Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård"

Transkript

1 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

2

3 4. Vd har ordet Tänk om vi hade en innovationsminister. 7. Inkubatorprogram UICs program för utveckling av innovationer och affärsidéer till framgångsrika företag. 8. Gradientech Ny het teknik för läkemedelsutveckling. 14. Concrete Vision Visualiseringssystem under jord. 20. UIC i Östhammar UIC får uppdraget att fungera som företagsinkubator i spin-off program. 24. Denator Nytänkande bröder i framgångsrikt bolag. Stabiliserar vävnadsprover på nytt sätt. 30. Industrialiseringsprocesser i Innovativa Miljöer IIM EU-projekt på jakt efter nya effektivare arbetsformer. 32. Innovation Akademiska Stöd till sjukhusets innovatörer förbättrar vården och är en källa för nya företagsidéer. 38. Electroengine Återbesök hos Electroengine. Vad har hänt med elbilarna sen sist? 40. ChromoGenics Smarta fönster minskar energiåtgången. Cleantechföretaget som är mitt i industrialiseringsfasen. 46. Snabbgenomgång Det här - och mycket mer hände i UIC under Valueguard Första UIC företaget på Nasdaqbörsen. 56. UIC Program 60. Utmärkelser 62. UIC året i siffror 63. Personal 64. Resultat Styrelse 34. Affärsmannaskap nyckel till framgång Ett spännande samtal om UICs hjärtefråga - hur addera och stärka affärsmannaskapet i nya bolag. 66. Summary UIC Annual Report 3

4 Det är valår i år. Vem kommer att ta parti för Innovationssverige? Återigen ligger Sverige i topp i den europeiska jämförelsen mellan länders innovationskraft enligt European Innovation Scoreboard. Sverige ligger först tätt följt av Finland, Tyskland, Storbritannien och Danmark som tillsammans är The Innovation Leaders. Vi menar ofta att vi i Sverige är bra på att satsa stora resurser på forskning, vilket skapar nya idéer. Det som kan vara en tankeställare är att det faktiskt inte är statliga pengar som utgör den största forskningssatsningen. Staten satsar cirka en procent av BNP och näringslivet cirka tre procent av BNP på forskning. Det kommer därför att vara avgörande för oss att vi kan behålla den storleken på vår industri som vi har idag för att i framtiden ha lika mycket pengar att satsa på vår forskning och fortsatt vara en Innovation Leader. 4 Inte sällan köps våra bolag upp av större globala företag, vilket vi har exempel på i vår region i år också. En företagsmarknad som vi omöjligen kan styra över och som vi kanske ska var tacksamma över att den trots allt finns, även om det kan slå hårt i enskilda fall. Idag finns inte samma möjligheter att vara ett medelstort nationellt företag och samtidigt välmående. Oftast krävs det en satsning för att bli ett internationellt företag. För att nå det målet krävs det stora resurser och inte minst kapital. Ett kapital som sällan finns nationellt tillgängligt i vårt land. UICs bolag som ingår i programmet UIC Business Accelerator har antagits bland annat med kriteriet att de bedöms kunna bli just internationella bolag. Med det kriteriet kan slutsatsen bli att UIC är med i tidig fas och utvecklar nya företag som sedan köps upp och försvinner från landet. Sedan får vi börja om igen med två tomma händer, men det är just så det inte ska vara. Målet med UICs process är att öka bolagets värde och minska riskerna i tidig fas genom att tillföra kvalificerad affärskompetens. Genom att våra bolag får tillgång till denna kompetens från dag ett i UIC vill vi säkerställa en positiv utveckling av bolaget. Om en försäljning sker vill vi inte se att de tidiga ägarna står kvar med tomma händer utan gärna med överfyllda så att de ges möjlighet att starta ett nytt företag igen. Inte sällan räds vi över att vi inte får igång nya stora tillverkningsföretag i Sverige. De stora bolag vi har idag bildades för flera decennier sedan och tillväxten av nya är allt annat än bra. Frågan är om det är realistiskt att överhuvudtaget tro att vi, ett socialt välutvecklat land, ska kunna

5 konkurrera med länder i öst gällande produktionskostnader. Sverige är ett innovativt land. Det har funnits många duktiga innovatörer som utvecklat många fina lösningar på problem. Vi har allt från SKFs lager, idén om platt-tv till design av Coca-Colaflaskan. Ett brett register men allt inom området innovationer. Är det inte just det vi ska fokusera på - och bli bäst i världen? Det gäller bara att vi kan ta bättre betalt för våra idéer innan vi säljer dem och där tror jag vi har en viktig framgångsfaktor för landet Sverige. Det räcker inte med att vara först gällande 29 olika punkter i European Målet med UICs process är att öka bolagets värde och minska riskerna i tidig fas genom att tillföra kvalificerad affärskompetens. Per Bengtsson Innovation Scoreboard, vi måste bli bättre på att göra goda affärer. Ett besked som också kom från Näringsdepartementet redan i februari 2008 efter vår första placering Då sa man så här: - Det är glädjande att Sverige hamnar i topp i undersökningen. Det visar på att vi är på rätt väg, men att vi kan bli bättre på att tillvarata våra möjligheter. Vi måste bli lika bra på att sälja våra idéer som att hitta på dem, sa näringsminister Maud Olofsson. Det finns länder som har innovationsministrar med ett enda ansvarsområde; att skapa de bästa förutsättningarna för landets innovatörer, entreprenörer och nya företag. Tänk om några tog detta som sin valfråga. Sveriges innovationspolitik finns invävd i flera departement, och har därmed flera beslutsfattare, vilket gör det svårare att mejsla fram en strategi. Det finns länder som har innovationsministrar med ett enda ansvarsområde; att skapa de bästa förutsättningarna för landets innovatörer, entreprenörer och nya företag. Tänk om annat Innovationsbron visar på att en person anställd i ett typiskt innovationsföretag, som företagen i UIC, sysselsätter ytterligare två till sex personer i form av inköpta tjänster. Notera i sammanhanget att under åren 2005 till 2009 har det skapats 156 nya heltidstjänster i UICs bolag och 2009 var 193 personer sysselnågra tog detta som sin valfråga. Jag känner att jag vill ge ett argument till för denna fråga. En alltid lika viktig valfråga är att skapa sysselsättning. Nya unga företag har idag inte möjlighet, eller råd, att i tidigt skede anställa många personer. Har vi då ett problem i detta om vi satsar på en innovationspolitik att vi bara får några få nya arbetstillfällen och att arbetslösheten ökar? Direkt ja men indirekt nej, blir svaret. Studier från bland satta i de bolag som då fanns i UIC. Tänk om vi fick en innovationsminister. Då kunde vi lägga en ny strategi kring tidig finansiering av bolag. Jag ser en mycket stor risk och hot i att de statliga finansiärerna, som vi har idag, väljer att lämna området tidig såddfinansiering för att det inte går att räkna hem investeringarna. Visst är det större risk i tidiga skeden, men också enorma möjligheter om det lyckas. Att utveckla och göra satsningar i det inkubatorprogram (IBIP) som finns idag kan hjälpa till att minska denna tidiga risk. Ingen förstärkning har gjorts på tre år i IBIP, trots att man kan visa på en mycket stor uppväxling av satsningarna som gjorts. Vi måste få tillgång till statligt riskkapital (jag menar då inte såddkapital som behövs vid starten av ett bolag utan om belopp i storleksordningen 5-20 Mkr) i tidiga skeden för att kunna locka med det privata kapitalet. Det kan ju inte vara meningen att det ska ske omvänt? En lösning kan vara att det statliga riskkapitalet får nyttjas ännu tidigare, att det får ta större risk. I tidig fas är bolagens värdering låg, helt naturligt då risken 5

6 är hög, och en investerare får ett större ägande i bolaget till ett lågt pris. En lyckad investering i tidigt skede kan ge en mycket stor uppväxling av kapitalet som investerats och vi kan visa att flera nya bolag lyckas och överlever den tidiga fasen och blir större företag. Vem har varit med de företagen som investerare? I investeringsintervallet 5-20 Mkr finns idag väldigt få aktörer. Här kan en innovationsminister göra viktiga insatser för landet. Kan det vara så enkelt att det statliga investeringskapitalet hittills har gått in lite för sent då bolagets värdering är hög och kapitalet som behövs är mer än 20 Mkr och då det samtidigt finns flera privata aktörer som är med och konkurrerar om att investera? Tänk om det är så enkelt att om staten bara kunde investera lite mer pengar i tidigare skeden och samtidigt med mindre belopp, i varje enskilt fall, så har vi lösningen på problemet? Tänk om vi hade en innovationsminister! 6 likviditetsmässigt torra och tvingats avsluta. Offentlig Return on Investment, ROI uppgår till 6,8 under Det vill säga återbäringen (vinsten 2009) till staten i form av skatter och avgifter från bolagen i UIC. Denna siffra i kombination med att vi har ett stabilt inflöde av nya projekt och företag till UIC gör att vi behöver förstärka våra finansiella resurser till UICs verksamhet. Vi måste också finna en mer långsiktig finansiering. Drygt hälften av UICs finansiering kommer från UICs privata partner, som också är mycket värdefulla förstahandsleverantörer av sina respektive tjänster till bolagen inom UIC. För att fortsatt vara ett framgångsrikt innovationsland måste vi våga satsa på våra unga företag. Inom det nationella inkubatorprogrammet har det skett en gemensam aktivitet riktad mot landets alla politiker. Vi är idag 21 inkubatorer inom Innovationsbrons inkubatorprogram (IBIP) som tillsammans uppvaktat ett 100-tal politiker och beskrivit vad vi, tillsammans med våra företag, har åstadkommit med tämligen begränsade medel i förhållande till de goda resultaten vi uppnått. UIC skäms inte för sig i sammanhanget. Under året som gått har 20 projekt deltagit i UIC Business Start och totalt 47 bolag fördelade mellan UIC Business Lab och UIC Business Accelerator. Vi har haft förmånen att få granska och utvärdera 175 projekt som kandiderat till något av våra program. UICs bolag omsatte 106 Mkr, skapade 47 nya heltidstjänster och sysselsätter 193 personer. Under 2009 investerades det 141 Mkr som ägarkapital och 69 Mkr i form av lån och bidrag. Totalt satsades det 210 Mkr i våra företag under 2009, vilket är ett nytt rekord. Detta sker under ett år då vår bransch lidit stor brist på kapital och fler företag än vanligt har gått Vid halvårsskiftet beviljades UIC medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Regionförbundet i Uppsala län för projektet Industrialiseringsprocesser i Innovativa Miljöer (IIM), som du kan läsa mer om längre fram i vår årsberättelse. IIM syftar till att i detta tidiga skede erbjuda ökad kompetens i arbetet med att bygga rätt struktur för mer storskalig produktion. Här ingår att planera och skapa kostnadseffektiva värdekedjor som inkluderar allt från produktion med rätt komponenter/materialval och underleverantörer till lagerhållning, distribution, kvalitets- och miljösäkring som skapar största möjliga konkurrenskraft för företagen på en internationell marknad. IIM kommer att bidra med en mycket viktig förstärkning av kompetens till UICs program och därmed till företagen. Förra året nämnde vi om den stora satsning SKB gör i Östhammars kommun gällande slutförvaringen av utbränt kärnbränsle. Under våren 2010 har vi fått besked att UICs modell ska användas för att bedriva kommersialisering av projekt från SKB och idéer kopplade till Östhammars kommun. Vi är mycket glada och stolta för detta uppdrag och har stora förväntningar inför de möten med innovatörer och entreprenörer som detta projekt medger. En summering av 2009 visar på ökade investeringar i våra bolag, detta trots lågkonjunkturen, fortsatt bra inflöde av projekt och bolag och med de regionala förutsättningar vi har tror jag fortsättningsvis på våra framgångsfaktorer: UICs programutbud UICs affärscoachmodell UIC tar inte några ägarandelar i bolagen Fokus på affärsutveckling, inte uthyrning av lokaler Tydliga ömsesidiga krav mellan UIC och bolagen Kontinuerlig rapportering månadsvis från våra affärscoacher Bolagen uppskattar värdet av insatserna och är villiga att betala för dem. Sist men inte minst ett starkt samarbete mellan oss aktörer i innovationssystemet. För att fortsatt vara ett framgångsrikt innovationsland måste vi våga satsa på våra unga företag. Tillsammans med statliga medel och privata investeringar skapa bättre förutsättningar för tidig finansiering av dessa bolag, så att unga tillväxtföretag ges bättre förutsättningar att bygga sitt bolagsvärde med nationella medel. Förstärka satsningarna på landets ledande inkubatorer, för redan idag vet vi att det ger en direkt monetär återbäring på investeringen till staten. Tänk om vi får en innovationsminister som leder det fortsatta arbetet med att bygga världens bästa innovationssystem i Sverige, The Innovation Leader. Per Bengtsson vd

7 Uppsala Innovation Centre erbjuder inkubatorprogram och viktiga resurser UIC BUSINESS START UIC BUSINESS LAB UIC BUSINESS ACCELERATOR UIC ALUMNI AFFÄRSCOACHER UIC RESURS UIC PARTNER Inkubatorprogram UIC Business Start UIC Business Start riktar sig till blivande entreprenörer som ännu inte kommit igång med en exploateringsprocess eller som är osäkra på den affärsmässiga bärkraften i sina idéer. UIC Business Lab UIC Business Lab syftar till att stärka den tidiga affärsutvecklingsprocessen i projekt på väg mot bolagisering eller i redan startade bolag. UIC Business Accelerator UIC Business Accelerator vänder sig till nystartade bolag som är nära marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst. UIC Business Accelerator erbjuder ett stimulerande och utvecklande inkubatorprogram som ger företaget tillgång till viktiga resurser som affärscoaching och rådgivning, finansiering, seminarier som stödjer bolagets affärsutvecklingsprocess, nätverk och välutrustade lokaler. UIC Alumni UIC Alumni vänder sig till företag som lämnat UIC Business Lab och/eller UIC Business Accelerator. UIC Alumni skapar tillfällen för erfarenhetsutbyte mellan företag inom UIC. Resurser Affärscoacher Varje inkubatorföretag har en eller flera affärscoacher som följer företaget. Det är erfarna företagsledare med kunskap om kommersialiseringsprocessen och branschen som inkubatorföretaget verkar inom. Partner UICs partner bidrar med kunskap och kompetens genom bland annat seminarier, individuell rådgivning och bidrar till finansieringen av UIC. UIC Resurs UIC Resurs är ett nätverk av utvalda resurser som erbjuder avancerad teknologisk utrustning, laboratorier, renrum, proof-of-concept studier, verktyg för informationsinhämtning/analyser och mycket mer. Idén är att tidiga företag eller projekt snabbt ska få tillgång till resurser som de själva saknar. Resurser som är viktiga för utvecklingen av företagets produkter och tjänster. 7

8

9 Gradientech är resultatet av ett möte mellan två forskare från två olika forskningsområden. Båda arbetar med ny het teknik som spås få stor betydelse när det gäller att utveckla nya läkemedel. De har prisats för sin entreprenöriella kraft och redan om några månader är det dags att lansera företagets första produkt. Det duggar tätt med priser, stipendier och utvecklingspengar över Gradientech och de två forskarna, småbarnsföräldrarna och entreprenörerna Sara Thorslund och Johan Kreuger. Deras första möte var när Johan i sin forskning ville studera gradienter. Johans forskning handlar om hur celler i kroppen samverkar för att bygga blodkärl. Frågan gällde hur cellerna kommunicerar med varandra under denna process genom att bilda gradienter av signalprotein. Att hitta ett mätverktyg var helt avgörande. Johan sökte upp Sara på Ångströmlaboratoriet och förklarade sitt problem. Sara lyssnade, arbetade fram en lösning och utvecklade ett system som fungerade. Tillsammans har de sedan utvecklat tekniken och kommersialiserat sina resultat. Första produkten som Gradientech lanserar är ett manuellt system för cellstudier där man kan simulera hur celler pratar med varandra med hjälp av olika koncentrationer gradienter. Genom att efterlikna cellens miljö i kroppen kan man studera hur de signalerar till varandra, hur signalerna förändras vid olika koncentrationer och påverkar cellernas arbete. Det unika i Gradientechs produkt är att man kan odla cellerna i tredimensionella kroppslika matriser och över lång tid filma cellernas reaktioner mot olika typer av gradienter. 9

10 - Vi gör avancerad teknik lätt att använda. - Forskning kring gradienter är ett hett område. Genom att efterlikna miljön i kroppen på labbet får vi möjlighet att studera och bättre förstå hur cellerna kommunicerar med varandra och hur olika gradienter styr blodkärlsbildningen. Systemet kan användas av forskare och läkemedelsföretag för att testa läkemedelssubstanser. Vid tumörsjukdomar vill man hämma blodkärlstillväxt. Vid sårläkning tvärtom öka tillväxten, så det finns ett stort behov av att lära sig mer om de signaler som antingen stimulerar eller hämmar blodkärlstillväxt, säger Johan. Mikrofluidik, tekniken man använt sig av för att kunna avläsa cellernas aktivitet i Gradientechs system är också ett hett 10

11 Att nyttogöra forskning är naturligt för båda. Någon barriär mellan industrin och akademin känner de heller inte av. område inom forskningen. Istället för att använda stora instrument kan man med den nya tekniken köra med mycket små volymer av reagens. Det sparar pengar samt ger möjlighet att snabbare komma framåt. När det gäller läkemedelsutveckling är det en enorm fördel om utvecklingsarbetet kan gå snabbare och kosta mindre. - Vi gör avancerad teknik lätt att använda. Cellernas arbete går att studera i realtid. Man laddar bara cellprovet, stänger systemet och kan sedan se cellernas arbete vid olika gradienter. Utmaningen för oss är att fortsätta att utveckla våra system, addera nya funktioner och kanske skapa system med högre kapacitet. Vår ambition är att komma med flera nya produkter varje år, säger Sara som axlat posten som vd på Gradientech. Varken Sara eller Johan tvekade att kommersialisera sin teknik. Att nyttogöra forskning är naturligt för båda. Någon barriär mellan industrin och akademin känner de heller inte av. Varken från Johans vardag på BMC eller från Saras tidigare arbetsplats Ångströmlaboratoriet, där det snarare är regel än undantag att man startar bolag när tekniken närmar sig en bolagsidé som kan erbjuda tekniska 11

12 lösningar. - Vi tycker det här är riktigt kul och drivs av att få göra något som är bra. Att starta företag, att kunna skapa arbetstillfällen och den kick som det är att vara entreprenör är en härlig känsla. Polletten har trillat ner vi är både forskare och entreprenörer. Men i rollen som entreprenör får man lägga bort forskarsidan och koncentrera sig på att sälja, säger Sara. Sara och Johan brinner för sin idé. De är inriktade på att skapa värde i bolaget och att ta sig framåt. Kontakten med forskarvärlden där kunderna finns är obruten och stark. Våren 2009 fick de ett erkännande för sin glöd, sin entusiasm och det koncept företaget vilar på. Finalen i Venture Cup gav dem inte enbart ett viktigt erkännande av att vara en av tio finalister. De tilldelades också ett nyinstiftat pris för sin entreprenöriella kraft. En annan utmärkelse som de nyligen tilldelats är Nordeas resestipendium. - Vi arbetar med en begränsad budget. Prispengarna kommer vi att använda för ett flertal resor till Göteborg. Här finns potentiella kunder och även potentiella samarbetspartners. För oss är det viktigt att

13 Polletten har trillat ner vi är både forskare och entreprenörer. Sara Thorslund Johan Kreuger knyta kontakter och få testanvändare som hjälper oss att bygga vår verksamhet på rätt sätt. Nyckeln i vår fortsatta utveckling är att växa som team. Vi behöver snart rekrytera en person på marknad/säljsidan. Vi tar ett steg i taget och ser vad som mer krävs för att bli ett bra team, säger Sara. I teamet runt om Sara och Johan finns deras familjer. Båda har små barn och båda har partners som stöttar. Deras respektive barn, Malte och Filip är födda med en veckas mellanrum, under samma intensiva vårveckor 2009 som Gradientech på allvar drog igång. - Att bilda familj är viktigt för både Sara och mig. Vi har delat föräldraledigheten med våra sambos. Sara var hemma första halvåret. Då jobbade jag för fullt. Sedan var jag hemma och Sara körde för fullt. Det har gått bra att jobba hemifrån också, man kan göra mycket arbete med och telefonen, säger Johan. Täta kontakter med UIC och forskarnätverk har i stor utsträckning underlättat och möjliggjort bildandet av Gradientech. - Vi har fått hjälp och vi har letat hjälp. UIC har betytt oerhört mycket för oss och deras fortsatta stöd är ovärderligt. Vi har fått rådgivning och knutit många kontakter som vi fortfarande frågar till råds. Stöttningen betyder att man aldrig känner sig ensam eller utlämnad. Att träffa andra nystartade företagare är suveränt eftersom man inspirerar varandra. Vi har också fått stor hjälp med patentering av våra idéer genom Forskarpatent i Uppsala som också finns i nätverket. Stämningen på UIC är familjär och det är alltid trevligt att vara där. Om fler forskare visste vilken hjälp som finns och det stöd man kan få via UIC tror jag att fler skulle ta sin idé och sin teknik vidare och starta bolag, säger Sara. Framtiden ser ljus ut för Gradientech. Att träffa nyckelkunder och snabbt få igång försäljning i Sverige och Norden, därefter andra länder i Europa och på sikt USA står högt upp på dagordningen. Om några år är planen att Gradientech har utvecklat en bred produktfamilj och att företaget består av cirka 10 personer. Den täta kopplingen till universitetet och forskarvärlden är viktig att hålla kvar. Forskarna är en stor kundgrupp för Gradientech. Att väl känna till forskningens utmaningar är viktigt för att leverera rätt produkter. Om tre år hoppas Sara och Johan också ha fått igång global försäljning och inte minst - att företaget går med vinst. Gradientech har genomgått UIC Business Lab. 13

14 Att skapa en samlad bild av vad som händer under jord är utmaningen i UIC företaget Concrete Vision. Miljön är gruvan och visionen att med ett visuellt system ge alla som arbetar under jord och planeringsavdelningen ovan jord ett kraftfullt verktyg för att kunna överblicka, planera och följa malmens väg genom gruvan. Ökad säkerhet, ökad effektvitet och ökad nöjdhet är några av ledstjärnorna.

15

16 16 Eva-Mi Einvall

17 Att arbeta med den nyckfulla stenen under jord ställer andra krav än arbetet ovan jord. Eva-Mi Einvall är vd och grundare i Concrete Vision. Vi träffas 20 meter under jord, i gruvan i Sickla som idag används för utveckling och provborrning av bergsborrar. Berget är genomborrat av tunnlar och grusgångar som vindlar iväg åt olika håll. Luften är fuktig, det droppar från taket och fortfarande ligger en svag krutdoft kvar efter gårdagens sprängning. Fläktarna surrar. Det är varmt. - Jag har alltid trivts under jord och känner mig alltid lugn när jag är nere i gruvan. När jag är på uppdrag i LKAB gruvan upplever jag ett lugn när jag ser gruvbilarna transportera sin last. För mig är deras arbete en sorts urtidsrörelse. Bilarna är som stora insekter som far fram och tillbaka. Idén att utveckla ett visualiseringsverktyg för gruvindustrin har Eva-Mi burit med sig under en längre tid. Hon har jobbat med informationshantering inom byggbranschen, arbetat på CAD-sidan, fungerat som konsult vid ritningsarbete, arbetat med kunskapsutveckling och varit utbildningsansvarig inom olika gruvföretag. Just nu är uppdrag i LKAB-gruvan i fokus för Eva-Mi, men redan till hösten när Concrete Vision tar steget in i UIC Business Accelerator räknar hon med att få mer tid för det egna företaget. - Jag arbetar intensivt men med få saker. Nu är allt fokus på uppdragen i Malmberget där jag ansvarar för gruvans CAD-utbildning och planutbildning. Arbetet med att vidareutveckla Concrete Vision är nästa utmaning. Det är också genom arbetet i gruvan som jag har funnit att det saknas en samlad bild av dataflödet under jord. Varje användare arbetar med sin del av informationen. Med en samlad bild av allt som händer i gruvan som alla har tillgång till kan förståelsen öka för var och ens arbetsuppgifter och alla kan arbeta med aktuell information om läget i gruvan. Att arbeta med den nyckfulla stenen under jord ställer andra krav än arbetet ovan jord. Ett lätttillgängligt system som delas av alla har ett stort värde. Redan idag finns olika mätverktyg i gruvan. Informationen lagras men är många gånger så omfattande och så tung att den är svår att processa vidare. Concrete Visions system arbetar med ledordet less is more och tanken är att skapa en bild av de stora händelserna i gruvan. Hela visualiseringssystemet är inte i bruk. Just nu testkörs det nuvarande provsystemet och olika demoversioner. - Tanken är att i ett och samma system kunna se planerade aktiviteter i gruvan tillsammans med uppdaterad information om läget just då. Systemet kan till exempel uppdateras dagligen och även ovan jord blir informationen användbar för att hitta enklaste och mest effektiva väg för malmen upp ur gruvan. 17

18 - Att vara med och inspirera andra ligger mig varmt om hjärtat. Upp ur gruvan kommer även vi. Om några timmar ska nästa provsprängning göras. Ute gassar solen men nere i gruvan råder samma fuktiga, varma väderlek året om. Idag är gruvindustrin inte längre en helt igenom manlig arbetsplats. Arbeten som tidigare krävde full muskelkraft är idag mekaniserade. Idag är 11% av operatörerna på LKAB kvinnor. Att vara kvinna och arbeta inom en traditionellt helt manlig värld är inget Eva-Mi upplever negativt. - Jag brinner för det jag gör och upplever att jag kan realisera mina drömmar. Jag känner mig trygg med den ingenjörsgrund som jag står på. Den har gett mig valfrihet, tankefrihet och en möjlighet att välja mellan många olika karriärer. Att vara entreprenör ger frihet och en möjlighet att leva ett rörligt liv. Att få göra vad jag vill och göra något väldigt roligt. Det handlar inte så mycket om att vara man eller kvinna utan snarare om att vara en bestämd person att våga föra fram sina frågor och vara stolt över det man skapar. Entusiasmen smittar. Eva-Mi har utsetts till en av regeringens ambassadörer för kvinnors företagande i Västeråsområdet. Uppgiften är att göra kvinnor som driver företag mer synliga och att vara förebild och inspirera fler 18

19 kvinnor till företagande. - Att vara med och inspirera andra ligger mig varmt om hjärtat. Att vara entreprenör och egenföretagare ger så många möjligheter och så mycket glädje. Jag har ofta arbetat i miljöer där jag varit ensam kvinna och inte tänkt så mycket på det. Men, jag tror att kvinnor faktiskt är olika män när det gäller drivkrafter och fokus. Kvinnor är goda ledare. Vi ser till att andra kommer iväg, vi kan ställa oss vid sidan, samla in heatet och som sagt, se till att andra personer också kommer iväg. Det kan gälla inom familjen, att coacha barnen eller på jobbet att stötta medarbetare inför kundmöten. Kvinnor är ofta de oskrivna ledarna i hemmet. Men vi behöver stöd och inspiration för att ta oss ut på våra egna äventyr. Jag har alltid fått den stöttningen, som gett mig styrka och mod att flytta utomlands, starta eget företag. Mina närmaste har stått mig bi. Nu vill jag inspirera och stötta andra kvinnor. Inspiration och stöttning kommer också från UIC. - UIC ger mig ett sammanhang. Mina kunder finns långt ifrån mig och mina partner finns i Portugal där jag arbetade och bodde under många år. UIC är ett viktigt nätverk. Här finns personer jag kan ringa till, de tror på mig och fungerar som ett bollplank. Det kan gälla frågeställningar som jag har och som jag kan få ett direkt svar på eller intressanta föreläsningar och seminarier. UIC har en stor och viktig roll att stötta nya företag så att de vågar, tar steg framåt, tror på det de gör och utvecklas. Jag är tekniskt driven men behöver mer. UIC är ett stöd och en dockning ut i verkligheten som krävs för att lyckas. UIC får oss som ligger i startgroparna att våga och orka. Concrete Vision ingår i UIC Business Accelerator. 19

20

21 N är Svensk Kärnbränslehantering SKB förra året bestämde sig för var man vill slutförvara Sveriges använda kärnbränsle var det samtidigt startskott för ett omfattande mervärdesprogram. Både i Östhammars och Oskarshamns kommuner. För Östhammars del innebär det att ett mervärde på upp till en halv miljard kronor ska skapas i kommunen under en 15-års period. Mycket kommer att hända. UIC har fått uppdraget att arbeta som företagsinkubator i ett av projekten. Det är ett spin-off program där 5,5 miljoner satsas för att utveckla nya tillväxtföretag och affärsidéer. Målet är att skapa nya arbetstillfällen i kommunen. SKBs beslut ger Östhammars kommun nya förutsättningar och nya möjligheter. Entusiasmen och framtidstron är stark hos kommunens näringslivschef Ulf Andersson som tror och hoppas att Östhammar blir nästa kommun att få utmärkelsen Årets tillväxtkommun. - Det finns inga skäl att ha lägre förväntningar. Vi ingår nu i ett av Sveriges största tillväxtprogram med stöd och resurser som kommer att bidra starkt till en ökad tillväxt i kommunen. Att ha ett väl fungerande innovationssystem är viktigt för att skapa tillväxt. Vi vill inte att idéerna ska hamna i byrålådan utan vår förhoppning är att istället stimulera till att fler företag startar och blir framgångsrika. Ulf är inbjuden till Roslagens Industrigrupp för att berätta och informera om kommunens arbete. Gruppen träffas varje månad och den här gången ses man i Österbybruk. Inbjudna är också Anders Nordström och Tommy Nilsson från UIC. Ulf summerar läget i kommunens näringslivsarbete. Han är engagerad och tydlig. Förutsättningarna är goda för företagare som vill satsa och utveckla. Det knyts nya kontakter utanför kommunen, man ser över sitt eget arbete för att bli mer serviceinriktad och mindre tungrodd myndighetsutövare. Det inrättas företagslotsar som ska vägleda och stötta. Att förenkla för företagen som vill utveckla sin verksamhet är viktigt liksom att vässa och vidga nätverk och kompetens. Roslagens Industrigrupp ser han som en bra förebild för hur nätverk kan arbeta och stötta varandra. Snart är det dags för Anders Nordström som är ansvarig för UIC Östhammar att berätta mer om hur UIC arbetar och vilket stöd och resurser som innovationssystemet kan erbjuda. Det är inte första gången Anders träffar den här gruppen. De har träffats tidigare. - Det här är erfarna företagare. De är affärsmän och entreprenörer. Det vi kan erbjuda så här väletablerade företag är möjligheten att nå ut till en större marknad. Redan gör några av företagen affärer med andra delar av landet och i andra länder och världsdelar. Men, jag är säker på att om de vill vidga sin marknad ytterligare finns det goda förutsättningar. Här kan UIC bidra med erfarenhet, nätverk och kunskap, inte minst via våra affärscoacher. 21

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år!

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år! 2008-2009 Veterinär Innovatör Entreprenör TEST jdome Elbilen som överraskar Urstark spindeltråd 2008 inget dystert år! 4 8 14 48 24 34 40 21 2 4 7 8 14 Vd har ordet 2008 ett dystert år. Men inte ur ett

Läs mer

FASHION MED FUNKTION. Stålmannen som skapar ett paradigmskifte. De byter forskarrock mot affärskostym. Vi kommer att skapa historia

FASHION MED FUNKTION. Stålmannen som skapar ett paradigmskifte. De byter forskarrock mot affärskostym. Vi kommer att skapa historia ÅRSBERÄTTELSE 2013 VBN COMPONENTS Stålmannen som skapar ett paradigmskifte NOVANDI CHEMISTRY De byter forskarrock mot affärskostym 123ON Vi kommer att skapa historia KINGS OF SWEDEN Tyskarnas nya designfavorit

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Den som slutar bli bättre slutar vara bra If you stop improving, you will never excel

Den som slutar bli bättre slutar vara bra If you stop improving, you will never excel Den som slutar bli bättre slutar vara bra If you stop improving, you will never excel 2005 2006 VD har ordet Att lyckas som företagare är också att våga ge förtroende. UIC är stolt över att ha fått förtroendet

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 2 Juni 2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Industrifonden investerar i nybildat bolag sid 2 Tema: Sveriges inkubatorer Under 2009

Läs mer

forskare som formar vår vardag Karin Nordin

forskare som formar vår vardag Karin Nordin S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 forskare som formar vår vardag Karin Nordin 2 Sex forskare tänker nytt för att göra nytta. Vad driver dem och hur bär de sig åt? De har

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Innovativa Blekinges intåg KARLSHAMN KALLAR SNABBFOTAD KRIGSKASSA

Innovativa Blekinges intåg KARLSHAMN KALLAR SNABBFOTAD KRIGSKASSA 011 Innovativa Blekinges intåg KARLSHAMN KALLAR SNABBFOTAD KRIGSKASSA 1 ... 4... 5... 7... 8... 9...10...11......13...13...14...15...15...18........................ 31...... 34... 35 Just Common Sense

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra AB Redaktör och skribent: Thomas Heldmark Skribent: Sara Bergqvist Månsson Tryck och

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer