Adherence - Compliance - Följsamhet. Vad vet vi och vad tror vi? Henrik Ekberg Professor i Transplantationskirurgi Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adherence - Compliance - Följsamhet. Vad vet vi och vad tror vi? Henrik Ekberg Professor i Transplantationskirurgi Malmö"

Transkript

1 Adherence - Compliance - Följsamhet Vad vet vi och vad tror vi? Henrik Ekberg Professor i Transplantationskirurgi Malmö

2 Transplantatöverlevnad (%) Graftöverlevnaden efter njurtransplantation har inte förbättrats nämnvärt under senare år Små förbättringar Transplantationsår År till halveringstid , , , , , , , ,5 Halveringstiden har bara blivit 6 månader längre från 1988 till År efter transplantation Meier-Kriesche H-U, et al. Am J Transplant 2004;4:

3 Malmö: 5-års graftöverlevnad typ av donator LD AD LD = Levande donator AD = Avliden donator

4 Malmö: 5-års graftöverlevnad per decennium Njurtransplantation från avliden donator

5 Malmö: 25-års graftöverlevnad per decennium Njurtransplantation från avliden donator

6 Malmö: 25-års graftöverlevnad per decennium Njurtransplantation från avliden donator

7 Finns det något Recept på följsamhet? Recept Kalle Johansson Följsamhet 3 ggr dagl Compliance 2 ggr dagl Adherence 4 ggr dagl Hela livet ut! Dr Godtrogen

8 Gör som jag säger, inte som jag gör... Följer vi själva ordinationer? Vem här fullföljer en hel antibiotikakur? Följer våra patienter ordinationerna? Är vi förvånade? Vi ska tala om: Adherence Compliance - Följsamhet Olika termer, samma problem

9 Problemet Barn - ungdom Många läkemedel Många doser Biverkningar Kosmetiska effekter Oberoende Missförstånd Dåligt minne Missad medicinering Akut rejektion Kronisk rejektion Graftförlust

10 Icke-följsamhet: Vem bär skulden? Har vi gjort vad vi kan göra?

11 Icke-följsamhet 1 Definition 2 Prevalens 3 Klassifikation 4 Kliniska effekter 5 Kostnader 6 Riskfaktorer

12 Icke-följsamhet 1 Definition 2 Prevalens 3 Klassifikation 4 Kliniska effekter 5 Kostnader 6 Riskfaktorer

13 Du kan välja att inte se de dåliga långsiktiga resultaten... Måste vara nattkikare. Jag ser ingenting

14 ... eller så kan du fråga dig själv varför det inte finns någon väg som leder till förbättrade långsiktiga resultat Akilles häl Peter Paul Rubens 1630 Vad är transplantationsområdets akilleshäl?

15 Behandling av transplanterade patienter: Psykosociala aspekter Beteendeaspekter Fysiska aspekter

16 Behandling av transplanterade patienter: Psykosociala aspekter Beteendeaspekter Fysiska aspekter Målet = att optimera behandlingsresultatet!

17 Eva med äpplet i Edens lustgård... Det första fallet av icke-följsamhet

18 Definition Compliance = adherence = följsamhet = "Omfattningen av hur väl en persons beteende motsvarar de ordinationer som överenskommits med en vårdgivare" (Haynes 1979; WHO 2003)

19 Definition av följsamhet för transplanterade patienter Dold, ej överenskommen minskning av, eller avbruten medicinering med ordinerade immunsuppressiva läkemedel som används för att förebygga avstötningsepisoder 1 Ett syndrom Har en mätbar effekt på behandlingsresultatet 1 Chapman J. Transplantation 2004;77:782 6

20 Följsamhet eller icke avseende ordinerad immunsuppression Intag hur? Dosering hur mycket? Tidpunkter när? Läkemedelssemester

21 Icke-följsamhet 1 Definition 2 Prevalens 3 Klassifikation 4 Kliniska effekter 5 Kostnader 6 Riskfaktorer

22 Följsamhet vid kroniska sjukdomar Hjärtsvikt 66 % Epilepsi 60 % Typ 2-diabetes 73 % Depression 48 % Astma 55 % Följsamhet (%) Hansen R, et al. Transplant Proc 2007;39:

23 Prevalens av icke-följsamhet hos vuxna transplanterade patienter Prevalens av NA (Viktat medeltal) Denhaerynck et al. Transplant Int 2005; 18(10): Desmyttere et al. Acta Gastroenterol Belg 2005; 68(3): Dew et al. Transplantation 2007; 83: Njure Hjärta Lever Lunga Typ av transplantation (vuxna)

24 Prevalens av icke-följsamhet hos vuxna njurtransplanterade patienter Non-adherence (%) , ,3 22,6 26,6 27,7 35, ,0 0 1 Butler JA, et al. Transplantation 2004;77:769 76; 2 Vlaminck H, et al. Am J Transplant 2004;4: Weng FL, et al. J Am Soc Nephrol 2005;16: ; 4 Denhaerynck K, et al. Transpl Int 2005;18: ; 5 Gaston RS, et al. Transplant Proc 1999;31:S21 3; 6 Vasquez EM, et al. Am J Health Syst Pharm 2003;60:266 9;

25 Icke-följsamhet 1 Definition 2 Prevalens 3 Klassifikation 4 Kliniska effekter 5 Kostnader 6 Riskfaktorer

26 Klassifikation av icke-följsamhet efter transplantation Tidpunkt Frekvens Anledning Diagnostisk säkerhet Tidig Sen Kontinuerlig Chapman J. Transplantation 2004;77:782 6

27 Klassifikation av icke-följsamhet efter transplantation Tidpunkt Frekvens Anledning Diagnostisk säkerhet Tidig Sen Kontinuerlig Tillfällig Återkommande Ihållande Fullständig Chapman J. Transplantation 2004;77:782 6

28 Klassifikation av icke-följsamhet efter transplantation Tidpunkt Frekvens Anledning Diagnostisk säkerhet Tidig Tillfällig Oavsiktlig Sen Återkommande Osårbarhet Kontinuerlig Ihållande Beslutad Fullständig Chapman J. Transplantation 2004;77:782 6

29 Klassifikation av icke-följsamhet efter transplantation Tidpunkt Frekvens Anledning Diagnostisk säkerhet Tidig Tillfällig Oavsiktlig Definitiv Sen Återkommande Osårbarhet Trolig Kontinuerlig Ihållande Beslutad Möjlig Fullständig Osannolik Chapman J. Transplantation 2004;77:782 6

30 Levertransplantation i Skottland: Följsamheten avtar med tiden efter transplantation Följsamhet mätt med mikroprocessor i locket (spelar in datum och tidpunkt varje gång locket öppnas): Azatioprin en gång dagligen, dvs. borde vara var 24:e timme Ciklosporin två gånger dagligen, dvs. borde vara var 12:e timme Resultat (längst tidsintervall mellan flasköppningarna): Azatioprin: 38 timmar i den tidiga gruppen mot 55 timmar i den sena gruppen (p < 0,05) Ciklosporin: 19 timmar i den tidiga gruppen mot 37 timmar i den sena gruppen (p < 0,05) Tidig grupp: < 6 mån efter transplantation Sen grupp: > 6 mån efter transplantation Pacitti L, et al. BASL Congress 1997 (Abstract 35)

31 Mönster vid icke-följsamhet Ofta DOLD: görs utan att transplantationsteamet och familjen får veta något Riktar sig mot den immunsuppressiva behandlingen Vanligen < 5 % under månad 1, men ökar med tiden efter transplantationen Liten njurtransplantationsstudie 1 (N = 18) 95 % följsamhet efter 5 månader 75 % följsamhet efter 7 månader 48 % följsamhet efter 12 månader 1 Chisholm M, et al. Transplantation 2000;

32 Klassifikation av icke-fökljsamhet efter transplantation Timing Frekvens Anledning Diagnostisk säkerhet Tidig Tillfällig Oavsiktlig Definitiv Sen Återkommande Osårbarhet Trolig Kontinuerlig Ihållande Beslutad Möjlig Fullständig Osannolik Chapman J. Transplantation 2004;77:782 6

33 Klassifikation av icke följsamhet efter frekvens 16,6 % 16,6 % 16,6 % 50 % Tillfällig Återkommande Ihållande Fullständig Tillfällig: nästan perfekt följsamhet = tar nästan alla doser, men med oregelbundna tidsintervall - missar enstaka (< 10 %) av doserna Återkommande: läkemedelssemester 3 4 gånger per år Ihållande: läkemedelssemester en gång i månaden Fullständig: tar få eller inga doser alls Hansen R, et al. Transplant Proc 2007;39:

34 Klassifikation av icke-följsamhet efter transplantation Timing Frekvens Anledning Diagnostisk säkerhet Tidig Tillfällig Oavsiktlig Definitiv Sen Återkommande Osårbarhet Trolig Kontinuerlig Ihållande Beslutad Möjlig Fullständig Osannolik Chapman J. Transplantation 2004;77:782 6

35 Prevalens av non-adherence (%) Klassifikation efter orsak Oavsiktlig Osårbarhet Beslutad Glömmer att ta mediciner -> Förenklade regimer, dosetter Tror inte att de skadas av att inte ta läkemedlen -> Utbildning Aktivt oberoende, beslut att ignorera behovet -> Svårast att behandla Greenstein S, et al. Transplantation 1998;66: Rianthavorn P, et al. Pediatr Transplant 2005;9:

36 Klassifikation av non-adherence efter transplantation Timing Frekvens Anledning Diagnostisk säkerhet Tidig Tillfällig Oavsiktlig Definitiv Sen Återkommande Osårbarhet Trolig Kontinuerlig Ihållande Beslutad Möjlig Fullständig Osannolik Chapman J. Transplantation 2004;77:782 6

37 Svårt att ställa diagnosen icke-följsamhet Skriva in patienten på vårdavdelning Mäta läkemedels-koncentrationerna i blodet Läkemedelsövervakning: elektronisk tabletträkning eller övervakning via apoteket i samband med utlämning eller förpackningsåterlämning Händelserelaterad (t.ex. avstötningsepisod) Observationer av tredje part, t.ex. föräldrar, vänner, syskon, make/maka Förtroliga samtal (t. ex. via compliance-sköterska) Leta problem lösa problem i samarbete Hembesök Chapman J. Transplantation 2004;77:782 6

38 Icke-följsamhet 1 Definition 2 Prevalens 3 Klassifikation 4 Kliniska effekter 5 Kostnader 6 Riskfaktorer

39 Det finns troligen ett mörkertal av icke-följsamhet 1005 transplanterade patienter med > 6 månaders graftöverlevnad 184 förlorade därefter sina transplantat Gaston R, et al. Trans Proc 1999;31:21S 3S

40 Det finns troligen ett mörkertal av icke-följsamhet 1005 transplanterade patienter med > 6 månaders graftöverlevnad 184 förlorade därefter sina transplantat Registrerad primär orsak till förlusten Förekomst n (%) Kronisk avstötning 81 (44) Gaston R, et al. Trans Proc 1999;31:21S 3S

41 Det finns troligen ett mörkertal av icke-följsamhet 1005 transplanterade patienter med > 6 månaders graftöverlevnad 184 förlorade därefter sina transplantat Registrerad primär orsak till förlusten Förekomst n (%) Kronisk avstötning 81 (44) Dödsfall med funktion 53 (29) Gaston R, et al. Trans Proc 1999;31:21S 3S

42 Det finns troligen ett mörkertal av icke-följsamhet 1005 transplanterade patienter med > 6 månaders graftöverlevnad 184 förlorade därefter sina transplantat Registrerad primär orsak till förlusten Förekomst n (%) Kronisk avstötning 81 (44) Dödsfall med funktion 53 (29) Akut avstötning 31 (17) Gaston R, et al. Trans Proc 1999;31:21S 3S

43 Det finns troligen ett mörkertal av icke-följsamhet 1005 transplanterade patienter med > 6 månaders graftöverlevnad 184 förlorade därefter sina transplantat Registrerad primär orsak till förlusten Förekomst n (%) Kronisk avstötning 81 (44) Dödsfall med funktion 53 (29) Akut avstötning 31 (17) Icke-följsamhet 4 (2) Gaston R, et al. Trans Proc 1999;31:21S 3S

44 Mörkertalet påvisades genom retrospektiv analys 8 patienter hade ordinerats sänkt immunsuppression pga t.ex. lymfoproliferativ sjukdom efter transplantation Hos 48 av de återstående patienterna påvisades betydande ickeföljsamhet Registrerad primär orsak till förlusten Förekomst n (%) Kronisk avstötning 81 (44) Dödsfall med funktion 53 (29) Akut avstötning 31 (17) Icke-följsamhet 4 (2) Gaston R, et al. Trans Proc 1999;31:21S 3S

45 Mörkertalet påvisades genom retrospektiv analys 8 patienter hade ordinerats sänkt immunsuppression pga t.ex. lymfoproliferativ sjukdom efter transplantation Hos 48 av de återstående patienterna påvisades betydande ickeföljsamhet Registrerad primär orsak till förlusten Förekomst n (%) Analys Kronisk avstötning 81 (44) 35 (19) Dödsfall med funktion 53 (29) 53 (29) Akut avstötning 31 (17) 28 (15) Icke-följsamhet 4 (2) 48 (26) Gaston R, et al. Trans Proc 1999;31:21S 3S

46 Akut rejektion pga non-adherence (%) Icke-följsamhet är associerad med akut rejektion hos njurtransplanterade patienter % < 6 månader (n = 47) 53 % > 6 månader (n = 40) Mer än hälften (53%) av episoder med akut rejektion > 6 mån efter transplantation beror på icke-följsamhet Tid efter transplantation Morrissey P, et al. Transplant Proc 2005;37:2044 7

47 Sen akut rejektion (%) Icke-följsamhet är associerad med akut rejektion hos njurtransplanterade patienter % p = 0, % Många (24%) av icke-följsamma patienter drabbas av sen akut rejektion 5 0 Följsamma (n = 115) Icke-följsamma (n = 33) De Geest S, et al. Transplant 1995;59:340 7

48 Graftfunktion som s-kreatinin hos följsamma jämfört med icke-följsamma Serumkreatinin (mg/dl) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Följsamma Icke-följsamma 1,0 0,5 0 Inklusion År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Vlaminck et al. Am J Transplant 2004

49 Graftöverlevnad utan sen akut rejektion hos följsamma jämfört med icke-följsamma Överlevnad 100 % 90 % 80 % 70 % Följsamma Icke-följsamma 60 % 50 % Månader Vlaminck et al. Am J Transplant 2004

50 Graftöverlevnad utan sen akut rejektion hos följsamma jämfört med icke-följsamma 100 (19) (107) Stadig följsamhet (102) (13) Avtagande följsamhet (13) Tid efter sjukhusutskrivning (dagar) p = 0,0026 (Nevins et al. Kidney Int 2001; 60:

51 Icke-följsamhet är associerad med graftförlust hos njurtransplanterade patienter Icke-följsamhet är den tredje viktigaste orsaken till graftförlust (efter akut rejektion och infektion) hos njurtransplanterade patienter 1 I Gastons studie med 1005 njurtransplanterade patienter inträffade graftförlust tidigare hos icke-följsamma än hos följsamma patienter 2 Icke-följsamhet är associerad med minskad 5-års graftöverlevnad 93.6% vs 98.9% (p<0.03) enligt De Geest 3 Risken för graftförlust är 7 gånger högre hos icke-följsamma jämfört med följsamma patienter (p < 0,001) 4 1 Didlake RH, et al. Transplant Proc 1988;20: Gaston RS, et al. Transplant Proc 1999;31:21S 3S 3 De Geest S, et al. Transplantation 1995;59: Butler J, et al. Transplantation 2004;77:769-76

52 Graftöverlevnad och följsamhet med MMF vid njurtransplantation, avliden donatorer (N = 7062) Cox analys baserad på receptåteruttag Risk för graftförlust Variabel referens OR (95 % KI) p-värde < 69 % > 98 % följsamhet 1,43 (1,11 1,84) 0, % - 80 % 1,46 (1,13 1,88) 0, % - 98 % 1,32 (1,00 1,75) 0,053 < 50 % reduktion Ingen dosreduktion 0,65 (0,36 1,18) 0,155 > 50 % reduktion 1,69 (1,15 2,50) 0,008 Avslutat MMF Fortsatt MMF 8,34 (6,85 10,2) < 0,001 Takemoto et al. Am J Transplant 2007; 7:

53 Graftöverlevnad och följsamhet med MMF vid njurtransplantation, avliden donatorer (N = 7062) Cox analys baserad på receptåteruttag Risk för graftförlust Variabel referens OR (95 % KI) p-värde < 69 % > 98 % följsamhet 1,43 (1,11 1,84) 0, % - 80 % 1,46 (1,13 1,88) 0, % - 98 % 1,32 (1,00 1,75) 0,053 < 50 % reduktion Ingen dosreduktion 0,65 (0,36 1,18) 0,155 > 50 % reduktion 1,69 (1,15 2,50) 0,008 Avslutat MMF Fortsatt MMF 8,34 (6,85 10,2) < 0,001 Takemoto et al. Am J Transplant 2007; 7:

54 Graftöverlevnad och följsamhet med MMF vid njurtransplantation, avliden donatorer (N = 7062) Cox analys baserad på receptåteruttag Risk för graftförlust Variabel referens OR (95 % KI) p-värde < 69 % > 98 % följsamhet 1,43 (1,11 1,84) 0, % - 80 % 1,46 (1,13 1,88) 0, % - 98 % 1,32 (1,00 1,75) 0,053 < 50 % reduktion Ingen dosreduktion 0,65 (0,36 1,18) 0,155 > 50 % reduktion 1,69 (1,15 2,50) 0,008 Avslutat MMF Fortsatt MMF 8,34 (6,85 10,2) < 0,001 Takemoto et al. Am J Transplant 2007; 7:

55 Graftöverlevnad och följsamhet med MMF vid njurtransplantation, avliden donatorer (N = 7062) Cox analys baserad på receptåteruttag Risk för graftförlust Variabel referens OR (95 % KI) p-värde < 69 % > 98 % följsamhet 1,43 (1,11 1,84) 0, % - 80 % 1,46 (1,13 1,88) 0, % - 98 % 1,32 (1,00 1,75) 0,053 < 50 % reduktion Ingen dosreduktion 0,65 (0,36 1,18) 0,155 > 50 % reduktion 1,69 (1,15 2,50) 0,008 Avslutat MMF Fortsatt MMF 8,34 (6,85 10,2) < 0,001 Takemoto et al. Am J Transplant 2007; 7:

56 Graftöverlevnad och följsamhet med MMF vid njurtransplantation, avliden donatorer (N = 7062) Cox analys baserad på receptåteruttag Risk för graftförlust Variabel referens OR (95 % KI) p-värde < 69 % > 98 % följsamhet 1,43 (1,11 1,84) 0, % - 80 % 1,46 (1,13 1,88) 0, % - 98 % 1,32 (1,00 1,75) 0,053 < 50 % reduktion Ingen dosreduktion 0,65 (0,36 1,18) 0,155 > 50 % reduktion 1,69 (1,15 2,50) 0,008 Avslutat MMF Fortsatt MMF 8,34 (6,85 10,2) < 0,001 Takemoto et al. Am J Transplant 2007; 7:

57 Icke-följsamhet vid hjärttransplantation Mätt med hjälp av intervjuer och journalgenomgångar 145 hjärttransplanterade patienter: intervjuades efter 2, 7 och 12 månader följdes upp 3 år efter transplantationen Risken för akut rejektion var 4,2 gånger högre hos icke-följsamma patienter Risken för hjärttransplantatsjukdom var 6,9 gånger högre hos icke-följsamma patienter Dew M, et al. J Heart Lung Transplant 1999;18:549 62

58 Sen akut rejektion efter hjärttransplantation 101 hjärttransplanterade CsA-behandlade patienter (1 6 år efter transpl) Elektronisk övervakning under 3 månader Utmärkt följsamhet (N = 84) Mindre subklinisk NA (N = 7) Måttlig subklinisk NA (N = 9) p-värde Intagsföljsamhet: 99,5 % 97,0 % 93,2 % 0,0001 De Geest et al. J Heart Lung Transplant 1998; 17:

59 Sen akut rejektion efter hjärttransplantation 101 hjärttransplanterade CsA-behandlade patienter (1 6 år efter transpl) Elektronisk övervakning under 3 månader Utmärkt följsamhet (N = 84) Mindre subklinisk NA (N = 7) Måttlig subklinisk NA (N = 9) p-värde Intagsföljsamhet: 99,5 % 97,0 % 93,2 % 0,0001 Doseringsföljsamhet: 98,9 % 95,0 % 87,9 % 0,0001 De Geest et al. J Heart Lung Transplant 1998; 17:

60 Sen akut rejektion efter hjärttransplantation 101 hjärttransplanterade CsA-behandlade patienter (1 6 år efter transpl) Elektronisk övervakning under 3 månader Utmärkt följsamhet (N = 84) Mindre subklinisk NA (N = 7) Måttlig subklinisk NA (N = 9) p-värde Intagsföljsamhet: 99,5 % 97,0 % 93,2 % 0,0001 Doseringsföljsamhet: 98,9 % 95,0 % 87,9 % 0,0001 Varierande doseringsintervall: 1:30 h 2:50 h 4:30 h 0,0001 De Geest et al. J Heart Lung Transplant 1998; 17:

61 Sen akut rejektion efter hjärttransplantation 101 hjärttransplanterade CsA-behandlade patienter (1 6 år efter transpl) Elektronisk övervakning under 3 månader Utmärkt följsamhet (N = 84) Mindre subklinisk NA (N = 7) Måttlig subklinisk NA (N = 9) p-värde Intagsföljsamhet: 99,5 % 97,0 % 93,2 % 0,0001 Doseringsföljsamhet: 98,9 % 95,0 % 87,9 % 0,0001 Varierande doseringsintervall: 1:30 h 2:50 h 4:30 h 0,0001 Läkemedelssemester: 1,19 % 14,29 % 55,56 % 0,0001 De Geest et al. J Heart Lung Transplant 1998; 17:

62 Sen akut rejektion efter hjärttransplantation 101 hjärttransplanterade CsA-behandlade patienter (1 6 år efter transpl) Elektronisk övervakning under 3 månader Utmärkt följsamhet (N = 84) Mindre subklinisk NA (N = 7) Måttlig subklinisk NA (N = 9) p-värde Intagsföljsamhet: 99,5 % 97,0 % 93,2 % 0,0001 Doseringsföljsamhet: 98,9 % 95,0 % 87,9 % 0,0001 Varierande doseringsintervall: 1:30 h 2:50 h 4:30 h 0,0001 Läkemedelssemester: 1,19 % 14,29 % 55,56 % 0,0001 Incidens av sen akut rejektion 1,2 % 14,3 % 22,2 % 0,01 De Geest et al. J Heart Lung Transplant 1998; 17:

63 Icke-följsamhet efter levertransplantation 37 av 97 (38 %) levertransplanterade ungdomar var icke-följsamma Ickeföljsamma n = 37 (%) Följsamma n = 60 (%) p-värde Sen akut rejektion 67,6 28,3 < 0,001 Sen akut rejektion utan tidigare rejektion Ny transplantation p.g.a. kronisk rejektion Dödsfall Dödsfall på grund av kronisk rejektion Berquist R, et al. Pediatr Transplant 2006;10:304 10

64 Icke-följsamhet efter levertransplantation 37 av 97 (38 %) levertransplanterade ungdomar var icke-följsamma Ickeföljsamma n = 37 (%) Följsamma n = 60 (%) p-värde Sen akut rejektion 67,6 28,3 < 0,001 Sen akut rejektion utan tidigare rejektion Ny transplantation p.g.a. kronisk rejektion 43,2 13,3 < 0,001 13,5 0 < 0,006 Dödsfall Dödsfall på grund av kronisk rejektion Berquist R, et al. Pediatr Transplant 2006;10:304 10

65 Icke-följsamhet efter levertransplantation 37 av 97 (38 %) levertransplanterade ungdomar var icke-följsamma Ickeföljsamma n = 37 (%) Följsamma n = 60 (%) p-värde Sen akut rejektion 67,6 28,3 < 0,001 Sen akut rejektion utan tidigare rejektion Ny transplantation p.g.a. kronisk rejektion 43,2 13,3 < 0,001 13,5 0 < 0,006 Dödsfall 8,1 1,7 0,12 Dödsfall på grund av kronisk rejektion 8,1 0 < 0,05 Berquist R, et al. Pediatr Transplant 2006;10:304 10

66 Non-Adherence 1 Definition 2 Prevalens 3 Klassifikation 4 Kliniska effekter 5 Kostnader 6 Riskfaktorer

67 Ekonomiska konsekvenser Återgång i dialys SEK per år Retransplantation SEK

68 Ekonomiska konsekvenser Direkta kostnader Ökade kostnader för mediciner som inte tas Ökade kostnader för behandling av morbiditet Ökade kostnader för sjukhusinskrivningar som skulle kunna undvikas Indirekta kostnader Missade skoldagar/arbetsdagar Transport-, hushålls- och barnomsorgskostnader Sänkt livskvalitet Ökade kostnader för utveckling av kraftfullare läkemedel

69 Kostnaden för icke-följsamhet: 115 Miljoner USD Tabell 5. Njurtransplantation och graftöverlevnad i USA under år 2004 Organtyp Antal transplantationer i USA Ojusterad transplantatöverlevnad efter 1 år Transplantatsvikt efter 1 år, n (%) Transplantatförlust associerad med tidigare non-adherence (%) Transplantatförlust associerad med tidigare non-adherence (n) Kostnader för organtransplantationer (USD) 51 Kostnader för transplantatförluster associerade med tidigare non-adherence (USD) Njure: avliden donator ,0 % 993 (11,0 %) 36,4 % Njure: levande donator ,1 % 326 (4,90 %) 36,4 % Totalt Uppskattad kostnad: graftförlust pga icke-följsamhet: (480 fall à USD) sen akut rejektion pga icke-följsamhet: (903 fall à USD) USD USD Hansen et al. Transplant Proc 2007

70 Kostnaden för icke-följsamhet: Europa Långvarig följsamhet med immunsuppressiv behandling är associerad med högre totala sjukvårdskostnader eftersom följsamma patienter i allmänhet lever längre Den livslånga kostnaden uppskattas vara euro högre för följsamma patienter jämfört med icke-följsamma patienter 2 Cleemput I, et al. Pharmacoeconomics 2004;22:

71 Non-Adherence 1 Definition 2 Prevalens 3 Klassifikation 4 Kliniska effekter 5 Kostnader 6 Riskfaktorer

72 Riskfaktorer: patientrelaterade Ålder Ungdomar Äldre Barn med icke-följsamma föräldrar Kvinnligt kön Förtida transplantation Kunskapsnivå Socioekonomiska förhållanden Yrke Utbildningsnivå Språk- eller kulturbarriär Dåligt socialt stöd Etnisk bakgrund Psykiatriska tillstånd Depression Stress/ångest Andra Missbruk Alkohol Narkotika Tidigare dålig följsamhet Medicinering Dialysbehandling Åsikter om immunsuppressiva läkemedel Chapman J. Transplantation 2004;77:782 6

73 Riskfaktorer: Enhets- och läkemedelsrelaterade Enhetsrelaterade Utbildning före transplantationen Utbildning efter transplantationen Övervakning via apotek Negativ personkemi med personalen i transplantationsenheten Tid och uppföljning efter transplantationen Läkemedelsrelaterade: Typ av läkemedel Inträffade biverkningar Förväntade biverkningar Antal olika läkemedel Kostnaden för patienten Doseringsfrekvens Chapman J. Transplantation 2004;77:782 6

74 Doseringsfrekvens En dos per dag ökar följsamheten Prospektiv multicenter-kohortstudie med 278 njurtransplanterade patienter En gång dagligen 2,35 (95 % KI, 1,01 5,45) Två gånger dagligen 1,00 3 till 4x/dag 0,43 (95 % KI, 0,22 0,86) p = 0,003 jämfört med två gånger dagligen Sannolikhet för följsamhet (oddskvot) Weng FL, et al. J Am Soc Nephrol 2005;16:

75 Sammanfattning Icke följsamhet är: vanligt svårt att förutsäga svårt att diagnosticera Följsamhetsstrategier är viktiga och bör implementeras tidigt efter transplantation Uppföljning av följsamheten i nära samarbete med patienten är en förutsättning för goda resultat

76 Förbättra följsamheten vid transplantation Vill vi försöka göra något eller ska vi utestänga patienterna från paradiset?

77 Tack så mycket

Bristande följsamhet till diabetesläkemedel leder till sämre blodsockerkontroll

Bristande följsamhet till diabetesläkemedel leder till sämre blodsockerkontroll Bristande följsamhet till diabetesläkemedel leder till sämre blodsockerkontroll Författare Lena Kindmalm, diabetessköterska Vårdcentralen Hentorp, Skövde Rapport 2007:1 Handledare Lars Nilsson, professor,

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Varför gör de inte som vi säger? ANNA FORSBERG- PROFESSOR

Varför gör de inte som vi säger? ANNA FORSBERG- PROFESSOR Varför gör de inte som vi säger? ANNA FORSBERG- PROFESSOR Ska patienten göra som vi säger? Den motivstyrda patientenen utmaning för vem? Den motivstyrda patienten Den motivstyrda och handlande patienten

Läs mer

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Reviderad September 2009 Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Utarbetad i samarbete

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs 1 Hälsoutvecklingen i Stockholms län 1.1 Den ökande livslängden Aldrig förr har medellivslängden varit längre i Stockholms län än i riket Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs ta gången

Läs mer

svenskt njurregister arsrapport 2014

svenskt njurregister arsrapport 2014 Svenskt njurregister arsrapport 214 Inledning 213 års data i SNR är nu bearbetade och presenteras härmed. Återigen publiceras årsrapporten både digitalt och i tryckt form då vi glädjande noterade ett

Läs mer

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2012 (årgång 4)

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2012 (årgång 4) NYA TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2012 (årgång 4) REDAKTION Lars Bäckman, UAS (ansvarig utgivare) lars.backman@akademiska.se Anne Flodén, SU (redaktör) anne.floden@vgregion.se Lars

Läs mer

Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja

Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja Master thesis in Pharmaceutical Bioscience Sofia Björkdahl The Pharmaceutical

Läs mer

Rekommendation avseende rutiner för hälsokontroll av vuxna personer med utvecklingsstörning

Rekommendation avseende rutiner för hälsokontroll av vuxna personer med utvecklingsstörning Rekommendation avseende rutiner för hälsokontroll av vuxna personer med utvecklingsstörning Health Guidelines for Adults with an Intellectual Disability från IASSID SIRG Health Issues. Översättning och

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Immunförsvaret vid njursvikt och hemodialys. Hur ofta kontrolleras givarna? Långtidsuppföljning av levande njurdonatorer

Immunförsvaret vid njursvikt och hemodialys. Hur ofta kontrolleras givarna? Långtidsuppföljning av levande njurdonatorer NR. 5.2009 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN Hur ofta kontrolleras givarna? Långtidsuppföljning av levande njurdonatorer Bättre vardag med fysisk träning Immunförsvaret

Läs mer

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 1 Institutionen för Vårdvetenskap, 2 Ingenjörshögskolan, Högskolan

Läs mer

NJUR- TRANSPLANTATION. - RNj informerar -

NJUR- TRANSPLANTATION. - RNj informerar - NJUR- TRANSPLANTATION - RNj informerar - Publikationer utgivna i samma serie: Dialysbehandling, RNj informerar 1983, -92, -96 ISBN 91-86776-13-4 Att äta rätt, RNj informerar 1993 ISBN 91-86776-08-8 Njursjuk,

Läs mer

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april 2012 Februari Nr 1 Medlemstidning från Njurföreningen i Västsverige Bilder: Maria Sandqvist I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella

Läs mer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer Balansera rätt Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer 2 Balansera rätt - Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador Författare: Lillemor Lundin Olsson, Umeå Universitet

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

Hälsa och sociala livsvillkor hos unga vuxna som förlorat en förälder i dödsfall under barndomen

Hälsa och sociala livsvillkor hos unga vuxna som förlorat en förälder i dödsfall under barndomen Hälsa och sociala livsvillkor hos unga vuxna som förlorat en förälder i dödsfall under barndomen Nka Barn som anhöriga 2014:3 Rapport 3 från projektet Barn som anhöriga från CHESS, Stockholms universitet/karolinska

Läs mer

Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom hur ser livet ut i ung vuxen ålder?

Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom hur ser livet ut i ung vuxen ålder? Att växa upp med föräldrar som har sproblem eller psykisk sjukdom hur ser livet ut i ung vuxen ålder? Nka Barn som anhöriga 2014:4 Rapport 4 från projektet Barn som anhöriga från CHESS, Stockholms universitet/karolinska

Läs mer

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor En rapport till Socialstyrelsens utredning om våldsutsatta kvinnor med missbruk Oktober 2010 Kerstin

Läs mer

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N Migrän 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot migrän www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N 3 Författare:

Läs mer

Läkemedel i hemmet en studie av den faktiska läkemedelsanvändningen. Sune Petersson

Läkemedel i hemmet en studie av den faktiska läkemedelsanvändningen. Sune Petersson Läkemedel i hemmet en studie av den faktiska läkemedelsanvändningen Sune Petersson 1 Nestor FoU-center ägs gemensamt av Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Värmdö kommuner samt Stockholms

Läs mer

Njurfunk. Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5

Njurfunk. Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5 Gambro 50 år Dialysbehandlingen utvecklades från 1964 - sid 10 Nummer 4, 2014 Årgång

Läs mer

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Att ge en njure... Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Februari

Läs mer

Folkhälsorapport 2007

Folkhälsorapport 2007 Folkhälsorapport 27 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

Njurfunk. Donation och transplantation - tema för seminarium i samband med förbundsstämman. Tidning för Njurförbundet. Nummer 2, 2011 Årgång 38

Njurfunk. Donation och transplantation - tema för seminarium i samband med förbundsstämman. Tidning för Njurförbundet. Nummer 2, 2011 Årgång 38 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Donation och transplantation - tema för seminarium i samband med förbundsstämman Nummer 2, 2011 Årgång 38 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta peritonealdialysprodukter

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer

MedicPen - skördetid efter ett decennium av utveckling

MedicPen - skördetid efter ett decennium av utveckling Uppdragsanalys 2011-03-28 MedicPen - skördetid efter ett decennium av utveckling Full fokus på försäljning av Medimi. Stort samhällsproblem - Medimi kan göra stor skillnad. Avsiktsförklaring med Emtele

Läs mer