facköversättaren Hur hanteras texter med sekretess? TOMTAR PÅ LOFTET INC. 4 BEDRÄGERIERNA ÖKAR 7 DÉJÀ VU X2 ÄNTLIGEN HÄR 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "facköversättaren Hur hanteras texter med sekretess? TOMTAR PÅ LOFTET INC. 4 BEDRÄGERIERNA ÖKAR 7 DÉJÀ VU X2 ÄNTLIGEN HÄR 14"

Transkript

1 organ för sveriges facköversättarförening nr årgång 22 facköversättaren F OTO : I S TO C K P H OTO Hur hanteras texter med sekretess? TOMTAR PÅ LOFTET INC. 4 BEDRÄGERIERNA ÖKAR 7 DÉJÀ VU X2 ÄNTLIGEN HÄR 14

2 Nr Årgång 22 Innehållet får gärna återges om källan anges. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Kansli Postadress Sveriges Facköversättarförening Box 36, SE Stockholm Besöksadress Wallingatan 11, Stockholm Tel: Öppettider: mån fre Lunchstängt: E-post: Webbplats: PlusGiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Nadja Chekhov Chefredaktör Kerstin Orsén Tolvmansvägen 8 B Huddinge Tel: E-post: Övriga redaktionsmedlemmar Ulf Abrahamson, Brett Jocelyn Epstein, Anna Hermerén, Mats D Linder, Björn Olofsson, Britt-Marie Seex, Christian Swärdshammar och Gisela Weltzin Thunberg Grafisk design Mazzarin Reklambyrå Foto Gisela Weltzin Thunberg Tryck Ale Tryckteam AB, Bohus Prenumeration Pris för år 2011 SEK 225:- + moms Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Utgivningsplan 2012 Nr Manusstopp Utgivning 1 18 januari 28 februari 2 7 mars 19 april 3 16 maj 26 juni 4 9 juli 22 augusti 5 12 september 24 oktober 6 12 november 19 december Styrelsen har ordet Din kunskap är ovärderlig SFÖ arrangerar en hel del viktiga saker den stora årliga konferensen, minikonferenserna, kurser och seminarier. Vi tillhandahåller Facköversättaren, webbplatsen och sökdatabasen. Föreningens representanter träffar många kontakter och påverkar på så sätt översättaryrkets utveckling. Men framför allt är SFÖ ett viktigt forum för att skapa kontakt mellan själva medlemmarna. Och den kanske mest präglande personliga kontakt som man kan få i yrkessammanhanget är den mellan mentor och adept. Mentorskap har alltid varit en viktig del av SFÖ:s verksamhet. Av kanske förklarliga skäl råder det tyvärr en viss kunskapsbrist hos nyblivna översättare om hur till exempel marknaden fungerar eller hur priserna ser ut, vilket ofta beklagas inte minst av etablerade kollegor. SFÖ:s högskolegrupp arbetar aktivt med att informera på översättarutbildningarna, men på så vis når vi dessvärre inte ut till alla. Ett mentorförhållande, där en medlem som varit verksam inom yrket ett tag delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper, är ett annat möjligt sätt att hjälpa till att råda bot på det. HÄR SKULLE VI gärna se att fler medlemmar blir aktiva. Vi behöver dig som hjälper till och delar med dig av dina erfarenheter! Det händer inte av sig självt, vi måste ta tag i det! Mentorgruppen, en annan av SFÖ:s arbetsgrupper, har tagit fram ett mentorprogram som man kan läsa mer om i vår broschyr. Den finns i varje välkomstpaket men kan också laddas ned från webbplatsen. Mentorgruppen har även tagit fram annat material som stöd för nyblivna översättare och för mentorer och adepter. I nuläget finns det en lista på drygt 25 personer som är, eller står till förfogande som, mentorer och kanske hälften så många aktiva adepter. Det ser således ut som om det fanns gott om underlag för fler mentorförhållanden, men så är det tyvärr inte. Det kommer hela tiden nya förfrågningar, och både mentorer och adepter framför ofta ganska specifika önskemål. Om mentorn och adepten önskar sig ungefär samma språkkombination och specialämnen som de själva har samt geografisk närhet vilket många gör så finns det oftast helt enkelt ingen tänkbar matchning, och en alltför ungefärlig matchning har ibland gjort både mentorn och adepten besviken. SFÖ BEHÖVER ALLTSÅ fler mentorer som kan tänka sig att ha regelbunden kontakt kanske ett par gånger i månaden, fast det bestämmer ni själva förstås med en adept under kanske ett år och på ett personligt plan ge goda råd och hjälpa honom eller henne att komma in i yrket på ett framgångsrikt och givande sätt. Det är på så vis vi kan bekämpa den prisbild som växer fram ur okunskap och vara med och påverka utvecklingen. Ett steg av många, där just du kan göra en insats. DET ÄR LÄTT att anmäla sig som mentor. Gå till SFÖ:s webbplats, klicka på Mentorskap längst ner till vänster, klicka på Ansök om... i listan till höger, öppna databasen (använd gästkontot) och öppna Ansökan om att bli mentor. Fyll i och skicka iväg. Mentorskap kan vara så mycket mer än just ett utbyte av fakta. Det är den djupa yrkeskunskapen som mentorn för vidare som gör mentorskapet så värdefullt för en adept och tillika för mentorn själv som får sin kunskap och skicklighet bekräftad och även själv får lära sig någonting nytt. Per N Döhler ISSN X 2 Sveriges facköversättaren Facköversättarförening 6/11

3 Styrelsen informerar Budget och verksamhetsutveckling i fokus I november träffades SFÖ:s styrelse på kansliet i Stockholm för årets sista styrelsemöte. Att hitta en efterträdare till Ulla Craven-Bartle och nya kanslilokaler var ingen lätt uppgift, men styrelsen konstaterade att det nya kansliet nu fungerar mycket bra och att den nya kansliansvariga Anna Karin Fredmer snabbt blivit varm i kläderna. Mötet var mycket intensivt, i november brukar nämligen SFÖ:s budget för det kommande verksamhetsåret diskuteras. Som vanligt hade de olika grupperna äskat mer pengar än vad budgeten tillåter och styrelsen beslutade om en del justeringar för att sedan anta 2012 års budget vid nästa möte. I SAMBAND MED budgeten diskuterades även frågan om SFÖ:s utveckling och styrelsens arbetsbelastning. SFÖ är fortfarande, drygt 20 år efter starten, en förening som växer och medlemmarnas förväntningar på SFÖ:s verksamhet ökar i stadig takt. Även i år finns det betydligt fler idéer och förslag för det kommande verksamhetsåret än vad vi kommer att hinna med. När SFÖ bedriver allt fler och mer tidskrävande projekt ökar även styrelsens arbetsbelastning. Styrelsen anser enhälligt att det antal timmar som en styrelsemedlem kan förväntas lägga ned ideellt börjar nå en gräns för vad som är rimligt. Man kan inte förvänta sig att enskilda medlemmar ska lägga ned fler timmar än de redan gör. Styrelsen anser att lösningen på detta är att styrelsen i framtiden koncentrerar sig mer på att leda arbetet och delegerar fler arbetsuppgifter. I små föreningar är det vanligt att styrelsemedlemmarna själva gör en stor del av arbetet, men när en förening växer måste arbetet fördelas på flera personer. TYVÄRR ÄR DET inte så lätt att hitta personer som vill engagera sig. Det har även förekommit en del avhopp som försvårat arbetet. Styrelsen vill därför uppmana alla medlemmar att dra sitt strå till SFÖ-stacken. Engagemanget behöver inte bli särskilt betungande, även mindre tidsintensiva insatser är värdefulla. Om man inte vill bli fast medlem i någon arbetsgrupp kan man ändå anmäla sitt intresse att delta i specifika projekt som arbetsgrupperna bedriver. Då blir det egna engagemanget mer hanterligt, så snart projektet är genomfört kan man ta paus om man vill. SFÖ är medlemmarnas förening och är därför direkt beroende av medlemmarnas engagemang för sin fortsatta utveckling. Utöver dessa tunga frågor diskuterade styrelsen arkiveringen av SFÖ-dokument (hur och vad man ska bevara för eftervärlden) och en ny kontoplan som tydligare visar sambandet mellan kostnader och intäkter, vilket varit ett önskemål. Styrelsen noterade att minikonferenserna har genomförts med positiva resultat: det har kommit in ett mycket stort antal förslag på hur SFÖ:s verksamhet kan utvecklas i framtiden. Detta material måste nu utvärderas, vilket kommer att ske under de närmaste veckorna. Prisenkäten är ännu inte klar men svarsfrekvensen har varit så pass god att enkäten kommer att kunna ge en korrekt prisbild. EN ANNAN FRÅGA som diskuterats på senare tid har varit utökad information i sökmotorn (på webbplatsen). Styrelsen beslutade att ge Webbgruppen i uppdrag att ta fram en sådan lösning. Exakt hur det kommer att se ut är inte klart, men styrelsen kommer fortlöpande att informera om hur arbetet fortskrider. SFÖ:S STYRELSE A D V O K A T F I R M A M E D A F F Ä R S J U R I D I S K I N R I K T N I N G ADN LAW ADVOKATFIRMA AB BIRGER JARLSGATAN 58, STOCKHOLM TEL DIREKT FAX FR ÅN OCH MED HÖSTEN 2010 ÄR»ADN L AW ADVOK ATFIR M A«SFÖ:S REKOMMENDR ADE AFFÄRSJURIDISK A PARTNER. ADN Law erbjuder, enligt avtal med SFÖ, medlemmar och medlemsföretag, ett genomsnittligt pris på kr/tim exklusive moms. Endast faktiskt nerlagd tid debiteras. Priset utgår från att huvudparten av ärendena är av enklare karaktär (uppdrag som typiskt sett uppkommer hos småföretagare). ADN Law är en affärsjuridisk byrå med svensk och internationell inriktning som erbjuder affärsjuridisk service. Vårt mål är att alltid hålla högsta kvalitet samtidigt som vi skapar nytta för våra klienter. Kontaktperson på advokatfirman är jur. kand. Erik Rynhag med erfarenhet av arbete på Skatteverket och vid domstol. Välkommen att kontakta oss. facköversättaren 6/11 3

4 PORTRÄTTET Tomtar på loftet Inc. Facköversättarens utsända medarbetare pulsar mot Nordpolen. I fjärran skymtar Högkvarteret, ett imposant is- och betongkomplex som stolt reser sig över snödrivor och isbjörnar. Den vänliga receptionsnissen med headset bjuder på glögg och pepparkakor, tittar i journalen och meddelar att tomten är lite försenad. Men hallå där, ropar tomten tjugo minuter senare och fyrar av ett proffsigt leende mot fotografen genom det välansade skägget. Lysande att ni kunde komma lite tajt just nu silly season är bara förnamnet! Ja, naturligtvis är detta är en oerhört hektisk period här i tomteland, försöker jag flika in, Fabrikerna måste gå för högtryck. Fabrikerna?... jaha, du tänker på våra imagestärkande giveaways! Tomten lyser upp. Nej nej, här i tomteland fokuserar vi på språkproduktion. Fysisk tillverkning ger ju orimliga material- och transport- kostnader. Och framför allt lönekostnader. Den biten outsourcade vi för länge sedan, till Indien, eller om det var Kina minns inte men billiga nissar har de i alla fall. Billigare än Nisse på Manpower. Alltså... det är ju så här, viskar tomten och lägger huvudet skälmskt på sned, vi måste fokusera på vår kärnverksamhet, slimma produktionen, optimera de personella resurserna, casha in det intellektuella kapitalet if you see what I mean... Men Rudolf... Rudolf... Njaaa, inte riktigt tidsenlig längre om man säger så, suckar tomten med klädsamt sorgsen blick. Och Jordbruksverket hade synpunkter. Så vi fick fråga om det finns några snälla köpare här. Faktum är att vi fick in välbehövliga likvida medel från Berlins zoo, och helt klart får ju kunderna bättre access till det animala kapitalet vi ser dealen som imagestärkande! TOMTEN NICKAR NÖJT mot sig själv i spegeltaket och borstar bort ett obefintligt dammkorn från den vadderade klarröda Hugo Boss-axeln. Som du förstår, fortsätter tomten, lägger ett välstruket byxben över det andra, sänker rösten här snackar vi inte varor. Vi snackar varumärke! Tomtens varumärke fortsätter tomten myndigt det måste vi vårda, utveckla, föra ut till våra användare ööö, ja, ungarna alltså. Just det! säger jag och ser en ny ingång barnen de är ju själva centrum för verksamheten, hur ser du på kundaspekten här? O ja! absolut försäkrar tomten. Vi jobbar intensivt med tillfredsställelseanalys tinderindex är den centrala storheten! Men som du förstår kommunikation är ju den centrala biten, och unga... ööö, kunderna har så förtvivlat många språk. Så vi beslutade att språktjänster är vår egentliga kärnprodukt den som gör skillnad, inpräntar tomten med lätt darr på rösten. 4 facköversättaren 6/11

5 Men nu, säger tomten, torkar en tår ur ögonvrån och kastar en hastig blick på sin IcePhone, är det dags att titta på själva produktionen. PRODUKTIONSHALLEN VISAR sig vara ett formligt ishav av terminaler, med en intensivt arbetande rektangelögd krumryggad nisse vid varje. Vi kör i skift givetvis, förklarar tomten särskilt i högkonjunktur. Tre nissar per terminal, två madrasser under varje bord rullande schema! Värmen får vi från Facebooks servrar, och därifrån hämtar vi också data om vilka användare som är snälla och har ätit sin gröt var dag! FB får istället data om användarnas önskelistor lysande underlag för riktad reklam. Win win som vi brukar säga här i bizznizzen myser tomten förnöjt. Men, undrar jag, med nissebyte hela tiden, hur går det med enhetligheten i önskelistor och brev till barnen? Nemas problemas, försäkrar tomten stolt vi har TM som täcker in det mesta som kunderna kan tänkas skriva variationen är ju rätt liten... och utgående rim och produktionsorder, ut är förstås helt datorgenererade bara kopplade till nyckelord i önskelistorna. Vi lägger till en slumpfaktor för att göra det mer spännande för användarna! Visst, det dyker upp ett och annat knepigt filformat emellanåt. Handskrivet och PDF borde vi egentligen bara kasta... men du vet... imagen... en del av våra kunder har ju typ lite strong feelings här. Men det har vi löst sörru! En av våra gammelnissar har flyttat till Chile och samlat några skärpta ungnissar runt sig, så alla format som knepar till det skickar vi dit för konvertering. Just avdelningen utgående rim står för övrigt på tur att outsourcas till Moldavien, fortsätter tomten pedagogiskt, vi har några färdtjänstnissar där som har fått en snabbkurs i de aktuella Ytterligare en dag på jobbet. språken och med lite stöd av Google Translate borde det räcka och bli över. Inte perfekt alla gånger, men billigt och good enough om man säger så! Och under lågsäsong kan den resursen bjuda under på översättningsmarknaden och bli helt självfinansierande. Ty ett väl utfört arbete förstår du, understryker tomten och knackar mig uppfordrande på bröstet, ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar. För det stora problemet, säger tomten nu med en bekymrad rynka nedanför luvkanten, är just att jämna ut säsongstopparna. Vi har det oerhört intensivt just nu silly season som sagt men under Q1 Q3 är det rätt lugnt. Vi förhandlar med religionsbranschen om att anpassa presentperioder men det är komplicerat. Dels har vi svårt att samordna målformuleringarna, dels har vi rätt som det är Eid al-fitr i slutet av december, och då kan hela logistiken krascha, förklarar tomten med en suck. INTERVJUN GÅR MOT sitt slut och vi ber tomten om en avslutande sammanfattning innan han måste återgå till sina administrativa sysslor. Ja, säger tomten, spänner ut bröstkorgen och sätter tummarna under det svarta skärpet vi har ju ett enastående starkt varumärke men helt klart måste det förnyas. Vi ser nyckeln i språkbiten. Det är här de dolda vinsterna ligger, här finns utrymme för strukturrationalisering. Visst, kvalitet och sånt är gott och väl men det handlar ju om att ge användarna vad de vill ha, eller hur? Önskelistor? Kom igen, får ungarna fel pryl är det bara att byta på annandagen och hur många bryr sig om rim egentligen? Språkbiten har en enastående rationaliseringspotential, den kan automatiseras, den kan effektiviseras och slimmas ja, den har allt. Ho ho god jul!! BJÖRN OLOFSSON PORTRÄTTET Enklare kommentering i PDF-filer med Adobe Reader X Många av oss har råkat ut för att få PDF-filer som ska kommenteras. Eller för att behöva skicka PDF-filer till kunder för kommentering. De flesta av oss har heller inget större incitament att köpa det dyra programmet Adobe Acrobat bara för detta ändamål. Tidigare har det inte varit möjligt att kommentera PDF-filer med gratisprogrammet Adobe Reader. För att möjliggöra detta har det varit nödvändigt att öppna filen i Adobe Acrobat, ge kommandot Enable for commenting in Adobe Reader och spara den på nytt. Ett alternativ har varit att använda tredjepartsprogram för kommentering, som Foxit Reader m.fl. men att övertyga en kund som ska kommentera en text om att ladda ner något så skumt och främmande är oftast en oöverstiglig uppgift. I den senaste versionen av Adobe Reader version X har Adobe tagit bort denna begränsning. Alla PDF-filer kan nu kommenteras fritt med Adobe Reader. Så ladda ner den nya versionen, och uppfostra kunderna att göra sammalunda! BJÖRN OLOFSSON Inte så lätta termer Behöver du veta vad skillnaden är mellan anhörig och närstående? Enligt Socialstyrelsens termbank används inte termerna konsekvent i lagtext. Anhörig är en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. Närstående är en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. I Rikstermbanken finns minst fem definitioner av närstående och i den första termposten definieras ordet som person inom familj och släkt samt i vissa fall vänner och grannar. Här får man också veta att närstående är ett vidare begrepp än anhörig. Men nu är källan Socialdepartementet. En annan definition kommer från CSN där närstående betyder nära släkting eller en annan person som väljer att ha en som vårdare, exempelvis en nära vän. För säkerhets skull väljer vi att önska alla en riktigt god jul och ett riktigt gott nytt år. RED. facköversättaren 6/11 5

6 EU FÖR ÖVERSÄTTARE En välfylld och givande Hieronymusdag Vad kunde passa bättre för en översättare än att på sitt skyddshelgons dag, den 30 september, ägna sig åt fortbildning? EU för översättare, SFÖ:s heldagsseminarium i Malmö, var fullsatt och intresset stort. Eva-Marie Ek från EU-kommissionen i Stockholm, med lång erfarenhet av översättning i kommissionen och parlamentet, ägnade förmiddagen åt att kunnigt och medryckande berätta om EU-samarbetet, informera om EU:s institutioner och beslutsprocessen samt vilken roll översättningen har i processen. MED SINA 27 LÄNDER har EU idag 23 officiella språk. För att ett språk ska anses som officiellt måste det vara officiellt i moderlandet. Därför är till exempel katalanska inte ett officiellt EU-språk. Rådets förordning 1/58 föreskriver att texter av allmän räckvidd ska avfattas på de officiella språken. Detta är nödvändigt för att medborgarna ska förstå de lagar och bestämmelser som de ska följa, för att de ska kunna delta i EU:s verksamhet och kunna kontakta EU-institutionerna på det egna språket. Nu när Island och Kroatien står på tur som medlemmar är Översättarens skyddshelgon. det hårt tryck på kurser i isländska och kroatiska och goda dagar för översättare till alla befintliga förordningar, direktiv och beslut måste översättas men även från dessa språk. Grönböcker, kommissionens utredningsbetänkanden, och vitböcker, de officiella förslagen som ska behandlas innan kommissionen påbörjar lagstiftningsarbetet, måste översättas till alla de officiella språken. På grund av tidsbrist och kostnad översätts ganska få arbetsdokument. Kommissionen använder engelska, franska och tyska som procedurspråk. I parlamentet översätts dokumenten till de språk som ledamöterna i arbetsgruppen kräver. Franska är på ständig nedgång som arbetsspråk i EU till förmån för engelskan som stiger stadigt. Tyskan har hållit sig på jämn nivå. Eftersom kunskaper i främmande språk är sämre i den anglosaxiska världen är det svårt att rekrytera duktiga översättare till engelska. Ytterligare ett problem med engelskan är att översättarna ofta får brottas med undermåliga texter på det språket, när ledamöterna i arbetsgrupperna tvingas skriva rapporter på ett språk som inte är deras modersmål. SEDAN LISSABONFÖRDRAGET talar man om EU-rätten och EU-domstolen, belägen i Luxemburg, och inte att förväxla med Europadomstolen, som ligger i Strasbourg och är en del av Europarådet, en från EU fristående och äldre organisation. EU:s institution, lagstiftande tillsammans med Europaparlamentet, kallas Europeiska unionens råd, eller (minister)rådet. Europeiska rådet (EU:s toppmöte) är när medlemsstaternas stats- eller regeringschefer samlas. Förutom IATE har interna EU-översättare tillgång till Euramis, ett centralt översättningsminne som knyter samman alla översättningshjälpmedel vid Generaldirektoratet för översättning, tyvärr ej tillgängligt för externa översättare. För dessa finns guidelines for contractors into Swedish, EU:s publikationshandbok och EU-språkvården på regeringens webbplats. Trots alla hjälpmedel måste man vara försiktig med översättning av till exempel competence/compétence, implementation/mise en œuvre och transposition. Local governments bör inte översättas med kommuner och landsting utan hellre som lokala självstyrelseorgan. EFTER LUNCHEN berättade Daniel Ormelius, doktor i tyska från Lund, med erfarenhet av undervisning i semantik, syntax och morfologi, om hur han blev anställd vid parlamentet i Luxemburg. Detaljerat redogjorde han för arbetet där och översättarnas roll. Ingen kunde tvivla på att han var nöjd med sitt jobb som han fann både roligt och omväxlande med möjlighet till karriär, resor, inlärning av nya språk och annan fortbildning. De fördelaktiga löneoch anställningsvillkoren och de rika möjligheterna till fritidsaktiviteter är ej heller att förakta. Han uppmuntrade alla som ville arbeta inom EU att verkligen försöka. Framtidsmöjligheterna är goda för blivande EU-översättare. EVA SVARRER, som arbetat som praktikant och senare fick en tillfällig anställning vid Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs svenska översättningsenhet i Bryssel berättade om sitt arbete där och om hur hon klarade de förberedande proven. Man kunde förstå att Eva längtade tillbaka. Förmånerna och servicen för en intern översättare skiljer sig avsevärt från vad man är van vid som frilansare. Seminariedagen gav över hövan valuta för kursavgiften, där den goda maten med pralinprovning i den vackra renoverade Mazzettifabriken också ingick. BIRGITTA ÖNNERFÄLT 6 facköversättaren 6/11

7 BEDRÄGERIER Förslagna bedragare opererar Om du handlar något som privatperson har du ångerrätt och andra former av konsumentskydd. Det saknas helt om du är företagare. Bedrägerierna ökar ständigt och växlar över tiden. Under sommaren dominerar falska fakturor. Ofta hotar blufföretaget med betalningsanmärkningar och straffräntor. Plikttrogna och försiktiga vikarier betalar av rädsla för att åsamka företaget problem. Anders Andersson äger företaget Driva Eget. Han fick för en tid sedan något som såg ut som en orderbekräftelse från nummerupplysningen.se. Det skulle bara vara att skriva under men han upptäckte att det finstilt stod att kostnaden var kronor. Även vårt företag har drabbats av nummerupplysningen.se. En adressändring i samband med vår flytt förra året visade sig vara försedd med en mycket finstilt text, som vi inte observerade. Fakturor började komma. Vid kontakt med nummerupplysningen.se vidhöll de att vi tecknat avtal med dem för företagsannonsering till en årlig kostnad av cirka Vi följde Svensk Handels och Företagarnas anvisningar och bestred samt polisanmälde. Det fortsatte att komma fakturor och betalningspåminnelser. Hoten eskalerade. Det skulle bli inkasso och kronofogdemyndigheten skulle höra av sig om vi underlät att betala. Efter en tid kom ett skriftligt varsel om inkasso från ALFA Fakturaservice. Vi tog kontakt med Datainspektionen som meddelade att ALFA Fakturaservice inte har tillstånd att hantera inkasso. Efter fler hotelser klargjorde vi för nummerupplysningen.se att vi var beredda att möta dem i tingsrätten om de fortsatte att pressa oss. Nu har det gått några månader men man kan inte vara säker på att de lagt ner sina försök. Vi sparar alla underlag. PAYPAL-BEDRÄGERIER Många som annonserar ut saker på nätet via Blocket och andra sidor blir kontaktade av mindre seriösa personer som gärna vill handla. Köparen befinner sig ofta utomlands, hjälper drabbade i jordbävningsområden eller annat ädelt värv. Han (det är oftast en han) vill betala via PayPal och skickar underlag så att man bara kan fylla i sina uppgifter. Därefter ska varan skickas via en speditionsfirma. Ibland får man som säljare sätta in en slant för att förskottsbetala frakten som man sedan ska få tillbaka. Lurendrejeriet här är i första hand uppgifterna på det falska PayPalkontot. Med de kontouppgifter säljaren uppmanas lämna kan köparen länsa kontot till sista öret. GENERÖSA CHECKAR Sedan en tid tillbaka får översättare ett suveränt erbjudande om ett tämligen stort projekt som förskottsbetalas med check. I somras testade jag att lösa in checken i samförstånd med min lokala bank för att se vad som händer. Det går till så att banken gör ett inkassoförfarande som kostar ganska mycket. Pengarna sätts in på mitt konto i banken men med förbehållet att de kommer att återkrävas om checken visar sig sakna täckning. Så blev det i mitt fall. SÄG ALDRIG JA! Telefonförsäljning där kunden luras att säga ordet ja är också en populär bedrägerivariant. Samtalet spelas in och räkningarna börjar komma. Vi företagare matar bedragarna med stora pengar! Svensk Handel bedömer att blufföretag bedriver verksamhet i Sverige. Med tanke på att vi företagare totalt betalar ca 1,2 miljarder kronor per år till bedragarna förstår man att verksamheten inte kommer att upphöra i första taget. MAI OTTOSON facköversättaren 6/11 7

8 EUROPEISKA SPRÅKDAGEN Språk hinder eller hjälpmedel för företagen? Europeiska kommissionen har anordnat språkdagar sedan 2001, så i år var det 10-årsjubileum den 23 september. Och ett intressant seminarium! Samma siffra för svenska företag är 3,9 länder och för franska företag 7,8 länder. Svenska företag missar enligt studien ca 20 procent av exportmöjligheterna på grund av bristande språkkompetens. Temat för språkdagen 2011 var Språk hinder eller hjälpmedel för företagen?. Europeiska kommissionen hade samlat fyra talare med olika inriktning under lite olika teman för att diskutera kring språkets roll i företags utveckling under ledning av moderator Pia Sehm, journalist. Pia Sehm inledde med att prata kring studier som gjorts de senaste sex åren på temat företagande och språk. Samma studier återkom senare i flera av talarnas presentationer. EUROPEISKA UNIONEN har slagit fast att alla medborgare ska ha möjlighet att lära sig två främmande språk förutom sitt modersmål. Kommissionens flerspråkighetspolitik har i dagsläget tre delar: uppmuntra språkinlärning, ge medborgarna tillgång till EU:s lagstiftning på sitt eget språk samt främja framgångsrik flerspråkig ekonomi. I en allt mer globaliserad värld blir språkkunskaper väldigt viktiga. Vi kan inte förlita oss enbart på att man klarar sig med engelska. FÖRMIDDAGENS absolut mest spännande presentation för mig höll forskaren Ingela Bel Habib som presenterade slutsatser från en rapport som publiceras under hösten. Ingela Bel Habib har i en studie undersökt svenska företags språkanvändning och sedan jämfört dem med några andra europeiska länder. Hon har tittat på statistikdata från nationella och internationella källor och försökt se hur många språk svenska små och medelstora företag använder i sin marknadsföring och noterat att språk är en klar framgångsfaktor för företagen. Man kunde se att språk som framgångsfaktor påverkar på två sätt: På makroekonomisk nivå handlar det om att språk är en viktig faktor för att främja ekonomisk tillväxt. Det är något positivt. På mikroekonomisk nivå kan bristande språkkompetens skapa problem för företagen och minska affärsmöjligheter för småföretagen. Alltså bör småföretag fokusera på att ta fram en strategi för språkanvändning! Tyska små- och medelstora företag exporterar i snitt till 10,7 olika länder. DETTA ÄR DET som Ingela Bel Habib kallar den svenska kompetensparadoxen, att i ett land som Sverige med sin stora andel flerspråkig befolkning lyckas inte små och medelstora företag utnyttja kompetensen och föra sina produkter och tjänster till marknader som borde kunna finnas för dem. Hennes slutsats är att språk är viktigt för exportframgångar. Och företagen borde skapa exportstrategier, utnyttja språkkompetensen hos befintliga och potentiella medarbetare, se till att man har webbplatser på flera språk och sist men inte minst ta hjälp av professionella översättare och tolkar i ett inledande skede för att inte missa kontrakt. Det här är positivt för vår bransch! DE ÖVRIGA TALARNA, Heike Kirsch från Tysk-Svenska Handelskammaren, Inkaliisa Vihonen-Peuranen från Europeiska kommissionen samt Karin Rydén från Tillväxtverket följde i stort sett samma linje. I studie efter studie visas att det lönar sig att satsa på flerspråkig kommunikation för företagen, att man ska utnyttja kompetensen hos sina medarbetare och vara medveten vid rekrytering att detta är en kompetens som kanske måste uppvärderas. Och även att man ska förlita sig på att använda eller anställa professionella tolkar och översättare! Detta är superintressant för oss som yrkeskår. Forskning visar att vi är en bidragande faktor till företagens framgång och tillväxt. Dags att sprida denna kunskap! CECILIA ENBÄCK Forskaren Ingela Bel Habib höll i ett av föredragen. Länkar till rapporterna finns på under Facköversättaren. 8 facköversättaren 6/11

9 MASKINÖVERSÄTTNING Maskinöversättning överraskande bra verktyg som föder nya problem Tidigare hörde det till våra små oskyldiga nöjen att lägga in en lagom überjävlig text i Google Translate (GT) och se vad som kom ut. En synnerligen brännande fråga i detta sammanhang är sekretess. Vi ska vara medvetna om att GT inte är en analytisk översättningsteknik, baserad på mallar för syntaktiska strukturer utvecklade av Noam Chomsky m.fl. Google tillämpar principen ju mer text desto bättre, och har ett statistiskt angreppssätt på översättning. Ju fler likalydande översättningar det finns av en viss fras desto sannolikare att den är korrekt. Mycket kan sägas om den approachen, men sanningen är att GT har nått en nivå som ofta ger fullt läsbara översättningar understundom helt felfria. Vad detta kan komma att betyda för generell skriftspråklig nivå, för översättares arbetssituation och status och för våra inkomster kan och bör diskuteras. Här ska vi dock begränsa oss till den i sammanhanget intressanta sekretessaspekten, och till integrationen av GT i CAT-verktyg. FÖR ATT BÖRJA med det sistnämnda integreras Google Translate i CAT-verktygen DVX2, memoq, Trados Studio m.fl. i form av ett API (Application Programming Interface). I praktiken innebär detta att programutvecklare får tillgång till ett API som de kan lägga in i sin programkod i fallet DVX2 i form av möjligheten att låta översättaren med ett kommando tillämpa GT på källsegmentet och lägga in resultatet i målsegmentet. Denna möjlighet vann snabbt enorm popularitet hos CAT-användare, och Google insåg att deras servrar kom att belastas orimligt av alla anrop från översättare. Under hösten 2011 började Google strypa den fria tillgången till sitt API, och från den 1 december 2011 är det deaktiverat. Google har istället lanserat API v2 som innebär att översättare direkt betalar Google för sin användning av det. Priset är (för närvarande) satt till 20 USD per 1 miljon översatta tecken. En detaljerad instruktion för att köpa ett abonnemang finns på watch?v=-khq094sewu. Kilgray var tidigt ute med en uppdatering av memoq som gör det möjligt att använda detta nya betal-api från Google. Atril och Trados gjorde sammalunda med Déjà Vu respektive Trados Studio 2011 i slutet av november. Det vore önskvärt med programuppdateringar som tillåter användarna att själva välja API för MT det finns ju alternativ, som t.ex. Bing Translator som drivs av Microsoft. I SKRIVANDE STUND händer mycket inom detta område. Ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om utvecklingen är att prenumerera på Jost Zetzsches Tool Box Newsletter vanligtvis väl underrättat om det senaste inom tekniken för översättare. Se En synnerligen brännande fråga i detta sammanhang är sekretess. Som översättare ska vi behandla våra kunders material konfidentiellt. Samtidigt kan maskinöversättning, hur ogärna vi än vill medge det, ge flygande start åt översättningen av ett segment, särskilt om den kombineras med egna databaser och CAT-verktygets inbyggda assembleringsfunktioner. Om texten är den rätta kan stöd av MT spara många timmar. Problemet ligger i att vi därmed gör våra källtexter tillgängliga för tredje part. Detta är principiellt felaktigt, även om våra översättningar av texterna inte blir automatiskt tillgängliga (vilket däremot kan vara fallet om vi använder Google Translate Toolkit Googles eget CATverktyg). Jag har redan fått ett brev från en översättningsbyrå med ett generellt förbud mot att använda MT vid översättning av dess uppdrag. Jag anar att fler sådana brev kan komma. MIN PRINCIPIELLA SYN på saken är att om jag översätter en text som redan är publicerad och fullt offentlig kan det vara försvarbart att använda MT som stöd för översättningsarbetet. I andra fall absolut inte. Jag inser samtidigt att det ligger en mycket stor frestelse i att utnyttja denna teknik för att snabba upp arbetet, med tanke på att det svårligen kan avslöjas, långt mindre bevisas. Jag anar att detta kommer att bli en mycket svårhanterlig fråga, som SFÖ behöver jobba med på olika sätt. BJÖRN OLOFSSON facköversättaren 6/11 9

10 AUKTORISERING ATA:s auktorisering är det något för mig? Många översättningsbyråer världen över söker nya och skickliga översättare. Speciellt i USA söks översättare inom de skandinaviska språken. American Translators sociation (ATA) är en av Asvärldens största föreningar för översättare, med mer än medlemmar från över 90 länder. Organisationen har tagit fram ett auktoriseringsprogram där översättare kan demonstrera att de uppfyller vissa yrkesstandarder och professionalism, och testar översättare från och till engelska till och från olika språk. I januari godkändes auktoriseringsprovet från engelska till svenska. Auktoriseringen är öppen för alla intresserade och kan vara av intresse för SFÖ:s medlemmar, som ett alternativ till lokala auktoriseringsprogram och för ökad chans att nå kunder på den amerikanska marknaden. ATA:s auktoriseringsprogram är den auktorisationsstandard som i praktiken tillämpas för översättningar i USA (plus resten av Nord- och Sydamerika) och erkänns av såväl byråer som slutkunder. En auktorisering erbjuder ett behörigt och självständigt bevis både för översättaren och för kunden på att översättaren har professionell kompetens i en språkkombination. Auktoriserade översättare kan hänvisa till sin auktorisering och kan använda beteckningen CT (Certified Translator) efter sitt namn på visitkort eller CV plus ett auktoriseringssigill från ATA. Auktoriseringsprogrammet liknar det som Kammarkollegiet erbjuder i Sverige, med den skillnaden att detta program är framtaget av och för översättare. ATA:s auktoriseringsprov ATA:s auktoriseringsprov testar professionella översättningskunskaper (innehåll, syfte, argument, strategier), och är utformat för att kunna fastställa om en kandidat kan producera en översättning som kan användas professionellt inom ramarna för översättningsinstruktionerna. Varje text har valts på ett sådant sätt att man kan undvika väldigt specialiserad terminologi som kräver ytterligare forskning. De terminologisvårigheter som finns ska kunna lösas med en allmän ordbok och/eller en allmän ämnesordbok. Förberedelse och provtillfällen Auktoriseringen är öppen för alla som är medlemmar i American Translators Association. Personer som inte är amerikanska medborgare eller som inte bor i USA kan bli medlemmar i ATA för 160 USD. Som medlem kan du utnyttja ett brett nätverk av både översättningsbyråer och privata översättare, samt delta i många utbildningar, plus få tillgång till yrkespublikationer. Proven hålls varje år under ATA:s årliga konferens i slutet av oktober. Dessutom arrangeras prov runtom i USA vid andra tidpunkter och även utanför USA om det finns tillräckligt stor efterfrågan. Provet och betygsättningen är mycket standardiserade och svårighetsgraden är likvärdig oavsett om en översättare tar provet från engelska till svenska eller från engelska till japanska. Provet består av att översätta två texter, på cirka 250 ord var, inom tre timmar. Det finns en obligatorisk allmän text plus antingen en teknisk/vetenskaplig text eller en ekonomisk/juridisk text. Auktoriseringsprovet ska inte vara enkelt och endast ca 20 procent av alla provtagare godkänns. Du kan förbereda dig genom ett övningsprov, vilket betyder att du får en provtext skickad till dig som du kan översätta och skicka tillbaka. I retur får du studera utvärderarens poängsättning och återkoppling, vilket är en mycket lärorik förberedelse inför det riktiga provet. Varför ska man bli auktoriserad? Många professionella översättare är inte auktoriserade. Om du redan har allt det arbete du kan klara av, med många nöjda kunder, behöver du kanske inte någon auktorisering. Ändå är det internationellt en fördel att kunna uppvisa en ATAauktorisering eftersom det betyder en personlig investering i vårt yrke. Om du inte har så mycket erfarenhet hjälper en auktorisering dig att etablera trovärdighet som professionell översättare. Om auktorisering erbjuds för en språkkombination väljer många kunder hellre en översättare som är auktoriserad än en som inte är det. Auktoriserade översättare har också bättre betalt. ATA:s auktoriseringsprov TESS WHITTY Du hittar mer information om ATA och ATA:s auktorisering på webbplatsen, org, under Certification. På webbplatsen kan du ansöka om medlemskap, beställa ett övningsprov, hämta blanketter samt registrera dig för auktoriseringsprovet. Mejlfrågor till tionservices.com besvaras gärna. 10 facköversättaren 6/11

11 WEBBÖVERSÄTTNING Få kommuner översätter sina webbplatser Fyra av tio kommuner, 115 av 290, saknar helt översättningar av viktig samhällsinformation på sina webbplatser till de vanligaste utomeuropeiska invandrarspråken. 49 kommuner har endast information på svenska. Bland de kommuner som har information på andra språk än svenska förlitar sig de allra flesta på Googles översättningsverktyg. Det visar en ny kartläggning från språkföretaget Semantix. Att kunna förstå och göra sig förstådd i kontakter med kommunen och andra myndigheter är viktigt för att kunna integreras i samhället. Alla kommuner borde ha en kort text med den viktigaste informationen översatt till de vanligaste invandrarspråken, säger Anna Dufberg, Sverigechef, Skrivet språk, Semantix. 169 kommuner använder sig i dag av maskinell översättning, oftast Googles översättningsverktyg. Enligt en rapport framtagen av bland andra Språkrådet, som ansvarar för språkvården i Sverige, kan det lätt bli felaktigheter vid maskinell översättning. En grov maskinell översättning är bättre än ingen översättning alls, Många går miste om kommunernas information. men man ska vara medveten om att det lätt kan uppstå missförstånd. Det är dessutom viktigt att tänka på att alla språk inte finns på Google Translate, till exempel somaliska, bosniska och tigrinja som tillhör de största invandrarspråken i Sverige, säger Anna Dufberg. Enligt den språklag som började gälla 2009 är svenska huvudspråket i offentlig verksamhet. I språklagen står det också att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Språkrådet rekommenderar att begripligheten även ska innefatta ett mångfaldsperspektiv, så att inte bara svenska utan även andra språk och olika representationsformer ska användas med hänsyn till medborgarnas kommunikativa och språkliga behov. Det finns människor från mer än 160 länder i Sverige i dag. Av Sveriges befolkning beräknar SCB att cirka 15 procent är födda utomlands. För facköversättare är detta ett lysande tillfälle att kontrollera om kommuner har översättningar till översättarens målspråk. Om inte: erbjud dina tjänster! KÄLLA SEMANTIX facköversättaren 6/11 11

12 SPANSKA SPRÅKGRUPPEN María Moliner. Spanskt slanglexikon Spanska lexikon Moliner på nätet María Moliner, född 1900, var fyrabarnsmamman och bibliotekarien som, då hon inte var på arbetet eller stoppade strumpor, år 1951 började skriva ett lexikon, Diccionario del uso del español (Lexikon om spanskans bruk), ett lexikon inte endast om ordens betydelse, utan också om hur de används. Det skulle vara ett lexikon för folk som skriver och innehålla även moderna ord. Ännu idag anses verket vara ett av de bästa alternativen till Spanska akademins ordbok (DRAE). Det finns de som likt Gabriel Garcia Márquez anser att det till och med är dubbelt så bra. Efter Moliners bortgång 1981 skrev han: Ett mästerverk, hon skrev ensam, hemma hos sig, för hand, det mest fullständiga, mest skarpsinniga och roligaste lexikonet på spanska. Moliner hade tänkt lägga två års arbete på verket. När det var klart 1967 bestod det av sidor i två band och var två gånger mer omfattande än DRAE. En av hennes söner lär på frågan om hur många syskon han hade ha svarat: Två bröder, en syster och lexikonet. Fram till sin död utökade Moliner ständigt ordförrådet, och lexikonet har kommit ut i förnyade upplagor fram till 2007, då man också kunde få det tillsammans med en CD-ROM. En stor fördel med María Moliners lexikon är att där framgår hur orden konstrueras, något som inte alltid anges i DRAE. Sedan några år är innehållet fritt tillgängligt på www. diclib.com/cgi-bin/ d1.cgi?base=moliner&page=sho wpages Det är en klumpig och inte särskilt webbanpassad variant med sidorna uppradade efter varandra. Man får gissa på vilken sida ordet man letar efter befinner sig, men för den som inte vill fylla sina bokhyllor med tunga och dyra böcker finns informationen där. BIRGITTA ÖNNERFÄLT Diccionario de coloquialismos y términos dialectales del español (Lexikon över vardagligt språk och dialektala ord i spanskan) av Roxana Fitch har nyligen kommit ut i en ny upplaga. Det innehåller uttryck som används i vardagligt och informellt tal i mer än 20 spansktalande länder. Orden presenteras landsvis i olika avsnitt med ett särskilt avsnitt ägnat åt språket i USA. Enligt författaren är avsikten att ge en trogen bild av det informella och regionala språket i Spanien och alla länder som har spanskan som huvudspråk. Exemplen är sådana som vanligtvis inte finns med i de vanliga ordböckerna. Roxana Fitch är i grunden översättare. På sin webbplats, jergasdehablahispana. org, som är ganska rörig och full av reklam, berättar hon om sitt projekt som påbörjades 1996, om hur hon förvandlades till lexikograf, om sina idéer och sitt arbetssätt. Viktigt för henne har varit att ge tydliga definitioner på standardspanska och att ge exempel där det framgår hur orden konstrueras, vilka prepositioner de används med och vilka verb som används tillsammans med ett visst adjektiv. Enligt henne är det något som saknas i de flesta lexikon. I detta fall kan man likna henne vid självaste María Moliner. Här får emellertid påpekas att avsikten med denna notis inte är att recensera verket utan endast att upplysa om att det finns. Från webbplatsen eller direkt på En pico i Colombia. Amazon kan man komma åt första upplagan av lexikonet från 2006 och få tillfälle att bläddra i det. På webbplatsen finns också intressanta exempel på ord som betyder olika saker beroende på land. Pico som på standardspråket betyder näbb eller bergstopp kan t.ex. Diccionario de coloquialismos y términos dialectales del español av Roxana Fitch i Spanien på slang betyda herioninjektion, i Chile penis och i Colombia kyss. Chiva kan betyda så mycket som killing, skägg, filt, liten buss, lögn, kopia, något bra, varningsrop, tur, begagnat klädesplagg och cykel. Där finns också tre meningar på spanska som är översatta till 21 länders slangspråk. I vissa fall finns fraserna intalade, så att man kan lyssna på dem. Det finns också en intressant radiointervju med Roxana Fitch. Under avance, ung. förhandsvisning kan man, om man förstår hur man ska göra, få se vilka ord som planeras för kommande upplagor av ordboken. Författaren är särskilt nöjd med att Spanska akademin har upptäckt hennes bok, som till och med har köpts in av universitetsbiblioteken i Oslo och Köpenhamn. BIRGITTA ÖNNERFÄLT 12 facköversättaren 6/11

13 En finsk översättares vardag i Sverige Jag blev inbjuden till finska översättar- och tolkförbundets finsksvenska översättarseminarium i september för att hålla ett föredrag om en finsk översättares vardag i Sverige. Inför föredraget gjorde jag en liten undersökning bland mina finska kollegor, bland annat SFÖmedlemmar, och vill härmed ännu en gång tacka alla som svarade. Det var mycket intressant att få ta del av alla svaren och på så sätt bilda sig en uppfattning om de finska översättarnas situation i Sverige från ett lite bredare perspektiv. Jag skickade enkäten till 56 översättare och fick svar av 25. Eftersom underlaget trots allt är ganska begränsat vill jag inte på något sätt påstå att resultatet skulle vara statistiskt säkerställt men det ger ändå en uppfattning om hur de finska översättarnas vardag i Sverige kan se ut. Alla som svarade bor eller har tidigare bott långa perioder i Sverige. De flesta har arbetat som översättare ganska lång tid, år, men bland de svarande finns även några som har varit i branschen över 30 år, 37 år som längst. Även de minst erfarna har hunnit arbeta som översättare i 6 år. PÅ FRÅGAN OM varför man valde att bli översättare svarade de flesta att det var språkintresset som lockade dem till yrket. Men det fanns också några som bara helt allmänt ville sadla om eller tidigare hade arbetat inom en bransch där arbetssituationen blev sämre och bestämde sig därför att bli översättare istället. Majoriteten, 16 stycken, av de svarande arbetar som översättare på heltid, fem arbetar procent och fyra på halvtid. Två stycken berättade att de även arbetar som tolk, en arbetar även som lärare och en är halvtidspensionär. Nästan alla är frilansöversättare med eget företag. En arbetar som anställd översättare och en på halvtid som outsourcad uppdragstagare åt SVT vid sidan om sitt eget företagande. KUNDKRETSEN FÖR de allra flesta består till största delen av översättningsbyråer. Hela 16 stycken berättade att de får procent av alla uppdragen från översättningsbyråer, fyra arbetar lika mycket för byråer som för direktkunder och fyra arbetar mestadels mot direktkunder. Tekniska texter är det vanligaste ämnesområdet bland de svarande men många arbetar även med marknadsföringstexter, filmöversättningar, myndighetstexter, ekonomiska texter samt medicinska texter. Två berättade att de även översätter skönlitteratur. Uppdragstyperna sträcker sig från kataloger, bruksanvisningar, årsredovisningar, marknadsundersökningar och leksakstexter till mycket annat. De allra flesta har gått någon form av översättarutbildning, sju på Stockholms universitet, tre på Helsingfors universitet, ett par på språkinstituten i Nyslott eller Tammerfors och en till och med i Chile. Andra utbildningar de svarande har är konferens- och rättstolk, språklärare, bibliotekarie, elingenjör, kemiingenjör samt filosofie kandidat i olika ämnen. De allra flesta har ett kontor hemma, en arbetar enbart hos arbetsgivaren, en både hemma och hos arbetsgivaren och bara en av de svarande berättade att hon har ett kontor utanför hemmet. ENKÄTENS SISTA FRÅGA handlade om översättarnas arbetssituation, det vill säga om den hade ändrats på något sätt under de senaste åren, till exempel på grund av finanskrisen eller globaliseringen av översättningsmarknaden. 12 svarade att situationen inte hade förändrats, 12 tyckte att det har blivit sämre och en berättade att hon hade haft en svacka efter 2008 men att situationen nu har återgått till det normala. Många tyckte dock att priserna har gått ner, dels på grund av globaliseringen av marknaden, dels på grund av att en allt större del av uppdragen koncentreras till få stora internationella byråer. Även den ökande användningen av CAT-verktyg påverkar prissättningen. Dessutom tyckte många att leveranstiderna bara blir kortare och kortare. Så här kan alltså vardagen för en finsk översättare i Sverige se ut inom en bransch som har ändrats en hel del under de senaste åren. TARJA KOIVUNEN facköversättaren 6/11 13

14 Déjà Vu X2 efterlängtad vässning Spanska Atril är inte det enda programvaruföretaget som är duktigt på att lova uppdateringar, men sämre på att leverera dem. DVX2 har låtit tala om sig i ett par år, men Atril verkade aldrig komma till skott. Inte ens när Trados Studio började vinna terräng, ty Studio ligger funktionsmässigt efter redan den dåvarande Atril-produkten DVX (erkännas ska dock att Trados var tidigt på banan med maskinöversättning). Avgörandet fälldes av ungerska memoq. Plötsligt hade Atril inte bara fått en utmanare, utan memoq började värva allt fler proselyter främst från Trados, men i ökande utsträckning även från DVX. Akut dags för en ny version. DVX2 lanserades skarpt i maj 2011 och vann användarkollektivets stora gillande. Antalet buggar som lämnades åt användarna att hitta var avsevärt mindre än vid tidigare nyversioner men visst fanns de och finns! Viktigare är dock de nya funktionerna som faktiskt fungerar! DEEPMINER: Atrils redan tidigare lysande assembleringsfunktion (att pussla med poster från både term- och frasdatabasen) har utvecklats ytterligare. Detektivarbetet går djupare, och programmet kan till och med arbeta med delar av segment från frasdatabaser. Assembleringsresultatet blir påtagligt bättre, men det sker till priset av tid. Assemblering av ett segment kan ta 10 s eller mer. Följaktligen en operation som passar bäst för Pretranslate kan med fördel göras över natten om dokumentet är stort. Atril lovar att snabba upp assemblering med DeepMiner men det tror jag inte förrän jag ser det. AUTOWRITE: DVX2 föreslår ord och fraser hämtade från databaserna med DeepMiner-teknik, medan man skriver. Är texten lämplig (någorlunda repetitiv eller lik något tidigare översatt) kan korrekta ord och hela fraser dyka upp vid textmarkören medan man skriver. Undertecknad, som fortfarande måste titta på tangentbordet, missar en hel del förslag, men översättare med bra tangentbordsteknik och blicken på skärmen har mycket att vinna med AutoWrite. 14 facköversättaren 6/11

15 MT MASKINÖVERSÄTTNING: DVX2 är kopplat till Google Translate via ett API (Application Programming Interface). Antingen kan hela segment översättas med MT, eller kan enskilda ord och delfraser sökas hos Google av DeepMinerfunktionen. I båda fallen kan resultatet bli oroväckande bra. Emellertid kommer det in viktiga sekretessaspekter i denna hantering. Mer om detta i en separat artikel. Sedan den 1 december erbjuder Google inte längre denna funktionalitet gratis, utan endast genom abonnemang (20 USD per 1 miljon översatta tecken). Samma sak gäller för andra CAT-verktyg som utnyttjar Googles API som resurs. Vanliga Client for Google Translate fungerar dock som vanligt, och kan användas i kombination med DVX2. Det blir dock några extra kommandon per segment. Detta diskuteras i detalj i Atrils användargrupp och ska inte belysas ytterligare här. GUARANTEED MATCHES: Denna funktion fanns tidigare endast i Workgroupversionen, men har i DVX2 flyttat ner till den fördelaktigare prissatta Professional-versionen. Funktionen innebär att programmet inte bara avgör att segmentet som ska översättas är identiskt med ett segment i frasdatabasen, utan även konstaterar att sammanhanget valfritt antal segment framåt och bakåt är identiskt mellan grundtext och databasfynd. I ett dokument på ord med 80 % totala matchningar betyder detta ett antal timmars mindre korrekturläsning Guaranteed matches behöver man i princip bara ögna igenom. PROJEKTMALLAR: Ett projekt för en återkommande kund kan sparas som mall, med kund, ämnesområde och databaser. Därmed går det snabbare att skapa projekt. Kanske man inte sparar många sekunder per projekt, men fördelen ligger i att man får ökat incitament att göra DVX2-projekt även av små filer vilket i slutänden ger högre kvalitet och sparar tid. ROUGH CODES -RENSNING: Så kallade Rough codes, dvs. koder i källtexten som saknar layoutmässig funktion, har länge plågat DVX-användare. De dyker upp särskilt frekvent i texter som är scannade och digitaliserade med OCR-teknik, eller om formatet är docx eller pptx. I Build 505 den första uppdateringen efter ursprungslanseringen av DVX2 hade det lilla programmet CodeZapper integrerats, med funktionen att rensa bort alla onödiga koder ur Office-källtexter. Resultatet är en mycket effektiv och tidsbesparande städning. Tidigare var den stående lösningen att konvertera alla docx till doc-format. I övrigt har en hel del småförbättringar tillkommit. Den notoriskt svårforcerade projekthanteringsfunktionen, ProjectExplorer, har blivit avsevärt tillgängligare, men här finns ytterligare utrymme för förbättring. Liksom i DVX begränsas möjligheten att exportera ett projekt i form av en tvåspråkig tabell i Word (ExternalView). Funktionen är till oerhörd hjälp om en översättning ska granskas av någon som bara har Word, eftersom införda ändringar i Word-filen geschwinnt återimporteras till DVX2. Men för att detta ska fungera smärtfritt krävs den dyrare Workgroup-versionen. Användargruppen har dock utvecklat metoder att gå runt begränsningen! Den sorgligt eftersatta Alignmentfunktionen har visserligen fått möjlighet att ta in flera filer för linjering samtidigt, men har i övrigt inte förändrats på över 10 år. Sannolikt är Atril på väg mot den lösning som memoq har valt, och som Transit har haft länge, att man inte linjerar i egentlig mening, utan bara lägger in lämpliga språkversioner av referensdokument i en särskild mapp och låter CAT-verktyget vaska fram meningar ur dem på egen hand. I övrigt kan vi konstatera att DVX2 är lika stabilt och förhållandevis resurssnålt som tidigare. Helt klart uppskattar programmet en två- eller fyrkärnig processor och 8 GB RAM, men kan nöja sig med mindre. Det kraschar sällan, och när det inträffar blir man varje gång lika glad att det är baserat på MS Access varje tangenttryckning sparas och inget arbete kan gå förlorat. Liksom DVX kan DVX2 startas i flera instanser. Det går utmärkt att låta DVX2 i bakgrunden köra Pretranslate med DeepMiner på ett projekt, samtidigt som man öppnar ytterligare en instans av programmet och jobbar med något annat. Med ovannämnda datorkonfiguration har jag kört 4 instanser av DVX och belastat dem med tunga uppgifter, utan påtaglig prestandaförsämring. Kompatibiliteten och konverteringsmöjligheterna har breddats ytterligare, och argument från översättningsbyråer av typen vårt standardverktyg är xxx faller lika platt med DVX2 som med memoq. Atrils support har haft svårt att hänga med det växande användarkollektivet och är inte mycket att hålla i handen i akuta situationer. Användargruppen är dock extremt livaktig, och det är fullt tillåtet att ställa nybörjarfrågor utan att riskera syrliga kommentarer. BJÖRN OLOFSSON RECENSION Tjat lönar sig inte Har just lagt på luren efter ett ganska kort samtal med min absolut äldsta byråkund, CBG. Med tanke på de miljontals ord jag under årens lopp har översatt åt dem, blev slutet på vårt samarbete relativt snöpligt. I snart ett årtionde har jag gnällt på deras undermåliga verktyg TransTool. Det är klumpigt och ger ingen som helst känsla för texten, men det största problemet är ändå ordräkningen: Den gick tidigare till så att jag fick en klumpsumma redovisad för mig. Efter många års gnäll började man för några månader sedan dela upp enligt No match och Fuzzies. Av fuzzies var det 25 procent som skulle faktureras, varken mer eller mindre oavsett hur en fuzzy mening såg ut eller ej. Och samtliga fuzzy måste läsas noga, eftersom det finns mängder av koder som ska plockas in på rätt ställe. Ett extremt tidsödande arbete som man då i praktiken inte får betalt för. Ett jobb på något tusental ord, som i vanliga fall skulle ta mig max ett par timmar att grovöversätta, stavkolla och korrläsa, tog med TransTool minst en förmiddag. Då vet man att man blir blåst, eller hur? Jag har försökt få igenom en fakturering av åtminstone 50 procent fuzzies. Det är fortfarande dåligt betalt, men ändå en liten tröst. Vad man i stället erbjöd var en halvtimmes extra betalt för kodarbetet. Oerhört generöst... Jag tackade nej och stod på mig, men fick då välja på eller av. Jag valde att hoppa av och jag känner mig faktiskt väldigt nöjd med det. Man kan fråga sig varför en byrå utvecklar ett eget verktyg, och ett som tydligen inte kan räkna ord enligt de seder och bruk som används i branschen. De flesta översättare använder redan andra verktyg, som vi själva har betalat för så någon kostnadsaspekt kan det ju knappast vara, för Cbg. Nej, det fungerar inte att bara sitta och ta skit, att få arbetsvillkoren försämrade år efter år, att se lönen krympa efter hand som mitt kunnande och min erfarenhet växer. Jag vägrar! Och... om alla vägrar, så kanske tjat ändå lönar sig till slut. SUSANNE BENGTSSON facköversättaren 6/11 15

16 DEBATT Oföreningsbar? Att vara medlem i en förening är inte så enkelt som det kanske låter. En förening består av många medlemmar, alla med sina högst privata åsikter när det gäller medlemskapet. Det är ingen enkel sak att tillfredsställa dem alla man kan nog utan överdrift hävda att det faktiskt är omöjligt! Sveriges Facköversättarförening var från början avsedd att representera en liten, noga utvald grupp översättare på mycket hög nivå. Branschens crème de la crème, så att säga. Men viljorna gick isär och idag är det en förening som i princip är öppen för alla översättare. I princip skulle kunna strykas under, för det finns vissa frågetecken här. Är föreningen verkligen öppen för alla? Är det samma villkor som gäller? Å ena sidan kan Nisse, som har arbetat heltid i 25 år som översättare med endast en uppdragsgivare, bara bli associerad medlem medan Pelle, som arbetar några timmar i veckan men har uppdrag från flera olika håll, får bli fullvärdig medlem och rösta på årsmötena etc. Och nyutexaminerade översättare, som är sprängfyllda av den senaste kunskapen och har fräscha idéer, blir associerade medlemmar och får vänta fem år på att bli fullvärdiga och kunna väljas in i styrelsen. Så nej, det är inte en förening med tydliga medlemsregler, det är en förening som inte riktigt vet vad den vill. SFÖ välkomnar nya medlemmar under parollen att det här är den naturliga platsen för uppdragsgivare att söka översättare. Men sökregistret lämnar mycket övrigt att önska och något intresse av att ta in idéer och tankar om hur man kan förbättra funktionen verkar inte finnas. DET VORE SÅ enkelt att ta in förslag från medlemmarna på hur en fungerande sökfunktion kan läggas upp, i syfte att maximera träffsäkerheten och hjälpa medlemmarna till nya kontakter inom näringslivet. Att sedan även locka näringslivet att använda sökfunktionen är något man borde fokusera på, i stället för att som man hävdar lobba för ökad kunskap om översättningskvalitet. Hur man än vänder och vrider på det, så är det i slutänden endast och allena vårt eget arbete som kan lobba för översätt- ningskvalitet. Genom att få mer kontakter direkt med näringslivet och slippa gå omvägen över våra medlemsföretag översättningsbyråerna kan vi lära företagen hur en god översättning ska se ut. Att komplettera hemsidan och sökfunktionen med ett vettigt forum för diskussioner, jobbchat, socialt prat, teknisk information, skulle kunna vara nästa logiska steg. En ganska enkel sak rent tekniskt, som skulle kunna tillföra så oändligt mycket mer än dagens stelbenta och tunglästa mejllista som faktiskt borde förpassas till det förgångna. OM SFÖ VAR en rent social sammanslutning, utan några andra anspråk, vore den här artikeln överflödig. Möjligtvis skulle man då kunna fråga sig varför medlemsavgiften är dryga tusenlappen, i stället för ett par hundra som är det normala för den typen av föreningar. Men SFÖ gör anspråk på att vara något mycket mer. Man tar en tusenlapp i avgift, utlovar om inte guld och gröna skogar så åtminstone en rejäl skjuts framåt när det gäller kontakter, jobb och karriär. Men vad får vi då ut av medlemsavgiften? Jo, vi får en tidning som heter Facköversättaren och som kommer ut i sex nummer per år, med artiklar som inte sällan hinner kännas lite överspelade innan tidningen landar i brevlådan. Och det är en ganska dyr publikation för en så pass liten förening! Att lägga artiklarna på hemsidan, göra snabba uppdateringar när saker och ting förändras, kunna reagera omedelbart på inlägg i andra forum som berör oss översättare, vore att använda pengarna på ett betydligt smartare sätt! Vi får även tillgång till en organisation värdig en större, internationell koncern. Inte mindre än 26 arbetsgrupper (om vi har räknat rätt?) och enligt ordförandes uppgift är arbetsbelastningen för styrelsemedlemmarna enorm. Som styrelsemedlem får man räkna med att lägga cirka 400 timmar obetalt arbete/person och år på styrelsearbetet. Vi får ett kansli i Stockholms innerstad, där kontorsytorna är långt ifrån gratis, samt en anställd som nu ska axla den enorma administrativa apparat som SFÖ innebär. Men kanske är vi ensamma om att känna att SFÖ famlar i mörkret när det gäller riktning, mål och mening. Som upprörs över att man å ena sidan slår sig för bröstet och skaffar kontor i centrala Stockholm, som väl torde vara den absolut dyraste platsen i Sverige att ha kontor på, och å andra sidan hävdar att vi måste ha företagsmedlemmar i SFÖ, om inte annat så av kostnadsskäl... Att å ena sidan säga sig vilja lobba med översättarkårens bästa i bakhuvudet, och å andra sidan inte vilja satsa på den enda funktion där vi medlemmar verkligen kan få lite nytta av medlemsavgiften, nämligen ett vettigt register över oss som yrkesmänniskor. Ett register som visar att vi verkligen är en professionell, kreativ och kunskapsstinn yrkeskår. Att i en så här pass (faktiskt) liten sammanslutning ha en organisatorisk apparat som i princip hotar att implodera av övergödning, innebär endast en sak: föreningen är inte till för medlemmarna, den är ett självändamål. EN FÖRENING KAN förstås aldrig tillfredsställa alla sina medlemmars samtliga önskemål, det säger sig självt. Och som förening fyller SFÖ en stor funktion redan idag, inte minst som samlingspunkt för en socialt törstande yrkeskår, för att nu uttrycka sig lite dramatiskt. Men föreningen SFÖ får aldrig glömma bort att det är medlemmarna som är själva knorren, inte föreningen! Utan medlemmar, ingen förening... SUSANNE BENGTSSON DANIEL LODEIRO ERNESTO POLETTO INGEGÄRD STEEN THOMAS STÜVE BO WIDEGREN 16 facköversättaren 6/11

17 DEBATTREPLIK FIT-konferensen i San Francisco ett annat perspektiv I år åkte jag till San Francisco på uppdrag av FAT och deltog i FIT-konferensen. Jag blev positivt överraskad och glad över att vi har en så stor internationell organisation som utvecklar och främjar översättaryrket. Utan tvekan är FIT:s värde mycket högre än de knappa 20 kronor per person och år som vi betalar, och vi kan få ut ännu mer genom att engagera oss och delta i olika FIT-arrangemang. FIT den internationella översättarfederationen grundades 1954 och omfattar översättare och tolkar i 55 länder. FIT:s övergripande mål är att främja professionalism, att förbättra villkoren för översättare i alla länder samt att upprätthålla översättares rättigheter och yttrandefrihet. För att nå målen har FIT 14 kommittéer inom olika områden som terminologi, och översättningsteknologi. Flera SFÖ-medlemmar är aktiva: Sven Borei leder kommittén för mänskliga rättigheter, Irene Elmerot är med i standardkommittén och Helene Biesheuvel är aktiv i kommittén för Legal Translations and Court Intrepreting. Med hjälp av kommittéerna genomför FIT följande aktiviteter: Bygger nätverk och möjliggör möten mellan sammanslutningar av översättare, tolkar och terminologer. I vår region ordnar FIT Europa regelbundet möten. Förser medlemsföreningar med information om arbetsförhållanden, tekniska verktyg, grundutbildning och fortbildning. FIT publicerar Translatio (nyhetsbrev), FIT Flash (Info från styrelsen), Babel (internationell vetenskaplig journal om översättning), FIT info (nyhetsbrev), alla gratis via nätet. FIT Europa har egna publikationer, bland annat en arvodesjämförelse mellan olika EU-länder och material om hur man hanterar kunder som inte betalar i olika länder. Främjar yrkena översättare, tolk och terminolog, för att förbättra statusen för översättare i samhället och främja översättning som vetenskap och konst. Vad man får ut av FIT beror mycket på hur mycket man själv investerar i tid eller engagemang. Via FIT kan man knyta affärskontakter, hitta mentorer, lära sig nya färdigheter, trendspana, delta i nätverk eller engagera sig i någon kommitté som är viktig för en själv eller ens verksamhet. FRÅN SVERIGE deltog jag som representant från FAT både på den öppna konferensen och på FIT:s statutory congress. SFÖ hade ingen representant på statutory congress och så vitt jag vet var en eller två medlemmar (förutom jag) på den öppna konferensen. Jämförelsevis så deltog norska och finska delegationer med drygt 10 personer per land. Har de hittat sätt att skapa värde från dessa konferenser som vi ännu inte hittat i Sverige? Varför inte undersöka möjligheterna att söka bidrag så att fler personer kan delta? I stället för att lägga massor med tid i att argumentera på att vi ska spara knappt 20 kronor per person och år i medlemsavgift genom att dra oss ur FIT, vore det bättre att investera den tiden på att diskutera hur vi kan få ut värde av vårt medlemskap och kanske på att läsa en del av de många publikationer som ges ut av FIT. Kanske SFÖ kan länka till dem från hemsidan? JAG VILL OCKSÅ kommentera den artikel som B.J. Epstein skrev i förra numret om sin erfarenhet av samma FIT-konferens som jag deltog i. Hennes kritik går att läsa på hemsidan och kan jämföras med min annorlunda upplevelse. För det första fanns det över 130 olika sessioner i 13 olika kategorier, och som alltid på konferenser finns det vissa sessioner som är fantastiskt bra och andra med lägre kvalitet. Man kan förstås ha oturen att pricka in de som är sämre. Speciellt mycket inspiration fick jag av en föreläsning om hybridkarriärer som handlade om hur man nischar och marknadsför sig för att få högre arvoden och flera uppdrag. På konferensen fick jag också många bra kontakter i Skandinavien, USA och Europa. I samtal med dessa lärde jag mig att de flesta av de frågor vi diskuterar i Sverige (till exempel offentliga upphandlingar, auktorisationsprocesser och bättre webbsidor) jobbar man också med i många andra länder och har kommit olika långt. Här kan vi ha stor nytta av erfarenhetsutbyten, och speciellt vad gäller upphandlingsprocesser driver FIT Europa en lobbyingprocess mot EU. FIT driver dessa frågor, och om vi inte deltar kan vi varken påverka eller få förvarning om vad som är på gång. FIT-konferenserna arrangeras inte av FIT, utan av värdlandets översättarorganisation, denna gång av American Translators Association (ATA). Ekonomiskt är det meningen att FIT ska göra nollresultat på konferensen. FIT investerar en liten summa startpengar som ska återbetalas till FIT efter konferensen. Denna gång hade ATA det ekonomiska ansvaret, och eventuell vinst skulle ha gått till ATA. Nu gick konferensen med förlust, och FIT fick inte ens tillbaka sina startpengar. MIN ÅTERKOPPLING till FIT:s ledning var att man borde ha en handbok med erfarenheter och tips för att arrangera konferenser som går till varje organisation som ska stå värd. Handboken borde uppdateras efter varje konferens med lessons learned så att varje konferens kan bli bättre än den föregående. Denna feedback förde jag fram till medlemmar i FIT:s styrelse som tacksamt tog emot mina förslag. Jag tror att SFÖ:s medlemmar kan få ut mycket av vårt medlemskap i FIT. Att lämna FIT i denna globala värld skulle vara en negativ utveckling bort från den verklighet våra kunder lever i, ett steg som knappast skulle gynna varken SFÖ, vårt yrke eller oss själva. LAURA NORDLUND Vad man får ut av FIT beror mycket på hur mycket man själv investerar i tid eller engagemang. facköversättaren 6/11 17

18 SFÖ-NYTT Boktipset Brett Jocelyn Epstein, SFÖ deltar i FTIkonferens Som ett led i att sprida kunskap om vår existens deltog SFÖ med ett informationsbord vid FTI:s, Föreningen Teknisk Information, höstkonferens i Karlstad den 16 november. På plats vid bordet fanns Katarina Bovin och undertecknad. Vi ställde ut våra broschyrer och publikationer, samt visade hur sökmotorn på vår webbplats kan användas för att hitta översättare. FTI har drygt 300 medlemmar varav cirka 80 var på plats. Konferensen var mycket välordnad och föredragen intressanta. Först ut var Victor Isaksen från Färjestadstravet som berättade hur de använder sin webbplats i kombination med sociala medier. Deras webbplats förändras från dag till dag beroende på om det är tävlingsdag, dag före tävling osv. Därefter gick Johan Linder från Autotech igenom hur de nu börjat använda XML för e-learning för att kunna använda så mycket som möjligt av samma material för tryckt information och online-information. Efter lunchen informerade Amesto Translations om vad en teknikinformatör bör tänka på för att göra informationen så översättningsbar som möjligt, bland annat med hänsyn till hur översättningsverktygen segmenterar texter. Sist ut var Svante Nilsson från Scania som berättade hur de försöker skära bort 30 procent av innehållet i lastbilshandböckerna för att få dem mer lättlästa och rakt på sak. Och billigare att översätta... Intresset för vårt infobord var stort, de flesta av de 80 stannade till hos oss. Många behöver få sina alster översatta till andra språk och fann sökmotorn högintressant. Och en del jobbar både med teknikinformation och översättning och blev intresserade av medlemskap. JERRY OLSSON Spelar översättningar någon roll? För oss som redan arbetar som översättare predikar Edith Grossman för kören, men hon predikar så vackert, så jag rekommenderar hennes bok, Why Translation Matters. Hon argumenterar för betydelsen av översatta böcker: det finns tusentals språk där ute, även om inte alla är skrivna. Vem skulle någonsin kunna läsa böcker på ens en liten andel av dessa språk? Översättning gör ju litteratur på andra språk tillgängliga för oss. Grossman diskuterar också den vanliga frågan: är översättning möjlig? Hon skriver: It would never occur to anyone to ask whether it is feasible for an actor to perform a dramatic role or a musician to interpret a piece of music. Of course it is feasible, just as it is possible for a translator to rewrite a work of literature in another language. Frågorna vi kanske bör fokusera på är hur bra en översättning kan vara och hur vi kan översätta på bästa sätt. Why Translation Matters av Edith Grossman Grossman diskuterar också främlingsfientlighet i USA och hur detta påverkar översättningen och en relaterad fråga, om detta är fallet i Storbritannien också. Hon påpekar att brittiska förlag anglifierar översättningar så att de verkar mer brittiska. Andra ämnen som diskuteras här är hur hon nyligen översatte Cervantes (hon kollade inte tidigare översättningar och hon bestämde sig för att använda fotnoter men du måste läsa boken för att få veta varför hon tog de besluten!), hennes arbete med andra författare, översättningen av poesi i synnerhet, hennes lista över vilka böcker hon anser vara de viktigaste översättningarna, och hennes uppfattning om hur översättningar aldrig är klara (slutgiltighet är något som bestäms av förlagen), bland annat. Grossmans bok är kort men intressant och välskriven. En predikan då och då är väl inte så dåligt, eller hur? B.J. EPSTEIN Jämförbart med översättningar? Facköversättaren önskar alla läsare en riktigt god jul och ett fantastiskt nytt år. 18 facköversättaren 6/11

19 SFÖ-NYTT Studentspalten Kontaktpersoner: Elisabeth Schriefer, Elin Svahn, Medlemsnytt Vi är nu 1129 medlemmar! Vi önskar följande medlemmar välkomna i SFÖ: Tack för oss! Gustav Norrman, Johanneshov Miia Yliaho, Stockholm Anne Warner, Adlington Lena-Mari Bergström, Västra Frölunda Klara Ernemo, Solna Staffan Ågren, Stockholm Ariel González, Göteborg Carl-Henrik Hammarlund, Hjälteby Yvette Holman, Limhamn Eva Christin Palmgren Bartumioli, Florens Duncan Hayes, Stroud Ida Gudmundson, Stockholm Anna Stjernström, Solna Linnéa Gunnarsdotter, Hisings Backa Lena Löf, Stockholm Ian Bradburn, Stone Lisa Fransson, Paris Agneta Combes, Falkenberg Ida Jonsson, Uppsala Nu är det några år sedan vi påbörjade våra översättningsstudier. Det var en upplevelse som i mångt och mycket går att jämföra med att springa rakt in i kaklet på perrong 9 ¾ och komma ut i en ny värld. När vi bestämde oss för att börja läsa till översättare hade vi egentligen knappt funderat kring hur en översättares arbete och vardag ser ut, så studierna gav oss många oväntade insikter. En av de saker som slår oss nu i efterhand är att det på våra respektive utbildningar ofta talades om den mörka framtid som väntade oss efter att vi tog examen. Våra gamla klasskamrater som valt frilansvägen kan vittna om att startsträckan är lång och seg och kräver uppoffringar i termer av både tid och pengar. För oss har det dock ordnat sig så att vi båda faktiskt (!) är anställda/jobbar som översättare; Elisabeth går på ett mammavikariat på företaget Regin och Elin jobbar på översättningsbyrån Translator Scandinavia. Då både våra utbildningar, språkkombinationer och vägar till jobb skiljde sig lite åt (via praktik respektive platsbanken) är det självklart svårt att dra några generella slutsatser angående hur studierna förbereder översättarstudenten inför arbetslivet. En stor brist med utbildningarna som vi båda är överens om är dock att många studenter inte vet hur det dagliga arbetet på en arbetsplats som sysslar med översättning går till. Finns chansen att göra praktik inom utbildningen ta den! Finns inte möjligheten gör det ändå! Ju mer kontakt med arbetslivet under studierna, desto bättre. En annan aspekt är nämligen frågan om anställbarhet och vilka verktyg en översättare på universitetet får och vilka han/hon behöver ute i verkligheten. När Elisabeth sökte sitt jobb fick hon komma på intervju tack vare sin utbildning (ett mycket glädjande faktum!), men i många konkreta frågor framför allt specialisering och mjukvaror fanns inte den kompetens som egentligen krävdes. Allt får nu läras på plats. Våra åsikter om våra studier pendlar mellan Mycket nöjd (Elin) och Nöjd (Elisabeth), och båda känner att vi absolut inte hade velat vara utan studierna och den medvetenhet om översättning ur ett större perspektiv som de ger. De ger en stabil grund att stå på inför de dagliga utmaningarna. I och med att studierna (eller snarare studentmedlemskapet i SFÖ) är över tar även vårt engagemang i studentspalten slut. Det har varit två omvälvande år på många olika plan, och det har varit ett sant nöje att skriva i studentspalten och vara en del av SFÖ. Engagemanget i föreningen fortsätter naturligtvis, men från och med nästa nummer tar Ida Jonsson från Uppsala universitet och Lisa Fransson från Linnéuniversitetet över studentspalten. Vi ser fram emot spännande läsning och önskar dem lycka till! ELISABETH SCHRIEFER ELIN SVAHN Rättelse Tyvärr smög det sig in ett förargligt fel i förra numret av Facköversättaren. CAT-verktygsleverantören Kilgray är ungerskt och inget annat. RED. Nästa nummer kommer ut omkring den 28 februari (manusstopp den 18 januari) facköversättaren 6/11 19

20 Posttidning B Retur till: Sveriges Facköversättarförening Box 36, SE Stockholm, Sweden SFÖ-konferens 2012 Efter vinter kommer vår. Till konserthuset i Gävle där allt sker 4 6 maj. Konferensgruppens rapport från vinterkylan Iårets sista nummer av Facköversättaren kan vi från konferensgrupp 2012 rapportera att förberedelserna för nästa års stora höjdpunkt är i full gång. Programmet börjar så sakteliga ta form även om det fortfarande är många detaljer kvar att få på plats innan inbjudningarna skickas ut. Som ni redan vet har vår konferens temat Lika olika, och det är något som vi har tagit fasta på inte bara när det gäller valet av föredragshållare och liknande utan även i upplägget av programpunkter och aktiviteter. Som exempel kan nämnas att lördagens program till skillnad från tidigare år kommer att vara enkelspårigt, det vill säga med endast en föreläsning i taget (lika) och att fredagskvällen kommer att bjuda på två olika valmöjligheter till kvällsnöje (olika). Fredagens och söndagens program kommer att bestå av minst lika många spår som vanligt, för att alla olika(!) översättare ska kunna hitta något för sin egen smak. Konferensen äger rum i Gävle Konserthus 4 6 maj Frågor, förslag och önskemål mottas gärna på KONFERENSGRUPP facköversättaren 6/11

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Syftet med denna artikel är att belysa utvecklingen inom översättaryrket

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen?

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? MEMO/06/173 Bryssel den 27 april 2006 Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? EU har nu i två år haft 25 medlemsstater och 20 officiella språk och förbereder sig för att

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

Att köpa in översättningstjänster

Att köpa in översättningstjänster Att köpa in översättningstjänster fakta och råd till privat sektor Innehåll Inledning 3 Fyra skäl till att samordna företagets översättningsinköp 4 Översättningsbranschen 5 Inventera era egna behov 6 Anbudsunderlaget

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Vårda ditt budskap anlita ett språkproffs. Sveriges Facköversättarförening

Vårda ditt budskap anlita ett språkproffs. Sveriges Facköversättarförening Vårda ditt budskap anlita ett språkproffs Sveriges Facköversättarförening Dobrý den! Hej! Hola! Bonjour! Guten Tag! Hello! Shalom! Gör världen mer begriplig Världen krymper, brukar det heta. Men det betyder

Läs mer

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 Inbjudan LIKA OLIKA SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 På årets konferens vill vi sätta fokus på det som skiljer olika översättare från varandra och det som förenar oss. Vi jobbar alla inom

Läs mer

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt?

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Petra Månström, slaviska inst Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Pulsen tas på sistaårsgymnasister i Uppsalaskola Sammanfattning Språkutbildningarna

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Lathund för SFÖ:s profilformulär

Lathund för SFÖ:s profilformulär Lathund för SFÖ:s profilformulär Introduktion Via webbformuläret kan du själv ändra och uppdatera dina data när som helst. Det viktigaste i den här lathunden finns även sammanfattat under menyn överst

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Att översätta och tolka för

Att översätta och tolka för Att översätta och tolka för EU european union union europeenne Vad gör den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning? Den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 17.11.2010 SV Europeiska unionens officiella tidning C 312 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV EPSO/AST/111/10 SEKRETERARE

Läs mer

Packa kappsäcken till translatorprovet

Packa kappsäcken till translatorprovet Packa kappsäcken till translatorprovet Mina erfarenheter och tips jag samlat på mig (med benäget bidrag från Kammarkollegiet och Föreningen Auktoriserade Translatorer) Del 1 Vad innebär en auktorisation

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

När mer än språket är viktigt!

När mer än språket är viktigt! T R A N S L A T O R När mer än språket är viktigt! www.aar-translator.se info@aar-translator.se Tfn 040-680 26 80 Fax 040-18 73 73 Översättningar. Och lite till. När du beställer en översättning väntar

Läs mer

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden.

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden. Allmänt DPR Inkasso är ett program som ingår i DPR faktureringsprogram, men DPR Inkasso finns även som ett separat program. DPR INKASSO är till för dig som vill klara av att själv hantera krav som du har

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Handbok i konsten att köpa översättningar

Handbok i konsten att köpa översättningar Handbok i konsten att köpa översättningar Innehåll Varför översätta? 4 Vad är en bra översättning? 5 Att välja språkföretag 6 Tänk flerspråkigt från början 8 Inför din förfrågan 10 När du kontaktar språkföretaget

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

http://ecolore.leeds.ac.uk

http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Lokalisering av elektroniskt innehåll Den mesta informationen idag är digital. Som exempel kan nämnas allt som visas

Läs mer

Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj!

Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj! Hej! Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj! Diskutera motionen och de övriga frågorna i er grupp. Utse en representant för att föra fram er grupps tankar och beslut på Servicekonferensen.

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog

Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog Försäkringsprocesser RIKTLINJER 2010-01-15 Ändringsdatum Serienummer Version 2010:01 1.0 1 (10) + Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog Försäkringsprocesser RIKTLINJER 2010-01-15 Ändringsdatum

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2011 årgång 22 facköversättaren Syns du inte Finns du inte F OTO : I S TO C K P H OTO PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Inte bara översättning

Inte bara översättning Inte bara översättning EU-kommissionens studier om språk och översättning Maria Sjöström Gisslén Handläggare språkfrågor EU-kommissionen i Sverige SFÖ-konferens Gävle, 4-6 maj, 2012 Disposition Studier

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

Instruktioner för roedeers.se

Instruktioner för roedeers.se Instruktioner för roedeers.se Allmänna instruktioner Roller Gäst Anonym användare, ej inloggad Inloggad användare Inloggad användare Administratör Kan utföra allt och även fixa design osv, endast en eller

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Välkommen till Min Ansökan

Välkommen till Min Ansökan Välkommen till Min Ansökan Min ansökan är en e-tjänst för företag och offentliga aktörer som ansöker om medel i följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, regionalt investeringsstöd,

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna!

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna! Kallelse till ACA:s Servicekonferens 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö Välkomna! Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. De tolv traditionerna läses. 3. Presentationsrunda och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Stödboken är en samling av förslag och idéer som kommit Kommunförbundet Norrbotten tillkänna under projektet Information på minoritetsspråk

Stödboken är en samling av förslag och idéer som kommit Kommunförbundet Norrbotten tillkänna under projektet Information på minoritetsspråk Stödbok med tips för användning av minoritetsspråk i offentliga sammanhang Tips för att underhålla en flerspråkig hemsida Befintlig information på minoritetsspråk vid svenska myndigheter Exempel på flerspråkiga

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 Anvisningar för ansökan Lediganslagna branscher och länder I januari-februari 2011 kan du ansöka om praktikplatser inom följande studieområden:

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/) Lektion 15 SCIC 10/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Den europeiska socialundersökningen

Den europeiska socialundersökningen Supplementary questionnaire A Ubnr ESS 2006 SC A Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING

Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING I enlighet med EU-kommissionens förordning 577/98 ska medlemsländerna varje år genomföra en tilläggsundersökning

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer