Executive Summary: Hur bygger du en hållbar framtid i världen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Executive Summary: Hur bygger du en hållbar framtid i världen?"

Transkript

1

2 Executive Summary: Hur bygger du en hållbar framtid i världen? Svar: Börja lokalt, underifrån, från grunden Tillsammans med dina vänner, grannar, arbetskamrater... På din arbetsplats, i företaget eller kommunen Alla kan vara med...och fundera över hur vi människor skall lösa de kritiska problem människan på kort tid har skapat i världen Det krävs nu kreativt, innovativt tänkande av stora mått UID FutureMap hjälper dig att komma igång... UID FutureMap, del 1, utmanar dig att lära känna dig själv, för att kunna vara med och skapa en hållbar framtid. Den mycket enkla diamantmodellen hjälper dig att formulera din egen UID, din unika identitetsdefinition. Den beskriver din identitet, dina nyckelroller och dina ambitioner. UID FutureMap del 2, utmanar företag och organisationer att länka medarbetarnas personliga ambitioner med företagets/organisationens ambitioner för att tillsammans skapa tillit till alla intressenter och därmed hållbar tillväxt. Företagets UID skapar hälsosam vinst. Hållbara människor bygger hållbara varumärken. UID FutureMap passar för alla typer av arbetsplatser, skolor och högskolor. UID FutureMap är en e-bok, vilket innebär att den levereras i digitalt format till din dator. Den kan naturligtvis skrivas ut på papper, men tanken är att alla läser Framtidskartan på sin datorskärm. UID FutureMap 1.0 1

3

4

5 Programmet UID FutureMap 1.0 kommer ut 2014, först på svenska och engelska - och efterhand på alla de språk som efterfrågas. De närmaste fem åren kommer att förändra förutsättningarna för ditt och alla andra människors liv på jorden. Du kan vara med i det hållbarhetsarbete som världen måste starta på allvar nu, Du börjar med att lära dig mer om dig själv, för att bli en hållbar människa. UID FutureMap 1.0 4

6 UID FutureMap är ett program som utvecklats med boken Mänskligt Ledarskap som grund. Boken Mänskligt Ledarskap, 640 sidor om sambanden mellan tillväxt och tillit, kom ut Många som läste denna bok, ville då veta hur programmet ser ut. UID Futuremap är svaret på denna fråga. Nedan ligger texten från baksidan av Mänskligt Ledarskap: - Vad är det som gör att en del människor längtar till sin arbetsplats och att andra längtar därifrån? - Vad är det som gör att vissa företag klarar sig bättre genom förändringsprocesser och svårigheter än andra? Människor är den mest värdefulla tillgången i en nation, en region, en kommun, en organisation och ett företag. Den verksamhetsledning som helhjärtat satsar på att stimulera mänsklig tillväxt kan uppnå många goda effekter för alla verksamhetens intressenter. Mänsklig utveckling handlar om att skapa en miljö där människor kan utveckla sin fulla potential och leva kreativa och produktiva liv i samklang med sina behov, kunskaper och intressen. En arbetsplats som erbjuder en lustfylld kunskapsmiljö skapar tillit och värdetillväxt för anställda, kunder, leverantörer, ägare och samhälle. Boken Mänskligt Ledarskap/Trustmark Management ger med fokus på Sverige i tiden, i världen och intervjuer med stressforskare, beteendevetare, entreprenörer och företagsledare, insikter och tankeställare kring frågan hur vi kan skapa hållbar tillväxt och tillit i företag och samhälle. Bokens exempel är applicerbara på alla typer av privat och offentlig verksamhet UID FutureMap 1.0 5

7 Björn Folkow, född 1921 i Halmstad, avliden 2012 i Göteborg, var en svensk fysiolog. Han var professor i fysiologi vid medicinska fakulteten på Göteborgs universitet. Känd i hela världen för sin ledande forskning inom blodtrycksproblematiken. Björn Folkow blev ledamot av Vetenskaps-akademien Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet Göteborg 5 juni 2003 Bäste Håkan Lagergren, Via vännen Ivan Östholm fick jag Din utmärkt intressanta bok, extra fin genom att Du dessutom dedicerat den Läst den mest största intresse, särskilt som den verkligen försöker bringa samband mellan de utslag av mänsklig storhjärnbark som lett till de samhällsdrivande krafter ekonomisk-tekniska krafter som tyvärr oftast är helt okunniga om Homo Sapiens urgamla biologiska konstruktion av supercomputern (den mänskliga hjärnan), byggd och anpassad för miljontals år som primitiv jägare-samlare, i hård fysisk aktivitet för att få nog med näring och skyddande sig mot en hård primitiv tillvaros alla fysiska faror. Idrottsprofessorn vännen P.O. Åstrand har uttryckt det bra, liknande vårt släktes livslopp med ett marathonlopps 42,500: Jägarsamlartillvaron är som de första 42,498 metrarna, jordbrukskulturens 7000 år är som därefter kommande 1,8 meter, maskinkulturen som 1,8 decimeter och dagens Brave-New-Worlds-dator-IT-samhälle som de sista 2 centimetrarna grovt skattat. Medan vår instinkts-emotionshjärna vårt skydd för släkte och individ är samma som hos alla däggdjur, dvs c:a 100 miljoner år, är vår nya hjärnbark, hjärnhemisfärerna bara 3-4 miljoner år, med särskilt snabb utveckling genom survival-of-the-fittest de sista åren. USA-kollegan Paul McLean har liknat vår Nya hjärnbarks relation till den urgamla emotionshjärnan som en mer-eller-mindre- kompetent ryttare på en bångstyrig häst: När ryttaren är kompetent, och färden störningsfri, är detta ett formidabelt effektivt ekipage, med spänst och uthållighet, men när hästen störs av omgivningen, eller/och ryttaren ej är helt kompetent, tar hästen ofta över och kanske kastar ryttaren ur sadeln. I dagens samhälle TRIVS EJ NÄMNDA HÄST; flertalet ryttare har trots materiell välfärd föga kontroll över sin livssituation och känner för litet av socialt stöd : allt har kommersialismens marknadskrafternas förtecken, med hektiskt tempo i ständig förändring och hästen protesterar: Psykosomatiska störningar och stress-sjukdomar gör sig hörda. Jag har sett ur psykofysiologisk biologisk synvinkel, försökt belysa detta i bilaga artikel, när Europ. Somc. Hypertension möttes i Ggb 2000, samt i liknande artikel i Scand. Cardiovasc. J., som bifogas kanske för tekniskt-medicinska men troligen skall de ej vara särskilt besvärliga att läsa för dig. Bild på sidan 168 i sista art. var färgreprod. av E. Munchs Skriet, som tyvärr kopieringsmaskinen gjorde till svart blaffa... Skolans biologi rymmer allt om DNA, molekyler m.m. men knappast ett ord om hur vår super-computer uppe i skallen reagerar på en alltmer artificiell psykosocial miljö... stoppa världen, jag vill hoppa v hette en Musical för inte så längesedan, och nog känns det så... Fortsätt med sådant författarskap det BEHÖVS. Hj.hälsn. Björn Folkow / emer.prof/

8 Programmet UID FutureMap är ett privat initiativ som bygger på professionellt tankearbete, utvecklat i Sverige och England, med kommunikationskonsten som utgångspunkt. Utvecklingsarbetet finansieras från starten till idag av copywriter och formgivare Håkan Lagergren, med fyrtio års erfarenhet som strategisk rådgivare för små och stora företag i norra Europa. Håkan har skrivit två prisbelönta böcker, Varumärkets inre värden (1998) och Mänskligt Ledarskap (2003). Detta arbete har inga dolda agendor, religiösa eller politiska avsikter. Anja Wundermann, som har varit partner i arbetet med UID FutureMap sedan 2003, har gedigen erfarenhet inom marknadskommunikation och som coach för människor i svåra livssituationer. Detta arbete har inga dolda agendor, religiösa eller politiska avsikter. Det kan inte heller kallas för ett akademiskt eller vetenskapligt projekt. Man kan snarare betrakta UID FutureMap som ett konstprojekt. En konstruktiv reaktion mot alla galenskaper som pågår i världen sedan 1980-talet... UID FutureMap är en e-bok, vilket innebär att den levereras i digitalt format till din dator. Den kan naturligtvis skrivas ut på papper, men tanken är att du läser den på din datorskärm. UID FutureMap 1.0 6

9 Världen måste börja arbetet på individnivå utifrån människor och företag. Nyckeln sitter i den mänskliga identitetsfrågan Varje människa i varje ålder, behöver ständigt bekräftelse i sin identitet Kvinnor och män, barn och vuxna överallt i hela världen. Alldeles för många av världens krig och konflikter har sin grund i okunskap och rädsla för sin egen och andras identiteter. UID FutureMap är i grunden ett "management-program", utvecklat för de ledare, chefer, lärare och politiker som aldrig fått lära sig vad en människa egentligen är och hur en människa fungerar i sina olika roller. (Vi syftar här enbart på människans psyke och existensmiljö.) Detta program bygger på tanken att alla människor; chefer, anställda, studenter och arbetslösa bör ha tillgång till samma grundkunskaper om människan Syftet är att alla människor, i ett nytt perspektiv, skall kunna ta tag i de ödesdigra problem som akut hotar vår planet. Alla människor var för sig och tillsammans Var och en måste vara trygg i sin identitet, för att bli en trygg människa och medskapare Som jaget i laget.. UID FutureMap 1.0 7

10 UID FutureMap 1.0 8

11 Vi börjar från grunden, med frågan vad är en människa? Vem är du egentligen? Grundfrågan är vem du är och vart är du på väg. Och varför? Och vad du har för värdegrund. Vad är en värdegrund? Här kommer UID identitetsdiamant in som hjälpmedel i arbetet. Du skall först bli expert på dig själv. Du kan se dig själv i spegeln och se att det är du, men vem är du egentligen inuti? Du kanske vet vart du är på väg idag, nästa vecka och nästa månad men var är du i livet om fem år? Då kanske du är färdig med din utbildning. Du har kanske fått ett nytt arbete, eller du har flyttat till andra sidan jorden. Du har kanske fått barn? Eller blivit farmor, farfar, morfar eller mormor. Allt kan hända och mycket händer vad du än gör, men det är här du kan få verklig användning av UID FutureMap, genom att efter hand bygga upp en vision av en hållbar framtid - med dig själv i centrum. Hur vill att förutsättningarna för livet skall vara för dina barn och barnbarn? UID FutureMap 1.0 9

12 Målet är varje människas och företags UID, den Unika IdentitetsDefinition som man själv väljer. Utmaningen för alla människor och företag är, om man inte gjort detta tidigare, att utveckla sin UID, det unika, det värdefulla i den dagliga verksamheten. Målet är varje människas och företags UID, den Unika IdentitetsDefinition som man själv väljer. Detta är ett strategiskt vägval, man gör som företag och även kan göra som privatperson i utbildning och utveckling av sin UID. Metoden kallas positionering men innebär inte positionering på "marknaden" utan positionering i medvetandet hos sin målgrupp Som Volvo Cars gjorde i utvecklingen av sin strategi runt begreppet säkerhet, en gång i tiden. Det hela handlar därmed om kvalitetskommunikation mellan människor och företag. Bilden här till vänster föreställer en av de 100 miljarder hjärnceller som varje människa har i sin hjärna. Varje hjärncell har kontakt med c:a andra hjärnceller. Här, i din hjärna, finns din framtid. De vita fälten symboliserar kontakttrådarna mellan hjärncellerna. Färgerna har ingen särskild betydelse annat än som i en mindmap ; en tankekarta, har för att sätta färger på olika tankespår. UID FutureMap

13 De närmaste fem åren kommer att avgöra framtiden för vår planet. Vad du lär dig och gör - och inte gör - de närmaste åren kommer att göra skillnad... Det första du skall göra, är att ta reda på vem du är som person och se över dina värderingar. UID FutureMap hjälper dig med detta. Det första du skall göra, är att ta reda på vem du är som person och se över dina värderingar. UID FutureMap är ett program som hjälper till att uppdatera medvetandet i den mänskliga hjärnan till den helhetssyn och långsiktighet som alla behöver, för att bli hållbara människor och kunna vara med och bygga tillit - och därmed skapa långsiktigt hållbara verksamheter i en hållbar värld Det finns två ämnen som är avgörande för om vi skall lyckas att rädda världen: Kommunikation och demokrati Båda dessa områden är oändliga och de står aldrig still. UID FutureMap

14 Hur tänker framtidens människor? Hur ser det ut i framtidens kommuner och företag? Vem skapar din framtid? Vi kan redan se en del av svaren i både fina och dåliga exempel, runt om i världen. Man kan resa runt och studera fantastisk arkitektur och underbara stadsmiljöer, på samma sätt som man kan studera urfattiga och farliga städer i många delar av världen. Mitt emellan dessa kategorier finns de vanliga människorna, medelklassen som alla politiker vill skall växa och vara stabil. Vartåt är vi på väg i världen? Vi är plötsligt fler än sju miljarder människor på jorden. Alla behöver äta varje dag och alla vill ha ett arbete ett jobb för att kunna försörja sig själva och sin familj. Här sitter antagligen det stora, kanske det största problemet. Är vi för många människor på vår planet? Det verkar vara svårt att skapa arbete för alla. Det ser vi i t ex Spanien, med nära hälften av alla ungdomar arbetslösa. Den största faran är att de arbetslösa unga aldrig kommer in i arbetslivet. De hamnar utanför, blir 20, 25, 30 år och vet inte vad en arbetsplats är. Riskerna är ofta att de hamnar i dåligt sällskap, i gäng som sysslar med skadliga verksamheter. Vilka ideal, vilka värderingar är det som styr i de arbetslösas liv? Pengar, den ständiga bristen på pengar, är ofta det enda som styr det dagliga livet. Då finns alltid risken att hamna i kriminalitet och en utveckling som rullar, på ett sluttande plan, åt fel håll. UID FutureMap

15 De sju dödssynderna är, enligt katolska kyrkan: Högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede, lättja. Motsatserna är de sju dygderna: Ödmjukhet, generositet, kyskhet, medmänsklighet, måttfullhet, tålamod och flit. De sju dödssynderna är, enligt katolska kyrkan: Högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede, lättja. Motsatserna är de sju dygderna: Ödmjukhet, generositet, kyskhet, medmänsklighet, måttfullhet, tålamod och flit. Varje ord är ett eget ämne, en hel bok i vissa fall. Man behöver inte vara katolik eller religiös, för att fundera på de här orden. Det kan vara nyttigt för vem som helst. Hurdan är jag? Inom islam är synd i grund och botten en lagöverträdelse och en kränkning av instruktioner som givits av Gud beträffande religiösa plikter, moral och sociala skyldigheter. Synd för en muslim är att inte bry sig om Guds lag vilket får negativa konsekvenser för människan. Synden står emellan människan och Gud och människan måste ångra sig för att slippa straff för synden i livet efter döden. Från 1980-talet och framåt har mänskligheten framförallt utvecklat en värdering, den i pengar. Vad du är värd, räknat i pengar. Bankerna har tagit över kyrkans gamla roll i samhället. Gör vad du vill, bara du tjänar pengar, men bli inte ertappad om du går utanför lagens gränser. Några har blivit ertappade och sitter numera i fängelse. Bli inte ertappad Efter år som människor på jorden vad är målet? Ja, det är ju nästa generation och följande generationer som bestämmer vad och hur. Blir det bara pengar som fortsätter att vara det stora målet, eller blir den fullt utvecklade människan? Pengar är ju bara ett medel, för att uppnå ett mål. Vi har kunskaperna och förstår orsak och verkan, ändå beter vi oss som om det inte uppstår några konsekvenser av att t ex elda oändliga mängder kol. Till slut måste vi betala notan för att ha gjort fel. Det har tagit år att skapa den allvarlig situation där vi nu befinner oss. Vi står vid avgrundens rand. Nu kommer notan i form av klimatkris, finanskris och kris för de unga människor som har svårt att tro på framtiden. De vet sällan vad tillit är. Arbetslösheten förstör människor i alla åldrar, men gör det särskilt svårt för dem som befinner sig i livets början.det enda mål de känner till är pengar, gärna snabba pengar. UID FutureMap

16 Vad är etik och moral? Här är en kort sammanfattning från Wikipedia: Etik, (från gr. ethos; sed), eller moralfilosofi, sedelära, en moralvetenskap, den del av filosofin som försöker besvara frågor som "vad är det goda", "vad är det rätta", "hur bör man bete sig". I mer allmän bemärkelse: en uppsättning regler för uppträdande och förhållningssätt. Etik är läran om moral Den vanliga uppfattningen är att moral (av latin) är sådant beteende som etiken lär. Etik är alltså enligt denna "allmänna" uppfattning läran om moral, så kallad moralfilosofi, dock så skiljer man inte inom filosofin dessa två begrepp åt på detta sätt. Orden moral och etik betraktas där som i princip likställda, termernas ursprung är i det ena fallet latin och i det andra grekiska. Etik är läran om moral läran om rätt och fel ungefär på samma sätt som biologi är läran om naturen. Och läran, den sitter i våra hjärnor. Ibland är det saker vi lärt oss av våra föräldrar, ibland i skolan. UID FutureMap

17 Det finns bara en möjlig lösning på arbetslösheten: Utbildning, utbildning, utbildning, utbildning, utbildning, utbildning, Utbildning, utbildning, utbildning, utbildning Enligt Wikipedia: Utbildning är den, ofta målinriktade, process där någon genom systematisk undervisning och träning utvecklas och skaffar sig kunskaper, bildning och färdigheter. Alla kan lära sig nya (användbara) saker varje dag om man vill I skolor, av andra, som lärling, via TV-program, bibliotek, internet osv Utbildning, utbildning, utbildning, utbildning Varifrån skall man få tålamodet att gå i lång utbildning, kanske åratal innan man får sin examen, när man bara är ute efter snabba pengar. Alla unga vill ha snabba pengar, för att de vill kunna ha kul nu, idag, ikväll, inatt Detta är en viktig anledning, varför UID FutureMap har kommit till. För att skapa goda bilder som stimulerar unga människor att satsa sina liv på hållbar kvalitet, att bli människor som blir lyckliga när de upptäcker att de har lärt sig någonting bra som ger deras liv mening. Skills på engelska och färdigheter på svenska Att bli riktigt, riktigt bra på någonting Att bli virtuous, att nå den högsta nivån inom sitt kunskapsområde, kanske som världsartist på ett musikinstrument eller som författare - eller fotbollsspelare. Motsatsen, på den lägsta nivån vice är det väl inga som vill hamna, men många göra detta ändå. Det beror allt oftare på droger. Det är också skillnad på ett jobb och meningsfullt arbete. UID FutureMap

18 Det är också skillnad på att skaffa ett jobb och få ett meningsfullt arbete. Meningsfull utbildning, ger meningsfullt arbete. Att ta ansvar för vad man gör. Att lära sig skillnaden på kvalitet och kvantitet. Både som producent och konsument. Kvalitet ger självklar hållbarhet. Köp en betala för två Möbelsnickare, slöjdlärare eller designer. Killarna och tjejerna som läser Hantverksprogrammet vet ganska väl vad de vill bli. UID FutureMap

19 På nittonhundraåttiotalet producerades en mycket populär TV-serie som hette Miami Vice. Två civilt klädda, på den tiden extremt moderiktiga poliser åker runt i en Lambourghini och jagar brottslingar, för det mesta i knarkrelaterade affärer. Sedan dess har det uppstått ett oändligt antal TV-serier som bygger på samma mönster, dvs poliser som försöker fast gäng som handlar med narkotika. Dessvärre är detta någonting som speglar en dyster verklighet. Bruket av kokain, amfetamin och cannabis har bara ökat i omfattning sedan 1980-talet och alltför många människor runt om i världen går under i denna handel och missbruk. På samma sätt som alltför många människor går under i de krig som ständigt pågår i olika delar av världen. Krigen drivs ofta av lokala klaner, vilka har sin gemensamma och fiendens identitet som enande faktor. Livet handlar om att göra val. Kunskap är vägen till att göra rätt val. UID FutureMap

20 Vad är vackrare än tanken att en ung människa blir mästare på att laga t ex vietnamesisk mat och blir stjärnkock i en restaurang som serverar vietnamesiska matupplevelser. TV-tablåerna är överfulla med matlagningsprogram, där man ser unga människor som lär sig laga god mat och blir hjältar när de vinner tävlingar. Detta är ett gott tecken för framtiden, att god mat och restauranger har blivit grundligt etablerade ämnen, där många unga glider in och lär sig konsten att laga riktigt, riktigt god mat. Ofta handlar framgången om kök och matlagningskonst från den egna regionen, den kultur och matlagningskultur som definierar den egna identiteten. Ingen ont om hamburgerkedjorna, de ger också bra utbildning på unga, på många sätt, men vad är vackrare än tanken att en ung människa blir mästare på att laga t ex vietnamesisk mat och blir stjärnkock i en restaurang som serverar vietnamesiska matupplevelser. Detta gäller naturligtvis alla kök, länder och regioner, även i Sverige, förstås. Så bra, så meningsfullt Sverige är ett av många länder som genomgått en revolution inom matlagningskonsten.matkulturen har de senaste 20 åren blivit en viktig del av den svenska identiteten. Sverige är i dag ett betydande matland, med kocklandslag som vunnit VMtävlingar. Ofta med hållbarhet som tema. Musik är ett annat område som enar unga människor, på många olika sätt. UID FutureMap

21 Identiteter är alltför ofta ett skäl för en klan eller en region att starta krig med en annan klan som har en annan identitet. De är inte som vi, de är farliga. Döda dem Så är det också i Sverige, där främlingsfientligheten eller egentligen främlingsrädslan breder ut sig. Svenskar är rädda för invandrare, vilka ofta är skräckslagna flyktingar från ett land i krig med ett språk som inte förstås av svenskar Samhället sjunker ner och blir ett träsk av farliga värderingar, där det inte är kunskap som styr, utan okunskap och dumhet. Invandrarna är som vi, som du och jag. Invandrare vill samma saker, som alla andra människor, bli en del av samhället och kunna kommunicera med vemsomhelst utan problem. Vi måste sikta uppåt istället för att sjunka ner i träsket. Stjärnkockarna och Slatan är bra exempel. De sysslar inte med att utvecklat vice (osedlighet på svenska) utan befinner sig sökandet efter virtue". Virtue, på engelska betyder excellens. UID FutureMap

22 Hållbara människor bygger hållbara varumärken. Att driva ett hållbart företag och utveckla ett därmed ett hållbart varumärke är som att vara trädgårdsmästare. Alla verksamhetens intressenter är delaktiga genom den långsiktiga kvalitetskommunikation som kännetecknar verksamheten. Man startar programmet UID FutureMap genom att se över rötterna i verksamheten, dvs hur har vi definierat vår identitet,värdegrund affärsidé och mål? Detta gör man i ledningsgruppen och styrelsen. Här kommer även frågan om framtidens strategi upp, dvs vilken position eftersträvar vi i medvetandet hos våra målgrupper? Det är denna position som skall genomsyra hela verksamheten genom kvalitetskommunikation i alla riktningar. Det är så man skapar en själ i verksamheten Alla medarbetare engageras, med start i ett endags-seminarium. Här ges tid för att diskutera allting från de långsiktiga målen till den dagliga verksamheten, där varje medarbetare har förberett sig genom att studera UID FutureMap, del 1. Varje individ är då förberedd på att bli jaget i laget och delta i utvecklingen av framtidens verksamhet med innovation och design som grundläggande delar. Nästa steg är att summera mötet för alla medarbetare och skriva ett första utkast till ny Framtidsstrategi och därefter formulera verksamhetens UID. UID FutureMap

23 Vad kan du/vi göra? Det finns redan ett oändligt antal organisationer, där man kan gå med för att stödja och lära sig mer om t ex den globala uppvärmningen. Man kan också försöka lära sig mer om vägen till hållbarhet genom artiklar och filmer via olika media. Man kan också få en fokuserad bild av olika specialområden, genom att studera utredningar och rapporter. Vi på UID FutureMap planerar att lägga in intressanta rapporter om olika aktuella krisområden på vår websida, som service för de människor och företag som laddat hem programmet UID FutureMap. Vi tänker använda intäkterna från försäljningen bl a till denna viktiga sak. Ett aktuellt exempel som du kan börja med, är att studera vad Marine Stewardship Council (MSC) gör för att rädda världshaven och de fiskarter som är utrotningshotade. UID FutureMap

24

25

26

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Konsten att få andra att prestera

Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera Zebra (Hippotigris) alternativt sebra, är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar tre arter och ett flertal underarter som kännetecknas av

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vardagsval och vardagskval. En studie om hur studenter förhåller sig till miljö och hållbar utveckling

Vardagsval och vardagskval. En studie om hur studenter förhåller sig till miljö och hållbar utveckling Vardagsval och vardagskval En studie om hur studenter förhåller sig till miljö och hållbar utveckling Uppsats för Fortsättningskurs C I Etnologi Uppsala universitet Handledare: Karin S. Lindelöf Sandra

Läs mer

The circle of simplicity

The circle of simplicity The circle of simplicity Return to the good life - Cecilie Andrews En svensk sammanfattning Nedan finns en sammanfattning av den amerikanska boken The circle of simplicity som är skriven av Cecile Andrews

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen attention Välkommen! Lösningsfokus är en viktig del i vårt sätt att arbeta inom Attention. Inte minst i våra projekt. Denna inlaga i tidningen Attention ges ut genom Fri-projektet* där lösningsfokus har

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Det ordnar sig aldrig

Det ordnar sig aldrig Sten Bäcker. Max Käck. Alf Ohlsson. Karl-David Petterssson Det ordnar sig aldrig Den krokiga stigen mot organisk samverkan If you want to build a ship, you don t drum up the men to go to the forest to

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7

Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7 Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7 förord Som ung kille hade jag inga som helst planer på att läsa vidare efter

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

samtal kring värderingar om Känslan för det allmänna Sverige

samtal kring värderingar om Känslan för det allmänna Sverige Personer från religiösa samfund (kristna och muslimer), Tjänstemän från Uppsala Kommun, Ungdomar som läser mediaprogram och SFI-studerande för samtal kring värderingar om Känslan för det allmänna Sverige

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam Media Smart Lär eleverna att kritiskt granska reklam För årskurs 7-91 Media Smart läromedlet för morgondagens konsumenter Idag möts vi av en mängd information dagligen. Ett ständigt brus från tv, radio,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer