FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 SEPTEMBER 2015 Nr 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 SEPTEMBER 2015 Nr 9"

Transkript

1 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 SEPTEMBER 2015 Nr 9 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 25 september. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 21 september kl 12. Vänligen respektera stopptiden genom att lämna in materialet i tid. HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER SEPTEMBER 2015 DAG DATUM TID AKTIVITET PLATS SIDAN LÖR Teater : Utanför dörren Brandkårshuset 11 SÖN Valmöte inför kommunalvalet Degerby mat & café 8 ONS Brankåren övar Branddepån 17 TIS Pitch- & stickcafé Annagården 12 TORS FUIA : Bollspel / Allmän motionsidrott Föglö Grundskola 12 LÖR Höstmarknad Torget i Degerby 10 LÖR V-pris älg 20/ jägarklass12/ frigevär 10 Föglö jaktvårdsförening 17 LÖR Brandkårsdag Branddepån 17 TIS Loppis Vikingaborg 18 TORS Hungerdagsmiddag Församlingssalen 10 TORS FUIA : Bollspel / Allmän motionsidrott Föglö Grundskola 12 LÖR Distriktkamp : älg 10 / frigevär 10 Föglö jaktvårdsförening 17 MÅN Folkhälsans gymnastik Föglö Grundskola 22 TIS Pitch- & stickcafé Annagården 12 TORS FUIA : Bollspel / Allmän motionsidrott Föglö Grundskola 12 LÖR Gröthippa Vikingaborg 18 MÅN Folkhälsans gymnastik Föglö Grundskola 22 MÅN Klubbmästerskap : skeet Föglö jaktvårdsförening 17 LÖR Middag & Dans Vikingaborg 18 RALEN I STENTORPA ÅTERVINNINGSCENTRALEN I STENTORPA I I JUNI & JULI ÖPPETTIDER I JUNI & JULI I SEPTEMBER L TORSDAGAR KL SÖNDAG KL KL SÖNDAGAR KL TORSDAGAR

2 FÖGLÖBLADET 2 SEPTEMBER 2015 KUNGÖRELSE Socialnämnden i Föglö lediganslår följande ordinarie befattning BARNSKÖTARE, 60 % av heltid på daghemmet Myran från och tillsvidare. För tiden utökas befattningen med 20 %. Kompetenskrav: Närvårdarexamen m. inriktning barn och omsorg eller barnskötarexamen. Grundlön: 1.385,42 /månad (60 %) + ev. arbetserfarenhetstillägg. 461,81 /månad (20 %) Innan befattningen tillträds skall utdrag ur straffregistret uppvisas. Sedvanliga ansökningshandlingar inlämnas senast måndag den kl till Socialnämnden i Föglö, Tingsvägen 3, FÖGLÖ. Närmare upplysningar ges av t.f. daghemsföreståndare Britt-Marie Lindvall tel el. socialsekreterare Tina Jansén, tel OFFERTFÖRFRÅGAN Föglö kommuns byggnadskommitté för motionsbanans ombyggnad inbegär offert på förnyande av belysningen längs banan i Degerby. Projekt; uppsättande av 33 st. nya LED-armaturer på trästolpe inklusive nedtagning av gamla luftlinjen och upphängning och inkoppling på ny AMKA. Nya kabeln finns på trumma i Degerby. I offerten skall framgå vilka armaturer som offereras. Tidsplan; arbetet skall vara färdigställt och slutsynat senast den 30 oktober Arbetet kan för antagen offertgivare starta omedelbart efter att kommittén sammanträtt och antagit offert. Skriftliga slutna anbud märkta Motionsbana inlämnas till kommungården senast fredagen den 4 september 2015 kl under adress; Byggnadskommittén för motionsbanans ombyggnad Tingsvägen FÖGLÖ eller per mail: Kommittén förbehåller sig rätten att fritt bedöma och anta inlämnade offerter utgående från anbudsgivarens erfarenhet, referenser och prissättning. Närmare information kan erhållas av kommittémedlem Stefan Laine, tel På kommitténs vägnar, Agneta Raitanen sekreterare MATERIAL SOM SKALL MED I BLADET SÄNDS TILL REDAKTIONEN PÅ FÖLJANDE SÄTT; e-post: OBS För bästa resultat - skicka in din annons i PDF-format. Material kan lämnas till kommunkansliet i Degerby, men lämna helst in material per e-post Föglöbladets annonspriser 2015 (exklusive moms 24%) : helsida 40,- halvsida 20,- 1/4 sida 10,- I Föglö fast bosatta privatpersoner och Föglöföreningar annonserar gratis i Föglöbladet. Föglöbladet är samhällsinformation som delas ut till alla fastboende som är skrivna på Föglö och till företag på Föglö.

3 FÖGLÖBLADET 3 SEPTEMBER 2015 KUNGÖRELSE Föglö kommun begär in anbud gällande GRUSNING av kommunalvägar med högst 250 m³ moblandat väggrus och gatorna (byggnadsplanevägarna) i Degerby med högst 23 m³ moblandat väggrus 0-12 alt Fraktionen 0,074 skall tillsammans med krossgruset uppgå till 9-10 % Grusningen skall utföras hösten 2015 inom oktober månad. Anbud med pris per m³ grus färdigt utspritt på väg inklusive färjavgift exklusive moms. Närmare upplysning tel / Slutna anbud märkta Grusning skall vara byggnads- och tekniska nämnden tillhanda senast måndagen den 14 september 2015 kl under adress: Byggnads- och tekniska nämnden i Föglö Tingsvägen FÖGLÖ Nämnden förbehåller sig rätten att fritt anta och förkasta samtliga anbud. Anslaget: Nedtaget: Föglö, Byggnads- och tekniska nämnden i Föglö Hans - Kristian Skaag Kommuntekniker/byggnadsinspektör K U KUNGÖRELSE N G Ö R E L S E UTSÄTTANDE AV PLOGKÄPPAR PÅ KOMMUNALVÄGARNA Föglö kommun begär in anbud gällande GRUSNING av kommunalvägar med högst 250 m³ moblandat väggrus och gatorna (byggnadsplanevägarna) i Degerby med högst 23 m³ moblandat väggrus 0-12 alt Fraktionen 0,074 skall tillsammans med krossgruset Föglö kommun inbegär totalanbud på utsättning och nedtagning av plogkäppar på m uppgå till 9-10 % kommunalvägar och 914 m gator (byggnadsplanevägar). Kommunen tillhandahåller plogkäppar. Grusningen Anbudet skall utföras ges hösten i euro per 2015 styck inom exkl.moms. oktober månad. Arbetet Anbud skall vara med utfört pris senast per m³ inom grus vecka färdigt 44. utspritt på väg inklusive färjavgift exklusive moms. Närmare upplysning tel / Slutna anbud märkta PLOGKÄPPAR skall vara byggnads- och tekniska nämnden tillhanda senast Slutna anbud måndagen märkta den Grusning 14 september skall 2015 vara byggnadskl och tekniska nämnden tillhanda senast måndagen den 14 september 2015 kl under adress: Nämnden förbehåller sig rätten att fritt anta och förkasta de inlämnade anbuden. Byggnads- och tekniska nämnden i Föglö Närmare upplysningar lämnas av vägmästare Hans - Kristian Skaag tel / Tingsvägen FÖGLÖ Byggnads- och tekniska nämnden Nämnden förbehåller sig rätten att fritt anta och förkasta samtliga anbud. Hans - Kristian Skaag vägmästare Anslaget: Nedtaget: Anslaget: Föglö, Byggnads- och tekniska nämnden i Föglö Hans - Kristian Skaag Kommuntekniker/byggnadsinspektör

4 FÖGLÖBLADET 4 SEPTEMBER 2015 K U N G Ö R E L S E SANDNING AV KOMMUNALVÄGARNA Föglö kommun inbegär anbud på sandning av kommunalvägar och gator (f.d. byggnadsplanevägarna) för tiden november 2015 t.o.m. april 2018 (3 säsonger). Den totala vägsträckan är m kommunalvägar och 914 m gator (f.d. byggnadsplanevägar). Kommunen har ett samarbete med Ålands landskapsregerings trafikavdelning gällande sandningen i kommunen. Närmare upplysningar tel / Anbudet ges i euro/timme ( /tim) exkl. moms, fast pris. Slutna anbud märkta SANDNING skall vara byggnads- och tekniska nämnden tillhanda senast måndagen den 14 september 2015 kl under adress: Byggnads- och tekniska nämnden i Föglö Tingsvägen Föglö Byggnads- och tekniska nämnden Hans - Kristian Skaag kommuntekniker Nämnden förbehåller sig rätten att fritt anta och förkasta de inlämnade anbuden. Anslaget: Nedtaget: Information till FÖRÄLDRAR som har KOMMUNAL DAGVÅRD för sina barn under verksamhetsåret För att Er avgift för barndagvården skall kunna fastställas skall Ni snarast, dock senast 12 oktober 2015 lämna in uppgifter för familjens skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster. Om de månatliga inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten under det föregående året. Lämna således till socialkansliet: - Intyg över senaste bruttomånadsinkomsterna eller intyg över retroaktiv inkomst, - Kopia över senast fastställda beskattningsintyg (OBS År 2014 skickas till Er från skattebyrån under hösten om Ni inte har erhållit ett skatteförslag i maj 2015) Socialnämnden i Föglö

5 FÖGLÖBLADET 5 SEPTEMBER 2015 PROTOKOLL Protokollen finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida: De senaste protokollen är kommunstyrelsen 4.8, socialnämnden 22.7 och 19.8, bildningsnämnden 11.8 samt kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 20.8: Ny ordinarie ledamot Med anledning av Eve Allevs flytt från kommunen har hennes valbarhet som ledamot i fullmäktige upphört. Som ny ordinarie ledamot i hennes ställe inträder Katarina Ulenius. Bildningsnämnden kompletteringsval Beatrice Sjöberg väljs till ny suppleant i bildningsnämnden med anledning av Eve Allevs flytt från kommunen. Fritids- och kulturnämnden kompletteringsval Maria Svedmark utses till ny ordinarie ledamot med Beatrice Sjöberg som suppleant i fritidsoch kulturnämnden med anledning av Eve Allevs flytt från kommunen. Socialnämnden kompletteringsval Marlena Kullbäck väljs till ny suppleant i socialnämnden med anledning av Eve Allevs flytt från kommunen. Tillsatta tjänster/arbetsavtal i augusti; Lokalvårdare Föglö grundskola Kristine Rusina, Föglö Från Bildningsnämnden 11.8: Tillsättande av arbetsgrupp Med anledning av att elevantalet i Föglö grundskola är på nedåtgående och att landskapsandelarna därmed sjunker behövs en långsiktig planering av hur undervisningen kan ordnas med krympande ekonomiska resurser. En arbetsgrupp tillsätts för uppdraget, bestående av bildningsnämndens ordförande Kent Eriksson, viceordförande Agneta Raitanen, skolföreståndare Siv Fogelström, skoldirektör Kerstin Lindholm samt klasslärare Susanne Hellström. Socialnämnden 19.8: Daghemsdirektion förrättas val Daghemsdirektionen för tiden består av följande personer; föräldrarepresentanterna Linda Willfors och Stefan Laine, daghemsföreståndare Marina Sundelin alt. viceföreståndaren, socialsekreterare Tina Jansén samt socialnämndens representant Jörgen Dahlvik. Tjänst/arbete Tjänsteinneh./arb.tagare Tid A n t a l sökande

6 FÖGLÖBLADET 6 SEPTEMBER 2015 Har du och din familj funderat på att bli familjehem (fosterfamilj), stödfamilj eller på att adoptera? Hösten 2015 ordnar Rädda Barnen i samarbete med kommunerna en förberedande utbildning på Åland. Välkommen att titta in på våra infotillfällen Mariehamns bibliotek 18.8 kl och 22.8 kl Finströms bibliotek 3.9 kl Läs mer om utbildningen på raddabarnen.ax/barnskydd. Anmälan och frågor senast till Rädda Barnen/ Janina tel eller Följ oss på Facebook. Ett familjehem (fosterfamilj) ger barnet en ny möjlighet att uppleva ett stabilt familjeliv, skapa nära mänskliga relationer och lära sig det grundläggande i livet. Barnet kan bo i familjen tillsvidare eller under en bestämd tid. Alla barns behov och erfarenheter är individuella därför kan också familjevårdarna (fosterföräldrarna) vara olika. Läs mer om familjevård på Rädda Barnens hemsida: En stödfamilj stöder oftast ett yngre barn. Samvaron i stödfamiljens vardag är viktig. Träffarna bestäms på förhand med socialarbetaren och föräldrarna. Barnet övernattar ofta hos stödfamiljen. Hur ofta bestäms av behovet och vad man kommer överens om, men utgångsläget kan vara en helg i månaden. En stödperson stöder oftast ett barn i grundskolan eller en ungdom. Barnet/ungdomen, föräldrarna och stödpersonen kommer med hjälp av socialarbetaren överens om tiden och målet för träffarna. Tiden för träffarna kan variera från några timmar till en dag varje eller varannan vecka. Läs mer om stödverksamhet på Rädda Barnens hemsida:

7 FÖGLÖBLADET 7 SEPTEMBER 2015 Har du och din familj funderat på att bli familjehem (fosterfamilj) eller stödfamilj, men är osäkra på vad det egentligen innebär och om det passar er? Kom med på förberedande utbildning för familjevårdare inom barnskyddet Utbildningen har fokus på familjevård, men den riktar sig också till er som funderar på att bli adoptivförälder eller stödfamilj inom barnskyddet. Utbildningen ger ökad kunskap om det utsatta barnets behov och situation, men den är framför allt en process som skall leda till att deltagarna själva tydligare ser och utvärderar sina egna färdigheter att ställa upp för och ta hand om ett barn inom barnskyddet. Deltagarna förbinder sig inte till att ta ett uppdrag. Kursen som pågår består av 9 gruppträffar (á 3 timmar) och 2 individuella familjeträffar. Deltagaravgiften är 100 euro per familj (inkl. fika och material). Sista anmälningsdag är Vill du veta mera eller anmäla dej? Ring eller maila Janina Björni, projektansvarig på Rädda Barnen, tel eller Titta in på - Mariehamns bibliotek tisdagen 18.8 kl eller lördagen 22.8 kl Finströms bibliotek torsdagen 3.9 kl så finns vi där för att informera och svara på frågor Utbildningen ordnas av Rädda Barnen i samarbete med kommunerna på Åland.

8 FÖGLÖBLADET 8 SEPTEMBER 2015 MÖTE Valmöte inför kommunalvalet Söndag 30 augusti kl på Degerby mat&café blir det valmöte inför kommunalvalet i Föglö. På mötet kommer en valmansförening att bildas och praktiska detaljer inför valet att gås igenom. Om du vill ställa upp men inte har möjlighet att komma till mötet vänligen hör av dig till undertecknad. Enligt uppdrag, Kent Eriksson / FÖRENINGAR M.M. VERKSAMHETS- O INVESTERINGSBIDRAGS- ANSÖKNINGAR 2016 IDROTT, UNGDOM, FRITID Fullständiga ansökningar om bidrag, verksamhetsoch investerings-, ang. idrotts-, ungdoms- och fritidsverksamhet 2016 skall vara fritids- och kulturnämnden tillhanda senast måndag 28 september Ansökningar kan lämnas antingen till sekreterare Niklas Eriksson, vid kommungården, eller ordf. Kurt Fellman, Uddarna 22, Horsholma, FÖGLÖ, vilka också kan kontaktas för förfrågningar m.m. Ansökningar från föreningar skall åtföljas av verksamhetsplan och budget för 2016 samt bokslut för 2014 (ifall det inte redan inlämnats; skall egentligen alltid inlämnas när bokslutet är klart och godkänt av årsmöte eller likn.). Ev ansökningar från privatpersoner skall åtföljas av budget och projektplan eller motsv. för verksamheten/investeringen ifråga. I övrigt gäller Allmänna principer för föreningsstöd i Föglö kommun som finns på kommunens hemsida eller går att erhålla från kommungården. Observera att dessa principer måste uppfyllas för att kunna erhålla bidrag så läs noggrant igenom dem. Fritids- och kulturnämnden SISTA CHANSEN - en rolig aktivitet för hösten (har pågått sedan början av juni) KulTur på Föglö Fritids- och kulturnämnden i Föglö satte innan sommarsäsongen för tredje året ihop en kulturrunda på Föglö med frågor som man valt att benämna KulTur på Föglö. Avsikten är att man med denna på ett lättsamt sätt skall uppmuntra till att besöka olika intressanta delar och platser på Föglö, där det finns en RÖD frågeskylt. På vissa ställen kan man få leta lite efter skylten (tex på vandringslederna), vilket också är meningen och så kräver någon plats båtfärd, vilket också är meningen. Totalt finns 25 st sådana skyltar uppsatta runtom på Föglö. Huvudsaken är som sagt att ha en rolig grej, en sysselsättning som gör att man besöker olika delar av Föglö, men som en liten extra morot lottar vi liksom ifjol ut priser 1. Bland alla som deltagit, 2. Bland alla som besökt alla 25 platser (ett litet finare pris), samt 3. Förstås till den som har flest antal rätta svar totalt (behöver ju inte betyda att man besvarat alla frågor) (det finaste priset). KulTur började fredagen den 12 juni och pågår till tisdag 15 september 2015 som är sista inlämningsdag för blanketten. Alla rätta svar (och vinnarna) presenteras i Föglöbladets nummer som utkommer fredagen den 25 september. Så här gör du för att delta; 1. Hämtar en blankett med numrering och platser där frågor finns samt en karta över platserna. Blanketten kan hämtas från Kommungården. 2. Besöker platserna där frågorna finns och återlämnar blanketten senast 15 september till Kommungården. Kommungårdens personal kan vid behov informera vidare om KulTur.

9 Nyheter i biblioteket FÖGLÖBLADET 9 SEPTEMBER 2015 Vuxen, skön: Bennet, Marie Hotell Angleterre Bergstrand, Mikael Gurun i Pomonadalen Binchy, Maeve Hos oss på Chestnut Street Janouch, Katerina Barfotaflickan Mankell, Henning Svenska gummistövlar Nesser, Håkan Elva dagar i Berlin Paasilinna, Arto På spaning efter farfar Tyler, Anne Den blå tråden Vuxen, deckare: Baldacci, David Jakten på Amos Decker Griffiths, Elly De öde fälten Hawkins, Paula Kvinnan på tåget Hellberg, Björn De hatiska Holt, Anne Sudden death Leon, Donna Dödlig bekantskap Lewin, Erik Almedalen har fallit Marklund, Liza Järnblod May, Peter Lewispjäserna Mina, Denise Blod, salt, vatten Vuxen, fack o. Antonsson, Sofia Mer lugn mage med god mat biografier: Assarsson, Ulla Ett långsamt farväl Compton, Nic Knopbibeln Pleijel, Christian Hur man läser av en ö Wyllie, James Bröderna Göring Barn, ungdom Angerborn, Ingelin Gengångaren skön: Asptjärn, Åsa Manifest för hopplösa Dahlin, Petrus Kurragömma Dessen, Sarah Du är aldrig ensam Fine, Anne Mördarkattens återkomst Jansson, Anna Brevtjuven Johnson, Pete Skolans nya kändis Stark, Ulf En liten bok om kärlek Wahldén, Christina Fågelöns hemlighet Biblioteket är öppet: Må och On To Tel: Välkommen in

10 FÖGLÖBLADET 10 SEPTEMBER 2015 Traditionell HÖSTMARKNAD Vid otjänligt väder hålls höstmarknaden på Brandkårshuset i Degerby. Arrangör: Agenda 21-gruppen i Föglö HUNGERDAGSMIDDAG Föglö Röda Kors avdelning serverar viltsoppa m. rulltårta och kaffe som efterrätt torsdagen den 17 september 2015 kl i Församlingssalen. med närproducerade produkter lördagen den 12/9 kl på Torget i Degerby Alla bidrag som ges via Röda Korset går till aktuella katastrofområden i världen. VÄLKOMNA Resultatet från Stormarknaden i Mariehamn Stormarknaden i Mariehamn den inbringade 893,10. Tack så mycket till alla som skänkte varor Marknaden fyllde 50 år detta år och temat var Barn och Ungdom. En orsak till att Föglö avdelningen fick ett så bra försäljningsresultat var att vi hade Lucas Boström, Lisa Hanke och Fanny Skaag som sålde lotter för närmare 350 euro. Tusen tack till dem Föglö RK avdelning

11 FÖGLÖBLADET 11 SEPTEMBER 2015

12 FÖGLÖBLADET 12 SEPTEMBER 2015 Svenska för inflyttade tisdagen den 15 sept. kl med Kristine Riekstina i Föglö grundskola,(12 tillf. 32,4 lekt.) Kursavgift Anmäl till kursledaren tel Nybörjarkurs i ryska onsdagen den 16 sept. kl med Kristine Riekstina i Föglö grundskola, (12 tillf. 32,4 lekt.) Kursavgift Träningslördag den 7 nov. kl med Anki Nordman och Marie Johansson i Föglö grundskola,(1 tillf. 6 lekt.) Kursavgift 41,05. Lyft, balansera och pressa lördagen den 7 nov. kl med Anki Nordman på gymmet i Degerby (1 tillf. 2,7 lekt.) Kursavgift 18. Folkjam lördagen den 7 nov. kl med Marie Johansson i Föglö grundskola (1 tillf. 1,3 lekt.). Kursavgift 18. Makramé lördag den 14 och 21 nov. kl med Barbra Laurén i Föglö grundskola (2 tillf. 8 lekt.) Kursavgift 23,95 Mer informations om kurserna finns i Medis kurskatalog. Du kan anmäla dig till kurserna på tel när biblioteket är öppet, eller på Övriga tider ring tel PITCH- & STICKCAFÈ Hösten närmar sig och det är dags att plocka fram spelkort och stickor så vi får träffas i Annagården. Vi startar festligt tisdagen den 8 september kl och bjuder på kaffe och tårta. Följande pitch- och Stickcafe är den 22/9 Hjärtligt Välkomna Hälsar Äldreomsorgsdirektionen gm Viking och Christina FUIA INFORMERAR Bollspel/Allmän motionsidrott Varje torsdag kl med början torsdag 10 september har FUIA bollspelskväll på Föglö Grundskola. Allmän idrott för högstadieelever och vuxna (flickor/ pojkar, kvinnor/män) där vi spelar olika bollsporter m.m. beroende på hur många som dyker upp varje gång. I allmänhet innebandy men även badminton, pingis, volleyboll, basket, fotboll eller något annat man kommer överens om att spela just den kvällen. Motion i rolig form är huvudmålet. Alla motionssugna och behövande, kom med Motion är viktigt och roligt så vi hoppas på stor uppslutning För hösten gäller då alla torsdagar fr.o.m. 10/9 t.o.m. 10/12 med undantag för 15/10 (höstlov, skolan stängd). Träningsdräkter FUIA har träningsdräkter till försäljning. FUIA-medlemmar har till ett förmånligt pris möjlighet att skaffa sig en träningsdräkt (juniorer 35, seniorer 60 ). Den som inte är medlem kan betala medlemsavgiften (8 ) och så har man möjlighet att köpa en dräkt. Intresserade; kontakta Tiina Hämäläinen, tel

13 FÖGLÖBLADET 13 SEPTEMBER 2015 Enigheten Kortruttsvisan (Text: Birgitta Nyroos, Melodi: 34:an) framförd på Östersocknens Byalags Grisfest stänger för säsongen 31.8 av Horsholma Bygdekör. OBS Caféet är stängt sedan 17.8 Kommer snart som video på Ett stort tack till alla er som besökt oss i sommar Tack också till alla som på olika vis varit oss behjälpliga Sommaren har varit intensiv, l. Vill man åka ut till Kökar, till den södra skärgården så är kortrutt över Föglö, det som gäller nu igen. men det här gänget har hållit ruljangsen igång: För i landskapsborgen kör man, med nåt nytt som låter bra. Men så är det inte alls, för vet ni vad Wilenius sa? Jo, Wilenius sa så här:... (Vill dom ha väg till Kökar så blir nog Källsholmen bra) 2. Men på Kyrkogårdsö (dialekutalt) sa Nordberg: De blir inga av händän. Det sa också många andra, utav Kökars starka män. Så förslaget gick i stöpet, med en rutt sã fin och kort, och Wilenius tog beslut, att städa underlaget bort. Erika Helin, Amanda Sommarström, Margita Gustafsson, Victoria Helin, Robin Nyberg och Eva Nyberg Föglö hembygdsförening rf Tack Till Er alla som ville dela mitt eftermiddagskaffe med anledning av min födelsedag. Spargrisen som stod framme till förmån för barncancerfonden samlade in 361,41. Stort tack för det Börje Fellman FOLKHÄLSANS SOMMARSIMSKOLOR Och nu kommer vi med nytt, och ännu fräschare förslag: Sätt Rosella in på rutten, så blir Kökarbon så glad. Hen får äta a la carte, och svänga om till Tonys band, Ja, och Vikinglinjen slipper, flagga ut till annat land. 4. Japp, då har vi stoppat kortrutten på Föglö än en gång. Nu får Kökarborna trevligt, om än resan den blir lång. Här på Föglö får vi göra, just precis det som vi vill och i Hastersboda lägger, ingen extra färja till. 5. Sen så har vi även klurat ut, ett häftigt sparförslag: Flagga ut alla ministrarna, som sitter där i dag. Låt sen Mats ta över rodret, för nog tror vi att han kan sköta riksdags-och regeringsfrågor, denne unge man. För nu är det slut med gamla planer, nu är det färdigt inom kort. Slut på tunnelfantasier, annat jål av samma sort. Nej, på Östersocken vill vi jussom ha det som förut: Vi skall sälja våra tomter till dess att marken har tagit slut. Ett stort TACK till alla barn och föräldrar som deltog i årets simskola Ett stort TACK också till simläraren och lekledarna för väl utfört arbete Hoppas vi ses igen nästa sommar / simombudet Linda

14 FÖGLÖBLADET 14 SEPTEMBER 2015 VÄLKOMNAR ALLA MEDLEMMAR TILL PÅ BRANDKÅRSHUSET I DEGERBY Lördagen den 12 september 2015 kl MIDDAG ink.välkomstdryck PRIS: vuxna 30,00 barn år 15,00 barn under 10 år gratis Dans och Underhållning med PER NYBERG ANMÄLNINGAR SENAST DEN 1 SEPTEMBER TILL: BEA Tel: 50285, eller ANDERS tel: 50233, HJÄRTLIGT VÄLKOMNA Styrelsen för Degerö Byalag r. f

15 FÖGLÖBLADET 15 SEPTEMBER 2015 Föglö jaktvårdsförening Vilka blir vinnare 2015? Inled jaktsäsongen med att aktivera dig i VILTVÅRDSTÄVLINGEN en tävling för medlemmar - ungdomar och vuxna. Jaktvårdsföreningens målsättning är att aktivera jägarna till mångsidiga viltvårdande insatser och därmed bidra till en gynnsam utveckling av viltstammarna på Föglö. Syftet är att inom jaktvårdsföreningens verksamhetsområde visa på åtgärder som vidtagits för att stöda utövande av jakt som en form av ett hållbart nyttjande av en förnyelsebar resurs. Reglerna i korthet: - viltvårdsinsatserna skall försiggå inom Föglö kommuns område - deltagarna samlar poäng enligt nedanstående villkor - poängsättning av fällt vilt 1) räv, skogsmård, mink - 80 poäng 2) mårdhund - 60 poäng 3) kråka och havs- och gråtrut - 10 poäng 4) tillverkning av sjöfågelholkar - 50 poäng 5) underhåll av befintliga sjöfågelholkar - 20 poäng - viltvårdsinsatser såsom anläggning av viltåker, vinterutfodring av klövvilt, tillhandahållande av saltsten anses meriterande Alla som rekvirerar viltvårdspremier registreras som deltagande i viltvårdstävlingen. Rekvisition av premier kan ske per telefon, e-post eller genom att fylla i vidstående blankett. Föreningens kassör Johan Lindfors, administrerar premierna, kan nås på mobilnummer Vinnare 2012 Gotthard Fyrvall, Jyddö Vinnare 2013 Tom Jansson, Sonboda Vinnare 2014 Erik Raitanen, Ulversö Vinnare i ungdomsklassen Benjamin Olin, Sonboda. Vinnare i ungdomsklassen 2014 Isak Sundblom, Prästlandet I nästa nummer av Föglöbladet kan du läsa om tävlingens sponsor och huvudvinst. Prisutdelningen sker på årsmötet. Styrelsen utlovar även i år fina priser Närmare information utlovas i nästa nummer av Föglöbladet. Styrelsen

16 FÖGLÖBLADET 16 SEPTEMBER 2015 Rekvisitation av viltvårdspremier 2015 samt tävlingsblankett FÖGLÖ JAKTVÅRDSFÖRENING - VILTVÅRD REKVISITION AV VILTVÅRDSPREMIER OCH BLANKETT FÖR DELTAGANDE I VILTVÅRDSTÄVLINGEN 2015 NAMN FÖDELSETID BANKFÖRBINDELSE Jaktkortsnummer TÄVLINGSKLASS RÄV ANTAL á POÄNG SUMMA Räv 80 Mårdhund 60 Skogsmård 80 Mink 80 Kråka 10 Trut 10 DELSUMMA SJÖFÅGELHOLKAR ANTAL á POÄNG SUMMA Nytillverkade 50 Översyn av gamla 20 DELSUMMA TOTALSUMMA SALTSTEN UTFODRINGSSTATIONER ÖVRIGA VILTVÅRDSINSATSER: ANTAL ANTAL fortsätt vid behov på omstående sida PÅ HEDER OCH SAMVETE Ort Datum Underskrift BEVITTNAS (ENDAST FÖR TÄVLANDE I UNGDOMSKLASS) Ort Datum Underskrift SISTA INLÄMNINGSDAG STYRELSENS UTLÅTANDE Inlämnas till kassör Johan Lindfors C/O Kommungården, Föglö

17 FÖGLÖBLADET 17 SEPTEMBER 2015 Klubbmästerskap i skeet 50 skott. Föglö jaktvårdsförenings V-pris på älg 20 skott Måndag 5.10 Kl och jägarklass 12 skott samt frigevär 10 skott. Lördag 12.9 Kl Distrikt kampen på älg 12 skott samt frigevär 10 skott. Lördag 19.9 Kl Föglö jaktvårdsförenings V-pris på älg 20 skott och jägarklass 12 skott samt frigevär 10 skott. Lördag 12.9 Kl I N F O R Måndag M E 5.10 R Kl A R Klubbmästerskap i skeet 50 skott. Barn, ungdomar Distrikt och föräldrar kampen på älg 12 skott samt frigevär 10 skott. Välkomna till branddepån i Sonboda Lördag lördagen 19.9 den Kl september klockan Då ordnar vi i Föglö FBK en Brandkårsdag för alla Du behöver inte några förkunskaper, det räcker med att du är lite nyfiken på vad vi gör i brandkåren Du kan få prova på att släcka en brand, försöka spola ner flaskor med pyttsprutan, åka brandbil och mycket mera Alla är välkomna Däckbytarkvällar Nu i augustivärmen känns det lite avlägset att tänka på vintern, men den kommer Vi kommer att hålla däckbytarkvällar i år igen Ta med dina vinterdäck så byter vi åt dig för 20 euro per bil Vi säljer kokt korv med bröd och kaffe Skriv upp onsdagen den 21 oktober och onsdagen den 28 oktober klockan , då finns vi på plats på branddepån för att byta din däck Nästa övningstillfälle är 2 september klockan Vi samlas på branddepån klockan 19, sen avslutar vi med fika och genomgång av kvällen efter övningen Välkomna med Klubbmästerskap i skeet 50 skott. Måndag 5.10 Kl

18 FÖGLÖBLADET 18 SEPTEMBER 2015 Föglö Ungdomsförening informerar Loppis, tisdag 15.9 kl Kom och sälj dina prylar, böcker och kläder eller kanske du är nyfiken på att fynda något? Kom till Vikingaborg den 15 september på loppis Bordshyra: 10 per bord Boka bord via Madelene Sundblom, , senast 13 september. Ungdomsföreningen kommer att ha servering Välkomna Gröthippa, 26.9 Vi vill ordna en gröthippa så som det var förr Men vi behöver hjälp av DIG Vill du hjälpa till med gröthippan, kanske du var med själv förr? För att det ska bli en riktigt bra hippa tillsätter vi en kommitté och vi vill ha med dig där Tveka inte att höra av dig till Jesper på tel , så fort som möjligt På gröthippan kommer vi att ha, förutom gröt, program, musik och lotteri Vill du komma med på gröthippan, anmäl er till Jesper senast 20 september Middag och dans, kl Vi kommer att ordna middag med dans den 14 november, bandet 4-Fun börjar spela ca Vi serverar en trerättersmiddag för endast 30 och då ingår inträde till dansen Barn upp till 12 år äter för halva priset. Meny: förrätt, Annelis gravade rödingröra med smak av västerbottenost på rostat svartbröd varmrätt, helstekt griskarré med vitlökspotatisgratäng, champinjonsås, rostade grönsaker efterrätt. fläderblomspannacotta med champagnemarinerade jordgubbar Temat för kvällen är: SPORT Vi utser en vinnare för bästa klädsel under kvällen Lotteri, underhållning/program, traditionell korvförsäljning till nattmat och förstås dans till 4-fun Inträde till endast dansen är 10 euro Boka bordsplats till middagen senast 8 november till Anneli eller Maria Vi hoppas att ni kommer och deltar i våra aktiviteter Ju fler vi är desto roligare Medlemsavgiften är 10 euro och kan betalas in på föreningens konto Vill du stöda ungdomsföreningen, med valfri summa, går det bra att betala in till vårt konto nedan Tack för ditt bidrag

19 FÖGLÖBLADET 19 SEPTEMBER 2015 Ta del av våra spännande objekt på FÖGLÖ Bostadshus i Björsboda Välskött bostadshus med fin trädgård och utebelysningar, stenlagd uppfart och två fristående garage och förråd. Areal: 4930 m 2 Våningsyta: ca 156 m 2 Utgångspris: Strandområde vid Kyksundet i Prästgården Outbrutet strandområde med cirka 85 meter strandlinje med nordostläge mot Kyrksundet. Areal: 6100 m 2 Utgångspris: Strandområde i Granboda Flack, vistelsevänlig strandtomt med öster-, väster- och norrläge i Granboda, Föglö. Areal: 2,6 ha Utgångspris: Strandområde i Granboda Vacker, bergbundet strandområde med ca 95 meter strandlinje och västerläge. Areal: 1 ha Utgångspris: Ålands Fastighetskonsult Ab Bostadshus på Sommarö Bostadshuset är byggt 1960 och delvis renoverat år Areal: m 2 Våningsyta: ca 130m 2 Utgångspris: Telefon: E-post:

20 FÖGLÖBLADET 20 SEPTEMBER 2015 Vi utför alla typer av El- och VVS-service samt installation Våra övriga tjänster: Fastighetsservice Styr- och reglersystem, installation/service Energideklarationer Värmepumpsförsäljning m.m. Bolstavägen 3 Tel Behöver Ditt hår tas om hand efter sommaren? Hos mig får du hjälp... Salong Hårfixarn Din Frisör på Föglö. Boka tid på tel el via min fbsida. Måndagar på Saxess. Tis&Ons 9-15, Tors samt kväll enligt bokning. Fredag & Lördag växelvis varannan vecka enligt bokning.

21 FÖGLÖBLADET 21 SEPTEMBER 2015 Renovera, bygga nytt, blästra, måla huset eller garaget? Snickeriarbeten renoverings och reparationsarbeten fönster och dörrtillverkning altanbygge Byggnation nybyggnad renovering tapetsering ombyggnad tillbyggnad KJ bygg Fo-nr Kaspars Tel VV bygg Fo-nr Slavik Tel Sandblästring eller tvätt av blästring med vatten och sand minskar dammet upp till 95 %, fungerar alltså bra i tätbebyggelse av båt plåt och tegeltak fasader betong och tegel stål/plåtkonstruktioner avlägsnande av klotter industritvätt Måleriarbeten inom och utomhus tvätt och sprutmålning av plåt och tegeltak Uthyrning av skylift; Dino 120 byggställningar Vi har byggställningar och skylift höga höjder är inget problem September 23 Föglöbladet Byggnadsarbeten utföres Renoveringar/nybyggnation Svetsning/VVS arbeten Grävningsarbeten med minigrävare m.m. Traktorgrävare Kontakta Tony Håkans Entreprenad tel ENTRERENADARBETEN UTFÖRES Vägar Grunder Dikning Septiktankar mm. Med runt svängande larv eller hjulgrävmaskin Material, transporter och krossgrus ordnas RING el F:ma A. SNÄLLSTRÖM, FÖGLÖ Föglö FBK

22 " FÖGLÖBLADET 22 SEPTEMBER 2015 Folkhälsans gymnastik. Du som vill undvika hopp och inte kräver att bli genomsvettig men vill träna smidighet, balans och styrka, vilket är tre viktiga delar för att du ska må bra. 12 måndagar mellan och med start 21 september 2015 i skolans gymnastiksal Medlemmar i Folkhälsan 40 Icke medlemmar 45 Om du har frågor ringer du eller Välkommen med / Anne Känner du dig ensam? Det är du inte ensam om Man kan känna sig ensam av många olika skäl, du bor kanske ensam, träffar sällan anhöriga eller vänner, har svårt att färdas på egen hand. Skulle du gärna komma hemifrån och umgås med andra en stund? Kom med i vår grupp. Vi träffas 1 gång/månad i Folkhälsans Allaktivitetshus i Mariehamn. Vi äter en gemensam lunch, har sittdans, olika program med musik underhållning, föreläsning men framför allt umgås. Folkhälsan ordnar och bekostar taxi till och från Allaktivitetshuset. Start: Tisdag den 6/ /3-2016, En Tisdag /månad mellan kl: Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus i Mariehamn Ledare: Nina Jansson, koordinator äldre och hälsa Pris: man betalar endast för lunch (varmrätt, efterrätt+ kaffe) 8,10 / tillfälle. Anmäl dig till: Nina Jansson tel: eller Tar emot anmälningar från 3/8 3/9 2015

23 FÖGLÖBLADET 23 SEPTEMBER 2015 ANNAGÅRDENS LUNCHMENY VECKA V.35 V.39 M 24.8 Kokt länkkorv med makaronistuvning M 21.9 Ugnskorv T 25.8 Stekt sik T 22.9 Stekt fisk O 26.8 Dillkött O 23.9 Kycklinggryta T 27.8 Köttfärsbiff T 24.9 Köttfärslimpa F 28.8 Kycklingsoppa F 25.9 Fisksoppa L 29.8 Ugnsfisk L 26.9 Kalla fiskrätter S 30.8 Revbensspjäll S 27.9 Griskarré i ugn V.36 V.40 M 31.8 Köttfärssås M 28.9 Korvsås T 1.9 Janssons frestelse T 29.9 Stekt aborrfilé O 2.9 Mald Leverbiff O 30.9 Blodpudding T 3.9 Currykött T 1.10 Morotslåda m. kasslerstuvning F 4.9 Grönsakssoppa F 2.10 Kycklingsoppa L 5.9 Lax i ugn L 3.10 Janssons frestelse S 6.9 Stekt panerat griskött S 4.10 Köttgryta V.37 V.41 M 7.9 Broilerfilé i örtsås M 5.10 Köttbullar T 8.9 Fiskfärsbiffar T 6.10 Strömmingslåda O 9.9 Goda lådan O 7.10 Pepparrotskött T 10.9 Pannbiff med lök T 8.10 Goda Lådan F 11.9 Köttsoppa F 9.10 Ärtsoppa och pannkaka L 12.9 Kalla fiskrätter L Stekt fisk S 13.9 Köttrullader S Grillat broilerlår V.38 V.42 M 14.9 Fläsksås med potatis M Leverkalops T 15.9 Ugnsfisk T Fiskgryta O 16.9 Grönsaksbiffar O Stekt fläsk o. makaronigryta T 17.9 Broilergryta T Pytt i Bellman F 18.9 Korvsoppa F Korvsoppa L 19.9 Janssons frestelse L Stekt lax S 20.9 Rotmos och kokt kött S Plommonspäckad griskarré Med reservation för ändringar

24 FÖGLÖBLADET 24 SEPTEMBER 2015 FÖGLÖ HÄLSO- OCH OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING Planerade läkardagar i juni: Läkardagar är numera på tisdag Planerade läkardagar i september: 10.6 Läkare: Kim Ahtola 1.9 och 15.9 Läkare: Ulrika Lind Läkartiderna är i första hand för åldringar, hemsjukvårdspatienter, barn samt akuta Läkartiderna sjukdomsfall. är Övriga i första (speciellt hand för åldringar, bilburna) hemsjukvårdspatienter, hänvisas till hälsocentralen barn i samt Mariehamn. akuta sjukdomsfall. Telefontid Övriga alla vardagar (speciellt kl bilburna) 9-10 Respektera hänvisas till vår hälsocentralen telefontid i Mariehamn. Sjukvårdsmottagning Telefontid alla vardagar utan kl 9-10 tidsbeställning Respektera torsdagar vår telefontid Övriga tider enligt överenskommelse. Sjukvårdsmottagning utan tidsbeställning torsdagar Övriga tider enligt OBS överenskommelse. Beredskap endast på veckosluten lördag och söndag Avvikelser kan förekomma. OBS Beredskap endast på veckosluten lördag och söndag Avvikelser kan förekomma. Tel eller eller Tel eller Besök eller gärna ÅHS hemsidan: Telefon: Ålands Centralsjukhus, växeln Alarmcentralen 112 Besök gärna ÅHS hemsidan: Telefon: Ålands Centralsjukhus, växeln Vi hälsar Elin Sjöström välkommen till oss i sommar Alarmcentralen 112 Hälsar, Tiina och Linda Hälsar, Tiina och Linda

ECKERÖ INFO AUGUSTI 2015

ECKERÖ INFO AUGUSTI 2015 ECKERÖ INFO AUGUSTI 2015 Samhällsinforma on Kommunkansliet är nu öppet efter sommarstängningen och all personal är på plats igen. Vi välkomnar Jessica Björn som tillträdde som vik. socialchef den 3.8.2015.

Läs mer

Under året har Finlands kommunförbunds förtjänsttecken tilldelats följande anställda och förtroendevalda inom kommunen:

Under året har Finlands kommunförbunds förtjänsttecken tilldelats följande anställda och förtroendevalda inom kommunen: Bolvik, Knutsboda Nyårsklockorna har ringt och vi har redan kommit en liten bit in på det nya året! På sitt sammanträde den 9 december godkände kommunfullmäktige Lemlands kommuns budget för år 2016 samt

Läs mer

MEKTEK GÅRD. SALONG HUVUDSAKEN semesterstä ngt v. 11 14-20 mars. Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

MEKTEK GÅRD. SALONG HUVUDSAKEN semesterstä ngt v. 11 14-20 mars. Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland SOMMARJOBB SOM STÄDVIKARIE Vill Du ha ett sommarjobb som städare i Hammarlands kommun. Vi kan erbjuda två skolelever, studerande eller andra unga ett

Läs mer

Eckerö infoblad Februari 2016

Eckerö infoblad Februari 2016 Eckerö infoblad Februari 2016 Kommunfullmäktige sammankallas torsdagen den 25 februari kl 19.00 Mötet hålls på kommunkansliet och är öppet för allmänheten. Nya kommunfullmäktige sammanträdde för första

Läs mer

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik. SALTVIK 2 / 2010 INFORMERAR februari Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. Dagens motto. Mitt mål är det att leva ett liv som jag inte har behov att ta semester ifrån.

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. Dagens motto. Mitt mål är det att leva ett liv som jag inte har behov att ta semester ifrån. SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax September 2015 Aktuellt Händelsekalender 5.9 Höstfest i skolan 7.9 Läkardag 9.9 Besök från Skördefestkontoret 10.9

Läs mer

***********************************

*********************************** WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 27, NUMMER 7 6 Juli 2013 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 8 7.8 17.8 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida 40,- 1/4 sida 20,- 1/8 sida el. mindre 10,- Avgifter

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april 4 / 2010 INSKRIVNING I SKOLORNA

SALTVIK. INFORMERAR april 4 / 2010 INSKRIVNING I SKOLORNA SALTVIK 4 / 2010 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Skol-

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 16 juni 2011 - söndag 24 juli 2011

barnhemmet i muang mai torsdag 16 juni 2011 - söndag 24 juli 2011 barnhemmet i muang mai torsdag 16 juni 2011 - söndag 24 juli 2011 Fem veckor sedan sist, fem veckor fyllda med massor av roliga saker som vi vill dela med oss både som har hänt här och i Sverige och hela

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN 17.03.2015 2 13 Sammanträdestid. Tisdagen den 17 mars 2015 kl. 15.00 16.45. Föglö grundskola

BILDNINGSNÄMNDEN 17.03.2015 2 13 Sammanträdestid. Tisdagen den 17 mars 2015 kl. 15.00 16.45. Föglö grundskola Sammanträdesdatum Nr BILDNINGSNÄMNDEN 17.03.2015 2 13 Sammanträdestid Tisdagen den 17 mars 2015 kl. 15.00 16.45. Sammanträdesplats Beslutande Föglö grundskola Närvarande Kent Eriksson, ordförande Ramona

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR september. Kommunkansliet informerar: Kommunstyrelsen. informerar: Äldreomsorgen. informerar: 9 / 2013 NY KOMMUNDIREKTÖR

SALTVIK. INFORMERAR september. Kommunkansliet informerar: Kommunstyrelsen. informerar: Äldreomsorgen. informerar: 9 / 2013 NY KOMMUNDIREKTÖR SALTVIK 9 / 2013 INFORMERAR september Samhällsinformation Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Kommunkansliet

Läs mer

FUB bladet, augusti 2015

FUB bladet, augusti 2015 FUB bladet, augusti 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar Har du något att göra på fritiden under hösten? Hoppas att ni alla har fått göra något som ni vanligtvis inte gör under sommaren? Åkt någonstans,

Läs mer

SALTVIK. Saltviks kommun önskar alla en GLAD PÅSK! INFORMERAR mars. Kommunkansliet informerar: 3 / 2016 SOMMARJOBB FÖR UNGDOMAR I ÅLDERN 15-17 ÅR

SALTVIK. Saltviks kommun önskar alla en GLAD PÅSK! INFORMERAR mars. Kommunkansliet informerar: 3 / 2016 SOMMARJOBB FÖR UNGDOMAR I ÅLDERN 15-17 ÅR SALTVIK 3 / 2016 INFORMERAR mars Samhällsinformation Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Kommunkansliet

Läs mer

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER SALTVIK 1 / 2010 INFORMERAR januari Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax

Läs mer

NYHETSBREV ÅLAND 01/2012

NYHETSBREV ÅLAND 01/2012 NYHETSBREV ÅLAND 01/2012 Välkommen till ett nytt år med Folkhälsan! Info för styrelseaktiva Vem får nyhetsbrevet? Detta informationsbrev går ut till alla styrelsemedlemmar i våra lokalföreningar som uppgett

Läs mer

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet.

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet. MÅNADSBREV, JANUARI 2013 Bästa medlemmar! Nytt år och nya möjligheter. Vi har nu avverkat en månad av 2014. Ett år som vi alla ser med spänning fram emot. Vintern har låtit vänta på sig men rätt som det

Läs mer

Klubbmästerskap i radiobil Julbord Höstmöte Hantverksmässa SSK info Sida 1

Klubbmästerskap i radiobil Julbord Höstmöte Hantverksmässa SSK info Sida 1 Årgång 12 Nr 8 November 2009 Klubbmästerskap i radiobil Julbord Höstmöte Hantverksmässa SSK info Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn 0911-70253

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Hemvård och hälsovård Läkardag

Hemvård och hälsovård Läkardag April 2014 Utgiven av Sottunga kommun Nästa nummer av Sottunga Nytt utkommer torsdagen den 7 maj. www.sottunga.ax Stopptid för material är måndagen den 5 maj kl. 18.00 Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax

Läs mer

Årgång 13 Nr 8 November 2010. Lite i bladet!? Men de händer något ändå! Julbord HAVRE ZUMBA PRO. Sida 1

Årgång 13 Nr 8 November 2010. Lite i bladet!? Men de händer något ändå! Julbord HAVRE ZUMBA PRO. Sida 1 Årgång 13 Nr 8 November 2010 Lite i bladet!? Men de händer något ändå! Julbord HAVRE ZUMBA PRO Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn 0911-70253

Läs mer

ECKERÖ INFO NOVEMBER 2015. Eckerö kommun söker en byråsekreterare. Samhällsinformation. Bibliotekets öppettider

ECKERÖ INFO NOVEMBER 2015. Eckerö kommun söker en byråsekreterare. Samhällsinformation. Bibliotekets öppettider ECKERÖ INFO NOVEMBER 2015 Samhällsinformation Eckerö kommun söker en byråsekreterare Eckerö kommun söker en byråsekreterare till kommunkansliet. Arbetet inleds så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Läs mer

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Raindrops keep falling om my head...

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Raindrops keep falling om my head... 03-2012 Ålands Brand och Räddningsförbund MEDLEMSINFO Blöta bilder: De ungdomar som deltog i FSB-mästerskapen i Lappfjärd fick transporteras i bilar till och från området eftersom översvämningen gjorde

Läs mer

Sleipnir, Protokoll fört vid styrelsemöte/konstitueringsmöte 2008-02-06

Sleipnir, Protokoll fört vid styrelsemöte/konstitueringsmöte 2008-02-06 Protokoll fört vid styrelsemöte/konstitueringsmöte 2008-02-06 Tid: 18.00 Plats: hos Camilla Reichenberg, Löpargatan 91 Närvarande: Camilla Reichenberg (CR) Sofia Kindlund (SK) Lise-Lott Jansson (LJ) Mia

Läs mer

ECKERÖ info Februari 2015 Nr 2 SAMHÄLLSINFORMATION

ECKERÖ info Februari 2015 Nr 2 SAMHÄLLSINFORMATION ECKERÖ info Februari 2015 Nr 2 SAMHÄLLSINFORMATION Eckerö på Ålands solsida! BIBLIO TEKETS Ö PPETTIDER MÅNDAGAR 17.00-20.00 O NSDAGAR 17.00-20.00 ÅTERVINNINGSCENTRALENS ÖPPETTIDER: TISDAGAR 18.00-20.00

Läs mer

IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt

IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt Oktober Månadsblad 2013 Hej! Välkommen till en fullspäckad höst fylld med många spännande aktiviteter och möten. Ni har nu hunnit få Profilen och vi hoppas att

Läs mer

X Andersén Jens v.ordf. X Andersson Robert X Sundberg Ringa Mari X Mattsson Åsa

X Andersén Jens v.ordf. X Andersson Robert X Sundberg Ringa Mari X Mattsson Åsa SAMMANTRÄDESPOTOKOLL Sammanträdesdatum 07.06.2011 Nr 4-11 Sammanträdestid Tisdagen den 7 juni 2011 kl. 16.00-19.15 Sammanträdesplats Beslutande Sunds skola X Karlsson Ralf, ordf. X Andersén Jens v.ordf.

Läs mer

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta Synvinkeln Aug Okt 2015 SRF Uppsala - Knivsta Program Synvinkeln Augusti - Oktober Telefon kansliet Anmälningar görs på telefon: 018 56 09 21 eller 56 09 22

Läs mer

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar Höör 2016 höst - vinter Kom med och forma framtiden för pensionärer Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil Motionsdanser-Temakvällar PRO Höör Expedition Storgatan 7 Hemsida: pro.se/hoor

Läs mer

INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. Önskar: Hemservicepersonalen

INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. Önskar: Hemservicepersonalen INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. NUMMER 2/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 14 februari, alla Hjärtansdag kl 13.00 på

Läs mer

Ekebylletinen. Sommaren närmar sig med stormsteg!

Ekebylletinen. Sommaren närmar sig med stormsteg! Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Hemsidan - Korrigering - Grannsamverkan - Vårens arbetsdag Sommaren närmar sig med stormsteg! Efter en vinter

Läs mer

Viktiga datum 11/9 Trivselledaraktivitet för alla trivselledare i År 3

Viktiga datum 11/9 Trivselledaraktivitet för alla trivselledare i År 3 Viktiga datum 11/9 Trivselledaraktivitet för alla trivselledare i År 3 ARBETSLAG F-3B Telefon 0302-52 19 26, 073-684 44 39 www.lerum.se/roselid Vecka 35-2013 Bloggen: http://roselidf3b.wordpress.com Hej!

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Halliwick-läger i Egypten 2008 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård

Läs mer

På Gång i Skälvums missionshus

På Gång i Skälvums missionshus På Gång i Skälvums missionshus Nr 4. dec 2014 - feb 2015 I detta nummer kan du läsa om... Pastorns sida... 2 Ordförarens sida... 3 Vinterns samlingar... 4 Källan... 6 Ekumenisk bönevecka... 7 equmenia/sku...

Läs mer

I Simrishamns kommun finns det mycket kul att göra för sportlovslediga barn och ungdomar. Vi tackar alla sportlovsarrangörer och ledare.

I Simrishamns kommun finns det mycket kul att göra för sportlovslediga barn och ungdomar. Vi tackar alla sportlovsarrangörer och ledare. Sportlov 2014 Vecka 8 17-23 februari I Simrishamns kommun finns det mycket kul att göra för sportlovslediga barn och ungdomar. Vi tackar alla sportlovsarrangörer och ledare. Kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Tranbärets månadsbrev september 2015

Tranbärets månadsbrev september 2015 Tranbärets månadsbrev september 2015 Vilken höst vi har! Sol och värme växlas med regn och rusk, men september ser ut att avslutas med sol och det gillar vi. Naturen bjuder på underbara färgkombinationer

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 9 november 2012, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 12.45. 51 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013

FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013 FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013 Informations och diskussionskväll 19 november Till alla som är gode män/anhöriga men även för personal som jobbar inom LSS. Informations och diskussionskväll med Försäkringskassan

Läs mer

Program för Våren 2015

Program för Våren 2015 Program för Våren 2015 Säkert vårtecken M/S Lagaholm Föreningslokal / Besöksadress Doktorsstigen 2 312 31 Laholm Öppet, Måndag - Torsdag 09.30-13.30 Kansliet: 0430-10088 E-post ordförande:claes@surfia.nu

Läs mer

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna!

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Gävle Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Jack and the Rippers inleder vårsäsongen med musiken vi minns från 60- och 70-talen.

Läs mer

Program Hösten 2014 S I D.1

Program Hösten 2014 S I D.1 Program Hösten 2014 S I D.1 Tomelilla och Simrishamn i maj 2014 Bästa medlemmar. Höstens program är här. Gå igenom det noga. Du kan ju missa något viktigt. Kom på våra aktiviteter och medlemsmöten, de

Läs mer

Infoblad. nr 4 november 2015

Infoblad. nr 4 november 2015 Infoblad nr 4 november 2015 Ordförande har ordet Nu är det så dags igen för mörka kvällar och när vi vaknar är det frost på marken. Vi plockar fram våra lyktor och stakar och tänder levande ljus. Det ger

Läs mer

Kl 16.00 söndagen den 22 mars i samma lokal, Föreningslokalen, är det årsmöte för Sockenrådet där alla Tolgbor har rösträtt och är varmt välkomna!

Kl 16.00 söndagen den 22 mars i samma lokal, Föreningslokalen, är det årsmöte för Sockenrådet där alla Tolgbor har rösträtt och är varmt välkomna! NY I TOLGS SOCKEN? Bott här ett tag, men har inte riktigt koll på vad som finns och sker i Tolg? Välkommen på info-träff söndagen den 22 mars kl 15.00 i Föreningslokalen! Nummer 1 2015 På plats finns glada

Läs mer

Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif

Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif Nr 1 2015 c 1 d Innehållsförteckning Sida 3 Ordföranden har ordet Sida 4 Klubboveraller Sida 5 Rapport från årsmötet Sida 6 Facebook Sida 7 Fotkomfort, Arbetsdag

Läs mer

Kommunstyrelsen. informerar: Haraldsby byalag. informerar: LEDIGA LÄGENHETER. BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER I SOMMAR (13 juni 14 augusti)

Kommunstyrelsen. informerar: Haraldsby byalag. informerar: LEDIGA LÄGENHETER. BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER I SOMMAR (13 juni 14 augusti) SALTVIK 6 / 2011 INFORMERAR juni Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Kommunkansliet

Läs mer

Hösten 2014. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Rädisan. Skytte. Grillning vid Glänninge

Hösten 2014. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Rädisan. Skytte. Grillning vid Glänninge Hösten 2014 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Rädisan Skytte Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från den 1 juli 2013 har planeringen

Läs mer

SOMMAR 2016 - för dig som är ungdom

SOMMAR 2016 - för dig som är ungdom SOMMAR 2016 - för dig som är ungdom SOMMARSATSNING att integrera och att integreras - för dig mellan 14-15 år Vi erbjuder dig som är född 2001 eller 2002 möjligheten att arbeta i grupp under tre veckor

Läs mer

INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling.

INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. NUMMER 9/2012 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Nu är det Bingodags igen. Kom till Kapellhagen torsdagen

Läs mer

påsklov mmk/mfk 7-13 april

påsklov mmk/mfk 7-13 april påsklov mmk/mfk 7-13 april LOKAL TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MÅNDAG (Studiedag) Utflykt Övrigt Ev. Teater Bad (Forsgrenska) Tanto (Fotojakten,Picknick, Bollspel) FIFA 15 Turnering(ps4) Musikquiz Singstar

Läs mer

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården TallgårdenNytt Månadsbrev mars-april månad 2012. Finns även att hämta på förskolans hemsida, www.mjolby.se Redaktör Pia Adlertz, pia.adlertz@mjolby.se I huvudet på Linda Hej alla föräldrar Äntligen börjar

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

FÖR-/EFTERMIDDAGSVÅRD

FÖR-/EFTERMIDDAGSVÅRD ECKERÖ info Mars 2015 Nr 3 SAMHÄLLSINFORMATION Eckerö på Ålands solsida! BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER MÅNDAGAR 17.00-20.00 ONSDAGAR 17.00-20.00 ÅTERVINNINGSCENTRALENS ÖPPETTIDER: TISDAGAR 18.00-20.00 TORSDAGAR

Läs mer

KLUBBMÄSTERSKAP ÅRSMÖTEN AFTERWORK ELLER CATERING HÄSTFOTVÅRD NYHET HOS VARGEN STOPP FÖR SKOTERBUSAR CS HÄST & FRITID Sida 1

KLUBBMÄSTERSKAP ÅRSMÖTEN AFTERWORK ELLER CATERING HÄSTFOTVÅRD NYHET HOS VARGEN STOPP FÖR SKOTERBUSAR CS HÄST & FRITID Sida 1 Årgång 9 Nr 2 Mars 2006 KLUBBMÄSTERSKAP ÅRSMÖTEN AFTERWORK ELLER CATERING HÄSTFOTVÅRD NYHET HOS VARGEN STOPP FÖR SKOTERBUSAR CS HÄST & FRITID Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 1 Ordförande har ordet Inför 2008 har vi lyckats få mer bassängtid på 21:an, ortopedens rehab bassäng på UMAS. Varje måndag 17.00-19.00 och

Läs mer

INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. NUMMER 1/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 9 januari kl.13.00 på Kapellhagen. Lumparlands

Läs mer

Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00 20.20 Kommungården

Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00 20.20 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 4 maj 2016 Byggnadstekniska nämnden 11.05.2016 47-62 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2011 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Dagens motto

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Dagens motto SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Maj 2016 Aktuellt Händelsekalender 7.5 Brandutrustning testas 9.5 Läkardag 11.5 Brandinspektion 18.5 Nina Fellman

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2015 Dagordning för årsmötet den 16 februari 2016 1 Mötets öppnande 2 Parentation 3 Godkännande av dagordning 4 Nya medlemmar hälsas välkomna 5 Val av ordförande för

Läs mer

Träffpunkter. Februari, mars, april 2016. Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post? www.goteborg.se

Träffpunkter. Februari, mars, april 2016. Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post? www.goteborg.se Askim-Frölunda-Högsbo Februari, mars, april 2016 Träffpunkter Altplatsen Högsbotorpshemmet Kustträffen Solträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post? kontakta Laine Henriksson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fråga om kallelse till mötet skickats ut i god tid 3. Godkännande av föredragningslista inkl. anmälan av övriga ärenden 4. Val av ordförande

Läs mer

Sportlovsprogram 17-23 februari 2014

Sportlovsprogram 17-23 februari 2014 Sportlovsprogram 17-23 februari 2014 Framtagen av Bromölla kommun Turism & Fritid i samarbete med Kultur & Bibliotek Med reservation för ev. ändringar och tryckfel Måndag 17/2 Måndag 17/2 NYMÖLLA FRITDSGÅRD

Läs mer

Aktiviteter för barn, ungdom och vuxna i Nybro kommun

Aktiviteter för barn, ungdom och vuxna i Nybro kommun Aktiviteter för barn, ungdom och vuxna i Nybro kommun I Love Music Camp ett camp för ungdomar med funktionsnedsättning Prova på, upptäck och lär dig vad det handlar om att arbeta inom upplevelseindustrin!

Läs mer

Välkommen till Costa Blanca Församling

Välkommen till Costa Blanca Församling VÅRPROGRAMMET 2012 Välkommen till Costa Blanca Församling Installation av nya prästparet med Biskop Sven-Bernhard Fast SVENSKA KYRKAN I UTLANDET ES-03183 Torrevieja, C/ Luis Cánovas Rodriques 4, vid köpcenter

Läs mer

SLUT- REA PÅ BAD! PÅ BAD! PÅ BAD! Vi tömmer bu PÅ BAD HALVA PRISET PÅ REDAN LÅGA FABRIKSPRISER! Mullsjö Factory Outlet. Gäller alla sommarplagg

SLUT- REA PÅ BAD! PÅ BAD! PÅ BAD! Vi tömmer bu PÅ BAD HALVA PRISET PÅ REDAN LÅGA FABRIKSPRISER! Mullsjö Factory Outlet. Gäller alla sommarplagg NR 28 ÅRGÅNG 18 VECKA 36 Vi tömmer b SEPTEMBER 2015 NU ÄVEN REA NU ÄVEN REA PÅ BAD! PÅ BAD! Gäller alla sommarplagg Gäller alla sommarplagg Gäller ej Damellatrosor/bh NU ÄVEN REA Gäller ej Damellatrosor/bh

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-10-12

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-10-12 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-10-12 Närvarande: Andersson Sofie Falkman Giesela Edström Monica Åkesson Tina Bodin Ulla Terneby Lena Jovén Ej närvarande: Hans Ericson Tina Hansen Nathalie

Läs mer

VATNALILJAbladet. För Vatnaliljas klubbmedlemmar Årgång 15 Nr 3-2013

VATNALILJAbladet. För Vatnaliljas klubbmedlemmar Årgång 15 Nr 3-2013 VATNALILJAbladet För Vatnaliljas klubbmedlemmar Årgång 15 Nr 3-2013 Redaktionsspalten Vatnaliljabladet kommer ut med fyra nummer per år. Manusstopp är för nr 4-2013 1 december Om du vill ha material infört

Läs mer

INFORMATIONSBREV Nr 10 / 2015. Ålands Distrikt. Utgiven 05.11.2015. Bästa Rödakorsare. Datum att komma ihåg:

INFORMATIONSBREV Nr 10 / 2015. Ålands Distrikt. Utgiven 05.11.2015. Bästa Rödakorsare. Datum att komma ihåg: INFORMATIONSBREV Nr 10 / 2015 Utgiven 05.11.2015 Ålands Distrikt Bästa Rödakorsare. Jag har glädjen att meddela, att jag nu fem månader framåt på deltid kommer att vikariera Eva Storgårds, som från 2.11

Läs mer

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R 3 2 0 1 2

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R 3 2 0 1 2 N U M M E R 3 2 0 1 2 K U N G S Ö R S S K 2012-09- 27 K O M M A N D E A K T I V I T E T E R 7 / 1 0 S I S T A T R Ä N I N G E N I L O C K M O R A 1 3 / 1 0 T R Ä N I N G I N O R B E R G ( L Ö R D A G )

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

PROGRAM. Neuroförbundet Sydnärkes aktiviteter. Våren 2016. (Sparas )

PROGRAM. Neuroförbundet Sydnärkes aktiviteter. Våren 2016. (Sparas ) PROGRAM Neuroförbundet Sydnärkes aktiviteter Våren 2016 (Sparas ) Hej alla goa medlemmar i Neuroförbundet Sydnärke! Nu börjar dagarna bli ljusare men än så länge biter vinterkylan i kinderna. Under hösten

Läs mer

Shakedown inför rallycross EM och SM.

Shakedown inför rallycross EM och SM. Shakedown inför rallycross EM och SM. Jag fick en inbjudan till Strängnäs där dom svenska EM- förarna i rallycross skulle hålla en presskonferens och shakedown inför 2007 säsong. Tanken att åka ner lockade

Läs mer

Tema: 24-timmarsdygnet

Tema: 24-timmarsdygnet Tema: Om våra barn mår bra, rör på sig, har goda mat- och sömnvanor, har de goda förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt och trivas med sig själva. Chansen är även stor att de fortsätter ha

Läs mer

Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 19.00 20.50 Kommungården

Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 19.00 20.50 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 7 maj 2015 Byggnadstekniska nämnden 12.05.2015 52-70 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 19.00

Läs mer

Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.3 2014 Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 22 sept. Endre IF och Endre IF Ungdom har årsmöte i Endre bygdegård kl.18.00. Välkomna! * 4 okt. Loppis i Endre bygdegård. Se

Läs mer

STORGÅRDEN AKALLA BY. Kurser i höst

STORGÅRDEN AKALLA BY. Kurser i höst STORGÅRDEN AKALLA BY Kurser i höst Skapande konst Vi målar och skulpterar i olika material 10 gånger, start 6/10 Måndagar kl. 17.00-20.00 Deltagaravgift: 1 500 kr, material ingår Ledare: Margaretha Ruotsalainen

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M V I N T ER Hälsoteket i Angered VÅR 206 25 januari 23 juni VÅ R H Ö ST S O M M A R Lina Helena Ulrika Jennifer Mageda INNEHÅLL SID Drop-in hälsa och FaR Fysisk aktivitet

Läs mer

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo Telefon till kansliet; 045 863 7800 info@sympati.fi

Läs mer

RTF-Bladet. God Jul! Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening. Nr 4 2015. Årsmöte 30 januari 2016. MärkDNA ökar tryggheten

RTF-Bladet. God Jul! Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening. Nr 4 2015. Årsmöte 30 januari 2016. MärkDNA ökar tryggheten RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening Nr 4 2015 God Jul! I detta nummer bland annat: Årsmöte 30 januari 2016 Kallelse Läs mer på sid 3 MärkDNA ökar tryggheten Info om Smartwater Läs

Läs mer

81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten.

81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten. Föräldraenkät 2015 81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten. Är du/ni nöjda med verksamheten på Melliz och det utbud av aktiviteter som erbjuds? 6% 49% 45% Uppfattar

Läs mer

www.sjobo.nu/karupsnygard

www.sjobo.nu/karupsnygard www.sjobo.nu/karupsnygard Årgång 31 KARUPSBLADET nr 1 2011 Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar Sommar igen!! Härligt!! Det är ju nu man uppskattar att bo i naturen eller hur?

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 6/2016 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Nyholm Dan, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. x Bromels Marcus x Sirén Siw x Mörn Inger -

Läs mer

Både VM och SM till Mollösund i sommar!

Både VM och SM till Mollösund i sommar! Både VM och SM till Mollösund i sommar! Det er med stor glädje Mollösunds Båtförening nu kan sätta Mollösund på Sveriges kappseglingskarta. I konkurrens med andra segelklubbar har MBF fått äran att arrangera

Läs mer

KONFIRMAND 2013/2014

KONFIRMAND 2013/2014 KONFIRMAND 2013/2014 Nyfiken på livet? Vad har du lärt dig under konfirmandtiden? Vad har varit det bästa med konfirmationen? Lägret och få träffa nya vänner. Ledarna. Att dansa! Lägret var underbart!

Läs mer

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26 HL-bladet Medlemsblad nr 26 Januari 2014 Vinterbild från Nären Foto: Thore Lundqvist Vi tar vid där sjukvården slutar! Ordförande har ordet! Vad tiden går fort, nu är det redan 2014 och jag har varit ordförande

Läs mer

Torsdagen den 11.6.2015 kl. 19.00 19.35. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 11.6.2015 kl. 19.00 19.35. Kommunkansliet i Nääs Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. - Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Saltstänk FÖRST. Sommarens alla aktiviteter på ett ställe.. Pingstläger

Saltstänk FÖRST. Sommarens alla aktiviteter på ett ställe.. Pingstläger 90 år kalas Alla ni som tycker att Göteborg Sjöscoutkår är värt att fira. Hr av er till Elin Orstadius på kalas@gsjo.org. Vill ni hjälpa till går Saltstänk Nummer 2 år 2003. Det år då Göteborgs Sjöscoutkår

Läs mer

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-08-20

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-08-20 Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-08-20 Plats: Fritidsgården i Hjärup kl:18.30 Närvarande: Kjell Nilsson, Christina Rothman, Kristina Börebäck, Åsa Fridh, Ingegerd Höglund, Heléne Lundborg, Bo

Läs mer

Sandpappret. Gutar frågar gutar. Kom och tävla i. Sanda bygdegård Söndag 15 januari kl. 13.30

Sandpappret. Gutar frågar gutar. Kom och tävla i. Sanda bygdegård Söndag 15 januari kl. 13.30 Sandpappret Nr 1 Januari 2012 www.sanda-gotland.net Gutar frågar gutar Nu startar IOGT-NTO:s årliga frågetävling igen. Under veckan 15 22 januari 2012 tävlas det på flera platser på ön. De bästa lagen

Läs mer

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik. SALTVIK 9 / 2012 INFORMERAR september Samhällsinformation Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Kommunstyrelsen

Läs mer

WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 8 27 AUGUSTI 2011. Smedsböle, 3 rum och kök, 74,5 m2, i fristående småhus på Lisafastersgränd 12, Smedsböle

WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 8 27 AUGUSTI 2011. Smedsböle, 3 rum och kök, 74,5 m2, i fristående småhus på Lisafastersgränd 12, Smedsböle WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 8 27 AUGUSTI 2011 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 9 15.09 24.09 10 20.10 29.10 Tiden för deadline är 14.00 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida 40,-

Läs mer

Ekegårdsbladet februari 2015 www.ekegarden.nu, styrelsen@ekegarden.se

Ekegårdsbladet februari 2015 www.ekegarden.nu, styrelsen@ekegarden.se Ekegårdsbladet februari 2015 www.ekegarden.nu, styrelsen@ekegarden.se EE-blad Ekegårdsbladet kommer fr.o.m. nu att kunna fås via mail. Gå in på vår hemsida och följ instruktionerna. Stämma 2015, 22 april.

Läs mer

Sammanträdesdatum 21.1.2010

Sammanträdesdatum 21.1.2010 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Sammankallelse och beslutfördhet 2 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 3 Besättande av tjänsterna för närvårdare

Läs mer

Årgång 56 nr 2 2013 V - N GLAD PÅSK! Y T T

Årgång 56 nr 2 2013 V - N GLAD PÅSK! Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 2 2013 V - N GLAD PÅSK! Y T T Ordföranden har ordet När jag sitter och skriver detta är det vårdagjämning, exakt på klockslaget! Inne är det varmt och gott, men

Läs mer

Ge oss kraft att förändra Pg 90 1909-2. Naturskyddsföreningen Bollnäs Hanebo Voxnadalen. Kretsbladet. Vinter & Vår 2016

Ge oss kraft att förändra Pg 90 1909-2. Naturskyddsföreningen Bollnäs Hanebo Voxnadalen. Kretsbladet. Vinter & Vår 2016 Naturskyddsföreningen Bollnäs Hanebo Voxnadalen Ge oss kraft att förändra Pg 90 1909-2 Kretsbladet Vinter & Vår 2016 Kungsörn Jan -15 Foto: Stefan Persson Ansvarig utgivare Stefan Persson. Redaktionen

Läs mer

Kyld mat sommar 2012, Lingbo kök, vecka 26-33. Sommarmatsedel äldreomsorgen Kyld mat Lingbo

Kyld mat sommar 2012, Lingbo kök, vecka 26-33. Sommarmatsedel äldreomsorgen Kyld mat Lingbo Sommarmatsedel äldreomsorgen Kyld mat Lingbo Vecka 26-33, 2012 Information Här kommer Sommarmatsedel för veckorna 26-33, 2012 för äldreomsorgens kylda mat, Örnsköldsviks Kommun. Energiinnehållet i matsedeln

Läs mer

JULMARKNAD i Jakriborg

JULMARKNAD i Jakriborg JULMARKNAD i Jakriborg Äntligen är planeringen igång inför den traditionella och populära julmarknaden i Jakriborg den medeltida Hansastaden, som ligger i Hjärup utanför Lund. Marknaden har under sina

Läs mer