Executive Summary: Hur bygger du en hållbar framtid i världen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Executive Summary: Hur bygger du en hållbar framtid i världen?"

Transkript

1

2 Executive Summary: Hur bygger du en hållbar framtid i världen? Svar: Börja lokalt, underifrån, från grunden Tillsammans med dina vänner, grannar, arbetskamrater... På din arbetsplats, i företaget eller kommunen Alla kan vara med...och fundera över hur vi människor skall lösa de kritiska problem människan på kort tid har skapat i världen Det krävs nu kreativt, innovativt tänkande av stora mått UID FutureMap hjälper dig att komma igång... UID FutureMap, del 1, utmanar dig att lära känna dig själv, för att kunna vara med och skapa en hållbar framtid. Den mycket enkla diamantmodellen hjälper dig att formulera din egen UID, din unika identitetsdefinition. Den beskriver din identitet, dina nyckelroller och dina ambitioner. UID FutureMap del 2, utmanar företag och organisationer att länka medarbetarnas personliga ambitioner med företagets/organisationens ambitioner för att tillsammans skapa tillit till alla intressenter och därmed hållbar tillväxt. Företagets UID skapar hälsosam vinst. Hållbara människor bygger hållbara varumärken. UID FutureMap passar för alla typer av arbetsplatser, skolor och högskolor. UID FutureMap är en e-bok, vilket innebär att den levereras i digitalt format till din dator. Den kan naturligtvis skrivas ut på papper, men tanken är att alla läser Framtidskartan på sin datorskärm. UID FutureMap 1.0 1

3

4

5 Programmet UID FutureMap 1.0 kommer ut 2014, först på svenska och engelska - och efterhand på alla de språk som efterfrågas. De närmaste fem åren kommer att förändra förutsättningarna för ditt och alla andra människors liv på jorden. Du kan vara med i det hållbarhetsarbete som världen måste starta på allvar nu, Du börjar med att lära dig mer om dig själv, för att bli en hållbar människa. UID FutureMap 1.0 4

6 UID FutureMap är ett program som utvecklats med boken Mänskligt Ledarskap som grund. Boken Mänskligt Ledarskap, 640 sidor om sambanden mellan tillväxt och tillit, kom ut Många som läste denna bok, ville då veta hur programmet ser ut. UID Futuremap är svaret på denna fråga. Nedan ligger texten från baksidan av Mänskligt Ledarskap: - Vad är det som gör att en del människor längtar till sin arbetsplats och att andra längtar därifrån? - Vad är det som gör att vissa företag klarar sig bättre genom förändringsprocesser och svårigheter än andra? Människor är den mest värdefulla tillgången i en nation, en region, en kommun, en organisation och ett företag. Den verksamhetsledning som helhjärtat satsar på att stimulera mänsklig tillväxt kan uppnå många goda effekter för alla verksamhetens intressenter. Mänsklig utveckling handlar om att skapa en miljö där människor kan utveckla sin fulla potential och leva kreativa och produktiva liv i samklang med sina behov, kunskaper och intressen. En arbetsplats som erbjuder en lustfylld kunskapsmiljö skapar tillit och värdetillväxt för anställda, kunder, leverantörer, ägare och samhälle. Boken Mänskligt Ledarskap/Trustmark Management ger med fokus på Sverige i tiden, i världen och intervjuer med stressforskare, beteendevetare, entreprenörer och företagsledare, insikter och tankeställare kring frågan hur vi kan skapa hållbar tillväxt och tillit i företag och samhälle. Bokens exempel är applicerbara på alla typer av privat och offentlig verksamhet UID FutureMap 1.0 5

7 Björn Folkow, född 1921 i Halmstad, avliden 2012 i Göteborg, var en svensk fysiolog. Han var professor i fysiologi vid medicinska fakulteten på Göteborgs universitet. Känd i hela världen för sin ledande forskning inom blodtrycksproblematiken. Björn Folkow blev ledamot av Vetenskaps-akademien Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet Göteborg 5 juni 2003 Bäste Håkan Lagergren, Via vännen Ivan Östholm fick jag Din utmärkt intressanta bok, extra fin genom att Du dessutom dedicerat den Läst den mest största intresse, särskilt som den verkligen försöker bringa samband mellan de utslag av mänsklig storhjärnbark som lett till de samhällsdrivande krafter ekonomisk-tekniska krafter som tyvärr oftast är helt okunniga om Homo Sapiens urgamla biologiska konstruktion av supercomputern (den mänskliga hjärnan), byggd och anpassad för miljontals år som primitiv jägare-samlare, i hård fysisk aktivitet för att få nog med näring och skyddande sig mot en hård primitiv tillvaros alla fysiska faror. Idrottsprofessorn vännen P.O. Åstrand har uttryckt det bra, liknande vårt släktes livslopp med ett marathonlopps 42,500: Jägarsamlartillvaron är som de första 42,498 metrarna, jordbrukskulturens 7000 år är som därefter kommande 1,8 meter, maskinkulturen som 1,8 decimeter och dagens Brave-New-Worlds-dator-IT-samhälle som de sista 2 centimetrarna grovt skattat. Medan vår instinkts-emotionshjärna vårt skydd för släkte och individ är samma som hos alla däggdjur, dvs c:a 100 miljoner år, är vår nya hjärnbark, hjärnhemisfärerna bara 3-4 miljoner år, med särskilt snabb utveckling genom survival-of-the-fittest de sista åren. USA-kollegan Paul McLean har liknat vår Nya hjärnbarks relation till den urgamla emotionshjärnan som en mer-eller-mindre- kompetent ryttare på en bångstyrig häst: När ryttaren är kompetent, och färden störningsfri, är detta ett formidabelt effektivt ekipage, med spänst och uthållighet, men när hästen störs av omgivningen, eller/och ryttaren ej är helt kompetent, tar hästen ofta över och kanske kastar ryttaren ur sadeln. I dagens samhälle TRIVS EJ NÄMNDA HÄST; flertalet ryttare har trots materiell välfärd föga kontroll över sin livssituation och känner för litet av socialt stöd : allt har kommersialismens marknadskrafternas förtecken, med hektiskt tempo i ständig förändring och hästen protesterar: Psykosomatiska störningar och stress-sjukdomar gör sig hörda. Jag har sett ur psykofysiologisk biologisk synvinkel, försökt belysa detta i bilaga artikel, när Europ. Somc. Hypertension möttes i Ggb 2000, samt i liknande artikel i Scand. Cardiovasc. J., som bifogas kanske för tekniskt-medicinska men troligen skall de ej vara särskilt besvärliga att läsa för dig. Bild på sidan 168 i sista art. var färgreprod. av E. Munchs Skriet, som tyvärr kopieringsmaskinen gjorde till svart blaffa... Skolans biologi rymmer allt om DNA, molekyler m.m. men knappast ett ord om hur vår super-computer uppe i skallen reagerar på en alltmer artificiell psykosocial miljö... stoppa världen, jag vill hoppa v hette en Musical för inte så längesedan, och nog känns det så... Fortsätt med sådant författarskap det BEHÖVS. Hj.hälsn. Björn Folkow / emer.prof/

8 Programmet UID FutureMap är ett privat initiativ som bygger på professionellt tankearbete, utvecklat i Sverige och England, med kommunikationskonsten som utgångspunkt. Utvecklingsarbetet finansieras från starten till idag av copywriter och formgivare Håkan Lagergren, med fyrtio års erfarenhet som strategisk rådgivare för små och stora företag i norra Europa. Håkan har skrivit två prisbelönta böcker, Varumärkets inre värden (1998) och Mänskligt Ledarskap (2003). Detta arbete har inga dolda agendor, religiösa eller politiska avsikter. Anja Wundermann, som har varit partner i arbetet med UID FutureMap sedan 2003, har gedigen erfarenhet inom marknadskommunikation och som coach för människor i svåra livssituationer. Detta arbete har inga dolda agendor, religiösa eller politiska avsikter. Det kan inte heller kallas för ett akademiskt eller vetenskapligt projekt. Man kan snarare betrakta UID FutureMap som ett konstprojekt. En konstruktiv reaktion mot alla galenskaper som pågår i världen sedan 1980-talet... UID FutureMap är en e-bok, vilket innebär att den levereras i digitalt format till din dator. Den kan naturligtvis skrivas ut på papper, men tanken är att du läser den på din datorskärm. UID FutureMap 1.0 6

9 Världen måste börja arbetet på individnivå utifrån människor och företag. Nyckeln sitter i den mänskliga identitetsfrågan Varje människa i varje ålder, behöver ständigt bekräftelse i sin identitet Kvinnor och män, barn och vuxna överallt i hela världen. Alldeles för många av världens krig och konflikter har sin grund i okunskap och rädsla för sin egen och andras identiteter. UID FutureMap är i grunden ett "management-program", utvecklat för de ledare, chefer, lärare och politiker som aldrig fått lära sig vad en människa egentligen är och hur en människa fungerar i sina olika roller. (Vi syftar här enbart på människans psyke och existensmiljö.) Detta program bygger på tanken att alla människor; chefer, anställda, studenter och arbetslösa bör ha tillgång till samma grundkunskaper om människan Syftet är att alla människor, i ett nytt perspektiv, skall kunna ta tag i de ödesdigra problem som akut hotar vår planet. Alla människor var för sig och tillsammans Var och en måste vara trygg i sin identitet, för att bli en trygg människa och medskapare Som jaget i laget.. UID FutureMap 1.0 7

10 UID FutureMap 1.0 8

11 Vi börjar från grunden, med frågan vad är en människa? Vem är du egentligen? Grundfrågan är vem du är och vart är du på väg. Och varför? Och vad du har för värdegrund. Vad är en värdegrund? Här kommer UID identitetsdiamant in som hjälpmedel i arbetet. Du skall först bli expert på dig själv. Du kan se dig själv i spegeln och se att det är du, men vem är du egentligen inuti? Du kanske vet vart du är på väg idag, nästa vecka och nästa månad men var är du i livet om fem år? Då kanske du är färdig med din utbildning. Du har kanske fått ett nytt arbete, eller du har flyttat till andra sidan jorden. Du har kanske fått barn? Eller blivit farmor, farfar, morfar eller mormor. Allt kan hända och mycket händer vad du än gör, men det är här du kan få verklig användning av UID FutureMap, genom att efter hand bygga upp en vision av en hållbar framtid - med dig själv i centrum. Hur vill att förutsättningarna för livet skall vara för dina barn och barnbarn? UID FutureMap 1.0 9

12 Målet är varje människas och företags UID, den Unika IdentitetsDefinition som man själv väljer. Utmaningen för alla människor och företag är, om man inte gjort detta tidigare, att utveckla sin UID, det unika, det värdefulla i den dagliga verksamheten. Målet är varje människas och företags UID, den Unika IdentitetsDefinition som man själv väljer. Detta är ett strategiskt vägval, man gör som företag och även kan göra som privatperson i utbildning och utveckling av sin UID. Metoden kallas positionering men innebär inte positionering på "marknaden" utan positionering i medvetandet hos sin målgrupp Som Volvo Cars gjorde i utvecklingen av sin strategi runt begreppet säkerhet, en gång i tiden. Det hela handlar därmed om kvalitetskommunikation mellan människor och företag. Bilden här till vänster föreställer en av de 100 miljarder hjärnceller som varje människa har i sin hjärna. Varje hjärncell har kontakt med c:a andra hjärnceller. Här, i din hjärna, finns din framtid. De vita fälten symboliserar kontakttrådarna mellan hjärncellerna. Färgerna har ingen särskild betydelse annat än som i en mindmap ; en tankekarta, har för att sätta färger på olika tankespår. UID FutureMap

13 De närmaste fem åren kommer att avgöra framtiden för vår planet. Vad du lär dig och gör - och inte gör - de närmaste åren kommer att göra skillnad... Det första du skall göra, är att ta reda på vem du är som person och se över dina värderingar. UID FutureMap hjälper dig med detta. Det första du skall göra, är att ta reda på vem du är som person och se över dina värderingar. UID FutureMap är ett program som hjälper till att uppdatera medvetandet i den mänskliga hjärnan till den helhetssyn och långsiktighet som alla behöver, för att bli hållbara människor och kunna vara med och bygga tillit - och därmed skapa långsiktigt hållbara verksamheter i en hållbar värld Det finns två ämnen som är avgörande för om vi skall lyckas att rädda världen: Kommunikation och demokrati Båda dessa områden är oändliga och de står aldrig still. UID FutureMap

14 Hur tänker framtidens människor? Hur ser det ut i framtidens kommuner och företag? Vem skapar din framtid? Vi kan redan se en del av svaren i både fina och dåliga exempel, runt om i världen. Man kan resa runt och studera fantastisk arkitektur och underbara stadsmiljöer, på samma sätt som man kan studera urfattiga och farliga städer i många delar av världen. Mitt emellan dessa kategorier finns de vanliga människorna, medelklassen som alla politiker vill skall växa och vara stabil. Vartåt är vi på väg i världen? Vi är plötsligt fler än sju miljarder människor på jorden. Alla behöver äta varje dag och alla vill ha ett arbete ett jobb för att kunna försörja sig själva och sin familj. Här sitter antagligen det stora, kanske det största problemet. Är vi för många människor på vår planet? Det verkar vara svårt att skapa arbete för alla. Det ser vi i t ex Spanien, med nära hälften av alla ungdomar arbetslösa. Den största faran är att de arbetslösa unga aldrig kommer in i arbetslivet. De hamnar utanför, blir 20, 25, 30 år och vet inte vad en arbetsplats är. Riskerna är ofta att de hamnar i dåligt sällskap, i gäng som sysslar med skadliga verksamheter. Vilka ideal, vilka värderingar är det som styr i de arbetslösas liv? Pengar, den ständiga bristen på pengar, är ofta det enda som styr det dagliga livet. Då finns alltid risken att hamna i kriminalitet och en utveckling som rullar, på ett sluttande plan, åt fel håll. UID FutureMap

15 De sju dödssynderna är, enligt katolska kyrkan: Högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede, lättja. Motsatserna är de sju dygderna: Ödmjukhet, generositet, kyskhet, medmänsklighet, måttfullhet, tålamod och flit. De sju dödssynderna är, enligt katolska kyrkan: Högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede, lättja. Motsatserna är de sju dygderna: Ödmjukhet, generositet, kyskhet, medmänsklighet, måttfullhet, tålamod och flit. Varje ord är ett eget ämne, en hel bok i vissa fall. Man behöver inte vara katolik eller religiös, för att fundera på de här orden. Det kan vara nyttigt för vem som helst. Hurdan är jag? Inom islam är synd i grund och botten en lagöverträdelse och en kränkning av instruktioner som givits av Gud beträffande religiösa plikter, moral och sociala skyldigheter. Synd för en muslim är att inte bry sig om Guds lag vilket får negativa konsekvenser för människan. Synden står emellan människan och Gud och människan måste ångra sig för att slippa straff för synden i livet efter döden. Från 1980-talet och framåt har mänskligheten framförallt utvecklat en värdering, den i pengar. Vad du är värd, räknat i pengar. Bankerna har tagit över kyrkans gamla roll i samhället. Gör vad du vill, bara du tjänar pengar, men bli inte ertappad om du går utanför lagens gränser. Några har blivit ertappade och sitter numera i fängelse. Bli inte ertappad Efter år som människor på jorden vad är målet? Ja, det är ju nästa generation och följande generationer som bestämmer vad och hur. Blir det bara pengar som fortsätter att vara det stora målet, eller blir den fullt utvecklade människan? Pengar är ju bara ett medel, för att uppnå ett mål. Vi har kunskaperna och förstår orsak och verkan, ändå beter vi oss som om det inte uppstår några konsekvenser av att t ex elda oändliga mängder kol. Till slut måste vi betala notan för att ha gjort fel. Det har tagit år att skapa den allvarlig situation där vi nu befinner oss. Vi står vid avgrundens rand. Nu kommer notan i form av klimatkris, finanskris och kris för de unga människor som har svårt att tro på framtiden. De vet sällan vad tillit är. Arbetslösheten förstör människor i alla åldrar, men gör det särskilt svårt för dem som befinner sig i livets början.det enda mål de känner till är pengar, gärna snabba pengar. UID FutureMap

16 Vad är etik och moral? Här är en kort sammanfattning från Wikipedia: Etik, (från gr. ethos; sed), eller moralfilosofi, sedelära, en moralvetenskap, den del av filosofin som försöker besvara frågor som "vad är det goda", "vad är det rätta", "hur bör man bete sig". I mer allmän bemärkelse: en uppsättning regler för uppträdande och förhållningssätt. Etik är läran om moral Den vanliga uppfattningen är att moral (av latin) är sådant beteende som etiken lär. Etik är alltså enligt denna "allmänna" uppfattning läran om moral, så kallad moralfilosofi, dock så skiljer man inte inom filosofin dessa två begrepp åt på detta sätt. Orden moral och etik betraktas där som i princip likställda, termernas ursprung är i det ena fallet latin och i det andra grekiska. Etik är läran om moral läran om rätt och fel ungefär på samma sätt som biologi är läran om naturen. Och läran, den sitter i våra hjärnor. Ibland är det saker vi lärt oss av våra föräldrar, ibland i skolan. UID FutureMap

17 Det finns bara en möjlig lösning på arbetslösheten: Utbildning, utbildning, utbildning, utbildning, utbildning, utbildning, Utbildning, utbildning, utbildning, utbildning Enligt Wikipedia: Utbildning är den, ofta målinriktade, process där någon genom systematisk undervisning och träning utvecklas och skaffar sig kunskaper, bildning och färdigheter. Alla kan lära sig nya (användbara) saker varje dag om man vill I skolor, av andra, som lärling, via TV-program, bibliotek, internet osv Utbildning, utbildning, utbildning, utbildning Varifrån skall man få tålamodet att gå i lång utbildning, kanske åratal innan man får sin examen, när man bara är ute efter snabba pengar. Alla unga vill ha snabba pengar, för att de vill kunna ha kul nu, idag, ikväll, inatt Detta är en viktig anledning, varför UID FutureMap har kommit till. För att skapa goda bilder som stimulerar unga människor att satsa sina liv på hållbar kvalitet, att bli människor som blir lyckliga när de upptäcker att de har lärt sig någonting bra som ger deras liv mening. Skills på engelska och färdigheter på svenska Att bli riktigt, riktigt bra på någonting Att bli virtuous, att nå den högsta nivån inom sitt kunskapsområde, kanske som världsartist på ett musikinstrument eller som författare - eller fotbollsspelare. Motsatsen, på den lägsta nivån vice är det väl inga som vill hamna, men många göra detta ändå. Det beror allt oftare på droger. Det är också skillnad på ett jobb och meningsfullt arbete. UID FutureMap

18 Det är också skillnad på att skaffa ett jobb och få ett meningsfullt arbete. Meningsfull utbildning, ger meningsfullt arbete. Att ta ansvar för vad man gör. Att lära sig skillnaden på kvalitet och kvantitet. Både som producent och konsument. Kvalitet ger självklar hållbarhet. Köp en betala för två Möbelsnickare, slöjdlärare eller designer. Killarna och tjejerna som läser Hantverksprogrammet vet ganska väl vad de vill bli. UID FutureMap

19 På nittonhundraåttiotalet producerades en mycket populär TV-serie som hette Miami Vice. Två civilt klädda, på den tiden extremt moderiktiga poliser åker runt i en Lambourghini och jagar brottslingar, för det mesta i knarkrelaterade affärer. Sedan dess har det uppstått ett oändligt antal TV-serier som bygger på samma mönster, dvs poliser som försöker fast gäng som handlar med narkotika. Dessvärre är detta någonting som speglar en dyster verklighet. Bruket av kokain, amfetamin och cannabis har bara ökat i omfattning sedan 1980-talet och alltför många människor runt om i världen går under i denna handel och missbruk. På samma sätt som alltför många människor går under i de krig som ständigt pågår i olika delar av världen. Krigen drivs ofta av lokala klaner, vilka har sin gemensamma och fiendens identitet som enande faktor. Livet handlar om att göra val. Kunskap är vägen till att göra rätt val. UID FutureMap

20 Vad är vackrare än tanken att en ung människa blir mästare på att laga t ex vietnamesisk mat och blir stjärnkock i en restaurang som serverar vietnamesiska matupplevelser. TV-tablåerna är överfulla med matlagningsprogram, där man ser unga människor som lär sig laga god mat och blir hjältar när de vinner tävlingar. Detta är ett gott tecken för framtiden, att god mat och restauranger har blivit grundligt etablerade ämnen, där många unga glider in och lär sig konsten att laga riktigt, riktigt god mat. Ofta handlar framgången om kök och matlagningskonst från den egna regionen, den kultur och matlagningskultur som definierar den egna identiteten. Ingen ont om hamburgerkedjorna, de ger också bra utbildning på unga, på många sätt, men vad är vackrare än tanken att en ung människa blir mästare på att laga t ex vietnamesisk mat och blir stjärnkock i en restaurang som serverar vietnamesiska matupplevelser. Detta gäller naturligtvis alla kök, länder och regioner, även i Sverige, förstås. Så bra, så meningsfullt Sverige är ett av många länder som genomgått en revolution inom matlagningskonsten.matkulturen har de senaste 20 åren blivit en viktig del av den svenska identiteten. Sverige är i dag ett betydande matland, med kocklandslag som vunnit VMtävlingar. Ofta med hållbarhet som tema. Musik är ett annat område som enar unga människor, på många olika sätt. UID FutureMap

21 Identiteter är alltför ofta ett skäl för en klan eller en region att starta krig med en annan klan som har en annan identitet. De är inte som vi, de är farliga. Döda dem Så är det också i Sverige, där främlingsfientligheten eller egentligen främlingsrädslan breder ut sig. Svenskar är rädda för invandrare, vilka ofta är skräckslagna flyktingar från ett land i krig med ett språk som inte förstås av svenskar Samhället sjunker ner och blir ett träsk av farliga värderingar, där det inte är kunskap som styr, utan okunskap och dumhet. Invandrarna är som vi, som du och jag. Invandrare vill samma saker, som alla andra människor, bli en del av samhället och kunna kommunicera med vemsomhelst utan problem. Vi måste sikta uppåt istället för att sjunka ner i träsket. Stjärnkockarna och Slatan är bra exempel. De sysslar inte med att utvecklat vice (osedlighet på svenska) utan befinner sig sökandet efter virtue". Virtue, på engelska betyder excellens. UID FutureMap

22 Hållbara människor bygger hållbara varumärken. Att driva ett hållbart företag och utveckla ett därmed ett hållbart varumärke är som att vara trädgårdsmästare. Alla verksamhetens intressenter är delaktiga genom den långsiktiga kvalitetskommunikation som kännetecknar verksamheten. Man startar programmet UID FutureMap genom att se över rötterna i verksamheten, dvs hur har vi definierat vår identitet,värdegrund affärsidé och mål? Detta gör man i ledningsgruppen och styrelsen. Här kommer även frågan om framtidens strategi upp, dvs vilken position eftersträvar vi i medvetandet hos våra målgrupper? Det är denna position som skall genomsyra hela verksamheten genom kvalitetskommunikation i alla riktningar. Det är så man skapar en själ i verksamheten Alla medarbetare engageras, med start i ett endags-seminarium. Här ges tid för att diskutera allting från de långsiktiga målen till den dagliga verksamheten, där varje medarbetare har förberett sig genom att studera UID FutureMap, del 1. Varje individ är då förberedd på att bli jaget i laget och delta i utvecklingen av framtidens verksamhet med innovation och design som grundläggande delar. Nästa steg är att summera mötet för alla medarbetare och skriva ett första utkast till ny Framtidsstrategi och därefter formulera verksamhetens UID. UID FutureMap

23 Vad kan du/vi göra? Det finns redan ett oändligt antal organisationer, där man kan gå med för att stödja och lära sig mer om t ex den globala uppvärmningen. Man kan också försöka lära sig mer om vägen till hållbarhet genom artiklar och filmer via olika media. Man kan också få en fokuserad bild av olika specialområden, genom att studera utredningar och rapporter. Vi på UID FutureMap planerar att lägga in intressanta rapporter om olika aktuella krisområden på vår websida, som service för de människor och företag som laddat hem programmet UID FutureMap. Vi tänker använda intäkterna från försäljningen bl a till denna viktiga sak. Ett aktuellt exempel som du kan börja med, är att studera vad Marine Stewardship Council (MSC) gör för att rädda världshaven och de fiskarter som är utrotningshotade. UID FutureMap

24

25

26

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

UID Hållbarhets - seminarier

UID Hållbarhets - seminarier UID Hållbarhets - seminarier Hållbart Ledarskap skapar Hållbara Människor och Medarbetare, som kan ta del i arbetet att skapa en Hållbar Värld - med hög motivation och helhetssyn. Varje människa, medarbetare

Läs mer

UID FutureMap Den Nya Ledarskapsmodellen!

UID FutureMap Den Nya Ledarskapsmodellen! UID FutureMap Den Nya Ledarskapsmodellen! En ny Ledarskapsmodell - för världen efter finanskrisen 2009 Den individ och verkamhet som saknar en UID riskerar att försvinna i den globala reapriskonkurrensen.

Läs mer

Böckerna Varumärkets inre värden och Mänskligt Ledarskap, har lagt grunden för utvecklingen av UID FutureMap

Böckerna Varumärkets inre värden och Mänskligt Ledarskap, har lagt grunden för utvecklingen av UID FutureMap 1998 2003 Böckerna Varumärkets inre värden och Mänskligt Ledarskap, har lagt grunden för utvecklingen av UID FutureMap 1 UID FutureMap är en Mindmap för en kreativ och hållbar framtid. UID FutureMap är

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap 2015 Sammanfattning av programmet UID FutureMap UID FutureMap är ett privat, svenskt initiativ som har resulterat i ett program, vilket kan hjälpa människor och företag att bli mera dynamiska och hållbara,

Läs mer

Saknar du en UID riskerar du att försvinna i den globala reapriskonkurrensen. Ditt UID - värde skapas i din kommunikation!

Saknar du en UID riskerar du att försvinna i den globala reapriskonkurrensen. Ditt UID - värde skapas i din kommunikation! Saknar du en UID riskerar du att försvinna i den globala reapriskonkurrensen. Ditt UID - värde skapas i din kommunikation! www.uidfuturemap.se 080609 1 I vilken slags värld vill vi leva och arbeta? Kvaliteter

Läs mer

Saknar du en UID riskerar du att försvinna i den globala reapriskonkurrensen. Ditt UID - värde skapas i din kommunikation!

Saknar du en UID riskerar du att försvinna i den globala reapriskonkurrensen. Ditt UID - värde skapas i din kommunikation! Saknar du en UID riskerar du att försvinna i den globala reapriskonkurrensen. Ditt UID - värde skapas i din kommunikation! www.uidfuturemap.se 1 I vilken slags värld vill vi leva och arbeta? Kvaliteter

Läs mer

http://uidfuturemap.blogspot.com/ From the Deep of Our Universe to the Deep of Your Mind

http://uidfuturemap.blogspot.com/ From the Deep of Our Universe to the Deep of Your Mind http://uidfuturemap.blogspot.com/ From the Deep of Our Universe to the Deep of Your Mind UID FutureMap 1.2 www.uidfuturemap.se TMAB, 2009 1 UID FutureMap - för vem/vilka? Små och stora företag. Kommuner,

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen VD, Rasmussen Analys AB Tre skiften som omformar arbetsmarknaden Värderingsskiftet bland dagens unga Arbetslivsvärderingar

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Bilder av arbete för social hållbar utveckling

Bilder av arbete för social hållbar utveckling Bilder av arbete för social hållbar utveckling (kenneth.ritzen@uppsala.se) Att konkretisera en vision Balanser, avvägningar, förhandlingar Arbetsklimatet Folkhälsoarbete Omvärldsanalys Människosynen i

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Introduktion till UID FutureMap Framtidskartan. Synpunkter mottages tacksamt!

Introduktion till UID FutureMap Framtidskartan. Synpunkter mottages tacksamt! Introduktion till UID FutureMap Framtidskartan. Synpunkter mottages tacksamt! Homo Sapiens - den medvetna människan en försvinnande tillfällighet? Människan har en spännande historia och kanske även en

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s. Superfrågorna s. 15 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Källkritik s. 14 Vi lär av varandra s. 13 ELEVHJÄLP av Carmen Winding Gnosjö Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Samband s. 10-12 Likheter och

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

FSE den gränsöverskridande fakulteten. Strategidokument innehållmässigt godkänt av fakultetsrådet Språket uppdateras ännu.

FSE den gränsöverskridande fakulteten. Strategidokument innehållmässigt godkänt av fakultetsrådet Språket uppdateras ännu. FSE den gränsöverskridande fakulteten Strategidokument innehållmässigt godkänt av fakultetsrådet 21.10.2015. Språket uppdateras ännu. Vår vision Åbo Akademi är det gränsöverskridande universitetet med

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Organisation och ledarskap. Materialet ägs av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 1

Organisation och ledarskap. Materialet ägs av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 1 Organisation och ledarskap Materialet ägs av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 1 Strategi Vision Utgå alltid från visionen. När vi vet vart vi vill kan vi börja planera för att nå dit. Det är då vi

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Leadership Wisdom Program

Leadership Wisdom Program Leadership Wisdom Program Målet med Leadership Wisdom Program är att göra dig till en stark ledare. För dig själv och andra. Instruktioner Läs varje påstående noga. Är det 100 % sant fyll i cirkeln. Om

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Arbetsblad för utskrift i A4

Arbetsblad för utskrift i A4 Arbetsblad för utskrift i A4 1 Mitt protokoll idag Tanke/idé/förslag Plus och minus Slutsats Beslut (testa/tänka/göra) Vad skulle du vilja ha med dig hem idag? 3 Varför är folk inte på jobbet? Av de som

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna:

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna: Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet på Vasagymnasiet har en inriktning VIP (Vasagymnasiets internationella profil) som passar dig som är nyfiken på Europa och tycker det är viktigt med ett

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Din karriär och utveckling

Din karriär och utveckling Din karriär och utveckling Din karriär Framåt uppåt i cirkel? Det är mycket som händer i ditt liv och i ditt arbetsliv. Din karriär, utveckling, trygghet och lön är vårt intresse. Det kan vara svårt att

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Guide till HELSINGBORG

Guide till HELSINGBORG Guide till HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En

Läs mer

Informationshäfte. - Ett koncept för skolor om hållbar utveckling och socialt entreprenörskap

Informationshäfte. - Ett koncept för skolor om hållbar utveckling och socialt entreprenörskap Informationshäfte - Ett koncept för skolor om hållbar utveckling och socialt entreprenörskap innehållsförteckning SID 3 SID 4 SID 6 SID 9 Inledning Konceptets innehåll Till dig som pedagog Kopplingen till

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 12

Moralfilosofi. Föreläsning 12 Moralfilosofi Föreläsning 12 Dygdetik De normativa teorier som vi hitintills pratat om fokuserade på vad man bör (och inte bör) göra vilka handlingar som är rätt (eller fel) I dygdetiken är det centrala

Läs mer

För ett samtal i gruppen om situationen i beskrivningen med stöd av frågorna nedan

För ett samtal i gruppen om situationen i beskrivningen med stöd av frågorna nedan Vad är mångfald? Yalda, 37 år, har rötter i Mellanöstern och är född och uppvuxen i Sverige. Hon är den enda på sin arbetsplats som har utländsk bakgrund och det blir hon ofta påmind om av arbetskamrater

Läs mer