Importance of Aortic Impedance for Altered Vascular-Ventricular Coupling in Heart Failure

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Importance of Aortic Impedance for Altered Vascular-Ventricular Coupling in Heart Failure"

Transkript

1 Importance of Aortic Impedance for Altered Vascular-Ventricular Coupling in Heart Failure Anders Sahlén 1,2 MD PhD MRCP(UK); Mikael Norman 3 MD PhD; Aristomenis Manouras 1,2 MD PhD; Kambiz Shahgaldi 1,4 BSc PhD; Reidar Winter 1,4 MD PhD; Lars-Åke Brodin 4 MD PhD 1 Karolinska Institutet, Department of Cardiology, Karolinska University Hospital, Stockholm 2 Karolinska Institutet, Department of Clinical Physiology, Karolinska University Hospital, Stockholm 3 Karolinska Institutet, Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Division of Paediatrics, Karolinska University Hospital, Stockholm 4 Royal Institute of Technology, School of Technology and Health, Stockholm

2 Disposition: 1. Vad är - Kontraktilitet? - Afterload? - Ventrikulo-Arteriell Interaktion? 2. Systolisk hjärtsvikt - Störd ventrikulo-arteriell funktion - Betydelse av ökad arteriell resistens

3 Hjärtat är en pump! Preload Kontraktilitet Hjärtfrekvens Afterload

4 Vad är kontraktilitet? Hjärtats kontraktila förmåga utan effekter av hjärtfrekvens och load Braunwald Heart Disease! Gold Standard:! P Slut-systolisk! elastans! Non-invasiv estimering! - EF, SV, SBP, DBP, timing! Chen JACC 2001;38: ! E LV V

5 Vad är afterload? Gold Standard:! Ratio mellan tryck och flöde i frekvensdomänen! Effektiv arteriell elastans:! ʻlumped indexʼ motsv global afterload! E A =! LVESP! SV! P E A V SV

6 E A är ett lumped index Karaktäristisk impedans! MAP! Total arteriell resistens =! CO! Z C = Ratio tryck-flöde! - Tryck: tonometri / SphygmoCor! - Flöde: pulsad Doppler i LVOT! SVR = Total arteriell resistens - Z C! SV! Compliance =! PP! Compliance! Aortic pressure! Aortic flow! Systemisk vaskulär resistens!

7 Ventrikulo-arteriell interaktion 1. A-V coupling bestämmer SV och LVEF! 2. Optimalt slagarbete utförs när E A /E LV = ! Hayashida Circ Res 1992;71:481-9!

8

9 Metoder Patienter! Inklusion: Patienter som genomgått klinisk ekokardiografi med vs. utan nedsatt systolisk VK-funktion! Exklusion: Rytm annan än sinus, valvulär hjärtsjukdom! Metoder:! Ekokardiografi för VK-volymer och timing-intervall! E LV enligt Chen et al. JACC 2001;38: ! E A = LVESP / SV! Z C = ratio mellan tryck och flöde i aortaroten! SVR = MAP / CO - Z C! Arteriell compliance = SV / PP!

10 Resultat Variable HF n = 7 Non-HF n = 15 Ålder, år 70 ± ± Kön, M/F 6/1 10/ SBP, mmhg 120 ( ) 133 ( ) 0.59 DBP, mmhg 60 (45 65) 70 (67 85) 0.02 Krea, mm 84 ± ± Hb, g/l 120 ( ) 143 ( ) 0.12 Hjärtfrekvens, min (63 105) 66 (57 81) 0.26 p

11 Resultat Hayashida Circ Res 1992;71:481-9! 0.0 Figur 1 Ventrikulo-arteriell interaktion.!

12 Figur 2 Ventrikulo-arteriell interaktion.! Resultat

13 Resultat Variable Tabell 2 Arteriell och ventrikulär funktion.! HF n = 7 Non-HF n = 15 Slut-systolisk VK-elastans, mmhg/ml 1.69 ± ± Effektiv arteriell elastans, mmhg/ml 2.10 ( ) 1.65 ( ) Systemisk vaskulär resistens, mmhg s / ml 1.2 ( ) 1.4 ( ) Karaktäristisk impedans, mmhg s / ml 0.38 ( ) 0.21 ( ) < Compliance, ml/mmhg 0.69 ( ) 1.30 ( ) 0.07 E A / E LV 1.58 ( ) 0.69 ( ) <0.01 p Variable HF n = 7 Non-HF n = 15 LVEF, % 22 (17 39) 55 (50 65) 0.02 Slagvolym, ml 45 ± ± Cardiac output, L/min 3.5 ± ± Tabell 3 Pumpverksamhet m.m.! p

14 Resultat Variable HF n = 7 Non-HF n = 15 - Compliance, ml/mmhg 0.69 ( ) 1.30 ( ) 0.07 Variable HF n = 7 Non-HF n = 15 LVEF, % 22 (17 39) 55 (50 65) 0.02 Slagvolym, ml 45 ± ± Cardiac output, L/min 3.5 ± ± p p

15 Konklusion A. Patienter med systolisk hjärtsvikt har störd ventrikuloarteriell interaktion! B. Detta beror delvis på ökad karaktäristisk impedans! C. Framtida studier behöver karaktärisera dessa förändringar vad gäller patofysiologi och terapi!

16 Tack!

17

18 Afterload?! Afterload:! Opposition to flow at entrance to arterial tree! Periodiska oscillationer! Tryck och flöde = P(t) och Q(t)! Fourier-transformation P(ω), Q(ω)! Z k (ω) = P k (ω)! ; (k = 1,2, N)! Q k (ω)! O Rourke JACC 2007;50:1-13 f Parker Med Biol Eng Comput 2009;47:175-84

19 Sunagawa 1983 Arterio-ventrikulär coupling:! LV! Aortaklaff! Artärträd! LV och artärträd: två elastiska kammare!!- Elastans = stiffness!!- Elastans (mmhg/ml) = 1 / compliance (ml/mmhg)! Effektiv arteriell elastans: lumped index för afterload!

20 Syfte:! - Undersöka arteriell hemodynamik och arterio-ventrikulär coupling - Hos patienter med med risk för HFpEF p.g.a. hypertensiv hjärtsjukdom - I vila och under fysisk ansträngning

21 Metoder: 21 äldre kvinnor Långvarig hypertoni Ej: Njursvikt, kärlsjd, förmaksflimmer, klaffsjukdom, rökning, möjligt cykla Inga vaso-aktiva LM eller kaffe/te under minst 24h före us I vila och under lätt belastning (liggande cykling): - Ekokardiografi (LVEF; SV; EDV = SV / LVEF) - Centralt blodtryck och pulsvågform (tonometri: SphygmoCor) - NT-proBNP - Total resistans, Z C, SVR - Arteriell compliance som funktion av tryck Liu Am J Physiol 1986;251:H588-60

22 I tidsdomänen Karaktäristisk impedans:! Motstånd mot pulsatilt flöde!! Skillnaden mellan tryck och flöde i början av systole!! Dujardin Med Biol Eng Comput 1981;19:565-8! P 2 P 1!!Z C =! Q 2 Q 1! Tryck: carotis-tonometri eller SphygmoCor! Flöde: pulsad Doppler i LVOT!

23

24 SphygmoCor:

25 Non-invasiv estimering av E LV Chen et al 2001! Tids-beroende E LV! Grupp-medelvärden! - LVEF, SV! - SBP, DBP! - Pre-ejection interval! - Total systolic time! JACC 2001;38: !

26

27 Resultat:! Dikotomi utifrån SV-reserv vs. ingen SV-reserv:! Variable Total Res NoRes p Age, years 67 ± 9 68 ± ± Creat, µm 72 ± ± ± Septum, mm 11 ± ± ± Power, W 57 ± ± ± Table 1 Basic characteristics of study population.!

28 Resultat:! Variable Total Res NoRes Exercise Group Inter SV, ml 59 (55 67) 59 (57 68) 59 (53 67) (54 94) 79 (72 105) 57 (53 62) CO, L/min 4.7 ± ± ± 2.0 < ± ± ± 2.5 Table 2 Basic circulatory data! Variable Total Res NoRes Exerc Group Inter Brachial SBP, mmhg Central SBP, mmhg 162 ± ± ± 25 < ± ± ± ± ± ± 27 < ± ± ± 23 Table 3 Arterial blood pressures!

29 Resultat:! Variable Total Res NoRes Exercise Group Inter LVEF, % 68 ± ± ± ± ± 8 65 ± 10 LVEDV, ml 95 ± ± ± ± ± ± 29 LVESV, ml 36 ± ± ± < ± ± ± 14 Table 4 Left ventricular function!

30 Resultat:! Variable Total Res NoRes Exerc Group Inter E LV, mmhg/ml 3.4 ( ) 3.4 ( ) 3.3 ( ) ( ) 4.2 ( ) 5.2 ( ) V 0, ml -3.7 ( ) ( ) -1.6 ( ) < ( ) ( ) +7.9 ( ) E A, mmhg/ml 2.4 ± ± ± ± ± ± 0.8 Table 5 Measures of vascular-ventricular coupling.!

31 Resultat:! Variable Total Res NoRes Exerc Group Inter SVR, mmhg s/ml 1.51 ± ± ± 0.63 < < ± ± ± 0.18 Z C, mmhg s/ml 0.08 ± ± ± ± ± ± 0.06 Table 6 Arterial haemodynamics!

32 Resultat:! Compliance (ml/mmhg) Res Rest Interac/on p = 0.03 Res Exerc NoRes Rest Pressure (mmhg) NoRes Exerc Figure 1 Compliance as function of pressure!

33 Konklusion: 1. Den arteriella cirkulationen hos patienter med hög risk för att utveckla hjärtsvikt kännetecknas av: a) Högt tryck särskilt i centrala artärer b) Ökade reflektioner c) Hög resistans d) Lågt flöde 2. Flödet bestäms av samspel mellan a) Artärernas funktion b) Kammarens fyllnadsförmåga 3. Differentiella effekter på arteriell eftergivlighet

34

35

36 p = TnT+ baseline E A / E LV TnT- peak 0.50 TnT- baseline TnT+ peak p = v v LVEF (%) v

37 Bakgrund - 1,8 miljoner människor i Sverige har högt blodtryck - Högt blodtryck är den enskilt viktigaste åtgärdbara riskfaktorn för kardiovaskulär sjukdom i världen - Högt blodtryck är den främsta riskfaktorn för hjärtsvikt - 10% av alla 70 års ålder har hjärtsvikt WHO, Socialstyrelsen

38 Typer av hjärtsvikt Systolisk hjärtsvikt = nedsatt pumpkraft - Andelen av hjärtats volym som kramas ut minskar: - Ejektions-fraktionen går ner - Orsakas ofta av hjärtinfarkt/er som förstör muskeln Diastolisk hjärtsvikt = bevarad pumpkraft - Andelen av hjärtats volym som kramas ut är oförändrad: - Ejektions-fraktionen är bevarad - Orsakas ofta av blodtryckssjukdom

39 Två typer av hjärtsvikt Höger kammare Vänster kammare Höger förmak Vänster förmak Svikt med sänkt pumpkraft Normalt hjärta Svikt med normal pumpkraft

40 Symptom vid hjärtsvikt Symptom kan bero på - Framåtsvikt : hjärtat levererar inte de blodvolymer kroppen behöver - Bakåtsvikt : blodet blir stående när inte hjärtat pumpar runt det Relativt ospecifika symptom - Andfåddhet - Jag orkar ingenting - Svullnad kring anklarna: ödem - Symptom kommer under ansträngning! För diagnos - Samtal & undersökning - Hjärt-ultraljud - Blodprover (hjärthormonet NT-proBNP)

41 Hjärtsvikt med bevarad kraft Hjärtsvikt Flertalet är lika patienter farligt har oavsett bevarad ejektions-fraktion! pumpkraft Andel Överlevnad med bevarad pumpkraft (%) Uppföljning, År år Svår Måttlig Lindrig

42 Hjärtsvikt med bevarad kraft Varför får man det? Hjärtsvikt med bevarad pumpkraft Kontroller - Bakåtsvikt? Zile NEJM 2004;350:1953-9

43

44 Hjärtsvikt med bevarad kraft eller framåtsvikt? Slagvolym Kontraktionskraft: elastans Wachter Eur Heart J 2009;30: Störd fyllnad Normal fyllnad Sohn JASE 2007;20:171-6 U = R I

45 Kärlsystemets fysiologi Aortas eget motstånd Aorta: reservoar Perifera kärls motstånd Stela artärer ökar pulsvågshastigheten: - Puls går snabbt ner genom artärträdet, reflekteras i periferin - Återvänder före det att aorta-klaffen stängt - Reflektioner ökar därför motståndet mot kammarens arbete

46 Kärlsystemets fysiologi Aortas eget motstånd Motståndet mot kontinuerligt flöde är: - Perifer kärl-resistans Motståndet mot pulsatilt flöde är: - Aortas eget motstånd (Z c : karaktäristisk impedans) - Reflekterade vågor i artärträdet (wave intensity NA)

47 AHEAD: arteriell hemodynamik & diastolisk funktion Hypotes: - Patienter med hjärtsvikt med bevarad pumpkraft skiljer sig åt från patienter med okomplicerad blodtryckssjukdom: - Under fysisk ansträngning - I arteriell funktion - I samspelet mellan artärträd och kammare

48 AHEAD: arteriell hemodynamik & diastolisk funktion Metoder: - Patienter: - Kvinnor med högt pulstryck (>65 mmhg: stela artärer) - Rekryterade med hjälp av diagnos-koder (e.g. högt blodtryck, I11.0), från RiksSVIKT (nationellt hjärtsviktsregister) - I sinusrytm (ej förmaksflimmer) - Med förmåga att utföra fysiskt arbete - Ej diabetes eller kranskärlssjukdom

49 AHEAD: arteriell hemodynamik & diastolisk funktion Metoder: - Blodprover inkl NT-proBNP - Ultraljud av halskärl: wave intensity - Ultraljud av hjärtat - Rekonstruktion av centralt blodtryck - Liggande cykling: under belastning nytt ultraljud och BT

50 Centralt blodtryck och flöde Aortaklaffen stänger U = R I U R = I Aortas motstånd = Tryck Flöde

51 AHEAD: delresultat Demografi (17 kvinnor) Ålder, år Blodtryck (övertryck), mm Hg Blodtryck (undertryck), mm Hg Pulstryck, mm Hg Ekokardiografi LV ejection fraction, % E decelerations-tid (långsam fyllnad), ms e (vävnads-relaxation), cm/s Ultraljud på halspulsådern Elastisk modulus E p, kpa W 1, W/m 2 /s 2 W 2, W/m 2 /s 2 Negative area, mm Hg m s ± ± ± 9 72 ± ± ± ± ± ± ± ± 62

52 AHEAD: delresultat Predictors of longer E-deceleration time Univariable Multivariable Variable Negative area e QTc QRS T angle LV ejection fraction LV end-systolic elastance Heart rate Systolic blood pressure r p β p < R 2 = 0.36 p<0.01 Abdula et al. Artery Society meeting 2010; Abstract

53 AHEAD: delresultat Demografi (21 kvinnor) Ålder, år Blodtryck (övertryck), mm Hg Blodtryck (undertryck), mm Hg Pulstryck, mm Hg Ekokardiografi LV ejection fraction, % E decelerations-tid (långsam fyllnad), ms e (vävnads-relaxation), cm/s Ultraljud på halspulsådern Elastisk modulus E p, kpa W 1, W/m 2 /s 2 W 2, W/m 2 /s 2 Negative area, mm Hg m s ± ± ± 9 72 ± ± ± ± ± ± ± ± 62

54

Uppföljning av barnpatienter med Heartware LVAD Beskrivning av Heartware LVAD

Uppföljning av barnpatienter med Heartware LVAD Beskrivning av Heartware LVAD Östersunds Sjukhus Barn/Ungdomsmedicin Estelle Naumburg Barnhjärtteamet Ösd 100302 reviderat: 100302 Uppföljning av barnpatienter med Heartware LVAD Beskrivning av Heartware LVAD Heartware är en elektromagnetisk

Läs mer

Arytmier. vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008

Arytmier. vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Arytmier vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård, behandling och

Läs mer

Till dig som har hjärtsvikt

Till dig som har hjärtsvikt Till dig som har hjärtsvikt Version 1 Hjärtsvikt Hjärtsvikt är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. I Sverige beräknas ca 200 000 vara drabbade och antalet som insjuknade ökar när befolkningen blir äldre.

Läs mer

BLODTRYCKET. Kardiovaskulär och Metabol Prevention. Specialtidning för. Tema: Diabetes. Svenska Hypertonisällskapets tidskrift 2007 Volym 23 Nr 4

BLODTRYCKET. Kardiovaskulär och Metabol Prevention. Specialtidning för. Tema: Diabetes. Svenska Hypertonisällskapets tidskrift 2007 Volym 23 Nr 4 BLODTRYCKET Svenska Hypertonisällskapets tidskrift 2007 Volym 23 Nr 4 Specialtidning för Kardiovaskulär och Metabol Prevention Tema: Diabetes Blodtrycket Svenska Hypertonisällskapets tidskrift för Kardiovaskulär

Läs mer

BLODTRYCKET S V E N S K A H Y P E R T O N I S Ä L L S K A P E T S T I D S K R I F T 2 0 0 6 V O LY M 2 2 N R 1

BLODTRYCKET S V E N S K A H Y P E R T O N I S Ä L L S K A P E T S T I D S K R I F T 2 0 0 6 V O LY M 2 2 N R 1 BLODTRYCKET S V E N S K A H Y P E R T O N I S Ä L L S K A P E T S T I D S K R I F T 2 0 0 6 V O LY M 2 2 N R 1 BLODTRYCKET SVENSKA HYPERTONISÄLLSKAPETS TIDSKRIFT Redaktörer Anders Himmelmann Avd för klinisk

Läs mer

Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling

Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling medicinens abc läs mer I nr 38/2012 publicerades»abc om kronisk hjärtsvikt, del 1: utredning«. Fullständig referenslista Läkartidningen.se ABC om Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling Neurohormonella mål

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt 2005-02-11 Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt Sahlgrenska Universitetssjukhuset Medicin och Kardiologi Vårdprogrammet om hjärtsvikt har utarbetats på uppdrag av specialitetsgrupperna i Medicin och Kardiologi

Läs mer

Skriftligt omprov för termin 3, ht10 Läkarprogrammet 10 februari 2011 kl 08.00-13.00

Skriftligt omprov för termin 3, ht10 Läkarprogrammet 10 februari 2011 kl 08.00-13.00 8LAG20 SLP3 Aid nr Skriftligt omprov för termin 3, ht10 Läkarprogrammet 10 februari 2011 kl 08.00-13.00 Examinator Anders Ljungman, tfn 010-103 14 81 Utbildningsadministratör Lotta Berglund, tfn 010-103

Läs mer

Information till patienter och anhöriga. att leva med hjärtsvikt

Information till patienter och anhöriga. att leva med hjärtsvikt 80 80 80 80 80 80 80 80 Information till patienter och anhöriga att leva med hjärtsvikt 80 80 80 2 att leva med hjärtsvikt Innehållsförteckning Vad är hjärtsvikt? 6 Hjärtats uppbyggnad 7 Blodcirkulationen

Läs mer

Utredning och behandling av primär hypertoni

Utredning och behandling av primär hypertoni medicinens abc läs mer Fullständig referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se ABC om Utredning och behandling av primär hypertoni ISAK LINDSTEDT, B Sc, specialist - läkare, Hjortens vårdcentral, Trollhättan

Läs mer

Att leva med pulmonell hypertension

Att leva med pulmonell hypertension Att leva med pulmonell hypertension Personliga berättelser Inledning Att få diagnosen pulmonell hypertension blir för många en chock och det är viktigt att få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Tillgång

Läs mer

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014!

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014! Onsdag 7 maj 2014 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Malmö 7-9 maj, 2014 Nr 1, Onsdag 7 maj Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

Viktigt känna till felkällorna vid blodtrycksmätning

Viktigt känna till felkällorna vid blodtrycksmätning Thomas Thulin, docent, överläkare, Lasarettet i Landskrona (thomas.thulin@skane.se) Viktigt känna till felkällorna vid blodtrycksmätning Kontroll av blodtrycket är en betydelsefull undersökning både i

Läs mer

Innehållsförteckning. Cirkulationssystemet 3. Allmänt 4. Symptom 4. Orsaker 5. Behandling 7. Vad kan jag själv göra för min kropp?

Innehållsförteckning. Cirkulationssystemet 3. Allmänt 4. Symptom 4. Orsaker 5. Behandling 7. Vad kan jag själv göra för min kropp? 1 Innehållsförteckning SIDAN Cirkulationssystemet 3 Allmänt 4 Symptom 4 Orsaker 5 Behandling 7 Vad kan jag själv göra för min kropp? 10 Framtidsutsikter 13 Arbetsfördelning 14 Källförteckning 15 2 Cirkulationssystemet

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte

Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte Program & Abstract Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte BRON MÖLLA LILLATORG LOGGA MALMÖ 24 26 APRIL, 2002 Svenska Cardiologföreningen, Svenska Hypertonisällskapet, Svensk Barnkardiologisk förening, Svensk

Läs mer

Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år

Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år Författare: Elin Ekblom-Bak Lars-Magnus Engström Örjan Ekblom Björn Ekblom Datum: 2011-02-18 Serie:, Rapport 1 Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna

Läs mer

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Mälardalenshögskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Examensarbete: Fördjupningsarbete i Vårdvetenskap

Läs mer

Prehospital EKG-tolkning. Kardiologkliniken Södersjukhuset FoU

Prehospital EKG-tolkning. Kardiologkliniken Södersjukhuset FoU Prehospital EKG-tolkning Kardiologkliniken Södersjukhuset FoU Hjärtats anatomi och fysiologi Hjärtats kan liknas med två seriekopplade pumpar: 1.Via övre och nedre hålvenen strömmar venöst, syrefattigt

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2011 Volym 16 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2011 Volym 16 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2011 Volym 16 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk

Läs mer

Ge dig själv bättre odds. Diagnos före symptom

Ge dig själv bättre odds. Diagnos före symptom Ge dig själv bättre odds Diagnos före symptom En livförsäkring i praktiken, inte bara i teorin Executive Health erbjuder marknadens mest avancerade hälsoundersökning med screening av kroppens olika organ

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer

Modell R6 Bruksanvisning

Modell R6 Bruksanvisning PULSE D I A /min mmhg SYS mmhg SET MEM HEM-6000-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:05 PM Blodtrycksmätare för handleden Modell R6 Bruksanvisning SV HEM-6000-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28,

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för äldre

Rekommendationer om fysisk aktivitet för äldre Rekommendationer om fysisk aktivitet för äldre Författare Kerstin Frändin, fysioterapeut, docent, Karolinska Institutet, sektionen för fysioterapi, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle,

Läs mer

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Kardiovaskulär risk i Sverige Sedan Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om förebyggande av aterosklerotisk

Läs mer

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN Bevisen för riskerna med fysisk

Läs mer

Hjärtsviktspatienters följsamhet till, samt beskrivningar och upplevelser av, att följa ickefarmakologiska

Hjärtsviktspatienters följsamhet till, samt beskrivningar och upplevelser av, att följa ickefarmakologiska Hjärtsviktspatienters följsamhet till, samt beskrivningar och upplevelser av, att följa ickefarmakologiska behandlingsriktlinjer en litteraturstudie Filippa Bergström & Anna Granevåg 2014 Examensarbete,

Läs mer

Fysisk aktivitet och folkhälsa

Fysisk aktivitet och folkhälsa Fysisk aktivitet och folkhälsa liselotte schäfer elinder och johan faskunger (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet och folkhälsa statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut

Läs mer