Motiverande Samtal - MI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motiverande Samtal - MI"

Transkript

1 Motiverande Samtal - MI Odontologiska fakulteten Malmö högskola 2012 Björn Axtelius*, Dan Ericson**, Sven Persson*** Prof vid Malmö högskola: *Samhällsodontologi, **Kariologi, ***Pedagogik

2 Lärandemål tandläkarutbildningen Kunskap och förståelse visa fördjupad kunskap om och förståelse för sambandet mellan patientens orala hälsotillstånd och hans eller hennes allmänna hälsotillstånd och medicinska tillstånd samt andra bakomliggande faktorer Färdighet och förmåga visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete inom tandvården för såväl individer som grupper av patienter Värdering och förhållningssätt visa självkännedom och empatisk förmåga visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om och respektera patientens behov

3 Kurs 9 Kurs 10 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 1 Kurs 2 Vetenskaplighet Basbiologi Medicin BetSam Skapat av Julia Davies/Pia Lindberg VT 2005

4 Patient Student Lärare Första året Reflekterande lärare 2 Träning i kommunikation, etiskt förhållningssätt 3 1 Induktion av och stöd för studentens personliga utveckling och ansvarstagande för livslångt lärande 4 Kunskap om socioekonomiska ramar i kliniksituationen, epidemiologi, statistik, författningskunskap, vårdorganisation Personlighetspsykologi hälsopsykologi omvårdnadsarbete Sista året Studenter som reflekterande kliniker

5 Compliance-begreppets historiska utveckling Compliance Kooperation Health Literacy (Surgeon General Report 2000) Sundhetspedagogik Sundhetsupplysning (Lars Iversen Odontologi 2000)

6 Categories in the cognitive domain of Bloom's Taxonomy (Anderson & Krathwohl, 2001) K10 K2 Enhancement of knowledge

7 Omfattning Kursen omfattar föreläsning, praktisk övning och klinisk träning av metodkunskap för MI inom följande moment i samtalssituationen, fördelade över kurserna 4 och 5: Kontraktfasen Kartläggningsfasen Diskussion-/Bearbetningsfasen Förändringsstrategier och uppföljningsfasen

8 Flödesschema Kontraktsfasen Kartläggningsfasen Diskussionsfasen/Förändringsfasen K4 4 veckor K5 hela terminen Samtyckes formulär patient och student Enkäter student och patient, loggbok Föreläsning Övning med rollspel Diskussion Återkoppling från klinik Föreläsning Övning med rollspel Diskussion Återkoppling från klinik Föreläsning Övning med rollspel Diskussion Enkäter och loggböcker in Återkoppling från klinik och enkäter/loggbok Föreläsning Diskussion

9 En modell för effektiv individuell rådgivning enl. Arborelius. Bearbeta Förändra Diskutera Avbryt Kartlägga Kontrakt Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5

10 Key tasks in consultations about behavior change (Mason & Butler. Health behavior change Arborelius) Multiple behaviors Explore importance Diskussion Establish rapport Set agenda Single behavior Assess importance and confidence Summarize and ask Where does this leave you know? Kontrakt Kartlägg Build confidence Förändring

11 Intervju- processen Kontrakt Kartlägg Klang Söderkvist: Bedömning Pat ändrar inte sina vanor Diskutera Bearbeta Planera Diagnos Vidmakthålla förändring Feedback via samtal och biol markörer. Planera för Åter.fall Uppföljning Genomföra

12 Utvärdering Self-efficacy (Poirier mfl 2004): före-efter mätning av studenters egenskattning av förmåga att föra MI samtal Humanismskalan (Hauck mfl 1990): före-efter mätning av patienters skattning av studenters grad av humanism i omvårdnadsarbete Session Rating Scale: före-efter mätning av patienters tillfredsställelse med det kliniska mötet Kvalitativ utvärdering av studenternas reflektion om sitt lärande, från loggböcker

13 Utvärdering av self-efficacy 1. Hur säker tycker du att du är på att presentera dig själv inför en ny patient? 2. Hur säker tycker du att du är på i dina mellanmänskliga kompetenser såsom ögonkontakt, använda öppna frågor och att använda tystnad i intervjusituation med patient? 3. Hur säker tycker du att du är på att uttrycka empati och att reflektera en patients känslor i intervjusituationen? 4. Hur säker tycker du att du är på att bedöma en patients förmåga och beredskap till att förändra sitt beteende? 5. Hur säker tycker du att du är på att hjälpa och samarbeta med en patient för att denna ska kunna förändra sitt beteende? 6. Hur säker tycker du att du är på att hjälpa och samarbeta med en patient för att denna ska kunna sluta röka? 7. Hur säker tycker du att du är på att hjälpa och samarbeta med en patient för att denna ska kunna förbättra sin munhälsovård? (mod. efter Poirier mfl. Teaching motivational interviewing to first-year medical students to improve counseling skills in health behavior change. Mayo Clin Proc 2004;79: ). Varje påstående graderas 1-5 och jämförs i före-efter mätning.

14 6,0 5,0 Totalsumma medelvärde/student fråga 1-7 (n=47) 6 5 Fråga 1. Presentation av sig själv, värde/student. 4,0 4 3,0 Serie1 3 Serie1 2,0 2 1,0 0,0 Medel 3,48 Std 0, Medel 4,3 Std 0, Fråga 2. Mellanmänskliga kontakter, värde/student. 6 5 Fråga 3. Empati och spegling av känslor, värde/student Serie1 3 Serie Medel 3,6 Std 0, Medel 4,0 Std 0,

15 6 5 Fråga 4. Bedöma patients förändringsbenägenhet, värde/student. 6 5 Fråga 5. Samarbeta med patient, värde/student Serie1 3 Serie Medel 3,2 Std 0, Medel 3,3 Std 1, Fråga 6. Hjälpa patienten sluta röka, värde/student. 6 Fråga 7. Hjälpa patienten förbättra sin munhälsovård, värde/student Serie1 3 Serie Medel 2,3 Std 1, Medel 3,7 Std 0,

16 Hur man uppfattar de som arbetar i tandvården kan påverka hur nöjd man är med det utförda arbetet. Nedan följer några påståenden om detta. Kryssa i den ruta som bäst stämmer med din uppfattning. Varje påstående graderas 1-5 och jämförs i före-efter mätning (Humanism-skalan, mod efter Hauck mfl 1990). 13a. Min tandläkare /hygienist intresserar sig för mig som person. b. Även när jag har små problem bryr sig min tandläkare / hygienist om dem. Instämmer inte alls Instämmer Instämmer delvis inte Osäker delvis Instämmer helt apple apple apple apple apple apple apple apple apple apple c. Jag har förtroende för min apple apple apple apple apple tandläkares /hygienist beslut. d. Min tandläkare /hygienist apple apple apple apple apple respekterar mina uppfattningar. e. Jag kan tala med min tandläkare /hygienist om något apple apple apple apple apple besvärar mig. f. Min tandläkare /hygienist apple apple apple apple apple intresse rar sig för mitt liv. g. Min tandläkare /hygienist är lätt att tala med. apple apple apple apple apple h. Min tandläkare /hygienist apple apple apple apple apple verkar förstå hur det känns när jag berättar om ett problem.

17 5,05 Humanismskalan, medelpoäng/fråga, n=26 5,00 4,95 4,90 Serie1 4,85 4,80 4,75 4, (n = 19)

18 45 Humanismskalan totalpoäng/student, n=26 (n=25) Summa

19 Session Rating Scale Var vänlig och skatta dagens samtal! 1. Relation: Huruvida jag känner mig lyssnad på 1 2. Mål och Ämnen: Huruvida vi arbetade med eller pratade om det som jag ville 3. Sätt att arbeta eller Metod: Huruvida studentens sätt att arbeta passar mig 4. Allmänt: Huruvida dagens samtal var rätt för mig (modifierat efter Miller, Duncan & Johnsson. Sessions Rating Scale, Varje påstående graderas 1-10 och jämförs i före-efter mätning.)

20 9,80 Session Rating Scale, medelpoäng/fråga, n = 28 9,75 9,70 9,65 9,60 9,55 Serie1 9,50 9,45 9,40 9,

21 Session Rating Scale, totalpoäng/student, n=

22

23 Syftet med samtal för förändring av levnadsvanor: Att underlätta för patienten att ta ställning till sina levnadsvanor

24 Tips! Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttidsterapi: Föreningen är tänkt att fungera dels som ett svenskt forum för samverkan, utveckling och möten mellan människor intresserade av lösningsfokus i olika sammanhang och dels som en tydlig samverkanspart, en remissinstans i aktuella frågeställningar. Håller kursen och konferenser i hela Sverige. Medlemskap utan kostnad.

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Parlör. Hälsokommunikation. Karin Sjögren. Den som har skon på vet var den klämmer - patienten är experten på sitt liv

Parlör. Hälsokommunikation. Karin Sjögren. Den som har skon på vet var den klämmer - patienten är experten på sitt liv 1 Parlör Hälsokommunikation Karin Sjögren Den som har skon på vet var den klämmer - patienten är experten på sitt liv Empati - en önskan om att försöka se ditt problem ur ditt perspektiv Nyfikenhet och

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten FoU-Centrum Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten Författare: Anna Elvenger och Eva Degerheim Frykstad Primärvården Eskilstuna Rapport nr 5:2007

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Viktiga Personer I mitt Liv (VIPIL)

Viktiga Personer I mitt Liv (VIPIL) Viktiga Personer I mitt Liv (VIPIL) Detta frågeformulär handlar om dina relationer till viktiga personer i ditt liv: din mamma, din pappa och dina nära vänner. Var vänlig och läs instruktionerna till varje

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH Örebro universitet Institutionen för Vårdvetenskap och Omsorg Uppsats 10p inom Omvårdnad, nivå 61-80p D-kurs vt 2004 ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Katalog 2014/2015 Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Innehållsförteckning Välkommen! 3 Kommunikativt ledarskap 4 Effektiv Kommunikation 5 Konflikthantering

Läs mer

Matematik sommarskola

Matematik sommarskola Matematik sommarskola Metodkategori 4. Individuellt anpassat stöd/utbildning Problemet: Elever från grundskolan saknar i högre grad betyg i matematik än i andra kärnämnen. Detta leder till att de ej är

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Pedagogikens roll inom tandvården

Pedagogikens roll inom tandvården Kurs: PED K01 Kandidatuppsats, 15 hp Datum: 2008-01-10 Pedagogiska institutionen Box 199, 221 00 Lund Pedagogikens roll inom tandvården En uppsats om den edukativa processen i mötet med patienten Safeta

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Undersköterskans patientundervisning inom diabetesvård

Undersköterskans patientundervisning inom diabetesvård Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Undersköterskans patientundervisning inom diabetesvård informera, instruera, handleda, dokumentera Examensarbete,

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR Stöd vid rådgivning om levnadsvanor Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:14 På uppdrag av Stockholms läns landsting På uppdrag av Stockholms läns landsting 1 Motiverande

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer