor för förnyelse och utveckling av näringsliv och samhälle

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Slutrapport Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Bakgrund Det sker stora strukturförändringar i Skåne inom i stort

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer