Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE"

Transkript

1 Blue Book Sammanfattning av Pfizers policies om hur vi gör affärer. Vi upprätthåller COMPLIANCE Genom att uppföra oss med integritet kan vi få de människor vi arbetar för att känna förtroende och respekt för oss.

2 Bästa medarbetare! På Pfizer har vi alla ansvar för att vi förstår de viktiga juridiska och etiska frågor som påverkar vår verksamhet och att vi alltid agerar med integritet. Integritet innebär mer än att bara följa lagen. Det är en av Pfizers kärnvärderingar. Det speglar vilka vi är som företag och individer. Genom att uppföra oss med integritet kan vi få de människor vi arbetar för att känna förtroende och respekt för oss. Denna uppförandekod (som med gemensamt namn kallas för Blue Book ) och den tillhörande webbplatsen integrity.pfizer.com är viktiga resurser för alla medarbetare. De utgör Pfizers policies för Business Conduct och identifierar personer som kan svara på eventuella frågor kring compliance. Jag ber dig bekanta dig med Pfizers Blue Book och lägga till webbplatsen som ett bokmärke, så att du kan vara säker på att följa alla policies och rutiner som gäller för ditt arbete. Pfizers chefer finns alltid tillgängliga för dig om du har några betänkligheter beträffande företagets praxis eller någon kollega. Att söka råd, ta upp eventuella farhågor eller att rapportera brister i uppförande kan inte och kommer inte kunna vändas emot dig. Vår Open Door Policy, förbud mot repressalier, har införts för att uppmuntra och skydda medarbetare som tar upp eventuella problem. Vårt åtagande att göra rätt, vilket betyder att vi ska följa de lagar som styr vår bransch, både bokstavligen och i andan, ger oss en konkurrensfördel. Att agera med integritet förutsätter att vi alla åtar oss att följa reglerna. Ansvaret ligger hos oss alla det är mitt, ditt och allas vårt ansvar. Ian Read Styrelseordförande & VD i

3 Pfizer OWNIT! O Ta ansvar för affären Ta vara på alla möjligheter att tänka annorlunda, ta risker såväl som ansvar och prova något nytt W Ta plats på marknaden Förespråka och främja långsiktiga anpassade strategier som är till gagn för vårt uppdrag och ställning i branschen N inga dumheter - tänk på ditt uppförande Konfrontera destruktiva, egensinniga och småaktiga beteenden det är allas vårt ansvar I Påverka resultatet Leverera åtaganden med snabbhet, beslutsamhet och integritet T Lita på varandra Investera i ett uppriktigt och konstruktivt samtal för att bana väg för varandras framgångar det är dags att gå rakt på sak 1

4 På Pfizer har vi alla ansvar för att vi förstår de viktiga juridiska och etiska frågor som påverkar vår verksamhet och att vi alltid agerar med integritet. Integritet innebär mer än att bara följa lagen. Det är en av Pfizers värderingar. Det speglar vilka vi är som företag och individer. Genom att uppföra oss med integritet kan vi få de människor vi arbetar för att känna förtroende och respekt för oss. Agera med integritet Vårt åtagande... 4 Våra normer... 6 Vårt ansvar... 7 Pfizers complianceprogram... 8 Ombudsmannen... 9 Rapportering av complianceproblem...10 Förhindrande av repressalier...12 Sekretess...13 Marknaden Vårt åtagande...14 Hälso- och sjukvårdslagar och regulatoriska krav...15 Lagar mot mutor och korruption Forskning och utveckling...17 Tillverknings- och leveranssäkerhet...19 Marknaden och interaktioner med hälso- och sjukvårdpersonal...20 Antitrust- och konkurrenslagstiftning...21 Övervakning av våra produkters säkerhet, funktion och kvalitet

5 Vårt företag Vårt åtagande...23 Patent, varumärken och upphovsrätt...24 Bokföring och dokumenthantering...24 Konfidentiell information som utgör en företagstillgång...25 Personuppgifters integritet...25 Dokument- och informationshantering...27 Godkänd användning av företagets datorer och informationssystem...28 Intressekonflikter...29 Sociala medier...31 Insiderinformation...32 Affärsinformation...33 Efterlevnad av globala handelsregler...34 Våra kollegor Vårt åtagande...35 Policy mot repressalier...36 Lika möjlighet till anställning...36 Diskriminering eller trakasserier...37 Missbruk av droger och alkohol...38 Vårt samhälle och allmänheten Vårt åtagande...39 Göra rätt Samhällsstöd...40 Skydd av miljö, hälsa och säkerhet...41 Statliga utredningar: Begäran om information eller anläggningsinspektioner...42 Förfrågningar från media, analytiker, investerare och offentliga utredningar...43 Politisk aktivitet

6 Agera med integritet Vårt åtagande Pfizer förväntar sig att du ska upprätthålla vårt goda rykte och vår höga standard genom att ta ansvar för att agera med integritet. Känn till våra policies och lev upp till dem. Genom att känna till, förstå och agera i enlighet med Pfizers värderingar, tillämpliga lagar och företagets policies kan var och en av oss fungera som förebild. Känn till vad lagen säger och ställ frågor. Du förväntas känna till de lagar och policies som gäller för din roll. Om du har frågor ska du kontakta din chef, juridiska avdelningen eller företagets Compliance Division. Ta upp problem. Om du tror att någon kanske bryter mot en lag eller policy ska du meddela din chef, HR-avdelningen eller företagets Compliance Division. Ledningen för Pfizer arbetar för att säkerställa att våra normer upprätthålls och att eventuella problem hanteras. Repressalier mot någon kollega som ber om råd, tar upp ett problem eller rapporterar brister i uppförande är strängt förbjudna. Agera alltid med integritet. Det är aldrig tillåtet att bryta mot någon lag eller policy, och du ska heller inte känna dig uppmuntrad till eller pressad att göra det även om det skulle förbättra lönsamheten eller hjälpa till att uppnå ett avsett resultat. Vårt åtagande att agera med INTEGRITET Vi kräver av oss själva och andra att de följer de striktaste etiska normer och att våra produkter och processer ska vara av högsta kvalitet. 4

7 AGERA MED INTEGRITET En överblick: Hur ställer jag frågor, presenterar förslag eller lyfter problem? Open Door-policy Diskutera frågor, idéer och problem utan att vara orolig för repressalier. Det finns många människor som kan hjälpa dig, så rådfråga den person du känner dig mest bekväm att tala med. Compliance Division Kontakta Compliance Division direkt om du vill ställa någon fråga, ge förslag eller rapportera problem. Compliance Helpline Rapportera problem via webbrapporteringsverktyget eller telefon till Compliance Helpline. Vissa jurisdiktioner har begränsningar för vilka ämnen som kan rapporteras via hjälplinjen. Möjligheten att rapportera anonymt beror på var du arbetar. Ytterligare information finns på raisingcomplianceconcerns.pfizer.com. Pfizers intranät Här hittar du policies och rutiner, It s Mine-resurser, berättelser om framgångar, kontaktinformation och mycket annat. Kontakta: En valfri chef Din kontakt på Compliance eller Legal Division HR-avdelningen Kontakta: Din kontakt på Compliance Division per e-post: per telefon: per säker fax: per brev: 235 East 42nd Street New York, NY USA Kontakta: webbrapportering: pfizer.alertline.com Gå till helpline.pfizer.com för att se lokala telefonnummer Kontakta: integrity.pfizer.com policysource.pfizer.com 5

8 Hur övervakas efterlevnaden av Pfizers policies? Varje överträdelse av lag eller företagspolicy kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive avsked, speciellt om personen: medvetet och avsiktligt bryter mot lagen eller företagets policy, beordrar andra att bryta mot lagen eller företagets policy, underlåter att samarbeta i en av företagets undersökningar av möjliga överträdelser, utövar repressalier mot en annan medarbetare för att denne rapporterat ett problem eller ett brott, eller underlåter att effektivt övervaka underordnades agerande. Våra normer Denna sammanfattning av Pfizers policies om hur vi gör affärer ( Blue Book ) är en vägledning till företagets compliancestruktur, tillämpliga lagar och viktiga normer. Denna uppförandekod ("Blue Book") sammanfattar företagets policies och rutiner som styr hur företaget gör affärer på ett lagligt och etiskt sätt. De normer som beskrivs i Blue Book gäller i alla länder där vi har verksamhet. Alla kollegor måste följa de lagar och förordningar som gäller i det land där de arbetar. Eftersom vårt moderbolag Pfizer Inc. är ett amerikanskt företag kan dessutom vissa amerikanska lagar gälla för uppförande även utanför USA. Konsekvenser av bristande compliance kan innebära: Dessutom har alla medarbetare ansvar för att förstå och följa Pfizers policies och rutiner som gäller för deras roller och ansvarsområden. Var noga med att rådgöra med din chef eller kontakta juridiska avdelningen eller företagets Compliance Division om du är osäker på vilka lagar och förordningar som gäller för din verksamhet. Pfizer kräver även att företagets leverantörer och inhyrd personal ska hålla en hög standard. Leverantörer och inhyrd personal förväntas följa alla lagar och de av företagets policies som gäller för arbete som utförs för Pfizers räkning. Konsekvenserna för Pfizer kan vara Skada på Pfizers goda anseende, åtal, böter och andra påföljder, anmälan till myndigheter, förlorade affärsmöjligheter Konsekvenserna för en medarbetare kan vara Åtal, böter, fängelse och andra disciplinära påföljder, skadat personligt rykte, allvarlig skada eller sjukdom Konsekvenserna för patienter, kunder och allmänheten kan vara Nedsatt produktsäkerhet eller effekt, miljörisk, högre kostnader för läkemedel, förlorat förtroende för Pfizer som affärspartner Konsekvenserna för investerare kan vara Förlorat förtroende för Pfizer och företagets produkter, förlorat investeringsvärde, skada på Pfizers anseende avseende god bolagsstyrning 6

9 AGERA MED INTEGRITET Vad är det för normer som gäller? Ta kontakt om du behöver hjälp med att fastställa vilka lagar (t.ex. lokala, regionala, i andra länder), policies (t.ex. lokala, inom divisionen, globala) eller andra normer som kan vara tillämpliga på din roll. Om du har frågor kan du kontakta din chef, juridiska avdelningen eller Compliance Division. Vårt ansvar Som medarbetare hos Pfizer har du del i den förmån och det ansvar som det innebär att upprätthålla företagets goda anseende. Du gör det varje gång som du agerar etiskt och enligt lagen. Även om ett sådant beteende kan vara helt naturligt finns det många situationer då det kan vara svårt att fatta rätt beslut. Ta kontakt om du har frågor eller stöter på problem det finns många resurser som kan vara till hjälp. Vi ansvarar även för att ta upp angelägenheter som kan innebära en risk för företaget och helst innan dessa risker blir till verkliga problem. Genom att ta upp problem ger du ledningen möjlighet att ta itu med potentiella problem och skydda företaget, våra kollegor och allmänheten. Om du har skäl att tro att en kollega har brutit mot eller kan bryta mot någon lag eller Pfizers policies är det din skyldighet att rapportera det direkt till din chef, någon annan chef, HR-avdelningen eller Compliance avdelningen eller Legala avdelningen. Pfizer har en Open Doorpolicy och policies om förhindrande av repressalier och om sekretess för att skydda kollegor. Repressalier mot en kollega som i god tro ber om råd, tar upp ett problem eller rapporterar brister i uppförande är strängt förbjudna. Om du känner dig osäker är det bäst att ta upp problemet. 7

10 Referable Compliance Issues (RCI), problem som måste rapporteras RCI är betydande potentiella, misstänkta eller faktiska brott mot gällande lag eller företagets policies som måste rapporteras till Compliance Division för utredning. Huruvida en fråga är betydande eller inte beror på de särskilda omständigheterna kring situationen. Några överväganden: Var åtgärden avsiktlig eller ingår den i ett mönster? Var åtgärden kriminell? Var en chef inblandad? Utsatte åtgärden medarbetare eller allmänheten för farliga hälso- eller säkerhetsrisker? Vilka är de potentiella konsekvenserna, ekonomiskt, operativt, rättsligt eller PR-mässigt? Vilken är den totala omfattningen av och allvaret i brottet? Vilken typ av lagar, policies eller rutiner gäller det? Är brottet föremål för en utredning av myndighet eller reglerande organ? Om du är osäker på om ärende är ett RCI bör du kontakta Compliance Division. Pfizers complianceprogram Pfizers complianceprogram är avsett att stödja lagligt och etiskt uppförande inom hela företaget. Vår Chief Compliance and Risk Officer övervakar Pfizers Complianceprogram och tillsammans med Compliance Division identifierar riskområden samt säkerställer en enhetlig och konsekvent tillämpning och tolkning av våra normer. Pfizers Compliance Committee-struktur med flera nivåer underlättar övervakning av chefernas arbete och kompletterar vår integrerade organisation för compliance på divisions- och affärsenhetsnivå. Ytterligare compliancestöd ges av grupper och individer i hela företaget inom områden som t.ex. juridik, säkerhet och övervakning, Corporate Audit, HR, finans och bolagsstyrning. Compliance Division har ett särskilt ansvar när det gäller att undersöka refererbara compliancefrågor (Referable Compliance Issues) dvs. betydande potentiella, misstänkta eller faktiska brott mot gällande lagar eller policies. Compliance Division bedömer omfattningen av undersökningen och kan komma att be andra personer och grupper om hjälp med att utreda dessa frågor. Ingen undersökning får dock inledas utan uttryckligt tillstånd från Compliance Division. 8

11 AGERA MED INTEGRITET Ombudsmannen Ombudsmannen* tillhandahåller en informell plats där alla Pfizermedarbetare kan tala i förtroende och konfidentiellt få hjälp med att adressera och lösa arbetsrelaterade problem. Ombudsmannen är oberoende och neutral och försvarar inte någondera av parterna, utan försvarar en rättvis process. Ombudsmannen kompletterar och ersätter inte andra resurser för lösningar av problem, som till exempel chefer, HRavdelningen och Compliance Division. Om medarbetare vill göra ett formellt klagomål, varsla företaget om eventuella anspråk, eller dokumentera ett problem så måste de använda någon av Pfizers andra kanaler för rapportering, vilka beskrivs på annan plats i Blue Book. Ombudsmannen ger stöd och vägledning om hur man objektivt och rättvist ska hantera och lösa arbetsrelaterade frågor, men alla åtgärder som vidtas är upp till medarbetaren själv utom i de sällsynta fall då Ombudsmannen bedömer att det finns överhängande risk för allvarlig skada eller att frågan rör en trolig överträdelse av någon lag inom USA:s federala sjukvårdsprogram eller FDA:s särskilda krav, i vilket fall Ombudsmannen kommer att informera medarbetaren om det. *Finns på vissa av Pfizers anläggningar Medarbetare kan vända sig till Ombudsmannen när de: inte vet vart de ska vända sig i en fråga, inte vet hur de ska gå vidare med en fråga, inte är säkra på om det de observerat är oetiskt eller är brott mot gällande lag eller policy, vill ha hjälp med att identifiera olika alternativ för att lösa problem på arbetsplatsen, vill ha ett neutralt bollplank för att kunna identifiera och utvärdera olika möjligheter att uppmärksamma och åtgärda ett problem, eller vill tala inofficiellt med en neutral expert som har omfattande kännedom om Pfizers policies och rutiner innan någon formell åtgärd vidtas. Kontakta Ombudsmannen Du kan få mer information om Ombudsmannen och dess funktion på adressen: ombudsman.pfizer.com. 9

12 Rapportering av complianceproblem Hos Pfizer finns det många kanaler för att ställa frågor, komma med förslag och rapportera compliance problem eller andra angelägenheter. Ta kontakt om du är osäker. Open Door-policy Det är mitt! Vems ansvar är det? Det är mitt. Det är ditt. Det är vårt. Ditt personliga åtagande att agera med integritet är avgörande för Pfizers framgång. Grunden för vårt complianceprogram är öppenhet, tillgänglighet och diskussion inom Pfizer. De flesta frågor kan lösas lokalt, innan de blir till problem för kollegor, företaget eller allmänheten. Vår Open Door-policy uppmuntrar kollegor att lägga fram idéer, ta upp problem och ställa frågor speciellt av juridisk eller etisk natur, men även när det gäller kvalitet i arbetet och arbetsmiljön. Alla chefer ansvarar för att stödja denna policy genom att alltid ha dörren öppen för kollegor som kan vilja komma till dem. Även om vi hoppas att medarbetarna alltid kan känna sig obesvärade med att diskutera alla frågor med sina chefer kan det finnas tillfällen då någon skulle föredra att gå en annan väg för att lösa ett problem. I så fall kan problemet tas upp med andra som exempelvis: chefen på nästa nivå, chefen för din lokala enhet, någon annan chef eller arbetsledare, HR-avdelningen; eller Legal Division Compliance Division. Företagspolicy 702 på policysource. pfizer.com innehåller mer information om företagets Open Door-policy. 10

13 AGERA MED INTEGRITET HR-avdelningen Kollegorna på HR-avdelningen är alltid villiga att lyssna på eventuella problem som du kan ha. Du kan kontakta din lokala HR-representant eller koncernens HRavdelning. Compliance Division Du kan kontakta Compliance Division direkt om du vill rapportera problem eller ställa någon fråga: per e-post: på telefon: per säker fax: per brev: 235 East 42nd Street New York, NY USA På webbplatsen för Compliance Division kan du hitta policies och rutiner, It s Mineresurser, berättelser om framgångar och mycket annat. Gå till integrity.pfizer.com. Compliance Helpline Compliance Helpline-telefonen och webbrapporteringsverktygen ger tillgång till resurser för att rapportera ett problem eller få information eller råd (där möjligheten finns och är tillåtet enligt lag). I de flesta länder finns Compliance Helpline tillgängligt via telefon och webbrapporteringsverktyget är tillgängligt dygnet runt, alla dagar i veckan, året runt och sköts av särskilt utbildade utomstående konsulter. Den informationen som lämnas rapporteras till Pfizers Compliance Division, som vidtar lämpliga åtgärder. Du kan ordna så att du får information om företagets svar. Lokal personuppgiftslagstiftning kan påverka tillgängligheten och användningsvillkor. Till exempel är det i vissa länder endast möjligt att använda Compliance Helpline för att rapportera allvarliga problem som rör högre chefer. I vissa länder kan Compliance Helpline inte användas för att framföra anonyma anklagelser. Ytterligare information om hjälplinjen finns i Compliance Helpline-broschyren för ditt land, på raisingcomplianceconcerns.pfizer.com. Alla rapporter kommer att hanteras i enlighet med de rutiner som beskrivs i broschyren för ditt land. Pfizer Compliance Helpline pfizer.alertline.com Gå till helpline.pfizer.com för att se lokala telefonnummer 11

14 Jag har observerat brister i uppförande, men jag vågar inte rapportera det eftersom jag är rädd för repressalier. Hur kan företaget skydda mig? Om du rapporterar ett problem ärligt och i god tro kommer företaget att vidta åtgärder för att skydda dig från repressalier. De specifika åtgärder som vidtas varierar från fall till fall, men de kan omfatta disciplinära påföljder för alla som utövar repressalier, fortlöpande övervakning av situationen eller andra åtgärder för att skydda dig. Det är viktigt att ta upp alla fall av repressalier, så att företaget kan vidta lämpliga åtgärder. Förhindrande av repressalier Repressalier mot en kollega som i god tro ber om råd, tar upp ett problem eller rapporterar brister i uppförande är strängt förbjudna. Exempel på repressalier är: nekande av förmåner, uppsägning, nedflyttning, avstängning, hot, trakasserier eller diskriminering. Om någon person, oavsett hans eller hennes roll inom Pfizer, utövar repressalier mot en kollega som sanningsenligt och i god tro har rapporterat en potentiell överträdelse kommer Pfizer att vidta lämpliga åtgärder även om det senare visar sig att kollegan hade misstagit sig i den fråga som ursprungligen rapporterades. Men om någon person medvetet har lämnat en falsk rapport kommer företaget att vidta åtgärder i enlighet med detta. Om du tror att du eller en någon annan kollega har utsatts för repressalier efter att i god tro ha sökt råd, tagit upp ett problem, rapporterat dåligt uppförande eller tillhandhållit information i en pågående undersökning, ska du omedelbart kontakta Compliance Division eller HR-avdelningen. Du kan använda dig av Compliance Helpline om det är tillgängligt och tillåtet enligt gällande lag. Företagspolicy 702 på policysource. pfizer.com innehåller mer information om företagets Open Door-policy. 12

15 AGERA MED INTEGRITET Om jag rapporterar ett problem till Compliance Division, kan jag förvänta mig att få ett svar? Ja. Compliance strävar efter att snabbt besvara alla frågor och rapporterade problem. Om ditt problem kräver utredning kommer Compliance Division att genomföra utredningen och, om så är möjligt och lämpligt, tillhandahålla regelbundna uppdateringar. På grund av sekretess kommer emellertid ingående information endast att meddelas dem som behöver känna till informationen. Sekretess Det är viktigt att du känner dig trygg när du deltar i företagets complianceprogram. Sekretessen kommer att upprätthållas i största möjliga utsträckning. I vissa fall kan det emellertid vara omöjligt att hemlighålla din identitet på grund av undersökningens natur, kraven på en grundlig utredning eller vissa juridiska krav. Om det är tillåtet enligt lag kan medarbetare som är måna om sekretessen välja att göra en anonym rapport till Pfizers Compliance Helpline. Om du är inblandad i en complianceundersökning i någon form (till exempel som vittne eller klagande) skall all information som rör undersökningen behandlas konfidentiellt dvs. du får inte diskutera undersökningen med någon annan än de utredare från Compliance som har hand om undersökningen. Att upprätthålla sekretessen hjälper till att bevara undersökningens integritet och att skydda de personer som deltar i undersökningen. Såvida det inte är förbjudet i lokala lagar måste alla undantag från sekretessen först diskuteras med Compliance Division. 13

16 Marknaden Vårt åtagande Pfizer skall agera med integritet i alla delar av vår verksamhet inkluderande forskning och utveckling, tillverkning, distribution, interaktioner med myndigheter, marknadsföring och försäljning. Vi skall följa alla gällande lagar och regulatoriska krav. Vi agerar ansvarsfullt i våra relationer med hälso- och sjukvårdspersonal, patienter, konsumenter, sjukhus, forskare, myndigheter, regulatoriska enheter, affärspartners, kunder, leverantörer och återförsäljare. Pfizer ska driva sin affärsverksamhet på ett sätt så att man försäkrar sig om att konkurrera lagligt och etiskt på marknaden och i alla våra affärsrelationer Åtagande om KVALITET Kvalitet är djupt inrotat i våra medarbetares arbete och i alla våra värderingar. Vi strävar efter att kunna erbjuda god vård över hela världen. Våra affärsmetoder och -processer är utformade för att uppnå bästa möjliga kvalitet som överträffar förväntningarna hos alla våra intressenter. 14

17 MARKNADEN Hälso- och sjukvårdslagar och regulatoriska krav Pfizer måste följa många regler och förordningar som är avsedda att skydda patienter och konsumenter, förbättra kvaliteten på läkemedel och hälso- och sjukvården och hjälpa till att eliminera bedrägeri och otillbörligt inflytande på medicinska bedömningar. Pfizer följer alla lagar och bestämmelser som reglerar vår affärsverksamhet såsom utveckling, tillverkning, distribution, marknadsföring, statlig upphandling, försäljning och marknadsföring av våra produkter. Eftersom Pfizer är ett globalt företag kan särskilda lagar och förordningar i ett land gälla även för verksamhet i ett annat land. Till exempel måste många av kraven från US Food and Drug Administration (FDA) även följas i Pfizers verksamhet utanför USA. I de fall då lokala lagar och förordningar skiljer sig från Pfizer policies är det generellt de strängare lagarna och förordningarna som gäller. Du måste känna till de normer som gäller för ditt affärsområde och din roll. Om du har några frågor om vilka lagar, förordningar, policies eller branschnormer som gäller för ditt arbete ska du kontakta någon på juridiska avdelningen eller företagets Compliance Division för vägledning. Lagar mot mutor och korruption Pfizer har en mångårig policy som förbjuder Pfizers medarbetare och andra som agerar för Pfizers räkning att erbjuda, ge, begära, acceptera eller ta emot en muta. Offentliga tjänstemän Ingen medarbetare eller någon som agerar för Pfizers räkning får någonsin erbjuda, godkänna eller göra en betalning eller ge en förmån som är avsedd att otillbörligen påverka (eller ens framstå som avsedd att otillbörligen påverka) en offentlig tjänsteman eller för att få någon otillbörlig konkurrensfördel. De flesta länder där vi bedriver vår verksamhet har lagar som gör det förbjudet att göra, erbjuda eller utlova Kommunicera produktinformation ärligt My Anti-Corruption Policy and Procedures ( MAPP ) MAPP omfattar vår koncernpolicy mot korruption, såväl som viktiga principer och specifika rutiner och processer, främst för affärsinteraktioner utanför USA eller med enheter eller personer som inte är baserade i USA. Alla medarbetare ansvarar för att följa MAPP och den regionala SOP ("Standard Operating Procedure") som implementerar MAPP. Förtroende är en viktig del i vår verksamhet. Sjukvårdspersonal litar på vår forskning och resultaten. Konsumenterna litar på våra produkters kvalitet. Aktieägarna förlitar sig på att vi kommer att fortsätta att öka aktiernas värde. Det är därför som Pfizer är fast beslutet att tillhandahålla snabb och ärlig produktinformation till patienter, konsumenter, hälso- och sjukvårdpersonal och myndigheter över hela världen för att hålla dessa intressenter informerade om våra produkters användning, och data som rör dess säkerhet och effekt. Behöver du mer information? integrity.pfizer.com policysource.pfizer.com Kontakta juridiska avdelningen eller Compliance Division 15

18 Jag reser runt i världen för Pfizer och vet att det finns ett flertal tolkningar av vad som är normala affärsmetoder. Vad som räknas som sedvanlig artighet i ett land kan ses som en muta i ett annat. Vad betyder det för mig? Du får inte ge någon betalning eller fördel av något slag i syfte att få en otillbörlig konkurrensfördel. Du måste alltid följa Pfizers policies och alla tillämpliga lagar. Gå till the Anti- Corruption Program Office website acpo.pfizer.com för mer information och kontakta juridiska avdelningen eller Compliance Division om du behöver vägledning. någon betalning eller något annat av värde (vare sig direkt eller indirekt) till någon offentlig tjänsteman då betalningen är avsedd att otillbörligen påverka tjänstemannens agerande eller beslut om att tilldela eller bibehålla affärer eller för att få en affärsmässig fördel. I USA reglerar Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) amerikanska företag som gör affärer utomlands. FCPA gör det olagligt för personal i amerikanska företag, oavsett i var de är placerade, att direkt eller indirekt ge någonting av värde till en offentlig tjänsteman, politisk kandidat, politiskt parti eller partifunktionär utanför USA i avsikt att skaffa sig en otillbörlig konkurrensfördel. FCPA gör det också olagligt att bokföra transaktioner på ett felaktigt sätt. Som amerikanskt företag måste Pfizer Inc. och alla dess dotterbolag och medarbetare följa FCPA, liksom alla ytterligare lokala lagar mot mutor och korruption. Vi måste vara särskilt uppmärksamma på mutor och korruption eftersom statliga myndigheter ofta är både tillsynsmyndighet för våra produkter och samtidigt en stor kund. Vi interagerar även med hälso- och sjukvårdspersonal och forskare, varav många är anställda i offentliga institutioner och kan betraktas som offentliga tjänstemän. Kommersiella individer och enheter Pfizer förbjuder även kommersiella mutor. Generellt är kommersiella mutor att ge, erbjuda, kräva eller ta emot något av värde till eller från en individ eller ett företag i utbyte mot att otillbörligt få en kommersiell fördel. Pfizer förbjuder alla medarbetare, mellanhänder eller andra ombud att direkt eller indirekt ge någon form av kommersiella mutor. 16

19 MARKNADEN Lagstiftning mot dolda provisioner, kickbacks I USA förbjuder lagen om antikickback alla erbjudanden som görs för att påverka en persons rekommendation, förskrivning eller köp av en hälsovårdsprodukt eller tjänst som ersätts av ett federalt sjukförsäkringsprogram. Den lagen infördes för att säkerställa att en vårdgivares behandlingsrekommendation inte påverkas av motiv om personlig vinning. Motsvarande lagar finns i andra länder runt om i världen. Lobbyverksamhet I USA är Pfizer en registrerad federal lobbyist. Som sådan förbjuder federal lag att Pfizers personal ger något av värde till någon medlem i eller anställd av USA:s representanthus och den amerikanska senaten och allvarligt begränsar möjligheterna för Pfizer att betala för resekostnaderna för medlemmar i eller anställda av amerikanska representanthuset och senaten. All personal inom Pfizer, oberoende av arbetsplats, måste följa dessa restriktioner. Forskning och utveckling Vårt syfte är att ta fram innovativa behandlingar till patienter som ger betydande förbättringar till deras liv. Våra prioriteringar är att säkerställa säkerheten och skydda rättigheterna för alla som deltar i våra kliniska försök och att upprätthålla högsta möjliga etiska, vetenskapliga och kliniska standard inom alla våra forskningsaktiviteter. Det vetenskapliga arbete vi utför på Pfizer har inget värde om det inte vilar på en helt säker integritetsgrund. Alla medarbetare har ansvar för att agera på ett sätt som är förenligt med Pfizers höga förväntningar på kvalitet och integritet inom forskning och utveckling såväl som med kravet på att rapportera problem via någon av de många tillgängliga kanalerna, inklusive de som beskrivs i denna Blue Book. Preklinisk forskning. Vårt åtagande är att bedriva forskning på ett sätt som är förenligt med alla tillämpliga lagar och förordningar såväl som erkända internationella etiska riktlinjer som Good Laboratory Practices (GLP). Gå till policysource.pfizer.com för att ta reda på mer om MAPP och företagspolicy 207: Pfizers globala policy om kontakter med sjukvårdspersonal (GPIHP). 17

Blue Book. Sammanfattning av Pfizers policies om hur vi gör affärer.

Blue Book. Sammanfattning av Pfizers policies om hur vi gör affärer. Blue Book Sammanfattning av Pfizers policies om hur vi gör affärer. Genom att uppföra oss med integritet kan vi få de människor vi arbetar för att känna förtroende och respekt för oss. Bästa medarbetare!

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Omfattning Anställda... 1 3. Allmän policy klagomål avseende tvivelaktiga bokföringsmetoder samt andra brott mot lagar eller företagspolicy...

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Compliance. TRUMPF uppförandekod

Compliance. TRUMPF uppförandekod Compliance TRUMPF uppförandekod Kära medarbetare Hos TRUMPF strävar vi efter föredömlig kvalitet på våra produkter, i våra processer och även i vårt uppförande. Vi utgår från de värderingar som sedan länge

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Policy mot korruption. Your ambition. Our passion.

Policy mot korruption. Your ambition. Our passion. Policy mot korruption Your ambition. Our passion. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Etiska regler...3 3. Etiska kommittén...3 4. Riskanalys, uppföljning, ansvar och rapportering...3 4.1. Riskanalys

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

Vanliga frågor om Staples EthicsLink.

Vanliga frågor om Staples EthicsLink. Vanliga frågor om Staples EthicsLink. Introduktion Syftet med detta dokument är att informera Staples medarbetare om företagets hjälptelefon, känd som Staples EthicsLink" (Staples etiklänk), för etik och

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

LloydsApotek Uppförandekod

LloydsApotek Uppförandekod LloydsApotek Uppförandekod Detta dokument gäller för samtliga Svenska bolag (även dotterbolag) som tillhör Celesio-koncernen. Översättning från den engelska originalversionen. Meddelande från John Hammergren

Läs mer

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE TRINSEOS* RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. KÄRNVÄRDERINGAR Responsible Care Respekt och integritet Ansvarstagande

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK Om Swedish Medtech Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige. Swedish

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Innehållsförteckning 1. Inledning till antikorruption 4 2. Sammanfattning 7 3. Grundläggande krav 8 4. Förväntat beteende 8 4.1 Viktiga principer 8 4.2 Definitionen

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

Ellevio Uppförandekod

Ellevio Uppförandekod Ellevio Uppförandekod 1 Innehåll 1. VD har ordet sid 4 2. Vad styr vårt uppförande? sid 6 3. Vi behandlar varandra väl sid 10 4. Affärsetik sid 12 5. Att skydda företagets tillgångar sid 14 6. Kommunikation

Läs mer

Migrationsverkets uppförandekod

Migrationsverkets uppförandekod Migrationsverkets uppförandekod Vi är Migrationsverket Det är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag som vi på Migrationsverket har fått i förtroende av regering och rikdag att utföra. Det ställer höga krav

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

19 januari (5)

19 januari (5) 19 januari 2015 1 (5) EMPOWERS UPPFÖRANDEKOD EFTERLEVNADSPOLICY 1 Övergripande syfte Empowers mål, som framgår av Empowers ledningspolicy, är att driva en lönsam tjänsteverksamhet genom att hjälpa kunder

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer