Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet/Apotekarprogrammet Block 3: Integrativ Biomedicin med Läkemedelsinriktning TENTAMENSSKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet/Apotekarprogrammet Block 3: Integrativ Biomedicin med Läkemedelsinriktning TENTAMENSSKRIVNING"

Transkript

1 1 Kodnr... Namn...Födelsenummer... Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet/Apotekarprogrammet Block 3: Integrativ Biomedicin med Läkemedelsinriktning TENTAMENSSKRIVNING DELKURS 3: AUTONOMA NERVSYSTEMET, CIRKULATIONSSYSTEMET, URINVÄGARNA OCH RESPIRATIONSSYSTEMET (10 P) TENTAMEN I: Fredag 4 juni 2004, kl Lokal: Viktoriasalen Tentamen består av 3 delar (Histologi, Fysiologi och Farmakologi) omfattande totalt 35 frågor. Skriv ditt kodnummer överst på varje blad. Sammanlagd maxpoäng är 70 poäng. Gränser för GK är ca. 65%, och för VGK ca. 85% av maxpoängen. OBS! Glöm inte att fylla i den interaktiva anonyma elektroniska enkäten från Underlag! Tenta-resultaten kommer att finnas på hemsidan. Lycka till!

2 2 ANS Anatomi MN 1. Vilka kranialnerver förmedlar parasympatikus förutom n. vagus? Vilka är målorganen som regleras av dessa kranialnerver? (2 p) ANS fysiologi DD 2. Förklara kontraktionsprocessen i den glatta muskelcellen. (2 p) 3. Förklara mekanismen för frisättningen av binjuremärghormon till blodet. (2 p) Hjärt Kärl morfologi MN 4. På vilket sätt förhindrar segelklaffarna backflöde av blod under systole? Kan klaffläckage uppstå utan att klaffens segel är skadade? (2 p) 5. Beskriv kortfattat mekanismen för lymfdränage samt de större lymfkärlens dränagevägar. (2 p) Hjärt/Kär/ histologi AP 6. Beskriv hjärtmuskulaturens uppbyggnad histologiskt. (2 p) Hjärt/Kärl/histopatologi CÖ 7. Beskriv förloppet vid en hjärtmuskelinfarkt (där patienten överlever!) ur morfologisk (histopatologisk) synvinkel. (2 p) Hjärt fysiologi HS 8. Vad menas med begreppen preload och afterload. I vilka situationer ses en ökning av preload respektive afterload? (2 p) 9. Ange två joner som är mycket viktiga för hjärtats arbete. Varför är just dessa joner så viktiga? (2 p)

3 3 Hjärt fysiologi HS 10. Vad är det man mäter med EKG? Vilka delar av hjärtat "ser" man bäst med bröstrespektive extremitetsavledningarna? (2 p) Hjärt/kärl patofysiologi LMG 11. Nämn minst tre väldokumenterade riskfaktorer till åderförkalkning. (2 p) Cirkulations fysiologi OL 12. Redogör för den nervösa kontrollen av de prekapillära resistenskärlen. (2 p) 13. Hur påverkas cirkulationsapparaten av en avlastning av baroreceptorerna? (2 p) Njure/urinvägar histologi ST 14. Beskriv uppbyggnaden av de olika lagren i den glomerulära filtrationsbarriären, samt ange på vilka sätt de selekterar för vad som ska tillåtas passera genom barriären. (2 p) Njurfysiologi JN 15. Vad sker med den tubulära vätskan (urinen) i den nedåtgående delen av Henles loop? Vad sker i den uppåtstigande delen? Orsak till skillnaden? (2 p) Njurfysiologi/patofys GG 16. Ange två stimuli som ökar renin-frisättningen från njurens juxtaglomerulära celler. (2 p) 17. Serum/plasma koncentrationen av kreatinin analyseras regelmässigt för att uppskatta GFR. Ange två nackdelar med metoden. (2 p) Andningsvägmorfologi HF 18. Beskriv vilka huvudsakliga rörelser som sker i thoraxskelettet under lugn andning samt vilka muskler som är involverade. (2 p)

4 4 Andningsvägar histologi AP 19. Beskriv tracheas histologiska uppbyggnad. (2 p) Histopat/andningsvägar CÖ 20. Hur ser bronkialastma ut makro- och mikroskopiskt för morfologen? (2 p) Respirationsfysiologi L-G P 21. Vilken del av lungorna har den lägsta perfusionen när man står upp? Varför? (2 p) Respirationsfysiologi BG 22. Vad är det som gör att vi andas mer när vi kommer upp på hög höjd, och varför tar det tid innan denna ökade andning slår igenom fullt ut? (2 p) Integration TJ Du möter en patient som under många år rökt men som slutat för ca två år sedan. Han klagar på andfåddhet och trötthet. Vid undersökning så finner du bl.a. leverförstoring och högt blodvärde. Din preliminära diagnos är kronisk obstruktiv lungsjukdom. Redogör kortfattat för: (5 p) a) Vilka morfologiska förändringar återfinns i lungan hos patienten? b) Hur kan man förklara leverförstoringen? c) Vad är orsaken till det höga blodvärdet? d) Det visar sig att patienten också har ett obehandlat högt blodtryck sedan flera år. Vilka överväganden gör du när du vill sätta in farmakologisk behandling av det förhöjda blodtrycket? Farmakologi GT 26. Läkemedel för antihypertensiv behandling kan hämtas ur de båda läkemedelskategorierna a1-adrenerga antagonister och a2-adrenerga agonister. Förklara hur den senare gruppens läkemedel kan ha en blodtryckssänkande effekt i det perifera nervsystemet. (2 p)

5 5 27. Beskriv om och varför man önskar/ej önskar förskriva en oselektiv muskarinerg antagonist till en astmatiker. (2 p) DG 28. Ge exempel på två reglermekanismer som styr koagualationssystemet och vad de gör! (2 p) LS 29. Ange översiktligt den farmakologiska verkningsmekanismen för organiska nitrater som används vid behandlingen av angina pectoris. (2 p) GT 30. Vilka tre läkemedelsgrupper utgör grundterapin vid kronisk hjärtsvikt. Ange även vilken effekt respektive grupp medför (3 p) 31. Vilken är verkningsmekanismerna för digitalispreparat och varför är medlen potentiellt farliga? (2 p) KA 32. Blodtrycket styrs av två faktorer. Vilka? Nämn två läkemedel som sänker blodtrycket genom varsin faktor. (2 p) 33. Nämn två blodtryckssänkande preparat som är lämpliga att kombinera och två som är mindre lämpliga. Vad kan man vinna på att kombinera olika läkemedel? (2 p) AE 34. Förklara varför natriumkromoglikat (Lomudal ) kan användas vid allergiskt utlösta astmabesvär medan traditionella antihistaminer fungerar dåligt vid detta tillstånd. (2 p) LM 35. Dålig compliance (följsamhet till läkarordinationen) är ett problem vid astmabehandling. a) Vad tror du att detta beror på? (1 p) b) Ge ett exempel på vad man kan göra för att öka compliance. (1 p)

T E N T A M E N S S K R I V N I N G

T E N T A M E N S S K R I V N I N G Apotekarprogrammet (MAPTY / F2 APO), T5-6 Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi FSL 561, HT 2011 T E N T A M E N S S K R I V N I N G Tisdag 14 februari 2012, kl 08.00-14.00 Lokal: Universitetets

Läs mer

Till dig som har hjärtsvikt

Till dig som har hjärtsvikt Till dig som har hjärtsvikt Version 1 Hjärtsvikt Hjärtsvikt är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. I Sverige beräknas ca 200 000 vara drabbade och antalet som insjuknade ökar när befolkningen blir äldre.

Läs mer

Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p)

Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p) ORD. TENTAMEN Den friska människan 2, 2011-06-01 Sida 1 (22) Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p) 1. (a) En av hudens funktioner är att medverka till kroppens skydd mot infektioner. Beskriv hur detta skydd

Läs mer

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Bengt, 59 år Det är 5 år sedan min företagsläkare upptäckte mitt fl immer vid en vanlig rutinundersökning.

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Skriftligt omprov för termin 3, ht10 Läkarprogrammet 10 februari 2011 kl 08.00-13.00

Skriftligt omprov för termin 3, ht10 Läkarprogrammet 10 februari 2011 kl 08.00-13.00 8LAG20 SLP3 Aid nr Skriftligt omprov för termin 3, ht10 Läkarprogrammet 10 februari 2011 kl 08.00-13.00 Examinator Anders Ljungman, tfn 010-103 14 81 Utbildningsadministratör Lotta Berglund, tfn 010-103

Läs mer

Information till patienter och anhöriga. att leva med hjärtsvikt

Information till patienter och anhöriga. att leva med hjärtsvikt 80 80 80 80 80 80 80 80 Information till patienter och anhöriga att leva med hjärtsvikt 80 80 80 2 att leva med hjärtsvikt Innehållsförteckning Vad är hjärtsvikt? 6 Hjärtats uppbyggnad 7 Blodcirkulationen

Läs mer

Att leva med pulmonell hypertension

Att leva med pulmonell hypertension Att leva med pulmonell hypertension Personliga berättelser Inledning Att få diagnosen pulmonell hypertension blir för många en chock och det är viktigt att få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Tillgång

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

Svenska för dig Läs & diskutera!

Svenska för dig Läs & diskutera! Svenska för dig Läs & diskutera! Med Lgr 11 som utgångspunkt har denna nya spännande serie vuxit fram. Delarna fokuserar på olika moment i svenskämnet för att tillsammans täcka in det centrala innehållet

Läs mer

Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p)

Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p) Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p) Svar på fråga 1-4 läggs i separat mapp 1. a) Vilken är den vanligaste orsaken/patogenesen till gastropares? (1 p) b) Vad kännetecknar och vilken symtomatologi

Läs mer

Influensa 080312 Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN

Influensa 080312 Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN EXAMENSARBETE AV EVELINA OSKARSSON Studerande på Akupunkturakademin Sida 1 Inledning Varje år drabbas många av den så kallade influensan.

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Choice 2014. Insamlingsstiftelsen Choice Artillerigatan 6 114 51 Stockholm

Insamlingsstiftelsen Choice 2014. Insamlingsstiftelsen Choice Artillerigatan 6 114 51 Stockholm Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell, politiskt- och religiöst obunden organisation som grundades i januari 2010. Stiftelsens vision är ett samhälle där alla ungdomar har en god hälsa och en bra start

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

OBS! Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper.

OBS! Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper. Tentamen Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära 15 hp, del 2 Kurskod: MC2014 Kursansvarig: Olle Henriksson Datum: 2012-01-12 Skrivtid: 300 min Totalpoäng: 98 poäng Poängfördelning: Farmakologi

Läs mer

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Astma En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar i

Läs mer

Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12. Lärare: Jan Greve. Tillåtna hjälpmedel: Inga

Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12. Lärare: Jan Greve. Tillåtna hjälpmedel: Inga Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12 Lärare: Jan Greve Tillåtna hjälpmedel: Inga Skrivningen omfattar sex sidor (inklusive försättsblad) och den är uppdelad i tre avsnitt

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva friheten med att cykla igen Det började när jag skulle gå i pension.

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Reviderad September 2009 Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Utarbetad i samarbete

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

Sömnapné. En skrift om andningsuppehåll i sömnen

Sömnapné. En skrift om andningsuppehåll i sömnen Sömnapné En skrift om andningsuppehåll i sömnen Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag arbetar vi för att besegra hjärt- och lungsjukdom. Vi samlar in och fördelar pengar till

Läs mer