Nätverksträff för lärare inom vuxenutbildningens grundläggande nivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverksträff för lärare inom vuxenutbildningens grundläggande nivå"

Transkript

1 Nätverksträff för lärare inom vuxenutbildningens grundläggande nivå

2 Innehåll Uppgifter Bedömning Delkurs 1 mellan 1 2 perioder, (10-20 veckor ) Studieteknik Träna på basordförråd Uttal Skrivregler Språkkunskap Texttyper: berättande, förklarande, sammanfattande Grammatik: basgrammatik, formlära Prov på: Läsförståelse Hörförståelse Uppsatsprov Muntlig presentation

3 Delkurs 2 mellan 1 2 perioder, (10-20 veckor ) Utveckling av ordförrådet Ordbildning Hålla föredrag Fakta om Sverige Noveller eller roman Texttyper: sammanfattande, rapporterande, refererande, förklarande Grammatik: tillämpning av grammatikreglerna: tempus, ordföljd, bestämdhet Prov på: Ordförrådet från lästa texter Läsförståelse Hålla föredrag Skriva t ex sammanfattning

4 Delkurs perioder, (10-20 veckor ) Utveckling av ordförrådet Ordbildning Skönlitteratur Faktatexter Debatt Texttyper: rapporterande, refererande, förklarande, argumenterande, reflekterande Grammatik: avancerad grammatik (perfekt och presens particip, passiv form, meningsbyggnad) sambandsord Prov på: Ordförråd från lästa texter Skriva referat, insändare eller debattartikel Argumentation, muntlig eller skriftlig Hålla föredrag Bokrecension

5 Nivå 1 (delkurs1) Nivå 2 (delkurs 1 och 2) Nivå 3 (delkurs 2 och 3) Nivå 4 (delkurs 3) Mottagare Hur texten fungerar för den som ska läsa den Läsaren kan i stort sett förstå innehållet trots språkliga brister i texten Texten är begriplig för läsaren och texten har ett syfte/ budskap vilket framgår vid läsningen Texten har viss struktur med inledning, huvuddel och avslutning Syftet med texten uppfylls, så att den informerar, roar eller är spännande eller intressant. Väl genomtänkt struktur med styckeindelning gör texten lätt att ta till sig för läsaren. Språket flyter utan störande språkfel. Texten riktar sig till en tydlig mottagare och förmår engagera läsaren Texten är väl sammanhållen, väl avgränsad och tar upp relevant information som för handlingen vidare Textens genre Du försöker använda dig av för genren typisk stil Du har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag. Du har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt. Du har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt och har ibland egna kreativa lösningar. Du låter innehåll, struktur och språk samspela på ett bra sätt. Helhetsstruktur och språk Textens disposition fungerar delvis trots en del störande språkfel. Styckeindelning förekommer. Texten har viss struktur med inledning, huvuddel och avslutning. Sambandsord förekommer och fungerar ganska väl. Textens disposition är tydlig, väl genomtänkt och fungerar väl. Textens disposition är Avancerad och tydlig och fungerar mycket väl. Meningarna Kortare meningar, oftast huvudsatser med rak ordföljd. Enklare grad av underordning förekommer lyckas ibland. Grammatiska formfel förekommer ofta. Längre, utbyggda meningar Enklare grad av underordning förekommer lyckas oftast. Försök till mer avancerad stil lyckas ibland Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl.a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad. Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang. Variationen i meningsbyggnaden ger ett behagligt flyt i texten. Normer och språkriktighet Du klarar stor och liten bokstav. Vissa brister i stavning. Sätter ut skiljetecken, Lyckas oftast Har strategier för god stavning. God interpunktion. Bra styckeindelning Har strategier för god stavning. God interpunktion. Bra styckeindelning Har strategier för god stavning. God interpunktion. Bra styckeindelning Användning av ord och uttryck Du har enkelt ordförråd. Du undviker ord du Du prövar ibland ord du tycker är svåra eller ovanliga Du använder både enklare och svårare ord och då oftast Du använder en variation av ord på ett kreativt och korrekt sätt.

6 Delkurs 3 Läsa Faktatexter Skönlitteratur / Noveller Dikter Skriva Insändare Referat Bokrecension Tala Hålla ett föredrag Återberätta en text Diskutera i grupp/ delta i debatt Uttal Ljudlängd Satsbetoning Grammatik Tempusharmoni Bisatser Konjunktioner: samordnade och underordnade Passivform

7