Förförståelse påverkar bemötandet Bemötandet påverkar motivationen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förförståelse påverkar bemötandet Bemötandet påverkar motivationen"

Transkript

1 Bemötande, motivation och förändring Människosyn och etik Nationell baskurs Birgitta Göransson

2 Förförståelse påverkar bemötandet Bemötandet påverkar motivationen

3 Alkoholmissbruk har gått från en moralisk modell i början av 1900-talet till en medicinsk modell/ett problem som kan behandlas Narkotikamissbruk har gått från en medicinsk modell i början av 1900-talet till en moralisk modell på1970-talet Professor Jan Blomqvist SoRAD Stockholms univ.

4 Missbrukare är parasiter på samhället som flyr från olust Missbrukade människor blir missbrukare

5 Om problem och politik 40 års erfarenhet vad bör vi göra framöver?

6 Narkotikabrott och straff Professor Per Ole Träskman Målet narkotikafritt samhälle medfört ökat fokus på kontroll och straff Allt större resurser har tillförts de brottskontrollerande myndigheterna för att beivra narkotikabruket Alltfler döms till fängelse för narkotikarelaterad brottslighet FN:s narkotikakonventioner omfattar inte kriminalisering av eget bruk

7 Global Commission on Drug Policy FN-rapport 2011 (Kofi Annan, Thorvald Stoltenberg, Mario Llosa fd presidenter m fl) Kriget mot droger har inte varit framgångsrikt utan kontraproduktivt Den repressiva strategin har stimulerat kriminella nätverk och befrämjat våld, korruption och stigmatisering och ökad droganvändning Kostat skattebetalarna miljarder Det behövs en strategi baserad på folkhälsa, utbildning vård och avkriminalisering

8 Kunskaper om personen påverkar mötet

9 Arv - Miljö Sårbarhet

10 I begynnelsen var relationen Martin Buber

11

12

13 Hjärnans utveckling Barnpsykiater Magnus Kihlbom Nyfödda barn har 25 % av hjärnvikten Barn vid 2-3 år % av hjärnvikten De delar som utvecklats är frontalloberna De har central betydelse för impulskontroll, social förmåga och empati De delar som inte aktiveras tillbakabildas Hjärnan skapar sig själv med hjälp av omgivningen

14 Anknytningsrelationen Ett specifikt känslomässigt band mellan spädbarn och vårdnadshavare som är resultatet av samspelet dem emellan under de första levnadsåren Grunden för självtillit Tillit till den andre Anders Broberg Psyk Inst Göteborgs universitet

15

16 Anknytningsmönster a) Trygg anknytning b) Otrygg / ambivalent c) Otrygg / undvikande d) Otrygg / desorienterad Ur boken Förluster. Om sorg och livsomställning av Barbro Lennéer Axelson Påverkar relationer i vuxenlivet

17 a) Trygg anknytning påverkar förmågan till empati socialkompetens mentalisering Konflikthantering

18 b) Otrygg /ambivalent anknytning Skapar en hyperaktivering för att reglera känslor pga barnet har svårt att avläsa nyckfulla föräldrar Barnet och senare den vuxne blir klängigt, krävande, kontrollerande, svartsjuk etc Framkallar den situation som fruktats mest övergivenhet och bortstötning

19 c) Undvikande anknytning rädsla för beroende undviker närhet och känslor förebygger känslor av frustration och besvikelse emotionellt självförsörjande

20 d) Desorganiserad anknytning Rädsla för våld, övergrepp, psykisk sjukdom eller missbruk hos föräldrar Föräldrar misstolkar barnets signaler och reagerar med egen aggressivitet och rädsla Barnet tar på sin skulden Barnet förnekar egna behov Lär sig inte reglera egna starka känslor och konflikter

21 Av alla mänskliga svagheter är sårbarhet den hårdast bestraffade Kriminolog Jan Flyghed 2010

22 Motivation är ingen egenskap föränderlig inget statiskt tillstånd uppstår i mötet med en annan människa förstärks vid vissa omständigheter en process som löper genom hela vårdkedjan

23 Bemötandet skall präglas av Aktning Förståelse Engagemang Hoppfullhet Tilltro Ärlighet Klargörande av makten i relationen

24 Samtalet är beroende av Legitimitet Utredning Psykosocial / psykoterapeutisk behandling Makt att besluta om pengar, barn, straff

25 Behandlaren bör ha.. Personlig mognad God självkänsla Självkännedom Kunskap om klient och metod

26 Faktorer som påverkar personalens motivation och insatsers effektivitet Byte av ledning Personalomsättning Förtrogenhetskunskap Besparingar Omorganisationer

27 Relationer kan raseras men inte rationaliseras Reparerar dålig anknytning Relationer viktigare än metoden

28 Birgitta jag själde din docka men det gjorde jag för att det kan kännas skönt att ha någon trygghet i jämte mig om du vill ha tillbaka den så säg till Reparationsrelation

29 Den mänskliga förändringsprocessen Fundera, överväga Beslut, förberedelse Handling, förändring Omedveten, uppgiven Hantering, upprätthållande Återfall

30 Vad är det som gör att behandling funkar? Klientfaktorer 40% Faktorer som förklarar förändring i behandling: Relation Behandlingsallians 30% Teknik Modell 15% Förväntningar Placebo 15% Hubble, M., Duncan, B., & Miller, S. (1999). The Heart and Soul of Change

31 Individfaktorer som påverkar utfallet av en evidensbaserad insats Självkänsla Självkunskap Neuropsykiatriska funktionshinder Upplevda trauman Psykisk sjukdom Social mognadsålder

32 Förnedrad Snabba pengar Osynlig till slut

33 Vägen ut ur missbruk/beroende Är individuell En process ofta under lång tid Behövs kunskap om alternativ Många behandlingsförsök, olika insatser Habilitering

34 Etik och människovärde Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. och bör handla mot varandra i en anda av broderskap (Art 1 ur FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna) Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet (Ur Regeringsformen RF 1 kap, 2 )

35 Människosyn och etik Alla behandlingsmetoder kan kränka missbrukaren genom att Skapa ett objekt för åtgärder i stället för ett subjekt med ansvar för sitt liv och sina existentiella val

36 Tänk igenom ett etiskt dilemma du upplevt, exempelvis - Beslut i klientarbetet - Ageranden du sett hos medarbetare - Enhetsbeslut eller policy som du har svårt att vara lojal med. Vilken form av makt har du i behandlingsrelationen?

37 Erfarenheter - Medicinering och kränkande kontroller - Medicinering utan stödåtgärder vid behov - Beroendeskapande psykoterapi - Känslomässiga konfrontationer - Uppfostran som den allvetande föräldern - Metoder som moraliserar återfall - Krav utan realistiska möjligheter

38 Bedömning Fakta Beslut Handling

39 Etikregler Självbestämmande Godhetsmaximering Lidandeminimering Rättviseprincipen

40 Etikarbete är att granska och reflektera över sina beslut och handlingar Vi kan inte säga att en handling var god för att vi ville gott

41 Vad har inte förändrats? Moraliserande attityder Vägen in i missbruk Klientens problematik Tid för relationsbyggande Vägen ut ur missbruk Möjliga resultat

42 Varning för Medikalisering av sociala problem Socialisering av medicinska problem Diagnoskultur Moraliska paniker

43 Vad har förändrats? Riktlinjer för socialtjänst och beroendevård som revideras, gemensam kunskapsbank Gemensamma bedömningsinstrument Brukarmedverkan - egenmakt Ett huvudmannaskap? Lagreglerad samverkan? Gemensam finansiering? Valfri vård? Vårdgaranti Avkriminalisering av eget bruk?

44 Bästa rådande evidens Brukares erfarenhet och önskemål EVIDENS- BASERAD PRAKTIK Professionella erfarenhet

45 Vad behövs för individen? Utgå från klientens önskemål Bygg relationer och moralisera mindre Individualisera med realistiska mål Välj bästa metod och komplettera den vid behov Integrera i samhället Följ ny forskning God etik och respekt för människovärdet

46 Det är aldrig för tidigt att förebygga och det är aldrig för sent att behandla Loeber och Farrington 1998

47

Hur kan pappor med våldsproblematik ta föräldraansvar? forskning och erfarenheter

Hur kan pappor med våldsproblematik ta föräldraansvar? forskning och erfarenheter Hur kan pappor med våldsproblematik ta föräldraansvar? forskning och erfarenheter Göran Lindén 29 april 2014 En ny bok! Redaktörer Göran Lindén & Peter Breife Orsaker till våldet - en källa till konflikter!

Läs mer

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell.

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Värdegrund De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Livet själv och du som människa klarar dig inte utan något av dem. Alla är lika mycket värda hur olika de än är. Låt också det vara

Läs mer

Att bli förälder till ett barn som redan finns

Att bli förälder till ett barn som redan finns Att bli förälder till ett barn som redan finns Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Information till allmänheten. Det innebär att den innehåller information om lagstiftning,

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer Ljusdals Kommun Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer ljusdal.se Förord Socialtjänstens lagstadgade ansvar Socialtjänstlagen Våld

Läs mer

ETIK I SOCIALT ARBETE

ETIK I SOCIALT ARBETE Remissversion Besvaras senast 11 maj till josefine.johansson@akademssr.se. ETIK I SOCIALT ARBETE Etisk kod för socialarbetare Varför en etisk kod? Framträdande teman i socialt arbete Etiska problem i socialt

Läs mer

Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv

Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv Institutionen för pedagogik/ikm Camilla Israelsson Pedagogik med inriktning mot Anne Olofsson Ungdoms- och missbrukarvård Mars 2007 MBC 232 C- uppsats Handledare:

Läs mer

Att vara en räckande hand

Att vara en räckande hand Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Social omsorgsvetenskap Agnieszka Gustafsson Marie Wennerstrand Att vara en räckande hand Personliga assistenters förhållande till den andres självbestämmanderätt

Läs mer

Våld i nära relationer, riktlinje för socialförvaltningens arbete i Vetlanda kommun

Våld i nära relationer, riktlinje för socialförvaltningens arbete i Vetlanda kommun 1 (30) Våld i nära relationer, riktlinje för socialförvaltningens arbete i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Socialnämnden (2015-03-18 102 ) Gäller för: Socialförvaltningen SO Giltig

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar ett område som berör

Umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar ett område som berör Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Höstterminen 2006 Umgänge

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Etik iocsialaorbetare. Etik i socialt arbete

Etik iocsialaorbetare. Etik i socialt arbete e t e b r a t l a i c Etik iocsialaorbetare Etisk kod för s Etik i socialt arbete 1 Innehåll Etik i socialt arbete 3 Varför en etisk kod? 4 Etiska problem i socialt arbete 5 Etiska dilemman och risker

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Ingrid Gustavsson Meddelandeserien 2008:2 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Uppdrag... 6 2.2.1 Bakgrund till uppdraget...

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson

Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson Förord Bildskapandet sker i en relation där jag som bildterapeut står för en fast men osynlig ram i arbetet som bygger på barnets utforskande i rummet. Barnet måste få utforska själv och det måste ske

Läs mer

Brukares erfarenheter av och syn på sin behandling

Brukares erfarenheter av och syn på sin behandling Brukares erfarenheter av och syn på sin behandling En intervjustudie med 411 LARO-patienter i fem städer Torkel Richert och Björn Johnson Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola 1 Innehåll 1.

Läs mer

Att bemästra missbruk hos ungdomar. Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer

Att bemästra missbruk hos ungdomar. Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer Att bemästra missbruk hos ungdomar Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer FoU i Väst/GR och författarna Första upplagan juni 2006 Layout: Infogruppen GR Tryckeri: PR-Offset, Mölndal

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER - gemensam handlingsplan för Kungälvs kommun 2012 FOLKHÄLSORÅDET KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter Del av FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Vägledning för elevhälsan

Vägledning för elevhälsan Vägledning för elevhälsan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer