MarkNet N7000 Series-skrivarserver

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MarkNet N7000 Series-skrivarserver"

Transkript

1 MarkNet N7000 Series-skrivarserver Användarhandbok för Windows Januari 2006

2 Utgåva: januari 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you. This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time. Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. You can purchase additional copies of publications related to this product by calling In the United Kingdom and Eire, call +44 (0) In other countries, contact your point of purchase. References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user s responsibility. Trademarks Lexmark, Lexmark with diamond design and MarkNet are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. PCL is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company. PCL is Hewlett-Packard Company s designation of a set of printer commands (language) and functions included in its printer products. All other trademarks are the property of their respective owners Lexmark International, Inc. All rights reserved. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense. Säkerhetsinformation Använd endast den nätdel och nätsladd som levererades med produkten eller en utbytesnätdel eller -nätsladd som godkänts av tillverkaren. Anslut nätsladden till ett lättillgängligt eluttag i närheten av produkten. Se till att en professionell serviceperson utför service och reparationer som inte beskrivs i användarhandboken. VAR FÖRSIKTIG: Installera inte den här produkten och anslut inga elkablar under åskväder. VAR FÖRSIKTIG: Se till att alla externa anslutningar är isatta i sina märkta kontakter, som t.ex. Ethernet- och telefonanslutningarna. Skrivsätt Obs! "Obs!" anger information som kan vara till hjälp. VAR FÖRSIKTIG: En försiktighetsåtgärd visar på något som kan vålla dig skada. Varning! "Varning!" anger att något kan skada produktens maskin- eller programvara.

3 Innehåll Kapitel 1: Introduktion... 2 Kapitel 2: Installation... 3 Krav... 3 Avsluta grundinställningarna... 3 Förstå skrivarserverns LCD-skärm... 4 Förstå programvaran för skrivarinställning... 4 Kapitel 3: Felsökning... 6 LCD-skärmen är inte påslagen... 6 Ett felmeddelande visas... 6 Cd-skivan MarkNet N7000 Series startar inte automatiskt... 6 Jag vet inte vilken skrivarserver jag ska välja... 7 Min skrivare visas inte i listan (ingen skrivare ansluten)... 7 Min nätverksskrivare fungerar inte... 8 Kapitel 4: Hur gör jag...?... 9 Skriva ut en testsida... 9 Skriva ut en inställningssida för skrivarservern... 9 Avinstallera programvaran för MarkNet N7000 Series... 9 Kontrollera skrivarstatusen Verifiera nätverksskrivarens port Windows 98/Me, Windows NT 4.0 och Windows Windows XP och Windows 2003 Server Ändra skrivarserverns nätverksinställningar Använd LCD-funktionerna/-alternativen Kontakta Lexmark Kapitel 5: Ordlista

4 1 Introduktion Tack för att du har köpt skrivarservern MarkNet TM N7000 allt du behöver för att dela med dig av din skrivare. Med skrivarservern kan du: Dela skrivaren mellan två eller flera nätverksdatorer. Placera skrivaren var du vill i hemmet eller på kontoret. Du behöver inte längre placera skrivaren bredvid en värddator eller kontrollera att värddatorn är påslagen innan du skickar ett utskriftsjobb till skrivaren. Överföra information snabbt. Göra flera skrivare tillgängliga i nätverket, beroende på vilken skrivarserver du har. Introduktion 2

5 2 Installation Krav Vid installationen behöver du: Skrivarserver MarkNet N7000 Series (7000e, 7002e, 7020e) En parallellkabel eller USB-kabel beroende på skrivarservermodell Ett befintligt Ethernet-nätverk En Ethernet-kabel (RJ-45, kategori 3, kategori 5) som måste köpas separat En nätverksförberedd skrivare Du kan ta reda på om skrivaren är nätverksförberedd och annan skrivarspecifik information genom att läsa i dokumentationen som följde med skrivaren eller genom att besöka webbplatsen: Sätt i cd-skivan MarkNet N7000 Series Cd-skivan med skrivarprogramvara som följde med skrivaren En dator med en cd-rom-enhet Datorn måste vara ansluten till nätverket, måste köra TCP/IP och ha ett av följande operativsystem. Windows 98SE Windows Me Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows 2003 Server Avsluta grundinställningarna Följ stegen i Installationsguiden som medföljde skrivarservern eller läs Installationsguiden på CD-skivan MarkNet N7000 Series. Installationsguide Installation 3

6 Installation Förstå skrivarserverns LCD-skärm LCD-skärm Skrivartypen visas på LCD-skärmen och du kan navigera till ett menyalternativ med vänster-/högerpilarna. Om skrivarservern har fyra portar visas den skrivarmodell som är ansluten till varje port på LCD-skärmen. Skrivarstatusmeddelanden visas också på LCD-skärmen, t.ex.: Klar Upptagen Slut på papper Papperstrassel Ingen nätverksanslutning Förstå programvaran för skrivarinställning Om skrivaren visas i listan över skrivare som hittades på det lokala nätverket... I följande tabell finns information om status för skrivarservern och skrivaren och vad du kan göra i förekommande fall. Vad listan visar... Vad det innebär... Vad som ska göras sen... En eller flera skrivarservrar Dessa är skrivare anslutna till ditt lokala nätverk. 1 Välj skrivarmodell. 2 Identifiera vilken skrivarserver som du konfigurerar genom att para ihop MAC-adressen med värdnamnet i listan. MAC-adress Obs! Det värdnamn som anges som standard är MAC-adressen. 3 Välj din skrivare. 4 Fortsätt genom att följa instruktionerna på skärmen. Förstå programvaran för skrivarinställning 4

7 Installation Om skrivaren inte visas i listan över skrivare som hittades på det lokala nätverket... 1 Kontrollerar du att: Skrivarserverns LCD-skärm är på. Skrivaren är ordentligt ansluten till nätverket (kontrollera Ethernet-kabeln). Skrivaren är påslagen. Skrivaren är ordentligt ansluten till skrivarservern (kontrollera USB-kabeln eller parallellkabeln). Det inte är något fel på skrivaren, USB-kabeln eller parallellkabeln. Det inte är något fel på nätverket. Din dator och skrivare är på samma lokala nätverk. 2 Klicka på Uppdatera för att söka i nätverket igen. 3 Om skrivaren fortfarande inte hittas klickar du på Bakåt. 4 Välj Ange skrivare efter adress/värdnamn. 5 Ange IP-adress/värdnamn och portinformation. 6 Klicka på Nästa. 7 Fortsätt genom att följa instruktionerna på skärmen. Förstå programvaran för skrivarinställning 5

8 3 Felsökning I det här avsnittet hittar du lösningar på problem som du eventuellt stöter på när du gör inställningar för skrivarservern. LCD-skärmen är inte påslagen Kontrollera följande om LCD-skärmen inte är påslagen: Strömförsörjningen är ordentligt ansluten till skrivarservern och eluttaget. Det är inget fel på eluttaget. Obs! I "Förstå skrivarserverns LCD-skärm." hittar du var LCD-skärmen finns Ett felmeddelande visas Meddelande En 900- eller 976-felkod inträffade när du konfigurerade skrivarservern Lösning Återställ enheten genom att koppla från strömförsörjningen och sedan koppla in den igen. Kontakta Lexmarks kundtjänst om felet kvarstår. Mer information finns i "Kontakta Lexmark.". Cd-skivan MarkNet N7000 Series startar inte automatiskt 1 Stäng alla program som är öppna. 2 Starta om datorn. 3 Sätt i cd-skivan MarkNet N7000 Series igen. Om fönstret för installationsprogrammet visas fortsätter du med steg 7 i Installationsguiden. Annars fortsätter du med följande steg: a På skrivbordet dubbelklickar du på Den här datorn. b Dubbelklicka på ikonen för cd-rom-enheten. c Vid behov klickar du på setup.exe. d Fortsätt med steg 7 i Installationsguiden. Felsökning 6

9 Felsökning Jag vet inte vilken skrivarserver jag ska välja Om det finns flera skrivarservrar på nätverket kan du identifiera den som du konfigurerar genom att para ihop MACadressen MAC-adress med värdnamnet i listan. Till exempel ET D0. Min skrivare visas inte i listan (ingen skrivare ansluten) 1 Kontrollera att: Skrivaren är påslagen (kontrollera att strömlampan lyser). Skrivaren är ordentligt ansluten till skrivarservern (kontrollera USB-kabeln eller parallellkabeln). Det inte är något fel på skrivaren, USB-kabeln eller parallellkabeln. LCD-skärmen är påslagen. Skrivaren är ordentligt ansluten till nätverket (kontrollera Ethernet-kabeln). Det inte är något fel på nätverket. 2 Klicka på Uppdatera. Fortsätt med följande steg om skrivaren fortfarande inte visas i listan. 3 Klicka på Bakåt. 4 Välj Ange skrivare efter adress/värdnamn. 5 Ange IP-adress/värdnamn och portinformation. 6 Klicka på Nästa. 7 Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen. Jag vet inte vilken skrivarserver jag ska välja 7

10 Felsökning Min nätverksskrivare fungerar inte Kontrollera att alla kablar till skrivaren, skrivarservern, eluttaget och nätverket sitter som de ska. Kontrollera att LCD-skärmen är på. Kontrollera skrivarstatusen. Kontrollera att nätverket fungerar. Läs i dokumentationen till nätverket eller kontakta nätverksadministratören. Kontrollera att skrivarprogramvaran är installerad på den dator som du skickar utskriften från. Obs! Du måste installera skrivarprogramvaran på de datorer som använder nätverksskrivaren. Kontrollera att rätt skrivarport har valts. Mer information finns i "Verifiera nätverksskrivarens port.". Starta om datorn. Kontrollera att det inte är något fel på själva skrivaren. 1 Koppla från skrivaren från skrivarservern. 2 Koppla skrivaren direkt till datorn med en USB-kabel eller parallellkabel beroende på vilken skrivarservermodell du har. Om du kan skriva ut när skrivaren är direkt ansluten, kan det vara något problem med nätverket. Läs i dokumentationen till nätverket eller kontakta nätverksadministratören. Avinstallera och installera om programvaran för skrivaren. Läs i skrivardokumentationen om du behöver hjälp och skrivaren fortfarande inte fungerar. Min nätverksskrivare fungerar inte 8

11 4 Hur gör jag...? Använd det här avsnittet till att ta reda på hur du utför följande vanliga uppgifter som har att göra med skrivarservern och nätverksskrivaren. Skriva ut en testsida 1 Klicka på Inställningar Skrivare på Start-menyn. 2 I mappen Skrivare högerklickar du på ikonen för nätverksskrivaren. 3 På sidomenyn väljer du Egenskaper. 4 På fliken Allmänt klickar du på Skriv ut testsida. Skriva ut en inställningssida för skrivarservern När skrivarservern har installerats och skrivaren är associerad med en port kan du skriva ut en inställningssida med nätverksinställningar, som IP-adress, nätmask, gateway, DHCP-status och så vidare. Obs! Skrivaren måste kunna hantera vanlig text för att en inställningssida ska kunna skrivas ut. Om du vill skriva ut en inställningssida för skrivarservern gör du något av följande: Från LCD-skärmen på skrivarservern: 1 Tryck på tills Meny visas. Tryck på. 2 Tryck på tills Rapporter visas. Tryck på. 3 Tryck på tills Inställningssida visas. Tryck på. Obs! Om skrivarservern har flera portar måste du välja en port innan testsidan kan skrivas ut. Om du redan kan IP-adressen gör du så här: 1 Öppna webbläsaren. 2 Ange IP-adressen som URL till skrivarservern. Till exempel 3 Klicka på Rapporter. 4 Klicka på Skrivarserver - Inställningssida. 5 Klicka på Arkiv Skriv ut. Avinstallera programvaran för MarkNet N7000 Series 1 På Start-menyn klickar du på Program eller Alla Program Lexmark N7000 Series N7000 Series Software Uninstall. 2 Följ anvisningarna på skärmen. Hur gör jag...? 9

12 Hur gör jag...? Kontrollera skrivarstatusen 1 Klicka på Inställningar Skrivare på Start-menyn. 2 I mappen Skrivare högerklickar du på ikonen för nätverksskrivaren. 3 Se till att Ange som standard har valts och att Använd skrivaren offline inte har valts. Verifiera nätverksskrivarens port Följ de instruktioner som gäller ditt operativsystem. Windows 98/Me, Windows NT 4.0 och Windows Klicka på Inställningar Skrivare på Start-menyn. 2 I mappen Skrivare högerklickar du på ikonen för nätverksskrivaren. 3 Klicka på Egenskaper. 4 Klicka på fliken Detaljer eller Port. 5 På menyn "Skriv ut till följande port"kontrollerar du att skrivarporten består av skrivarnamnet följt av skrivarserverns MAC-adress (till exempel Lexmark_E320_ D0). 6 Klicka på OK. Windows XP och Windows 2003 Server 1 På Start-menyn klickar du på Kontrollpanelen Skrivare och annan maskinvara Visa installerade skrivare eller faxskrivare. 2 Högerklicka på ikonen för nätverksskrivaren. 3 Kontrollera att Använd skrivaren offline inte har valts och klicka sedan på Egenskaper. 4 På fliken Portar kontrollerar du att skrivarporten består av skrivarnamnet följt av skrivarserverns MAC-adress (till exempel Lexmark_E320_ D0). 5 Klicka på OK. Ändra skrivarserverns nätverksinställningar När IP-adressen har tilldelats kan du gå till skrivarserverns webbsida varifrån du kan visa och hantera nätverksskrivaren. Funktioner inkluderar att visa skrivarstatus, återställa skrivarservern, ändra inställningar och så vidare. Gör något av följande om du vill gå till nätverksskrivarens webbsida: På skrivarserverns inställningssida högerklickar du på skrivarservern i listan och väljer sedan alternativet för att visa hemsidan. Ange IP-adressen för skrivarservern i URL-fältet i webbläsaren. Exempel: Kontrollera skrivarstatusen 10

13 Hur gör jag...? Använd LCD-funktionerna/-alternativen Flera menyer visas på skrivarserverns LCD-skärm. Med hjälp av menyerna kan du visa och konfigurera skrivarserverns inställningar. Rapporter Syfte Värde Inställningssida Skriva ut menyer Skriver ut en inställningssida med konfigureringsinformation. Skriver ut en lista över tillgängliga utskriftsmenyer med aktuella inställningar. Om du har en skrivarserver av modell 7000e eller 7002e sker utskriften automatiskt när skrivaren väljs. Om skrivarservern är en 7020e måste du också välja en port. Om du har en skrivarserver av modell 7000e eller 7002e sker utskriften automatiskt när skrivaren väljs. Om skrivarservern är en 7020e måste du också välja en port. Nätverkskort Syfte Värde Kortstatus Visar om nätverkskortet är anslutet till nätverket eller inte. Ansluten Ej ansluten Korthastighet Visar nätverkets hastighet. Hastighet i Mbit/s Nätverksadress Visar skrivarserverns nätverksadress som MACadress (UAA) eller LAA-adress (Locally Administered Address). varierar Språk i display Visar språket som konfigurerats för skrivarservern. En av flera angivna språk. Tidsgräns för jobb Försättsblad Visar hur länge värden kan förbli inaktiv innan utskriftsjobbet avslutas. Aktiverar eller avaktiverar ett försättsblad före varje jobb. På försättsbladet visas information om utskriftsjobbet. Obs! Funktionen kan aktiveras eller avaktiveras för alla portar på modell 7020e. Du måste välja en port först. varierar På Av TCP/IP Syfte Värde Värdnamn Visar aktuellt värdnamn. varierar Adress Konfigurerar IP-adressen. varierar Nätmask Konfigurerar nätmasken. varierar Gateway Konfigurerar gatewayen. varierar Aktivera Aktiverar eller avaktiverar TCP/IP. På Av Använd LCD-funktionerna/-alternativen 11

14 Hur gör jag...? TCP/IP Syfte Värde Aktivera DHCP Aktivera RARP Aktivera BOOTP Auto-IP Aktiverar eller avaktiverar konfigurationsmetod för DHCP-adressen Aktiverar eller avaktiverar konfigurationsmetod för RARP-adressen. Aktiverar eller avaktiverar konfigurationsmetod för BootP-adressen. Aktiverar eller avaktiverar konfigurationsmetod för AutoIP-adressen. SLP-sändning Aktiverar eller avaktiverar SLP-sändningar. På Av På Av På Av På Av På Av IPv6 Syfte Värde Aktivera IPv6 Aktiverar eller avaktiverar IPv6. På Av Autokonfiguration Aktiverar eller avaktiverar funktionen som automatiskt konfigurerar IPv6-adresser. Värdnamn Visar aktuellt värdnamn. varierar Adress Visar IPv6-adressen. varierar Routeradress Visar routeradressen. varierar Aktivera DHCPv6 Aktiverar eller avaktiverar konfigurationsmetod för DHCPv6-adressen. På Av På Av Kontakta Lexmark Besök Lexmarks webbsida på Registrera skrivarservern. Visa en aktuell lista över skrivare som kan användas. Få kundsupport. Andra sätt att kontakta kundsupporten: Sätt i cd-skivan MarkNet N7000 Series och klicka sedan på Kontakta Lexmark. Sätt i cd-skivan med skrivarprogramvara som följde med Lexmark-skrivaren och klicka sedan på Kontakta Lexmark Kundsupport. I Lexmark Utskriftsassistent (endast tillgänglig med bläckstråleskrivare från Lexmark) klickar du på Kontaktinformation Kundsupport. Kontakta Lexmark 12

15 5 Ordlista DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol, ett protokoll som används för att tilldela dynamiska IP-adresser till enheter i ett nätverk. Med dynamisk adressering kan en enhet ha olika IP-adresser varje gång den ansluts till nätverket. Det betyder att en ny enhet kan läggas till i nätverket utan att du behöver tilldela en unik IP-adress manuellt. Ethernet-kabel (kategori 5). En nätverkskabel med RJ-45-anslutning. Använd Ethernet-kabeln till att ansluta skrivarservern till nätverket. Kallas även Kat 5-kabel IP-adress. Ett nummer som identifierar varje enhet som är ansluten till nätverket. Exempel: MAC-adress. En 12 tecken lång identitet som är unik för varje maskinvaruenhet i nätverket. Till exempel e8. skrivare med nätverksmöjlighet. En skrivarenhet som inte behöver vara lokalt ansluten till en dator. När den ansluts till nätverket kan den användas av vilken dator som helst i nätverket. skrivarport. Windows-terminologi för en fysisk eller logisk anslutning till en skrivare. Exempel: LPT1 anger att skrivaren är ansluten till en fysisk parallellport med en parallellkabel. USB001 anger att skrivaren är ansluten till en fysisk USB-port med en USB-kabel. Lexmark_E320_ D0 anger en logisk anslutning till skrivaren över nätverket. subnät. En del av ett nätverk som delar en allmän adresskomponent. I TCP/IP-nätverk definieras subnät som alla enheter vars IP-adresser har samma prefix. Exempel: Alla enheter med IP-adresser som börjar med hör vanligtvis till samma subnät. TCP/IP. TCP (Transmission Control Protocol) och IP (Internet Protocol) är protokoll som gör att olika typer av datorer kan kommunicera med varandra. Internet bygger på den här protokollsviten. Ordlista 13

16 Statement of Limited Warranty Lexmark International, Inc., Lexington, KY This warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S. and Canada, refer to the countryspecific warranty information that came with your printer. MarkNet N7000 Series Print Server This Statement of Limited Warranty applies to this product if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark remarketer, referred to in this statement as Remarketer. Warranty Lexmark warrants that this product: Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts Is free from defects in material and workmanship Conforms to Lexmark s official published specifications Is in good working order If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair without charge. If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was designed. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product. If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user. Warranty service The warranty period is 36 months and starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt. To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. Warranty service will be provided at a Remarketer or a Lexmark designated location. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the designated location. When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item. The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product. Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, or damaged beyond repair. Also, such product must be free of any legal obligation or restrictions that prevent its exchange. Before you present this product for warranty service, remove all programs, data, and removable storage media. For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area, please contact Lexmark at , or on the World Wide Web at support.lexmark.com. Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. Lexmark offers a variety of extended warranty programs that include an extension of technical support. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may only be available for a fee. Extent of warranty We do not warrant uninterrupted or errorfree operation of a product. Warranty service does not include repair of failures caused by: Modification or attachments Accidents or misuse Unsuitable physical or operating environment Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer Operation of a product beyond the limit of its duty cycle Failure to have installed a maintenance kit as specified (if applicable) Use of printing media outside of Lexmark specifications Use of other than Lexmark supplies (such as toner cartridges, inkjet cartridges, and ribbons) Use of other than Lexmark product or component ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. Limitation of liability Your sole remedy under this Statement of Limited Warranty is set forth in this section. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this Statement of Limited Warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph. Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the greater of 1) $5,000 or 2) the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. In no event will Lexmark be liable for any lost profits, lost savings, incidental damage, or other economic consequential damages. This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim. This limitation of remedies also applies to any developer of materials supplied to Lexmark. Lexmark s and the developer s limitations of remedies are not cumulative. Such developer is an intended beneficiary of this limitation. Additional rights Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state. 14

17 Följande meddelande gäller skrivarservern MarkNet N7000 Series, modellnummer 7020e: Meddelande om elektromagnetiska störningar Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement The MarkNet N7000 Series Print Server has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The FCC Class A limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. The manufacturer is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate this equipment. Note: To assure compliance with FCC regulations on electromagnetic interference for a Class A computing device, use a properly shielded and grounded cable such as Lexmark part number for parallel attach or 12A2405 for USB attach. Use of a substitute cable not properly shielded and grounded may result in a violation of FCC regulations. Industry Canada compliance statement This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Avis de conformité aux normes de l industrie du Canada Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Överensstämmelse med Europeiska gemenskapernas (EG) direktiv Denna produkt uppfyller skyddskraven i Europarådets direktiv 89/336/EEC och 73/23/EEC om överensstämmelse med och anpassning till medlemsstaternas lagar avseende elektromagnetisk kompatibilitet och säkerhet för elektrisk utrustning avsedd att användas inom vissa spänningsgränser. Chefen för tillverkning och teknisk support på Lexmark International, S.A. i Boigny, Frankrike, har undertecknat en deklaration om att följa direktivens krav. Produkten uppfyller begränsningarna för klass A i EN och säkerhetskraven i EN Om radiostörningar 15

18 Japanskt VCCI-meddelande Om den här etiketten förekommer på produkten gäller den medföljande informationen. Koreanskt MIC-meddelande Om den här symbolen förekommer på produkten gäller den medföljande informationen. Utrustningen har genomgått EMC-registrering som företagsprodukt. Den bör inte användas i hemmiljö. BSMI-meddelande (endast Taiwan) Följande meddelande gäller skrivarservern MarkNet N7000 Series, modellnummer 7000e och 7002e: Meddelande om elektromagnetiska störningar Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement The MarkNet N7000 Series Print Server has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The FCC Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult your point of purchase or service representative for additional suggestions. 16

19 The manufacturer is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate this equipment. Note: To assure compliance with FCC regulations on electromagnetic interference for a Class B computing device, use a properly shielded and grounded cable such as Lexmark part number for parallel attach or 12A2405 for USB attach. Use of a substitute cable not properly shielded and grounded may result in a violation of FCC regulations. Any questions regarding this compliance information statement should be directed to: Director of Lexmark Technology & Services Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY (859) Industry Canada compliance statement This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Avis de conformité aux normes de l industrie du Canada Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Överensstämmelse med Europeiska gemenskapernas (EG) direktiv Denna produkt uppfyller skyddskraven i Europarådets direktiv 89/336/EEC och 73/23/EEC om överensstämmelse med och anpassning till medlemsstaternas lagar avseende elektromagnetisk kompatibilitet och säkerhet för elektrisk utrustning avsedd att användas inom vissa spänningsgränser. Chefen för tillverkning och teknisk support på Lexmark International, S.A. i Boigny, Frankrike, har undertecknat en deklaration om att följa direktivens krav. Produkten uppfyller begränsningarna för klass B i EN och säkerhetskraven i EN Japanskt VCCI-meddelande Om den här symbolen förekommer på produkten gäller den medföljande informationen. Koreanskt MIC-meddelande Om den här symbolen förekommer på produkten gäller den medföljande informationen. Utrustningen har genomgått EMC-registrering som hushållsprodukt. Den kan användas var som helst, även i bostäder. 17

20 ENERGY STAR WEEE-direktivet (Waste from Electrical and Electronic Equipment) WEEE-logotypen betecknar specifika återvinningsprogram och -procedurer för elektroniska produkter i EUländerna. Vi uppmuntrar återvinning av våra produkter. Kontaktinformation för WEEE-direktivet (Waste from Electrical and Electronic Equipment) finns meddelandeavsnittet i användarhandboken som följde med skrivaren. 18

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26 Användarhandbok Style Cover Window SCR26 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Laddning...3 One-touch-konfiguration...4 Grunderna...5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera skärmen...5

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Användarhandbok Stereo Bluetooth -headset SBH20 Innehåll Inledning...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ringa...6 Lyssna på musik...6 Multipoint-teknik...7 Felsökning...7 Juridisk information...7

Läs mer

Synology Remote. Bruksanvisning

Synology Remote. Bruksanvisning Synology Remote Bruksanvisning Remote08312010 Innehållsförteckning 3 Välkommen 4 Synology Remote, en översikt 5 Förpackningens innehåll 6 Komma igång 8 Njut av din musik med Synology Remote 11 Specifikationer

Läs mer

Vad finns med vid leverans

Vad finns med vid leverans Compact Mini 1. Introduktion...2 Vad finns med vid leverans...2 2. Beskrivning av Compact mini...3 Ovansidan...3 Undersida...4 Ovansida...5 Höger sida...6 Undersidan...7 3. Komma igång...8 Slå på och slå

Läs mer

Tack för att du har valt den här trådlösa produkten. Om du vill koppla samman flera datorer för att dela en trådlös Internet-anslutning, behöver du

Tack för att du har valt den här trådlösa produkten. Om du vill koppla samman flera datorer för att dela en trådlös Internet-anslutning, behöver du U S B A D A P T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 2 S U O M I - F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 - T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s B r u k s a n v i s n i n g N I - 7 0 7 5 4 7 S U O M I n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Tack för

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3 1 S U O M I F ö r pa c k n i n g e n s i n n e h å l l 5 T e k n i s

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10 Användarhandbok Bluetooth Speaker BSP10 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Status för aviseringslampan...3 Ladda...4 Ladda tillbehöret...4 Komma igång...5 Förbereda

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4 S U O M I F ö r pa c k n i n g e n s i n n e h å l l 5 T e k n i s k a s p e c i f i k

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Outdoor H.264 Day/Night Weather-proof Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska IP8330 Supreme Night Visibility 60 fps @ VGA IP8332

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Bruksanvisning. ProxTalker. Artnr. 463100

Bruksanvisning. ProxTalker. Artnr. 463100 Bruksanvisning ProxTalker Artnr. 463100 Innehåll Tack!... 3 Snabbstartsguide... 3 Packa upp... 3 Ström... 3 Spela upp ljud... 4 Ändra volym på högtalaren... 4 Anpassa ljudbrickorna... 4 Det finns två olika

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Användarhandbok för Lexmark v3.0

Användarhandbok för Lexmark v3.0 Användarhandbok för Lexmark v3.0 September 2010 www.lexmark.com Innehåll Komma igång med LexPrint...3 Vad är LexPrint?...3 Använda LexPrints startskärm...3 Använda fotovisaren...5 Minimisystemkrav...7

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

1 INTRODUKTION...2. 1.1 Vad följer med vid leverans... 2 2 KOM IGÅNG...2

1 INTRODUKTION...2. 1.1 Vad följer med vid leverans... 2 2 KOM IGÅNG...2 130103 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION...2 1.1 Vad följer med vid leverans... 2 2 KOM IGÅNG...2 2.1 Att använda med eller utan hållare... 3 2.2 Rengör lins och spegel... 4 2.3 Knappar... 4 Slå på och

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Inledning. BeoConnect kan hämtas kostnadsfritt på www.bang-olufsen.com.

Inledning. BeoConnect kan hämtas kostnadsfritt på www.bang-olufsen.com. BeoConnect (för Windows) Inledning Daglig användning Starta BeoConnect Ansluta produkter Göra musik tillgänglig Göra bilder och webbplatser tillgängliga Installation Inställningar Hantera produkter Registrering

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

AccuRead OCR. Administratörshandbok

AccuRead OCR. Administratörshandbok AccuRead OCR Administratörshandbok April 2015 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt...3 Program som stöds...3 Format och språk som stöds...4 OCR-prestanda...4 Exempeldokument...6 Konfigurera program...10

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Kontrollera nätverket Bekräfta datorns nätverksinställningar, och välj sedan vad som ska göras därefter. Följ anvisningarna för miljön i vilken dina

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

INSTALLATION OCH ANVÄNDAR INSTRUKTIONER

INSTALLATION OCH ANVÄNDAR INSTRUKTIONER DDC Series Dial Digital Controller INSTALLATION OCH ANVÄNDAR INSTRUKTIONER Tack för du valde Toro DDC (Digital Dial Controller) bevattnings automatikskåp. I DDC skåpet används den senaste programmerings

Läs mer

ios Användarhandbok ver 1.0.0 Slide 1 1

ios Användarhandbok ver 1.0.0 Slide 1 1 ios Användarhandbok Slide 1 1 2014 Belectro Oy. All rights reserved. b-bark is a registered trademark of Belectro Oy. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of

Läs mer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Svenska 81 www.logitech.com/support/type-s

Läs mer

Smart Wireless Headset pro Användarhandbok

Smart Wireless Headset pro Användarhandbok Smart Wireless Headset pro Användarhandbok Innehåll Inledning...4 Tillbehörsöversikt...4 Ikonöversikt...5 Basinformation...7 Ladda batteriet...7 Minneskort...7 Starta och stänga av...7 Starta displayen...8

Läs mer

Installera CET Designer och Extensions

Installera CET Designer och Extensions Installera CET Designer och Extensions Published by: Configura Sverige AB Box 306 581 02 LINKÖPING www.configura.com 2006 Configura Sverige AB. All rights reserved. Printed in Sweden. Configura Sverige

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

1 INTRODUKTION...3. 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3

1 INTRODUKTION...3. 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3 140210 1 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION...3 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3 2.1 Att använda i öppet eller stängt läge... 4 2.2 Rengör lins och spegel... 5 2.3 Knappar... 5 2.4

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran

Läs mer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotoguiden mars 2003 www.lexmark.com Utgåva: mars 2003 Följande stycke gäller inte i de länder där sådana föreskrifter står i strid med gällande lag. LEXMARK INTERNATIONAL,

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

WATERPROOF HD ACTION CAMERA USER MANUAL

WATERPROOF HD ACTION CAMERA USER MANUAL WATERPROOF HD ACTION CAMERA USER MANUAL SVE INNEHÅLL QUICK START GUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 2 INSTÄLLNINGAR 3 VARNINGAR OCH GARANTI 4 KONTAKT 5 KAMERAFUNKTIONER a. Inspelningsstatus b. Inspelningsknapp g.

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Börja här. Ta bort all tejp. Leta rätt på komponenterna

Börja här. Ta bort all tejp. Leta rätt på komponenterna 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Installationsguide för ICON

Installationsguide för ICON på Windows XP och Windows Vista (32-bitar). INOR USB Interface är en icke Ex-godkänd produkt och får inte användas tillsammans med Ex-klassade transmittrar. Anslut inte USB Interfacet till datorn innan

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen.

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen. Datum Referens 2012-10-03 CU 12:042 S 17,3 procent av aktierna i HITT har lämnats in i Saabs ovillkorade budpliktsbud; Saab ökar sitt innehav i HITT till 96,7 procent; Betalning för inlämnade aktier den

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Table Innehållsförteckning of Contents 1. Innan du börjar... 2. Hårdvaruinstallation... 3. Konfigurera kameran... 1 2 3 Felsökning... 5 Version 05.05.2006 1. Innan

Läs mer

CardBus-nätverkskort för bärbara dator

CardBus-nätverkskort för bärbara dator CardBus-nätverkskort för bärbara dator Anslut din dator till ett nätverk eller ett bredbandsmodem nätverk F5D5010 Innehållsförteckning Introduktion..............................................1 Installera

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll CaddieON Snabbguide Förpackningens innehåll 1. CaddieON golfarmband 2. USB-adapter för laddare 3. Identifikations taggar (15 st.) 4. Snabbguide 5. Skyddspåse 6. CaddieON credits 2 3 6 1 CREDITS 5 4 CaddieON

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer