RiWiCon Hovslagare. Användarhandledning. Version 1.5.xx. RiWiCon Hovslagare v1.5.xx Sida 1 (34) Användarhandledning Juni RiWiCon Hovslagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RiWiCon Hovslagare. Användarhandledning. Version 1.5.xx. RiWiCon Hovslagare v1.5.xx Sida 1 (34) Användarhandledning Juni 2014. RiWiCon Hovslagare"

Transkript

1 v1.5.xx Sida 1 (34) Användarhandledning Version 1.5.xx

2 v1.5.xx Sida 2 (34) Innehållsförteckning Startsida... 3 Dagens aktiviteter... 5 Möten... 5 Nytt Möte... 6 Befintligt Möte... 7 Kontakt... 8 Hästar... 9 Hästar detaljfönster Hovar detaljfönster Listor Journaltexter Registrerandet på Journalen Artikel Artikel detaljfönster Artikelsaldo Egna uppgifter Journalpost Arbetsgång för Journalpost Flera hästar vid samma möte Komplettering av en Journalpost Snabbtexter för Journaler Faktura Faktura med flera olika hästar Utskrift av Faktura Registrering av Faktura Ändring av Faktura Påminnelseavgift Förseningsavgift Betalning av Faktura Reskontra Sorteringsordning Betalstatus Urval Faktura Mötesresultat Veckoöversikt Logga Testmiljö men även Backup Skrivare PDF-skrivare... 34

3 v1.5.xx Sida 3 (34) Startsida Startsidan visar översiktligt en månad åt gången. I kalendern visas klockslagen per dag, på när möten finns inbokade. I Dagens aktiviteter visas de inbokade mötena för den valda dagen. Det som visas är tidpunkt, plats, kontakt, telnr, häst, samt om det finns övrig information om mötet så visas även det. För att underlätta och ge en snabb överblick, finns möjligheten att färgsätta dagar. Dagens datum är grönfärgat, Vita dagar är obokade, Ljusblå har minst en bokning, Mörkblå är fullbokade ( av en anledning du själv väljer ), Röda är tänkt för ej bokningsbara, men det är inget som hindrar att man använder till annat, bokningar är möjliga på alla dagar oavsett färg. Genom att högerklicka på en dag får du upp menyn för färgsättning och har själv full kontroll på vilken färg du skall ha på respektive dag. Det enda som sker automatiskt är att om dagens färg är vit så sätts den till blå om en ny bokning sker den dagen, dvs är dagen sedan tidigare obokad sätts den till att det finns tider kvar. För att lättare se aktuell månads dagar och möten, visas dagnummret med svart text, föregående och efterföljande månads dagar har grå text.

4 v1.5.xx Sida 4 (34) Månadsknapparna används för att växla månad. Höger ger kommande månad, vänster ger föregående månad.. Dagens datum markeras alltid i ljusgrönt. Den dag som visas i Dagens aktiviteter är markerad med en inre svart ram, aktiveras via klick på valfri dag. När man rör muspekaren över kalendern följer en markering med för att visa att dagarna är valbara. Stannar man upp med muspekaren över en dag visas lite utförligare information om de inbokade mötena den dagen.

5 v1.5.xx Sida 5 (34) Dagens aktiviteter Under Dagens aktiviteter visas de möten som är inbokade för den dagen. Klockslag, område, kontaktperson, telefonnummer, häst och ev. övrig info visas per dag. Övrig info. Kan används så som man själv vill. Hur man hittar till en häst första gången, är det något särskilt att ta med, etc. På samma sätt som i kalendern följer en markering med i Dagens aktiviteter och även där visas en tooltip om man stannar upp med muspekaren. Klickar man på Ny i Dagens aktiviteter får man upp ett fönster för att boka ett nytt möte. Datumet är redan valt, men resten är fritt. Möten Är den centrala komponenten i programmet. Det är via möten man knyter ihop kontaktpersoner och hästar med journalposter, fakturor. Möten skapas, som ovan nämnts, via Dagens aktiviteter och knappen Ny

6 v1.5.xx Sida 6 (34) Nytt Möte Föreslaget datum kommer från "Dagens Aktiviteter" men kan ändras via pilknapparna. Vänster minskar datum och höger ökar datum. Visad veckodag följer valt datum. Klockan anges med fyra siffror, t.ex. 14:30 eller 1430 (vilket sen konverteras till 14:30) Under namn anges den man bokat mötet med. Saknas kontakt kan man skapa ny via knappen Ny kontakt. För vald kontakt visas de telefonnummer som finns registrerade, önskas något annat kan man knappa in det direkt (men det finns då inte tillgängligt vid senare tillfällen) På samma sätt som ovan visas de hästar som finns registrerade på vald kontakt, de visade hästarna är de som har status Aktiv. Man kan inte ange ett nytt godtyckligt hästnamn utan att gå via Ny häst och registrera en ny där för att därefter välja den. I samband med att man väljer häst kommer ett förslag på området att anges efter vad som finns angivet på hästen. Önskar man annat så är det bara att ändra det. Fältet Info finns för att kunna göra andra noteringar som är intressanta eller aktuella för mötet.

7 v1.5.xx Sida 7 (34) Befintligt Möte Ett befintligt möte kan redigeras genom att klicka på mötet i "Dagens Aktiviteter". Datumet kan ändras via piltangenterna. Klockslag, område och info kan ändras genom att skriva dit nytt. Kontaktinformationen och hästinformationen kan dock ej ändras. Om det skulle behövas måste mötet tas bort, via knappen Ta bort och läggas till igen med ny uppdaterad information. Knapparna Skapa Faktura och Skapa Journalpost kommer att behandlas senare i dokumentet.

8 v1.5.xx Sida 8 (34) Kontakt Visar översiktligt information om vald kontakt. För man muspekaren över fälten i bilden kommer en svart ruta att visas som markerar vad som är valbart. Klickar man på Kontakten kommer detaljerad kontaktinformation att visas, på samma sätt kommer detaljinformation att visas för telefonnummer när de väljs. För hästarna kommer ett sammanställningsfönster upp som ger en bättre översikt. Visad lista av hästar är alla som finns registrerade på kontakten, aktiva som inaktiva, sorteringsordningen är aktiva först, därefter inaktiva. Nytt för version 1.5 är att en kontakt kan ha olika roller för olika hästar om man vill. Har man inget angett på en häst kommer kontaktens generella roll att visas för hästen. Pilknapparna ger föregående/nästa kontakt i listan, med dess telefonnummer och hästar. Knapparna Ny Kontakt, Ny Häst och Nytt Telnr startar ett fönster där nya uppgifter kan anges. Som förslag på kontakt till Ny Häst och Nytt Telnr används aktuell kontakt. Funktionen Skriv ut är ännu inte implementerad. Ta Bort Kontakt tar bort den visade kontakten. Kräver att alla hästar och telefonnummer först är borttagna och att det inte finns fakturor kopplade till kontakten. Dvs. kontakten får inte finnas i reskontra. Funktionen Sök letar efter angiven text bland alla kontakter och returnerar första träff.

9 v1.5.xx Sida 9 (34) Hästar Visar information om vald häst och dess hovar. För man muspekaren över hästinformationen markeras den och man kan klicka i rutan för att få upp ett fönster där det går att ändra informationen. Om man för muspekaren över hovinformationen så blir även den markerad men man kan bara titta på hov-informationen. Funktionen Sök letar efter angiven text bland alla hästar och returnerar första träff. Med funktionen Ny Bild kan man lägga till de bilder man vill ha kopplade till hästen. Börja med att välja aktuell enhet (disk) ur "combo"-fliken. Sök därefter i trädstrukturen efter önskat bibliotek. Dubbelklicka på mapparna för att öppna och stänga dem. I högra fältet visas de bilder som finns i vald mapp. Markera den som skall infogas och klicka på Välj. Med Avbryt kan man när som helst backa ur bildvalet och kommer tillbaka till fönstret för hästar.

10 v1.5.xx Sida 10 (34) Dubbelklick på bilden i Hästar-fönstret och bilden visas i ursprunglig storlek i MS-faxviewer. Ta Bort tar bort aktuell häst. Funktionen "Ny Skoning" aktiveras via "Skapa Journalpost" via ett befintligt möte. Funktionen "Ny Bokning" förutsätter att "Besöksfrekvens" och "Föreslå ny tid" har giltiga värden. Om dessa villkor uppfylls kommer ett nytt "Mötes" -fönster att öppnas där datumet är framflyttat i enlighet med antalet veckor som finns i "Besöksfrekvens". Funktionen Skriv Ut skriver ut samtliga journalposter som ett dokument. Tidigare Journalposter visas via Hästinformations -fönstret. Tidigare Hovstatus visas via Hästinformations -fönstret. Dubbelklicka på en rad i Journalpostlistan för att visa en tidigare Journalpost i separat fönster, t.ex. om man vill skriva ut en kopia på Journalposten. Klicka i Hovlistan för att uppdatera Hov-informationen i Hästinformations -fönstret. Aktuell rad är blåmarkerad. Vilken Journalposts hovinformation som visas syns i fältet nedan, efter JNr

11 v1.5.xx Sida 11 (34) Hästar detaljfönster Uppdatera informationen och klicka på "Spara" Om en häst har bytt ägare, skapa först kontakten om den inte redan finns, utifrån hästdetaljfönstret väljer du den nya ägaren i kontaktlistan och klickar på Spara. För att funktionen Ny Bokning i "Häst" fönstret skall fungera måste "Föreslå ny tid" vara "Ja" och "Besöksfrekvens" ha ett numeriskt värde som avser antalet veckor till nästa bokning. Aktiva hästar visas i val-listor i de olika sidorna, inaktiva hästar visas enbart på kontaktsidan och där tillsammans med aktiva hästar. Om hästens kontakt har en annan roll en den generella rollen för kontakten så kan man ange den avvikande rollen här, det är inget som måste anges på respektive häst. Den generella används om avvikande saknas.

12 v1.5.xx Sida 12 (34) Hovar detaljfönster Används för att ange hovstatus. Kopplingen till häst kan inte ändras likaså kan en registrerad hovstatus till en journalpost inte ändras. Vilka val som kan göras i vallistorna kan nås från huvudfönstret via knappen Listor. Varje uppsättning av "Hovar" är kopplade till en enskild "Journalpost" och kan plockas upp via "Hästar"

13 v1.5.xx Sida 13 (34) Listor Ger ett urvalfönster där de olika listorna kan väljas. Klicka på vilken lista, t.ex. Skor som skall visas och klicka Välj Skor fönstret kommer fram.

14 v1.5.xx Sida 14 (34) Knappen Ny ger en inmatnings ruta för ny sko. Ange det namn du önskar använda på skon och tryck OK. Knappen Cancel avbryter. Genom att föra muspekaren över löpnummerlistan markeras respektive löpnummer, klickar man där, ändras knappen Ny till Ta bort och listposten markeras med avvikande färg, det möjliggör att ta bort listposter som inte längre används. Journaltexter Listan Journaltexter är lite speciell. Resultatet av den används vid registrering av Journaler. Dess funktion är att man skall kunna kan skapa några snabbtexter för de olika fälten i en Journal. De förslag som visas kan redigeras eller tas bort och nya kan skapa.

15 v1.5.xx Sida 15 (34) Registrerandet på Journalen Vid arbetet med registrerandet av Journalen, när man för muspekaren över rubrikerna visas en svart ram som när man klickar i den öppnar ett nytt fönster. Där kan man välja snabbtexterna inom den rubriken. Markera önskat alternativ och klicka på OK

16 v1.5.xx Sida 16 (34) Artikel Från huvudfönstret kan Artikelfönstret nås via. I artikelfönstret visa de artiklar som finns upplagda. Genom att föra muspekaren över löpnummerlistan markeras respektive löpnummer, klickar man där, ändras knappen Ny till Ta bort och artikeln markeras med avvikande färg, det möjliggör att ta bort artiklar som inte längre används. För man muspekaren över en artikels rad, så markeras den, (se svart ram runt rad 5), och man har möjlighet att klicka där för att välja editera artikeln i Artikeldetaljfönstret. Klickar man på Ny får man upp Artikeldetaljfönstret för artiklar och kan ange uppgifter för artikeln. Innan man lägger in några artiklar bör man tänka igenom hur man skall gruppera artiklarna. Artikelnumret för aktiva artiklar är sökbegreppet i artikelval-listan för Fakturor. Klickar man på respektive kolumnrubrik, så sorteras listan efter den rubriken. För att artikelhanteringen skall fungera krävs även att man inleder varje artikel med att göra en Inventering, så att saldoberäkningen har något att utgå ifrån.

17 v1.5.xx Sida 17 (34) Har man i Artikeldetaljfönstret, se nedan, angivet att artikeln skall hanteras med saldo visas aktuellt saldo om det finns, i annat fall visas en nolla. För artikel som ej skall hanteras med saldo visas Artikeldetaljfönstret när man klickar på artikelraden, medans har man angett att saldo skall hanteras, så fås Artikelsaldofönstret när man klickar på artikelraden. Artikel detaljfönster ArtikelNr är sorteringsbegreppet i de flesta listor. Tänk igenom innan, hur strukturen skall vara. ArtikelNr är trots namnet en text, och sorteras efter det. Artikel är kortnamnet för beskrivningen av artikeln. Aktiv, är ett Ja/Nej-val som avgör om artikeln skall finnas med i urvalslistor. Saldo, är ett Ja/Nej-val som avgör om artikeln skall hanteras som om den har ett saldo. Beskrivning är en utförligare beskrivning av vad artikeln är. Enhet beskriver hur man skall räkna artikeln, t.ex. st, timmar, meter, kg Pris är kostnaden för artikeln per enhet, utan moms. Moms, är ett Ja/Nej-val som avgör om moms skall lägga till artikelpriset eller ej Övrigt kan användas till vad man så önskar. Med pil-knapparna kan man växla mellan de olika artiklarna.

18 v1.5.xx Sida 18 (34) Artikelsaldo Artikelsaldo visar för vald artikel, ArtikelNr, den korta artikelbeskrivningen samt den långa, men även aktuellt saldo för artikeln. Varje artikel, som skall hantera artikelsaldo, måste initieras med en inventering. Inventeringen sätter startvärdet på artikelsaldot så att saldoberäkningen har något att arbeta utifrån. Inventeringen startar även en ny transaktionslista. I transaktionslistan visas de senaste transaktionerna som finns registrerade på artikeln sedan senaste inventeringen. Lagerändringar används för att registrera Inköp och/eller manuella uttag (uttag anges med minustecken). Används artikeln på en faktura-rad så registreras uttaget som en egen transaktion, där även fakturanr, hästnamn och debiterat styckepris syns. Summan av alla transaktioner sedan senaste inventeringen visas så som artikelns Saldo. Med knappen editera kommer man till Artikeldetaljfönstret och kan editera fälten för artikeln. Med pil-knapparna vid Artikelsaldo kan man växla mellan de olika artiklarna. Med pil-knapparna vid Inventeringen kan man (om det finns) växla mellan olika inventeringar. För en tidigare inventering kan inte knapparna för Lagerändring, Inventera och Editera användas. Ny Artikel och Avsluta artikelsaldo fungerar alltid.

19 v1.5.xx Sida 19 (34) Egna uppgifter Där anger du dina egna företagsuppgifter, dessa används i huvudsak i faktura, journal och reskontradelen. För fälten F-skattebevis, Ansvarsförsäkring och Godkänd av SJV(statens jordbruksverk) så kommer texten att synas på fakturor och journaler om de är satta till Ja, i annat fall syns inget.

20 v1.5.xx Sida 20 (34) Väljer man att ange något i fältet Medlemstext så kommer även den texten ut på journaler och fakturor men utan ledtext. Fältet kan således användas till egen önskad funktion. Klicka på Editera för att ändra uppgifter och därefter knappen Spara som ersätter Editera. Vill du avbryta utan att spara välj knappen Avsluta. Med knappen Nästa Fakturanr så sätter man vilket nästa är fakturanummer som skall användas. Kan vara användbart om man vid årskiften vill byta till en ny nummerserie, t.ex för 2014, nästa faktura som skapas kommer då få faktura nummer oavsett vad den tidigare senaste hade för nummer, näste efterföljande kommer få fakturanummer +1, i det här exemplet Nästa fakturanummer sparas så fort man svarat OK i den visade dialogen. Skall inget annat ändras Avsluta Egna uppgifter.

21 v1.5.xx Sida 21 (34) Journalpost Utifrån ett bokat möte kan man skapa en journalpost. Klicka på knappen "Skapa Journalpost" för att skapa en journalpost. Informationen om kontaktpersonen förs över från mötet till journalposten, likaså kommer hästinformationen att föras över om den finns angiven. Har man på mötet angivet en kontaktperson som inte är hästägaren utan bara kontakt, så kan man i Journalposten ändra kontaktpersonen till den önskade, tillgängliga hästar uppdateras i enlighet med vald kontakt. Har kontakten flera hästar så skapas journalposten för varje häst med Mötesposten som bas, det är bara att i journalposten byta häst.

22 v1.5.xx Sida 22 (34) Ny Journalpost Arbetsgång för Journalpost * Via "Möte" "Skapa Journalpost", se sidan innan. * I Journalposten via knappen "Uppdatera Hovinformation" kommer man till Hästinformationsföntret.

23 v1.5.xx Sida 23 (34) * Där används knappen "Ny Skoning" för att kunna registrera information om de enskilda hovarna. Den senaste skoningens uppgifter, om de finns, förs över till det nya förslaget. Alla uppgifter från den gamla skoningen går att ändra i förslaget för hovarna i "Hovfönstret". När man spar "Hov-informationen" kommer hovdatat att föras över till "Hästinformationsföntret" samt att knappen "Ny Bokning" görs tillgänglig (med vissa villkor, se avsnittet om "Hästinformation"). Den används för att redan nu vid journalförningen boka en ny skoning. * Via "Hästinformation" ange "Ny Bokning". Givet aktuell information om hästen kommer nästa möte att föreslås om X veckor. Startsidans kalender uppdateras så att nya mötet kommer att vara i underkanten av kalendern. Klicka i det fönster för att se hela vid behov. Föreslaget datum kan ändras, ett datum i taget, med piltangenterna, fyll i resterande uppgifter och spara mötesbokningen. * Återvänd till "Hästinformationsföntret" och klicka på "Spara". Hov-informationen kommer då att kopplas till journalposten. * Fyll i de återstående uppgifterna i "Journalposten" dvs. Anamnes, Status, Diagnos, Behandling och Övrigt. * Klicka därefter på "Registrera", för att spara posten. Den går därefter ej att ändra, men väl komplettera. När posten har registrerats så öppnas knappen SkrivUt, man har då möjlighet att ge hästägaren en kopia på vad man noterat i journalposten.

24 v1.5.xx Sida 24 (34) Flera hästar vid samma möte Om samma ägare har flera hästar som skos samtidigt, eller om flera ägare har en eller flera hästar vardera kan man via samma möte skapa flera journalposter, en till vardera häst. * Via "Möte" "Skapa Journalpost" så som tidigare. * Välj hästägare, om annan önskas än redan vald, via val-listan. Alla registrerade kontakter finns med i val-listan. * Välj önskad häst, som journalen avser, via val-listan. * Fortsätt därifrån som normal journalpost. Komplettering av en Journalpost Journalposter kan inte ändras men väl kompletteras. När man öppnar befintliga journalposter har Registrera -knappen ersatts med Komplettera

25 v1.5.xx Sida 25 (34) Inmatningsfälten för Journalposter visas då åter. Enbart de fält som kompletterats kommer att sparas när man registrerar.

26 v1.5.xx Sida 26 (34) Snabbtexter för Journaler Finns beskrivna under punkten Listor, Registrerandet på Journalen

27 v1.5.xx Sida 27 (34) Faktura Utifrån ett bokat möte kan man skapa en faktura. Klicka på knappen Skapa Faktura för att skapa en faktura. Från mötet används datum, kontakt och häst som förval. Dessa går att ändra. Ändras fakturadatum eller Dagar Netto så förändras Förfallodag därefter. Ändras Namn kommer hästlistan att uppdateras med de hästar som är kopplade till kontakten. Tänk dock på att Fakturaadressen blir från den senast valda kontakten. Den valda hästen kommer att anges på respektive fakturarad så att det går att specificera vad som är gjort på respektive häst.

28 v1.5.xx Sida 28 (34) Klicka på Artikelnrraden för att få upp en lista på vilka artiklar det finns att välja bland Den kan uppdateras via knappen Artikel på Startsidan Klicka på en rad och Välj för att lägga till artikel i fakturaraden. För att skapa en ny fakturarad klicka på knappen Ny Rad på faktura fönstret. Upprepa därefter ovan. Önskas en tom rad välj artikel den behandlas som en tom rad. För att uppdatera totalsumman kan man begära en explicit beräkning av fakturan via knappen Beräkna. När fakturan registreras beräknas den slutligt. Faktura med flera olika hästar Vill man specificera vad som gjorts på respektive häst, väljer man en ny häst innan man klickar på Ny Rad, den valda hästen kommer då in automatiskt på nästa rad. I det här läget går det även att byta Kontakt, men är inte att rekommendera då fakturaadressen kommer alltid att bli för den kontakt som är senast vald. Ibland blir det fel. Behöver man ta bort en fakturarad eller lägga in en mitt i så klickar man på fakturaradsnummren, då kommer två nya knappar fram, och man kan Ta bort markerad rad eller Infoga en ny rad före den markerade. Utskrift av Faktura Innan man registrerar en faktura, är det lämpligt att skriva ut fakturan via knappen Skriv Ut. Läs även stycket om skrivare, speciellt PDF-skrivare. Man får då möjlighet att se hur den ser ut och kanske göra några förändringar mellan raderna. Det är även möjligt att göra förändringar i texten för fälten Artikel och Beskrivning. Det kanske är någon omständighet som bör påpekas i fakturan men som ändå inte passar som en

29 v1.5.xx Sida 29 (34) egen artikel. Alternativt kan ett specifikt artikelnummer vara för just special och då går det att skriva den text man just nu önskar, med tillhörande priser och antal för stunden. Registrering av Faktura När fakturan slutligen är klar måste den registreras via knappen Registrera, i och med att fakturan registreras så stängs faktura-fönstret och redigeringen avslutas. Ändring av Faktura En påbörjad faktura kan ändras tills den är registrerad som betald. Därefter kan enbart betaldatum och betaltyp ändras. För att kunna ändra en Faktura så går man via Reskontra, se det stycket. Ändring av Fakturadatum ger även ändring av Förfallodag. Nya fakturarader kan läggas till med nya artiklar, dock kommer inte artikelsaldot att ändras vid en ändring av en registrerad faktura. Påminnelseavgift Finns Påminnelseavgift angiven i Egna uppgifter används den. Via knappen Ändra kan man justera beloppet till vad man så önskar. Angivet belopp är kopplat till fakturan, så vid nästa faktura kommer beloppet angivet under Egna uppgifter åter att användas. Förseningsavgift Finns Förseningsavgift angiven i Egna uppgifter används den. Via knappen Ändra kan man justera beloppet till vad man så önskar. Angivet belopp är kopplat till fakturan, så vid nästa faktura kommer beloppet angivet under Egna uppgifter åter att användas. Betalning av Faktura En påbörjad faktura kan ändras tills den är registrerad som betald. Efter att fakturan är registrerad kan man via Reskontrat klicka på önskad faktura och få upp faktura-fönstret, därefter klicka på knappen Betald. Ange betalningsdatum i inmatningsfönstret, samt om betalning gjorts på plats kontant eller via kort. Klicka på OK för att spara betalstatus. Vill man på fakturan få med betalstatus är det möjligt att skriva ut fakturan.

30 v1.5.xx Sida 30 (34) Avsluta med att klicka på Registrera i fakturafönstret för att spara förändringen. På Fakturan kan därefter endast fakturadatum och betaltyp ändras. Reskontra Visar skapade fakturor för att enkelt få en betalningsöversikt. Listan visar fakturanr, fakturadatum, fakturamottagare, förfallodag, andel moms i kr av fakturans belopp, totalbelopp på fakturan, när den senast är utskriven, när den är registrerad som betald. För man muspekaren över fakturorna, visas en svart markering som indikerar att fakturorna är klickbara. Klickar man på en fakturarad får man upp fakturan. Sorteringsordning Man kan välja i vilken sorteringsordning fakturorna ska visas. I fakturanummerordning eller i omvänd fakturanummerordning. Markeras kryssrutan så sorteras fakturorna i omvänd fakturanummerordning.

31 v1.5.xx Sida 31 (34) Betalstatus Via valrutorna för Betalstatus kan man göra urval på vilka fakturor som skall visas. Som standard är Alla fakturor vald, men man kan begränsa antalet och bara visa Obetalda eller Betalda fakturor genom att klicka i val-rutan. Urval Via knappen Urval kan man söka fakturor som uppfyller specifika datum, där datumet kan vara Fakturadatum, förfallodag eller Betaldag. De fakturor som uppfyller villkoret visas i listningen samt att beloppen summeras per betaltyp för angivet datum och angivet år. Datum och år kan väljas oberoende av varandra, men som förslag kommer senaste av vardera upp. Sorteringsordningen följer valet i reskontran men kan ändras lokalt. Vid utskrift via Skriv ut kan man välja att ta med de enskilda fakturorna och/eller årssummor. De val man gjort ligger kvar till nästa gång. Faktura Fakturan skapas via Möte / Skapa Faktura, se separat instruktion. Det som visas här är den redan registrerade fakturan. Man kan skriva ut fakturan igen och/eller ange betalningsdatum. En fakturas fakturarader kan ändras till och med att den är registrerad som betald därefter är den låst.

32 v1.5.xx Sida 32 (34) Mötesresultat Visar månadsvis vilka möten som är inbokade samt vilka Journaler och Fakturor som har skapats under med dessa möten som grund. De visas med en horisontell avdelare för varje Datum. För möten visas Datum, Klockslag, och Kontakt. För Journaler visas Journalnummer, Kontakt och Häst. För fakturor visas Datum, Fakturanummer och Fakturamottagare. Klickar man på datumavdelaren kommer samma datum att markeras i de tre listorna så att det är lättare att hitta sammanhörande poster.

33 v1.5.xx Sida 33 (34) Veckoöversikt Visar veckovis vilka möten som finns inbokade och en del information om själva mötet. Logga Det går att lägga till en egen logga i utskrifter som t.ex. Faktura och Journalpost. Filtypen skall vara.bmp,.gif,.jpg eller.jpeg och kan vara i vilken storlek som helst men för att se bra ut på utskriften bör den vara mellan 80x80 till 200x200 pixel. Kommer man använda en färgskrivare kan loggan vara i färg, om ej, rekommenderas att den är svart/vit eller i gråskala. Filen skall läggas i samma mapp som -programmet ligger i. Rekommenderad mapp vid installationen är Mina Dokument\Hovslagare är programmet installerat någon annanstans skall filen läggas där. Finns flera filer med namn Logo men av olika filtyper används en av dessa i ordningen,.bmp,.gif,.jpg,.jpeg där först hittad används.

34 v1.5.xx Sida 34 (34) Testmiljö men även Backup Ibland kan man vilja prova lite funktioner men är osäker på om det går att backa det man gör, då kan en testmiljö vara ett bra alternativ. Att skapa en testmiljö är inte svårt. I Windows utforskare, markera mappen där du installerade, kopiera den mappen, dvs. hela filstrukturen inklusive alla filer som finns där under. Lägg kopian på något annat ställe än där du installerade från början. T.ex. Mina Dokument\Testmiljö Byt namn på mappen så att du vet att det är en kopia. Starta, då har du en testmiljö att prova allt i. Samma teknik kan användas för att ta backup till en annan disk eller ännu bättre ett annat media, typ CD/DVD som förvaras på annan plats än där ordinarie datorn är. Det kan vara lämpligt att ta backup regelbundet, hur ofta bestämmer du själv. Skrivare Via knappen skrivare får du upp alla installerade skrivare på datorn. Den som är vald som standarskrivare är markerad, vill du ändra, så välj en annan och klicka på Välj. PDF-skrivare Vill man spara utskriften utan att skriva ut den på papper kan man installera en PDF-skrivare. Det finns ett flertal att välja bland. Där den dyra från Adobe finns att köpa över allt. Men även gratisprogram som PDF24 eller CutePDF funkar bra. De två sista installerar sig som en vanlig skrivare. När du vid utskrift väljer den så skapas en PDF-fil som kan läggs på valfritt bibliotek.

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (V1647m) Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Funktioner Programmet kommer i slutversionen att omfatta följande funktioner - Register över kunder och leverantörer samt basuppgifter för användaren - Inläsning

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Vetdoc -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Innehåll Inledning... 4 Funktioner... 4 Att komma igång med programmet... 7 Allmänt om programmet...

Läs mer

HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10

HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10 1 (14) 1. Installation... 2 2. Komma igång... 2 2.1. Starta programmet... 2 2.2. Registerhantering... 2 3. Att tillverka en tariff (snabbinstruktion)... 2 3.1. Lägga upp företag... 3 3.2. Systemuppgifter...

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Kundreskontra V14.0 Å-DATA Infosystem AB Kundreskontra 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT KUNDRESKONTRA... 4 2.1 Arbetsgången... 6 2.2. Startsida... 7 3 MASKINELLA INBETALNINGAR... 14 3.1 Översikt...

Läs mer