Profinagruppen bygger vidare med ny organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Profinagruppen bygger vidare med ny organisation"

Transkript

1 Profinagruppen bygger vidare med ny organisation Under vårt jubileumsår utvecklas Profina vidare och satsar på nya tjänster i organisationen. Christina Sturesson, sedan tidigare VD för Profina Finans AB samt ekonomichef, får ett utökat ansvar och tillträder en nyinrättad tjänst som koncernchef för hela Profinagruppen. Målsättningen med koncernchefstjänsten är att skapa en helhet inom bolagen. Samtidigt trappar Rolf Lundberg, VD för Profina AB sedan 1 januari 2006, ned och lämnar över VD-posten till Christina. Rolf finns kvar i företagssfären i Profinas intressebolag Parkeringsservice Svenska AB. Fortsättning på nästa sida Tack och hej leverpastej! Jag vill i och med detta nyhetsbrev tacka för mig. Efter att i drygt sju år varit VD för Profina AB är det dags att gå vidare. Min filosofi har alltid varit att nya impulser måste till för att vidareutveckla ett företag. Det finns alltför många exempel på företagsledare som sitter på övertid. Min egen fortsättning kommer dock alltjämt bli inom samma ägarsfär där jag nu får förmånen att vidareutveckla ett annat företag i en annan bransch. Profina är i dag en välrustad företagsgrupp med moderna lösningar för framtiden. Det viktigaste får dock inte förglömmas våra medarbetare. Utan dem hade vi stått oss slätt. Nu är det som sagt dags att byta tränare varför jag önskar Christina Sturesson all lycka och framgång. Till sist ett stort tack till alla kunder och ha en bra sommar Rolf Lundberg

2 Profinagruppen bygger vidare med ny organisation Christina som funnits med i Profina i flera omgångar, och nu sedan 2004 då hon tillträdde som ekonomichef, berättar själv om framtiden: För våra kunder innebär det ingen förändring. Målsättningen är att bygga vidare på våra grundare, Gunnar Bratts och Lars Sandbergs filosofi - att skapa tillväxt genom egen kraft få en ökad efterfrågan genom att ge fortsatt personlig service och ännu bättre tjänster till våra kunder i framtiden. Ett bevis på detta är bland annat vår nytillsatta försäljningschefstjänst och en nyskapad operativ ledningsgrupp inom Profina. Tillsammans ska jag som koncernchef och den operativa ledningsgruppen jobba mot samma mål. Jag vill få in nya idéer, skapa lagkänsla och vidareutveckla hur vi når morgondagens entreprenörer på bästa sätt. Genom bättre kommunikation mellan bolagen blir vi effektivare och starkare och kan därigenom skapa tillväxt. Vi säkerställer också att kunden får en enhetlig och personlig service i hela organisationen. Man kan kort och gott säga att vi fortsätter stärka företagets värderingar som alltid funnits med oss; Kundvård, Kommunikation, Kompetens och Kreativitet. Ägarna Gunnar Bratt och Lars Sandberg, är fortfarande verksamma inom bolaget. I den nytillsatta operativa ledningsgruppen ingår: Christina Sturesson Koncernchef och VD för Profina Finans AB samt Profina AB Malin Bylund Inkassochef Tommy Stenberg Chefsjurist och VD för Profina International AB Niklas Larsson IT chef Patrik Hellström Försäljningschef Maria Ulving Administrativ chef -2-

3 Har du frågor kring våra tjänster rörande inkasso och finansiella tjänster når du våra säljare så här: Patrik Hellström Försäljningschef Stockholm Vxl: Mobil: Susanne Ingeson Säljare Malmö Vxl: Mobil: Inkassochefen tipsar 6 Tips Thomas Sjöwall Säljare Halmstad Vxl: Mobil: Erik Svensson Säljare Sundsvall Vxl: Mobil: Varför tar ärendet så lång tid sedan det lämnats till kronofogden? Om er kund inte betalar trots erhållet inkassokrav gör vi en bedömning om lämplig åtgärd 12 dagar efter att inkassokravet sänts. Vanligast är att en ansökan om betalningsföreläggande lämnas in till kronofogden för att få er fordran fastställd i ett utslag. Det som händer hos kronofogden sedan vi lämnat in ärendet är att handlingar skickas till er kund med uppgift om vad det är ni vill, t.ex. få betalt, få ett hyresavtal uppsagt. Med dessa handlingar följer ett delgivningskvitto som er kund har att skriva under som bevis på att han erhållit handlingarna. Om kunden inte skriver under detta kvitto skickar kronofogden en påminnelse per brev. Skriver kunden inte heller under denna lämnas ärendet till delgivningsman som söker upp kunden personligen för att få denne att skriva under. Denna process kan dock tyvärr ta tid om kunden håller sig undan. Vill man skynda på processen kan man begära egen delgivning hos kronofogden. Profina AB samarbetar med en delgivningsbyrå med behöriga delgivningsmän med stor erfarenhet på området. Dessa delgivningsmän arbetar bland annat på andra tider än kronofogdens delgivningsmän och söker upp kunden även på kvällar och helger varför delgivningsprocessen brukar förkortas avsevärt. (Redaktionens not: se artikeln om en delgivning i föreg. nr.) Tänk på att: l Om ni vill skynda på processen hos kronofogden, kontakta oss för diskussion om vi eventuellt ska begära egen delgivning. l Om vi begär egen delgivning kom ihåg att meddela oss alternativa adresser, telefonnummer eller dylikt. Ju mer uppgifter vi kan lämna till delgivningsbyrån ju snabbare brukar delgivningen gå. Malin Bylund, Inkassochef -3-

4 Inkassobranschens resultat för 2012 Svensk inkassoverksamhet följer tidigare års mönster dock att årets inkasserade belopp ligger i topp. Ungefär 7,8 miljoner nya inkassokrav sänds ut varje år. Under 2012 inkasserades 24,4 miljarder kr varav ca 22 miljarder återredovisades till borgenärerna. En betydande ökning mot förra året då knappt 17 miljarder inkasserades. Ett kapitalbelopp på 55 miljarder ligger inne för inkassering, även det en ökning från tidigare år (knappt 46 miljarder). Av inkasserat belopp har över 20 miljarder influtit utan tvångsåtgärder, dvs efter inkassokrav. Branschen svarar för nästan alla ansökningar om betalningsförelägganden vid Kronofogdemyndigheten ca 1 miljon av totalt Ungefär 40 % av ärendena återkallas innan utslag, beroende på att gäldenären väljer att betala eller träffa uppgörelse med inkassoombudet/borgenären. I de fall utslag meddelas erläggs betalning i ca 50 % av ärendena utan att tvångsåtgärder via Kronofogdemyndighet behöver vidtas. I förhållandevis väldigt få av branschens ärenden, ca per år, fastställs betalningsskyldigheten genom betalningsföreläggande. Inkassobranschen går vidare och begär tvångsåtgärder (utmätning) av Kronofogdemyndigheten endast när det finns anledning att anta att gäldenären har egendom som kan täcka kostnader och fordring. Ca ansökningar om utmätning gjordes år 2012 av branschen. Även när det gäller utmätningsärenden dominerar branschföretagen stort och svarar för merparten av alla enskilda mål vid Kronofogdemyndigheten som uppgår till totalt Kronofogdemyndigheten driver in under 10 miljarder per år, varav ca 6 miljarder avser statens fordringar påskatt och avgifter. Privata borgenärers andel av verksamheten uppgår alltså till ca 35 % av Kronofogdemyndighetens totala verksamhet, och ungefär 3, 75 miljarder inflyter efter ansökan om utmätning. Av detta belopp inflyter ungefär halva beloppet efter endast ett första kravbrev från Kronofogdemyndigheten. Drygt en miljard inflyter efter löneutmätning. Återstående belopp inkommer till ungefär lika delar efter utmätning av överskjutande skatter, respektive efter utmätning och försäljning av gäldenärens egendom. Ca 400 miljoner av 24,4 miljarder tas alltså ut av gäldenärerna efter utmätning av fast och lös egendom, en blygsam andel som visar att branschens arbete med inkassering är mycket framgångsrikt även utan mycket ingripandetvångsåtgärder. Värt att notera är att Kronofogdemyndighetens hela verksamhet gällande betalningsföreläggande kostar 291 miljoner och att enskilda borgenärer erlägger avgifter för sina ärenden med 358 miljoner. Denna del av verksamheten gå alltså plus i statsbudgeten med 67 miljoner kr. Kostnaderna för Kronofogdemyndighetens verksamhet med exekution (utmätning), uppgår till 1,164 miljarder, och de privata borgenärer erlägger 1,007 miljarder i avgifter. Privata borgenärers ärenden uppgår dock endast till 35 % av verksamheten och statsbudgeten går således plus med över en halv miljard avseende denna verksamhetsdel. Följden är att privata borgenärer (och de gäldenärer som blir föremål för åtgärder och som ytterst får betala avgifterna) svarar för praktiskt taget hela Kronofog-demyndighetens kostnad trots att dess verksamhet till över hälften avser indrivning för statens fordringar (vilken är avgiftsbefriad). Källa: -4-

5 FLYTTARE Profina International samarbetar med aktörer världen över Profina International AB med representation i 144 länder genom den delägda koncernen TCM Group International Inc. arbetar företrädesvis med internationell inkasso och juridik. I dagens kundstock finns både svenska exporterande bolag och utländska uppdragsgivare från ca fyrtio länder. Utländska uppdragsgivare kan dels vara direktkunder, dels utländska inkassobyråer och advokater. Atradius är ett mycket stort internationellt kreditförsäkringsbolag med verksamhet världen över. Atradius Danmark bedriver försäkringsverksamhet och inkassotjänster i det helägda dotterbolaget Atradius Collections, en mångårig uppdragsgivare till Profina International. Här presenterar Atradius Collections i Danmark sin verksamhet: Atradius Group arbetar med kreditförsäkringar och inkasso världen över och har 160 kontor i 45 länder. Atradius har tillgång till kreditupplysningar om över 100 miljoner företag internationellt och fattar dagligen över beslut avseende handelskrediter. Vi är världens mest internationella och integrerade kreditförsäkringsbolag Vi har ett team bestående av personer i hela världen Vårt produktutbud är verkligen globalt Vår globala marknadsandel är 31% Vi har en sammanlagd intäkt på över Vår finansiella rating är A hos A.M. Best Vi har mer än 85 års erfarenhet inom Credit Management Som en del av Atradiusgruppen i Danmark erbjuder Atradius Collections professionell B2B (Business to Business) Credit Management Service. Vårt mål är att erbjuda kunder en högre servicenivå och professionell hantering av gäldenärerna, så att en samverkan mellan kunder och gäldenärer kan fortsätta även efter en inkassohandläggning. Personlig kontakt med gäldenärer, proaktiv kommunikation med kunder och en realtidsuppdaterad online-tjänst för att Antalet ansökningar om avhysning och verkställda vräkningar minskar. ÅR/ Kvartal Ansökningar betalningsföreläggande Källa: Ansökningar om vräkning (avhysning) Antal verkställda vräkningar följa pågående ärenden, gör Atradius Collections till en seriös samarbetspartner på den danska marknaden. Inkassoprocessen sköts av våra handläggare, och sker både skriftligen, via telefon och med möjlighet till besök hos gäldenärerna. I Danmark är det dessutom möjligt att registrera en gäldenär med en betalningsanmärkning i RKI (motsvarigheten till svenska UC - Upplysningscentralen). I händelse av tvist om kravet försöker vi alltid att uppnå en överenskommelse med gäldenären. Här stödjer vi oss på vår erfarenhet från tidigare komplicerade ärenden och våra externa advokater, som i övrigt hanterar den rättsliga processen åt oss såvida en betalning inte kan ske. I Danmark är det möjligt att använda sig av betalningsförelägganden för ärenden under DKK som inte är bestridna. Förutom att erbjuda inkassohantering tillhandahåller Atradius Collections också påminnelseservice där man skickar ut påminnelser med Atradius Collections logo, hantering av avbetalningsplaner, upprensning av portföljer och optimeringsprocesser inom gäldenärsförvaltning. Korsordslösning från förra numret M I G R A N T O D E G O JAG PÅ KÖR LATIN A SAFT S O UTETOA S A V S M A K E N SINNET HURSA? MINSKA T Ä N D S SÖT A V T A Y KÅLLES KRYPA OVANLIG VIV I R R A O R K A N Å L A R TAGGAR DRYCK KALL S I A T T L E D A TRIS- BOR TESS BIT TEATRAL BÄRBUSKE KAN VI! VÄKTARE KALLT DYKARE DURKSLAG FLER ATOMER SOPPBÄR D E L G I V N I N G S M A N PRO- LIK STAD AVBÖJA NOMEN TRO OXID BÄTTRE R I N A S R I O ÄN ATT Y FÖR TA ÅTSKILT AKTÖR ELDAS GÅ VILSE PUSSAR A N E K A T R O L L P SUGGA K Y S S A R TYA RÄDDAR UNDAN B E V A R A R - 5 -

6 Skuldsanering och överskuldsättning Tidigare har meddelats att regeringen under våren 2012 tillsatt två nya utredningar gällande skuldsanering och överskuldsättning. Båda utredningarna ska redovisa sina överväganden den 1 oktober I skuldsaneringsutredningen övervägs om nya lagregler ska införas vilka kan underlätta för de gäldenärer som är berättigade till skuldsanering också får detta. De förslag som diskuterats gäller främst: Kan ett förenklat ansökningsförfarande införas där sökanden inte behöver ange sina skulder i detalj (borgenärerna kunde i stället få skyldighet att precisera sina krav) Betalningsförmedling (kan en samlad betalningsförmedling införas med utbet. ev. en gång per år) Informationsinsatser (alltför många i samhället är okunniga på området) Motivet för sådana ändringar är att underlätta för de gäldenärer som verkligen är berättigade till skuldnedskrivning, vilket kan vara till fördel för både gäldenärer och borgenärer. Ytterligare förslag som diskuterats gäller: Justerade avbetalningsplaner (t ex flexiblare planer med betalningsfria månader) Ändrad insolvensprognos med tidsangivelse (10 år?) HDs nya avgörande i mars 2013, Ö , ger argument för att gällande rätt är väl avvägd och att tidsgränser kanske inte bör införas i lag eller förarbeten. Utredningen om överskuldsättning ska analysera olika grader av skuldsättning för privatpersoner och kartlägga vanliga orsaker till överskuldsättning. Barns situation ska särskilt uppmärksammas. En strategi för att motverka överskuldsättning ska föreslås. Utredningen har arbetat med att försöka insamla statistik som ger en bild av hushållens skuldsättning och om det går att dra slutsatser om hur, när och för vem överskuldsättning kan uppkomma. Det tycks av integritetsskäl vara svårt att få del av komplett statistiskt underlag. Utredningen arbetar med att överskuldsättning möjligen är beroende av tre företeelser i samhället och om det går att förhindra skuldsättning i dessa sektorer, nämligen Hushållens allt mer betydande ansvar för den egna balansräkningen (det allmänna begränsar sitt ansvar för t ex sjukersättningar och pensioner) Ett växande kreditutbud på alla marknader,(nästan allt kan finansieras via krediter) Regler och strukturer för skuldsättning, (särskilt frågan om det allmänna styrs av regelverk som snabbt skuldsätter den enskilde vid betalningsförsummelser i stället för att gå mjukare fram ) Källa: Inflationen påverkar penningvärdet Inflation - vad är det? Kort förklaring är att våra pengar i plånboken eller numera på kortet/kontot minskar i värde. För att ge ett riktmärke har inflationen inneburit följande för penningvärdet: kr år 1945 är motsvarande kr år Hade man haft lappen kvar i plånboken från efterkrigstiden så hade man förlorat i värde. Hur mycket motsvarar då kr 2012? Svaret är 51 kr år Förut diskuterades penningmängden - då penningmängden ökar kraftigt så minskas oftast värdet. Många kommer säkert ihåg Lire i Italien. När semesterresor styrdes dit fick man ha 2 plånböcker för att gå ut på stan och handla, likväl hålla kolla på alla nollor på sedlarna. Effekten av inflation är att den allmänna prisnivån stiger, därför mäts ofta inflation med KPI (konsumentprisindex). EKONOMINYTT För att inflationen ska vara stadig behövs en kontroll på penningmängden. Länder löser inte penningvärdet genom att trycka nya sedlar. Om staten löser sina skulder genom att trycka fler sedlar blir det inflationsdrivande. Orsaken till inflation är att penningmängden ökar snabbare än utbudet av varor och tjänster. Effekten blir ofta att varor och tjänster ökar i pris. Idag har riksbanken bestämt sig för en inflationstakt på ca 2 % per år vilket enkelt innebär att om lappen ligger kvar i plånboken under ett år har värdet sjunkit till 980 kr. Christina Sturesson VD Profina Finans - 6 -

7 Sommarklurigheter för våra läsare/lösare ISVAKEN HARIG SENA ILLDÅD LYXBIL FLOD UR SVAMP DATA/TELE SVAG AV SPORT LONDONBOR EKONOM FÄRG HAR SVERIGE VÄRNAT SLIPAT UDDE SINGULAR PRONOMEN KVINNA ELSORT ISIGT SKOGSKUNGEN SYSTER INTE UT FRÅN SKOGEN TUGGAS BAK- STRÖM LEG ELVIS PRESLEY FÅRFRU NESA KOMIKER LIKA TRÄD SEGER- GUDINNA GIFTER- MÅL FÅNIGA UNDER- HÅLLA SKRIVA BREV NATRIUM ABER PUTSA SÄLJA DRIVE FÖR BÖNDER LUFT NU JESUS ÅLÄGGA GLASÖGON FLÄCKIG BRA KORT FÖR ALKIS ATTANS FILIP ROTH GREN AV BUDDHA F.D. UNG VÄNSTER LUGNT SVART TRÄ SJUK- DOM ÄGA FRÄLS- IS AFRIKA- STAT MIN Ormen Alla ord går in i varandra med minst en bokstav, oftast fler. Prova och se om du klarar ormen. 1. I sjön 2. Godis 3. Preposition 4. Båtlampa 5. Omgivning 6. Nöjesresenär 7. Kraft 8. Dryck 9. Kalas 10. Bister 11. Virktillbehör Lyckas du lösa korsordet, skicka in det så kan du vinna två biobiljetter. Samma sak gäller för Ormen. Har du uppnått minst 16 godkända ord i Sökord kan du vinna ytterligare två biobiljetter. Sammanlagt 6 st biobiljetter m.a.o. Lycka till! Svar vill vi ha senast 30 juni. Jag som skickat in lösningar är: Företag Adress (Vinnare av biobiljetter i förra numret var Harriet Karlsson, Bergs Kommun, Svenstavik) E R E D I T R A K Sökord Hur många ord om minst fyra bokstäver hittar du i denna ruta? Orden skall vara i grundform och finnas i SAOL. Minst ett ord innehåller alla nio bokstäverna. Vi hittade 16 ord. Hur många hittar du? - 7 -

8 B Juristen har ordet Bärplockning har ansetts som människohandel Erik Svensson ny säljare i norrlandsregionen Sommaren närmar sig och med den känns också en dom fattad av Hudiksvalls tingsrätt om synen på bärplockning aktuell. Hudiksvalls tingsrätt har nu dömt en man och en kvinna till tio månaders fängelse samt ålagt dem ett skadestånd på kr för människohandel. Paret har rekryterat, tagit emot, transporterat samt inhyst 13 personer som bärplockare under åren 2009 och Brottet bedöms dock inte som grovt eftersom bärplockarna inte utsatts för misshandel eller annat tvång. One stop - allt inom finansiell administration Kreditbedömning Factoring/fakturaköp Utskrifter/e-faktura Reskontraservice Påminnelseservice Inkasso svensk/ internationell Juridisk service CallCenter Människohandel har vanligen förknippats med prostitution men kan sedan ett par år tillbaka också avse andra typer av tvångsarbete. Grundläggande är att människors livssituation utnyttjas på ett otillbörligt sätt och att de ofta förespeglats ersättningar som aldrig varit realistiska. I vissa fall har också människor hänvisats till kost och logi via arbetsgivaren, kostnader för detta har dock visat sig orimligt höga och de har också dragits mot innestående lön. Tommy Stenberg, VD Profina International Sedan april i år är Erik ny säljare hos Profina med vårt Sundsvallskontor som bas. Han är 40 år och har tidigare lång erfarenhet inom bank- och finans, nu närmast med branschvana från factoring och inkasso efter fyra år hos Euro Finans. Erik har under de senaste åtta åren varit kundansvarig för region Norrland vilket innebär att han likt många säljare är van vid och gillar att resa mycket. Han är en äkta norrlänning, uppvuxen och boende i Sundsvall med sambo och två barn fyra och åtta år gamla. Vid sidan om jobbet har Erik ett stort idrottsintresse och också ett förflutet som fotbollsdomare. Vad driver dig i jobbet Erik? - Jag trivs väldigt bra med kundkontakter och att hitta lösningar för att förbättra företagens likviditet och kassaflöde. Jag känner att jag kommit till ett företag som ser möjligheterna och som har en mycket bra produktportfölj vilket skapar förutsättningar för att, tillsammans med kunderna, växa inom områdena inkasso, factoring och reskontrahantering. Jag trivs väldigt bra i Profinagruppen där beslutsvägarna är korta och snabba (ingenting är omöjligt)! Profina AB, Box , Stockholm Globen Besöksadress: Rökerigatan 19. Tel: Fax: Regionkontor: Malmö Halmstad , Sundsvall E-post: Vill du ha nyhetsbrevet One Stop? Gå in på vår hemsida och anmäl dig

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

NYHETSBREV. Sveriges största valde Profina! Vi rör på oss! Försenat flyg? En delgivningsmans vardag. Profina fyller 30 år!

NYHETSBREV. Sveriges största valde Profina! Vi rör på oss! Försenat flyg? En delgivningsmans vardag. Profina fyller 30 år! NYHETSBREV om finansiell administration Nummer 1/2013 Försenat flyg? Profina hjälper er att få ersättning. Ny tjänst hos oss. Mer info på sidan 8 Sveriges största valde Profina! I en vacker lantlig miljö

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1167-2013 GodEl i Sverige AB Parkvägen 2A 169 35 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut GodEl

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1358-2014 Sergel Kredittjänster AB Box 184 123 23 Farsta Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte har några skulder hos Kronofogden men som är oroliga

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1355-2014 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens beslut

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden.

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden. Allmänt DPR Inkasso är ett program som ingår i DPR faktureringsprogram, men DPR Inkasso finns även som ett separat program. DPR INKASSO är till för dig som vill klara av att själv hantera krav som du har

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1895-2014 Pay Solutions Sweden AB Kaserntorget 7 411 18 Göteborg Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Pay Solutions

Läs mer

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.12.2009

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.12.2009 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna

Läs mer

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med.

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med. Hkk åk 9 PRIVATEKONOMI-INTERNETHANDEL-KRONOFOGDEN Tid 160 min PRIVATEKONOMI Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1286-2010 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Olof Moberg och Eva von Schéele Avdelningen för juridik

Olof Moberg och Eva von Schéele Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 13:51 Diarienr: 13/5742 Handläggare: Avdelning: Datum: 2013-12-11 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Olof Moberg och Eva von Schéele Avdelningen för juridik Bibliotek, skolor, ekonomiavdelningar,

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

DOM 2015-10-07 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-07 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2015-10-07 Meddelad i Stockholm Mål nr 4369-15 1 KLAGANDE Svea Inkasso AB, 556214-1423 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Hur hanterar inkassobolag klagomål? Datainspektionens rapport 2006:1

Hur hanterar inkassobolag klagomål? Datainspektionens rapport 2006:1 Hur hanterar inkassobolag klagomål? Datainspektionens rapport 2006:1 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Några grundläggande begrepp...3 3. Sammanfattning...3 4. Lagar och regler som styr inkassoverksamhet...5

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1402-2010 Lindorff Sverige AB Box 47297 100 74 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Strategi mot överskuldsättning

Strategi mot överskuldsättning Promemoria 2015-09-16 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Strategi mot överskuldsättning En växande kreditmarknad har ökat människors tillgång till krediter, och därmed också ökat

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2)

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) 1(5) Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) Kronofogdemyndigheten (KFM) har beretts tillfälle att

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1287-2010 Sergel Kredittjänster AB Box 38041 100 64 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar 2013-12-12 KS-2013/1391.109 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1288-2010 PayEx Finance AB 621 88 Visby Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk=

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk Jens Blomquist 08-7000 825 1 (15) Inkassogruppens periodavstämning Kammarkollegiets grupp för fordringsbevakning (inkassogruppen) gör normalt periodavstämning den första arbetsdagen

Läs mer

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Riktlinje 1994-06-22 Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning KS 1994/323 Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Föreliggande riktlinjer utgör förbehåll vid utformandet av

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1179-2013 Vattenfall Kundservice AB Box 1006 901 20 Umeå Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut Vattenfall

Läs mer

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer. I den här broschyren får du inblick i vilka konsekvenser en skuld sättning får både för enskilda människor och för

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer

Riktlinjer för fakturering & kravhantering

Riktlinjer för fakturering & kravhantering 2011-10-22 2013-08-20 Riktlinjer för fakturering & kravhantering 1 INLEDNING... 1 1.1 RIKTLINJERNAS SYFTE... 1 1.2 ANSVAR OCH ARBETSFÖRDELNING... 1 2 FAKTURERING... 1 2.1 FÖRE FAKTURERING... 1 2.1.1 Betalningsansvar

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Utdrag i kreditupplysningssyfte

Utdrag i kreditupplysningssyfte 1(11) Utdrag i kreditupplysningssyfte Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

céä>=eáíí~ê=áåíé=êéñéêéåëâ ää~k= 2 (9)

céä>=eáíí~ê=áåíé=êéñéêéåëâ ää~k= 2 (9) 1 (9) = PRESENTATION = Kammarkollegiets fordringsbevakning Med denna presentation vill Kammarkollegiet beskriva de goda möjligheter till effektivisering av en uppdragsgivares fordringsbevakning som en

Läs mer

Kom igång med elektroniska tjänster

Kom igång med elektroniska tjänster 1(10) Kom igång med elektroniska tjänster Guide till att komma igång med Kronofogdens elektroniska tjänster Utgåva 1.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Verkställighet. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0

Verkställighet. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0 1(20) Verkställighet Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Nox Finans - Fakturahantering

Nox Finans - Fakturahantering Nox Finans - Fakturahantering ABONNEMANGSAVGIFT: 0 kr/ år FAKTURA, PÅMINNELSE, INKASSOKRAV Innebär att Nox Finans skickar ut fakturan till klientens kund via brev, e post eller e faktura. Nox Finans skickar

Läs mer

Umeå. Trondheim. Åseda. Helsingborg

Umeå. Trondheim. Åseda. Helsingborg BOKSLUT 2012 Trondheim Umeå Sastamala Hamar Oslo Helsingfors Solna Tallinn Göteborg Köpenhamn Åseda Helsingborg Riga Amsterdam Reeuwijk Karlsruhe Zürich Wiener Neudorf Budapest Belgrad Verksamhet Svea

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 FÖRSLAG Datum 2015-04-23 Tillämpningsanvisningar för krav och fakturering Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar

Läs mer

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG 51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG Av Annika Abrahamsson från Alkb För ganska precis ett år sedan fick jag ett redaktörsuppdrag av en författare med eget förlag, och det skulle visa sig att denne

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 26 oktober 2010 Ö 5389-09 KLAGANDE ACE

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 26 oktober 2010 Ö 5389-09 KLAGANDE ACE Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 oktober 2010 Ö 5389-09 KLAGANDE ACE MOTPARTER 1. AK Kontotjänst AB, 556336-5955 753 83 Uppsala Ombud: AK Inkassotjänst AB 753 83 Uppsala

Läs mer

Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom

Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom 1(7) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (Ju/2013/8768/L5) Sammanfattning Kronofogdemyndigheten

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder mot fakturabedrägerier. Dir. 2014:12. Beslut vid regeringssammanträde den 6 februari 2014

Kommittédirektiv. Åtgärder mot fakturabedrägerier. Dir. 2014:12. Beslut vid regeringssammanträde den 6 februari 2014 Kommittédirektiv Åtgärder mot fakturabedrägerier Dir. 2014:12 Beslut vid regeringssammanträde den 6 februari 2014 Sammanfattning Fakturabedrägerier uppmärksammas allt mer som ett stort samhällsproblem.

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Närmare relation. Bättre prestation.

Närmare relation. Bättre prestation. Närmare relation. Bättre prestation. Jurist & Inkasso är specialister inom inkasso, juridik, fakturering och finansiering. Våra kunder är företagare med fordringar mot andra företag samt fastighetsägare,

Läs mer

Skatteskulder och uppbördsförluster

Skatteskulder och uppbördsförluster 159 8 Skatteskulder och uppbördsförluster 8.1 Inledning Uppbördsförlusterna, skillnaderna mellan de fastställda skatterna och hur mycket som betalats in, uppgick 1999 till cirka 5,7 miljarder kr eller

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering Riktlinjer för fakturering och kravhantering Antogs av fullmäktige 2013-04-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Riktlinjernas syfte... 1 1.2 Ansvar och Ansvarsfördelning... 1 2 Riktlinjer för fakturering...

Läs mer

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj JURIDIK OCH FAMILJ FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj VI VET ATT DET ÄR LÄTT ATT SKJUTA UPP BESLUT SOM GÄLLER AVTAL INOM FAMILJEN Så här ser det ut i Sverige 68 % av de tillfrågade

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Bättre möjlighet till skuldsanering

Bättre möjlighet till skuldsanering 2010/11 mnr: C4 pnr: -S83023 Motion till riksdagen 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V) med anledning av prop. 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer.

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer. % Kronofogden 1(5) 2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning Beslut om utmätning ska delges som huvudregel. Delgivning kan underlåtas när kostnaderna för delgivningsförfarandet inte uppvägs av den utmätta

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Skuldsatta barn. Hanteringen av underåriga gäldenärer hos inkassoombuden. Datainspektionens rapport 2008:2

Skuldsatta barn. Hanteringen av underåriga gäldenärer hos inkassoombuden. Datainspektionens rapport 2008:2 Skuldsatta barn Hanteringen av underåriga gäldenärer hos inkassoombuden Ordlista Borgenär En person eller ett företag som har en fordran hos en annan person eller företag (gäldenären). Gäldenär Person

Läs mer

Datum 2015-06-04. Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet

Datum 2015-06-04. Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet Regionstyrelsen Datum 2015-06-04 1 (4) Regionstyrelse Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet 1. Övergripande riktlinjer Riktlinjerna skall tillämpas av alla verksamheter inom Region

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1164-2013 Eskilstuna Energi & Miljö AB Kungsgatan 86 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1356-2014 Lindorff Sverige AB Kungsgatan 57A 111 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Information om återkrav och betalning

Information om återkrav och betalning 2015-07-01 Information om återkrav och betalning Inledning Vi måste utreda Arbetslöshetsförsäkringen sköts i Sverige av arbetslöshetskassorna, bland annat av Arbetslöshetskassan Vision, med stöd i lag.

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Rutiner vid kommunal hyresgaranti 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

låna pengar utan kreditupplysning

låna pengar utan kreditupplysning låna pengar utan kreditupplysning Det talas mycket om kreditupplysning och om att låna pengar utan uc. Men, varför hör man så många säga att jag är rädd för fler uc, och varför är efterfrågan på lån utan

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån KS 7 21 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-05-06 Diarienummer KSN-2014-0192 Kommunstyrelsen Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån Förslag

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer