Einhorns skildring är inte direkt felaktig men den är summarisk och blandar ihop olika former av trakasserier. Med andra ord kräver en närmare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Einhorns skildring är inte direkt felaktig men den är summarisk och blandar ihop olika former av trakasserier. Med andra ord kräver en närmare"

Transkript

1 gamar: roffare, utpressare och angivare 65 Att fråga varför polackerna gjorde lite för att hjälpa judarna är snarare som att fråga varför judarna gjorde ingenting för att assistera polacker, skriver den brittiske historieprofessorn Norman Davies polemiskt. 69 Överlevnadsinstinkten hade tagit över och i efterhand är denna försvarsmekanism förståelig. Hjältemod är ingenting man kan förvänta eller kräva av människor. Ett fåtal av dem såg dock en chans att utnyttja tillfället och sko sig på andras olycka. Än värre var förekomsten av angivare. Roffare och utpressare Av många judiska vittnesmål, dagböcker och memoarer framgår det att ett av de allra största hoten mot judar som försökte överleva utanför Warszawagettots murar var polska roffare, utpressare och angivare. En som beskriver den här formen av trakasserier är den framlidne Jerzy Einhorn. Utanför ghettot finns det professionella angivare szmalcowniki polacker som har specialiserat sig på att känna igen judar. De står vid utgången från ghettot eller utanför judiska tvångsarbetsplatser eller bara går på gatorna, när de känner igen en jude följer de efter honom och upptäcker hans eventuella gömställe. De pressar ut allt de kan av juden och anger honom sedan. Tyskarna ersätter szmalcownik med två kilo socker för varje gömställe han avslöjar. Att han redan pressat juden på allt han äger innan han anger honom talar han inte om för tyskarna. 70

2 66 marodörer, medhjälpare och mördare Einhorns skildring är inte direkt felaktig men den är summarisk och blandar ihop olika former av trakasserier. Med andra ord kräver en närmare belysning av detta gräsliga fenomen nödvändiga distinktioner. Einhorn nämner ordet szmalcownik (under kriget ett nedsättande slanguttryck för just utpressare och som härstammar från det polska ordet för ister/flott, szmalec) i sin redogörelse och betecknar dessa som professionella angivare. I själva verket handlar det om ett samlingsbegrepp för olika typer av trakasserier där judiska offer krävdes på pengar i utbyte mot att deras förföljare inte avslöjade dem för tyska säkerhetsorgan eller polsk polis. 71 De här individerna måste särskiljas från angivare, som jag berättar om längre fram. För många gömda judar kom roffare och utpressare att bli ett större hot än tyska funktionärer. Enligt judiska vittnesmål berodde detta främst på att polackernas förmåga att känna igen judiska karaktärsdrag översteg tyskarnas. Tydligen ska polacker som ägnade sig åt den här verksamheten också ha blivit allt skickligare på att uppfatta nervöst beteende och andra avslöjande detaljer. Det är svårt att avgöra tillförlitligheten i judiska vittnesberättelser avseende polackernas enastående duglighet i att demaskera judar. Uppenbarligen inträffade det ganska frekvent att polska gärningsmän, av misstag, angrep icke-judar. Däremot avslöjar polisrapporter som finns bevarade i tyska domstolsarkiv att det företrädesvis var polska spårvagns- och tågkonduktörer samt polsk polis som pekat ut armbindelslösa judar utanför gettot. Så nog finns det fog för antagandet att polacker uppvisade en högre färdighet än andra etniciteter i konsten att peka ut judar som eftersträvade anonymitet. Risken att möta en szmalcownik eller flera var således en överhängande fara som kunde drabba varje judisk man eller kvinna som av en eller annan anledning vistades utanför gettots murar. Szmalcowniki förenades alltså i ambitionen att trakassera judar men bortsett från den likheten

3 gamar: roffare, utpressare och angivare 67 måste de delas in i två undergrupper: roffare och utpressare. Gränserna mellan dessa två grupper var givetvis flytande men det existerade ändå väsentliga skillnader dem emellan. Roffarna var främst unga katolska polacker (mixade judiska och icke-judiska gäng var få men exi sterade)*, oftast tonåringar, som strävade efter att tjäna snabba pengar på judar som vistades utanför gettot utan tillstånd eller struntat i sin armbindel. Adolf Berman och hans fru råkade ut för ett sådant gäng i samband med att de flydde från gettot. Efter att ha mutat judisk och polsk polis gick de ut på Warszawas gator. De ansträngde sig för att inte gå för fort eftersom det skulle väcka misstankar. Men båda kände pulsen stiga för vartenda steg de tog. Det dröjde heller inte länge innan de första polska gamarna var över dem. Plötsligt fann vi oss inringade av en svärm av unga huliganer, mellan fjorton och sexton år gamla. De var ungefär tio stycken, som ryckte i oss från alla håll, och skrek att de skulle gå till vaktposten och överlämna oss till tyskarna om vi inte betalade vad de begärde. Deras ansikten var hemska typiska för herrelösa hundar. Majoriteten var flickor; de skrek högst och var mest aggressiva. Den modigaste av dem tog våra väskor, medan övriga, som kände sig orättvist behandlade ropade: Varför gav ni allt till dem? Ge pengar till oss också, annars hämtar vi tyskarna. De drog in oss i trappuppgången; vi drog upp lite pengar (några hundra złoty) och började fördela summan. Det fanns inte tillräckligt åt alla eftersom nya rackarungar dök upp. De ville ta min frus handväska, men vi försäkrade dem om att den * Det fanns även polsk-judiska utpressare, som trakasserade förmögna judar som bodde inne i Warszawas getto eller gömde sig utanför, och hotade med att tillkalla tyskar ifall offren inte betalade begärd summa pengar. Se Barbara Engelking & Jan Grabowski, Przestępczość Żydów w Warszawie (Warszawa, 2010), s. 60f.

4 68 marodörer, medhjälpare och mördare var tom och de lät den vara. Men, de tog min frus rock ur händerna på henne och en flicka drog av en ring från hennes finger. Vi försökte att stoppa henne, vi sade den var en värdelös minnessak, men till ingen nytta. 72 Till slut lyckades Berman och hans fru att lösgöra sig från de polska ligisterna. En äldre polsk kvinna hade också ropat åt tonåringarna att lämna paret ifred. Men deras prövningar var inte över och under dagen råkade de ut för ytterligare två liknande situationer där de tvingades att köpa sig fria. Den tredje gången hade de knappt inga pengar kvar men roffarna Berman beskriver en av dem som alkoholiserad nöjde sig med lite över hundra złoty. Därtill åtföljde de paret en bit på vägen och såg till att inga andra gäng utsatte dem för fler överfall. Bermans erfarenheter ger oss en god inblick i roffarmentaliteten. Gängmedlemmarna var unga och mer eller mindre organiserade. Deras främsta mål var att tjäna pengar eller ta ifrån judiska offer deras tillhörigheter, om tillfälle fanns. De unga förbrytarna försökte också att inte dra alltför mycket uppmärksamhet till sig, därför gällde det att få offren snabbt in i en gränd eller trappuppgång. Hotet att de skulle tillkalla tyska funktionärer eller polsk polis användes som påtryckningsmedel. Det låg nämligen inte i roffarnas intresse att larma och kanske behöva dela på bytet med en korrumperad tysk gendarm eller polsk polis. Dessutom bröt de mot lagen och kunde lika väl bli arresterade (mer om detta längre ner). Det fanns också en överhängande risk att den polska polisen, som var infiltrerad av motståndsrörelsen, reagerade på ett sätt som inte föll roffarna på läppen. Roffarna strävade således efter att undvika polisinblandning som i förlängningen kunde underminera deras illegala verksamhet. 73 Roffarnas främsta drivkraft var alltså lättförtjänta pengar och hur mycket de tog varierade från fall till fall. Eftersom de flesta gatugäng-

5 gamar: roffare, utpressare och angivare 69 en arbetade efter ganska lösa metoder var det omöjligt för dem att veta vilken summa som kunde utkrävas och de var inte främmande för att förhandla med sina offer. Fram till 1941, när judar inte riskerade dödsstraff för att bryta mot nazisternas dekret, kunde det handla om summor från 100 till 500 złoty. Som jämförelse kan det nämnas att en kvalificerad polsk arbetare tjänade cirka 150 och en gruvarbetare upp till 240 złoty i månaden före kriget. Efter 1941, när judarna äventyrade sina liv ifall de upptäcktes utanför murarna, steg summorna markant pendlade priset för att köpa sig fri mellan och złoty beroende på roffargängets antal. Belopp på förekom och verkar inte ha överraskat offren. 74 Det råder inga tvivel om att roffargängen förpestade Warszawas gator men deras aktiviteter minskade med tiden. Men hur många gäng härjade utanför gettots murar ? Att beräkna deras antal är omöjligt. Redan under kriget bedömde krönikören Emanuel Ringelblum att det rörde sig om mellan hundra och tusen gäng. Hans spann är därmed för brett för att användas i en givande diskussion. Historikern Gunnar S. Paulsson uppskattar att antalet roffare kan ha uppgått till mellan tre- och fyratusen. Men han erkänner själv att uträkningsmetoden han gör ett överslag på hur många utpressningssituationer det kan ha förekommit i Warszawa varje månad inte är tillförlitlig. 75 Den amerikanska historikern Richard C. Lukas, som skrivit flera prisade böcker om Polen under andra världskriget, anger att antalet roffare inte kan ha överstigit tusen individer. Denna beräkning bygger han på intervjuer med företrädare ur den polska motståndsrörelsen, bland annat en Hemarméofficer som regelbundet besökte Warszawas getto. 76 Kontentan är ändå att Paulsson och Lukas presenterar kvalificerade gissningar som inte kan verifieras. Det går inte alltså att ge en exakt siffra över hur många roffare som grasserade på Warszawas gator. Personligen är jag övertygad om att sanningen ligger

6 70 marodörer, medhjälpare och mördare någonstans mellan Paulssons och Lukas siffror, dvs till om man beaktar en annan vanlig sanning, nämligen att tillfället gör tjuven. Om vi för sakens skull ändå väljer att acceptera Paulssons högre siffror så innebär det likväl att endast en försvinnande liten minoritet av Warszawas katoliker (mellan november 1939 och juli 1944 fluktuerade den katolska befolkningen kring ) kastade sig över judar och krävde dem på pengar. Som jämförande motvikt måste det nämnas att mellan och warszawabor beräknas ha hjälpt judar på olika sätt. 77 För de judar som fann ett gömställe utanför gettot, antingen hos bekanta polacker eller hos främlingar, som tog betalt för sina tjänster, var egentligen inte roffargängen det största hotet. Gömda judar hade få skäl till att vistas på Warszawas gator. De var helt beroende av sina hjälpare när det gällde anskaffning av förnödenheter. Endast judar med ett mer ariskt utseende vågade gå ut i syfte att dra in lite pengar, antingen genom att sälja ägodelar eller utföra småjobb. Få ville således exponera sig i onödan. Men de kunde aldrig känna sig riktigt trygga i sina lägenheter eller rum. Professionella szmalcowniki eller utpressare nosade efter dem och deras polska medhjälpare som blodhundar. Till skillnad från oborstade roffargäng arbetade utpressarna mer metodiskt och planerade sina tillslag. De visste att mycket stod på spel för judarna, särskilt efter sommaren En del av dem arbetade samtidigt som informatörer åt tyska polisorgan, organisationer som roffare på gatan avskydde av nämnda skäl. 78 Professionella utpressare som samarbetade med korrumperade tyska funktionärer förfogade därmed över ett bättre underrättelsematerial och kunde skrämma judar till att betala högre summor genom att tillsammans med uniformerad tysk personal besöka framluskade gömställen. Men denna samverkan betydde också att de utpressade beloppen delades. Majoriteten av utpressarna arbetade dock enskilt eller i grupp och saknade support från tyska protektorer. I

7 jakten på pengar skydde de inga medel och de begränsade sig inte till att enbart injaga fruktan hos gömda judar utan gav sig även på deras kristna beskyddare. En tröst är att deras usla aktiviteter inte var helt riskfria. Detta fick Stanisław Sowiński erfara när han och en medhjälpare försökte pressa polskan Kazimiera Siewierska. Sowiński och hans hejdukar visste att hon hade ett förhållande med en judisk man och att de hade ett barn tillsammans. Kazimiera blev i utpressarnas ögon ett perfekt offer men de missbedömde hennes handlingskraft. I mitten av september 1942 hade den första stora deportationen av judar från Warszawas getto till förintelselägret Treblinka avslutats. Ungefär samtidigt mottog Kazimiera ett anonymt brev i vilket avsändaren deklarerade att han kände till att hon gömde juden Mordki Schwalbe. I brevet framfördes ett makabert hot. Om Kazimiera inte var beredd att betala złoty så skulle barnet kidnappas. Avsändaren försäkrade henne att hon inte kunde fly eftersom hon var bevakad och hennes adress inne i staden känd. Summan skulle Kazimiera överlämna den 22 september. Efter brevet följde obehagliga telefonsamtal och för att ytterligare skrämma upp henne bröt sig Sowiński och tre underhuggare in i Kazimieras villa utanför staden. Till hembiträdet, som de skrämt upp, hade de presenterat sig som kriminalpoliser. Huset vändes upp och ner. Samma dag som pengarna skulle betalas anmälde Kazimiera sin otäcka situation till den polska polisen. Där beslutade man sig för att locka in förövarna i en fälla. Polisen förberedde ett paket och lade ner skurna pappersremsor som fick föreställa pengar. I hotbrevet fanns det anvisningar om var pengarna skulle räckas över och när. Kazimiera promenerade dit och på utsatt tid kom två misstänkta figurer. Två civilklädda poliser var redan i närheten av platsen och spelade berusade. Men de kunde inte ingripa förrän de var absolut säkra på att Kazimiera fått kontakt med gärningsmännen. När samtalet drog ut för länge på tiden begamar: roffare, utpressare och angivare 71

8 72 marodörer, medhjälpare och mördare farade poliserna att de skulle avslöjas. Inom kort slet männen paketet ur Kazimieras famn. Poliserna skred omedelbart till verket och arresterade dem. Skurkarna klarade inte av att hålla masken och avslöjade sina medarbetare utan nämnvärda betänkligheter, förmodligen för att rädda sitt eget skinn. 79 Kazimieras utpressare hamnade i fängelse men hennes oro mildrades inte. Hennes kärlek till en judisk man räddade hans liv, åtminstone för stunden, men Gestapo valde att öppna en ny undersökning beträffande barnet. Följderna av detta är okända för mig. Vad Sowiński försökte göra mot Kazimiera, en katolsk kvinna, påminner i mångt och mycket det utpressare gjorde mot gömda judar. Hot förekom alltid och eftersom professionella utpressare blev vanligare efter senhösten 1941, betydde ett förverkligande av hotet döden. Med kniven mot strupen gjorde judar allt för att rädda sig och därför lyckades utpressare alltid suga ut enorma summor pengar och andra värdesaker. Föga förvånande krävde den underjordiska organisationen Żegota att människor som hängav sig åt den här typen av förföljelser skulle straffas hårt av Hemarméns militära avdelningar, dels för att begränsa dess omfattande karaktär och dels för att motverka samhällets moraliska förfall. 80 När offret eller offren inte längre kunde betala angavs de och utpressarna tog sig an nästa gömställe. Oftast hade avslöjade judar inga val än att byta gömställe men det innebar avsevärda ansträngningar och enorma risker. Både för dem själva och för deras kristna skyddspatroner. Detta beskrivs i en rapport från Żegota. En stor epidemi, som kan betecknas som ett samhälleligt nederlag, är den kraftiga ökningen av trakasserier som har krävt och kräver offer bland många judar som uppehåller sig i ariska stadsdelar [i Wars-

9 gamar: roffare, utpressare och angivare 73 zawa]. Offren plundras brutalt på allt de äger, på pengar, värdefulla tillhörigheter, kläder, underkläder och andra ägodelar. Konsekvenserna för offren blir att de förlorar bostäder och tvingas belasta släkt, vänner 81 Polska judar som drabbades av liknande provokationer förlorade alltså allt och ändå riskerade de att överlämnas till tyskarna. Men det fanns de som klarade sig, tack vare polsk-katolska vänner. Franciszka Grünberg och hennes familj lämnade gettot och flyttade in hos en kristen kvinnlig vän förvåren Franciszka och maken hade redan förlorat en dotter inne i gettot. Kvar fanns en yngre son. Familjens nerver satt ständigt utanpå huden men de hade lite att frukta från polackerna som hjälpte dem. Precis som andra i samma situation pendlade de mellan hopp och förtvivlan. Den ständiga oron för att avslöjas åtföljdes av ångest inför att behöva ta beslut som kunde sätta deras liv på spel. Hur länge skulle de stanna i samma lägenhet? Vart skulle de i så fall ta vägen? Skulle de försöka köpa falska pass och fly utomlands? Hur tillförlitligt var ryktet att judar, som kunde visa upp sydamerikanska visum, tilläts lämna det ockuperade Polen? En grå senhöstdag 1943 slogs deras nervösa men trygga tillvaro i spillror av en utpressare. Dagen började som vanligt. Deras polska beskyddarinna, Józefa, lämnade lägenheten på förmiddagen och sonen befann sig på ett annat gömställe. De hade alltså lite tid i avskildhet och den ämnade de ägna åt läsning. Maken lade sig ner i soffan medan Franciszka kurade ihop sig i en fåtölj. Det hade gått en kvart när de hörde att låset vreds om i köksdörren och in steg en man Franciszka kände igen. Han hade förefallit spionera på lägenheten tidigare. Främlingen gick rakt fram till soffan där Franciszkas make låg, drog fram en köksstol och satte sig ner. Fransiczka stirrade intensivt på sin make som omedelbart satte sig upp. Hon gjorde honom

10 74 marodörer, medhjälpare och mördare sällskap i soffan. Så här är ni, sade den oinbjudna gästen. Ja, klä på er så går vi. Franciszka svarade att de inte avsåg att gå någonstans. Mannen mätte henne med blicken: Ni vill inte gå? Det kommer att kosta er złoty! Så, fram med dem! Ge hit!. Franciszka tog ton igen och svarade att de saknade pengar och att de inte tänkte ge honom några ägodelar. I det ögonblicket tappade utpressaren tålamodet och sprang fram till garderoben och slängde fram makens överrock, en jacka och flera fina silkesskjortor. Han tog också ett par herrbyxor men då reagerade maken. Byxorna var de enda han ägde och utan dem kunde han inte lämna lägenheten. Gå ut, sade mannen, men det är ju hela poängen. Ni går inte ut. Han ryckte tillbaka byxorna och dumpade allt han rivit ut från garderoben på golvet. Kläderna han funnit började han kasta ner i en av Franciszkas väskor och tog dessutom hennes arbetstillstånd och en cigarettetui i silver. Pengar, som han egentligen var ute efter, fanns ingenstans. För i helvete, var gömmer ni alla pengar. Jag vet allt om er, herr Górski. Just då insåg både Franciszka och hennes man att de blivit förrådda av en person som besökt dem flera gånger i lägenheten. Täcknamnet Górski hade de enbart nämnt till den här personen, en individ som lovat att ordna falska dokument åt dem. Marodören fortsatte sitt sökande, men drog slutsatsen att paret saknade kontanter. Han slet till sig makens klocka och Franciszkas vigselring. I samma sekund uppstod tumult och Franciszkas make fick en snyting. Därefter pekade han på en fin silverring som Franciszka fått i present från sin framlidna dotter. Hon försäkrade mannen att ringen saknade värde men han gav sig inte. Franciszka gick mer eller mindre ner på sina knän och bad honom inte ta ringen. Hennes vädjanden gjorde inget intryck på mannen. Slutligen packade han ner allt i resväskan och gav sitt ultimatum: Hör upp! I morgon vid lunchtid kommer er son och vi kommer att vara där för att möta upp honom [dvs. vid hållplatsen]. Om vi inte får trettiotusen złoty, så vet vi vad vi ska göra.

11 gamar: roffare, utpressare och angivare 75 När mannen gått befann sig Franciszka och hennes make i ett chocktillstånd. Maken hade tårar i ögonen och han drog nervöst i sitt hår. Han förebrådde Franciszka eftersom det var hon som hade föreslagit att familjen borde skaffa falska pass genom mannen som visat sig vara i maskopi med utpressare. Men vad skulle de ta sig till? Inte långt efter att de lämnats i fred återvände Józefa. Franciszka drog in henne i deras rum och när hon fick syn på oredan höll hon på att tappa balansen. Hon snubblade omkring och till slut lyckades hon får fram: Vad har hänt? Hennes förtvivlade judiska inneboende berättade allt. Föga förvånande blev Józefa uppskrämd men behöll fattningen. Nu gällde det att agera snabbt. På Franciszkas inrådan ringde hon ett samtal till nära vänner och tillsammans med dem började de att planera hur sonen skulle räddas. Men det viktigaste av allt, ett nytt gömställe måste hittas åt Franciszka och maken. Józefa och henne vänner övergav inte Franciszkas familj. Sonen hämtades direkt vid spårvagnen och ett nytt boende hos en av Józefas goda väninnor ordnades. Denna kvinna gav dem husrum fram till efter Warsza waupproret 1944 varpå de flydde ut till en by på landet. Franciszka, maken och sonen överlevde kriget och emigrerade från Polen direkt efter befrielsen. 82 Det intressanta är att situationen som Franciszka och hennes familj försattes i på grund av utpressaren hade kunnat få ett annorlunda slut, om det inträffat 1941 och före införandet av dödsstraff för olaglig vistelse utanför gettots murar. Visserligen hade de tvingats kompromettera sitt gömställe men utvägen att anmäla utpressare till tyska myndigheter existerade faktiskt under de första ockupationsåren. Det var först under hösten 1941 som tyskarna inte längre fann det nödvändigt att upprätthålla skenet av att deras herravälde i Polen byggde på några få anständiga principer. Därmed kastade de av en mask som varenda polack ändå avslöjat som falsk långt tidigare.

12 76 marodörer, medhjälpare och mördare Det kan komma som en överraskning, men tyskarna jagade och dömde alltså polska roffare och utpressare. Under det första ockupationsåret tog tyskarna även emot anmälningar från utsatta judar eller till och med förhörde dem men detta upphörde man med helt efter sommaren Tyskarna undersökte inte brott mot judar av omtanke. Istället handlade det om att motverka korruption bland tyska funktionärer, till exempel poliser. Många polska professionella utpressargäng samarbetade nämligen med såväl tysk som polsk polis och det urholkade deras myndighetsutövning. När roffare och utpressare trakasserade judar på gatan eller uppsökte gömställen var det inte sällsynt att de tillkännagav sig som Gestapo. Detta olagliga tilltag kunde tyskarna inte ignorera eftersom det solkade ner Gestapos goda namn. En sista direkt orsak till varför just den här typen av mobbning av judar inte accepterades var att banditerna begick misstag i identifieringen och gick på kristna polacker. 84 Men det fanns även ett mer ideologiskt skäl till varför ekonomisk utpressning av judar beivrades. Givetvis strävade nazityska myndigheter efter att terrorisera judar på alla upptänkliga sätt, men att tjalla på judar för ekonomisk vinning passade inte in i det nazistiska tankesättet. Tips från allmänheten om judar som bröt mot dekret till exempel inte bar Davidsstjärnan, bedrev illegal handel eller residerade utanför gettot togs välvilligt emot, men drivkraften för att skvallra skulle inte vara pengar utan ha sitt ursprung i viljan att ta samhälleligt ansvar. Att tjalla på judar skulle alltså ske instinktivt på grund av deras status som statsfiender och ansvariga för allt elände som den nazistiska propagandan anklagade dem för. En som angav judar kunde belönas för sitt dåd men detta skulle alltså inte vara huvudskälet till en sådan handling. Intresset som tyska säkerhets- och polisorgan samt polsk polis visade för organiserade utpressare, och i viss mån bättre ledda roffargäng, med-

13 förde följaktligen att många av dem arresterades och åtalades. I polsk historieskrivning har det varit vanligt att skildra dessa antijudiska rövarfasoner som dåd utförda av framför allt folktyskar, kriminella eller individer ur de lägsta samhällssegmenten. Sentida polsk forskning i tyska domstolshandlingar har visat att den beskrivningen inte stämmer. Tyska dokument visar att majoriteten av dem som dömdes för rofferi eller utpressning var etniska polacker, katoliker. Tyskar utgjorde den näst största gruppen och judar den minsta (mer om detta i kommande kapitel). Dokumenten avslöjar också att endast cirka tio procent av över 200 dömda hade en kriminell bakgrund från tiden före kriget vilket innebar att merparten av roffarna och utpressarna valt en bana som judisk plågoande först under ockupationen. 85 Alltså, att tillfället gör tjuven är en faktor som inte kan underskattas. Av tyska och polska förhörsprotokoll framgår också att lättförtjänta pengar var den främsta drivkraften. Att krama ut pengar från en judisk bekant framstod för vissa som en enkel inkomstkälla. Våren 1940, i en mindre ort i sydöstra Polen, försökte Bolesław Terlecki sig på konststycket att lura Szyji Fitermannow, en lokal judisk mjölnare. Terlecki meddelade mjölnaren att Gestapo planerade en aktion mot honom men att mer information kostade pengar, 500 złoty. Den oroade mjölnaren betalade Terlecki summan och fick rådet att gå under jorden. När Fitermannow genomskådade bluffen anmälde han charlatanen till polisen. Tyskarna arresterade Terlecki och åtalade honom för utpressning. I förhöret kom det fram att polacken, en far till sju barn, varit arbetslös sedan åtta månader tillbaka. 86 Terlecki var förmodligen ingen antisemit, utan troligen bara en väldigt desperat och kanske ömkansvärd man. Däremot inte sagt att många av utpressarna inte bar på ett antisemitiskt sinnelag men här måste man samtidigt lägga till att de inte tvekade inför aktioner mot kristna. Kazimieras fall var inget undantag vilket begamar: roffare, utpressare och angivare 77

14 78 marodörer, medhjälpare och mördare tyder att antisemitismen, såsom rent ideologiskt motiv, spelade en biroll för professionella utpressare. Anonyma angivare Förutom roffare och utpressare fanns det en mer lömskare inre fiende i det ockuperade Polen. Denna dolda fiende var anonyma angivare, som brevledes skickade upplysningar till tyska säkerhetsorgan, företrädesvis Gestapo. Att posta ett namnlöst brev med information (sann eller falsk) om sina medmänniskor till ockupationsmaktens hemliga statspolis kan av förklarliga skäl inte betecknas som annat än en kristallklar förrädisk handling som måste särskiljas från roffarnas och till och med utpressarnas verksamhet. Mellan dessa olika grupper finns många särskiljande drag vad gäller motiv och förväntat resultat. En person som skickade ett osignerat meddelande till tyskarna var uppenbarligen inte intresserad av lättförtjänta pengar eller belöningar från ockupationsmakten. Mellan den anonyma angivaren och offret eller offren förekom aldrig några förhandlingar. Deras försändelser skrevs inom hemmets skyddande väggar. Gömda bakom en bit papper och en penna förblev dessa tjallare osynliga, både för de som drabbades och den polska motståndsrörelsens rättsskipande instanser. Detta gjorde dem betydligt farligare än roffare och utpressare eller andra typer av marodörer som trots allt exponerade sig fysiskt. Av förståeliga skäl är det omöjligt att beräkna antalet anonyma angivare. Få Gestapoarkiv i till exempel Generalguvernementet överlevde kriget. Istället måste man förlita sig på andra typer av källor och lägga ett pussel som otvetydigt påvisar ett dystert mönster: angiveriet var utbrett och talrikt. I den polska motståndsrörelsens officiella pressorgan, Informationsbulletinen (pol. Biuletyn Informacyjny), skrev man den 5 december 1940

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Den stora katastrofen

Den stora katastrofen Den stora katastrofen H ej, det är jag här igen, Malin, jag som bor i Rukubacka med min lillasyster Fia, vår hund Rufs och mamma och pappa. Allting är bra här hos oss utom en sak. Det har hänt 4 5 en katastrof,

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Provet. Läs novellen Provet och besvara frågorna.

Provet. Läs novellen Provet och besvara frågorna. Provet Läs novellen Provet och besvara frågorna. Provet Saihtam Wonelc Svetten forsade ner i ögonen på den yngre av de två männen. Han var i 30-årsåldern, såg någorlunda bra ut och hade i vanliga fall

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

En kristen i byn. Kapitel 3

En kristen i byn. Kapitel 3 Kapitel 3 En kristen i byn halvdan skyndade bort mot ragnars gård. ragnar var känd för sitt häftiga humör. Många kunde berätta om hur han slog och sparkade dem som inte lydde honom. hövdingagården låg

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns.

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Han har gått upp i vikt en del varje gång vi haft kattungar hemma, men gick tillbaka rätt fort till

Läs mer

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM AV NILS ÅKERBLOM KAPITEL 1 Skolan börjar Hej jag heter Joel Nilsson. Jag är 10 år och gillar att spela fotboll. Jag går på Talbacka skolan. Jag har ganska mörkt hår och är 140 cm lång. Jag har en kompis

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Kapitel 2 Kapitel 3 Brevet Nyckleln

Kapitel 2 Kapitel 3 Brevet Nyckleln Den magiska dörren Kapitel 1 Hej Hej! Jag heter Conelia. Min skola heter Kyrkmon. Jag är 9 år. Jag har blont hår. Jag gillar att spela bandy och att rita. Min bästa vän är Wilda. Jag är mycket rädd för

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

Förord. Bodil Yilmaz Behandlingsansvarig mentalskötare

Förord. Bodil Yilmaz Behandlingsansvarig mentalskötare Förord Pebbles är en av de modigaste människor jag känner. Att så öppet berätta om sin psykiska sjukdom och framför allt sina psykoser är något jag beundrar. Det finns en hel del litteratur om depressioner

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

68))5$*(77(5. 0DULH5nGDKO0 'DJIRONK JVNRODQ 7UROOKlWWDQ YLQWHUQ

68))5$*(77(5. 0DULH5nGDKO0 'DJIRONK JVNRODQ 7UROOKlWWDQ YLQWHUQ 68))5$*(77(5 0DULH5nGDKO0 'DJIRONK JVNRODQ 7UROOKlWWDQ YLQWHUQ INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad betyder suffragett?...2 Emmeline Pankhurst...2 Metoder...3 Hungerstrejk...4 Katt och råtta lagen...4 Svarta fredagen...4

Läs mer

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 «

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 « Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn» 1 « Till dig som är god man Många gånger anmäls inte brottet människohandel även om det idag är världens tredje största brottsliga

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

Anne Frank Ett liv ORD TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARIAN HOEFNAGEL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Anne Frank Ett liv ORD TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARIAN HOEFNAGEL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIAN HOEFNAGEL Det finns en ordlista i slutet av boken, som förklarar alla ord som är fetade i texten. ORD anhängare (s 5, rad 2), de som följer någon svält (s 5, rad 9), svår

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Kapitel/scen ur en deckare

Kapitel/scen ur en deckare Kapitel/scen ur en deckare Skriv ett kort kapitel ur en deckare som du själv kommer på. Du bestämmer ifall det ska handla om då själva brottet begås eller jakten på gärningsmannen/gärningsmännen eller

Läs mer

Kapitel 1 Kapitel 2 Hej Brevet

Kapitel 1 Kapitel 2 Hej Brevet Den magiska dörren Kapitel 1 Hej Hej jag heter Ida. Jag går på Gyllene kronan. Min bestis heter Wilma. Hon jilar att va med mig. På skolan är jag rädd för mattanten, man får inte lemna en matbit. Kapitel

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Studiematerial till I skuggan av hatet växer blommor.

Studiematerial till I skuggan av hatet växer blommor. Studiematerial till I skuggan av hatet växer blommor. Materialet är tänkt att användas efter att elever och lärare har sett föreställningen. Diskutera gärna i mindre grupper, i par eller på annat sätt

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Livets lotteri, Indien

Livets lotteri, Indien Livets lotteri, Indien Jag heter Rashmika Chavan och bor i Partille, men mitt ursprung är Indien (Mumbai). Jag, min mamma Angirasa och lillebror Handrian flydde till Sverige när jag var 11 år. Nu är jag

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Enskild fördjupningsuppgift realism och

Enskild fördjupningsuppgift realism och Enskild fördjupningsuppgift realism och naturalism Denna epok var en tid där det industriella började växa vilket gjorde att både liv och landskap började förändras. Det här gjorde så att små städer blev

Läs mer

Om författaren Namn Ålder Intresse Böcker som jag inspireras av Tidigare utgivna böcker Tack till Om boken

Om författaren Namn Ålder Intresse Böcker som jag inspireras av Tidigare utgivna böcker Tack till Om boken Om författaren Namn Kevin Ålder 9 år Intresse Sport Böcker som jag inspireras av Sportböcker Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tack till Josef, Casper, Leo och Noak Om boken William upptäcker

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

tacksamma för att det finns någon som bryr sig om dem för att deras liv är lika mycket värda som andras. Hjälp

tacksamma för att det finns någon som bryr sig om dem för att deras liv är lika mycket värda som andras. Hjälp När sommaren var slut, lämnades min mamma av sin familj. Hon har berättat att hon sprang flera kilometer efter bilen, men ingen hörde hennes rop på hjälp. Till slut gav hon upp och kröp in i en håla under

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

När vi kom dit nästa dag såg vi ett BREV. Jag ropade till Alice: -Titta, ett BREV. Jag tog upp brevet och där stog DET:

När vi kom dit nästa dag såg vi ett BREV. Jag ropade till Alice: -Titta, ett BREV. Jag tog upp brevet och där stog DET: ANGELINA SJÖBERG Kapitel 1 I SKOLAN Hej! Jag heter Lina och jag är 10 år och jag går på Nivirena skolan. Min bästa kompis heter Alice. Jag har långt brunt hår och jag är 1,37 meter hög. Jag är rädd för

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Kastades från balkong tog själv fallet till HD

Kastades från balkong tog själv fallet till HD Kastades från balkong tog själv fallet till HD Bakgrund Bakgrund. Natten till den 10 februari 2013 kommer ett larm om att en kvinna i Södertälje har fallit från sin lägenhet på sjätte våningen. Den 22

Läs mer

Vindkraftverkens predikan. Hes 37:1-14,

Vindkraftverkens predikan. Hes 37:1-14, 1 12 03 11 Vindkraftverkens predikan Hes 37:1-14, Vi har mycket omkring oss som är ganska självklart och som man kan se många gånger utan att det är mer än att vi i bästa fall konstaterar att det finns

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

TOLERANS 2 ÅSKÅDAREN SPELAR ROLL

TOLERANS 2 ÅSKÅDAREN SPELAR ROLL SIDA 1/8 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: TOLERANS LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Copyright Jesper Persson 2009-2013 Alla rättigheter reserverade

Copyright Jesper Persson 2009-2013 Alla rättigheter reserverade 1 2 Operation Statligt Misstag En bok av Jesper Persson Del 2 Sista delen 3 Tidigare utgivning 2008 Från Svensson till Kriminell och Vägen tillbaka 2012 Operation Statligt Misstag Del 1 Mitt Motto: Förtroende

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Dina erfarenheter av separation sedan den förra enkäten

Dina erfarenheter av separation sedan den förra enkäten Dina erfarenheter av separation sedan den förra enkäten Alla frågor i den här enkäten gäller perioden mellan den förra enkäten och nu. Vi har tagit emot den förra enkäten av dig den 8 december 2002. Så

Läs mer

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer.

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer. 1. Solen var precis på väg upp och där ute på den lilla grusplanen intill byn kunde man redan se Santos springa omkring med den bruna slitna läderbollen som han gjorde varje dag. Oavsett om det var vardag

Läs mer

Min kompis heter Sofie och har ljust kort hår. Hon älskar marsvin. Min ärkefiende Lisa, läraren Lisa, utan hår är läskig. Det känns som att hon

Min kompis heter Sofie och har ljust kort hår. Hon älskar marsvin. Min ärkefiende Lisa, läraren Lisa, utan hår är läskig. Det känns som att hon 1 Kapitel 1 hej Hej, jag heter Gabriella och går på Maden skolan. Jag har långt brunt hår och älskar kaniner. Min kompis heter Sofie och har ljust kort hår. Hon älskar marsvin. Min ärkefiende Lisa, läraren

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Kapitel 1 Kapitel 2 Hej Brevet

Kapitel 1 Kapitel 2 Hej Brevet Den magiska dörren Kapitel 1 Hej Hej! Jag heter Jonatann. Jag är åtta år. Jag går på Kyrkmons skola. Jag gillar dinosaurier, att läsa och att spela på plattan.jag tycker om min mamma. Jag är rädd för rektorn

Läs mer

Anna och Alex och sedelförfalskarna

Anna och Alex och sedelförfalskarna Anna och Alex och sedelförfalskarna Anna och Alex går i samma klass och är bra kompisar. De råkar alltid ut för hemska äventyr och de har varit med om många spännande saker. Tillsammans har de en hel del

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Telefonsamtal Västtyska ambassaden 24/4-1975 1. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker 2. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker

Telefonsamtal Västtyska ambassaden 24/4-1975 1. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker 2. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker Telefonsamtal Västtyska ambassaden 24/4-1975 1. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker Kommando Holger Meins. Det här är fru Stoecker. Vi har två läkare här. Min man är inte helt frisk. Kan ni inte byta ut honom

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

ISBJØRNENS FORFATTER CAMP. Skrivövning scener Långfilmsadaption på egen novell. (Komedi) Soni Jorgensen

ISBJØRNENS FORFATTER CAMP. Skrivövning scener Långfilmsadaption på egen novell. (Komedi) Soni Jorgensen ISBJØRNENS FORFATTER CAMP Skrivövning scener Långfilmsadaption på egen novell (Komedi) Av Soni Jorgensen Soni Jorgensen soni@jorgensen.com www.sonijorgensen.com Bakgrund: Den arbetslöse Roland (40+) vill

Läs mer

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Lina Kapitel 1 Lina var 10 år och satt inne med sina två vänner Gustav och Caroline.

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck.

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck. Förord 1 september 1939 invaderar Tyskland Polen och detta var början till andra världskriget. Det blev ett krig som varade i 6 hemska år. Över 20 miljoner icke- stridande miste sina liv. 6 miljoner människor

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Så fick man soldater

Extramaterial till Blod och lera Så fick man soldater Så fick man soldater Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid Ypres. BLOD och LERA första världskriget

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Magiska dörren. Julia Björklund

Magiska dörren. Julia Björklund Magiska dörren Julia Björklund Kapitel 1- Hej Hej jag heter Evelina jag går på Njurunda friskola och jag är 10 år. Min fröken heter Kristina hon är en bra fröken hon hjälper till om de behövs. Jag är livrädd

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Scary Movie. Den här vilan är ingen vanlig! I 2000år har vilan varit ägd av en person. (För 2000år sedan )

Scary Movie. Den här vilan är ingen vanlig! I 2000år har vilan varit ägd av en person. (För 2000år sedan ) Scary Movie Den här vilan är ingen vanlig! I 2000år har vilan varit ägd av en person. (För 2000år sedan ) Det var en varm morgon då personen byggde denna vila. Hans son fyllde 18år idag. Han skulle få

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet.

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Allt ljus på nåden 140907 Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Vid ett tillfälle för ett par år sedan kändes det som att mitt hjärta nästan stannade. Jag blev rädd. Jag

Läs mer