Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog hösten 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog hösten 2015"

Transkript

1 Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog hösten 2015

2 Kompetenslyft med rätt kurs Fakultetskurser startade sin verksamhet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, år Några år senare bildades Stiftelsen Fakultetskurser av fyra kända juristprofiler verksamma vid institutionen: professor Lars Pehrson, professor Alf Bohlin, Anders Victorin och Bengt Elfgren. Idag är Fakultetskurser en etablerad och välrenommerad utbildningsleverantör. Våra seminarier inriktas främst på nya regelverk och rättsområden under omvandling. Seminarierna genomförs med ett begränsat antal deltagare, vilket medför interaktivitet samt större erfarenhetsbyte mellan föreläsare och deltagare. Efter genomförd utbildning får deltagarna ett intyg för tillgodoräknande av utbildningstimmar enligt gällande riktlinjer. Kurserna håller hög kvalité avseende innehåll och relevans då experter medverkar både som föreläsare och i programutvecklingen. Vår styrelse och Advisory board består av framstående akademiker och praktiker, vilka tillsammans med våra föreläsare ger oss de bästa förutsättningarna för att leverera det kursutbud som marknaden behöver. Vidare präglas fortbildningen av vår nära koppling till den forskning och utbildning som bedrivs vid Juridiska institutionen. Detta innebär att vi på ett naturligt sätt ligger i framkant av juridikens utveckling. Vi stödjer även forskningen då ekonomiskt överskott lämnas till Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Din kursavgift hjälper forskningen framåt! Välkommen på kurs! Vårt kursutbud är ständigt under utveckling. Gå in på vår hemsida för att hålla dig uppdaterad: Med reservation för ändringar och feltryck. Upplaga 1,

3 Innehåll ARBETSRÄTT 4 AVTALS- OCH BOLAGSRÄTT 5 BANK- OCH FINANSMARKNADSRÄTT 7 EUROPARÄTT 9 FAMILJERÄTT 10 FASTIGHETS- OCH MILJÖRÄTT 11 IMMATERIALRÄTT 12 IT-RÄTT 13 INSOLVENS- OCH OBESTÅNDSRÄTT 14 MIGRATIONSRÄTT 14 OFFENTLIG RÄTT 15 STRAFF- OCH PROCESSRÄTT 17 SKRÄDDARSYTT 18 KURSUTBUD I UTVECKLING 19 Våra trevliga lokaler i Gamla stan på Funckens gränd 1 3

4 ARBETSRÄTT INTERNATIONELLA ANSTÄLLNINGSAVTAL NYHET! Vilken domstol är behörig och vilket lands lag är tilllämplig i tvister om internationella anställningsavtal? Hur bör dessa internationellt privaträttsliga frågor behandlas när anställningsavtal skrivs? Datum: Föreläsare: Chefsjurist Martin Wästfelt, Unionen och doktorand Erik Sinander, Stockholms universitet. ANSTÄLLNINGSSKYDDET OCH DESS GRÄNSER NYHET! Genomgång av det komplexa regelverket kring avslutande av anställning. När finns grund för uppsägning, omplacering och avskedande? Hur hanteras arbetstagares misskötsamhet med mera? Datum: Föreläsare: Vice ordförande Sören Öman, Arbetsdomstolen. FÖRETAGSHEMLIGHETER, KONKURRENSKLAUSULER OCH PROCESSEN I AD En genomgång av ny praxis och av vad som kan anses gälla idag i fråga om konkurrensförbud för anställda. Datum: Föreläsare: Vice ordförande Sören Öman, Arbetsdomstolen. ARBETSRÄTT FÖR CHEFER I PRIVAT SEKTOR NYHET! Klargörande om vad en chef behöver veta om den arbetsrättsliga regleringen. Agerande vid rekrytering, besvärliga medarbetare, möjlighet till omplacering och grund för uppsägning med mera. Datum: Föreläsare: Vice ordförande Sören Öman, Arbetsdomstolen och jur kand Kristina Ahlström, Kristina Ahlström Juridik AB. ARBETSRÄTT FÖR CHEFER I OFFENTLIG SEKTOR En genomgång av de arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor samt nyheter och aktuella frågor på området. Datum: Föreläsare: Vice ordförande Sören Öman, Arbetsdomstolen och jur kand Kristina Ahlström, Kristina Ahlström Juridik AB. ARBETSRÄTT SOCIALA MEDIER, VISSELBLÅSARE OCH INTEGRITET Får en anställd skriva vad som helst på sin privata Facebooksida? Om yttrandefrihet och personlig integriteten i arbetslivet. Datum: Föreläsare: Vice ordförande Sören Öman, Arbetsdomstolen. EUROPAKONVENTIONEN OCH SVENSK ARBETSRÄTT Europadomstolen har utvidgat rättighetsskyddet för anställda. Vidare medför den svenska rättsutvecklingen att Europakonventionen med framgång kan åberopas i mål för att få skadestånd och slippa rättighetskränkande avtal. Datum: Föreläsare: Vice ordförande Sören Öman, Arbetsdomstolen och docent Petra Herzfeld Olsson, Uppsala universitet. 4

5 AVTALS- OCH BOLAGSRÄTT HÅLLBART FÖRETAGANDE FÖR VD I SMÅBOLAG NYHET! Corporate Responsibility har för många större företag blivit en viktig komponent för värdeskapande, hur ska då små och medelstora företag arbeta effektivt med hållbarhet? Datum: Föreläsare: Vd Martin Hallberg, UpHigh AB. ANSVAR I FÖRETAGETS EKONOMISKA KRIS NYHET! Praktisk hantering av ansvarsregler, intressekonflikter och akuta problemställningar i ett företags ekonomiska kris. Även en likvidators ansvar berörs. Datum: Föreläsare: Auktoriserad revisor Johan Bæckström, KPMG, advokaterna Mathias Vinge och Odd Swarting, Setterwalls Advokatbyrå. FÖRETAGSÖVERLÅTELSER STRATEGI OCH PROCESS VID ÖVERLÅTELSE AV ÄGARLEDD VERKSAMHET Om de olika stegen i köp- och säljprocessen. Från inledande strategiska ställningstaganden till avslut och integrering av verksamheter. Datum: Föreläsare: M&A-rådgivaren Torsten Örtengren, Arkios och advokat Dennis Westermark, Advokatfirman Westermark Anjou. LOJALITETSPLIKT I AKTIEBOLAG Det saknas uttrycklig lagreglering rörande lojalitetsplikt och de yttre gränserna är oklara. Följderna för brott mot lojalitetsplikten kan bli allvarliga för såväl bolaget som enskilda personer. Datum: Föreläsare: Professor Jan Andersson och doktorand Jessica Östberg, Stockholms universitet. FÖRETAGSHEMLIGHETER, KONKURRENSKLAUSULER OCH PROCESSEN I AD En genomgång av ny praxis och av vad som kan anses gälla idag i fråga om konkurrensförbud för anställda. Datum: Föreläsare: Vice ordförande Sören Öman, Arbetsdomstolen. IT-AVTAL NYHETER OCH FÖRDJUPNING NYHET! Nyhets- och fördjupningskurs. Nya standard- och ramavtal, de civilrättsliga reglerna och principernas betydelse för IT-avtalen samt praktiska och processuella aspekter vid tvist om IT-avtal. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet, advokat Anders Christner, Advokatfirman Lindahl, advokaterna Fredrik Ståhl och Jonas Forzelius, Time Advokatbyrå, advokat Johan Kahn, Advokatfirman Delphi, advokat Daniel Vargö, Nord & Co, advokat Lars Perhard, CERTA Advokatbyrå. REGLER OM OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN (TAKEOVERS) Här behandlas regelverket för offentliga uppköpserbjudanden med särskilt fokus på nyheter som nyligen implementerats och de som är i antågande. Takeovers kommenteras med praktiska exempel för att åskådliggöra reglernas praktiska innebörd. Datum: Föreläsare: Advokat Björn Kristiansson, Hannes Snellman Advokatbyrå, tillika verkställande ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning (som ansvarar för de svenska takeoverreglerna). ATT BÖRSNOTERA FÖRETAGET PROCESSEN I ALLA DESS STEG Om de olika stegen i en börsintroduktion. Oavsett anledningen till att ett bolag väljer att börsnotera sina aktier är processen relativt lång och resurskrävande. Det är viktigt att bolaget och andra involverade har de rätta kunskaperna. Datum: Föreläsare: Civilekonom och noteringsrådgivare Torsten 5

6 Örtengren, Arkios, tidigare på Stockholmsbörsen, med flera. CLOUD COMPUTING - MOLNTJÄNSTER 1.1. Juridiska krav vid övergång till molntjänster. Relevanta rättsregler på området samt molntjänstavtalets innehåll. Datum: Föreläsare: Advokat Lars Perhard, Certa Advokatbyrå och Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet. ATT HANTERA OCH KONTROLLERA RISKER VID AVTALSSKRIVANDE Ofta hanteras möjliga risker och påföljder något slentrianmässigt vid upprättandet av avtal. Kursen berör vikten av att på ett noggrant sätt tänka igenom riskerna och möjliga påföljder. Datum: Föreläsare: Advokat Magnus Eriksson, Kastell Advokatbyrå och advokat Katarina Mild, Hannes Snellman Advokatbyrå. AVANCERAD BOLAGSRÄTT: FÖRVÄRVSFINANSIERING, LÅN OCH SÄKERHETER Med fokus på kapitalskyddsregler i ABL, lån och säkerheter i kap 17 & 18 ABL, utlånings- och säkerhetsförbuden i kap 21 ABL, förvärvslåneförbudet samt samspelet mellan kap 17 & 21 ABL. Datum: Föreläsare: Professor Erik Nerep, Handelshögskolan. NYEMISSION PRAKTISKT OM PROCESSEN, PROSPEKT OCH AVTALSFRÅGOR NYHET! Om huvuddragen i nyemissionsprocessen, prospektarbetet och de vanligaste förekommande avtalen. Datum: Föreläsare: Advokat Dennis Westermark, Advokatfirman Westermark Anjou. AKTIEÄGARRELATIONER NYHET! Om de bestämmelser som reglerar förhållandet mellan aktieägare. Genomgång av relevanta avsnitt i aktiebolagslagen liksom särskilt avtalade villkor mellan parterna. Datum: Föreläsare: Professor Svante Johansson, Stockholms universitet och advokat Niclas Widjeskog, Linklaters Advokatbyrå. FRANCHISERÄTT NYHET! Det komplexa regelverket kring franchising ur ett praktiskt perspektiv. Förhandling och utformning av franchiseavtal, vanliga problem och hur dessa bör förebyggas, ekonomiska fördelar med mera. Datum: Föreläsare: Jur dr Richard Wessman, Advokatfirman Vinge och advokat Anders Fernlund, Advokatfirman Nova. IT-AVTAL En översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Särskilt om vad som bör tänkas på vid avtalsutformningen för att undvika misslyckade IT-projekt. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet och advokat Lars Perhard, Certa Advokatbyrå. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA NYHET! En problemorienterad analys av försäkringslösningar, villkor och praxis. Fördjupande om de problemställningar som vanligtvis aktualiseras i praktiken beträffande bland annat ansvarsförsäkringsavtalet och begränsningar i försäkringsbolagets ansvar. Datum: Föreläsare: Advokaterna Johannes Ericson och Magnus Rydberg, Hamilton Advokatbyrå. DEN MODERNA MARKNADSRÄTTEN En orientering i marknadsrättssystemets utformning och den praxis som utvecklats på den svenska och europeiska marknaden. Även om process och bevisföring i Marknadsdomstolen. Datum: Föreläsare: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet, f d ordförande i Marknadsdomstolen Christer Fallenius och advokat Cecilia Torelm Tornberg, Advokatfirman MarLaw AB. BOLAGSRÄTT: NYTT OM FÖRETRÄDARANSVAR OCH PERSONLIGT ANSVAR Ny rättspraxis från HD ändrar i flera fall förutsättningarna vid kritisk kapitalbrist. Ny rättspraxis från förvaltningsdomstolarna innebär ett strängare personligt ansvar för skatter och avgifter. Datum: Föreläsare: Professor Erik Nerep, Handelshögskolan. 6

7 BANK- OCH FINANSMARKNADSRÄTT CRD IV ORIENTERANDE GENOMGÅNG AV NYA KAPITALTÄCKNINGSREGLER Regelverkets struktur, centrala innehåll avseende inverkan på bolagsstyrning samt en orienterande genomgång av metoder för beräkning av riskvägt belopp och kapitaltäckningskrav. Datum: Föreläsare: Advokat Dan Hanqvist, Roschier Advokatbyrå och regelverksspecialist Marcus Tirmén, KPMG Financial Risk Management. FÖRETAGSOBLIGATIONER OM MARKNADEN, KREDITRISKEN OCH DOKUMENTATIONENS CENTRALA BETYDELSE Den växande företagsobligationsmarknaden och centrala lånevillkor. Kreditsäkerhetsaspekten är viktig. Datum: Föreläsare: Chef för kreditanalys Louis Landeman, Danske Bank, med flera. THE ISDA MASTER AGREEMENT IN A NUTSHELL Att dokumentera derivattransaktioner med ISDA masteravtal. Genomgång av ramavtalets struktur, centrala villkor, motpartsclearing och säkerhetsfrågor. Datum: Föreläsare: Jur dr Erica Johansson, Nasdaq och Legal Counsel Silvia Devulder, Swedbank LC & I. INSIDERBROTT OCH OTILLBÖRLIG MARKNADSPÅVERKAN Om praktisk tillämpning av ett regelverk i förändring. Anmälningarna av otillåten insiderhandel ökar stadigt, men antalet fällande domar är få. Nu kan det bli ändring. Datum: Föreläsare: Kansliråd Linnéa Klefbäck, Finansdepartementet, åklagare Jan Leopoldsson, EBM och advokat Hans Schedin, MAQS Advokatbyrå. FONDMARKNADSRÄTT AKTUELLT OM REGELVERKET Om ny lagstiftning på området genom EU-direktivet UCITS V. Även aktuella frågor om nya fondtyper, aktiv/passiv förvaltning med mera. Datum: Föreläsare: Jurist Lena Falk, Fondbolagens förening, justitieråd Ann-Christine Lindeblad, Domstolsverket, compliancechef Johan Lycke, Swedbank LC & I och advokat Björn Wendelby, Magnusson Advokatbyrå. 7 BETALTJÄNSTLAGEN OCH ELEKTRONISKA PENGAR NYHET! Om gällande regelverk, centrala tillämpningsfrågor - särskilt om mobila betalningar - samt aktuella regelförändringar. Datum: Föreläsare: Biträdande jurist Charlotta Emtefall, Synch Advokat, bankjurist Lars Rutberg, Svenska Bankföreningen och rättsavdelningschef Johan Terfelt, Finansinspektionen. REGLER OM OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN (TAKEOVERS) Regelverket för offentliga uppköpserbjudanden med särskilt fokus på nyheter som nyligen implementerats och de som är i antågande. Takeovers kommenteras med praktiska exempel för att åskådliggöra reglernas praktiska innebörd. Datum: Föreläsare: Advokat Björn Kristiansson, Hannes Snellman

8 Advokatbyrå, tillika verkställande ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning (som ansvarar för de svenska takeoverreglerna). AML/RISKHANTERING OCH REGELEFTERLEVNAD PÅ PENNINGTVÄTTSOMRÅDET Penningtvätt är ett växande problem även i Sverige. Finansinspektionen är nu mer aktiv än någonsin i sin tillsyn. Om hur regelverket efterlevs utifrån en riskbaserad modell. Datum: Föreläsare: Compliance officer Jan Björkman, SEB och jurist Thomas Grahn, AML Consulting. ATT BÖRSNOTERA FÖRETAGET PROCESSEN I ALLA DESS STEG Om de olika stegen i en börsintroduktion. Oavsett anledningen till att ett bolag väljer att börsnotera sina aktier är processen relativt lång och resurskrävande. Det är viktigt att bolaget och andra involverade har de rätta kunskaperna. Datum: Föreläsare: Civilekonom och noteringsrådgivare Torsten Örtengren, Arkios, tidigare på Stockholmsbörsen, med flera. AML COMPLIANCE SKÄRPTA ÅTGÄRDER FÖR KUNDKÄNNEDOM NYHET! Hantering av särskilt riskfyllda kundgrupper ur ett penningtvättsperspektiv. Kartläggning av olika risksegment, riskbedömningar av kundtyper, affärsområden, produkttyper/ tjänster/transaktioner, kanaler och geografi. Även riskbedömning på kundnivå, kundkännedomsprocesser inklusive arrangemang för uppföljning. Datum: Föreläsare: Compliance officer Jan Björkman, SEB, jurist Thomas Grahn, AML Consulting, med flera. REGLER OM ALTERNATIVA INVESTERINGSFONDER NYHET! Om regelverkets centrala innehåll, etablerings- och tillsynsfrågor. Genomgång av kriterier för att omfattas av tillståndsplikt. Hur arbetar Finansinspektionen på området? Datum: Föreläsare: Compliancechef Johan Lycke, Swedbank LC & I och advokat Niclas Rockborn, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. NYEMISSION PRAKTISKT OM PROCESSEN, PROSPEKT OCH AVTALSFRÅGOR NYHET! Om huvuddragen i nyemissionsprocessen, prospektarbetet och de vanligaste förekommande avtalen. Datum: Föreläsare: Advokat Dennis Westermark, Advokatfirman Westermark Anjou. 8 EMIR: GETTING READY FOR THE CLEARING AND MARGINING REQUIREMENTS NYHET! Om clearing, rapportering och riskhantering av icke standardiserade derivat ur ett compliance och dokumentationsperspektiv. Det regulatoriska landskapet och strategier för implementering Datum: Föreläsare: Legal Counsel Silvia Devulder, Swedbank LC & I.

9 EUROPARÄTT PERSONUPPGIFTSLAGEN EN FÖRDJUPNINGSKURS Fördjupad analys av personuppgiftslagens grundbegrepp. PUL-analys av aktuella fenomen som kundprofilering, molntjänster, sociala medier. Nya regler om kameraövervakning. EU:s kommande dataskyddsförordning. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet och vice ordförande Sören Öman, Arbetsdomstolen. FONDMARKNADSRÄTT AKTUELLT OM REGELVERKET Om ny lagstiftning på området genom EU-direktivet UCITS V. Även aktuella frågor om nya fondtyper, aktiv/passiv förvaltning. Datum: Föreläsare: Justitieråd Ann-Christine Lindeblad, Domstolsverket, compliancechef Johan Lycke, Swedbank LC & I och advokat Björn Wendelby, Magnusson Advokatbyrå samt representant från Fondbolagens förening. AML/RISKHANTERING OCH REGELEFTERLEVNAD PÅ PENNINGTVÄTTSOMRÅDET Penningtvätt är ett växande problem även i Sverige. Finansinspektionen är nu mer aktiv än någonsin i sin tillsyn. Om hur regelverket efterlevs utifrån en riskbaserad modell. Datum: Föreläsare: Compliance officer Jan Björkman, SEB och jurist Thomas Grahn, AML Consulting. DEN NYA BRYSSEL I-FÖRORDNINGEN NYHET! Den nyligen antagna förordningen innebär nya regler för verkställighet av utländska domar och beslut i Sverige och övriga länder. Den nya svenska lagstiftningen har redan trätt i kraft. Vad gäller? Datum: Föreläsare: Professor Michael Hellner, Stockholms universitet och jur dr och advokat Eva Storskrubb, Uppsala universitet och Roschier Advokatbyrå. STATSSTÖD En genomgång kopplat till när myndigheter beviljar stöd till olika typer av företag. Viktiga varningsklockor och positiva möjligheter. Vad bör tänkas på? Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda? Datum: Föreläsare: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet, advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi och kansliråd Christian Berger, Näringsdepartementet. EUROPAKONVENTIONEN OCH SVENSK ARBETSRÄTT Europadomstolen har utvidgat rättighetsskyddet för anställda. Vidare medför den svenska rättsutvecklingen att Europakonventionen med framgång kan åberopas i mål för att få skadestånd och slippa rättighetskränkande avtal. Datum: Föreläsare: Vice ordförande Sören Öman, Arbetsdomstolen och docent Petra Herzfeld Olsson, Uppsala universitet. DET NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET OCH FÖRÄNDRINGAR I LOU De nya EU-direktiven kommer att ha en direkt påverkan på hur upphandlingsarbetet kommer att genomföras i praktiken i Sverige. Redan nu finns förslag till ny svensk lagstiftning. Datum: Föreläsare: Civilekonom Magnus Nilsson, Peak Procurement. DEN MODERNA MARKNADSRÄTTEN En orientering i marknadsrättssystemets utformning och den praxis som utvecklats på den svenska och europeiska marknaden. Även om process och bevisföring i Marknadsdomstolen. Datum: Föreläsare: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet, f d ordförande i Marknadsdomstolen Christer Fallenius och advokat Cecilia Torelm Tornberg, Advokatfirman MarLaw AB. 9

10 FAMILJERÄTT BARNRÄTT: VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE Om att driva mål gällande barn i allmän domstol. Bland annat gällande lagstiftning och praxis, vårdnadsbegreppet, umgängesstöd och växelvis boende. Vad och hur ska yrkas samt argument för och emot. Datum: Föreläsare: Advokat Gunilla Olsson, Advokat Gunilla Olsson AB och advokat Johan Sarvik, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB. BARNRÄTT: VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE FÖRDJUPNING Fördjupning om att driva mål gällande barn i allmän domstol. Djupgående behandling och analys kring bland annat barnets vilja, riskbedömningar i vårdnadsmål, medling, underhållsbidrag samt internationell barnrätt. Datum: Föreläsare: Advokat Gunilla Olsson, Advokat Gunilla Olsson AB och advokat Johan Sarvik, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB. PRAKTISK BODELNING En grundläggande genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken. Datum: Föreläsare: Advokat Cecilia Runesson, Advokat Cecilia Runesson AB. 10

11 FASTIGHETS- OCH MILJÖRÄTT HÅLLBART FÖRETAGANDE FÖR VD I SMÅBOLAG NYHET! Corporate Responsibility har för många större företag blivit en viktig komponent för värdeskapande, hur ska då små och medelstora företag arbeta effektivt med håll - barhet? Datum: Föreläsare: Vd Martin Hallberg, UpHigh AB. ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHETER UNDER UPPFÖRANDE NYHET! Förvärv av fastighet med pågående entreprenader. Omfattar olika rättsområden, såsom entreprenadrätt, fastighetsrätt, aktiebolagsrätt och hyresrätt. Datum: Föreläsare: Advokaterna Cecilia Hautamäki och Johan Rosén, Andersson & Gustafsson Advokatbyrå. MILJÖRÄTT MILJÖBALKENS MATERIELLA REGLER NYHET! Hur har tillämpningen av hänsynsreglerna utvecklats under den tid de har varit i kraft? Vilka krav kan ställas mot enskilda och verksamhetsutövare med stöd av miljöbalkens bestämmelser? Datum: Föreläsare: Rådman Göran Stenman, Vänersborgs tingsrätt och advokat Agnes Larfeldt Alvén, Agnes Advokatbyrå. VÄGEN TILL TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN NYHET! Vad behöver företagen redovisa för att myndigheternas krav ska vara uppfyllda? Praktiskt och konkret om processen från samråd till miljötillstånd. Datum: Föreläsare: Jur kand Margaretha Svenning, Länsstyrelsen. 11

12 IMMATERIALRÄTT DIGITALISERAD UTBILDNING JURIDIKEN KRING E-LÄRANDE NYHET! Spela in föreläsningar? Lägga ut material på nätet? Använda YouTube i undervisningen? Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller för universitet och högskolor? Datum: Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och jur dr Sanna Wolk, Uppsala universitet. PSI JURIDIKEN KRING VIDAREUTNYTTJANDE AV MYNDIGHETSINFORMATION En praktisk orientering kring rättigheter och skyldigheter vid vidareutnyttjande av så kallade öppna data. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet, jur kand Gustaf Johnssén, Socialdepartementet och jur kand Björn Lundqvist, Copenhagen Business School. VARUMÄRKESINTRÅNG NYHET! Den senaste rättsutvecklingen från EU-domstolen och svenska domstolar samt förändringarna i varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen. Fokus på särskilda problemställningar. Datum: Föreläsare: Jur dr Richard Wessman, Advokatfirman Vinge. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS MANAGEMENT I NYHET! Strategi och taktik för säkrande av immateriella rättigheter. Hur immateriella rättigheter kan ingå i företags affärsplan för att ge ett heltäckande skydd. Utformning av strategi, köp och försäljning, tagande och givande av licens, avtalsreglering med mera. Datum: Föreläsare: Advokat Erik Ficks, Roschier Advokatbyrå och advokat Peter Sande, Sandart & Partners Advokatbyrå. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS MANAGEMENT II NYHET! Strategi och taktik för tvist om immateriella rättigheter. Undvikande av intrång i andras rättigheter samt hantering av intrång i egna rättigheter. Processtaktiska överväganden, varningsbrev, säkrande av bevisning, val av sanktioner med mera. Datum: Föreläsare: Advokat Erik Ficks, Roschier Advokatbyrå och advokat Peter Sande, Sandart & Partners Advokatbyrå. 12

13 IT-RÄTT PERSONUPPGIFTSLAGEN PRAXIS OCH PRAKTIK En ordentlig genomgång av personuppgiftslagens bestämmelser med praktiska exempel från rättsutvecklingen. Datum: Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och vice ordförande Sören Öman, Arbetsdomstolen. DIGITALISERAD UTBILDNING JURIDIKEN KRING E-LÄRANDE NYHET! Spela in föreläsningar? Lägga ut material på nätet? Använda YouTube i undervisningen? Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller för universitet och högskolor? Datum: Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och jur dr Sanna Wolk, Uppsala universitet. PERSONUPPGIFTSLAGEN EN FÖRDJUPNINGSKURS Fördjupad analys av personuppgiftslagens grundbegrepp. PUL-analys av aktuella fenomen som kundprofilering, molntjänster, sociala medier m m. Nya regler om kameraövervakning. EU:s kommande dataskyddsförordning. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet och vice ordförande Sören Öman, Arbetsdomstolen. IT-AVTAL NYHETER OCH FÖRDJUPNING NYHET! Nya standard- och ramavtal, de civilrättsliga reglerna och principernas betydelse för IT-avtalen samt praktiska och processuella aspekter vid tvist om IT-avtal. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet, advokat Anders Christner, Advokatfirman Lindahl, advokaterna Fredrik Ståhl och Jonas Forzelius, Time Advokatbyrå, advokat Johan Kahn, Advokatfirman Delphi, advokat Daniel Vargö, Nord & Co, advokat Lars Perhard, CERTA Advokatbyrå. JURIDIKEN KRING E-FÖRVALTNINGEN RÄTTSUTVECKLINGEN NYHET! Nyhetsseminarium om den senaste rättsutvecklingen inom e-förvaltningen. Hur hanteras formkrav och elektroniska signaturer? Hur kan chat-funktioner användas? Datum: Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och jur kand Gustaf Johnssén, Socialdepartementet. CLOUD COMPUTING MOLNTJÄNSTER 1.1. Juridiska krav vid övergång till molntjänster. Relevanta rättsregler på området samt molntjänstavtalets innehåll. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet och advokat Lars Perhard, Certa Advokatbyrå. SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR FÖR MYNDIGHETER Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar, vilka reglerar myndighetens elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Datum: Föreläsare: Vice ordförande Sören Öman, Arbetsdomstolen. INTRODUKTION TILL E-FÖRVALTNINGENS JURIDIK NYHET! De mest centrala bestämmelserna inom e-förvaltningen. När är författningen tillämplig? Är bestämmelserna IT-anpassade? Vad behöver särskilt observeras vid tolkning och tillämpning i e-förvaltningen? Datum: , förmiddag Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet. E-FÖRVALTNING I PRAKTIKEN NYHET! Praktisk fördjupningskurs med fokus på de vägledningar som finns för statlig och kommunal verksamhet i deras arbete med e-förvaltning. Datum: , eftermiddag Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och jur kand Gustaf Johnssén, Socialdepartementet. IT-AVTAL En översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Särskilt om vad som bör tänkas på vid avtalsutformningen för att undvika misslyckade IT-projekt. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet och advokat Lars Perhard, Certa Advokatbyrå. 13

14 INSOLVENS- OCH OBESTÅNDSRÄTT CRD IV ORIENTERANDE GENOMGÅNG AV NYA KAPITALTÄCKNINGSREGLER Regelverkets struktur, centrala innehåll avseende inverkan på bolagsstyrning och en orienterande genomgång av metoder för beräkning av riskvägt belopp och kapitaltäckningskrav. Datum: Föreläsare: Advokat Dan Hanqvist, Roschier Advokatbyrå och regelverksspecialist Marcus Tirmén, KPMG Financial Risk Management. FÖRETAGSOBLIGATIONER OM MARKNADEN, KREDITRISKEN OCH DOKUMENTATIONENS CENTRALA BETYDELSE Den växande företagsobligationsmarknaden och centrala lånevillkor. Datum: Föreläsare: Chef för kreditanalys Louis Landeman, Danske Bank, med flera. THE ISDA MASTER AGREEMENT IN A NUTSHELL Att dokumentera derivattransaktioner med ISDA masteravtal. Genomgång av ramavtalets struktur, centrala villkor, motpartsclearing och säkerhetsfrågor. Datum: Föreläsare: Jur dr Erica Johansson, Nasdaq och Legal Counsel Silvia Devulder, Swedbank LC & I. ANSVAR I FÖRETAGETS EKONOMISKA KRIS NYHET! Praktisk hantering av ansvarsregler, intressekonflikter och akuta problemställningar i ett företags ekonomiska kris. Även en likvidators ansvar berörs. Datum: Föreläsare: Auktoriserad revisor Johan Bæckström, KPMG, advokaterna Mathias Vinge och Odd Swarting, Setterwalls Advokatbyrå. MIGRATIONSRÄTT MIGRATIONSPROCESSEN NYHET! Praktiskt och handfast om att processa i migrationsmål. Belyser och ger insikt i de särskilda principer och den processform som tillämpas i förvaltnings- och migrationsdomstolar. Datum: Föreläsare: Rådman Janet Svensson, Migrationsdomstolen i Malmö och rådman Hanna Werth, Förvaltningsrätten i Malmö. MIGRATIONSRÄTT Materiell migrationsrätt med ett praktiskt tillämparperspektiv. En grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet. Datum: Föreläsare: Rådman Janet Svensson, Migrationsdomstolen i Malmö och universitetslektor Rebecca Stern, Uppsala universitet. 14

15 OFFENTLIG RÄTT DIGITALISERAD UTBILDNING JURIDIKEN KRING E-LÄRANDE NYHET! Spela in föreläsningar? Lägga ut material på nätet? Använda YouTube i undervisningen? Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller för universitet och högskolor? Datum: Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och jur dr Sanna Wolk, Uppsala universitet. TILLSYNSMETODIK I En metodisk genomgång av inspektörens arbete med att planera, förbereda och genomföra inspektioner. Datum: Föreläsare: Verksamhetssamordnare Anna Franzén, Strålsäkerhetsmyndigheten och konsult Anders Smedsaas, Human Invest Nordic AB. STATSRÄTT OCH ROLLEN SOM STATSANSTÄLLD Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen. Särskilt om att arbeta med tillsyn. Den offentliga organisationen, disciplinära sanktioner, statlig styrning, tillsynsrollen med mera. Datum: Föreläsare: Jur kand Malen Wallén, Post- och telestyrelsen. ALLMÄN FÖRVALTNINGSRÄTT Om ärendehandläggning, beslutsfattande, motiveringsplikt, rättsverkningar av beslut, överklagande och domstolsprocessen. Datum: Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. TILLSYNENS RÄTTSLIGA FAS Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheterna när det gäller handläggning enligt förvaltningslagen samt fortsatt processföring vid överklagade beslut. Datum: Föreläsare: Jur kand Margaretha Svenning, Länsstyrelsen och jur kand Stefan Rubenson, Advokatfirman Åberg & Co. PSI JURIDIKEN KRING VIDAREUTNYTTJANDE AV MYNDIGHETSINFORMATION En praktisk orientering kring rättigheter och skyldigheter vid vidareutnyttjande av så kallade öppna data. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet, jur kand Gustaf Johnssén, Socialdepartementet och jur kand Björn Lundqvist, Copenhagen Business School. TILLSYNSMETODIK II En metodisk genomgång av inspektörens arbete med att bedöma och besluta om påföljder samt uppfölja inspektionen. Datum: Föreläsare: Verksamhetssamordnare Anna Franzén, Strålsäkerhetsmyndigheten och professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. JURIDIKEN KRING E-FÖRVALTNINGEN RÄTTSUTVECKLINGEN NYHET! Nyhetsseminarium om den senaste rättsutvecklingen inom e-förvaltningen. Hur hanteras formkrav och elektroniska signaturer? Hur kan chat-funktioner användas? Datum: Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och jur kand Gustaf Johnssén, Socialdepartementet. KLARSPRÅK I PRAKTIKEN NYHET! Med hjälp av konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd får du träna på att skriva enkelt och att anpassa texter till mottagaren. Vi pratar också om lämplig ton i myndighetstexter och du får kännedom om hur textens form påverkar läsningen. Datum: heldag och förmiddag. Föreläsare: Språkkonsult Ann-Louise Forsström, Språkvård & Samtalsutveckling. STATSSTÖD En genomgång kopplat till när myndigheter beviljar stöd till olika typer av företag. Viktiga varningsklockor och positiva 15

16 möjligheter. Vad bör tänkas på? Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda? Datum: Föreläsare: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet, advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi och kansliråd Christian Berger, Näringsdepartementet. ARBETSRÄTT FÖR CHEFER I OFFENTLIG SEKTOR En genomgång av de arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor samt nyheter och aktuella frågor på området. Datum: Föreläsare: Vice ordförande Sören Öman, Arbetsdomstolen och jur kand Kristina Ahlström, Kristina Ahlström Juridik AB. OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna. Vilken sekretess gäller mellan myndigheter? Datum: Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet MIGRATIONSPROCESSEN NYHET! Praktiskt och handfast om att processa i migrationsmål. Belyser och ger insikt i de särskilda principer och den processform som tillämpas i förvaltnings- och migrationsdomstolar. Datum: Föreläsare: Rådman Janet Svensson, Migrationsdomstolen i Malmö och rådman Hanna Werth, Förvaltningsrätten i Malmö. SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR FÖR MYNDIGHETER Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar, vilka reglerar myndighetens elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Datum: Föreläsare: Vice ordförande Sören Öman, Arbetsdomstolen. ALLMÄN FÖRVALTNINGSRÄTT FÖRDJUPNINGSDEL Om utredningsansvar och rättssäkra beslut. Bland annat belysning av vaga begrepp i lagstiftningen, likabehandling och myndigheternas förhandlingsutrymme. Datum: Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. DET NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET OCH FÖRÄNDRINGAR I LOU De nya EU-direktiven kommer att ha en direkt påverkan på hur upphandlingsarbetet kommer att genomföras i praktiken i Sverige. Redan nu finns förslag till ny svensk lagstiftning. Datum: Föreläsare: Civilekonom Magnus Nilsson, Peak Procurement. VÄGEN TILL TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN NYHET! Vad behöver företagen redovisa för att myndigheternas krav ska vara uppfyllda? Praktiskt och konkret om processen från samråd till miljötillstånd. Datum: Föreläsare: Jur kand Margaretha Svenning, Länsstyrelsen. INTRODUKTION TILL E-FÖRVALTNINGENS JURIDIK NYHET! De mest centrala bestämmelserna inom e-förvaltningen. När är författningen tillämplig? Är bestämmelserna IT-anpassade? Vad behöver särskilt observeras vid tolkning och tillämpning i e-förvaltningen? Datum: , förmiddag Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet. E-FÖRVALTNING I PRAKTIKEN NYHET! Praktisk fördjupningskurs med fokus på de vägledningar som finns för statlig och kommunal verksamhet i deras arbete med e-förvaltning. Datum: , eftermiddag Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och och jur kand Gustaf Johnssén, Socialdepartementet. MIGRATIONSRÄTT Materiell migrationsrätt med ett praktiskt tillämparperspektiv. En grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet. Datum: Föreläsare: Rådman Janet Svensson, Migrationsdomstolen i Malmö och universitetslektor Rebecca Stern, Uppsala universitet. 16

17 STRAFF- OCH PROCESSRÄTT TVISTEMÅLSPROCESSEN I En handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till. Datum: och TVISTEMÅLSPROCESSEN II En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till. Datum: och TVISTEMÅLSPROCESSEN III En grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål. Datum: och Föreläsare: Tvistemålsprocessen I-III: Fd rådman Thore Brolin, Stockholms tingsrätt, lagman Magnus Widebeck, Nyköpings tingsrätt och chefsrådman Fanny Gleiss Wilborg, Södertörns tingsrätt. INSIDERBROTT OCH OTILLBÖRLIG MARKNADSPÅVERKAN Om praktisk tillämpning av ett regelverk i förändring. Anmälningarna av otillåten insiderhandel ökar stadigt men antalet fällande domar är få. Nu kan det bli ändring. Datum: Föreläsare: Kansliråd Linnéa Klefbäck, Finansdepartementet och advokat Hans Schedin, MAQS Advokatbyrå. SKATTEPROCESSEN MED BEVISFRÅGOR Process- och bevisfrågor har i ett mycket stort antal fall avgörande betydelse för målets prövning och utgång. På kursen ges teoretiskt och praktiskt mycket användbara tips som bidrar till en framgångsrik talan eller korrekt prövning av skattemål. Datum: Föreläsare: Skatterådgivare Ulf Jansson, PWC och doktorand Gustav Lindkvist, Stockholms universitet. 17

18 DEN NYA BRYSSEL I-FÖRORDNINGEN NYHET! Den nyligen antagna förordningen innebär nya regler för verkställighet av utländska domar och beslut i Sverige och övriga länder. Den nya svenska lagstiftningen har redan trätt i kraft. Vad gäller? Datum: Föreläsare: Professor Michael Hellner, Stockholms universitet och jur dr och advokat Eva Storskrubb, Uppsala universitet och Roschier Advokatbyrå. MIGRATIONSPROCESSEN NYHET! Praktiskt och handfast om att processa i migrationsmål. Belyser och ger insikt i de särskilda principer och den processform som tillämpas i förvaltnings- och migrationsdomstolar. Datum: Föreläsare: Rådman Janet Svensson, Migrationsdomstolen i Malmö och rådman Hanna Werth, Förvaltningsrätten i Malmö. MÅLSÄGANDEBITRÄDETS ROLL OCH UPPDRAG Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget? En grundläggande genomgång av formella och informella kunskaper för ett väl utfört uppdrag. Datum: Föreläsare: Advokat Anton Strand, Advokatfirman Defens och advokat Max Ahlgren, Fria Advokater. FÖRSVARARENS UPPDRAG NYHET! Om uppdraget som offentlig försvarare. Ger deltagaren de nödvändiga kunskaperna som krävs för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven från klienten, domstolen och Europakonventionen. Datum: Föreläsare: Advokat Henrik Olsson Lilja, Advokatfirman Althin och advokat Michael Berg, Advokatfirman Inter. SKRÄDDARSYTT Vårt kursutbud är stort och omfattande, men om ni ändå inte hittar just det ni söker kan vi arrangera den rätta kursen för er. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy utbildningar. Alla våra kurser kan beställas som skräddarsydda och genomföras antingen hos oss, hos er eller i en fristånde kurslokal. Bland kunderna genom åren finns Polisen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Landsting, Länsstyrelsen, Riksrevisionen, DO, kommuner, stora advokatbyråer och företag. EXEMPEL PÅ SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR: Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll Svåra uppsägningar Statens skadeståndsansvar Allmän förvaltningsrätt Juridisk översiktskurs Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor Fördjupad utbildning i offentlighet och sekretess Lunchseminarier i ämnet företagshemligheter Rollen som statsanställd Förvaltningslagen och förvaltningsrättsliga principer Granskningsmetodik Samordning av socialförsäkringar inom EU E-förvaltning, tillsynbeslut, när det allmänna sluter avtal 18

19 KURSUTBUD I STÄNDIG UTVECKLING Hållbart företagande för VD i småbolag CRD IV orienterande genomgång av nya kapitaltäckningsregler Företagsobligationer om marknaden, kreditrisken och dokumentationen Personuppgiftslagen Praxis och praktik Överlåtelse av fastigheter under uppförande Digitaliserad utbildning Juridiken kring e-lärande Tillsynsmetodik I The ISDA Master Agreement in a Nutshell Miljörätt miljöbalkens materiella regler Ansvar i företagets ekonomiska kris Internationella anställningsavtal Statsrätt och rollen som statsanställd Företagsöverlåtelser strategi och process vid överlåtelse av ägarledd verksamhet Allmän förvaltningsrätt Insiderbrott och marknadsmanipulation Tvistemålsprocessen I Anställningsskyddet och dess gränser Personuppgiftslagen en fördjupningskurs Fondmarknadsrätt aktuellt om regelverket Betaltjänstlagen och elektroniska pengar Lojalitetsplikt i aktiebolag Tillsynens rättsliga fas Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD Tillsynsmetodik II IT-avtal Nyheter och fördjupning Regler om offentliga uppköpserbjudanden (takeovers) Juridiken kring e-förvaltningen rättsutvecklingen Klarspråk i praktiken Skatteprocessen med bevisfrågor Varumärkesintrång AML/Riskhantering och regelefterlevnad på penningtvättsområdet Att börsnotera företaget processen i alla dess steg Den nya Bryssel I-förordningen Arbetsrätt för chefer i privat sektor Cloud Computing Molntjänster Intellectual Property Rights Management I Statsstöd Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor DAGSAKTUELLT PROGRAM: FAKULTETSKURSER.SE Tvistemålsprocessen II Att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge Offentlighet och sekretess Migrationsprocessen Arbetsrätt Sociala medier, visselblåsare och integritet AML Compliance skärpta åtgärder för kundkännedom Regler om alternativa investeringsfonder Nyemission praktiskt om processen, prospekt och avtalsfrågor Särskilda registerförfattningar för myndigheter Allmän förvaltningsrätt fördjupningsdel Aktieägarrelationer legala och avtalade sätt för konflikthantering aktieägare emellan Europakonventionen och svensk arbetsrätt Det nya upphandlingsdirektivet och förändringar i LOU Tvistemålsprocessen III Franchiserätt Vägen till tillstånd enligt miljöbalken Introduktion till e-förvaltningens juridik E-förvaltning i praktiken IT-avtal Målsägandebiträdets roll och uppdrag Migrationsrätt Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge fördjupning Intellectual Property Rights Management II EMIR: getting ready for the clearing and margining requirements Den moderna marknadsrätten Bolagsrätt: Nytt om företrädaransvar och personligt ansvar Försvararens uppdrag Praktisk bodelning FÖR DAGSAKTUELLT PROGRAM, BESÖK VÅR HEMSIDA: 19

20 Fakultetskurser Funckens gränd 1, 1 tr Box Stockholm Tel: E-post:

Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog våren 2015

Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog våren 2015 Karriärlyft med rätt kurs Kurskatalog våren 2015 Sätt rätt kurs på karriären med rätt kurs Fakultetskurser startade sin verksamhet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, år 1984. Några år

Läs mer

tillsynsutbildning Kurskatalog 2014

tillsynsutbildning Kurskatalog 2014 tillsynsutbildning Kurskatalog 2014 Sätt rätt kurs på karriären i vår med rätt kurs Fakultetskursers verksamhet startade 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Några år senare bildades

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 10.15 10.30 10.30 11.00 Registrering Introduktion

Läs mer

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma UTBILDNINGAR FÖR Advokater & Jurister MED SVERIGES FRÄMSTA EXPERTER OCH FÖRELÄSARE Håll dig uppdaterad inom juridikens alla rättsområden BG Institute

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Föreläsare Patrik Olivecrona Lindahl Thorbjörn Wennerholm Lindahl Ann Theander Grant Thornton 2 Patrik Olivecrona

Läs mer

HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng

HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Handelshögskolans fakultetsnämnd Juridiska institutionen KURSPLAN HRX100 HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng Introduction course for lawyers

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015 Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015 20 21 oktober 2015 Hotell Linné Tisdag 20 oktober 10 10.30 Kaffe och registrering 10.30-12.30 Gemensam session 10.30-11.00

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar. Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting

Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar. Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting Agenda Åtgärder mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CFT) ökat fokus

Läs mer

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå.

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. WE ARE SPECIALIZED AND STAND OUT IN WHAT WE DO Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. Ingen kan vara specialist på allt, vi har valt att fokusera på det vi kan bäst - M&A (företag, fastigheter, finansiering),

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 maj 2012 Ö 1803-10 PARTER 1. Bandteknik i Jönköping Aktiebolags i likvidation konkursbo, 556283-9463 c/o advokat C G H Ombud: Jur.kand.

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet 2014, Grafisk profil Grand Hôtel 6 7 november 2014 PROGRAM 2014, Deltagarförteckning Grand Hôtel 6 7 november 2014 DELTAGARE 2014, Bordsplacering

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 2014-02-17 BESLUT Riksförbundet Bostadsrätterna FI Dnr 13-11935 Sverige Ekonomisk förening Delgivning nr 2 c/o advokaten Annika Andersson Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Klientpsykologi med psykologerna Tasha Landberg och Jens Näsström, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2011-03-22 Konfliktlösningsregeln - bakgrund Kommuner, landsting och staten

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Woman on the board. Styrelsens uppgifter och ansvar. Eva Hägg 1 december 2010

Woman on the board. Styrelsens uppgifter och ansvar. Eva Hägg 1 december 2010 Woman on the board Styrelsens uppgifter och ansvar Eva Hägg 1 december 2010 Aktiebolaget och dess bolagsorgan Aktieägare en eller flera Bolagsstämma Revisor Styrelse VD Bolaget / Verksamheten Styrelsens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 199-03 KLAGANDE Byggintressenter i Jönköping Aktiebolag Ställföreträdare: GB Ombud: advokaten SM MOTPART Bolagsverket,

Läs mer

EUROPARÄTTSPRAKTIKER

EUROPARÄTTSPRAKTIKER EUROPARÄTTSPRAKTIKER Advokatbyråer med Europarättskompetens Advokat Anders Aronsson AB Östra Storgatan 12 633 42 ESKILSTUNA Telefon: 016-13 27 10 Hemsida: Fax: 016-14 15 50 E-post: Inriktning: EG-rätt,

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1. FÖRENINGENS SYFTE Svenska föreningen för ADB och Juridik bildades 1981 och ändrade namn till ADBJ Svenska föreningen för IT och Juridik vid föreningsstämman 2005. Föreningen

Läs mer

ADVOKAT LOUISE D OLIWA

ADVOKAT LOUISE D OLIWA ADVOKAT LOUISE D OLIWA Innehavare av Advokatbyrån D Oliwa Författare,tillsammans med advokat Stefan Flemström, till Rätt arbetsrätt och Juridik för Småföretagare ADVOKATBYRÅN D OLIWA, TEL 08 650 45 10

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 Sammanfattning En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Arbetsdomstolen och var och en framställt yrkanden för egen del samt

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 juni 2013 KLAGANDE 1. Alvesta kommun 2. Lessebo kommun 3. Ljungby kommun 4. Markaryds kommun 5. Regionförbundet Södra Småland 6. Tingsryds

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 juni 2015 Emily Almhagen Östra avdelningen Emilie

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 Enligt 4 kap. 30 5 tredje meningen högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse före den 1 januari 2011 ska en tidsbegränsad anställning som lektor övergå i

Läs mer

Arbetsgivarverket 2007-03-12. LRA eller överklagande?

Arbetsgivarverket 2007-03-12. LRA eller överklagande? Arbetsgivarverket 2007-03-12 LRA eller överklagande? Innehåll 1. Allmänt om innehållet 3 2. Regler om överprövning 4 3. LRA eller överklagande 5 4. Förfarandet vid överprövning enligt LRA 6 5. Förfarandet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING 1 10 maj 2012 Fråga juristen om upphandling av vård och omsorg OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING Upphandla vård och omsorg, Stockholm den 10 maj 2012 Kristian Pedersen / Delägare / Advokat 21 september 2011

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman förord Arbetsdomstolen har en central roll när det gäller anställningsskyddet och har i sin praxis utvecklat flera viktiga principer. Domstolens domar innehåller ofta pedagogiska sammanfattningar av vad

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

Juristprogrammet 2015/2016

Juristprogrammet 2015/2016 Juristprogrammet 2015/2016 270 HP UPPSALA CAMPUS 100% Juristutbildningen i Uppsala bygger på metodträning, problemlösning och rättspolitik och har stora internationella inslag. Utbildningen förbereder

Läs mer

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele PRESSMEDDELANDE 14 juni 2011 Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele Stockholm, 14 juni 2011 - Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( börsen ) har funnit att bolaget

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 oktober 2005 Ö 4968-04 KLAGANDE Fila Sport S.p.A. Viale Cesare Battisti 26 13900 Biella Italien Ombud: Advokat SB MOTPART Maersk Sverige

Läs mer

Skiljemannautbildningen 2013-2014

Skiljemannautbildningen 2013-2014 Skiljemannautbildningen 2013-2014 -VI UPPREPAR SUCCÉERNA FRÅN 2006, 2008 OCH 2010 Skiljemannautbildningen 2013-2014 Swedish Arbitration Association (SAA) anordnar på nytt, i samarbete med Stockholms Handelskammares

Läs mer

Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger?

Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger? Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger? Officialprövningeni immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål Seminarium arrangerat av Svenska Föreningen för Immaterialrätt

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå Mikael Ekström Kristianstad Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

AoM Consult AB Din utbildningskonsult

AoM Consult AB Din utbildningskonsult AoM Consult AB Din utbildningskonsult Vårdnadstvister En kurs som handlar om tvister om vårdnad, boende och umgänge. 14-19 april 2016 Casablanca-Marocko Kurs: Vårdnadstvister Vårdnadstvisterna ökar, är

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 Sammanfattning En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens ogiltighetsregler. Fråga om interimistiskt förordnande enligt 35 andra

Läs mer

Eric Ericsson ADVOKAT

Eric Ericsson ADVOKAT TEL 070-678 57 82 E-POST eric@ericericsson.se Peab AB Karin Malmgren Margretetorpsvägen 84 260 92 Förslöv Uteslutning av anbudsgivare enligt LOU Undertecknad har fått i uppdrag av Peab AB, genom chefsjuristen

Läs mer

Helhetslösning vid Ägarförändring

Helhetslösning vid Ägarförändring Helhetslösning vid Ägarförändring Ägarskiftesgruppen Är det dags att planera inför en framtida generationsväxling? Vi är med dig under hela ägarskiftesprocessen! Några av Sveriges ledande aktörer inom

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 präglades åter av den höga uppköpsaktiviteten i näringslivet men nämnden gjorde också uttalanden i andra ämnen. Knappt

Läs mer

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg 2 till erbjudandehandlingen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 T 2955-08 KLAGANDE 1. ALL 2. HL 3. EL 4. ML Ombud för 1-4: Advokat BS MOTPART Nora kommun, 212000-2007 Tingshuset 713 80 Nora

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

Informationssäkerhet och författningskrav i verksamheter

Informationssäkerhet och författningskrav i verksamheter En konsults perspektiv på Informationssäkerhet och författningskrav i verksamheter Dr Fredrik Björck e Stockholm 08 Legal Conference Agenda I. Bakgrund och verksamhet II. Författningskrav som drivkraft

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA Vad är tillsynskompetens? Grunden är offentlighet/sekretess, förvaltningslagen, statstjänstemannarollen. Tillsynskompetens är en expertis i sig. Att vara trygg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@jus.umu.se www.umu.se Dnr 512-2996-07 Datum 2010-03-10 Sid 1 (8) Juristprogrammet

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/191/514 KURSPLAN. Europarättslig reglering. European Law Regulation. Ekonomihögskolans styrelse. i rättsvetenskap.

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/191/514 KURSPLAN. Europarättslig reglering. European Law Regulation. Ekonomihögskolans styrelse. i rättsvetenskap. Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/191/514 KURSPLAN Europarättslig reglering European Law Regulation Kurskod RV3032 Beslutsdatum 2008-06-04 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller från 2008-07-01

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2014-01-23

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2014-01-23 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2014-01-23 Föreläsare Ashley Tott Styrelseakademien Satish Sen Kaleidoscope Annica Ullsten Advokatfirman Abersten Maria

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 december 2010 Ö 5591-09 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud: Chefsjurist R S MOTPART

Läs mer

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Saab Aktiebolag onsdagen den 17 april 2013 i Stockholm 1 Stämman öppnades av advokat Sven Unger på uppdrag av styrelsen. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och

Läs mer

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete.

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete. AFFÄRSJURIDIK Ramberg advokater ARBETAR MED affärsjuridik. Vi är en partner med fokus på nytta och mervärde. Vi fångar upp våra klienters utmaningar och levererar legal spetskompetens och rådgivning.

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 328 (NJA 2012:32)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 328 (NJA 2012:32) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 328 (NJA 2012:32) Målnummer: B1803-10 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2012-05-14 Rubrik: En av ett aktiebolags styrelse utfärdad fullmakt att företräda

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1831-2014 Socialnämnden Luleå kommun Box 212 971 85 Luleå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datainspektionens

Läs mer