Einhorns skildring är inte direkt felaktig men den är summarisk och blandar ihop olika former av trakasserier. Med andra ord kräver en närmare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Einhorns skildring är inte direkt felaktig men den är summarisk och blandar ihop olika former av trakasserier. Med andra ord kräver en närmare"

Transkript

1 gamar: roffare, utpressare och angivare 65 Att fråga varför polackerna gjorde lite för att hjälpa judarna är snarare som att fråga varför judarna gjorde ingenting för att assistera polacker, skriver den brittiske historieprofessorn Norman Davies polemiskt. 69 Överlevnadsinstinkten hade tagit över och i efterhand är denna försvarsmekanism förståelig. Hjältemod är ingenting man kan förvänta eller kräva av människor. Ett fåtal av dem såg dock en chans att utnyttja tillfället och sko sig på andras olycka. Än värre var förekomsten av angivare. Roffare och utpressare Av många judiska vittnesmål, dagböcker och memoarer framgår det att ett av de allra största hoten mot judar som försökte överleva utanför Warszawagettots murar var polska roffare, utpressare och angivare. En som beskriver den här formen av trakasserier är den framlidne Jerzy Einhorn. Utanför ghettot finns det professionella angivare szmalcowniki polacker som har specialiserat sig på att känna igen judar. De står vid utgången från ghettot eller utanför judiska tvångsarbetsplatser eller bara går på gatorna, när de känner igen en jude följer de efter honom och upptäcker hans eventuella gömställe. De pressar ut allt de kan av juden och anger honom sedan. Tyskarna ersätter szmalcownik med två kilo socker för varje gömställe han avslöjar. Att han redan pressat juden på allt han äger innan han anger honom talar han inte om för tyskarna. 70

2 66 marodörer, medhjälpare och mördare Einhorns skildring är inte direkt felaktig men den är summarisk och blandar ihop olika former av trakasserier. Med andra ord kräver en närmare belysning av detta gräsliga fenomen nödvändiga distinktioner. Einhorn nämner ordet szmalcownik (under kriget ett nedsättande slanguttryck för just utpressare och som härstammar från det polska ordet för ister/flott, szmalec) i sin redogörelse och betecknar dessa som professionella angivare. I själva verket handlar det om ett samlingsbegrepp för olika typer av trakasserier där judiska offer krävdes på pengar i utbyte mot att deras förföljare inte avslöjade dem för tyska säkerhetsorgan eller polsk polis. 71 De här individerna måste särskiljas från angivare, som jag berättar om längre fram. För många gömda judar kom roffare och utpressare att bli ett större hot än tyska funktionärer. Enligt judiska vittnesmål berodde detta främst på att polackernas förmåga att känna igen judiska karaktärsdrag översteg tyskarnas. Tydligen ska polacker som ägnade sig åt den här verksamheten också ha blivit allt skickligare på att uppfatta nervöst beteende och andra avslöjande detaljer. Det är svårt att avgöra tillförlitligheten i judiska vittnesberättelser avseende polackernas enastående duglighet i att demaskera judar. Uppenbarligen inträffade det ganska frekvent att polska gärningsmän, av misstag, angrep icke-judar. Däremot avslöjar polisrapporter som finns bevarade i tyska domstolsarkiv att det företrädesvis var polska spårvagns- och tågkonduktörer samt polsk polis som pekat ut armbindelslösa judar utanför gettot. Så nog finns det fog för antagandet att polacker uppvisade en högre färdighet än andra etniciteter i konsten att peka ut judar som eftersträvade anonymitet. Risken att möta en szmalcownik eller flera var således en överhängande fara som kunde drabba varje judisk man eller kvinna som av en eller annan anledning vistades utanför gettots murar. Szmalcowniki förenades alltså i ambitionen att trakassera judar men bortsett från den likheten

3 gamar: roffare, utpressare och angivare 67 måste de delas in i två undergrupper: roffare och utpressare. Gränserna mellan dessa två grupper var givetvis flytande men det existerade ändå väsentliga skillnader dem emellan. Roffarna var främst unga katolska polacker (mixade judiska och icke-judiska gäng var få men exi sterade)*, oftast tonåringar, som strävade efter att tjäna snabba pengar på judar som vistades utanför gettot utan tillstånd eller struntat i sin armbindel. Adolf Berman och hans fru råkade ut för ett sådant gäng i samband med att de flydde från gettot. Efter att ha mutat judisk och polsk polis gick de ut på Warszawas gator. De ansträngde sig för att inte gå för fort eftersom det skulle väcka misstankar. Men båda kände pulsen stiga för vartenda steg de tog. Det dröjde heller inte länge innan de första polska gamarna var över dem. Plötsligt fann vi oss inringade av en svärm av unga huliganer, mellan fjorton och sexton år gamla. De var ungefär tio stycken, som ryckte i oss från alla håll, och skrek att de skulle gå till vaktposten och överlämna oss till tyskarna om vi inte betalade vad de begärde. Deras ansikten var hemska typiska för herrelösa hundar. Majoriteten var flickor; de skrek högst och var mest aggressiva. Den modigaste av dem tog våra väskor, medan övriga, som kände sig orättvist behandlade ropade: Varför gav ni allt till dem? Ge pengar till oss också, annars hämtar vi tyskarna. De drog in oss i trappuppgången; vi drog upp lite pengar (några hundra złoty) och började fördela summan. Det fanns inte tillräckligt åt alla eftersom nya rackarungar dök upp. De ville ta min frus handväska, men vi försäkrade dem om att den * Det fanns även polsk-judiska utpressare, som trakasserade förmögna judar som bodde inne i Warszawas getto eller gömde sig utanför, och hotade med att tillkalla tyskar ifall offren inte betalade begärd summa pengar. Se Barbara Engelking & Jan Grabowski, Przestępczość Żydów w Warszawie (Warszawa, 2010), s. 60f.

4 68 marodörer, medhjälpare och mördare var tom och de lät den vara. Men, de tog min frus rock ur händerna på henne och en flicka drog av en ring från hennes finger. Vi försökte att stoppa henne, vi sade den var en värdelös minnessak, men till ingen nytta. 72 Till slut lyckades Berman och hans fru att lösgöra sig från de polska ligisterna. En äldre polsk kvinna hade också ropat åt tonåringarna att lämna paret ifred. Men deras prövningar var inte över och under dagen råkade de ut för ytterligare två liknande situationer där de tvingades att köpa sig fria. Den tredje gången hade de knappt inga pengar kvar men roffarna Berman beskriver en av dem som alkoholiserad nöjde sig med lite över hundra złoty. Därtill åtföljde de paret en bit på vägen och såg till att inga andra gäng utsatte dem för fler överfall. Bermans erfarenheter ger oss en god inblick i roffarmentaliteten. Gängmedlemmarna var unga och mer eller mindre organiserade. Deras främsta mål var att tjäna pengar eller ta ifrån judiska offer deras tillhörigheter, om tillfälle fanns. De unga förbrytarna försökte också att inte dra alltför mycket uppmärksamhet till sig, därför gällde det att få offren snabbt in i en gränd eller trappuppgång. Hotet att de skulle tillkalla tyska funktionärer eller polsk polis användes som påtryckningsmedel. Det låg nämligen inte i roffarnas intresse att larma och kanske behöva dela på bytet med en korrumperad tysk gendarm eller polsk polis. Dessutom bröt de mot lagen och kunde lika väl bli arresterade (mer om detta längre ner). Det fanns också en överhängande risk att den polska polisen, som var infiltrerad av motståndsrörelsen, reagerade på ett sätt som inte föll roffarna på läppen. Roffarna strävade således efter att undvika polisinblandning som i förlängningen kunde underminera deras illegala verksamhet. 73 Roffarnas främsta drivkraft var alltså lättförtjänta pengar och hur mycket de tog varierade från fall till fall. Eftersom de flesta gatugäng-

5 gamar: roffare, utpressare och angivare 69 en arbetade efter ganska lösa metoder var det omöjligt för dem att veta vilken summa som kunde utkrävas och de var inte främmande för att förhandla med sina offer. Fram till 1941, när judar inte riskerade dödsstraff för att bryta mot nazisternas dekret, kunde det handla om summor från 100 till 500 złoty. Som jämförelse kan det nämnas att en kvalificerad polsk arbetare tjänade cirka 150 och en gruvarbetare upp till 240 złoty i månaden före kriget. Efter 1941, när judarna äventyrade sina liv ifall de upptäcktes utanför murarna, steg summorna markant pendlade priset för att köpa sig fri mellan och złoty beroende på roffargängets antal. Belopp på förekom och verkar inte ha överraskat offren. 74 Det råder inga tvivel om att roffargängen förpestade Warszawas gator men deras aktiviteter minskade med tiden. Men hur många gäng härjade utanför gettots murar ? Att beräkna deras antal är omöjligt. Redan under kriget bedömde krönikören Emanuel Ringelblum att det rörde sig om mellan hundra och tusen gäng. Hans spann är därmed för brett för att användas i en givande diskussion. Historikern Gunnar S. Paulsson uppskattar att antalet roffare kan ha uppgått till mellan tre- och fyratusen. Men han erkänner själv att uträkningsmetoden han gör ett överslag på hur många utpressningssituationer det kan ha förekommit i Warszawa varje månad inte är tillförlitlig. 75 Den amerikanska historikern Richard C. Lukas, som skrivit flera prisade böcker om Polen under andra världskriget, anger att antalet roffare inte kan ha överstigit tusen individer. Denna beräkning bygger han på intervjuer med företrädare ur den polska motståndsrörelsen, bland annat en Hemarméofficer som regelbundet besökte Warszawas getto. 76 Kontentan är ändå att Paulsson och Lukas presenterar kvalificerade gissningar som inte kan verifieras. Det går inte alltså att ge en exakt siffra över hur många roffare som grasserade på Warszawas gator. Personligen är jag övertygad om att sanningen ligger

6 70 marodörer, medhjälpare och mördare någonstans mellan Paulssons och Lukas siffror, dvs till om man beaktar en annan vanlig sanning, nämligen att tillfället gör tjuven. Om vi för sakens skull ändå väljer att acceptera Paulssons högre siffror så innebär det likväl att endast en försvinnande liten minoritet av Warszawas katoliker (mellan november 1939 och juli 1944 fluktuerade den katolska befolkningen kring ) kastade sig över judar och krävde dem på pengar. Som jämförande motvikt måste det nämnas att mellan och warszawabor beräknas ha hjälpt judar på olika sätt. 77 För de judar som fann ett gömställe utanför gettot, antingen hos bekanta polacker eller hos främlingar, som tog betalt för sina tjänster, var egentligen inte roffargängen det största hotet. Gömda judar hade få skäl till att vistas på Warszawas gator. De var helt beroende av sina hjälpare när det gällde anskaffning av förnödenheter. Endast judar med ett mer ariskt utseende vågade gå ut i syfte att dra in lite pengar, antingen genom att sälja ägodelar eller utföra småjobb. Få ville således exponera sig i onödan. Men de kunde aldrig känna sig riktigt trygga i sina lägenheter eller rum. Professionella szmalcowniki eller utpressare nosade efter dem och deras polska medhjälpare som blodhundar. Till skillnad från oborstade roffargäng arbetade utpressarna mer metodiskt och planerade sina tillslag. De visste att mycket stod på spel för judarna, särskilt efter sommaren En del av dem arbetade samtidigt som informatörer åt tyska polisorgan, organisationer som roffare på gatan avskydde av nämnda skäl. 78 Professionella utpressare som samarbetade med korrumperade tyska funktionärer förfogade därmed över ett bättre underrättelsematerial och kunde skrämma judar till att betala högre summor genom att tillsammans med uniformerad tysk personal besöka framluskade gömställen. Men denna samverkan betydde också att de utpressade beloppen delades. Majoriteten av utpressarna arbetade dock enskilt eller i grupp och saknade support från tyska protektorer. I

7 jakten på pengar skydde de inga medel och de begränsade sig inte till att enbart injaga fruktan hos gömda judar utan gav sig även på deras kristna beskyddare. En tröst är att deras usla aktiviteter inte var helt riskfria. Detta fick Stanisław Sowiński erfara när han och en medhjälpare försökte pressa polskan Kazimiera Siewierska. Sowiński och hans hejdukar visste att hon hade ett förhållande med en judisk man och att de hade ett barn tillsammans. Kazimiera blev i utpressarnas ögon ett perfekt offer men de missbedömde hennes handlingskraft. I mitten av september 1942 hade den första stora deportationen av judar från Warszawas getto till förintelselägret Treblinka avslutats. Ungefär samtidigt mottog Kazimiera ett anonymt brev i vilket avsändaren deklarerade att han kände till att hon gömde juden Mordki Schwalbe. I brevet framfördes ett makabert hot. Om Kazimiera inte var beredd att betala złoty så skulle barnet kidnappas. Avsändaren försäkrade henne att hon inte kunde fly eftersom hon var bevakad och hennes adress inne i staden känd. Summan skulle Kazimiera överlämna den 22 september. Efter brevet följde obehagliga telefonsamtal och för att ytterligare skrämma upp henne bröt sig Sowiński och tre underhuggare in i Kazimieras villa utanför staden. Till hembiträdet, som de skrämt upp, hade de presenterat sig som kriminalpoliser. Huset vändes upp och ner. Samma dag som pengarna skulle betalas anmälde Kazimiera sin otäcka situation till den polska polisen. Där beslutade man sig för att locka in förövarna i en fälla. Polisen förberedde ett paket och lade ner skurna pappersremsor som fick föreställa pengar. I hotbrevet fanns det anvisningar om var pengarna skulle räckas över och när. Kazimiera promenerade dit och på utsatt tid kom två misstänkta figurer. Två civilklädda poliser var redan i närheten av platsen och spelade berusade. Men de kunde inte ingripa förrän de var absolut säkra på att Kazimiera fått kontakt med gärningsmännen. När samtalet drog ut för länge på tiden begamar: roffare, utpressare och angivare 71

8 72 marodörer, medhjälpare och mördare farade poliserna att de skulle avslöjas. Inom kort slet männen paketet ur Kazimieras famn. Poliserna skred omedelbart till verket och arresterade dem. Skurkarna klarade inte av att hålla masken och avslöjade sina medarbetare utan nämnvärda betänkligheter, förmodligen för att rädda sitt eget skinn. 79 Kazimieras utpressare hamnade i fängelse men hennes oro mildrades inte. Hennes kärlek till en judisk man räddade hans liv, åtminstone för stunden, men Gestapo valde att öppna en ny undersökning beträffande barnet. Följderna av detta är okända för mig. Vad Sowiński försökte göra mot Kazimiera, en katolsk kvinna, påminner i mångt och mycket det utpressare gjorde mot gömda judar. Hot förekom alltid och eftersom professionella utpressare blev vanligare efter senhösten 1941, betydde ett förverkligande av hotet döden. Med kniven mot strupen gjorde judar allt för att rädda sig och därför lyckades utpressare alltid suga ut enorma summor pengar och andra värdesaker. Föga förvånande krävde den underjordiska organisationen Żegota att människor som hängav sig åt den här typen av förföljelser skulle straffas hårt av Hemarméns militära avdelningar, dels för att begränsa dess omfattande karaktär och dels för att motverka samhällets moraliska förfall. 80 När offret eller offren inte längre kunde betala angavs de och utpressarna tog sig an nästa gömställe. Oftast hade avslöjade judar inga val än att byta gömställe men det innebar avsevärda ansträngningar och enorma risker. Både för dem själva och för deras kristna skyddspatroner. Detta beskrivs i en rapport från Żegota. En stor epidemi, som kan betecknas som ett samhälleligt nederlag, är den kraftiga ökningen av trakasserier som har krävt och kräver offer bland många judar som uppehåller sig i ariska stadsdelar [i Wars-

9 gamar: roffare, utpressare och angivare 73 zawa]. Offren plundras brutalt på allt de äger, på pengar, värdefulla tillhörigheter, kläder, underkläder och andra ägodelar. Konsekvenserna för offren blir att de förlorar bostäder och tvingas belasta släkt, vänner 81 Polska judar som drabbades av liknande provokationer förlorade alltså allt och ändå riskerade de att överlämnas till tyskarna. Men det fanns de som klarade sig, tack vare polsk-katolska vänner. Franciszka Grünberg och hennes familj lämnade gettot och flyttade in hos en kristen kvinnlig vän förvåren Franciszka och maken hade redan förlorat en dotter inne i gettot. Kvar fanns en yngre son. Familjens nerver satt ständigt utanpå huden men de hade lite att frukta från polackerna som hjälpte dem. Precis som andra i samma situation pendlade de mellan hopp och förtvivlan. Den ständiga oron för att avslöjas åtföljdes av ångest inför att behöva ta beslut som kunde sätta deras liv på spel. Hur länge skulle de stanna i samma lägenhet? Vart skulle de i så fall ta vägen? Skulle de försöka köpa falska pass och fly utomlands? Hur tillförlitligt var ryktet att judar, som kunde visa upp sydamerikanska visum, tilläts lämna det ockuperade Polen? En grå senhöstdag 1943 slogs deras nervösa men trygga tillvaro i spillror av en utpressare. Dagen började som vanligt. Deras polska beskyddarinna, Józefa, lämnade lägenheten på förmiddagen och sonen befann sig på ett annat gömställe. De hade alltså lite tid i avskildhet och den ämnade de ägna åt läsning. Maken lade sig ner i soffan medan Franciszka kurade ihop sig i en fåtölj. Det hade gått en kvart när de hörde att låset vreds om i köksdörren och in steg en man Franciszka kände igen. Han hade förefallit spionera på lägenheten tidigare. Främlingen gick rakt fram till soffan där Franciszkas make låg, drog fram en köksstol och satte sig ner. Fransiczka stirrade intensivt på sin make som omedelbart satte sig upp. Hon gjorde honom

10 74 marodörer, medhjälpare och mördare sällskap i soffan. Så här är ni, sade den oinbjudna gästen. Ja, klä på er så går vi. Franciszka svarade att de inte avsåg att gå någonstans. Mannen mätte henne med blicken: Ni vill inte gå? Det kommer att kosta er złoty! Så, fram med dem! Ge hit!. Franciszka tog ton igen och svarade att de saknade pengar och att de inte tänkte ge honom några ägodelar. I det ögonblicket tappade utpressaren tålamodet och sprang fram till garderoben och slängde fram makens överrock, en jacka och flera fina silkesskjortor. Han tog också ett par herrbyxor men då reagerade maken. Byxorna var de enda han ägde och utan dem kunde han inte lämna lägenheten. Gå ut, sade mannen, men det är ju hela poängen. Ni går inte ut. Han ryckte tillbaka byxorna och dumpade allt han rivit ut från garderoben på golvet. Kläderna han funnit började han kasta ner i en av Franciszkas väskor och tog dessutom hennes arbetstillstånd och en cigarettetui i silver. Pengar, som han egentligen var ute efter, fanns ingenstans. För i helvete, var gömmer ni alla pengar. Jag vet allt om er, herr Górski. Just då insåg både Franciszka och hennes man att de blivit förrådda av en person som besökt dem flera gånger i lägenheten. Täcknamnet Górski hade de enbart nämnt till den här personen, en individ som lovat att ordna falska dokument åt dem. Marodören fortsatte sitt sökande, men drog slutsatsen att paret saknade kontanter. Han slet till sig makens klocka och Franciszkas vigselring. I samma sekund uppstod tumult och Franciszkas make fick en snyting. Därefter pekade han på en fin silverring som Franciszka fått i present från sin framlidna dotter. Hon försäkrade mannen att ringen saknade värde men han gav sig inte. Franciszka gick mer eller mindre ner på sina knän och bad honom inte ta ringen. Hennes vädjanden gjorde inget intryck på mannen. Slutligen packade han ner allt i resväskan och gav sitt ultimatum: Hör upp! I morgon vid lunchtid kommer er son och vi kommer att vara där för att möta upp honom [dvs. vid hållplatsen]. Om vi inte får trettiotusen złoty, så vet vi vad vi ska göra.

11 gamar: roffare, utpressare och angivare 75 När mannen gått befann sig Franciszka och hennes make i ett chocktillstånd. Maken hade tårar i ögonen och han drog nervöst i sitt hår. Han förebrådde Franciszka eftersom det var hon som hade föreslagit att familjen borde skaffa falska pass genom mannen som visat sig vara i maskopi med utpressare. Men vad skulle de ta sig till? Inte långt efter att de lämnats i fred återvände Józefa. Franciszka drog in henne i deras rum och när hon fick syn på oredan höll hon på att tappa balansen. Hon snubblade omkring och till slut lyckades hon får fram: Vad har hänt? Hennes förtvivlade judiska inneboende berättade allt. Föga förvånande blev Józefa uppskrämd men behöll fattningen. Nu gällde det att agera snabbt. På Franciszkas inrådan ringde hon ett samtal till nära vänner och tillsammans med dem började de att planera hur sonen skulle räddas. Men det viktigaste av allt, ett nytt gömställe måste hittas åt Franciszka och maken. Józefa och henne vänner övergav inte Franciszkas familj. Sonen hämtades direkt vid spårvagnen och ett nytt boende hos en av Józefas goda väninnor ordnades. Denna kvinna gav dem husrum fram till efter Warsza waupproret 1944 varpå de flydde ut till en by på landet. Franciszka, maken och sonen överlevde kriget och emigrerade från Polen direkt efter befrielsen. 82 Det intressanta är att situationen som Franciszka och hennes familj försattes i på grund av utpressaren hade kunnat få ett annorlunda slut, om det inträffat 1941 och före införandet av dödsstraff för olaglig vistelse utanför gettots murar. Visserligen hade de tvingats kompromettera sitt gömställe men utvägen att anmäla utpressare till tyska myndigheter existerade faktiskt under de första ockupationsåren. Det var först under hösten 1941 som tyskarna inte längre fann det nödvändigt att upprätthålla skenet av att deras herravälde i Polen byggde på några få anständiga principer. Därmed kastade de av en mask som varenda polack ändå avslöjat som falsk långt tidigare.

12 76 marodörer, medhjälpare och mördare Det kan komma som en överraskning, men tyskarna jagade och dömde alltså polska roffare och utpressare. Under det första ockupationsåret tog tyskarna även emot anmälningar från utsatta judar eller till och med förhörde dem men detta upphörde man med helt efter sommaren Tyskarna undersökte inte brott mot judar av omtanke. Istället handlade det om att motverka korruption bland tyska funktionärer, till exempel poliser. Många polska professionella utpressargäng samarbetade nämligen med såväl tysk som polsk polis och det urholkade deras myndighetsutövning. När roffare och utpressare trakasserade judar på gatan eller uppsökte gömställen var det inte sällsynt att de tillkännagav sig som Gestapo. Detta olagliga tilltag kunde tyskarna inte ignorera eftersom det solkade ner Gestapos goda namn. En sista direkt orsak till varför just den här typen av mobbning av judar inte accepterades var att banditerna begick misstag i identifieringen och gick på kristna polacker. 84 Men det fanns även ett mer ideologiskt skäl till varför ekonomisk utpressning av judar beivrades. Givetvis strävade nazityska myndigheter efter att terrorisera judar på alla upptänkliga sätt, men att tjalla på judar för ekonomisk vinning passade inte in i det nazistiska tankesättet. Tips från allmänheten om judar som bröt mot dekret till exempel inte bar Davidsstjärnan, bedrev illegal handel eller residerade utanför gettot togs välvilligt emot, men drivkraften för att skvallra skulle inte vara pengar utan ha sitt ursprung i viljan att ta samhälleligt ansvar. Att tjalla på judar skulle alltså ske instinktivt på grund av deras status som statsfiender och ansvariga för allt elände som den nazistiska propagandan anklagade dem för. En som angav judar kunde belönas för sitt dåd men detta skulle alltså inte vara huvudskälet till en sådan handling. Intresset som tyska säkerhets- och polisorgan samt polsk polis visade för organiserade utpressare, och i viss mån bättre ledda roffargäng, med-

13 förde följaktligen att många av dem arresterades och åtalades. I polsk historieskrivning har det varit vanligt att skildra dessa antijudiska rövarfasoner som dåd utförda av framför allt folktyskar, kriminella eller individer ur de lägsta samhällssegmenten. Sentida polsk forskning i tyska domstolshandlingar har visat att den beskrivningen inte stämmer. Tyska dokument visar att majoriteten av dem som dömdes för rofferi eller utpressning var etniska polacker, katoliker. Tyskar utgjorde den näst största gruppen och judar den minsta (mer om detta i kommande kapitel). Dokumenten avslöjar också att endast cirka tio procent av över 200 dömda hade en kriminell bakgrund från tiden före kriget vilket innebar att merparten av roffarna och utpressarna valt en bana som judisk plågoande först under ockupationen. 85 Alltså, att tillfället gör tjuven är en faktor som inte kan underskattas. Av tyska och polska förhörsprotokoll framgår också att lättförtjänta pengar var den främsta drivkraften. Att krama ut pengar från en judisk bekant framstod för vissa som en enkel inkomstkälla. Våren 1940, i en mindre ort i sydöstra Polen, försökte Bolesław Terlecki sig på konststycket att lura Szyji Fitermannow, en lokal judisk mjölnare. Terlecki meddelade mjölnaren att Gestapo planerade en aktion mot honom men att mer information kostade pengar, 500 złoty. Den oroade mjölnaren betalade Terlecki summan och fick rådet att gå under jorden. När Fitermannow genomskådade bluffen anmälde han charlatanen till polisen. Tyskarna arresterade Terlecki och åtalade honom för utpressning. I förhöret kom det fram att polacken, en far till sju barn, varit arbetslös sedan åtta månader tillbaka. 86 Terlecki var förmodligen ingen antisemit, utan troligen bara en väldigt desperat och kanske ömkansvärd man. Däremot inte sagt att många av utpressarna inte bar på ett antisemitiskt sinnelag men här måste man samtidigt lägga till att de inte tvekade inför aktioner mot kristna. Kazimieras fall var inget undantag vilket begamar: roffare, utpressare och angivare 77

14 78 marodörer, medhjälpare och mördare tyder att antisemitismen, såsom rent ideologiskt motiv, spelade en biroll för professionella utpressare. Anonyma angivare Förutom roffare och utpressare fanns det en mer lömskare inre fiende i det ockuperade Polen. Denna dolda fiende var anonyma angivare, som brevledes skickade upplysningar till tyska säkerhetsorgan, företrädesvis Gestapo. Att posta ett namnlöst brev med information (sann eller falsk) om sina medmänniskor till ockupationsmaktens hemliga statspolis kan av förklarliga skäl inte betecknas som annat än en kristallklar förrädisk handling som måste särskiljas från roffarnas och till och med utpressarnas verksamhet. Mellan dessa olika grupper finns många särskiljande drag vad gäller motiv och förväntat resultat. En person som skickade ett osignerat meddelande till tyskarna var uppenbarligen inte intresserad av lättförtjänta pengar eller belöningar från ockupationsmakten. Mellan den anonyma angivaren och offret eller offren förekom aldrig några förhandlingar. Deras försändelser skrevs inom hemmets skyddande väggar. Gömda bakom en bit papper och en penna förblev dessa tjallare osynliga, både för de som drabbades och den polska motståndsrörelsens rättsskipande instanser. Detta gjorde dem betydligt farligare än roffare och utpressare eller andra typer av marodörer som trots allt exponerade sig fysiskt. Av förståeliga skäl är det omöjligt att beräkna antalet anonyma angivare. Få Gestapoarkiv i till exempel Generalguvernementet överlevde kriget. Istället måste man förlita sig på andra typer av källor och lägga ett pussel som otvetydigt påvisar ett dystert mönster: angiveriet var utbrett och talrikt. I den polska motståndsrörelsens officiella pressorgan, Informationsbulletinen (pol. Biuletyn Informacyjny), skrev man den 5 december 1940

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Studiematerial till I skuggan av hatet växer blommor.

Studiematerial till I skuggan av hatet växer blommor. Studiematerial till I skuggan av hatet växer blommor. Materialet är tänkt att användas efter att elever och lärare har sett föreställningen. Diskutera gärna i mindre grupper, i par eller på annat sätt

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

Enkät om kränkningar och hot mot journalister

Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister 2013 Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Surfa säkert. en guide för barn, ungdomar och vuxna MOT BARNSEXHANDEL WWW.ECPAT.SE

Surfa säkert. en guide för barn, ungdomar och vuxna MOT BARNSEXHANDEL WWW.ECPAT.SE Surfa säkert en guide för barn, ungdomar och vuxna MOT BARNSEXHANDEL WWW.ECPAT.SE Internet har krympt världen Aldrig tidigare har det varit så lätt att kommunicera och söka information globalt. Kontakter

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Den stora katastrofen

Den stora katastrofen Den stora katastrofen H ej, det är jag här igen, Malin, jag som bor i Rukubacka med min lillasyster Fia, vår hund Rufs och mamma och pappa. Allting är bra här hos oss utom en sak. Det har hänt 4 5 en katastrof,

Läs mer

Kapitel 1 Kapitel 2 Hej Brevet

Kapitel 1 Kapitel 2 Hej Brevet Den magiska dörren Kapitel 1 Hej Hej jag heter Ida. Jag går på Gyllene kronan. Min bestis heter Wilma. Hon jilar att va med mig. På skolan är jag rädd för mattanten, man får inte lemna en matbit. Kapitel

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Ve m? 3 25 % av tjejerna i gymnasiet

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

ÖVNING 2 - SID. 1 SKRATTAR BÄST SOM SKRATTAR SIST

ÖVNING 2 - SID. 1 SKRATTAR BÄST SOM SKRATTAR SIST SIDA 1/5 ÖVNING 2 - SID. 1 SKRATTAR BÄST SOM SKRATTAR SIST Kryssa för de grupper ni känner till skämt om! Fotbollsspelare Elevrådsrepresentanter Ståuppkomiker Politiker Lesbiska Bögar Kristna Muslimer

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen.

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen. Kapitel 1 ljuden: -Hörde du ljudet? Det låter som en apa sa Grevert. - Nej vadå? Sa Kossan. -Nej det var inget sa Grevert. Det var under kemitimmen som Grevert hörde konstiga ljud från golvet. Grevert

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv:

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv: Kommissarie Tax deckarskola Hej, jag heter Elsie Petrén och jag är författare till kommissarie Taxböckerna. Vill du också skriva ett mysterium? Här får du några tips på hur jag gör när jag skapar mina

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Jon Ewo Vad handlar boken om? Boken handlar om Tom och Kick, som hittar två miljoner kronor, på bilverkstaden där de arbetar. De tar pengarna och sticker i en av verkstadens

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Kulturskillnader en ovärderlig resurs

Kulturskillnader en ovärderlig resurs Kulturskillnader en ovärderlig resurs Barn springer skrattande omkring på torget. Stånd är slarvigt uppsatta var som helst det finns plats och säljer allt från grönsaker och frukter till tvättmedel och

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Implicita odds och omvända implicita odds

Implicita odds och omvända implicita odds Kapitel sju Implicita odds och omvända implicita odds Under de tidiga satsningsrundorna och satsningsrundorna i mitten sänks vanligtvis pottoddset avsevärt om du behöver syna framtida satsningar, och du

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Den magiska dörren. Albin Vesterlund

Den magiska dörren. Albin Vesterlund Den magiska dörren Albin Vesterlund 1 Hej Hej jag heter Isabella jag är 10 år. Jag älskar att ha kjol och klänning och jag har lockigt blont hår och jag älskar sandal. Och jag går på Kyrkmons skola. Min

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Fräs, den lilla panterkatten

Fräs, den lilla panterkatten Fräs, den lilla panterkatten Det handlar om en liten kattunge som hade tappat bort sin mamma. Och så går han iväg, för han vill inte vara på ett ställe. Så hittar han ett hus och familjen som bor i det

Läs mer

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR 20 december Hej, dagboken! Jag heter Xara. Jag bor i Kyrkslätts bibliotek, oftast. Annars bor jag på ett hotell i England. Idag har jag mycket att göra. Nu sitter

Läs mer

Tips och råd. Om hur du som är äldre skyddar dig mot brott

Tips och råd. Om hur du som är äldre skyddar dig mot brott Tips och råd Om hur du som är äldre skyddar dig mot brott Den här folderns syfte är att ge tips och råd om hur man kan göra för att i möjligaste mån undvika att bli bestulen, hemma i sin bostad eller ute

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

CLAES GUSTAVSSON DEN OSYNLIGE MANNEN

CLAES GUSTAVSSON DEN OSYNLIGE MANNEN CLAES Kunskapen om livets stora frågor kan ligga dold i cymbaler, attackdykare, tjälknöl och ordet Flämt. Allt ter sig rimligt när Claes Gustavssons osynlige figur lägger sig i och dissekerar vardagen

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Hon vågade inte lägga till, nu ses vi aldrig mer. Men aldrig någonsin hade det känts så skönt att han stängde dörren och gick.

Hon vågade inte lägga till, nu ses vi aldrig mer. Men aldrig någonsin hade det känts så skönt att han stängde dörren och gick. 6. Jamila kunde inte somna natten innan det var dags. Hon försökte ligga så still som möjligt, så Kamal inte skulle bli orolig och förstå att någonting var i görningen. Han skulle iväg på morgonen och

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante Caroline Hainer Inte helt hundra Volante Stockholm 2013 Inledning Men är det inte bäst att bara strunta i det helt och hållet, säger jag till terapeuten. Bara utfärda ett totalt relationsförbud helt enkelt.

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

Sophia höll på ute i köket. Det var antagligen bäst att ta samtalet med Madde nu, det hade ju visat sig att det bara blev värre av att inte svara

Sophia höll på ute i köket. Det var antagligen bäst att ta samtalet med Madde nu, det hade ju visat sig att det bara blev värre av att inte svara Anders Han gick in i hennes vardagsrum och slog sig ner i soffan. De skulle ta kaffe och efterrätt hemma hos Sophia. Hon fixade just nu med en överraskning ute i köket. Han såg sig omkring. Det var ett

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Kränkningar och påtryckningar mot journalister blir allt vanligare

Kränkningar och påtryckningar mot journalister blir allt vanligare Enkät om kränkningar och påtryckningar mot journalister 2014 Sammanfattning Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten av kränkningar,

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan.

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Av Agaton Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Hon är gammal och hon har stora tänder. Vi går på

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer