Projekfrapporf ... 1_1-. Arrangör Infoside Sweden AB. Projektledare Alexander Brännkärr Fredrik Hjorth. Kontakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekfrapporf ... 1_1-. Arrangör Infoside Sweden AB. Projektledare Alexander Brännkärr Fredrik Hjorth. Kontakt 0739840962 0709571 575"

Transkript

1 Projekfrapporf Arrangör Infoside Sweden AB Projektledare Alexander Brännkärr Fredrik Hjorth Kontakt _1-.

2 ..., ~ SlIMfl.IH<LDVS ~ LNTI,Li'I![Ntil, 1.0 BAKGRUND Konceptet Sommarlovsentreprenör... 3 l.2 Sommarlovsentreprenör i Uppsala MÄL OCH SYFTE Övergripande mål för projektet Individuella mål för deltagaren PEDAGOGIK lexperiental Learning Model Vikten av förebilder BUDGET Projektets budget Stor bredd av finansiärer REKRyTERING Marknadsföring UNalsprocessen GENOMFÖRANDE Kick off-veckan Veckans program AVSLUTNING Prisutdelning, mat & mingel RESULTAT Genomsnittsdeltagarens resultat PR Deltagarnas betyg SLUTSATSER OCH KOMMENTARER Tidsbrist Rekryteringsproblematik Sommarlovsentreprenör på webben BILAGA Utvärdering genomförd av Uppsala Kommun... 13

3 ... 2UU9 h :,iutit1a1!ldvs. ~ EN fi!lpi!lntil! 1.0 BAKGRUND Sommarlovsentreprenör syftar till att stimulera gymnasieungdomar att utveckla sina entreprenöriella egenskaper genom att låta dem driva ett företag under fyra sommarlovsveckor, Detta kan ses som ett alternativ till det traditionella feriearbetet. Konceptet ägs av Länsstyrelsen Västernorrland men förvaltas och utvecklas av Åkroken Science Park AB i Sundsvall. Ansvarig för konceptet är Ulla Gredemyr. Lokala arrangörer tecknar licenser för att få genomföra programmet lokalt. Licensen dras in om arrangören inte levererar enligt sina åtaganden. Konceptägaren ansvarar för konceptet. handledarutbildningen. informations- och utbildningsmaterial. webbsida, support och vidareutveckling. Den lokala arrangören står för det lokala genomförandet inklusive handledare, rekrytering, aktiviteter, startbidrag och försäkring. - Har genomförts i 43 kommuner (2008) var 600st ungdomar Sommarlovsentreprenörer - Projektet har även spridits till Jordanien, Israel och Turkiet genom ett internationellt EU-projekt. - Fungerar ungefär som Ung Företagsamhet, men på fyra veckor - Skatteverket betraktar startkapital som stipendium (varje ungdom får 2000kr i startkapital) - Standardvärdet på vinsten motsvarar kommunal ferielön - Toppnotering 230 OOOkr - Deltagarna är försäkrade av licenstagaren (olycksfall, sakförsäkring, ansvarsförsäkring) I Uppsala har Infoside Sweden AB under sommaren 2009 varit lokal arrangör av konceptet. Vi som har varit projektledare - Fredrik Hjorth och Alexander Brännkärr - har egen praktiskt erfarenhet av att lära oss företagandets grunder genom ett liknande koncept - Ung Företagsamhet. Vi vill ge fler ungdomar chansen att prova på att bli egenföretagare. Att dessutom koppla ihop det med dagens lågkonjunktur och en skenande ungdomsarbetslöshet kändes för oss som en självklarhet. I början av mars inledde vi arbetet med projektet. Mycket få gånger tidigare har ett Sommarlovsentreprenörsprojekt varit satt under så hård tidspress. Finansiering, rekrytering av deltagare och inte minst planering av utbildningen skulle göras på bara tre månader.

4 2.0 MÄL & SYFTE 2, 1 Ö\/f.:.'r-(YIU(W(j;~ TÖ: :C:" i)' I undersökningen Entreprenörskapsbarometern. som varje år görs av Tillväxtverket. kan man uppmärksamma att 38 procent av alla ungdomar mellan 18 och 30 år hellre vill vara egenföretagare än anställda. Dessvärre var det bara en procentenhet av dem som faktiskt fullföljde och startade eget. Mot bakgrunden av della förefaller genomförandet av Sommarlovsentreprenörsprojektet självklart: "Sommarlovsentreprenör i Uppsala syftar till, att genom aff erbjuda 40 stycken gymnasieungdomar chansen aff starta eget, få dem att växa och tro på sin egen drivkraft samt att få dem off i framtiden se företagande som ett alternativ till anställning, samt ge dessa deltagare en ökad förståelse för företagens och företagarnas roll i samhället".,'; ii', 1(1'! 'Ii, i ",> L: (~.. j;'-" - all prova all starta ell företag (förarbete) - all prova all driva ell företag (genomförande) - all genom praktiskt arbete vinna kunskaper om försäljning, marknadsföring, gruppdynamik, bokföring och lateralt tänkande - att lära sig sälla egna resultatmål och jobba mot all nå dem

5 3.0 PEDAGOGIK Den pedagogiska modellen som står bakom den typ av undervisning vi använt oss av i projektet kallas Experiential Learning Model. Detta är den pedagogik som - ur ett internationellt perspektiv - erkänns som önskvärd när målet är att lära elever att starta och driva projekt. För eleven handlar det om att: l. genomföra (vad ska vi göra?) 2. dra slutsatser (vad hände?) 3. generalisera (vad leder detta till?) 4. applicera (hur kan vi använda våra kunskaper?) Eleverna är tvungna att jobba mål- och resultatorienterat och samtidigt fatta egna beslut. De tvingas att utifrån sina egna förutsättningar svara på frågor som vad? hur? och varför? Eleven tvingas också att från svaren på frågornaoavsett om själva resultatet är lyckat eller inte - lära sig att dra slutsatser och analysera. Det här ger eleven inte bara kunskap. utan också verktyg att använda och kapitalisera kunskapen i framtiden. Eleven vinner en "jag kan"-känsla som i många fall är avgörande om man vågar starta eget företag i framtiden. Om man har människor i sin närhet som är egenföretagare ökar man sina chanser att våga ta steget och bli egenföretagare. Detta är särskilt viktigt bland ungdomar som i större grad än vuxna påverkas av omgivande miljö och förebilder. Sommarlovsentreprenör genererar unga lokala förebilder som visar att det går att starta och driva eget företag. Det är viktigt att. genom aktivt pr-arbete. strategiskt placera dessa i media. Sommarlovsentreprenörprojektet i Uppsala har lyckats särskilt väl med detta vilket vi under rubriken Resultat. redogör vidare för.

6 '1 ~. 4. j hoi(;<~c :. ~ FJcJ~-~e; Projektet hade en - i förhållande till dess storlek - liten budget om SEK, varav Uppsala Kommun bidrog med SEK och var i och med detta den enskilt största finansiären. Övriga finansiärer var Svenskt Näringsliv, ALMI, Regionförbundet samt Länsförsäkringar. Utöver detta sponsrade SEB och Clarion Hotel Gillet med en halvdags säljutbildning och bankkonton till entreprenörerna respektive en veckas tillgång till konferenslokal. ytterligare sponsorer var Företagslotsen, Friskis & Svettis, SonyCenter, Relation och Drivhuset som sponsrade med lokal. ljudanläggning och priser i samband med avslutningsfesten S:CY [ycdcj Chi "ir Clr-~r;iiJ!r:;! Vi ser positivt på den stora bredd av finansiärer och sponsorer. Med detta visar man Uppsalas invånare i allmänhet, och projektets deltagare i synnerhet, att flera tungt vägande organisationer och företag tror på ungdomen och dess företagsamhet.

7 ~ :.,.Ut'1I11\I(LllV~.. ~ i~iti([pi(t.ntil( 5.0 REKRYIERI!\H3 Rekryteringen av entreprenörer påbörjades av ovan nämnda anledningar sex veckor innan utsatt datum för projektets star!, Arbetet blev följaktligen intensivt. Med hjälp av 2000st broschyrer och Ung Företagsamhets breda nätverk av företagsintresserade lärare kunde vi på kor! tid nå ut till en majoritet av Uppsalas gymnasieskolor. Rekryteringsprocessen fick ytterligare far! i och med att vi, efter aktivt pr-arbete, fick uppmärksamhet i UNT och Uppsalatidningen. Parallellt arbetade projektledningen ihärdigt med att besöka elever på skolorna och informera om möjligheten att välja att Sommarlovsentreprenör som sommarjobb. Intresset från eleverna var stor!. Tyvärr hade dock många redan planerat in sommaren med jobb och semestrar, något som naturligtvis försvårade arbetet. 5.) l))\!,:_:i(,l~'::'):-~' Vi genomförde över 60 telefonintenjuer och valde av dessa ut 40 personer vi ansåg vara lämpliga för programmet. Drivkraft och intresse för entreprenörskap var egenskaper som prioriterades, men vi lade även fokus på all rekrytera ungdomar som haft det tufft och tappat motivationen för arbete och studier. Vi ansåg att det var dessa personer som skulle behöva denna typ av utbildning allra mest. Under kick off-veckan valde dock några deltagare alt hoppa av på grund av bristande interesse och/eller praktiska förhinder. I och med att programmet påbörjats kunde nya deltagare inte ansluta. Slutligen var det 34st ungdomar som genomförde programmet. Mångfalden i gruppen var stor: killar, tjejer, svenskar med invandrarbakgrund, svenskfödda svenskar, drivna ungdomar, skoltrötta ungdomar och ungdomar med olika religiös tillhörighet var alla en del av gruppen. Något som alla dock hade gemensamt var deras ungdomliga nyfikenhet och vilja alt prova på egenföretagandet. 7

8 6.0 GfNOMf~ÖR;I\NOE I Clarion Hotel Gillets lokaler på Dragarbrunnsgatan arrangerades kick off-veckan. Veckans syfte var att skapa sammanhållning bland deltagarna, ge grundläggande kunskaper i och om företagande samt ge dem drivkraft att driva sitt företag i tre veckor. Under veckan arbetade vi till stor del praktiskt, där deltagarna gavs stort utrymme för kreativitet och eget initiativtagande. Besök från näringslivet förekom flera gånger per dag och entreprenörerna kunde därmed bolla sina ofta något naiva och djärva ideer med de mer erfarna bollplanken. Nedan följer en lista på de besökare/föreläsare vi hade under veckan: - Mohamad Hassan, ordförande i Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden Uppsala Kommun - Eva Ster/e, Näringslivschef Uppsala Kommun - Carin Bergh Wihed, Försäljning och Samarbetspartners på Länsförsäkringar Uppsala - Anders Eriksson, årets chef inom SEB-koncernen - Jonas Flodin, Kundservicechef SEB Uppsala - Melanie Cardew, Svenskt Näringsliv - Berit Bergström, Sveriges bästa UF-Iärare Viktor Linden, VD Eventgruppen UF (ett av Sveriges fem bästa UF-företag 2009), föreläsare - Ludwig Olofsson, ung framgångsrik entreprenör och professionell föreläsare - Jennie Claesson, Regionchef Ung Företagsamhet Uppsala - Elisa Skogsberg, Skatteverket Samtliga gäster har ställt upp kostnadsfritt och våra professionella föreläsare/utbildare har ställt upp till mycket låga kostnoder.

9 .1>"; l!uu'}.~~ \IH liial(lfjvs ~ lnt~lprlnur - Presentation av projektledare - Presentation av deltagare - Gemensam överenskommelse av mål och ordningsregler för programmet - Praktiska övningar: Teambuilding i Stadsparken samt reflektion - Föreläsning av Viktor Linden. ung entreprenör - Praktiskt övning: Entreprenörpyramiden (Open for Business) samt reflektion - Föreläsning Alexander Brännkärr: "Hur man bygger ett vinnande team" - Föreläsning Fredrik Hjorth: "Road Trade - Sverige runt på 1000 spänn" (www.roadtrade.se) - Praktisk övning: Brainstorming av affärsideer och presentation av resultat inför stor grupp samt reflektion - Uppdrag: Marknadsundersökning i city samt reflektion - Föreläsning: Ludwig Olofsson. ung entreprenör - Bildande av grupperiföretag - Eget arbete: Utveckling av affärsideer tillsammans med Carin Bergh Wihed. Melanie Cardew och Berit Bergström - Föreläsning: Elisa Skogsberg från Skatteverket - Uppdrag: Marknadsföra Sommarlovsentreprenör på valfritt sätt under 60min - Föreläsning: Jennie Claesson - Eget arbete: Utveckling av affärsideer tillsammans med Eva Sterte och Mohamad Hassan - Föreläsning Anders Eriksson: Försäljning - Feedback på affärsideer: Anders Eriksson - Besök på bank för tecknande av bankkonto - Presentation av affärsideer inför SEB och Svenskt Näringsliv - Utfärdande av certifikat o

10 7.0.AVSUJTNIN(:; För att få deltagarna att känna sig uppskattade. och för att skicka med dem lite extra självförtroende inför framtidens utmaningar. arrangerades en avslutningsfest iföretagslotsen lokaler på Salagatan. Fest innebar i det här fallet att samtliga finansiärer samt deltagare inbjöds för att pris skulle delas ut i tre kategorier; Bästa Sommarlovsentreprenörer. Bästa Kämparinsats samt Mest Kreativa Sommarlovsentreprenörer. Detta användes under utbildningen också som extra incitament för att få ungdomarna att kämpa även när det var tufft. Priserna till vinnarna bestod av ett terminskort på Friskis och Svettis och/eller en årsprenumeration på affärstidningen "Relation". Samtliga deltagare vann också en affärsutvecklingstimme hos Drivhuset. som ett led i att försöka sporra deltagarna till att fortsätta med sina verksamheter. Denna rådgivning är även i normala fall gratis. men genom att vi gav dem ett presentkort tror vi att chansen är större att de faktiskt utnyttjar chansen. Under buffemiddagen gavs deltagarna möjlighet att träffa finansiärerna och ge sin bild av projektet och dela med sig av de utmaningar de ställts inför. Detta tror vi var viktigt både för deltagarna och för finansiärerna. Transparens har under hela projektet varit ett nyckelord och vi tror att vi gav finansiärerna en chans att känna detta genom att låta ungdomarna med egna ord beskriva vad de upplevt. H.

11 8.0 RESULTAT tjänat lika mycket. eller mer. än den hade gjort på ett kommunalt feriearbete fått ett ökat självförtroende i att starta och driva projekt lärt sig att själva ta ansvar för arbetstider och rutiner lärt sig jobba målinriktat med fokus på att tjäna pengar snarare än att krångla med fackterminologi och byråkrati fått ett ökat intresse och förståelse för företagare och företagande praktiska kunskaper i försäljning, marknadsföring och bokföring motiverats att kämpa även när det har varit motvind Att strategiskt placera våra Sommarlovsentreprenörer i media har för oss varit en självklarhet. Fler unga lokala förebilder som inte bara vill starta eget - utan som också vågar starta egetbehövs, Projektet framhölls i: TV4 Uppland SR P4 Uppland UNT Uppsalatidningen Svenska Dagbladet Uppsala Kommun har i en särskild enkät frågat deltagarna hur nöjda de är med sitt val av sommarjobb, Resultatet är mycket positivt och rapporten att läsa i sin helhet finns som bilaga. Några punkter finner vi extra anmärkningsvärda: På frågan "kan du tänka dig att rekommendera Sommarlovsentreprenär till andra?" svarade 97 procent "Ja, absolut" och tre procent svarade "Ja. med tvekan", Ingen svarade "Nej". på en skala från 1-7 på frågan "Stöd från arrangörerna under projektet?" ger cirka 81 procent av deltagarna betyget 7, ytterligare 9 procent ger betyget 6, De delar som fått bra - men inte exceptionella resultat - är områden såsom information inför utbildningen och att man gärna hade haft mer tid på sig att välja affärside, Detta tyder på att vi. vid en eventuell fortsättning av Sommarlovsentreprenör, måste vara ute tidigare med både rekrytering och information kring konceptet. Nedan har vi kopierat in några av de svar i utvärdering som presenterades i citat-form, Citaten är tagna från rubriken "viktigaste lärdomar/erfarenheter", Att det inte alltid måste vara så svårt! Det är bara att sätta igång! " Framför allt att våga ta för sig, tänka i nya banor och se möjligheter i problemen, 1 1

12 Aldrig ge upp, kämpa, slit, starta många företag (något kommer lyckas), gör det roligt för dig själv, skapa mål. Det är lält alt tjäna snabba pengar om man kommer på en fiffig affärside och vågar ta kontakt med människor. De flesta reagerar positivt när man tar kontakt. Vi har fålt öva oss på alt tänka annorlunda än vi gjorde innan och alt se på saker ur olika vinklar. Det är också bra alt ledarna har berättat om sina egna erfarenheter så man känner alt de vet vad de pratar om. Man lär sig tänka på elt annorlunda sätt. Se det positiva i stället för det negativa. Även om vi bara är fyra unga tjejer kan vi åstadkomma mycke!, bara man vågar ta första steget. Man får inte vara rädd för att fråga sker. När jag tycker något är spännande och kul blir jag ibland nästan lite överambitiös. Jag trodde att det skulle vara betydligt svårare alt starta elt miniföretag än det var. Om man vill och envisas med att det ska gå så går det, det har jag verkligen förstålt nu. Jag har större tro på mig själv, alt en ide jag har själv eller tillsammans med några andra går alt långt spinna vidare på och förhoppningsvis så småningom göra verklighet av. Det har varit otroligt roligt att träffa så många olika sorters människor och få en liten inblick i hur de bor och lever, en bonus som har gjort det kul när vi varit trölta och slut efter allt fysiskt arbete. Alt jag kan om jag försöker. Det är inte för svårt för mig. Viktigast för oss blev helt klart alt fortsälta kämpa och vara "hungriga" under den tid det var tomt på arbete och kunder. I ett sånt läge är det viktigt att peppa varandra till alt fortsätta slita istället för alt dra ner varandra. En annan sak som är viktig är bra kundbemötande. Har vi gjort elt bra arbete och skapat förtroende hos kunden sprider sig delta som ringar på valtnet, vilket vi snabbt märkte. Delta gav oss många nya kunder. Tro på sig själv, inte ge upp. TÄNKA POSITIVT är viktigast! Det är min vilja och kreativitet som förverkligar mina drömmar. Alt kämpa och kunna ta ett nej. 1~

13 9.0 SLUTSATSER OCH KOMMENTAr~ER Projektet kom igång sent. Om Sommarlovsentreprenör arrangeras nästa år, vilket vi hoppas, skall rekrytering påbörjas mycket tidigare - gärna redan i början av vårterminen. ::; ) i{,." "'!l: j'.," ';!,1;-, Några deltagare valde att i början av programmet hoppa av. Någon kände inte att programmet passade dem och ett annat exempel är en person som under utbildningsveckan fick jobb i Norge. Att så sker är, vid ett deltagarantal på 40 personer, inte anmärkningsvärt och vi får därför räkna med att det sker igen vid ett eventuellt framtida Sommarlovsentreprenör. Det verkliga problemet är inte att folk hoppar av utan snarare att en ny plats inte kan tillsättas allt för långt in i utbildningen. 'i" Aktiviteten för Sommarlovsentreprenörerna på webben har i år varit obefintlig. Detta är synd då ungdomar idag på ett mycket effektivt sätt själva till exempel kan blogga om sina framgångar och hinder, eller hjälpa andra med ideer och feedback. Om Sommarlovsentreprenör arrangeras igen föreslår vi därför att en hemsida tas fram där deltagarna kan blogga för att sprida sina ideer och agera förebilder för andra ungdomar, samtidigt som de får träna sig i att marknadsföra sig på webben. Hemsidan kan också användas som ett verktyg att inför projektets start nå ut med information angående utbildningen och dess rekrytering mm, något som vi från utvärderingen kan dra slutsatser om behövs. I övrigt tror vi att det är bra att koppla samman projektet med andra sociala medier såsom Facebook. Dessa är bra inte bara för att marknadsföra förebilderna och projektet till andra jämnåriga utan också för att deltagarna ska få lära känna varandra och kunna kommunicera effektiv!.

14 A :/uu\! ~,;limmaiilijvs.. ~ ENTREPRENbR 10.0 BILAGA (J'/ Ui)PS(:!O KCJ'Y1:r l ):' Efter att Sommarlovsentreprenör slutfördes i augusti genomförde utbildnings- och arbetsmarknadskontoret på Uppsala Kommun en undersökning bland de sommarlovsentreprenörer som deltagit i programmet. Deltagarna fick svara på en rad frågorbland annat om hur de upplevt programmet och vad de lärt sig. Hela denna undersökning finns som bilaga till den här rapporten. 14

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 8 Ks 7 Au 169 Dnr 224/2010-101 Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga Från Sandra Åhs, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

XFUN. Projektförslag. Förberett för: to Whom it may koncern Bearbetat av: Lars Lindmark, Konsult 23 juli 2014 Förslagsnummer: 123 45 67

XFUN. Projektförslag. Förberett för: to Whom it may koncern Bearbetat av: Lars Lindmark, Konsult 23 juli 2014 Förslagsnummer: 123 45 67 XFUN Projektförslag Förberett för: to Whom it may koncern Bearbetat av: Lars Lindmark, Konsult 23 juli 2014 Förslagsnummer: 123 45 67 XKIUBE HUVUDSAMMANFATTNING Syfte Intresset för naturvetenskap och ingenjörsutbildningar

Läs mer

Leader och Sommarlovsentreprenör unga entreprenörer på landsbygden

Leader och Sommarlovsentreprenör unga entreprenörer på landsbygden Leader och Sommarlovsentreprenör unga entreprenörer på landsbygden Leader och Sommarlovsentreprenörer för unga på landsbygden! Minst fyra olika Leaderområden har i år drivit Sommarlovsentreprenörer (SLE).

Läs mer

Projektplan för Ferie Företagarna

Projektplan för Ferie Företagarna 1. Projektnamn Ferie Företagarna 2. Projektidé Att utveckla och stimulera deltagarnas kunskaper i entreprenörskap genom att starta och driva ett företag som sommarjobb. Hjälpa deltagarna med en resursfördelning

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Ung Företagsamhet Dalarna Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Program 09:00 Presentation Introduktion av UF Kaffe Affärsidé Grupp/UF-företag Affärsplan Lunch Driva Avveckla Kaffe UF-lärarrollen Avslutande

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Sommarlovsentreprenör 2008

Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 i Söderhamns kommun För andra året i rad genomfördes projektet Sommarlovsentreprenör i Söderhamns kommun. Syftet med projektet är att öka ungas intresse

Läs mer

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Första gången jag kom i kontakt med termen entreprenörskap och Ung företagsamhet var när jag läste till lärare på Malmö högskola.

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

SOMMARLOVSENTREPRENÖR

SOMMARLOVSENTREPRENÖR SLUTRAPPORT SOMMARLOVSENTREPRENÖR Norsjö 2011 KONCEPTET SOMMARLOVSENTREPRENÖR Sommarlovsentreprenör är ett koncept som vänder sig till ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. Programmet syftar till att

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Sommarlovsentreprenörer Motion (2015:32) av Maria Danielsson (-)

Sommarlovsentreprenörer Motion (2015:32) av Maria Danielsson (-) Utlåtande 2016:63 RIII (Dnr 106-873/2015) Sommarlovsentreprenörer Motion (2015:32) av Maria Danielsson (-) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:32) av Maria Danielsson

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Roligaste Sommarjobbet 2014

Roligaste Sommarjobbet 2014 Roligaste Sommarjobbet Q Vilket program har du deltagit i? Svarade: Hoppade över: RS Nacka sv al RS Arboga/Köping/Kungsör RS Avesta RS Enköping RS Falun RS Heby RS Håbo RS Mora RS Nacka RS Sigtuna RS Skövde

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt!

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Funderar du på att starta eget? Här är goda råd gratis. Arbetet från idé till uppstart kan vara mödosam. Under den processen kan det kännas tryggt

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Sommarjobb i Nacka 2015

Sommarjobb i Nacka 2015 UTVÄRDERING Sommarjobb i Nacka 2015 Sommarjobb i Nacka Inledning Nacka kommun erbjuder sedan några år tillbaka sommarjobb till ungdomar. En första kontakt med arbetsmarknaden är oerhört viktig för alla

Läs mer

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och Filmfakta Ämne: Arbetsliv, Företagsekonomi, Entreprenörskp Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: Fem filmer x ca. 15 = totalt ca. 80 minuter Svenskt tal Producent: Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia

Läs mer

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Morgondagens entreprenörer finns i dagens skolor. Därför har Ung Företagsamhet en tydlig vision: Vi ska vara bäst i Sverige på att ge unga människor

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

RÅDGIVARGUIDE TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR. Under året kommer dina elever att starta, driva och avveckla ett företag. DIG FÖR SVERIGES FRAMTID.

RÅDGIVARGUIDE TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR. Under året kommer dina elever att starta, driva och avveckla ett företag. DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. ungforetagsamhet.se RÅDGIVARGUIDE ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE INOM UNG FÖRETAGSAMHET Under året kommer dina elever att starta, driva

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 Individuellt val på De Geer för 2:orna fredagen den 11 mars är inställda

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

KRAFT TRÄNING RESULTAT FÖR ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE

KRAFT TRÄNING RESULTAT FÖR ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE KRAFT & RESULTAT TRÄNING FÖR ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! Denna Kraft & Resultat Träning syftar till att göra dig kapabel att leda ditt företag alt.

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID.

ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Tack för ditt engagemang för

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

INNOVATION CAMP. 9-10 november 2010, Campus Norrköping. Koncept, praktiska detaljer program

INNOVATION CAMP. 9-10 november 2010, Campus Norrköping. Koncept, praktiska detaljer program INNOVATION CAMP 9-10 november 2010, Campus Norrköping Koncept, praktiska detaljer program & Innovation Camp BAKGRUND Innovation Camp är ett koncept som riktar sig till gymnasieungdomar. Under 24 timmar

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall Omar Barsom på sitt kontor Vad är en talang, hur definierar du det? En utvecklare med nya idéer och inspiration. En inspiratör! Hur utvecklas

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

Tillväxt Trosa. Kompetensutveckling för småföretag i samverkan

Tillväxt Trosa. Kompetensutveckling för småföretag i samverkan Tillväxt Trosa Kompetensutveckling för småföretag i samverkan Resultat Projekt Tillväxt Trosa har genomförts för att ge småföretagare och deras personal tillgång till högkvalitativ kompetensutveckling.

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Vad är entreprenöriellt lärande? Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Genom stimulans, annars tappar man motivationen. Det är som i träning, man måste uppmuntras genom träning med likasinnade.

Genom stimulans, annars tappar man motivationen. Det är som i träning, man måste uppmuntras genom träning med likasinnade. INTERVJU MED JOHAN WIKSTRÖM, kommunikationsbyrån Genomtänkt (årets studentföretagare 2016) Vad är en talang, hur definierar du det? Kvalitéer och en förmåga att använda dessa. Talangen är kanske inte alltid

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG ARVIKA 12-03-29 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 29 mars 2012 Insamlingsperiod

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Linda Stenkilsson Samordnare för Skola Näringsliv i Ljungby Kommun Matte i Ljungby - Två matteböcker har tagits fram under 1 års tid med hjälp av

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

måndag 28 oktober 13 Aktiva Studenter på KTH

måndag 28 oktober 13 Aktiva Studenter på KTH Aktiva Studenter på KTH Leg.Naprapat Gruppträningsinstruktör Projektledare jessica@careofsthlm.se Aktiebolag & Idrottsförening Skola Aktiva Studenter Varför? Målet är att få fysiskt inaktiva studenter

Läs mer

Partnerskap Ung Företagsamhet i Uppsala län

Partnerskap Ung Företagsamhet i Uppsala län KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2014-05-22 UAN-2014-0274 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Partnerskap Ung Företagsamhet i Uppsala

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Kundundersökning 2010

Kundundersökning 2010 Kundundersökning Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008- Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se Slutrapport 2014-11-31 Antal deltagare under hela projektet: 24 Antal deltagare under 35 år: 2 Antal deltagare med utländsk härkomst: 0 Antal nystartade företag inom projekttiden: 2 Syfte Syftet med projektet

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet.

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. -Nik Märak, en av deltagarna på redovisningsträffen Inspirations- och redovisningsträff, Stockholm 2011-08-17 Text: Lina Olofsson Dagens

Läs mer

Sveriges högsta ungdomsarbetslöshet

Sveriges högsta ungdomsarbetslöshet Sveriges högsta ungdomsarbetslöshet Ronneby kommun har sedan slutet av 2012 toppat listan av kommuner med högst ungdomsarbetslöshet i Sverige. Trots ett flertal försök till arbetsmarknadsinsatser i samverkan

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

Kunskapskrav, sid 1 [6] för kursen entreprenörskap, 100 p

Kunskapskrav, sid 1 [6] för kursen entreprenörskap, 100 p Kunskapskrav, sid 1 [6] Betyg E Betyg C Betyg A Entreprenörskap Du redogör, med hjälp av några exempel, översiktligt för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen.

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012

Entreprenörskapsbarometern 2012 Entreprenörskapsbarometern 2012 län 1 Om undersökningen Barometern 2012 Attitydundersökning Telefonintervjuer 13 000 svarande 18-70 år Genomförts tidigare 2 Mer om undersökningen Stratifierad på kön, ålder

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012

Entreprenörskapsbarometern 2012 Entreprenörskapsbarometern 2012 s län 1 Om undersökningen Barometern 2012 Attitydundersökning Telefonintervjuer 13 000 svarande 18-70 år Genomförts tidigare 2 Mer om undersökningen Stratifierad på kön,

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Entreprenörskap i Gymnasieskolan

Entreprenörskap i Gymnasieskolan Jan Schierbeck Entreprenörskap i Gymnasieskolan Undervisningsråd Skolverket Ansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet Innehåll Allmänt om Entreprenörskap Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap inom GY2007

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer