Ny golfbil går på el. s 8. Smart stadsdel på Djurgården. Sveriges första elbil. Spillvärme värmer hus s 4. Energismartast i Europa!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny golfbil går på el. s 8. Smart stadsdel på Djurgården. Sveriges första elbil. Spillvärme värmer hus s 4. Energismartast i Europa!"

Transkript

1 Tidningen:el e n t i d n i n g f r å n N u m m e r å r g å n g TESTa ENErgikalkylEN! s 8 Ny golfbil går på el 12 Smart stadsdel på Djurgården 16 Sveriges första elbil Spillvärme värmer hus s 4 16 Energismartast i Europa!

2 Sol- och vinddriven laddstation Feabs miljöprojekt Feab:s VD Lars Ohlsson kör elmoped Miljöarbetet är ingen belastning Falbygdens Energi sysslar med att leverera el, men hyr även ut cyklar.kärnverksamheten har fått sällskap av flera sidoprojekt sedan bolaget satte sin vision på pränt: ett hållbart Falbygdssamhälle. text: Elin andersson Foto: feab Falbygdens Energi, Feab, äger ledningarna som transporterar ljus och värme till Falköping med omnejd. Huvudsysselsättningen för de 47 medarbetarna är att se till att leveranserna sker utan störningar. Men sedan en tid tillbaka har kärnverksamheten kompletterats med både det ena och det andra. Utanför Feabs kontor på Åslegatan står den solcellsdrivna laddstationen för elcyklar. I fjärrvärmeverket i Marjarp skyfflas årligen in kubikmeter flis som omvandlas till miljöcertifierad värme. Och på vd:n Lars Ohlssons skrivbord ligger broschyrer om framtidens gatlampor, som han hoppas att Feab får montera upp i Falköping vad det lider. Lamporna laddas upp med solenergi under dagen för att tändas när mörkret faller. Visionen om ett hållbart Falbygdssamhälle kunde lika gärna tillhöra Falköpings kommun. Men när det gäller energi är det just energileverantörerna som äger möjligheten att driva utvecklingen framåt. Om inte vi tar initiativet är det svårt att få saker att hända på vårt område, slår Lars Ohlsson fast. Miljöarbetet är ett frivilligt åtagande och Lars Ohlson är stolt över vad som uträttas. Vi ser det inte som en belastning. De flesta energibolag är alldeles för konservativa. Man kan göra jättemycket om man bara vill. Jag skulle inte vilja vara Feabs vd om det enda målet var så stor lönsamhet som möjligt, säger han. Den tyngsta av miljösatsningarna är att koppla in vindkraft på elnätet. Innan 2010 är slut ska Feab ansluta minst sju nya verk. Det kräver många kilometer av ledningar och investeringar på 25 miljoner kronor. Om inte vi som nätägare aktivt hade velat medverka så hade det tagit längre tid, säger Lars Ohlsson. Bra Miljöval-certifierad fjärrvärme Elfordon som lånas ut Biogasbilar till den egna verksamheten Anställda har utbildats i ecodriving Vindkraftverk ansluts till elnätet Effektstyrning av el och värme Medverkar i utvecklingen av biogasnätet på Falbygden Fungerar överlag som ett utvecklingsbolag inom Göteborg Energi när det gäller ny teknik i energibranschen För Feab är vindkraften en långsiktig investering. Den största vinsten är de minskade koldioxidutsläppen. På sikt är det även ekonomiskt lönsamt för oss att slippa transportera elen så långt. Det blir alltid ett visst svinn när el transporteras som vi som nätägare får betala, förklarar han. Ett annat sätt för Feab att omsätta visionen i verklighet har varit att köpa in elfordon; cyklar, bilar och en moped. Det finns ingen lönsamhet i det här för vår del, utan syftet är att allmänheten ska få upp ögonen för fordonen, säger Lars Ohlsson. Ett sätt att främja ett hållbart samhälle är att uppmuntra kunderna att minska elkonsumtionen. Samtidigt är Feab ett vinstdrivande företag, och ju mindre el som säljs, desto mindre blir vinsten. Branschen befinner sig i en svår diskussion om hur man ska hantera detta. En väg är att ta betalt för att hjälpa kunderna att spara el. Till exempel genom att visa detaljerad information om hur ett hushålls elförbrukning ser ut i dag, säger Lars Ohlsson. Det handlar också om att uppmana allmänheten att utnyttja elen på ett smart sätt. Vi vill visa att el är en utmärkt energiform när den produceras på ett miljövänligt sätt och används till rätt saker, säger Lars Ohlsson. 2 nummer 1:2010

3 På väg mot värme Kallt och mycket snö. Det har varit en vinter som fått många att frysa. Själv älskar jag både snö och kyla. Även om jag nog föredrar den torra kylan i min uppväxts norra Sverige jämfört med den fuktigare i Stockholm där jag nu bor. Jag är ordförande i en bostadsrättsförening på den gamla industriön Lilla Essingen, som faktiskt var den folktätaste ön i Europa på och 1950-talen när Primus och Electrolux gick för högtryck. I dag är båda fabriksbyggnaderna rivna och ersatta av Essingeleden och exklusiva bostadsrätter. Då bodde över 6000 personer på ön, i dag är det betydligt färre. Flera medlemmar i min förening var på mig i december och januari om att de tyckte det var kallt i lägenheterna, någonstans mellan 19 och 20 grader. Jag försökte förklara att värmen i lägenheterna ska ligga mellan 20 och 21 grader och att det är standard. Och att det blir en kraftig ökning av elräkningen för varje grad man höjer temperaturen. Det var väl ett helt okej försök från min sida. Men hur gör man när folk ändå hävdar att det är kallt. Jo, för vinterfridens skull beordrade jag föreningens förvaltare att höja värmen. Räkningen får väl tas omhand i ett senare läge. Men nu går vi i alla fall mot både varmare och ljusare tider. Hoppas ni får en trevlig läsning och användbara tips av nya numret! Chefredaktör Lars Abelin Distribueras till dig via ditt lokala elföretag. Se baksidan! Produceras av Svensk Energi, bransch- och intresseorganisation för landets elförsörjningsföretag. chefredaktör Lars Abelin, ansvarig utgivare Eva Elfgren layout Madelene Olsson projektledare Marie Wiklund omslagsfoto Sofia Sabel administratör Kristina Sällström tryck Sörmlands Grafiska, Katrineholm, 2010 upplaga ca ex. Tryckt på miljövänligt papper. Allt fler får fjärrvärme Fram till 2015 väntas fjärrvärmen fortsätta öka, liksom kraftvärme och fjärrkyla. Branschen spås investera över 30 miljarder kronor på en utbyggnad de närmaste 15 åren. Rapporten Fjärrvärmen fortsätter att växa, framtagen av branschorganisationen Svensk Fjärrvärme, visar att fjärrvärmeleveranserna i Sverige kommer att öka från dagens 49 till nära 53 TWh Prognosen bygger på en enkät utskickad till Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag. Fler resultat av vad fjärrvärmeföretagen tror om utvecklingen den närmaste 15-årsperioden: Den totala nätlängden ökar med en fjärde del, till totalt mil (vilket motsvarar en resa längre än runt halva jordklotet vars omkrets är mil). Försäljningen av fjärrvärme till flerbostadshus väntas minska något på grund av energieffektiviseringar. Däremot ökar anslutningen av småhus och försäljningen till industrin. Fossila bränslen minskar till 8 procent 2015, mot 18 procent Koldioxidutsläppen minskar ytterligare, Limhamnsverkets fjärrvärmecentral i Malmö. Det är ett fjärrvärmeverk med kolpulver och olja som huvudsakliga bränslen. till cirka 2,4 miljoner ton. (Motsvarande produktion med olja hade gett 16 miljoner ton högre CO²-utsläpp.) Oförädlat trädbränsle och avfallsförbränning väntas öka rejält i bränslemixen. Kraftvärmeutbyggnaden (samtidig produktion av el och värme) har ökat under senare år och spås en fördubbling till 2015, då elproduktionen blir närmare 13 twh. Fjärrkylan (samma princip som fjärrvärme, med den skillnaden att man i stället för värme levererar kyla och svalka) väntas öka från dagens nära 0,8 TWh till drygt 1,3 twh procent av alla flerfamiljshus och småhus värms i dag med fjärrvärme och totalt får närmare fyra miljoner svenskar sin värme från fjärrvärmen i hemmet, på jobbet eller i skolan. Den storsatsning som fjärrvärmebranschen nu gör spås generera investeringar på över 30 miljarder kronor fram till Satsningen kommer att ge ett stort avtryck i Sveriges ansträngningar att möta klimathotet. Det är glädjande att fjärrvärmebranschen fortsätter att vara en spjutspets i klimatomställningen, säger Lena Sommestad, Svensk Fjärrvärmes vd, som tidigare var miljöminister i s-regeringen. Tack vare övergången från fossila bränslen har vi starkt bidragit till att Sverige kunnat nå klimatmålen så här långt. Om fem år väntas endast en procent fossil olja finnas kvar i systemen. nummer 1:2010 3

4 Spillvärme i Sverige Industrier som behöver mycket energi i sina processer, till exempel pappers- och massaindustrier och glasbruket i Limmared, får ofta stort överskott på värme. I stället för att skicka ut den genom skorstenen, ventilationen eller kyla bort den så kan denna överskottsvärme, ofta kallad spillvärme, användas i fjärrvärmesystemet. Sverige är det land i Europa som tar hand om mest spillvärme från industrin. De svenska fjärrvärmesystemen tar hand om cirka 4 TWh från industrin som sedan blir till fjärrvärme. En orsak till att Sverige är så duktiga på detta är att det finns goda samarbeten mellan industrier och lokala fjärrvärmeleverantörer. Men det finns fortfarande mer spillvärme som kan komma till nytta i Sverige. 6 8 TWh energi av varierande kvalitet kyls fortfarande bort hos de svenska industrierna. För att även denna värme ska kunna användas krävs samarbeten på lokal nivå. Källa: Svensk Fjärrvärme 4 nummer 1:2010

5 Brandgula, heta klumpar förvandlas på några sekunder till flaskor av glas. På Sveriges äldsta glasbruk, i västgötska Limmared, är produktionen i full gång. För att tillverka glas krävs mycket stora mängder energi och mycket värme blir över i produktionen. Den tas numera tillvara och värmer upp hus i både Limmared och Tranemo. Text: Ann-Sofie Borglund Foto: Sofia Sabel Glasbruket i Limmared grundades redan 1740 och den tidigaste produktionen bestod av buteljer, vinglas, pokaler och karaffer. Numera tillverkar de förpackningsglas för drycker, livsmedel och medicin. Vi producerar allt förpackningsglas som används i Norden, så köper du en syltburk i affären så kommer glasburken härifrån, säger Kenneth Johansson, underhållschef på Ardagh Glass Limmared. Det är Ardagh Glass som äger glasbruket sedan ett par år tillbaka. På utsidan av glasbruket står årtalet 1740 på en del av byggnaden, men det dyker också upp andra årtal och det är tydligt att fabriken har växt under årens lopp. Vi har bland annat stora lagerytor, för vi tillverkar en viss sorts glasprodukt under en begränsad tidsperiod. Därefter läggs den produkten i lager och vi ställer om maskinerna för att kunna producera annat glas. Totalt tillverkas omkring 1,4 miljoner glasförpackningar om året i 170 olika modeller. Just i dag är det Absolut Vodka-flaskor som produceras. Tillverkningen börjar, som alltid, med att soda, sand och kalk blandas i en ugn och bildar glasmassa. Här blandas också återvunnet glas ned. Utanför fabriken ligger det stora högar med krossat, återvunnet glas uppdelat efter färgen på glaset. Hälften av allt glas som återvinns i Sverige skickas till just glasbruket i Limmared. För att kunna bilda glasmassa krävs det temperaturer på omkring grader. Glasmassan, som ser ut som små eldklot, åker i hög hastighet i en bana fram till en form som formar glasmassan till en ring. Därefter lyfts den över till en så kallad färdigform där den blåses upp till en flaska. Sakta men säkert förvandlas den brandgula flaskan och blir mer och mer genomskinlig. Flaskorna åker i långa rader genom fabriken för att kvalitetsgranskas och just när det gäller Absolut Vodka så ska de efterbehandlas genom dekormålning. De genomskinliga flaskorna pryds där med den klassiska blå texten och efter ytterligare en granskning körs flaskorna genom ytterligare en ugn, så att dekoren fastnar. Ugnar med höga temperaturer tillsammans med heta glasprodukter som åker omkring nummer 1:2010 5

6 Fakta om glasbruket i Limmared Glasbruket i Limmared grundades 1740 och är Sveriges äldsta glasbruk. Det ägs numera av det irländska bolaget Ardagh Glass. På glasbruket i Limmared produceras förpackningsglas till livsmedelsindustrin, läkemedel och drycker. Glasbruket är ett av få glasbruk som även har dekormålning. En av deras mest kända produkter är Absolut Vodka-flaskan. Glasproduktionen är i gång dygnet runt, året om. Det finns två ugnar där glasmassan smälts samman tillsammans med återvunnet glas. Årligen används 250 GWh gas och 50 GWh el. 70 procent av all energi går till ugnarna. Tidigare gick all överskottsvärme ut genom skorstenen och ventilationen, men från och med sensommaren 2009 tas 2 2,8 MW till vara för att värma hetvattnet i fjärrvärmesystemet. Värmen används till kunder i Limmared och Tranemo. Källa: Ardagh Glass som varma element i fabriken gör att det finns gott om värme i fabrikslokalen. Hittills har all överskottsvärme gått ut genom skorstenen och ventilationen. Men i stället för att elda för kråkorna används numera överskottsvärmen till att värma hus i Limmared och Tranemo. Det har dock tagit lång tid att hitta en lösning att ta tillvara på överskottsvärmen. Det gjordes en energistudie för 20 år sedan, men då ansågs det inte ekonomiskt att ta tillvara på värmen och för fem år sedan gjordes ytterligare en utredning och den kom fram till samma sak, säger Christer Mårtensson, fjärrvärmechef i Tranemo. Det som förändrade situationen var att glasbruket för fyra år sedan fick krav från Länsstyrelsen att ha rökgasrening och bli självförsörjande på värme. Rökgasrening innebär att man i en speciell anläggning, rökgasanläggning, tar bort partiklar och gaser från rökgaserna som bildas i produktionen. Genom att vi investerade 25 miljoner kronor i en rökgasreningsanläggning så lade vi grunden för att satsa på att ta tillvara på vår överskottsvärme. Vi har behövt komplettera anläggningen med bland annat en värmeväxlare och sedan kopplat samman systemet med fjärrvärmenätet, säger Kenneth Johansson. Fjärrvärmenätet är nämligen en förutsättning för att överskottsvärmen, även kallad spillvärme, ska kunnas tas tillvara. I Tranemo började kommunen bygga ut fjärrvärme år 2000 och de står för distributionen och försäljningen, medan energibolaget E.ON ansvarar för produktionen där de eldar biobränsle. 6 nummer 1:2010

7 Foto: Vattenfall kraftig medvind för vindkraft var ett bra år för vindkraften i Sverige. Den installerade effekten ökade med 512 MW till MW, en ökning med hela 49 procent. Totalt genererar vindkraften nu energi motsvarande mer än 3 TWh, eller drygt två procent av den totala elkonsumtionen i Sverige års toppresultat beror främst på att det installerats många enskilda vindkraftverk, framförallt i södra Sverige. Europas elbilar ska gå på 400 volt Bil- och eljättar i Europa har nu enats om en viktig kugge i framtidens bilvärld: En universalkontakt som möjliggör snabb laddning av elbilar. Kontakten kräver 400 volt i vägguttaget. En bil måste kunna laddas i Italien på exakt samma sätt som i Danmark, Tyskland eller Frankrike, säger tyska elbolaget RWE:s taleskvinna Caroline Reichert enligt nyhetsbyrån AFP i Die Welt. Bland företagen bakom kontaktlanseringen finns bland andra BMW, Toyota, Ford, General Motors, E.ON och Vattenfall. Fjärrvärmenätet består av välisolerade rör i marken som transporterar hett vattnet. I fjärrvärmevärmda hus finns det en fjärrvärmecentral med en värmeväxlare som överför värmen till fastighetens varmvattensystem. Det heta vattnet värmer upp husets element och även varmvattnet i kranarna. För att värma upp vattnet krävs någon form av produktionsanläggning eller att man använder spillvärme från någon industri, som exempelvis glasbruket i Limmared. Glasbruket kommer att leverera omkring 2 2,8 MW värme, vilket motsvarar värme till villor. Mer finns att ta till vara på, men den värme som nu ska användas är den som är enklast att utvinna. Spillvärmen kommer att användas till fjärrvärmekunder i Limmared men också till Tranemo via en sex kilometer lång nybyggd transitledning. Att kunna använda spillvärme från glasbruket är en stor miljövinst. Tidigare har den värmen gått förlorad. Glasbruket får nu avsättning för värmen och vi kan erbjuda miljövänlig fjärrvärme till kunderna i Limmared och Tranemo, säger Christer Mårtensson nöjt. Laddstationer i Danmark 2012 Danska Dong Energy ska satsa 770 miljoner DKK på att bygga upp ett nätverk av laddstationer för elbilar i Danmark, som ska försörjas med dansk vindenergi. Det ska vara klart 2012 och danskarna ska kunna köpa elbilar redan Dong samarbetar med amerikanska Better Places, som har batteriabonnemang som affärsidé. Den danska regeringen ger i dag incitament för de danska konsumenterna att köpa elbilar genom att inte beskatta bilar som inte släpper ut koldioxid. nummer 1:2010 7

8 Bäst bredband i Europa Enligt en rapport har Sverige bäst bredbandskvalitet i Europa. Rapporten Broadband Quality Study har sammanställts av Said Business School vid Oxfords universitet på uppdrag av Cisco. Rankingen består av två delar, dels hur stor andel av befolkningen som har tillgång till bredband, dels vilken kvalitet som medborgarna får. Överlägsen segrare är Sydkorea där 97 procent uppges ha tillgång till bredband som dessutom har den högsta nedladdningshastigheten i världen. Japan hamnar på andra plats med lägre andel av befokningen men med nästan samma goda bredbandskvalitet. På tredje plats hamnar Sverige med 69 procent av hushållen som har tillgång till bredband men inte lika kraftfullt bredband. Men kvaliteten förbättras snabbt enligt rapporten, plus 38 procent från 2008 till Källa: DN, Elektronikbranschen LED kan ersätta halogen LED-lampor i stället för halogenspotar? Ja, nu verkar det vara verklighet. Internationella företaget Megaman saluför nu LED-lampor som är så ljusstarka att de kan ersätta halogenlamporna. LED är framtidens ljuskälla men har hittills endast kunna användas för dekorations- och effektbelysning. Problemet har varit att få fram LED-lampor för allmänbelysning. Värmeutvecklingen från LED-dioderna har hittills inneburit att lampor med högre effekt än 3 W inte har kunnat användas eftersom värmen skadat elektroniken. Det har gjort starkare LEDlampor omöjliga att använda. Detta problem säger sig nu Megaman ha kommit runt när man lanserar en serie LED-lampor på 15 W. Det innebär att tekniken tar sig förbi det största hindret i LED-utvecklingen. De nya LED-lamporna ger dessutom bra färgåtergivning, med ett Ra-värde på 85 92, jämfört med en glödlampa som har ett Ra-värde på 97 och där 100 är likvärdigt med dagsljus. Megamans nya LED-lampor är i första skedet framför allt anpassade för den professionella marknaden. Megaman är en av världens största tillverkare av lågenergilampor, med huvudkontor i Hong Kong och tillverkning i Kina. Testa nya Energikalkylen Genom webbverktyget Energikalkylen kan du få hjälp att sänka energianvändningen i ditt hem. Tjänsten lanseras av Energimyndigheten. Tidigare vände sig Energikalkylen främst till småhusägare. Med den uppdaterade versionen blir kalkylen intressant även för dem som bor i lägenhet. Hushållen svarar för en stor del av energianvändningen och för att minska klimatpåverkan är det viktigt att allt fler ser över sin uppvärmning och elanvändning, säger Magnus Sjöström, som arbetat med utvecklingen av Energikalkylen. Den nya Energikalkylen visar hur mycket hushållets utgifter, energianvändning och koldioxidutsläpp minskar av de åtgärder som väljs. Bor du i småhus får du också en jämförelse med energianvändningen i ett motsvarande hus. Din elräkning 30 % Vad är det egentligen du som elkund be talar för? De senaste 30 åren har skatter, moms och elcertifikat tagit en allt större del av din räkning var det en tiondel av elpriset som gick till dessa avgifter. I dag är det, tillsammans med utsläppsrätterna, över hälften av din elräkning som går till avgifter. Som elkund kan du inte påverka vare sig skatter, avgifter eller kostnaden för elnät till din bostad. Däremot kan du välja att köpa el från det elhandelsföretag som ger dig bäst villkor. Och visst lönar det sig att vara aktiv. Statistik från Energimarknadsinspektionen visar att de hushåll som inte valt elhandlare och därför har ett så kallat tillsvidareavtal har förlorat sammanlagt 1,2 miljarder kronor det senaste året. Här finns pengar att tjäna! Klicka dig fram på nätet och gör din egen energikalkyl: En unik undersökning som Energimyndigheten har gjort i 400 hushåll ligger till grund för en del av beräkningarna i Energikalkylen. Den visar att kyl/frys och belysning ofta är de största energislukarna i hushållen, men el till underhållningselektronik som tv-apparater, tv-spel och datorer ökar nu snabbt. Nya Energikalkylen föreslår konkreta åtgärder som visar att även små insatser kan ge minskad energianvändning och därmed mer pengar i plånboken. Det kan till exempel handla om att se över ovanan att alltid ha datorer och TV-apparater på i standby-läge. Användare av Energikalkylen får också kontaktuppgifter till sin kommunala energioch klimatrådgivare, som man kan kontakta kostnadsfritt om man vill diskutera sin energianvändning mer grundligt. Elhandeln Lite drygt 30 procent av ditt elpris går till ditt elhandelsföretag och består av en kostnad för produktion och handel av el. 20 % ELdistribution Knappt 20 procent går till ditt elnätsföretag och består av en kostnad för transport av elen till ditt hem. 8 nummer 1:2010

9 Elnätsavgifter prövas i förväg Från den 1 januari 2012 ska Energimarknadsinspektionen (EI) pröva elnätsföretagens avgifter i förväg i stället för som i dag granska dem i efterhand. Det står klart sedan riksdagen antagit regeringens proposition med den nya regleringen "Förhandsprövning av nättariffer". Det stärker kundernas ställning och innebär en stor omställning för elnätsföretagen som nu måste planera sin verksamhet med en större framförhållning än tidigare, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson. Arbete bedrivs i dialog med branschen och kundrepresentanter. Målsättningen är att den nya tillsynsmodellen ska vara transparent och lätt att förstå för både nätföretag och kunder. Rimliga priser för elnätet De avgifter som elnätsföretagen tog ut under 2008 var skäliga, menar Energimarknadsinspektionen (EI). Företagen står dock inför stora kostnadsökningar och elkunderna får räkna med kraftigt höjda avgifter de närmaste åren. Hit går pengarna du betalar 50 % Skatter och avgifter Över hälften av ditt elpris går till skatter och avgifter till staten (energiskatt, elcertifikat och moms). Av de dryga 50 procenten ingår också cirka 12 procent till EU:s handelssystem med utsläppsrätter, för minskning av koldioxidutsläpp. Eftersom elnätsföretagen i Sverige drivs som monopol granskar EI fortlöpande avgifterna på elnäten. Utöver detta ställer EI krav på effektivitetsförbättringar och att både företag och privatpersoner får tillträde till näten på skäliga villkor. EI är nu klar med sin granskning för 2008, där slutsatsen är att de priser som elnätsföretagen tagit ur är rimliga. Men EI varnar samtidigt för att kundernas avgifter kommer att höjas de närmaste åren. Det beror först och främst på de cirka 35 miljarder kronor som elnätsföretagen nu investerar för att förbättra säkerheten i elnäten, som en följd av stormarna Gudrun och Per. Det så kallade funktionskravet, som innebär att inga avbrott får vara längre än 24 timmar, träder i kraft 2011 och kräver också det stora investeringar. Elnätsföretagen står nu inför kraftiga kostnadsökningar, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson. Många företag kommer därför att behöva höja sina avgifter väsentligt för att kunna tillgodose kundernas ökade krav på leveranssäkerhet. I sin granskning för 2008 konstaterar EI också att det finns stora skillnader mellan olika elnätsföretags avgifter. Det beror dels på att företag med glesbygdsnät har högre kostnader per kund än företag med nät i tätort, dels att en del av företagen valt att inte ta ut hela kostnaden för att driva nätet av sina kunder. Ett tydligt tecken på det är att en dryg fjärdedel av landets elnätsföretag går med förlust. Det är bekymmersamt att många av företagen går med underskott, säger generaldirektör Yvonne Fredriksson. Det kan på sikt leda till sämre underhåll och därmed även lägre leveranssäkerhet för kunderna. 33 miljoner till forskning om vindkraft Energimyndigheten har beviljat stöd med 33 miljoner kronor till Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum vid Chalmers tekniska högskola, en satsning som bidrar till att stärka den svenska vindkraftskompetensen. Fokus för forskningen vid Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum vid Chalmers kommer att vara utveckling av vindkraftverkens konstruktion för att optimera kostnaderna för tillverkning och underhåll av vindkraftverk. Målet är att bygga upp komponent- och systemkunskap för att möjliggöra utveckling och produktion av delsystem och kompletta vindkraftverk i Sverige. Volvo släpper golfbil Volvo Personvagnar släpper en golfbil. Det är bolagets första produktionsbil som går på el. Den laddas över natten och kan köra sex mil innan den behöver laddas på nytt. Golfbilen väger 220 kilo och de tre batterierna 75 kilo. Fordonet kan ta en passagerare och last på uppemot 125 kilo. Maxfarten är 15 kilometer i timmen. Bilen har stålchassi och måtten är skalenliga med Volvo C70. nummer 1:2010 9

10 Tuffare krav på standby Från januari i år gäller ekodesignkrav på standby hos hushållsapparater och hemelektronik. Det innebär att produkter som drar mer än 1 W i standby inte längre får införas på EU:s marknad. Kaven för standby gäller produkter som tv-apparater, stereoanläggningar, tvättmaskiner och datorer. Det innebär att de mest energislukande modellerna inte längre får importeras eller tillverkas för försäljning inom EU. EU-kommissionen uppskattar att standby-förordningen kan minska energianvändningen inom EU med 35 TWh per år till 2020, vilket motsvarar hela Danmarks elanvändning. Standby i svenska hushåll står för 1 TWh/år av elanvändningen som totalt ligger på 129 TWh/ år. Ekodesignförordningen för standby beräknas spara 0,7 TWh/år i Sverige till 2020, vilket motsvarar användningen av hushållsel i Göteborgs alla lägenheter. Källa: Energimyndigheten turbin kraft Illustration: statkraft Foto: damian heinisch kraft Solceller blir effektivare saltvatten Solcellerna fortsätter utvecklas. Universitetet MIT i USA har presenterat en ny metod för att framställa solceller som ska öka effektiviteten med 50 procent. Samma metod ska även minska kostnaden för tillverkning genom att minska mängden kisel som behövs. Enligt forskarna på MIT kan det ta cirka tre år att utveckla en kommersiell produkt kring den nya tekniken. Men då ska den kunna konkurrera med pris mot elström från det vanliga elnätet. Källa: Miljöaktuellt Spartips på olika språk Nu finns en ny informationsbroschyr med energispartips. För att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen är broschyren översatt till en rad olika språk. Broschyren Spara energi och dryga ut hushållskassan innehåller en mängd smarta energispartips. Bland språkversionerna finns arabiska, finska, kroatiska, persiska, serbiska, sorani, turkiska och franska. Bakom broschyren står Energimyndigheten, Energikontor Sydost, kommuner, bostadsföretag och organisationer. Du kan även ladda ned den direkt på nätet: digheten.se/sv/other- Languages vattenfilter vattenfilter Semipermeabelt membran sötvatten Världens första saltkraftverk Sött och salt vatten. Mötet genererar energi. I norska Tofte, söder om Oslo, har världens första saltkraftanläggning startats. Anläggningen producerar el genom att utnyttja den energi som uppstår när sötvatten och havsvatten blandas. Saltkraft är en förnybar, utsläppsfri energikälla som det norska energiföretaget Statkraft forskat på i över tio år. Den kommer att kunna bidra avsevärt till den miljövänliga kraftproduktionen internationellt. Statkraft beräknar den globala potentia len till TWh årligen, vilket motsvarar 50 procent av den totala kraftproduktionen i EU. Saltkraftverk kan i princip byggas överallt vid kustområden där sötvatten rinner ut i havet. Saltkraft baseras på naturfenomenet osmos, alltså transport av vatten genom ett semipermeabelt (halvgenomsläppligt) membran. Det är till exempel så växter tar till sig fukt genom bladen och behåller den. När sötvatten möter saltvatten, till exempel där en älv rinner ut i havet, frigörs enorma mängder energi. Den energin kan utnyttjas för produktion av el via osmos. I saltkraftverket förs färsk- och havsvattnet in i var sin kammare, som skiljs åt med ett konstgjort membran. Saltmolekylerna i saltvattnet drar sötvattnet genom membranet, så att trycket i saltvattenkammaren ökar. Trycket motsvarar en vattenpelare på 120 meter, eller en stor fors, och kan utnyttjas i en turbin som genererar el. Den prototyp som nu är i drift i Tofte har varit under konstruktion i ett drygt år. Anläggningen har begränsad produktionskapacitet och ska i första hand användas för testning och utveckling. Målet är att inom några år kunna uppföra ett kommersiellt saltkraftverk. 10 nummer 1:2010

11 Foto: Ben Nilsson/Big Ben Productions 20:e säsongen för ishotellet Vintersäsongen 2009/2010 är den tjugonde i ordning för Icehotel i Jukkasjärvi, som utvecklats från en igloo på 60 kvadratmeter till världens största hotell av is och snö på över kvadratmeter. Att bygga ett hotell av is, i en liten by 200 km norr om polcirkeln, är ett projekt som fått många från hela världen att gapa av hänförelse. Och uppmärksamheten har varit stor; det svenska ishotellet har beskrivits i många medier i många länder. Det började som en idé att locka turister till Jukkasjärvi även på vintern. På sommaren var det fullt med aktiviteter, som forsränning, överlevnadskurser, fiske, kanoting och tittande på midnattssolen. Men vad skulle kunna locka besökare under det mörka vinterhalvåret? Yngve Berggren, vd och grundare av Ice hotel, hittade sin inspiration 1988 på en snö- och isfestival i japanska Sapporo, och konstaterade: Vi har hela Torneälven full av is men vi gör inget av den. Vintern 1989 byggdes den första snöbyggnaden, 60 kvadratmeter stor, där det hölls en konstutställning. De första gästerna övernattade 1992 och sedan dess har ishotellet bara växt. Storleken på årets ishotell är över kvadratmeter. Det har ungefär 80 rum, en bar, reception, pelarsal och strax intill en kyrka av is och snö. Bygget av ett ishotell börjar i mitten av november, då snökanonerna börjar brumma och stora moln av snö driver fram längs Torneälvens strand. Snön sprejas över stora former av plåt och efter några dagar av kyla avlägsnas formerna. Kvar står en labyrint av fristående snökorridorer. Rum och sviter skapas genom att bygga avskiljande väggar i korridorerna. Isblock, skördade från Torne älv under våren, transporteras in i hotellet där utvalda artister från flera länder skapar konst och design av det förgängliga materialet. När solen börjar tina upp snöväggarna, någon gång i mitten av april, stänger hotellet och det smälter tillbaka till Torne älv. El är mycket viktigt för ishotellet. Förutom armaturer av olika slag finns även olika slags apparater som kräver el: värmeskåp, kassaapparater och tv:n i baren. Dessutom behövs, förstås och framförallt, el till den noggrant planerade ljussättningen och till att belysa alla iskonstverk. Totalt löper cirka en mil elkabel, som transporterar både stark- och svagström. De ljuskällor som används i dag är främst lysdioder. Vi var tidigt ut med dioder, säger Janne Haglöf, som leder elgruppen vid Icehotel. I dag har vi bara några enstaka halogenlampor kvar. En fördel med lysdioderna är att de inte blir så varma vid normal drift. nummer 1:

12 Bild: Dynagraph AB Europas smartaste stadsdel Norra Djurgårdsstaden i Stockholm blir den första stadsdelen i Europa med smarta elnät. Invånarna i stadsdelen bidrar inte bara till en bättre miljö utan ges också nya möjligheter att sänka sina elkostnader. I den nya stadsdelen ska finnas plats för nya bostäder och arbetsplatser. Den miljövänliga stadsdelen blir det största byggprojektet i Stockholms sedan Hammarby Sjöstad började byggas för drygt tio år sedan. Bakom projektet står energiföretaget Fortum, kraftföretaget ABB och Stockholms stad. Flera lösningar för smarta elnät ska tas fram. Ny teknik ska göra det möjligt att föra in lokalt producerad el i nätet som komplement. Bland annat ska överskottskraft från förnybara energikällor, som solpaneler på hustak och vindkraftverk, kunna matas in i elnätet. Framtidens laddningsbara elbilar ska kunna laddas upp när det är mest effektivt och även med sina batterier vara en energireserv när nätet behöver särskilt mycket el. Målet med det smarta elnätet är att få ner användningen av energi till maximalt 55 kwh per kvadratmeter och år. Till 2030 ska hela stadsdelen vara fri från fossila bränslen. Det nya, automatiserade elnätet kommer att spela en viktig roll för att nå det målet. Här kan nätoperatören snabbt få uppgifter om tillgång och efterfrågan på el. Informationen skickas sedan vidare genom systemet till enskilda hushåll, fastighetsägare och företag. De som bor och arbetar i stadsdelen ska kunna styra sin elkonsumtion både genom att spara och genom att undvika elanvändning när trängseln i nätet är som störst. Tanken är att man ska kunna programmera in när disken eller tvätten ska vara klar och sedan låta det smarta nätet styra när det är mest energieffektivt att köra maskinerna. Norra Djurgårdsstadens smarta elnät ingår som en del i den större satsningen för att minska utsläppen i Stockholm med två tredjedelar till Byggstart är planerad till 2010 med första inflyttning Helt utbyggd kommer stadsdelen att vara först om drygt 10 år. Källor: ABB, Fortum, Ny teknik Fakta: SmartA elnät I energibranschen pratas det mycket om Smart grids, på svenska smarta elnät. Skälet är att våra nuvarande elnät helt enkelt inte är anpassade till framtidens energisystem. Det gäller att hitta på något smartare smarta elnät. Dagens elnät, utvecklade under 100 år, är anpassade för en centraliserad storskalig produktion. Elproduktionen sker mestadels centralt i stora kraftverk och elen transporteras enkelriktat ut i regionoch distributionsnät. Detta system börjar skapa problem. El från vindkraft, sol, småskalig vattenkraft eller egentligen från vilken ny 12 nummer 1:2010

13 8 Smart Grid Lab. Station för forskning, utveckling och testning samt styrning av funktionerna i det smarta nätet. Grafik Tomas Öhring Källa fortum Foto: Lasse Eklöf 1 I ställverket (110 kv) hanteras elen. 2 Intelligenta transformatorstationer säkerställer hög elkvalitet även med oregelbunden närproducerad el i systemet. 4 3 Högspänningsanslutningar till fartyg i hamn. Energilagring för reglering av spänningen i elnäten och lagring av oregelbunden närproducerad el. 5 Närproducerad el och storskalig el finns det styrsystem för att hantera. Har automatiserade funktioner för att hantera produktion av närproducerad el i hemmen. Laddningsstation för eldrivna fordon. Intelligenta hem/ byggnader med möjlighet till energilagring. Ökar energieffektiviteten och jämnar ut belastningen på elnätet. Har förfinad mätning av konsumtion och produktion. energikälla som helst ställer krav på ny funktionalitet i elnäten. En konsument ska även kunna vara elleverantör. Elmätaren ska kunna hantera köp och sälj av energi, från både stora och små leverantörer. Ett smartare system för elnät, som kan ta emot elproduktion från olika håll och styra produktion och användning, måste tas fram. Det här gäller inte bara i Sverige. De stora elnäten i hela Europa måste också moderniseras och byggas om. Ja, arbetet för att komma fram till standarder och tekniker pågår över hela världen. Många aktörer är inblandade i detta arbete, bland annat elnätsföretag, forskare, producenter, elhandelsföretag, service- och underhållsföretag, användare och myndigheter. Den stora visionen är ett smart elnät där vi har mer överföringsmöjlighet mellan länder och en stor variation av exempelvis både små- och storskalig vind- och solkraft. Om politiska mål vad gäller ökad produktion av förnybar el och minskade koldioxidutsläpp ska kunna uppfyllas måste framtida elnät kunna klara de nya kraven. Nya, smarta elnät är helt enkelt en garant för förnybar energi och även en ökad elsäkerhet. Källor: Elforsk, IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien), ABB 7 6 ljus på universitet drivs av sol och vind Stockholms Universitet har fått en ny högteknologisk armatur ute vid sitt campus i Frescati. Akademica, som armaturen heter, drivs med solenergi från en kvadratmeter solceller och med vindkraft från en 50 kilo tung vindturbin. Den sex meter höga armaturen är nu ett blickfång för huvudstadens studenter. Det är Annell Ljus och Form i Stockholm som levererat ljusarmaturen, som är tänkt att vara en symbol för nytt miljötänkande och för modern ljusteknik. När solen gått tre grader under horisonten tänds armaturen upp. Den är bestyckad med nio lysdioder på tillsammans 21 watt och ger samma ljusflöde som två 60 watts glödlampor. Vindkraft får kvarts miljard Energimyndigheten betalar ut nästan en kvarts miljard kronor i stöd för utbyggnad av vindkraft. Svevind får 115 miljoner kronor, o2 Vindkompaniet får 69,1 miljoner och Arise Windpower får 50 miljoner. Swevind, som på sikt planerar att bygga vindkraftverk i Markbygden i Piteå och 40 på Gabrielsberget i Nordmaling, får stödet för att de första delarna av dessa satsningar inte ska skjutas upp på grund av den ekonomiska krisen. Utvecklingen av projekten bedöms också vara av stor vikt för att underlätta för kommande etableringar i skogsmiljö och kallt klimat. O2 Vindkompaniet, som planerar bland annat vindparker i Glötesvålen i Härjedalen och i Sjisjka i Gällivare, får stödet för att utveckla avisningssystem för vindturbiner i fjällmiljö. Arise Windpower får stödet för sina satsningar i sydsvensk skogsmiljö i Oxhult, Karlskrona och Mönsterås. nummer 1:

14 Ljussatt industriminne I samband med invigningen av ett nytt bostadsområde i Västra Eriksberg på Hisingen i Göteborg belyses gamla industriminnen från varvstiden. I centrum står den 84 meter höga, orangea bockkranen, som är ett landmärke för hela Eriksberg. Även den 382 meter långa och 65 meter breda torrdockan med sina flytbryggor och anslutande kajer och torg samt gångoch cykelbron över dockan är ljussatta. I det gamla varvsområdet ska det byggas nya bostäder under de närmaste tio åren. Ljussättning och ljusdesign i området ses inte enbart som trygghetsskapande inslag utan även som profilskapande attraktion. För ljusdesignen står Kai Piippo från Ljusarkitektur, som i en tävling för ljusdesigners utsågs att belysa Västra Eriksberg. Foto: Mikael Silkeberg 14 nummer 1:2010

15 Energilexikon 1 kwh (kilowattimme, 1000 Wh) kostar ungefär 1,30 kr och räcker för att driva en TV i 10 timmar eller en brödrost i 1 timme. 1 MWh (megawattimme) Motsvarar den energi som en familj på fyra personer använder för matlagning under ett år. 1 MWh = kwh. 1 GWh (gigawattimme) Motsvarar ungefär elåtgången för 40 elvärmda normal villor under ett år. 1 GWh = kwh. 1 TWh (terawattimme) Motsvarar ungefär den energimängd som Sverige använder under ett dygn. 1 TWh = kwh. Ampere Enhet för strömstyrka. Har beteckningen A. Energi Effekt x tid. Energi kan varken produceras eller konsumeras, utan endast övergå från en form till en annan. Exempel på energiråvaror är olja, kol, gas och bio - bränslen. Effekt Den mängd arbete som kan utföras tillfälligt, till exempel under en sekund. Effekt brukar definieras som arbete per tidsenhet. W (Watt) Enhet för effekt. Den inter - nationella standardenheten är uppkallad efter James Watt ( ), brittisk instrumentmakare och uppfinnare. Wh (Wattimme) Den energi som förbrukas då effekten 1 watt utvecklas under 1 timme. Källa: Svensk Energi nummer 1:

16 Foto: Sören Andersson Team Ahlgren har utsetts till Europas energismartaste grannar. Energismartast i Europa Team Ahlgren från Karlskrona har utsetts till Europas energismartaste grannar. Priset delades ut i Bryssel och i tävlingen deltog över 500 lag från nio länder. Tillsammans lyckades Team Ahlgren med bedriften att sänka sin energiförbrukning med 37,63 procent. Tävlingen är ett EU-projekt som började i Belgien för fem år sedan. Efter att ha vunnit den rikstäckande tävlingen blev Team Ahlgren Sveriges representant i den europeiska energitävlingen. Fredrik Ahlgren, lagledare för sitt team, ger några energispartips: Den största besparingen är att ändra sina vanor, sänka inomhustemperaturen, släcka i rum man inte är i och att byta till lågenergilampor, eller ännu bättre till LED-lampor. Mer info: eu/se Källa: Energikontor Sydost, Sydöstran Utan el stannar Sverige Vardagen är full av el. El har funnits i samhället tjänst i Sverige sedan 1870-talet. Den kom först som belysning i industrin, på gator och i hemmen. Elektricitet, eller kort och gott el, är en förädlad form av energi, elektrisk energi. El har i grunden förändrat samhället och höjt vår levnadsstandard. El driver de maskiner som tagit över tunga och besvärliga arbetsuppgifter. Utan el stannar tåg, pumpar, hissar, spisar, kylskåp, tvättmaskiner, datorer, cd-spelare, tv-apparater och mycket annat. I vårt moderna samhälle är el en självklarhet. I hemmet, på arbetet och i offentliga sammanhang, ja, egentligen var vi än rör oss. El har gjort våra liv bekvämare och på flera sätt bidragit till en bättre hälsa. Sverige är den fjärde största elanvändaren per invånare i världen efter Norge, Kanada och Island. Det är länder med kallt klimat och god tillgång till vattenkraft. Elen är en energibärare. Det betyder att el transporterar energi från ett kraftverk till den plats där energin används. Om energikällan och omvandlingen till el i kraftverket är miljövänliga och uthålliga kan vi använda hur mycket el som helst, eftersom elen i sig inte skapar några föroreningar. Cocoon vann designpris Rickard Hederstierna från Lunds Tekniska högskola vann den internationella tävlingen Electrolux Design Lab 2009 för skapandet av Cocoon, en maskin som färdigställer och tillagar kött och fisk. Cocoon är ett hållbart svar på världens växande befolkning och dess önskan att konsumera kött och fisk. Cocoon tillagar kött- och fiskrätter genom att med hjälp av radiofrekvensidentifikationssignaler (RFID) hetta upp muskelceller, ungefär som popcorn tillagas i mikrovågsugnen. Signalerna spårar den specifika rätten och föreslår sedan en lämplig tillagningstid. Den internationella juryn motiverade sitt val med att Cocoon är vågad, cutting edge och sant innovativ i sitt fokus på sociala frågor och miljöfrågor. Tävlingen avgjordes i London på mässan 100 % Design. Sveriges första elbil Den första svenska elbilen tillverkades av Harald Håkansson På den tiden byggdes bilarna ofta i en modell som liknade tidens hästdroskor. Batteriet är placerat mellan de främre hjulparen Foto: Tekniska museet 16 nummer 1:2010

17 Annorlunda taklampa Med pendelarmaturen Ameba kan man med dess fem olika delar kombinera ett utseende precis som man själv vill. Minsta enheten är 30 x 50 cm och modulerna kan i kombination mäta upp till 10 kvm. Kopplingarna mellan de olika sektionerna är exakt avpassade för att göra övergångarna osynliga. Armaturen finns med matt vit eller grå finish. Delarna är avsedda för 15 W kompaktlysrör. Armaturen finns också som singelversion. Designer är spanjoren Pete Sans. Mer info: www. flux.nu Ny ljusdesign K:fem Modehus vann Ljuspriset 2008 K:fem i Vällingby, Stockholm, vann Svenska Ljuspriset K:fem är Sveriges första renodlade modevaruhus. Med sitt röda, utskjutande tak, 14 meter ovanför marken och sin stora glasfasad utgör K:fem ett uttalat arkitektoniskt landmärke. Ljuset i byggnaden är integrerat i arkitekturen och förstärker dess uttryck. Foto: Patrik Gunnar Helin Juryns hedersomnämnanden delades ut till: Hooks herrgård, söder om Jönköping, för en omsorgsfull ljussättning samstämt med inredningen och arkitekturen. Push Nigtclub, Göteborg, för innovativa belysningsscenarier som förmedlar häftiga ljusupplevelser med överraskande fräckhet. Restaurang The Vision, Malmö, där ljussättningen lyfter fram restaurangfunktionerna på ett behagligt och oväntat sätt. Ljusbranschens årliga tävlig Svenska Ljuspriset arrangeras av de tre belysningssällskapen i Sverige: Svenska Belysningssällskapet, Västsvenska Belysningssällskapet och Sydsvenska Belysningssällskapet. Syftet med tävlingen är att ge ökad status för belysning och visa upp den fina kvaliteten av ljusdesign i Sverige. Att belysning blivit ett allt mer intressant område visar det ökade antalet tävlingsbidrag. Årets tävling lockade ett rekordstort antal projekt, utspridda över hela landet. Hooks herrgård Foto: Ulf Celander The Vision Foto: Ulf Celander Rörliga bilder för LED Cielos ljusmoduler från Zumbotel finns nu med rörliga bilder i LED-version för vägg- och takbelysning. Med hjälp av en speciell förprogrammerad videokontrollenhet överförs bilder, bildsekvenser, form och färg till kåporna av frostat glas. En speciell dubbel optik ger homogent ljus utan att enstaka ljuspunkter sticker i ögonen. Förutom färgstyrning av hela ytor kan varje ljuspunkt styras separat. Cielos-modulerna finns i två storlekar, 600 och 900 mm, vilket ger utrymme för en mängd variationsmöjligheter av kreativ och effektskapande belysning på väggar, i tak eller som fristående. Push Nightclub Foto: Mikael olsson K:fem Foto: Patrik Gunnar Helin nummer 1:

18 korsord: Lasse Widlund Krysset 1:2010 nyttiga länkar Vill du veta mer om din el och om energi? Det finns flera myndigheter och organisationer du kan vända dig till. Här får du några användbara tips: Svensk Energi Energiportal med fakta om el och elmarknaden. Konsumentverket Fakta om alla slags uppvärmningssystem och hur du med enkla åtgärder spar energi. Konsumenternas elrådgivningsbyrå Vägledning i frågor som rör elmarknaden, kostnadsfri information och rådgivning. Elsäkerhetsverket Lär dig undvika elolyckor och elbränder. Tips och information. Energimyndigheten Tips om hur du kan påverka din energikonsumtion och sänka energikostnaderna. Här finns också en lista som kommunvis presenterar din energirådgivare. Energilexikon En skattkista fylld med energirelaterade ord. Här kan du söka på ord och begrepp. Nord Pool Vill du få mer information om hur den nordiska elbörsen fungerar, så kan du läsa här. kupong Lösningen sänds senast den 7 april 2010 till: Elkrysset nr 1-10, Tidningen EL, Stockholm eller e-posta orden i färgade rutorna till Namn Adress Postadress Priser: 1:a pris Energimätare 2:a 10:e pris En lågenergilampa Pristagare & lösning Krysset 3:2009 1:a pris Digital fotoram Ingrid Moberg, Bispgården 2:a 10:e pris En lågenergi lampa Åke Nilsson, Kalmar Anita Ström, Enviken Nils-Gunnar Engborg, Landskrona Anna Skogsfors Jacobsson, Fornåsa Ann Sjöberg, Vikarbyn Tomas Dabolins, Fellingsbro Sture Johansson, Herrljunga Ingrid Nilsson, Falun 18 nummer 1:2010

19 frågor & svar Frågorna besvaras av Konsumenternas elrådgivningsbyrå, som är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd samt vägledning i frågor som rör elmarknaden. Elrådgivningsbyråns svar gäller energibranschen i stort, utbud och service kan variera hos enskilda elföretag. I Konsumenternas elrådgivningsbyrås styrelse finns representanter från Konsumentverket, Energimyndigheten och branschorganisationen Svensk Energi. Jag betalade min elhandelsfaktura ett par veckor för sent. Sedan fick jag ett inkassokrav. Nu har de skickat ärendet vidare till kronofogden. Får de göra så? Om din betalning inte inkommit till din elhandlare när inkassoföretaget sände inkassokravet till dig anses du skyldig att betala kostnaden. Kostnaden för ett inkassokrav är reglerad till 160 kronor. Om du inte har betalat kostnaden för inkassokravet så kan inkassoföretaget göra en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om du anser att Kronofogdens krav är obefogat ska du bestrida kravet och ange skälet till det. Om du gör det meddelar Kronofogden inte något utslag i ärendet och inkassoföretaget måste i stället överväga att driva ärendet vidare i domstol. Om du däremot anser att Kronofogdens krav är riktigt, måste du betala skulden inom den förelagda tiden för att undvika att Kronofogden meddelar utslag i ärendet och att du får en betalningsanmärkning.? Jag ska ansluta min fastighet till elnätet. Hur ska jag veta om den offert jag fått på kostnaden är rimlig? I ellagen står det att den som har nätkoncession är skyldig att på skäliga villkor ansluta en elanläggning inom området till ledningsnätet. Det innebär att anslutningsavgiften ska vara skälig. Avgiften får vara avståndsberoende och avgiftens storlek kan påverkas av anslutningspunktens geografiska läge och den avtalade effekten i anslutningspunkten. Avgiften ska motsvara de faktiska, kundspecifika kostnader som nätkoncessionshavaren har för den nya anslutningen. Vid inkoppling av nya anläggningar på ett lokal- eller regionnät uppstår alltid kostnader som är specifika för anläggningen. En allmän princip vid anslutning till ett befintligt elnät är att den som önskar ansluta sig ska stå för de direkta merkostnader som nätägaren härigenom förorsakas. Det kan handla om kostnader för förstärkning, ombyggnad eller utbyggnad av nätet som är till nytta för kundens anläggning. Energimarknadsinspektionen kan pröva om din anslutningsavgift är skälig. Prövningen sker i efterhand. Vid prövning av anslutningsavgiften beräknas skäligheten genom en schablonmetod. Beloppen varierar beroende på säkringsstorlek och om anslutningen ligger inom eller utom sammanhållen bebyggelse. Om det råder särskilda förhållanden innebär det att inspektionen inte alltid använder schablonmetoden. På Energimarknadsinspektionens webbplats finns information om principer och normer som inspektionen använder vid prövning av skälighet i anslutningsavgift. Vår bostadsrättsförening funderar på att skaffa ett gemensamt elavtal. Är det någon idé, finns det nackdelar? Med gemensamma elavtal brukar man mena att föreningen avtalar med det lokala elnätsföretaget om att ha ett abonnemang i stället för att de enskilda hushållen har egna abonnemang och elhandelsavtal. Gemensamma elavtal kan innebära lägre kostnader om nät- och elkostnader minskar och kostnaden för egen administration blir låg. Eftersom nätavgifterna varierar mellan olika nätområden kan kostnaderna vara olika beroende på var fastigheten är belägen. En nackdel med gemensamma elavtal är att det enskilda hushållet inte kan välja elhandelsföretag eller avtalsform. Vidare innebär det normalt ett sämre konsumentskydd eftersom elmarknadens regler om mätning och debitering, elavbrott och frånkoppling endast gäller den som har eget nätabonnemang och elavtal. Om du har frågor kring el, ring Elrådgivningsbyrån, tel mån fre 9 12, eller skicka din fråga via hemsidan nummer 1:

20 Fjärrvärmeverk Marjarp Bra miljöval Bra Miljöval startade med papper och fortsatte med batterier och tvättmedel. Idag kan du se Svenska Naturskyddsföreningens gröna falksymbol på så vitt skilda saker som tvättmedel, tåg, elräkningar och livsmedelsbutiker. I dag märks följande produkter: Värmeenergi elenergi textil Kemiska produkter Godstransporter Persontransporter Livsmedelsbutiker Papper Bra Miljöval Fjärrvärmen från Falbygdens Energi är från årsskiftet märkt med världens tuffaste miljömärkning Svenska Naturskyddsföreningens symbol Bra Miljöval. Feab är ett av de sex första fjärrvärmeföretagen i Sverige som har lyckats få Naturskyddsföreningens licens för sin produkt. Det finns cirka 150 fjärrvärmeföretag i Sverige. För att få värmeenergi märkt som Bra Miljöval ställs krav på vilken typ av bränsle man använder, hur bränslet transporteras och hur man tar tillvara restprodukterna. Man måste också minimera miljöpåverkan genom ett bra arbetssätt. Som bränsle för fjärrvärmen från Feab används biobränsle till nästan 100 procent. Bränslet hämtas inom en femton mils radie från Falköping. För att klara de hårda kraven krävs också att fjärrvärmeverksamheten i övrigt sköts med minsta möjliga miljöpåverkan. Ett exempel på detta är att vi numera endast använder biogasdrivna fordon i det dagliga arbetet. En viktig del är också att man skall kunna spåra bränslet tillbaka till källan. Med hjälp av vårt miljöledningssystem dokumenterar vi vad som händer i verksamheten för att säkerställa att kraven följs. TuFFa miljökrav att leva upp till Högst tio procent av den energi som går åt får vara icke förnyelsebar. Hela produktionskedjan räknas, från skogs avverkningen till att värmen når kunden. Askan ska tas om hand, helst återföras till skogen. Leverantören förbinder sig att producera motsvarande mängd värme som du förbrukar. Produktionen av bränslet får inte ske på bekostnad av biologisk mångfald eller social, kulturell och ekonomisk välfärd. Varje år kontrolleras energibolaget av Svenska Naturskyddsföreningen. Postadress: Box 684, Falköping Besöksadress: Åslegatan 1, Falköping Telefon: Kundtjänst: Driftstörningar: Hemsida:

Ny golfbil går på el. s 8. Smart stadsdel på Djurgården. Sveriges första elbil. Spillvärme värmer hus. s 4. Energismartast i Europa!

Ny golfbil går på el. s 8. Smart stadsdel på Djurgården. Sveriges första elbil. Spillvärme värmer hus. s 4. Energismartast i Europa! Tidningen:el e n t i d n i n g f r å n d i t t l o k a l a e l f ö r e t a g N u m m e r 1-2 0 1 0 å r g å n g 6 4 9 TEsta energikalkylen! s 8 Ny golfbil går på el 12 Smart stadsdel på Djurgården 16 Sveriges

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

BluePower. Tanka med egen el.

BluePower. Tanka med egen el. BluePower. Tanka med egen el. Ett erbjudande från OX2 och Volkswagen vind el 6h 190 e-up! km Vindparken på Fallåsberget. Foto: Lina Westman, Gefle Dagblad 2 BluePower. Juni 2014. Kör din elbil på el som

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft E.ON Elnät Personlig service när ditt företag behöver kraft Thomas Thorkelsson, chef för avdelningen för stora kunder på E.ON Elnät. Hos E.ON Elnät får du en egen kontaktperson som du kan ringa om du får

Läs mer

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson Dubbla Nättariffer Av Anders Pettersson Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 2 2. Dubbla nättariffer 2 3. Övereffektavgifter 3 4. Fast avgift 3 5. Mätavgift 3 6. Nätnytta 3 7. Effektsänkning 4 8. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Framtidens elproduktion är småskalig. Diedrik Fälth, Öresundskraft

Framtidens elproduktion är småskalig. Diedrik Fälth, Öresundskraft Framtidens elproduktion är småskalig Diedrik Fälth, Öresundskraft Vad vet vi om framtiden? Framtidsforskning är konsten att klia sig innan det börjar klia - Peter Sellers Innan vi ser framåt ska vi se

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem E.ON Elnät Framtiden är l kal En satsning på Lokala Energisystem Ett nytt sätt att tänka kring energi Det blir allt mer angeläget att hitta vägar för att skapa ett hållbart samhälle. Vi som arbetar med

Läs mer

Ny golfbil går på el. s 8. Smart stadsdel på Djurgården. Sveriges första elbil. Spillvärme värmer hus. s 4. Energismartast i Europa!

Ny golfbil går på el. s 8. Smart stadsdel på Djurgården. Sveriges första elbil. Spillvärme värmer hus. s 4. Energismartast i Europa! Tidningen:el e n t i d n i n g f r å n d i t t l o k a l a e l f ö r e t a g N u m m e r 1-2 0 1 0 å r g å n g 6 4 9 TEsta energikalkylen! s 8 Ny golfbil går på el 12 Smart stadsdel på Djurgården 16 Sveriges

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster Solel i flerbostads- hus - en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster SOLEL I FLERBOSTADSHUS 2 I Sverige finns i dag endast ett fåtal flerbostadshus där fastighetsägaren producerar solel som hyresgästerna

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja?

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? FAQ Mikroproduktion FAQ som Svensk Energi har tagit fram. Teknik Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? Svar: Det beror på vilka förutsättningar man har där man bor samt vilket

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet Med- og motvind Stavanger, 2009-09-07 Vindkraften en folkrörelse Vind under snabb teknisk utveckling Vindkraften har blivit symbol för förnybar el. Vindkraften väcker mycket starka känslor. Vindkraften

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Ett hållbart alternativ JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Välkommen till personliga Jämtlandsvärme Jämtlandsvärme är ett helägt kommunalt bolag som sedan 1982 värmt upp Strömsund. Vi arbetar för

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer