> 2006 års medlemsmöte > Världens skogsbygder kallar > Internet i skogsbruket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "> 2006 års medlemsmöte > Världens skogsbygder kallar > Internet i skogsbruket"

Transkript

1 2 06 T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 20 > 2006 års medlemsmöte > Världens skogsbygder kallar > Internet i skogsbruket

2 Tidningen utkom från 1987 till och med nummer 2/97 under namnet JÄGMÄSTAREN. REDAKTÖR Kerstin Diamant tel ANSVARIG UTGIVARE Åke Barklund tel FÖRBUNDSKANSLI Box 760, Nacka Tel: (vx), Fax: sidan tio sidan tretton Innehåll sidan sexton 2 06 Redaktörens ruta 3 Ill. André Prah BESÖKSADRESS Planiavägen 13, Nacka station Naturvetareförbundets kansli, se och matrikeln 2005 s. 6 7 Matrikeln LEDARE Skogsakademiker på en vidgad arbetsmarknad 4 Peter Staland ORDFÖRANDE DELFÖRBUNDET SKOGSAKADEMIKERNA Åke Barklund tel REDAKTIONSRÅD Malin von Essen, Skogforsk Björn Lyngfelt, SCA Forest Products Lotta Möller, Skogsutredningen 2004 Hasse Bengtsson, Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen ny fas tar vid 5 Motionera till Naturvetareförbundets kongress 5 Rapport från medlemsmöte 20 april 6 Skogsakademikernas styrelse Peter Staland nyanställd på kansliet 8 9 ANNONSER Kontakt: Kerstin Diamant (se ovan) Annonspriser: Baksidan (helsida) :- Omslag II och III 8.700:- 1/1-sida 7.500:- 1/2-sida 4.500:- 1/4-sida 2.700:- 1/8-sida 1.800:- PRENUMERATION Skogsakademikern utkommer med fyra nummer per år. Prenumerera: sätt in 140 kr på PlusGiro , Naturvetareförbundet och ange ditt namn, din adress samt prenumeration på Skogsakademikern. För osignerat material svarar redaktören. Eftertryck medges om källan anges. För insänt ej beställt material ansvaras ej. ISSN X Norra Skåne Offset, Hässleholm OMSLAGSBILDEN: Kristin Warngren, Stora Enso, Guangxi i Kina. Se artikel s Foto: Lars Laestadius Om Kamratfonden och von Porats fond 9 Världens skogsbygder kallar tankar efter en Kinaresa Lars Laestadius Internet i skogsbruket sprider kunskap snabbt Malin von Essen 13 Vinterspelen Rapport från Jägmästarnas Förening 14 Välkomna nya medlemmar 15 Notiser 15 Skogsmästarskolans utvärderingsdag och kursavslutning 2 juni 16 2

3 Redaktörens ruta Nätet som förenar Det kom ett mejl. Vill du ha en artikel i SJFRblaskan.... Så klart jag ville. Och så kom Lars Laestadius kloka och välskrivna tankar kring internationellt arbete och med fina foton från Kina, dessutom. Just så känns det att SKOGSAKADEMIKERN kan fungera, som ett forum för medlemmar att dela erfarenheter och tankar med varandra. Lars Laestadius skriver om internationellt arbete det intresserar många. Både jägmästaroch skogsmästarprogrammen ger möjlighet till internationella kontakter redan under studietiden. Se rapporten från skogsmästarstudenternas Tysklandsresa på s. 15 som ett exempel. Det är tio år sedan Skogssverige startade som en Internetportal för skogen. Jag minns hur lite jag egentligen förstod när jag våren 1997 intervjuade Eva Fridman, som skapade den nu självklara portalen. Och svaren i rutan Varför Internet? i nr 2/97 känns idag smått rörande i sin självklarhet. Nu är nätet ett givet arbetsredskap och Lars i USA kan leverera bilder och texter lika enkelt som om han satt i rummet bredvid mig. Internet är verkligen ett nät som förenar. Arbetet med webben utvecklas hela tiden och erfarenheter utbyts. Läs Malin von Essens rapport om den årliga nätverksträffen för dem som arbetar med Internet inom skogsbranschen. Allt görs naturligvis inte bäst på distans. Sedan sist har jag förverkligat en smått tokig idé, nämligen att gå på konsert med min ungdoms favoritmusiker, den amerikanska trion Peter, Paul & Mary. De har spelat tillsammans sedan 1963! Det krävde flygresa till New Jersey, USA. En stor upplevelse blev det, och om någon av läsarna delar min passion för denna musik, tveka inte! Men så klart var nätet till nytta. Konsertbiljetter inköptes lätt vid datorn hemma bara att välja önskad plats, betala med kortkod och en vecka senare kom biljetterna i brevlådan. Flygbiljetter, hotell allt kan bokas på samma sätt. Jag säger det igen: 1998 var första gången jag hade tillgång till Internet. Efter så kort tid känns nu ändå nätet oumbärligt. Ett varmt tack till alla medverkande i detta nummer, välkomna med fler bidrag till SJFR-blaskan och en skön sommar önskar jag alla läsare! KERSTIN DIAMANT Not: SJFR står för Sveriges Jägmästares och Forstmästares Riksförbund, som Skogsakademikerna hette från 1942 fram till namnbytet Foto: Jannis Politidis Matrikeln 2006 Årets matrikel utkommer först efter sommaren. Vi planerar skicka ut enkäten i mitten slutet av juli och då med svarstid på minst fyra veckor. I matrikelns personregister förtecknas alla medlemmar till och med examensår 2006, samt övriga på jägmästar-/skoglig magisterprogrammet till och med examensår Särskilt när de gäller de yngre kurserna är vi beroende av de uppgifter ni själva lämnar oss för att kunna hålla matrikeln aktuell. Eftersom matrikeluppgifterna i huvudsak samlas in via en webbenkät är det mycket viktigt att vi har korrekta e-postadresser till alla och så snart som möjligt. Du kan meddela din e-postadress till eller via Vi skickar matrikelenkät per brev till dem som vi saknar e-postadress för, men vi är tacksamma för att få svar via Internet. Den möjligheten finns också för dig som får enkäten per post. Beställ extra matrikel! Alla medlemmar i delförbundet Skogsakademikerna får matrikeln hem utan kostnad. För övriga kostar matrikeln 450 kronor. Porto tillkommer. Beställ från Gunilla Gidlund, e-post gunilla. tel eller via KERSTIN DIAMANT, GUNILLA GIDLUND, ERIK PALMQVIST, JAMES TERSMEDEN 2005 års matrikel får tjäna ytterligare en tid. Se till att vi har din e-postadress så att lätt vi når dig med matrikelenkäten. 3

4 Ledaren Skogsakademiker på en vidgad arbetsmarknad Peter Staland tillträder i augusti en tjänst på Naturvetareförbundet. Se intervju s.8. På väggen i mitt arbetsrum hänger en inramad dikt som heter Högsta lycka. Gamla jägmästare kommer nog ihåg den, den publicerades i en morgontidning på 1960-talet i samband med Domänverkets jubileum. Ett par utdrag ur dikten: Låt oss utmåla jägmästarns lott som den högsta lycka vi anar I en framliden brukspatrons tvåvåningsslott bor han bland furor och granar.. Lugn och nöjd i sin vackra gröna rock Kan han leva med barn och blomma Han tager sin dubbelbössa i hand Och går en spatsertur i parken Där stämplar han även en tall ibland eller tummar en blomma på marken Ja, jägmästarens lott är rimligtvis den bästa av lotter. Jägmästarna som en tydligt identifierbar yrkesgrupp med lodenrock, grön hatt, bössan på axeln och stövaren vid sin sida. Hur många gånger har jag inte, sedan jag började på Skogis 1968, mött den här schablonen. Den har säkert en grund i att jägmästarens yrkesroll förknippats med makt och överhet. Statens intressen, bolagens intressen i tider med tydliga hierarkier och auktoriteter. Prästen, provinsialläkaren och skolläraren. Samt jägmästaren. Variation även bland 1970-talets studenter I min generation var årskullarna små ett 40-tal. Ett år i Garpenberg och en närhet till det praktiska skogsbruket skapade speciella relationer. Vår värld var Garpenberg och Skogis i Stockholm. Jag kan förstå ifall min generation jägmästare kan uppfattas som en kår. Men jag känner inte igen bilden, inte ens när jag tittar på min egen lilla kurs. Med olika egenskaper och erfarenheter har vi utvecklats i så många olika riktningar. Vi trivs när vi träffas men kåranda, nej, jag tycker inte det! Dagens skogsstudenter utbildas i en universitetsmiljö med betydligt större och mer heterogena årskullar. Det finns en frihet att komplettera sin skogliga examen med kurser utanför SLU och även utomlands. Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare har delvis gemensamma utbildningar och anställs inte sällan på liknande tjänster. Kamratskap och intresse för skog Det viktiga är naturligtvis vad vi menar. När andra talat om kåranda i meningen skråväsende eller slutet sällskap, kanske vi själva har nickat instämmande. Men vi tänkte mer på kamratskap och ett gemensamt intresse för skog och natur. För dagens skogsstudenter är myten farlig. Den skogliga arbetsmarknaden är och kommer att vara för liten för att ge relevanta karriärmöjligheter åt alla skogligt utbildade. Skogsbranschen har också ett självklart behov av att komplettera med andra kompetenser såväl civilekonomer, jurister, andra naturvetare som beteendevetare. Och näringen behöver olika livserfarenheter och infallsvinklar för att skapa tillräcklig dynamik i förändringsprocesserna detta gäller såväl för skogsakademiker som personer med annan utbildning. Skogsakademikern kan ge dynamik På samma sätt måste yngre skogsakademiker få möjlighet att bidra till dynamik i andra branscher. Min erfarenhet av arbete både i olika skogliga kulturer och helt andra branscher säger att en skogsakademiker är användbar på många olika håll. Kanske tycker du att jag slår in öppna dörrar, eftersom det finns många exempel på kolleger som klivit över rågången och lyckats väl. Men min slutsats är ändå att skogsakademikern inom den skogliga sektorn (näringsliv, organisationer, myndigheter och forskning) kommer att bli allt mer konkurrensutsatt. Därför måste vi bli betydligt vassare på att konkurrera med andra yrkesgrupper. För att få tillgång till en större marknad och därför att vi också kan tillföra mycket dynamik i andra branscher! PETER STALAND 4

5 Första etappen i omställningsarbetet på Skogsstyrelsen klart Nu börjar en ny fas Förvandlingen av landets tio skogsvårdsstyrelser och Skogsstyrelsen till en enda myndighet är formellt klar. En mycket stor förändring inom skogsvårdsorganisationen, nog den mest omvälvande i dess historia, är i stort sett klar formellt sett. Våra förhandlingar har genomförts i en öppen och konstruktiv anda, även när vi varit rejält oense. Och nu gäller det att se framåt, säger Bertil Danielsson, ordförande för SACO Skogsvård. Bertil Danielsson säger att arbetsgivaren fokuserat på formell struktur och styrning. Detta är nog så viktigt. Men vi vill också starkt framhålla betydelsen av vilken kultur som ska odlas. Bertil Danielsson säger att styrelsen för SACO Skogsvård framfört att det mänskliga perspektivet, hur goda förutsättningar för medarbetarnas utveckling skapas ännu inte har uppmärksammats tillräckligt. Här måste vi arbeta vidare. Även om inte allt kan lösas samtidigt finns det en risk att vi slår oss till ro när den här krävande första fasen är klar, säger Bertil Danielsson. Han fortsätter: Vi måste nu utnyttja de möjligheter till utveckling som faktiskt finns så vi inte behöver en ny omorganisation för att rätta till den här! Så nu står vi inför en ny fas och vi hoppas att omställningen framöver ska ges en bra konkret form, både för medarbetarna och organisationen. KERSTIN DIAMANT I Skogsakademikern 4/05 och /06 har vi rapporterat om omorganisationen inom skogsvårdsorganisationen/skogsstyrelsen. Skogsstyrelsens webbadress är nu Motionera till Naturvetareförbundets kongress Medan ett årligt allmänt medlemsmöte var förbundet Skogsakademikernas högsta beslutande organ håller det betydligt större Naturvetareförbundet kongresser vart tredje år för att staka ut kursen. 60 ombud utgör kongressen och alla medlemmar hade fram till 31 maj möjlighet att rösta på sina ombud. Röstningen är nu avslutad, rösterna räknade och resultatet ligger ute på webben. Erik Palmqvist, Naturvetareförbundets förbundssekreterare, höll i röstningsförfarandet. Det var möjligt att rösta antingen per e-post eller per brev. Sammanlagt röstade drygt 16 procent av medlemmarna. Inte alla de skogsakademiker som nominerats fick tillräckligt många röster för att bli ordinarie kongressombud. De skogsakademiker som valts till ordinarie kongressombud är Staffan Berg, Pär Hansson och James Tersmeden. Därtill har delförbundet utsett Åke Barklund. Alla som nominerats, men inte blivit ordinarie ombud, blir suppleanter i en ordning det fått antal röster. Motionera före 15 september Förutom att välja ombud kan medlemmarna påverka förbundet genom att skriva motioner. Motionerna ska vara inne senast 15 september. Mer information finns i NATURVETAREN och på Du kan också kontakta kongressombuden och föra fram dina hjärtefrågor. KERSTIN DIAMANT Se till att vi har din e-postadress så att lätt vi når dig med matrikelenkäten (se s. 5

6 Medlemsmöte 2006 Skogsakademikernas extra medlemsmöte års beslut bekräftade Den 20 april hölls extra medlemsmöte för delförbundet Skogsakademikerna. En liten medlemsskara lyssnade till delförbundets ordförande Åke Barklund som tecknade det gångna verksamhetshalvåret. Fusionen har löpt väl och lett till en bra service för medlemmarna, sade Åke Barklund. Kompetensfrågor och skoglig verksamhet Åke Barklund pekade på branschsamtalen inom näringsdepartementet där han och Erik Petré deltagit. Det är viktigt att bevaka också fortsättningen av dessa. Åke konstaterade att delförbundets årsmöte 2007 kommer att syssla med kompetensfrågor och den skogliga verksamheten. Delförbundet har ingen egen ekonomi utan denna sköts inom ramen för Naturvetareförbundet. Mötet diskuterade den artikel i tidningen Skogseko där generaldirektör Göran Enander angriper jägmästarna som grupp. Mötesdeltagarna var eniga om att det är positivt med nya kompetenser. Man pekade på att den skogliga högskoleutbildningen breddats och att det är omdömeslöst med ett så pass hätskt angrepp, när inga invändningar riktats mot ambitionen att också anställa andra än skogsakademiker inom Skogsstyrelsen. Vi kommer att bemöta uttalandena i ett kommande nummer av Skogsstyrelsens personaltidning, PersonalEko. 25 år i förbundet James Tersmeden skrev för sista gången protokoll, i september väntar pensionen. James sade att de 25 åren i förbundets tjänst passerat raskt. Han påpekade att Bo Hansson, som deltog på mötet, var den som anställde honom På mötet presenterades Peter Staland, som ersätter Åke Barklund i den utåtriktade och opinionsbildande verksamheten och tillsammans med Erik Palmqvist delvis ersätter James Tersmeden, när det gäller professionsfrågorna samt ensam svarar för hela Naturvetareförbundets service till chefer och egna företagare. Samtidigt fortsätter Erik Palmqvist med andra delar av ansvaret för delförbundet Skogsakademikerna (bland annat som sekreterare i delförbundets styrelse), skogsstudenter och den skogliga arbetsmarknaden. Val och fonder Mötet förrättade fyllnadsval till styrelsen av Anna Brockmark, som representerar skogsägarrörelsen. Anna presenterades närmare i SKOGSAKADEMIKERN Delförbundets vice ordförande Rolf Lindströmvaldes in i styrelsen för stiftelsen Kamratfonden. Kamratfonden är nu fristående från delförbundet men delförbundet utser fondens styrelse och det är delvis samma personer som de som sitter i styrelsen. På medlemsmötet framhölls vikten av en diskussion om Kamratfondens framtid, ett uppdrag som skickades vidare till fonden styrelse. Avslut för förbundet Skogsakademikerna Medlemsmötet i delförbundet föregicks av ett avslutande årsmöte för förbundet Skogsakademikerna där styrelsen fick ansvarfrihet och därmed kunde nedläggningen av förbundet helt slutföras. Av formella skäl har förbundet under tiden från 1 juli 2005 funnits kvar med två medlemmar. Förbundet har inte haft någon verksamhet sedan halvårsskiftet 2005, all verksamhet har skett i delförbundet. Vid mötet avtackades än en gång Erik Petré samt Anna Möller och Birgitta Naumburg. Anna Möller kvarstår som styrelseledamot i delförbundet. Jan Sandström, LRF Skogsägarna, var ordförande på båda mötena. KERSTIN DIAMANT Valberedning Per Olsson, Holmen Skog, är valberedningens sammankallande. Övriga ledamöter i valberedningen är Mattias Gustafsson, Holmen Skog, Magnus Norrby, Forwood Global AB, Karin Öhman, Skogsstyrelsen Västra Götaland och Ivar Palo, SLU Umeå. Fondstyrelser Detta är styrelsen för Kamratfonden: Åke Barklund, ordförande Anna Möller, Björn Hånell, Rolf Lindström Fredrik Maller, Nilla Thomson. Styrelsen i von Porats fond utgörs av samma ledamöter med undantag av Rolf Lindström. 6

7 Styrelsen 2006 års styrelse för Skogsakademikerna ORDFÖRANDE Åke Barklund, jm 70, är sedan delförbundets bildande 2005 dess ordförande. Åke är från 1 juli 2006 akademisekreterare och VD för Kungliga Skogsoch Lantbruksakademien, KSLA. < Åke Barklund ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER Rolf Lindström, sm 90, är vice ordförande för delförbundet Skogsakademikerna. Rolf är marknadschef vid Holmen Skog AB i Norrköping och ordförande i CF-klubben inom Holmen Skog. Den 1 september tillträder han tjänsten som VD för Bergs Skog AB, inköpsbolag till Bergs Timber AB. Kontoret ligger i Mörlunda. << Rolf Lindström < Anna Brockmark Anna Brockmark, sv 01, är områdesinspektor på Södra med kontoret i Vårgårda. Björn Hånell, jm 74, är professor och prefekt vid institutionen för skogsskötsel, SLU i Umeå. Fredrik Maller, st 97, är rådgivare för handels- och standardiseringsfrågor samt teknisk projektledare på Skogsindustrierna i Stockholm. << Björn Hånell < Fredrik Maller Anna Möller, jm 87, är distriktschef på Skogsstyrelsen Region Mitt, distrikt Östra Jämtland med kontoret i Östersund. Nilla Thomson, jm 85, är departementssekreterare på Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. << Anna Möller < Nilla Thomson Studentrepresentanter: Pär Hansson läser sedan hösten 2004 på jägmästarprogrammet i Umeå. Björn Öhrström läser sedan hösten 2005 på skogsmästarprogrammet i Skinnskatteberg. << Pär Hansson < Björn Öhrström (Förkortningar: jm=jägmästare, sm= skogsmästare, st=skogstekniker, sv=skogsvetare) De flesta styrelseledamöter har presenterats utförligt i tidigare nummer av SKOGSAKADEMIKERN. En sammanställning av dessa presentationer kan beställas från redaktören (se s. 2). Fotografer: Åke Barklund: Pia Barklund, Anna Brockmark: Per Olsson, Fredrik Maller: Per Bergkvist, Anna Möller: Bo Persson, Nilla Thomson: Angelica Engström 7

8 Ny på kansliet Peter Staland en skogsman med erfarenhet från flera branscher Med fokus på människor När Peter Staland värderar sitt arbetsliv hittills ser han att intresset för människor och förändring styrt mer än intresset för en specifik bransch. Naturvetareförbundet har anställt Peter Staland för att arbeta med skoglig branschbevakning och för egna företagare och chefer inom förbundet. Peter ska ta över arbete från James Tersmeden som går i pension och även från Åke Barklund, bland annat fortsatta kontakter med näringsdepartementet om skogs- och träindustrin. Som framgår av ledaren påbörjade Peter Staland sina jägmästarstudier Utbildningen var mer sammanhållen då men vi kunde skapa profiler. Jag inriktade studierna teknik, ekonomi och människor, jag är inte grön. Peter Stalands första tjänst var på skogstekniken i Garpenberg i ett arbetsmiljöprojekt. Det betraktade jag inte som något drömjobb då, men efteråt har jag insett att jag haft stor nytta av det genom hela mitt arbetsliv. LAS, MBL, mekanisering och månadslön Efter Garpenberg blev det fem år på Södra. Som mycket ung regionchef fick Peter basa över betydligt äldre och mer erfarna medarbetare. Under de åren på 1970-talet kom de lagar, bland andra LAS och MBL, som idag tas för givna. Likaså infördes månadslöner i skogen och en omfattande mekanisering av skogsarbetet ägde rum. Det var spännande år och kul att ha varit med om detta, säger Peter Staland. Som 32-åring, 1979, blev Peter Staland skogsvårdschef på Korsnäs. Jag fattade inte då att Åke Troedsson ville anställa mig, jag hade ju inte någon skogsvårdsinriktning. Men han ville tydligen ha en mer tekniskt intresserad person som jag. Peter Staland arbetade under två perioder i Östafrika. På 1980-talet var han under några år rådgivare på Forest Division, Tanzanias motsvarighet till skogsstyrelsen, och på 1990-talet var han konsult, anställd av Orgut. Dessemellan arbetade han som regionchef på Mellanskog och som VD för dåvarande Västra Skogsägarna. På 1990-talet blev Peter Staland egenföretagare och konsult. Han arbetade bland annat för LRF med uppdraget att bygga upp verksamhet inom det nya privatskogsbruket i Baltikum och Östeuropa. Så ville han tillbaka till den svenska verkligheten och arbetade för konsultföretaget Qeep, som sysslar med företagsutveckling inom alla branscher. Genom Qeep hamnade Peter inom Volvo Skövdeverken, där har var konsult och arbetade med såväl utveckling som avveckling. Under ytterligare en period i Tanzania arbetade Peter för SWECO med landsbygdselektrifiering. Både slump och medvetna val Peter Staland har alltså haft en varierad karriär. Hur har det blivit så här? Ja, i början var det nog så att de olika jobben ramlade över mig. Men det har även varit tuffare perioder som också lärt mig att jag nog inte är en förvaltartyp. OM > Peter Staland Utbildning och arbete > Jägmästarexamen 1972, institutionen för skogsteknik, regionchef Södra , skogsvårdschef Korsnäs , konsult i Tanzania och , Mellanskog och VD Västra Skogsägarna. Från 1993 konsult och egen företagare, arbetet för konsultföretaget Qeep och SWECO. Naturvetareförbundet på halvtid från 15 augusti, med tjuvstart under våren. Familj och fritid > Gift, två söner och två bonusdöttrar, fem barnbarn. Har två livliga labradorer, är en hemmakatt som gillar att fixa med hus, bil och trädgård. 8

9 ... inte vara rädd att kliva in i nya kulturer Peter Staland menar att sedan har han medvetet sökt sig till arbetsgivare där han fått utveckla verksamhet. Om det sedan var skog eller bilar eller något annat det var mera en slump. När jag tittar i backspegeln ser jag att jag valt att jobba med människor. I vilken bransch jag då hamnat har spelat mindre roll. Peter fortsätter: Trygghet finns framför allt i dig själv och din kompetens det har jag verkligen upplevt genom åren. Man ska heller inte vara rädd att kliva in i helt nya kulturer, antingen det gäller nya branscher eller andra länder. Och nu tjänsten på Naturvetareförbundet. Peter tillträder på allvar i mitten av augusti, även om han under våren av och till varit på sitt nya jobb. Det känns spännande att arbeta på ett fackförbund. Och när jag ser tillbaka på det jag jobbat med känns det som jag har mycket i bagaget som kan komma till nytta här, summerar Peter Staland. TEXT & FOTO: KERSTIN DIAMANT Vilken karriärtyp är du? Att göra karriär, kanske tänker man sig då att i första hand att bli chef, specialist eller egen företagare. Men Naturvetareförbundet visar på flera möjligheter, som den utvidgande karriären, där man använder sina kunskaper och erfarenheter till nya arbetsuppgifter inom samma eller liknande arbetsfält. Peter Stalands karriär som beskrivs här bredvid verkar stämma bra på denna typ. Den episodiska karriären är en annan typ, där man lägger ett par år på en typ av arbetsuppgifter och sedan byter helt. Under våren 2006 har fem karriärdagar hållits men stort deltagande. Både föreläsningar och individuell rådgivning har erbjudits. Att det varit lyckat kan många seminariedeltagare berätta. Fler karriärseminarier hålls i höst. Läs mer i Naturvetaren nummer 6/06 och på /KD Kamratfonden och von Porats fond Von Porats fond Medlemmar i en svår situation medicinskt/socialt kan få bidrag ur von Porats fond. Pengar delas ut som engångsbelopp till stöd och uppmuntran. Ansökan om bidrag skall senast den 16 oktober 2006 skriftligt ställas till: Ernst von Porats fond, c/o Skogsakademikerna, Box 760, Nacka eller Ernst von Porats fond, c/o Skogsakademikerna, Stiftelsen Kamratfonden Bidrag Bidrag ur Stiftelsen Kamratfonden kan sökas av skogsakademiker eller av den som studerar till skogsakademisk examen. Medlemmar i Skogsakademikerna har företräde. Bidrag kan sökas till/av: - studieresor, - kompetenshöjning, - behövande skogsakademiker eller behövande anhöriga till avliden skogsakademiker, - trivselfrämjande aktiviteter Vid utdelade bidrag kräver stiftelsen att mottagaren återkommer med en redovisning hur bidraget använts. Vid till exempel resor kan det ske genom en reseberättelse. Ansökan om bidrag skall senast den 16 oktober 2006 skriftligt ställas till: Stiftelsen Kamratfonden, c/o Skogsakademikerna, Box 760, Nacka eller Stiftelsen Kamratfonden, c/o Skogsakademikerna, Gåva Den gamla traditionen att hedra minnet av en avliden kollega eller kurskamrat finns kvar. Du sätter in ett valfritt belopp på Stiftelsen Kamratfondens bankgiro och anger personens namn. STYRELSEN 9

10 Här kan skogsakademiker spela över hela registret Världens skogsbygder kallar I många av världens skogsbygder finns arbetsuppgifter som Sverige inte längre kan erbjuda. Det skriver Lars Laestadius, inspirerad av en studieresa i Kina. Det är nyttigt att resa. I lyckliga stunder uppstår nya tankar och vidgade perspektiv. Min Kinaresa i april var ett sådant tillfälle. Jag deltog i ett möte för att titta på trädplantager och diskutera problem och möjligheter med intensivodling i provinsen Guangxi, längs kusten mellan Hong Kong och Vietnam. Mötet anordnades av Skogsdialogen (TFD, The Forests Dialogue) och värd var Stora Enso, som sedan några år bygger upp virkesförsörjning i området för en planerad fabrik. Påvert skogstillstånd Att virke behövs i dessa trakter är uppenbart. Landskapet är mjukt kuperat och till stor del trädbevuxet men också hårt utnyttjat sedan lång tid. Skogstillståndet är påvert. De enda gamla träd vi såg växte i hotellets trädgård. Längs vägarna bjöd folk ut knippen av halvkrokiga, klena grenar som bränsle. Kina förbrukar ännu bara 34 kg papper per person och år mot Sveriges 223 kg (2004), men behovet växer explosionsartat. Man inser snabbt varför Stora Enso och andra skogsbolag är på plats. Vi såg en gammal, utmattad, tredje generationens skottskog av eukalyptus ett typiskt exempel på det gamla skogsbruket. Den kräver just inga investeringar av den lokala bysamfällighet som äger den, men den producerar heller just ingenting åtminstone inte för den växande virkesmarknaden. Det är bland annat sådana skogar som nu snabbt omförs till moderna virkesplantager. Många uppgifter ska lösas Förloppet är dock varken enkelt eller smärtfritt. Nyttjanderätten till marken ska säkras på ett anständigt, korrekt och långsiktigt hållbart sätt. Om detta är alla ense i princip, men praktiken är inte enkel. Rättsläget är antingen oklart eller svårt att klargöra. Landsbygdskulturen och de lokala beslutformerna är inte heller lätta att genomskåda. Sedan gäller det att utforma en uthållig produktionsmodell. Träden ska växa både fort och tätt i återkommande, nyplanterade generationer. Mycket precis passning mellan växtplatsens och trädens egenskaper krävs. Näringsmiljö, genetisk sammansättning, hälsotillstånd, etc. måste redas ut genom omfattande lokal försöksverksamhet, även om mycket kunskap kan hämtas från andra håll. Så ska träden odlas och så småningom också avverkas och transporteras. Arbetskraft ska rekryteras, utbildas, ledas och avlönas. Lämplig teknik ska utformas, liksom fungerande säkerhetssystem. Skogsarbete är riskabelt och i det kinesiska landskapet är det långt mellan vårdcentralerna. Skogsakademiker kan balansera rätt Dessa faktorer, och många många andra, ska under ett fåtal korta år föras samman till en kommer- OM > Lars Laestadius Utbildning och arbete > Jägmästarexamen 1981, började som forskare i skogsteknik och var sedan avdelningsdirektör vid SLU. Har nu arbetet utomlands i mer än elva år, först tre år vid EUs forskningsdirektorat i Bryssel, sedan som forskare och skogschef vid Världsresursinstitutet i Washington, DC. Familj och fritid > Lars bor i Silver Spring i Maryland, är gift och har tre barn i åldrarna 21, 18 och 9 år. Fritidsintressen: fiolspel, böcker i historia, skogspromenader. Lars Laestadius, här med fiolen på julavslutningen i svenska skolan i Washington, där han också är ledamot i styrelsen. Foto: Svenska skolan 10

11 Dialog kring skogens frågor Exkursionen har alltid varit den konstruktiva diskussionens moder. The Forests Dialogue för samman intressenter från hela världen för att dryfta brännande internationella skogsfrågor. Läs mer på tfd/index.html. /LL Skogsakademikern har en stor uppgift att fylla i en värld där bärkraftig balans är en bristvara. siellt fungerande och långsiktigt hållbar helhet, förmögen att försörja en massafabrik. Ett modernt produktionssystem ska ympas på en rot av traditionell konfucianism, ovanpå en sentida och numera halvdöd ymp av europeiskt inspirerad centralplanering. Komplexiteten stämmer till stor ödmjukhet. Och det slår mig att det är här, just här, i denna initierade integration av komplexa komponenter, som skogsakademikern hör hemma. Skogsakademikerns ansvar är ytterst att sammanföra och rätt balansera alla aspekter som är av betydelse för skogslandskapets utveckling och skötsel, vilka de vara månde. Detta är inget nytt. Ibland har det hetat generalistkompetens, ibland syntesförmåga. Själv vill jag använda orden integration och balans. Det är just ur denna välinformerade avvägningsförmåga som hållbar utveckling måste växa. Skogsakademikern har en stor uppgift att fylla i en värld där bärkraftig balans är en bristvara. Sverige ger inte längre en självklar möjlighet för skogsakademiker att spela över hela sitt register. Vår moderna skogliga historia är jämförelsevis lång. Mycket är redan gjort, fixerat, etablerat. Mönstren är stabila och frihetsgraderna små. Gott så. Det finns ingen anledning att sörja över detta. Men i större delen av världens skogsbygder är behoven av dem som kan integrera och balansera oändligt stora. Här kan en skogsakademiker finna intressanta och värdiga arbetsuppgifter. TEXT & FOTO: LARS LAESTADIUS Det var påtagligt i Kina hur mycket som förenar svenska och finska skogsakademiker. Månne det snart är dags för branschorganisationer, forskare och andra att följa Stora Ensos exempel och integrera sitt samarbete över Östersjön? Ovan t. v.: Platschefen för Stora Enso i Guangxi, Kari Tuomela, finsk forstmästare. Ovan t. h.: Jägmästare Göran Storck arbetar på Stora Enso i Kina med ansvar för att bygga upp framtida vedforsörjningen till en tänkt massa/pappersindustri. Görans ansvarsområde är specifikt vägar, avverkning och transporter. Framsidesbilden: Skogsvetare Kristin Warngren är sedan 2005 ledare för uthållighetsfrågor på Stora Enso Guangxi i Kina. Hon jobbar med certifiering, CSR-frågor och klagomål, lokala trädarter, ansökningar till utvecklingsfond och är lokal kontaktperson i Stora Ensos globala skogsmiljögrupp. Se fler bilder på nästa sida >> 11

12 Forts. från föregående sida Skogsakademiker på facklig kurs Tillväxten i StoraEnsos försöksbestånd är så god att man mäter åldern i månader i stället för år. I slutet av mars anordnade Naturvetareförbundet en kortare facklig grundkurs riktad speciellt till fackliga ombud inom skogsbranschen. < Modern virkesproduktion enligt konstens alla regler. Så här vill StoraEnso producera sin råvara. Beståndsgeometrin är anpassad för mekaniserad avverkning. Ovan ses kursdeltagarna tillsammans med Naturvetareförbundets förhandlingschef Ramón Sanchez-Lövy (längst t.v.): Rolf Lindström Holmen Skog, Staffan Berg Skogforsk, Bertil Danielsson Skogsstyrelsen, Magnus Larsson SCA Skog, Helena Gålnander och Krister Söderkvist, båda Norra Skogsägarna. Löv i fokus på KSLA-exkursion Gammaldags virkesproduktion enligt uråldrig modell. Skottskogsbruk i tredje generationen. Hur ska en ökad satsning på lövskog åstadkommas? Föryngringarna är dyra, skogsskötseln arbetsintensiv och de små virkeskvantiteterna besvärliga att transportera till industrin. Men ädellövskog är också väldigt bra när skogsskötseln syftar mot att nå flera mål samtidigt, som till exempel bra virkeskvalitet, ökad biologisk mångfald, riskspridning mot stormskador och bättre rekreationsmöjligheter. Dessa frågor diskuterades på en exkursion på Skabersjö och Torups gods i Skåne den 18 maj. Exkursionen var arrangerad av KSLA tillsammans med forskningsprogrammet om ädellövskog vid SLU. Se också Naturvetaren 6/06 om exkursionen. < Den kinesiska stilen kan ibland te sig en smula direkt för en nybörjare från västerlandet. Den här skylten möter besökaren på väg ut från den förbjudna staden i Peking. KSLAs exkursion 18 maj lockade 80 deltagare från forskning, naturvård, myndigheter, skogsindustri och skogsägare. Foto: Magnus Löf 12

13 @ Internet i skogsbruket sprider kunskap snabbt Kunskaper om sjukvård och underhållning kan bidra till framgång på webben. Det framgick när skogsbrukets webbinformatörer hade sin årliga nätverksträff i mars. Skogforsk och 10-årsjubilerande Skogssverige hade bjudit in till nätverksträff för skogsbrukets webbinformatörer. Ett 30-tal personer kom till Skogforsks lokaler i Uppsala för att dela erfarenheter, knyta kontakter och lära sig nytt. Intranät ledningens stöd behövs Intranätens möjligheter och problem diskuterades inledningsvis. Flera organisationer vittnade om vikten av ledningens stöd. Camilla Ahlstedt, intranätansvarig på Södra, berättade om hur hon och hennes kollegor sattes på helt nya prov efter stormen Gudrun. Intranätet blev snabbt ett nav där information om stormskadorna kunde samlas in, sammanställas och spridas till hela organisationen. Vi kunde också snabbt få ut riktlinjer och anställningsavtal på elva olika språk och ändra innehållet vid behov. Under två år före stormen hade vi jobbat med att göra intranätet till den enda informationskanalen så alla visste att de kunde hämta aktuellt material på nätet. Camilla Ahlstedt fick oväntad nytta av sin erfarenhet av akutsjukvård. Efter stormen handlade det plötsligt om ett SkogsSverige har fyllt tio år I mars 2006 fyllde SkogsSverige, skogsnäringens portal på Internet, tio år. SkogsSverige var en föregångare, som blivit förebild för flera andra liknande webbsatsningar. Skogsakademikern har uppmärksammat SkogsSverige i nr 2/97 (intervju med Eva Fridman), 3/98 (SkogsSverige fick Mårten Carlssons pris det året) samt 2/04 (om Skogs- Sveriges nyhetsbrev.) Läs mer på akut läge där det var ovanligt viktigt att handla snabbt och att kommunicera på rätt sätt. Lär känna dina besökare använd personas Användarcentrering var temat för dagens fortbildningspass. Anna Simon, konsult på Valtech, berättade om olika verktyg för att skapa en webbplats som fungerar för användarna. En användbar teknik är skapa fiktiva människor, personas, utifrån olika målgrupper. Poängen är att informatören för att lyckas måste sätta sig in i de fiktiva personernas situation och behov. Precisionen blir ofta bättre än vid traditionell målgruppsanalys och resultatet är lätt att göra begripligt för alla inblandade i ett informationsprojekt. MALIN VON ESSEN Artportalen ett bra exempel Ett bra exempel på användarcentrering är som drivs av Artdatabanken, SLU. Johan Nilsson berättade på nätverksträffen om denna oberoende samlingsplats för fynd av arter fåglar, kärlväxter, fjärilar och svampar. Vem som helst kan bidra med observationer. Bidragsgivaren avgör själv vad som ska rapporteras. Samtliga rapporter från systemet, utom observationer av vissa skyddsvärda arter, får utnyttjas av alla intresserade. Artportalen utnyttjas flitigt framför allt av fågelskådare som vill bidra med egna fågelfynd och se vad andra har hittat. Under 2005 rapporterades 2,1 miljoner fynd varav 95 procent var fåglar. Styrkan, enligt Johan Nilsson, är att Artportalen förenar nytta den rika kunskapsbanken som gör det möjligt att följa olika arters utbredning, med nöje att få jämföra egna observationer med andras. MALIN VON ESSEN Malin von Essen, jägmästare och journalist, är informatör på Skogforsk med ansvar för mediekontakter och webb. Malin har varit frilansskribent, informatör vid SLU, Mälarskog och Naturvårdsverket. Foto: Anna Marconi 13

14 Johan Sandberg. vann på 24 kilometer, Vinterspelen 2006 Stolt tradition förs vidare I Vinterspelen 2006 tävlade deltagarna som sig bör i skytte och längdskidor. De åttiofjärde Vinterspelen hölls i Umeå den 25 februari. Jägmästarkurs 05/10 stod på tur att föra skogistraditionen vidare. Vädret var kallt men soligt. Bland de många deltagarna fanns flera utbytesstudenter vid SLU i Ultuna som kommit upp för att delta. Skyttet genomfördes i Sävar norr om Umeå trots frusna fingrar, köbildning och en renflock på skjutbanan. Efter lunch var det dags att bege sig till skidspåret vid Nydala där de 58 skidåkarna gav sig iväg för att mäta vem som var snabbast på 8 respektive 24 kilometer. Kvinnorna i majoritet på festen Efter tävlingarna stod bastun eldad och klar för alla frusna. Men särskilt mycket tid för vila och återhämtning fanns inte. När kvällen kom dukades långborden upp för Starten i skidtävlingen i Nydalaspåret. Mats Mjöberg, med siktet inställt på lerduvor sittning i studenternas kårhus. Även där gick allt enligt traditionerna: västvisor sjöngs, pris och storskogismärken delades ut och det bjöds god mat och många skratt. Något som däremot inte kan sägas höra till vanligheterna var den kvinnliga majoriteten bland middagsgästerna. Åter nästa år När festen klingat av återvände festdeltagarna trötta men belåtna hemåt. Att många av dem återkommer nästa år igen tvivlar jag inte på. För vad vore väl en vinter utan Vinterspel? TEXT & FOTO: BRITA ASPLUND JÄGMÄSTARKURS 05/10 Jägmästarnas Förening bjuder på skoglig förkovran och fest Jägmästarnas Förening ger både skogliga utblickar och värnar om festtraditioner. Martina Garpenkrans är skogsinspektor på Mellanskog i Edsbyn. Hon är styrelseledamot i Jägmästarnas Förening. Foto: Mellanskog Vårt vinnande koncept segrade än en gång när Jägmästarnas Förening, JF, träffades i Stockholm den 18 mars för miniexkursion, öl och macka, årsmöte, västfest med dans. VIDA-koncernens chef Santhe Dahl inledde dagen och berättade om upplägg och logistik inom företaget, där varje sågverk är specialiserat mot ett fåtal längder. Efter paus hölls JFs årsmöte. Och på kvällen följde fest i Läkarsällskapets vackra lokaler. Västvisorna var som de skulle: många och tidsödande! Den äldsta kursen var från 1959 och den yngsta hade knappt lämnat skolbänken. Och vi sjöng samma visor och firade enligt samma traditioner. Nu väntar nästa evenemang: JFs exkursion med tillhörande trevligheter till hösten. Och om inte annat så är det snart mars månad igen och dags för nästa årsmöte och västfest. Då hoppas vi möta såväl gamla som nya ansikten i Jägmästarnas Förening! MARTINA GARPENKRANS Jägmästarnas Förening har drygt 500 medlemmar. Läs mer på 14

15 Notiser Nästa tidning Nästa nummer av Skogsakademikern beräknas utkomma i början av oktober. Material vill vi ha senast runt 7 september. Våra platsannonser Ska du anställa en skogsakademiker? Vill du snabbt nå många direkt i brevlådan använd vår annonsservice Skogsakademikertips. Vi skickar till hela eller delar av skogsakademikerkåren och lägger annonsen på www. naturvetareforbundet.se. Mer information, se webben eller kontakta Gunilla Gidlund, tel , Ny rektor för SLU Den 1 juli tillträder Lisa Sennerby-Forsse som rektor för SLU. Utnämnningen har föregåtts av en process där peronalen har haft stort inflytande och den nya rektorn tillträder med ett stort stöd. Läs mer på och i SLUs tidning Resurs. Skogs-EM 2006 Skogs-EM i orientering avgörs juni i närheten av Tammerfors. Arrangemangen togs över till Finland från Södra i Halmstad, då den tänkta tävlingsskogen drabbats av Gudruns härjningar. För mer information kontakta leif. Nya medlemmar välkomna! Nya medlemmar i Naturvetareförbundet/delförbundet Skogsakademikerna från 10 februari 2006 till och med 30 maj Andreas Abramsson Lars Andersson Jonas Andersson Magnus Berkefelt Martin Bäck Nils-Gunnar Cato Anna Ekman Johan Hansson Mårten Karlow Tommy Karlsson Henrik Larsson Ola Nilsson Björn Prejer Jenny Sallkvist Lina Samuelsson Anna Sjöström Markus Steén Mona Wallin Martin Whillans jägmästare skogstekniker jägmästare skogsvetare skogsmästare jägmästare skoglig magister BSc in Forestry, Kanada Svante Fahlgrens yrkesliv i bok ETT YRKESLIV OCH EN OMLOPPSTID är titeln på den bok om Svante Fahlgren som Mårten Bendz sammanställt. I samtal och intervjuer har Svante Fahlgren tecknat sitt yrkesliv och samtidigt en lång och bred skoglig historia, alltifrån de hårda tiderna 1930, när han påbörjade sina jägmästarstudier och genom ett yrkesliv i flera skogsbolags tjänst. Till Södra kom han 1964 och var till 1978 dess skogsdirektör. Boken spänner över skogliga diskussionsfrågor och avslutas med Storm i skogen. ETT YRKESLIV OCH EN OMLOPPSTID överlämnades till Svante Fahlgren på hans 95-årsdag i maj i år. Boken är utgiven av Växjö universitet och kostar 195 kr plus porto. Beställ den från suzanne. eller på tel Köp skriften från 100-årsjubileet Skogshögskolans Studentkårs jubileumsskrift som kom ut till hundraårsjubileet 2005 kan fortfarande beställas. Pris: 75 kr för studenter, 80 kr för övriga, plus porto. Beställ från Jubileumskommittén, Skriften, Skogshögskolans Studentkår, Umeå, Skogsmästare på studieresa 41 skogsmästarstudenter på kurs 04/07 har studerat skogsbruk i Tyskland. Resan, finansierad med bidrag, också från Skogsakademikerna, har dokumenterats i med fina bilder och intressanta texter. Vill du läsa beställ pdf-fil från Thomas Nordling, K-G Enander blir hedersdoktor Karl-Göran Enander har synat svensk skogspolitik under 150 år. Efter fem års forskarmöda har han gett ut tre böcker i ämnet. Karl-Göran Enander blir nu hedersdoktor vid SLU. Promotionshögtiden hålls i Uppsala den 7 oktober Karl-Göran Enander berättade om sin forskning i SKOGSAKADEMIKERN 3/2003. Skogligt genusperspektiv under lupp Den juni hålls ett internationells toppmöte på temat Gender and Forestry i Umeå. SLU är värd tillsammans med FN, IUFRO och Näringsdepartementet. Skogsägare, forskare, FN-anställda med flera deltar. Genusstrukturer i skogsägande och i skogliga organisationer liksom i synen på skog kommer att redovisas på seminarier. Bland de digra programpunkterna kommer också en undersökning som genomförs på Skognolia juni av utställarnas könsperspektiv att redovisas. Se och 15

16 Posttidning B Naturvetareförbundet Box 760, Nacka Inloggning: Användarnamn: Ditt medlemsnummer (se din adress här bredvid) Lösenord: Personnummer (10 siffror) Avslutning och utvärdering i Skinnskatteberg Den 2 juni hölls utvärderings- och avslutningsdag i Skinnskatteberg. I år var det sista skogsingenjörskursen (03/06) som gick ut. Skogsingenjörsprogrammet övergick från höstterminen 2004 till skogsmästarprogrammet och examenstiteln skogsmästare återinfördes. Förutom traditionella examensfestligheter med kurskamrater och anhöriga är detta ett tillfälle för Skogsmästarskolan att få synpunkter och råd från studenterna till fortsatt arbete med att göra Skogsmästarprogrammet till en aktuell och attraktiv utbildning. TEXT & FOTO: ANNA-STINA KARLSSON Vid avslutningshögtiden fick Jeanette Uggla Grauers Skogsmästareförbundets stipendium för att läsa en skoglig kurs i Kanada. Utöver stipendiepengar fick Jeanette en litografi som minne. Här har skogsingenjörskursen 03/06 samlats på herrgårdstrappan innan alla tågade till den traditionella avslutningsceremonin i kyrkan.

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 5, december 2012 Vi startar terminen med att tillsammans ta farväl av julen eftersom vi aldrig kunde hälsa den välkommen! Alla våra dansare, medlemmar såväl som

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

E R L. I Detta nummer: Innehåll Sommarläger 2007 Pysselsidor Ordförande har ordet. Nr 2 2007 Årgång 13

E R L. I Detta nummer: Innehåll Sommarläger 2007 Pysselsidor Ordförande har ordet. Nr 2 2007 Årgång 13 Nr 2 2007 Årgång 13 Nyhetsbrev från Vacterlföreningen Höst numret denna gång görs på prov i färg. Läs och njut! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Nya rutiner ang. medlemskap i vacterlföreningen. Medlemsavgiften

Läs mer

Vem ska ansvara för läkemedelsutbildningen?

Vem ska ansvara för läkemedelsutbildningen? Vem ska ansvara för läkemedelsutbildningen? Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se Kunskapen kring läkemedel är på tok för dålig bland läkare i dag. Men vem ska ta ansvaret för att förskrivare av

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

Inledning. Mötessammankomster. Medlemsutveckling

Inledning. Mötessammankomster. Medlemsutveckling Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2011 Inledning Verksamhetsåret 2011 var ett intensivt år med många aktiviteter såsom matrikelutgivning, deltagande på olika mässor, diskussioner med SLU och näringen

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Skogsakademikernas verksamhet 2007

Skogsakademikernas verksamhet 2007 Skogsakademikernas verksamhet 2007 Skogs akademikern har utkommit med fyra nummer under 2007. Förkortningar: jm=jägmästare, skog. mag.=skoglig magister, sm= skogsmästare, st=skogstekniker, sv=skogsvetare

Läs mer

Ha en underbar sommar!

Ha en underbar sommar! maj 2012 Hej Klippan-vänner! brev Ett nytt Klippan-brev! Läs nyhetsbrevet tillsammans eller välj ut vilka saker du tar upp med din Klippan-sektion. Hör gärna av er om ni vill veta mer om något av det vi

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Datum och tid 2014-12-15 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna

Datum och tid 2014-12-15 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Sida 1 (6) Möte Styrelsemöte 6/2014 (549) Datum och tid 2014-12-15 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Birgitta Billstam Erik Daniels Eidar Lindgren Leif Carlsson Mette

Läs mer

ÖKA DIN SOCIALA KOMPETENS. På en timme

ÖKA DIN SOCIALA KOMPETENS. På en timme ÖKA DIN SOCIALA KOMPETENS På en timme Henrik Fexeus Tidigare utgivning Konsten att läsa tankar När du gör som jag vill Alla får ligga Konsten att få mentala superkrafter Bokförlaget Forum, Box 3159, 103

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

NY AKADEMIK SKAPAR RÖRLI

NY AKADEMIK SKAPAR RÖRLI Förväntansfulla. Per Gottfridsson, Lotta Forsberg, Magnus Blixt och Peter Josefsson ser fram emot att hjälpa Jusekmedlemmar att byta jobb. #6/07 För att underlätta för Juseks medlemmar att byta jobb har

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

här tänds hoppet ömsesidig vinst. Praktikanten Jonas Nshimiyimana och Fyrljusets vd Lena Karlsson utbyter erfarenheter. Många skratt blir det också.

här tänds hoppet ömsesidig vinst. Praktikanten Jonas Nshimiyimana och Fyrljusets vd Lena Karlsson utbyter erfarenheter. Många skratt blir det också. här tänds hoppet ömsesidig vinst. Praktikanten Jonas Nshimiyimana och Fyrljusets vd Lena Karlsson utbyter erfarenheter. Många skratt blir det också. 26 AKADEMIKERN xxx 04 Jonas Nshimiyimana hade lagt ner

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

Jerusalem den 7 juni 2014

Jerusalem den 7 juni 2014 Jerusalem den 7 juni 2014 Kära vänner! Denna gång kommer nyhetsbrevet att bli ovanligt personligt. Det beror på att jag just passerat en viktig milstolpe i livet, som i viss mån kommer att påverka min

Läs mer

Skyddsombud hindrades inte

Skyddsombud hindrades inte SEPTEMBER 2014 Nr 5 ETT NYHETSBREV FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN. Kontakta Medlemsservice: medlem@li.se eller 08-762 65 00. UR INNEHÅLLET FRÅN ARBETSDOMSTOLEN AD 2014 nr 48 Skyddsombud hindrades inte Sidan

Läs mer

FRIS-Info Nr 2 2012. Informationen i Fris-Info denna gång handlar om: VU och verksamhetsledare Julia Sjöholm presenterar sig

FRIS-Info Nr 2 2012. Informationen i Fris-Info denna gång handlar om: VU och verksamhetsledare Julia Sjöholm presenterar sig Informationen i Fris-Info denna gång handlar om: VU och verksamhetsledare Julia Sjöholm presenterar sig Pidromästerskpen i Västerås Information om framtidsmötet i Eskilstuna Svenska Dagen firas i år i

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande Förslag till dagordning för Årsmöte 2013 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Månadsbrev från bibliotekens barnavdelningar i november 2013

Månadsbrev från bibliotekens barnavdelningar i november 2013 Månadsbrev från bibliotekens barnavdelningar i november 2013 Vi är inne i en av de mörkaste tiderna på året. Kanske är det därför som böckerna jag tipsar om rymmer allvar och som får oss att fundera och

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Morten Dürr

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Morten Dürr sidan 1 Författare: Morten Dürr Vad handlar boken om? Boken handlar om Amir som är 9 år och går i andra klass. Amir vill göra saker på sitt eget sätt. I skolan ska de skriva om sitt sommarlov och Amir

Läs mer

Utmaningar för den journalistiska rollen

Utmaningar för den journalistiska rollen Ojdå! Medlemsinformation för Riksdistriktet Offentliganställda Journalister nr 3/2012 Innehåll Sid 2 Årsmötet i Göteborg Sid 3 Tidningen Regionmagasinet läggs ner Utmaningar för den journalistiska rollen

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

CHEF, LEDARE ELLER VÄRD?

CHEF, LEDARE ELLER VÄRD? CHEF, LEDARE ELLER VÄRD? Jag skulle behöva en rapport över hur vi ska få ner de höga sjukskrivningstalen, och det vore bra om jag hade den inom tre veckor, jag ska då göra en presentation för styrelsen.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal

Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal Närvarande : Lars-Erik Hultgren, Catarina Lindskog, Åsa Bergström, Johan Wedberg, Kenth Arvidsson, Jan-Åke Fischer, Ann Pettersson,

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

LYCKAD FÖRENINGSDAG ***************************************************************************

LYCKAD FÖRENINGSDAG *************************************************************************** LYCKAD FÖRENINGSDAG Juli 2011 Många medlemmar tog chansen att vinna priser i tipsrundan, grilla korv, lyssna på Limpans rock-trio och sist men inte minst låta barnen rida ponny Familjen Peterson som vann

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken - Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB Håkan Ernklev 2013-09 1 Att planera,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 Öppna förskolan Familjecentralen Noltorps enhet ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar Beskrivning

Läs mer

SPCIs Mentorprogram 2011/2012

SPCIs Mentorprogram 2011/2012 SPCIs Mentorprogram 2011/2012 Välkommen till SPCIs Mentorprogram! SPCIs Mentorprogram startade 2010. I styrelsen för SPCI hade vi länge sökt efter sätt att knyta ihop olika åldersgrupper i vår förening

Läs mer

Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2012-12-05

Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2012-12-05 KULLENSPK Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2012-12-05 Plats: Klubbstugan, Tjörröd Ordförande: Vice, Bengt Pettersson Sekreterare: Adjugerad Johan Persson Närvarande ledarmöter:

Läs mer

Spillkråkan i media. Utdrag ur verksamhetsberättelser

Spillkråkan i media. Utdrag ur verksamhetsberättelser Spillkråkan i media Utdrag ur verksamhetsberättelser Observera att det endast är de artiklar som kommit till styrelsens kännedom som finns med i verksamhetsberättelserna och i denna sammanställning. INNEHÅLL

Läs mer

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark?

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Låt mig gissa: Karuseller och radiobilar. Pirret i magen precis innan vagnen kastar sig ner från det första höga krönet i berg-

Läs mer

Fördelarna med att driva eget företagarna berättar 2015-04-27 Senast uppdaterad 2015-04-27

Fördelarna med att driva eget företagarna berättar 2015-04-27 Senast uppdaterad 2015-04-27 Fördelarna med att driva eget företagarna berättar 2015-04-27 Senast uppdaterad 2015-04-27 Att driva företag är som ett virus, det går inte att sluta. Du har friheten att styra över din egen tid. Det arbete

Läs mer

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet.

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet. MÅNADSBREV, JANUARI 2013 Bästa medlemmar! Nytt år och nya möjligheter. Vi har nu avverkat en månad av 2014. Ett år som vi alla ser med spänning fram emot. Vintern har låtit vänta på sig men rätt som det

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Kunskap Direkt din skogliga rådgivare på webben

Kunskap Direkt din skogliga rådgivare på webben Kunskap Direkt, redaktionen 2016-03-31 Kunskap Direkt din skogliga rådgivare på webben Rådgivningsportal, kunskapssystem, verktygslåda, utbildningssajt eller skogsskötselguide. Kunskap Direkt kan presenteras

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 mälardalens frilansklubbs årsmöte 9/2 2015 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 sammansättning av styrelsen Gert Lundstedt ordförande Elisabet Wahl vice ordförande och upphovsrättsansvarig

Läs mer

Mötesprotokoll Skolrådet Tottarps Skola 2014-05-07

Mötesprotokoll Skolrådet Tottarps Skola 2014-05-07 Mötesprotokoll Skolrådet Tottarps Skola 2014-05-07 Närvarande: Cecilia Jensen, Pia Jönsson, Malin Nilsson, Andreas Wellin, Malin Ritzing, Mikael Wilke, Peter Addin, Anna Närås Rektor Alma Salcinovic var

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

Projektmaterial. SKAPA OCH UNDERHÅLLA KURSHEMSIDOR Färnebo folkhögskola

Projektmaterial. SKAPA OCH UNDERHÅLLA KURSHEMSIDOR Färnebo folkhögskola Projektmaterial SKAPA OCH UNDERHÅLLA KURSHEMSIDOR Färnebo folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Projektrapport

Läs mer

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar.

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar. Ängsgårds förskola Om Ängsgårds förskola Ängsgårds förskola ligger på Ängsgårdsvägen mitt emot Vallås kyrka. Det är lätt att ta sig hit. Vi har busshållplats precis utanför och flera cykel- och gångbanor.

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

Detta utskick innehåller följande:

Detta utskick innehåller följande: Detta utskick innehåller följande: Fritids- och Idrottsprogrammet Styrelsen har ordet Inbjudan till Föreningsmöte Presentation av Fyrklöverns Arbetsgrupp JUL HOS PATRIK Freja Musikteater Adventssamkväm

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola Rapport Grön Flagg Rönnens förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-24 08:18:54: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande aktiviteter

Läs mer

Lekfu. Timmarna före en vernissage brukar pulsen vara

Lekfu. Timmarna före en vernissage brukar pulsen vara I sina egna verk döljer Aida Chehrehgosha ingenting. Och inom henne finns mycket svärta. Men inte bara när hon gör reklamjobb dyker lekfullheten upp. Och glädjen som också bor i henne. Möt en kontrasternas

Läs mer

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus.

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Medlemsblad Nr 1 Årg.19 (2010) MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Program: Årsmötesförhandlingar. Efter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning...s 3 Bakgrund och inledning...s 4 Problemformulering och syfte & Avgränsningar...s 5 Genomförande...s 6 Resultat av projektet...s 7 Värdering av arbetet och resultatet...s

Läs mer

Under presentationen kommer alla delarna i organisationsschemat att förklaras.

Under presentationen kommer alla delarna i organisationsschemat att förklaras. Mars 2010 Föreläsningsstöd: Presentation av Juseks organisation Bild #1 Juseks organisation Juseks viktigaste uppgift är att se till att medlemmarna har bra löne- och anställningsvillkor. Vi är ett utbildnings-

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA KURSKATALOG 2016 HSB VARMT VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR! Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag. Det är också en stor och rolig utmaning. Du ingår i

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Vi ser tillbaks på ännu ett spännande år 2014 ännu ett år med många aktiviteter i vår krets. Trots att styrelsenes arbete gått lite upp och ner har ändå de mest aktiva grupperna

Läs mer

6. Nya höjdmodellen och GPS. Testar GPS-klockor mot höjdmodellen.

6. Nya höjdmodellen och GPS. Testar GPS-klockor mot höjdmodellen. HÖSTMÖTE måndagen den 29 november 2010 klockan 18.30 på klubblokalen. Detta är både ett val- och budgetmöte. 9/11 En tidning med klubbnyheter för alla OL-vänner! Klubben håller ordinarie höstmöte måndagen

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen.

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen. 10 steg till att planera en workshop Att organisera en workshop är mycket tidskrävande och det finns många detaljer att hålla reda på, men det kan vara en mycket givande forum och kan användas i många

Läs mer

Hur är det att vara lärare i svenska som andraspråk med utländsk bakgrund?

Hur är det att vara lärare i svenska som andraspråk med utländsk bakgrund? I LiSetten nummer 4/2013 publicerades ett brev från en lärarstudent som undrar hur det är att arbeta som lärare i svenska som andraspråk om man har utländsk bakgrund. Vi lät några personer svara på brevet.

Läs mer

30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON:

30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON: 30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON: Ordförande, ledamöter och åhörare! Ett sommarjobb ger mycket mer än bara fickpengar. Det ger mening, sammanhang och möjlighet

Läs mer

Marks Amatörradioklubb Box 2022 511 02 SKENE. Telegrafikurs... 3 Årsmöte stundar... 4

Marks Amatörradioklubb Box 2022 511 02 SKENE. Telegrafikurs... 3 Årsmöte stundar... 4 Marks Amatörradioklubb Box 2022 511 02 SKENE Telegrafikurs... 3 Årsmöte stundar... 4 M.A.R.K. Marks Amatör Radio Klubb Klubbstyrelse 2006 Ordförande SM6MLI Hans Turesson 0320/103 81 Vice ordförande SM6UNC

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sandgrenska Manskören lördagen den 7 februari 2009 i Hantverksföreningens lokaler, Karlskrona.

Protokoll fört vid årsmöte med Sandgrenska Manskören lördagen den 7 februari 2009 i Hantverksföreningens lokaler, Karlskrona. Protokoll fört vid årsmöte med Sandgrenska Manskören lördagen den 7 februari 2009 i Hantverksföreningens lokaler, Karlskrona. 1 Ordföranden Bengt Almqvist förklarade årsmötet öppnat. Han hälsade medlemmarna

Läs mer

Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte

Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte Tid: Måndagen den 21 mars 2011, kl. 17.30 Plats: Närvarande: Frånvarande: KRK Maria Andersson, ledamot Lars Boberg, ledamot Karin Johansson, ledamot

Läs mer

Stor, stark och omtyckt

Stor, stark och omtyckt Nyhetsbrev nr 33 Stor, stark sid 1/5 Bra stämning präglade årsstämman Den 30 och 31 maj genomfördes Svenska Jägareförbundets årsstämma på Öster Malma. Det som karaktäriserade årets stämma är den positiva

Läs mer

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse Lärarförbundet Arboga U10 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för 2015 och andra funktioner Ordförande Helena Kindberg 2015 V. ordförande Susanne Skyllkvist 2015-2016

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte NFT 3/1995 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund I det följande presenteras några tankar kring de nordiska

Läs mer

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 (utdrag ur en horsemanshiptränares dagbok) Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz En vinterdag för ungefär ett år sedan ringde min telefon. Som så många andra gånger

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2016 1 09 Kalendarium 04 Introduktion för nya ledamöter 08 Ekonomi för bostadsrättsföreningen 10 Anmälan & praktisk information I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik,

Läs mer

Kyrkomötet beslutar att motion 2015:66 är besvarad med vad utskottet anfört. Motion 2015:66 av Anna-Karin Westerlund m.fl., Eget produktionsbolag

Kyrkomötet beslutar att motion 2015:66 är besvarad med vad utskottet anfört. Motion 2015:66 av Anna-Karin Westerlund m.fl., Eget produktionsbolag Kyrkomötet Kyrkomötet Kyrkolivsutskottets betänkande 2015:15 Eget produktionsbolag Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2015:66 Eget produktionsbolag. Motionärerna vill ge kyrkostyrelsen

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Erik Aspeqvist, Emma Jarbo, Oskar Foldevi, Fredric Malmros och Hanna Stapleton 2011-11-11 Bakgrund Om utvärderingen Växthus

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

MEDLEMSBLAD Nr 28 december 2007

MEDLEMSBLAD Nr 28 december 2007 MEDLEMSBLAD Nr 28 december 2007 Härmed översändes 2007 års andra medlemsblad till föreningens medlemmar och till våra givare och kunder Föreningens styrelse och samtliga medarbetare i vår second-hand-butik

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 16 juni 2011 - söndag 24 juli 2011

barnhemmet i muang mai torsdag 16 juni 2011 - söndag 24 juli 2011 barnhemmet i muang mai torsdag 16 juni 2011 - söndag 24 juli 2011 Fem veckor sedan sist, fem veckor fyllda med massor av roliga saker som vi vill dela med oss både som har hänt här och i Sverige och hela

Läs mer

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte den 23 juni 2010

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte den 23 juni 2010 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte den 23 juni 2010 Plats: Hemma hos Kristina Froelich, Sockenvägen 554 Tid: onsdag 23 juni 2010, kl. 18.00 Närvarande: Ulrika Berg, Eva Melin,

Läs mer

Dessutom erbjöd sig 8 Rotarymedlemmar att bidra med mellan 500 och 1.500 SEK vardera, vilket blev summa 6.000 SEK.

Dessutom erbjöd sig 8 Rotarymedlemmar att bidra med mellan 500 och 1.500 SEK vardera, vilket blev summa 6.000 SEK. Välgörenhetskonserten i Mariefreds Kyrka med saxofonisten Johan Stengård och Magnus Ludwigsson vid flygeln, som den 2 juni 2014 arrangerades av Mariefred Rotaryklubb och Mariefreds Församling, inbringade

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

MOTORBLOCKET OKTOBER

MOTORBLOCKET OKTOBER MOTORBLOCKET OKTOBER 2002 RESTAD GÅRD 7 SEPTEMBER 2002 Efter inbjudan från Riksbyggen och Västfastigheter har Vänersborgs Motorklubb åter deltagit vid Restad Gård arrangemanget. Flera av klubbens rallyförare

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

Sidan 1 av 5. Svenska Badmästareförbundet. Protokoll styrelsemöte nr 4, 2012

Sidan 1 av 5. Svenska Badmästareförbundet. Protokoll styrelsemöte nr 4, 2012 Sidan 1 av 5 Svenska Badmästareförbundet Protokoll styrelsemöte nr 4, 2012 Datum onsdagen 17 oktober till och med den 18 oktober 2012 Tid 16.00-17.30 och 08.00-10.00 Plats Hotell Gothia Göteborg Närvarande

Läs mer

Tryck: Tryckeribolaget, Sundsvall Layout: Mia Boman

Tryck: Tryckeribolaget, Sundsvall Layout: Mia Boman Verksamheten 2009 Tryck: Tryckeribolaget, Sundsvall Layout: Mia Boman 3 FoU-inriktning Norrskogs forskningsstiftelse har sedan starten 1996 gett företräde till projekt som skulle bidra till att uppfylla

Läs mer