Frukostseminarier ...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frukostseminarier ..."

Transkript

1 Frukostseminarier... våren 2013

2 I höstas startade vi våra frukostseminarier med bred agenda, det var bara början... Knowit Business Consulting erbjuder seminarier som engagerar. Vi vill dela med oss av våra tankar och erfarenheter kring aktuella ämnen inom våra specialistområden, och samtidigt få en dialog med er. Vi önskar gamla som nya vänner varmt välkomna! Frukostseminarier våren 2013 Januari 30 HR-nätverk för juniorer. Stockholm 31 lönechefsnätverk. Stockholm. obs lunchseminarium! Februari 19 kvalificering av it-infrastruktur. Stockholm 20 hur blir vi bra beställare? del 1. Stockholm Mars 12 verksamheten och is/it förstår inte varandra! Stockholm 20 hr-nätverk för juniorer. Stockholm 21 molnet & compliance. Stockholm 22 förändringsledning. Linköping 26 lönechefsnätverk. Stockholm. obs lunchseminarium! April 09 förändringsledning. stockholm 16 verksamheten och is/it förstår inte varandra! stockholm 17 hur blir vi bra beställare? del 2. stockholm 18 hur stora risker tar du egentligen? malmö 23 verksamheten och is/it förstår inte varandra! linköping 25 utbildning 2.0 eller»utnyttjar du potentialen i vad ny teknik och tjänster kan erbjuda?«stockholm Maj 14 konsten att styra en projektportfölj. linköping 21 konsten att styra en projektportfölj. stockholm 22 hr-nätverk för juniorer. stockholm 28 lönechefsnätverk. stockholm. obs lunchseminarium!

3 välkommen på frukost och seminarium med oss knowit.se/bc

4 30 Januari HR-nätverk för juniorer 31 Januari Lönechefsnätverk Har du funderat på följande frågor:»hr-chefen chef över vad? HR hur gör man, vad gör man, vad är man egentligen?«då har du kommit rätt! Knowit hrm:s juniora hr-nätverk vänder sig till dig som studerar sista året på pa-programmet/eller motsvarande, eller nyligen avslutat detta och begett dig ut i hr-arbetslivet. Vi vill överbrygga gapet mellan utbildning och arbete och med vår specifika kompetens tydliggöra de utmaningar dagens hrarbetsliv erbjuder. Vi erbjuder frukostträffar med aktuella ämnen att diskutera och ta del av. Vår tanke är också att du som medlem tipsar om ämnen, frågeställningar eller annat som kan vara av intresse för nätverket. Du sätter agendan och vi vänder och vrider på svaren tillsammans! VÅRA VÄRDAR LINNÉA HOLM, KAJSA MONTGOMERY OCH ÅSA LOVÉN Dela erfarenheter kring arbetet i ett Shared Service Center Lönechefsnätverket är för dig som jobbar som lönechef idag. Nätverket kommer att ta upp frågor som exempelvis vilka tjänster olika löneavdelningar levererar, servicenivåer, roller, effektivare arbetssätt, intern kontroll och beställarkompetens. Vill du diskutera utmaningarna det innebär att leverera tjänster från en löneenhet, få kollegors perspektiv och ta del av erfarenheter från andra organisationer? Arbetar du redan nu i ett Shared Service Center, eller har du tankar kring hur man arbetar mer effektivt? Då är detta ett nätverk för dig! Har du frågor får du gärna kontakta Carin Strindmark på eller Kajsa Montgomery Nätverket fortsätter även under hösten. Kostnaden för att delta i nätverket är kr per år. VÅRA VÄRDAR KAJSA MONTGOMERY OCH CARIN STRINDMARK TID TRÄFFEN INLEDS MED LUNCH KL obs lunchseminarium!

5 19 Februari Kvalificering av IT-infrastruktur 20 Februari Hur blir vi bra beställare? Del 1 Uppfyll kvalitetskraven utan överarbete! På företag som inför IT-stöd är det ofta självklart att kvalitetssäkra funktionaliteten och användningen. För företag i LifeScience-branschen (tillverkning, distribution, apotek) så ställer lagen krav på det. Men för till exempel tillgänglighet, informationsskydd och lagring av data är infrastrukturen helt avgörande. Det är därför lika viktigt att kvalitetssäkra infrastrukturen, vilket även myndigheter (till exempel läkemedelsverket) har insett. Knowit har lång erfarenhet av praktiskt arbete med kvalificering av infrastruktur. Under vårt frukostseminarium kommer vi ta upp vad som gäller för kvalificering av infrastruktur samt praktiska tips på hur man kan arbeta med detta på ett sätt som uppfyller kvalitetskraven utan att överarbeta dem. I ett kundcase berättar Suzanne Wennergren, QA-IT från Q-med/Galderma om hur de arbetat med kvalificering av sin IT-infrastruktur. Vad innebär beställarrollen? Under frukostmötet diskuterar vi vad beställarrollen innebär, vad den innehåller och hur du kan gripa dig an den. Som beställare måste du förstå grunderna i att upphandla en tjänst/produkt och vara väl insatt i hur ett framgångsrikt förändringsarbete bör bedrivas. I beställarrollen förväntas du vidare kunna initiera olika typer av utvecklingsprojekt samt också hantera den fortsatta förvaltningen. VÅR FÖRELÄSARE KAJSA MONTGOMERY VÅRA FÖRELÄSARE PETTER BÖRSUM MED GÄSTFÖRELÄSARE

6 12 Mars Verksamheten och IS/IT förstår inte varandra! Vi har verktygen för samsyn och gemensam prioritering! Ofta upplever man en klyfta mellan verksamheten och IS/IT. Man talar olika språk och har inte samma prioriteringar, vilket är avgörande för att uppnå den nytta man vill. På seminariet presenterar vi aktuell forskning och tillämpbara metoder som ger ett gemensamt språk och gemensam prioritering av verksamhetsutveckling med IS/IT. Rätt använt ger denna analysmetod också feedback på förbättringspotential och behov av stöd i förbättringsarbetet, samt vilka IT-tjänster som är viktigast för att uppnå detta. En av våra kunder, Fredrik Carpenhall, Senior Vice President, Processes & IT, från Seco Tools AB, kommer att berätta om hur de använt verktyget. Ett seminarium som är av särskilt intresse för verksamhetsansvariga, verksamhetsutvecklare, IT-chefer och CIO:er. 20 Mars HR-nätverk för juniorer Har du funderat på följande frågor:»hr-chefen chef över vad? HR hur gör man, vad gör man, vad är man egentligen?«då har du kommit rätt! På vårens andra träff för HR-juniorer fortsätter vi skapa ett utbyte mellan studier och arbetsliv. Var med och sätt agendan! VÅRA VÄRDAR LINNÉA HOLM, KAJSA MONTGOMERY OCH ÅSA LOVÉN VÅRA FÖRELÄSARE STEFAN WERNMO OCH BERTIL THUNBERG MED GÄSTFÖRELÄSARE

7 21 Mars Molnet & Compliance GxP applikationer som molnettjänst är det lämpligt? Molnettjänster blir allt vanligare och både verksamhet och ITavdelningar har att ta ställning till hur lämpligt detta är för system eller tjänster med regulatorisk påverkan. Johan Walldoff och Joakim Lundberg från Knowit med erfarenhet av frågor kring molnet, säkerhet och compliance, reder ut begreppen och visar på de regulatoriska risker som finns, och vad man behöver göra innan man fattar ett sådant beslut. VÅRa FÖRELÄSARE JOAKIM LUNDBERG OCH JOHAN WALLDOFF

8 22 Mars Förändringsledning 26 Mars Lönechefsnätverk»Förändringsprojektet gick egentligen bra, men många arbetar fortfarande som de alltid har gjort.«att nå projektmål i ett förändringsprojekt är ingen garanti för att den önskade förändringen sker i verkligheten. Ofta handlar det om att förmå individer och grupper att varaktigt ändra sitt beteende för att lyckas. Studier visar att ungefär 70 procent av alla förändringsinitiativ inte når sina mål. Merparten av dessa fallerar på grund av att de mjuka faktorerna inte har hanterats tillräckligt väl. Resultatet blir ofta ett motstånd eller bristande engagemang hos både anställda och ledning. Knowit har varit involverade i många olika typer av förändringsprojekt och vill med vårt seminarium dela med oss av vår syn på framgångsrik förändringsledning. Dela erfarenheter kring arbetet i ett Shared Service Center Lönechefsnätverket är för dig som jobbar som lönechef idag. Nätverket kommer att ta upp frågor som exempelvis vilka tjänster olika löneavdelningar levererar, servicenivåer, roller, effektivare arbetssätt, intern kontroll och beställarkompetens. Vill du diskutera utmaningarna det innebär att leverera tjänster från en löneenhet, få kollegors perspektiv och ta del av erfarenheter från andra organisationer? Arbetar du redan nu i ett Shared Service Center, eller har du tankar kring hur man arbetar mer effektivt? Då är detta ett nätverk för dig! Har du frågor får du gärna kontakta Carin Strindmark på eller Kajsa Montgomery Nätverket fortsätter även under hösten. Kostnaden för att delta i nätverket är kr per år. VÅR föreläsare ANDREAS KÄLL PLATS KNOWIT, PLATENSGATAN 8, LINKÖPING VÅRA VÄRDAR KAJSA MONTGOMERY OCH CARIN STRINDMARK TID TRÄFFEN INLEDS MED LUNCH KL obs lunchseminarium! NÄTVERKET KOMMER ATT TRÄFFAS 4 GÅNGER PER ÅR. KOSTNADEN FÖR ATT DELTA I NÄTVERKET ÄR KR PER ÅR.

9 09 April Förändringsledning»Förändringsprojektet gick egentligen bra, men många arbetar fortfarande som de alltid har gjort.«att nå projektmål i ett förändringsprojekt är ingen garanti för att den önskade förändringen sker i verkligheten. Ofta handlar det om att förmå individer och grupper att varaktigt ändra sitt beteende för att lyckas. Studier visar att ungefär 70 procent av alla förändringsinitiativ inte når sina mål. Merparten av dessa fallerar på grund av att de mjuka faktorerna inte har hanterats tillräckligt väl. Resultatet blir ofta ett motstånd eller bristande engagemang hos både anställda och ledning. Knowit har varit involverade i många olika typer av förändringsprojekt och vill med vårt seminarium dela med oss av vår syn på framgångsrik förändringsledning. VÅR föreläsare ANDREAS KÄLL 16 April Verksamheten och IS/IT förstår inte varandra! Vi har verktygen för samsyn och gemensam prioritering! Vi presenterar aktuell forskning och tillämpbara metoder som ger ett gemensamt språk och gemensam prioritering av verksamhetsutveckling med IS/IT. Vid vårt andra IS/IT-seminarium kommer en av våra kunder, Tomas Åkerlind, Business Relationship Manager/IT Manager Nordic, Russia & The Netherlands, Bombardier Transportation, att berätta om hur de använt verktyget. Ett seminarium som är av särskilt intresse för verksamhetsansvariga, verksamhetsutvecklare IT-chefer och CIO:er. VÅRA FÖRELÄSARE STEFAN WERNMO OCH BERTIL THUNBERG MED GÄSTFÖRELÄSARE

10 17 April Hur blir vi bra beställare? Del 2 18 April Hur stora risker tar du egentligen? Vilken kompetens behöver jag för att kunna axla rollen som beställare? Det ställs krav på dig som beställare. Vid detta frukostmöte diskuterar vi beställarkompetens och vilka byggstenar den innehåller. Du behöver till exempel både ha en generell kompetens kring olika upphandlingsprocesser samt kompetens att förstå och bygga relationer. En annan kompetens som kanske är ännu viktigare är att förstå och kunna hantera förändringar. VÅR föreläsare KAJSA MONTGOMERY Med tjänsten Risk Management Improvement utvärderar vi er hantering av risker och möjligheter i både projekt och linjeverksamhet. Ni får förslag på förbättringsområden som har som målsättning att skapa en bättre helhetssyn och ge en god grund för ständiga förbättringar. På vårt frukostseminarium berättar vi hur vi gör. VÅRA FÖRELÄSARE JOHAN HALLGREN OCH ROLF JONSSON PLATS KNOWIT, STORTORGET 9, MALMÖ

11 23 April Verksamheten och IS/IT förstår inte varandra! Vi har verktygen för samsyn och gemensam prioritering! Vi presenterar aktuell forskning och tillämpbara metoder som ger ett gemensamt språk och gemensam prioritering av verksamhetsutveckling med IS/IT. På vårens tredje IS/IT-seminarium berättar vi hur vi använt metoderna i uppdrag hos våra kunder. Ett seminarium som är av särskilt intresse för verksamhetsansvariga, verksamhetsutvecklare, IT-chefer och CIO:er. VÅRa FÖRELÄSARE STEFAN WERNMO OCH BERTIL THUNBERG PLATS KNOWIT, PLATENSGATAN 8, LINKÖPING 25 April Utbildning 2.0 eller»utnyttjar du potentialen i vad ny teknik och tjänster kan erbjuda?«hinner era medarbetare med att vidareutbilda sig? Hur vet du det? För företag i LifeScience-branschen finns ofta krav på genomförd utbildning innan man utför ett arbetsmoment, samt regelbunden uppfräschning av kunskaperna. Ofta kan det vara en utmaning att samla alla medarbetare vid samma tidpunkt och plats samt ha kontroll över vilka som inte deltagit. Med Knowits tjänst kan du, med hjälp av modern teknik, enkelt tillhandahålla anpassad utbildning eller information närsomhelst, varsomhelst och hursomhelst! Du står för innehållet, Knowit för administration inklusive påminnelser, uppföljning, avslutande test och utfärdande av deltagarintyg. VÅR föreläsare PETTER BÖRSUM OCH NINNI STENBERG

12 14 Maj Konsten att styra en projektportfölj 21 Maj Konsten att styra en projektportfölj Brukar du lägga ner projekt som levererar enligt plan? Då ägnar du dig sannolikt redan åt portföljstyrning. Att styra sin projektportfölj är en konstart för de flesta organisationer. Otydlig koppling mot strategin, svårnavigerade beslutsvägar och en ständig konkurrens om befintliga resurser tillhör vardagen. Konsekvensen blir att det är svårt att fatta kloka beslut och prioritera rätt projekt. Knowit har hjälpt flera kunder till en mer effektiv styrning av sina projektportföljer och bjuder därför in dig till ett seminarium för att ta del av dessa erfarenheter. Brukar du lägga ner projekt som levererar enligt plan? Då ägnar du dig sannolikt redan åt portföljstyrning. Knowit har hjälpt flera kunder till en mer effektiv styrning av sina projektportföljer. Seminariet landar den 21 maj på Stockholmskontoret och ger dig ett tillfälle att ta del av våra erfarenheter kring portföljstyrning. VÅR föreläsare MATTIAS HERMANSSON VÅR FÖRELÄSARE MATTIAS HERMANSSON PLATS KNOWIT, PLATENSGATAN 8, LINKÖPING

13 22 Maj HR-nätverk för juniorer 28 Maj Lönechefsnätverk Har du funderat på följande frågor:»hr-chefen chef över vad? HR hur gör man, vad gör man, vad är man egentligen?«då har du kommit rätt! På vårens sista träff för HR-juniorer fortsätter vi skapa ett utbyte mellan studier och arbetsliv. Var med och sätt agendan! VÅRA VÄRDAR LINNÉA HOLM, KAJSA MONTGOMERY OCH ÅSA LOVÉN Dela erfarenheter kring arbetet i ett Shared Service Center Lönechefsnätverket är för dig som jobbar som lönechef idag. Nätverket kommer att ta upp frågor som exempelvis vilka tjänster olika löneavdelningar levererar, servicenivåer, roller, effektivare arbetssätt, intern kontroll och beställarkompetens. Vill du diskutera utmaningarna det innebär att leverera tjänster från en löneenhet, få kollegors perspektiv och ta del av erfarenheter från andra organisationer? Arbetar du redan nu i ett Shared Service Center, eller har du tankar kring hur man arbetar mer effektivt? Då är detta ett nätverk för dig! Har du frågor får du gärna kontakta Carin Strindmark på eller Kajsa Montgomery Nätverket fortsätter även under hösten. Kostnaden för att delta i nätverket är kr per år. VÅRA VÄRDAR KAJSA MONTGOMERY OCH CARIN STRINDMARK TID TRÄFFEN INLEDS MED LUNCH KL obs lunchseminarium! NÄTVERKET KOMMER ATT TRÄFFAS 4 GÅNGER PER ÅR. KOSTNADEN FÖR ATT DELTA I NÄTVERKET ÄR KR PER ÅR.

14 Kontakta oss! För mer information, tveka inte att kontakta en av våra enhetschefer. BERTIL NORDLUND BUSINESS & IT MANAGEMENT PÅ ELLER NINNI STENBERG COMPLIANCE AND GOVERNANCE PÅ ELLER CARIN STRINDMARK, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PÅ ELLER ELISE KIENDL KNOWIT BUSINESS CONSULTING MALMÖ PÅ ELLER PATRIK NYBERG KNOWIT BUSINESS CONSULTING LINKÖPING PÅ ELLER E-POST för anmälan HEMSIDA KNOWIT.SE Vi förstår att man ibland behöver omprioritera, så vid behov att avanmäla, berätta det för oss senast en (1) dag innan så underlättar ni för oss. Utebliven avanmälan debiteras med 500 kronor.

15 Vi hittar alltid en metod för dig Som specialiserade inom de affärsstödjande funktionerna anlitas vi som strategiska rådgivare eller för att leda och införa verksamhetsförändringar. BUSINESS MANAGEMENT Utvecklar organisationens mål, strategier, processer och organisation med såväl strategisk som operativt stöd. Kartlägger och analyserar även styrprocesser och verksamhetsmål till beslutsunderlag inför verksamhetsförändringar. COMPLIANCE AND GOVERNANCE Säkerställer att organisationens informationssystem och IT uppfyller verksamhetsmålen och uppställda krav från myndigheterna. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Utgår från organisationens behov av tydliga och effektiva processer och systemstöd i HR- och lönearbetet. IT MANAGEMENT Säkerställer effektiva IT-leveranser genom IT-strategier, IT-styrning, skapande av effektivitet i IT-organisationer samt sourcing av IT. PROJECT MANAGEMENT Säkerställer att projektformen används på ett optimalt sätt i verksamheten. PROCUREMENT MANAGEMENT Erbjuder strategisk och operativt stöd i att driva upphandlingar, från kravinsamling och formulering av upphandlingsunderlag till rådgivning och slutförhandling.

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Fördjupningspass och rundabordsdiskussioner Verksamhetsstyrning 2.0 2015

Fördjupningspass och rundabordsdiskussioner Verksamhetsstyrning 2.0 2015 Fördjupningspass och rundabordsdiskussioner Verksamhetsstyrning 2.0 2015 Under konferensdagen är du välkommen att diskutera och dela erfarenheter med kollegor. I rundabordssamtal tar vi upp aktuella frågeställningar

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

SPI RATI ONSEMINARIER ÖSTER-GÖTLAND HÖSTEN

SPI RATI ONSEMINARIER ÖSTER-GÖTLAND HÖSTEN IN SPI RATI ÖSTER- GÖTLAND HÖSTEN 2015 ONSEMINARIER Låt dig inspireras Våren 2015 var en succé för våra kostnadsfria seminarier. Knowit i Östergötland fortsätter på inslagen väg med seminarier som engagerar,

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären?

Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären? 3 februari 2010 Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären? Jag ser HR som en partner till ledningen Birgit Gadde, Personalchef, Sigtuna kommun Generationsskiftet

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER

Läs mer