Föreläsning 9. Ägande och industriell omvandling Jan Glete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsning 9. Ägande och industriell omvandling Jan Glete"

Transkript

1 Föreläsning 9 Ägande och industriell omvandling Jan Glete

2 Kreditmarknaden i Sverige under efterkrigsperioden 1950-talets statliga regleringar Planeringsoptimism och keynesiansk politik Kreditvolymer styrdes mot investeringar i priorterade områden som energiutbyggnad och bostadsbyggande Den totala kreditvolymen styrdes genom utlåningstak för bankerna

3 Kreditmarknaden fortsättning Under 1970-talet Kreditregleringarnas negativa effekter på konkurrens och innovationstakt Stora statliga budgetunderskott inflationsdriven oljan spelade in Ökad utlandsupplåning - dramatiskt Valutaregleringen behövde luckras upp

4 1980-talets boomekonomi Devalveringar den sista 1982 Konjunkturuppgång med undervärderad krona Inflation och spekulation i aktier och fastigheter Stort valutainflöde gjorde kreditmarknaden lätt Inflation och kreditexpansion

5 Finansiell oro och avreglering Avregleringen under 1980-talet En nödvändig liberalisering av systemet Som gav kreditmarknaden större frihet Och expansionskraft Snabb prisökning på fastigheter och På aktier En finansboom och spekulationsdriven uppgång som slutar i finansiell destabilisering

6 Från boom till bust Vände 1989 Samma år avskaffades valutaregleringen Frihet att investera utomlands medförde ökning av svenska fastighetsköp i Europa Fastigheter vände sedan snabbt nedåt Hög belåning drabbade fastighetsbolag och därmed banker och andra finansiärer

7 Banksystemet hotat Växande kreditförluster statliga räddningsaktioner Garantera insättarnas pengar Nordbanken, Första Sparbanken, Gota bank En allmän garanti statlig Liksom på 1920-talet förstärktes både den finansiella krisen och den industriella lågkonjunkturen av en deflationistisk politik Med sikte på stabil växelkurs, låg inflation och stärkt konkurrenskraft för industrin På kort sikt innebar politiken stora påfrestningar

8 Ägandet och den industriella dynamiken Har ägarna och ägarstruktur någon betydelse? (Jan Glete) Hur kommer det sig att svensk industri kommit att domineras av stora men dynamiska storföretag? Den industriella dynamiken har bevarats men har flyttats från offensiv (nya kombinationer) till defensiv (vidareutveckling av etablerade kombinationer)

9 Dynamik inom ägandet Tendenser Rena familjeföretag en liten grupp Institutionella ägare (försäkringsbolag etc.) Det personliga ägandet i entreprenöriellt ledda företag både stora och mindre företag Direktionsstyrda bolag och stora koncerner

10 Svensk industris struktur Svenska storföretag företrädesvis från tiden före världskrigen. Förhållandevis stabil struktur Vilka ägargrupper/strukturcentra har dominerat?

11 Ägandet och industrin En industriell guldålder Ökad efterfrågan och snabb produktionsförbättring Relativt låg realränta stigande reallöner Beskattningsmodell industrin självfinansierad Höga arvsskatter och hög inkomstskatt (progressiv) svårt att skapa förmögenhet och motverkar privata förmögenheter Utjämning och inkomstskillnader Effekter på bolagens sätt att fungera - Bolag kunde konsolideras genom avskrivningar Industrin självfinansierad bankernas roll förändras Aktiemarknad endast för de rika - utdelningsfokus Resultat på ägande = Ägarkapital permanentades hos etablerade företagargrupper

12 Förändringar från 1960 Stark negativ bild av privata ägare och särskilt ärvda företag Opinionen vändes mot privata storkapitalet och familjerna Krav på ökad demokratisering av företagsstrukturen Lagen om Medbestämmande 1976 gav facken inflytande i styrelserna Löntagarfonder och Positiv syn på staten som ägare

13 Ägandet Från aktiva ägare till institutionella ägare passiva Ägare utan intresse av makt och ansvar men också utan kompetens Finans- och fastighetskapitalister Snabba pengar och anseende, men inte så mycket ansvar Gav efterhand ökad medvetenhet om ägarnas betydelse Studier av ägarstrukturens betydelse vad är det för skillnad på institutionella placerare och industriella ägare med långsiktiga relationer till företag och kunskap om marknad och bransch (1980-talet och framåt) Ägarstyrningsfrågor corporate governance

14 Ägarstrukturens betydelse Vad vet vi om ägarnas betydelse Jyrki Veranen (1989) Ägarens incitament att agera en institutionell fråga En fråga också om storlek på ägande, på kompetens ägare besitter (nätverk och kunnande) och befogenheter (möjligheter att agera) Passiva, reaktiva och aktiva ägare

15 Företagsledaren med kontroll Företagsledarnas motiv inte alltid samma som ägarnas Principal/agent teori Maximerar gärna tillväxt, storlek, kontroll Lockar till befästning och till interlocking med andra företag för att låsa ute ägargrupper Pehr G. Gyllenhammar, Volvo och Procordia

16 Företagsledarnas ambitioner teorier kring detta Att bli stora och framgångsrika för att Stärka sin egen ställning och dynasti Att minska inflytande från ägare eller andra ägare Att ha kontroll över både strategisk och operationell verksamhet Att tjäna mer pengar och ära genom detta till företag och sig själv.

17 Direktörledda grupper Glete nämner fyra stora grupper De var sammanknutna i nätverk dessutom De fyra dominerade 1990 helt eller delar tio stora företag Volvo, Ericsson, SKF, Procordia, Sandvik, Skanska, SCA, AGA, Trelleborg, Cardo Uppbyggda kring kontrollposter ofta mycket dyra och i intrikat nätverksägande Syfte att nå prestige och kraft Antagligen negativt ur dynamisk synvinkel - Glete

18 Det svenska ägandet Entreprenörer snart en bristvara i svenskt näringsliv Svårt att finna öppningar i existerande strukturer Skatter var en del missgynnande Existerande maktstrukturer konserverades istället i ohelig politisk allians

19 Tre ägargrupper : Bankerna SEB - Wallenberg Sammanhängande ägarsläkt med ägarfilosofi Skandinaviska banken Samarbets- och kontaktorgan för storföretag och storägare i de tre metropolerna Handelsbanken Omstruktureringscentrum för företagsledare

20 De riktigt stora ägarna De stora företagen var knutna till tre sfärer SHB, Skandinavbanken, SEB Dessa satt säkert En mer instabil situation under Journalistik näringslivsjournalist med kritiska förhållningssätt Samhällelig diskussion radikalisering Fackföreningar mer aktiva på bolagsstämmor Aktiefonder och institutionellt ägande Nya ekonomiska aktörer som satte press på gamla företag

21 Miljön för ägande förändras Enskilda aktieägares minskad betydelse Institutionella ägare Finanshajar utan industriellt intresse Direktörernas reaktion mot aktiemarknadens utveckling Ägarnas reaktion mot aktiemarknaden

22 Släktdynastier teorin kring dessa Bonnier Wallenberg Familjen har en roll i kapitalismen borgarklassens ambitioner och möjligheter Pierre Bourdieu eliternas strategier. Från handelskapital till industri eller finanskapital Från fattig och obildad till bildad och etablerad Vilka arenor finns det att göra sig känd? Vilken är den högsta nivån? Vad kan vara möjligt att uppnå?

23 Sammanfatttning Glete konstaterar: Ägare har inte förlorat kontrollen Få nya ägare De gamla företagen har fått nya ägare, också de etablerade ägare och storbanker Främst som krisföretag till framgångsrika

24 Familjeföretagen Sådana har gått olika vägar En del har köpts av direktörer (MBO) En del har fått nya ägarformer stiftelser En del har sålts till större industriföretag och handelsföretag En del har utvecklats utanför aktiemarknadens domän IKEA, Bonnier En del är nu i mindre utsträckning familjeföretag sålt ut delar vid börsintroduktion H&M

25 Nätverkens betydelse Glete betonar: Företag med tillgång till flera nätverk har större möjlighet att överleva och utvecklas Olika nätverk ger olika kompetens etc. Tre nätverk: ägarnas, bankernas, industrins Pekar på att det underlättat smidiga maktförändringar och bidragit till att förhindra kriser

26 Behövs en ägarpolitik? Är tillflöde av nya entreprenörer något naturligt? Var hamnar kontrollen över svenska bolag Hur kommer nästa strukturrationaliseringar inom branscher se ut? Vad har svenska politiker för möjligheter? Är det en samsyn som eftersträvas Vad händer exempelvis med Scania eller med statliga företag när de privatiseras

DET SVENSKA BANKSYSTEMETS FRAMVÄXT Professor (aff) Enrique Rodriguez.

DET SVENSKA BANKSYSTEMETS FRAMVÄXT Professor (aff) Enrique Rodriguez. DET SVENSKA BANKSYSTEMETS FRAMVÄXT Professor (aff) Enrique Rodriguez. 1 DET SVENSKA BANKSYSTEMETS FRAMVÄXT Professor (aff) Enrique Rodriguez 1. Uppbyggnadstiden Det svenska banksystemet var tämligen omfattande

Läs mer

Den svenska modellen för företagsägande och företagskontroll vid skiljevägen

Den svenska modellen för företagsägande och företagskontroll vid skiljevägen Under utgivning av Expertgruppen för Studier i Samhällsekonomi (ESS), Finansdepartementet, Stockholm. Den svenska modellen för företagsägande och företagskontroll vid skiljevägen Magnus Henrekson 1 och

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Den ekonomiska krisen i Finland och Sverige. Uppgången, fallet och återhämtningen 1985-2000

Den ekonomiska krisen i Finland och Sverige. Uppgången, fallet och återhämtningen 1985-2000 Slutlig version 23/2 2004. Reviderad 23/9 2004. Denna rapport ingå i Juhana Aunesluoma och Susanna Fellman, red., "Från olika till jämlika". Denna bok kommer att utges på både svenska och finska under

Läs mer

Från Keynes till normpolitik

Från Keynes till normpolitik S K Y T T E A N U M Politiska institutioner och strategiskt agerande 37 Från Keynes till normpolitik Om socialdemokratin, LO och den ekonomiska politikens förändring 1990 Kristoffer Morén Statsvetenskapliga

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Från förvaltningsbolag till långsiktig aktiv ägare

Från förvaltningsbolag till långsiktig aktiv ägare 1944 2009 I N D U S T R I VÄ R D E N 65 ÅR Från förvaltningsbolag till långsiktig aktiv ägare 216 1944 2009 65 ÅR INDUSTRIVÄRDEN Från förvaltningsbolag till långsiktig aktiv ägare 1 2 1944 2009 I N D U

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Stockholms Enskilda Bank 1856-1971 Ulf Olsson. I - Grundande, expansion och kris, 1856-1879 Banken grundas Expansion och kris

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Stockholms Enskilda Bank 1856-1971 Ulf Olsson. I - Grundande, expansion och kris, 1856-1879 Banken grundas Expansion och kris Stockholms Enskilda Bank 1856-1971 Ulf Olsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING I - Grundande, expansion och kris, 1856-1879 Banken grundas Expansion och kris II - Familjebank och finansgrupp, 1880-1919 K.A.Wallenbergs

Läs mer

En jämförelse mellan den svenska 1990-talskrisen och krisen år 2008

En jämförelse mellan den svenska 1990-talskrisen och krisen år 2008 Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Alexandra Johansson & Ida Pihlgren En jämförelse mellan den svenska 1990-talskrisen och krisen år 2008 A comparative study of the Swedish crisis on the 1990s

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

Utländskt ägande i SKF

Utländskt ägande i SKF UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen, VT- 2011 Utländskt ägande i SKF En fallstudie i utvecklingen av utländskt ägande och dess påverkan på ett svenskt börsföretag Författare: Mattias

Läs mer

Ett Sverige med Meidners löntagarfonder vad skulle ha hänt? Fredrik Erixon & Per Hortlund?????

Ett Sverige med Meidners löntagarfonder vad skulle ha hänt? Fredrik Erixon & Per Hortlund????? ?????? Ett Sverige med Meidners löntagarfonder vad skulle ha hänt? Fredrik Erixon & Per Hortlund?????????? Ett Sverige med Meidners löntagarfonder vad skulle ha hänt? Fredrik Erixon & Per Hortlund Författarpresentation:

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

VAD GICK SNETT I SVERIGE?

VAD GICK SNETT I SVERIGE? Nils Eric Sandberg VAD GICK SNETT I SVERIGE? TIMBRO The author and AB Timbro 1997 ISBN: 91-7566-352-X Nils-Eric Sandberg har under många år varit ledarskribent på Dagens Nyheter där han kommenterade ett

Läs mer

HISTORIK. Vad jag har lärt mig om ekonomi. 1930-talet. Chicagoplanen

HISTORIK. Vad jag har lärt mig om ekonomi. 1930-talet. Chicagoplanen 1 Vad jag har lärt mig om ekonomi HISTORIK 1930-talet Chicagoplanen Under 1930-talets ekonomiska kris krävde några av dåtidens mest prominenta ekonomer en radikal reform av penningsystemet, den så kallade

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

En skattereform. 2000-talet

En skattereform. 2000-talet En skattereform för 2000-talet elva röster om hur Sverige får ett bättre skattesystem Mats Bergstrand (red.) pmj Politik Media Juridik #5 Frågan är om Sverige någonsin i modern tid haft ett skattesystem

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Euro. Ett monetärt system

Euro. Ett monetärt system Euro Ett monetärt system Daniel Asplund, Hannes Boodé, Josef Bravadish, Cecilia Brage Linköpings Universitet TGTU37 Teknikens utveckling ur ett samhällsperspektiv SL 1, HT 2009 Sammanfattning I texterna

Läs mer

Bankerna, kriserna och framtiden

Bankerna, kriserna och framtiden a n n e w i b b l e - f ö r e l ä s n i n g 2 0 1 3 cecilia skingsley Bankerna, kriserna och framtiden w w w. o h l i n i n s t i t u t e t. o r g bertil ohlininstitutet är en liberal tankesmedja grundad

Läs mer

Förord. Fondbolagens förening 30 år med fonder

Förord. Fondbolagens förening 30 år med fonder Fondbolagens förening 30 år med fonder 3 Förord Fondbolagens förening grundades för 30 år sedan, år 1979. Den första fonden i Sverige startades dock redan för 50 år sedan, 1958. Denna studie beskriver

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Bankerna, kriserna och framtiden

Bankerna, kriserna och framtiden ANFÖRANDE DATUM: 2013-09-26 TALARE: Vice riksbankschef Cecilia Skingsley PLATS: Ohlininstitutet SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Entreprenörer som går mot strömmen

Entreprenörer som går mot strömmen Nima Sanandaji Entreprenörer som går mot strömmen Vad 90-talskrisens succéföretagare kan lära om dagens utmaningar FORES Nima Sanandaji. Civilingenjör i bioteknik från Chalmers och innehar en lic. examen

Läs mer

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR KAPITEL 1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 1.1 Inledning Runt millennieskiftet var debatten intensiv kring effekterna av globaliseringen för svenska företag. Sverige beskrevs som ett av de länder som påverkades

Läs mer