Filmens framtidsformer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Filmens framtidsformer"

Transkript

1 Filmens framtidsformer Bio Roy Lars Nordström: Välkomna hit! Vi har kallat till det här mötet för att kommunerna har visat sig väldigt intresserade av film- och biograffrågorna. Kultur- och filmfrågor är ett viktigt inslag i valrörelsen jag kan inte erinra mig någon valrörelse där kulturen fått ett sådant fokus som i år. Jag har varit på kulturdebatt ett par tre gånger i veckan den senaste månaden. Det tyder på att kulturfrågorna har blivit viktigare för människor. Själv tycker jag att kulturfrågorna tillhör välfärdens kärna. Jag brukar ibland citera Winston Churchill när han mitt under brinnande krig fick frågan om man verkligen skulle behålla utgifterna för kultur när de behövdes för att upprätthålla krigsmaskineriet: Vad skulle vi annars försvara? Kulturen bär upp det mänskliga livet. Vad är viktigt inom kulturområdet? Igår lyssnade jag på Göteborgs Symfoniker. Det var fantastiskt! På samma sätt har vi i Västra Götaland försökt förstärka och utveckla en rad olika områden. Vi har strävat efter att det vi gör skall vara bra. Som politiker skall man inte lägga sig i hur man gör, men att man gör. För ett par veckor sedan framträdde GöteborgsOperans danskompani på världens bästa dansfestival i USA. De hade aldrig blivit inbjudna om de inte hade varit så bra. På samma sätt är det inom filmområdet. Det vi skall sträva efter är självfallet att vara ett starkt filmområde i Norra Europa. Film i Väst får drygt 70 miljoner kronor om året för att producera film. Dessutom ger det jobb, och det har också lett till att vi gör mycket TV-film i den här regionen. Nu har vi bestämt att vi skall engagera oss även i distributionsfrågor. Vi har ett blygsamt stöd till biograferna som vi har utvecklat under de här åren, men vi har ändå gett oss in på den här arenan. Vi är stolta över att vi har ett distributionsstöd som når ut i hela regionen. Vi kan inte rädda några biografer, men vi kan underlätta för biograferna att överleva. När Metropolitan Opera i New York började sända opera var det till biografer. I Tyskland funderar man just nu på att sända konserter direkt på webben. I förra veckan spelade Berlins filharmoniker för 45 biografer runtom i Tyskland. Blickar man framåt kan det nog bli en renässans för olika konstarter via biograferna. Många säger: det blir inte samma upplevelse. Nej, inte samma! Men en annan, och minst lika intressant, upplevelse! Den andra delen under dagen, som handlar om ungdomar, har både Film i Väst och Kultur i Väst arbetat med. Här är det lite mer oklart med rollfördelningen. Vilken roll spelar Filminstitutet? Bengt Toll kommer förmodligen in på detta längre fram. Men regionen är beredd att vara en levande aktör på området. Båda blocken har lovat stöd till digitalisering. Hur skall det gå till? Vem skall ta hand om detta? Till Stockholmarna på första bänken skall jag säga: underskatta inte lokalkunskapen! Vi hade gärna sett att vi fick hand om de frågorna inom ramarna för koffertmodellen. Jag kan nämna att när vi har arbetat med koffertmodellen har vi haft en annan uppfattning än de statliga myndigheterna. Vi har haft flera ganska tuffa duster med Kulturrådet. Nu håller vi på att ta fram en plan, och jag tror att vi kommer att komma överens ganska bra. 3

2 Däremot blir det armbrytning när det gäller det statligas roll kontra det regionala. Men vi tycker inte att decentralisering innebär att bygga ut institutionerna i Stockholm! När man arbetar med kulturpolitik märker man några intresseområden som är viktiga och stora. Musik engagerar: man lyssnar, spelar, laddar ner Den andra delen är faktiskt dans. Dansen spelar en allt större roll för många, och vi skall bygga ut den. Den tredje delen är film och bild, och kan man kombinera detta ger tekniken väldigt stora möjligheter. Jag har funderat mycket på detta. Kommunallagen säger att vi skall ha bibliotek överallt. Men är det rätt tänkt att boken är så viktig, framför de andra formerna? Det kanske vore bra med ett helt annat tänk! Sammanfattningsvis kan vi säga att vi kommer att fortsätta att arbeta med frågorna. Vi vet inte riktigt vad vi skall göra, men att vi skall göra något, det är helt klart! Debatt: Vad vill politiken? Jens Lanestrand: Vad vill politiken med digitaliseringsfrågan? Det är kanske inte den största valfrågan i år, men det är dagens fråga. Men först vänder jag mig till publiken. Jag har sedan 2008 mer intensivt arbetat med biograf- och digitaliseringsfrågor i regionen. Då menade man att det handlade om max fem år innan alla biografer skulle vara digitaliserade. Vi har inväntat den amerikanska branschen. Sen har vi inväntat SF och Svenska bio. Nu, 2010, skulle jag säga att vi står mitt i digitaliseringen. Jag får många samtal från biografägare där man är orolig över de analoga kopiorna. Vi har 90 digitaliserade salonger idag, över hundra innan året är slut. I Filmutredningen står det att staten bör genomföra en nationell satsning på digitalisering. Men det har varit väldigt tyst från de politiska partierna. Varför det? Christer Nylander (fp): Det gäller att sätta in stödet vid rätt tillfälle. Vi har insett att staten behöver hjälpa till. Vi har föreslagit att man skall avsätta en summa pengar och kanalisera stödet genom Boverket, som arbetar med liknande frågor. Jens Lanestrand: Socialdemokraterna har också avsatt pengar till digitalisering. Är ni överens? Leif Pettersson (s): Vi måste avsätta den summa som behövs för ändamålet, och vi måste komma igång så fort som möjligt. Det är ganska bråttom. Digitala hus handlar ju inte bara om bio: egentligen tror jag att det är operan som har öppnat ögonen på folk. Det finns ett intresse för opera i alla läger Jens Lanestrand: Varför är det så svårt att säga att det kommer pengar till digitalisering redan i höstbudgeten? Christer Nylander: Jag är positiv, men jag vill inte ge besked förrän vi vet. Vi har haft en filmutredning. Vi har haft standarddiskussionen Det händer väldigt mycket just nu, men vi måste ha en budget som går ihop. 4

3 Leif Pettersson: I vår valplattform finns detta med, men jag kan inte lova 60 miljoner Christer Nylander: I somras lovade de rödgröna en miljard till kultur, nu lovar ni 185 miljoner Lars Nordström: Frågan är om staten riktigt hänger med i utvecklingen! Bara i Västra Götaland finns det flera kommuner som planerar nya kulturhus. Självklart kommer de husen att vara öppna för en rad nya distributionsformer. Med andra ord: vi digitaliserar medan staten fortfarande funderar på om man skall vara med eller inte. Ibland får man en känsla av att man inte alltid lyssnar på rälsen när tåget kommer. Och ibland har tåget redan gått! Jens Lanestrand: Står Västra Götalandsregionen fast vid löftet att hjälpa till med digitaliseringen? Lars Nordström: Det gör vi absolut! Vi har ingen särskild rad för detta i detaljbudgeten, men vi har en buffertrad för samfinansiering. Leif Pettersson: Jag kommer från Norrbotten där man idag diskuterar huruvida regionen över huvud taget skall satsa på kultur! Där vill de borgerliga inte alls satsa på kultur: pengarna skall gå till sjukvård. Punkt. Den regionala nivån är bra där man vill satsa, men det finns också regioner där man inte är beredd att satsa. Stockholmsregionen är ett annat exempel. Statens roll måste vara lite tydligare här, och puffa på de regioner som ställer sig frågande till att satsa på kultur. Jens Lanestrand: När jag möter mindre kommuner får jag ofta frågan: Varför satsar ni så mycket på Film i Väst? Lars Nordström: Vi skapar just nu en ny filmpolitik där vi relativt sett lägger mer pengar på distribution. Under nästa mandatperiod kommer vi att kunna bygga ut filmstödet utöver Film i Väst. Publiken: Jag heter Lars Wiberg, och arbetar med film på ABF Sverige. Bara i Göteborg har vi 35 unika grupper som sysslar med film. Dra inte ner på anslagen till folkbildningen! Lars Nordström: Vi har tittat på hur anslagen till folkbildning har utvecklats de senaste åren. De senaste år har både de statliga och regionala anslagen ökat, medan de kommunala anslagen har minskat. Ni som kommer från kommunerna här idag: gå hem och skäll på era politiker, för de har dragit ner på studieförbunden! Christer Nylander: Staten har skjutit till 500 miljoner kronor, men det är många kommuner som har dragit ner. Jens Lanestrand: Skulle digitaliseringsstödet kunna ingår i koffertmodellen? Christer Nylander: Jag tror inte det. Det ser väldigt olika ut på olika ställen. Lars Nordström: Själva grundidén med koffertmodellen är ju att anpassa kulturpolitiken till de regionala och lokala förhållandena! Jag har svårt att tänka mig någon bättre fråga för kofferten än digitaliseringen! Ibland är man överdrivet försiktig när det gäller att 5

4 decentralisera! Men jag tror att decentraliseringen är en fördel, och det är väl precis detta som koffertmodellen skall handla om! Bengt Toll: Med risk för att föregripa mig själv: de tre stora försök som har gjorts i Europa att stödja digitaliseringen av biograferna med offentliga medel Frankrike, Tyskland och Italien - har alla havererat för att konkurrenslagstiftningen har stoppat dem. Vi har funderat mycket på det. Det enda som återstår är småorter och biografer med alternativt innehåll. Publiken (Richard Gramfors, FHP): SF kan ju klara sig själva Publiken (Magnus Blomberg, SF bio): Vet ni vad det kostar att digitalisera? En miljon per salong. Jens Lanestrand: Vi talar om kronor, högt räknat. Vi väntar på den deal där ni finansierar ihop med distributörerna. Magnus Blomberg: Fyrtio procent av våra stolar är redan digitaliserade. Leif Petersson: De kommuner som i framtiden inte har en biograf kommer att fråga efter det Finland har fått OK från EU att investera i digitalisering. Jens Lanestrand: Här i Västra Götaland har vi arbetat mer metodiskt med biograffrågan sedan 2008, och jag tycker att vi har ett mycket bra utgångsläge i digitaliseringsskiftet! Vi har 35 biografer som har en omsättning som understiger 1 mkr/år. Det är dem vi skall rikta in oss på! Den stora utmaningen är naturligtvis att skapa ett nytt, modernt innehåll i gamla byggnader, och vi skall vara kreativa när det gäller att hitta finansiering genom leaderpengar och olika stiftelser. En sak kan ni vara säkra på: pengarna kommer att behövas! Tack skall ni ha! Det nya medielandskapet Bengt Toll Tack för en intressant debatt. Jag kommer från Svenska filminstitutet och tänkte säga något om SFI:s roll, Vi har ett uppdrag för den nationella filmpolitiken, vi skall syssla med att ge stöd till produktion, distribution och visning av film, samt filmarvet. Filmavtalet gäller fram till Men vi har också ett filmkulturellt uppdrag Utmaningar: Det nya medielandskapet! Innan TV var det 11 besök per person och år. Idag ser man över 60 filmer per person/år, varav två på bio. Dvd har varit väldigt positivt för filmnäringen! Hit hör också digitaliseringens effekter. Nya affärsmodeller, nya sätt att finansiera film. Politiska förutsättningar. 6

5 Diskussion om att ha en helstatlig filmpolitik. Vi har argumenterat mycket hårt för ett breddat filmavtal! Det ser ut som om de flesta är överens om att det är så vi skall jobba! Till de politiska förutsättningarna hör koffertmodellen. Digitaliseringen: Vad gör vi med allt material? Det handlar alltså inte bara om bio, utan om hela kedjan. Nya ekonomiska och konstnärliga förutsättningar i alla led. Vem skall bevara? Och så har vi konsumentmakt. Piracy. Betalningsviljan är ganska hög, men sajterna är dåliga. Var är mångfalden? Men jag tror att vi har kommit till the point of no return : Vi kan inte backa längre. Digitaliseringen är ett faktum. Brist på analoga kopior mångfalden blir enfald ett tag. Digitalbio: Plus: Kostnadseffektivt när man väl har investerat. Snart kommer distribution via nätet Flexibel programsättning Samtidiga releaser Minus: Dyrt för biografägaren, kostar minst 700 tkr att installera, och vill man ha 3 D får man lägga på ytterligare 300 tkr. Standarden är studiostyrd och kan inte påverkas av enskilda Från mångfald till enfald till en början Privat-offentligt: Utan offentliga insatser ryker 50 procent av biograferna! VPF - virtual print fee: distributör och biograf delar på förtjänsten när man byter ut kopian, men det förutsätter ett stort publikunderlag. UK Film Council räknade på detta och kom fram till att man bör ha orter med minst invånare för att en digitalisering skall löna sig. Kultur, mångfald, rättvisa: fler nås av filmerna Marknadens krav: film är både konst och kommers, och offentliga insatser stör marknaderna. Vi har använt oss av den finska modellen, men det täcker inte hela modellen. Alla ska med? I EU finns salonger, och det görs en miljard biobesök per år. Det finns digitala salonger, varav hälften med 3D. I Sverige har vi 800 biosalonger, varav 440 går så pass bra att de betalar 10 procent i biografavgift. 360 är alltså för små för att generera några pengar till filmavtalet. SF/Svenska Bio har 83 procent av marknaden och cirka 320 salonger. 86 av de salonger som inte kan betala ligger på orter under invånare. År 2009 ökade snittpubliken på de största orterna, men sjönk i de andra. Det är en tydlig effekt av digitaliseringen. Vi är m a o framme vid en punkt där det inte finns någon väg tillbaka. Vi har idag 77 digitala salonger varav 55 med 3D. 28 har digitaliserats med delvis offentligt stöd. Över 100 vid årsskiftet. På Svenska Filminstitutet har vi infört ett stöd för teknisk upprustning, 20 nya/år. Borde innebära fyra i VGR! Små orter under eller alternativa. Sista ansökningsdag: 15 september. Att digitalisera alla salonger i Sverige skulle kosta 500 miljoner. 7

6 Utmaningar: Biografbeståndet halveras utan offentliga insatser Hur kringgå regelverken? Kräver dialog med SF och Svenska Bio! Vilka åtgärder behövs under övergångsperioden? Jag menar att vi behöver stötta digitalisering från alla håll, och det snabbt! Inom ett par års tid, sedan har tåget gått. Digitaliseringens möjligheter Richard Gramfors Jag vill börja med att göra en liten rekapitulering av biosituationen i Sverige utan att alltför mycket dubblera vad Bengt Toll just har sagt. Lite kortfattat kan man säga: 80 procent av biobesöken görs på de 22 största orterna här bor 40 procent av Sveriges befolkning. Vi har med andra ord en stor, outnyttjad publikpotential i hela landet! Med digitalbio blir det billigare, bättre, enklare och snabbare att sprida kvalitetsfilm i Sverige! Folkets hus och parker programsätter 216 biografer runtom i Sverige. Vi var först i Europa med en digitalbiokedja år Idag handlar det om att digitalisera eller dö! Med digitaliseringen har biograferna blivit kulturhus! Digitaliseringen handlar om mycket mer än bara film! Det handlar om att gå från biograf till upplevelsehus. Om direktsändning, interaktiva möten och moderniserade mötesplatser. Och med det nya utbudet kommer också en ny publik! I början sade man att digitalsändningarna av opera var ett sämre alternativ till operabesöket. Nu har det blivit en upplevelse i sig, med sin egen gestaltning, där biobesöket skapar ett mervärde till operaupplevelsen! Vad menar jag med en breddad filmrepertoar? Ja, exempelvis: Blockbusters/3 D Konstnärlig film Dokumentärfilm/kortfilm Word Wide Cinema film på minoritetsspråk i invandrartäta förorter Restaurerade klassiker Regionalt producerad film Film av ungdom Vår framgångssaga börjar med digitalsändningarna från Metropolitan i New York. De sänder nu på över biografer i 44 länder, och i år har man hittills haft över 2 miljoner 8

7 besök! I år får vi en svensk rekordsäsong där vi visar nio operor på 87 biografer som lockar över besökare. Sverige ligger på fjärde plats i världen när det gäller digitala operabesök, och eftersom The Met endast kräver en utrustning på 1,4 K har det blivit möjligt för många att sända. Besöken på The Met ökade med 16 procent efter operasändningarna, och man påstår till och med att man har märkt ett stort inflöde av svenskar! Men operasändningarna på bio har sin egen charm, och skapar en enorm närhet till sångarna. Och i halvlek är det intervjuer med stjärnorna precis som i sportens värld! Än så länge är operapubliken 55+, men å andra sidan går inte denna grupp på bio så ofta. De har med andra ord hittat tillbaka till biografen! På Kungliga Operan börjar man också med sina sändningar nu. Först ut är Elektra av Valdemar Holm med frågestund efteråt. Vi har Cirkus Cirkör. Sing along med Malena Ernman. Dramaten. Berlin filharmoniker. Faust från Folkoperan. I Piteå utbildar man nu folk för att göra livesändningar på operan och på teatern. Detta är en ny konstform i vardande! Ungas filmskapande Pia-Mari Wehrling Under de två år som filmkonsulenterna har drivit frågan om ungas filmskapande på ett mer metodiskt sätt har vi märkt att många ungdomar är missnöjda: man tycker inte att deras verksamhet prioriteras. Vi beställde därför en studie av Jenny Luukonen för att ta reda på vilka möjligheter unga mellan år har att göra film. Vi begränsade studien till att gälla de 49 kommunerna i Västra Götaland. Vi ville veta om kommunerna prioriterade filmverksamhet för unga och såg dess utvecklingspotential samt om det fanns några stora regionala satsningar som borde göras. Vi valde åldersgruppen år eftersom det var där vi såg de största hindren. Vi ställde frågan: Vem har ansvar för filmfrågorna i din kommun? I små kommuner finns det ofta ingen särskilt ansvarig. Det säger något om filmen som fråga: den är både kultur och kommers på samma gång. Ett helhetsperspektiv hade varit önskvärt. I ganska många fall upplevde sig ingen ha ansvar för frågan. Resultaten i korthet: Fyra kommuner hade en plan för filmskapande för ungdomar över 19 år. Resten hoppas på att studieförbunden tar ansvar för dem. 27 kommuner hade filmskapande verksamhet. Resten sade, jamen, de har ju en filmkamera hemma. Det är typiskt för filmområdet! Inte säger man att jamen du har ju en fotboll hemma och struntar i att bygga fotbollsplaner! Eller avvecklar replokalerna för att jamen du har ju en gitarr hemma! Det är dags att betrakta filmen på samma sätt: film borde finnas i kulturskolan idag! 71 procent av skolungdomarna vill göra film! Tjejerna vill filma i högre grad, och de vill ha mer strukturerade former än killarna. 11 kommuner ger bidrag till filmskapande verksamhet Många kommuner sade sig vilja samarbeta över kommungränserna! 9

8 Om man kartlägger alla aktörer som arbetar med unga och film blir det en ganska stor mängd: filmutbildningar, talangutveckling, växthusverksamhet, film i skolan, mediegymnasier, skolbio, biografutveckling, föreningar, studieförbund, fritidsgårdar, kulturskolan, film på fritiden Men det är ganska dåligt med kontaktytor mellan verksamheterna! Filmkonsulenterna i Västra Götaland arbetar med växthusverksamhet för ungdomar mellan år vi fokuserar på talangutveckling på ett individuellt plan. Indirekt arbetar vi även med skolbio, filmpedagogik, kompetensutveckling av pedagoger, visningsfrågor och biografstöd. Vi har även utvecklat en strategigrupp för unga filmare för att bättre samordna våra verksamheter. Mer direkt arrangerar vi en filmfestival för unga, Frame, samt har individuellt stöd i något vi kallar Filmtrampolinen. Jag kan se några generella brister när det gäller insatserna för barn och unga. Det går oproportionerligt mycket pengar till Film i Väst, och det saknas ett strukturerat samarbete mellan de olika aktörerna på området. Dessutom tycker jag att alla de filmkompetenta människor som finns i Västra Götaland borde kunna ge mycket mer tillbaka till de unga filmarna! Ett bättre kunskapsutbyte mellan proffs och amatörer skulle kunna revolutionera den unga filmen i regionen! Vad gör vi med alla ansökningar? Sanna Eskilsson Jag hade helst velat ha med mig ett stort gäng ungdomar här idag, men ni får se mig som lite yngre! Kultur ungdom är en ideell förening med uppdrag från kulturnämnden. Vi har en K-peng på 1 mkr/år som går till ungas eget skapande. Vi har ett 30-tal filmprojekt om året som söker pengar hos oss, och av de projekten kan vi inte ge den solida stöttning vi skulle vilja ge. Dessutom ökar antalet filmansökningar hela tiden, och det är bra ansökningar! Vi försöker att utveckla alla idéer vi får in, men det tar tid att hitta en bra nivå, att diskutera manus, casting... Det behövs ett mentorskap i filmfrågan! Vi får många samtal av folk där de inte vet vart de skall vända sig. Dansfilmarna. Konstfilmarna. VJ:arna. Vi har haft det här stödet sedan 2006, och i praktiken är vi samproducenter för rätt många unga filmer. Vi på Kultur ungdom vill inte bedöma den konstnärliga idén eller kvaliteten. Jag vill stötta alla idéer! Vårt system med snabba pengar måste även finnas på kommunal nivå, annars blir det ingen verkstad. Och det behöver inte alltid handla om pengar! Ofta räcker det med att tro på ungdomars kreativitet! Många ungdomar frågar sig: Var är jag någonstans i allt detta? Västra Götalandsregionen satsar på film, men varför satsar de inte på mig? Idag vet jag inte riktigt vad jag skall svara när de unga frågar Vi får hitflyttade begåvningar på grund av regionens goda rykte när det gäller filmproduktion och vi måste bli bättre på att ta hand om dem! 10

9 Växthusverksamhet Sofi Björklund Film i Väst har ett antal mål när det gäller barn och unga. Växthus- och talangutveckling är en av dem. Samproduktionsinsatser: växthusprojekt 35 procent av kortfilmerna, 30 procent av dokumentärfilmerna (år 2009 fick man in 76 kortfilmsansökningar och 65 dokumentärfilmsansökningar). 11 växthusprojekt fick dessutom kronor var. Rådgivning: Match-making: Samverkan: Mötesplatser: När det gäller Växthusverksamheten har vi kronor om året + coachningstid. Därutöver stöttar vi med rådgivning, coachning, håller föreläsningar och deltar på festivaler för unga: Novemberfestivalen, Frame, Nordic Talents, Nordiskt panorama, Tempo dokumentärfilmfestival och Göteborgs internationella filmfestival. Där stöttar vi unga filmare som inte har någon producent. Det är en ren talangutvecklingsinsats, ett riskkapital om man så vill. Stödet går huvudsakligen till ungdomar mellan år. Filmerna når förhoppningsvis till Frame, Novemberfestivalen eller Nordiskt panorama. Skånska exempel Martin Rogeland och Hanna Solberg I Skåne hade vi under många år stöd till barn och unga, produktion och visning/spridning. För ett par år sedan införde vi ett stipendium för unga filmskapare. Efter ett par år märkte vi att det var känsligt att kalla något för ung film statusen minskade. Nu, 2010, har man infört växthusstöd, och man har kvar Pixelfestivalen. Vi arbetar både med de yngre filmarna och med dem som kommit en bit på väg. I växthussatsningen kan man få upp till 25 tkr. Ystad studio filmcamp är ett avtal mellan Film i Skåne och Ystad studio där man lämnade hela scenografin efter en TV-produktion för att använda till barn och unga. Ett stort lyft kom 2009 när man skapade BoostHBG som skall tillgodose branschöverskridande talangutveckling. Helsingborgs stad har satsat mycket pengar i det här projektet. Man skall vara professionell, men inte alltför etablerad. Här finns tre anställda som jobbar med talangutveckling inom film och cross media. Inom BoostHBG har vi för närvarande en fördjupad satsning med åtta talanger, 15 cross media-projekt och 20 fristående projektinsatser. Därtill har vi hållit två cross media-lab samt en internationell workshop. 11

10 När filmare söker sig till oss försöker vi bemöta dem personligt, professionellt, utmanande och lyhört. Hela processen är viktig. Vi arbetar med workshops, teknik, processhjälp, kreativt bollplank, labb, mentorer, matchmaking, växthusstöd, lokaler och utvecklingsstipendier. Inför 2010 har vi också en nordisk pitchtrailer, Robert Lillongas filmskola samt Cine Skåne ett projekt för att sprida regionalt filmer runtom i Skåne. Vårt bästa tips just nu: en omvänd pitchning där producenterna får välja bland regissörerna Avslutning inspel inför den kommande kulturplanen Som kunskapsgrund inför arbetet med kulturplanen vill kultursekretariatet ha idéer och inspel från kommunerna! Synpunkter: Viktigt med koppling mellan ungas skapande och de digitala husen! (Skånes filmkonsulent) Vi är stolta över att bo i Västra Götaland som har biografstödet. Det har bäddat för ett större intresse hos politikerna. (Agne Gustafsson, Lidköping FHP) Fundera på hur man i Göteborg kan länka ihop resurserna! (Filmcentrum Väst) Vi har ett skapande skola-projekt kring film just nu, väldigt roligt! Men vi vill ha med oss politikerna! Och vi vill gärna samarbeta med fler kommuner! (Filmarbetare, Lidköping) Vi var inne på att det mediepedagogiska behövs redan i förskolan. Jag har kämpat för att få ett par mediepedagoger till Skövde, men aldrig lyckats. Genom skapande skola har det dock öppnat sig ett par möjligheter. (Anders Ericsson, tjänsteman Skövde) Vad anser regionen om Skapande skola? På sikt borde skapande skola-pengarna hamna i portföljen. Då skapas större kontinuitet! Jag skall starta ett projekt kring rörlig bild i förskolan! (Linda Sternö, Filmhögskolan) 12

Yttrande över Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

Yttrande över Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) 1 (5) Remissyttrande Datum 2015-07-16 Diarienummer RS 1966-2015 Skickas per e-post till regeringskansliet ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande över Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Västra Götalandsregionen

Läs mer

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Svenska Bio lämnar härmed sitt yttrande över Kulturdepartementets promemoria Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). Sammanfattning Att människor tillsammans

Läs mer

framtiden Göteborg, måndagen 26 januari 2009

framtiden Göteborg, måndagen 26 januari 2009 Anteckningar från seminariet Regional film i framtiden Göteborg, måndagen 26 januari 2009 Medverkande Cissi Elwin Frenkel, VD Svenska Filminstitutet Bengt Westman, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Handlingsplan. för insatser inom biograf- och distributionsområdet 2008-2010

Handlingsplan. för insatser inom biograf- och distributionsområdet 2008-2010 Handlingsplan för insatser inom biograf- och distributionsområdet 2008-2010 Innehåll Inledning Utgångspunkter Förändringar på kort sikt, inför 2008 1. Stöd till import och lansering av kvalitetsfilm 2.

Läs mer

Ansökan om kulturstrategiskt utvecklingsstöd för åren 2016-2018

Ansökan om kulturstrategiskt utvecklingsstöd för åren 2016-2018 Filmbryggan, Polstjärnegatan 14, 417 56 Göteborg, organisationsnummer 80 24 13-3137, Telefon 031-48 12 70, e-post; info@filmbryggan.se, Plusgiro104 06 27-0 Hemsida www.filmbryggan.se Till Västra Götalandsregionen

Läs mer

Pia-Mari Wehrling. Filmglappet. Bli vän på Facebook Följ på Twitter Skicka detta vidare till en vän

Pia-Mari Wehrling. Filmglappet. Bli vän på Facebook Följ på Twitter Skicka detta vidare till en vän Nyhetsbrev april 2012 Här kan du bland annat läsa om Frame Filmfestival med nyheten Frame Fredag, TalentCampOdense, Filmglappet, Bergmanveckan och Kultur i Väst. Frame Filmfestival Lördag 21 april är det

Läs mer

Remissvar avseende promemorian Framtidens filmpolitik KN-2015-2304 (Ds 2015:31)

Remissvar avseende promemorian Framtidens filmpolitik KN-2015-2304 (Ds 2015:31) 1 (7) Datum 2015-07-08 Vår referens Elisabeth Lundgren Kulturdirektör Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ann Körling Filmutvecklare ann.korling@malmo.se Remissvar avseende promemorian Framtidens filmpolitik

Läs mer

Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31).

Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). Remissvar - Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) 2015-08-03 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Riksorganisationen Folkets Hus och Parker (FHP) yttrande över departementsskrivelsen

Läs mer

Öppna en egen biograf!

Öppna en egen biograf! STARTA BIOGRAF! Öppna en egen biograf! Intresserad av bra film? Sugen på att förbättra filmutbudet där du bor genom att öppna en ny bio? Då kan Folkets Bio vara något för dig! Folkets Bio är Sveriges ledande

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Nätverket Möte med Media* har här samlat material som kanske ge inspiration under ett skolprojekt.

Nätverket Möte med Media* har här samlat material som kanske ge inspiration under ett skolprojekt. SKAPANDE SKOLA Arbeta med film- och medier i skolan Skapande Skola ger möjligheter att arbeta mer med kultur i skolan. Film och rörliga bilder tycker många elever och pedagoger är extra spännnade och utvecklande

Läs mer

Svenska Filminstitutets bidrag till den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

Svenska Filminstitutets bidrag till den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 Svenska Filminstitutet Box 27126,102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon 08-665 11 Fax 08-66118 20 www.sfi.se Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutets bidrag till den nationella

Läs mer

KLYS synpunkter på filmutredningens slutbetänkande Vägval för filmen SOU 2009:73

KLYS synpunkter på filmutredningens slutbetänkande Vägval för filmen SOU 2009:73 Stockholm den 4 februari 2010 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm KLYS synpunkter på filmutredningens slutbetänkande Vägval för filmen SOU 2009:73 Presentation KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares

Läs mer

Vi ser positivt på att man gör en koppling till film som näring och att de kommersiella aktörerna har en avgörande roll i en ny filmpolitik.

Vi ser positivt på att man gör en koppling till film som näring och att de kommersiella aktörerna har en avgörande roll i en ny filmpolitik. Stockholm 2015-07-30 Kulturdepartementet Remissvar Framtidens filmpolitik Generellt Kulturdepartementets promemoria om en ny statlig filmpolitik visar på att man från statens sida har en vilja och ambition

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Kommentarer till Promemorian, Ds 2015:31 om Framtidens filmpolitik

Kommentarer till Promemorian, Ds 2015:31 om Framtidens filmpolitik Kommentarer till Promemorian, Ds 2015:31 om Framtidens filmpolitik ALLMÄNT: Vi välkomnar en helstatlig filmpolitik. För stora delar av den svenska filmbranschen har en statlig filmpolitik varit en viktig

Läs mer

Utveckling av entreprenörskap och företagande samt samverkan mellan näringsliv och relevanta aktörer på filmområdet

Utveckling av entreprenörskap och företagande samt samverkan mellan näringsliv och relevanta aktörer på filmområdet Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon 08-665 11 00 Fax 08-661 18 20 www.sfi.se Utveckling av entreprenörskap och företagande samt samverkan mellan

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23 Frågor/ synpunkter Nämndens

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Kort går IG ut på att staten, via t ex Svenska Filminstitutet (eller annan myndighet), garanterar investeringar i filmverk.

Kort går IG ut på att staten, via t ex Svenska Filminstitutet (eller annan myndighet), garanterar investeringar i filmverk. Penguin Films J. Pingo Lindström www.penguinfilms.com info@penguinfilms.com FALUN 2015-07-31 REMISSVAR FRAMTIDENS FILMPOLITIK, DS 2015:31 BAKGRUND Mitt namn är Jesper Pingo Lindström och jag är filmproducent,

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

FRÅN HOBBY TILL REGIONAL RESURS

FRÅN HOBBY TILL REGIONAL RESURS SMÅ BYAR, HILLBILLYLAND: ETT OEXPLOATERAT LANDSKAP Vi har allt; stora städer, små byar, hillbillyland: ett oexploaterat landskap! Boel Zetterman FRÅN HOBBY TILL REGIONAL RESURS EN TEMADAG OM ÖSTERGÖTLANDS

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Göteborg Film Festival 2015-2017

Långsiktigt uppdrag till Göteborg Film Festival 2015-2017 1 (14) Långsiktigt uppdrag till Göteborg Film Festival 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm

2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet 2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm och återrapporteringskrav för budgetåret 2003 avseende

Läs mer

Filmfinansiering. En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering

Filmfinansiering. En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering Filmfinansiering En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering 1 Kontakt: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm Telefon: 08 665 11 00 info@sfi.se www.sfi.se Produktion:

Läs mer

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA INNEHÅLL Kulturpolitisk bakgrund...3 Kulturens roll i samhället...4 Vision & ledord...6 Sammanfattning...6 Kulturpris och Kulturstipendium...7 Kulturarvet...7 Biblioteket...8 Barn- och Ungdomskulturen...8

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Film i skolan. förslag till utvecklingsstrategier i Helsingborg

Film i skolan. förslag till utvecklingsstrategier i Helsingborg Film i skolan förslag till utvecklingsstrategier i Helsingborg 1 Inledning 3 Film är en väg till lust och lärande Så här har vi arbetat 5 Styrgrupp Referensgrupp Övergripande mål för projekt Film i skolan

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Focus Germany 2011 Samma dag som årets filmfestival i Göteborg inleddes hölls ett seminarium om samproduktion av dokumentärfilm med fokus på

Focus Germany 2011 Samma dag som årets filmfestival i Göteborg inleddes hölls ett seminarium om samproduktion av dokumentärfilm med fokus på Focus Germany 2011 Samma dag som årets filmfestival i Göteborg inleddes hölls ett seminarium om samproduktion av dokumentärfilm med fokus på Tyskland. Seminariet arrangerades av North Sea Screen Partners,

Läs mer

Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn

Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se 2015-03-26 Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn Klass 4 Örnen

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Resultatredovisning 2007

Resultatredovisning 2007 Resultatredovisning 2007 Innehållsförteckning Förord...4 1. Övergripande verksamhetsmål...5 a) Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv... 5 b) Ett barnperspektiv... 5 c) Internationellt och interkulturellt

Läs mer

Minnesanteckningar En dag med ALLA biografer i fokus 19 Oktober 2010, Biografen RIO, Eskilstuna

Minnesanteckningar En dag med ALLA biografer i fokus 19 Oktober 2010, Biografen RIO, Eskilstuna Minnesanteckningar En dag med ALLA biografer i fokus 19 Oktober 2010, Biografen RIO, Eskilstuna Ett samarrangemang mellan Film Stockholm Film i Sörmland Film i Västmanland Film i Örebro län Peter Fornstam

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Sveriges Dramatikerförbunds yttrande över Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik.

Sveriges Dramatikerförbunds yttrande över Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik. 1 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Sveriges Dramatikerförbunds yttrande över Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik. Om Sveriges Dramatikerförbund Sveriges Dramatikerförbund (SDF) har idag 660 medlemmar,

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Bakgrund: Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Vi är en ideell förening som består av unga konstnärer från Västra Götalands län i åldrarna 18 25 år som har sitt säte i Skaraborg. Nedanstående

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Resultatredovisning 2011

Resultatredovisning 2011 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se Resultatredovisning 2011 Innehållsförteckning Inledning.1 1 Verksamhet

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Paneldebatt och presentation av rapporten Joining Niko on its way to the stars - Nordic children s films ability to reach a wider audience under Haugesund Filmfestival i augusti

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Eventbubblan i syd En studie av Film i Skånes eventverksamhet

Eventbubblan i syd En studie av Film i Skånes eventverksamhet Kandidatuppsats Eventbubblan i syd En studie av Film i Skånes eventverksamhet Författare: Emelie Andersson Handledare: Elisabet Björklund Termin: HT12 Kurskod: 2FV30E Innehållsförteckning 1. INLEDNING...

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Remissvar på Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

Remissvar på Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 3 augusti 2015 Remissvar på Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Sammanfattning - Sveriges Filmuthyrareförening UPA avstyrker regeringens förslag om att

Läs mer

Kulturdepartementet 10333 Stockholm. Stockholm den 8 februari 2010. Vägval för filmen Betänkande av Filmutredningen Svar på remiss SOU 2009:73

Kulturdepartementet 10333 Stockholm. Stockholm den 8 februari 2010. Vägval för filmen Betänkande av Filmutredningen Svar på remiss SOU 2009:73 Kulturdepartementet 10333 Stockholm Stockholm den 8 februari 2010 Vägval för filmen Betänkande av Filmutredningen Svar på remiss SOU 2009:73 Film&TV-Producenterna Film&TV-Producenterna som är en av parterna

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Bild- och videoteknik. Adi & Mak Omanovic Föreläsning 1 - Förproduktion

Bild- och videoteknik. Adi & Mak Omanovic Föreläsning 1 - Förproduktion Bild- och videoteknik Adi & Mak Omanovic Föreläsning 1 - Förproduktion Förproduktion Idé Synopsis Treatment Manus Storyboard Budget Casting Team Teknik Idé Jag har en grym filmidé! Filmidé Story, scen,

Läs mer

Resultatredovisning 2010

Resultatredovisning 2010 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se Resultatredovisning 2010 Återrapportering av Filminstitutets verksamhet

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM KONFERENS OM FILM- OCH MEDIEPEDAGOGIK I KULTURSKOLAN NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 VÄLKOMMEN TILL TVÅ SPÄNNANDE DAGAR MED INSPIRATION OCH DISKUSSION OM FILMSKAPANDE I KULTURSKOLAN!

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:3

Regeringens proposition 2005/06:3 Regeringens proposition 2005/06:3 Fokus på film en ny svensk filmpolitik Prop. 2005/06:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky

Läs mer

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap ! Balettpojkarna Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap Fakta om filmen Originaltitel: Balleyttguttene Regi: Kenneth Elvebakk

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Sverige behöver en ny kulturvanestatistik Kulturpolitiska rekommendationer 2013:1 Sammanfattning Aktuell och tillförlitlig statistik om hur kultur produceras och konsumeras

Läs mer

Mediotekets AV-medietjänster

Mediotekets AV-medietjänster SID 1 / 5 Mediotekets AV-medietjänster Medioteket erbjuder ett stort och aktuellt utbud av AV-media, lån av kameror och redigeringsstudior samt skolbioverksamhet, vilket beskrivs närmare i bifogad informationsfolder.

Läs mer

Sveriges Filmregissörer (SFR), om Framtidens filmpolitik Ds 2015:31

Sveriges Filmregissörer (SFR), om Framtidens filmpolitik Ds 2015:31 REMISSVAR SVERIGES FILMREGISSÖRER (SFR) FRAMTIDENS FILMPOLITIK 1 Kulturdepartementet Stockholm Sveriges Filmregissörer (SFR), om Framtidens filmpolitik Ds 2015:31 Inledning Sveriges Filmregissörer är ett

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Ändrat huvudmannaskap för Film Stockholm. 1 Förslag till beslut. 2 Bakgrund. Kulturnämnden föreslås besluta

Ändrat huvudmannaskap för Film Stockholm. 1 Förslag till beslut. 2 Bakgrund. Kulturnämnden föreslås besluta KUN 2008-02-14, p 9 KUN 2007/451 Handläggare: Hans Ullström Ändrat huvudmannaskap för Film Stockholm 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningen att återkomma till

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Projektplan. Biografutveckling och digital upprustning av biografer. Bilaga 1. 1. Projektidé. 2. Bakgrund

Projektplan. Biografutveckling och digital upprustning av biografer. Bilaga 1. 1. Projektidé. 2. Bakgrund Sida 1 Bilaga 1 Projektplan Biografutveckling och digital upprustning av biografer 1. Projektidé I Glasriket finns en koncentration av biografer på små orter som är unik, inte bara för Sverige utan säkert

Läs mer

Film, analys och eget skapande FÖR FÖRSKOLA TILL GYMNASIET

Film, analys och eget skapande FÖR FÖRSKOLA TILL GYMNASIET Film, analys och eget skapande FÖR FÖRSKOLA TILL GYMNASIET 1 SKAPANDE SKOLA Skapande skola syftar till att stärka arbetet med kultur i skolan. Satsningen avser såväl offentliga som fristående skolor, för

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26 mars 2014

för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26 mars 2014 Redovisning av bidrag från Konstnärsnämnden inom dans - Lotta Melin KN 2013/7313 för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26

Läs mer

Vägval för filmen. Betänkande av Filmutredningen 2008. Stockholm 2009 SOU 2009:73

Vägval för filmen. Betänkande av Filmutredningen 2008. Stockholm 2009 SOU 2009:73 Vägval för filmen Betänkande av Filmutredningen 2008 Stockholm 2009 SOU 2009:73 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

FILM, ANALYS OCH EGET SKAPANDE FÖR FÖRSKOLA TILL GYMNASIET

FILM, ANALYS OCH EGET SKAPANDE FÖR FÖRSKOLA TILL GYMNASIET FILM, ANALYS OCH EGET SKAPANDE FÖR FÖRSKOLA TILL GYMNASIET 1 FILM, ANALYS OCH EGET SKAPANDE VARFÖR och HUR? Både i och utanför skolan finns ett ständigt växande informationssamhälle som barn och unga behöver

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN GULDPALTEN En stund då vi hyllar Piteås kreatörer och kulturarbetare. En kväll när vi visar upp det bästa vi har och känner stolthet. En årligt återkommande högtid att längta efter. GULDPALTEN Sökande

Läs mer