Underhållsmanual. för KOMPAN-produkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underhållsmanual. för KOMPAN-produkter"

Transkript

1 Underhållsmanual för KOMPAN-produkter

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LEKREDSKAP FALLUNDERLAG KONTROLL VARJE MÅNAD KONTROLL EFTER 3-6 MÅNADER Rengöring Kontrollera trästolpar för ev. skador Kontroll av andra trädelar Redskap med en fjäder Redskap med flera fjädrar Rutschbanor med eller utan uppklättringsanordning Vattenlekprodukter Lekstugor, lekborgar, lekskulpturer och andra redskap för temalekar Gungstativ och gungsäten Kombinationsanläggningar och lekskepp GALAXY-redskap Linbanor VARIO-klätterställningar, -voltrör og -repbro PLUS-produkter Reparationsfärg Märkning CHECKLISTA Kontroll varje månad A CHECKLISTA Kontroll efter 3-6 månader B-G 2

3 LEKREDSKAP Regelbunden kontroll och rengöring utgör grunden för underhållet av KOMPANS produkter. Detta arbete ska utföras för att barnen ska få största möjliga glädje av produkterna och för att se till att produkterna får en så lång livslängd som möjligt. KOMPANS garantiåtaganden förutsätter att produkterna genomgått underhåll i överensstämmelse med denna manual. Rekommendationerna grundar sig på många års erfarenhet. Särskilda lekplatsinrättningar samt lokala krav kan göra att det är nödvändigt att ändra rutinerna för underhåll och kontroll. Vi hänsvisar till EN Vi rekommenderar att en kontroll görs minst en gång i månaden och att man dessutom gör en grundlig genomgång av lekredskapen med 3-6 månaders mellanrum. En gång per år bör man tvätta av alla KOMPAN-produkterna. Använd bara vatten och ett milt rengöringsmedel. Längst bak i denna manual finns en checklista för kontrollerna varje månad respektive var 3:e-6:e månad. 3

4 FALLUNDERLAG Bristfälligt underhållet underlag kan medverka till allvarliga olyckor. Därför bör den regelbundna kontrollen av redskapen även innefatta en kontroll av fallunderlaget, för att säkerställa att det är intakt och i rätt nivå. Vi hänvisar till EN Exempel på vanligt förekommande stötabsorberande underlag samt deras kritiska fallhöjder Källa: EN 1177, tabell A.1 Material 1) Beskrivning Min. 2) tjocklek Max. fallhöjd mm mm mm Gräsmatta / jord 1000 Bark kornstorlek Träflis kornstorlek Sand 3) kornstorlek 0,2-2 Grus 3) kornstorlek 2-8 Andra material Som testats enl. HIC-krav Kritisk fallhöjd enl. test 1) Material som på passande sätt förberetts för användning på lekplatser för barn. 2) Se not till ) Inga slam och/eller lerpartiklar Om löst material används (sand, grus, bark o.likn.) ska detta läggas ut i lager som är 200 mm tjockare än den lagertjocklek som laboratorietester har fastlagt för att kunna uppfylla det kritiska fallprov som krävs. Syftet med detta är att man här tar hänsyn till att materialet förflyttas vid användning. Vår kommentar: Observera att syftet med detta krav också vid utsträckning kan uppnås genom regelbundet underhåll av underlagsmaterialet. 4

5 KONTROLL VARJE MÅNAD Denna kontroll innefattar främst en visuell kontroll av alla produkterna. Kontrollen ska först och främst avse produkter där rörliga delar ingår, som har en tendens att bli nedslitna. Vid särskilt belastade lekplatser bör kontroll med tätare intervall göras. Produktdelar som lossat. Bultar som lossat. Do-Nut-hattar som försvunnit. Rörliga delar. Var särskilt noga med gungställningar (leder, schacklar, upphängning). När en led i en kedja eller en kedjegaffel är nedsliten till hälften måste den bytas ut. Hissanordningar på Sandverk och nätdelar på klätternät som slitits sönder. Delar som är trasiga eller förstörda på grund av vandalism. 5

6 Rengöring KONTROLL VAR 3:e-6:e MÅNAD Vi rekommenderar att man rengör produkterna i samband med kontrollen var 3:e-6:e månad. Sopa och rengör lekstugor, lektorn, gångbroar, sandverk, sandtorn och andra redskap där det finns tendens till att jord, sand och barkflis samlar sig. Håll plattorna fria från jord, sand, barkflis o.likn. Håll plattorna i området vid fallunderlaget fria från jord, sand, barkflis eller annat stötabsorberande material. Tvätta alla målade KOMPAN-plattor minst en gång per år. Produkter som står under träd eller annan vegetation bör tvättas ofta. Använd bara vatten och ett milt rengöringsmedel. Ta bort ev. graffiti från de målade KOMPAN-plattorna. Använd inte giftiga eller starkt frätande kemikalier. Kontakta din lokala KOMPAN-konsulent för information om lämpliga medel. 6

7 KONTROLL VAR 3:e-6:e MÅNAD Kontrollera trästolpar för ev. skador Allt trä som utsätts för väder och vind får med tiden skador. Livslängden för KOMPANS produkter förlängs emellertid betydligt jämfört med obehandlat trä. Det beror på de träskyddsmedel som används. När ett lekredskap utsätts för olika slags påverkan är det viktigt att kontrollera träets tillstånd med jämna mellanrum. TESTMETOD Ta bort 15 cm av underlagsmaterialet kring stolpen och undersök träets tillstånd med hjälp av följande tre tester: 1. Visuell test Hur ser träet ut? Träet ska se helt ut, tecken på försvagningar eller bristande yta bör vara minimala. (OBS! KOMPAN-virket är överdimensionerat, så mindre skador ska inte påverka hållbarheten på hela produkten.) 2. Ljudtest Banka med ett trubbigt redskap, t.ex. en hammare. Det bör inte höras någon registrerbar skillnad i ljudet när man bankar på olika delar av träet (utom där det finns borrade hål eller där träet är delvis vått). 3. Fysisk test Försök att tränga igenom träets yta med hjälp av ett spetsigt redskap, t.ex. en fickkniv, spik eller skruvmejsel. Alla ytor bör bjuda motstånd. Träet är friskt om alla tre tester är positiva. Lägg underlagsmaterialet på plats igen eller justera det till rekommenderad höjd. Håll området fritt från vegetation och andra delar som kan leda till fukt i träet Kontroll av andra trädelar Undersök om alla fästen på träplattorna är i gott skick, i synnerhet fästen under golvplattor på hus och torn. Alla synliga tecken på skador (t.ex. små sprickor) bör undersökas ytterligare genom att skruvar, bultar o.likn. tas bort. Så länge skruvar, bultar o.likn. kan hålla en platta ordentligt på plats föreligger inga problem med själva konstruktionens hållbarhet. 7

8 KONTROLL VAR 3:e-6:e MÅNAD 3-6-månaderskontrollen måste innefatta en detaljerad genomgång av varje enskild KOMPAN-produkt. På följande sidor finns produkterna listade efter typ, t.ex. redskap med en enda fjäder, rutschbanor, lekstugor osv. Illustrationerna vid de olika produkttyperna är endast exempel. Alla produkter inom samma typ ska, oavsett om de är illustrerade eller ej, kontrolleras i enlighet med de nämnda punkterna. Vid särskilt belastade lekplatser bör kontrollerna göras med tätare intervall. Redskap med en fjäder Alla fästen på produkten. Var särskilt noggrann med spänningen av de blå klämsäkringarna i fjädern. Handtag och fotstöd. Rost på målade fjädrar och andra målade metallbeslag. Fästen och stabilitet i fundamentet. Blå rör. Delar som är trasiga eller förstörda på grund av vandalism. 8

9 KONTROLL VAR 3:e-6:e MÅNAD Redskap med flera fjädrar Blå klämsäkringar i fjädern. Blå handtagsrör och fotstödsrör. Bultar som håller fast plattform och ramar (överliggare) i fjäderkonstruktionerna. Rost på målade fjädrar, metallbeslag och galvaniserade delar. Brott på röd fjäderhållare. Bultar på vippbeslag i fjäderkonstruktionen. Skruvar på säte. Slitage eller brott på fotstöd. Kontrollera stötdämpare för rost och funktionsduglighet. Fästen i fundamentet. Delar som är trasiga eller förstörda på grund av vandalism. Fundamentets stabilitet. 9

10 KONTROLL VAR 3:e-6:e MÅNAD Rutschbanor med eller utan uppklättringsanordning Uppklättringsanordning, plattform och säkringsbräda. Ribbor eller andra utskjutande delar på rännan som kan vålla barnen skada. Rost på undersidan av stålrännan. Fästen av rännsidor på stålränna eller plastränna. Delar som är trasiga eller förstörda på grund av vandalism. Fundamentets stabilitet. 10

11 Vattenlekprodukter KONTROLL VAR 3:e-6:e MÅNAD Läckage på vattentillförsel och vattenslangar. Plastbaljor, rörliga vattentransportrör, silar och andra rörliga delar. Rost på bultar, målade metalldelar och galvaniserade pelare. Delar som är trasiga eller förstörda på grund av vandalism. 11

12 KONTROLL VAR 3:e-6:e MÅNAD Lekstugor, lekborgar, lekskulpturer och andra redskap för temalekar Do-Nuts, bultar och beslag. Golv, plattformar, uppklättringsanordningar o.likn. samt takplattor. Rost på målade beslag eller galvaniserade pelare. Delar som är trasiga eller förstörda på grund av vandalism. 12

13 KONTROLL VAR 3:e-6:e MÅNAD Gungställningar och gungsäten Fästen av gungöverliggare på sidoplattor. Fästen av sidoplattor på stolpar. Rost och slitage på gungupphängning, schacklar och kedjegafflar. Brott på gungupphängning och gungsäten på grund av vandalism. Slitage på gungkedjor och gungrep. Fästen i gungsäten. Fundamentets stabilitet. Delar som är trasiga eller förstörda på grund av vandalism. OBS: När kedjeleder eller kedjegafflar är nedslitna till hälften ska de bytas ut

14 KONTROLL VAR 3:e-6:e MÅNAD Kombinationsanläggningar och lekskepp LEKSTUGOR, LEKTORN OCH GÅNGBROAR Do-Nuts, bultar och beslag. Golv, plattformar och takplattor (slitage och röta). Steg och räcken på gångbroar. Fästen på överliggare. Blå rör (sprickor eller brott). Rörliga delar, t.ex. kikare, kompass, maskintelegraf, sandkvarn och hissrep. 14

15 UPPKLÄTTRINGSANORDNING Kontrollera och efterdra, reparera och ev. byt ut följande: Do-Nuts, bultar och beslag. Trappsteg, stegpinnar och räcken. Steg, ramar och räcken för skarpa kanter. KONTROLL VAR 3:e-6:e MÅNAD NÄTKONSTRUKTIONER Var särskilt noggrann med kontrollen av nätkonstruktionerna. Det är inte nödvändigt att byta ut dem när stålvajrarna blir synliga, men om dessa blir nedslitna (fransiga) måste de genast bytas ut. Slitage på nätdelar. De enskilda delarna kan bytas ut med ett specialverktyg. Fråga din lokala KOMPAN-konsulent. Nätsamlare och kauser ska vara intakta och sitta korrekt. Fästen av kauser på stolpar, överliggare, plattformar och golv. 15

16 GALAXY-redskap KONTROLL VAR 3:e-6:e MÅNAD Kontrollera och efterdra, reparera och ev byt ut följande: Kedjor till trekantplattor och pelare. Klämsäkringar på kedjor. Slitage och brott på rep. Fästen av målade hopsättningsbeslag till rep. Vipprör. Svirvel på metallöverliggare. Fundamenten till produkterna, i synnerhet rep. OBS: Det är inte nödvändigt att byta ut rep när stålvajern blir synlig. Men slits stålvajern ner (fransar sig) måste den bytas ut omedelbart. A A A A X20 MB

17 Linbanor KONTROLL VAR 3:e-6:e MÅNAD Löpvagnens funktionsduglighet. Kedjeupphängning till säte eller vajer. Plastöverdrag till kedja. Rätt höjd från mark eller rep (se nedan). Stopp för löpvagn vid start- och målområde. Stålvajer för slitage. Vajerlås vid målområde. Alla fästen. Fundamentens stabilitet. OBS: På SPV ska sätet hänga minst 40 cm över marken när det är belastat med 130 kg. På SPV ska repet hänga minst 80 cm över marken när den är belastad med 50 kg. 17

18 KONTROLL VAR 3:e-6:e MÅNAD VARIO-klätterställningar, -voltrör och -repbro Alla fästen på produkten. Var särskilt noggrann med hopsättningar och upphängningar. Flisor och skarpa kanter på virket. Flisor och skarpa kanter på stegar. Brott och slitage på gummi- och plastdelar. Rost och brott på målade metalldelar. Brott och slitage på polyamidrep. Fundamentens stabilitet. Delar som är trasiga eller förstörda på grund av vandalism. OBS: Det är inte nödvändigt att byta ut polyamidrep när stålvajern blir synlig. Men slits stålvajern ner (fransar sig) måste den bytas ut omedelbart. 18

19 10 PLUS-produkter KONTROLL VAR 3:e-6:e MÅNAD Alla fästen på produkten. Var särskilt noggrann med hopsättningar och upphängningar av alla rörliga konstruktioner. Funktion och slitage på rörliga konstruktioner. Flisor och skarpa kanter på virke. Brott och slitage på gummi- och plastdelar. Rost och brott på målade metalldelar. Brott och slitage på polyamidrep. Fundamentens stabilitet. Delar som är trasiga eller förstörda på grund av vandalism. 19

20 Reparationsfärg KONTROLL VAR 3:e-6:e MÅNAD Vi rekommenderar att kanter och ytor målas om när färgen skadats eller slitits bort. Slitage och skador på de målade plattorna varierar mycket från lekplats till lekplats och därför kan man inte ange fasta intervaller för när målning krävs. FLÄCKREPARATIONSFÄRG typ 1 Fläckreparationsfärg finns i 0,4 liters sprayburk i alla kända KOMPAN-färger. Utförlig bruksanvisning och säkerhetsdatablad medföljer. REPARATIONSFÄRG typ 2 Till större reparationsarbeten, t.ex. målning av hela plattor, finns KOMPANS 1-komponentfärg, som levereras i 0,5 liters burk. Denna färg finns i de vanligaste KOMPAN-färgerna: rött, gult, orange, blått, brunt och svart. Utförlig bruksanvisning och säkerhetsdatablad medföljer. Kontakta din lokala KOMPAN-konsulent för ytterligare information och anvisningar. 20

21 R KONTROLL VAR 3:e-6:e MÅNAD Märkning Med alla KOMPAN-redskap följer två märken att sätta i två Do-Nut-hattar med information om följande: Nr 1 Produktionsvecka Produktionsår Produktnummer Nr 2 KOMPANS adress (dotterbolag eller importör) i respektive land A A XX XXXX M581 DK PLAYTRADE AG SPIELSTRASSE FUNLAND TEL: XXXXXX Det är mycket viktigt att denna information uppges vid reklamation eller beställning av reservdelar. 21

22 YD 723-SE/2000 EN 1176 KOMPAN A/S Korsvangen DK-5750 Ringe Danmark Telefon Telefax

23 KONTROLL VARJE MÅNAD CHECKLISTA Kopiera denna sida till kontrollen varje månad Denna kontroll innefattar främst en visuell kontroll av alla produkterna. Kontrollen ska först och främst avse produkter där rörliga delar ingår, som har en tendens att bli nedslitna. Vid särskilt belastade lekplatser bör kontroll med tätare intervall göras. Produktdelar som lossat Bultar som lossat Do-Nut-hattar som försvunnit Rörliga delar. Var särskilt noga med gungställningar (leder, schacklar, upphängning). När en led i en kedja eller en kedjegaffel är nedsliten till hälften måste den bytas ut Hissanordningar på Sandverk och nätdelar på klätternät som slitits sönder Delar som är trasiga eller förstörda på grund av vandalism Annat JA NEJ SÄKEHETSKONTROLL VARJE MÅNAD Datum Allt OK? JA NEJ Datum för korrigerande handling/ar: Kontrollant Kompetensnivå Underskrift Servicetekniker Underskrift A

24 KONTROLL VAR 3:e-6:e MÅNAD CHECKLISTA Kopiera denna sida till kontrollen var 3:e-6:e månad Rengöring Sopa och rengör lekstugor, lektorn, gångbroar, sandverk, sandtorn och andra redskap där det finns tendens till att jord, sand och barkflis samlar sig Håll plattorna fria från jord, sand, barkflis o.likn Håll plattorna i området vid fallunderlaget fria från jord, sand, barkflis eller annat stötabsorberande material Tvätta alla målade KOMPAN-plattor minst en gång per år. Produkter som står under träd eller annan vegetation bör tvättas ofta. Använd bara vatten och ett milt rengöringsmedel Ta bort ev. graffiti från de målade KOMPAN-plattorna. Använd inte giftiga eller starkt frätande kemikalier. Kontakta din lokala KOMPAN-konsulent för information om lämpliga medel Redskap med en fjäder Alla fästen på produkten. Var särskilt noggrann med spänningen av de blå klämsäkringarna i fjädern Handtag och fotstöd Rost på målade fjädrar och andra målade metallbeslag Fästen och stabilitet i fundamentet Blå rör Delar som är trasiga eller förstörda på grund av vandalism Redskap med flera fjädrar Kontrollera och efterdra, reparera och ev. byt ut följande Blå klämsäkringar i fjädern Blå handtagsrör och fotstödsrör Bultar som håller fast plattform och ramar (överliggare) i fjäderkonstruktionerna Rost på målade fjädrar, metallbeslag och galvaniserade delar..... Brott på röd fjäderhållare Bultar på vippbeslag i fjäderkonstruktionen Skruvar på säte Slitage eller brott på fotstöd Kontrollera stötdämpare för rost och funktionsduglighet Fästen i fundamentet Delar som är trasiga eller förstörda på grund av vandalism Fundamentets stabilitet JA NEJ B

25 Kopiera denna sida till kontrollen var 3:e-6:e månad Rutschbanor med eller utan uppklättringsanordning Uppklättringsanordning, plattform och säkringsbräda Ribbor eller andra utskjutande delar på rännan som kan vålla barnen skada Rost på undersidan av stålrännan Fästen av rännsidor på stålränna eller plastränna Delar som är trasiga eller förstörda på grund av vandalism Fundamentets stabilitet Vattenlekprodukter Läckage på vattentillförsel och vattenslangar Plastbaljor, rörliga vattentransportrör, silar och andra rörliga delar Rost på bultar, målade metalldelar och galvaniserade pelare Delar som är trasiga eller förstörda på grund av vandalism Lekstugor, lekborgar, lekskulpturer och andra redskap för temalekar Do-Nuts, bultar och beslag Golv, plattformar, uppklättringsanordningar o.likn. samt takplattor Rost på målade beslag eller galvaniserade pelare Delar som är trasiga eller förstörda på grund av vandalism Gungställningar och gungsäten Fästen av gungöverliggare på sidoplattor Fästen av sidoplattor på stolpar Rost och slitage på gungupphängning, schacklar och kedjegafflar Brott på gungupphängning och gungsäten på grund av vandalism Slitage på gungkedjor och gungrep Fästen i gungsäten Fundamentets stabilitet Delar som är trasiga eller förstörda på grund av vandalism OBS: När kedjeleder eller kedjegafflar är nedslitna till hälften ska de bytas ut. JA NEJ C

26 Kopiera denna sida till kontrollen var 3:e-6:e månad Kombinationsanläggningar och lekskepp LEKSTUGOR, LEKTORN OCH GÅNGBROAR Do-Nuts, bultar och beslag Golv, plattformar och takplattor (slitage och röta) Steg och räcken på gångbroar Fästen på överliggare Blå rör (sprickor eller brott) Rörliga delar, t.ex. kikare, kompass, maskintelegraf, sandkvarn och hissrep UPPKLÄTTRINGSANORDNING Do-Nuts, bultar och beslag Trappsteg, stegpinnar och räcken Steg, ramar och räcken för skarpa kanter NÄTKONSTRUKTIONER Var särskilt noggrann med kontrollen av nätkonstruktionerna. Det är inte nödvändigt att byta ut dem när stålvajrarna blir synliga, men om dessa blir nedslitna (fransiga) måste de genast bytas ut. Slitage på nätdelar. De enskilda delarna kan bytas ut med ett specialverktyg. Fråga din lokala KOMPAN-konsulent. Nätsamlare och kauser ska vara intakta och sitta korrekt Fästen av kauser på stolpar, överliggare, plattformar och golv.... GALAXY-redskap Kontrollera och efterdra, reparera och ev byt ut följande: Kedjor till trekantplattor och pelare Klämsäkringar på kedjor Slitage och brott på rep Fästen av målade hopsättningsbeslag till rep Vipprör Svirvel på metallöverliggare Fundamenten till produkterna, i synnerhet rep OBS: Det är inte nödvändigt att byta ut rep när stålvajern blir synlig. Men slits stålvajern ner (fransar sig) måste den bytas ut omedelbart. JA NEJ D

27 Kopiera denna sida till kontrollen var 3:e-6:e månad Linbanor Löpvagnens funktionsduglighet Kedjeupphängning till säte eller vajer Plastöverdrag till kedja Rätt höjd från mark eller rep (se nedan) Stopp för löpvagn vid start- och målområde Stålvajer för slitage Vajerlås vid målområde Alla fästen Fundamentens stabilitet OBS: På SPV ska sätet hänga minst 40 cm över marken när det är belastat med 130 kg. På SPV ska repet hänga minst 80 cm över marken när den är belastad med 50 kg. VARIO-klätterställningar, -voltrör och -repbro Alla fästen på produkten. Var särskilt noggrann med hopsättningar och upphängningar Flisor och skarpa kanter på virket Flisor och skarpa kanter på stegar Brott och slitage på gummi- och plastdelar Rost och brott på målade metalldelar Brott och slitage på polyamidrep Fundamentens stabilitet Delar som är trasiga eller förstörda på grund av vandalism OBS: Det är inte nödvändigt att byta ut polyamidrep när stålvajern blir synlig. Men slits stålvajern ner (fransar sig) måste den bytas ut omedelbart. 10 PLUS-produkter Alla fästen på produkten. Var särskilt noggrann med hopsättningar och upphängningar av alla rörliga konstruktioner Funktion och slitage på rörliga konstruktioner Flisor och skarpa kanter på virke Brott och slitage på gummi- och plastdelar Rost och brott på målade metalldelar Brott och slitage på polyamidrep Fundamentens stabilitet Delar som är trasiga eller förstörda på grund av vandalism JA NEJ E

28 Kopiera denna sida till kontrollen var 3:e-6:e månad Reparationsfärg Vi rekommenderar att kanter och ytor målas om när färgen skadats eller slitits bort. Slitage och skador på de målade plattorna varierar mycket från lekplats till lekplats och därför kan man inte ange fasta intervaller för när målning krävs. FLÄCKREPARATIONSFÄRG TYP 1 Fläckreparationsfärg finns i 0,4 liters sprayburk i alla kända KOMPAN-färger. Utförlig bruksanvisning och säkerhetsdatablad medföljer. REPARATIONSFÄRG TYP 2 Till större reparationsarbeten, t.ex. målning av hela plattor, finns KOMPANS 1-komponentfärg, som levereras i 0,5 liters burk. Denna färg finns i de vanligaste KOMPAN-färgerna: rött, gult, orange, blått, brunt och svart. Utförlig bruksanvisning och säkerhetsdatablad medföljer. Kontakta din lokala KOMPAN-konsulent för ytterligare information och anvisningar. Märkning Med alla KOMPAN-redskap följer två märken att sätta i två Do-Nut-hattar med information om följande: Nr 1 Produktionsvecka Produktionsår Produktnummer Nr 2 KOMPANS adress (dotterbolag eller importör) i respektive land Det är mycket viktigt att denna information uppges vid reklamation eller beställning av reservdelar. F

29 Kopiera denna sida till kontrollen var 3:e-6:e månad Annat SÄKERHETSKONTROLL VAR 3:e-6:e MÅNAD Datum Allt OK? Datum för korrigerande handling/ar: JA NEJ Kontrollant Kompetensnivå Servicetekniker Underskrift Underskrift G

Underhållsanvisningar Nature

Underhållsanvisningar Nature Underhållsanvisningar Nature Nature underhållsanvisningar: 1 / 13 KOMPAN A/S 07122011 KRH Underhållsanvisningar INLEDNING 3 TABELL ÖVER STÖTDÄMPANDE UNDERLAG 3 KONTROLL VARJE DAG/VECKA 4 KONTROLL VARJE

Läs mer

Underhållsanvisningar. Moments / Story Makers / Bloqx

Underhållsanvisningar. Moments / Story Makers / Bloqx Underhållsanvisningar Moments / Story Makers / Bloqx Särskilda underhållsanvisningar:1 / 17 Underhållsanvisningar INLEDNING 3 TABELL ÖVER STÖTDÄMPANDE UNDERLAG 3 KONTROLL VARJE DAG/VECKA 4 KONTROLL VARJE

Läs mer

Underhålls- handbok. Alla KOMPAN-produkter

Underhålls- handbok. Alla KOMPAN-produkter Underhålls- handbok Alla KOMPAN-produkter www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S KOMPAN allmänna underhållsanvisningar www.kompan.com Grattis till ditt val av KOMPAN-lekplatsutrustning. Du har valt en produkt

Läs mer

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått)

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått) 1 / 5 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING Tack för att du valde bojkorgen Basketbuoy från Finland. Bojkorgen är till för att förtöja högst 2,2 m breda båtar under 800 kg. Båten kan ligga högst - cm djupt beroende

Läs mer

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap 1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap De här anvisningarna gäller för installation av KOMPAN FREEGAME-redskap. VIKTIGT! Läs de här anvisningarna före installationen. Utöver dessa allmänna anvisningar

Läs mer

Underhållsanvisning. Underhållsanvisning. Kangerudsvägen 10-664 40 SLOTTSBRON - 0555-307 20 - www.slottsbro.se 1/6

Underhållsanvisning. Underhållsanvisning. Kangerudsvägen 10-664 40 SLOTTSBRON - 0555-307 20 - www.slottsbro.se 1/6 Underhållsanvisning Kangerudsvägen 10-664 40 SLOTTSBRON - 0555-307 20 - www.slottsbro.se 1/6 Montering Garantier Slottsbro AB strävar efter att tillgodose våra kunder med så bra monteringsanvisningar som

Läs mer

Detaljmonteringsanvisning 371 Sågtorp

Detaljmonteringsanvisning 371 Sågtorp Detaljmonteringsanvisning 371 Sågtorp Innehåller information om dimensioner, material, återvinning, underhåll samt sprängskisser på de olika monteringsmomenten. SLOTTSBRO AB - KANGERUDSVÄGEN 10-664 40

Läs mer

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer:

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer: Kontrollerad av: Viktigt! Bespara denna. Garantinummer: Lillevilla + monteringsanvisning 2,0 m Finland 2,6 m OBS! I alla frågor och kontakter som gäller denna produkt ange för återförsäljaren eller tillverkaren

Läs mer

6342 SKÅRE med brandstång

6342 SKÅRE med brandstång 6342 SKÅRE med brandstång Åldersgrupp: Mått: Säkerhetsyta: Från 6 år Längd: 1,58 m Bredd: 1,53 m Höjd: 2,75 m 5,70 x 4,65 m MONTERINGSANVISNING 1. Lägg den förmonterade modellen på sidan, montera markfundamentens

Läs mer

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

DICA FORM. Drift och underhåll Lekredskap

DICA FORM. Drift och underhåll Lekredskap DICA FORM Drift och underhåll Lekredskap Nya lekredskap är ditt ansvar! Det är ägarens ansvar, att lekplatsen/lekredskapen och fallunderlaget alltid är i regelmässigt skick. Det är därför viktigt, att

Läs mer

Monteringsanvisningar Duschar

Monteringsanvisningar Duschar Monteringsanvisningar Duschar Emmaboda Home duschlösningar Grattis till din nya duschlösning från Emmaboda Home När du valt en glaslösning från Emmaboda Home, har du valt att kombinera modern design och

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

KARLSTAD serien är testad för att uppfylla. våra strikta standarder för kvalitet och hållbarhet, samt högsta standard för hemmabruk.

KARLSTAD serien är testad för att uppfylla. våra strikta standarder för kvalitet och hållbarhet, samt högsta standard för hemmabruk. KARLSTAD KARLSTAD serien är testad för att uppfylla våra strikta standarder för kvalitet och hållbarhet, samt högsta standard för hemmabruk. Därför kan vi erbjuda 10 års garanti som omfattar material-

Läs mer

BRUKSANVISNING. ver. 1.2

BRUKSANVISNING. ver. 1.2 BRUKSANVISNING ver. 1.2 OBS Denna produkt är ämnad för barn över tre (3) år gamla. OBS Vi (Lillagunga) bär inget ansvar för eventuella olyckor eller skador som uppstått som följd av att ha missförstått

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Garage Holger

Montering & Bruksanvisning Garage Holger Montering & Bruksanvisning Garage Holger Rev.nr: 140702 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege FRD44-3857 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

SPEKVA. Monteringsanvisning. Massivträ. Augusti 2013. www.spekva.com

SPEKVA. Monteringsanvisning. Massivträ. Augusti 2013. www.spekva.com Monteringsanvisning Massivträ Augusti 2013 www.spekva.com Innehållsförteckning Side Före montering - garanti... 3 Mottagning och förvaring... 4 Placering... 4 Samling af bordplader... 5 Montering... 6

Läs mer

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap 1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap De här anvisningarna gäller för installation av KOMPAN FREEGAME-redskap. VIKTIGT! Läs de här anvisningarna före installationen. Utöver dessa allmänna anvisningar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Rastfållor och drivgångar Eva Salomon och Kristina Lindgren

JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Rastfållor och drivgångar Eva Salomon och Kristina Lindgren JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Rastfållor och drivgångar Eva Salomon och Kristina Lindgren Vad ska vi gå igenom? Syftet med markytestabilisering Planering Material och anläggning Kostnader

Läs mer

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs. 2014-10 SE UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL UNDERHÅLL

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Tack för ditt val. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din nya sittmöbel från

Tack för ditt val. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din nya sittmöbel från Skötselråd Tack för ditt val Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din nya sittmöbel från OFFECCT. Den är formgiven för din livsstil och tillverkad av de allra bästa materialen. Våra möbler tål att

Läs mer

Rengöringsanvisningar

Rengöringsanvisningar och skötsel av lackade och oljade Pergo-parkettgolv HÅLLBART ANVÄNDARVÄNLIGT EFFEKTIVT Varför? Genom att rengöra ditt golv på rätt sätt kan du garantera att ditt köp underhålls på bästa sätt. Produkterna

Läs mer

Alla EKTORP produkter är testade för att. uppfylla våra strikta standarder för kvalitet. och hållbarhet, samt högsta standard för

Alla EKTORP produkter är testade för att. uppfylla våra strikta standarder för kvalitet. och hållbarhet, samt högsta standard för EKTORP Alla EKTORP produkter är testade för att uppfylla våra strikta standarder för kvalitet och hållbarhet, samt högsta standard för hemmabruk. Därför kan vi erbjuda 10 års garanti som omfattar material-

Läs mer

IKEA STOCKHOLM soffor och 1,5-sits fåtölj. testas för att uppfylla våra strikta standarder. för kvalitet och hållbarhet. Sofforna och fåtöljerna

IKEA STOCKHOLM soffor och 1,5-sits fåtölj. testas för att uppfylla våra strikta standarder. för kvalitet och hållbarhet. Sofforna och fåtöljerna IKEA STOCKHOLM IKEA STOCKHOLM soffor och 1,5-sits fåtölj testas för att uppfylla våra strikta standarder för kvalitet och hållbarhet. Sofforna och fåtöljerna testas i enlighet med högsta standard för hemmabruk.

Läs mer

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 TM SystemRoMedic Manual - Svenska Art. nr. 7600 Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 används inomhus vid kortare överflyttning av brukare mellan säng och rullstol, rullstol och toalett/mobil toastol/

Läs mer

BRUKSANVISNING MOLLIS BÅRVAGNSMADRASSER

BRUKSANVISNING MOLLIS BÅRVAGNSMADRASSER SVENSKA BRUKSANVISNING MOLLIS BÅRVAGNSMADRASSER MOLLIS Antidecubitus MOLLIS Direct Bruksanvisning SE 2015-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Kvalitet 4 2.1 CE-märkning 4 2.2 Kvalitetsarbete

Läs mer

Självbyggarens hus står på betongplintar

Självbyggarens hus står på betongplintar SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 2 GRUNDEN I del 1 av självbyggarens sommarstuga visade vi hur du snickrar vägg- och golvsektioner. I detta nummer bestämmer vi var huset skall stå samt anlägger en grund

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Bruksanvisning Emma I & Emma II

Bruksanvisning Emma I & Emma II Bruksanvisning Emma I & Emma II Tillhör säng med serienummer: 1 2014-03-04 Denna bruksanvisning ger information om användningsområde, montering och skötselråd för sängen Emma I och Emma II. Genom att läsa

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Köksblandare VARJE DAGS KVALITETS GARANTI VARJE DAGS KVALITETS GARAN ÅR

Köksblandare VARJE DAGS KVALITETS GARANTI VARJE DAGS KVALITETS GARAN ÅR Köksblandare KVALITETS GARANTI GARANTI DAGS VARJE VARJE ÅR VARJE DAGS KVALITETS GARANTI Har du tänkt på hur ofta du använder din köksblandare? Det har vi. För att alla våra köksblandare ska leva upp till

Läs mer

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras.

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING NY PANEL - UTVÄNDIGT. WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING

ARBETSBESKRIVNING NY PANEL - UTVÄNDIGT. WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING 1 ARBETSBESKRIVNING 03 12 10 NY PANEL - UTVÄNDIGT WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING Ända fram till 30-talet användes huvudsakligen hyvlat, tätvuxet furukärnvirke till klädselbräda. Detta virke

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

SÄKERHETSDOKUMENT FÖR ANNÄSVÄGENS LEKPARK NÄS. I enlighet med Konsumentsäkerhetslag 22.7.2011/920

SÄKERHETSDOKUMENT FÖR ANNÄSVÄGENS LEKPARK NÄS. I enlighet med Konsumentsäkerhetslag 22.7.2011/920 SÄKERHETSDOKUMENT FÖR ANNÄSVÄGENS LEKPARK NÄS I enlighet med Konsumentsäkerhetslag 22.7.2011/920 ANNÄSVÄGENS LEKPARK (NÄS) GEOGRAFISK PLACERING Anläggningens namn Annäsvägens lekpark Adress Annäsvägen

Läs mer

LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL

LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL 03 12 05 ARBETSBESKRIVNING LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 929-24410 Hus som målats med Falu Rödfärg eller andra slamfärger

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

Kalmar sid. www.nola.se. Specifikationer/ MONTERINGSBESKRIVNING C-C 390 540 C-C 1700 C-C 1860 1920 C-C 1150 C-C 1310 1350 C-C 400 C-C 560 600

Kalmar sid. www.nola.se. Specifikationer/ MONTERINGSBESKRIVNING C-C 390 540 C-C 1700 C-C 1860 1920 C-C 1150 C-C 1310 1350 C-C 400 C-C 560 600 Kalmar sid 1/6 MONTERINGSBESKRIVNING 1800 820 450 C-C 390 540 C-C 1700 C-C 1860 1920 500 1250 C-C 400 C-C 560 600 C-C 1150 C-C 1310 1350 Specifikationer/ U11-01 Soffa Kalmar 192 cm U11-02 Soffa Kalmar

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning för FRITID BASTUDÖRR WWW.DOORIA.SE 2011-04

Monterings- och underhållsanvisning för FRITID BASTUDÖRR WWW.DOORIA.SE 2011-04 Monterings- och underhållsanvisning för FRITID BASTUDÖRR Monteringsanvisning Viktig information Du behöver: Insexnycklar: 3 mm och 5 mm, Lod, Skruvmejsel/skruvdragare. Om väggarna är av trä: 8 skruvar

Läs mer

Montasje veiledning Monteringsanvisning

Montasje veiledning Monteringsanvisning Montasje veiledning Monteringsanvisning 3406 20141126 1/7 Generell informasjon / Generell information 3406 Aldersgrupp / Åldersgrupp: Arealbehov: Mål / Mått: Forankring / Förankring: Fallhøyde: Underlag:

Läs mer

Monteringsanvisning Fjäderlek

Monteringsanvisning Fjäderlek Monteringsanvisning Fjäderlek Detaljmonteringsanvisning Fjäderlek SLOTTSBRO AB - KANGERUDSVÄGEN 10-664 40 SLOTTSBRON Tel: 0555-307 20 - Fax: 0555-300 71 - www.slottsbro.se 1/12 Monteringsförfarande Dimensioner

Läs mer

Hantverk i skogsbrynet

Hantverk i skogsbrynet Växtfärg Papper, växter. Stormkök, konservburk att koka i ( så slipper ni färgad kastrull ). Gör så här: Plocka växter och växtdelar, blommor, blad eller bär. Samla dom färgvis. Ta ca 2 dl växter till

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

12276 SWE 09/04 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12276 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

År 2013. Gungställningar, gungor och gungupphängningar! Snabba leveranser - bra priser - personlig service!

År 2013. Gungställningar, gungor och gungupphängningar! Snabba leveranser - bra priser - personlig service! Gungställningar, gungor och gungupphängningar! - för förskola, skola, campingplatser, bostadsrättsföreningar m.m. År 2013 Gungställningar! Gungupphängningar! Snabba leveranser - bra priser - personlig

Läs mer

Säkerhetsbesiktning lekredskap Kuggebro samfällighetsförening Uppsala

Säkerhetsbesiktning lekredskap Kuggebro samfällighetsförening Uppsala Säkerhetsbesiktning lekredskap Kuggebro samfällighetsförening Uppsala Lekplats adress: Kuggebro Objektnamn/nr: Beställare/ombud: Kuggebro samfällighetsförening/ Ingemar Svalander Driftansvarig: Besiktningsman

Läs mer

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2 SPRÄNGSKISS 8-9 CHECKLISTA FÖRE MONTERING 3 LISTA ÖVER DELAR 10-11 LISTA ÖVER MASKINVARA 4 MONITORINSTRUKTIONER 12-13 MONTERINGSINSTRUKTIONER

Läs mer

Duette & Plisségardin. Nordic Light Pollux

Duette & Plisségardin. Nordic Light Pollux INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Duette & Plisségardin Använd ej försänkta skruvar. 1 Montering Tvåvägsmanövrering Pollux VS2 a Viktigt! Fäst linan i beslaget om det inte sitter där vid leverans

Läs mer

Klädslar Skötselråd och återvinning

Klädslar Skötselråd och återvinning 1 Klädslar Skötselråd och återvinning Vi har tagit väl hand om möbeln tills att den lämnar vår fabrik. Nu är det din tur att ta över och se till så att den får ett långt och hållbart liv. Här följer olika

Läs mer

DeLaval madrass M40R Produktinformation

DeLaval madrass M40R Produktinformation 89970231 2013-09-23, Version 3 Bruksanvisning i original DeLaval madrass M40R 1 Allmänt DeLaval madrass M40R är en sömlös madrass som kan användas i bås i lösdriftssystem med fritt hängande avskiljare.

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Tack för att du har valt BeSafe izi Sleep BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda

Läs mer

RODDMASKIN RW200 MANUAL

RODDMASKIN RW200 MANUAL RODDMASKIN RW200 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. SÄKERHETS INSTRUKTIONER Denna roddmaskin

Läs mer

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd. Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd. Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm Titan förråd Monteringsinstruktioner för Titan förråd Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm Komponentlista 7 9 16 42 43 17 30 13 Bilderna av komponenterna är bara en visuell vägledning och visas inte i rätt proportion

Läs mer

Instruktioner Rigg av Landshypoteks tältkit 3x3m.

Instruktioner Rigg av Landshypoteks tältkit 3x3m. Instruktioner Rigg av Landshypoteks tältkit 3x3m. Verktyg o hjälpmedel som finns med i kitet: Skruvdragare med stjärnbits (alt. vanlig skruvmejsel) Sax och packtejp + silvertejp Tuschpenna och papper (för

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer

Kompositer för f betongskydd

Kompositer för f betongskydd Totala lösningar inom industriapplikationer Applikationsrapport Kompositer för f betongskydd 2003-2009 2009 VÅ R LÖ HEL NS HE AM T HE - ER T Applikation Industri: Industri och företag som har betongkonstruktioner

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

SKÖTSELANVISNINGAR. Bostadsmiljö Oljade golv sid 2-3 Lackerade golv sid 4. Offentlig miljö Lackerade golv sid 5 Oljade golv sid 6-7

SKÖTSELANVISNINGAR. Bostadsmiljö Oljade golv sid 2-3 Lackerade golv sid 4. Offentlig miljö Lackerade golv sid 5 Oljade golv sid 6-7 SKÖTSELANVISNINGAR Bostadsmiljö Oljade golv sid 2-3 Lackerade golv sid 4 Offentlig miljö Lackerade golv sid 5 Oljade golv sid 6-7 BOSTADSMILJÖ Skötsel och underhåll av Kährs färdigoljade trägolv Kährs

Läs mer

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE Gemino Bruksanvisning Vi gratulerar till din nya rollator! Inledning Hög kvalitet och god funktionalitet är nyckelbegrepp för alla produkter från Handicare. Du får gärna komma med synpunkter om din erfarenhet

Läs mer

Bruksanvisning. Art.: 9050650. Hydraulisk grensåg till traktor

Bruksanvisning. Art.: 9050650. Hydraulisk grensåg till traktor Bruksanvisning Art.: 9050650 Hydraulisk grensåg till traktor Hydraulisk grensåg för traktor Art: 9050650 Beskrivning: Hydraulisk grensåg för montering på traktor, lastare eller liknande fordon, inkl. 1

Läs mer

www.nola.se Specifikationer/ 1100 Ø300 i 100 i 200 C-C 500 C-C mått mellan stolparna = Följarörets längd + i Ø150 C-C 2300

www.nola.se Specifikationer/ 1100 Ø300 i 100 i 200 C-C 500 C-C mått mellan stolparna = Följarörets längd + i Ø150 C-C 2300 sid 1/5 1100 Ø300 1600 400 138 2100 650 C-C 500 i 200 i 100 380 695 370 490 400 Specifikationer/ C-C 2300 Ö03-45 cykelställ enkelt Ö03-46 cykelställ dubbelt Tilläggsbeteckning: N Cykelstället bultas mot

Läs mer

MONTERINGSANVISNING EVITA-6036. Massagebadkar

MONTERINGSANVISNING EVITA-6036. Massagebadkar MONTERINGSANVISNING EVITA-6036 Massagebadkar Kära kund: Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Vänligen ta

Läs mer

Underhållsanvisningar Elements

Underhållsanvisningar Elements Underhållsanvisningar Elements Underhållsanvisningar för Elements 1/11 Copyright KOMPAN A/S V00028EU 050206 KRH Underhållsanvisningar INLEDNING............. 3 TABELL ÖVER STÖTDÄMPANDE UNDERLAG..... 5 SÄRSKILDA

Läs mer

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION Förberedelser 1 Pergo Premium klickgolv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan förklarar dessa illustrationer och är indelad i tre delar: Förberedelser, Läggning och

Läs mer

Det är viktigt att öppningar (oavsett om dessa är öppna eller stängda) inte har en storlek mellan 90 mm och 230 mm.

Det är viktigt att öppningar (oavsett om dessa är öppna eller stängda) inte har en storlek mellan 90 mm och 230 mm. SÄKERHETSREGLER FÖR LEKPLATSUTRUSTNING Lars Laj lekplatsprodukter är som utgångspunkt testade, certifierade och säkra inom alla områden,förutsatt att det är korrekt installerat och inte oförutsedda produktionsfel

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Bruksanvisning för utomhusvärmemattor

Bruksanvisning för utomhusvärmemattor Bruksanvisning för utomhusvärmemattor Öppna emballaget utan att föra in vassa föremål Ta ut alla delar ut förpackningen. Kontrollera alla delar med avseende på skador Kontakta återförsäljaren om delar

Läs mer

Innan du installerar din kamin

Innan du installerar din kamin Gratulerar till köpet av en genuin Olymberyl gjutjärnskamin. Rätt brukat kommer denna kamin att ge många års säker användning. Manualen har utvecklats för att försäkra användaren optimal effektivitet.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Skapa utemiljöer i trä Låt dig inspireras!

Skapa utemiljöer i trä Låt dig inspireras! Skapa utemiljöer i trä Låt dig inspireras! Kärlek till hållbarhet Från skog till tryckimpregnerat Brunt eller grönt? En smaksak. För att skapa material till en härlig uteplats eller ett stabilt staket

Läs mer

DJUPSTAPLINGSSTÄLL P90

DJUPSTAPLINGSSTÄLL P90 BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR DJUPSTAPLINGSSTÄLL P90 Läs noga igenom denna bruksanvisning innan djupstaplingsstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt under ställets hela driftstid

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

Anvisningar steg för steg Bygg en trädkoja

Anvisningar steg för steg Bygg en trädkoja Anvisningar steg för steg Bygg en trädkoja Välj ett träd Välj ett friskt träd med lämplig form det är avgörande för att trädkokan ska bli solid och stabil. Lämpliga träd för en trädkoja är bokar, ekar,

Läs mer

SÄKERHETSDOKUMENT FÖR FURUHOLMENS LEKPARK FURUHOLMEN. I enlighet med Konsumentsäkerhetslag 22.7.2011/920

SÄKERHETSDOKUMENT FÖR FURUHOLMENS LEKPARK FURUHOLMEN. I enlighet med Konsumentsäkerhetslag 22.7.2011/920 SÄKERHETSDOKUMENT FÖR FURUHOLMENS LEKPARK FURUHOLMEN I enlighet med Konsumentsäkerhetslag 22.7.2011/920 FURUHOLMENS LEKPARK GEOGRAFISK PLACERING Anläggningens namn Furuholmens lekpark Adress Västravägen

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Se till att vara noggrann när du räknar, det kommer att löna sig i slutet. Fungera

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

Vad får man göra i sin lägenhet?

Vad får man göra i sin lägenhet? Vad får man göra i sin lägenhet? Enligt hyreslagen får man som hyresgäst göra mindre förbättringsarbeten i sin lägenhet. Det innebär att man till exempel får: måla och tapetsera sätta upp kakel ovanför

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Juli 2013 Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Solutions for Essentials Innehållsförteckning 1. Certaro NS avskiljare 1.1. GENERELLT 1.2. HANTERING OCH KONTROLL

Läs mer

RIBUSS 14 Riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik, SL

RIBUSS 14 Riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik, SL KAPITEL 6 PARK 6.1 Ledande dokument RIBUSS 14 Riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik, SL VGU Krav för vägars och gators utformning, Trafikverkets publikation 2012:179 TRVK

Läs mer

100 % SNABBARE FOG & DISTANS EN HANDLEDNING FÖR HÅLLBAR LÄGGNING AV MARKSTEN OCH PLATTOR

100 % SNABBARE FOG & DISTANS EN HANDLEDNING FÖR HÅLLBAR LÄGGNING AV MARKSTEN OCH PLATTOR 100 % SNABBARE FOG & DISTANS EN HANDLEDNING FÖR HÅLLBAR LÄGGNING AV MARKSTEN OCH PLATTOR Vårt framgångsrecept Ett noggrant underarbete, plattor/marksten av hög kvalitet och ett korrekt läggningsarbete

Läs mer

Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti

Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti Ingen kan förvaring som vi. I över 65 år har vi utvecklat, tillverkat och levererat förvaringslösningar. Är det något vi kan så är det förvaring och den

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Montering & skötsel STÄNKPANEL

Montering & skötsel STÄNKPANEL Montering & skötsel STÄNKPANEL HEJ! Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din nya stänkpanel från LG Collection. För att skapa bästa möjliga förutsättningar till ett långt liv för din stänkpanel råder

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Med den här guiden tar du dig enkelt igenom alla monteringsmoment! Se över produkterna före installation. Vi godkänner ingen reklamation (t.ex transportskada) när

Läs mer