Einhorns skildring är inte direkt felaktig men den är summarisk och blandar ihop olika former av trakasserier. Med andra ord kräver en närmare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Einhorns skildring är inte direkt felaktig men den är summarisk och blandar ihop olika former av trakasserier. Med andra ord kräver en närmare"

Transkript

1 gamar: roffare, utpressare och angivare 65 Att fråga varför polackerna gjorde lite för att hjälpa judarna är snarare som att fråga varför judarna gjorde ingenting för att assistera polacker, skriver den brittiske historieprofessorn Norman Davies polemiskt. 69 Överlevnadsinstinkten hade tagit över och i efterhand är denna försvarsmekanism förståelig. Hjältemod är ingenting man kan förvänta eller kräva av människor. Ett fåtal av dem såg dock en chans att utnyttja tillfället och sko sig på andras olycka. Än värre var förekomsten av angivare. Roffare och utpressare Av många judiska vittnesmål, dagböcker och memoarer framgår det att ett av de allra största hoten mot judar som försökte överleva utanför Warszawagettots murar var polska roffare, utpressare och angivare. En som beskriver den här formen av trakasserier är den framlidne Jerzy Einhorn. Utanför ghettot finns det professionella angivare szmalcowniki polacker som har specialiserat sig på att känna igen judar. De står vid utgången från ghettot eller utanför judiska tvångsarbetsplatser eller bara går på gatorna, när de känner igen en jude följer de efter honom och upptäcker hans eventuella gömställe. De pressar ut allt de kan av juden och anger honom sedan. Tyskarna ersätter szmalcownik med två kilo socker för varje gömställe han avslöjar. Att han redan pressat juden på allt han äger innan han anger honom talar han inte om för tyskarna. 70

2 66 marodörer, medhjälpare och mördare Einhorns skildring är inte direkt felaktig men den är summarisk och blandar ihop olika former av trakasserier. Med andra ord kräver en närmare belysning av detta gräsliga fenomen nödvändiga distinktioner. Einhorn nämner ordet szmalcownik (under kriget ett nedsättande slanguttryck för just utpressare och som härstammar från det polska ordet för ister/flott, szmalec) i sin redogörelse och betecknar dessa som professionella angivare. I själva verket handlar det om ett samlingsbegrepp för olika typer av trakasserier där judiska offer krävdes på pengar i utbyte mot att deras förföljare inte avslöjade dem för tyska säkerhetsorgan eller polsk polis. 71 De här individerna måste särskiljas från angivare, som jag berättar om längre fram. För många gömda judar kom roffare och utpressare att bli ett större hot än tyska funktionärer. Enligt judiska vittnesmål berodde detta främst på att polackernas förmåga att känna igen judiska karaktärsdrag översteg tyskarnas. Tydligen ska polacker som ägnade sig åt den här verksamheten också ha blivit allt skickligare på att uppfatta nervöst beteende och andra avslöjande detaljer. Det är svårt att avgöra tillförlitligheten i judiska vittnesberättelser avseende polackernas enastående duglighet i att demaskera judar. Uppenbarligen inträffade det ganska frekvent att polska gärningsmän, av misstag, angrep icke-judar. Däremot avslöjar polisrapporter som finns bevarade i tyska domstolsarkiv att det företrädesvis var polska spårvagns- och tågkonduktörer samt polsk polis som pekat ut armbindelslösa judar utanför gettot. Så nog finns det fog för antagandet att polacker uppvisade en högre färdighet än andra etniciteter i konsten att peka ut judar som eftersträvade anonymitet. Risken att möta en szmalcownik eller flera var således en överhängande fara som kunde drabba varje judisk man eller kvinna som av en eller annan anledning vistades utanför gettots murar. Szmalcowniki förenades alltså i ambitionen att trakassera judar men bortsett från den likheten

3 gamar: roffare, utpressare och angivare 67 måste de delas in i två undergrupper: roffare och utpressare. Gränserna mellan dessa två grupper var givetvis flytande men det existerade ändå väsentliga skillnader dem emellan. Roffarna var främst unga katolska polacker (mixade judiska och icke-judiska gäng var få men exi sterade)*, oftast tonåringar, som strävade efter att tjäna snabba pengar på judar som vistades utanför gettot utan tillstånd eller struntat i sin armbindel. Adolf Berman och hans fru råkade ut för ett sådant gäng i samband med att de flydde från gettot. Efter att ha mutat judisk och polsk polis gick de ut på Warszawas gator. De ansträngde sig för att inte gå för fort eftersom det skulle väcka misstankar. Men båda kände pulsen stiga för vartenda steg de tog. Det dröjde heller inte länge innan de första polska gamarna var över dem. Plötsligt fann vi oss inringade av en svärm av unga huliganer, mellan fjorton och sexton år gamla. De var ungefär tio stycken, som ryckte i oss från alla håll, och skrek att de skulle gå till vaktposten och överlämna oss till tyskarna om vi inte betalade vad de begärde. Deras ansikten var hemska typiska för herrelösa hundar. Majoriteten var flickor; de skrek högst och var mest aggressiva. Den modigaste av dem tog våra väskor, medan övriga, som kände sig orättvist behandlade ropade: Varför gav ni allt till dem? Ge pengar till oss också, annars hämtar vi tyskarna. De drog in oss i trappuppgången; vi drog upp lite pengar (några hundra złoty) och började fördela summan. Det fanns inte tillräckligt åt alla eftersom nya rackarungar dök upp. De ville ta min frus handväska, men vi försäkrade dem om att den * Det fanns även polsk-judiska utpressare, som trakasserade förmögna judar som bodde inne i Warszawas getto eller gömde sig utanför, och hotade med att tillkalla tyskar ifall offren inte betalade begärd summa pengar. Se Barbara Engelking & Jan Grabowski, Przestępczość Żydów w Warszawie (Warszawa, 2010), s. 60f.

4 68 marodörer, medhjälpare och mördare var tom och de lät den vara. Men, de tog min frus rock ur händerna på henne och en flicka drog av en ring från hennes finger. Vi försökte att stoppa henne, vi sade den var en värdelös minnessak, men till ingen nytta. 72 Till slut lyckades Berman och hans fru att lösgöra sig från de polska ligisterna. En äldre polsk kvinna hade också ropat åt tonåringarna att lämna paret ifred. Men deras prövningar var inte över och under dagen råkade de ut för ytterligare två liknande situationer där de tvingades att köpa sig fria. Den tredje gången hade de knappt inga pengar kvar men roffarna Berman beskriver en av dem som alkoholiserad nöjde sig med lite över hundra złoty. Därtill åtföljde de paret en bit på vägen och såg till att inga andra gäng utsatte dem för fler överfall. Bermans erfarenheter ger oss en god inblick i roffarmentaliteten. Gängmedlemmarna var unga och mer eller mindre organiserade. Deras främsta mål var att tjäna pengar eller ta ifrån judiska offer deras tillhörigheter, om tillfälle fanns. De unga förbrytarna försökte också att inte dra alltför mycket uppmärksamhet till sig, därför gällde det att få offren snabbt in i en gränd eller trappuppgång. Hotet att de skulle tillkalla tyska funktionärer eller polsk polis användes som påtryckningsmedel. Det låg nämligen inte i roffarnas intresse att larma och kanske behöva dela på bytet med en korrumperad tysk gendarm eller polsk polis. Dessutom bröt de mot lagen och kunde lika väl bli arresterade (mer om detta längre ner). Det fanns också en överhängande risk att den polska polisen, som var infiltrerad av motståndsrörelsen, reagerade på ett sätt som inte föll roffarna på läppen. Roffarna strävade således efter att undvika polisinblandning som i förlängningen kunde underminera deras illegala verksamhet. 73 Roffarnas främsta drivkraft var alltså lättförtjänta pengar och hur mycket de tog varierade från fall till fall. Eftersom de flesta gatugäng-

5 gamar: roffare, utpressare och angivare 69 en arbetade efter ganska lösa metoder var det omöjligt för dem att veta vilken summa som kunde utkrävas och de var inte främmande för att förhandla med sina offer. Fram till 1941, när judar inte riskerade dödsstraff för att bryta mot nazisternas dekret, kunde det handla om summor från 100 till 500 złoty. Som jämförelse kan det nämnas att en kvalificerad polsk arbetare tjänade cirka 150 och en gruvarbetare upp till 240 złoty i månaden före kriget. Efter 1941, när judarna äventyrade sina liv ifall de upptäcktes utanför murarna, steg summorna markant pendlade priset för att köpa sig fri mellan och złoty beroende på roffargängets antal. Belopp på förekom och verkar inte ha överraskat offren. 74 Det råder inga tvivel om att roffargängen förpestade Warszawas gator men deras aktiviteter minskade med tiden. Men hur många gäng härjade utanför gettots murar ? Att beräkna deras antal är omöjligt. Redan under kriget bedömde krönikören Emanuel Ringelblum att det rörde sig om mellan hundra och tusen gäng. Hans spann är därmed för brett för att användas i en givande diskussion. Historikern Gunnar S. Paulsson uppskattar att antalet roffare kan ha uppgått till mellan tre- och fyratusen. Men han erkänner själv att uträkningsmetoden han gör ett överslag på hur många utpressningssituationer det kan ha förekommit i Warszawa varje månad inte är tillförlitlig. 75 Den amerikanska historikern Richard C. Lukas, som skrivit flera prisade böcker om Polen under andra världskriget, anger att antalet roffare inte kan ha överstigit tusen individer. Denna beräkning bygger han på intervjuer med företrädare ur den polska motståndsrörelsen, bland annat en Hemarméofficer som regelbundet besökte Warszawas getto. 76 Kontentan är ändå att Paulsson och Lukas presenterar kvalificerade gissningar som inte kan verifieras. Det går inte alltså att ge en exakt siffra över hur många roffare som grasserade på Warszawas gator. Personligen är jag övertygad om att sanningen ligger

6 70 marodörer, medhjälpare och mördare någonstans mellan Paulssons och Lukas siffror, dvs till om man beaktar en annan vanlig sanning, nämligen att tillfället gör tjuven. Om vi för sakens skull ändå väljer att acceptera Paulssons högre siffror så innebär det likväl att endast en försvinnande liten minoritet av Warszawas katoliker (mellan november 1939 och juli 1944 fluktuerade den katolska befolkningen kring ) kastade sig över judar och krävde dem på pengar. Som jämförande motvikt måste det nämnas att mellan och warszawabor beräknas ha hjälpt judar på olika sätt. 77 För de judar som fann ett gömställe utanför gettot, antingen hos bekanta polacker eller hos främlingar, som tog betalt för sina tjänster, var egentligen inte roffargängen det största hotet. Gömda judar hade få skäl till att vistas på Warszawas gator. De var helt beroende av sina hjälpare när det gällde anskaffning av förnödenheter. Endast judar med ett mer ariskt utseende vågade gå ut i syfte att dra in lite pengar, antingen genom att sälja ägodelar eller utföra småjobb. Få ville således exponera sig i onödan. Men de kunde aldrig känna sig riktigt trygga i sina lägenheter eller rum. Professionella szmalcowniki eller utpressare nosade efter dem och deras polska medhjälpare som blodhundar. Till skillnad från oborstade roffargäng arbetade utpressarna mer metodiskt och planerade sina tillslag. De visste att mycket stod på spel för judarna, särskilt efter sommaren En del av dem arbetade samtidigt som informatörer åt tyska polisorgan, organisationer som roffare på gatan avskydde av nämnda skäl. 78 Professionella utpressare som samarbetade med korrumperade tyska funktionärer förfogade därmed över ett bättre underrättelsematerial och kunde skrämma judar till att betala högre summor genom att tillsammans med uniformerad tysk personal besöka framluskade gömställen. Men denna samverkan betydde också att de utpressade beloppen delades. Majoriteten av utpressarna arbetade dock enskilt eller i grupp och saknade support från tyska protektorer. I

7 jakten på pengar skydde de inga medel och de begränsade sig inte till att enbart injaga fruktan hos gömda judar utan gav sig även på deras kristna beskyddare. En tröst är att deras usla aktiviteter inte var helt riskfria. Detta fick Stanisław Sowiński erfara när han och en medhjälpare försökte pressa polskan Kazimiera Siewierska. Sowiński och hans hejdukar visste att hon hade ett förhållande med en judisk man och att de hade ett barn tillsammans. Kazimiera blev i utpressarnas ögon ett perfekt offer men de missbedömde hennes handlingskraft. I mitten av september 1942 hade den första stora deportationen av judar från Warszawas getto till förintelselägret Treblinka avslutats. Ungefär samtidigt mottog Kazimiera ett anonymt brev i vilket avsändaren deklarerade att han kände till att hon gömde juden Mordki Schwalbe. I brevet framfördes ett makabert hot. Om Kazimiera inte var beredd att betala złoty så skulle barnet kidnappas. Avsändaren försäkrade henne att hon inte kunde fly eftersom hon var bevakad och hennes adress inne i staden känd. Summan skulle Kazimiera överlämna den 22 september. Efter brevet följde obehagliga telefonsamtal och för att ytterligare skrämma upp henne bröt sig Sowiński och tre underhuggare in i Kazimieras villa utanför staden. Till hembiträdet, som de skrämt upp, hade de presenterat sig som kriminalpoliser. Huset vändes upp och ner. Samma dag som pengarna skulle betalas anmälde Kazimiera sin otäcka situation till den polska polisen. Där beslutade man sig för att locka in förövarna i en fälla. Polisen förberedde ett paket och lade ner skurna pappersremsor som fick föreställa pengar. I hotbrevet fanns det anvisningar om var pengarna skulle räckas över och när. Kazimiera promenerade dit och på utsatt tid kom två misstänkta figurer. Två civilklädda poliser var redan i närheten av platsen och spelade berusade. Men de kunde inte ingripa förrän de var absolut säkra på att Kazimiera fått kontakt med gärningsmännen. När samtalet drog ut för länge på tiden begamar: roffare, utpressare och angivare 71

8 72 marodörer, medhjälpare och mördare farade poliserna att de skulle avslöjas. Inom kort slet männen paketet ur Kazimieras famn. Poliserna skred omedelbart till verket och arresterade dem. Skurkarna klarade inte av att hålla masken och avslöjade sina medarbetare utan nämnvärda betänkligheter, förmodligen för att rädda sitt eget skinn. 79 Kazimieras utpressare hamnade i fängelse men hennes oro mildrades inte. Hennes kärlek till en judisk man räddade hans liv, åtminstone för stunden, men Gestapo valde att öppna en ny undersökning beträffande barnet. Följderna av detta är okända för mig. Vad Sowiński försökte göra mot Kazimiera, en katolsk kvinna, påminner i mångt och mycket det utpressare gjorde mot gömda judar. Hot förekom alltid och eftersom professionella utpressare blev vanligare efter senhösten 1941, betydde ett förverkligande av hotet döden. Med kniven mot strupen gjorde judar allt för att rädda sig och därför lyckades utpressare alltid suga ut enorma summor pengar och andra värdesaker. Föga förvånande krävde den underjordiska organisationen Żegota att människor som hängav sig åt den här typen av förföljelser skulle straffas hårt av Hemarméns militära avdelningar, dels för att begränsa dess omfattande karaktär och dels för att motverka samhällets moraliska förfall. 80 När offret eller offren inte längre kunde betala angavs de och utpressarna tog sig an nästa gömställe. Oftast hade avslöjade judar inga val än att byta gömställe men det innebar avsevärda ansträngningar och enorma risker. Både för dem själva och för deras kristna skyddspatroner. Detta beskrivs i en rapport från Żegota. En stor epidemi, som kan betecknas som ett samhälleligt nederlag, är den kraftiga ökningen av trakasserier som har krävt och kräver offer bland många judar som uppehåller sig i ariska stadsdelar [i Wars-

9 gamar: roffare, utpressare och angivare 73 zawa]. Offren plundras brutalt på allt de äger, på pengar, värdefulla tillhörigheter, kläder, underkläder och andra ägodelar. Konsekvenserna för offren blir att de förlorar bostäder och tvingas belasta släkt, vänner 81 Polska judar som drabbades av liknande provokationer förlorade alltså allt och ändå riskerade de att överlämnas till tyskarna. Men det fanns de som klarade sig, tack vare polsk-katolska vänner. Franciszka Grünberg och hennes familj lämnade gettot och flyttade in hos en kristen kvinnlig vän förvåren Franciszka och maken hade redan förlorat en dotter inne i gettot. Kvar fanns en yngre son. Familjens nerver satt ständigt utanpå huden men de hade lite att frukta från polackerna som hjälpte dem. Precis som andra i samma situation pendlade de mellan hopp och förtvivlan. Den ständiga oron för att avslöjas åtföljdes av ångest inför att behöva ta beslut som kunde sätta deras liv på spel. Hur länge skulle de stanna i samma lägenhet? Vart skulle de i så fall ta vägen? Skulle de försöka köpa falska pass och fly utomlands? Hur tillförlitligt var ryktet att judar, som kunde visa upp sydamerikanska visum, tilläts lämna det ockuperade Polen? En grå senhöstdag 1943 slogs deras nervösa men trygga tillvaro i spillror av en utpressare. Dagen började som vanligt. Deras polska beskyddarinna, Józefa, lämnade lägenheten på förmiddagen och sonen befann sig på ett annat gömställe. De hade alltså lite tid i avskildhet och den ämnade de ägna åt läsning. Maken lade sig ner i soffan medan Franciszka kurade ihop sig i en fåtölj. Det hade gått en kvart när de hörde att låset vreds om i köksdörren och in steg en man Franciszka kände igen. Han hade förefallit spionera på lägenheten tidigare. Främlingen gick rakt fram till soffan där Franciszkas make låg, drog fram en köksstol och satte sig ner. Fransiczka stirrade intensivt på sin make som omedelbart satte sig upp. Hon gjorde honom

10 74 marodörer, medhjälpare och mördare sällskap i soffan. Så här är ni, sade den oinbjudna gästen. Ja, klä på er så går vi. Franciszka svarade att de inte avsåg att gå någonstans. Mannen mätte henne med blicken: Ni vill inte gå? Det kommer att kosta er złoty! Så, fram med dem! Ge hit!. Franciszka tog ton igen och svarade att de saknade pengar och att de inte tänkte ge honom några ägodelar. I det ögonblicket tappade utpressaren tålamodet och sprang fram till garderoben och slängde fram makens överrock, en jacka och flera fina silkesskjortor. Han tog också ett par herrbyxor men då reagerade maken. Byxorna var de enda han ägde och utan dem kunde han inte lämna lägenheten. Gå ut, sade mannen, men det är ju hela poängen. Ni går inte ut. Han ryckte tillbaka byxorna och dumpade allt han rivit ut från garderoben på golvet. Kläderna han funnit började han kasta ner i en av Franciszkas väskor och tog dessutom hennes arbetstillstånd och en cigarettetui i silver. Pengar, som han egentligen var ute efter, fanns ingenstans. För i helvete, var gömmer ni alla pengar. Jag vet allt om er, herr Górski. Just då insåg både Franciszka och hennes man att de blivit förrådda av en person som besökt dem flera gånger i lägenheten. Täcknamnet Górski hade de enbart nämnt till den här personen, en individ som lovat att ordna falska dokument åt dem. Marodören fortsatte sitt sökande, men drog slutsatsen att paret saknade kontanter. Han slet till sig makens klocka och Franciszkas vigselring. I samma sekund uppstod tumult och Franciszkas make fick en snyting. Därefter pekade han på en fin silverring som Franciszka fått i present från sin framlidna dotter. Hon försäkrade mannen att ringen saknade värde men han gav sig inte. Franciszka gick mer eller mindre ner på sina knän och bad honom inte ta ringen. Hennes vädjanden gjorde inget intryck på mannen. Slutligen packade han ner allt i resväskan och gav sitt ultimatum: Hör upp! I morgon vid lunchtid kommer er son och vi kommer att vara där för att möta upp honom [dvs. vid hållplatsen]. Om vi inte får trettiotusen złoty, så vet vi vad vi ska göra.

11 gamar: roffare, utpressare och angivare 75 När mannen gått befann sig Franciszka och hennes make i ett chocktillstånd. Maken hade tårar i ögonen och han drog nervöst i sitt hår. Han förebrådde Franciszka eftersom det var hon som hade föreslagit att familjen borde skaffa falska pass genom mannen som visat sig vara i maskopi med utpressare. Men vad skulle de ta sig till? Inte långt efter att de lämnats i fred återvände Józefa. Franciszka drog in henne i deras rum och när hon fick syn på oredan höll hon på att tappa balansen. Hon snubblade omkring och till slut lyckades hon får fram: Vad har hänt? Hennes förtvivlade judiska inneboende berättade allt. Föga förvånande blev Józefa uppskrämd men behöll fattningen. Nu gällde det att agera snabbt. På Franciszkas inrådan ringde hon ett samtal till nära vänner och tillsammans med dem började de att planera hur sonen skulle räddas. Men det viktigaste av allt, ett nytt gömställe måste hittas åt Franciszka och maken. Józefa och henne vänner övergav inte Franciszkas familj. Sonen hämtades direkt vid spårvagnen och ett nytt boende hos en av Józefas goda väninnor ordnades. Denna kvinna gav dem husrum fram till efter Warsza waupproret 1944 varpå de flydde ut till en by på landet. Franciszka, maken och sonen överlevde kriget och emigrerade från Polen direkt efter befrielsen. 82 Det intressanta är att situationen som Franciszka och hennes familj försattes i på grund av utpressaren hade kunnat få ett annorlunda slut, om det inträffat 1941 och före införandet av dödsstraff för olaglig vistelse utanför gettots murar. Visserligen hade de tvingats kompromettera sitt gömställe men utvägen att anmäla utpressare till tyska myndigheter existerade faktiskt under de första ockupationsåren. Det var först under hösten 1941 som tyskarna inte längre fann det nödvändigt att upprätthålla skenet av att deras herravälde i Polen byggde på några få anständiga principer. Därmed kastade de av en mask som varenda polack ändå avslöjat som falsk långt tidigare.

12 76 marodörer, medhjälpare och mördare Det kan komma som en överraskning, men tyskarna jagade och dömde alltså polska roffare och utpressare. Under det första ockupationsåret tog tyskarna även emot anmälningar från utsatta judar eller till och med förhörde dem men detta upphörde man med helt efter sommaren Tyskarna undersökte inte brott mot judar av omtanke. Istället handlade det om att motverka korruption bland tyska funktionärer, till exempel poliser. Många polska professionella utpressargäng samarbetade nämligen med såväl tysk som polsk polis och det urholkade deras myndighetsutövning. När roffare och utpressare trakasserade judar på gatan eller uppsökte gömställen var det inte sällsynt att de tillkännagav sig som Gestapo. Detta olagliga tilltag kunde tyskarna inte ignorera eftersom det solkade ner Gestapos goda namn. En sista direkt orsak till varför just den här typen av mobbning av judar inte accepterades var att banditerna begick misstag i identifieringen och gick på kristna polacker. 84 Men det fanns även ett mer ideologiskt skäl till varför ekonomisk utpressning av judar beivrades. Givetvis strävade nazityska myndigheter efter att terrorisera judar på alla upptänkliga sätt, men att tjalla på judar för ekonomisk vinning passade inte in i det nazistiska tankesättet. Tips från allmänheten om judar som bröt mot dekret till exempel inte bar Davidsstjärnan, bedrev illegal handel eller residerade utanför gettot togs välvilligt emot, men drivkraften för att skvallra skulle inte vara pengar utan ha sitt ursprung i viljan att ta samhälleligt ansvar. Att tjalla på judar skulle alltså ske instinktivt på grund av deras status som statsfiender och ansvariga för allt elände som den nazistiska propagandan anklagade dem för. En som angav judar kunde belönas för sitt dåd men detta skulle alltså inte vara huvudskälet till en sådan handling. Intresset som tyska säkerhets- och polisorgan samt polsk polis visade för organiserade utpressare, och i viss mån bättre ledda roffargäng, med-

13 förde följaktligen att många av dem arresterades och åtalades. I polsk historieskrivning har det varit vanligt att skildra dessa antijudiska rövarfasoner som dåd utförda av framför allt folktyskar, kriminella eller individer ur de lägsta samhällssegmenten. Sentida polsk forskning i tyska domstolshandlingar har visat att den beskrivningen inte stämmer. Tyska dokument visar att majoriteten av dem som dömdes för rofferi eller utpressning var etniska polacker, katoliker. Tyskar utgjorde den näst största gruppen och judar den minsta (mer om detta i kommande kapitel). Dokumenten avslöjar också att endast cirka tio procent av över 200 dömda hade en kriminell bakgrund från tiden före kriget vilket innebar att merparten av roffarna och utpressarna valt en bana som judisk plågoande först under ockupationen. 85 Alltså, att tillfället gör tjuven är en faktor som inte kan underskattas. Av tyska och polska förhörsprotokoll framgår också att lättförtjänta pengar var den främsta drivkraften. Att krama ut pengar från en judisk bekant framstod för vissa som en enkel inkomstkälla. Våren 1940, i en mindre ort i sydöstra Polen, försökte Bolesław Terlecki sig på konststycket att lura Szyji Fitermannow, en lokal judisk mjölnare. Terlecki meddelade mjölnaren att Gestapo planerade en aktion mot honom men att mer information kostade pengar, 500 złoty. Den oroade mjölnaren betalade Terlecki summan och fick rådet att gå under jorden. När Fitermannow genomskådade bluffen anmälde han charlatanen till polisen. Tyskarna arresterade Terlecki och åtalade honom för utpressning. I förhöret kom det fram att polacken, en far till sju barn, varit arbetslös sedan åtta månader tillbaka. 86 Terlecki var förmodligen ingen antisemit, utan troligen bara en väldigt desperat och kanske ömkansvärd man. Däremot inte sagt att många av utpressarna inte bar på ett antisemitiskt sinnelag men här måste man samtidigt lägga till att de inte tvekade inför aktioner mot kristna. Kazimieras fall var inget undantag vilket begamar: roffare, utpressare och angivare 77

14 78 marodörer, medhjälpare och mördare tyder att antisemitismen, såsom rent ideologiskt motiv, spelade en biroll för professionella utpressare. Anonyma angivare Förutom roffare och utpressare fanns det en mer lömskare inre fiende i det ockuperade Polen. Denna dolda fiende var anonyma angivare, som brevledes skickade upplysningar till tyska säkerhetsorgan, företrädesvis Gestapo. Att posta ett namnlöst brev med information (sann eller falsk) om sina medmänniskor till ockupationsmaktens hemliga statspolis kan av förklarliga skäl inte betecknas som annat än en kristallklar förrädisk handling som måste särskiljas från roffarnas och till och med utpressarnas verksamhet. Mellan dessa olika grupper finns många särskiljande drag vad gäller motiv och förväntat resultat. En person som skickade ett osignerat meddelande till tyskarna var uppenbarligen inte intresserad av lättförtjänta pengar eller belöningar från ockupationsmakten. Mellan den anonyma angivaren och offret eller offren förekom aldrig några förhandlingar. Deras försändelser skrevs inom hemmets skyddande väggar. Gömda bakom en bit papper och en penna förblev dessa tjallare osynliga, både för de som drabbades och den polska motståndsrörelsens rättsskipande instanser. Detta gjorde dem betydligt farligare än roffare och utpressare eller andra typer av marodörer som trots allt exponerade sig fysiskt. Av förståeliga skäl är det omöjligt att beräkna antalet anonyma angivare. Få Gestapoarkiv i till exempel Generalguvernementet överlevde kriget. Istället måste man förlita sig på andra typer av källor och lägga ett pussel som otvetydigt påvisar ett dystert mönster: angiveriet var utbrett och talrikt. I den polska motståndsrörelsens officiella pressorgan, Informationsbulletinen (pol. Biuletyn Informacyjny), skrev man den 5 december 1940

O.P. Cóndor FÖRORD. Ricardo Canto Leyton. Paula, Pamela, mina älskade systrar, utan er hade det här aldrig ens påbörjats.

O.P. Cóndor FÖRORD. Ricardo Canto Leyton. Paula, Pamela, mina älskade systrar, utan er hade det här aldrig ens påbörjats. Sidan 1 av 201 FÖRORD O.P. Cóndor Ricardo Canto Leyton Denna bok är baserad på verkliga händelser under diktaturen i Chile. Den tillägnas alla chilenare som föll offer för dess brutalitet, deras ättlingar

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen SLAGEN MAN - fyra former av mansmisshandel Camilla Palmberg & Heidi Wasén Examensarbete på påbyggnadskurs i sociologi Vårterminen 2003 Handledare: Patrik

Läs mer

Kulturen har också sitt finger med i spelet. Det finns tyvärr kulturer som tillåter att mannen agar sin kvinna regelbundet. Den enda faktorn som inte

Kulturen har också sitt finger med i spelet. Det finns tyvärr kulturer som tillåter att mannen agar sin kvinna regelbundet. Den enda faktorn som inte Varför uppstår kvinnomisshandel? Ett enkelt svar på den frågan kunde vara att alla män egentligen är stora svin. Tyvärr så är det inte så enkelt. Men nog är det konstigt att kvinnomisshandel uppstår. För

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 Bakgrund och metod... 4 Urval... 4 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande...

Läs mer

FÖRINTELSENS VITTNESMÅL för tolerans, mot diskriminering

FÖRINTELSENS VITTNESMÅL för tolerans, mot diskriminering FÖRINTELSENS VITTNESMÅL för tolerans, mot diskriminering Ett projekt i S:t Olofsskolan, där vi läst om tonåringars öden under nazitiden. Det började för oss i skolvärlden med berättelsen om Anne Frank

Läs mer

Rånsäkerhet. Handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner

Rånsäkerhet. Handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner Rånsäkerhet Handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner RÅNSÄKERHET Handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner Hansi Stafbom Kent Ehliasson Säkerhetsakademien Liber Idéförlag

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

EN BERÄTTELSE OM FÖRINTELSEN AV IBEN BOMMELIN

EN BERÄTTELSE OM FÖRINTELSEN AV IBEN BOMMELIN EN BERÄTTELSE OM FÖRINTELSEN AV IBEN BOMMELIN Det var en kall, regning augustidag i Aushwitch, Polen. Klass 9A hade precis anlänt till det berömda koncentrationslägret, som på den senaste tiden hade rustats

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HT 2007 Socionomprogrammet Författare: Johan Ulff Handledare: Stig Grundvall ABSTRACT GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

Rollerna De spel du spelar döljer ditt verkliga jag på ett skickligt sätt.

Rollerna De spel du spelar döljer ditt verkliga jag på ett skickligt sätt. Livet går vidare och vi upptäcker ständigt nya utmaningar. Tillhör du de som studerat BPG (var din egen guide, på engelska Be a Personal Guide ), har du nu fortsättningskursen framför dig. Har du inte

Läs mer

Handel med kvinnor. Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999. RKP KUT Rapport 2000:1. Dnr KUT/A-492-614/00

Handel med kvinnor. Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999. RKP KUT Rapport 2000:1. Dnr KUT/A-492-614/00 Handel med kvinnor Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999 RKP KUT Rapport 2000:1 Dnr KUT/A-492-614/00 Rikskriminalpolisen Kriminalunderrättelsetjänsten Illegal invandring Innehåll 1 Inledning...1 2 Sammanfattning....2

Läs mer

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

Innehåll. Uppväxten och det tidiga spelandet 37. Framgångar ingenting är omöjligt 47. Hemkomsten tillvaron rämnar 105

Innehåll. Uppväxten och det tidiga spelandet 37. Framgångar ingenting är omöjligt 47. Hemkomsten tillvaron rämnar 105 Innehåll Förord 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aten sommaren 2011 11 Livet i dag en ständigt pågående jordbävning 31 Uppväxten och det tidiga spelandet 37 Framgångar ingenting är omöjligt 47 Åren i Moskva 87

Läs mer

ONDSKAN HEMMA En reportagebok om föräldraalienation

ONDSKAN HEMMA En reportagebok om föräldraalienation En reportagebok om föräldraalienation av Mikael Karlsson FÖRORD Jag är frilansjournalist och fotograf och har bott i Belgien sedan 1989. Anledningen till att jag börjar skriva dessa rader har dock ingenting

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott andra upplagan Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott? (andra upplagan) är tänkt att på ett lättförståeligt sätt ge en sammanfattad bild av den straffrättsliga processen

Läs mer

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris?

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? En rapport om det ibland påtvingade och oönskade annorlundaskapet som ett heltidsensamföräldraskap kan innebära.

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

STORM ÖVER MIEN EN RAPPORT OM STORMEN GUDRUNS KONSEKVENSER

STORM ÖVER MIEN EN RAPPORT OM STORMEN GUDRUNS KONSEKVENSER STORM ÖVER MIEN EN RAPPORT OM STORMEN GUDRUNS KONSEKVENSER AV CLAIRE LIEBERATH STORM ÖVER MIEN INNEHÅLL Inledning 2 Mienbygden - Kortfattad historik 3 Syfte och metod 5 Stormen 6 Upplevelsen 7 Dagen därpå

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer