ABC - för elever & föräldrar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABC - för elever & föräldrar"

Transkript

1 ABC - för elever & föräldrar Läsåret UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Margretegärde Gymnasial lärlingsutbildning Introduktionsprogrammen

2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA GYMNASIESKOLA! Du har blivit antagen som elev vid Uddevalla Gymnasieskola. Vi som arbetar här hälsar Dig mycket välkommen och vi önskar Dig framgång i skolarbetet. Vår strävan är att ge Dig en utbildning som gör Dig väl rustad inför livet och för fortsatta studier och arbete. Skolan ställer stora krav på Dig och Du måste därför vara beredd att bjuda till om Du skall nå resultat. En del inslag i utbildningen får Du välja själv, vilket betyder att Du måste ta ett stort eget ansvar. Om Du är inställd på att helhjärtat arbeta för att utnyttja de möjligheter till en god utbildning som skolan ställer till förfogande, lovar vi att göra vad vi kan för uppfylla Dina önskemål. Detta ABC ger Dig en del upplysningar om skolan. Din mentor går igenom innehållet under de första veckorna. Spara detta dokument - det kommer tillfällen då Ni behöver slå upp ett och annat. Det är också möjligt att hämta häftet på

3 Besöksadress, Margretgärde: Postadress: Titel, namn, E-post: Administratör, elevregister Marina Näverå Skolgatan 2, Uddevalla. Skolgatan 2, , Uddevalla Telefonnummer: Gymnasial lärlingsutbildning Rektor, GLU Janolov Simmons Lärlingskoordinator Robert Larsson Lärlingskoordinator Anders Lundqvist Lärlingskoordinator Synnöve Alfredsson Programsamordnare Jenny Johansson Studie-, yrkesvägledare Ulrica Johansson Skuggning Maud Holm Introduktionsprogrammen Rektor, IM Thomas Ingman Programsamordnare Lännart Holm Ungdomskonsulent Börje Andersson Ungdomskonsulent Martin Bergvall Ungdomskonsulent Linda Malak Ungdomskonsulent Issi Ivarsson Ungdomskonsulent Niclas Sjöborg Olsson Studie- & yrkesvägledare - Se ungdomskonsulenter

4 Uddevalla gymnasiekontor Besöksadress: Postadress: Skolgatan 2, Uddevalla Skolgatan 2, , Uddevalla Expeditionstider under terminstid: Mån. Fre Titel, namn, E-post: Gymnasiechef Stefan Einarsson Ekonom Cornelia Krewer Administratör, ekonomi Marina Ahlberg (skolskjuts och inackordering) Administratör, ekonomi Marie Isaksson (e-builder) Administratör, personal Marie P. Högesjö Administratör, personal Ulrika Fogsgaard Rektor Susanne Anderberg (schema och övergripande skolplanering) Skolplanerare Eva Niklasson Grundberg (IST Extens, V-Klass) Informatör/webbsamordnare Maria Rudquist Kontorsvaktmästare Torbjörn Hallberg Telefonnummer:

5 ABC Anslagstavlor: Affischering: APL: Betyg (GLU): Information från skolan till elever sätts upp på särskilda anslagstavlor. Det är viktigt att du tar för vana att då och då titta på dessa. Affischer får endast sättas upp på angiven anslagstavla. Du som sätter upp affischer ansvarar för att de tas ned senast en vecka efter det eventuella evenemanget. Övriga affischer får sitta i max två veckor. Budskapet på affischerna får inte bryta mot skolans värdegrund. Arbetsplatsförlagt lärande - med det menas att du får utbildning på en arbetsplats utanför skolan med hjälp av en handledare. Betyg sätts med bokstavsbeteckningar, A-F. Betyg sätts på varje kurs när den är avslutad, vilket oftast sker vid terminsslut, men enstaka kurser kan sluta vid annan tidpunkt. För elever på yrkesprogram gäller att eleven ska ha 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Eleven ska också ha godkänt i Svenska 1, alternativt Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1. Ett krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng på kurserna av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete. För högskoleförberedande examen ska studerande ha 2500 poäng, varav 2250 godkända. Eleven ska också vara godkänd i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1 och ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Om det vid kursens slutdatum saknas underlag för att sätta betyg ges inget betyg alls. Om du vill ha mer information om detta, kontakta SYV. Betyg (IM): Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete. Innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Efter utbildningen får man ett studiebevis med ett skriftligt omdöme, samt betyg i genomförda kurser och man har möjlighet att läsa sådana från både grundskolan och gymnasiet. Bibliotek: Biblioteken är en resurs för alla på skolan: elever, lärare och övrig personal. Biblioteket finns på Agneberg och Östrabo 1 och är öppet alla skoldagar kl. 08:00-16:00. För att få lov att nyttja biblioteket skall eleven och målsman skriva under ett kontrakt. På biblioteket kan du Söka information i böcker och databaser

6 Läsa dagstidningar och tidskrifter Låna böcker Beställa böcker även från andra bibliotek Beställa kopior av tidskriftsartiklar, m.m. Använda datorer för ordbehandling. Läsa koncentrerat i tysta läsrum. Arbeta i grupp i grupprummet. Busskort: Cafeteria: Datorer: Förlorat busskort anmäls alltid till hemkommunens skolförvaltning. Alla busskort gäller även de första veckorna av höstterminen. Korten skall sparas över sommarlovet och användas fram till 15 september, tills de byts in mot ett nytt skolkort. För att förlorat kort skall kunna spärras är det viktigt att alltid notera kortnumret. Pias Café är beläget i källaren, och har öppet vardagar mellan Skolans datorer skall i huvudsak användas för skolrelaterat arbete. Information om regler för användandet meddelas genom datalärare eller datatekniker. Om en elev missbrukar datorerna stängs eleven av från datoranvändning. Policy: På lektionerna så använder vi datorn till skolarbetet. Datorn skall vara ett hjälpmedel och verktyg till skolarbetet inte ett distraktionsmoment. När man är klar med sina studier finns det möjligheter till att ägna sig åt att spela spel, titta på film, lyssna på musik, sms:a på raster, håltimmar och fritid Drogförebyggare: Samordnare för drogfri ungdom på Uddevalla Gymnasieskola är Ulrika Engelbrektsson som kan nås på telefon , eller via e-post på Elevhälsa: Skolöverläkare: Jan-Erik Samuelsson Skolsköterska: Dag Jönsson Kurator: Ninni Söderving Specialpedagog: Anette Emausson Socialpedagog: Sabina Johansson Skolpsykolog kontaktas via rektor. Mottagningstider meddelas vid terminens början. Elevinflytande: Precis lika viktigt som det är för personalen att ha inflytande över sin arbetssituation, är det viktigt för eleverna att ha det - att verka för ett stort elevinflytande är något som vi alla vill och skall arbeta med. Skall vi lyckas med det, krävs det dock att alla är villiga att ta det ansvar som inflytandet medför. Det huvudsakliga inflytandet utövas i klassrummet i mötet mellan elever och lärare.

7 Mötesplatser för elever, personal och skolledning finns på flera nivåer: klassråd, programråd, husråd och Ungdomsfullmäktige. Mera information om detta ges av elevrådsrepresentanter och rektor. Elevskåp: E-post: Frånvaro: Vid skolstart blir du tilldelad ett förvaringsskåp, förutsatt att du godkänner att skolan har rätt att öppna skåpet vid behov. Du måste själv införskaffa ett hänglås till detta, och ansvarar för det på egen hand. Förvara ej värdesaker i skåpet, då det finns en stöldrisk skolan ersätter ej förlorade föremål. Du har en skyldighet att se över din e-post efter nya meddelanden. Inkorgen kan även nås via hemsidan, genom att klicka på fliken information till studerande. Gör det till en vana att ta del av informationen varje dag! På samma sätt som på andra arbetsplatser är du som elev i gymnasieskolan skyldig att i förväg anmäla din eventuella frånvaro. Sjukanmälan sker i första hand via V-Klass på skolans hemsida, och i andra hand till telefonsvarare. Frånvaro är endast giltig 1. Om den anmälts i enlighet med reglerna för sjukanmälan. 2. Om den efter redovisning godtas av klassföreståndaren/mentorn 3. Vid begärd och av skolan beviljad ledighet. För omyndig elev skall målsman styrka uppgifterna. All annan frånvaro från skolarbetet är ogiltig frånvaro. Motsvarande gäller sen ankomst. Anledningen till frånvaro från undervisningen skall alltid anges. Om du varit frånvarande från skolan är du skyldig att själv ta reda på vad du missat i din undervisning. I samråd med dina lärare planerar ni på ditt initiativ hur du skall arbeta för att ta igen den del av kurserna som du missat. Om du är sjuk: Sjukanmälan görs av vårdnadshavare eller myndig elev. I första hand ska anmälan göras via V-Klass på gymnasieskolans hemsida I sista hand görs anmälan till telefonsvarare Om du blir sjuk och behöver gå hem under dagen: Myndiga elever kan sjukanmäla sig i receptionen. Omyndiga elever måste meddela sina vårdnadshavare om att de gått hem från skolan och vårdnadshavare måste sedan ringa och sjukanmäla sin ungdom nästföljande dag.

8 Sjukanmälan görs antingen dag för dag eller vid allvarligare sjukdom för ett visst antal dagar. Om du behöver vara ledig: Skolan beviljar ledighet mycket återhållsamt under terminerna. Det är svårt att ta igen det man missar, i synnerhet praktiska moment. I grupparbeten påverkas också dina kamraters arbete. Ledighet ges enbart vid särskilda skäl, teoriprov inom ramen för körkortsutbildning, trafiksäkerhetsutbildning, uppkörning och halkkörning. Du ansvarar naturligtvis för dina studier under ledigheten genom planering och samtal i god tid före med berörda lärare. Efter ledigheten ansvarar du för motsvarande kontakter för att komma vidare i studierna. Vid sjukdom längre än två veckor eller vid upprepad ströfrånvaro krävs läkarintyg, annars kan studiebidraget komma att dras in. Mentorn skall också kontaktas. Vid fall av smittosam sjukdom bland eleverna eller i deras närmaste omgivning skall rektor och skolsköterska omedelbart underrättas. Är du sjuk under APL skall du anmäla detta per telefon till APL-platsen på morgonen. OBS! Vid ogiltig frånvaro kan studiebidraget dras in detta påverkar samtidigt andra bidrag du och din familj eventuellt har. Försäkring: Föräldramöte: Hemsida: Kameraövervakning: Klassrepresentanter: Krishantering: Du som är elev på Margretegärde är försäkrad mot olycksfall, sakoch personskador. Försäkringen gäller dygnet runt, året runt. Mer information om försäkringen finns på Barn och Utbildnings hemsida; Föräldrar (och elever) i åk 1 inbjuds under hösten till föräldramöte. På skolans hemsida, finns mycket information om skolans verksamhet. Den ligger som startsida när du loggar in på skolans datorer. Det finns en publik sida och ett intranät Inblicken. Information om aktuella händelser ges dagligen via hemsidan. Delar av Margretegärde är kameraövervakade (t.ex. entrén, elevskåp, korridorer). Syftet med kamerorna är att förhindra stölder och skadegörelse, samt att hindra att obehöriga vistas på skolan. Filmen sparas endast i två veckor, det är därför viktigt att du genast anmäler om det hänt något. Det är endast rektorerna som får titta på filmerna efter anmälan. Elevrepresentanter utses till programråden. Deras uppgift är att ansvara för anmälningslistor till olika aktiviteter, vidarebefordra information till klassen och hjälpa kamrater som återkommer till skolan efter längre tids frånvaro. Vid krissituation, exempelvis dödsfall eller olyckor som rör elever eller personal vid skolan, skall skolledningen/någon i krisgruppen informeras. Rektor samlar krisgruppen som beslutar om fortsatta åtgärder. Vid händelse av kris kommer hemsidan fortlöpande att uppdateras med aktuell information.

9 Krisgruppens medlemmar, samt deras kontaktuppgifter, finns att se i Margretegärdes krisplan, som kan hittas på gymnasiets hemsida. Kränkande behandling: Ledighet: Läromedel: Matsal: Accepteras inte. Skolans har en likabehandlingsplan och en handlingsplan mot mobbning. Skolan arbetar ständigt förebyggande och åtgärdande mot alla former av diskriminering och kränkande behandling. Den nya lagen om likabehandling resulterar i ett omarbetat handlingsprogram; se hemsidan. Ledighet för enstaka lektion beviljas av undervisande lärare. För delar av dag eller hela dagar beviljas ledighet av mentor. För mer än tre dagar i följd beviljas ledighet av rektor. För längre ledigheter skall ledigheten anmälas till barn- och utbildningsnämnden. Ledighet beviljas mycket restriktivt. Böcker skall hanteras varsamt och är som regel låneböcker som skall återlämnas. Du är skyldig att ersätta bok som du tappat, förstört eller slarvat bort om så sker skickar skolan hem en faktura. Detsamma gäller materiel såsom datorer, kameror och dylikt. Margretegärde saknar egen matsal eleverna kommer därför att gå till antingen Agneberg eller Östrabo 1 för att äta sin mat. Vilken matsal respektive elev skall gå till kommer talas om i början av läsåret. Kostchefen Ulrika Eriksson är ansvarig för skolmaten i gymnasieskolan. Tel.nr Närvaro: Ordningsregler: Du är skyldig att närvara vid samtliga lektioner i de kurser som står på din studieplan. Om du som studerande inte deltar i anmäld kurs, ges inget betyg, vilket innebär att du inte får ett fullständigt examensbevis. Du är också skyldig att delta i friluftsdagar, studiebesök och andra aktiviteter som skolan anordnar (även om du inte har schemalagda timmar då). Om lärare inte kommit när 10 minuter av lektionen gått skall receptionen kontaktas för vidare besked. Du behandlar alla som arbetar på skolan rättvist och med respekt. Kränkande behandling är ett lagbrott (Lagen om likabehandling)! Bryter du mot detta Kallas du till samtal tillsammans med ansvarig lärare, rektor och vårdnadshavare (för omyndig elev). Kan du bli polisanmäld. Du kommer i tid till lektioner och möten och du har med det material som behövs. Kommer du ändå för sent Kan läraren ha låst dörren och du missar en viktig genomgång. Har du själv ansvaret för att ta reda på vad du missat. Blir du insläppt när genomgången är avslutad.

10 Ber du om ursäkt och förklarar vid lektionens slut anledningen till den sena ankomsten. Du utför själv dina uppgifter och kopierar inte andras material. Om du fuskar Kontaktar läraren vårdnadshavaren (för omyndig elev). Kallas du till samtal med lärare och/eller rektor. Kan det påverka ditt betyg för hela kursen påverkas. Du stänger av din mobiltelefon/mp3-spelare under lektionen. Om inte kan läraren avvisa dig från lektionen och du får ogiltig frånvaro. Du är rädd om miljön på skolan och städar, stänger och släcker efter dig när du lämnar en sal. Skräp läggs i papperskorgarna/återvinning, stolarna står där de ska och material och utrustning är på rätt plats. Du värnar om miljön genom att släcka lampor, inte kopiera eller skriva ut mer än vad som behövs för ditt skolarbete. Om inte kan Du komma att få ersätta förstörda saker. Du låter uppsatta bevakningskameror vara ifred. De är uppsatta för vår säkerhet. Om du manipulerar en kamera betraktar skolan det som förberedelse till brott. Vid allvarligare fall kan det komma att polisanmälas. Du koncentrerar dig på ditt skolarbete under lektionerna. Rektor måste godkänna eventuella besök från utomstående. Du affischerar endast på tillåtna ställen. Rökning: Prövning: Det är ett lagbrott att röka på skolans område. Om du inte följer detta kommer skolan att rapportera till vårdnadshavare (för omyndig elev). Om en elev på någon kurs fått betyget F, eller saknar betyg (-), har eleven rätt att genomgå prövning. Anmälan sker via gymnasieskolans hemsida. Behöver du råd och hjälp kontakta studievägledare Ulrica Johansson. Prövningsperioder och datum för anmälan anges på gymnasiets hemsida. Prövning skall ske på hel kurs, inte på del eller delar av kurs, och får ske i max två kurser per tillfälle. Schema: Klassens schema delas ut och gås igenom noggrant. Det är bra om

11 du lär sig namnen på sina lärare så fort som möjligt. Ditt personliga schema finns tillgängligt i V-Klass, samt på hemsidan, SYV: Har du frågor som rör studie- och yrkesvägledning vänder du dig till Ulrica Johansson, tel.nr Stödundervisning: Utrymning: Utvecklingssamtal: Åtgärdsprogram: V-Klass: Avgiftsfri extraundervisning för elever med behov av stöd i enstaka ämnen, t.ex. efter sjukdom eller vid byte av studieväg kan, i vissa ämnen och fall erbjudas efter samråd med undervisande lärare. Mer information lämnas av specialpedagog Anette Emausson eller ansvarig rektor. I varje klassrum eller korridor finns det uppsatt en utrymningsplan. Studera den! I en akut utrymningssituation finns det kanske inte tid att göra det. Om brandlarmet ljuder skall eleverna omedelbart lämna skolan och gå till Margretgärdeskolans gård. Där ska de avvakta besked. Obs! Det finns inga falsklarm, utgå alltid från att det är på riktigt! Din mentor erbjuder dig och dina föräldrar ett utvecklingssamtal en gång per termin. Du får möjlighet att diskutera din skolsituation som helhet och planera framåt. Det är viktigt att du noga funderar över hur du själv vill och kan påverka dina resultat i framtiden. Om det visar sig att en elev får svårt att nå målet för kursen, skall nödvändiga åtgärder vidtas. Detta beskrivs i skolans Elevhälsoplan, vilken finns på skolans hemsida. Skolan har ett system för elevadministration. Elever och föräldrar har möjlighet att få ut information (t.ex. studieplaner med betyg, frånvaro, personligt schema) ur systemet genom funktionen V-Klass. Användarnamn och lösenord tillhandahålls i början av höstterminen. Det är vår förhoppning att Du skall trivas hos oss under Din gymnasietid! Personalen på Margretegärde

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. Akademi Sinclair Uddevalla Gymnasieskola Akademi Akademi Sinclair ABC 2015/2016 1 Uddevalla Gymnasieskola Akademi Välkommen till Akademi Sinclair! Du har blivit antagen som elev vid Uddevalla Gymnasieskola, och nu börjar

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

ABC för elever och föräldrar Läsåret

ABC för elever och föräldrar Läsåret ABC för elever och föräldrar Läsåret 2012-2013 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair Margretegärde 2012/2013 Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Estetiska programmet Medieprogrammet

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16 Elev- och föräldrainformation Läsåret 2015/16 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2015/2016 2015-08-18 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2012/2013 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Vi hälsar dig välkommen som elev på Arlövs västra rektorsområde och hoppas att du kommer att trivas här. Det är viktigt att vi kan nå dina anhöriga, om något

Läs mer

Information till dig som skall börja på Nösnäsgymnasiet

Information till dig som skall börja på Nösnäsgymnasiet Information till dig som skall börja på Nösnäsgymnasiet läsåret 2015-2016 Välkommen till Nösnäsgymnasiet Vår skola Nösnäsgymnasiet är beläget i en av västkustens vackraste delar med lummig grönska runt

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2011-2012. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2011-2012. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2011-2012 Utbildar för framtiden sedan 1868 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID Innehåll 1. Tips för en lyckad studietid 2. Frånvaro och CSN 3. Mentorskap 4. IT i skolan 5. Elevstöd

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan till Komvux KOMVUX 2016-2017 KOMVUX Kontaktuppgifter till Lärare KOMVUX Studiehandledning 2016/17 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder vi många olika typer

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsa... 2 Elevuppgifter Stockholm Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering... 3 Frånvaro...

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2013/2014 Välkommen Hjärtligt välkommen till oss! Kungshögaskolan en del av Mjölby gymnasium Kungshögaskolan en attraktiv skola som skapar

Läs mer

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det cirka 500 elever och ett hundratal medarbetare

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2012-2013. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2012-2013. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2012-2013 Utbildar för framtiden sedan 1868 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID Innehåll 1. Tips för en lyckad studietid 2. Frånvaro och CSN 3. Mentorskap 4. pedagogik och teknik 5.

Läs mer

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Våren 2016 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

Elevhälsa 2014-01-15/CA

Elevhälsa 2014-01-15/CA 2014-01-15/CA Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2013/2014 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. -

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET

VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET FÖRÄLDRAMÖTE 17 SEPTEMBER 2014 NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET - Åk1 EERO JENSHOLM - REKTOR PÅ VÄG ATT BLI VUXEN Ni föräldrar är fortsatt ett viktigt stöd för era ungdomar!

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-03-31 Planen gäller till 2015-01-31 Årets plan ska utvärderas senast 2015-01-10

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Antagen 2009-10-22 2. (5) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Kontaktuppgifter Rektor Lydia Folke 021-403941 lydia.folke@it-gymnasiet.se Besöksadress samt postadress IT-Gymnasiet Västerås Ingenjör

Läs mer

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Läsåret 15/16. Välkommen till ASKEBYSKOLAN. Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006

Läsåret 15/16. Välkommen till ASKEBYSKOLAN. Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006 Läsåret 15/16 Välkommen till ASKEBYSKOLAN Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006 askebyskolan@stockholm.se www.askebyskolan.se Innehållsförteckning sida Välkommen till

Läs mer

2011-11-16 ELEVINFORMATION

2011-11-16 ELEVINFORMATION 2011-11-16 ELEVINFORMATION INTRODUKTIONSPROGRAM Läsåret 2011/2012 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2011/2012 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Grimsåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass och grundskola a för planen Rektor: Ewa Hermelin. Likabehandlingsgrupp:

Läs mer

Sunne gymnasieskola Broby Läsåret 2015/16

Sunne gymnasieskola Broby Läsåret 2015/16 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Sunne gymnasieskola Broby Läsåret 2015/16 Ronnie Palmquist rektor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Vuxenutbildningen Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Postadress Besöksadress Telefon Skellefteå kommun Laboratorgränd 5 0910-73 50 00 Vuxenutbildningen Campusområdet (Kundtjänst) 931 85 Skellefteå

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2 (13) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 4 3 Förutsättningar för

Läs mer

Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet

Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Läsårsdata Höstterminen 150817-151218 Vårterminen 160111 160610 (studiedagar 7-8 jan) Lovdagar v. 44 Höstlov 151026 151030 v. 8 Sportlov 160222-160227 v. 13 Påsklov

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-11 Vettergymnasiet Jönköping Rektorn vid Vettergymnasiet Jönköping Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Vettergymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial teoretisk nivå vårterminen 2016 Innehåll Värdegrund och målsättningar... 1 Uppföljning av studieresultat... 2 Reservintagning...

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Södertörns friskolas likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling samt skolans arbete för trygghet och trivsel

Södertörns friskolas likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling samt skolans arbete för trygghet och trivsel Södertörns friskolas likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling samt skolans arbete för trygghet och trivsel DEL 1: LIKABEHANDLINGSPLAN, VARFÖR DÅ? LIKABEHANDLINGSPLANENS

Läs mer

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund VÅR VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX 2015/16 VÄLKOMMEN TILL KOMVUX I LUND Anteckningar Välkommen till Komvux i Lund! Vi är en skola som erbjuder många utbildningar. Här studerar elever i olika skolformer: på grundläggande och gymnasial nivå,

Läs mer

ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN

ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN KATEDRALSKOLAN 2009 I LUND ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN Med bilagor Mentorsplan Plan för åtgärder mot kränkande behandling Plan mot droger Likabehandlingsplan Gymnasieskolan har blivit en nästintill obligatorisk

Läs mer

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET 2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Hahrska gymnasiets Plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Elevens rätt till

Läs mer

UDDEVALLA GYMNASIESKOLA SINCLAIR

UDDEVALLA GYMNASIESKOLA SINCLAIR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA SINCLAIR 2007/2008 Estet- & Medieprogrammen ABC VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Du har blivit antagen som elev vid Uddevalla Gymnasieskola. Vi som arbetar här hälsar Dig

Läs mer

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Upprättad höstterminen 2014 Elevrådet åk 7-9 Christel Nilsson Utvärderas vårterminen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2 (11) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 4 3 Förutsättningar för

Läs mer

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun 2014-01-30 1 (5) Kommunförvaltningen Handlingsplan Dnr: UN 2013/372 Ester Alavei Utbildningsspecialist Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun Syftet med handlingsplanen är att skolorna i

Läs mer

Förebyggande arbete samt handlingsplan eller bekräftad användning

Förebyggande arbete samt handlingsplan eller bekräftad användning Utbildningsförvaltningen Förebyggande arbete samt handlingsplan eller bekräftad användning av droger vid misstänkt Skolorna i Ronneby Kommun ska erbjudq bästa möjliga studiemiljö så att eleven ska kunna

Läs mer

Välkommen till Jacobsskolan

Välkommen till Jacobsskolan Välkommen till Jacobsskolan Ledning: Rektor Agneta Aspegren Barn- o fritidsprogrammet, Hantverksprogrammet Textil- o design Rektor Lisbet Hällefors El- o energiprogrammet Rektor Kjell Nilsson Bygg- o anläggningsprogrammet,

Läs mer

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015)

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) 2015-06-08 1 (8) Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) NT-Gymnasiet Ansvarig för redovisningen Gunilla Carlsson, rektor 2 (8) Sammanfattning Verksamheten har hög måluppfyllelse vad det gäller kunskaper och

Läs mer

Vision. Förväntansdokument. Ordningsregler. Läsåret 2014-2015

Vision. Förväntansdokument. Ordningsregler. Läsåret 2014-2015 * Vision Förväntansdokument Ordningsregler * Läsåret 2014-2015 Vision Habo ska bli Sveriges bästa skolkommun och Hagaboda 7-9 ska ha den bästa verksamheten! Hagabodaskolan strävar efter att utbilda sina

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2014

Viva komvux guiden hösten 2014 Viva komvux guiden hösten 2014 Välkommen till Viva komvux hösten 2014! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

Välkommen till. Örebro

Välkommen till. Örebro Välkommen till Örebro Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Läsårstider 2015/2016 3 Skolans personal 3 Kontakt 4 Skolans öppettider 4 Material, utrustning och läroböcker 4 Instruktioner och information

Läs mer

Viva komvux Guiden våren 2016

Viva komvux Guiden våren 2016 Viva komvux Guiden våren 2016 Välkommen till Viva komvux våren 2016! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

KLAGSTORP SKOLAS-ABC Läsåret 15/16

KLAGSTORP SKOLAS-ABC Läsåret 15/16 KLAGSTORPS SKOLOMRÅDE TRELLEBORGS KOMMUN KLAGSTORP SKOLAS-ABC Läsåret 15/16 A Allergi I skolan finns det flera elever som har allergi. För att hjälpa dem från att få allergiska reaktioner kan vi anpassa

Läs mer

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17 HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan Huddinge 2015-09-17 Välkommen till Kvarnbergsskolan 2015/2016 KVARNBERGSSKOLAN! Läsåret 2015/2016 har skolan cirka 650 elever i årskurserna

Läs mer

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg 1 Vart vänder jag mig? Generella

Läs mer

Elevdemokrati och inflytande

Elevdemokrati och inflytande Elevdemokrati och inflytande Student democracy and influence Projektarbete VT-13 Karin Bylund NVSP3 Handledare: Yvonne Toth Innehåll 1. Inledning... 3 1:1 Inledning... 3 1:2 Sammanfattning... 3 1:3 Syfte

Läs mer

Akademi Sinclair 2015

Akademi Sinclair 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Akademi Sinclair 2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Detta dokument ska årligen utvärderas och återupprättas. Antagen av elever

Läs mer

Bilder från fotofinnaren.se

Bilder från fotofinnaren.se Bilder från fotofinnaren.se Läroplanen inför gymnasievalet: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 14/15

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 14/15 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 14/15 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Vision Ugglemoskolan vill att alla inom skolan ska känna samma rättvisa, likvärdighet och trygghet. Arbetslaget ska utveckla en skola

Läs mer

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Nyboda skola Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Nyboda är en nybyggd skola i de centrala delarna av Tyresö. Skolan startade i augusti 2012. All personal är nyrekryterad

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012 Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2011/2012 Fokusområden 2011-2012 Arbetsmiljö Arbetssätt Elevstöd ARBETSSÄTT Elevaktiv undervisning Planering, dokumentation och feedback Eget ansvar förväntningar

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Elevens rätt till trygghet 3 Definitioner av kränkande behandling 3 Rutiner för att utreda mobbing 4 Handlingsplan 4 Mål/Vision

Läs mer

Handlingsplan läsåret 2014-2015. Uddevalla kommun Agneberg 0522-69 60 00 (vx)

Handlingsplan läsåret 2014-2015. Uddevalla kommun Agneberg 0522-69 60 00 (vx) Uddevalla kommun Agneberg 0522-69 60 00 (vx) Handlingsplan läsåret 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Barn och fritidsprogrammet (BF), Ekonomiprogrammet (EK) och Handels- och

Läs mer

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Kris- och katastrofplan Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Ett psykiskt kristillstånd är när man befinner sig i en livssituation där ens tidigare

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Utbildningen Medieprogrammet är ett studieförberedande program med yrkespraktik, som fasas ut

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp - Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI), Särskild utbildning för vuxna. Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER FÖR FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH GRUND- SÄRSKOLA

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER FÖR FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH GRUND- SÄRSKOLA SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER FÖR FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH GRUND- SÄRSKOLA Rätten till skolskjuts styrs av 10 kap 32 skollagen (2010:800): Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri

Läs mer

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem Ansvariga för planen Gabriella Pierrou

Läs mer

Välkommen till Kastanjeskolan. Infoblad

Välkommen till Kastanjeskolan. Infoblad Välkommen till Kastanjeskolan Infoblad Läsåret 2014/2015 1 Telefonnummer Per-Olof Johansson Rektor 0417-18384 Martin Rodhe Bitr. rektor 0417-18495 Marion Andrée Skolassistent 0417-18362 Lisbeth Andersson

Läs mer

Elevs rätt till utbildning

Elevs rätt till utbildning Elevs rätt till utbildning Varje elev kan och vill Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och andra värden. För att kunna göra det måste eleven

Läs mer

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Underlag till bildspelsmanus Skoljuridik för lärare

Underlag till bildspelsmanus Skoljuridik för lärare Utvecklingspaket Underlag till bildspelsmanus Skoljuridik för lärare Bild 1 Till moderator: Det här är första bilden på presentationen. Den kan ligga på innan ni börjar som en bakgrund. Direkt efter denna

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Hösten 2015 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Sövestad skola Ansvarig rektor: Jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Gymnasieförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2039 Utkom från trycket den 5 januari 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/2015

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/2015 HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehåll Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling, läsåret 2014/15...2 Lagens

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Senast uppdaterad 2012-08-24

HANDLINGSPLAN. för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Senast uppdaterad 2012-08-24 HANDLINGSPLAN för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor Senast uppdaterad 2012-08-24 Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Definition av frånvaro... 3 Åtgärder... 3 Främjande

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning HÖSTTERMINEN 2016 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Birgittaskolans vuxenutbildning På Birgittaskolans vuxenutbildning finns följande

Läs mer

Vår plan utarbetas i samarbete mellan skola, elever och föräldrar.

Vår plan utarbetas i samarbete mellan skola, elever och föräldrar. KVISTBERGSSKOLAN Plan för skolans arbete mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling (direkt underställd Likabehandlingsplan Torsby kommuns skolor) Läsåret 2013/2014 Fastställd

Läs mer

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledning Vår vision Välkommaskolan

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

A B C INFORMATION, POLICY OCH REGLER FÖR OSS PÅ SKOLAN

A B C INFORMATION, POLICY OCH REGLER FÖR OSS PÅ SKOLAN MALGOMAJSKOLANS A B C INFORMATION, POLICY OCH REGLER FÖR OSS PÅ SKOLAN Reviderad 2015-08-05 ANSLAGSTAVLOR Affischering sker på därför avsedda anslagstavlor. Annonsering ska godkännas av rektor. APL Arbetsplatsförlagt

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen 2012. Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid.

Läs mer