tamam vänskap utan gränser verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tamam vänskap utan gränser www.tamam.se verksamhetsberättelse"

Transkript

1 tamam vänskap utan gränser verksamhetsberättelse

2 08 Tack till våra huvudsponsorer

3 3 Innehåll Om Tamam...4 About Tamam...5 Ordförande berättar...6 Vårt arbete i Sverige...7 Vårt arbete i Paraguay...14 Vårt arbete i Mexiko...19 Vårt arbete i Albanien...23 Med minibuss till Mellanöstern...25 Årsbokslut...27 Revisionsberättelse...29 Styrelsen...30 Tamam Tack till...31

4 4 Tamam Tamam är en politiskt och religiöst oberoende biståndsorganisation som bildades i Lund Föreningen verkar för barn och ungdomars rättigheter och förbättrad livssituation med utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Tamam verkar i Sverige, Albanien, Mexiko och Paraguay. Tamams verksamhet går ut på att väcka initiativkraft och framtidstro hos framväxande generationer. Bakom fattigdom, misär och utanförskap finns det unika individer med stora möjligheter till egna initiativ och socialt engagemang. Tamams målsättning är att stärka barn och ungdomar och göra dem till aktiva samhällsmedborgare. Tamam skiljer sig från andra biståndsorganisationer genom sitt stora fokus på upplevelser, lek och isbrytning. Tamams volontärer lägger stor vikt vid det personliga engagemanget och skapandet av en kompisrelation till målgruppen. Detta kan ske genom ett leende, en kram eller helt enkelt lek. På detta sätt skapas trygghet och framtidstro hos barnen som i sin tur blir viktiga förebilder för kompisar och klasskamrater. Tamam är ett arbete av unga för unga. Verksamheten syftar också till att stärka barnens rättigheter. Barn röstar inte vilket ofta gör dem till en ickeprioriterad del av samhället. Runtom i världen finns det barn som växer upp utan rättigheter, kärlek och möjlighet att vara barn. De tvingas arbeta för att försörja sin familj och betraktas som små vuxna. Tamams arbete syftar även till att uppmärksamma barns och ungdomars situation runtom i världen och skapa opinion kring deras rättigheter. Tamam betyder mycket bra på arabiska, turkiska och makedonska. För oss är det tamam varje gång en tjej eller kille får hjälp till självhjälp med att skapa en meningsfull fritid.

5 5 Tamam Tamam is a politically and religiously independent aid organization founded in Lund in The association works for children and young people s rights and the improvement of life on the basis of the UN Declaration on Human Rights. Tamam operates in Sweden, Albania, Mexico and Paraguay. Tamam has been active in Lund since January 2003 working with newly arrived immigrant youth and children. There are several different groups that arranges regular activities, homework and language support, visits to local associations and sports clubs, excursions, house calls, camps, educational workshops and youth exchanges. The goal is to create multicultural meeting places where communication between individuals and groups are strenghtened, and at the same time promoting a healthy lifestyle and an active spare time. The international work of Tamam was initiated in autumn 2008, with the countries Paraguay, Albania and Mexico. In Asunción, Paraguay, Tamam supports a day center for children from problematic backgrounds dominated by domestic violence, deep poverty, malnutrition, abuse and lack of love. In Albania and Mexico the volunteers of Tamam are helping rural youth in poor conditions and with limited opportunities, working with similar methods as in Sweden. Tamam is Arabic, Turkish and Macedonian for very good. For us it is tamam every time a girl or boy receives help with creating a meaningful spare time.

6 6 Ordförande berättar 2008 har varit en oerhört spännande resa för Tamam. Sedan föreningsbildandet i maj har vi startat upp verksamheter i Lund, Stockholm, Mexiko, Paraguay och Albanien. Ca 500 barn och ungdomar nås av våra insatser varje vecka i form av exempelvis fritidsaktiviteter, undervisning, näringsrik kost, utflykter, tandborstning och framför allt: vänskap, kärlek och omtanke. Det är tack vare dig som medlem, givare, sponsor, informatör eller frivillig i Tamam som detta har blivit möjligt. 500 barn som växer upp med positiva förebilder och en chans att påverka sin egen framtid ger stora ringar på vattnet. En dag blir de flesta av dessa barn själva föräldrar. Ju mer vi kan forma barnen i en positiv anda desto lättare är det att deras barn i sin tur får en positiv uppväxt. Det är mycket som inte står rätt till på jorden. Men förändring är möjlig i allra högsta grad. Tamams arbete handlar om att utgå från småskalighet och se varje enskild individ som en unik person kommer att bli ett viktig år, med ett stort antal utmaningar och möjligheter. Vi ska samla våra krafter ytterligare för att kunna nå ännu fler behövande. För att nå dit hoppas vi på Ditt stöd även i framtiden. Ett stöd till att vara med och bidra till en bättre värld genom vänskap utan gränser. Tack för Ditt förtroende och varmt välkommen till ett riktigt Tamamår. Philip Sandberg Ordförande i Tamam

7 7 Tamam Lund Tamams verksamhet i Lund riktar sig till nyanlända invandrarungdomar. Våra deltagare kommer framförallt från förberedelseklasserna på grundskolorna Vikingaskolan och Lerbäckskolan, samt från IVIK-programmet på gymnasieskolan Polhem. Syftet med verksamheten är att ge ungdomarna en chans att skapa en meningsfull fritid, utvidga sitt kontaktnät och stärka sin identitet och självkänsla. Vi skapar mötesplatser där ungdomarna får möjlighet att utveckla och träna sitt nya språk och vi stödjer dem i skolarbetet genom att erbjuda läxhjälp. Vår verksamhet täcker in många olika aspekter av deltagarnas liv och för många blir Tamam en aktiv del av vardagen. Vi har aktiviteter för olika åldersgrupper och når genom detta både barn från 8 år och ungdomar upp till 20 år. Vi har en jämn fördelning av tjejer och killar. Aktivitetsgruppen Aktivitetsgruppen träffades varje tisdag under skolveckorna. Vi besökte olika sport och kulturföreningar runt om i Lund för att visa deltagarna vad man kan hitta på under sin fritid och ge dem en chans att prova på olika aktiviteter. Antalet deltagare varierade mycket från gång till gång, men i snitt har det legat på 20 personer per gång. De aktiviteter vi testade på under höstterminen var aikido, fotboll, jujutsu, capoeira, salsa, bowling och magdans. Vi besökte också Källerians fritidsgård och ungdomscaféet Wickmanska gården. Terminen avslutades med en julfest där vi bakade pepparkakor, pysslade och lekte lekar.

8 8 Läxhjälpsgruppen Varje onsdag under skolveckorna har Tamam haft läxhjälp för deltagarna mellan i ett klassrum på Vårfruskolan. Skolan ligger mitt i Lund och har en fritidsgård i källaren dit ungdomarna har kunna gå när de är klara med läxorna. I regel har det varit deltagare och ett tiotal volontärer som har hjälp till med allt från svenska och engelska till biologi och samhällskunskap. I slutet av kvällen dukas det alltid upp fika så man kan fylla på krafterna. Vävaregatsgruppen Juniorvolontärerna har under våren och hösten haft verksamhet vid genomgångsbostäderna på Vävaregatan där många av våra deltagare tidigare bodde med sina familjer. Aktiviteterna arrangerades en gång i veckan och bidrog till att höja stämningen i området där många familjer från olika nationaliteter trängdes på en liten yta under dåliga boendeförhållande. Aktiviteterna bestod oftast av någon sport eller lek som passade för de blandade åldersgrupperna, som t.ex. fotboll eller kubb. Juniorvolontärerna De deltagare som har varit med ett tag i Tamam kan bli juniorvolontärer i föreningen. Juniorvolontärerna har framförallt arbetat med de yngre deltagarna, men de kan även få andra uppgifter i föreningen som att hämta fika till läxhjälpen. Juniorvolontärerna får ofta föreläsa på olika ställen och berätta om sina erfarenheter och hur det är att som ung flytta till Sverige. De får också praktisk träning i att planera aktiviteter och att ta kontakt med myndigheter och dyl. Vårt mål är att ge dem resurser för att själva kunna skapa något och genom detta stärka deras självkänsla och personliga kapital. Ett annat mål med gruppen är att väcka intresse hos våra deltagare för bistånd och viljan att hjälpa andra.

9 9 Fotbollslag Många av våra deltagare känner sig hämmade att börja i en vanlig fotbollsklubb. Därför har vi startat ett Tamam-lag för killarna på högstadiet och gymnasiet. I laget får det träna en gång i veckan och då och då spela matcher mot andra lag. I laget spelade sammanlagt 15 personer. Två av våra volontärer har varit huvudansvariga för laget men några av deltagarna har tagit mycket ansvar och bl.a. själva hållt i träningarna. Förutom träningarna har laget åkt i väg på en teambuilding-helg där man bl.a. har försökt öka gemenskapskänslan i den multi-etniska gruppen. Basketlag På liknande grunder som fotbollslaget, startades under hösten ett basketlag för tjejer. Laget hade träningar på Vårfruskolans utomhusplan några söndagar under våren och sommaren. Skolbesök Varje vecka under terminen har någon av våra volontärer besökt deltagarna ute i skolklasserna för att informera om våra kommande aktiviteter. Skolbesöken bidrar även till att stärka kontakten mellan föreningen och skolorna, samt till att ge oss en insyn i deltagarnas skoltillvaro.

10 10 Utbilningshelg Under helgen 13-14/9 hölls en utbildningshelg för volontärer i Lomma scoutstuga. Deltagarna delades upp i tre grupper utifrån om de var gamla volontärer, nya volontärer eller juniorvolontärer, så att programmet kunde utformas efter allas behov. Sammanlagt deltog 18 personer. Helgen fylldes med föreläsningar, diskussioner, simuleringar och lekar för att man skulle lära känna varandra. Värvning För att få nya volontärer till föreningen har vi genomfört en värvningskampanj som har bestått av att vi vid ett antal tillfällen har varit ute på olika av universitetets institutioner och delat ut flygblad. Vi har även affischerat på olika ställen samt annonserat på Volontärbyråns internetsida. Vuxenläxhjälp Några gånger under våren/hösten 2008 arrangerades läxhjälpstillfällen för ung-domarnas föräldrar. På läxhjälpen kan de vuxna få extra hjälp med sina svenskastudier, vilket snabbar på språkinlärningen och ger dem förutsättningar för att fungera som föräldrar i det svenska samhället. Vi får även tillfälle att knyta närmre kontakt med föräldrarna vilket gynnar vår verksamhet med ungdomarna. Hembesök För att föräldrarna ska få förtroende för oss och för att vi ska få en helhetssyn på deltagarnas vardag har vi under året gjort en mängd besök hemma hos deltagarna och träffat deras föräldrar. Hembesöken är mycket uppskattade av både familjer och volontärer och brukar bestå av många trevliga samtal och mycket the-drickande.

11 11 Utflykt till Helsingör Terminen inleddes med en utflykt till Helsingör. Ett tjugotal ungdomar och en handfull volontärer tog tåget till Helsingborg och därifrån färjan över till Helsingör. Båtresan slog högt för många av deltagarna som sällan, eller aldrig hade åkt båt tidigare. Väl framme i Helsingör utforskades stadens små, mysiga, gränder i smågrupper, samtidigt som gruppen fick chans att bekanta sig lite mer med alla nya ansikten. Dagen avslutades sedan med en jämn och spännande brännbollsmatch med Kronborgs-slott tornande i bakgrunden. Utflykt till Malmö Höstlovsutflykten gick till grannstaden där Malmö-museers alla äventyr utforskades. Vi tittade både på pirayor, apor, och fick uppleva ett jordskalv på naturhistoriska. På tekniska museet var det bilar, flygplan och u-båt som gällde och på kunskapstivolit fick vi utmana kroppens alla sinnen. Efter museets alla bravader begav sig gruppen till Johannesskolan där personal och ungdomar på skolans fritidsgård tog emot oss. Över en fika berättade vi om Tamam och fick även höra om verksamheten på fritidsgården. Det blev en riktigt lyckad eftermiddag och både deltagare och volontärer fick slita sig från biljardbordet och singstar-spelet när det var dags att ta bussen tillbaka till Lund. Den stora uppslutningen till våra utflykter visar att det finns ett stort behov hos ungdomarna av att komma utanför Lunds gränser och se nya miljöer.

12 12 CISV-läger Samarbetet mellan Tamam och föreningen CISV utvecklas ytterligare. Mellan den 30:e juni och 5:e juli 2008 deltog deltagare från Tamam på CISV:s lägret Tillsammans i Ungdomens hus i Malmö. CISV har haft svårt att nå ut till nyanlända flykting-ungdomar och hoppas på ett fortsatt samarbete med Tamam. Sammanlagt deltog sju Tamam-deltagare mellan på lägret. Många av barnen har ingenstans att ta vägen på sitt sommarlov. På det här sättet kan barnen snabbt få svenska vänner och snabba på inlärningen av svenska språket, säger Andreas Ragnarsson i Tamam som ställde upp som frivillig under lägret. Under hösten har även Tamams yngsta deltagare medverkat på ett CISV-läger i Lomma och det finns flera planer på samarbete under Cykelskola Att lund är en riktig cykelstad känner de flesta till. Att lära sig cykla är därför en stor prioritet för de som inte kan det. I bl.a. Irak är det till och med förbjudet för kvinnor att cykla. Därför var det en klar majoritet kvinnor som dök upp på cykelskolan som Tamam under sommaren drev tillsammans med kommunen. Träningarna var öppna för alla nyanlända familjer och hölls på en grusparkering bakom brandstationen, för att få ett lite mjukare underlag.

13 13 Ledningsgruppen För att hålla ihop verksamheten och ha koll på alla olika grupper tillsattes en ledningsgrupp som träffades ungefär en gång i månaden. Ledningsgruppen bestod av 7 personer och på mötena diskuterades bl.a. hur vi kan utveckla verksamheten, kommande utflykter och hur man ska hantera stökiga deltagare. Samarbeten Tamam startade under våren ett lyckat samarbete med Vårfruskolan. Till vår läxhjälp får vi låna två av klassrummen och våra deltagare kan även spendera tid på deras fritidsgård Källerian som är öppen på kvällarna. Vi kan även använda lokalerna till möten och andra aktiviteter. Vi samarbetar också med Flyktingteamet på kommunen och med skolorna där deltagarna går för att göra verksamheten så bra som möjligt. Tamams integrationspris Den 10e oktober delade Tamam ut sitt nyinstiftade integrationspris. Priset gick till ICA Malmborgs för att de varje vecka sponsrar oss med fika till läxhjälpen och HH Ferries för att vi får åka gratis mellan Helsingborg och Helsingör med våra deltagare. Tamam startar i Stockholm Frivilliga i Tamam sprider sig över Sverige. Idéer flyttar över landet. Under 2008 träffades frivilliga för att starta upp en Tamam-grupp i Stockholm. Samtidigt kontaktade vi skolor i Stockholm och undersökte intresset för en läxhjälpsgrupp. En av skolorna som hörsammade förfrågan var Frans Schartaus Gymnasium i som idag är en av Tamams samarbetspartners. Under 2009 var läxhjälpen i full gång med ca 25 deltagare och tio volontärer.

14 14 Tamam tar steget ut i världen Hösten 2008 åkte tre av Tamams styrelseledamöter till Latinamerika för att starta upp Tamams internationella verksamhet. Vi besökte organisationeri Argentina, Paraguay och Venezuela arbetar med allt från utbildning, ungakriminella, föräldralösa barn, trafficking, ungdomars inflytande ochfolkbildning. Resan mynnade ut i ett samarbete med den paraguayanska organisationen Fundación Vida Plena som arbetar med fattiga barn på Asuncións stora matmarknad. Vi stannade som volontärer i tre veckor, organiserade utflykter och planerade det framtida samarbetet som kommer att bestå i utflykter, hemsida, volontärer och inköp av material. Lekande barn i Asunción På den stora matmarknaden i Asunción lever 100-tals barn utan rent vatten, näringsrik mat och möjlighet till lek. Många lever utan deras föräldrar, de får liten stimulans i skolan och lever i en miljö där det finns små möjligheter till fysisk aktivitet. Flera av barnen är hemlösa och lever av skräp på marknaden. I en gammal lagerlokal har man inrett en pedagogisk oas med kartor, kök, spel, stolar, färg och bollar. Hit kan barn som är mellan 3-13 år komma varje dag och få en aktiv sysselsättning, stimulans, omsorg och helt enkelt en möjlighet att vara barn. Projektet är mycket uppskattat och drivs av tyskan Elisabeth de Gavilán och hennes organisation Fundación Vida Plena. Elisabeth de Gavilán är en stor eldsjäl som tillbringar mycket tid på marknaden, där hon samtalar med barnen, undervisar och gör hembesök. Till sin hjälp har hon tre anställda fritidspedagoger och volontärer från Europa.

15 15 Den 20:e oktober inleddes ett samarbete mellan Tamam och Fundación Vida Plena. Tamam kommer att stödja Fundación Vida Plena med att skicka volontärer, söka medel, bygga upp en hemsida och finansiera utflykter. Samarbetet syftar till att stärka barnens tro på livet och ge dem glada minnen och upplevelser. Eller med andra ord: att ge barnen det lilla extra. Tamam-utflykter i Paraguay Det här kommer att så ett frö i många barn, sade Elisabeth de Gavilán som är direktör för Fundación Vida Plena. Under hösten 2009 organiserade Tamam tre utflykter i Paraguay med lek, skratt och glädje. Lekande och skrattande barn - finns det något viktigare? Vad finns utanför mitt bostadsområde? Utflykt, Paraguays landsbygd. Lördagen den 18:e oktober inleddes Tamams internationella biståndsarbete. Tillsammans med Fundación Vida Plena organiserade vi en utflykt för 50 barn, med bussresa, bad, volleyboll och picknick. Klockan samlades vi på marknaden i Asunción och därefter begav vi oss ut mot Paraguays landsbygd. Vi färdades genom ett bergigt landskap och barnen satt som flastklistrade vid fönstret. När vi kom fram till utflyktens huvudmål - ett naturreservat i utkanten av Asunción - så kastade sig barnen i vattnet. Det var grunt, men trots detta började de

16 16 leka vattenkrig och lade sig på magen för att träna simtag. Många av barnen har aldrig badat i utomhusmiljö, sade Elisabeth de Gavilán. Det var mycket inspirerande att se barnen. En grund sjö, en bussresa och en utflykt - det betydde väldigt mycket för de här barnen. Med små medel kan man skapa skratt, glädje och minnen för livet. Det som behövs är medmänsklighet och engegemang. Dagens höjdpunkt var när Elisabeth Gavilán gick ut i det blott 17-gradiga vattnet. Hon omringades snabbt av barnen, men till skillnad från volontärerna så möttes hon inte av en kavalkad av vatten, utan av lyriska barn som vill gå arm i arm genom det forsande vattnet. Utflykten var mycket uppskattad. För en dag fick dessa barn ge sig ut på en utflykt, de fick komma utanför sitt bostadsområde och se mer av Paraguay. Fundación Vida Plena är mycket imponerande av Tamams arbete. Det här väcker tankar hos barnen, sade Elisabeth Gavilán. De här barnen har mycket liten omvärldskunskap, men när de träffar tre killar från en annan världsdel som leker med dem, så börjar de ställa frågor. De blir mer intresserade av omvärlden, och även om den här utflykten endast varade en dag, så kommer de att minnas den, den kommer att så ett frö i dem!

17 17 Tamam träffar barn- och ungdomsministern Den 20:e oktober träffade vi barn- och ungdomsministern Liz Torres i Paraguay, som nu suttit på posten i ca 60 dagar. Tanken var att se hur landets nya regering ser på barnens situation i Paraguay och vilken plats frivilligorganisationerna har i framtidens Paraguay. Personalen på ministeriet blev mycket förvånade när de såg hur unga vi var. På rösten är det svårt att avgöra en persons ålder sade sekreteraren. Trots detta tog de emot oss med entusiasm! Liz Torres har tidigare arbetat med gatubarn i 19 år och varit engagerad i frivilligsektorn. Hon berättar att den nya regeringen har stor tilltro till frivilligorganisationerna och vill stärka dem. Många i regeringen har rekryterats från frivilligsektorn, säger hon. Barn- och ungdomsministeriet har dock ett stort problem det saknas pengar. Den förra regeringen använde upp alla pengar när de förlorade valet, säger Liz Torres. Hon säger också att frivilligorganisationer traditionellt sett har en låg status i Paraguay, eftersom de ofta varit korrupta. Den förra presidentens hustru startade en egen skugg-organisation som fick gigantiska belopp från staten, säger Liz Torres. Barn är en bortglömd del av vårt samhälle, säger Liz Torres senare. I Paraguay är 47% av befolkningen under 18 år och många av dem är undernärda och lever på gatan. Trots detta är Barn- och ungdomsministeriet ett litet ministerium. Barn röstar inte, säger Liz Torres, det är problemet.

18 18 Vilken är den största utmaningen för Paraguay? Våra barn håller på att dö, svarar Liz Torres. Det behövs akuta insatser, det behövs näring, hälsovård och vatten, säger hon. Först därefter kan vi satsa på förebyggande arbete. Hon säger också att nu är det slut med ungdomsfängelser, vi måste gå till botten med problemet. Lite senare nämner vi vårt samarbete med Fundación Vida Plena och Liz Torres säger att hon och Elisabeth de Gavilán är nära vänner. Hon berättar även att hon beundrar Fundación Vida Plenas men ser ingen möjlighet att stödja liknande projekt för tillfället. Vårt intryck av Liz Torres var mycket gott. Hon kommer själv från frivilligsektorn, hon har lång erfarenhet av arbete med gatubarn, hon ser problemen i landet och vill skapa förändring. Hon för in ett tänkande och en attityd som tidigare varit okänt. Samtidigt har hon stora problem att ta itu med. Ministeriet har få resurser, barn svälter och runtom i landet finns det politiker med ett traditionellt synsätt. Liz Torres kan bli en viktig kugge i framväxten av ett nytt Paraguay. Tamam hoppas bli en del av denna förändring!

19 19 Tamam Mexiko En by belägen i Mexikos tredje fattigaste delstat, Michoacán, i västra Mexiko. Michoacán har ca 5 miljoner invånare och är ungefär lika stor som Österrike till ytan. Huvudstaden Morelia har ca 1 miljon invånare. 100 km söder om Morelia ligger Pedernales med sina ca invånare. Byn är omgärdad av ståtliga buskbeklädda berg och blommande sockerrörsodlingar som får en att tänka på djungelboken. Klimatet är subtropiskt och exotiska frukter av alla dess slag såsom apelsiner, bananer, mango, papaya och guayaba växer i och omkring byn. Majoriteten av byns män arbetar på sockerfälten där de hugger sockerrör med machete, eller i sockerfabriken som byggdes Den är bullrig, smutsig, varm och osäker. Arbetarna som jobbar i fabriken 48 timmar i veckan på obekväma arbetstider och i stort sett utan semester får ca 60 pesos om dagen för sitt arbete (35 kronor). De på fälten tjänar ännu mindre trots långa dagar i 40-gradig värme och en terräng med både skorpioner och giftiga ormar. Den djupa fattigdomen och bristen på alternativa sysslor har fått en stor andel män att utvandra till USA eller någon av Mexikos storstäder. I storstäderna har gigantiska slumområden med hög kriminalitet och arbetslöshet

20 20 bildats, t.ex. Nezahualcoyotl i Mexiko City och El Salto i Guadalajara. I USA blir många exploaterade och utnyttjade för några dollar i timmen. Männen som blir kvar i byn blir ofta alkoholiserade, får barn med flera kvinnor och lämnar dem i tidig ålder. De senaste åren har ett nytt fenomen visat sig. Nämligen kvinnor som utvandrar. Kvar blir barn utan moderns beskydd och som ofta växer upp i en traumatisk miljö med våld i hemmet, avhopp från studier och barnarbete. En del unga killar som vill tjäna snabba pengar börjar ofta arbeta för någon av knarkkartellerna som smugglar droger från Colombia till USA via Mexiko. De blir vanligtvis även tidiga offer för någon av de rivaliserande kartellerna eller mexikanska armén som förklarat krig mot kartellerna och blir därför sällan äldre än 35 år. Det drogrelaterade våldet skördade personer under groteska former av tortyr under år 2008, enligt de mexikanska myndigheterna. Dessutom fick Mexiko den föga ärofyllda platsen som världens mest kidnappningsdrabbade land. Kvinnor som väljer att stanna gifter sig och blir gravida i tidig ålder, en del redan vid 12 års ålder. De försörjer sig huvudsakligen genom matlagning och bakning som de säljer på de lokala marknaderna. Sedan det nordamerikanska frihandelsavtalet NAFTA (med Kanada, USA och Mexiko) trädde i kraft i januari 1995 har billiga, subventionerade amerikanska jordbruksprodukter som dumpats på den mexikanska marknaden med sina 110 miljoner konsumenter lett till utslagen produktion i främst de agrara delstaterna Oaxaca, Chiapas, Guerrero och Michoacán. Det har gett upphov till att ännu fler lämnat landsbygden och att en mexikansk arbetares reallön minskat med 70% sedan 1975 enligt en av Mexikos största dagstidningar La Jornada. Samtidigt har antalet mexikaner på tidningen Forbes lista över världens dollarmiljadärer ökat lavinartat och numera är världens rikaste man mexikanen Carlos Slim som under 2008 passerade amerikanen Bill Gates. Carlos Slim fick köpa det statliga telekombolaget Telmex för en billig penning i början av 1990-talet av sin vän, Mexikos f.d. president Carlos Salinas de Gortari som flydde landet med många miljarder av skattebetalarnas pengar. Utvecklingen har fört med sig en ökad kriminalitet och det faktum att 80% av kidnappningarna begås av poliser eller f.d. poliser, enligt landets största dagstidning El Universal gör inte saken bättre.

21 21 I januari 2009 startade Tamam en grupp bestående av samordnaren Glafira Reyes Magaña, Tamams mexikanska representanter Adalberto Perusquía Jasso och Maria Mirna García Guido samt tio volontärer i Pedernales. Gruppen arrangerar läxhjälp och aktiviteter en gång per vecka samt workshops en gång per vecka för barn i djup fattigdom. Under läxhjälpen får barn med föräldrar utan skolbakgrund assistens med läxor samt lek och idrott under organiserade former. De får dessutom lära sig bakning, målning, formgivning, design och åka på utflykter under workshopstillfällena. Samtliga aktiviteter syftar till att stärka barnens självförtroende, studiemotivation, initiativkraft, samarbetsförmåga och tillit till andra individer. Tamam i Pedernales kommer även anordna utflykter för att öka barnens omvärldskännedom och intresse för världen utanför byn. Genom att stärka banden mellan ungdomarna och förmedla olika traditionella kunskaper genom workshops hoppas Tamam kunna bidra till samverkan i civilsamhället som i sin tur kan leda till nya försörjningsmöjligheter. Genom idrotten och organiserade lekar vill Tamam skifta fokus från missbruk, gängbildningar och misstänksamhet till positiva sociala miljöer där var och en har ett egenvärde och känner sig behövd. Tamams satsning i Pedernales berör inledningsvis 30 barn och ung-

22 22 domar i åldrarna år. Barnen får under aktivitetstillfällena undervisning i personlig hygien såsom tandborstning och mottar ett mål näringsrik, lokalproducerad kost. I Mexiko, som har världens högsta läskedryckskonsumtion per capita, är undernäring eller övervikt p.g.a. felaktig kost vanligt. Tamam vill bidra till en minskad konsumtion av dylika produkter och istället öka intaget av mjölk, frukter, grönsaker och fiberrikt bröd. För att lokalsamhället ska känna sig delaktigt mottar Tamam Pedernales en del matprodukter i sponsring av byns affärsinnehavare och privatpersoner. Under våren 2009 har Tamam Lund för avsikt att sända en första volontär från Sverige. Denne kommer med största sannolikhet öka nyfikenheten för andra kulturer, länder och språk från en närmast obefintlig nivå- helt enkelt eftersom den typen av mötesplatser inte ägt rum. Tamam hoppas även kunna utöka gruppen till fler barn och fler aktivitetstillfällen. Tamam Pedernales drivs till allra största delen med medel från Tamams svenska givare. En mindre del kommer även från lokala sponsorer. För år 2009 har Tamam budgeterat kronor för verksamheten i Pedernales.

23 23 Nya Tamam Tirana Ett femtontal frivillliga i Albaniens huvudstad Tirana bildade under hösten Tamam Tirana. Ansökan om registrering hos de albanska myndigheterna lämnades in av gruppens verksamhetsansvariga Alma Cullhaj i december Gruppen, som tidigare arbetat för en större inhemsk biståndsorganisation, har ett brett kontaktnät och erfarenhet av socialt arbete med barn och ungdomar. De allra flesta frivilliga består av studenter i samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar på Tiranas Universitet. Under sommaren besökte frivilliga från Lund gruppen och dess verksamhet i Albanien. Sedan våren 2008 har gruppen arbetat i byn Marqinet för barn och ungdomar som lidit traumatiska upplevelser. När en illegal ammunitionsfabrik i grannbyn Gerdec exploderade i mars dog 26 personer, 300 skadades och 1200 byggnader förstördes. Många familjer splittrades och ännu fler förlorade sin bostad. Tamam Tiranas arbete bygger på att arrangera fritidsaktiviteter, utflykter, läxhjälp, hembesök, engelskalektioner, lekar och kreativa miljöer för de drabbade barnen och ungdomarna. I projektet ingår även terapi i mindre grupper som organiseras av två frivilliga som är utbildade psykologer. Förutom den löpande verksamheten i Marqinet har Tamam Tirana under hösten deltagit på kontaktskapande tillfällen för albanska NGOs, arrangerat utbildningstillfällen om ungas delaktighet och europeiskt medborgarskap samt bedrivit opinionsarbete för att främja en positiv inställning till frivilligskap och ökad medvetenhet om barns rättigheter i Albanien. Året avslutades med en julfest för gruppens alla deltagare och frivilliga i Marqinet.

24 24 Under kommande år avser Tamam Tirana att expandera sin verksamhet med två nya projekt: bedriva regelbundna fritidsaktiviteter på ett lokalt barnhem samt införa ett mentorsystem bland gruppens frivilliga med målgruppen ungdomar som riskerar att hamna i dåligt sällskap. Man kommer även att arrangera ungdomsutbytet Friendships without borders i Durrës, Albanien, där deltagare från Tamam i Lund samt från ungdomsorganisationer i Italien och Makedonien tillsammans kommer utbyta erfarenheter om diskriminering och mänskliga rättigheter.

25 25 Med minibuss till Mellanöstern En minibuss, 1200 mil, 17 länder. Sommaren 2008 gjorde åtta volontärer från Tamam en spännande resa till Mellanöstern - tur och retur. Hur ser den arabiska kulturen ut? Vilken situation har flyktingar som kommer till Jordanien? Det var några av frågorna som drev gruppen att genomföra den långa resan med slutdestination Jordanien. Resan började natten den 17:e april och efter ett dygn befann vi oss i tjeckiska staden Brno i centrala Europa. Här inleddes en lång rad besök bland europeiska organisationer, som jobbar med allt från romer, funktionshindrade, utsatta ungdomar, folkbildning och miljövård. Resan innehöll även camping på stränder, övernattaning i kloster, dramatiska bilstrapatser, volleyboll, fotboll, musik och sufisk dans. Under resan lades även grunden för projektet Viking Voyagers som ägde rum i april Resan till Mellanöstern var mycket inspirerande och lärorik. Det var ingen vanlig turistresa, utan vi

TAMAMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

TAMAMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 TAMAMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 TAMAM VÄNSKAP UTAN GRÄNSER!... 2 LEDARE... 2 TAMAM RIKS... 3 LEDNING... 3 ÅRSMÖTE 2010... 3 MEDLEMSAVGIFT OCH MEDLEMSANTAL... 3 HUVUDKONTOR OCH BEMANNING... 3 SYNLIGHET

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 UNGAS FREDSARBETE

FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 UNGAS FREDSARBETE FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 UNGAS FREDSARBETE Det handlar om unga Förord PeaceWorks tror på ungas kraft att avnormalisera och synliggöra våldet i Sverige och i världen genom att kritiskt ifrågasätta

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09 Aktiva insatser för människa och miljö Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten

Läs mer

Samarbete för rättvisa. Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse

Samarbete för rättvisa. Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse Samarbete för rättvisa Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse 2010 1 Innehåll Sida 3. Ett händelserikt år 4. Ordlista 5. Svalorna Latinamerika i korthet 6. Samarbete för förändring i Latinamerika

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

Kunskapen som banar väg för utveckling

Kunskapen som banar väg för utveckling Nr 4. 2010 shopping med gott samvete Familjeresan som vidgade vyerna Juliet om längtan efter tillhörighet tema utbildning Kunskapen som banar väg för utveckling I backspegeln Nemaiba flydde barnäktenskap

Läs mer

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD Peder Skrivares skola Varberg TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD - Volontärarbete i Nicaragua Lisa Mattsson & Josefin Johansson Omvårdnadsprogrammet åk 3 20 april, 2007 Handledare: Lars-Magnus Nordhall Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011-2012 Innehållsförteckning ABC aktiva insatser för människa och miljö 3 ABC:s verksamhet 2011/2012 4 ABC och HIMAD Himalayan Society for Alternative Development 6 ABC:s och HIMAD:s

Läs mer

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare Med andra ögon Naturmöten med invandrare RAPPORT 5808 APRIL 2008 Med andra ögon Naturmöten med invandrare Yusra Moshtat NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 INNEHÅLL medmänsklighet. Nr 629 årgång 70. ISSN 1653 932X Upplaga: 34 000 ex ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

Projekt Mötesplats Stimulans Trygghet Integration - Gemenskap

Projekt Mötesplats Stimulans Trygghet Integration - Gemenskap Projekt Mötesplats Stimulans Trygghet Integration - Gemenskap Ensamkommande flyktingbarn och unga i åtta kommuner Karlskrona, Alvesta, Lessebo, Solna, Uppsala, Stockholms stad, Sigtuna och Mölndal 2005-2009

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT!

Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT! Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT! Varför ska jag åka iväg som utbytesstudent? LÄR DIG SPANSKA I ECUADOR, spela musik i Ungern, teckna manga i Japan, spela amerikansk fotboll i USA eller varför inte

Läs mer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer Voi-projektets framtid och finansiering Lina Brobjer och Sandra Fleischer Projektarbete VT-2012 Handledare: Karina Persson Tingsholmsgymnasiet Projektarbete 523 86 ULRICEHAMN VT-2012 SAMMANFATTNING Lina

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid.

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid. Nr 4. 2009 vinterfynda i second hand Ingrids dröm blev verklighet Julen är konserternas tid Kofele, Etiopien Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden Porträttet Jonas Helgesson om att

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014 OPUS december 2014 Novemberhelg med YFU Land i fokus Alltid redo! - för världen URUGUAY innehåll redaktionen 3. 4. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 30. 30.

Läs mer

Samarbete för rättvisa

Samarbete för rättvisa Samarbete för rättvisa Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Sida 3. Ett stort språng 4. Ordlista 5. Svalorna Latinamerika i korthet 6. Samarbete för förändring i Latinamerika 7. Verksamheten

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Nya tider för papparollen. Nr 3.2012. Barnen i guldindustrins

Nya tider för papparollen. Nr 3.2012. Barnen i guldindustrins Nr 3.2012 Tävla om boken Värma en liten Barnen i guldindustrins skugga Josephat om ett utsatt liv med albinism Sök, finn och bli retrorätt Vinn boken om Grodan Flynner Tema: pappa Nya tider för papparollen

Läs mer

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast BARNENS#3 EN TIDNING FRÅN PLAN SVERIGE NUMMER 3 : 2008 FRAMTID Klimat och miljö barnen drabbas hårdast Plan startar klimatforskning Filippinerna: ungdomar förebygger naturkatastrofer Sierra Leone: kunskap

Läs mer