Filmens framtidsformer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Filmens framtidsformer"

Transkript

1 Filmens framtidsformer Bio Roy Lars Nordström: Välkomna hit! Vi har kallat till det här mötet för att kommunerna har visat sig väldigt intresserade av film- och biograffrågorna. Kultur- och filmfrågor är ett viktigt inslag i valrörelsen jag kan inte erinra mig någon valrörelse där kulturen fått ett sådant fokus som i år. Jag har varit på kulturdebatt ett par tre gånger i veckan den senaste månaden. Det tyder på att kulturfrågorna har blivit viktigare för människor. Själv tycker jag att kulturfrågorna tillhör välfärdens kärna. Jag brukar ibland citera Winston Churchill när han mitt under brinnande krig fick frågan om man verkligen skulle behålla utgifterna för kultur när de behövdes för att upprätthålla krigsmaskineriet: Vad skulle vi annars försvara? Kulturen bär upp det mänskliga livet. Vad är viktigt inom kulturområdet? Igår lyssnade jag på Göteborgs Symfoniker. Det var fantastiskt! På samma sätt har vi i Västra Götaland försökt förstärka och utveckla en rad olika områden. Vi har strävat efter att det vi gör skall vara bra. Som politiker skall man inte lägga sig i hur man gör, men att man gör. För ett par veckor sedan framträdde GöteborgsOperans danskompani på världens bästa dansfestival i USA. De hade aldrig blivit inbjudna om de inte hade varit så bra. På samma sätt är det inom filmområdet. Det vi skall sträva efter är självfallet att vara ett starkt filmområde i Norra Europa. Film i Väst får drygt 70 miljoner kronor om året för att producera film. Dessutom ger det jobb, och det har också lett till att vi gör mycket TV-film i den här regionen. Nu har vi bestämt att vi skall engagera oss även i distributionsfrågor. Vi har ett blygsamt stöd till biograferna som vi har utvecklat under de här åren, men vi har ändå gett oss in på den här arenan. Vi är stolta över att vi har ett distributionsstöd som når ut i hela regionen. Vi kan inte rädda några biografer, men vi kan underlätta för biograferna att överleva. När Metropolitan Opera i New York började sända opera var det till biografer. I Tyskland funderar man just nu på att sända konserter direkt på webben. I förra veckan spelade Berlins filharmoniker för 45 biografer runtom i Tyskland. Blickar man framåt kan det nog bli en renässans för olika konstarter via biograferna. Många säger: det blir inte samma upplevelse. Nej, inte samma! Men en annan, och minst lika intressant, upplevelse! Den andra delen under dagen, som handlar om ungdomar, har både Film i Väst och Kultur i Väst arbetat med. Här är det lite mer oklart med rollfördelningen. Vilken roll spelar Filminstitutet? Bengt Toll kommer förmodligen in på detta längre fram. Men regionen är beredd att vara en levande aktör på området. Båda blocken har lovat stöd till digitalisering. Hur skall det gå till? Vem skall ta hand om detta? Till Stockholmarna på första bänken skall jag säga: underskatta inte lokalkunskapen! Vi hade gärna sett att vi fick hand om de frågorna inom ramarna för koffertmodellen. Jag kan nämna att när vi har arbetat med koffertmodellen har vi haft en annan uppfattning än de statliga myndigheterna. Vi har haft flera ganska tuffa duster med Kulturrådet. Nu håller vi på att ta fram en plan, och jag tror att vi kommer att komma överens ganska bra. 3

2 Däremot blir det armbrytning när det gäller det statligas roll kontra det regionala. Men vi tycker inte att decentralisering innebär att bygga ut institutionerna i Stockholm! När man arbetar med kulturpolitik märker man några intresseområden som är viktiga och stora. Musik engagerar: man lyssnar, spelar, laddar ner Den andra delen är faktiskt dans. Dansen spelar en allt större roll för många, och vi skall bygga ut den. Den tredje delen är film och bild, och kan man kombinera detta ger tekniken väldigt stora möjligheter. Jag har funderat mycket på detta. Kommunallagen säger att vi skall ha bibliotek överallt. Men är det rätt tänkt att boken är så viktig, framför de andra formerna? Det kanske vore bra med ett helt annat tänk! Sammanfattningsvis kan vi säga att vi kommer att fortsätta att arbeta med frågorna. Vi vet inte riktigt vad vi skall göra, men att vi skall göra något, det är helt klart! Debatt: Vad vill politiken? Jens Lanestrand: Vad vill politiken med digitaliseringsfrågan? Det är kanske inte den största valfrågan i år, men det är dagens fråga. Men först vänder jag mig till publiken. Jag har sedan 2008 mer intensivt arbetat med biograf- och digitaliseringsfrågor i regionen. Då menade man att det handlade om max fem år innan alla biografer skulle vara digitaliserade. Vi har inväntat den amerikanska branschen. Sen har vi inväntat SF och Svenska bio. Nu, 2010, skulle jag säga att vi står mitt i digitaliseringen. Jag får många samtal från biografägare där man är orolig över de analoga kopiorna. Vi har 90 digitaliserade salonger idag, över hundra innan året är slut. I Filmutredningen står det att staten bör genomföra en nationell satsning på digitalisering. Men det har varit väldigt tyst från de politiska partierna. Varför det? Christer Nylander (fp): Det gäller att sätta in stödet vid rätt tillfälle. Vi har insett att staten behöver hjälpa till. Vi har föreslagit att man skall avsätta en summa pengar och kanalisera stödet genom Boverket, som arbetar med liknande frågor. Jens Lanestrand: Socialdemokraterna har också avsatt pengar till digitalisering. Är ni överens? Leif Pettersson (s): Vi måste avsätta den summa som behövs för ändamålet, och vi måste komma igång så fort som möjligt. Det är ganska bråttom. Digitala hus handlar ju inte bara om bio: egentligen tror jag att det är operan som har öppnat ögonen på folk. Det finns ett intresse för opera i alla läger Jens Lanestrand: Varför är det så svårt att säga att det kommer pengar till digitalisering redan i höstbudgeten? Christer Nylander: Jag är positiv, men jag vill inte ge besked förrän vi vet. Vi har haft en filmutredning. Vi har haft standarddiskussionen Det händer väldigt mycket just nu, men vi måste ha en budget som går ihop. 4

3 Leif Pettersson: I vår valplattform finns detta med, men jag kan inte lova 60 miljoner Christer Nylander: I somras lovade de rödgröna en miljard till kultur, nu lovar ni 185 miljoner Lars Nordström: Frågan är om staten riktigt hänger med i utvecklingen! Bara i Västra Götaland finns det flera kommuner som planerar nya kulturhus. Självklart kommer de husen att vara öppna för en rad nya distributionsformer. Med andra ord: vi digitaliserar medan staten fortfarande funderar på om man skall vara med eller inte. Ibland får man en känsla av att man inte alltid lyssnar på rälsen när tåget kommer. Och ibland har tåget redan gått! Jens Lanestrand: Står Västra Götalandsregionen fast vid löftet att hjälpa till med digitaliseringen? Lars Nordström: Det gör vi absolut! Vi har ingen särskild rad för detta i detaljbudgeten, men vi har en buffertrad för samfinansiering. Leif Pettersson: Jag kommer från Norrbotten där man idag diskuterar huruvida regionen över huvud taget skall satsa på kultur! Där vill de borgerliga inte alls satsa på kultur: pengarna skall gå till sjukvård. Punkt. Den regionala nivån är bra där man vill satsa, men det finns också regioner där man inte är beredd att satsa. Stockholmsregionen är ett annat exempel. Statens roll måste vara lite tydligare här, och puffa på de regioner som ställer sig frågande till att satsa på kultur. Jens Lanestrand: När jag möter mindre kommuner får jag ofta frågan: Varför satsar ni så mycket på Film i Väst? Lars Nordström: Vi skapar just nu en ny filmpolitik där vi relativt sett lägger mer pengar på distribution. Under nästa mandatperiod kommer vi att kunna bygga ut filmstödet utöver Film i Väst. Publiken: Jag heter Lars Wiberg, och arbetar med film på ABF Sverige. Bara i Göteborg har vi 35 unika grupper som sysslar med film. Dra inte ner på anslagen till folkbildningen! Lars Nordström: Vi har tittat på hur anslagen till folkbildning har utvecklats de senaste åren. De senaste år har både de statliga och regionala anslagen ökat, medan de kommunala anslagen har minskat. Ni som kommer från kommunerna här idag: gå hem och skäll på era politiker, för de har dragit ner på studieförbunden! Christer Nylander: Staten har skjutit till 500 miljoner kronor, men det är många kommuner som har dragit ner. Jens Lanestrand: Skulle digitaliseringsstödet kunna ingår i koffertmodellen? Christer Nylander: Jag tror inte det. Det ser väldigt olika ut på olika ställen. Lars Nordström: Själva grundidén med koffertmodellen är ju att anpassa kulturpolitiken till de regionala och lokala förhållandena! Jag har svårt att tänka mig någon bättre fråga för kofferten än digitaliseringen! Ibland är man överdrivet försiktig när det gäller att 5

4 decentralisera! Men jag tror att decentraliseringen är en fördel, och det är väl precis detta som koffertmodellen skall handla om! Bengt Toll: Med risk för att föregripa mig själv: de tre stora försök som har gjorts i Europa att stödja digitaliseringen av biograferna med offentliga medel Frankrike, Tyskland och Italien - har alla havererat för att konkurrenslagstiftningen har stoppat dem. Vi har funderat mycket på det. Det enda som återstår är småorter och biografer med alternativt innehåll. Publiken (Richard Gramfors, FHP): SF kan ju klara sig själva Publiken (Magnus Blomberg, SF bio): Vet ni vad det kostar att digitalisera? En miljon per salong. Jens Lanestrand: Vi talar om kronor, högt räknat. Vi väntar på den deal där ni finansierar ihop med distributörerna. Magnus Blomberg: Fyrtio procent av våra stolar är redan digitaliserade. Leif Petersson: De kommuner som i framtiden inte har en biograf kommer att fråga efter det Finland har fått OK från EU att investera i digitalisering. Jens Lanestrand: Här i Västra Götaland har vi arbetat mer metodiskt med biograffrågan sedan 2008, och jag tycker att vi har ett mycket bra utgångsläge i digitaliseringsskiftet! Vi har 35 biografer som har en omsättning som understiger 1 mkr/år. Det är dem vi skall rikta in oss på! Den stora utmaningen är naturligtvis att skapa ett nytt, modernt innehåll i gamla byggnader, och vi skall vara kreativa när det gäller att hitta finansiering genom leaderpengar och olika stiftelser. En sak kan ni vara säkra på: pengarna kommer att behövas! Tack skall ni ha! Det nya medielandskapet Bengt Toll Tack för en intressant debatt. Jag kommer från Svenska filminstitutet och tänkte säga något om SFI:s roll, Vi har ett uppdrag för den nationella filmpolitiken, vi skall syssla med att ge stöd till produktion, distribution och visning av film, samt filmarvet. Filmavtalet gäller fram till Men vi har också ett filmkulturellt uppdrag Utmaningar: Det nya medielandskapet! Innan TV var det 11 besök per person och år. Idag ser man över 60 filmer per person/år, varav två på bio. Dvd har varit väldigt positivt för filmnäringen! Hit hör också digitaliseringens effekter. Nya affärsmodeller, nya sätt att finansiera film. Politiska förutsättningar. 6

5 Diskussion om att ha en helstatlig filmpolitik. Vi har argumenterat mycket hårt för ett breddat filmavtal! Det ser ut som om de flesta är överens om att det är så vi skall jobba! Till de politiska förutsättningarna hör koffertmodellen. Digitaliseringen: Vad gör vi med allt material? Det handlar alltså inte bara om bio, utan om hela kedjan. Nya ekonomiska och konstnärliga förutsättningar i alla led. Vem skall bevara? Och så har vi konsumentmakt. Piracy. Betalningsviljan är ganska hög, men sajterna är dåliga. Var är mångfalden? Men jag tror att vi har kommit till the point of no return : Vi kan inte backa längre. Digitaliseringen är ett faktum. Brist på analoga kopior mångfalden blir enfald ett tag. Digitalbio: Plus: Kostnadseffektivt när man väl har investerat. Snart kommer distribution via nätet Flexibel programsättning Samtidiga releaser Minus: Dyrt för biografägaren, kostar minst 700 tkr att installera, och vill man ha 3 D får man lägga på ytterligare 300 tkr. Standarden är studiostyrd och kan inte påverkas av enskilda Från mångfald till enfald till en början Privat-offentligt: Utan offentliga insatser ryker 50 procent av biograferna! VPF - virtual print fee: distributör och biograf delar på förtjänsten när man byter ut kopian, men det förutsätter ett stort publikunderlag. UK Film Council räknade på detta och kom fram till att man bör ha orter med minst invånare för att en digitalisering skall löna sig. Kultur, mångfald, rättvisa: fler nås av filmerna Marknadens krav: film är både konst och kommers, och offentliga insatser stör marknaderna. Vi har använt oss av den finska modellen, men det täcker inte hela modellen. Alla ska med? I EU finns salonger, och det görs en miljard biobesök per år. Det finns digitala salonger, varav hälften med 3D. I Sverige har vi 800 biosalonger, varav 440 går så pass bra att de betalar 10 procent i biografavgift. 360 är alltså för små för att generera några pengar till filmavtalet. SF/Svenska Bio har 83 procent av marknaden och cirka 320 salonger. 86 av de salonger som inte kan betala ligger på orter under invånare. År 2009 ökade snittpubliken på de största orterna, men sjönk i de andra. Det är en tydlig effekt av digitaliseringen. Vi är m a o framme vid en punkt där det inte finns någon väg tillbaka. Vi har idag 77 digitala salonger varav 55 med 3D. 28 har digitaliserats med delvis offentligt stöd. Över 100 vid årsskiftet. På Svenska Filminstitutet har vi infört ett stöd för teknisk upprustning, 20 nya/år. Borde innebära fyra i VGR! Små orter under eller alternativa. Sista ansökningsdag: 15 september. Att digitalisera alla salonger i Sverige skulle kosta 500 miljoner. 7

6 Utmaningar: Biografbeståndet halveras utan offentliga insatser Hur kringgå regelverken? Kräver dialog med SF och Svenska Bio! Vilka åtgärder behövs under övergångsperioden? Jag menar att vi behöver stötta digitalisering från alla håll, och det snabbt! Inom ett par års tid, sedan har tåget gått. Digitaliseringens möjligheter Richard Gramfors Jag vill börja med att göra en liten rekapitulering av biosituationen i Sverige utan att alltför mycket dubblera vad Bengt Toll just har sagt. Lite kortfattat kan man säga: 80 procent av biobesöken görs på de 22 största orterna här bor 40 procent av Sveriges befolkning. Vi har med andra ord en stor, outnyttjad publikpotential i hela landet! Med digitalbio blir det billigare, bättre, enklare och snabbare att sprida kvalitetsfilm i Sverige! Folkets hus och parker programsätter 216 biografer runtom i Sverige. Vi var först i Europa med en digitalbiokedja år Idag handlar det om att digitalisera eller dö! Med digitaliseringen har biograferna blivit kulturhus! Digitaliseringen handlar om mycket mer än bara film! Det handlar om att gå från biograf till upplevelsehus. Om direktsändning, interaktiva möten och moderniserade mötesplatser. Och med det nya utbudet kommer också en ny publik! I början sade man att digitalsändningarna av opera var ett sämre alternativ till operabesöket. Nu har det blivit en upplevelse i sig, med sin egen gestaltning, där biobesöket skapar ett mervärde till operaupplevelsen! Vad menar jag med en breddad filmrepertoar? Ja, exempelvis: Blockbusters/3 D Konstnärlig film Dokumentärfilm/kortfilm Word Wide Cinema film på minoritetsspråk i invandrartäta förorter Restaurerade klassiker Regionalt producerad film Film av ungdom Vår framgångssaga börjar med digitalsändningarna från Metropolitan i New York. De sänder nu på över biografer i 44 länder, och i år har man hittills haft över 2 miljoner 8

7 besök! I år får vi en svensk rekordsäsong där vi visar nio operor på 87 biografer som lockar över besökare. Sverige ligger på fjärde plats i världen när det gäller digitala operabesök, och eftersom The Met endast kräver en utrustning på 1,4 K har det blivit möjligt för många att sända. Besöken på The Met ökade med 16 procent efter operasändningarna, och man påstår till och med att man har märkt ett stort inflöde av svenskar! Men operasändningarna på bio har sin egen charm, och skapar en enorm närhet till sångarna. Och i halvlek är det intervjuer med stjärnorna precis som i sportens värld! Än så länge är operapubliken 55+, men å andra sidan går inte denna grupp på bio så ofta. De har med andra ord hittat tillbaka till biografen! På Kungliga Operan börjar man också med sina sändningar nu. Först ut är Elektra av Valdemar Holm med frågestund efteråt. Vi har Cirkus Cirkör. Sing along med Malena Ernman. Dramaten. Berlin filharmoniker. Faust från Folkoperan. I Piteå utbildar man nu folk för att göra livesändningar på operan och på teatern. Detta är en ny konstform i vardande! Ungas filmskapande Pia-Mari Wehrling Under de två år som filmkonsulenterna har drivit frågan om ungas filmskapande på ett mer metodiskt sätt har vi märkt att många ungdomar är missnöjda: man tycker inte att deras verksamhet prioriteras. Vi beställde därför en studie av Jenny Luukonen för att ta reda på vilka möjligheter unga mellan år har att göra film. Vi begränsade studien till att gälla de 49 kommunerna i Västra Götaland. Vi ville veta om kommunerna prioriterade filmverksamhet för unga och såg dess utvecklingspotential samt om det fanns några stora regionala satsningar som borde göras. Vi valde åldersgruppen år eftersom det var där vi såg de största hindren. Vi ställde frågan: Vem har ansvar för filmfrågorna i din kommun? I små kommuner finns det ofta ingen särskilt ansvarig. Det säger något om filmen som fråga: den är både kultur och kommers på samma gång. Ett helhetsperspektiv hade varit önskvärt. I ganska många fall upplevde sig ingen ha ansvar för frågan. Resultaten i korthet: Fyra kommuner hade en plan för filmskapande för ungdomar över 19 år. Resten hoppas på att studieförbunden tar ansvar för dem. 27 kommuner hade filmskapande verksamhet. Resten sade, jamen, de har ju en filmkamera hemma. Det är typiskt för filmområdet! Inte säger man att jamen du har ju en fotboll hemma och struntar i att bygga fotbollsplaner! Eller avvecklar replokalerna för att jamen du har ju en gitarr hemma! Det är dags att betrakta filmen på samma sätt: film borde finnas i kulturskolan idag! 71 procent av skolungdomarna vill göra film! Tjejerna vill filma i högre grad, och de vill ha mer strukturerade former än killarna. 11 kommuner ger bidrag till filmskapande verksamhet Många kommuner sade sig vilja samarbeta över kommungränserna! 9

8 Om man kartlägger alla aktörer som arbetar med unga och film blir det en ganska stor mängd: filmutbildningar, talangutveckling, växthusverksamhet, film i skolan, mediegymnasier, skolbio, biografutveckling, föreningar, studieförbund, fritidsgårdar, kulturskolan, film på fritiden Men det är ganska dåligt med kontaktytor mellan verksamheterna! Filmkonsulenterna i Västra Götaland arbetar med växthusverksamhet för ungdomar mellan år vi fokuserar på talangutveckling på ett individuellt plan. Indirekt arbetar vi även med skolbio, filmpedagogik, kompetensutveckling av pedagoger, visningsfrågor och biografstöd. Vi har även utvecklat en strategigrupp för unga filmare för att bättre samordna våra verksamheter. Mer direkt arrangerar vi en filmfestival för unga, Frame, samt har individuellt stöd i något vi kallar Filmtrampolinen. Jag kan se några generella brister när det gäller insatserna för barn och unga. Det går oproportionerligt mycket pengar till Film i Väst, och det saknas ett strukturerat samarbete mellan de olika aktörerna på området. Dessutom tycker jag att alla de filmkompetenta människor som finns i Västra Götaland borde kunna ge mycket mer tillbaka till de unga filmarna! Ett bättre kunskapsutbyte mellan proffs och amatörer skulle kunna revolutionera den unga filmen i regionen! Vad gör vi med alla ansökningar? Sanna Eskilsson Jag hade helst velat ha med mig ett stort gäng ungdomar här idag, men ni får se mig som lite yngre! Kultur ungdom är en ideell förening med uppdrag från kulturnämnden. Vi har en K-peng på 1 mkr/år som går till ungas eget skapande. Vi har ett 30-tal filmprojekt om året som söker pengar hos oss, och av de projekten kan vi inte ge den solida stöttning vi skulle vilja ge. Dessutom ökar antalet filmansökningar hela tiden, och det är bra ansökningar! Vi försöker att utveckla alla idéer vi får in, men det tar tid att hitta en bra nivå, att diskutera manus, casting... Det behövs ett mentorskap i filmfrågan! Vi får många samtal av folk där de inte vet vart de skall vända sig. Dansfilmarna. Konstfilmarna. VJ:arna. Vi har haft det här stödet sedan 2006, och i praktiken är vi samproducenter för rätt många unga filmer. Vi på Kultur ungdom vill inte bedöma den konstnärliga idén eller kvaliteten. Jag vill stötta alla idéer! Vårt system med snabba pengar måste även finnas på kommunal nivå, annars blir det ingen verkstad. Och det behöver inte alltid handla om pengar! Ofta räcker det med att tro på ungdomars kreativitet! Många ungdomar frågar sig: Var är jag någonstans i allt detta? Västra Götalandsregionen satsar på film, men varför satsar de inte på mig? Idag vet jag inte riktigt vad jag skall svara när de unga frågar Vi får hitflyttade begåvningar på grund av regionens goda rykte när det gäller filmproduktion och vi måste bli bättre på att ta hand om dem! 10

9 Växthusverksamhet Sofi Björklund Film i Väst har ett antal mål när det gäller barn och unga. Växthus- och talangutveckling är en av dem. Samproduktionsinsatser: växthusprojekt 35 procent av kortfilmerna, 30 procent av dokumentärfilmerna (år 2009 fick man in 76 kortfilmsansökningar och 65 dokumentärfilmsansökningar). 11 växthusprojekt fick dessutom kronor var. Rådgivning: Match-making: Samverkan: Mötesplatser: När det gäller Växthusverksamheten har vi kronor om året + coachningstid. Därutöver stöttar vi med rådgivning, coachning, håller föreläsningar och deltar på festivaler för unga: Novemberfestivalen, Frame, Nordic Talents, Nordiskt panorama, Tempo dokumentärfilmfestival och Göteborgs internationella filmfestival. Där stöttar vi unga filmare som inte har någon producent. Det är en ren talangutvecklingsinsats, ett riskkapital om man så vill. Stödet går huvudsakligen till ungdomar mellan år. Filmerna når förhoppningsvis till Frame, Novemberfestivalen eller Nordiskt panorama. Skånska exempel Martin Rogeland och Hanna Solberg I Skåne hade vi under många år stöd till barn och unga, produktion och visning/spridning. För ett par år sedan införde vi ett stipendium för unga filmskapare. Efter ett par år märkte vi att det var känsligt att kalla något för ung film statusen minskade. Nu, 2010, har man infört växthusstöd, och man har kvar Pixelfestivalen. Vi arbetar både med de yngre filmarna och med dem som kommit en bit på väg. I växthussatsningen kan man få upp till 25 tkr. Ystad studio filmcamp är ett avtal mellan Film i Skåne och Ystad studio där man lämnade hela scenografin efter en TV-produktion för att använda till barn och unga. Ett stort lyft kom 2009 när man skapade BoostHBG som skall tillgodose branschöverskridande talangutveckling. Helsingborgs stad har satsat mycket pengar i det här projektet. Man skall vara professionell, men inte alltför etablerad. Här finns tre anställda som jobbar med talangutveckling inom film och cross media. Inom BoostHBG har vi för närvarande en fördjupad satsning med åtta talanger, 15 cross media-projekt och 20 fristående projektinsatser. Därtill har vi hållit två cross media-lab samt en internationell workshop. 11

10 När filmare söker sig till oss försöker vi bemöta dem personligt, professionellt, utmanande och lyhört. Hela processen är viktig. Vi arbetar med workshops, teknik, processhjälp, kreativt bollplank, labb, mentorer, matchmaking, växthusstöd, lokaler och utvecklingsstipendier. Inför 2010 har vi också en nordisk pitchtrailer, Robert Lillongas filmskola samt Cine Skåne ett projekt för att sprida regionalt filmer runtom i Skåne. Vårt bästa tips just nu: en omvänd pitchning där producenterna får välja bland regissörerna Avslutning inspel inför den kommande kulturplanen Som kunskapsgrund inför arbetet med kulturplanen vill kultursekretariatet ha idéer och inspel från kommunerna! Synpunkter: Viktigt med koppling mellan ungas skapande och de digitala husen! (Skånes filmkonsulent) Vi är stolta över att bo i Västra Götaland som har biografstödet. Det har bäddat för ett större intresse hos politikerna. (Agne Gustafsson, Lidköping FHP) Fundera på hur man i Göteborg kan länka ihop resurserna! (Filmcentrum Väst) Vi har ett skapande skola-projekt kring film just nu, väldigt roligt! Men vi vill ha med oss politikerna! Och vi vill gärna samarbeta med fler kommuner! (Filmarbetare, Lidköping) Vi var inne på att det mediepedagogiska behövs redan i förskolan. Jag har kämpat för att få ett par mediepedagoger till Skövde, men aldrig lyckats. Genom skapande skola har det dock öppnat sig ett par möjligheter. (Anders Ericsson, tjänsteman Skövde) Vad anser regionen om Skapande skola? På sikt borde skapande skola-pengarna hamna i portföljen. Då skapas större kontinuitet! Jag skall starta ett projekt kring rörlig bild i förskolan! (Linda Sternö, Filmhögskolan) 12

Kommentarer till Promemorian, Ds 2015:31 om Framtidens filmpolitik

Kommentarer till Promemorian, Ds 2015:31 om Framtidens filmpolitik Kommentarer till Promemorian, Ds 2015:31 om Framtidens filmpolitik ALLMÄNT: Vi välkomnar en helstatlig filmpolitik. För stora delar av den svenska filmbranschen har en statlig filmpolitik varit en viktig

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen

Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen Gila Bergqvist Ulfung och Lisa Taube Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport

Läs mer

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag.

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag. Nyheter från www.regeringen.se. -------------------------------------------------------- Tal Konferens om folkbildningen på Essinge konferenscenter, Stockholm 27 september 2005 Lena Hallengren, Förskole-

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Det här är början på ett kapitel om SOK som i nuläget nästan enbart baseras på en intervju. Vad jag vill ha hjälp med är upplägget samt vad som saknas/är överflödigt

Läs mer

DISKUSSIONS- PROTOKOLL

DISKUSSIONS- PROTOKOLL DISKUSSIONS- PROTOKOLL Yttranden vid Riksteaterns kongress i Stockholm den 20-22 maj 2011 FREDAGEN DEN 20 MAJ Inledning Uppträdande av Jannes Fenomenala Orkester. 1 Kongressens öppnande (föredragningslistans

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

KULTUR & EKONOMI. Omvärldsbevakning för Kultur- och Medieprojektet Business Region Göteborg. CHRISTER WIGERFELT / SIRI REUTERSTRAND (RED) Alba Media

KULTUR & EKONOMI. Omvärldsbevakning för Kultur- och Medieprojektet Business Region Göteborg. CHRISTER WIGERFELT / SIRI REUTERSTRAND (RED) Alba Media KULTUR & EKONOMI Omvärldsbevakning för Kultur- och Medieprojektet Business Region Göteborg CHRISTER WIGERFELT / SIRI REUTERSTRAND (RED) Alba Media KULTUR & EKONOMI KULTUR & EKONOMI Ett samarbete mellan

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Cash, kollo eller kompisar. Så lockar vi miljonprogrammens entreprenörer till landsbygden

Cash, kollo eller kompisar. Så lockar vi miljonprogrammens entreprenörer till landsbygden Cash, kollo eller kompisar INNEHÅLL 2 Byt, gör, snacka mindre 2 Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Fem experter tittade på möjligheterna 7 Invånarna på landsbygden: Vill ha inflyttning men inget Disneyland 8

Läs mer