DIN NATURLIGA PARTNER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIN NATURLIGA PARTNER"

Transkript

1 4.14 DIN NATURLIGA PARTNER Utomhuspedagogik Skogen i Skolan flyttar klassrummet ut i skogen. Sidan 2 Förädling Även plantor har släktträd. Sidan 4 5 Vintervägar Transporter av virke över myrar och våtmarker. Sidan 6

2 En skolskog i Malå, Västerbotten Foto: Erika Nilsson. Fredsborgsskolan i Åkersberga, vinnare av Skogens Mästare i Region Mälardalen Foto: Gunilla Häggström. Frestaskolans femteklassare rustar upp vindskyddet under en skogsdag Foto: Gunilla Häggström. SVERIGES FRAMTID BEHÖVER FRISK LUFT Skogen i Skolan är ett verktyg för lärarna att använda sig av naturen i undervisningen! Förra året fyllde Skogen i Skolan 40 år och under denna period har många tusen barn fått kliva ut ur klassrummet och in i skogen för att lära sig matematik, biologi och samhällskunskap! Läromedel Skogen i Skolan har tagit fram läromedel som är anpassade efter läroplanen för både Förskolan och Grundskolan. Lärarna kan alltså hålla en stor del av undervisningen av vissa ämnen utomhus, så kallad utomhuspedagogik. I läromedlen får de tips på hur de kan använda skogen som klassrum, ha skogen som verktyg och även hur de kan ta med skogen in i skolans lokaler. Läromedel för olika åldersgrupper, anpassade efter respektive läroplan SKOGENS MÄSTARE Skogen i Skolan bjuder in 7e klassare att vara med i en tävling där klassen kan vinna pengar. Tävlingen går ut på att klassen under läsåret går igenom vissa av läromedlen och sedan gör ett prov på dessa. De bästa klasserna får sedan komma på en final, som oftast sker på ett naturbruksgymnasium i det område tävlingen hålls. Det är hittills 4 av de 10 regionerna runt om i landet som haft denna tävling, men fler blir det nog nästa år. SKOGSKOLLO Skogskollo är ett sätt att väcka flickors intresse för skogen och ge dem möjlighet att träffa kompetenta kvinnor från olika områden inom skogssektorn. Under tre dagar i augusti får tjejer prova på olika aktiviteter med skogen som tema. Målet är att skapa förutsättningar för ökad jämställdhet i skogsnäringen. Skogskollo arrangerades bland annat av Region Dalarna-Gävleborg, på Järvzoo i Hälsingland. BillerudKorsnäs var där för att prata om trädens väg från skogen till papper och kartong. Faktaruta Startade 1973 Nationellt kansli i Stockholm 10 regioner runt om i landet, med varsin styrgrupp och anställd samordnare Finns på Twitter och Facebook Webbplats: skogeniskolan.se Verksamhetssamordnare Nationella kansliet Åsa Godeau, BillerudKorsnäs kontakt är Johanna Ydringer, billerudkorsnas.com, SKOLSKOGAR Du som skogsägare kan bidra till denna unika verksamhet! Skogen i Skolan hjälper skolor att anordna skolskogar där undervisning kan bedrivas, självklart helst i anslutning till skolorna. Skolorna får även hjälp med att upprätta kontrakt med markägare, tips på vad man kan göra i en skolskog samt material i form av en låda. Lådan innehåller bland annat höjdmätare som man kan mäta höjden på träd med, mätband, såg, kniv, rep, snören, snitselband, röjsnöre, första förband, läromedel, trätrissa med olika trädslag och dessutom en mängd roliga och givande övningar att arbeta med i skolskogen. LÄRARKURSER Skogen i Skolan anordnar kurser för lärare i utomhuspedagogik, baserat på de läromedel som tagits fram. Både dagsoch flerdagskurser anordnas. Elever som får en del av undervisningen utomhus blir mer engagerade, samarbetar bättre och lär sig mer. Gå in på Skogen i Skolans webbplats för att hitta kontaktpersoner för just din region. På webbplatsen kan du också hitta alla läromedel, tips på hur du kan göra en skolskog, en övningsdatabas och mycket mer. Johanna Ydringer Verksamhetsutvecklare 2

3 SKOGSÄGARWEBBEN: ALL INFORMATION OM DIN VIRKESAFFÄR Nu lanserar vi Skogsägarwebben! Där får du koll på dina virkesaffärer med BillerudKorsnäs, såväl pågående som avslutade. Tjänsten går igång vid årsskiftet och om du vill kan du redan nu anmäla ditt intresse till din virkesköpare. I annat fall kommer du att få ett brev i slutet av året med förfrågan om du vill ansluta dig. Med din personliga inloggning kan du sedan se alla dina affärer och uppdrag hos oss. För att få alla dina skogliga uppgifter samlade på samma ställe kan du även lägga in din skogsbruksplan på skogsägarwebben. Då blir det ännu lättare att hålla koll på vad som är gjort, och var! Du som är leverantör till oss, hör av dig till en av våra virkesköpare så hjälper vi dig att lägga upp ett personligt konto. Lars-Erik Busk Ansvarig lokala köp Framtidstro Detta nummer handlar mycket om framtida generationer, både mänskliga och skogliga. Det rimmar väl med den framtidstro som finns hos skogsägarna. Årets Skogsbarometer har precis presenterats. Det är en årlig Sifoundersökningen bland landets skogs ägare från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna. Den visar att skogsägarna tror på att äga skog; mer än hälften skulle köpa mer om de hade möjlighet! Man tror också på ökade priser på sågtimmer, massaved och skogsfastigheter. Men det är inte snabba pengar som lockar. Mjuka faktorer som jakt, rekreation och känslan av att äga skog anses av 51 procent som den viktigaste faktorn för ägandet, ca en tredjedel tycker främst att det är en god långsiktig investering och endast 11 procent tycker att en god löpande avkastning är det som betyder mest. Resultatet känns bra, tycker jag! Det finns en mångfald bland skogsägandet som ger trygghet för framtiden! Med den förvissningen knyter vi nu ihop säcken efter ett händelserikt år och tackar alla våra leverantörer för ett fantastiskt samarbete! God jul! Caroline Rothpfeffer Ansvarig utgivare På vår hemsida hittar du en länk till Skogsägarwebben. VISSTE DU ATT Världens äldsta nu levande träd finns i Sverige? Det är en gran som växer på Fulufjället i Dalarna och är 9500 år! Denna individ har kunnat fortleva genom vegetativ förökning, dvs. grenar som haft kontakt med marken har kunnat slå rot, och har därigenom varit samma genetiska individ i 9500 år! Granen har fått namnet Old Tjikko efter upptäckaren Leif Kullmans hund Tjikko. I White Mountain i Nordamerika har det tidigare funnit år gamla levande Bristlecone Pine. Där har man kunnat räkna årsringarna i stammen, men denna art har inte förmågan till vegetativ förökning. Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs Skog Ansvarig utgivare: Caroline Rothpfeffer, Miljöchef BillerudKorsnäs Skog Redaktionsgrupp Caroline Rothpfeffer Nils-Olov Eklund, virkesköpare Södra Dalarna Fredrik Ryd, virkesköpare Frövi Patrik Hellblom, virkesköpare Sala Patrik Fredriksson, virkesköpare Gävle Johanna Ydringer, verksamhetsutvecklare Jörgen Wikström, virkesköpare Norrbotten Lars-Erik Busk, ansvarig för Lokala Köp Layout: Byrå4, Uppsala Tryck: Sandvikens Tryckeri 3

4 TREDJE GENERATIONENS FÖRÄDLADE PLANTOR ÄR SNART HÄR! Har du nyligen tecknat ett virkeskontrakt med föryngringsavverkning eller avser att göra det snart? Då kan du, om du har tur, få plantor från tredje förädlingsgenerationen när det är dags att återbeskoga. Dessa börjar komma ut på marknaden och väntas öka i tillgång inom 5 10 år för att täcka ca hälften av Sveriges behov av plantor runt För varje generation förädlade plantor ökar tillväxten, den senaste tre0-plantan väntas ha ca 20 % högre tillväxt än plantor från naturliga bestånd. Att plantera förädlade plantor är som att byta till skog med bättre bonitet; skogen växer fortare, gallringarna kommer tidigare och omloppstiden blir kortare. Allt detta samtidigt som effekterna på natur och miljö är små. Parallellt med tillväxten har förädlingen också fokuserat kvalitet (t ex mindre kvistar) och på att få fram träd som är mer motståndskraftiga mot skadegörare. I förlängningen kan detta leda till bättre kvalitet i föryngringarna och modifierad skogsskötsel. Till exempel kan man minska plantantalet då fler plantor överlever tack vare bättre härdighet. Användning av förädlade plantor är kanske den i särklass mest effektiva Fröplantage. Foto: Erik Viklund. åtgärden för ökad skogstillväxt. Merkostnaden är försumbar och det krävs inte någon speciell kunskap. Andra tillväxthöjande metoder som gödsling kräver kunskap, planering och tillgång till investeringskapital. Markvärdet ökar Diagrammet nedan visar hur andra generationens plantor med ca 12 % förädlingsvinst kan påverka volymtillväxt och ekonomi i ett granbestånd. De förädlade plantorna ökar medeltillväxten och förkortar omloppstiden med 7 år. Markvärdet ökar med ca 50 %. Det är således mer lönsamt att avverka bestånden tidigare än att bygga upp stora virkesförråd under en längre omloppstid. Förädling började med urval av plusträd i skogen och bedrivs sedan i de återkommande stegen testning, urval och korsning för att generera en ny förädlingsgeneration för testning o.s.v. I varje generation väljs de bästa träden även ut för massförökning i t.ex. fröplantager. Förädling av skogsplantor Skogsträdsförädling har bedrivits organiserat i Sverige sedan 1936 då Föreningen för växtförädling av skogsträd bildades. I dag bedrivs det operativa förädlingsarbetet av Skogforsk på uppdrag av svenskt skogsbruk och samhället. Förädlingen för gran och tall bedrivs enligt principen i bilden nedan, i drygt 20 separata populationer per trädslag som är fördelade för att täcka landets olika klimat. Sveriges förädlingsstrategi är upplagd och dimensionerad för att uthålligt både förädla viktiga trädegenskaper och bevara den genetiska diversiteten. Träden anpassas till både nuvarande och framtida klimat. Den genetiska vinsten ökar efterhand 4

5 m 3 sk/ha Förädlade plantor 12 % Oförädlade plantor Tid, år som förädlingsarbetet fortgår. Den slutliga och viktigaste aktiviteten i förädlingskedjan är att det förädlade materialet omsätts till skogsplantor. I Sverige ansvarar skogsbrukets intressenter för produktionen av skogsodlingsmaterial. Den vanliga metoden är att anlägga fröplantager där de bästa träden korsas med varandra. Nu väntas som sagt produktionen ur tredje generationens förädling. Den väntas öka tillväxten med ca 20%. Priset blir några ören mer per planta, men den i sammanhanget försumbara kostnaden är väldigt väl investerade pengar. Så rådet till alla skogsägare som ska plantera måste bli att alltid se till att få det bäst lämpade förädlade plantmaterialet som finns tillgängligt, före att förhandla till sig den billigaste plantan. Exempel på resultat från kalkylverktyg på Kunskap Direkt som visar virkesförrådets utveckling för oförädlade och förädlade plantor i ett granbestånd med ståndortsindex H m. Jörgen Wikström Virkesköpare Norrbotten EN KUBIK ÄR UNIK OCH INTE NÅGON ANNAN LIK Skogsbruket innehåller en mängd mått som kan vara lite förvirrande för den ovane. De mest förekommande kubikmetrarna presenteras nedan. Skogskubikmeter (m 3 sk) Ett mått på stående skog med vilket avses all stamved ovanför stubben. Grenar ingår inte. Måttet används vid inventering och taxering av skog. Kubikmeter fast på bark (m 3 f pb) Anger vedvolym inklusive bark på kapade och kvistade stockar. m 3 to Kubikmeter fast mått under bark (m 3 f ub) Anger vedvolym exklusive bark på kapade och kvistade stockar. Massaved säljs i detta mått. Kubikmeter travat (m 3 t) När man talar om travat mått, avses som regel, volymer inklusive bark. Frakt av timmer och massaved bedöms i travat mått. Man räknar då med en vedvolym % (fast volym) som beror på det travade virkets grovlek och trädslag. Lövträ har lägre fastvolym än barrträ. Klen diameter, krokig ved, slarvig travning, avverkningsrester, snö eller rotben i traven, medför lägre fastvolym i traven. m 3 fub Kubikmeter toppmätt under bark (m 3 to) Ett mått som utgår från toppändens diameter under bark vilken bildar en cylinder genom hela stocken. Resten av veden, det vill säga det som ligger utanför toppcylindern, blir flis som säljs till massaindustrin eller eldas upp. Sågtimmer mäts in toppmätt. Enheten används därmed i timmerprislistorna. Kubikmeter stjälpt mått (m 3 s) Flis mäts in som m 3 s, stjälpt eller löst mått. Nuförtiden väger man ofta flisen och beräknar torrsubstanshalten genom provtagning i lasset. Flistransportörer räknar med stjälpt mått när de lastar sina fordon. Källa: skogssverige.se I BillerudKorsnäs virkesprislistor går vi över till att ange priset för timmer i m 3 fub istället för m 3 to. En m 3 to motsvarar 1,2 m 3 fub eftersom hela volymen i rotänden räknas med. Volymen per betalad krona ökar i samma utsträckning, vilket gör att 100 kr/m 3 to ger 83 kr/m 3 fub, priset per stock blir dock detsamma. Patrik Hellblom Virkesköpare Sala, Heby, Västerås 5

6 VINTERVÄGAR Hur gör man för att kunna bruka skogar som ligger bortanför våtoch myrmarker? En metod som har använts länge inom skogsbruket, är trampade vintervägar. De gör det lönsamt att avverka bestånd som ligger otillgängligt och där ordinär vägbrytning inte är något bra alternativ. En vinterväg är körbar endast på vintern och kan se ut på olika sätt. Det kan vara en befintlig väg där bärigheten inte klarar av tung transport, en nyanläggning på myrar eller annan öppen mark eller en ren isväg över ett vattendrag. Den sistnämnda ska användas endast i undan tagsfall då det är förenat med mycket stora risker. Alla vägar har en gemensam faktor; börja planera i god tid för att få ner kylan i vägkroppen. Hur gör man? Att göra en vinterväg kräver stor erfarenhet och kunskap. Redan i början av den kalla säsongen, när det kommit ca cm snö och första riktiga ihållande kylan kommer är det lämpligt att åka ut med ett lättare fordon som en snöskoter eller en pistmaskin och börja trampa ihop det isolerande lagret av gräs och mossa. När tjälen kommit en bit ner i marken kan större och tyngre fordon börja trampa och sedan snöröja vägen. Risken kan vara att trampningen tinar upp om vägen får ligga för länge under snö. Snödjupet bör inte överskrida 3 dm. Det är mycket viktigt att vägen är bred över myrmark annars kan vägen tippa vid belastning, eftersom vägen flyter som ett isflak på myren. Bredden måste vara minst m för lastbilstrafik och meter för skotning. Mark som är riktigt blöt undviks efter som de är att jämföra med isväg. En tumregel är att det ska var möjligt att gå över hela den tänkta vägytan i stövlar på barmark. Riktigt torra myrar kan också skapa problem då dessa har svårt att frysa ihop ordentligt och därmed får dålig bärighet. Samordningsvinster En vinterväg är ett projekt som löper över kort period av säsongen. Det kan vara förenat med ganska stor kostnad att anlägga vägen. Ca 25 kr per meter kan en väg kosta. Därför är det viktigt att försöka sprida ut denna kostnad på så många kubikmeter avverkad skog som möjligt. Har du en vinterväg nära din skog kan det vara lönsamt att avverka just då. Ta kontakt med din virkesköpare, denne kan hjälpa till med att samordna avverkningar inom området och få med så många som möjligt i projektet. BillerudKorsnäs använder sig också av kunnig personal och entreprenörer när denna typ av vägar ska anläggas så att säkerheten blir den bästa! Mats Johansson, West Valley Logging med en pistmaskin. Nils-Olof Eklund Virkesköpare Leksand, Falun, Hedemora 6

7 AKTUELLA FRÅGAN Ändringar i Skogsvårdslagen Den 1 september i år gick några lagändringar igenom som kan påverka alla som äger och brukar skog. Lättnader i ransoneringsreglerna Hittills har gällt att på brukningsenheter större än 50 ha skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer är hälften av arealen består av kalmark och skog yngre än 20 år. För brukningsenheter mindre än 50 ha har det inte funnits någon sådan begränsning. För att undvika den tröskeleffekt som uppstått för brukningsenheter strax över 50 ha görs nu ett tillägg om att andelen kalmark och skog yngre än 20 år får uppgå till 50 ha, d v s även för brukningsenheter över 50 ha. Avverkningsanmälans giltighetstid Sedan tidigare gäller att en avverkningsanmälan är giltig i tre år från det att den kom in till Skogsstyrelsen. Giltighetstiden förlängs nu till fem år. Den förlängda giltighetstiden gäller inte bara nya anmälningar utan även sådana som kommit in till Skogstyrelsen från och med 1 september Föreläggande eller förbud utan föregående råd Skogsstyrelsen får utfärda ett föreläggande eller förbud utan att först ha lämnat ett råd (vägledning) som inte följts. Tidigare har ett råd behövt lämnas innan föreläggande meddelas utom i brådskande fall eller när det behövts för att bevara natur- eller kulturmiljövärden, eller när det annars funnits särskilda skäl. Förenklad kartredovisning av skyddsdiken Enligt hittills gällande regler gäller att en anmälan om skyddsdikning ska innehålla en karta eller kartskiss över det planerade dikets sträckning. Ändringarna innebär att anmälan istället endast behöver innehålla en karta över det område som avses att skyddsdikas och att skyddsdikets utlopp eller avslut ska markeras på kartan. Patrik Hellblom Virkesköpare Sala, Heby, Västerås BILLERUD FIBREFORM DET FORMBARA PAPPERET BillerudKorsnäs tillverkar ett papper som är töjbart, FibreForm. Töjbarheten gör det möjligt att formpressa förpackningar. Därmed kan traditionella plastförpackningar fasas ut till förmån för de mer miljövänliga i papper. Tänk dig att inte behöva köpa köttfärs eller dricka i plastförpackningar gjorda på fossila material utan i en förnybar förpackning. Nu finns tekniken för formpressat papper vilket gör det möjligt att tillverka denna typ av förpackningar av papper! Hemligheten bakom FibreForm är dess höga töjbarhet, den går att formpressa, vilket öppnar dörrarna till en mängd unika förpackningslösningar med spännande, naturliga former och djupa präglingar. Pappret kan formas i befintliga termoformningslinjer utan kostsamma investeringar. Därmed kan t ex plasttråg till smörgåsskinka lätt bytas ut till kartong, vilket minskar miljöbelastningen. Papperets miljövärde är betydande då det kan ersätta plastförpackningar gjorda på fossila råvaror! FibreForm är tillverkat av 100 % fiber från skogen och är därför godkänt för direktkontakt med livsmedel. Caroline Rothpfeffer Ansvarig utgivare 7

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Björk efterfrågat sortiment? sid 2 Valmöjligheterna när du står i en butik är oändliga. Varje förpackning är inriktad på att locka konsumenten till köp. Det gäller att ha en

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Gallringskvitto i praktiken Korsnäs gallringskvitto innehåller två delar, en beståndskarta och en beståndsbeskrivning och dessa beskriver hur din skog ser ut efter en gallring.

Läs mer

Investeringskalkyler, föryngring

Investeringskalkyler, föryngring Investeringskalkyler, föryngring En investeringskalkyl görs för att beräkna lönsamheten av en investering i t.ex. en maskin eller en åtgärd. Föryngringskostnaden betraktas ofta som en investering som ger

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas?

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Bo Karlsson, Skogforsk, Sverige Oljekommissionen 2006 Kommissionen föreslår: att skogens tillväxt ökas långsiktigt med 15-20

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

DIN NATURLIGA PARTNER

DIN NATURLIGA PARTNER 1.14 DIN NATURLIGA PARTNER Vi håller koll på ditt virke Från den rotstående skogen ända in till industrin. Sidan 2 Du skapar framtidens skog Plantering är den säkraste metoden att föryngra skog. Sidan

Läs mer

Prislista Södras plantor 2015

Prislista Södras plantor 2015 Prislista Södras plantor 2015 2 PRISLISTA PLANTOR Södras plantprislista 2015 Inom Södra har vi 50 års erfarenhet av plantproduktion och vi satsar stora resurser på forskning och utveckling för att kunna

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen

Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen 2 Södras plantor Förädlingens bidrag till ökad tillväxt på gran 650 Total produktion av gagnvirke (m 3 sk), hela omloppstiden 600 550 500 450 Lokalt material

Läs mer

Vad är Skogen i Skolan?

Vad är Skogen i Skolan? Vad är Skogen i Skolan? Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973. Vår pedagogiska

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR?

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar

Läs mer

Förädling och genbevarande två sidor av samma mynt

Förädling och genbevarande två sidor av samma mynt Förädling och genbevarande två sidor av samma mynt Bengt Andersson Gull Nordgen Temadag 9 oktober, Stockholm Upplägg Lite statistik Förädlingsprogrammen Genetiska vinster Genetisk variation och genbevarande

Läs mer

GROT är ett biobränsle

GROT är ett biobränsle GROT-uttag? GROT är ett biobränsle Biobränsle = ett bränsle där biomassa är utgångsmaterial Hit räknas bl a: Trädbränslen: trä eller trädelar som inte omvandlats kemiskt, ex skogsbränslen, rivningsvirke,

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka beståndsavveckling skördetid Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med verksamhet

Läs mer

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Föryngringsavverkning skördetid i skogen Föryngringsavverkning är den åtgärd som ger de största intäkterna från skogsbruket. Det är nu du skördar de värden som

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Rundvirkespriser 2014 JO0303

Rundvirkespriser 2014 JO0303 Enheten för Policy och Analys 2015-08-20 1(8) Rundvirkespriser 2014 JO0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank och LRF Konsult. Till grund för årets rapport ligger en intervjuundersökning

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Skogsfastighet i Purkijaur

Skogsfastighet i Purkijaur Skogsfastighet i Purkijaur Fin skogsfastighet med två skogsskiften belägna strax utanför Jokkmokk. Ett skifte ligger längs med väg 374 mot Arvidsjaur, skiftet har flera fina äldre tallskogar färdiga för

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Efterfrågan på trävaror ökar och priserna

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog?

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014 { 2 } Gå ut i skogen och kontrollera framför allt dina gamla granbestånd!

Läs mer

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Församling: Djurö, Möja och Nämdö Kommun: Värmdö Inventeringstidpunkt 2015-01-05 Planen avser tiden 2015-01-05-2025-01-05 Framskriven t.o.m.

Läs mer

Handel i och utanför Sverige. Sanna Black-Samuelsson

Handel i och utanför Sverige. Sanna Black-Samuelsson Handel i och utanför Sverige Sanna Black-Samuelsson Kedjan i skogen Föryngring Inköp av skogsodlingsmaterial Tillväxt Avverkning Gallring, tillväxt (2-4 ggr) Föryngring Treårsmedeltal (2007-2009/10) visar:

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 14 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

En kväll med OS-skytten Nathalie Larsson

En kväll med OS-skytten Nathalie Larsson Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Östebybruk En kväll med OS-skytten Nathalie Larsson Ett 30-tal skogsägare kom och lyssnade på Nathalie Larsson

Läs mer

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34- Klass

Läs mer

Tid för tjäderspel. Skogen är en väldigt fin investering. Koll på virkesmätning Behöver du körkort för motorsåg? SKOGSÄGAREN SKÖT OM DIN SKOG

Tid för tjäderspel. Skogen är en väldigt fin investering. Koll på virkesmätning Behöver du körkort för motorsåg? SKOGSÄGAREN SKÖT OM DIN SKOG BILLERUDKORSNÄS TIDNING FÖR SKOGSÄGARE #1 2015 ERIC RINGABY TIPSAR: Tid för tjäderspel SKOGSÄGAREN Skogen är en väldigt fin investering SKÖT OM DIN SKOG Koll på virkesmätning Behöver du körkort för motorsåg?

Läs mer

Prislista Södras Nycklar

Prislista Södras Nycklar 22 Prislista Södras Nycklar Produkter och tjänster för en värdefullare skog 2 Prislista Södras Nycklar Skogsförvaltning och skogsskötselavtal skogsförvaltning Med Södras skogsförvaltning sköts skogsfastigheten

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Tänk till före, spara pengar! Har man tänkt igenom de olika stegen i sin skogsskötsel, så finns det både tid, kraft och pengar att spara. 2 Vatten har hög status Skogsbruket

Läs mer

Avverkning på region Uppland

Avverkning på region Uppland Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Österbybruk Avverkning på region Uppland Östra Uppland Norra Uppland Henrik Larsson 0295-24 44 65 henrik.larsson@korsnas.com

Läs mer

Nationellt kansli Stockholm. Verksamhetsberättelse 2013

Nationellt kansli Stockholm. Verksamhetsberättelse 2013 Nationellt kansli Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Fakta sid 3 Styrgruppens berättelse sid 3 Organisation och arbetssätt sid 3 Beskrivning av verksamheten 2013 sid 4 Kommunikation,

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Verktygslåda. för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket

Verktygslåda. för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket Verktygslåda för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket 1 Målinriktat skogsbruk Planera ditt skogsföretag Att vara skogsägare är att vara företagare. Att vara företagare är som att köra bil. Först måste du

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

DIN NATURLIGA PARTNER

DIN NATURLIGA PARTNER 3.13 DIN NATURLIGA PARTNER Hjärtstenen vid hörnet Röset ofta dold storhet vid gränsbestämning. Sidan 2 Ett vinnande samarbete Peter Eriksson tycker att BillerudKorsnäs är det naturliga valet för ett skogligt

Läs mer

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307 Enheten för Skogspolicy och Analys 2015-07-06 1(8) Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen. Skogsskötselserien Skogsträdsförädling 2010

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen. Skogsskötselserien Skogsträdsförädling 2010 SKOGSTRÄDSFÖRÄDLING SKOGSSTYRELSEN SKOGSINDUSTRIERNA SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LRF SKOGSÄGARNA 1 Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan

Läs mer

Storskogsbrukets kostnader 2013 JO0307

Storskogsbrukets kostnader 2013 JO0307 Enheten för Skogspolicy och Analys 2014-08-14 1(8) Storskogsbrukets kostnader 2013 JO0307 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen - utökat ansvar och egenkontroll m.m.

Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen - utökat ansvar och egenkontroll m.m. Dnr 2014 /1025 Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen - utökat ansvar och egenkontroll m.m. 2015-04-21 Arbetsgrupp och författare Mathias Westergaard-Nielsen Christel Magnusson Jörgen Ringagård

Läs mer

Tips och råd för skogsägare och skogsvårdsföretagare en handledning från Skogforsk

Tips och råd för skogsägare och skogsvårdsföretagare en handledning från Skogforsk ATT KÖPA OCH SÄLJA SKOGS- VÅRDSTJÄNSTER Tips och råd för skogsägare och skogsvårdsföretagare en handledning från Skogforsk 1 Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut arbetar för ett långsiktigt,

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 21 FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se å Konjunkturen: 2 Ett bra år för skogsindustrin. Den nde till andra länder. Rekordnöjda

Läs mer

Uppföljning av avverknings- och drivningsskador i gallringar

Uppföljning av avverknings- och drivningsskador i gallringar Uppföljning av åstadkommande av återväxt 2014 De 10 ytorna som granskades under våren 2014 hade planterats under 2011 och hade en sammanlagd areal av 16,8 ha. Samtliga ytor uppnådde lagens minimikrav på

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka Gallring intäkt och investering Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med

Läs mer

Intressant kväll samlade många

Intressant kväll samlade många Intressant kväll samlade många Ekonomi- och skattekvällarna som Korsnäs bjöd in till i april samlade ett 50-tal intresserade skogsägare. Katarina Mowits från LRF Konsult Skogsbyrån informerade om de nya

Läs mer

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat är det för klimatet, säger Skogsindustrierna. Men det gäller bara så länge träet gör att vi minskar användningen av fossil energi, enligt

Läs mer

Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23. Preliminärt första utkast. Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07

Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23. Preliminärt första utkast. Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07 Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23 Preliminärt första utkast Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07 Innehåll Målformulering...3 Bakgrund...3 Syfte...3 Material & Metod...4 Regionsindelning...4 Diameterfördelning...6

Läs mer

Hybridasp och Poppel - Två snabbväxande trädslag för de bästa markerna i Sydsverige

Hybridasp och Poppel - Två snabbväxande trädslag för de bästa markerna i Sydsverige Hybridasp och Poppel - Två snabbväxande trädslag för de bästa markerna i Sydsverige Utarbetad av Bernt Arvidsson för Svenska Skogsplantor AB Hybridasp och poppel kräver intensiv skötsel, men erbjuder också

Läs mer

Introduktion av nya trädslag i skogsbruket steg för steg. Ola Rosvall Skogforsk

Introduktion av nya trädslag i skogsbruket steg för steg. Ola Rosvall Skogforsk Introduktion av nya trädslag i skogsbruket steg för steg Ola Rosvall Skogforsk Introduktion av nya trädslag 1. Motiv för och konsekvenser av nya trädslag 2. Behov av kunskap och fältförsök 3. Försöksläget

Läs mer

Lär med Skogen i Skolan

Lär med Skogen i Skolan Lär med Skogen i Skolan Skogen i Skolan har många grenar Naturkunskap och naturvetenskap Vår svenska skog är mycket mer än bara natur. Skogen är en naturresurs som ger oss mat, arbete, papper, virke, energi

Läs mer

7 Riktvärde för skogsmark

7 Riktvärde för skogsmark Riktvärde för skogsmark Avsnitt 7 155 7 Riktvärde för skogsmark 7.1 Allmänt Skogsbeskrivning 14 kap. 1 FTL Riktvärde för skogsmark med växande skog skall utgöra värdet per värderingsenhet skogsmark. Följande

Läs mer

Drivning av okvistade stammar. Fixteri

Drivning av okvistade stammar. Fixteri Fixteris grundidé: Med hjälp av Fixteri-drivningsteknologi kan man hantera klenvirke klart snabbare och effektivare än med övriga metoder vid första gallring eller iståndsättning av ungskog. Fixteri-teknologin

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE Utifrån de frågor, önskemål och ibland kritiska röster som nått oss under åren har vi fått en allt klarare bild av skogsägarens behov. Från detta unika skogsägarperspektiv

Läs mer

DIN NATURLIGA PARTNER

DIN NATURLIGA PARTNER 3.14 DIN NATURLIGA PARTNER Att göra rätt är svårt! Vi förädlar tekniken Föryngring med fröträd Vi satsar på utbildning av våra köpare. Sidan 2 Ny kartinformation i kampen mot körskador. Sidan 4 5 Att föryngra

Läs mer

Certifierad skog enligt FSC och PEFC

Certifierad skog enligt FSC och PEFC Certifierad skog enligt FSC och PEFC Innehåll Certifiering av skogsbruk "Att låta Holmen certifiera min skog var ingen uppoffring, det var en självklarhet." Sid. 4 Konsumenternas efterfrågan på certifierade

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Skog & Ekonomi Special

Skog & Ekonomi Special Skog & Ekonomi Special NORDISK ANALYS December 2004 Bäste läsare! Här kommer ett specialnummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi. Vi kallar det Nordisk Analys. Målsättning har varit att på ett enkelt och

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Räkna med din skog smarta beslutsstöd på webben

Räkna med din skog smarta beslutsstöd på webben Räkna med din skog smarta beslutsstöd på webben Mats Hannerz I våra hem vänder vi oss allt oftare till datorn och internet för att få hjälp. Utbudet av användbara vardagstjänster växer lavinartat på webben.

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Klimateffekter och anpassningsstrategier

Klimateffekter och anpassningsstrategier Mistra-Swecia Fredrik Lagergren Lunds universitet Rapport nr 6 Klimateffekter och anpassningsstrategier i svenskt skogsbruk exempel Holmen Skog M istra-swecia Climate Impacts adaptation www.mistra-swecia.se

Läs mer

Avverkning som berör höga naturvärden

Avverkning som berör höga naturvärden MISSIV 1(1) Datum 2014-09-22 Ärendenr A 47755-2014 Lennart Hamrin Kalmars distrikt Norra vägen 2G 38237 NYBRO lennart.hamrin@skogsstyrelsen.se Tfn 0481-48257 Fastighet VEDBORM 1:81 Kommun Borgholm Församling

Läs mer

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG I generationer har vi sett skogen på samma sätt. Tills idag. nu revolutionerar vi metoden för att överblicka din skog. Med verktyget Skogsvinge

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

AgS ATT 1.13. Två starka företag blir ett. Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs. nders Larsson. Martin Sundbaum.

AgS ATT 1.13. Två starka företag blir ett. Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs. nders Larsson. Martin Sundbaum. Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs 1.13 AgS ATT ALllllLRA Vi på Billerud vill vårda våra norrländska skogar. Vår ambition är att gallra dem på ett sådant sätt att de ger dig som skogsägare

Läs mer

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Förvaltning Att äga skog är ett långsiktigt projekt, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut från återväxt till slutavverkning ger dig,

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Lika många idéer har gått från tanke till

Läs mer

PRODUKTIONSHÖJANDE ÅTGÄRDER

PRODUKTIONSHÖJANDE ÅTGÄRDER PRODUKTIONSHÖJANDE ÅTGÄRDER Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. Texterna har skrivits av forskare

Läs mer

Jaktledare Ola Jansson drar förutsättningarna inför dagen. Det är vi som köper virket i Gästrikland

Jaktledare Ola Jansson drar förutsättningarna inför dagen. Det är vi som köper virket i Gästrikland Lokal information till skogsägare i Gästrikland Avs.: BillerudKorsnäs, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Österbybruk ÅRETS SKOGSÄGARJAKT Tisdagen den 22 oktober var det dags för den numera traditionella skogsägarjakten.

Läs mer

Välkommen till Holmen Skog!

Välkommen till Holmen Skog! Välkommen till Holmen Skog! Detta är Holmen Skog Holmen Skog finns över nästan hela Sverige. Verksamheten är organiserad i de tre regionerna Örnsköldsvik, Iggesund och Norrköping. Dessa består i sin tur

Läs mer

KS/2012-0039, TN 2012-0085 Ks 101 Au 151 Svar på motion från Bengt Bivrin och Anita Rylander (MP) om krav på hyggesfritt skogsbruk vid upphandling

KS/2012-0039, TN 2012-0085 Ks 101 Au 151 Svar på motion från Bengt Bivrin och Anita Rylander (MP) om krav på hyggesfritt skogsbruk vid upphandling STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 KS/2012-0039, TN 2012-0085 Ks 101 Au 151 Svar på motion från Bengt Bivrin och Anita Rylander (MP) om krav på hyggesfritt

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

DEN FANTASTISKA SKOGEN

DEN FANTASTISKA SKOGEN DEN FANTASTISKA SKOGEN Massor av skog Som ett grönt täcke bäddar skogen in oss. Bortsett från kalfjällen och de större jordbruksbygderna så finns det skog överallt i vårt land. Skogen är till nytta på

Läs mer

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen LifeELMIAS och klimatet Ola Runfors, Skogsstyrelsen Klimatproblematiken Växthuseffekten In: Kortvågig strålning (ljus) Växthusgaser (koldioxid, metan, lustgas, vattenånga) Ut: Långvågig värmestrålning

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009 SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Bedriver FSC -certifierat skogsbruk. Nyckeltal 2010 2009 Antal anställda

Läs mer