MarkNet N7000 Series-skrivarserver

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MarkNet N7000 Series-skrivarserver"

Transkript

1 MarkNet N7000 Series-skrivarserver Användarhandbok för Windows Januari 2006

2 Utgåva: januari 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you. This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time. Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. You can purchase additional copies of publications related to this product by calling In the United Kingdom and Eire, call +44 (0) In other countries, contact your point of purchase. References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user s responsibility. Trademarks Lexmark, Lexmark with diamond design and MarkNet are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. PCL is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company. PCL is Hewlett-Packard Company s designation of a set of printer commands (language) and functions included in its printer products. All other trademarks are the property of their respective owners Lexmark International, Inc. All rights reserved. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense. Säkerhetsinformation Använd endast den nätdel och nätsladd som levererades med produkten eller en utbytesnätdel eller -nätsladd som godkänts av tillverkaren. Anslut nätsladden till ett lättillgängligt eluttag i närheten av produkten. Se till att en professionell serviceperson utför service och reparationer som inte beskrivs i användarhandboken. VAR FÖRSIKTIG: Installera inte den här produkten och anslut inga elkablar under åskväder. VAR FÖRSIKTIG: Se till att alla externa anslutningar är isatta i sina märkta kontakter, som t.ex. Ethernet- och telefonanslutningarna. Skrivsätt Obs! "Obs!" anger information som kan vara till hjälp. VAR FÖRSIKTIG: En försiktighetsåtgärd visar på något som kan vålla dig skada. Varning! "Varning!" anger att något kan skada produktens maskin- eller programvara.

3 Innehåll Kapitel 1: Introduktion... 2 Kapitel 2: Installation... 3 Krav... 3 Avsluta grundinställningarna... 3 Förstå skrivarserverns LCD-skärm... 4 Förstå programvaran för skrivarinställning... 4 Kapitel 3: Felsökning... 6 LCD-skärmen är inte påslagen... 6 Ett felmeddelande visas... 6 Cd-skivan MarkNet N7000 Series startar inte automatiskt... 6 Jag vet inte vilken skrivarserver jag ska välja... 7 Min skrivare visas inte i listan (ingen skrivare ansluten)... 7 Min nätverksskrivare fungerar inte... 8 Kapitel 4: Hur gör jag...?... 9 Skriva ut en testsida... 9 Skriva ut en inställningssida för skrivarservern... 9 Avinstallera programvaran för MarkNet N7000 Series... 9 Kontrollera skrivarstatusen Verifiera nätverksskrivarens port Windows 98/Me, Windows NT 4.0 och Windows Windows XP och Windows 2003 Server Ändra skrivarserverns nätverksinställningar Använd LCD-funktionerna/-alternativen Kontakta Lexmark Kapitel 5: Ordlista

4 1 Introduktion Tack för att du har köpt skrivarservern MarkNet TM N7000 allt du behöver för att dela med dig av din skrivare. Med skrivarservern kan du: Dela skrivaren mellan två eller flera nätverksdatorer. Placera skrivaren var du vill i hemmet eller på kontoret. Du behöver inte längre placera skrivaren bredvid en värddator eller kontrollera att värddatorn är påslagen innan du skickar ett utskriftsjobb till skrivaren. Överföra information snabbt. Göra flera skrivare tillgängliga i nätverket, beroende på vilken skrivarserver du har. Introduktion 2

5 2 Installation Krav Vid installationen behöver du: Skrivarserver MarkNet N7000 Series (7000e, 7002e, 7020e) En parallellkabel eller USB-kabel beroende på skrivarservermodell Ett befintligt Ethernet-nätverk En Ethernet-kabel (RJ-45, kategori 3, kategori 5) som måste köpas separat En nätverksförberedd skrivare Du kan ta reda på om skrivaren är nätverksförberedd och annan skrivarspecifik information genom att läsa i dokumentationen som följde med skrivaren eller genom att besöka webbplatsen: Sätt i cd-skivan MarkNet N7000 Series Cd-skivan med skrivarprogramvara som följde med skrivaren En dator med en cd-rom-enhet Datorn måste vara ansluten till nätverket, måste köra TCP/IP och ha ett av följande operativsystem. Windows 98SE Windows Me Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows 2003 Server Avsluta grundinställningarna Följ stegen i Installationsguiden som medföljde skrivarservern eller läs Installationsguiden på CD-skivan MarkNet N7000 Series. Installationsguide Installation 3

6 Installation Förstå skrivarserverns LCD-skärm LCD-skärm Skrivartypen visas på LCD-skärmen och du kan navigera till ett menyalternativ med vänster-/högerpilarna. Om skrivarservern har fyra portar visas den skrivarmodell som är ansluten till varje port på LCD-skärmen. Skrivarstatusmeddelanden visas också på LCD-skärmen, t.ex.: Klar Upptagen Slut på papper Papperstrassel Ingen nätverksanslutning Förstå programvaran för skrivarinställning Om skrivaren visas i listan över skrivare som hittades på det lokala nätverket... I följande tabell finns information om status för skrivarservern och skrivaren och vad du kan göra i förekommande fall. Vad listan visar... Vad det innebär... Vad som ska göras sen... En eller flera skrivarservrar Dessa är skrivare anslutna till ditt lokala nätverk. 1 Välj skrivarmodell. 2 Identifiera vilken skrivarserver som du konfigurerar genom att para ihop MAC-adressen med värdnamnet i listan. MAC-adress Obs! Det värdnamn som anges som standard är MAC-adressen. 3 Välj din skrivare. 4 Fortsätt genom att följa instruktionerna på skärmen. Förstå programvaran för skrivarinställning 4

7 Installation Om skrivaren inte visas i listan över skrivare som hittades på det lokala nätverket... 1 Kontrollerar du att: Skrivarserverns LCD-skärm är på. Skrivaren är ordentligt ansluten till nätverket (kontrollera Ethernet-kabeln). Skrivaren är påslagen. Skrivaren är ordentligt ansluten till skrivarservern (kontrollera USB-kabeln eller parallellkabeln). Det inte är något fel på skrivaren, USB-kabeln eller parallellkabeln. Det inte är något fel på nätverket. Din dator och skrivare är på samma lokala nätverk. 2 Klicka på Uppdatera för att söka i nätverket igen. 3 Om skrivaren fortfarande inte hittas klickar du på Bakåt. 4 Välj Ange skrivare efter adress/värdnamn. 5 Ange IP-adress/värdnamn och portinformation. 6 Klicka på Nästa. 7 Fortsätt genom att följa instruktionerna på skärmen. Förstå programvaran för skrivarinställning 5

8 3 Felsökning I det här avsnittet hittar du lösningar på problem som du eventuellt stöter på när du gör inställningar för skrivarservern. LCD-skärmen är inte påslagen Kontrollera följande om LCD-skärmen inte är påslagen: Strömförsörjningen är ordentligt ansluten till skrivarservern och eluttaget. Det är inget fel på eluttaget. Obs! I "Förstå skrivarserverns LCD-skärm." hittar du var LCD-skärmen finns Ett felmeddelande visas Meddelande En 900- eller 976-felkod inträffade när du konfigurerade skrivarservern Lösning Återställ enheten genom att koppla från strömförsörjningen och sedan koppla in den igen. Kontakta Lexmarks kundtjänst om felet kvarstår. Mer information finns i "Kontakta Lexmark.". Cd-skivan MarkNet N7000 Series startar inte automatiskt 1 Stäng alla program som är öppna. 2 Starta om datorn. 3 Sätt i cd-skivan MarkNet N7000 Series igen. Om fönstret för installationsprogrammet visas fortsätter du med steg 7 i Installationsguiden. Annars fortsätter du med följande steg: a På skrivbordet dubbelklickar du på Den här datorn. b Dubbelklicka på ikonen för cd-rom-enheten. c Vid behov klickar du på setup.exe. d Fortsätt med steg 7 i Installationsguiden. Felsökning 6

9 Felsökning Jag vet inte vilken skrivarserver jag ska välja Om det finns flera skrivarservrar på nätverket kan du identifiera den som du konfigurerar genom att para ihop MACadressen MAC-adress med värdnamnet i listan. Till exempel ET D0. Min skrivare visas inte i listan (ingen skrivare ansluten) 1 Kontrollera att: Skrivaren är påslagen (kontrollera att strömlampan lyser). Skrivaren är ordentligt ansluten till skrivarservern (kontrollera USB-kabeln eller parallellkabeln). Det inte är något fel på skrivaren, USB-kabeln eller parallellkabeln. LCD-skärmen är påslagen. Skrivaren är ordentligt ansluten till nätverket (kontrollera Ethernet-kabeln). Det inte är något fel på nätverket. 2 Klicka på Uppdatera. Fortsätt med följande steg om skrivaren fortfarande inte visas i listan. 3 Klicka på Bakåt. 4 Välj Ange skrivare efter adress/värdnamn. 5 Ange IP-adress/värdnamn och portinformation. 6 Klicka på Nästa. 7 Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen. Jag vet inte vilken skrivarserver jag ska välja 7

10 Felsökning Min nätverksskrivare fungerar inte Kontrollera att alla kablar till skrivaren, skrivarservern, eluttaget och nätverket sitter som de ska. Kontrollera att LCD-skärmen är på. Kontrollera skrivarstatusen. Kontrollera att nätverket fungerar. Läs i dokumentationen till nätverket eller kontakta nätverksadministratören. Kontrollera att skrivarprogramvaran är installerad på den dator som du skickar utskriften från. Obs! Du måste installera skrivarprogramvaran på de datorer som använder nätverksskrivaren. Kontrollera att rätt skrivarport har valts. Mer information finns i "Verifiera nätverksskrivarens port.". Starta om datorn. Kontrollera att det inte är något fel på själva skrivaren. 1 Koppla från skrivaren från skrivarservern. 2 Koppla skrivaren direkt till datorn med en USB-kabel eller parallellkabel beroende på vilken skrivarservermodell du har. Om du kan skriva ut när skrivaren är direkt ansluten, kan det vara något problem med nätverket. Läs i dokumentationen till nätverket eller kontakta nätverksadministratören. Avinstallera och installera om programvaran för skrivaren. Läs i skrivardokumentationen om du behöver hjälp och skrivaren fortfarande inte fungerar. Min nätverksskrivare fungerar inte 8

11 4 Hur gör jag...? Använd det här avsnittet till att ta reda på hur du utför följande vanliga uppgifter som har att göra med skrivarservern och nätverksskrivaren. Skriva ut en testsida 1 Klicka på Inställningar Skrivare på Start-menyn. 2 I mappen Skrivare högerklickar du på ikonen för nätverksskrivaren. 3 På sidomenyn väljer du Egenskaper. 4 På fliken Allmänt klickar du på Skriv ut testsida. Skriva ut en inställningssida för skrivarservern När skrivarservern har installerats och skrivaren är associerad med en port kan du skriva ut en inställningssida med nätverksinställningar, som IP-adress, nätmask, gateway, DHCP-status och så vidare. Obs! Skrivaren måste kunna hantera vanlig text för att en inställningssida ska kunna skrivas ut. Om du vill skriva ut en inställningssida för skrivarservern gör du något av följande: Från LCD-skärmen på skrivarservern: 1 Tryck på tills Meny visas. Tryck på. 2 Tryck på tills Rapporter visas. Tryck på. 3 Tryck på tills Inställningssida visas. Tryck på. Obs! Om skrivarservern har flera portar måste du välja en port innan testsidan kan skrivas ut. Om du redan kan IP-adressen gör du så här: 1 Öppna webbläsaren. 2 Ange IP-adressen som URL till skrivarservern. Till exempel 3 Klicka på Rapporter. 4 Klicka på Skrivarserver - Inställningssida. 5 Klicka på Arkiv Skriv ut. Avinstallera programvaran för MarkNet N7000 Series 1 På Start-menyn klickar du på Program eller Alla Program Lexmark N7000 Series N7000 Series Software Uninstall. 2 Följ anvisningarna på skärmen. Hur gör jag...? 9

12 Hur gör jag...? Kontrollera skrivarstatusen 1 Klicka på Inställningar Skrivare på Start-menyn. 2 I mappen Skrivare högerklickar du på ikonen för nätverksskrivaren. 3 Se till att Ange som standard har valts och att Använd skrivaren offline inte har valts. Verifiera nätverksskrivarens port Följ de instruktioner som gäller ditt operativsystem. Windows 98/Me, Windows NT 4.0 och Windows Klicka på Inställningar Skrivare på Start-menyn. 2 I mappen Skrivare högerklickar du på ikonen för nätverksskrivaren. 3 Klicka på Egenskaper. 4 Klicka på fliken Detaljer eller Port. 5 På menyn "Skriv ut till följande port"kontrollerar du att skrivarporten består av skrivarnamnet följt av skrivarserverns MAC-adress (till exempel Lexmark_E320_ D0). 6 Klicka på OK. Windows XP och Windows 2003 Server 1 På Start-menyn klickar du på Kontrollpanelen Skrivare och annan maskinvara Visa installerade skrivare eller faxskrivare. 2 Högerklicka på ikonen för nätverksskrivaren. 3 Kontrollera att Använd skrivaren offline inte har valts och klicka sedan på Egenskaper. 4 På fliken Portar kontrollerar du att skrivarporten består av skrivarnamnet följt av skrivarserverns MAC-adress (till exempel Lexmark_E320_ D0). 5 Klicka på OK. Ändra skrivarserverns nätverksinställningar När IP-adressen har tilldelats kan du gå till skrivarserverns webbsida varifrån du kan visa och hantera nätverksskrivaren. Funktioner inkluderar att visa skrivarstatus, återställa skrivarservern, ändra inställningar och så vidare. Gör något av följande om du vill gå till nätverksskrivarens webbsida: På skrivarserverns inställningssida högerklickar du på skrivarservern i listan och väljer sedan alternativet för att visa hemsidan. Ange IP-adressen för skrivarservern i URL-fältet i webbläsaren. Exempel: Kontrollera skrivarstatusen 10

13 Hur gör jag...? Använd LCD-funktionerna/-alternativen Flera menyer visas på skrivarserverns LCD-skärm. Med hjälp av menyerna kan du visa och konfigurera skrivarserverns inställningar. Rapporter Syfte Värde Inställningssida Skriva ut menyer Skriver ut en inställningssida med konfigureringsinformation. Skriver ut en lista över tillgängliga utskriftsmenyer med aktuella inställningar. Om du har en skrivarserver av modell 7000e eller 7002e sker utskriften automatiskt när skrivaren väljs. Om skrivarservern är en 7020e måste du också välja en port. Om du har en skrivarserver av modell 7000e eller 7002e sker utskriften automatiskt när skrivaren väljs. Om skrivarservern är en 7020e måste du också välja en port. Nätverkskort Syfte Värde Kortstatus Visar om nätverkskortet är anslutet till nätverket eller inte. Ansluten Ej ansluten Korthastighet Visar nätverkets hastighet. Hastighet i Mbit/s Nätverksadress Visar skrivarserverns nätverksadress som MACadress (UAA) eller LAA-adress (Locally Administered Address). varierar Språk i display Visar språket som konfigurerats för skrivarservern. En av flera angivna språk. Tidsgräns för jobb Försättsblad Visar hur länge värden kan förbli inaktiv innan utskriftsjobbet avslutas. Aktiverar eller avaktiverar ett försättsblad före varje jobb. På försättsbladet visas information om utskriftsjobbet. Obs! Funktionen kan aktiveras eller avaktiveras för alla portar på modell 7020e. Du måste välja en port först. varierar På Av TCP/IP Syfte Värde Värdnamn Visar aktuellt värdnamn. varierar Adress Konfigurerar IP-adressen. varierar Nätmask Konfigurerar nätmasken. varierar Gateway Konfigurerar gatewayen. varierar Aktivera Aktiverar eller avaktiverar TCP/IP. På Av Använd LCD-funktionerna/-alternativen 11

14 Hur gör jag...? TCP/IP Syfte Värde Aktivera DHCP Aktivera RARP Aktivera BOOTP Auto-IP Aktiverar eller avaktiverar konfigurationsmetod för DHCP-adressen Aktiverar eller avaktiverar konfigurationsmetod för RARP-adressen. Aktiverar eller avaktiverar konfigurationsmetod för BootP-adressen. Aktiverar eller avaktiverar konfigurationsmetod för AutoIP-adressen. SLP-sändning Aktiverar eller avaktiverar SLP-sändningar. På Av På Av På Av På Av På Av IPv6 Syfte Värde Aktivera IPv6 Aktiverar eller avaktiverar IPv6. På Av Autokonfiguration Aktiverar eller avaktiverar funktionen som automatiskt konfigurerar IPv6-adresser. Värdnamn Visar aktuellt värdnamn. varierar Adress Visar IPv6-adressen. varierar Routeradress Visar routeradressen. varierar Aktivera DHCPv6 Aktiverar eller avaktiverar konfigurationsmetod för DHCPv6-adressen. På Av På Av Kontakta Lexmark Besök Lexmarks webbsida på Registrera skrivarservern. Visa en aktuell lista över skrivare som kan användas. Få kundsupport. Andra sätt att kontakta kundsupporten: Sätt i cd-skivan MarkNet N7000 Series och klicka sedan på Kontakta Lexmark. Sätt i cd-skivan med skrivarprogramvara som följde med Lexmark-skrivaren och klicka sedan på Kontakta Lexmark Kundsupport. I Lexmark Utskriftsassistent (endast tillgänglig med bläckstråleskrivare från Lexmark) klickar du på Kontaktinformation Kundsupport. Kontakta Lexmark 12

15 5 Ordlista DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol, ett protokoll som används för att tilldela dynamiska IP-adresser till enheter i ett nätverk. Med dynamisk adressering kan en enhet ha olika IP-adresser varje gång den ansluts till nätverket. Det betyder att en ny enhet kan läggas till i nätverket utan att du behöver tilldela en unik IP-adress manuellt. Ethernet-kabel (kategori 5). En nätverkskabel med RJ-45-anslutning. Använd Ethernet-kabeln till att ansluta skrivarservern till nätverket. Kallas även Kat 5-kabel IP-adress. Ett nummer som identifierar varje enhet som är ansluten till nätverket. Exempel: MAC-adress. En 12 tecken lång identitet som är unik för varje maskinvaruenhet i nätverket. Till exempel e8. skrivare med nätverksmöjlighet. En skrivarenhet som inte behöver vara lokalt ansluten till en dator. När den ansluts till nätverket kan den användas av vilken dator som helst i nätverket. skrivarport. Windows-terminologi för en fysisk eller logisk anslutning till en skrivare. Exempel: LPT1 anger att skrivaren är ansluten till en fysisk parallellport med en parallellkabel. USB001 anger att skrivaren är ansluten till en fysisk USB-port med en USB-kabel. Lexmark_E320_ D0 anger en logisk anslutning till skrivaren över nätverket. subnät. En del av ett nätverk som delar en allmän adresskomponent. I TCP/IP-nätverk definieras subnät som alla enheter vars IP-adresser har samma prefix. Exempel: Alla enheter med IP-adresser som börjar med hör vanligtvis till samma subnät. TCP/IP. TCP (Transmission Control Protocol) och IP (Internet Protocol) är protokoll som gör att olika typer av datorer kan kommunicera med varandra. Internet bygger på den här protokollsviten. Ordlista 13

16 Statement of Limited Warranty Lexmark International, Inc., Lexington, KY This warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S. and Canada, refer to the countryspecific warranty information that came with your printer. MarkNet N7000 Series Print Server This Statement of Limited Warranty applies to this product if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark remarketer, referred to in this statement as Remarketer. Warranty Lexmark warrants that this product: Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts Is free from defects in material and workmanship Conforms to Lexmark s official published specifications Is in good working order If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair without charge. If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was designed. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product. If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user. Warranty service The warranty period is 36 months and starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt. To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. Warranty service will be provided at a Remarketer or a Lexmark designated location. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the designated location. When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item. The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product. Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, or damaged beyond repair. Also, such product must be free of any legal obligation or restrictions that prevent its exchange. Before you present this product for warranty service, remove all programs, data, and removable storage media. For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area, please contact Lexmark at , or on the World Wide Web at support.lexmark.com. Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. Lexmark offers a variety of extended warranty programs that include an extension of technical support. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may only be available for a fee. Extent of warranty We do not warrant uninterrupted or errorfree operation of a product. Warranty service does not include repair of failures caused by: Modification or attachments Accidents or misuse Unsuitable physical or operating environment Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer Operation of a product beyond the limit of its duty cycle Failure to have installed a maintenance kit as specified (if applicable) Use of printing media outside of Lexmark specifications Use of other than Lexmark supplies (such as toner cartridges, inkjet cartridges, and ribbons) Use of other than Lexmark product or component ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. Limitation of liability Your sole remedy under this Statement of Limited Warranty is set forth in this section. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this Statement of Limited Warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph. Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the greater of 1) $5,000 or 2) the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. In no event will Lexmark be liable for any lost profits, lost savings, incidental damage, or other economic consequential damages. This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim. This limitation of remedies also applies to any developer of materials supplied to Lexmark. Lexmark s and the developer s limitations of remedies are not cumulative. Such developer is an intended beneficiary of this limitation. Additional rights Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state. 14

17 Följande meddelande gäller skrivarservern MarkNet N7000 Series, modellnummer 7020e: Meddelande om elektromagnetiska störningar Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement The MarkNet N7000 Series Print Server has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The FCC Class A limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. The manufacturer is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate this equipment. Note: To assure compliance with FCC regulations on electromagnetic interference for a Class A computing device, use a properly shielded and grounded cable such as Lexmark part number for parallel attach or 12A2405 for USB attach. Use of a substitute cable not properly shielded and grounded may result in a violation of FCC regulations. Industry Canada compliance statement This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Avis de conformité aux normes de l industrie du Canada Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Överensstämmelse med Europeiska gemenskapernas (EG) direktiv Denna produkt uppfyller skyddskraven i Europarådets direktiv 89/336/EEC och 73/23/EEC om överensstämmelse med och anpassning till medlemsstaternas lagar avseende elektromagnetisk kompatibilitet och säkerhet för elektrisk utrustning avsedd att användas inom vissa spänningsgränser. Chefen för tillverkning och teknisk support på Lexmark International, S.A. i Boigny, Frankrike, har undertecknat en deklaration om att följa direktivens krav. Produkten uppfyller begränsningarna för klass A i EN och säkerhetskraven i EN Om radiostörningar 15

18 Japanskt VCCI-meddelande Om den här etiketten förekommer på produkten gäller den medföljande informationen. Koreanskt MIC-meddelande Om den här symbolen förekommer på produkten gäller den medföljande informationen. Utrustningen har genomgått EMC-registrering som företagsprodukt. Den bör inte användas i hemmiljö. BSMI-meddelande (endast Taiwan) Följande meddelande gäller skrivarservern MarkNet N7000 Series, modellnummer 7000e och 7002e: Meddelande om elektromagnetiska störningar Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement The MarkNet N7000 Series Print Server has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The FCC Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult your point of purchase or service representative for additional suggestions. 16

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2020D, FS-3920DN och FS-4020DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning

Läs mer

Appendix till Snabbstart - översiktsblad

Appendix till Snabbstart - översiktsblad Qsadd78-SE-Rev. 08A Appendix till Snabbstart - översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din ADSL Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 2671W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support Installera Leopard Du uppgraderar till Mac OS X Leopard genom att mata in installationsskivan och dubbelklicka på Installera Mac OS X. Klicka sedan på

Läs mer

AirPort Extreme Installationshandbok

AirPort Extreme Installationshandbok AirPort Extreme Installationshandbok Innehåll 3 Kapitel 1: Komma igång 11 Kapitel 2: AirPort Extreme-nätverk 12 Använda AirPort Extreme med din bredbandsanslutning till Internet 14 Använda AirPort Extreme

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

ZoomText Mac. Användarhandbok

ZoomText Mac. Användarhandbok ZoomText Mac Användarhandbok Copyrights ZoomText Mac Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. All Rights Reserved. ZoomText Mac User Guide Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. All

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig

Läs mer

Copyright 2009 Huawei Technologies Co., Ltd.

Copyright 2009 Huawei Technologies Co., Ltd. Table of Contents Densk Quick Guide E180...3 Förpackningens innehåll...3 Lära känna din E180...4 Förberedelse...6 Installation/borttagning...7 Varningar...9 Akronymer och förkortningar...15 English Quick

Läs mer

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp dig på Internet. Huawei E169 Systemkrav

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

Version 1.0 Januari 2013. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Guiden Komma igång

Version 1.0 Januari 2013. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Guiden Komma igång Version 1.0 Januari 2013 Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 2013 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Xerox och Xerox med figurmärke är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA

Läs mer

Din manual PHILIPS 200P7EB http://sv.yourpdfguides.com/dref/4239655

Din manual PHILIPS 200P7EB http://sv.yourpdfguides.com/dref/4239655 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 200P7EB. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

273E3L. www.philips.com/welcome SV Bruksanvisning 1 Kundservice och garantifrågor 29 Felsökning och återkommande frågor 34

273E3L. www.philips.com/welcome SV Bruksanvisning 1 Kundservice och garantifrågor 29 Felsökning och återkommande frågor 34 273E3L www.philips.com/welcome SV Bruksanvisning 1 Kundservice och garantifrågor 29 Felsökning och återkommande frågor 34 Innehållsförteckning 1. Viktigt...1 1.1 Säkerhetsåtgärder och underhåll... 1 1.2

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som

Läs mer

Handbok för trådlös installation

Handbok för trådlös installation Handbok för trådlös installation 2009 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. Om utgåvan November 2008 Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning:

Läs mer

19S4. www.philips.com/welcome SV Bruksanvisning 1 Kundservice och garantifrågor 33 Felsökning och återkommande frågor 39

19S4. www.philips.com/welcome SV Bruksanvisning 1 Kundservice och garantifrågor 33 Felsökning och återkommande frågor 39 19S4 www.philips.com/welcome SV Bruksanvisning 1 Kundservice och garantifrågor 33 Felsökning och återkommande frågor 39 Innehållsförteckning 1. Viktigt...1 1.1 Säkerhetsåtgärder och underhåll...1 1.2 Notationer...2

Läs mer

Sun Ray Connector for Windows OS 2.2. February 2011

Sun Ray Connector for Windows OS 2.2. February 2011 Sun Ray Connector for Windows OS 2.2 February 2011 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. This software and related documentation are provided under a license agreement containing

Läs mer

Brother Laserskrivare. Serie HL-7050. Bruksanvisning

Brother Laserskrivare. Serie HL-7050. Bruksanvisning Brother Laserskrivare Serie HL-7050 Bruksanvisning För användare med nedsatt synförmåga Se de två HTML-filerna, index_win.html och index_mac.html, på den medföljande CD-ROMskivan. Dessa filer kan läsas

Läs mer

Nätverksskanner C450

Nätverksskanner C450 Nätverksskanner C450 Innehåll 1 Introduktion 1.1 Välkommen... 1-3 1.2 Energy Star... 1-4 Vad menas med en ENERGY STAR -produkt?... 1-4 1.3 Varumärken och registrerade varumärken... 1-5 Licensinformation...

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

MAC Ope ra tor Terminal

MAC Ope ra tor Terminal MITSU BIS HI ELECTRIC MAC Ope ra tor Terminal Human-Machine-Interface User's Manual English/Svensk Expansion Card IFC ETTP/ETCX MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FACTORY AUTOMATION ENGLISH Manual IFC ETTP,

Läs mer

Ansökan till AuPairCare programmet i USA

Ansökan till AuPairCare programmet i USA Ansökan till AuPairCare programmet i USA Välkommen till AuPairCare! AuPairCare är en godkänd och av US Department of State utsedd visum sponsor under Intrax. Vår passion är kundvård och hängiven support

Läs mer

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD Camcorder with HDMI connection GB SE DK User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD-videokamera med HDMI-stik

Läs mer

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 SE Komma igång INSTRUKTIONER Fickminnets delar Uttag hörlurar

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-XP Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX CLEAR 440 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ventilationskanal: Ventilationskanal Ingen ventilationskanal 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 -

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating

Läs mer