tamam vänskap utan gränser verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tamam vänskap utan gränser www.tamam.se verksamhetsberättelse"

Transkript

1 tamam vänskap utan gränser verksamhetsberättelse

2 08 Tack till våra huvudsponsorer

3 3 Innehåll Om Tamam...4 About Tamam...5 Ordförande berättar...6 Vårt arbete i Sverige...7 Vårt arbete i Paraguay...14 Vårt arbete i Mexiko...19 Vårt arbete i Albanien...23 Med minibuss till Mellanöstern...25 Årsbokslut...27 Revisionsberättelse...29 Styrelsen...30 Tamam Tack till...31

4 4 Tamam Tamam är en politiskt och religiöst oberoende biståndsorganisation som bildades i Lund Föreningen verkar för barn och ungdomars rättigheter och förbättrad livssituation med utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Tamam verkar i Sverige, Albanien, Mexiko och Paraguay. Tamams verksamhet går ut på att väcka initiativkraft och framtidstro hos framväxande generationer. Bakom fattigdom, misär och utanförskap finns det unika individer med stora möjligheter till egna initiativ och socialt engagemang. Tamams målsättning är att stärka barn och ungdomar och göra dem till aktiva samhällsmedborgare. Tamam skiljer sig från andra biståndsorganisationer genom sitt stora fokus på upplevelser, lek och isbrytning. Tamams volontärer lägger stor vikt vid det personliga engagemanget och skapandet av en kompisrelation till målgruppen. Detta kan ske genom ett leende, en kram eller helt enkelt lek. På detta sätt skapas trygghet och framtidstro hos barnen som i sin tur blir viktiga förebilder för kompisar och klasskamrater. Tamam är ett arbete av unga för unga. Verksamheten syftar också till att stärka barnens rättigheter. Barn röstar inte vilket ofta gör dem till en ickeprioriterad del av samhället. Runtom i världen finns det barn som växer upp utan rättigheter, kärlek och möjlighet att vara barn. De tvingas arbeta för att försörja sin familj och betraktas som små vuxna. Tamams arbete syftar även till att uppmärksamma barns och ungdomars situation runtom i världen och skapa opinion kring deras rättigheter. Tamam betyder mycket bra på arabiska, turkiska och makedonska. För oss är det tamam varje gång en tjej eller kille får hjälp till självhjälp med att skapa en meningsfull fritid.

5 5 Tamam Tamam is a politically and religiously independent aid organization founded in Lund in The association works for children and young people s rights and the improvement of life on the basis of the UN Declaration on Human Rights. Tamam operates in Sweden, Albania, Mexico and Paraguay. Tamam has been active in Lund since January 2003 working with newly arrived immigrant youth and children. There are several different groups that arranges regular activities, homework and language support, visits to local associations and sports clubs, excursions, house calls, camps, educational workshops and youth exchanges. The goal is to create multicultural meeting places where communication between individuals and groups are strenghtened, and at the same time promoting a healthy lifestyle and an active spare time. The international work of Tamam was initiated in autumn 2008, with the countries Paraguay, Albania and Mexico. In Asunción, Paraguay, Tamam supports a day center for children from problematic backgrounds dominated by domestic violence, deep poverty, malnutrition, abuse and lack of love. In Albania and Mexico the volunteers of Tamam are helping rural youth in poor conditions and with limited opportunities, working with similar methods as in Sweden. Tamam is Arabic, Turkish and Macedonian for very good. For us it is tamam every time a girl or boy receives help with creating a meaningful spare time.

6 6 Ordförande berättar 2008 har varit en oerhört spännande resa för Tamam. Sedan föreningsbildandet i maj har vi startat upp verksamheter i Lund, Stockholm, Mexiko, Paraguay och Albanien. Ca 500 barn och ungdomar nås av våra insatser varje vecka i form av exempelvis fritidsaktiviteter, undervisning, näringsrik kost, utflykter, tandborstning och framför allt: vänskap, kärlek och omtanke. Det är tack vare dig som medlem, givare, sponsor, informatör eller frivillig i Tamam som detta har blivit möjligt. 500 barn som växer upp med positiva förebilder och en chans att påverka sin egen framtid ger stora ringar på vattnet. En dag blir de flesta av dessa barn själva föräldrar. Ju mer vi kan forma barnen i en positiv anda desto lättare är det att deras barn i sin tur får en positiv uppväxt. Det är mycket som inte står rätt till på jorden. Men förändring är möjlig i allra högsta grad. Tamams arbete handlar om att utgå från småskalighet och se varje enskild individ som en unik person kommer att bli ett viktig år, med ett stort antal utmaningar och möjligheter. Vi ska samla våra krafter ytterligare för att kunna nå ännu fler behövande. För att nå dit hoppas vi på Ditt stöd även i framtiden. Ett stöd till att vara med och bidra till en bättre värld genom vänskap utan gränser. Tack för Ditt förtroende och varmt välkommen till ett riktigt Tamamår. Philip Sandberg Ordförande i Tamam

7 7 Tamam Lund Tamams verksamhet i Lund riktar sig till nyanlända invandrarungdomar. Våra deltagare kommer framförallt från förberedelseklasserna på grundskolorna Vikingaskolan och Lerbäckskolan, samt från IVIK-programmet på gymnasieskolan Polhem. Syftet med verksamheten är att ge ungdomarna en chans att skapa en meningsfull fritid, utvidga sitt kontaktnät och stärka sin identitet och självkänsla. Vi skapar mötesplatser där ungdomarna får möjlighet att utveckla och träna sitt nya språk och vi stödjer dem i skolarbetet genom att erbjuda läxhjälp. Vår verksamhet täcker in många olika aspekter av deltagarnas liv och för många blir Tamam en aktiv del av vardagen. Vi har aktiviteter för olika åldersgrupper och når genom detta både barn från 8 år och ungdomar upp till 20 år. Vi har en jämn fördelning av tjejer och killar. Aktivitetsgruppen Aktivitetsgruppen träffades varje tisdag under skolveckorna. Vi besökte olika sport och kulturföreningar runt om i Lund för att visa deltagarna vad man kan hitta på under sin fritid och ge dem en chans att prova på olika aktiviteter. Antalet deltagare varierade mycket från gång till gång, men i snitt har det legat på 20 personer per gång. De aktiviteter vi testade på under höstterminen var aikido, fotboll, jujutsu, capoeira, salsa, bowling och magdans. Vi besökte också Källerians fritidsgård och ungdomscaféet Wickmanska gården. Terminen avslutades med en julfest där vi bakade pepparkakor, pysslade och lekte lekar.

8 8 Läxhjälpsgruppen Varje onsdag under skolveckorna har Tamam haft läxhjälp för deltagarna mellan i ett klassrum på Vårfruskolan. Skolan ligger mitt i Lund och har en fritidsgård i källaren dit ungdomarna har kunna gå när de är klara med läxorna. I regel har det varit deltagare och ett tiotal volontärer som har hjälp till med allt från svenska och engelska till biologi och samhällskunskap. I slutet av kvällen dukas det alltid upp fika så man kan fylla på krafterna. Vävaregatsgruppen Juniorvolontärerna har under våren och hösten haft verksamhet vid genomgångsbostäderna på Vävaregatan där många av våra deltagare tidigare bodde med sina familjer. Aktiviteterna arrangerades en gång i veckan och bidrog till att höja stämningen i området där många familjer från olika nationaliteter trängdes på en liten yta under dåliga boendeförhållande. Aktiviteterna bestod oftast av någon sport eller lek som passade för de blandade åldersgrupperna, som t.ex. fotboll eller kubb. Juniorvolontärerna De deltagare som har varit med ett tag i Tamam kan bli juniorvolontärer i föreningen. Juniorvolontärerna har framförallt arbetat med de yngre deltagarna, men de kan även få andra uppgifter i föreningen som att hämta fika till läxhjälpen. Juniorvolontärerna får ofta föreläsa på olika ställen och berätta om sina erfarenheter och hur det är att som ung flytta till Sverige. De får också praktisk träning i att planera aktiviteter och att ta kontakt med myndigheter och dyl. Vårt mål är att ge dem resurser för att själva kunna skapa något och genom detta stärka deras självkänsla och personliga kapital. Ett annat mål med gruppen är att väcka intresse hos våra deltagare för bistånd och viljan att hjälpa andra.

9 9 Fotbollslag Många av våra deltagare känner sig hämmade att börja i en vanlig fotbollsklubb. Därför har vi startat ett Tamam-lag för killarna på högstadiet och gymnasiet. I laget får det träna en gång i veckan och då och då spela matcher mot andra lag. I laget spelade sammanlagt 15 personer. Två av våra volontärer har varit huvudansvariga för laget men några av deltagarna har tagit mycket ansvar och bl.a. själva hållt i träningarna. Förutom träningarna har laget åkt i väg på en teambuilding-helg där man bl.a. har försökt öka gemenskapskänslan i den multi-etniska gruppen. Basketlag På liknande grunder som fotbollslaget, startades under hösten ett basketlag för tjejer. Laget hade träningar på Vårfruskolans utomhusplan några söndagar under våren och sommaren. Skolbesök Varje vecka under terminen har någon av våra volontärer besökt deltagarna ute i skolklasserna för att informera om våra kommande aktiviteter. Skolbesöken bidrar även till att stärka kontakten mellan föreningen och skolorna, samt till att ge oss en insyn i deltagarnas skoltillvaro.

10 10 Utbilningshelg Under helgen 13-14/9 hölls en utbildningshelg för volontärer i Lomma scoutstuga. Deltagarna delades upp i tre grupper utifrån om de var gamla volontärer, nya volontärer eller juniorvolontärer, så att programmet kunde utformas efter allas behov. Sammanlagt deltog 18 personer. Helgen fylldes med föreläsningar, diskussioner, simuleringar och lekar för att man skulle lära känna varandra. Värvning För att få nya volontärer till föreningen har vi genomfört en värvningskampanj som har bestått av att vi vid ett antal tillfällen har varit ute på olika av universitetets institutioner och delat ut flygblad. Vi har även affischerat på olika ställen samt annonserat på Volontärbyråns internetsida. Vuxenläxhjälp Några gånger under våren/hösten 2008 arrangerades läxhjälpstillfällen för ung-domarnas föräldrar. På läxhjälpen kan de vuxna få extra hjälp med sina svenskastudier, vilket snabbar på språkinlärningen och ger dem förutsättningar för att fungera som föräldrar i det svenska samhället. Vi får även tillfälle att knyta närmre kontakt med föräldrarna vilket gynnar vår verksamhet med ungdomarna. Hembesök För att föräldrarna ska få förtroende för oss och för att vi ska få en helhetssyn på deltagarnas vardag har vi under året gjort en mängd besök hemma hos deltagarna och träffat deras föräldrar. Hembesöken är mycket uppskattade av både familjer och volontärer och brukar bestå av många trevliga samtal och mycket the-drickande.

11 11 Utflykt till Helsingör Terminen inleddes med en utflykt till Helsingör. Ett tjugotal ungdomar och en handfull volontärer tog tåget till Helsingborg och därifrån färjan över till Helsingör. Båtresan slog högt för många av deltagarna som sällan, eller aldrig hade åkt båt tidigare. Väl framme i Helsingör utforskades stadens små, mysiga, gränder i smågrupper, samtidigt som gruppen fick chans att bekanta sig lite mer med alla nya ansikten. Dagen avslutades sedan med en jämn och spännande brännbollsmatch med Kronborgs-slott tornande i bakgrunden. Utflykt till Malmö Höstlovsutflykten gick till grannstaden där Malmö-museers alla äventyr utforskades. Vi tittade både på pirayor, apor, och fick uppleva ett jordskalv på naturhistoriska. På tekniska museet var det bilar, flygplan och u-båt som gällde och på kunskapstivolit fick vi utmana kroppens alla sinnen. Efter museets alla bravader begav sig gruppen till Johannesskolan där personal och ungdomar på skolans fritidsgård tog emot oss. Över en fika berättade vi om Tamam och fick även höra om verksamheten på fritidsgården. Det blev en riktigt lyckad eftermiddag och både deltagare och volontärer fick slita sig från biljardbordet och singstar-spelet när det var dags att ta bussen tillbaka till Lund. Den stora uppslutningen till våra utflykter visar att det finns ett stort behov hos ungdomarna av att komma utanför Lunds gränser och se nya miljöer.

12 12 CISV-läger Samarbetet mellan Tamam och föreningen CISV utvecklas ytterligare. Mellan den 30:e juni och 5:e juli 2008 deltog deltagare från Tamam på CISV:s lägret Tillsammans i Ungdomens hus i Malmö. CISV har haft svårt att nå ut till nyanlända flykting-ungdomar och hoppas på ett fortsatt samarbete med Tamam. Sammanlagt deltog sju Tamam-deltagare mellan på lägret. Många av barnen har ingenstans att ta vägen på sitt sommarlov. På det här sättet kan barnen snabbt få svenska vänner och snabba på inlärningen av svenska språket, säger Andreas Ragnarsson i Tamam som ställde upp som frivillig under lägret. Under hösten har även Tamams yngsta deltagare medverkat på ett CISV-läger i Lomma och det finns flera planer på samarbete under Cykelskola Att lund är en riktig cykelstad känner de flesta till. Att lära sig cykla är därför en stor prioritet för de som inte kan det. I bl.a. Irak är det till och med förbjudet för kvinnor att cykla. Därför var det en klar majoritet kvinnor som dök upp på cykelskolan som Tamam under sommaren drev tillsammans med kommunen. Träningarna var öppna för alla nyanlända familjer och hölls på en grusparkering bakom brandstationen, för att få ett lite mjukare underlag.

13 13 Ledningsgruppen För att hålla ihop verksamheten och ha koll på alla olika grupper tillsattes en ledningsgrupp som träffades ungefär en gång i månaden. Ledningsgruppen bestod av 7 personer och på mötena diskuterades bl.a. hur vi kan utveckla verksamheten, kommande utflykter och hur man ska hantera stökiga deltagare. Samarbeten Tamam startade under våren ett lyckat samarbete med Vårfruskolan. Till vår läxhjälp får vi låna två av klassrummen och våra deltagare kan även spendera tid på deras fritidsgård Källerian som är öppen på kvällarna. Vi kan även använda lokalerna till möten och andra aktiviteter. Vi samarbetar också med Flyktingteamet på kommunen och med skolorna där deltagarna går för att göra verksamheten så bra som möjligt. Tamams integrationspris Den 10e oktober delade Tamam ut sitt nyinstiftade integrationspris. Priset gick till ICA Malmborgs för att de varje vecka sponsrar oss med fika till läxhjälpen och HH Ferries för att vi får åka gratis mellan Helsingborg och Helsingör med våra deltagare. Tamam startar i Stockholm Frivilliga i Tamam sprider sig över Sverige. Idéer flyttar över landet. Under 2008 träffades frivilliga för att starta upp en Tamam-grupp i Stockholm. Samtidigt kontaktade vi skolor i Stockholm och undersökte intresset för en läxhjälpsgrupp. En av skolorna som hörsammade förfrågan var Frans Schartaus Gymnasium i som idag är en av Tamams samarbetspartners. Under 2009 var läxhjälpen i full gång med ca 25 deltagare och tio volontärer.

14 14 Tamam tar steget ut i världen Hösten 2008 åkte tre av Tamams styrelseledamöter till Latinamerika för att starta upp Tamams internationella verksamhet. Vi besökte organisationeri Argentina, Paraguay och Venezuela arbetar med allt från utbildning, ungakriminella, föräldralösa barn, trafficking, ungdomars inflytande ochfolkbildning. Resan mynnade ut i ett samarbete med den paraguayanska organisationen Fundación Vida Plena som arbetar med fattiga barn på Asuncións stora matmarknad. Vi stannade som volontärer i tre veckor, organiserade utflykter och planerade det framtida samarbetet som kommer att bestå i utflykter, hemsida, volontärer och inköp av material. Lekande barn i Asunción På den stora matmarknaden i Asunción lever 100-tals barn utan rent vatten, näringsrik mat och möjlighet till lek. Många lever utan deras föräldrar, de får liten stimulans i skolan och lever i en miljö där det finns små möjligheter till fysisk aktivitet. Flera av barnen är hemlösa och lever av skräp på marknaden. I en gammal lagerlokal har man inrett en pedagogisk oas med kartor, kök, spel, stolar, färg och bollar. Hit kan barn som är mellan 3-13 år komma varje dag och få en aktiv sysselsättning, stimulans, omsorg och helt enkelt en möjlighet att vara barn. Projektet är mycket uppskattat och drivs av tyskan Elisabeth de Gavilán och hennes organisation Fundación Vida Plena. Elisabeth de Gavilán är en stor eldsjäl som tillbringar mycket tid på marknaden, där hon samtalar med barnen, undervisar och gör hembesök. Till sin hjälp har hon tre anställda fritidspedagoger och volontärer från Europa.

15 15 Den 20:e oktober inleddes ett samarbete mellan Tamam och Fundación Vida Plena. Tamam kommer att stödja Fundación Vida Plena med att skicka volontärer, söka medel, bygga upp en hemsida och finansiera utflykter. Samarbetet syftar till att stärka barnens tro på livet och ge dem glada minnen och upplevelser. Eller med andra ord: att ge barnen det lilla extra. Tamam-utflykter i Paraguay Det här kommer att så ett frö i många barn, sade Elisabeth de Gavilán som är direktör för Fundación Vida Plena. Under hösten 2009 organiserade Tamam tre utflykter i Paraguay med lek, skratt och glädje. Lekande och skrattande barn - finns det något viktigare? Vad finns utanför mitt bostadsområde? Utflykt, Paraguays landsbygd. Lördagen den 18:e oktober inleddes Tamams internationella biståndsarbete. Tillsammans med Fundación Vida Plena organiserade vi en utflykt för 50 barn, med bussresa, bad, volleyboll och picknick. Klockan samlades vi på marknaden i Asunción och därefter begav vi oss ut mot Paraguays landsbygd. Vi färdades genom ett bergigt landskap och barnen satt som flastklistrade vid fönstret. När vi kom fram till utflyktens huvudmål - ett naturreservat i utkanten av Asunción - så kastade sig barnen i vattnet. Det var grunt, men trots detta började de

16 16 leka vattenkrig och lade sig på magen för att träna simtag. Många av barnen har aldrig badat i utomhusmiljö, sade Elisabeth de Gavilán. Det var mycket inspirerande att se barnen. En grund sjö, en bussresa och en utflykt - det betydde väldigt mycket för de här barnen. Med små medel kan man skapa skratt, glädje och minnen för livet. Det som behövs är medmänsklighet och engegemang. Dagens höjdpunkt var när Elisabeth Gavilán gick ut i det blott 17-gradiga vattnet. Hon omringades snabbt av barnen, men till skillnad från volontärerna så möttes hon inte av en kavalkad av vatten, utan av lyriska barn som vill gå arm i arm genom det forsande vattnet. Utflykten var mycket uppskattad. För en dag fick dessa barn ge sig ut på en utflykt, de fick komma utanför sitt bostadsområde och se mer av Paraguay. Fundación Vida Plena är mycket imponerande av Tamams arbete. Det här väcker tankar hos barnen, sade Elisabeth Gavilán. De här barnen har mycket liten omvärldskunskap, men när de träffar tre killar från en annan världsdel som leker med dem, så börjar de ställa frågor. De blir mer intresserade av omvärlden, och även om den här utflykten endast varade en dag, så kommer de att minnas den, den kommer att så ett frö i dem!

17 17 Tamam träffar barn- och ungdomsministern Den 20:e oktober träffade vi barn- och ungdomsministern Liz Torres i Paraguay, som nu suttit på posten i ca 60 dagar. Tanken var att se hur landets nya regering ser på barnens situation i Paraguay och vilken plats frivilligorganisationerna har i framtidens Paraguay. Personalen på ministeriet blev mycket förvånade när de såg hur unga vi var. På rösten är det svårt att avgöra en persons ålder sade sekreteraren. Trots detta tog de emot oss med entusiasm! Liz Torres har tidigare arbetat med gatubarn i 19 år och varit engagerad i frivilligsektorn. Hon berättar att den nya regeringen har stor tilltro till frivilligorganisationerna och vill stärka dem. Många i regeringen har rekryterats från frivilligsektorn, säger hon. Barn- och ungdomsministeriet har dock ett stort problem det saknas pengar. Den förra regeringen använde upp alla pengar när de förlorade valet, säger Liz Torres. Hon säger också att frivilligorganisationer traditionellt sett har en låg status i Paraguay, eftersom de ofta varit korrupta. Den förra presidentens hustru startade en egen skugg-organisation som fick gigantiska belopp från staten, säger Liz Torres. Barn är en bortglömd del av vårt samhälle, säger Liz Torres senare. I Paraguay är 47% av befolkningen under 18 år och många av dem är undernärda och lever på gatan. Trots detta är Barn- och ungdomsministeriet ett litet ministerium. Barn röstar inte, säger Liz Torres, det är problemet.

18 18 Vilken är den största utmaningen för Paraguay? Våra barn håller på att dö, svarar Liz Torres. Det behövs akuta insatser, det behövs näring, hälsovård och vatten, säger hon. Först därefter kan vi satsa på förebyggande arbete. Hon säger också att nu är det slut med ungdomsfängelser, vi måste gå till botten med problemet. Lite senare nämner vi vårt samarbete med Fundación Vida Plena och Liz Torres säger att hon och Elisabeth de Gavilán är nära vänner. Hon berättar även att hon beundrar Fundación Vida Plenas men ser ingen möjlighet att stödja liknande projekt för tillfället. Vårt intryck av Liz Torres var mycket gott. Hon kommer själv från frivilligsektorn, hon har lång erfarenhet av arbete med gatubarn, hon ser problemen i landet och vill skapa förändring. Hon för in ett tänkande och en attityd som tidigare varit okänt. Samtidigt har hon stora problem att ta itu med. Ministeriet har få resurser, barn svälter och runtom i landet finns det politiker med ett traditionellt synsätt. Liz Torres kan bli en viktig kugge i framväxten av ett nytt Paraguay. Tamam hoppas bli en del av denna förändring!

19 19 Tamam Mexiko En by belägen i Mexikos tredje fattigaste delstat, Michoacán, i västra Mexiko. Michoacán har ca 5 miljoner invånare och är ungefär lika stor som Österrike till ytan. Huvudstaden Morelia har ca 1 miljon invånare. 100 km söder om Morelia ligger Pedernales med sina ca invånare. Byn är omgärdad av ståtliga buskbeklädda berg och blommande sockerrörsodlingar som får en att tänka på djungelboken. Klimatet är subtropiskt och exotiska frukter av alla dess slag såsom apelsiner, bananer, mango, papaya och guayaba växer i och omkring byn. Majoriteten av byns män arbetar på sockerfälten där de hugger sockerrör med machete, eller i sockerfabriken som byggdes Den är bullrig, smutsig, varm och osäker. Arbetarna som jobbar i fabriken 48 timmar i veckan på obekväma arbetstider och i stort sett utan semester får ca 60 pesos om dagen för sitt arbete (35 kronor). De på fälten tjänar ännu mindre trots långa dagar i 40-gradig värme och en terräng med både skorpioner och giftiga ormar. Den djupa fattigdomen och bristen på alternativa sysslor har fått en stor andel män att utvandra till USA eller någon av Mexikos storstäder. I storstäderna har gigantiska slumområden med hög kriminalitet och arbetslöshet

20 20 bildats, t.ex. Nezahualcoyotl i Mexiko City och El Salto i Guadalajara. I USA blir många exploaterade och utnyttjade för några dollar i timmen. Männen som blir kvar i byn blir ofta alkoholiserade, får barn med flera kvinnor och lämnar dem i tidig ålder. De senaste åren har ett nytt fenomen visat sig. Nämligen kvinnor som utvandrar. Kvar blir barn utan moderns beskydd och som ofta växer upp i en traumatisk miljö med våld i hemmet, avhopp från studier och barnarbete. En del unga killar som vill tjäna snabba pengar börjar ofta arbeta för någon av knarkkartellerna som smugglar droger från Colombia till USA via Mexiko. De blir vanligtvis även tidiga offer för någon av de rivaliserande kartellerna eller mexikanska armén som förklarat krig mot kartellerna och blir därför sällan äldre än 35 år. Det drogrelaterade våldet skördade personer under groteska former av tortyr under år 2008, enligt de mexikanska myndigheterna. Dessutom fick Mexiko den föga ärofyllda platsen som världens mest kidnappningsdrabbade land. Kvinnor som väljer att stanna gifter sig och blir gravida i tidig ålder, en del redan vid 12 års ålder. De försörjer sig huvudsakligen genom matlagning och bakning som de säljer på de lokala marknaderna. Sedan det nordamerikanska frihandelsavtalet NAFTA (med Kanada, USA och Mexiko) trädde i kraft i januari 1995 har billiga, subventionerade amerikanska jordbruksprodukter som dumpats på den mexikanska marknaden med sina 110 miljoner konsumenter lett till utslagen produktion i främst de agrara delstaterna Oaxaca, Chiapas, Guerrero och Michoacán. Det har gett upphov till att ännu fler lämnat landsbygden och att en mexikansk arbetares reallön minskat med 70% sedan 1975 enligt en av Mexikos största dagstidningar La Jornada. Samtidigt har antalet mexikaner på tidningen Forbes lista över världens dollarmiljadärer ökat lavinartat och numera är världens rikaste man mexikanen Carlos Slim som under 2008 passerade amerikanen Bill Gates. Carlos Slim fick köpa det statliga telekombolaget Telmex för en billig penning i början av 1990-talet av sin vän, Mexikos f.d. president Carlos Salinas de Gortari som flydde landet med många miljarder av skattebetalarnas pengar. Utvecklingen har fört med sig en ökad kriminalitet och det faktum att 80% av kidnappningarna begås av poliser eller f.d. poliser, enligt landets största dagstidning El Universal gör inte saken bättre.

21 21 I januari 2009 startade Tamam en grupp bestående av samordnaren Glafira Reyes Magaña, Tamams mexikanska representanter Adalberto Perusquía Jasso och Maria Mirna García Guido samt tio volontärer i Pedernales. Gruppen arrangerar läxhjälp och aktiviteter en gång per vecka samt workshops en gång per vecka för barn i djup fattigdom. Under läxhjälpen får barn med föräldrar utan skolbakgrund assistens med läxor samt lek och idrott under organiserade former. De får dessutom lära sig bakning, målning, formgivning, design och åka på utflykter under workshopstillfällena. Samtliga aktiviteter syftar till att stärka barnens självförtroende, studiemotivation, initiativkraft, samarbetsförmåga och tillit till andra individer. Tamam i Pedernales kommer även anordna utflykter för att öka barnens omvärldskännedom och intresse för världen utanför byn. Genom att stärka banden mellan ungdomarna och förmedla olika traditionella kunskaper genom workshops hoppas Tamam kunna bidra till samverkan i civilsamhället som i sin tur kan leda till nya försörjningsmöjligheter. Genom idrotten och organiserade lekar vill Tamam skifta fokus från missbruk, gängbildningar och misstänksamhet till positiva sociala miljöer där var och en har ett egenvärde och känner sig behövd. Tamams satsning i Pedernales berör inledningsvis 30 barn och ung-

22 22 domar i åldrarna år. Barnen får under aktivitetstillfällena undervisning i personlig hygien såsom tandborstning och mottar ett mål näringsrik, lokalproducerad kost. I Mexiko, som har världens högsta läskedryckskonsumtion per capita, är undernäring eller övervikt p.g.a. felaktig kost vanligt. Tamam vill bidra till en minskad konsumtion av dylika produkter och istället öka intaget av mjölk, frukter, grönsaker och fiberrikt bröd. För att lokalsamhället ska känna sig delaktigt mottar Tamam Pedernales en del matprodukter i sponsring av byns affärsinnehavare och privatpersoner. Under våren 2009 har Tamam Lund för avsikt att sända en första volontär från Sverige. Denne kommer med största sannolikhet öka nyfikenheten för andra kulturer, länder och språk från en närmast obefintlig nivå- helt enkelt eftersom den typen av mötesplatser inte ägt rum. Tamam hoppas även kunna utöka gruppen till fler barn och fler aktivitetstillfällen. Tamam Pedernales drivs till allra största delen med medel från Tamams svenska givare. En mindre del kommer även från lokala sponsorer. För år 2009 har Tamam budgeterat kronor för verksamheten i Pedernales.

23 23 Nya Tamam Tirana Ett femtontal frivillliga i Albaniens huvudstad Tirana bildade under hösten Tamam Tirana. Ansökan om registrering hos de albanska myndigheterna lämnades in av gruppens verksamhetsansvariga Alma Cullhaj i december Gruppen, som tidigare arbetat för en större inhemsk biståndsorganisation, har ett brett kontaktnät och erfarenhet av socialt arbete med barn och ungdomar. De allra flesta frivilliga består av studenter i samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar på Tiranas Universitet. Under sommaren besökte frivilliga från Lund gruppen och dess verksamhet i Albanien. Sedan våren 2008 har gruppen arbetat i byn Marqinet för barn och ungdomar som lidit traumatiska upplevelser. När en illegal ammunitionsfabrik i grannbyn Gerdec exploderade i mars dog 26 personer, 300 skadades och 1200 byggnader förstördes. Många familjer splittrades och ännu fler förlorade sin bostad. Tamam Tiranas arbete bygger på att arrangera fritidsaktiviteter, utflykter, läxhjälp, hembesök, engelskalektioner, lekar och kreativa miljöer för de drabbade barnen och ungdomarna. I projektet ingår även terapi i mindre grupper som organiseras av två frivilliga som är utbildade psykologer. Förutom den löpande verksamheten i Marqinet har Tamam Tirana under hösten deltagit på kontaktskapande tillfällen för albanska NGOs, arrangerat utbildningstillfällen om ungas delaktighet och europeiskt medborgarskap samt bedrivit opinionsarbete för att främja en positiv inställning till frivilligskap och ökad medvetenhet om barns rättigheter i Albanien. Året avslutades med en julfest för gruppens alla deltagare och frivilliga i Marqinet.

24 24 Under kommande år avser Tamam Tirana att expandera sin verksamhet med två nya projekt: bedriva regelbundna fritidsaktiviteter på ett lokalt barnhem samt införa ett mentorsystem bland gruppens frivilliga med målgruppen ungdomar som riskerar att hamna i dåligt sällskap. Man kommer även att arrangera ungdomsutbytet Friendships without borders i Durrës, Albanien, där deltagare från Tamam i Lund samt från ungdomsorganisationer i Italien och Makedonien tillsammans kommer utbyta erfarenheter om diskriminering och mänskliga rättigheter.

25 25 Med minibuss till Mellanöstern En minibuss, 1200 mil, 17 länder. Sommaren 2008 gjorde åtta volontärer från Tamam en spännande resa till Mellanöstern - tur och retur. Hur ser den arabiska kulturen ut? Vilken situation har flyktingar som kommer till Jordanien? Det var några av frågorna som drev gruppen att genomföra den långa resan med slutdestination Jordanien. Resan började natten den 17:e april och efter ett dygn befann vi oss i tjeckiska staden Brno i centrala Europa. Här inleddes en lång rad besök bland europeiska organisationer, som jobbar med allt från romer, funktionshindrade, utsatta ungdomar, folkbildning och miljövård. Resan innehöll även camping på stränder, övernattaning i kloster, dramatiska bilstrapatser, volleyboll, fotboll, musik och sufisk dans. Under resan lades även grunden för projektet Viking Voyagers som ägde rum i april Resan till Mellanöstern var mycket inspirerande och lärorik. Det var ingen vanlig turistresa, utan vi

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Studerande i fjordernas och trollens land

Studerande i fjordernas och trollens land Studerande i fjordernas och trollens land Att studera utomlands är en vacker och spännande upplevelse. Det ger dig möjlighet att träffa och umgås med människor från många olika delar av världen, skaffa

Läs mer

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18.

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18. ÅRSBERÄTTELSE 10-11 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18. Medlemmar Under HT10 hade ELSA 75 medlemmar fördelade på följande sätt: 7 styrelsemedlemmar

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF. Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13.

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF. Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13. ÅRSBERÄTTELSE 07-08 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13. Medlemmar Under HT07 hade ELSA 79 medlemmar 3 styrelsemedlemmar 4 ledare 72 medlemmar

Läs mer

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller Avdelningsmöte Värderingsövningar Under detta möte får scouterna möjlighet att sätta sig in i andra människors situationer från olika delar av världen och möta sin fördomar och tankar om hur vi lever.

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Sommarlovsentreprenör 2008

Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 i Söderhamns kommun För andra året i rad genomfördes projektet Sommarlovsentreprenör i Söderhamns kommun. Syftet med projektet är att öka ungas intresse

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Norrköpings Balettförening Org.nr. 802469-5671 Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen har bestått av Ordförande BAIBA PUMPURE STYRELSEN Kassör SOLVITA ISAHANOVA Sekreterare

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping (2) Norrköping den 18 januari 2015 Inledning 2014 har varit ett år med både med och motgångar. I början av året kunde vi med hjälp av

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012 INTÄKTER Total insamling och försäljning not 1 7 836 9 443 Andel av medlemsavg från Riks 61 406 59 963 Projektbidrag

Läs mer

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen Information om föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen Välkommen till Montessoriförskolan Solen! Varmt välkommen till föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen vackert belägen i natursköna

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2013

CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2013 CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2013 I detta nummer av CISV-nytt som inleds med sommarhälsning från vår ordförande Sara Willman, bjuds ni på smått och gott kring vår verksamhet, röster från barn och ungdomar

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Vänner för livet Sommarläger 2013

Vänner för livet Sommarläger 2013 Vänner för livet Sommarläger 2013 På Brevik får många vänner för livet Våra läger Få ett välkomstkit till dig och din vän! Har du varit på Brevik tidigare? Tipsa en vän som inte varit här, så får ni båda

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker Årsberättelse

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker Årsberättelse ÅRSBERÄTTELSE 09-10 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2009-03-15 2010-03-27. Medlemmar Under HT09 hade ELSA 60 medlemmar fördelade på följande sätt: 6 styrelsemedlemmar

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Antagna den 2014.03.03 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nyed Friskola Ekonomisk Förening. 2 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009

Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009 Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009 1. Verksamhetens inriktning 2. Utveckling 3. Förtroendevalda 4. Lokalförening och medlemmar 5. Programverksamhet 6. Forum 7. Utbildningar 8. Nätverk 9. Finansiering

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Material för Förskolan - årskurs 3

Material för Förskolan - årskurs 3 Material för Förskolan - årskurs 3 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

FRITIDSGÅRDAR GÄVLE KOMMUN. Andersberg HELGES Bergby ZEBRAN Bomhus LEGENDEN Brynäs BRYNJAN Forsbacka KNOPPEN

FRITIDSGÅRDAR GÄVLE KOMMUN. Andersberg HELGES Bergby ZEBRAN Bomhus LEGENDEN Brynäs BRYNJAN Forsbacka KNOPPEN KULTUR OCH FRITID FRITIDSGÅRDAR GÄVLE KOMMUN Andersberg HELGES Bergby ZEBRAN Bomhus LEGENDEN Brynäs BRYNJAN Forsbacka KNOPPEN FUBB Hedesunda VÄVAREN Strömsbro TREFFEN Sätra SOFFAN Valbo Aktivitetshus Helges

Läs mer

Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika?

Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika? Tema Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika? Uppstart: VI inleder med en diskussion i klassen. Klassen delas in i grupper om 4-5 elever (grupperna ska bestå under arbetets gång). Som vanligt när

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F Ö R B A R N O C H U N G D O M M E D S Ä R S K I L D A B E H O V 2015! Välkommen till ett aktivt år med OMS-fritid! Vad gör du på din fritid? Fritiden är viktig! Då

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordisk Hjälp Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Skidåkning i Dolomiterna i norra Italien

Skidåkning i Dolomiterna i norra Italien Erasmus-utbyte på Universität Wien vårterminen 2013 Skidåkning i Dolomiterna i norra Italien Tanken om att åka på utbyte hade jag haft redan när jag började studera på Kostvetarprogrammet i Uppsala. Men

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Tisdagen den 1 mars 2005 Plats: Hos vice sekreterare Ås-Marie Johnsson i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

VIF startades den 4 maj 2006.

VIF startades den 4 maj 2006. VIF startades den 4 maj 2006. Tanken med den här föreningen är att förena människor, oavsett ursprung, kultur, religion, kön eller hudfärg. Ett sätt att knyta kontakter och lära sig mer om olika kulturer.

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Verksamhets- berättelse för

Verksamhets- berättelse för Verksamhets- berättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2013. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

CERAIN. Sommarskola För Romska Barn Novi Sad (Serbien) - Banja Luka (Bosnien-Herzegovina) 2009. www.terraforming.se/cerain

CERAIN. Sommarskola För Romska Barn Novi Sad (Serbien) - Banja Luka (Bosnien-Herzegovina) 2009. www.terraforming.se/cerain CERAIN Sommarskola För Romska Barn Novi Sad (Serbien) - Banja Luka (Bosnien-Herzegovina) 2009 Kontakt: Misko Stanisic projektledare mobil Sverige: +46 739900262 mobil Serbien: +381 643248632 epost: misko@terraforming.se

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet RIKTLINJE Föreningsbidrag - fritid Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag för föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Nacka. Dokumentet

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Barn till Hav och Skog

Barn till Hav och Skog Barn till Hav och Skog Berikande barnutflykter i Malmö Projektbeskrivning 2014 Bo Andersson projektansvarig Rädda Barnen distrikt Malmö Ledebursgatan 5 211 55 Malmö Telefon: 040 97 83 05 e-post: distriktmalmo@rb.se

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet.

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Juni 2010 / Rapport 2010:22 Vi skulle på läger med simning. Alla kunde åka förutom jag. Sommarlovet

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Rapportering till SKANDIA- idéer för livet gällande projekt Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Projektets namn: Positiva Vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

San Luis Obispo sett från Bishops Peak

San Luis Obispo sett från Bishops Peak Reseberättelse California Polytechnic State University 2014-2015 Om du läser detta och just nu funderar på att åka på utbytesstudier så har jag bara en sak att säga: SÖK! I denna reseberättelse tänker

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI SVENSKA SKOLAN I NAIROBI Upplev Afrika under din gymnasietid! Ta klivet ut i världen och var med om något som du inte hade upplevt någon annanstans än i just Nairobi, Kenya. Fortsätt samtidigt med dina

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer