DIN NATURLIGA PARTNER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIN NATURLIGA PARTNER"

Transkript

1 4.14 DIN NATURLIGA PARTNER Utomhuspedagogik Skogen i Skolan flyttar klassrummet ut i skogen. Sidan 2 Förädling Även plantor har släktträd. Sidan 4 5 Vintervägar Transporter av virke över myrar och våtmarker. Sidan 6

2 En skolskog i Malå, Västerbotten Foto: Erika Nilsson. Fredsborgsskolan i Åkersberga, vinnare av Skogens Mästare i Region Mälardalen Foto: Gunilla Häggström. Frestaskolans femteklassare rustar upp vindskyddet under en skogsdag Foto: Gunilla Häggström. SVERIGES FRAMTID BEHÖVER FRISK LUFT Skogen i Skolan är ett verktyg för lärarna att använda sig av naturen i undervisningen! Förra året fyllde Skogen i Skolan 40 år och under denna period har många tusen barn fått kliva ut ur klassrummet och in i skogen för att lära sig matematik, biologi och samhällskunskap! Läromedel Skogen i Skolan har tagit fram läromedel som är anpassade efter läroplanen för både Förskolan och Grundskolan. Lärarna kan alltså hålla en stor del av undervisningen av vissa ämnen utomhus, så kallad utomhuspedagogik. I läromedlen får de tips på hur de kan använda skogen som klassrum, ha skogen som verktyg och även hur de kan ta med skogen in i skolans lokaler. Läromedel för olika åldersgrupper, anpassade efter respektive läroplan SKOGENS MÄSTARE Skogen i Skolan bjuder in 7e klassare att vara med i en tävling där klassen kan vinna pengar. Tävlingen går ut på att klassen under läsåret går igenom vissa av läromedlen och sedan gör ett prov på dessa. De bästa klasserna får sedan komma på en final, som oftast sker på ett naturbruksgymnasium i det område tävlingen hålls. Det är hittills 4 av de 10 regionerna runt om i landet som haft denna tävling, men fler blir det nog nästa år. SKOGSKOLLO Skogskollo är ett sätt att väcka flickors intresse för skogen och ge dem möjlighet att träffa kompetenta kvinnor från olika områden inom skogssektorn. Under tre dagar i augusti får tjejer prova på olika aktiviteter med skogen som tema. Målet är att skapa förutsättningar för ökad jämställdhet i skogsnäringen. Skogskollo arrangerades bland annat av Region Dalarna-Gävleborg, på Järvzoo i Hälsingland. BillerudKorsnäs var där för att prata om trädens väg från skogen till papper och kartong. Faktaruta Startade 1973 Nationellt kansli i Stockholm 10 regioner runt om i landet, med varsin styrgrupp och anställd samordnare Finns på Twitter och Facebook Webbplats: skogeniskolan.se Verksamhetssamordnare Nationella kansliet Åsa Godeau, BillerudKorsnäs kontakt är Johanna Ydringer, billerudkorsnas.com, SKOLSKOGAR Du som skogsägare kan bidra till denna unika verksamhet! Skogen i Skolan hjälper skolor att anordna skolskogar där undervisning kan bedrivas, självklart helst i anslutning till skolorna. Skolorna får även hjälp med att upprätta kontrakt med markägare, tips på vad man kan göra i en skolskog samt material i form av en låda. Lådan innehåller bland annat höjdmätare som man kan mäta höjden på träd med, mätband, såg, kniv, rep, snören, snitselband, röjsnöre, första förband, läromedel, trätrissa med olika trädslag och dessutom en mängd roliga och givande övningar att arbeta med i skolskogen. LÄRARKURSER Skogen i Skolan anordnar kurser för lärare i utomhuspedagogik, baserat på de läromedel som tagits fram. Både dagsoch flerdagskurser anordnas. Elever som får en del av undervisningen utomhus blir mer engagerade, samarbetar bättre och lär sig mer. Gå in på Skogen i Skolans webbplats för att hitta kontaktpersoner för just din region. På webbplatsen kan du också hitta alla läromedel, tips på hur du kan göra en skolskog, en övningsdatabas och mycket mer. Johanna Ydringer Verksamhetsutvecklare 2

3 SKOGSÄGARWEBBEN: ALL INFORMATION OM DIN VIRKESAFFÄR Nu lanserar vi Skogsägarwebben! Där får du koll på dina virkesaffärer med BillerudKorsnäs, såväl pågående som avslutade. Tjänsten går igång vid årsskiftet och om du vill kan du redan nu anmäla ditt intresse till din virkesköpare. I annat fall kommer du att få ett brev i slutet av året med förfrågan om du vill ansluta dig. Med din personliga inloggning kan du sedan se alla dina affärer och uppdrag hos oss. För att få alla dina skogliga uppgifter samlade på samma ställe kan du även lägga in din skogsbruksplan på skogsägarwebben. Då blir det ännu lättare att hålla koll på vad som är gjort, och var! Du som är leverantör till oss, hör av dig till en av våra virkesköpare så hjälper vi dig att lägga upp ett personligt konto. Lars-Erik Busk Ansvarig lokala köp Framtidstro Detta nummer handlar mycket om framtida generationer, både mänskliga och skogliga. Det rimmar väl med den framtidstro som finns hos skogsägarna. Årets Skogsbarometer har precis presenterats. Det är en årlig Sifoundersökningen bland landets skogs ägare från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna. Den visar att skogsägarna tror på att äga skog; mer än hälften skulle köpa mer om de hade möjlighet! Man tror också på ökade priser på sågtimmer, massaved och skogsfastigheter. Men det är inte snabba pengar som lockar. Mjuka faktorer som jakt, rekreation och känslan av att äga skog anses av 51 procent som den viktigaste faktorn för ägandet, ca en tredjedel tycker främst att det är en god långsiktig investering och endast 11 procent tycker att en god löpande avkastning är det som betyder mest. Resultatet känns bra, tycker jag! Det finns en mångfald bland skogsägandet som ger trygghet för framtiden! Med den förvissningen knyter vi nu ihop säcken efter ett händelserikt år och tackar alla våra leverantörer för ett fantastiskt samarbete! God jul! Caroline Rothpfeffer Ansvarig utgivare På vår hemsida hittar du en länk till Skogsägarwebben. VISSTE DU ATT Världens äldsta nu levande träd finns i Sverige? Det är en gran som växer på Fulufjället i Dalarna och är 9500 år! Denna individ har kunnat fortleva genom vegetativ förökning, dvs. grenar som haft kontakt med marken har kunnat slå rot, och har därigenom varit samma genetiska individ i 9500 år! Granen har fått namnet Old Tjikko efter upptäckaren Leif Kullmans hund Tjikko. I White Mountain i Nordamerika har det tidigare funnit år gamla levande Bristlecone Pine. Där har man kunnat räkna årsringarna i stammen, men denna art har inte förmågan till vegetativ förökning. Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs Skog Ansvarig utgivare: Caroline Rothpfeffer, Miljöchef BillerudKorsnäs Skog Redaktionsgrupp Caroline Rothpfeffer Nils-Olov Eklund, virkesköpare Södra Dalarna Fredrik Ryd, virkesköpare Frövi Patrik Hellblom, virkesköpare Sala Patrik Fredriksson, virkesköpare Gävle Johanna Ydringer, verksamhetsutvecklare Jörgen Wikström, virkesköpare Norrbotten Lars-Erik Busk, ansvarig för Lokala Köp Layout: Byrå4, Uppsala Tryck: Sandvikens Tryckeri 3

4 TREDJE GENERATIONENS FÖRÄDLADE PLANTOR ÄR SNART HÄR! Har du nyligen tecknat ett virkeskontrakt med föryngringsavverkning eller avser att göra det snart? Då kan du, om du har tur, få plantor från tredje förädlingsgenerationen när det är dags att återbeskoga. Dessa börjar komma ut på marknaden och väntas öka i tillgång inom 5 10 år för att täcka ca hälften av Sveriges behov av plantor runt För varje generation förädlade plantor ökar tillväxten, den senaste tre0-plantan väntas ha ca 20 % högre tillväxt än plantor från naturliga bestånd. Att plantera förädlade plantor är som att byta till skog med bättre bonitet; skogen växer fortare, gallringarna kommer tidigare och omloppstiden blir kortare. Allt detta samtidigt som effekterna på natur och miljö är små. Parallellt med tillväxten har förädlingen också fokuserat kvalitet (t ex mindre kvistar) och på att få fram träd som är mer motståndskraftiga mot skadegörare. I förlängningen kan detta leda till bättre kvalitet i föryngringarna och modifierad skogsskötsel. Till exempel kan man minska plantantalet då fler plantor överlever tack vare bättre härdighet. Användning av förädlade plantor är kanske den i särklass mest effektiva Fröplantage. Foto: Erik Viklund. åtgärden för ökad skogstillväxt. Merkostnaden är försumbar och det krävs inte någon speciell kunskap. Andra tillväxthöjande metoder som gödsling kräver kunskap, planering och tillgång till investeringskapital. Markvärdet ökar Diagrammet nedan visar hur andra generationens plantor med ca 12 % förädlingsvinst kan påverka volymtillväxt och ekonomi i ett granbestånd. De förädlade plantorna ökar medeltillväxten och förkortar omloppstiden med 7 år. Markvärdet ökar med ca 50 %. Det är således mer lönsamt att avverka bestånden tidigare än att bygga upp stora virkesförråd under en längre omloppstid. Förädling började med urval av plusträd i skogen och bedrivs sedan i de återkommande stegen testning, urval och korsning för att generera en ny förädlingsgeneration för testning o.s.v. I varje generation väljs de bästa träden även ut för massförökning i t.ex. fröplantager. Förädling av skogsplantor Skogsträdsförädling har bedrivits organiserat i Sverige sedan 1936 då Föreningen för växtförädling av skogsträd bildades. I dag bedrivs det operativa förädlingsarbetet av Skogforsk på uppdrag av svenskt skogsbruk och samhället. Förädlingen för gran och tall bedrivs enligt principen i bilden nedan, i drygt 20 separata populationer per trädslag som är fördelade för att täcka landets olika klimat. Sveriges förädlingsstrategi är upplagd och dimensionerad för att uthålligt både förädla viktiga trädegenskaper och bevara den genetiska diversiteten. Träden anpassas till både nuvarande och framtida klimat. Den genetiska vinsten ökar efterhand 4

5 m 3 sk/ha Förädlade plantor 12 % Oförädlade plantor Tid, år som förädlingsarbetet fortgår. Den slutliga och viktigaste aktiviteten i förädlingskedjan är att det förädlade materialet omsätts till skogsplantor. I Sverige ansvarar skogsbrukets intressenter för produktionen av skogsodlingsmaterial. Den vanliga metoden är att anlägga fröplantager där de bästa träden korsas med varandra. Nu väntas som sagt produktionen ur tredje generationens förädling. Den väntas öka tillväxten med ca 20%. Priset blir några ören mer per planta, men den i sammanhanget försumbara kostnaden är väldigt väl investerade pengar. Så rådet till alla skogsägare som ska plantera måste bli att alltid se till att få det bäst lämpade förädlade plantmaterialet som finns tillgängligt, före att förhandla till sig den billigaste plantan. Exempel på resultat från kalkylverktyg på Kunskap Direkt som visar virkesförrådets utveckling för oförädlade och förädlade plantor i ett granbestånd med ståndortsindex H m. Jörgen Wikström Virkesköpare Norrbotten EN KUBIK ÄR UNIK OCH INTE NÅGON ANNAN LIK Skogsbruket innehåller en mängd mått som kan vara lite förvirrande för den ovane. De mest förekommande kubikmetrarna presenteras nedan. Skogskubikmeter (m 3 sk) Ett mått på stående skog med vilket avses all stamved ovanför stubben. Grenar ingår inte. Måttet används vid inventering och taxering av skog. Kubikmeter fast på bark (m 3 f pb) Anger vedvolym inklusive bark på kapade och kvistade stockar. m 3 to Kubikmeter fast mått under bark (m 3 f ub) Anger vedvolym exklusive bark på kapade och kvistade stockar. Massaved säljs i detta mått. Kubikmeter travat (m 3 t) När man talar om travat mått, avses som regel, volymer inklusive bark. Frakt av timmer och massaved bedöms i travat mått. Man räknar då med en vedvolym % (fast volym) som beror på det travade virkets grovlek och trädslag. Lövträ har lägre fastvolym än barrträ. Klen diameter, krokig ved, slarvig travning, avverkningsrester, snö eller rotben i traven, medför lägre fastvolym i traven. m 3 fub Kubikmeter toppmätt under bark (m 3 to) Ett mått som utgår från toppändens diameter under bark vilken bildar en cylinder genom hela stocken. Resten av veden, det vill säga det som ligger utanför toppcylindern, blir flis som säljs till massaindustrin eller eldas upp. Sågtimmer mäts in toppmätt. Enheten används därmed i timmerprislistorna. Kubikmeter stjälpt mått (m 3 s) Flis mäts in som m 3 s, stjälpt eller löst mått. Nuförtiden väger man ofta flisen och beräknar torrsubstanshalten genom provtagning i lasset. Flistransportörer räknar med stjälpt mått när de lastar sina fordon. Källa: skogssverige.se I BillerudKorsnäs virkesprislistor går vi över till att ange priset för timmer i m 3 fub istället för m 3 to. En m 3 to motsvarar 1,2 m 3 fub eftersom hela volymen i rotänden räknas med. Volymen per betalad krona ökar i samma utsträckning, vilket gör att 100 kr/m 3 to ger 83 kr/m 3 fub, priset per stock blir dock detsamma. Patrik Hellblom Virkesköpare Sala, Heby, Västerås 5

6 VINTERVÄGAR Hur gör man för att kunna bruka skogar som ligger bortanför våtoch myrmarker? En metod som har använts länge inom skogsbruket, är trampade vintervägar. De gör det lönsamt att avverka bestånd som ligger otillgängligt och där ordinär vägbrytning inte är något bra alternativ. En vinterväg är körbar endast på vintern och kan se ut på olika sätt. Det kan vara en befintlig väg där bärigheten inte klarar av tung transport, en nyanläggning på myrar eller annan öppen mark eller en ren isväg över ett vattendrag. Den sistnämnda ska användas endast i undan tagsfall då det är förenat med mycket stora risker. Alla vägar har en gemensam faktor; börja planera i god tid för att få ner kylan i vägkroppen. Hur gör man? Att göra en vinterväg kräver stor erfarenhet och kunskap. Redan i början av den kalla säsongen, när det kommit ca cm snö och första riktiga ihållande kylan kommer är det lämpligt att åka ut med ett lättare fordon som en snöskoter eller en pistmaskin och börja trampa ihop det isolerande lagret av gräs och mossa. När tjälen kommit en bit ner i marken kan större och tyngre fordon börja trampa och sedan snöröja vägen. Risken kan vara att trampningen tinar upp om vägen får ligga för länge under snö. Snödjupet bör inte överskrida 3 dm. Det är mycket viktigt att vägen är bred över myrmark annars kan vägen tippa vid belastning, eftersom vägen flyter som ett isflak på myren. Bredden måste vara minst m för lastbilstrafik och meter för skotning. Mark som är riktigt blöt undviks efter som de är att jämföra med isväg. En tumregel är att det ska var möjligt att gå över hela den tänkta vägytan i stövlar på barmark. Riktigt torra myrar kan också skapa problem då dessa har svårt att frysa ihop ordentligt och därmed får dålig bärighet. Samordningsvinster En vinterväg är ett projekt som löper över kort period av säsongen. Det kan vara förenat med ganska stor kostnad att anlägga vägen. Ca 25 kr per meter kan en väg kosta. Därför är det viktigt att försöka sprida ut denna kostnad på så många kubikmeter avverkad skog som möjligt. Har du en vinterväg nära din skog kan det vara lönsamt att avverka just då. Ta kontakt med din virkesköpare, denne kan hjälpa till med att samordna avverkningar inom området och få med så många som möjligt i projektet. BillerudKorsnäs använder sig också av kunnig personal och entreprenörer när denna typ av vägar ska anläggas så att säkerheten blir den bästa! Mats Johansson, West Valley Logging med en pistmaskin. Nils-Olof Eklund Virkesköpare Leksand, Falun, Hedemora 6

7 AKTUELLA FRÅGAN Ändringar i Skogsvårdslagen Den 1 september i år gick några lagändringar igenom som kan påverka alla som äger och brukar skog. Lättnader i ransoneringsreglerna Hittills har gällt att på brukningsenheter större än 50 ha skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer är hälften av arealen består av kalmark och skog yngre än 20 år. För brukningsenheter mindre än 50 ha har det inte funnits någon sådan begränsning. För att undvika den tröskeleffekt som uppstått för brukningsenheter strax över 50 ha görs nu ett tillägg om att andelen kalmark och skog yngre än 20 år får uppgå till 50 ha, d v s även för brukningsenheter över 50 ha. Avverkningsanmälans giltighetstid Sedan tidigare gäller att en avverkningsanmälan är giltig i tre år från det att den kom in till Skogsstyrelsen. Giltighetstiden förlängs nu till fem år. Den förlängda giltighetstiden gäller inte bara nya anmälningar utan även sådana som kommit in till Skogstyrelsen från och med 1 september Föreläggande eller förbud utan föregående råd Skogsstyrelsen får utfärda ett föreläggande eller förbud utan att först ha lämnat ett råd (vägledning) som inte följts. Tidigare har ett råd behövt lämnas innan föreläggande meddelas utom i brådskande fall eller när det behövts för att bevara natur- eller kulturmiljövärden, eller när det annars funnits särskilda skäl. Förenklad kartredovisning av skyddsdiken Enligt hittills gällande regler gäller att en anmälan om skyddsdikning ska innehålla en karta eller kartskiss över det planerade dikets sträckning. Ändringarna innebär att anmälan istället endast behöver innehålla en karta över det område som avses att skyddsdikas och att skyddsdikets utlopp eller avslut ska markeras på kartan. Patrik Hellblom Virkesköpare Sala, Heby, Västerås BILLERUD FIBREFORM DET FORMBARA PAPPERET BillerudKorsnäs tillverkar ett papper som är töjbart, FibreForm. Töjbarheten gör det möjligt att formpressa förpackningar. Därmed kan traditionella plastförpackningar fasas ut till förmån för de mer miljövänliga i papper. Tänk dig att inte behöva köpa köttfärs eller dricka i plastförpackningar gjorda på fossila material utan i en förnybar förpackning. Nu finns tekniken för formpressat papper vilket gör det möjligt att tillverka denna typ av förpackningar av papper! Hemligheten bakom FibreForm är dess höga töjbarhet, den går att formpressa, vilket öppnar dörrarna till en mängd unika förpackningslösningar med spännande, naturliga former och djupa präglingar. Pappret kan formas i befintliga termoformningslinjer utan kostsamma investeringar. Därmed kan t ex plasttråg till smörgåsskinka lätt bytas ut till kartong, vilket minskar miljöbelastningen. Papperets miljövärde är betydande då det kan ersätta plastförpackningar gjorda på fossila råvaror! FibreForm är tillverkat av 100 % fiber från skogen och är därför godkänt för direktkontakt med livsmedel. Caroline Rothpfeffer Ansvarig utgivare 7

Verktygslåda. för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket

Verktygslåda. för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket Verktygslåda för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket 1 Målinriktat skogsbruk Planera ditt skogsföretag Att vara skogsägare är att vara företagare. Att vara företagare är som att köra bil. Först måste du

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Gallringskvitto i praktiken Korsnäs gallringskvitto innehåller två delar, en beståndskarta och en beståndsbeskrivning och dessa beskriver hur din skog ser ut efter en gallring.

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka beståndsavveckling skördetid Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med verksamhet

Läs mer

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2009 Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln Skogsförvaltning i världsklass GPS: Hela fastigheten i fickan Jordkast och flottholmar LEDAREN En riktig skogsägare Bilden

Läs mer

&MASKIN MÄNNISKA. Skogschefer gör ert jobb! Mindre markskador SPRÄNGER GRÄNSERNA. Flerträd och griptilt. Superlyft för produktiviteten

&MASKIN MÄNNISKA. Skogschefer gör ert jobb! Mindre markskador SPRÄNGER GRÄNSERNA. Flerträd och griptilt. Superlyft för produktiviteten Nr 1 2011 FORSKNING FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK PROFILEN EINAR KARLSSON: Skogschefer gör ert jobb! projekt som räddar 5lönsamheten SKOGFORSK TESTAR: Flerträd och griptilt AUTOMATION: Superlyft för produktiviteten

Läs mer

Barkbok Landdshypotek

Barkbok Landdshypotek Barkbok Landdshypotek En del har sina pengar på banken, för säkerhets skull. Andra placerar dem i aktier, för lönsamhetens skull. Ytterligare andra väljer konst och antikviteter, för kulturen och nöjets

Läs mer

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna.

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna. 4 2011 Läs mer på www.sveaskog.se Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. Lennart Svensson, Gyllsjö Träindustri, och Bengt Börjesson, Sveaskog. proffs på pall Lastpallen har revolutionerat

Läs mer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer Satsning på digitaltryck i USA Så skapades Sportbladet i rosa De sparar pengar genom tidig röjning affärer och skog från holmen-koncernen Nummer 2 2013 Tema / EU:s påverkan på svensk skog Aktuellt/ Holmen

Läs mer

han sitter med gott samvete

han sitter med gott samvete 2 2011 Läs mer på www.sveaskog.se han sitter med gott samvete Joakim Andersson är marknadschef på Hillerstorps Trä. De har valt att sälja trädgårdsmöbler som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Flera

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009 Även liten skog är guld värd Höjda virkespriser Hyggesfritt är lagligt Vinn ett ögonblick Ledaren Älg ska förvaltas lokalt, klokt och i samförstånd I juni överlämnade

Läs mer

Dags att deklarera. Per pluggar det digitala skogsbruket. Gallra rätt och tjäna mer. 5 sidor tips. Nr 1 2009

Dags att deklarera. Per pluggar det digitala skogsbruket. Gallra rätt och tjäna mer. 5 sidor tips. Nr 1 2009 Nr 1 2009 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 5 sidor tips Dags att deklarera Gallra rätt och tjäna mer Per pluggar det digitala skogsbruket lastbil lastbil Rekordlång

Läs mer

LokalEko. Problem och möjligheter när klimatet blir varmare. Västmanlands distrikt

LokalEko. Problem och möjligheter när klimatet blir varmare. Västmanlands distrikt LokalEko 4 2012 Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kommuner Västmanlands distrikt Problem och möjligheter när klimatet blir varmare

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Lokaleko. Det är tio år sedan Gudrun. Jag har reflekterat en hel del kring. Kronobergs distrikt

Lokaleko. Det är tio år sedan Gudrun. Jag har reflekterat en hel del kring. Kronobergs distrikt Lokaleko Information från Skogsstyrelsen Nummer 2 I 2015 Kronobergs distrikt Ledare. Jerker Bergdahl, Stf. DISTRIKTSCHEf Det är tio år sedan Gudrun De mest lyckade föryngringarna efter stormen Gudrun är

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

FÖRSVARA DIG MOT INSEKTSANGREPP TEMA: INSEKTSANGREPP OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

FÖRSVARA DIG MOT INSEKTSANGREPP TEMA: INSEKTSANGREPP OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER B SVERIGE PORTO BETALT NR 1 2006 FÖRSVARA DIG MOT INSEKTSANGREPP TEMA: INSEKTSANGREPP OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Kungabesöket SID 3 Markberedning SID 4 Risker för insektsangrepp SID 8 Militär radar i jakten

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 6 december 2013 Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel Julkrans med material från

Läs mer

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé Nr 2 2013 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms succé Hur smidig vill du ha din gallringsskotare? Minst plats tar förstås John Deere 810E. Ett annat mycket smidigt alternativ

Läs mer

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen. Skogsskötselserien Skogsträdsförädling 2010

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen. Skogsskötselserien Skogsträdsförädling 2010 SKOGSTRÄDSFÖRÄDLING SKOGSSTYRELSEN SKOGSINDUSTRIERNA SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LRF SKOGSÄGARNA 1 Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan

Läs mer

Lokalproducerat. Myggfri. Norrskog on time. Pärlugglor hjälper dig med sorken. Inkomst från skogen Visst är det viktigt

Lokalproducerat. Myggfri. Norrskog on time. Pärlugglor hjälper dig med sorken. Inkomst från skogen Visst är det viktigt Medlemstidning från Norrskog nummer 2 2015 så blir din sommar Myggfri Norrskog on time Förening i takt med sin tid Pärlugglor hjälper dig med sorken Inkomst från skogen Visst är det viktigt Från skog till

Läs mer

leila hämtar ny kraft i naturen

leila hämtar ny kraft i naturen 3 2011 Läs mer på www.sveaskog.se leila hämtar ny kraft i naturen Stjärnkocken Leila Lindholm älskar New York och London. Men det är i den svenska naturen som hon får ny energi. porträttet, sidorna 21

Läs mer

Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland

Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2015 Björn Ferry med siktet inställt på skog Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland Paneler starkt jämtländskt koncept Haren en riktig överlevare LEDAREN Sverige

Läs mer

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält.

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält. Läs mer på www.sveaskog.se Över snö och is För att göra skogsråvaran tillgänglig året om bygger Sveaskog varje år flera mil vintervägar. Vissa känsliga och svåråtkomliga marker går bara att nå vintertid,

Läs mer

vindkraft i medvind teknik Kamp mot sprickor Sveaskog arbetar målmedvetet med att förebygga sprickor som kan uppstå i virket vid kapning.

vindkraft i medvind teknik Kamp mot sprickor Sveaskog arbetar målmedvetet med att förebygga sprickor som kan uppstå i virket vid kapning. 4 2010 Läs mer på www.sveaskog.se vindkraft i medvind Intresset för förnyelsebar energi fortsätter att öka. För svenska skogsägare som vill upplåta sin mark till vindkraftprojekt finns pengar att hämta.

Läs mer

satsning med flyt Teknik Fler träd åt gången Gallra och slutavverka mer effektivt genom att uttrusta skördaren för flerträdshantering.

satsning med flyt Teknik Fler träd åt gången Gallra och slutavverka mer effektivt genom att uttrusta skördaren för flerträdshantering. 3 2010 Läs mer på www.sveaskog.se satsning med flyt Daniel Hellström är fiskeentreprenör med en framgångsrik turistverksamhet. För ett år sedan tog han steget och arrenderade sex sjöar i Malingsbo-Kloten

Läs mer

Skogsbruket. Fördelar med kall vinter. Energivedsaffär kräver noggrannhet 2-2010

Skogsbruket. Fördelar med kall vinter. Energivedsaffär kräver noggrannhet 2-2010 Skogsbruket 2-2010 Fördelar med kall vinter Energivedsaffär kräver noggrannhet Skogsbruket Obunden specialtidningför skogsägare i Finlands svenskbygd Nr 2 2010. År g å n g 80 4 Många fördelar med kall

Läs mer

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2014 Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet Experiment med pyntegrönt

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer