Profinagruppen bygger vidare med ny organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Profinagruppen bygger vidare med ny organisation"

Transkript

1 Profinagruppen bygger vidare med ny organisation Under vårt jubileumsår utvecklas Profina vidare och satsar på nya tjänster i organisationen. Christina Sturesson, sedan tidigare VD för Profina Finans AB samt ekonomichef, får ett utökat ansvar och tillträder en nyinrättad tjänst som koncernchef för hela Profinagruppen. Målsättningen med koncernchefstjänsten är att skapa en helhet inom bolagen. Samtidigt trappar Rolf Lundberg, VD för Profina AB sedan 1 januari 2006, ned och lämnar över VD-posten till Christina. Rolf finns kvar i företagssfären i Profinas intressebolag Parkeringsservice Svenska AB. Fortsättning på nästa sida Tack och hej leverpastej! Jag vill i och med detta nyhetsbrev tacka för mig. Efter att i drygt sju år varit VD för Profina AB är det dags att gå vidare. Min filosofi har alltid varit att nya impulser måste till för att vidareutveckla ett företag. Det finns alltför många exempel på företagsledare som sitter på övertid. Min egen fortsättning kommer dock alltjämt bli inom samma ägarsfär där jag nu får förmånen att vidareutveckla ett annat företag i en annan bransch. Profina är i dag en välrustad företagsgrupp med moderna lösningar för framtiden. Det viktigaste får dock inte förglömmas våra medarbetare. Utan dem hade vi stått oss slätt. Nu är det som sagt dags att byta tränare varför jag önskar Christina Sturesson all lycka och framgång. Till sist ett stort tack till alla kunder och ha en bra sommar Rolf Lundberg

2 Profinagruppen bygger vidare med ny organisation Christina som funnits med i Profina i flera omgångar, och nu sedan 2004 då hon tillträdde som ekonomichef, berättar själv om framtiden: För våra kunder innebär det ingen förändring. Målsättningen är att bygga vidare på våra grundare, Gunnar Bratts och Lars Sandbergs filosofi - att skapa tillväxt genom egen kraft få en ökad efterfrågan genom att ge fortsatt personlig service och ännu bättre tjänster till våra kunder i framtiden. Ett bevis på detta är bland annat vår nytillsatta försäljningschefstjänst och en nyskapad operativ ledningsgrupp inom Profina. Tillsammans ska jag som koncernchef och den operativa ledningsgruppen jobba mot samma mål. Jag vill få in nya idéer, skapa lagkänsla och vidareutveckla hur vi når morgondagens entreprenörer på bästa sätt. Genom bättre kommunikation mellan bolagen blir vi effektivare och starkare och kan därigenom skapa tillväxt. Vi säkerställer också att kunden får en enhetlig och personlig service i hela organisationen. Man kan kort och gott säga att vi fortsätter stärka företagets värderingar som alltid funnits med oss; Kundvård, Kommunikation, Kompetens och Kreativitet. Ägarna Gunnar Bratt och Lars Sandberg, är fortfarande verksamma inom bolaget. I den nytillsatta operativa ledningsgruppen ingår: Christina Sturesson Koncernchef och VD för Profina Finans AB samt Profina AB Malin Bylund Inkassochef Tommy Stenberg Chefsjurist och VD för Profina International AB Niklas Larsson IT chef Patrik Hellström Försäljningschef Maria Ulving Administrativ chef -2-

3 Har du frågor kring våra tjänster rörande inkasso och finansiella tjänster når du våra säljare så här: Patrik Hellström Försäljningschef Stockholm Vxl: Mobil: Susanne Ingeson Säljare Malmö Vxl: Mobil: Inkassochefen tipsar 6 Tips Thomas Sjöwall Säljare Halmstad Vxl: Mobil: Erik Svensson Säljare Sundsvall Vxl: Mobil: Varför tar ärendet så lång tid sedan det lämnats till kronofogden? Om er kund inte betalar trots erhållet inkassokrav gör vi en bedömning om lämplig åtgärd 12 dagar efter att inkassokravet sänts. Vanligast är att en ansökan om betalningsföreläggande lämnas in till kronofogden för att få er fordran fastställd i ett utslag. Det som händer hos kronofogden sedan vi lämnat in ärendet är att handlingar skickas till er kund med uppgift om vad det är ni vill, t.ex. få betalt, få ett hyresavtal uppsagt. Med dessa handlingar följer ett delgivningskvitto som er kund har att skriva under som bevis på att han erhållit handlingarna. Om kunden inte skriver under detta kvitto skickar kronofogden en påminnelse per brev. Skriver kunden inte heller under denna lämnas ärendet till delgivningsman som söker upp kunden personligen för att få denne att skriva under. Denna process kan dock tyvärr ta tid om kunden håller sig undan. Vill man skynda på processen kan man begära egen delgivning hos kronofogden. Profina AB samarbetar med en delgivningsbyrå med behöriga delgivningsmän med stor erfarenhet på området. Dessa delgivningsmän arbetar bland annat på andra tider än kronofogdens delgivningsmän och söker upp kunden även på kvällar och helger varför delgivningsprocessen brukar förkortas avsevärt. (Redaktionens not: se artikeln om en delgivning i föreg. nr.) Tänk på att: l Om ni vill skynda på processen hos kronofogden, kontakta oss för diskussion om vi eventuellt ska begära egen delgivning. l Om vi begär egen delgivning kom ihåg att meddela oss alternativa adresser, telefonnummer eller dylikt. Ju mer uppgifter vi kan lämna till delgivningsbyrån ju snabbare brukar delgivningen gå. Malin Bylund, Inkassochef -3-

4 Inkassobranschens resultat för 2012 Svensk inkassoverksamhet följer tidigare års mönster dock att årets inkasserade belopp ligger i topp. Ungefär 7,8 miljoner nya inkassokrav sänds ut varje år. Under 2012 inkasserades 24,4 miljarder kr varav ca 22 miljarder återredovisades till borgenärerna. En betydande ökning mot förra året då knappt 17 miljarder inkasserades. Ett kapitalbelopp på 55 miljarder ligger inne för inkassering, även det en ökning från tidigare år (knappt 46 miljarder). Av inkasserat belopp har över 20 miljarder influtit utan tvångsåtgärder, dvs efter inkassokrav. Branschen svarar för nästan alla ansökningar om betalningsförelägganden vid Kronofogdemyndigheten ca 1 miljon av totalt Ungefär 40 % av ärendena återkallas innan utslag, beroende på att gäldenären väljer att betala eller träffa uppgörelse med inkassoombudet/borgenären. I de fall utslag meddelas erläggs betalning i ca 50 % av ärendena utan att tvångsåtgärder via Kronofogdemyndighet behöver vidtas. I förhållandevis väldigt få av branschens ärenden, ca per år, fastställs betalningsskyldigheten genom betalningsföreläggande. Inkassobranschen går vidare och begär tvångsåtgärder (utmätning) av Kronofogdemyndigheten endast när det finns anledning att anta att gäldenären har egendom som kan täcka kostnader och fordring. Ca ansökningar om utmätning gjordes år 2012 av branschen. Även när det gäller utmätningsärenden dominerar branschföretagen stort och svarar för merparten av alla enskilda mål vid Kronofogdemyndigheten som uppgår till totalt Kronofogdemyndigheten driver in under 10 miljarder per år, varav ca 6 miljarder avser statens fordringar påskatt och avgifter. Privata borgenärers andel av verksamheten uppgår alltså till ca 35 % av Kronofogdemyndighetens totala verksamhet, och ungefär 3, 75 miljarder inflyter efter ansökan om utmätning. Av detta belopp inflyter ungefär halva beloppet efter endast ett första kravbrev från Kronofogdemyndigheten. Drygt en miljard inflyter efter löneutmätning. Återstående belopp inkommer till ungefär lika delar efter utmätning av överskjutande skatter, respektive efter utmätning och försäljning av gäldenärens egendom. Ca 400 miljoner av 24,4 miljarder tas alltså ut av gäldenärerna efter utmätning av fast och lös egendom, en blygsam andel som visar att branschens arbete med inkassering är mycket framgångsrikt även utan mycket ingripandetvångsåtgärder. Värt att notera är att Kronofogdemyndighetens hela verksamhet gällande betalningsföreläggande kostar 291 miljoner och att enskilda borgenärer erlägger avgifter för sina ärenden med 358 miljoner. Denna del av verksamheten gå alltså plus i statsbudgeten med 67 miljoner kr. Kostnaderna för Kronofogdemyndighetens verksamhet med exekution (utmätning), uppgår till 1,164 miljarder, och de privata borgenärer erlägger 1,007 miljarder i avgifter. Privata borgenärers ärenden uppgår dock endast till 35 % av verksamheten och statsbudgeten går således plus med över en halv miljard avseende denna verksamhetsdel. Följden är att privata borgenärer (och de gäldenärer som blir föremål för åtgärder och som ytterst får betala avgifterna) svarar för praktiskt taget hela Kronofog-demyndighetens kostnad trots att dess verksamhet till över hälften avser indrivning för statens fordringar (vilken är avgiftsbefriad). Källa: -4-

5 FLYTTARE Profina International samarbetar med aktörer världen över Profina International AB med representation i 144 länder genom den delägda koncernen TCM Group International Inc. arbetar företrädesvis med internationell inkasso och juridik. I dagens kundstock finns både svenska exporterande bolag och utländska uppdragsgivare från ca fyrtio länder. Utländska uppdragsgivare kan dels vara direktkunder, dels utländska inkassobyråer och advokater. Atradius är ett mycket stort internationellt kreditförsäkringsbolag med verksamhet världen över. Atradius Danmark bedriver försäkringsverksamhet och inkassotjänster i det helägda dotterbolaget Atradius Collections, en mångårig uppdragsgivare till Profina International. Här presenterar Atradius Collections i Danmark sin verksamhet: Atradius Group arbetar med kreditförsäkringar och inkasso världen över och har 160 kontor i 45 länder. Atradius har tillgång till kreditupplysningar om över 100 miljoner företag internationellt och fattar dagligen över beslut avseende handelskrediter. Vi är världens mest internationella och integrerade kreditförsäkringsbolag Vi har ett team bestående av personer i hela världen Vårt produktutbud är verkligen globalt Vår globala marknadsandel är 31% Vi har en sammanlagd intäkt på över Vår finansiella rating är A hos A.M. Best Vi har mer än 85 års erfarenhet inom Credit Management Som en del av Atradiusgruppen i Danmark erbjuder Atradius Collections professionell B2B (Business to Business) Credit Management Service. Vårt mål är att erbjuda kunder en högre servicenivå och professionell hantering av gäldenärerna, så att en samverkan mellan kunder och gäldenärer kan fortsätta även efter en inkassohandläggning. Personlig kontakt med gäldenärer, proaktiv kommunikation med kunder och en realtidsuppdaterad online-tjänst för att Antalet ansökningar om avhysning och verkställda vräkningar minskar. ÅR/ Kvartal Ansökningar betalningsföreläggande Källa: Ansökningar om vräkning (avhysning) Antal verkställda vräkningar följa pågående ärenden, gör Atradius Collections till en seriös samarbetspartner på den danska marknaden. Inkassoprocessen sköts av våra handläggare, och sker både skriftligen, via telefon och med möjlighet till besök hos gäldenärerna. I Danmark är det dessutom möjligt att registrera en gäldenär med en betalningsanmärkning i RKI (motsvarigheten till svenska UC - Upplysningscentralen). I händelse av tvist om kravet försöker vi alltid att uppnå en överenskommelse med gäldenären. Här stödjer vi oss på vår erfarenhet från tidigare komplicerade ärenden och våra externa advokater, som i övrigt hanterar den rättsliga processen åt oss såvida en betalning inte kan ske. I Danmark är det möjligt att använda sig av betalningsförelägganden för ärenden under DKK som inte är bestridna. Förutom att erbjuda inkassohantering tillhandahåller Atradius Collections också påminnelseservice där man skickar ut påminnelser med Atradius Collections logo, hantering av avbetalningsplaner, upprensning av portföljer och optimeringsprocesser inom gäldenärsförvaltning. Korsordslösning från förra numret M I G R A N T O D E G O JAG PÅ KÖR LATIN A SAFT S O UTETOA S A V S M A K E N SINNET HURSA? MINSKA T Ä N D S SÖT A V T A Y KÅLLES KRYPA OVANLIG VIV I R R A O R K A N Å L A R TAGGAR DRYCK KALL S I A T T L E D A TRIS- BOR TESS BIT TEATRAL BÄRBUSKE KAN VI! VÄKTARE KALLT DYKARE DURKSLAG FLER ATOMER SOPPBÄR D E L G I V N I N G S M A N PRO- LIK STAD AVBÖJA NOMEN TRO OXID BÄTTRE R I N A S R I O ÄN ATT Y FÖR TA ÅTSKILT AKTÖR ELDAS GÅ VILSE PUSSAR A N E K A T R O L L P SUGGA K Y S S A R TYA RÄDDAR UNDAN B E V A R A R - 5 -

6 Skuldsanering och överskuldsättning Tidigare har meddelats att regeringen under våren 2012 tillsatt två nya utredningar gällande skuldsanering och överskuldsättning. Båda utredningarna ska redovisa sina överväganden den 1 oktober I skuldsaneringsutredningen övervägs om nya lagregler ska införas vilka kan underlätta för de gäldenärer som är berättigade till skuldsanering också får detta. De förslag som diskuterats gäller främst: Kan ett förenklat ansökningsförfarande införas där sökanden inte behöver ange sina skulder i detalj (borgenärerna kunde i stället få skyldighet att precisera sina krav) Betalningsförmedling (kan en samlad betalningsförmedling införas med utbet. ev. en gång per år) Informationsinsatser (alltför många i samhället är okunniga på området) Motivet för sådana ändringar är att underlätta för de gäldenärer som verkligen är berättigade till skuldnedskrivning, vilket kan vara till fördel för både gäldenärer och borgenärer. Ytterligare förslag som diskuterats gäller: Justerade avbetalningsplaner (t ex flexiblare planer med betalningsfria månader) Ändrad insolvensprognos med tidsangivelse (10 år?) HDs nya avgörande i mars 2013, Ö , ger argument för att gällande rätt är väl avvägd och att tidsgränser kanske inte bör införas i lag eller förarbeten. Utredningen om överskuldsättning ska analysera olika grader av skuldsättning för privatpersoner och kartlägga vanliga orsaker till överskuldsättning. Barns situation ska särskilt uppmärksammas. En strategi för att motverka överskuldsättning ska föreslås. Utredningen har arbetat med att försöka insamla statistik som ger en bild av hushållens skuldsättning och om det går att dra slutsatser om hur, när och för vem överskuldsättning kan uppkomma. Det tycks av integritetsskäl vara svårt att få del av komplett statistiskt underlag. Utredningen arbetar med att överskuldsättning möjligen är beroende av tre företeelser i samhället och om det går att förhindra skuldsättning i dessa sektorer, nämligen Hushållens allt mer betydande ansvar för den egna balansräkningen (det allmänna begränsar sitt ansvar för t ex sjukersättningar och pensioner) Ett växande kreditutbud på alla marknader,(nästan allt kan finansieras via krediter) Regler och strukturer för skuldsättning, (särskilt frågan om det allmänna styrs av regelverk som snabbt skuldsätter den enskilde vid betalningsförsummelser i stället för att gå mjukare fram ) Källa: Inflationen påverkar penningvärdet Inflation - vad är det? Kort förklaring är att våra pengar i plånboken eller numera på kortet/kontot minskar i värde. För att ge ett riktmärke har inflationen inneburit följande för penningvärdet: kr år 1945 är motsvarande kr år Hade man haft lappen kvar i plånboken från efterkrigstiden så hade man förlorat i värde. Hur mycket motsvarar då kr 2012? Svaret är 51 kr år Förut diskuterades penningmängden - då penningmängden ökar kraftigt så minskas oftast värdet. Många kommer säkert ihåg Lire i Italien. När semesterresor styrdes dit fick man ha 2 plånböcker för att gå ut på stan och handla, likväl hålla kolla på alla nollor på sedlarna. Effekten av inflation är att den allmänna prisnivån stiger, därför mäts ofta inflation med KPI (konsumentprisindex). EKONOMINYTT För att inflationen ska vara stadig behövs en kontroll på penningmängden. Länder löser inte penningvärdet genom att trycka nya sedlar. Om staten löser sina skulder genom att trycka fler sedlar blir det inflationsdrivande. Orsaken till inflation är att penningmängden ökar snabbare än utbudet av varor och tjänster. Effekten blir ofta att varor och tjänster ökar i pris. Idag har riksbanken bestämt sig för en inflationstakt på ca 2 % per år vilket enkelt innebär att om lappen ligger kvar i plånboken under ett år har värdet sjunkit till 980 kr. Christina Sturesson VD Profina Finans - 6 -

7 Sommarklurigheter för våra läsare/lösare ISVAKEN HARIG SENA ILLDÅD LYXBIL FLOD UR SVAMP DATA/TELE SVAG AV SPORT LONDONBOR EKONOM FÄRG HAR SVERIGE VÄRNAT SLIPAT UDDE SINGULAR PRONOMEN KVINNA ELSORT ISIGT SKOGSKUNGEN SYSTER INTE UT FRÅN SKOGEN TUGGAS BAK- STRÖM LEG ELVIS PRESLEY FÅRFRU NESA KOMIKER LIKA TRÄD SEGER- GUDINNA GIFTER- MÅL FÅNIGA UNDER- HÅLLA SKRIVA BREV NATRIUM ABER PUTSA SÄLJA DRIVE FÖR BÖNDER LUFT NU JESUS ÅLÄGGA GLASÖGON FLÄCKIG BRA KORT FÖR ALKIS ATTANS FILIP ROTH GREN AV BUDDHA F.D. UNG VÄNSTER LUGNT SVART TRÄ SJUK- DOM ÄGA FRÄLS- IS AFRIKA- STAT MIN Ormen Alla ord går in i varandra med minst en bokstav, oftast fler. Prova och se om du klarar ormen. 1. I sjön 2. Godis 3. Preposition 4. Båtlampa 5. Omgivning 6. Nöjesresenär 7. Kraft 8. Dryck 9. Kalas 10. Bister 11. Virktillbehör Lyckas du lösa korsordet, skicka in det så kan du vinna två biobiljetter. Samma sak gäller för Ormen. Har du uppnått minst 16 godkända ord i Sökord kan du vinna ytterligare två biobiljetter. Sammanlagt 6 st biobiljetter m.a.o. Lycka till! Svar vill vi ha senast 30 juni. Jag som skickat in lösningar är: Företag Adress (Vinnare av biobiljetter i förra numret var Harriet Karlsson, Bergs Kommun, Svenstavik) E R E D I T R A K Sökord Hur många ord om minst fyra bokstäver hittar du i denna ruta? Orden skall vara i grundform och finnas i SAOL. Minst ett ord innehåller alla nio bokstäverna. Vi hittade 16 ord. Hur många hittar du? - 7 -

8 B Juristen har ordet Bärplockning har ansetts som människohandel Erik Svensson ny säljare i norrlandsregionen Sommaren närmar sig och med den känns också en dom fattad av Hudiksvalls tingsrätt om synen på bärplockning aktuell. Hudiksvalls tingsrätt har nu dömt en man och en kvinna till tio månaders fängelse samt ålagt dem ett skadestånd på kr för människohandel. Paret har rekryterat, tagit emot, transporterat samt inhyst 13 personer som bärplockare under åren 2009 och Brottet bedöms dock inte som grovt eftersom bärplockarna inte utsatts för misshandel eller annat tvång. One stop - allt inom finansiell administration Kreditbedömning Factoring/fakturaköp Utskrifter/e-faktura Reskontraservice Påminnelseservice Inkasso svensk/ internationell Juridisk service CallCenter Människohandel har vanligen förknippats med prostitution men kan sedan ett par år tillbaka också avse andra typer av tvångsarbete. Grundläggande är att människors livssituation utnyttjas på ett otillbörligt sätt och att de ofta förespeglats ersättningar som aldrig varit realistiska. I vissa fall har också människor hänvisats till kost och logi via arbetsgivaren, kostnader för detta har dock visat sig orimligt höga och de har också dragits mot innestående lön. Tommy Stenberg, VD Profina International Sedan april i år är Erik ny säljare hos Profina med vårt Sundsvallskontor som bas. Han är 40 år och har tidigare lång erfarenhet inom bank- och finans, nu närmast med branschvana från factoring och inkasso efter fyra år hos Euro Finans. Erik har under de senaste åtta åren varit kundansvarig för region Norrland vilket innebär att han likt många säljare är van vid och gillar att resa mycket. Han är en äkta norrlänning, uppvuxen och boende i Sundsvall med sambo och två barn fyra och åtta år gamla. Vid sidan om jobbet har Erik ett stort idrottsintresse och också ett förflutet som fotbollsdomare. Vad driver dig i jobbet Erik? - Jag trivs väldigt bra med kundkontakter och att hitta lösningar för att förbättra företagens likviditet och kassaflöde. Jag känner att jag kommit till ett företag som ser möjligheterna och som har en mycket bra produktportfölj vilket skapar förutsättningar för att, tillsammans med kunderna, växa inom områdena inkasso, factoring och reskontrahantering. Jag trivs väldigt bra i Profinagruppen där beslutsvägarna är korta och snabba (ingenting är omöjligt)! Profina AB, Box , Stockholm Globen Besöksadress: Rökerigatan 19. Tel: Fax: Regionkontor: Malmö Halmstad , Sundsvall E-post: Vill du ha nyhetsbrevet One Stop? Gå in på vår hemsida och anmäl dig

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Välkommen till Inkassogram

Välkommen till Inkassogram Välkommen till Inkassogram Inkassogram är en unik och onlinebaserad påminnelse- och inkassotjänst som hjälper alla företag och organisationer att få betalt för sina förfallna fordringar. Vår målsättning

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

KONSTEN ATT FÅ BETALT

KONSTEN ATT FÅ BETALT Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare på

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. 1(8) Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. Hur blir det med gäldenärer som ansöker om omprövning av en redan befintlig skuldsanering?

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med.

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med. Hkk åk 9 PRIVATEKONOMI-INTERNETHANDEL-KRONOFOGDEN Tid 160 min PRIVATEKONOMI Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2012-11-19 1326-2012 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens beslut

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1898-2014 Visma Collectors AB Box 1173 251 11 Helsingborg Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Visma Collectors

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande,

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande, Ordlista Aktiebolag Amorteringsplan Anstånd Avbetalningsplan Avhysning Bestrida En självständig juridisk person. Ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser. Styrelseledamöter och VD ansvarar

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1358-2014 Sergel Kredittjänster AB Box 184 123 23 Farsta Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Beslut Diarienr 1 (5) 2016-09-02 953-2016 Visma Collectors AB Box 1173 251 11 Helsingborg Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Datainspektionen meddelar

Läs mer

AVSNITT 3. Skuld. Skuld. Koll på cashen 1

AVSNITT 3. Skuld. Skuld. Koll på cashen 1 AVSNITT 3 Koll på cashen 1 Ordlista Avgift en ersättning som du betalar kreditgivaren för att få låna pengar. Den täcker de kostnader kreditgivaren har för att låna ut pengar till dig, till exempel kreditprövning

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 18 Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:649 Inledande bestämmelser 1 För att säkerställa

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1895-2014 Pay Solutions Sweden AB Kaserntorget 7 411 18 Göteborg Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Pay Solutions

Läs mer

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-18 Handläggare Emma Braconier Telefon: 08-508 14 552 Till Enskede-Årsta-Vantör

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1359-2014 Svea Inkasso AB 169 81 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens beslut Svea Inkasso

Läs mer

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004 Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson, Leif Sandberg, Solveig Ängström Tfn: 08-508 12 000 Tjänsteutlåtande sid 1 (6) 2004-12-28 SDN 2005-01-27

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1286-2010 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1402-2010 Lindorff Sverige AB Box 47297 100 74 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

Friends & Family PARTNERPRESENTATION

Friends & Family PARTNERPRESENTATION Friends & Family PARTNERPRESENTATION Inkassogram är en unik och online baserad påminnelse- och inkassotjänst som hjälper alla företag och organisationer att få betalt för sina för fallna fordringar. Genom

Läs mer

BETALA SKADESTÅND. Kronofogden erbjuder brottsoffret hjälp att kräva in pengarna

BETALA SKADESTÅND. Kronofogden erbjuder brottsoffret hjälp att kräva in pengarna BETALA SKADESTÅND 2 BETALA SKADESTÅND BETALA SKADESTÅND 3 BETALA SKADESTÅND Den som begått ett brott kan dömas att betala skadestånd till brottsoffret. Här får du information om vad som händer om du har

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1355-2014 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens beslut

Läs mer

Av instruktionen för Kronofogdemyndigheten framgår att vi ska motverka överskuldssättning.

Av instruktionen för Kronofogdemyndigheten framgår att vi ska motverka överskuldssättning. 1 Många förknippar Kronofogden främst med att driva in skulder. Det är också Kronofogdens största uppdrag, men vi gör också mycket annat. Några av de saker vi gör utöver att driva in skulder, är att besluta

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS Riktlinjer för kravhantering Beslutad av kommunstyrelsen 2017-03-06, 39. Dnr KS2015.0552 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Riktlinjens syfte...3 1.2 Ansvar och ansvarsfördelning...3 2 Kravhantering...4 2.1

Läs mer

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG 51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG Av Annika Abrahamsson från Alkb För ganska precis ett år sedan fick jag ett redaktörsuppdrag av en författare med eget förlag, och det skulle visa sig att denne

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1288-2010 PayEx Finance AB 621 88 Visby Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1287-2010 Sergel Kredittjänster AB Box 38041 100 64 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1167-2013 GodEl i Sverige AB Parkvägen 2A 169 35 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut GodEl

Läs mer

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00)

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00) 2013-06-25 BESLUT ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande 171 93 SOLNA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Färgelanda kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 197 Dnr 2011/595 Ersätter reglemente daterat 200-10-12 Dnr 200/251 Kommentarer reviderade 2011-10-17 POLICY

Läs mer

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Antagen av kommunstyrelsen den 29 november, 174. 1 Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering 1.1 Syfte Syftet med dessa

Läs mer

Utdrag i kreditupplysningssyfte

Utdrag i kreditupplysningssyfte 1(11) Utdrag i kreditupplysningssyfte Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden.

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden. Allmänt DPR Inkasso är ett program som ingår i DPR faktureringsprogram, men DPR Inkasso finns även som ett separat program. DPR INKASSO är till för dig som vill klara av att själv hantera krav som du har

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Återkallelse enligt 15 inkassolagen (1974:182) av tillstånd att bedriva inkassoverksamhet

Återkallelse enligt 15 inkassolagen (1974:182) av tillstånd att bedriva inkassoverksamhet Datum Diarienr 2011-12-22 1127-2011 Aktiebolaget Svenska Eken corpusjuriscivilis Box 53 123 21 Farsta Återkallelse enligt 15 inkassolagen (1974:182) av tillstånd att bedriva inkassoverksamhet Datainspektionens

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Kom igång med elektroniska tjänster

Kom igång med elektroniska tjänster 1(10) Kom igång med elektroniska tjänster Guide till att komma igång med Kronofogdens elektroniska tjänster Utgåva 1.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress

Läs mer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige COUNTRY PAYMENT REPORT 16 Sverige Country Payment Report 16: SVERIGE Intrum Justitia har samlat in uppgifter från tusentals i Europa för att få insikt i ens betalningsbeteenden och ekonomiska tillstånd.

Läs mer

Buffert vid bestämmande av betalningsutrymmet i en skuldsanering

Buffert vid bestämmande av betalningsutrymmet i en skuldsanering Eva Carlquist VO1 06/16/Skusan 1(5) Buffert vid bestämmande av betalningsutrymmet i en skuldsanering Ställningstagandet har uppdaterats med anledning av ny skuldsaneringslag (2016:675) den 1 november 2016.

Läs mer

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.12.2009

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.12.2009 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna

Läs mer

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte har några skulder hos Kronofogden men som är oroliga

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Välkommen till Inkassogram

Välkommen till Inkassogram Välkommen till Inkassogram Inkassogram är en unik och onlinebaserad inkassotjänst som hjälper alla företag och organisationer att få betalt för sina obetalda fakturor. Vår målsättning är att förfallna

Läs mer

NYHETSBREV. Sveriges största valde Profina! Vi rör på oss! Försenat flyg? En delgivningsmans vardag. Profina fyller 30 år!

NYHETSBREV. Sveriges största valde Profina! Vi rör på oss! Försenat flyg? En delgivningsmans vardag. Profina fyller 30 år! NYHETSBREV om finansiell administration Nummer 1/2013 Försenat flyg? Profina hjälper er att få ersättning. Ny tjänst hos oss. Mer info på sidan 8 Sveriges största valde Profina! I en vacker lantlig miljö

Läs mer

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk=

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk Jens Blomquist 08-7000 825 1 (15) Inkassogruppens periodavstämning Kammarkollegiets grupp för fordringsbevakning (inkassogruppen) gör normalt periodavstämning den första arbetsdagen

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Närmare relation. Bättre prestation.

Närmare relation. Bättre prestation. Närmare relation. Bättre prestation. Jurist & Inkasso är specialister inom inkasso, juridik, fakturering och finansiering. Våra kunder är företagare med fordringar mot andra företag samt fastighetsägare,

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Nya skuldsaneringslagar. så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Nya skuldsaneringslagar. så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen Nya skuldsaneringslagar så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen Den 1 november 2016 träder en ny skuldsaneringslag i kraft (2016:675). Dessutom införs en ny skuldsaneringslag för företagare,

Läs mer

Hur hanterar inkassobolag klagomål? Datainspektionens rapport 2006:1

Hur hanterar inkassobolag klagomål? Datainspektionens rapport 2006:1 Hur hanterar inkassobolag klagomål? Datainspektionens rapport 2006:1 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Några grundläggande begrepp...3 3. Sammanfattning...3 4. Lagar och regler som styr inkassoverksamhet...5

Läs mer

Olof Moberg och Eva von Schéele Avdelningen för juridik

Olof Moberg och Eva von Schéele Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 13:51 Diarienr: 13/5742 Handläggare: Avdelning: Datum: 2013-12-11 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Olof Moberg och Eva von Schéele Avdelningen för juridik Bibliotek, skolor, ekonomiavdelningar,

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar 2013-12-12 KS-2013/1391.109 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler Att tänka på vid köp av lagerbolag Råd och regler Allmänna regler för aktiebolag Aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 100.000 kr. Styrelsen för ett aktiebolag ska bestå av minst en styrelseledamot

Läs mer

Vi gör inkasso bättre

Vi gör inkasso bättre Vi gör inkasso bättre FINANCIAL SOLUTIONS arvato Financial Solutions Convenience in every transaction 2 Vi vet hur din kund vill bli bemött Inkasso är en viktig del av samhället. Det finns de som inte

Läs mer

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182)

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182) Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 197:182) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1176-2013 SEVAB Strängnäs Energi AB Box 32 645 21 Strängnäs Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet 2015-10-12 BESLUT TrustBuddy AB FI Dnr 15-13913 Att. Styrelsens ordförande Delgivning nr 1 Biblioteksgatan 9 111 46 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut 1(5) Verkställighet av skuldsaneringsbeslut Detta ställningstagande ersätter Kronofogdemyndighetens ställningstagande 3/08/IND Verkställighet av skuldsaneringsbeslut. Detta ställningstagande har beslutats

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer.

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer. % Kronofogden 1(5) 2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning Beslut om utmätning ska delges som huvudregel. Delgivning kan underlåtas när kostnaderna för delgivningsförfarandet inte uppvägs av den utmätta

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DOM 2015-10-07 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-07 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2015-10-07 Meddelad i Stockholm Mål nr 4369-15 1 KLAGANDE Svea Inkasso AB, 556214-1423 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box

Läs mer

Verkställighet. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0

Verkställighet. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0 1(20) Verkställighet Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.5 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 133/2006/003 2006-05-01 Kf 2006-04-24 51 2015/37 2015-03-23 Kf 2015-03-23 19 FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE

Läs mer

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering 1(7) Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering Ställningstagandet gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden fastställdes 2010. Promemorian

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer