TW-Soft Fakturering. Order-Lager-Fakturering. Version Clarion. SYSTEMBESKRIVNING och BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TW-Soft Fakturering. Order-Lager-Fakturering. Version 2004.1 Clarion. SYSTEMBESKRIVNING och BRUKSANVISNING"

Transkript

1 TW-Soft Fakturering Order-Lager-Fakturering Version Clarion SYSTEMBESKRIVNING och BRUKSANVISNING TW-Soft Oy Ab Tage Wickman Tel (06) Dagtid Spårvägen 7 Fax (06) GSM NÄRPES ST

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Pärmblad 2 Innehållsförteckning 3 Inledning 3.1 TW-Soft Faktureringsprogram 3.2 Användning 3.3 Apparatur 3.4 Upphovsrätt, Nyttjanderätt 4.1 ALLRA FÖRST 4.2 Anpassning 4.3 Installation 4.4 Viktiga tangenter 5.1 STARTA PROGRAMMET 6.1 FAKTURERINGEN 7.1 RESKONTRA 8 ORDER / FORSEDEL / KASSA 9 Registerhanteraren (Register meny) A B Bilaga1, Hur du gör en genväg i Windows Och Viktigt i Windows ME (Millennium Edition) Bilaga2, Viktigt i Windows om skrivare

3 3 INLEDNING 3.1 TW-Soft Faktureringsprogram TW-SOFT Faktureringen i fortsättningen kallad TWS är ett inhemskt program för att skriva forsedlar/ordrar och sköta faktureringen samt kravrutiner. Det passar till speciellt mindre företag oberoende av företagsform. Programmets användare kan helt själv välja utskriftsmodeller. 3.2 ANVÄNDNING Med TWS kan man sköta en eller flera faktureringar. De olika företagen förs på skilda bibliotek på hårddisken. Användningen av programmet förutsätter inte tidigare erfarenhet av ADB. TW-Soft ordnar vid behov skolningsdagar och ger råd och direktiv per telefon i frågor som berör användningen av programmet samt gör om så önskas mot vederlag, modifikationer av utskriftsformarna. 3.3 APPARATUR TWS programmet fungerar i en datamaskin med DOS 3.30 eller senare version som operativsystem, minst 80 positioners bildskärm, minst en diskettstation en hårddisk och en skrivare. Minneskapaciteten bör vara minst 640kb. I praktiken innebär det här att programmet fungerar i alla på marknaden förekommande sk. PC datorer. Till skrivare lämpar sig en smalvalsig matrisskrivare som arbetar i papprets längdriktning. Alla utskrifter är avpassade till 12 tums 240 mm:s papper (nära normal A4 storlek). 3.4 UPPHOVSRÄTT, NYTTJANDERÄTT Programköparen har endast nyttjanderätt till programmet. Äganderätten innehas av TW-Soft i Närpes. TW-Soft svarar ej för ekonomisk förlust eller skada som uppkommit direkt eller indirekt genom användandet av TWS programmet. Programmet får användas endast av en användare i en datamaskin. Om ni behöver nätversion för fleranvändare kontakta oss.

4 4.1 ALLRA FÖRST Med TW-SOFT programmet medföljer en eller flere disketter beroende på version. På diskett no. 1 finns det egentliga programmet. På de andra disketterna finns underprogram, olika register och utskriftsstommar. Du kan göra brukskopior av disketterna och lägga originalen som säkerhetskopior på ett skyddat ställe. 4.2 ANPASSNING På TWS disketten finns flere register. Om de inte passar kan du göra behövliga modifikationer på dem, i de flesta fall med F8-tangenten men från vissa ställen är det någon annan tangent, det syns på skärmen. 4.3 INSTALLATION Sätt TWS skivan i stationen (A:) och skriv INSTALL A C <ENTER>, varefter installationen startas upp. Om du skriver fel kommer anvisningar fram. Gör du rätt tar det en stund för programmet är paketerat på disketterna. Efter att det är uppackat påpekas att du bör addera till din AUTOEXEC.BAT fil med ;C:\TWS. Det gör till på följande sätt: Förflytta dig till C hårddiskens root C: (ENTER) CD \ (ENTER) EDIT AUTOEXEC.BAT (ENTER) detta startar editorn och hämtar autoexec.bat filen Ändra på raden som börjar med: PATH C:\...;C:\TWS så att ;C:\TWS kommer på slutet av raden. Spara med ALT+A (ALT+F om engelsk version) AVSLUTA (EXIT), JA (YES). Starta sedan om datorn en gång, annars får du inte med den gjorda ändringen!

5 viktiga tangenter ZY QR ins E Piltangenter flyttar upp ner vänster höger Insert, öppnar ny rad, nytt fält, nytt kort. Ja allt nytt. Godkänn CE Godkänner ett kort direkt X CX C+END Avbryt inmatning Avbryt helt kort direkt Tömmer fält tills slutet av raden CN CO Hoppar till slutet av lista. Hopper till början av lista

6 5.1 STARTA PROGRAMMET Programmet startas med TWS (Enter). Då skall komma upp menyn som ser ut som följer: Efter detta skall du införa företagets namn, adress, telefonnummror, banker och konton samt övrigt. Det görs under rubriken FIRMANS UPPGIFTER från menyn. Förklaringar: Namn, Banker, Moms är ju se-ende hur de fylles i. Produkter 1) Inkl Moms, Skriv en 1:a om dina produktpriser innehåller moms 0) Exkl Moms, Skriv en 0:a om momsen skall adderas till dina priser Anmärkning text 7 pv/dgr, den text som skrives på alla fakturor Förs.ränta 16%, den räntesats som skrives/ och beräknas kravbrev med As-signum, om du vill att ditt företags as-signum skall synas på fakturorna fyller du in det här VAT FI , ditt företags VAT nr för EU-intern handel Piip om varulager negativt: N, sätt J här om du vill att den skall pipa till så fort varorna tar slut när du fakturerar, har du N här så behöver nödvändigtvis inte antal inköpta produkter fyllas i.

7 6.1 Faktureringen Faktureringen används för att uppgöra och utskriva fakturorna. När du väljer faktureringen kommer först en ruta där det frågas datumet, det kan vara bra att kunna välja t.ex. gårdagens datum vid ett månadsskifte e.d. Datum som används vid faktureringen : Kund nr. Kund nr som anväds, eller tryck 0 (Enter) vilket söker fram kundregistret och därifrån kan du välja med bokstäver och piltangenter vilken du önskar. Moms i fakturan Val om fakturan är momsfri eller moms ingår. Kan vara bra att ha när man säljer inventarier som anskaffats före momslagen infördes eller anskaffats före momsskyldighet inträtt. F8 - tangenten gör du ändringar i tabellen med. Bet.villkor Betalningsvillkoren lagras skilt för varje kund, så du kan ha olika bet.villkor för olika kunder. Vidare om du säljer med kassarabatt bör du fylla i på ett visst sätt. Ex. 30 dgr netto, 14 dgr -2%. Det bör vara så här för att programmet räknar ut förfallodagen från de 2 första tecknen i fältet, de bör då vara siffror. Er referens Fyll i här om mottagaren vill ha en viss hänvisning till någon person eller beställningsnummer e.d. Leverans Fyll i leveransvillkor/avtal här Moms ingå / Moms adderas till Välj en 1:a om dina priser redan innehåller moms, annars en 0:a så adderas momsen till automatiskt. Varulinjerna Allra först kommer en längre rad, på vilken du kan skriva vad som helst t.ex. Avhämtats den xx.xx1996 Kod.nr Här ifyller du varukod eller trycker enbart enter så hämtas registret upp. Om du vill införa en ny vara, tryck INSERT, så kommer ett tomt kort fram. Benämning När du hämtar varukoder kommer automatiskt text hit, den kan dock skrivas över som man önskar, det lagras inte i varuregistret utan är enbart för den aktuella räkningen. Mängd Ge mängd, antal, kg Pris Priset kan förändras liksom benämningen. R% Rabatt %, ge ett 2 siffrigt tal.

8 Nu är första raden klar, du kan lägga till flera rader genom att trycka på INSERT tangenten. När alla rader är klara, tryck F9-tangenten så kommer utskriftsmallarna fram. Därifrån kan du välja en lämplig modell och trycka enter. Det går att välja lätt genom att trycka första siffran/bokstaven som befinner sig på raden. När utskriften är ok, tryck A Enter, för att Avsluta. MODELL av faktura på blankt papper: OY DataSupply AB Nybrovägen NÄRPES RESECENTER AB F A K T U R A / L A S K U 6399 Datum/pvm: Er ref/viitteenne: Kund.nr/as.no: 678 Vår ref/viitteemme NÄRPESVÄGEN 17 Lev.villk/Toim.ehd: NÄRPES Bet.villk/Maksuehd: 10 dgr netto Anm.tid/Huom.aika: 7 pv/dgr Dröjsmålsränta/ Viivästyskorko: 11% Vara Benämning Mängd a-pris % Moms% Eur Summa Koodi Nimitys Määrä a-hinta % Alv% Eur Summa Papper 12" * Fax rulle 30m EEP-L Toner Fakt.blanketter 250st Kop.papper A4 5 RIS Papper 12" * Moms ingår i fakturan enligt följande: (22%) Varor totalt Yhteensä Penni-avrundn -pyöristys 0.00 Förfallodag/Eräpäivä: Summa: Ange alltid referensnummern vid betalning: Viitenumero on mainittava maksetaessa: Bank/Pankki: MOMS-ALV Reg MERITA NÄRPES Tel: POSTBANKEN Fax:

9 7.1 RESKONTRA Reskontran innehåller följande: Förfallna fakturor Öppna fakturor Lista samtliga fakturor Saldo per kund Räntefakturering Referens KTL från bankerna Erhållna referenser Redigering Avsluta Förfallna fakturor ger en lista till och med önskat datum. Påminnelser skrives ut från denna, kunderna är listade i bokstavsordning så att det skall vara lätt att se om en kund har en eller flera obetalda på samma gång. Öppna fakturor ger en lista med öppna (obetalda) fakturor. Härifrån kan också påmennelser skrivas ut. Lista samtliga ger en lista av samtliga i reskontran. Saldo per kund, listar upp alla fakturor som finns på en kund. Räntefakturering, kan du fakturera förseningsränta, efter fakturan är betald. Referens KTL från bankerna, hämtar in referensfil från bankprogram. Erhållna referenser, listar de inkommande betalningarna om man söker felaktigheter. Redigering, kan förändra reskontra-data om fel gjorts. Avsluta.

10 8 Order / Forsedel / Kassa Denna modul är endast med för dem som beställt med order / forsedel.

11 9 Registerhanteraren (Register meny) Med registerhanteraren matar du in kunder och artiklar. Kunder_nummerföljd visar kunderna i nummerföljd. Du kan redigera eller lägga till kunder. Kunder_namn_Tel visar kunderna i alfabetisk ordning, också här redigering. Kunder_Postnr visar kunderna enligt postnummer. Kunder_N7 är en speciell funktion, det finns ett fält i kundregistret som heter N7. Kunderna visas enligt vad som finns i detta fält. Fältet kan användas till att märka sådana kunder som skall ha reklam e.d. Produkter, med denna upprätthåller du ditt produktsortiment. De som är till höger är utskrifter i olika format.

12 10 Månadsrapporter MOMS Rapport, ger en rapport för en månad där framgår försäljning och summa moms. Inbetalningar, ger en lista med införda inbetalningar per bank. Denna kan vara bra att ha för att jämföra bankkontoutdraget mot. Försäljning / varugrupp, ger en sorterad lista per varugrupp. Saldo, ger en lista med ingående saldo före månaden samt öppet saldo vid månadens slut.

13 11 ÖVRIGA List FILE.TXT När du skriver ut listor kan du välja på LPT1: LPT2: LPT3: COM1: FILE.TXT FILE.TXT är en fil som utskriften far till i stället för till en ansluten skrivare. Med denna funktion kan du sedan lista på skärmen vad filen innehåller, det här är med enbart för att lättare kunna t.ex. kolla ett saldo för en månad utan att för detta behöva skriva ut en lång lista. Leverantörs Reskontra, går över till leverantörsreskontra-programmet om ett sådant finns. Clarion Scanner, är ett filhanteringsverktyg som följer med Clarion. Detta kan användas för att reparera eventuella fel i filerna. använd denna med yttersta försiktighet. Historia, När du tycker du har många fakturor i databasen så att maskinen börjar gå trögt, kan du föra en del till en historie-fil. Denna frågar till och med vilken månad (ex 9612) fakturor skall föras till historien. Ett bra tips är att föra föregående års fakturor hit. Uppdatera priser är för dem som får priser av en grossist på diskett

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (V1647m) Innehållsförteckning

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Funktioner Programmet kommer i slutversionen att omfatta följande funktioner - Register över kunder och leverantörer samt basuppgifter för användaren - Inläsning

Läs mer

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16 MANUAL EnterSale Starta kassasystemet För att starta kassasystemet dubbelklickar ni på kassaikonen som ligger på skrivbordet. Systemet kommer nu att begära en inloggningskod. Fyll i kod för aktuell användare

Läs mer

2004-03-01. Produktkatalog Manual

2004-03-01. Produktkatalog Manual 2004-03-01 Produktkatalog Manual Version 3.3 2004 Innehållsförteckning Skapa Varukorg Välj bil 1 Varugrupp 1 Sök på motorkod 1 Rabattkod 1 Artikel 1 Varukorgen Lägg till artiklar 2 Lägg till textrad 2

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Innehållsförteckning Installlation... Så gör man 4 Egna företagsuppgifter...företagsuppgifter 6... Utskrifter 7...Konto 7... Kontoplan 8...Betalningssätt 9...Kassa

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 Visma Enskild Firma Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 1 Byte från annat bokföringsprogram till Visma Enskild Firma 1 Byte till momsredovisningen per kvartal från 2011 1 Byte till bokföring enligt

Läs mer

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Kundreskontra V14.0 Å-DATA Infosystem AB Kundreskontra 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT KUNDRESKONTRA... 4 2.1 Arbetsgången... 6 2.2. Startsida... 7 3 MASKINELLA INBETALNINGAR... 14 3.1 Översikt...

Läs mer

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17.

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17. Kundorder Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17 Sida 1 Generellt Följande register måste bland annat vara ifyllda för att man

Läs mer

DU-INSTRUKTIONER. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB

DU-INSTRUKTIONER. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB DU-INSTRUKTIONER Användarhandbok Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB Svensk Dataförvaltning AB, Telefon 031-711 96 30, info@sdfab.se 1 1 INSTALLATION...4 1.1 HÅRD OCH MJUKVARUKRAV...

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Lite mer begreppsförklaring ger vi dig nu för att beskriva hur ett användargränssnitt fungerar

Lite mer begreppsförklaring ger vi dig nu för att beskriva hur ett användargränssnitt fungerar Menyraden Sida 1 Inledningsvis ett tips: Du kan söka i denna text efter önskat avsnitt med hjälp av fliken bokmärken i Acrobat Reader Om du i fliken Bokmärken klickar på ett avsnitt så bläddras blixtsnabbt

Läs mer

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem.

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Ekonomi-, CRM- och e-handelslösningar för verksamheter med 1 50 anställda. Innehåll 3 Inledning 5 Så här kommer du igång 6 Verifikatsregistrering 8 Rätt

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10

HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10 1 (14) 1. Installation... 2 2. Komma igång... 2 2.1. Starta programmet... 2 2.2. Registerhantering... 2 3. Att tillverka en tariff (snabbinstruktion)... 2 3.1. Lägga upp företag... 3 3.2. Systemuppgifter...

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

BOKHÅLLAREN 4. (för Windows 95/98, NT 4) Referensmanual

BOKHÅLLAREN 4. (för Windows 95/98, NT 4) Referensmanual BOKHÅLLAREN 4 (för Windows 95/98, NT 4) Referensmanual MSS Data AB 2000 Text: Mikael Söderström MSS Data AB Gamla Brogatan 23 D 111 20 STOCKHOLM Tel:... 08-21 71 21 Fax:... 08-21 32 66 E-post:... support@mssdata.se

Läs mer

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÖNER 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systembeskrivning 1 Knappar handhavande 1 Kom igång snabbt 3 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Företagsuppgifter 8 Löneparametrar 9 Personal 10 Lönearter uppläggning

Läs mer

Vanliga frågor om EasyCashier

Vanliga frågor om EasyCashier Vanliga frågor om EasyCashier Streckkoder Kan jag använda EAN-koder? Svar: Ja EasyCashier stödjer alla vanliga typer av streckkoder. När du lägger upp en artikel kan du välja en valfri streckkod till artikeln.

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer