Nr 4, september Vd-ordet. Innehåll. Redaktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 4, september 2014. Vd-ordet. Innehåll. Redaktion"

Transkript

1 Nr 4, september 2014 Vd-ordet Nu är vi i föreningen igång för fullt igen och har laddat om för höstens arbete. Det gäller förstås inte politikerkontakter där vi avvaktar utvecklingen efter helgens val. Även politikerna låter oss vänta med besked i för oss viktiga frågor såsom tillsättande av utredare i ny premiepensionsutredning och utredare i ny fondutredning för implementering av UCITS V. Finansdepartementet har dock bett oss om en lista över andra fondfrågor som också skulle kunna tas om hand av fondutredningen. Det är med spänning som vi ser fram emot att ta del av utredningsdirektiv för att se vad av detta som kommer med. Nysparandet i fonder är rekordhögt. Över 100 miljarder kronor i nysparande netto under årets första åtta månader. Institutionella kunder väljer främst obligationsfonder och privatpersoner väljer i första hand blandfonder för sitt nysparande. Däremot är det svag efterfrågan på aktiefonder och det är ju också mycket oro i världen. Vi har skickat in föreningens remissyttrande över konsumentskydd vid försäkringsförmedling, som bland annat handlar om provisioner vid rådgivning. Något totalt förbud talas det inte längre om. Den större värdepappersmarknadsutredningen har fått förlängt till och med januari Vi får hoppas att det blir ett sansat förslag från denna utredning och att konkurrensen värnas för konsumenternas skull och att det inte försvåras för småsparare att få rådgivning. Pensionsmyndigheten har kommit med förslag till ett tak för avgifter inom ramen för rabattsystemet i premiepensionssystemet. Taket är satt till 2 procent i bruttoavgift för alla fonder utom för räntefonder, där taket är satt till 1 procent. Alla fondbolag som finns med i premiepensionssystemet har fått förslag till ändrat avtal på remiss och även föreningen kommer att yttra sig. Föreningen har tidigare framfört önskemål om ett differentierat tak för olika fondtyper, men det är inte säkert att en sådan modell skulle ha inneburit ett högre tak för något alternativ. Syftet med taket är att komma tillrätta med mycket höga bruttoavgifter som har införts under senare år för nya fonder i systemet. Tyvärr påverkas även fonder som inte kännetecknats av problem för spararna av taket, såsom många Innehåll Vd-ordet 1 Rapport från styrelsemöte 3 Föreningsnytt och notiser 4 Statistik och analys 5 Juridik 6 Konsumentfrågor 10 Pension 11 Övrigt 11 Rapport från arbetsgrupper 13 Fondbolagens förening i media 14 Redaktion Redaktörer Åsa Drakenberg Pia Nilsson Juridik, internationellt Helene Wall Lena Falk Ekonomi, statistik Fredrik Pettersson Fredrik Hård af Segerstad Övrigt Hanna Helgesson Jenny Grip Irene Rikkinen STUREPLAN 6, SE STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0) , FONDBOLAGEN.SE

2 tillväxtmarknadsfonder och fonder med prestationsbaserade avgifter. De flesta fonder påverkas dock inte alls och i genomsnitt påverkas rabatten endast marginellt. Nettoavgiften beräknas sänkas från 0,31 till 0,29 procent. Glädjande är att antalet besökare på Fondkollen-sajten nu har passerat och bara den senaste månaden hade sajten över besök. Fondkollen-appen är också uppdaterad. För premiepensionsfonder finns nu uppgifter om avkastning de senaste fem åren med hänsyn tagen till rabatter. Vi kommer att jobba för att ännu fler ska hitta till Fondkollen och vi kommer att fylla på med nya intressanta uppgifter för alla som är intresserade av fonder. Inte minst är verktyget Kolla fonden av stort värde för alla som vill se hur deras fonder står sig i förhållande till andra jämförbara fonder. Det kan inte bli enklare än att bara skriva in namnet och få upp rätt jämförelse. Värdeökningen efter att avgifter dragits bort är den viktigaste uppgiften för spararna. För väldigt många som har ont om tid och intresse räcker det bra att kolla upp sina fonder med Kolla fonden. Alla vill inte vid val av fonder behöva ta ställning till graden av fonders aktivitet, men vi är beredda på att också denna diskussion kommer att fortsätta. Och när det gäller konsumentvänlig information så kan vi alltid bli bättre. Vi ser fram emot en spännande höst i föreningen! Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening 2, FONDBLADET NR 4, september 2014

3 Rapport från styrelsemöte På styrelsemötet den 3 september avhandlades bland annat följande frågor. Beslutades att bevilja ISEC Services AB ordinarie medlemskap och Apriori Advokatbyrå AB associerat medlemskap i föreningen. Beslutades att höja den avgift som Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF, har möjlighet att ålägga från till kronor. Vidare diskuterades bland annat utvärdering av Åre kapitalmarknadsdagar, remissyttrande om stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling, kommande vdrekrytering samt Efamas riktlinjer om avkastningsrelaterade avgifter. 3, FONDBLADET NR 4, september 2014

4 Föreningsnytt och notiser ISEC Services ny medlem i föreningen Fondbolagens förening har glädjen att välkomna ISEC Services som ny ordinarie medlem i Fondbolagens förening. ISEC Services har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt LVF och LAIF och har bland annat avsikten att lansera det första svenska så kallade fondhotellet. Apriori Advokatbyrå ny associerad medlem Fondbladet bad Apriori Advokatbyrås Caroline Mitteregger berätta om bolaget och vad man förväntar sig av medlemskapet i föreningen. På fotot syns från vänster Cecilia Wennerholm, Marie Friman och Caroline Mitteregger. Apriori Advokatbyrå är specialiserat på rådgivning till finansiella företag. Vi har erfarenhet från tillsynssidan och har även arbetat operativt på sådana bolag som i dag är våra klienter. Det gör att vi snabbt förstår klienternas verksamhet och vilka behov som finns. Apriori utgör compliance-funktion för ett antal fondbolag, bistår bolag i tillståndsprocesser och har tät kontakt med Finansinspektionen. Apriori är också rådgivare i bolagsjuridiska och avtalsrättsliga frågor. Vi hjälper även till att tolka och implementera nya regelverk såsom AIFM, EMIR, MAD och MiFID II/MiFIR, IMD II, PRIIPS och UCITS V. Med ett stort antal fondbolag/aif-förvaltare som klienter är det naturligt för Apriori att bli medlem i Fondbolagens förening. Vi uppskattar regelverksdiskussionerna och föreningens stöd ifråga om omvärldsbevakningen. Ny vd för Danske Capital Pehr-Olof Malmström har tagit över som vd för Danske Capital efter André Vatsgar, som gått vidare som ansvarig för finansiella institutioner på Swedbank Norge. Pehr- Olof Malmström har jobbat på Danske Capital sedan 2010 och närmast som vice vd och tillförordnad vd. Föreningens Fondkollen-ambassadör byter namn Jenny Hansson, som många av er läsare möter i olika Fondkollen-sammanhang, Fonddagen och andra spännande projekt, har gift sig och heter nu Grip i efternamn. Grattis Jenny Grip! 4, FONDBLADET NR 4, september 2014

5 Statistik och analys Över 100 miljarder till fonder hittills i år Även i augusti var intresset för fonder fortsatt stort hos de svenska fondspararna. Totalt nysparades 7,1 miljarder kronor under månaden. Störst var nettoinsättningarna i obligationsfonder och blandfonder. Hittills i år har hela 103 miljarder kronor nettosparats i fonder. Den samlade fondförmögenheten ökade med närmare 30 miljarder i augusti och uppgick vid slutet av månaden till den nya högstanivån miljarder. Fondsparandets fördelning: Halvårsrapport 2014 Under det första halvåret i år köpte hushållen fonder främst via investeringssparkonto (ISK), 24 miljarder kronor, och via fondförsäkring, 12 miljarder kronor. Även företagens fondsparande var högt under första halvåret och uppgick till 20 miljarder kronor. 5, FONDBLADET NR 4, september 2014

6 Juridik Nya regler för värdepappersfonder Ett nytt EU-direktiv om värdepappersfonder (inom EU benämnda UCITS) har beslutats och publicerats den 28 augusti Direktivet ändrar 2009 års UCITS IV-direktiv och kallas därför UCITS V. Det innehåller regler om förvaringsinstitut för värdepappersfonder samt om ersättningspolicy och sanktioner för fondbolag. Reglerna om förvaringsinstitut och ersättningspolicy motsvarar i huvudsak de som redan gäller för förvaltare av alternativa investeringsfonder. För ett förvaringsinstitut finns dock ingen möjlighet att genom avtal begränsa sitt ansvar när förvaringen av fondens tillgångar delegeras. De nya sanktionsreglerna innebär bland annat att det införs möjlighet att besluta om sanktionsavgift mot fysiska personer i fondbolagets ledning på fem miljoner euro. Reglerna ska börja tillämpas den 18 mars Enligt uppgift från Finansdepartementet kommer en utredning att tillsättas för att föreslå hur direktivet ska genomföras i svensk rätt. Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Fondbolagens förening ser positivt på regeringens initiativ att försöka skapa likvärdiga regler för rådgivning på alla delar av finansmarknaden. Därför är det av stor vikt att reglerna för försäkringsförmedlare återspeglar de regler som samtidigt håller på att införas för värdepappersföretag genom EU-direktivet MiFID II. Förslaget till stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling är ett bra steg i rätt riktning men när det gäller provisionerna behöver reglerna överensstämma med MiFID II menar föreningen. I en departementspromemoria, som regeringen presenterade före sommaren, föreslås att provisioner inte ska få tas emot av försäkringsförmedlare om provisionen kan påverka kundens intressen negativt. Finansinspektionen ges öppet mandat att närmare reglera vad som krävs för att regeln ska uppfyllas. Det förbud att ta emot provisioner för oberoende rådgivare som finns i MiFID II saknas helt. Samtliga föreningens remissyttranden finns alltid här: Juridik/Remissyttran den Föreningen menar att det är nödvändigt att bolag som erbjuder samma tjänster lyder under samma reglering. Exempelvis vore det orimligt om en försäkringsförmedlare fick kalla sig oberoende och samtidigt ta emot provisioner medan ett värdepappersbolag inte fick göra det. Föreningen har även invänt mot det breda mandat som lämnas till Finansinspektionen. Frågan om provisionsförbud kan få stora konsekvenser för konkurrensen på marknaden och det måste tydliggöras att inspektionen måste ta hänsyn till sådana aspekter vid utformningen av sina föreskrifter. 6, FONDBLADET NR 4, september 2014

7 Föreningen ger synpunkter på MiFID II och MiFIR till Esma Under sommaren besvarade föreningen Esmas konsultation om MiFID II och MiFIR. Konsultationen avsåg de förslag till regler som Esma ska ta fram på nivå två som ska slås fast av EU-kommissionen och som anger detaljerna kring regleringen i MiFID och MiFIR. Flera svåra frågor behandlas i konsultationen, såsom hur kostnader ska redovisas, vilka provisioner som ska få tas emot och huruvida specialfonder ska betraktas som komplexa finansiella instrument. Föreningen har inte besvarat konsultationens alla 245 frågor, utan valt ut dem som är av störst betydelse för fondbranschen. Bland annat har Esma lämnat förslag när det gäller hur MiFID II-kravet ska tolkas om att provisioner måste höja kvaliteten på tjänsten till kunden. Esma framhåller att provisioner såsom distributionsersättning kan höja kvaliteten på en tjänst eftersom kunderna får del av ett större utbud, men skriver samtidigt att provisionerna inte får användas för att betala för verksamheten. Föreningen har invänt att Esmas tolkning är motsägelsefull och måste förtydligas. Esma har vidare föreslagit att transaktionskostnader ska inkluderas bland de kostnader som ska redovisas till kund. Esma har konstaterat att för fonder finns inte dessa siffror att tillgå och därför har man rekommenderat EU-kommissionen att göra justeringar i faktabladsförordningen. Föreningen har invänt mot detta och menar att transaktionskostnader inte hör hemma i ett kostnadsmått för fonder. En annan besvärlig fråga där Esmas tolkning ifrågasatts av föreningen är när det gäller definitionen av icke-komplexa finansiella instrument. Esma har tolkat MiFID II som att alla AIF-fonder alltid ska anses vara komplexa instrument, det vill säga även specialfonder. Föreningen har invänt mot denna tolkning och menar att specialfonder och andra konsumentfonder på nationell nivå måste kunna säljas som icke-komplexa. Vad beträffar MiFIR har förening varit överlag positiv till Esmas förslag att höja transparensen vid handel på penningmarknaden. Föreningen har dock uppmärksammat Esma på att alla länder inte kan behandlas på samma sätt i alla frågor eftersom marknaderna ser olika ut. Regleringen kring Fatca klarnar Ett avtal mellan Sverige och USA kring genomförandet av Fatca undertecknades den 8 augusti Fatca (the Foreign Accounts Tax Compliance Act) är ett amerikanskt regelverk som syftar till att den amerikanska skattemyndigheten ska få tillgång till information om amerikanska skattskyldiga personers tillgångar i utlandet. Regelverket innebär att finansiella institut utanför USA ska utföra kontroller för att identifiera amerikanska personers tillgångar. Uppgifterna ska sedan rapporteras till den amerikanska skattemyndigheten. 7, FONDBLADET NR 4, september 2014

8 Strax efter det att avtalet mellan Sverige och USA undertecknats remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till ny lagstiftning för att genomföra avtalet i svensk rätt. Förslagen innebär bland annat följande. Fondbolag ska granska konton som tecknats före den 1 juli 2014 och som uppgår till minst US-dollar. Granskningen ska avse omständigheter som tyder på att innehavaren har skatterättslig hemvist i USA. För konton som tecknas därefter av en ny andelsägare ska en egenförsäkran tas in om denne är skattskyldig i USA eller inte. Kontrolluppgifter ska lämnas till Skatteverket om utdelningar och inlösenbelopp som tillgodoräknats amerikanska personer. Skatteverket ska sedan överföra uppgifterna till USA. Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 15 april Föreningen har besvarat remissen från Finansdepartementet. Framför allt ifrågasätts hur skyldigheten att stänga ett konto ska kunna uppfyllas. Läs yttrandet här: Skatteverket belyser momsregler för analyskostnader Skatteverket har i ett brevsvar belyst fråga om mervärdesskatt på analyskostnader. Frågor kring hantering av kostnader för analys har diskuterats vid möten i föreningens regi (se under rubriken Rapport från arbetsgrupper). Bland annat har fråga uppkommit om sådana kostnader är undantagna från mervärdesskatt. Enligt EU-rätten är förvaltning av särskilda investeringsfonder undantagen från mervärdesskatt. Frågan om vad som innefattas i begreppet förvaltning har tagits upp i flera domar från EU-domstolen (mål C-169/04, Abbey National, och mål C-275/11, Gesellschaft für Börsenkommunikation ). Domstolen har uttalat att det rör sig om tjänster som har ett sådant samband med fondbolagets verksamhet att de är specifika och väsentliga för fondförvaltningen. Skatteverket har i ett brevsvar till Svenska Handelsbanken ansett att tillhandahållande av analys och rekommendationer i samband med värdepapperstransaktioner är tjänster som är specifika och väsentliga för förvaltningen av särskilda investeringsfonder. Ersättning för sådana tjänster till en fond omfattas därför av undantaget från mervärdesskatt. Detta gäller oavsett om analysen ses som en fristående tjänst eller som underordnad exekveringen (brevsvar , dnr /1152). 8, FONDBLADET NR 4, september 2014

9 Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer Fondbolagens förening har lämnat synpunkter på en promemoria med förslag på åtgärder som kan förbättra marknaden för företagsobligationers effektivitet. Fondbolagens förening välkomnar Finansinspektionen initiativ till ökad öppenhet. Värdepappersfonder och specialfonder ( fonder ) behöver en väl fungerande marknad för företagsobligationer för att kunna investera i dessa instrument. Eftersom den absoluta majoriteten av fonderna är öppna för daglig handel behöver fonderna kunna värdera sina innehav på daglig basis samt analysera bland annat likviditetsrisker. Bättre information leder till bättre beräkningsunderlag, bättre analyser och i förlängningen till ett bättre konsumentskydd för fondspararna. Generellt anser föreningen även att en ökad öppenhet på företagsobligationsmarknaden leder till en mer effektiv marknad. Dock bör hänsyn tas till eventuell påverkan på likviditeten på företagsobligationsmarknaden. Exempelvis kan information på aggregerad nivå (för alla värdepappersinstitut) vara fullt tillräcklig i de fall publicering av information på individuell nivå bedöms påverka likviditeten negativt. Läs detta och andra yttranden här: Konferens om aktuella penningtvättsfrågor i mars Den mars 2015 ordnar Fondbolagens förening, tillsammans med andra branschorganisationer, en konferens om penningtvättsfrågor. På agendan för konferensen: FATF och den kommande utvärderingen av Sverige Det fjärde penningtvättsdirektivet - ändringar i svensk lagstiftning Kriminalisering av penningtvätt och dispositionsförbud Praxisgenomgång Work shops Konferensen hålls på Hilton Slussen i Stockholm och priset för medverkan kommer att vara ca kronor. Fondbolagens förening arrangerar konferensen tillsammans med Bankföreningen, Svensk Försäkring, Fondhandlareföreningen, Sparbankernas Riksförbund och Finansbolagens förening Kontakta Lena Falk för att få veta mer: 9, FONDBLADET NR 4, september 2014

10 Konsumentfrågor Majoriteten vill ha privatekonomi på skolschemat Sex av tio svenskar vill se privatekonomi som ett obligatoriskt inslag i gymnasieskolan. Detta enligt en undersökning som Sifo nyligen genomfört på uppdrag av utbildningsorganisationen Ung Privatekonomi. I undersökningen, som genomfördes under augusti med hjälp av telefonintervjuer, ställdes bland annat frågan om det ska vara obligatoriskt att lära sig om olika sparformer, exempelvis aktier och fonder, i gymnasieskolan. Undersökningen visar att 64 procent av de tillfrågade ställer sig positiva till privatekonomi som ett obligatoriskt inslag i undervisningen. På frågan om vem som bär ansvaret för att gymnasieungdomar får grundläggande kunskap om sin privatekonomi, anser åldersgruppen år i högre grad att skolan har ansvaret att utbilda ungdomar i privatekonomi och sparande. Av alla de tillfrågade ansåg 51 procent att skolan är den som bör spela en central roll för att lära ut dessa kunskaper. Att föräldrarna bär ett ansvar för att lära ut dessa kunskaper anser 77 procent av de tillfrågade. Tidigare i somras genomförde Ung Privatekonomi dessutom en undersökning bland riksdagspartierna som visade att sju av åtta riksdagspartier anser att elever som går ut gymnasiet i dag har allt för liten kunskap för att kunna hantera sin privatekonomi på ett bra sätt. Sju av åtta riksdagspartier anser också att det i dag är för lite undervisning i ämnet privatekonomi i skolan. Se resultatet av undersökningarna här: Fondbolagens förening är en av huvudmännen bakom Ung Privatekonomi. 10, FONDBLADET NR 4, september 2014

11 Pension Förslag om avgiftstak i premiepensionssystemet Pensionsmyndigheten upplever att ett ökat antal fonder tar ut alltför höga avgifter och menar därför att det är nödvändigt att sätta ett tak för avgifterna i premiepensionssystemet. Myndigheten föreslår att förvaltare måste lämna 100 procent rabatt på bruttoavgift som överstiger taknivån, 1 procent för räntefonder och 2 procent för övriga fonder. För belopp som understiger taknivån gäller samma rabatter som tidigare. Redan i samband med den premiepensionsutredning som presenterades förra sommaren föreslogs att ett avgiftstak skulle införas i premiepensionssystemet. Detta var ett av flera förslag som regeringens utredare föreslog för att sänka kostnaderna för spararna och underlätta valet genom att begränsa antalet fonder. Pensionsmyndigheten har sedan dess arbetat fram ett avgiftstak och det nu presenterade förslaget ligger på en högre nivå för aktiefonder än det förslag som lämnades i premiepensionsutredningen. Den kritik som riktats mot ett avgiftstak handlar i huvudsak om att tillväxtmarknadsfonder och andra specialiserade fonder inte kommer att kunna ta ut de avgifter som förvaltningen normalt betingar. Fondbolagens förening har fått förslaget på remiss till och med den 1 oktober men har initialt ställt sig positiv till förslaget. Övrigt Konkurrensverket vill ha branschens syn på konkurrens Konkurrensverket vill höra fondbolagens syn på konkurrensen på fondmarknaden. Verket vill också diskutera potentiella åtgärder som kan underlätta konsumentrörligheten och förbättra konkurrenssituationen för främst små- och medelstora fondbolag. Fondbolagens förening har därför, tillsammans med ett antal representanter för medlemsbolag, deltagit i ett rundabordssamtal hos Konkurrensverket den 10 juni. Den input Konkurrensverket fick kommer att användas i verkets uppföljning av rapporten Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden inlåning, bolån och fonder (2013:4) som kom i juni , FONDBLADET NR 4, september 2014

12 Ny EU-kommissionär får ansvar för finansiella tjänster Ett nytt ansvarsområde för finansiella tjänster skapas i EUkommissionen. Ansvarig kommissionär blir Jonathan Hill, konservativ ledare i brittiska överhuset (bilden). EU beslutade redan i juli att finansiell reglering skulle lyftas ut från den portfölj som kommissionären för inre marknaden ansvarar för. Det nya ansvarsområdet finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen kommer att fokusera på befintlig sakkunskap och ansvar på ett och samma ställe ett nytt generaldirektorat och att säkerställa att kommissionen är aktiv och vaksam i samband med införandet av de nya tillsyns- och resolutionreglerna för bankerna, enligt Jean-Claude Juncker. I ansvarsområdet ingår också bland annat vår paneuropeiska tillsynsmyndighet Esma. Utnämningen av Jonathan Hill har på flera håll beskrivits som något oväntad. Folkpartisten Cecilia Malmström (bilden) får den viktiga posten som handelskommissionär i den nya kommissionen. Hon var tidigare kommissionär med ansvar för inrikes frågor. Den nya kommissionen, eller laget, som ordförande Jean-Claude Juncker uttrycker det, kommer totalt att bestå av 27 spelare på planen och tillträder den 1 november efter utfrågning och omröstning i Europaparlamentet. Efamas ordförande om branschens utmaningar Fondbranschens europeiska samarbetsorganisation Efamas ordförande Christian Dargnat talade vid Efamas årsmöte om de utmaningar som branschen står inför. När Christian Dargnat, till vardags chef för BNP Paribas Asset Management, tillträdde som ordförande i Efama tog han upp flera nyckelfrågor för branschen som han bland annat berättat om på plats hos Fondbolagens förening i Stockholm. En viktig fråga var den oöverträffade mängden lagstiftningsinitiativ som läggs på kapitalförvaltningsbranschen. Brist på lika villkor för finansiella produkter och den en urholkning av branschens marginaler var andra frågor som Dargnat lyfte. Läs hela Christian Dargnats tal på den egna sajten Dargnatnomics: 12, FONDBLADET NR 4, september 2014

13 Rapport från arbetsgrupper Juridik/Compliance Kostnader för analys har diskuterats vid en workshop den 5 juni 2014 och ett möte den 29 augusti Det diskuterades kring vilka krav som bör ställas vid köp av analystjänster och olika sätt att hantera dessa kostnader. Vidare togs upp de regler kring mäklararvoden och analyskostnader som nyligen antagits av tillsynsmyndigheten (FCA) i Storbritannien och vad MiFID II innebär för betalning av analys med mäklararvoden. Information gavs också om pågående arbete hos medlemsbolagen i frågan. Därutöver diskuterades momsregler i samband med analyskostnader och undantaget för fondförvaltning, se vidare under rubriken Juridik i detta nummer av Fondbladet. Minnesanteckningar från mötena kan beställas av föreningens medlemmar. Redovisningsgruppen Den 18 juni träffades delar av gruppen för att diskutera AIFM-rapportering till Finansinspektionen och Esma. 13, FONDBLADET NR 4, september 2014

14 Fondbolagens förening i media Sommaren har präglats av stort intresse för det fortsatt mycket stora inflödet i fonder, totalt över 100 miljarder i nettosparande hittills i år. I juni intervjuades Pia Nilsson bland annat av TV4 om det stora inflödet, medan Fredrik Hård hade fullt upp i och med halvårsstatistiken som släpptes i juli och Fredrik Pettersson, som fick kommentera flitigt i augusti. Sparekonom Hanna Helgesson lyfte i början av sommaren frågan om varför det är bra att betala skatt på sommarjobbet i Sparekonomen informerar, vilket fick stor spridning i landet bland annat tack vare TT. Hanna Helgesson har också varit expert i TT:s artiklar om hur man kan spara när räntorna är låga, medan Fredrik Pettersson bland annat har förklarat det ökande sparandet överlag i EFN-tv. Historien om hur svenska folket blev världsbäst på fondsparande är alltid en god historia. Privata Affärer utgick från föreningens studie 30 år med fonder när tidningen på flera uppslag beskrev vägen dit. Även publikationen FBNW (efterföljaren till Fondbranschen) beskrev utvecklingen i sommarnumret. 30 år med fonder togs fram inför föreningens 30-årsjubileum 2009, men är fortfarande en högt rekommenderad läsning där Fredrik Pettersson, Fredrik Hård och Hanna Helgesson efter att ha grävt i många arkiv har levandegjort historien som tog sin början med postorderbröderna Åhlén. Fondkollen-appen har fått välförtjänt (tycker vi) uppmärksamhet när Dagens Nyheter tipsade om bra privatekonomi-appar och Privata Affärer gjorde samma sak två gånger under sommaren. Slutligen ska också nämnas det förslag om avgiftstak i premiepensionssystem som nyligen presenterades och där Pia Nilsson uttalade sig bland annat i Ekot. 14, FONDBLADET NR 4, september 2014

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

Välkommen. Pressträff 16 januari 2017

Välkommen. Pressträff 16 januari 2017 Välkommen Pressträff 16 januari 2017 Om föreningen Grundades 1979 Medlemsbolag 45 Associerade 12 Antal anställda 10 Föreningen ska tillvarata fondandelsägarnas och fondbolagens gemensamma intressen och

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 217-2-1 Fondsparandets fördelning 216 Under 216 valde hushållen främst att spara i fonder via investeringssparkonto (ISK), 27 miljarder av det totala nettosparandet på 56 miljarder kom via ISK. Däremot

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Antagna den 11 februari 1998 och senast reviderade 30 januari

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

FYSISKA PERSONER OBLIGATORISKA FRÅGOR AVSEENDE PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM. (Version 4, upprättad )

FYSISKA PERSONER OBLIGATORISKA FRÅGOR AVSEENDE PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM. (Version 4, upprättad ) izave FYSISKA PERSONER OBLIGATORISKA FRÅGOR AVSEENDE PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM (Version 4, upprättad2017-08-16) Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 21 november 2014 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

2010-05-26. Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten

2010-05-26. Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten 2010-05-26 Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten 2K kompletterande kanaler förslag till fortsatt inriktning Synpunkter från Fondbolagens förening på de två alternativen i Pensionsmyndighetens rapport

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

utblick om fonder 2016

utblick om fonder 2016 utblick om fonder 2016 Ansvarig utgivare: Fredrik Nordström, Copyright 2016 Formgivning och produktion: Mambojambo och Cecilia Öhlin Foto: Karl Gabor Texter: /Swedish Investment Fund Association Korrektur:

Läs mer

Avgifterna. på fondmarknaden 2016

Avgifterna. på fondmarknaden 2016 10-årsjubileum 2006 Avgifterna på fondmarknaden AMF Fonder AVGIFTERNA PÅ FONDMARKNADEN Innehåll 2 sid 3 sid 4 sid 7 sid 9 sid 10 sid 10 sid 13 sid 16 sid 18 Trender tio år av fondsparande Sammanfattning

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Denna promemoria innehåller statistik om etiska fonder inom premiepensionssystemet. Som etiska fonder räknas de fonder som har fått en M/Emärkning

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare

Kvinnor och män som fondsparare och män som fondsparare Rapportförfattare: Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening December 2010 Om undersökningen: Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av

Läs mer

Viktiga frågor för fondbolagen

Viktiga frågor för fondbolagen ANFÖRANDE Datum: 2015-06-04 Talare: Martin Noréus Möte: Fondbolagens förening Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning.

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning. 1 Man kan spara i fonder på olika sätt. Man kan spara privat, via tjänstepensionen och i den allmänna pensionen sparar man i fonder via premiepensionen. Alla som har en deklarerad inkomst tjänar in till

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2015

Avgifterna på fondmarknaden 2015 Avgifterna på fondmarknaden 2015 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för nionde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL JURIDISK PERSON Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL JURIDISK PERSON Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL JURIDISK PERSON Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Organisationsnummer Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson Postnummer Ort Land (om annat land

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet

Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet 2009-06-08 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Till Finansdepartementet (Fi2005/5690) Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet Fondbolagens förening

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter 160623 1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag Välkommen som investerare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be er om en del uppgifter. Det är viktigt att ni fyller i samtliga uppgifter.

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35)

Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35) 2013-09-09 REMISSVAR Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen FI Dnr 13-6130 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Utblick om fonder 2015 Stureplan 6, SE 114 35 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8 506 988 00 info@fondbolagen.se, www.fondbolagen.se

Utblick om fonder 2015 Stureplan 6, SE 114 35 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8 506 988 00 info@fondbolagen.se, www.fondbolagen.se Utblick om fonder 2015 Ansvarig utgivare: Pia Nilsson, Fondbolagens förening Copyright 2015 Fondbolagens förening Formgivning och produktion: Mambojambo och Cecilia Öhlin Foto: Karl Gabor, Lina Alriksson

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av fondregelverket. Dir. 2014:139. Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014

Kommittédirektiv. Översyn av fondregelverket. Dir. 2014:139. Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Kommittédirektiv Översyn av fondregelverket Dir. 2014:139 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till hur UCITS V-direktivet, ska genomföras

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Kommittédirektiv. Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. Dir. 2014:11. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. Dir. 2014:11. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Dir. 2014:11 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter

Fondspara. råd, tips & nyheter Fondspara 2005 råd, tips & nyheter Nyheter 2005 Arv- och gåvoskatt avskaffas 1 januari 2005. Gränsen för förmögenhetsskatt för makar och sambor med gemensamma barn höjs till 3 miljoner kronor och är oförändrad

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare FI-forum 1 och 3 oktober 2013 Agneta Blomquist Lovisa Hedberg Fredrik Lundberg Erik Lindholm 1 Agenda FI:s roll och vår förväntan Definitioner/kriterier för nyckelbegrepp

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm Magnusson The Baltic Sea Region Law Lagar, regelverk och kompensation för distribution av hedgefonder Hedgeinar, 16 september 2014 BELARUS DENMARK ESTONIA FINLAND GERMANY LATVIA LITHUANIA NORWAY POLAND

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ).

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 22 Andelar i en utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en specialfond vid tillämpningen av bestämmelserna om schablonintäkt i inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Användningen av kreditbetyg i riskhantering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 februari 2014 Peter Norman Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2014 Per Bolund Pia Gustafsson (Finansdepartementet)

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031)

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) 2007-06-26 F O N D B O L A G E N S REMISSYTTRANDE Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) Fondbolagens Förening har beretts tillfälle att yttra sig

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR PRIVATPERSON

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR PRIVATPERSON Del 1 Kompletterande uppgifter PERSONNUMMER FÖRNAMN OCH EFTERNAMN ADRESS POSTNUMMER ORT LAND (UTOM SVERIGE) TELEFON SKATTERÄTTSLIG HEMVIST OM ANNAN ÄN SVERIGE* UTLÄNDSKT SKATTEREGISTRERINGSNUMMER E-POST

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm 2004-03-15 REMISSYTTRANDE Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter (Fi Dnr. 03-8290-450)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87)

Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87) Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Fi2005/5690 Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87) Inledning (Aktiespararna) har inbjudits att lämna synpunkter på Svårnavigerat?

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är globala aktier, med en bred inriktning

Läs mer

Alternativa Investeringsfonder

Alternativa Investeringsfonder Alternativa Investeringsfonder ett underlag för beslutsfattare i investeringsfonder Inledning Sedan lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) trädde i kraft står betydligt

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011.

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Kommittédirektiv Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dir. 2011:77 Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till hur Europaparlamentets

Läs mer

Instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och vid placering av order hos annan

Instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och vid placering av order hos annan 1 Instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och vid placering av order hos annan Fastställd av vd för (pub l) 2017-04-18 2 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

SFEI tema - ucits iv. Korta fakta om UCITS IV. Svenskt Fondexpertindex (SFEI) Maj 2011-21

SFEI tema - ucits iv. Korta fakta om UCITS IV. Svenskt Fondexpertindex (SFEI) Maj 2011-21 Korta fakta om UCITS IV Vad är UCITS IV? UCITS IV, som behandlas i denna rapports temakapitel, är ett regelverk/eu-direktiv som syftar till att göra den europeiska fondmarknaden mer enhetlig. Den svenska

Läs mer

Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige

Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige Bäste andelsägare! Finansinspektionen har den 30 juni 2016 godkänt ändringar i fondbestämmelser

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:585 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR JURIDISK PERSON

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR JURIDISK PERSON Del 1 Kompletterande uppgifter ORGANISATIONSNUMMER JURIDISK PERSON KONTAKTPERSON ADRESS POSTNUMMER ORT LAND (UTOM SVERIGE) TELEFON SKATTERÄTTSLIG HEMVIST OM ANNAN ÄN SVERIGE* UTLÄNDSKT SKATTEREGISTRERINGSNUMMER

Läs mer

Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU30 Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital StyX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 19 februari 2015. SFS 2015:69 Utkom från trycket den 3 mars 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Henrik Lennefeldt 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Fi2011/4467 REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:588 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1 Denna förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Hur påverkas Skandia av IMD2

Hur påverkas Skandia av IMD2 Hur påverkas Skandia av IMD2 Louise Sander, Försäljningschef och VD Skandia Försäljning 2012-08-27 1 Skandia försäljningsorganisation idag Ca 400 personer totalt i försäljning och säljsupport Vår egen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-04-12. En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V)

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-04-12. En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V) 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-04-12 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén Enérus och Ingemar Persson. En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande F O N D B O L A G E N S F Ö R E N I N G Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 6 februari 2007 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Följande

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010

Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010 Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010 Martin Andersson Bakgrund Finansinspektionens uppdrag: Stabilt och effektivt finansiellt system Konsumentskydd Finansinspektionens

Läs mer

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige.

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige. Pressmeddelande STOCKHOLM 2017-01-16 Skakigt 2016 blev nytt rekordår för fondsparandet Under 2016 nysparade fondspararna i Sverige totalt 53 miljarder kronor. Tillsammans med en värdeökning på närmare

Läs mer