Att analysera värderingar bakom inforamtionssäkerhet. Fil. Dr. Ella Kolkowska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att analysera värderingar bakom inforamtionssäkerhet. Fil. Dr. Ella Kolkowska ella.kolkowska@oru.se"

Transkript

1 Att analysera värderingar bakom inforamtionssäkerhet Fil. Dr. Ella Kolkowska

2 Agenda 1. Bakgrund varför studera värderingar? 2. Hur VBC-method 3. Hur kan resultatet från analyser användas för att förbättra användarnas regelföljande och designa mer användarvänliga säkerhetspolicys?

3 Bakgrund 3. SS-ISO/IEC 27002: en av huvudsakliga källor till säkerhetskrav [ ] är organisationens socio- kulturella miljö ytterligare en källa är de särskilda principer, mål och verksamhetens krav på informationsbehandling som en verksamhet har utvecklat för att stödja sin verksamhet - en av de kritiska framgångsfaktorer för informationssäkerhet är informationssäkerhetspolicy, mål och aktiviteter som avspeglar verksamhetsmål 4. Tyvärr stör säkerhetsregler och procedurer användarnas dagliga jobb

4 Value-based Compliance (VBC) method 1. Analys av regelföljande (compliance) samt anledningar till icke-regelföljande (noncompliance) 2. Utgångspunkt: 1. Användaren är en resurs 2. Viktigt att säkerhetsregler och procedurer stör användarnas dagliga arbete så lite som möjligt 3. Regelföljande baserat på gemensamma värderingar

5 Value-based compliance method

6 Några exempel från metodanvändning på ett sjukhus

7 Value-based compliance method

8 Steg 3: Analys av handlingsföreskrifter Exempel: P1 All viktig information om patienten måste omedelbart dokumenteras i journalen P2 Patientinformation skall dokumenteras omedelbart efter mötet med patienten. P3 Lösenord ska vara minst 8 tecken långt. Det [lösenordet] sak innehålla gemener, versaler och/eller siffror. Undvik namn, födelseår, bilnummer

9 Steg 5: Analys av designrationalitet Exempel: P1: All viktig information om patienten måste omedelbart dokumenteras i journalen G1: Att föra patientjournal (återfinns i Patientdatalagen) Detta mål är i sin tur förankrat i två värden: V1: fullständighet, dvs att det är viktigt att informationen är fullständig, V2: tillgänglighet, dvs att det är viktigt att informationen är tillgänglig för behöriga personer. Båda dessa värden kan spåras till Patientdatalagen och till ISO standarden.

10 Exempel: Steg 7: Identifiera faktiska informationssäkerhetshandlingar A1 Om informationen inte leder till någonting, några åtgärder, eller att det inte finns någon som är i behov av den så tycker jag man kan vänta med att dokumentera. För dokumentera i journalen ger extra arbete för sekreterarna A2 Man är försiktig med vad man skriver i journalen. Man kanske inte vill bryta ett förtroende med patienten genom att skriva något känslig för du vet att andra kan läsa det. Därför skriver du familjeproblem istället för det exakta problemet.

11 Exempel: Steg 7: Identifiera faktiska informationssäkerhetshandlingar A3 På väggen häftar man listor med alla patienter som kommer till mottagningen den dagen. En lista [papper] per doktor, eller sjuksköterska. På listerna står namn och personnummer A4 Jag brukar göra så att jag har ett ord och sedan lägger jag på en siffra som blir sen löpande i nya versioner av lösenordet, men jag vet inte om det är så säkert.

12 Steg 8: Analys av användningsrationalitet Exempel: A2 Man är försiktig med vad man skriver i journalen. Man kanske inte vill bryta ett förtroende med patienten genom att skriva något känslig för du vet att andra kan läsa det. Därför skriver du familjeproblem istället för det exakta problemet. A2 visar en kurator som ibland inte dokumenterar känslig patientinformation i journalen. Rationaliteten grundar sig i målet G5: att inte avslöja patientens privatliv Det är i sin tur baserat på en värdering V5:Det är viktigt att garantera patientens integritet.

13 Steg 9: Analys av regel- och värdeföljande Exempel: Det finns en konflikt mellan P1 och A2 P1 All viktig information om patienten måste omedelbart dokumenteras i journalen A2 Man är försiktig med vad man skriver i journalen. Man kanske inte vill bryta ett förtroende med patienten genom att skriva något känslig för du vet att andra kan läsa det. Därför skriver du familjeproblem istället för det exakta problemet. Bakom denna konflikt finns skillnader i rationalitet. Den föreskrivna handlingen är grundad i ett fullständighetsvärde (V1) och ett tillgänglighetsvärde (V2). Dessa värden står i konflikt med integritetsvärdet (V5) som styr den medicinska personalens handlande (A2)..

14 SM 39. " Nödvändigheten av hög sekretess förutsätter en säker identifiering av patienter som utnyttjar interaktiva tjänster IT-dokument Säker behörighetskontroll SM-M-39 Då ny personal ges behörighet i datorjournalen på enhetsnivå bestäms, utifrån ovanstående regler, vilken behörighet vederbörande skall få, eller vid förändring av behörighet i datorjournalen Melior (rutiner instuktion/datorjournal behörighet melior flik 3, avsnitt 5) SM-M-USJUK9(+), SM-M-SJUK3A9(+), SM-M- SJUK3A10(+), SM-M-SEKCH12(+) (+)SM- M_CA1a_31, (+)SM-M-AC22, (+)SM-M-AC23, (+)SM- M-AC24, (+)SM-M-AC25 (+) SM-M_SSK_14, (+) SM- M_AC3C_17 SM 28 "En ansvarsförbindelse vid [distansbarbete] ska upprättas mellan arbetstagaren och ÖLL.", När man får inloggning till våra system så måste man skriva på ett avtal ISS dokument, KL IT SM-M-SEKCH7(+) SM-M_MC_10(+) (+) SM- M_CS_13, (+) SM-M_CS_15, (+) SM-M_AC3C_20 SM-M-35 Då personal slutar på kliniken skall de registrerats inaktiva mot enheten och databasen. Denna rutin syftar till att säkerställa den inaktivieringen. (rutiner instuktion/datorjournal inaktivering av personal som slutat flik 3, avsnitt 4) (+)SM-M_CA1a_10 SM-M-37 Avdelningschef/motsvarande gör persoenen ianktiv mot enhet., sänder ett mail med personen Öllid till Mlioransvarig på Itenheten som gör personen inaktiv mot databas. SM 36. "I landstingets infrastruktur ska byggas in möjlighet till säker elektronisk identifiering, elektronisk signering och insynsskydd" "Elektronisk identifiering är en fundamental förutsättning för att kunna åstadkomma god informationssäkerhet. IT-dokument SM 21. "Det finns inloggning till systemet ISS dokument, KL management (+) SM-M_SSK_16, (+) SM- M_SSK_25 SM 66. Känslig information ska skyddas mot obehörig åtkomst med behörighetssystem och, om så krävs, i krypterad form ISS dokument (+)SM-M_CA1a_8, (+)SM-M_SSK_12, (+)SM-M_SSK_13, (+)SM- M_SSK_14, (+) SM-M_AC3C_18, (+) SM-M_AC3C_17 SM-M-38 I datorjournalsystemet Melior finns olika behörigheter för tillgång till journalerna. Syftet med denna rutin är att klargöra vilka behörigheter som finns och vilka personalgrupper som är tilldelade de olika behörigheterna (rutiner instuktion/datorjournal behörighet melior flik 3, avsnitt 5) SM-M-USJUK9(+), SM-M-KUR5(-), SM-M- KUR8(+), SM-M-SJUK3A9(+), SM-M-SJUK3A10(+), SM-M-LÄK48(+) (+)SM-M_CA1a_23, (+)SM-M- AC20, (+)SM-M-AC23, (+)SM-M-AC24,(+)SM-M- AC25, (+)SM-M-AC26 +SM-M-AC21, +SM-M-AC22 (+) SM-M_SSK_12, (+)SM-M_SSK_13, (+) SM-M_AC3C_17, (-) SM- M_AC3C_18, (+) SM-M_SSK_14 SM 20. För att bli behörig krävs din chefs godkännande ISS dokument SM-M-SEKCH12(+), SM 43. Om du lämnar arbetsplatsen skall du låsa PC:n med "Ctrl-Alt-Del" alternativt logga av, även om det bara är för en kortare stund. Dessutom bör din skärmsläckare ha lösenordsfunktionen aktiverad ISS dokument SM-M-SJUK3A28(-), SM-M-SJUK3A29(-), SM-M-LÄK2(+), SM-M-LÄK3(+), SM-M-LÄK5(-) (-)SM-M-OBM9, (-)SM-M-1A-OB11, (-)SM-M-3A-OB6 (+) SM- M_CS_28

15 Steg 9: Analys av regel- och värdeföljande -compliance Typ av IS-regel Exempel på IS-regel Typ av IS-handling Exempel på IShandling Regel som syftar till säker lösenordshantering SM3. "Du skall byta lösenordet minst var 90:e dag SM2. Lösenord ska vara minst 8 tecken långt. Det [lösenordet] sak innehålla gemener, versaler och/eller siffror. Undvik namn, födelseår, bilnummer. Handlingar som illustrera säker lösenordhantering SM-M_CS_26: Sen måste man byta lösenordet varje tredje månad. Då ändrar man samtidigt på alla system. SEKCH13: Det ska ingå ett visst antal bokstäver och siffror och det ska vara sex eller åtta tecken. Det kontrolleras av systemet. Regel om att utskrifter från skrivare eller fax inte läses av obehöriga SM 67. Utskrift skall endast ske till skrivare där behöriga ar rätt att ta del av innehållet. ISS dokument Handlingar för att utskrifter från skrivare eller fax inte läses av obehöriga SM-M-KUR27: Det är viktigt att informationen kommer rätt [vid faxning (SM-M- KUR26)] eftersom den inte är avkodad. Man ringer innan för att meddela att man ska skicka faxet och efteråt för att försäkra sig att faxet har kommit fram.

16 Steg 9: Analys av regel- och värdeföljande non-compliance Typ av IS-regel Exempel på IS-regel Typ av IS-handling Exempel på IShandling Regel om att registrera information i journalen SM 174 "Alla viktiga uppgifter om patienter ska antecknas i journalen", "Allt viktigt måste stå i journalen SM 175 Så fort man är med en patient så måste man dokumentera Handlingar som motverkar tillgänglighet men stödjer effektivitet SM-M-LÄK2: Om patienter ligger längre och stannar kvar över helgen så brukar jag göra en sammanfattning [diktering] på torsdag SM-M-LÄK19: Om inte informationen leder till någonting, till någon åtgärd eller någon har behov av den så tycker jag man kan vänta med det [skriva i journalen] för att det genererar extra arbete för sekreterarna, utan att den har nytta i längden.

17 Resultat Analysera non-compliance. Fel på regelverket, Okunskap Dåliga säkerhetslösningar.. Resultat: Ändring av regler Fokuserad utbildning (konkreta verksamhetssituationer, value-copliance, varför)

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Sekretess Tillgänglighet Riktighet Spårbarhet Introduktion till Informationssäkerhet Kompetens och ansvar Ledning Teknik Tillämpningsområde: Region Halland INFORMATIONSSÄKERHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INFORMATIONSSÄKERHET

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun Göran Persson Lingman Dennis Hedberg Hanna Franck Larsson Niklas Eriksson

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3 Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 2 Innehållsförteckning 1. Dokumentation...4 1.1 Lagstöd...4 1.2 Organisation...4 1.3

Läs mer

Patientsäkerhet vid distansarbeteförstudie

Patientsäkerhet vid distansarbeteförstudie Revisionskontoret PM NR 4/2014 Patientsäkerhet vid distansarbeteförstudie Helena Olsson Augusti 2014 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen,

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 1.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 1.1 Kort om HSA... 4 1.2 Förvaltning av HSA... 5 1.3 HSA

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för att du ska känna dig säker när du själv börjar arbeta

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Kvalitet och säkerhet

Kvalitet och säkerhet U-CARE Vård Kvalitet och säkerhet version per den 7 april 2015 Ledningssystem för vårdkvalitet och patientsäkerhet 1 Innehåll Generell beskrivning av U-CARE Vård... 3 Vården i U-CARE Vård... 3 Patienterna

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Överföring av personuppgifter inom vården och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Ansvaret för hälso- och sjukvården och socialtjänsten...4

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman, certifierad kommunal revisor Februari 2010 (1) Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

Arbetslöshetskassornas e-tjänster

Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2006-02-13 Dnr 2004/3284 2006:3 Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2 Denna rapport redovisar en översyn som IAF under år 2004 och 2005 har gjort av kassornas e-tjänster och av regelverket för e-tjänsterna.

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Övergripande IT- och informationssäkerhet

Övergripande IT- och informationssäkerhet Övergripande IT- och informationssäkerhet Landstinget Dalarna 4 februari 2011 PwC Technology Risk Services Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Christian Svensson Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

9. Journalhantering. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet

9. Journalhantering. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2010-04-30 Landstingsarkivet 9. Journalhantering Innehållsförteckning Journalhantering 2 Lagstiftning om patientjournaler... 2 Patientdatalagen... 2 Patientjournaler i offentlig vård... 4

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer