RiWiCon Hovslagare. Användarhandledning. Version 1.5.xx. RiWiCon Hovslagare v1.5.xx Sida 1 (34) Användarhandledning Juni RiWiCon Hovslagare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RiWiCon Hovslagare. Användarhandledning. Version 1.5.xx. RiWiCon Hovslagare v1.5.xx Sida 1 (34) Användarhandledning Juni 2014. RiWiCon Hovslagare"

Transkript

1 v1.5.xx Sida 1 (34) Användarhandledning Version 1.5.xx

2 v1.5.xx Sida 2 (34) Innehållsförteckning Startsida... 3 Dagens aktiviteter... 5 Möten... 5 Nytt Möte... 6 Befintligt Möte... 7 Kontakt... 8 Hästar... 9 Hästar detaljfönster Hovar detaljfönster Listor Journaltexter Registrerandet på Journalen Artikel Artikel detaljfönster Artikelsaldo Egna uppgifter Journalpost Arbetsgång för Journalpost Flera hästar vid samma möte Komplettering av en Journalpost Snabbtexter för Journaler Faktura Faktura med flera olika hästar Utskrift av Faktura Registrering av Faktura Ändring av Faktura Påminnelseavgift Förseningsavgift Betalning av Faktura Reskontra Sorteringsordning Betalstatus Urval Faktura Mötesresultat Veckoöversikt Logga Testmiljö men även Backup Skrivare PDF-skrivare... 34

3 v1.5.xx Sida 3 (34) Startsida Startsidan visar översiktligt en månad åt gången. I kalendern visas klockslagen per dag, på när möten finns inbokade. I Dagens aktiviteter visas de inbokade mötena för den valda dagen. Det som visas är tidpunkt, plats, kontakt, telnr, häst, samt om det finns övrig information om mötet så visas även det. För att underlätta och ge en snabb överblick, finns möjligheten att färgsätta dagar. Dagens datum är grönfärgat, Vita dagar är obokade, Ljusblå har minst en bokning, Mörkblå är fullbokade ( av en anledning du själv väljer ), Röda är tänkt för ej bokningsbara, men det är inget som hindrar att man använder till annat, bokningar är möjliga på alla dagar oavsett färg. Genom att högerklicka på en dag får du upp menyn för färgsättning och har själv full kontroll på vilken färg du skall ha på respektive dag. Det enda som sker automatiskt är att om dagens färg är vit så sätts den till blå om en ny bokning sker den dagen, dvs är dagen sedan tidigare obokad sätts den till att det finns tider kvar. För att lättare se aktuell månads dagar och möten, visas dagnummret med svart text, föregående och efterföljande månads dagar har grå text.

4 v1.5.xx Sida 4 (34) Månadsknapparna används för att växla månad. Höger ger kommande månad, vänster ger föregående månad.. Dagens datum markeras alltid i ljusgrönt. Den dag som visas i Dagens aktiviteter är markerad med en inre svart ram, aktiveras via klick på valfri dag. När man rör muspekaren över kalendern följer en markering med för att visa att dagarna är valbara. Stannar man upp med muspekaren över en dag visas lite utförligare information om de inbokade mötena den dagen.

5 v1.5.xx Sida 5 (34) Dagens aktiviteter Under Dagens aktiviteter visas de möten som är inbokade för den dagen. Klockslag, område, kontaktperson, telefonnummer, häst och ev. övrig info visas per dag. Övrig info. Kan används så som man själv vill. Hur man hittar till en häst första gången, är det något särskilt att ta med, etc. På samma sätt som i kalendern följer en markering med i Dagens aktiviteter och även där visas en tooltip om man stannar upp med muspekaren. Klickar man på Ny i Dagens aktiviteter får man upp ett fönster för att boka ett nytt möte. Datumet är redan valt, men resten är fritt. Möten Är den centrala komponenten i programmet. Det är via möten man knyter ihop kontaktpersoner och hästar med journalposter, fakturor. Möten skapas, som ovan nämnts, via Dagens aktiviteter och knappen Ny

6 v1.5.xx Sida 6 (34) Nytt Möte Föreslaget datum kommer från "Dagens Aktiviteter" men kan ändras via pilknapparna. Vänster minskar datum och höger ökar datum. Visad veckodag följer valt datum. Klockan anges med fyra siffror, t.ex. 14:30 eller 1430 (vilket sen konverteras till 14:30) Under namn anges den man bokat mötet med. Saknas kontakt kan man skapa ny via knappen Ny kontakt. För vald kontakt visas de telefonnummer som finns registrerade, önskas något annat kan man knappa in det direkt (men det finns då inte tillgängligt vid senare tillfällen) På samma sätt som ovan visas de hästar som finns registrerade på vald kontakt, de visade hästarna är de som har status Aktiv. Man kan inte ange ett nytt godtyckligt hästnamn utan att gå via Ny häst och registrera en ny där för att därefter välja den. I samband med att man väljer häst kommer ett förslag på området att anges efter vad som finns angivet på hästen. Önskar man annat så är det bara att ändra det. Fältet Info finns för att kunna göra andra noteringar som är intressanta eller aktuella för mötet.

7 v1.5.xx Sida 7 (34) Befintligt Möte Ett befintligt möte kan redigeras genom att klicka på mötet i "Dagens Aktiviteter". Datumet kan ändras via piltangenterna. Klockslag, område och info kan ändras genom att skriva dit nytt. Kontaktinformationen och hästinformationen kan dock ej ändras. Om det skulle behövas måste mötet tas bort, via knappen Ta bort och läggas till igen med ny uppdaterad information. Knapparna Skapa Faktura och Skapa Journalpost kommer att behandlas senare i dokumentet.

8 v1.5.xx Sida 8 (34) Kontakt Visar översiktligt information om vald kontakt. För man muspekaren över fälten i bilden kommer en svart ruta att visas som markerar vad som är valbart. Klickar man på Kontakten kommer detaljerad kontaktinformation att visas, på samma sätt kommer detaljinformation att visas för telefonnummer när de väljs. För hästarna kommer ett sammanställningsfönster upp som ger en bättre översikt. Visad lista av hästar är alla som finns registrerade på kontakten, aktiva som inaktiva, sorteringsordningen är aktiva först, därefter inaktiva. Nytt för version 1.5 är att en kontakt kan ha olika roller för olika hästar om man vill. Har man inget angett på en häst kommer kontaktens generella roll att visas för hästen. Pilknapparna ger föregående/nästa kontakt i listan, med dess telefonnummer och hästar. Knapparna Ny Kontakt, Ny Häst och Nytt Telnr startar ett fönster där nya uppgifter kan anges. Som förslag på kontakt till Ny Häst och Nytt Telnr används aktuell kontakt. Funktionen Skriv ut är ännu inte implementerad. Ta Bort Kontakt tar bort den visade kontakten. Kräver att alla hästar och telefonnummer först är borttagna och att det inte finns fakturor kopplade till kontakten. Dvs. kontakten får inte finnas i reskontra. Funktionen Sök letar efter angiven text bland alla kontakter och returnerar första träff.

9 v1.5.xx Sida 9 (34) Hästar Visar information om vald häst och dess hovar. För man muspekaren över hästinformationen markeras den och man kan klicka i rutan för att få upp ett fönster där det går att ändra informationen. Om man för muspekaren över hovinformationen så blir även den markerad men man kan bara titta på hov-informationen. Funktionen Sök letar efter angiven text bland alla hästar och returnerar första träff. Med funktionen Ny Bild kan man lägga till de bilder man vill ha kopplade till hästen. Börja med att välja aktuell enhet (disk) ur "combo"-fliken. Sök därefter i trädstrukturen efter önskat bibliotek. Dubbelklicka på mapparna för att öppna och stänga dem. I högra fältet visas de bilder som finns i vald mapp. Markera den som skall infogas och klicka på Välj. Med Avbryt kan man när som helst backa ur bildvalet och kommer tillbaka till fönstret för hästar.

10 v1.5.xx Sida 10 (34) Dubbelklick på bilden i Hästar-fönstret och bilden visas i ursprunglig storlek i MS-faxviewer. Ta Bort tar bort aktuell häst. Funktionen "Ny Skoning" aktiveras via "Skapa Journalpost" via ett befintligt möte. Funktionen "Ny Bokning" förutsätter att "Besöksfrekvens" och "Föreslå ny tid" har giltiga värden. Om dessa villkor uppfylls kommer ett nytt "Mötes" -fönster att öppnas där datumet är framflyttat i enlighet med antalet veckor som finns i "Besöksfrekvens". Funktionen Skriv Ut skriver ut samtliga journalposter som ett dokument. Tidigare Journalposter visas via Hästinformations -fönstret. Tidigare Hovstatus visas via Hästinformations -fönstret. Dubbelklicka på en rad i Journalpostlistan för att visa en tidigare Journalpost i separat fönster, t.ex. om man vill skriva ut en kopia på Journalposten. Klicka i Hovlistan för att uppdatera Hov-informationen i Hästinformations -fönstret. Aktuell rad är blåmarkerad. Vilken Journalposts hovinformation som visas syns i fältet nedan, efter JNr

11 v1.5.xx Sida 11 (34) Hästar detaljfönster Uppdatera informationen och klicka på "Spara" Om en häst har bytt ägare, skapa först kontakten om den inte redan finns, utifrån hästdetaljfönstret väljer du den nya ägaren i kontaktlistan och klickar på Spara. För att funktionen Ny Bokning i "Häst" fönstret skall fungera måste "Föreslå ny tid" vara "Ja" och "Besöksfrekvens" ha ett numeriskt värde som avser antalet veckor till nästa bokning. Aktiva hästar visas i val-listor i de olika sidorna, inaktiva hästar visas enbart på kontaktsidan och där tillsammans med aktiva hästar. Om hästens kontakt har en annan roll en den generella rollen för kontakten så kan man ange den avvikande rollen här, det är inget som måste anges på respektive häst. Den generella används om avvikande saknas.

12 v1.5.xx Sida 12 (34) Hovar detaljfönster Används för att ange hovstatus. Kopplingen till häst kan inte ändras likaså kan en registrerad hovstatus till en journalpost inte ändras. Vilka val som kan göras i vallistorna kan nås från huvudfönstret via knappen Listor. Varje uppsättning av "Hovar" är kopplade till en enskild "Journalpost" och kan plockas upp via "Hästar"

13 v1.5.xx Sida 13 (34) Listor Ger ett urvalfönster där de olika listorna kan väljas. Klicka på vilken lista, t.ex. Skor som skall visas och klicka Välj Skor fönstret kommer fram.

14 v1.5.xx Sida 14 (34) Knappen Ny ger en inmatnings ruta för ny sko. Ange det namn du önskar använda på skon och tryck OK. Knappen Cancel avbryter. Genom att föra muspekaren över löpnummerlistan markeras respektive löpnummer, klickar man där, ändras knappen Ny till Ta bort och listposten markeras med avvikande färg, det möjliggör att ta bort listposter som inte längre används. Journaltexter Listan Journaltexter är lite speciell. Resultatet av den används vid registrering av Journaler. Dess funktion är att man skall kunna kan skapa några snabbtexter för de olika fälten i en Journal. De förslag som visas kan redigeras eller tas bort och nya kan skapa.

15 v1.5.xx Sida 15 (34) Registrerandet på Journalen Vid arbetet med registrerandet av Journalen, när man för muspekaren över rubrikerna visas en svart ram som när man klickar i den öppnar ett nytt fönster. Där kan man välja snabbtexterna inom den rubriken. Markera önskat alternativ och klicka på OK

16 v1.5.xx Sida 16 (34) Artikel Från huvudfönstret kan Artikelfönstret nås via. I artikelfönstret visa de artiklar som finns upplagda. Genom att föra muspekaren över löpnummerlistan markeras respektive löpnummer, klickar man där, ändras knappen Ny till Ta bort och artikeln markeras med avvikande färg, det möjliggör att ta bort artiklar som inte längre används. För man muspekaren över en artikels rad, så markeras den, (se svart ram runt rad 5), och man har möjlighet att klicka där för att välja editera artikeln i Artikeldetaljfönstret. Klickar man på Ny får man upp Artikeldetaljfönstret för artiklar och kan ange uppgifter för artikeln. Innan man lägger in några artiklar bör man tänka igenom hur man skall gruppera artiklarna. Artikelnumret för aktiva artiklar är sökbegreppet i artikelval-listan för Fakturor. Klickar man på respektive kolumnrubrik, så sorteras listan efter den rubriken. För att artikelhanteringen skall fungera krävs även att man inleder varje artikel med att göra en Inventering, så att saldoberäkningen har något att utgå ifrån.

17 v1.5.xx Sida 17 (34) Har man i Artikeldetaljfönstret, se nedan, angivet att artikeln skall hanteras med saldo visas aktuellt saldo om det finns, i annat fall visas en nolla. För artikel som ej skall hanteras med saldo visas Artikeldetaljfönstret när man klickar på artikelraden, medans har man angett att saldo skall hanteras, så fås Artikelsaldofönstret när man klickar på artikelraden. Artikel detaljfönster ArtikelNr är sorteringsbegreppet i de flesta listor. Tänk igenom innan, hur strukturen skall vara. ArtikelNr är trots namnet en text, och sorteras efter det. Artikel är kortnamnet för beskrivningen av artikeln. Aktiv, är ett Ja/Nej-val som avgör om artikeln skall finnas med i urvalslistor. Saldo, är ett Ja/Nej-val som avgör om artikeln skall hanteras som om den har ett saldo. Beskrivning är en utförligare beskrivning av vad artikeln är. Enhet beskriver hur man skall räkna artikeln, t.ex. st, timmar, meter, kg Pris är kostnaden för artikeln per enhet, utan moms. Moms, är ett Ja/Nej-val som avgör om moms skall lägga till artikelpriset eller ej Övrigt kan användas till vad man så önskar. Med pil-knapparna kan man växla mellan de olika artiklarna.

18 v1.5.xx Sida 18 (34) Artikelsaldo Artikelsaldo visar för vald artikel, ArtikelNr, den korta artikelbeskrivningen samt den långa, men även aktuellt saldo för artikeln. Varje artikel, som skall hantera artikelsaldo, måste initieras med en inventering. Inventeringen sätter startvärdet på artikelsaldot så att saldoberäkningen har något att arbeta utifrån. Inventeringen startar även en ny transaktionslista. I transaktionslistan visas de senaste transaktionerna som finns registrerade på artikeln sedan senaste inventeringen. Lagerändringar används för att registrera Inköp och/eller manuella uttag (uttag anges med minustecken). Används artikeln på en faktura-rad så registreras uttaget som en egen transaktion, där även fakturanr, hästnamn och debiterat styckepris syns. Summan av alla transaktioner sedan senaste inventeringen visas så som artikelns Saldo. Med knappen editera kommer man till Artikeldetaljfönstret och kan editera fälten för artikeln. Med pil-knapparna vid Artikelsaldo kan man växla mellan de olika artiklarna. Med pil-knapparna vid Inventeringen kan man (om det finns) växla mellan olika inventeringar. För en tidigare inventering kan inte knapparna för Lagerändring, Inventera och Editera användas. Ny Artikel och Avsluta artikelsaldo fungerar alltid.

19 v1.5.xx Sida 19 (34) Egna uppgifter Där anger du dina egna företagsuppgifter, dessa används i huvudsak i faktura, journal och reskontradelen. För fälten F-skattebevis, Ansvarsförsäkring och Godkänd av SJV(statens jordbruksverk) så kommer texten att synas på fakturor och journaler om de är satta till Ja, i annat fall syns inget.

20 v1.5.xx Sida 20 (34) Väljer man att ange något i fältet Medlemstext så kommer även den texten ut på journaler och fakturor men utan ledtext. Fältet kan således användas till egen önskad funktion. Klicka på Editera för att ändra uppgifter och därefter knappen Spara som ersätter Editera. Vill du avbryta utan att spara välj knappen Avsluta. Med knappen Nästa Fakturanr så sätter man vilket nästa är fakturanummer som skall användas. Kan vara användbart om man vid årskiften vill byta till en ny nummerserie, t.ex för 2014, nästa faktura som skapas kommer då få faktura nummer oavsett vad den tidigare senaste hade för nummer, näste efterföljande kommer få fakturanummer +1, i det här exemplet Nästa fakturanummer sparas så fort man svarat OK i den visade dialogen. Skall inget annat ändras Avsluta Egna uppgifter.

21 v1.5.xx Sida 21 (34) Journalpost Utifrån ett bokat möte kan man skapa en journalpost. Klicka på knappen "Skapa Journalpost" för att skapa en journalpost. Informationen om kontaktpersonen förs över från mötet till journalposten, likaså kommer hästinformationen att föras över om den finns angiven. Har man på mötet angivet en kontaktperson som inte är hästägaren utan bara kontakt, så kan man i Journalposten ändra kontaktpersonen till den önskade, tillgängliga hästar uppdateras i enlighet med vald kontakt. Har kontakten flera hästar så skapas journalposten för varje häst med Mötesposten som bas, det är bara att i journalposten byta häst.

22 v1.5.xx Sida 22 (34) Ny Journalpost Arbetsgång för Journalpost * Via "Möte" "Skapa Journalpost", se sidan innan. * I Journalposten via knappen "Uppdatera Hovinformation" kommer man till Hästinformationsföntret.

23 v1.5.xx Sida 23 (34) * Där används knappen "Ny Skoning" för att kunna registrera information om de enskilda hovarna. Den senaste skoningens uppgifter, om de finns, förs över till det nya förslaget. Alla uppgifter från den gamla skoningen går att ändra i förslaget för hovarna i "Hovfönstret". När man spar "Hov-informationen" kommer hovdatat att föras över till "Hästinformationsföntret" samt att knappen "Ny Bokning" görs tillgänglig (med vissa villkor, se avsnittet om "Hästinformation"). Den används för att redan nu vid journalförningen boka en ny skoning. * Via "Hästinformation" ange "Ny Bokning". Givet aktuell information om hästen kommer nästa möte att föreslås om X veckor. Startsidans kalender uppdateras så att nya mötet kommer att vara i underkanten av kalendern. Klicka i det fönster för att se hela vid behov. Föreslaget datum kan ändras, ett datum i taget, med piltangenterna, fyll i resterande uppgifter och spara mötesbokningen. * Återvänd till "Hästinformationsföntret" och klicka på "Spara". Hov-informationen kommer då att kopplas till journalposten. * Fyll i de återstående uppgifterna i "Journalposten" dvs. Anamnes, Status, Diagnos, Behandling och Övrigt. * Klicka därefter på "Registrera", för att spara posten. Den går därefter ej att ändra, men väl komplettera. När posten har registrerats så öppnas knappen SkrivUt, man har då möjlighet att ge hästägaren en kopia på vad man noterat i journalposten.

24 v1.5.xx Sida 24 (34) Flera hästar vid samma möte Om samma ägare har flera hästar som skos samtidigt, eller om flera ägare har en eller flera hästar vardera kan man via samma möte skapa flera journalposter, en till vardera häst. * Via "Möte" "Skapa Journalpost" så som tidigare. * Välj hästägare, om annan önskas än redan vald, via val-listan. Alla registrerade kontakter finns med i val-listan. * Välj önskad häst, som journalen avser, via val-listan. * Fortsätt därifrån som normal journalpost. Komplettering av en Journalpost Journalposter kan inte ändras men väl kompletteras. När man öppnar befintliga journalposter har Registrera -knappen ersatts med Komplettera

25 v1.5.xx Sida 25 (34) Inmatningsfälten för Journalposter visas då åter. Enbart de fält som kompletterats kommer att sparas när man registrerar.

26 v1.5.xx Sida 26 (34) Snabbtexter för Journaler Finns beskrivna under punkten Listor, Registrerandet på Journalen

27 v1.5.xx Sida 27 (34) Faktura Utifrån ett bokat möte kan man skapa en faktura. Klicka på knappen Skapa Faktura för att skapa en faktura. Från mötet används datum, kontakt och häst som förval. Dessa går att ändra. Ändras fakturadatum eller Dagar Netto så förändras Förfallodag därefter. Ändras Namn kommer hästlistan att uppdateras med de hästar som är kopplade till kontakten. Tänk dock på att Fakturaadressen blir från den senast valda kontakten. Den valda hästen kommer att anges på respektive fakturarad så att det går att specificera vad som är gjort på respektive häst.

28 v1.5.xx Sida 28 (34) Klicka på Artikelnrraden för att få upp en lista på vilka artiklar det finns att välja bland Den kan uppdateras via knappen Artikel på Startsidan Klicka på en rad och Välj för att lägga till artikel i fakturaraden. För att skapa en ny fakturarad klicka på knappen Ny Rad på faktura fönstret. Upprepa därefter ovan. Önskas en tom rad välj artikel den behandlas som en tom rad. För att uppdatera totalsumman kan man begära en explicit beräkning av fakturan via knappen Beräkna. När fakturan registreras beräknas den slutligt. Faktura med flera olika hästar Vill man specificera vad som gjorts på respektive häst, väljer man en ny häst innan man klickar på Ny Rad, den valda hästen kommer då in automatiskt på nästa rad. I det här läget går det även att byta Kontakt, men är inte att rekommendera då fakturaadressen kommer alltid att bli för den kontakt som är senast vald. Ibland blir det fel. Behöver man ta bort en fakturarad eller lägga in en mitt i så klickar man på fakturaradsnummren, då kommer två nya knappar fram, och man kan Ta bort markerad rad eller Infoga en ny rad före den markerade. Utskrift av Faktura Innan man registrerar en faktura, är det lämpligt att skriva ut fakturan via knappen Skriv Ut. Läs även stycket om skrivare, speciellt PDF-skrivare. Man får då möjlighet att se hur den ser ut och kanske göra några förändringar mellan raderna. Det är även möjligt att göra förändringar i texten för fälten Artikel och Beskrivning. Det kanske är någon omständighet som bör påpekas i fakturan men som ändå inte passar som en

29 v1.5.xx Sida 29 (34) egen artikel. Alternativt kan ett specifikt artikelnummer vara för just special och då går det att skriva den text man just nu önskar, med tillhörande priser och antal för stunden. Registrering av Faktura När fakturan slutligen är klar måste den registreras via knappen Registrera, i och med att fakturan registreras så stängs faktura-fönstret och redigeringen avslutas. Ändring av Faktura En påbörjad faktura kan ändras tills den är registrerad som betald. Därefter kan enbart betaldatum och betaltyp ändras. För att kunna ändra en Faktura så går man via Reskontra, se det stycket. Ändring av Fakturadatum ger även ändring av Förfallodag. Nya fakturarader kan läggas till med nya artiklar, dock kommer inte artikelsaldot att ändras vid en ändring av en registrerad faktura. Påminnelseavgift Finns Påminnelseavgift angiven i Egna uppgifter används den. Via knappen Ändra kan man justera beloppet till vad man så önskar. Angivet belopp är kopplat till fakturan, så vid nästa faktura kommer beloppet angivet under Egna uppgifter åter att användas. Förseningsavgift Finns Förseningsavgift angiven i Egna uppgifter används den. Via knappen Ändra kan man justera beloppet till vad man så önskar. Angivet belopp är kopplat till fakturan, så vid nästa faktura kommer beloppet angivet under Egna uppgifter åter att användas. Betalning av Faktura En påbörjad faktura kan ändras tills den är registrerad som betald. Efter att fakturan är registrerad kan man via Reskontrat klicka på önskad faktura och få upp faktura-fönstret, därefter klicka på knappen Betald. Ange betalningsdatum i inmatningsfönstret, samt om betalning gjorts på plats kontant eller via kort. Klicka på OK för att spara betalstatus. Vill man på fakturan få med betalstatus är det möjligt att skriva ut fakturan.

30 v1.5.xx Sida 30 (34) Avsluta med att klicka på Registrera i fakturafönstret för att spara förändringen. På Fakturan kan därefter endast fakturadatum och betaltyp ändras. Reskontra Visar skapade fakturor för att enkelt få en betalningsöversikt. Listan visar fakturanr, fakturadatum, fakturamottagare, förfallodag, andel moms i kr av fakturans belopp, totalbelopp på fakturan, när den senast är utskriven, när den är registrerad som betald. För man muspekaren över fakturorna, visas en svart markering som indikerar att fakturorna är klickbara. Klickar man på en fakturarad får man upp fakturan. Sorteringsordning Man kan välja i vilken sorteringsordning fakturorna ska visas. I fakturanummerordning eller i omvänd fakturanummerordning. Markeras kryssrutan så sorteras fakturorna i omvänd fakturanummerordning.

31 v1.5.xx Sida 31 (34) Betalstatus Via valrutorna för Betalstatus kan man göra urval på vilka fakturor som skall visas. Som standard är Alla fakturor vald, men man kan begränsa antalet och bara visa Obetalda eller Betalda fakturor genom att klicka i val-rutan. Urval Via knappen Urval kan man söka fakturor som uppfyller specifika datum, där datumet kan vara Fakturadatum, förfallodag eller Betaldag. De fakturor som uppfyller villkoret visas i listningen samt att beloppen summeras per betaltyp för angivet datum och angivet år. Datum och år kan väljas oberoende av varandra, men som förslag kommer senaste av vardera upp. Sorteringsordningen följer valet i reskontran men kan ändras lokalt. Vid utskrift via Skriv ut kan man välja att ta med de enskilda fakturorna och/eller årssummor. De val man gjort ligger kvar till nästa gång. Faktura Fakturan skapas via Möte / Skapa Faktura, se separat instruktion. Det som visas här är den redan registrerade fakturan. Man kan skriva ut fakturan igen och/eller ange betalningsdatum. En fakturas fakturarader kan ändras till och med att den är registrerad som betald därefter är den låst.

32 v1.5.xx Sida 32 (34) Mötesresultat Visar månadsvis vilka möten som är inbokade samt vilka Journaler och Fakturor som har skapats under med dessa möten som grund. De visas med en horisontell avdelare för varje Datum. För möten visas Datum, Klockslag, och Kontakt. För Journaler visas Journalnummer, Kontakt och Häst. För fakturor visas Datum, Fakturanummer och Fakturamottagare. Klickar man på datumavdelaren kommer samma datum att markeras i de tre listorna så att det är lättare att hitta sammanhörande poster.

33 v1.5.xx Sida 33 (34) Veckoöversikt Visar veckovis vilka möten som finns inbokade och en del information om själva mötet. Logga Det går att lägga till en egen logga i utskrifter som t.ex. Faktura och Journalpost. Filtypen skall vara.bmp,.gif,.jpg eller.jpeg och kan vara i vilken storlek som helst men för att se bra ut på utskriften bör den vara mellan 80x80 till 200x200 pixel. Kommer man använda en färgskrivare kan loggan vara i färg, om ej, rekommenderas att den är svart/vit eller i gråskala. Filen skall läggas i samma mapp som -programmet ligger i. Rekommenderad mapp vid installationen är Mina Dokument\Hovslagare är programmet installerat någon annanstans skall filen läggas där. Finns flera filer med namn Logo men av olika filtyper används en av dessa i ordningen,.bmp,.gif,.jpg,.jpeg där först hittad används.

34 v1.5.xx Sida 34 (34) Testmiljö men även Backup Ibland kan man vilja prova lite funktioner men är osäker på om det går att backa det man gör, då kan en testmiljö vara ett bra alternativ. Att skapa en testmiljö är inte svårt. I Windows utforskare, markera mappen där du installerade, kopiera den mappen, dvs. hela filstrukturen inklusive alla filer som finns där under. Lägg kopian på något annat ställe än där du installerade från början. T.ex. Mina Dokument\Testmiljö Byt namn på mappen så att du vet att det är en kopia. Starta, då har du en testmiljö att prova allt i. Samma teknik kan användas för att ta backup till en annan disk eller ännu bättre ett annat media, typ CD/DVD som förvaras på annan plats än där ordinarie datorn är. Det kan vara lämpligt att ta backup regelbundet, hur ofta bestämmer du själv. Skrivare Via knappen skrivare får du upp alla installerade skrivare på datorn. Den som är vald som standarskrivare är markerad, vill du ändra, så välj en annan och klicka på Välj. PDF-skrivare Vill man spara utskriften utan att skriva ut den på papper kan man installera en PDF-skrivare. Det finns ett flertal att välja bland. Där den dyra från Adobe finns att köpa över allt. Men även gratisprogram som PDF24 eller CutePDF funkar bra. De två sista installerar sig som en vanlig skrivare. När du vid utskrift väljer den så skapas en PDF-fil som kan läggs på valfritt bibliotek.

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Arbetsgång vid reskontraavstämning Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

RiWiCon Hovslagare. Import från HippoHov. Kontakter, Hästar, Journalposter Version 1.3.x

RiWiCon Hovslagare. Import från HippoHov. Kontakter, Hästar, Journalposter Version 1.3.x Sida 1 (8) Import från HippoHov Kontakter, Hästar, Journalposter Version 1.3.x Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Arbetsgång... 3 Placera filerna i en mapp på lämplig disk.... 3 Installera... 3

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! Vi presenterar ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan skrivs ut

Läs mer

Snabbinstruktion Inventering ver 8.5

Snabbinstruktion Inventering ver 8.5 Steg 1: Val av inventeringsmetod Det finns två sätt att inventera på som i grunden handlar om hur många gånger per år man inventerar hela lagret. Total inventering Total inventering innebär att man gör

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL Logga in på ert konto genom att gå till https://portal.basware.com och fylla i era användaruppgifter (emailadress + lösenord) som ni skapade vid

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.

2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS. 2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 FÖRVALTNING 1 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ATT GÖRA LISTA... 2 SÖKA FRAM UPPGIFTER ATT GÖRA... 2 YTTERLIGARE URVAL SOM KAN GÖRAS ATT GÖRA LISTA...

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Kom igång med Platon Publicerad 2011-12-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Platon 1 Beskrivning 4 Förberedelser inför schemaläggning 4 Läsårsperioder

Läs mer

Startsida Välj skyltmall

Startsida Välj skyltmall Startsida Välj skyltmall VÄLJ SKYLTMALL FÖR ATT VÄLJA KLICKA PÅ SKYLTMALL Skyltmall 2 blå A4 Skyltmall 2 blå A4 Skyltmall 2 blå A5 Skyltmall 2 Blå A4 bildfält A5 bildfält Skyltmall 2 grön 70x26 mm Skyltmall

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Dokumenttyp Manual Område NAV AddOn/Matriks Doc. Brevmallar Matriks Doc. Informationsklass Datum Version Sida Öppen

Dokumenttyp Manual Område NAV AddOn/Matriks Doc. Brevmallar Matriks Doc. Informationsklass Datum Version Sida Öppen Brevmallar Matriks Doc Öppen 2011-04-13 1.0 1 (8) Innehållsförteckning Inledning 3 Använda brevmall 3 Kopiera brev 7 Valmöjligheter under Dokument 8 Öppen 2011-04-13 1.0 2 (8) Inledning Matriks Doc 3 är

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Manual för utskrift av pris och produktskyltar

Manual för utskrift av pris och produktskyltar Manual för utskrift av pris och produktskyltar Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Manual - Symfoni - Kommunanvändare

Manual - Symfoni - Kommunanvändare Sidan 1 av 32 1. Symfoni för kommunanställda........................................................................... 2 1.1 Boendeenheter..................................................................................

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Godman redovisning 2012

Godman redovisning 2012 Godman redovisning 2012 Kort presentation av Godman redovisning 2012 och vad som är nytt och förändrat. Startsidan Programmets startsida har inte får några större förändringar. Det som är nytt är att det

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Quick guide for Basware Portal

Quick guide for Basware Portal Quick guide for Basware Portal INSTRUKTIONER FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL Er kund har införskaffat en lösning genom Basware för att erbjuda sina leverantörer en möjlighet att kostnadsfritt

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura

Läs mer

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Nyheter Hybron MPS version 4.7 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ankomstkontroll & Kontrollager...2-3 2.1 Bakgrund...2-3

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Presentkort. Tillgodoreskontra. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax

Presentkort. Tillgodoreskontra. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Presentkort Tillgodoreskontra Copyright 2016 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna

Läs mer

Manual för upprättande av MB Brounderhåll

Manual för upprättande av MB Brounderhåll Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 2 REVIDERING PROGRAM MARS 2011... 1 3 INSTALLATION... 1 4 FUNKTIONER I MB BROUNDERHÅLL... 2 5 SKAPA MÄNGDBESKRIVNING... 3 6 SPARA OCH SKRIV UT... 6 1 INLEDNING I detta

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer