Profinagruppen bygger vidare med ny organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Profinagruppen bygger vidare med ny organisation"

Transkript

1 Profinagruppen bygger vidare med ny organisation Under vårt jubileumsår utvecklas Profina vidare och satsar på nya tjänster i organisationen. Christina Sturesson, sedan tidigare VD för Profina Finans AB samt ekonomichef, får ett utökat ansvar och tillträder en nyinrättad tjänst som koncernchef för hela Profinagruppen. Målsättningen med koncernchefstjänsten är att skapa en helhet inom bolagen. Samtidigt trappar Rolf Lundberg, VD för Profina AB sedan 1 januari 2006, ned och lämnar över VD-posten till Christina. Rolf finns kvar i företagssfären i Profinas intressebolag Parkeringsservice Svenska AB. Fortsättning på nästa sida Tack och hej leverpastej! Jag vill i och med detta nyhetsbrev tacka för mig. Efter att i drygt sju år varit VD för Profina AB är det dags att gå vidare. Min filosofi har alltid varit att nya impulser måste till för att vidareutveckla ett företag. Det finns alltför många exempel på företagsledare som sitter på övertid. Min egen fortsättning kommer dock alltjämt bli inom samma ägarsfär där jag nu får förmånen att vidareutveckla ett annat företag i en annan bransch. Profina är i dag en välrustad företagsgrupp med moderna lösningar för framtiden. Det viktigaste får dock inte förglömmas våra medarbetare. Utan dem hade vi stått oss slätt. Nu är det som sagt dags att byta tränare varför jag önskar Christina Sturesson all lycka och framgång. Till sist ett stort tack till alla kunder och ha en bra sommar Rolf Lundberg

2 Profinagruppen bygger vidare med ny organisation Christina som funnits med i Profina i flera omgångar, och nu sedan 2004 då hon tillträdde som ekonomichef, berättar själv om framtiden: För våra kunder innebär det ingen förändring. Målsättningen är att bygga vidare på våra grundare, Gunnar Bratts och Lars Sandbergs filosofi - att skapa tillväxt genom egen kraft få en ökad efterfrågan genom att ge fortsatt personlig service och ännu bättre tjänster till våra kunder i framtiden. Ett bevis på detta är bland annat vår nytillsatta försäljningschefstjänst och en nyskapad operativ ledningsgrupp inom Profina. Tillsammans ska jag som koncernchef och den operativa ledningsgruppen jobba mot samma mål. Jag vill få in nya idéer, skapa lagkänsla och vidareutveckla hur vi når morgondagens entreprenörer på bästa sätt. Genom bättre kommunikation mellan bolagen blir vi effektivare och starkare och kan därigenom skapa tillväxt. Vi säkerställer också att kunden får en enhetlig och personlig service i hela organisationen. Man kan kort och gott säga att vi fortsätter stärka företagets värderingar som alltid funnits med oss; Kundvård, Kommunikation, Kompetens och Kreativitet. Ägarna Gunnar Bratt och Lars Sandberg, är fortfarande verksamma inom bolaget. I den nytillsatta operativa ledningsgruppen ingår: Christina Sturesson Koncernchef och VD för Profina Finans AB samt Profina AB Malin Bylund Inkassochef Tommy Stenberg Chefsjurist och VD för Profina International AB Niklas Larsson IT chef Patrik Hellström Försäljningschef Maria Ulving Administrativ chef -2-

3 Har du frågor kring våra tjänster rörande inkasso och finansiella tjänster når du våra säljare så här: Patrik Hellström Försäljningschef Stockholm Vxl: Mobil: Susanne Ingeson Säljare Malmö Vxl: Mobil: Inkassochefen tipsar 6 Tips Thomas Sjöwall Säljare Halmstad Vxl: Mobil: Erik Svensson Säljare Sundsvall Vxl: Mobil: Varför tar ärendet så lång tid sedan det lämnats till kronofogden? Om er kund inte betalar trots erhållet inkassokrav gör vi en bedömning om lämplig åtgärd 12 dagar efter att inkassokravet sänts. Vanligast är att en ansökan om betalningsföreläggande lämnas in till kronofogden för att få er fordran fastställd i ett utslag. Det som händer hos kronofogden sedan vi lämnat in ärendet är att handlingar skickas till er kund med uppgift om vad det är ni vill, t.ex. få betalt, få ett hyresavtal uppsagt. Med dessa handlingar följer ett delgivningskvitto som er kund har att skriva under som bevis på att han erhållit handlingarna. Om kunden inte skriver under detta kvitto skickar kronofogden en påminnelse per brev. Skriver kunden inte heller under denna lämnas ärendet till delgivningsman som söker upp kunden personligen för att få denne att skriva under. Denna process kan dock tyvärr ta tid om kunden håller sig undan. Vill man skynda på processen kan man begära egen delgivning hos kronofogden. Profina AB samarbetar med en delgivningsbyrå med behöriga delgivningsmän med stor erfarenhet på området. Dessa delgivningsmän arbetar bland annat på andra tider än kronofogdens delgivningsmän och söker upp kunden även på kvällar och helger varför delgivningsprocessen brukar förkortas avsevärt. (Redaktionens not: se artikeln om en delgivning i föreg. nr.) Tänk på att: l Om ni vill skynda på processen hos kronofogden, kontakta oss för diskussion om vi eventuellt ska begära egen delgivning. l Om vi begär egen delgivning kom ihåg att meddela oss alternativa adresser, telefonnummer eller dylikt. Ju mer uppgifter vi kan lämna till delgivningsbyrån ju snabbare brukar delgivningen gå. Malin Bylund, Inkassochef -3-

4 Inkassobranschens resultat för 2012 Svensk inkassoverksamhet följer tidigare års mönster dock att årets inkasserade belopp ligger i topp. Ungefär 7,8 miljoner nya inkassokrav sänds ut varje år. Under 2012 inkasserades 24,4 miljarder kr varav ca 22 miljarder återredovisades till borgenärerna. En betydande ökning mot förra året då knappt 17 miljarder inkasserades. Ett kapitalbelopp på 55 miljarder ligger inne för inkassering, även det en ökning från tidigare år (knappt 46 miljarder). Av inkasserat belopp har över 20 miljarder influtit utan tvångsåtgärder, dvs efter inkassokrav. Branschen svarar för nästan alla ansökningar om betalningsförelägganden vid Kronofogdemyndigheten ca 1 miljon av totalt Ungefär 40 % av ärendena återkallas innan utslag, beroende på att gäldenären väljer att betala eller träffa uppgörelse med inkassoombudet/borgenären. I de fall utslag meddelas erläggs betalning i ca 50 % av ärendena utan att tvångsåtgärder via Kronofogdemyndighet behöver vidtas. I förhållandevis väldigt få av branschens ärenden, ca per år, fastställs betalningsskyldigheten genom betalningsföreläggande. Inkassobranschen går vidare och begär tvångsåtgärder (utmätning) av Kronofogdemyndigheten endast när det finns anledning att anta att gäldenären har egendom som kan täcka kostnader och fordring. Ca ansökningar om utmätning gjordes år 2012 av branschen. Även när det gäller utmätningsärenden dominerar branschföretagen stort och svarar för merparten av alla enskilda mål vid Kronofogdemyndigheten som uppgår till totalt Kronofogdemyndigheten driver in under 10 miljarder per år, varav ca 6 miljarder avser statens fordringar påskatt och avgifter. Privata borgenärers andel av verksamheten uppgår alltså till ca 35 % av Kronofogdemyndighetens totala verksamhet, och ungefär 3, 75 miljarder inflyter efter ansökan om utmätning. Av detta belopp inflyter ungefär halva beloppet efter endast ett första kravbrev från Kronofogdemyndigheten. Drygt en miljard inflyter efter löneutmätning. Återstående belopp inkommer till ungefär lika delar efter utmätning av överskjutande skatter, respektive efter utmätning och försäljning av gäldenärens egendom. Ca 400 miljoner av 24,4 miljarder tas alltså ut av gäldenärerna efter utmätning av fast och lös egendom, en blygsam andel som visar att branschens arbete med inkassering är mycket framgångsrikt även utan mycket ingripandetvångsåtgärder. Värt att notera är att Kronofogdemyndighetens hela verksamhet gällande betalningsföreläggande kostar 291 miljoner och att enskilda borgenärer erlägger avgifter för sina ärenden med 358 miljoner. Denna del av verksamheten gå alltså plus i statsbudgeten med 67 miljoner kr. Kostnaderna för Kronofogdemyndighetens verksamhet med exekution (utmätning), uppgår till 1,164 miljarder, och de privata borgenärer erlägger 1,007 miljarder i avgifter. Privata borgenärers ärenden uppgår dock endast till 35 % av verksamheten och statsbudgeten går således plus med över en halv miljard avseende denna verksamhetsdel. Följden är att privata borgenärer (och de gäldenärer som blir föremål för åtgärder och som ytterst får betala avgifterna) svarar för praktiskt taget hela Kronofog-demyndighetens kostnad trots att dess verksamhet till över hälften avser indrivning för statens fordringar (vilken är avgiftsbefriad). Källa: -4-

5 FLYTTARE Profina International samarbetar med aktörer världen över Profina International AB med representation i 144 länder genom den delägda koncernen TCM Group International Inc. arbetar företrädesvis med internationell inkasso och juridik. I dagens kundstock finns både svenska exporterande bolag och utländska uppdragsgivare från ca fyrtio länder. Utländska uppdragsgivare kan dels vara direktkunder, dels utländska inkassobyråer och advokater. Atradius är ett mycket stort internationellt kreditförsäkringsbolag med verksamhet världen över. Atradius Danmark bedriver försäkringsverksamhet och inkassotjänster i det helägda dotterbolaget Atradius Collections, en mångårig uppdragsgivare till Profina International. Här presenterar Atradius Collections i Danmark sin verksamhet: Atradius Group arbetar med kreditförsäkringar och inkasso världen över och har 160 kontor i 45 länder. Atradius har tillgång till kreditupplysningar om över 100 miljoner företag internationellt och fattar dagligen över beslut avseende handelskrediter. Vi är världens mest internationella och integrerade kreditförsäkringsbolag Vi har ett team bestående av personer i hela världen Vårt produktutbud är verkligen globalt Vår globala marknadsandel är 31% Vi har en sammanlagd intäkt på över Vår finansiella rating är A hos A.M. Best Vi har mer än 85 års erfarenhet inom Credit Management Som en del av Atradiusgruppen i Danmark erbjuder Atradius Collections professionell B2B (Business to Business) Credit Management Service. Vårt mål är att erbjuda kunder en högre servicenivå och professionell hantering av gäldenärerna, så att en samverkan mellan kunder och gäldenärer kan fortsätta även efter en inkassohandläggning. Personlig kontakt med gäldenärer, proaktiv kommunikation med kunder och en realtidsuppdaterad online-tjänst för att Antalet ansökningar om avhysning och verkställda vräkningar minskar. ÅR/ Kvartal Ansökningar betalningsföreläggande Källa: Ansökningar om vräkning (avhysning) Antal verkställda vräkningar följa pågående ärenden, gör Atradius Collections till en seriös samarbetspartner på den danska marknaden. Inkassoprocessen sköts av våra handläggare, och sker både skriftligen, via telefon och med möjlighet till besök hos gäldenärerna. I Danmark är det dessutom möjligt att registrera en gäldenär med en betalningsanmärkning i RKI (motsvarigheten till svenska UC - Upplysningscentralen). I händelse av tvist om kravet försöker vi alltid att uppnå en överenskommelse med gäldenären. Här stödjer vi oss på vår erfarenhet från tidigare komplicerade ärenden och våra externa advokater, som i övrigt hanterar den rättsliga processen åt oss såvida en betalning inte kan ske. I Danmark är det möjligt att använda sig av betalningsförelägganden för ärenden under DKK som inte är bestridna. Förutom att erbjuda inkassohantering tillhandahåller Atradius Collections också påminnelseservice där man skickar ut påminnelser med Atradius Collections logo, hantering av avbetalningsplaner, upprensning av portföljer och optimeringsprocesser inom gäldenärsförvaltning. Korsordslösning från förra numret M I G R A N T O D E G O JAG PÅ KÖR LATIN A SAFT S O UTETOA S A V S M A K E N SINNET HURSA? MINSKA T Ä N D S SÖT A V T A Y KÅLLES KRYPA OVANLIG VIV I R R A O R K A N Å L A R TAGGAR DRYCK KALL S I A T T L E D A TRIS- BOR TESS BIT TEATRAL BÄRBUSKE KAN VI! VÄKTARE KALLT DYKARE DURKSLAG FLER ATOMER SOPPBÄR D E L G I V N I N G S M A N PRO- LIK STAD AVBÖJA NOMEN TRO OXID BÄTTRE R I N A S R I O ÄN ATT Y FÖR TA ÅTSKILT AKTÖR ELDAS GÅ VILSE PUSSAR A N E K A T R O L L P SUGGA K Y S S A R TYA RÄDDAR UNDAN B E V A R A R - 5 -

6 Skuldsanering och överskuldsättning Tidigare har meddelats att regeringen under våren 2012 tillsatt två nya utredningar gällande skuldsanering och överskuldsättning. Båda utredningarna ska redovisa sina överväganden den 1 oktober I skuldsaneringsutredningen övervägs om nya lagregler ska införas vilka kan underlätta för de gäldenärer som är berättigade till skuldsanering också får detta. De förslag som diskuterats gäller främst: Kan ett förenklat ansökningsförfarande införas där sökanden inte behöver ange sina skulder i detalj (borgenärerna kunde i stället få skyldighet att precisera sina krav) Betalningsförmedling (kan en samlad betalningsförmedling införas med utbet. ev. en gång per år) Informationsinsatser (alltför många i samhället är okunniga på området) Motivet för sådana ändringar är att underlätta för de gäldenärer som verkligen är berättigade till skuldnedskrivning, vilket kan vara till fördel för både gäldenärer och borgenärer. Ytterligare förslag som diskuterats gäller: Justerade avbetalningsplaner (t ex flexiblare planer med betalningsfria månader) Ändrad insolvensprognos med tidsangivelse (10 år?) HDs nya avgörande i mars 2013, Ö , ger argument för att gällande rätt är väl avvägd och att tidsgränser kanske inte bör införas i lag eller förarbeten. Utredningen om överskuldsättning ska analysera olika grader av skuldsättning för privatpersoner och kartlägga vanliga orsaker till överskuldsättning. Barns situation ska särskilt uppmärksammas. En strategi för att motverka överskuldsättning ska föreslås. Utredningen har arbetat med att försöka insamla statistik som ger en bild av hushållens skuldsättning och om det går att dra slutsatser om hur, när och för vem överskuldsättning kan uppkomma. Det tycks av integritetsskäl vara svårt att få del av komplett statistiskt underlag. Utredningen arbetar med att överskuldsättning möjligen är beroende av tre företeelser i samhället och om det går att förhindra skuldsättning i dessa sektorer, nämligen Hushållens allt mer betydande ansvar för den egna balansräkningen (det allmänna begränsar sitt ansvar för t ex sjukersättningar och pensioner) Ett växande kreditutbud på alla marknader,(nästan allt kan finansieras via krediter) Regler och strukturer för skuldsättning, (särskilt frågan om det allmänna styrs av regelverk som snabbt skuldsätter den enskilde vid betalningsförsummelser i stället för att gå mjukare fram ) Källa: Inflationen påverkar penningvärdet Inflation - vad är det? Kort förklaring är att våra pengar i plånboken eller numera på kortet/kontot minskar i värde. För att ge ett riktmärke har inflationen inneburit följande för penningvärdet: kr år 1945 är motsvarande kr år Hade man haft lappen kvar i plånboken från efterkrigstiden så hade man förlorat i värde. Hur mycket motsvarar då kr 2012? Svaret är 51 kr år Förut diskuterades penningmängden - då penningmängden ökar kraftigt så minskas oftast värdet. Många kommer säkert ihåg Lire i Italien. När semesterresor styrdes dit fick man ha 2 plånböcker för att gå ut på stan och handla, likväl hålla kolla på alla nollor på sedlarna. Effekten av inflation är att den allmänna prisnivån stiger, därför mäts ofta inflation med KPI (konsumentprisindex). EKONOMINYTT För att inflationen ska vara stadig behövs en kontroll på penningmängden. Länder löser inte penningvärdet genom att trycka nya sedlar. Om staten löser sina skulder genom att trycka fler sedlar blir det inflationsdrivande. Orsaken till inflation är att penningmängden ökar snabbare än utbudet av varor och tjänster. Effekten blir ofta att varor och tjänster ökar i pris. Idag har riksbanken bestämt sig för en inflationstakt på ca 2 % per år vilket enkelt innebär att om lappen ligger kvar i plånboken under ett år har värdet sjunkit till 980 kr. Christina Sturesson VD Profina Finans - 6 -

7 Sommarklurigheter för våra läsare/lösare ISVAKEN HARIG SENA ILLDÅD LYXBIL FLOD UR SVAMP DATA/TELE SVAG AV SPORT LONDONBOR EKONOM FÄRG HAR SVERIGE VÄRNAT SLIPAT UDDE SINGULAR PRONOMEN KVINNA ELSORT ISIGT SKOGSKUNGEN SYSTER INTE UT FRÅN SKOGEN TUGGAS BAK- STRÖM LEG ELVIS PRESLEY FÅRFRU NESA KOMIKER LIKA TRÄD SEGER- GUDINNA GIFTER- MÅL FÅNIGA UNDER- HÅLLA SKRIVA BREV NATRIUM ABER PUTSA SÄLJA DRIVE FÖR BÖNDER LUFT NU JESUS ÅLÄGGA GLASÖGON FLÄCKIG BRA KORT FÖR ALKIS ATTANS FILIP ROTH GREN AV BUDDHA F.D. UNG VÄNSTER LUGNT SVART TRÄ SJUK- DOM ÄGA FRÄLS- IS AFRIKA- STAT MIN Ormen Alla ord går in i varandra med minst en bokstav, oftast fler. Prova och se om du klarar ormen. 1. I sjön 2. Godis 3. Preposition 4. Båtlampa 5. Omgivning 6. Nöjesresenär 7. Kraft 8. Dryck 9. Kalas 10. Bister 11. Virktillbehör Lyckas du lösa korsordet, skicka in det så kan du vinna två biobiljetter. Samma sak gäller för Ormen. Har du uppnått minst 16 godkända ord i Sökord kan du vinna ytterligare två biobiljetter. Sammanlagt 6 st biobiljetter m.a.o. Lycka till! Svar vill vi ha senast 30 juni. Jag som skickat in lösningar är: Företag Adress (Vinnare av biobiljetter i förra numret var Harriet Karlsson, Bergs Kommun, Svenstavik) E R E D I T R A K Sökord Hur många ord om minst fyra bokstäver hittar du i denna ruta? Orden skall vara i grundform och finnas i SAOL. Minst ett ord innehåller alla nio bokstäverna. Vi hittade 16 ord. Hur många hittar du? - 7 -

8 B Juristen har ordet Bärplockning har ansetts som människohandel Erik Svensson ny säljare i norrlandsregionen Sommaren närmar sig och med den känns också en dom fattad av Hudiksvalls tingsrätt om synen på bärplockning aktuell. Hudiksvalls tingsrätt har nu dömt en man och en kvinna till tio månaders fängelse samt ålagt dem ett skadestånd på kr för människohandel. Paret har rekryterat, tagit emot, transporterat samt inhyst 13 personer som bärplockare under åren 2009 och Brottet bedöms dock inte som grovt eftersom bärplockarna inte utsatts för misshandel eller annat tvång. One stop - allt inom finansiell administration Kreditbedömning Factoring/fakturaköp Utskrifter/e-faktura Reskontraservice Påminnelseservice Inkasso svensk/ internationell Juridisk service CallCenter Människohandel har vanligen förknippats med prostitution men kan sedan ett par år tillbaka också avse andra typer av tvångsarbete. Grundläggande är att människors livssituation utnyttjas på ett otillbörligt sätt och att de ofta förespeglats ersättningar som aldrig varit realistiska. I vissa fall har också människor hänvisats till kost och logi via arbetsgivaren, kostnader för detta har dock visat sig orimligt höga och de har också dragits mot innestående lön. Tommy Stenberg, VD Profina International Sedan april i år är Erik ny säljare hos Profina med vårt Sundsvallskontor som bas. Han är 40 år och har tidigare lång erfarenhet inom bank- och finans, nu närmast med branschvana från factoring och inkasso efter fyra år hos Euro Finans. Erik har under de senaste åtta åren varit kundansvarig för region Norrland vilket innebär att han likt många säljare är van vid och gillar att resa mycket. Han är en äkta norrlänning, uppvuxen och boende i Sundsvall med sambo och två barn fyra och åtta år gamla. Vid sidan om jobbet har Erik ett stort idrottsintresse och också ett förflutet som fotbollsdomare. Vad driver dig i jobbet Erik? - Jag trivs väldigt bra med kundkontakter och att hitta lösningar för att förbättra företagens likviditet och kassaflöde. Jag känner att jag kommit till ett företag som ser möjligheterna och som har en mycket bra produktportfölj vilket skapar förutsättningar för att, tillsammans med kunderna, växa inom områdena inkasso, factoring och reskontrahantering. Jag trivs väldigt bra i Profinagruppen där beslutsvägarna är korta och snabba (ingenting är omöjligt)! Profina AB, Box , Stockholm Globen Besöksadress: Rökerigatan 19. Tel: Fax: Regionkontor: Malmö Halmstad , Sundsvall E-post: Vill du ha nyhetsbrevet One Stop? Gå in på vår hemsida och anmäl dig

NYHETSBREV. Sveriges största valde Profina! Vi rör på oss! Försenat flyg? En delgivningsmans vardag. Profina fyller 30 år!

NYHETSBREV. Sveriges största valde Profina! Vi rör på oss! Försenat flyg? En delgivningsmans vardag. Profina fyller 30 år! NYHETSBREV om finansiell administration Nummer 1/2013 Försenat flyg? Profina hjälper er att få ersättning. Ny tjänst hos oss. Mer info på sidan 8 Sveriges största valde Profina! I en vacker lantlig miljö

Läs mer

NYHETSBREV LEDAREN. Inkassobranschens resultat för 2012 RAPPORT FRÅN. Årsmöte 23 april 2013 FORUM MYNDIGHET

NYHETSBREV LEDAREN. Inkassobranschens resultat för 2012 RAPPORT FRÅN. Årsmöte 23 april 2013 FORUM MYNDIGHET NYHETSBREV LEDAREN Inkassobranschens resultat för 2012 Svensk inkassoverksamhet följer tidigare års mönster dock att årets inkasserade belopp ligger i topp. Ungefär 7,8 miljoner nya inkassokrav sänds ut

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS SÄKRA AFFÄRER Medföljer som bilaga i Dagens Industri maj 2009 Räkna i pengar Varför inkassoverksamhet

Läs mer

Vår Nya Kredithantering

Vår Nya Kredithantering ANNONS Vår Nya Kredithantering Nr 1 Oktober 2013 MED FOKUS PÅ BRA KREDITBEDÖMNING EXPERTER INOM KREDIT- HANTERING svarar på lika många frågor KREDITFÖRSÄKRINGAR Ökar säkerheten och minskar risken i affären

Läs mer

NYHETSBREV LEDAREN. Överskuldsättningsdebatten i fokus

NYHETSBREV LEDAREN. Överskuldsättningsdebatten i fokus NYHETSBREV LEDAREN Överskuldsättningsdebatten i fokus Som alltid när ledarskap utövas i ett företag, eller för den delen, för en hel bransch, och när branschen analyserar sitt arbete, sin vision och förhåller

Läs mer

Stor potential. för e-handel. Oktober 2010

Stor potential. för e-handel. Oktober 2010 Oktober 2010 Svea Update - Oktober 2010 Stor potential för e-handel Nu försvinner revisorsplikten Nu är det inte många dagar kvar innan revisorsplikten försvinner för de minsta bolagen. Så här går det

Läs mer

Det kom ju inte direkt som någon överraskning när nyheten om HQ-Banks fall häromdagen kablades ut i etern.

Det kom ju inte direkt som någon överraskning när nyheten om HQ-Banks fall häromdagen kablades ut i etern. 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Det händer i vår! 5. Läget? 6-7. Nya regler KUL 8-9. Rapport från... 10-18. Tema: Uppe på taket 19. Juridikhörnan 20-21. Forum myndighet 22. Svensk Inkasso

Läs mer

SÄKRA. En flygande start...

SÄKRA. En flygande start... Nummer 1 Oktober 2007 SÄKRA B E T A L N I N G A R En flygande start......för den nya föreningen. Representerad i insolvensutredningen, i dialog med Kronofogden, Konsumentverket och Datainspektionen. Fem

Läs mer

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet!

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet! ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KREDITHANTERING MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI APRIL 2011 Konsumentinkasso står för tillväxten inom branschen Elektronisk fakturahantering

Läs mer

Vem gör du affärer med?

Vem gör du affärer med? Mars 2010 Vem gör du affärer med? Läs Äldre kvinnor allt mer skuldsatta Den största ökningen av skuldsatta består av kvinnor över 60 år. Även höginkomsttagare börjar nu få svårt att klara sina skulder.

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Budget Betala 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor.

Läs mer

Det är i lågkonjunktur kreditbesluten prövas!

Det är i lågkonjunktur kreditbesluten prövas! GER DIG SVART PÅ VITT Dec 2012 Effektivare kreditbedömning med UC:s tjänster SIDAN -4 Inspiration och kunskap för Kreditsverige SIDAN -8 Skydda dig mot fakturabedrägerier SIDAN -6 Det är i lågkonjunktur

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Företagen som klarar lågkonjunkturen bäst

Företagen som klarar lågkonjunkturen bäst Oktober 2008 Företagen som klarar lågkonjunkturen bäst Våga vara offensiv! Det finns affärsmöjligheter även i dåliga tider, säger ekonomijournalisten Anders Andersson. Läs hans tre bästa råd inför lågkonjunkturen.

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA #2 2014. Älskar branschöverenskommelser. Nya tjänster mot privatpersoner. Många skäms

DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA #2 2014. Älskar branschöverenskommelser. Nya tjänster mot privatpersoner. Många skäms #2 2014 s.8 Vi underlättar för våra kunder, säger John Rydberg DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA Svea Exchange presenterar s.3 s.6 s.4 Nya tjänster mot privatpersoner Många skäms för sin privatekonomi

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer

/VNNFS +VOJ (FOFSBUJPO /PMM,PMM

/VNNFS +VOJ (FOFSBUJPO /PMM,PMM /VNNFS +VOJ (FOFSBUJPO /PMM,PMM * LÚMWBUUOFU QÌ EFCBUUFO PN 4.4 MÌOFO EVHHBS MBSNSBQQPSUFSOB UÊUU PN VOHEPNFOT CSJTUBOEF LVOTLBQFS J QSJWBUFLPOPNJ PDI SÚTUFSOB IÚKT GÚS BUU JOGÚSB ÊNOFU QSJWBUFLPOPNJ QÌ

Läs mer

Istället för vräkning

Istället för vräkning Rapport 2011:10 Istället för vräkning - En handbok för socialsekreterare, budget- och skuldrådgivare och andra som arbetar med hyresskulder och träningsboenden inom kommunen Istället för vräkning - En

Läs mer

Granit: Om vägen ut på nätet Tommy Bergström och Felix Reinhard berättar. Internet of Things en ny värld öppnar sig #1 2014

Granit: Om vägen ut på nätet Tommy Bergström och Felix Reinhard berättar. Internet of Things en ny värld öppnar sig #1 2014 #1 2014 Internet of Things en ny värld öppnar sig Kom snabbt igång med din webbshop Sugen på en styrelsekarriär? Läs om styrelseproffsets bästa råd s.3 s.4 s.10 Granit: Om vägen ut på nätet Tommy Bergström

Läs mer

Trygghet viktigast i webbhandeln #4 2013. Så får du bättre kontroll över företagets pengar Ekonomin ljusnar långsamt nästa år

Trygghet viktigast i webbhandeln #4 2013. Så får du bättre kontroll över företagets pengar Ekonomin ljusnar långsamt nästa år #4 2013 Så får du bättre kontroll över företagets pengar Ekonomin ljusnar långsamt nästa år Råden som sänker företagets räntekostnader s.3 s.6 s.8 Trygghet viktigast i webbhandeln Patrick Ohlsson, vd Cyberphoto

Läs mer

4IPQQJOHSVOEB 4ZGUFU NFE MBHTUJGUOJOHFO TPN SFHMFSBS EFO

4IPQQJOHSVOEB 4ZGUFU NFE MBHTUJGUOJOHFO TPN SFHMFSBS EFO SÄKRA BETALNINGAR 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Kalendarium 6-7. Rapport från... 8-9. Läget! 10-18. Tema: Offentlig shoppingrunda 19. Juridikhörnan 20-21. Forum Myndighet 22. Professorns

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer