ÅRSREDOVISNING 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013/2014"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013/2014

2 INNEHÅLL MQ I KORTHET... 2 ÅRET I KORTHET... 3 VD-ORD... 4 MÅL OCH STRATEGI... 6 MQS ÅTGÄRDSPROGRAM 2013/ VERKSAMHETEN DAMERNAS VÄRLD GULDKNAPPEN HÅLLBAR UTVECKLING...20 MEDARBETARE AKTIEN...26 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...30 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT KONCERNEN...34 BALANSRÄKNING KONCERNEN...35 RAPPORT ÖVER FÖR ÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERNEN...36 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET...38 BALANSRÄKNING MODERBOLAGET...39 RAPPORT ÖVER FÖR ÄNDRINGAR I EGET KAPITAL MODERBOLAGET...40 KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET...41 ER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA...42 REVISIONS BERÄTTELSE STYRELSE OCH REVISORER LEDNING BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT REVISORSYTTRANDE ÖVER BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN...81 FLERÅRSÖVERSIKT...82 DEFINITIONER...84 ÅRSSTÄMMA...85 Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna I kampanjen WORKWEAR FALL/WINTER 2014 presenterar MQ den moderna jobblooken för honom och henne, det är tid att kliva in på kontoret fyllda av stil och självförtroende. Modet är välklätt och färgerna sobra. Kollektionen är fotograferad i en miljö med tydliga referenser till kontoret. Kampanjen är producerad av MQ Inhouse. Fotograf: Tobias Lundkvist, Hall & Lundgren. Stylist: Marcus Söder, LinkDetails. Modeller: Patricia Van Der Vliet och André Feulner. Bildproduktion: Day Stockholm. A-ONE ATLAS DESIGN BJÖRN BORG BLÄCK BONDELID BREAD & BOXERS DOBBER ELVINE EMILIO ESPRIT FILIPPA K G-STAR RAW ILSE JACOBSEN INWEAR JOFAMA KNOWLEDGE COTTON APPAREL LEE LEVIS LYLE & SCOTT MATINIQUE MOULI SADDLER SAIL RACING SAVVY CITIZEN SCOTCH & SODA SOAKED IN LUXURY STOCKHLM THE SHIRT FACTORY TOPECO TWIST & TANGO 365 WHYRED ZOUL

3 ÅRET I KORTHET SIFFROR Nettoomsättningen uppgick till MSEK (1 463), en ökning med 3,9 procent. Bruttomarginalen uppgick till 56,2 procent (55,3). Rörelseresultatet uppgick till 132 MSEK (50), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,7 procent (3,4). Periodens resultat efter skatt uppgick till 96 MSEK (62), vilket motsvarar 2,77 SEK (1,79) per aktie efter utspädning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 152 MSEK (57). Styrelsen föreslår en utdelning om 1,36 SEK (0,39) per aktie, vilket motsvarar 50 procent av årets resultat efter skatt. MSEK % , /10 10/11 11/12 12/13 13/14 12,0 8,0 4,0 0,0 NETTOOMSÄTTNING/ RÖRELSEMARGINAL Nettoomsättning, MSEK Rörelsemarginal, % HÄNDELSER Ett övergripande åtgärdsprogram i sju steg med fokus på säljfrämjande och kostnadsbesparande åtgärder lanserades i början av räkenskapsåret (se vidare sid 8). Ett intensivt arbete under året har lett till ett utvecklat och i hög grad stärkt MQ. Fler kunder söker sig till MQ och försäljningen i jämförbara butiker ökar med 2,6 procent, vilket kan jämföras med marknadens ökning för samma period på 0,1 procent enligt HUI. I åtgärdsprogrammet ingick besparingar om 50 MSEK, vilket har levererats och mer därtill. Övriga steg har bidragit till att öka försäljning, höja bruttomarginalen och stärka MQs sortiment och modeposition. Samtliga delar har löpt enligt plan. MQs finansiella läge har stärkts och nettolåneskulden är nu på en historiskt låg nivå. Q1 Q2 Q3 Q4 % JÄMFÖRBAR FÖRSÄLJNING PER KVARTAL 2013/2014 MQ HUI I första kvartalet har butiken i Helsingborg byggts om och flyttats till bättre läge. Under det tredje kvartalet stängde en butik, Malmö Entré. Huvudkontoret i Göteborg har koncentrerats från två till ett våningsplan, vilket såväl har sänkt kostnaderna som stärkt företagskulturen. 49% 51% FÖRSÄLJNING FÖRDELNING DAM/HERR MQ I KORTHET De externa varumärkena Sail Racing, Ilse Jacobsen, A-one, Lee, Twist&Tango, Jofama samt Bread&Boxers har under året lanserats i MQs butiker. Varumärkena InWear, Matinique och Knowledge Cotton Apparel har lanserats på MQ Shop Online. Dam Herr MQ är en svensk detaljhandelskedja för mode med totalt 121 butiker i Sverige och Norge (vid räkenskapsårets slut) samt e-handel. Kedjan är helintegrerad och driver sina egna butiker. Sedan 2010 är MQs aktie noterad på Nasdaq Stockholm. Med visionen att bli Nordens ledande varumärkesdestination är MQ tydligt inriktat på lönsamhet och tillväxt. Det svenska butiksnätet är geografiskt väl spritt men med potential för ökad försäljning genom ett ännu tydligare kunderbjudande för kvinnor och män som lever ett aktivt och socialt liv. I Norge planeras en nystart med en ny flagship store i Oslo. Kärnan i MQs koncept är ett noga utvalt sortiment med en mix av externa och egna starka varu märken. Modeintresserade kunder på samtliga marknader ska ha MQ som förstahandsval när det gäller starka varumärken med hög modegrad och god kvalitet. MQ erbjuder mode som tas fram på ett ansvarsfullt sätt. MQ har en unik modeposition i Sverige efter en mer än 50-årig historia. Denna ska vårdas, stärkas och spridas för att därigenom bidra till att göra fler kunder framgångsrika /14 12/13 11/12 10/11 09/10 Nettoomsättning, MSEK Bruttomarginal, % 56,2 55,3 55,6 57,3 57,9 Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 8,7 3,4 6,4 8,1 10,1 Resultat efter skatt, MSEK Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,77 1,79 1,75 2,19 2,86 Räntebärande nettoskuld/ebitda, ggr 1,1 3,5 2,2 1,9 1,9 Soliditet, % Eget kapital, MSEK Antal butiker, slutet av perioden Antal medarbetare Antal utestående aktier, st

4 VD-ORD MQs reformarbete inleddes med start räkenskapsåret 2013/2014. En skarp åtgärdsplan sattes i verket omedelbart efter att föregående års resultat presenterats. Besparingsprogram löpte parallellt med utveckling av kunderbjudandet. Kostnader sänktes, men inte på bekostnad av det kunden såg, kände och upplevde. Effekten av detta mäts i ökad försäljning i jämförbara butiker och i ett kraftigt förbättrat resultat. Kvartal efter kvartal har överträffat motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet på 132 MSEK (50) innebär en resultatförbättring med 160 procent. Förbättringsarbetets fokus har legat på sortimentet, kärnan i kunderbjudandet. För MQs del har det handlat om att utveckla, och delvis återta, en position som varumärkesdestination. Det egna designarbetet har förstärkts och ett flertal nya starka modevarumärken har lanserats. Konsekventa steg har tagits i rätt riktning och MQ är i dag, inte bara mer attraktivt för kunderna, utan även som distributionskanal för modevarumärken. Butikerna har uppdaterats och gjorts mer inspirerande och kommersiella. Kampanjaktiviteter har styrts om och betydligt fler varor säljs i dag till fullpris. Tillsammans med förbättrade inköpsprocesser har det lett till ökad bruttomarginal. Modekunniga och serviceinriktade säljare förstärker effekterna genom att aktivt möta kunderna, och tillgodose deras behov av mode för ett aktivt och socialt liv med både vardag och fest. Tydlig varumärkesdestination När jag tillträdde som vd för MQ i slutet av augusti 2013 var uppdrag och utmaning tydligt; MQs tidigare negativa trend skulle vändas. Att det var möjligt har vi bevisat under det gångna året. Nyckeltal efter nyckeltal har vänts och pekar nu i rätt riktning. Bakom detta ligger ett gediget lagarbete. MQs företagskultur är sprungen ur en historia med lokalt affärsmannaskap. Det är en styrka som ger ansvarstagande i varje led. Med tydligt ledarskap och en gemensam klar uppfattning om vart MQ är på väg har kraften och energin i kedjan återigen blivit en tillgång. Med resultatet för 2013/2014 är MQ i god form, även finansiellt. Vi kan påbörja nästa utvecklingssteg som är tydligt inriktat på tillväxt med fortsatt lönsamhet. För att växa ska MQ fortsätta utvecklas som varumärkesdestination. Idén att ta det stora varuhuset med de många varumärkena ut i landet är fast förankrad. Den fysiska butiken är vår viktigaste försäljningskanal och där finns potential. Med 116 butiker i små och stora städer på den svenska marknaden är positionen som varumärkeskedja med bäst spridning i hög grad befäst. Men med en väl avvägd utökning av butiksytan i de minsta butikerna kan varumärkeserbjudandet stärkas. Varje kvadratmeter blir i en sådan expansion lönsam. Samtidigt finns potential i Norge. En nystart med en flagship store i Oslo gör att marknaden nu får sitt rättmätiga fokus. Vi ser även en positiv tillväxt för e-handeln. Väldefinierat kunderbjudande Den svenska konfektionsbranschen är inne i ett spännande men utmanande skede. Utvecklingen mot föregående år är i princip oförändrad och samtidigt tilltar konkurrensen med nya aktörer och e-handel. På den marknaden är det glädjande att se att MQs kunderbjudande står sig allt bättre i konkurrensen. MQ tar återigen marknadsandelar. Fler konsumenter är beredda att spendera pengar i MQ-butiker där vi möter upp med ett väldefinierat och noga utvalt sortiment. För MQ ligger möjligheten i att fortsätta att utveckla verksamheten. Detaljhandel, och kanske framför allt modebranschen, är under konsumentens ständiga lupp. Det går aldrig att slå sig till ro och tro att något är färdigutvecklat. Tvärtom väntar alltid nya utmaningar. Att alltid vara kreativ och visionär är en nödvändig del av detaljhandeln, men också att se till att göra det dagliga hantverket med sortiment och servicekunnande bra. Avslutningsvis vill jag framhålla alla medarbetare som bidragit till att MQ återigen står starkt och kan fortsätta utvecklingen med målet att bli den ledande varumärkeskedjan i Norden. Christina Ståhl vd och koncernchef MQ Holding AB VD-ORD Ett intensivt arbete under året har lett till ett utvecklat och i hög grad stärkt MQ. Fler kunder söker sig till MQ och försäljningen ökar i jämförbara butiker. Finansiellt står MQ starkt med en låg nettolåneskuld som ger utrymme för satsningar på fortsatt tillväxt. I den planen spelar MQs företagskultur en viktig roll. Med utgångspunkt i ett mer självklart affärsmannaskap ska vi ta MQ framåt som den ledande varumärkeskedjan i Norden. 4 5

5 MÅL OCH STRATEGI M Å L O C H STRATEGIER AFFÄRSIDÉ Att till män och kvinnor i den mentala åldern år med intresse för mode erbjuda varumärken med hög modegrad i attraktiva butiker. VISION MQ ska bli den ledande varumärkeskedjan i Norden. Målsättningen är att växa i alla kanaler på både befintliga och nya marknader. MQ är i dag väletablerad och den geografiskt mest spridda varumärkeskedjan för mode i Sverige. Sedan 2010 finns MQ även i Norge. FINANSIELLA MÅL MQ har följande finansiella mål, vilka antogs av styrelsen i mars 2010: Den årliga nettoomsättningstillväxten ska uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel. Rörelsemarginalen ska i genomsnitt uppgå till minst 12 procent över en konjunkturcykel. Varulagret ska ej överstiga 11,5 procent av omsättningen de tolv senaste månaderna % Designade egna varumärken AFFÄRSMODELL UTDELNINGSPOLICY Styrelsens mål är att föreslå utdelningar som i genomsnitt över tiden motsvarar cirka 50 procent av årets resultat efter skatt. För verksamhetsåret 2013/2014 föreslår styrelsen en utdelning om 1,36 kronor (0,39) per aktie, vilket motsvarar 50 procent av årets resultat efter skatt. STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN MQs strategi är att med en tydlig profil som varumärkeskedja utvecklas som självklar modedestination på befintliga och nya marknader. Varumärkesprofilen och den geografiska spridningen är framgångsfaktorer som skiljer MQ från konkurrenterna. Ett attraktivt sortiment byggs med en balanserad varumärkesmix med egna samt externa varumärken inom dam- och herrmode, vilket innebär en relativt låg riskexponering. Fysiska butiker med kommersiell exponering och servicekunnig personal kompletteras sedan 2010 med e-handel. MQs flerkanalstrategi är tydlig och möter konsumenternas behov och förändrade konsumtionsmönster % Designade egna varumärken Försäljning jämförbara butiker MQs försäljning i jämförbara butiker ska varje år öka minst i nivå med marknadens tillväxt för att behålla och öka MQs marknadsandelar. Under 2013/2014 ökade MQ försäljningen i jämförbara butiker med 2,6 procent ( 7,4) medan marknadens index ökade med 0,1 procent ( 0,4) enligt HUI. Butiker Sverige MQ hade vid räkenskapsårets slut 116 butiker i Sverige. Under 2013/2014 har en butik stängt i Malmö, Malmö Entré och en butik har byggts om, Helsingborg. Kontinuerlig uppdatering efter säsong och kampanj sker i samtliga butiker. Det finns potential att öka försäljningen genom att ge plats för en bredare varumärkesmix och butiks ytan kommer därför att utökas i de minsta butikerna. De fysiska butikerna spelar en viktig roll för konsumentens upplevelse av MQ. Butiker Norge MQ finns sedan 2010 på den norska marknaden. Vid räkenskapsårets slut fanns fem butiker i Norge. Potentialen i Norge för en geografiskt spridd varumärkeskedja är stor. MQ planerar för en nystart i Norge med en ny omlokaliserad flagship store i Oslo som första steg. På sikt planeras fler butiker i Norge. E-handel MQ Shop Online öppnade 2010 och har sedan dess etablerats som en väl fungerande och lönsam e-handel för mode. MQ har en tydlig flerkanalsstrategi och e-handeln har integrerats som en del av butiken med tjänsten Shop online i butik, vilket ökar tillgängligheten för kunden oavsett geografisk hemvist. Effektivitet och kostnadskontroll MQ har under 2013/2014 genomfört ett åtgärdsprogram som inneburit en kraftig effektivitetshöjning. Kostnaderna har sänkts med över 50 MSEK genom ett kraftfullt besparingsprogram. Interna processer har förbättrats samtidigt som serviceintensiteten i butikerna har kunnat behållas och utvecklas. Lokalkostnader har sänkts framför allt i den centrala organisationen med huvudkontor i Göteborg och inköpskontor i Shanghai i Kina och Dhaka i Bangladesh. Hållbar produktion MQ strävar efter att integrera hållbarhetsarbetet i alla delar av produktionskedjan. Det yttersta ansvaret ligger hos vd och koncernledning. MQs egna varumärken tillverkas i Kina, övriga Asien och Europa och höga krav ställs på producenterna avseende socialt ansvar och miljöhänsyn. Samma krav ställs på externa varumärken och hur de produceras. En målsättning är att förändra materialmixen i MQs kollektioner för att öka andelen hållbara material. FAKTORER SOM PÅVERKAR PÅ KORT OCH LÅNG SIKT MQs verksamhet är utsatt för ett antal risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll, men som kan ha inverkan på försäljning och resultat. Riskerna som bolaget utsätts för är bland andra konjunkturutveckling, modesvängningar, ränte- och valutarisk. MQ är beroende av konsumenternas preferenser gällande trender, design och kvalitet. MQ arbetar medvetet med att utveckla trendbevakning, informationssystem, prognoser, varuflödesstyrning samt korta ledtider i framtagning av varor för att minimera riskerna i modesvängningarna. Köpkraften hos svenska konsumenter är en förutsättning för detaljhandelns tillväxt. I synnerhet är detta viktigt för tillväxten inom det högre prissatta sortimentet med hög modegrad inom fackhandel och bland varumärkes specialisterna. En förändring av den ekonomiska tillväxten i Sverige torde påverka konsumenternas köpkraft och därmed tillväxten inom detaljhandeln. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, likviditets- och kreditrisker. Hanteringen av koncernens finansiella risker sker av koncernens finansfunktion, vars uppgift är att identifiera och minimera riskerna för negativ resultatpåverkan och att öka förutsägbar heten i framtida resultat % Välkända externa varumärken 30 40% Välkända externa varumärken MÄN 50% KVINNOR 50% 6 7

6 MQs ÅTGÄRDS PROGRAM 2013/ BESPARINGSPROGRAM Första steget av sju Snabbt vända den finansiella situationen 5 IMAGE/MODEPOSITION Stärka MQs position som bäst på varumärken Ta position som modeauktoritet och språkrör KOSTNADSMEDVETENHET I HELA KEDJAN Besparing om 50 MSEK i räkenskapsåret 13/14, vilket uppnådddes redan efter tre kvartal 2 KASSAFLÖDE Jämnare varuflöde över året Avtal och kredittider STÄRKT FINANSIELL STÄLLNING Nettolåneskulden har gått från 295 MSEK maj 2013 till 214 MSEK maj 2014 Netdebt/EBITDA; 2,8 maj 2013 till 1,6 maj FÖRSÄLJNING Försäljningsfokus i hela bolaget Affärsmannaskap som en del av företagskulturen FÖRSÄLJNINGSFOKUS I ALLT VI GÖR Försäljningen ökade totalt med 3,9 procent jämfört med föregående år, jämförbara butiker ökade med 2,6 procent (marknaden ökade med 0,1 procent enligt HUI) 4 SORTIMENT/BRUTTOVINST Tydlighet i kunderbjudandet Ökad bruttomarginal SORTIMENTSARBETET I FOKUS En tydligare identitet har skapats för varje varumärke MQs varumärkesportfölj förstärks ytterligare MQ STÄRKER IMAGE OCH MODEPOSITION Ökat PR-arbete Nya varumärken presenteras kontinuerligt Fördjupat samarbete med Damernas Värld: MQ huvudsponsor av Damernas Världs Guldknappen 6 FÖRETAGSKULTUR Stärkt företagskultur ger ett starkare MQ Tydligt ledarskap, mål och riktning Försäljningsfokus, delaktighet och glädje STÄRKT FÖRETAGSKULTUR GER ETT STARKARE MQ Företagskultur med tydliga mål Gemensamma mål och värderingar Butikernas kompetens tas tillvara Huvudkontoret effektiviserat och i ny lokal på ett våningsplan 7 INFORMATION Ny kommunikationsstrategi Sprida företagskulturen i hela bolaget STABIL OCH KONSEKVENT UTVECKLING Affärsmannaskapet en del av företags kulturen Konkurrenskraftigt sortiment Starka externa varumärken Vässad modegrad i egna varumärken Konsekvent utveckling i positiv riktning /2012

7 VERKSAMHETEN VERKSAMHETEN MQ är Sveriges största varumärkeskedja med ett geografiskt väl spritt butiksnät samt e-handel. MQ har sedan 2010 även verksamhet i Norge. Sortimentet med externa och egna varumärken svarar upp mot säsongens rådande modetrender och riktar sig till modeintresserade kvinnor och män som lever ett aktivt och socialt liv. MQ ska med ständig förnyelse utvecklas som varumärkesdestination för modekonsumenter, attraktiv arbetsgivare samt som aktieplacering. AFFÄRSMODELL MQ är en svensk detaljhandelskedja med ett erkänt varumärke och ett välutvecklat koncept. Kedjan är hel integrerad sedan 2006 då ombildning skedde från tidigare frivillig fackkedja. Butiksnätet är geografiskt väl spritt med 116 butiker samt e-handel i Sverige. I Norge finns fem butiker vid räkenskapsårets utgång. MQ erbjuder en väl avvägd mix av externa starka modevarumärken samt egna varumärken som möter kundernas behov av mode för ett aktivt och socialt liv med plats för både vardag och fest. Modetrender, kvalitet och servicekunnande positionerar MQ som det stilsäkra alternativet med tyngdpunkt i det breda mellanprissegmentet. MQ har ingen egen produktion utan anlitar externa tillverkare för egna varumärken i egen design. Produktionen sker i Kina, övriga Asien och Europa. MARKNAD En lång och framgångsrik period för modehandeln med stadigt ökande efterfrågan bröts Då sjönk modehandelns omsättning för första gången sedan 1990-talet jämfört med föregående år. Den nedåtgående trenden fortsatte under 2012, men planade ut under Jämfört med toppåret 2010 då modehandeln i Sverige omsatte 61,5 MSEK uppgick omsättningen 2013 till 60,6 MSEK (källa GFK). Under 2014 har konsumenterna återigen börjat efterfråga mode i något högre utsträckning. Konkurrenter MQs konkurrenter är stora delar av den svenska klädhandeln samt e-handel med inriktning mode. Direkt konkurrens sett till MQs sortimentsmix med externa varumärken kommer i huvudsak från fackhandeln med mindre kedjor samt fristående butiker. Dessa butiker erbjuder ofta liknande eller samma varumärken som MQ och riktar sig även till samma kundsegment. Även varuhus konkurrerar i viss utsträckning i det fall de erbjuder en blandning av externa varumärken. Antalet varuhus med en sortimentsbredd som kan jämföras med MQs är dock få. De stora kedjorna inom lågprissegmentet erbjuder så kallade monovarumärken, där kedjans namn utgör en del av varumärket. Dessa håller lägre kvalitet samt intar en annan prisposition än MQ. Deras erbjudande konkurrerar inte direkt med MQ, men väl om utrymmet i modekonsumenternas plånbok. Renodlade varumärkeskedjor konkurrerar med ett begränsat utbud och snäv geografisk spridning. E-handel med modeaktörer som enbart har en webbaserad försäljningskanal ökar i antal. Dessa konkurrerar om MQs kunder då sortimentet är jämförbart och tillgängligt för alla. Marknadsandelar 2013 (kalenderåret) ökade MQ sin totala marknadsandel till 3,2 procent (3,1) i Sverige, enligt undersökningsföretaget GfK. MQs marknadsposition är starkare bland män än kvinnor och uppgick till 5,0 procent (5,2) respek-tive 2,8 procent (2,8). MQ delar platsen som den näst största modeaktören på herrmarknaden i Sverige, och är marknadsledare i åldrarna år. Bland kvinnliga konsumenter är MQ den sjätte största modeaktören. KUNDERBJUDANDE Kärnan i MQs kunderbjudande är ett noga utvalt sortiment där alla delar svarar upp emot säsongens modetrender. Externa starka modevarumärken kompletterar och förstärker MQs egna varumärken. MQs butiker adderar hög modegrad i såväl utformning som modeoch servicekunnande. Positionering MQ ska vara det stilsäkra alternativet för kvinnor och män med känsla och intresse för mode och säsongens trender. Detta uppnås genom en mix av starka externa varumärken och egna varumärken som täcker behovet av en varierad stil-, pris- och modegrad. Sortimentet är noga utvalt och har tagits fram för att MQs kunder ska kunna bära sina plagg ofta och länge utifrån livsstil och behov. MQs sortiment har sin tyngdpunkt i mellanprissegmentet, vilket placerar kvalitets- och priserbjudandet mellan de stora kedjornas lågprisprofil och de mer exklusiva varumärkena. Därmed erbjuder MQ ett prisvärt mode sett till ur perspektiven kvalitet, urval av varumärken samt servicegrad. Målgrupp MQs målgrupp är kvinnor och män som lever ett aktivt och socialt liv med flera intressen. De är ofta modeintresserade, men kan även ha behov av att exempelvis i sitt arbete vara klädda i enlighet med säsongens modetrender. Målgruppens mentala ålder är mellan 30 och 40 år, medan deras verkliga ålder kan ha ett betydligt bredare spann. Deras stil är gärna personlig, tydlig och rätt för sitt sammanhang, men med en naturlig öppenhet för att förändra och förädla utifrån professionell vägledning. Målgruppen är styrande för all marknadsföring, butiksdesign samt varumärkes- och sortimentsstruktur utifrån MQs tydliga kundfokus. Sortiment Sortimentet är kärnan i MQs kunderbjudande. MQ följer varje säsongs modetrender och erbjuder en optimal varumärkesmix med utvalda produkter. Sortimentet ska vara tydligt, kommersiellt och konkurrenskraftigt utifrån MQs målgrupp. Det samlade erbjudandet är ett brett och varierat mode inklusive accessoarer, som inspirerar. På MQ ska det vara enkelt för kunden att skapa en individuell och säker stil. Varje varumärke är tydligt och unikt positionerat i varumärkesportföljen. Såväl externa som egna varumärken utvärderas löpande utifrån dess roll i varumärkesportföljen och det övergripande konceptet. En balanserad varumärkesmix eftersträvas. Varumärke och 10 11

8 VERKSAMHETEN VERKSAMHETEN produkter ska motsvara de krav som MQ ställer på design och kvalitet i förhållande till pris. Tillverkning, arbetsvillkor och material ska motsvara de krav MQ ställer på socialt ansvarstagande samt hållbar utveckling. Livsstil, kollektion och pris gäller som parametrar för MQs samtliga varumärken. Utifrån dessa indelas sortiment och respektive kollektion i tre stilriktningar: attitude, semi-dressat/casual samt dressat. Sammantaget ger det ett sortiment som väl motsvarar behovet hos målgruppen kvinnor och män som lever ett aktivt och socialt liv. Externa varumärken Butiksnätet gör MQ till en attraktiv och effektiv distributionskanal för externa varumärken. Samarbetet med externa varumärkesleverantörer ska kombinera långsiktighet i kunderbjudandet med nödvändig nyhetsuppdatering inför varje säsong. Externa varumärken kompletterar och förstärker MQs egna varumärken vad gäller stil, modegrad samt bredd i priserbjudandet. Utvärdering sker kontinuerligt avseende vilka varumärken som erbjuds och produktinnehåll inom respektive varumärke. På samma sätt utvärderas löpande nya starka och aktuella modevarumärken utifrån möjligheten att dessa kan förstärka MQs varumärkesportfölj och öka attraktiviteten i kunderbjudandet. Under året har MQ tagit konsekventa steg för att stärka varumärkesportföljen och MQ-butikerna som självklar destination för kunder som söker starka och aktuella modevarumärken. Flera nya varumärken har tillkommit under räkenskapsåret 2013/2014. Hösten 2014 består MQs varumärkesportfölj på damsidan av A-one, Elvine, Esprit, Filippa K, G-Star, Ilse Jacobsen, In Wear, Jofama, Lee, Levis, Saddler, Sail Racing, Shirt Factory, Soaked in Luxury, Twist & Tango, Topeco och Whyred. På herrsidan består varumärkesportföljen av A-One, Atlas Design, Björn Borg, Bread & Boxers, Filippa K, G-Star RAW, Jofama, Knowledge Cotton Apparel, Lee, Levis, Lyle & Scott, Matinique, Mouli, Saddler, Sail Racing, Savvy Citizen, The Shirt Factory, Topeco och Whyred. Egna varumärken MQs egna varumärken utgör en konkurrenskraftig del av sortimentet. Under året har de egna varumärkena förtydligats gällande design och kvalitet för att bidra till att MQs position som varumärkesdestination för mode stärks. Det aktiva utvecklingsarbetet har inneburit att de egna varumärkena av MQs kunder ofta uppfattas som externa, vilket ger ett mervärde för kunden. MQs designers arbetar fram de egna kollektionerna tillsammans med produktchefer och mönsterkonstruktörer. Arbetet sker utifrån en helhetssyn på sortimentet för att forma ett attraktivt kunderbjudande av både egna och externa varumärken. Ambitionen är att det egna sortimentet ska ligga rätt och konkurrera både när det gäller modegrad och pris. Produktionen köps in av externa tillverkare i Asien och Europa. MQs egna varumärken på damsidan är Stockhlm, Zoul och 365. På herrsidan är de egna varumärkena Bläck och Emilio. Även för varumärkena Bondelid och Dobber (dam och herr) ansvarar MQ för design och produktion. Prissättningsstrategi MQs strategi är att erbjuda prisvärt mode utifrån tre kriterier: kvalitet, urval av varumärken samt servicegrad. Externa varumärken är ofta positionerade i en högre prisklass inom det breda mellanprissegmentet. Egna varumärken har en bredare prisstege med relativt lågt pris för enklare basplagg och pris strax under de externa varumärkena för mer konfektionerade plagg. VARUFÖRSÖRJNING MQs arbete med varuförsörjning och logistik (supply chain) ska säkerställa optimala leveranser till kedjans samtliga butiker av både egna och externa varumärken. Stora krav ställs på både leverantörer och inköpsmarknader och förhållandena utvärderas kontinuerligt för att tidigt möta förändringar som kan påverka MQs möjligheter. Inköp MQ har egna inköpskontor i Shanghai i Kina och Dhaka i Bangladesh. Med start 2013 har MQ även lokal representation i Turkiet. Närvaro på de viktigaste inköpsmarknaderna innebär ökad kunskap om den lokala marknaden och bättre kontroll vad gäller kvalitet i produktionen och hur kraven avseende socialt ansvarstagande (CSR) efterlevs. MQ har ingen egen produktion utan anlitar externa tillverkare för egna kollektioner och varumärken. Krav på hållbarhet ställs i samtliga delar av MQs verksamhet. En viktig del av arbetet med leverantörerna är därför att säkerställa att de anställda omfattas av de arbets- och anställningsvillkor som MQ kräver. MQ är sedan 2007 medlem i BSCI som beskrivs närmare i kapitlet Hållbar utveckling. Leverantörer Under året har MQ fortsatt arbetet med att minska antalet produktionsenheter. Antal leverantörer uppgår till 54 (68). Färre leverantörer ger ytterligare möjligheter att förstärka kontrollen. Fördjupat samarbete med utvalda leverantörer innebär även större volymer och bättre förutsättningar för ökad kvalitet och lönsamhet. MQ strävar efter att vara en viktig samarbetspartner och långsiktigt utveckla arbetssättet tillsammans med leverantörerna

9 VERKSAMHETEN VERKSAMHETEN MQ har flest leverantörer i Kina och övriga Asien, men andelen som produceras i Europa ökar. Det är ett medvetet val för att minska ledtider till följd av geografiska avstånd och val av transportmedel. Externa varumärken köps in direkt från respektive kollektion, vilket för MQs del innebär en mindre komplex hantering jämfört med processen för egna varumärken. Samma krav ställs på externa varumärken när det gäller socialt ansvarstagande som för MQs egna varumärken. Varustyrning och distribution För en optimerad process spelar korta ledtider, effektivt men samtidigt flexibelt flöde av plagg till butik samt försäljningsanpassade lagernivåer på centrallager och i butik, en avgörande roll. MQ anlitar ett externt logistikföretag som ansvarar för driften av centrallager i Borås samt leveranser till butik. Hit styrs samtliga varuströmmar av både egna och externa varumärken. De externa varumärkena administreras separat av säljande part. För att optimera lagernivåerna i butik använder MQ ett efterfrågestyrt påfyllnadssystem, vilket innebär att endast en del av den totala ordern levereras initialt och resterande del levereras genom påfyllnadsleveranser utifrån behov. Leveranser från centrallagret når butikerna inom en till två dagar, beroende på avståndet mellan den enskilda butiken och centrallagret. Det centrala inom varustyrningen mot butik är kort ledtid från försäljningstillfälle till påfyllnadsleverans. För att uppnå korta ledtider utgör distributionen en viktig del, MQs distributionsmodell innebär helgdistribution samt tidsstyrda leveranser till de flesta butiker. För dessa butiker innebär det att det som såldes igår fylls på i hyllorna under förmiddagen. MQ utvärderar och förbättrar ständigt hur miljöpåverkan av det logistiska flödet kan minskas genom exempelvis val av rätt transportmetod. Exempelvis råder stor restriktivitet för flygtransporter. FÖRSÄLJNING Ett vinnande butikskoncept och e-handel som väcker kundernas intresse för mode och skapar köplust är avgörande för MQs framgång. Flerkanalstrategin med ett geografiskt spritt butiksnät i Sverige samt e-handel gör MQ tillgängligt för många. I Norge finns potential på sikt för utökat butiksnät. Butiker MQ hade vid räkenskapsårets slut totalt 121 butiker, varav 116 (117) i Sverige och 5 (5) i Norge. Ett antal butiker har byggts om för att bättre motsvara kundernas behov och förväntningar. Samtliga butiker uppdateras kontinuerligt efter säsong, kampanjaktiviteter och förbättrad varupresentation. I Sverige är butiksnätet i stora delar väl anpassat till marknaden. Butikslägen finns i centrala lägen i både mindre och större städer samt i externa handelsområden med hög kundfrekvens. Möjligheter att anpassa butiksytan och optimera butiksdriften ses ständigt över. Sänkta kostnader ska då kombineras med att MQs kunderbjudande blir tydligare och att attraktionskraften på kunderna ökar. MQs minsta butiker bedöms framöver få utökad butiksyta för att ge utrymme för en bredare varumärkesmix. MQs erbjudande med starka egna och externa varumärken ska vara tillgängligt i stora delar av landet. Butikerna är MQs viktigaste kanal för att möta kunderna. Där ligger fokus på sortiment, modekunnande och service. Butikerna är bärare av MQs varumärke så som det kommuniceras i marknadsföring och på webben. MQs uttryck ska vara detsamma oavsett kanal. Varje butik drivs utifrån ett affärsmannaskap som baseras på MQs värderingar och mål. Verktyg som mäter hur MQs kunder uppfattar utbud och service i butiken ger stöd för att utveckla säljarbetet. Kundfokus är centralt och säljarna ska ha ett genuint intresse för att hjälpa kunderna att finna och förädla sin stil utifrån säsongens modetrender. Effektiva driftprocesser frigör tid för mötet med kunden. MQ Shop Online MQ Shop Online är en lönsam del av MQ-koncernen. Antal besök och försäljningen ökar stadigt. Marknadsföring sker bland annat via sociala medier och till kundklubbsmedlemmar. E-handeln, som lanserades hösten 2010, har därmed kompletterat de fysiska butikerna och gjort MQ mer närvarande och tillgängligt för kunderna. E-handeln täcker Sverige. Under 2012 uppgraderades e-handelsplattformen, vilket möjliggör en framtida internationalisering. Som ett led i MQs flerkanalstrategi har ett antal butiker försetts med surfplatta för onlineförsäljning i butik. Kunderna ges därmed möjlighet att med stöd av säljare i butik ta del av hela sortimentet och få tillgång till fler varor och varumärken än vad som finns i butiken. Dessutom finns tjänsten uthämtning i butik för onlinekunder, vilket i sig genererar försäljning tack vare ökad kundtrafik till butikerna. Outlets MQ har vid räkenskapsårets slut tre outlets; i Freeport utanför Kungsbacka, i Ullared samt i Kungens Kurva utanför Stockholm. Outlet-försäljningen hanterar effektivt utgående och prisnedsatta plagg, medan MQs butiker i större utsträckning kan sälja varor till ordinarie pris i säsong och genomföra korta och intensiva reaförsäljningar i syfte att alltid erbjuda fräscha och lockande butiker

10 VERKSAMHETEN VERKSAMHETEN Kundklubb MQ har en bred och trogen kundkrets där många har valt att vara medlemmar i MQs kundklubb. Antal aktiva medlemmar, som handlat på MQ under de senaste 12 månaderna, ökar och uppgick vid räkenskapsårets slut till ( ). Riktade aktiviteter till kundklubbsmedlemmar är en viktig del av MQs marknadskommunikation. Generellt sett har kundklubbsmedlemmar högre genomsnittsköp än övriga kunder. Medlemmar i kundklubben får poäng för varje köp, motsvarande en poäng för varje krona man handlar för. Bonus och förmåner uppnås utifrån samlade poäng under en 12-månadersperiod. Medlemskap i kundklubben är gratis. MARKNADSKOMMUNIKATION MQ använder flera kanaler för sin marknadskommunikation, där butikerna med sina A-lägen är den huvudsakliga. Här visas kärnan i MQs kunderbjudande på bästa sätt med fokus på varumärken och kvalitet. Till det adderas inspiration, modekunnande och hög service grad. Varumärke Som kedja och ett starkt varumärke för modeintresserade kvinnor och män är MQ väl etablerat i Sverige. Kedjans historia sträcker sig bakåt i tiden ända till 1957, och nuvarande MQ-profil lanserades Det ger en stark förankring i svensk detaljhandel och i konsumentledet. MQ är med sitt butiksnät fysiskt närvarande som varumärke och logotyp i över 120 välplacerade lägen där kundtrafiken är frekvent. Varumärket underhålls och stärks kontinuerligt även i andra kanaler såsom media, webben, sociala medier samt genom PR och sponsorskap. Marknadsföring All marknadsföring syftar till att skapa trafik till butik och webb samt konvertera besökare till kunder genom ett attraktivt erbjudande. MQ har ambitionen att ligga överst på målgruppens shoppinglista när det gäller mode. Både kvinnor och män ska uppleva erbjudandet som det bästa sett utifrån deras behov av mode för ett aktivt och socialt liv, oavsett det gäller vardag eller fest. Den gemensamma identiteten oavsett kanal är en framgångsfaktor. Kopplingen från butik till extern kommunikation ska vara stark och upplevas som självklar av konsumenten. Med butikerna som den starkaste och viktigaste marknadsförings- och försäljningskanalen har ökade insatser koncentrerats hit. Modekänsla för varje säsong och ett snabbt nyhetsflöde ska märkas både i fönsterskyltning och i butiken. Trafiken till MQ Shop Online har ökat kraftigt under året, vilket genererat ökad försäljning. Samma gäller för sociala medier som Facebook och Instagram, där MQs marknadsföring har intensifierats och når i dag allt fler kunder som går vidare till onlinebutiken. Genom en tydlig multikanalstrategi har marknadsföringen förstärkts och harmoniserats mellan olika kanaler. Integrationen av MQ Shop Online i de fysiska butikerna, har uppmärksammats genom bland annat finalplatser i Svensk Handels tävling Retail Awards 2014 samt Internetworld Topp 100. MQ ses i sammanhanget som ett föredöme där man knyter ihop digitalt med butik på ett sätt som stärker varumärket och ökar försäljningen. PR och sponsring MQ är sedan två år tillbaka officiell modepartner och huvudsponsor till Damernas Världs Guldknappen. Det är ett av Sveriges största och mest uppmärksammade modeevent, och engagemanget har flyttat fram MQs positioner som en del av svenskt mode och som en intressant samarbetspartner. Eventet ger MQ mycket uppmärksamhet i medier som vänder sig till modeintresserade, och breddar kundkretsen med gemensamma inspirations- och shoppingkvällar för Damernas Världs läsare och MQs kundkrets. En genomtänkt strategi för PR-aktiviteter i samband med nya kollektioner och lansering av varumärken, har resulterat i publicitet och flera välbesökta event med modepress, stylister och bloggare

11 WHYRED VINNARE AV DAMERNAS VÄRLD GULDKNAPPEN 2014 För andra året i rad stod MQ som modepartner till Damernas Värld Guldknappen ett partnerskap tillsammans med Sveriges största modemagasin Damernas Värld för att främja svenskt mode. Det prestigefyllda priset gick i år till Whyred med chefsdesigner Roland Hjort. MQ hade en stor roll på Guldknappengalan, där MQs vd Christina Ståhl delade ut Läsarnas pris till designern Ida Sjöstedt. MQ syntes även i bevakningen av eventet både i traditionella och sociala medier. Vinnaren Whyred lyftes stort i utvalda butiker och på MQ Shop Online. Kampanjen producerades av MQ Inhouse Fotograf: Tobias Lundkvist, Hall & Lundgren Modell: Inguna Butane och Sasha Knezevic Stylist: Pamela Bellafesta Bildproduktion: Day Stockholm MQ ÅRSREDOVISNING 2013/ /2012 MQ ÅRSREDOVISNING 2013/ /2012

12 HÅLLBAR UTVECKLING HÅLLBAR UTVECKLING Genom att låta kvalitet och långsiktighet genomsyra alla led i MQs arbete från design, inköp och val av leverantörer till butikerna och försäljningsarbetet strävar MQ efter att integrera hållbarhetsarbetet som en del av företagets affärsverksamhet. Hållbarhetsarbetet ur de tre perspektiven socialt, miljömässigt och ekonomiskt, är en drivkraft i framtagande av alla strategier. Målsättningen är att MQ ska erbjuda mode som har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt och som kunderna kan bära länge. MQs hållbarhetsarbete sker strukturerat och metodiskt. Det yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet ligger hos koncernledningen, men alla medarbetare görs delaktiga genom information och kunskapsspridning. Leverantörer involveras i arbetet genom högt ställda krav på produktionen. Kunderna är en viktig del av hållbarhets - arbetet genom sin självklara rätt att förvänta sig att MQs mode tas fram med hänsyn till hållbar utveckling ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Hållbarhetsarbetet är utifrån detta indelat i tre områden: Ansvarsfull produktion Kunden ska känna sig trygg med att MQs produkter har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt vad gäller miljö, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Engagerade medarbetare MQ ska vara en inspirerande arbetsplats där medarbetarna känner engagemang, glädje och ansvar för alla delar. Medvetna kunder MQ ska erbjuda mode som har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt och kläder av en kvalitet som gör det möjligt för kunderna att använda plaggen ofta och länge för att på så sätt skona miljön. PARTNERSKAP MED LEVERANTÖRER MQ äger inga fabriker, utan produktion av egna varumärken sker hos utvalda leverantörer i Europa och Asien. För att säkerställa en effektiv och ansvarsfull produktion har MQ inköpskontor med egen personal i Kina (Shanghai), Bangladesh (Dhaka) och Turkiet (Istanbul). Målet för MQ är att etablera långsiktiga relationer och partnerskap med ett begränsat antal huvudleverantörer. Långsiktiga leverantörsrelationer är avgörande för förbättrade arbetsvillkor, stärkt lönsamhet och god kvalitet. Baserat på fyra olika kvalitetsparametrar produktkvalitet, efterlevnad av uppförandekod, bruttomarginal samt leveransprecision delas leverantörerna in i fyra nivåer. Dessa är partnerleverantör, kärnleverantör, utvecklingsleverantör och fasa ut-leverantör. Målet är att partnerleverantörerna ska stå för en betydande del av bolagets totala inköpsvolym. MQ arbetar aktivt för att fördjupa relationerna med partnerleverantörerna genom dialog och utbildningar. För partnerleverantörerna likväl som för MQ finns vinster med ett fördjupat samarbete i form av ökade volymer och möjlighet till förbättrad lönsamhet. MQs externa varumärken omfattas också av kraven på socialt ansvarstagande. Arbetet med externa varumärkesleverantörer förs aktivt för att säkerställa att dessa produkter produceras under goda arbetsförhållanden. Tydliga avtal och uppföljning reglerar ansvaret, och MQ följer regelmässigt upp respektive varumärkes hållbarhetsarbete. MQS UPPFÖRANDEKOD MQ är sedan 2007 medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative, som är ett initiativ för att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Medlemmarna i BSCI arbetar utifrån en gemensam uppförandekod som baseras på FNs deklaration för mänskliga rättigheter, barnkonventionen och International Labour Organizations kärnkonventioner. Uppförandekoden reglerar bland annat lagar och förordningar, barnarbete, diskriminering, rätt till facklig anslutning, lön och förmåner, arbetstid samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Uppföljning och kontroll Leverantörerna kontrolleras och utvärderas genom externa revisioner genomförda av BSCI och av MQ. Efter varje inspektion tas en åtgärdsplan fram med förbättringspunkter hos leverantören som ska åtgärdas inom utsatt tid. Inför inspektionerna samarbetar MQ med leverantörerna för att aktivt bidra till och ge möjlighet till förbättring. MQ bedriver vid sidan av dessa inspektioner även utbildningsprogram med specifika fokusområden exempelvis Brandsäkerhet på fabrik. MQS PÅVERKAN MQs verksamhet påverkar miljö och klimat på flera olika sätt. I arbetet för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling fokuserar MQ på de områden där påverkan är störst, det vill säga produktion, materialanvändning och transporter. Ansvarsfullt kemikaliearbete MQ har tillsammans med sina leverantörer ett ansvar för att säkerställa att produkterna inte innehåller några förbjudna, ohälsosamma eller miljöskadliga kemikalier samt att förhindra skadliga miljö- och hälsoeffekter för dem som arbetar i produktion. För att säkerställa detta har MQ upprättat kemikalierestriktioner som MQs leverantörer via avtal förbinder sig att följa. MQs kemikalierestriktioner är baserade på lagstiftning i MQs försäljningsländer, EU lagstiftningen REACH, samt branschrekommendationer. MQs leverantörer förbinder sig att följa aktuella kemikalierestriktioner och se till att produkterna inte innehåller några otillåtna ämnen. MQ gör kontinuerliga kontroller för att säkerställa att MQs produkter möter uppsatta krav och inte innehåller några otillåtna ämnen eller överstiger några gränsvärden. MQ är medlemmar i kemikaliegruppen som är en kunskapsplattform som leds av Swerea IVF. Därigenom får MQ den senaste informationen gällande lagstiftning samt utbyter erfarenhet med andra medlemsföretag. MQ arbetar aktivt med att minska användningen av kemikalier och vatten i produktion. Genom medlemskap i STWI, Sweden Textile Water Initiative, har MQ tillsammans med andra företag i branschen varit med och tagit fram gemensamma riktlinjer för en mer hållbar vattenoch kemikaliehantering. Dessa riktlinjer ligger till grund för utbildning och dialog med MQs leverantörer. Fokus i arbetet ligger på att reducera både vattenoch kemikalieanvändningen i ett tidigt stadium i produktionsprocessen, då det är både billigare och mer produktivt än att enbart fokusera på vattenrening i slutet av processen. Det finns även betydande ekonomiska fördelar för tillverkare som hushåller med sin vatten- och kemikalieanvändning

13 HÅLLBAR UTVECKLING HÅLLBAR UTVECKLING Hållbara material MQs ambition är att förändra materialmixen av traditionella material samt öka andelen av mer hållbara material. På lång sikt vill MQ minska den totala andelen bomull som säljs i butik till förmån för mer hållbara material. Målsättningen är även att öka andelen plagg gjorda i hållbar bomull. Hållbart odlad bomull är en prioriterad fråga i MQs hållbarhetsarbete. Som ett led i att öka andelen plagg i hållbart odlad bomull är MQ sedan 2010 medlemmar i Better Cotton Iniative (BCI). Det är en intresseorganisation med inriktning på att skapa möjliga alternativ till den traditionella bomullsodlingen. BCI utbildar bomullsodlare i hur bomull odlas med mindre vatten, kemikalier och gödningsmedel. Organisationen arbetar även för att höja den sociala standarden för bomullsodlarna. Det samlade syftet är att åstadkomma mätbara förbättringar i centrala miljömässiga och sociala effekter av bomullsodling för att göra odlingen mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar. Medlemskapet har lett till att MQ tillsammans med flera andra kedjor i branschen nu driver ett projekt tillsammans med Cotton connect i provinsen Gujarat i Indien. Projektet ska implementera BCIs utvecklingsprogram hos odlarna. Produkter tillverkade med hållbart odlad bomull, Better cotton, har funnits i butik sedan våren Transporter En av MQs viktigaste målsättningar på miljö- och klimatområdet är att minska koldioxidutsläppen till följd av bolagets varutransporter. MQ arbetar för att fler transporter från Asien ska ske med båt istället för med flyg. Stor restriktivitet råder för flygtransporter genom att varje transport som sker med flyg ska godkännas av vd eller affärsområdeschef, vilket är ett sätt att få kontroll på och ständigt ifrågasätta varje flyguppdrag. DJURRÄTTSPOLICY MQ stödjer djurens rättigheter och verkar för att dessa skall tas tillvara i alla delar av förädlingskedjan. Ull MQ tar avstånd från så kallad mulesing. Det är ett kirurgiskt ingrepp som utförs på får utan bedövning, främst i Australien, för att förhindra flugangrepp på merinofåret. MQ styr inköpen mot leverantörer som kan garantera mulesing-fri merinoull och kräver certifikat som visar detta. Läder Allt läder i MQs produkter är en biprodukt från livsmedelsindustrin. Djur som föds upp enbart för sitt skinn används inte. Dun/Fjäder MQ tar avstånd från dun och fjäder som plockas från levande och tvångsmatade fåglar. Endast dun och fjäder som tagits från avlivade fåglar som fötts upp utan tvångsmatning för livsmedelsindustrin och där dun och fjädrar är en biprodukt, används. MQ styr inköpen till leverantörer som med intyg och certifikat kan garantera detta. Päls MQ säljer inte äkta päls. MQ är anslutet till Fur Free Alliances program för pälsfria butikskedjor, vilket går att läsa mer om på Angora MQ tar avstånd från all hantering som innebär att angoraull plockas från levande kaniner. MQ avstår tills vidare från produkter som innehåller angoraull, då det saknas säkra kontroll- och certifieringsprogram för angoraull framtagen med hänsyn till djuren. KOMMUNIKATION AV HÅLLBARHETSARBETET MQ publicerar årligen en hållbarhetsredovisning för att ge en transparent redovisning av arbetet med dessa frågor. Målet är att ge konsumenter, leverantörer och andra samarbetspartners samt media, ägare och övriga intressenter ökad förståelse för och kunskap om det omfattande och kontinuerliga arbete som pågår inom området. Förändringar och förbättringar sker hela tiden. MQs avsikt är att öppet redovisa både framgångar och svårigheter utifrån en ärlig ambition att ta sig an hållbarhetsfrågorna utifrån ett långsiktigt perspektiv. Arbetet är en viktig och oundgänglig del av företagets affärsverksamhet. MQs hållbarhetsredovisning kan läsas i sin helhet på På bilden ser ni bomullsodlare i Indien som deltar i det utvecklingsprojekt som MQ stödjer via medlemskap i Better Cotton Initiative. Projektet genomförs i samarbete med flera andra kedjor i branschen och implementeringspartner är Cotton connect. Utbildningen av odlarna leder till hållbarare odlingstekniker, bättre arbetsvillkor och en högre social standard för odlarna och deras familjer. Projektet har pågått i 3 år och man har nu utbildat bomullsbönder

14 MEDARBETARE MEDARBETARE FÖRETAGSKULTUR Med mer än 50 år på marknaden har MQ utvecklats från ett samarbete mellan fristående fackhandlare till dagens helintegrerade detaljhandelskedja. I historien finns stolthet och en stark företagskultur. Genom att vårda och utveckla dessa byggs MQ än starkare för kunder och våra cirka kunniga och kompetenta medarbetare. Med affärsidén och visionen att MQ ska utvecklas till den ledande varumärkesdestinationen i Norden formas företagskulturen utifrån tydliga strategiska mål. Arbetet präglas av värderingar som har ett övergripande fokus på kunden och affärsmässighet. Värderingarna tar avstamp i målsättningen att göra kunden framgångsrik genom att erbjuda butiken som scen, skapa relationer, vara effektiva och hela tiden vilja lite mer. ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Strategier för att vara en av modebranschens mest attraktiva arbetsgivare är: Arbeta för en mål- och värderingsstyrd kultur. Stärka ledarskapet och medarbetarnas roll och säkra organisationens kompetens utifrån affärsmålen. Utveckla processer och verktyg för att säkerställa optimal organisation med tydliga ansvarsområden. En vinnande säljkultur är en förutsättning för MQs framgång. Därför är tydligt kundfokus utifrån MQs koncept en uppgift för såväl den centrala organisationen som butikerna. Varje butikschef får stöd i sin roll som säljledare. Verktyg som löpande följer upp kundupplevelsen i butik likväl som butikens försäljning, har ökat affärsmannaskapet. Ledarskapet i MQ ska vara tydligt, rättvist och inspirerande. Medarbetarna ska känna till målen och ges förutsättningar för att kunna bidra till att dessa nås. Arbetsglädje och motivation är viktiga redskap för att utvecklas i sitt arbete. Möjlighet till bonus utifrån i förväg tydliga kriterier finns i alla led av kedjans organisation. Både medarbetare och ledare får kompetensut veckling utifrån behov. För att bygga företagskulturen rekryteras ledare främst internt, under året rekryterades 91 procent (75) av alla lediga chefstjänster ur de egna leden. Arbetsmiljö MQ mäter den upplevda arbetsmiljön genom tre nyckeltal: Nöjd medarbetarindex (NMI), personalomsättning och sjukfrånvaro. Undersökningen av nöjd medarbetarindex genomförs varje år. Ledarskap, kommunikation, utveckling och jämställdhet är några av de områden som kartläggs i syfte att kunna åstadkomma förbättringar. I årets undersökning får MQ fortsatt höga poäng trots ett intensivt år med bland annat ett omfattande besparingsprogram. Personal Omräknat till heltid hade MQ vid räkenskapsårets slut drygt 600 tjänster. Av dessa återfinns 97 i centrala organisationen i Sverige, 25 vid inköpskontoren utomlands och 486 i de totalt 121 butikerna i Sverige och Norge. Personalomsättningen i den centrala organisationen uppgick till 22,7 procent (25,5). Branschsnittet enligt statistik från Svensk Näringsliv är 20,7 procent. Under året har den centrala organisationen minskats med 17,5 tjänster som en följd av besparingsprogrammet. I butikerna uppgick personalomsättningen till 21,1 procent (21,3), vilket ska jämföras med branschsnittet på 33,0 procent. Sjukfrånvaron uppgick till 3,9 procent (4,4). Jämställdhet MQ ska vara en jämställd arbetsgivare där kompetens är avgörande för varje befattning. Sedan lång tid är MQ dock en arbetsplats där kvinnor är i klar majoritet. Jämställdheten mäts bland annat genom nyckeltal som visar fördelning mellan kvinnor och män på medarbetarnivå i förhållande till chefspositioner. Även lönefördelning mellan män och kvinnor är ett nyckeltal i a rbetet för att åstadkomma en jämställd organisation. I den centrala organisationen är andelen kvinnliga anställda 72% (70). De innehar 68 procent (67) av den totala löneandelen och utgör 53 procent (54) av chefsteamet. I butik är andelen kvinnliga anställda 85 procent (83). De innehar 86 procent (84) av den totala löneandelen och utgör 82 procent (83) av butikscheferna. Likabehandling MQ tar avstånd från alla former av diskriminering. P olicys och rutiner finns tillgängliga för alla medarbetare och omfattar jämställdhetspolicy, lönepolicy samt arbetsmiljöpolicy. MQ ska vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna i modebranschen. Kompetenta och engagerade medarbetare bidrar till MQs lönsamma tillväxt. För att lyckas arbetar MQ för att utveckla en företagskultur, där värderingar och gemensamma mål görs tydliga och ger utrymme för eget ansvarstagande och initiativ

15 AKTIEN AKTIEN MQs ambition är att ge aktieägare, analytiker och andra intresserade tydlig och aktuell finansiell information i såväl återkommande rapporteringar som presentationer av verksamheten. AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet i MQ uppgår till SEK fördelat på aktier med ett kvotvärde om 0,1 SEK per aktie. Det finns endast ett aktieslag och samtliga aktier ger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. AKTIEHANDEL Sista betalkurs per den 31 augusti 2014 var 31,50 SEK, vilket gav ett börsvärde för MQ på MSEK. Totalt omsattes aktier under räkenskapsåret 2013/2014, motsvarande ett värde om cirka 652 MSEK. Det genomsnittliga antalet aktier omsatta per handelsdag var Kursen ökade under året med 82,1 procent. Högsta kurs som noterades under räkenskapsåret var 34,90 SEK och lägsta kurs var 16,40 SEK. UTDELNINGSPOLICY Styrelsens målsättning är att föreslå utdelningar som i genomsnitt över tiden motsvarar cirka 50 procent av årets resultat efter skatt. Tidpunkten för, respektive den beloppsmässiga storleken av, eventuell framtida utdelning kommer bland annat att vara beroende av bolagets framtida resultat, expansions- och förvärvsmöjligheter samt finansiella ställning i övrigt. UTDELNINGSFÖRSLAG Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning för 2013/2014 om 1,36 SEK (0,39) per aktie ska utgå, motsvarande 50 procent av årets resultat efter skatt. AKTIEMARKNADSINFORMATION MQ eftersträvar att ge aktieägare, analytiker och andra intressenter tydlig och aktuell information. Finansiell information lämnas i första hand i årsredovisning, bokslutskommuniké och i tre delårsrapporter. Inför publicering av bokslutskommuniké och delårsrapporter håller MQ en tyst period under 30 dagar där inga personliga möten med placerare eller analytiker planeras och inga kommentarer lämnas angående MQs ekonomiska utveckling. I linje med MQs tydliga hållbarhetsarbete kommer årsredovisningen inte att publiceras i tryckt format, men kan skickas som utskrivet pdf-dokument till de aktieägare som så önskar. MQs årsredovisningar, delårsrapporter, bokslutskommunikéer och pressmeddelanden görs tillgängliga på hemsidan. Här finns även ytterligare information om bolaget, MQs aktie och finansiell statistik samt möjlighet att använda en prenumerationstjänst för information från MQ. AKTIEÄGARE Antalet aktieägare i MQ uppgick per den 31 augusti 2014 till enligt Euroclear. MQs tio största ägares innehav av aktier motsvarade 59,0 procent av röster och kapital i bolaget. ANALYTIKER SOM FÖLJER MQ SEB Enskilda Carnegie Nordea Swedbank Nicklas Fhärm Niklas Ekman Stefan Stjernholm Christian Anderson KURSUTVECKLING jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt MQ OMX Stockholm Omsatt antal aktier i 1000-tal per månad DATA PER AKTIE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARE PER Antal aktier Ägarandel/ Röstandel, % Danske Capital Sverige AB ,7 Öresund, Investment AB ,7 Jaller Klädcenter AB ,1 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB ,5 DNB - Carlson Fonder ,2 Svenska Lärarfonder ,2 Catella Fondförvaltning ,2 Unionen ,1 Handelsbanken Fonder AB RE JPMEL ,8 Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension ,1 Övriga , ,0 TSEK 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 Resultat per aktie, SEK 2,77 1,79 1,76 2,19 2,94 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,77 1,79 1,75 2,19 2,86 Eget kapital per aktie, SEK 27,59 24,80 24,08 23,52 22,36 Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 27,56 25,13 24,02 23,52 23,96 Antal utestående aktier, st Genomsnittligt antal aktier, st Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st AKTIEKAPITALETS UTVECKLING Tidpunkt Händelse Förändring aktie kapital Förändring antal aktier Aktiekapi tal efter förändring Antal aktier efter förändring December 2005 Nybildning Maj 2006 Nyemission Oktober 2006 Nyemission Januari 2010 Nyemission Maj 2010 Split Juni 2010 Inlösen av teckningsoptioner Juni 2010 Kvittningsemission Juni 2010 Nyemission

16 RÄKENSKAPER 28 29

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN MQ-koncernen bedriver detaljhandel inom dam- och herrkonfektion på den svenska och norska marknaden. Sortimentet, med inriktning mot modeintresserade konsumenter, består av en mix av egna och externa varumärken. MODERBOLAGET Moderbolagets nettoomsättning uppgick för räkenskapsåret till 12 MSEK (15) och rörelseresultatet uppgick till 4 MSEK ( 5). Moderbolaget har inte gjort några investeringar under perioden. Moderbolagets verksamhet Moderbolagets verksamhet består i att sälja managementtjänster till övriga koncernbolag samt att hantera koncernens långfristiga upplåning. BUTIKSNÄTET Butikerna är belägna från Ystad i söder till Luleå i norr. MQ lanserades i Norge i september 2010 och har vid räkenskapsårets slut fem butiker belägna i Oslo, Drammen, Kristiansand och Jessheim. Samtliga butiker säljer både dam- och herrsortiment. I slutet av perioden uppgick det totala antalet butiker till 121 jämfört med 122 vid samma tidpunkt året innan. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Ett övergripande åtgärdsprogram i sju steg med fokus på säljfrämjande och kostnadsbesparande åtgärder lanserades i början av räkenskapsåret. I programmet ingick ett besparingsprogram om 50 MSEK för räkenskapsåret 2013/2014. Under tredje kvartalet stängde en butik, Malmö Entré. Under året har de externa varumärkena Sail Racing, Ilse Jacobsen, A-One, Lee, Twist & Tango, Jofama samt Bread & Boxers lanserats i MQs butiker. Varumärkena InWear, Matinique och Knowledge Cotton Apparel har lanserats på MQ Shop Online. MARKNAD Enligt HUI var marknadens försäljningsutveckling för räkenskapsåret (september 2013 augusti 2014) positiv med en uppgång om 0,1 procent ( 0,4). MQs försäljning i jämförbara enheter ökade under räkenskapsåret med 2,6 procent ( 7,4). VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRETS UTGÅNG MQ har beslutat stänga den olönsamma treplansbutiken på Bogstadveien, Oslo. Samtidigt har kontrakt skrivits för en lokal på Grensen, Oslo, där MQs första flagship store i Norge kommer skapas. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT s nettoomsättning uppgick till MSEK (1 463), en ökning med 3,9 procent. Dam ökade sin försäljning med 7,3 procent till 747 MSEK (696) och herr ökade med 0,9 procent till 773 MSEK (766). Bruttovinsten uppgick till 854 MSEK (809), vilket motsvarar en bruttomarginal på 56,2 procent (55,3). Rörelseresultatet uppgick till 132 MSEK (50), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,7 procent (3,4). Planenliga avskrivningar uppgick till 31 MSEK (38). Finansnettot var 9 MSEK ( 13) för räkenskapsåret. Resultat efter finansiella poster uppgick till 123 MSEK (36). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,77 SEK (1,79). FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET s balansomslutning uppgick till MSEK jämfört med MSEK vid utgången av föregående räkenskapsår. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 956 MSEK (872), vilket ger en soliditet om 58 procent (50). Värdet på varulagret uppgick till 250 MSEK (291). Minskningen av varulagret är ett resultat av en effektiv sommarrea. Totalt sett bedöms såväl storleken som sammansättningen av lagret vara på en tillfredsställande nivå. MQs kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 152 MSEK (57). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 144 MSEK (32). Den räntebärande nettoskulden uppgick per den 31 augusti 2014 till 188 MSEK jämfört med 312 MSEK vid samma tidpunkt föregående år. Vid periodens slut uppgick likvida medel till 40 MSEK (43). Räntebärande nettoskuld/ebitda uppgick till 1,1 (3,5) vid periodens slut. INVESTERINGAR Investeringar om 8 MSEK (24) har gjorts under räkenskapsåret och avser investeringar i befintliga butiker och huvudkontor. Två butiker har byggts om och flyttats till bättre läge; Helsingborg och Täby Centrum. Huvudkontoret i Göteborg har koncentrerats från två till ett våningsplan. INTERN KONTROLL Information om koncernens respektive moderbolagets interna kontroll finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna Bolagsstyrningsrapporten har upprättats som en från årsredovisningen avskild handling. PERSONAL Medelantalet heltidsmedarbetare under räkenskapsåret uppgick till 608 jämfört med 645 samma tidpunkt föregående år. Styrelsen för MQ Holding AB, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 september augusti UTVECKLING AV KONCERNENS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING 12 månader 2013/ 2014 Nettoomsättning (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) Balansomslutning (MSEK) Soliditet (%) 58% 50% 50% 50% 48% 2012/ / / /

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE MILJÖ OCH SOCIALT ANSVAR MQs produktion av egna varumärken sker hos utvalda leverantörer i Europa och Asien. För att säkerställa en effektiv och ansvarsfull produktion har MQ inköpskontor med egen personal i Shanghai, Dhaka och Istanbul. Målet för MQ är att etablera långsiktiga relationer och partnerskap med ett begränsat antal huvudleverantörer. Långsiktiga leverantörsrelationer är avgörande för förbättrade arbetsvillkor, stärkt lönsamhet och god kvalitet. I MQs uppförandekod anges de krav och förväntningar som MQ har på sina leverantörer. Uppförandekoden reglerar bland annat lagar och förordningar, barnarbete, diskriminering, rätt till facklig anslutning, lön och förmåner, arbetstid samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. HÅLLBARA ARBETSPLATSER MQ kartlägger årligen arbetsmiljön på alla avdelningar och arbetsplatser inom företaget vilket inkluderar huvudkontoret, butikerna i Sverige och Norge samt inköpskontoren i Shanghai, Dhaka och Istanbul. MQ har sedan kartläggningen började visat på ständiga förbättringar inom arbetsmiljön. Den senaste mätningen genomfördes i december 2013 och resulterade i en förbättring med 2 procentenheter från föregående år. Målet med arbetsmiljön är att den ska vara trygg och säker för medarbetarna samt att alla ska trivas. Läs mer om hållbarhetsarbetet i MQs Hållbarhetsredovisning på INFORMATION OM RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER är genom sin verksamhet utsatt för ett flertal risker vilka kan påverka koncernens resultat och ställning. Dessa risker består dels av risker som bolaget kan hantera genom interna rutiner samt risker som i största utsträckning styrs av yttre faktorer. Nedan beskrivs de största risk- och osäkerhetsfaktorerna: Modetrender MQ är beroende av konsumenternas preferenser gällande trender, design och kvalitet. MQ arbetar medvetet med att utveckla trendbevakning, informationssystem, prognoser, varuflödesstyrning samt korta ledtider vid framtagning av varor. De ständigt skiftande modetrenderna gör mode till en färskvara, vilket innebär att det ständigt finns risker för att hela eller delar av kollektioner inte uppskattas av kunderna. Det är av största vikt att MQ klarar att leverera nya attraktiva produkter, i rätt tid, till rätt volym, med bra mix mellan dressat och casual samt mellan basmode och trendmode. Om MQ misslyckas med ovanstående kan det leda till överskott i lager, prissänkning och även skada varumärket. För att hantera dessa risker rekryterar MQ duktiga designers och inköpare, söker producenter på kortare avstånd för att kunna reagera snabbare på trendförändringar, arbetar ständigt med att förstå och förutse trender, upprättar inköpskontor i Shanghai, Dhaka och Istanbul (för att snabbt kunna köpa in och kontrollera färg, form och kvalitet) samt analyserar kunder och deras beteende. Etableringsrisk s tillväxtstrategi, som i grunden bygger på expansion via ökad butiksyta i befintliga samt nya butiker, är starkt beroende av MQs fortsatta attraktivitet som partner till centrumutvecklare och andra ägare av butiksytor. MQs position som aktör på en alltmer konkurrensutsatt marknad påverkar dels vilka handelsplatser som MQ ges tillträde till, dels villkoren vid tecknande av hyresavtal. Genom beslutade åtgärder att tydliggöra MQ-konceptet och att fokusera på att skapa attraktivare butiker, kan MQ bli en än mer attraktiv partner och således reducera denna risk. Konjunktur Till de externa riskerna måste konjunkturutvecklingen läggas. En ökad köpkraft hos svenska konsumenter är en förutsättning för detaljhandelns tillväxt. I synnerhet har detta varit viktigt för tillväxten inom det högre prissatta sortimentet med hög modegrad inom fackhandel och bland varumärkesspecialisterna. Konsumtionsmönstren påverkas av en mängd allmänna faktorer utanför bolagets kontroll, bland annat räntor, valutakurser, inflations- och deflationsnivåer, aktiemarknadens utveckling, arbetslöshetsnivån och osäkerhet om framtida ekonomiska utsikter. En dämpning av den ekonomiska tillväxten i Sverige torde komma att få negativ inverkan på konsumenternas köpkraft och därmed tillväxten inom detaljhandeln. Då MQ är en liten spelare på en stor marknad anser man sig vara något mindre konjunkturkänslig än en stor spelare. En dämpning i ekonomin i kombination med en kraftfull etableringstillväxt, skulle kunna resultera i ökad konkurrens och prispress. Under räkenskapsåret ökade bolagets försäljning med 3,9 procent. MQ ökade mer än marknaden på jämförbara butiker. Konkurrensen bland modekedjor Ytterligare en risk är att övriga aktörer inom fackhandelssegmentet kraftfullt flyttar fram sina positioner, via organiska och strukturella tillväxtåtgärder. Den kraftiga konkurrensen i branschen kan leda till prispress och minskande marknadsandelar. MQ arbetar med fokus på att tydliggöra sitt koncept och varumärkesposition genom en väl definierad målgrupp och ett tydligt budskap för att nå konkurrensfördelar. Finansiella instrument och riskhantering Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, likviditets- och kreditrisker. Hanteringen av koncernens finansiella risker sker av koncernens finansfunktion, vars uppgift är att identifiera och minimera riskerna för negativ resultatpåverkan och att öka förutsägbarheten i framtida resultat. För ytterligare information om finansiella instrument och riskhantering se not 23 och 24. STYRELSENS ARBETE Under räkenskapsåret september 2013 augusti 2014 hade styrelsen totalt 9 (15) sammanträden. Styrelsen behandlade vid sina ordinarie möten de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte rörande strategisk plan, budget, årsbokslut och delårsrapporter. Vidare behandlades frågor angående investeringar samt struktur- och organisationsfrågor. Styrelsen följer den arbetsordning som antagits och de instruktioner som utfärdats avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Se vidare i bolagsstyrningsrapporten på sidorna VALBEREDNING Vid årsstämman 2014 beslöts att en valberedning skulle utses bland de tre största aktieägarna med uppgift att, jämte styrelseordförande, föreslå styrelseledamöter inför årsstämman Riktlinjer för MQs valberedning finns beskrivet på bolagets hemsida under bolagsstyrning/valberedning. Ledamöterna i valberedningen inför årsstämman den 29 januari 2015 har utsetts i enlighet med beslut vid årsstämman 2014 och består av styrelsens ordförande, Erik Olsson, Per Wall representant för Jaller Klädcenter AB, Pehr-Olof Malmström representant för Danske Capital samt Mikael Norbäck representant för Öresund Investment AB. Erik Olsson är oberoende i förhållande till MQs största aktieägare. Valberedningen har bedömt att samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till MQ och dess bolagsledning respektive större aktieägare i MQ, med undantag för Bengt Jaller. Bengt Jaller ansågs beroende i förhållande till MQ och dess bolagsledning under tiden 18 juni december 2013, då han hade ett konsultuppdrag som t f inköpschef i MQ. Se vidare i bolagsstyrningsrapporten på sidorna RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL VD OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Förslag till principerna för ersättning inklusive prestationsbaserade ersättningar till vd och ledande befattningshavare bereds och föreslås av MQs ersättningsutskott. Lönesättningen för vd och personer i koncern- och företagsledningen består av en fast del, grundlön, och en rörlig del, bonus. Bonusen är beroende av uppnådda mål för företaget och för individen. Den rörliga ersättning som utgår kontant får max uppgå till fyra månadslöner exklusive utfall av incitamentsprogram. Se vidare bolagsstyrningsrapport på sidan 78 samt not 6. Styrelsen föreslår till bolagsstämman att oförändrade principer för ersättning till vd och ledande befattningshavare ska gälla under verksamhetsåret 2014/2015. Tidigare beslutade incitamentsprogram Vid den extra bolagsstämma som hölls den 23 augusti 2011 i Göteborg beslutades om att införa ett långsiktigt, aktierelaterat incitamentsprogram riktat till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare. Se not 6 för mer information. ÄGARFÖRHÅLLANDE OCH MQ-AKTIEN Antalet aktieägare uppgick per den 31 augusti 2014 till 5 162, varav är registrerade i Sverige. Det finns inte någon begränsning i MQ-aktiens överlåtbarhet. De tre största ägarna per den 31 augusti 2014 var Danske Capital Sverige AB, Öresund Investment AB samt Jaller Klädcenter AB. Antalet aktier i bolaget uppgick per den 31 augusti 2014 till vilka samtliga är stamaktier och har lika rätt. Se vidare under Aktien på sidan 26. UTDELNING Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning om 1,36 SEK (0,39) per aktie. FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN De senaste åren har modebranschen haft en svag marknad. Konsumenterna har blivit försiktiga när media under den senaste tiden präglats av negativa ekonomiska nyheter, vilket påverkar konsumenternas vilja att spendera. Utvecklingen det närmaste året är därför osäker. FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande: SEK Balanserad vinst Utdelning till aktieägarna med 1,36 SEK per aktie Balanseras i ny räkning Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer

19 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT KONCERNEN BALANSRÄKNING KONCERNEN TSEK Not Nettoomsättning 2, Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader 7, Personalkostnader Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat Övrigt totalresultat 19 Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat Årets omräkningsdifferenser Kassaflödessäkringar Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat Årets totalresultat Årets resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Årets resultat Årets totalresultat hänförligt till : Moderbolagets aktieägare Årets totalresultat Resultat per aktie 12 Före utspädning (SEK) 2,77 1,79 Efter utspädning (SEK) 2,77 1,79 TSEK Not Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 3, Materiella anläggningstillgångar 3, Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skattefordringar Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital 19 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Summa eget kapital Skulder Långfristiga räntebärande skulder 20, 23, Avsättning uppskjuten skatt Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder 20, Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 26. Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

20 RAPPORT ÖVER FÖR ÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN KONCERNEN TSEK Not TSEK Aktiekapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Årets totalresultat Årets resultat Årets omräkningsdifferenser Kassaflödessäkringsreserv Skatteeffekt kassaflödessäkringar Summa övrigt totalresultat Summa årets totalresultat Tillskott från och värdeöverföringar till ägare Utdelning Incitamentsprogram Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets totalresultat Årets resultat Årets omräkningsdifferenser Kassaflödessäkringsreserv Skatteeffekt kassaflödessäkringar Summa övrigt totalresultat Summa årets totalresultat Tillskott från och värdeöverföringar till ägare Utdelning Incitamentsprogram Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare Utgående eget kapital Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning ( )/Minskning (+) av varulager Ökning ( )/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning ( ) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Upptagna lån Utbetald utdelning Utnyttjande av checkräkningskredit Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Se även not

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 INNEHÅLL MQ I KORTHET... 2 ÅRET I KORTHET... 3 VD-ORD... 4 MÅL OCH STRATEGI... 6 MQS ÅTGÄRDSPROGRAM 2013/2014... 8 VERKSAMHETEN... 10 DAMERNAS VÄRLD GULDKNAPPEN 2014...18 HÅLLBAR

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER 2013 FEBRUARI 2014 MQ tar marknadsandelar och gör ett kraftigt resultatlyft God försäljningsutveckling under viktiga månader med julhandel och rea samt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014/2015

ÅRSREDOVISNING 2014/2015 ÅRSREDOVISNING 2014/2015 INNEHÅLL MQ I KORTHET... 2 ÅRET I KORTHET... 3 VD-ORD... 4 MÅL OCH STRATEGIER... 6 PROJEKT... 8 VERKSAMHETEN... 10 DAMERNAS VÄRLD GULDKNAPPEN 2015...18 HÅLLBAR UTVECKLING...20

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Fokus på tillväxt i den svenska marknaden DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER 2015 MAJ 2016 För att fokusera på tillväxten i den svenska marknaden har beslut tagits att avveckla den norska

Läs mer

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding AB (publ) Org. nr 55622-666 Delårsrapport 1 januari 3 juni 27 Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under första halvåret till 74,7

Läs mer

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker:

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker: HISTORIK Dimoda har sin grund i ett presentbutikskoncept som startades av Gunn Karlsson. Gunn arbetade under 1980-talet med försäljning av garner, dels som grossist, dels genom försäljning i butik. Redan

Läs mer

RUM 22 DET ÄR DETALJERNA SOM GÖR DET

RUM 22 DET ÄR DETALJERNA SOM GÖR DET RUM 22 DET ÄR DETALJERNA SOM GÖR DET AFFÄRSIDÉ Rum 22 tillhandahåller tidsenlig design och accessoarer till priser lagda på en medelnivå. VISION Rum 22 skall bli det självklara valet för Falkenbergarna

Läs mer

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 ÅRSREDOVISNING 2011/2012 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...20 Hållbar utveckling...22 Medarbetare...

Läs mer

P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T / J U N I

P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T / J U N I P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T 2 0 1 3 / 2 0 1 4 1 7 J U N I 2 0 1 4 AGENDA Finansiell information Q3 2013/2014 Niomånadersperioden 2013/2014 Åtgärdsprogrammet löper enligt plan

Läs mer

LOGGA IN INSPIRATION BÄDD. Inspiration 1. @gripsholmsverige. facebook.com/gripsholmsverige GUTZ NOBLE HOUSE TOPECO. Press

LOGGA IN INSPIRATION BÄDD. Inspiration 1. @gripsholmsverige. facebook.com/gripsholmsverige GUTZ NOBLE HOUSE TOPECO. Press Inspiration 1 2 ill du komma i kontakt med oss på Gripsholm? Fyll i dina uppgifter och ditt meddelande så återkommer vi till dig inom kort. KUNDSERICE FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE - id konsumentfrågor, vänligen

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal BLI EN AV OSS En presentation om tjänster, produkter och avtal TILLSAMMANS ÄR VI STARKA! Vi är Sveriges äldsta fackhandelskedja men med ett nytt och ungt gemensamt varumärke, Happy Homes. Detta fyller

Läs mer

P R E S E N TAT I O N F J Ä R D E K VA R TA L E T / O N S D A G 9 O K T

P R E S E N TAT I O N F J Ä R D E K VA R TA L E T / O N S D A G 9 O K T P R E S E N TAT I O N F J Ä R D E K VA R TA L E T 2 0 1 2 / 2 0 1 3 O N S D A G 9 O K T 2 0 1 3 AGENDA Finansiell information Q4 2012/2013 Helår 2012/2013 Presentation Christina Ståhl Kraftfullt åtgärdsprogram

Läs mer

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...21 MQ shop online...21 Hållbar

Läs mer

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...21 MQ shop online...21 Hållbar

Läs mer

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 ÅRSREDOVISNING 2011/2012 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...20 Hållbar utveckling...22 Medarbetare...

Läs mer

THE WAY WE DO BUSINESS

THE WAY WE DO BUSINESS THE WAY WE DO BUSINESS INNEHÅLL The way we do business Förord...4 Vision...6 Affärsidé...8 Affärskultur...10 Målgrupp...12 Kunden...14 Mode...18 Butiken...20 Ledarskapet...22 Teamet...24 Förtroende...26

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

P R E S E N T A T I O N F J Ä R D E K V A R T A L E T / O N S D A G 7 O K T O B E R

P R E S E N T A T I O N F J Ä R D E K V A R T A L E T / O N S D A G 7 O K T O B E R P R E S E N T A T I O N F J Ä R D E K V A R T A L E T 2 0 1 4 / 2 0 1 5 O N S D A G 7 O K T O B E R 2 0 1 5 AGENDA Finansiell information - Q4 2014/2015 - Helår 2014/2015 MQs positiva trend fortsätter

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Norrenergi

Hållbarhetspolicy. Norrenergi Hållbarhetspolicy Norrenergi Hållbarhetspolicy Vår verksamhet består i att producera och leverera miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster i Solna, Sundbyberg och angränsande

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Delårsrapport 1 maj 2014-31 oktober 2014

Delårsrapport 1 maj 2014-31 oktober 2014 Delårsrapport 1 maj 2014-31 oktober 2014 Mio-koncernen delårsrapport 1 maj 31 oktober 2014 Tydlig potential framåt i tillväxtbransch Delårsrapport 2014 (maj oktober) Nettoförsäljningen i kedjans samtliga

Läs mer

P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T / ONSDAGEN 18 MARS 2015

P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T / ONSDAGEN 18 MARS 2015 P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T 2 0 1 4 / 2 0 1 5 ONSDAGEN 18 MARS 2015 AGENDA Finansiell information Q2 2014/2015 Första halvåret 2014/2015 Utvecklingsarbete i ny fas Omnichannel den

Läs mer

MQ- P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T / T O R S D A G 1 6 M A R S

MQ- P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T / T O R S D A G 1 6 M A R S MQ- P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T 2 0 1 6 / 2 0 1 7 T O R S D A G 1 6 M A R S 2 0 1 7 AGENDA Finansiell information Q2 2016/2017 Första halvåret 2016/2017 MQ går starkt i kvartalet

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

2006-05-01. Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare!

2006-05-01. Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare! x 2006-05-01 Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare! 2005 ett starkt år 2005 blev ett starkt år för H&M med en god försäljningsutveckling, många nya kunder och en fortsatt ökad lönsamhet.

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

Vd Rolf Eriksens anförande vid Årsstämman den 8 maj 2008

Vd Rolf Eriksens anförande vid Årsstämman den 8 maj 2008 x Vd Rolf Eriksens anförande vid Årsstämman den 8 maj 2008 Kära aktieägare, 2007 var året då H&M fyllde 60 år och ett rekordår med hög aktivitet. Vi ökade försäljningen kraftigt, vi fortsatte stärka vår

Läs mer

Delårsrapport Period: 2014-07-01 2014-09-30

Delårsrapport Period: 2014-07-01 2014-09-30 Delårsrapport Period: 2014-07-01 2014-09-30 Tredje kvartalet 2014 i sammanfattning (f.g. års siffor inom parantes) Nettoomsättning för perioden uppgick till 20,9 mkr (0,8 mkr) Rörelseresultat för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T / TORSDAG 16 JUNI 2016

P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T / TORSDAG 16 JUNI 2016 P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T 2 0 1 5 / 2 0 1 6 TORSDAG 16 JUNI 2016 AGENDA Avveckling av den norska verksamheten Finansiell information Q3 2015/2016 Niomånadersperioden september

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

ÅRSSTÄMMA MQ HOLDING AB GÖTEBORG

ÅRSSTÄMMA MQ HOLDING AB GÖTEBORG ÅRSSTÄMMA MQ HOLDING AB GÖTEBORG 2017-01-26 ÅRSSTÄMMA MQ HOLDING AB GÖTEBORG 2017-01-26 VD-PRESENTATION CHRISTINA STÅHL MQ Holding äger och driver modebutiker, e-handel samt outletbutiker. I koncernen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

Innehåll. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Innehåll. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004.

Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004. Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004. Jag hälsar er hjärtligt välkomna till Alfa Lavals bolagsstämma nummer två! I dag kommer jag

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 MAJ 2015-31 OKTOBER 2015

DELÅRSRAPPORT 1 MAJ 2015-31 OKTOBER 2015 DELÅRSRAPPORT 1 MAJ 2015-31 OKTOBER 2015 Mio-koncernen delårsrapport 1 maj 31 oktober 2015 Stark försäljningstillväxt och resultatutveckling Delårsrapport 2015 (maj oktober) Mio-koncernens nettoomsättning

Läs mer

NORDSJÖ IDÉ & DESIGN

NORDSJÖ IDÉ & DESIGN NORDSJÖ IDÉ & DESIGN Vad är Nordsjö Ide och design? Nordsjös ekonomi Konkurrenterna Lägesanalys - är det läge att investera? BUTIKER Bolaget bedriver inköp och försäljning av produkter inom färg-, vägg-,

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T / T I S D A G E N 1 6 J U N I 2015

P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T / T I S D A G E N 1 6 J U N I 2015 P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T 2 0 1 4 / 2 0 1 5 T I S D A G E N 1 6 J U N I 2015 AGENDA Finansiell information Q3 2014/2015 Niomånadersperioden 2014/2015 Stark vår- och sommarkollektion

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 20 % tillväxt och på god väg mot lönsamhet Sammanfattning helåret 2012 Tillväxt på 20% i Hedbergs Guld & Silver under 2012. Tillväxten kommer huvudsakligen från e-handeln. Kostnadsbesparingar

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs SYN PÅ RELATIONER OCH ANSVAR Billerudkorsnäs arbetar aktivt med att kommunicera koden i hela organisationen. Koden fastställdes av BillerudKorsnäs styrelse 7 maj 2013. 2 INNEHÅLL

Läs mer

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014.

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. 6 maj 2014, Bräcke EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 6 149 TKR (4 965 TKR) under kvartal 1 2014. Omsättningen har

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Starkt resultatlyft i kvartalet MQs åtgärdsprogram för att ta tillvara den potential som finns i bolaget börjar ge effekt. Åtgärder som innebär både gas och broms har präglat

Läs mer

Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15

Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15 Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15 I all korthet Här skriver du en sammanfattning på din affärsidé med en (max två) meningar. Coola Prylar AB ska sälja trendiga och funktionella hushållsprylar främst

Läs mer

Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande

Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande 1 (6) Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande Final version, Oktober 2015 1 INTRODUKTION 1.1 Allmänt Respekt för människor och miljö är centralt för Apotekets verksamhet. Vi strävar efter

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Lingon & Blåbär 2008-03-10 Senast uppdaterad 2008-07-07

Lingon & Blåbär 2008-03-10 Senast uppdaterad 2008-07-07 Lingon & Blåbär 2008-03-10 Senast uppdaterad 2008-07-07 Vinnare av historiens första Beautiful Business Award blev Marie Höckerman och Britt Hörding som driver företaget Lingon & Blåbär. Företaget erbjuder

Läs mer

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Viljeyttring och inriktning för att stärka näringslivets förutsättningar Programmet har diskuterats fram och fastställts av ett 30-tal representanter

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Andra kvartalet (december 2010-februari 2011) Nettoomsättningen uppgick till 414 MSEK (411), en ökning med 0,5 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 4,0 procent.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003.

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003. Seven Nox AB driver ett säljnätverk i Sverige, Norge, Danmark och Finland och är under etablering i Italien. Sevens nuvarande kunderbjudande är fast och mobiltelefoni till konkurrenskraftiga priser. Seven

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

CONSCIOUS ACTIONS Höjdpunkter 2012

CONSCIOUS ACTIONS Höjdpunkter 2012 CONSCIOUS ACTIONS Höjdpunkter 2012 Välkommen till höjdpunkterna från H&M:s CONSCIOUS ACTIONS 2012 För oss på H&M är hållbarhet ett handlingens ord. Det är en pågående resa med ärligt uppsåt, full av hjärta,

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Ett företag som avslöjas

Ett företag som avslöjas TEMA HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION 6 PERSPEKTIV #211.2013 HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION TEMA Ärlighet stärker varumärket Facebook, Twitter och andra sociala medier har gett begreppet konsumentmakt en helt ny innebörd.

Läs mer

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI INLEDNING Vi ser idag hur handeln omvandlas kraftigt när e handeln tar större del av den totala handeln.

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

Aktiespararna Trollhättan. 16 mars 2016

Aktiespararna Trollhättan. 16 mars 2016 Aktiespararna Trollhättan 16 mars 2016 ICA Gruppen i korthet 2015 Nettoomsättning cirka. 101 miljarder SEK EBITDA 6,2 miljarder SEK Rörelsevinst exkl. engångsposter 4,1 miljarder SEK ~1,800 egna och handlarägda

Läs mer

Q4 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO

Q4 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q4 2014 Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q4 2014 I KORTHET Försäljningsmässigt god avslutning på året, dock leveransförseningar Q4 2013 Något högre försäljning av vår-/sommarkollektionen Positiva

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006 Fjärde kvartalet 2005/2006 (april juni): Försäljning i koncernen för Q4 ökade med 43,3 %, jämfört

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T / TORSDAG 17 MARS 2016

P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T / TORSDAG 17 MARS 2016 P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T 2 0 1 5 / 2 0 1 6 TORSDAG 17 MARS 2016 AGENDA Förvärv av modekedjan JOY Finansiell information Q2 2015/2016 Första halvåret 2015/2016 Kommersiell utveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké 020101-021231

Bokslutskommuniké 020101-021231 Bokslutskommuniké 020101-021231 Verksamhet * Nettoomsättningen under perioden uppgick till 9,5 Mkr (15,7) * Resultatet efter finansiella poster var -4,0 Mkr (-7,9) * Ett besparingsprogram har genomförts

Läs mer

Peo Werne ICA Sverige. 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se

Peo Werne ICA Sverige. 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se Peo Werne ICA Sverige 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se Vision och mission Vi ska göra varje dag lite enklare. Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider. Våra värderingar

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Första kvartalet (september-november 2010) Nettoomsättningen uppgick till 368 MSEK (355), en ökning med 3,8 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 1,0 procent.

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1 2010

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1 2010 Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1 2010 Nyckeltal i koncernen 3 månader 2010 03 31 (2009 03 31) Omsättning 8 953 068 (7 001 366) Rörelseresultat 1 790 525 (492 219) Resultat före skatt 2 085

Läs mer

Marknadsför ditt företag gratis via bildapparna 2012-08-29 Senast uppdaterad 2012-08-29

Marknadsför ditt företag gratis via bildapparna 2012-08-29 Senast uppdaterad 2012-08-29 Marknadsför ditt företag gratis via bildapparna 2012-08-29 Senast uppdaterad 2012-08-29 Bilder ur ett företagsperspektiv har sedan marknadsföringens begynnelse varit viktiga för att inspirera, väcka ett

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se B SVERIGE Porto betalt Port Payé www.axfood.se Axfood Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 30 juni 2001 Starkt förbättrat resultat under andra kvartalet

Läs mer

Vår syn på tillsatser & vår mat

Vår syn på tillsatser & vår mat Vår syn på tillsatser & vår mat September 2009 Innehåll s.3 Vår syn på tillsatser s.4 Vår målsättning s.5-6 Vårt arbete s.7 Annat om vår mat s.8 Vår syn på kvalitet och ansvar s.9-10 Kort om Findus s.11-12

Läs mer