Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård"

Transkript

1 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

2

3 4. Vd har ordet Tänk om vi hade en innovationsminister. 7. Inkubatorprogram UICs program för utveckling av innovationer och affärsidéer till framgångsrika företag. 8. Gradientech Ny het teknik för läkemedelsutveckling. 14. Concrete Vision Visualiseringssystem under jord. 20. UIC i Östhammar UIC får uppdraget att fungera som företagsinkubator i spin-off program. 24. Denator Nytänkande bröder i framgångsrikt bolag. Stabiliserar vävnadsprover på nytt sätt. 30. Industrialiseringsprocesser i Innovativa Miljöer IIM EU-projekt på jakt efter nya effektivare arbetsformer. 32. Innovation Akademiska Stöd till sjukhusets innovatörer förbättrar vården och är en källa för nya företagsidéer. 38. Electroengine Återbesök hos Electroengine. Vad har hänt med elbilarna sen sist? 40. ChromoGenics Smarta fönster minskar energiåtgången. Cleantechföretaget som är mitt i industrialiseringsfasen. 46. Snabbgenomgång Det här - och mycket mer hände i UIC under Valueguard Första UIC företaget på Nasdaqbörsen. 56. UIC Program 60. Utmärkelser 62. UIC året i siffror 63. Personal 64. Resultat Styrelse 34. Affärsmannaskap nyckel till framgång Ett spännande samtal om UICs hjärtefråga - hur addera och stärka affärsmannaskapet i nya bolag. 66. Summary UIC Annual Report 3

4 Det är valår i år. Vem kommer att ta parti för Innovationssverige? Återigen ligger Sverige i topp i den europeiska jämförelsen mellan länders innovationskraft enligt European Innovation Scoreboard. Sverige ligger först tätt följt av Finland, Tyskland, Storbritannien och Danmark som tillsammans är The Innovation Leaders. Vi menar ofta att vi i Sverige är bra på att satsa stora resurser på forskning, vilket skapar nya idéer. Det som kan vara en tankeställare är att det faktiskt inte är statliga pengar som utgör den största forskningssatsningen. Staten satsar cirka en procent av BNP och näringslivet cirka tre procent av BNP på forskning. Det kommer därför att vara avgörande för oss att vi kan behålla den storleken på vår industri som vi har idag för att i framtiden ha lika mycket pengar att satsa på vår forskning och fortsatt vara en Innovation Leader. 4 Inte sällan köps våra bolag upp av större globala företag, vilket vi har exempel på i vår region i år också. En företagsmarknad som vi omöjligen kan styra över och som vi kanske ska var tacksamma över att den trots allt finns, även om det kan slå hårt i enskilda fall. Idag finns inte samma möjligheter att vara ett medelstort nationellt företag och samtidigt välmående. Oftast krävs det en satsning för att bli ett internationellt företag. För att nå det målet krävs det stora resurser och inte minst kapital. Ett kapital som sällan finns nationellt tillgängligt i vårt land. UICs bolag som ingår i programmet UIC Business Accelerator har antagits bland annat med kriteriet att de bedöms kunna bli just internationella bolag. Med det kriteriet kan slutsatsen bli att UIC är med i tidig fas och utvecklar nya företag som sedan köps upp och försvinner från landet. Sedan får vi börja om igen med två tomma händer, men det är just så det inte ska vara. Målet med UICs process är att öka bolagets värde och minska riskerna i tidig fas genom att tillföra kvalificerad affärskompetens. Genom att våra bolag får tillgång till denna kompetens från dag ett i UIC vill vi säkerställa en positiv utveckling av bolaget. Om en försäljning sker vill vi inte se att de tidiga ägarna står kvar med tomma händer utan gärna med överfyllda så att de ges möjlighet att starta ett nytt företag igen. Inte sällan räds vi över att vi inte får igång nya stora tillverkningsföretag i Sverige. De stora bolag vi har idag bildades för flera decennier sedan och tillväxten av nya är allt annat än bra. Frågan är om det är realistiskt att överhuvudtaget tro att vi, ett socialt välutvecklat land, ska kunna

5 konkurrera med länder i öst gällande produktionskostnader. Sverige är ett innovativt land. Det har funnits många duktiga innovatörer som utvecklat många fina lösningar på problem. Vi har allt från SKFs lager, idén om platt-tv till design av Coca-Colaflaskan. Ett brett register men allt inom området innovationer. Är det inte just det vi ska fokusera på - och bli bäst i världen? Det gäller bara att vi kan ta bättre betalt för våra idéer innan vi säljer dem och där tror jag vi har en viktig framgångsfaktor för landet Sverige. Det räcker inte med att vara först gällande 29 olika punkter i European Målet med UICs process är att öka bolagets värde och minska riskerna i tidig fas genom att tillföra kvalificerad affärskompetens. Per Bengtsson Innovation Scoreboard, vi måste bli bättre på att göra goda affärer. Ett besked som också kom från Näringsdepartementet redan i februari 2008 efter vår första placering Då sa man så här: - Det är glädjande att Sverige hamnar i topp i undersökningen. Det visar på att vi är på rätt väg, men att vi kan bli bättre på att tillvarata våra möjligheter. Vi måste bli lika bra på att sälja våra idéer som att hitta på dem, sa näringsminister Maud Olofsson. Det finns länder som har innovationsministrar med ett enda ansvarsområde; att skapa de bästa förutsättningarna för landets innovatörer, entreprenörer och nya företag. Tänk om några tog detta som sin valfråga. Sveriges innovationspolitik finns invävd i flera departement, och har därmed flera beslutsfattare, vilket gör det svårare att mejsla fram en strategi. Det finns länder som har innovationsministrar med ett enda ansvarsområde; att skapa de bästa förutsättningarna för landets innovatörer, entreprenörer och nya företag. Tänk om annat Innovationsbron visar på att en person anställd i ett typiskt innovationsföretag, som företagen i UIC, sysselsätter ytterligare två till sex personer i form av inköpta tjänster. Notera i sammanhanget att under åren 2005 till 2009 har det skapats 156 nya heltidstjänster i UICs bolag och 2009 var 193 personer sysselnågra tog detta som sin valfråga. Jag känner att jag vill ge ett argument till för denna fråga. En alltid lika viktig valfråga är att skapa sysselsättning. Nya unga företag har idag inte möjlighet, eller råd, att i tidigt skede anställa många personer. Har vi då ett problem i detta om vi satsar på en innovationspolitik att vi bara får några få nya arbetstillfällen och att arbetslösheten ökar? Direkt ja men indirekt nej, blir svaret. Studier från bland satta i de bolag som då fanns i UIC. Tänk om vi fick en innovationsminister. Då kunde vi lägga en ny strategi kring tidig finansiering av bolag. Jag ser en mycket stor risk och hot i att de statliga finansiärerna, som vi har idag, väljer att lämna området tidig såddfinansiering för att det inte går att räkna hem investeringarna. Visst är det större risk i tidiga skeden, men också enorma möjligheter om det lyckas. Att utveckla och göra satsningar i det inkubatorprogram (IBIP) som finns idag kan hjälpa till att minska denna tidiga risk. Ingen förstärkning har gjorts på tre år i IBIP, trots att man kan visa på en mycket stor uppväxling av satsningarna som gjorts. Vi måste få tillgång till statligt riskkapital (jag menar då inte såddkapital som behövs vid starten av ett bolag utan om belopp i storleksordningen 5-20 Mkr) i tidiga skeden för att kunna locka med det privata kapitalet. Det kan ju inte vara meningen att det ska ske omvänt? En lösning kan vara att det statliga riskkapitalet får nyttjas ännu tidigare, att det får ta större risk. I tidig fas är bolagens värdering låg, helt naturligt då risken 5

6 är hög, och en investerare får ett större ägande i bolaget till ett lågt pris. En lyckad investering i tidigt skede kan ge en mycket stor uppväxling av kapitalet som investerats och vi kan visa att flera nya bolag lyckas och överlever den tidiga fasen och blir större företag. Vem har varit med de företagen som investerare? I investeringsintervallet 5-20 Mkr finns idag väldigt få aktörer. Här kan en innovationsminister göra viktiga insatser för landet. Kan det vara så enkelt att det statliga investeringskapitalet hittills har gått in lite för sent då bolagets värdering är hög och kapitalet som behövs är mer än 20 Mkr och då det samtidigt finns flera privata aktörer som är med och konkurrerar om att investera? Tänk om det är så enkelt att om staten bara kunde investera lite mer pengar i tidigare skeden och samtidigt med mindre belopp, i varje enskilt fall, så har vi lösningen på problemet? Tänk om vi hade en innovationsminister! 6 likviditetsmässigt torra och tvingats avsluta. Offentlig Return on Investment, ROI uppgår till 6,8 under Det vill säga återbäringen (vinsten 2009) till staten i form av skatter och avgifter från bolagen i UIC. Denna siffra i kombination med att vi har ett stabilt inflöde av nya projekt och företag till UIC gör att vi behöver förstärka våra finansiella resurser till UICs verksamhet. Vi måste också finna en mer långsiktig finansiering. Drygt hälften av UICs finansiering kommer från UICs privata partner, som också är mycket värdefulla förstahandsleverantörer av sina respektive tjänster till bolagen inom UIC. För att fortsatt vara ett framgångsrikt innovationsland måste vi våga satsa på våra unga företag. Inom det nationella inkubatorprogrammet har det skett en gemensam aktivitet riktad mot landets alla politiker. Vi är idag 21 inkubatorer inom Innovationsbrons inkubatorprogram (IBIP) som tillsammans uppvaktat ett 100-tal politiker och beskrivit vad vi, tillsammans med våra företag, har åstadkommit med tämligen begränsade medel i förhållande till de goda resultaten vi uppnått. UIC skäms inte för sig i sammanhanget. Under året som gått har 20 projekt deltagit i UIC Business Start och totalt 47 bolag fördelade mellan UIC Business Lab och UIC Business Accelerator. Vi har haft förmånen att få granska och utvärdera 175 projekt som kandiderat till något av våra program. UICs bolag omsatte 106 Mkr, skapade 47 nya heltidstjänster och sysselsätter 193 personer. Under 2009 investerades det 141 Mkr som ägarkapital och 69 Mkr i form av lån och bidrag. Totalt satsades det 210 Mkr i våra företag under 2009, vilket är ett nytt rekord. Detta sker under ett år då vår bransch lidit stor brist på kapital och fler företag än vanligt har gått Vid halvårsskiftet beviljades UIC medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Regionförbundet i Uppsala län för projektet Industrialiseringsprocesser i Innovativa Miljöer (IIM), som du kan läsa mer om längre fram i vår årsberättelse. IIM syftar till att i detta tidiga skede erbjuda ökad kompetens i arbetet med att bygga rätt struktur för mer storskalig produktion. Här ingår att planera och skapa kostnadseffektiva värdekedjor som inkluderar allt från produktion med rätt komponenter/materialval och underleverantörer till lagerhållning, distribution, kvalitets- och miljösäkring som skapar största möjliga konkurrenskraft för företagen på en internationell marknad. IIM kommer att bidra med en mycket viktig förstärkning av kompetens till UICs program och därmed till företagen. Förra året nämnde vi om den stora satsning SKB gör i Östhammars kommun gällande slutförvaringen av utbränt kärnbränsle. Under våren 2010 har vi fått besked att UICs modell ska användas för att bedriva kommersialisering av projekt från SKB och idéer kopplade till Östhammars kommun. Vi är mycket glada och stolta för detta uppdrag och har stora förväntningar inför de möten med innovatörer och entreprenörer som detta projekt medger. En summering av 2009 visar på ökade investeringar i våra bolag, detta trots lågkonjunkturen, fortsatt bra inflöde av projekt och bolag och med de regionala förutsättningar vi har tror jag fortsättningsvis på våra framgångsfaktorer: UICs programutbud UICs affärscoachmodell UIC tar inte några ägarandelar i bolagen Fokus på affärsutveckling, inte uthyrning av lokaler Tydliga ömsesidiga krav mellan UIC och bolagen Kontinuerlig rapportering månadsvis från våra affärscoacher Bolagen uppskattar värdet av insatserna och är villiga att betala för dem. Sist men inte minst ett starkt samarbete mellan oss aktörer i innovationssystemet. För att fortsatt vara ett framgångsrikt innovationsland måste vi våga satsa på våra unga företag. Tillsammans med statliga medel och privata investeringar skapa bättre förutsättningar för tidig finansiering av dessa bolag, så att unga tillväxtföretag ges bättre förutsättningar att bygga sitt bolagsvärde med nationella medel. Förstärka satsningarna på landets ledande inkubatorer, för redan idag vet vi att det ger en direkt monetär återbäring på investeringen till staten. Tänk om vi får en innovationsminister som leder det fortsatta arbetet med att bygga världens bästa innovationssystem i Sverige, The Innovation Leader. Per Bengtsson vd

7 Uppsala Innovation Centre erbjuder inkubatorprogram och viktiga resurser UIC BUSINESS START UIC BUSINESS LAB UIC BUSINESS ACCELERATOR UIC ALUMNI AFFÄRSCOACHER UIC RESURS UIC PARTNER Inkubatorprogram UIC Business Start UIC Business Start riktar sig till blivande entreprenörer som ännu inte kommit igång med en exploateringsprocess eller som är osäkra på den affärsmässiga bärkraften i sina idéer. UIC Business Lab UIC Business Lab syftar till att stärka den tidiga affärsutvecklingsprocessen i projekt på väg mot bolagisering eller i redan startade bolag. UIC Business Accelerator UIC Business Accelerator vänder sig till nystartade bolag som är nära marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst. UIC Business Accelerator erbjuder ett stimulerande och utvecklande inkubatorprogram som ger företaget tillgång till viktiga resurser som affärscoaching och rådgivning, finansiering, seminarier som stödjer bolagets affärsutvecklingsprocess, nätverk och välutrustade lokaler. UIC Alumni UIC Alumni vänder sig till företag som lämnat UIC Business Lab och/eller UIC Business Accelerator. UIC Alumni skapar tillfällen för erfarenhetsutbyte mellan företag inom UIC. Resurser Affärscoacher Varje inkubatorföretag har en eller flera affärscoacher som följer företaget. Det är erfarna företagsledare med kunskap om kommersialiseringsprocessen och branschen som inkubatorföretaget verkar inom. Partner UICs partner bidrar med kunskap och kompetens genom bland annat seminarier, individuell rådgivning och bidrar till finansieringen av UIC. UIC Resurs UIC Resurs är ett nätverk av utvalda resurser som erbjuder avancerad teknologisk utrustning, laboratorier, renrum, proof-of-concept studier, verktyg för informationsinhämtning/analyser och mycket mer. Idén är att tidiga företag eller projekt snabbt ska få tillgång till resurser som de själva saknar. Resurser som är viktiga för utvecklingen av företagets produkter och tjänster. 7

8

9 Gradientech är resultatet av ett möte mellan två forskare från två olika forskningsområden. Båda arbetar med ny het teknik som spås få stor betydelse när det gäller att utveckla nya läkemedel. De har prisats för sin entreprenöriella kraft och redan om några månader är det dags att lansera företagets första produkt. Det duggar tätt med priser, stipendier och utvecklingspengar över Gradientech och de två forskarna, småbarnsföräldrarna och entreprenörerna Sara Thorslund och Johan Kreuger. Deras första möte var när Johan i sin forskning ville studera gradienter. Johans forskning handlar om hur celler i kroppen samverkar för att bygga blodkärl. Frågan gällde hur cellerna kommunicerar med varandra under denna process genom att bilda gradienter av signalprotein. Att hitta ett mätverktyg var helt avgörande. Johan sökte upp Sara på Ångströmlaboratoriet och förklarade sitt problem. Sara lyssnade, arbetade fram en lösning och utvecklade ett system som fungerade. Tillsammans har de sedan utvecklat tekniken och kommersialiserat sina resultat. Första produkten som Gradientech lanserar är ett manuellt system för cellstudier där man kan simulera hur celler pratar med varandra med hjälp av olika koncentrationer gradienter. Genom att efterlikna cellens miljö i kroppen kan man studera hur de signalerar till varandra, hur signalerna förändras vid olika koncentrationer och påverkar cellernas arbete. Det unika i Gradientechs produkt är att man kan odla cellerna i tredimensionella kroppslika matriser och över lång tid filma cellernas reaktioner mot olika typer av gradienter. 9

10 - Vi gör avancerad teknik lätt att använda. - Forskning kring gradienter är ett hett område. Genom att efterlikna miljön i kroppen på labbet får vi möjlighet att studera och bättre förstå hur cellerna kommunicerar med varandra och hur olika gradienter styr blodkärlsbildningen. Systemet kan användas av forskare och läkemedelsföretag för att testa läkemedelssubstanser. Vid tumörsjukdomar vill man hämma blodkärlstillväxt. Vid sårläkning tvärtom öka tillväxten, så det finns ett stort behov av att lära sig mer om de signaler som antingen stimulerar eller hämmar blodkärlstillväxt, säger Johan. Mikrofluidik, tekniken man använt sig av för att kunna avläsa cellernas aktivitet i Gradientechs system är också ett hett 10

11 Att nyttogöra forskning är naturligt för båda. Någon barriär mellan industrin och akademin känner de heller inte av. område inom forskningen. Istället för att använda stora instrument kan man med den nya tekniken köra med mycket små volymer av reagens. Det sparar pengar samt ger möjlighet att snabbare komma framåt. När det gäller läkemedelsutveckling är det en enorm fördel om utvecklingsarbetet kan gå snabbare och kosta mindre. - Vi gör avancerad teknik lätt att använda. Cellernas arbete går att studera i realtid. Man laddar bara cellprovet, stänger systemet och kan sedan se cellernas arbete vid olika gradienter. Utmaningen för oss är att fortsätta att utveckla våra system, addera nya funktioner och kanske skapa system med högre kapacitet. Vår ambition är att komma med flera nya produkter varje år, säger Sara som axlat posten som vd på Gradientech. Varken Sara eller Johan tvekade att kommersialisera sin teknik. Att nyttogöra forskning är naturligt för båda. Någon barriär mellan industrin och akademin känner de heller inte av. Varken från Johans vardag på BMC eller från Saras tidigare arbetsplats Ångströmlaboratoriet, där det snarare är regel än undantag att man startar bolag när tekniken närmar sig en bolagsidé som kan erbjuda tekniska 11

12 lösningar. - Vi tycker det här är riktigt kul och drivs av att få göra något som är bra. Att starta företag, att kunna skapa arbetstillfällen och den kick som det är att vara entreprenör är en härlig känsla. Polletten har trillat ner vi är både forskare och entreprenörer. Men i rollen som entreprenör får man lägga bort forskarsidan och koncentrera sig på att sälja, säger Sara. Sara och Johan brinner för sin idé. De är inriktade på att skapa värde i bolaget och att ta sig framåt. Kontakten med forskarvärlden där kunderna finns är obruten och stark. Våren 2009 fick de ett erkännande för sin glöd, sin entusiasm och det koncept företaget vilar på. Finalen i Venture Cup gav dem inte enbart ett viktigt erkännande av att vara en av tio finalister. De tilldelades också ett nyinstiftat pris för sin entreprenöriella kraft. En annan utmärkelse som de nyligen tilldelats är Nordeas resestipendium. - Vi arbetar med en begränsad budget. Prispengarna kommer vi att använda för ett flertal resor till Göteborg. Här finns potentiella kunder och även potentiella samarbetspartners. För oss är det viktigt att

13 Polletten har trillat ner vi är både forskare och entreprenörer. Sara Thorslund Johan Kreuger knyta kontakter och få testanvändare som hjälper oss att bygga vår verksamhet på rätt sätt. Nyckeln i vår fortsatta utveckling är att växa som team. Vi behöver snart rekrytera en person på marknad/säljsidan. Vi tar ett steg i taget och ser vad som mer krävs för att bli ett bra team, säger Sara. I teamet runt om Sara och Johan finns deras familjer. Båda har små barn och båda har partners som stöttar. Deras respektive barn, Malte och Filip är födda med en veckas mellanrum, under samma intensiva vårveckor 2009 som Gradientech på allvar drog igång. - Att bilda familj är viktigt för både Sara och mig. Vi har delat föräldraledigheten med våra sambos. Sara var hemma första halvåret. Då jobbade jag för fullt. Sedan var jag hemma och Sara körde för fullt. Det har gått bra att jobba hemifrån också, man kan göra mycket arbete med och telefonen, säger Johan. Täta kontakter med UIC och forskarnätverk har i stor utsträckning underlättat och möjliggjort bildandet av Gradientech. - Vi har fått hjälp och vi har letat hjälp. UIC har betytt oerhört mycket för oss och deras fortsatta stöd är ovärderligt. Vi har fått rådgivning och knutit många kontakter som vi fortfarande frågar till råds. Stöttningen betyder att man aldrig känner sig ensam eller utlämnad. Att träffa andra nystartade företagare är suveränt eftersom man inspirerar varandra. Vi har också fått stor hjälp med patentering av våra idéer genom Forskarpatent i Uppsala som också finns i nätverket. Stämningen på UIC är familjär och det är alltid trevligt att vara där. Om fler forskare visste vilken hjälp som finns och det stöd man kan få via UIC tror jag att fler skulle ta sin idé och sin teknik vidare och starta bolag, säger Sara. Framtiden ser ljus ut för Gradientech. Att träffa nyckelkunder och snabbt få igång försäljning i Sverige och Norden, därefter andra länder i Europa och på sikt USA står högt upp på dagordningen. Om några år är planen att Gradientech har utvecklat en bred produktfamilj och att företaget består av cirka 10 personer. Den täta kopplingen till universitetet och forskarvärlden är viktig att hålla kvar. Forskarna är en stor kundgrupp för Gradientech. Att väl känna till forskningens utmaningar är viktigt för att leverera rätt produkter. Om tre år hoppas Sara och Johan också ha fått igång global försäljning och inte minst - att företaget går med vinst. Gradientech har genomgått UIC Business Lab. 13

14 Att skapa en samlad bild av vad som händer under jord är utmaningen i UIC företaget Concrete Vision. Miljön är gruvan och visionen att med ett visuellt system ge alla som arbetar under jord och planeringsavdelningen ovan jord ett kraftfullt verktyg för att kunna överblicka, planera och följa malmens väg genom gruvan. Ökad säkerhet, ökad effektvitet och ökad nöjdhet är några av ledstjärnorna.

15

16 16 Eva-Mi Einvall

17 Att arbeta med den nyckfulla stenen under jord ställer andra krav än arbetet ovan jord. Eva-Mi Einvall är vd och grundare i Concrete Vision. Vi träffas 20 meter under jord, i gruvan i Sickla som idag används för utveckling och provborrning av bergsborrar. Berget är genomborrat av tunnlar och grusgångar som vindlar iväg åt olika håll. Luften är fuktig, det droppar från taket och fortfarande ligger en svag krutdoft kvar efter gårdagens sprängning. Fläktarna surrar. Det är varmt. - Jag har alltid trivts under jord och känner mig alltid lugn när jag är nere i gruvan. När jag är på uppdrag i LKAB gruvan upplever jag ett lugn när jag ser gruvbilarna transportera sin last. För mig är deras arbete en sorts urtidsrörelse. Bilarna är som stora insekter som far fram och tillbaka. Idén att utveckla ett visualiseringsverktyg för gruvindustrin har Eva-Mi burit med sig under en längre tid. Hon har jobbat med informationshantering inom byggbranschen, arbetat på CAD-sidan, fungerat som konsult vid ritningsarbete, arbetat med kunskapsutveckling och varit utbildningsansvarig inom olika gruvföretag. Just nu är uppdrag i LKAB-gruvan i fokus för Eva-Mi, men redan till hösten när Concrete Vision tar steget in i UIC Business Accelerator räknar hon med att få mer tid för det egna företaget. - Jag arbetar intensivt men med få saker. Nu är allt fokus på uppdragen i Malmberget där jag ansvarar för gruvans CAD-utbildning och planutbildning. Arbetet med att vidareutveckla Concrete Vision är nästa utmaning. Det är också genom arbetet i gruvan som jag har funnit att det saknas en samlad bild av dataflödet under jord. Varje användare arbetar med sin del av informationen. Med en samlad bild av allt som händer i gruvan som alla har tillgång till kan förståelsen öka för var och ens arbetsuppgifter och alla kan arbeta med aktuell information om läget i gruvan. Att arbeta med den nyckfulla stenen under jord ställer andra krav än arbetet ovan jord. Ett lätttillgängligt system som delas av alla har ett stort värde. Redan idag finns olika mätverktyg i gruvan. Informationen lagras men är många gånger så omfattande och så tung att den är svår att processa vidare. Concrete Visions system arbetar med ledordet less is more och tanken är att skapa en bild av de stora händelserna i gruvan. Hela visualiseringssystemet är inte i bruk. Just nu testkörs det nuvarande provsystemet och olika demoversioner. - Tanken är att i ett och samma system kunna se planerade aktiviteter i gruvan tillsammans med uppdaterad information om läget just då. Systemet kan till exempel uppdateras dagligen och även ovan jord blir informationen användbar för att hitta enklaste och mest effektiva väg för malmen upp ur gruvan. 17

18 - Att vara med och inspirera andra ligger mig varmt om hjärtat. Upp ur gruvan kommer även vi. Om några timmar ska nästa provsprängning göras. Ute gassar solen men nere i gruvan råder samma fuktiga, varma väderlek året om. Idag är gruvindustrin inte längre en helt igenom manlig arbetsplats. Arbeten som tidigare krävde full muskelkraft är idag mekaniserade. Idag är 11% av operatörerna på LKAB kvinnor. Att vara kvinna och arbeta inom en traditionellt helt manlig värld är inget Eva-Mi upplever negativt. - Jag brinner för det jag gör och upplever att jag kan realisera mina drömmar. Jag känner mig trygg med den ingenjörsgrund som jag står på. Den har gett mig valfrihet, tankefrihet och en möjlighet att välja mellan många olika karriärer. Att vara entreprenör ger frihet och en möjlighet att leva ett rörligt liv. Att få göra vad jag vill och göra något väldigt roligt. Det handlar inte så mycket om att vara man eller kvinna utan snarare om att vara en bestämd person att våga föra fram sina frågor och vara stolt över det man skapar. Entusiasmen smittar. Eva-Mi har utsetts till en av regeringens ambassadörer för kvinnors företagande i Västeråsområdet. Uppgiften är att göra kvinnor som driver företag mer synliga och att vara förebild och inspirera fler 18

19 kvinnor till företagande. - Att vara med och inspirera andra ligger mig varmt om hjärtat. Att vara entreprenör och egenföretagare ger så många möjligheter och så mycket glädje. Jag har ofta arbetat i miljöer där jag varit ensam kvinna och inte tänkt så mycket på det. Men, jag tror att kvinnor faktiskt är olika män när det gäller drivkrafter och fokus. Kvinnor är goda ledare. Vi ser till att andra kommer iväg, vi kan ställa oss vid sidan, samla in heatet och som sagt, se till att andra personer också kommer iväg. Det kan gälla inom familjen, att coacha barnen eller på jobbet att stötta medarbetare inför kundmöten. Kvinnor är ofta de oskrivna ledarna i hemmet. Men vi behöver stöd och inspiration för att ta oss ut på våra egna äventyr. Jag har alltid fått den stöttningen, som gett mig styrka och mod att flytta utomlands, starta eget företag. Mina närmaste har stått mig bi. Nu vill jag inspirera och stötta andra kvinnor. Inspiration och stöttning kommer också från UIC. - UIC ger mig ett sammanhang. Mina kunder finns långt ifrån mig och mina partner finns i Portugal där jag arbetade och bodde under många år. UIC är ett viktigt nätverk. Här finns personer jag kan ringa till, de tror på mig och fungerar som ett bollplank. Det kan gälla frågeställningar som jag har och som jag kan få ett direkt svar på eller intressanta föreläsningar och seminarier. UIC har en stor och viktig roll att stötta nya företag så att de vågar, tar steg framåt, tror på det de gör och utvecklas. Jag är tekniskt driven men behöver mer. UIC är ett stöd och en dockning ut i verkligheten som krävs för att lyckas. UIC får oss som ligger i startgroparna att våga och orka. Concrete Vision ingår i UIC Business Accelerator. 19

20

21 N är Svensk Kärnbränslehantering SKB förra året bestämde sig för var man vill slutförvara Sveriges använda kärnbränsle var det samtidigt startskott för ett omfattande mervärdesprogram. Både i Östhammars och Oskarshamns kommuner. För Östhammars del innebär det att ett mervärde på upp till en halv miljard kronor ska skapas i kommunen under en 15-års period. Mycket kommer att hända. UIC har fått uppdraget att arbeta som företagsinkubator i ett av projekten. Det är ett spin-off program där 5,5 miljoner satsas för att utveckla nya tillväxtföretag och affärsidéer. Målet är att skapa nya arbetstillfällen i kommunen. SKBs beslut ger Östhammars kommun nya förutsättningar och nya möjligheter. Entusiasmen och framtidstron är stark hos kommunens näringslivschef Ulf Andersson som tror och hoppas att Östhammar blir nästa kommun att få utmärkelsen Årets tillväxtkommun. - Det finns inga skäl att ha lägre förväntningar. Vi ingår nu i ett av Sveriges största tillväxtprogram med stöd och resurser som kommer att bidra starkt till en ökad tillväxt i kommunen. Att ha ett väl fungerande innovationssystem är viktigt för att skapa tillväxt. Vi vill inte att idéerna ska hamna i byrålådan utan vår förhoppning är att istället stimulera till att fler företag startar och blir framgångsrika. Ulf är inbjuden till Roslagens Industrigrupp för att berätta och informera om kommunens arbete. Gruppen träffas varje månad och den här gången ses man i Österbybruk. Inbjudna är också Anders Nordström och Tommy Nilsson från UIC. Ulf summerar läget i kommunens näringslivsarbete. Han är engagerad och tydlig. Förutsättningarna är goda för företagare som vill satsa och utveckla. Det knyts nya kontakter utanför kommunen, man ser över sitt eget arbete för att bli mer serviceinriktad och mindre tungrodd myndighetsutövare. Det inrättas företagslotsar som ska vägleda och stötta. Att förenkla för företagen som vill utveckla sin verksamhet är viktigt liksom att vässa och vidga nätverk och kompetens. Roslagens Industrigrupp ser han som en bra förebild för hur nätverk kan arbeta och stötta varandra. Snart är det dags för Anders Nordström som är ansvarig för UIC Östhammar att berätta mer om hur UIC arbetar och vilket stöd och resurser som innovationssystemet kan erbjuda. Det är inte första gången Anders träffar den här gruppen. De har träffats tidigare. - Det här är erfarna företagare. De är affärsmän och entreprenörer. Det vi kan erbjuda så här väletablerade företag är möjligheten att nå ut till en större marknad. Redan gör några av företagen affärer med andra delar av landet och i andra länder och världsdelar. Men, jag är säker på att om de vill vidga sin marknad ytterligare finns det goda förutsättningar. Här kan UIC bidra med erfarenhet, nätverk och kunskap, inte minst via våra affärscoacher. 21

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG Per Bengtsson vd 2017-02-01 Vad är UIC? En av landets främsta företagsinkubatorer. Världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Vår vision Sverige är internationellt ledande på att omsätta forskning & innovation till framgångsrika

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Skaraborg

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Skaraborg Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Skaraborg Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Sjuhärad Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

Kapitalförsörjning och riskkapital

Kapitalförsörjning och riskkapital Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:119 av Josef Fransson m.fl. (SD) Kapitalförsörjning och riskkapital Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

news Ny webbplats lanseras under hösten Nu bygger vi för framtiden Nr

news Ny webbplats lanseras under hösten Nu bygger vi för framtiden Nr Nu bygger vi för framtiden Efter ett över 50 år långt samarbete sedan Trätrappor i Norsjö var med och grundade Skellefteå Snickercentral, SSC, har Trätrappor nu vuxit till den storlek där företaget väljer

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig LTU Business AB är en regional huvudaktör för innovation och tillväxt. Vi främjar samverkan mellan Luleå tekniska universitet, näringsliv

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

- från idé till export

- från idé till export Från idé till export: - från idé till export 2011-04-14 Projektet t i siffror 84 företag deltar i någon av projektets aktiviteter 22 företag deltar i FoU-projekt 16 utländska investeringsbeslut har tagits

Läs mer

Finansieringsmöjligheter 2017

Finansieringsmöjligheter 2017 Finansieringsmöjligheter 2017 Listan är ej en komplett sammanställning. Den kommer att fyllas på allteftersom nya finansieringsmöjligheter kommer till min kännedom. Stämmer någon in på din idé, behöver

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB 1 (2) FÖRSLAG 2013:6 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendebeskrivning Landstingsdirektören

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer