Digitalt frankeringssystem DM220i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digitalt frankeringssystem DM220i"

Transkript

1 Digitalt frankeringssystem DM220i Bruksanvisning

2

3 Innehållsförteckning Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Inledning Det digitala frankeringssystemet Vad är IntelliLink Frankeringsvillkor Säkerhet Specifikationer Lär känna frankeringssystemet Maskinens funktioner front Kontrollpanel Maskinens funktioner baksida Posthantering Innan du börjar Checklista Hemdisplay Välja porto Knappa in porto direkt Ange vikt manuellt Använda den valfria vågplattformen Viktdifferens Välja konto för att kontofördela porto Skriva ut reklamtryck och/eller postalt tryck och/eller textmeddelande Kontrollera och nolla buntantal Kontrollera buntantal Skriva ut uppgifter om buntantal Nolla buntantal Frankering Utskriftsalternativ Låta bli frankering endast förslutning av kuvert Skriva datum/tid på inkommande post Skriva reklamtryck/datum/tid på inkommande post Skriva ut endast reklamtryck och text i

4 Innehållsförteckning Porto betalt Val är porto beltalt? Val av portobetalttryck Konfigurera din porto betalt funktion Visa porto betalt rapporten Lämna porto betalt läget Porto betalt och kontrapporter Skriva ut ett porto betalt Kapitel 4 Textmeddelanden Vad är ett textmeddelande? Välja textmeddelande Visa ett textmeddelande Skapa ett nytt textmeddelande Ta bort ett textmeddelande Ändra ett textmeddelande Grundinställningar och arbetsprogram Vad är en grundinställning/arbetsprogram Grundinställning Välja grundinställning Visa grundinställning Definiera nya värden för grundinställning Arbetsprogram Välja ett arbetsprogram Visa ett arbetsprogram Definiera ett nytt arbetsprogram Ändra ett arbetsprogram Ta bort ett arbetsprogram ii

5 Innehållsförteckning Kapitel 5 Kapitel 6 Ladda porto/ansluta till laddningscenter Om systemet Postage by Phone Hur fungerar systemet? Förbereda portoladdning LAN, PC eller analog telefonanslutning? Anslutningsmetoder Ansluter ditt system via LAN Ansluter ditt system med PC Meter Connect Ansluta systemet till en analog telefonlinje Kontrollera mätarställningar, oförbrukat porto Kontrollera Postage-By-Phone Kontosaldo Ladda porto Skriva ut en portorapport Nedladdningar från laddningscenter till maskinen Systemuppdatering Reklamtryck/postala tryck Programuppdatering (obligatorisk) Uppdatering av postnummer (obligatorisk) Postal inspektion (obligatorisk) Uppdatering av portotabeller (obligatorisk) Ansluta till laddningscenter (av andra skäl än för porto) Systemalternativ Systemalternativ Grundalternativ Framflyttning av datum i maskinen Ställa in maskinen på dagens datum Ändra kontrasten i displayen Aktivera/inaktivera funktioner Ställa in tid, timeouts och automatisk framflyttning av datum Ställa in portovärde (Laddningspåminnelse) Ställa in låskoder och PIN-koder Aktivera/inaktivera Chef PIN-kod Ställa in vågalternativ Ansluta till laddningscenter iii

6 Innehållsförteckning Avancerade alternativ Mätaruttag (göra ett uttag av portomedel) Köra installationsläge Kapitel 7 Underhåll Byta färgpatron/skrivhuvud Fylla förslutaren Underhåll av förslutaren Ta bort förslutningsborsten Ta bort hållare och förslutningsfilt Göra provtryck Provtryck Rengöring Byte Kapitel 8 Felsökning Hur man får hjälp Displaymeddelanden Problem med elnätet Problem med utskrift Problem med matning Problem med displayen Problem med att ladda porto Problem med förslutaren Visa systemkonfigureringar Kapitel 9 Tillbehör och tjänster Alternativ Integrerad vågplattform Förslutare Reklamtryck/postalt tryck Kontofördelning per avdelning Beställningar iv

7 Innehållsförteckning Kapitel 10 Rapporter Rapportöversikt Utskrivbara rapporter Ladda porto-rapport Kontorapport ett konto Flerkontosummering Portorapport Konfigureringsrapport Felrapport Portosammanfattningsrapport Porto betalt rapport Kapitel 11 Kontofördelning per avdelning Kontofördelningsfunktionen Aktivera kontofördelning (om det inköpts) Stänga av kontofördelning Skapa ett konto Ändra ett konto/ställa in konto PIN-koder Aktivera PIN-kod konto Stänga av PIN-kod konto Välja ett konto Visa kontototaler Nolla ett konto Nolla alla konton Ta bort ett konto Bilaga A Hur man matar in text Ordlista v

8 Innehållsförteckning vi

9 1 Inledning I det här kapitlet redovisas de viktigaste funktionerna i frankeringssystemet, vad boken innehåller, samt viktig säkerhetsinformation. Det digitala frankeringssystemet Vad är IntelliLink Frankeringsvillkor Säkerhet Specifikationer Utrustning Material (se nedanstående bild)

10 1 Inledning Det digitala frankeringssystemet I det digitala frankeringssystemets avancerade funktioner ingår: Utrymmesbesparande, kompakt design Stor, lättläst display visar systemets status och talar om vad man ska göra steg för steg Halvautomatisk kuvertinmatning, transport och automatisk utmatning Automatisk datumändring Tangentstyrda reklamslogans och postala tryck (om sådana används) Bekväm portoladdning med en tangent via Postage-By-Phone Mottagningsfack som staplar de färdiga kuverten snyggt Bläckstråleskrivare som ger ett tydligt och skarpt tryck Integrerad vågplattform som väger försändelser Integrerad portofunktion som räknar ut rätt porto Datum- och tidstämpel för inkommande post och känsliga dokument Valfri kontofunktion som visar portokostnader för varje avdelning. PIN-kodsskyddad åtkomst för behörig personal Möjlighet att skriva ut portotransaktionerna på papper Förslutare som väter och försluter kuvert (endast vissa modeller) USB-kommunikationsportar. Kontakta din maskinleverantör för mer information om tillgängliga alternativ. OBS! Även om den här bruksanvisningen beskriver alla de funktioner som räknas upp ovan, är DM220i serien ett konfigurerbart system och om funktionerna finns tillgängliga beror på modellen, de alternativ som köpts och landets krav. Att funktionerna finns med i denna bruksanvisning är ingen garanti för att en särskild modell eller funktion finns i ditt land. 1-2

11 1 Inledning Vad är IntelliLink Frankeringssystemet utnyttjar alla fördelarna i IntelliLink, den digitala porten till en hel serie tjänster och information som kan göra posthanteringen mer effektiv och förbättra affärsresultatet: Ladda porto bekvämt via internt modem Du kan ladda porto i din maskin elektroniskt via Postage by Phone systemet. Ladda ned uppdateringar av postala avgifter De senaste postala avgifterna laddas ned exakt när du behöver dem. Lägg till funktioner vid behov Du kan lätt ladda ned reklamtryck, postala tryck (om sådana används) och valfria produktförbättringar, t.ex. kontofördelning per avdelning. Håll systemet aktuellt Att det finns möjlighet att ladda ned programvara innebär att du alltid har den senaste versionen av maskinens operativsystem. Frankeringsvillkor Mätaren i frankeringsmaskinen är auktoriserad av postmyndighet och därför måste vissa grundvillkor följas. Post måste ha korrekt datum och portobelopp i mätarstämpeln. Om ni flyttar till en annan adress måste uppgifterna uppdateras hos postmyndigheten. Kontakta er lokala maskinleverantör för rådgivning. Varje gång som porto laddas i maskinen, gör laddningscenter automatiskt en postal inspektion. Om intervallen mellan inspektionerna är mer än 90 dagar, visar maskinen Inspektionsdags i displayen. Gör en inspektion enligt anvisning i Kapitel 5, Ladda porto så att inspektionsvillkoren uppfylls. Om intervallen mellan inspektionerna är mer än 120 dagar, visar displayen Inspektion krävs. Det går inte att använda frankeringssystemet förrän ni laddat porto eller kopplat in laddningscenter. Frankeringsremsor för frankering av större försändelser måste maskinen och följa postala specifikationer. Skaffa frankeringsremsor direkt från Pitney Bowes för bästa resultat. 1-3

12 1 Inledning Säkerhet Följ normala säkerhetsföreskrifter för kontorsutrustning: Använd endast förbrukningsmaterial som godkänts av Pitney Bowes. Det gäller i synnerhet sprejrengörare. Felaktig förvaring och användning av sprejrengörare eller lättantändliga medel kan ge upphov till explosionsliknande förlopp som i sin tur kan leda till personskador och/eller skador på utrustning. Använd aldrig lättantändliga sprejrengörare och läs alltid instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna på etiketten. Om du vill beställa förbrukningsmaterial kontaktar du Supply Line. Datablad för materialsäkerhet kan hämtas på webben eller beställas från Supply Line. Mer information finns i kontaktinformationslistan. Använd den nätsladd som medföljer maskinen och anslut den till ett jordat och lättåtkomligt eluttag nära maskinen. Felaktig jordning av maskinen kan leda till allvarliga personskador och/ eller brand. Rör inte rörliga delar eller material när maskinen används. Undvik att komma nära de rörliga delarna med händer, långt hår, smycken och lös klädsel. Ta inte bort luckor eller säkerhetslås. Luckorna täcker farliga delar som bara ska nås av utbildad servicepersonal. Kontakta omedelbart service om du upptäcker skadade eller ej fungerande komponenter som kan göra enheten osäker. Placera enheten på en åtkomlig plats för rätt ventilation av utrustningen och för att underlätta service. Använd främst strömsladden till att koppla ur enheten från nätströmmen. Använd inte en adapterkontakt på sladden eller eluttaget. Ta inte bort sladdens jordningsstift. Undvik att använda eluttag som styrs av väggkontakter eller som delas med annan utrustning. Lägg inte strömsladden över vassa kanter eller så att den kan fastna mellan möbler. Se till att strömsladden inte är sträckt och att den inte kan klämmas mellan utrustning, väggar eller möbler. Se till att området framför vägguttaget som enheten är kopplad till är fri från hinder. 1-4

13 1 Inledning Innan du åtgärdar stopp måste du se till att maskinen har stannat helt. Vid borttagning av fastnat material får du inte använda för mycket kraft. I annat fall finns risk för mindre personskador och skada på utrustningen. Undvik att täcka för ventilationsöppningarna för att förhindra överhettning. För att bibehålla optimal driftprestanda och undvika problem med utrustningen bör du utföra underhåll med regelbundna intervall. Kontakta maskinens leverantör för att erhålla det serviceschema som krävs. Läs alla instruktioner innan du använder utrustningen. Använd bara den här utrustningen till det den är ämnad för. Följ alltid specifika standarder för säkerhet och hälsa som gäller för din arbetsplats. Denna enhet är inte avsedd för användning i direkta visningsfält i bildskärms- arbetsplatser. För att undvika besvärande reflexer vid bildskärmsarbetsplatser får denna enhet inte placeras i direkta visningsfält. 1-5

14 1 Inledning Specifikationer Utrustning Basenhet, mått: 245 mm H x 345 mm B x 400 mm D Basenhet med våg, mått: 260 mm H x 345 mm B x 400 mm D Basenhet med våg och förslutare, mått: 260 mm H x 470 mm B x 400 mm D Mottagningsfack: Mottagningsfacket gör systemet 265 mm bredare Vikt: cirka 6,8 kg. Effektbehov: VAC, 50/60Hz. 1,0A Kommunikationsportar: 1 USB; 1 RJ-11 Arbetstemperatur: 4 C till 42 C LCD-display: 4 rader, 20 tecken lång. Kapacitet: Upp till 30 brev i minuten utan förslutare. Något mindre med förslutare (Beroende på modellalternativ är kapaciteten brev per min). Den verkliga kapaciteten kommer att variera, beroende på vilket material som används, maskinens skick, användning av förslutare, och användarens skicklighet. Utskriftsupplösning: 600 x 400 dpi Utskriftsområde: minst 25,4 mm x 170 mm Färgpatronens volym: 35ml Frankeringsremsor: självhäftande, dubbla remsor. Lagring av reklamtryck; upp till 20. Lagring av postalt tryck: upp till 20 (finns ej i vissa länder). Kontofördelning per avdelning: Antalet konton beror på vilket antal som inköpts samt modellen. 1-6

15 1 Inledning Det är certifierat att frankeringssystemet uppfyller alla gällande EU- direktiv. Systemet har utformats för att fungera i alla paneuropeiska analoga telekommunikationsnätverk. 1-7

16 1 Inledning Material (se nedanstående bild) Minimistorlek: 127 mm x 76 mm Maximistorlek: 381 x 330 mm Flikens minimibredd: 22 mm Flikens maximibredd: 76 mm Minimitjocklek: 0,18 mm Maximitjocklek: 9,5 mm Maximihöjd för en bunt brev: 60 mm VIKTIGT: För att få bästa resultat, måste allt material stämma överens med nedanstående specifikationer. 381mm 76mm Maximum 330mm 127mm 22mm 76mm Minimum 1-8

17 2 Lär känna frankeringssystemet I det här kapitlet får du veta var allting sitter och hur det fungerar. Maskinens funktioner front Kontrollpanel Maskinens funktioner baksida

18 2 Lär känna frankeringssystemet Maskinens funktioner - front

19 2 Lär känna frankeringssystemet 1. Kontrollpanel används för att mata in och installera information i maskinen. 2. Toppkåpa öppnas vid byte av färgpatronen. Se Kapitel 7, Underhåll för anvisningar. 3. Vågplattform (endast vissa modeller) används för att väga och räkna ut portot för en försändelse enligt den tjänst som valts. 4. Mottagningsfack staplar de färdiga breven snyggt. 5. Fack för bruksanvisning bruksanvisningen finns lätt tillgänglig. 6. LED lyser grönt när systemet är på; lyser orange när systemet är i strömsparläge. 7. Transportspak (två lägen) Hem - transportvalsen aktiverad för behandling av brev (normalt läge). Friläge - transportvalsen har kopplats ifrån så att det går att ta loss ett brev som har fastnat. OBS: Maskinen kommer inte att behandla brevet när den är i friläge. 8. Matningsdäck ger stöd åt kuvert, brevkort eller frankeringsremsor när dessa passerar utskriftsfunktionen. 9. Förslutare (endast vissa modeller) lägger på förslutningsvätska på kuvertfliken. Kuverten kan antingen förslutas eller inte förslutas, beroende på hur man matar in dem. 10. Spillbricka samlar bläckavfall. 2-3

20 2 Lär känna frankeringssystemet Uppåt Nedåt Ladda porto Rapporter Vikt/porto ABCÅÄ Grundinställning Arbetsprogram Hem Mätarställningar Utskriftsmeny Alternativ MNOÖ Ja/Enter Nej CE/C Mellanslag Skift Kontrollpanel 1. Displaytangenter med dessa väljs en rad (en tangent för varje rad) på displayen. När den vänstra pilen ( ) står på det första läget på en displayrad, trycker man på motsvarande displaytangent för att välja den raden. 2. Display visar systemets aktuella status och ger anmaningar som tar dig igenom alla inställningar, på en fyra raders LCDdisplay. 3. Uppåt/Nedåt (rullningstangenter) med dessa kan man rulla uppåt och nedåt genom menyn på displayen. Om en Uppåt/Nedåttangent är tänd, visar det att det finns fler alternativ i en meny (uppåt eller nedåt, beroende på tangenten) och att man kan trycka på Uppåt/Nedåt-tangenten för att komma åt dessa alternativ. 4. Lås/Strömbrytare Dubbel funktion. Förhindrar att systemet används av någon utan behörighet om låsfunktionen är installerad och maskinen står i strömsparläge; genom att mata in den fyrsiffriga PIN-koden låses (väcks) maskinen upp. Med den här knappen sätts också maskinen på och stängs av. 5. Tangenterna Ja/Enter och Nej med dessa tangenter bekräftar man åtgärder och svarar Ja eller Nej på en anmaning. Jatangenten fungerar också som Enter-tangent vid inmatning av data. 2-4

21 2 Lär känna frankeringssystemet 6. Alfanumeriskt tangentbord för inmatning av siffror och bokstäver för kontonamn, portovärde och annan information. Se Bilaga A, Hur man matar in text för mer information. 7. Funktionstangenter för snabb åtkomst av de vanligaste funktionerna i systemet. Genom att trycka på en funktionstangent hamnar man omedelbart längst upp på menyn för den tangenten. Hem tar dig tillbaka till Hemdisplayen (datum/porto). Grundinställning här ställar man in maskinens Grundinställning som är den inställning man använder mest. Man kan ange värden, t.ex. portobelopp, reklamtryck, kontonummer osv. i Grundinställning genom att använda funktionstangenterna på kontrollpanelen. Se Kapitel 4, Grundinställningar/ arbetsprogram för detaljer. Arbetsprogram tillgång till upp till tio arbetsprogram. Man kan lagra värden, t.ex. portobelopp, reklamtryck, postalt tryck, kontonummer, osv. i Arbetsprogrammen. Se Kapitel 4, Grundinställningar/arbetsprogram för detaljer. Mätarställningar för kontroll av portoställning och antalet brev som har behandlats. Se Kapitel 5, Ladda porto för detaljer. Ladda porto för att ladda portobelopp till maskinen bekvämt via modem (kräver analog telefonlinje). Se Kapitel 5, Ladda porto för detaljer. Rapporter för att skapa rapporter för porto, konton och andra typer av information, Se Kapitel 10, Rapporter för detaljer. Alternativ för att komma åt information om inställningar, t.ex. datum, tid, porto, konton, telefoninställningar, osv. Se Kapitel 6, Systemalternativ för detaljer. Vikt/porto för vägning och uträkning av porto enligt det försändelseslag som valts. Se Kapitel 3, Posthantering för detaljer. Utskriftsmeny ger tillgång till all information som skrivits på en försändelse, t.ex. datum, tid, porto, reklamtryck, postalt tryck, osv. Se Kapitel 3, Posthantering för detaljer. VIKTIGT: När man trycker på en av funktionstangenterna, förloras allt man matat in i den föregående displayen om man inte först trycker på Ja/Enter-tangenten för att bekräfta inmatningen. Exempel: Om man matar in ett kontonamn på en display och sedan direkt trycker på en annan funktionstangent, registreras inte kontonamnet av systemet. 2-5

22 2 Lär känna frankeringssystemet Maskinens funktioner baksida 1. Telefonanslutning kan anslutas till en analog telefonlinje, en sådan som används till faxar. Anslutningen accepterar en vanlig telefonstickpropp (medföljer). När systemet är anslutet till en analog telefonlinje, kan man ladda ned porto när som helst genom att trycka på Ladda porto och följa uppmaningarna. Se Kapitel 5, Ladda porto för detaljer. 2. USB (B) Port möjliggör anslutning till en PC för användning med PCMC programvara. 3. USB-port gör att du kan ansluta en USB-kabel till kringutrustning (skanner, LAN, våg). 4. Fäste för nätsladd anslutning till växelströmssladd (medföljer). 5. Strömbrytare slår på eller av strömmen till maskinen. 2-6

23 3 Posthantering Det här kapitlet beskriver hur man hanterar posten, olika utskriftsalternativ och hur man använder vågplattformen. Innan du börjar Checklista Hemdisplay Välja porto Knappa in porto direkt Ange vikt manuellt Använda vågplattformen Viktdifferens Välja konto för att kontofördela porto Skriva ut reklamtryck och/eller postalt tryck och/eller textmeddelande Kontrollera och nolla buntantal Kontrollera buntantal Skriva ut uppgifter om buntantal Nolla buntantal Frankering Utskriftsalternativ Låta bli frankering endast förslutning av kuvert Skriva datum/tid på inkommande post Skriva reklamtryck/datum/tid på inkommande post Skriva ut endast reklamtryck och text Porto betalt

24 3 Posthantering Val är porto beltalt? Val av portobetalttryck Konfigurera din porto betalt funktion Visa porto betalt rapporten Lämna porto betalt läget Porto betalt och kontrapporter Skriva ut ett porto betalt Textmeddelanden Vad är ett textmeddelande? Välja ett textmeddelande Visa ett textmeddelande Skapa ett nytt textmeddelande Ta bort ett textmeddelande Ändra ett textmeddelande

25 3 Posthantering Innan du börjar Läs igenom avsnitten Checklista, Hemdisplay och Välja porto, nedan och på nästa sida innan du börjar hantera posten i frankeringssystemet. Checklista Se till att frankeringssystemet är anslutet till ett riktigt jordat uttag. Följ alltid säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 1, Inledning. Kontrollera nivån i förslutningsvätskan i den valfria förslutaren. Om förslutningsvätskan behöver fyllas på, se Kapitel 7, Underhåll. Se till att du har tillräckligt med frankeringsremsor på lager, om du tänker använda sådana. Se Kapitel 9, Tillbehör och tjänster för beställning av frankeringsremsor. Kontrollera så att du har tillräcklig med porto för din posthantering. Tryck på Mätarställningar för att se den aktuella balansen. Hemdisplay När du sätter på systemet, visas Hemdisplayen i fönstret. Om systemet har installerats så att det krävs en låskod eller PIN-kod, anmanas du att mata in den. Om maskinen har lågt porto (se kapitel 6, Inställningar, lågt porto varning), visar maskinen lågt porto när du slår på maskinen. Du kan sedan ladda mer porto. En typisk Hemdisplay visas nedan (din display kan skilja sig något om du inte har köpt den valfria kontofunktionen) KTO: **** FÖRS: **** VÅG: 0 g Uppåt Nedåt (Tänd tangent visar fler menyalternativ) 3-3

26 3 Posthantering Använd tangenterna Nedåt och Uppåt för att rulla igenom menyfunktionerna. Om tangenten är tänd, är fler alternativ tillgängliga. Om du vill skriva ut reklamtryck/postalt tryck/textmeddelande på försändelsen eller komma åt andra utskriftsalternativ, tryck Nedåt för att se dessa funktioner. Välja porto Det finns många sätt att välja porto i frankeringsmaskinen. Detta kan variera beroende på postmyndighetens krav: Ange försändelsens vikt manuellt och få systemet att räkna ut portobeloppet med hjälp av systemets interna portofunktion. Placera försändelsen på den integrerade vågplattformen (om sådan finns till den här modellen) och få systemet att räkna ut vikten och sedan portobeloppet med hjälp av systemets interna portofunktion. Skriv in portot direkt på frankeringsmaskinens tangentbord när du vet beloppet. Beroende på modell, kan du behöva välja försändelseslag innan du kan skriva in porto- beloppet manuellt. (Detta alternativ kanske inte finns i alla länder). Varje metod beskrivs i ett eget, följande avsnitt. OBS: Frankeringssystemet kan endast frankera när värdet visas mellan tre horisontella streck (t.ex ). Om värdet visas mellan enstaka horisontella streck (t.ex ) betyder det att ett annat val, till exempel ett konto eller försändelseslag krävs innan postbehandlingen kan börja. 3-4

27 3 Posthantering Knappa in porto direkt (i tillämpliga fall) 1. Ange portot med hjälp av de numeriska tangenterna på Hemdisplayen. Decimalpunkterna behöver inte anges. 2. Tryck Ja/Enter för att bekräfta beloppet. Beroende på modell, kan du behöva välja försändelseslag innan du kan skriva in portobeloppet. Ange vikt manuellt Den här proceduren används när man redan känner till försändelsens vikt och inte använder den integrerade vågplattformen. 1. Tryck på Vikt/porto. 2. Välj Ange manuell vikt. 3. Välj Ändra till g/kg för att växla mellan att ange vikten i gram eller kilo, efter behov. 4. Knappa in vikten i gram eller kilo och välj sedan Fortsätt. 5. Välj önskat försändelseslag genom att trycka på tangenten intill FÖRS: (använd rullningstangenten för att se fler försändelseslag). 6. Om det inte finns något värde bredvid försändelseslagsnamnet, behövs det mer information. Följ anmaningarna för alternativen och/eller de tjänster som finns för den här typen av tjänst. 7. Välj Klar när alla alternativ och avgifter för försändelseslaget har angetts. Använda vågplattformen (vågen) om den ingår i systemet Standardförfarande 1. Se till att vågen är aktiverad (du kommer att se 0 g bredvid VÅG: på displayen). Se Kapitel 6, Systemalternativ för att sätta på vågen om det behövs. 2. Placera försändelsen på vågen. Försändelsens vikt kommer att synas bredvid Våg på displayen. 3. Välj önskat försändelseslag genom att trycka på tangenten bredvid FÖRS: (använd rullningstangenten för att se fler försändelseslag). 4. Om det inte finns något värde intill försändelseslagsnamnet, behövs det mer information. Följ anmaningarna för alternativen och/eller de tjänster som finns för den här typen av tjänst. 5. Välj Klar när alla alternativ och avgifter för försändelseslaget har angetts. 3-5

28 3 Posthantering Viktdifferens Viktdifferens är ett alternativ som endast finns för vissa modeller i DM220i-serien. Med viktdifferens kan du behandla blandad post genom att använda den tillhörande plattformen (vågen). Lägg ett antal försändelser på vågen. Systemet räknar automatiskt ut portot på varje försändelse som du tar bort från vågen. 1. Se till att vågen är aktiverad (du kommer att se 0 g bredvid VÅG: på displayen). Se Kapitel 6, Systemalternativ för att sätta på vågen om det behövs. 2. Välj önskat försändelseslag genom att trycka på tangenten bredvid FÖRS: (använd rullningstangenten för att se fler försändelseslag). 3. Om det inte finns något värde bredvid försändelseslagsnamnet, behövs mer information. Följ uppmaningarna för alternativen och/eller de tjänster som finns för den här typen av tjänst. 4. Välj Klar när alla alternativ och avgifter för försändelseslaget har angetts. 5. Tryck på Vikt/porto-tangenten. 6. Välj Viktdifferens. 7. Placera försändelserna på vågen. De kan placeras på vågen i en låda, om det behövs. 8. Ta bort den första försändelsen så ställs värdet in automatiskt. Behandla försändelsen på vanligt sätt. 9. Fortsätt att ta bort försändelser och frankera dem tills den sista har frankerats. När sista försändelsen (eller lådan) har tagits bort, kommer du att få frågan Frankera försändelsen eller Avsluta viktdifferens. Välj önskat alternativ: Med Frankera försändelsen kan du behandla den sista försändelsen. Med Avsluta viktdifferens går du ur viktdifferensläget utan att behandla sista försändelsen/backen. Detta bör användas när försändelserna har placerats på vågen i en back. 3-6

29 3 Posthantering Välja konto för att kontofördela porto Du kan välja konto för att kontofördela porto om funktionen Kontofördelning per avdelning är tillgänglig på din maskin och är aktiverad. Kontofördelning per avdelning kan vara ett alternativ i vissa länder. Se Kapitel 11, Kontofördelning per avdelning, för information om inställning av denna funktion. 1. Gå till Hemdisplayen och tryck på tangenten bredvid KONTO: för att visa kontomenyn. 2. Välj Välj ett konto. 3. Välj ett konto visas. Tryck på Nedåt för att se fler alternativ (om Nedåt är tänt). För att välja ett konto, gör antingen: A. Använd tillämplig tangent bredvid displayen. B. Knappa in första siffran i kontonumret om du vet det och tryck på Ja/Enter. 4. Om en PIN-kod har tilldelats det här kontot, kommer du att anmanas att ange den. Knappa in den fyrsiffriga PIN-koden om det behövs. 5. Du återgår till Hemdisplayen med kontonamnet angivet bredvid KONTO:. Skriva ut reklamtryck och/eller postalt tryck och/eller textmeddelande 1. Gå till Hemdisplayen och tryck Nedåt och välj REKLAMTRYCK eller POST.TRYCK eller TEXT, enligt önskemål. 2. Välj Välj Reklamtryck/Post.tryck/Textmedd.. 3. Du kan antingen: A. Rulla igenom listan och sedan välja önskat reklamtryck, postalt tryck eller textmeddelande. B. Knappa in numret på reklamtrycket, det postala trycket eller textmeddelandet och tryck Ja/Enter för att välja det. 4. Du återgår till Hemdisplayen med namnet på reklamtrycket, det postala trycket eller textmeddelandet angivet på den andra displayen. OBS: Om du använder både ett reklamtryck och ett textmeddelande samtidigt, välj ett värde INNAN du väljer reklamtrycket eller textmeddelandet, annars överskrider du det tillgängliga utskriftsområdet. 3-7

30 3 Posthantering Kontrollera och nolla buntantal Du kan se informationen om de lagrade portovärdena och antalet försändelser från buntregistret och skriva ut detta för arkivering. Du kan också nolla eller återställa bunträkningen till noll. Kontrollera buntantal 1. Tryck på Mätarställningar. 2. Tryck Nedåt. 3. Displayen visar buntinformationen. 4. Tryck Hem för att återgå till Hemdisplayen. Skriva ut uppgifter om buntantal 1. Tryck på Mätarställningar. 2. Tryck Nedåt två gånger och välj Skriv portorapport. 3. Vid anmaningen För in kuvert eller tejpremsa för att skriva rapport, placera kuvertet/tejpremsan mot den bakre väggen av maskinen och låt den glida åt höger tills den griper tag i det. Portorapporten skrivs ut (se exempel nedan) och kuvertet/ tejpremsan matas ut. 4. Tryck Hem för att återgå till Hemdisplayen. Nolla buntantal VARNING: Försäkra dig om att du verkligen vill nollställa buntregistret, för när du har gjort det kan du inte få tillbaka den informationen. 1. Tryck på Mätarställningar. 2. Tryck på Nedåt och välj Nolla buntvärde. 3. Vid Bekräfta nollställn., tryck Ja/Enter för att bekräfta. Buntvärdet och buntantal återgår till noll. OBS: Det kan krävas Chef PIN-kod för den här funktionen. Om så är fallet, ange den fyrsiffriga Chef PIN-koden. Buntvärdet och buntantalet återgår till noll. 5. Tryck på Hem för att återgå till Hemdisplayen. 3-8

31 3 Posthantering Frankering Vid frankering av stora brev och kuvert som inte kan köras genom maskinen, ska frankeringsremsor användas. Mata in remsorna i maskinen på samma sätt som du matar in ett kuvert. Fäst frankeringsremsorna på försändelsen eller paketet på lämpligt ställe. 1. Välj det porto som krävs, konto (om konto är aktiverat) reklamtryck/postalt tryck och buntfunktion enligt beskrivningen på sid. 3-4 till Om förslutare används, lägg kuvertfliken på förslutaren och dra kuvertet åt höger. 3. Placera kuvertet/tejpremsan mot den bakre väggen av maskinen och låt det/den glida åt höger tills maskinen griper tag i det. Maskinen skriver ut den digitala frankeringsstämpeln och kuvertet/ tejpremsan matas ut. Bakre vägg VIKTIGT: Se alltid till att utskrifterna är tydliga och fullständiga. Dåliga utskrifter kan underkännas av postmyndigheten. Om du ser att linjer saknas i utskriften som exemplet visar, gör då printerunderhåll enligt beskrivningen på sid i den här bruksanvisningen. 3-9

32 3 Posthantering Utskriftsalternativ Det finns olika utskriftsalternativ när man behandlar post i systemet. Man kan: Låta bli utskrift och endast försluta kuvertet Skriva tid och datum på inkommande post Justera den vågräta utskriftspositionen för frankeringsstämpeln på försändelsen Utelämna dag eller datum vid utskrift av frankeringsstämpel. Dessa alternativ får man fram genom att trycka på Utskriftsmeny och välja alternativ. OBS: En del alternativ kan saknas i vissa länder. Låta bli utskrift och endast försluta kuvertet (om förslutare används) Om förslutare används, kan du ställa in frankeringssystemet så att kuverten försluts utan att en digital frankeringsstämpel skrivs ut på dem. 1. Tryck på Utskriftsmeny. 2. Välj Enbart förslutning. Displayen ENBART FÖRSLUTNING SKRIVER EJ, visas. 3. Placera fliken på förslutaren och dra den åt höger. 4. Låt kuvertet glida åt höger tills maskinen griper tag i det. Maskinen försluter och matar ut kuvertet. 5. Välj Avsluta när det är klart för att återgå till Hemdisplayen. 3-10

33 3 Posthantering Skriva datum/tid på inkommande post Du kan ställa in frankeringssystemet så att det skriver datum och tid på inkommande post. 1. Tryck på Utskrifsmeny. 2. Välj END. DATUM OCH TID. Displayen END. DATUM OCH TID INGEN FRANKERING visas. 3. Placera kuvertet mot den bakre väggen av maskinen och låt det glida åt höger tills den griper tag i det. Maskinen skriver ut tid och datum och kuvertet/tejpremsan matas ut. OBS: Passa in försändelsen så att datum och tid skrivs ut på ett tomt ställe på kuvertet. 4. Välj Avsluta när det är klart och återgå till Hemdisplayen. Skriva reklamtryck/datum/tid på inkommande post Du kan ställa in frankeringssystemet så att det skriver datum och tid på inkommande post. 1. Tryck på Utskrifsmeny. 2. Välj Reklamtryck text och datum. Skärmen REKLAMTRYCK, TEXT OCH DATUM visas. 3. Välj ett reklamtryck. När du har valt ett reklamtryck, kan du också välja textreklam. (Ett erhållet reklamtryck finns för detta syfte). 4. Placera kuvertet mot den bakre väggen av maskinen och låt det glida åt höger tills den griper tag i det. Maskinen skriver ut tid och datum och kuvertet/tejpremsan matas ut. OBS: Passa in försändelsen så att datum och tid skrivs ut på ett tomt ställe på kuvertet. 5. Välj Avsluta när det är klart och återgå till Hemdisplayen. 3-11

34 3 Posthantering Skriva ut endast reklamtryck och text Du kan att välja ställa in frankeringsmaskinen så att den endast skriver ut reklamtryck/text på brev. 1. Tryck på Utskriftsmeny. 2. Välj Reklamtryck med endast text. Skärmen REKLAMTRYCK MED ENDAST TEXT VISAS. 3. Välj det reklamtryck och/eller den text som du behöver. 4. Placera kuvertet mot den bakre väggen av maskinen, och låt det glida åt höger tills den griper tag i det. Maskinen skriver ut reklamtrycket utan någon postal information. 5. Välj Gå ur REKLAMTRYCK MED TEXT när du är klar för att återgå till hemskärmen. Porto betalt Vad är porto betalt? Porto betalt är ett typ av tryck som används för att märka brevsändningar. Istället för den vanliga Sverigetrycket, trycks en information som motsvarar respektive transportörs krav på märkning av brev. Denna funktion finns som tillval på maskiner i DM220i serien. Porto betalt-trycket kan användas i kombination med reklamtryck och postala tryck. Kan dock inte användas tillsammans med egna textmeddelanden. Följ respektive transportörs anvisningar för hur breven ska märkas. En nollställbar räknare finns för porto betalt och denna trycks även som en kolumn på kuverten. Detta för att underlätta räkningen av antal brev. Se även Postens anvisningar för sändningar. 3-12

35 3 Posthantering Val av portobetalttryck 1. Tryck på Utskriftsmeny. 2. Välj Porto betalt. Displayen visar alla tillgängliga porto betalt tryck. 3. Tryck Nedåt för att se de olika alternativen. 4. Välj det tryck du vill använda. 5. Om det behövs, välj Reklamtryck/Postalt tryck och/eller konto som ska användas. 6. Om det behövs, tryck Nedåt för att se de olika alternativen. Observera att du måste trycka på Uppåt för att komma tillbaka till displayen som visar Avsluta porto betalt. Observera: Den totala ytan för ett tryck är begränsad. Om denna yta överskrids, kommer systemet informera dig om detta genom att visa ett felmeddelande. Konfigurera din porto betalt funktion Beroende på systemets konfiguration kan du välja om vissa element ska vara med eller ej. Datum och antalsräknare kan väljas bort. 1. Välj porto betalt tryck enligt tidigare instruktioner. 2. Tryck Nedåt. 3. Använd displaytangenterna för att växla mellan på och av. Nollställa antalsräknaren Räkneverken fungerar oberoende av varandra för vart och ett av porto betalt trycken. Du kan nollställa räkneverket för det porto betalt tryck som är inställt just nu. 1. Välj det porto betalt tryck som önskas enligt tidigare beskrivning. 2. Tryck Nedåt tills du ser Nollställ antal. 3. Välj Nollställ antal och bekräfta med Ja/ENTER. Detta nollställer bara räkneverket för det porto betalt tryck som valts. Notera: Räkneverket räknar alltid även om det inte visas I trycket. Detta för att porto betalt antalen ska kunna lagras i kontofördelningen (om kontofördelning används) och synas som antal på porto betalt rapporten. 3-13

36 3 Posthantering Visa porto betalt rapporten Du kan visa porto betalt antalen på följande sätt. 1. Välj porto betalt som tidigare beskrivits. 2. Tryck Nedåt tills du kan se. 3. Välj Visa porto betalt rapport. Systemet visar antalen för respektive porto betalt tryck. Totalt antal är ett icke nollställbart räkneverk för summan av alla porto betalt tryck som gjorts. Notera: För att få en utskrift av denna rapport se sidan Lämna porto betalt läget 1. Tryck Uppåt tills du ser Avsluta porto betalt. 2. Välj Avsluta porto betalt. Systemet går tillbaka till hemdisplayen redo för vanlig frankering. Porto betalt och kontrapporter Om kontofördelning används kommer antalen från porto betalt trycken ingå i de antal som visas i kontorapporterna. Skriva ut ett porto betalt Du kan ställa in maskinen så den skriver ut ett porto betalt. 1. Tryck på Utskriftsmeny. 2. Select Porto Beltalt. 3. Välj det Porto betalt som du vill skriva ut. 4. Placera kuvertet på matardäcket för utskrift. 5. Tryck Fortsätt för att återgå till Hemdisplayen. 3-14

37 3 Posthantering Textmeddelanden Vad är ett textmeddelande? Det är ett meddelande som användaren själv skriver in via maskinens tangentbord och som kan skrivas ut i den digitala frankeringsstämpeln. Det kan uppgå till 5 rader, med 20 bokstäver/siffror och skrivs ut till vänster om frankeringsstämpeln. Upp till 5 textmeddelanden kan programmeras in i maskinen. Välja textmeddelande 1. Tryck Nedåt. 2. Välj TEXT, och sedan VÄLJ TEXTMEDDELANDE. Displayen visar alla meddelanden som skapats i systemet. 3. Tryck Nedåt för att se fler alternativ (om det finns fler). 4. Välj det meddelande som du vill använda. Du återgår till Hemdisplayen med namnet på meddelandet på den andra displayen. Visa ett textmeddelande 1. Tryck på Nedåt. 2. Välj TEXT, och sedan VISA TEXTMEDDELANDE. Displayen visar alla meddelanden som skapats i systemet. 3. Tryck Nedåt för att se fler alternativ (om det finns fler). 4. Välj det meddelande som du vill se. Det visas i displayen. 5. Tryck på Hem för att återgå till Hemdisplayen. 3-15

38 3 Posthantering Skapa ett nytt textmeddelande 1. Gå till Hemdisplayen och tryck på Nedåt en gång. 2. Välj TEXT, och sedan SKAPA TEXTMEDDELANDE. 3. Acceptera varningen om användningen av textmeddelanden. 4. Välj Start och skriv första raden av texten. Den kan uppgå till 20 bokstäver/siffror. För att komma åt bokstäverna, tryck upprepade gånger på lämplig nummertangent tills önskat tecken visas (för mer information se Bilaga A Hur man matar in text). När det är klart välj Ange och fortsätt. 5. Displayen fortsätter till rad två. Fortsätt att mata in 5 rader med text. När meddelandet är färdigt, trycker du på Klar. 6. Ange vilket namn du vill ha på textmeddelandet och välj OK. 7. Välj Skapa nytt medd. eller Avsluta om du är klar. VIKTIGT: Textmeddelanden får inte innehålla något som är rasistiskt, sexistiskt eller nedsättande på något annat sätt. Postmyndigheten har rätt att förstöra all sådan post! Ta bort ett textmeddelande 1. Tryck Nedåt. 2. Välj TEXT, sedan Nedåt, och sedan Ta bort textmedd.. Displayen visar alla meddelanden som har skapats i systemet. 3. Tryck Nedåt för att se fler alternativ (om det finns fler). 4. Välj det meddelande du vill ta bort. 5. Du blir ombedd att bekräfta borttagandet genom att trycka på Ja/Enter eller att avbryta borttagandet genom att trycka Nej. 3-16

39 3 Posthantering Ändra ett textmeddelande 1. Tryck på Nedåt. 2. Välj TEXT, sedan Nedåt, och sedan Ändra textmedd.. Displayen visar alla textmeddelanden som skapats i systemet. 3. Tryck Nedåt för att se fler alternativ (om det finns fler). 4. Välj det meddelande som du vill ändra. 5. Den första raden av meddelandet visas. Du kan ändra texten genom at använda displaytangenterna för att flytta markören och de alfanumeriska tangenterna för att ändra texten. 6. När den första radens ändringar är klar, välj Fortsätt. 7. Upprepa processen tills du kommit till slutet av meddelandet, då displayen kommer att visa ÄNDRING KLAR. Du kan nu välja att döpa om meddelandet, gå igenom meddelandet eller välja Avsluta för att spara de ändringar du just har gjort. VIKTIGT: Textmeddelanden får inte innehålla något som är rasistiskt, sexistiskt eller nedsättande på något annat sätt. Postmyndigheten har rätt att förstöra all sådan post! 3-17

40 3 Posthantering 3-18

41 4 Grundinställningar och arbetsprogram Det här kapitlet beskriver funktionerna Grundinställningar och Arbetsprogram i maskinen. Vad är en grundinställning/arbetsprogram Grundinställning Välja grundinställning Visa grundinställning Definiera nya värden för grundinställning Arbetsprogram Välja ett arbetsprogram Visa ett arbetsprogram Definiera ett nytt arbetsprogram Ändra ett arbetsprogram Ta bort ett arbetsprogram

42 4 Grundinställningar och arbetsprogram Grundinställningar och arbetsprogram Grundinställning/arbetsprogram är en inställning man kan komma åt genom att trycka på en knapp som innehåller fördefinierade värden som portobelopp, reklamtryck, kontonummer, osv. i maskinen. Systemet har en normal inställning (lagrar de inställningar som du använder oftast) som man kommer åt genom att trycka på Grundinställning. Den har också kapacitet att lagra upp till 10 arbetsprogram som man kommer åt genom att trycka på Arbetsprogram och välja den inställning man önskar från menyn. Du behöver inte programmera värdena som går in i en grundinställning/arbetsprogram i traditionell mening. Istället tar systemet en snapshot av de aktuella värdena i maskinen när du definierar en inställning. Exempel: Om maskinen ställs in för att skriva ut ett reklamtryck och det redan finns ett portobelopp i displayen, så kommer systemet att registrera detta när du definierar en inställning (antingen Grundinställning eller Arbetsprogram). Om du behöver ändra värdet i ett program, ändra bara typen genom att trycka på tillämplig tangent Vikt/porto, Utskriftsmeny, eller Hem och gör de rätta inställningarna (t.ex. inget reklamtryck, ett speciellt portovärde, osv.) Arbetsprogrammet eller Grundinställningen kommer sedan att välja dessa nya inställningar när du definierar dem i Arbetsprogramsmenyn. VIKTIGT Man kan inte ta bort Grundinställningen. Man kan inte ändra namnet på Grundinställningen. Det finns inget alternativ för att ändra Grundinställningen, men du kan definiera nya värden i Grundinställningen i maskinen beroende på aktuella villkor. Inställning av portovärden är beroende av hög portovarning. Vid datum när nya porton börjar gälla, kontrollera alltid portoinställningarna i alla grundinställningar/ arbetsprogram, för att säkerställa att de följer de nya portona. 4-2

43 4 Grundinställningar och arbetsprogram Grundinställning Välja Grundinställning Grundinställning väljs helt enkelt genom att man trycker på Grundinställning. Systemet kommer alltid att ställa in sig själv på Grundinställningsvärdena när strömmen är på. Visa grundinställning 1. Tryck Arbetsprogram. 2. Tryck Nedåt. 3. Välj arbetsprogram. Displayen visar alla program. 4. Välj Grundinställning (det är det första programmet på listan). Den första displayen med definierade värden för Grundinställning visas. Tryck Nedåt för att se resten av de definierade värdena. 5. Om du fortsätter att trycka Nedåt, kan du antingen välja: A. Om du vill använda Grundinställningen som den är, välj Välj detta program. Du återgår till Hemdisplayen med Grundinställning (med de värden som just visats). B. Välj Fortsätt för att återgå till den första displayen i steg 4. Definiera nya värden för Grundinställning För att definiera nya värden (förändra inställningarna) i Grundinställning: 1. Ställ in maskinen som du vill att grundinställningen ska vara. OBS! att konto ev sparas i grundinställningen! 2. Tryck Arbetsprogram. 3. Välj Def. Grundinställning. 4. Du kommer att få en anmaning om alla aktuella värden är korrekta: A. Om du väljer JA, sparas de nya värdena och du återgår till Arbetsprogramsmenyn. B. Om du väljer NEJ, kommer systemet att visa de aktuella värdena. Tryck Nedåt för att se resten av de aktuella värdena. 5. Välj Fortsätt på den sista displayen för att återgå till Arbetsprogramsmenyn (om det behövs) eller tryck Hem för att återgå till Hemdisplayen. 4-3

44 4 Grundinställningar och arbetsprogram Arbetsprogram Systemet kan lagra upp till 10 arbetsprogram. Tryck Arbetsprogram för att komma åt Arbetsprogramsmenyn: VIKTIGT Inställning av portovärden är beroende av hög portovarning. Vid datum när nya porton börjar gälla, kontrollera alltid portoinställningarna i alla grundinställningar/ arbetsprogram, för att säkerställa att de följer de nya portona. Välja ett arbetsprogram 1. Tryck på Arbetsprogram. 2. Välj arbetsprogram. Displayen visar alla program som skapats i systemet. Ett exempel visas nedan. 3. Tryck Nedåt för att se fler alternativ (om det finns fler). 4. Välj det program som du vill använda. Du återgår till Hemdisplayen med de förinställda värden som valts. Visa ett arbetsprogram 1. Tryck på Arbetsprogram. 2. Tryck på Nedåt. 3. Välj Visa Arbetsprogram. Displayen visar alla arbetsprogram. 4. Välj det arbetsprogram du vill se. Den första displayen med definierade värden för Arbetsprogram visas. Tryck Nedåt för att se resten av de definierade värdena. 5. Om du trycker Nedåt till den fjärde displayen kan du välja: A. Om du vill använda detta arbetsprogram som det är, välj Välj detta program. Du återgår till Hemdisplayen med det Arbetsprogram som valts (med de värden som just visats). B. Välj Fortsätt för att återgå till den första displayen i steg

45 4 Grundinställningar och arbetsprogram Definiera ett nytt arbetsprogram Gör så här för att definiera (skapa) ett nytt Arbetsprogram: 1. Ställ in maskinen som du vill att grundinställningen ska vara. OBS! att konto ev sparas i grundinställningen! 2. Tryck på Arbetsprogram. 3. Välj Def. Nytt arb.pgm. 4. Du kommer att få en anmaning om alla aktuella värden är korrekta. A. Om du väljer JA, kommer systemet att be om namnet på arbetsprogrammet. Knappa in namnet på arbetsprogrammet. Det kan uppgå till tolv tecken bokstäver/siffror. För att komma åt bokstäverna, tryck flera gånger på nummertangenterna tills önskat tecken visas (för mer information se Bilaga A Hur man matar in text). När det är klart välj OK. De nya värdena sparas och du återgår till Arbetsprogramsmenyn. B. Om du väljer NEJ, kommer systemet att visa de aktuella värdena. Tryck Nedåt för att se resten av de definierade värdena. 5. Välj Fortsätt på sista displayen för att återgå till korrekt värdemarkör i steg 4, eller tryck på Hem för att återgå till Hemdisplayen. 4-5

46 4 Grundinställningar och arbetsprogram Ändra ett arbetsprogram Du kan ändra namnet på ett arbetsprogram om du vill. 1. Tryck på Arbetsprogram. 2. Tryck på Nedåt och välj Ändra namn arb.prgm. 3. Displayen visar alla arbetsprogram. Välj det arbetsprogram som du vill ändra. 4. Systemet kommer att be om namnet på det här arbetsprogrammet. Knappa in det nya namnet på arbetsprogrammet. Det kan uppgå till tolv tecken bokstäver/ siffror. För att komma åt bokstäverna, tryck flera gånger på nummertangenterna tills önskat tecken visas (för mer information se Bilaga A Hur man matar in text). 5. När det är klart, välj OK. Du återgår till Arbetsprogramsmenyn. 6. Tryck på Hem för att komma till Hemdisplayen. Ta bort ett arbetsprogram När man tar bort ett arbetsprogram tar man bort alla värden som finns där och man tar även bort det från arbetsprogramsmenyn. VARNING! När man en gång har tagit bort ett program, är värdena borta. Man kan inte återta ett borttaget program. 1. Tryck på Arbetsprogram. 2. Tryck på Nedåt och välj Ta bort arb.pgm. Displayen visar alla program. 3. Välj det arbetsprogram som du vill ta bort. 4. du får en anmaning att bekräfta, tryck Ja/Enter. Arbetsprogrammet är borttaget.. 5. Systemet bekräftar att arbetsprogrammet har tagits bort. Välj Fortsätt. Du återgår till Arbetsprogramsmenyn. 6. Tryck på Hem för att återgå till Hemdisplayen. 4-6

47 5 Ladda porto/ansluta till laddningscenter I det här kapitlet förklaras hur man laddar porto till systemet med Postage-By-Phone -Service och anslutning till laddningscenter. Om systemet Postage by Phone Hur fungerar systemet? Förbereda portoladdning LAN, PC eller analog telefonanslutning? Anslutningsmetoder Ansluter ditt system via LAN Ansluter ditt system med PC Meter Connect Ansluta systemet till en analog telefonlinje Kontrollera mätarställningar, oförbrukat porto Kontrollera Postage-By-Phone Kontosaldo Ladda porto Skriva ut en portorapport Nedladdningar från laddningscenter till maskinen Systemuppdatering Reklamtryck/postala tryck Programuppdatering (obligatorisk) Uppdatering av postnummer (obligatorisk) Postal inspektion (obligatorisk) Uppdatering av postala avgifter (obligatorisk) Ansluta till laddningscenter... (av andra skäl än för porto)

48 5 Ladda porto/ansluta till laddningscenter Om systemet Postage by Phone Via systemet Postage by Phone System kan du få porto för din DM220i utan att lämna kontoret - allt du behöver är en LAN (Local Area Network)-anslutning, en Internet-ansluten dator med programvaran Pitney Bowes PC Meter Connect eller en analog telefonlinje. Hur fungerar systemet? Systemet består av en central dator som finns i vårt datacenter. Den innehåller information om tillgängligt porto på ditt Postage by Phonekonto. Din DM220i kommunicerar med datacentret och överför pengar från ditt Postage by Phone-konto till din mätare. Förbereda portoladdning Att ladda porto i ditt system är snabbt, enkelt och bekvämt. Ditt system måste vara anslutet till ett nätverk, en Internet-ansluten PC eller en analog telefonlinje vilket beskrivs på följande sidor. Viktigt: Vid frankering måste din DM220i inte vara ansluten. Men om du laddar pengar ofta, rekommenderar vi att du håller mätaren ansluten till LAN, Internet PC eller en analog telefonlinje. LAN, PC eller analog telefonanslutning? Ditt frankeringssystem kan anslutas till Pitney Bowes system via anslutningsmetoderna nedan. Pitney Bowes rekommenderar att en LAN-anslutning används där så är möjligt. Anslutningsmetoder Metoder Fördelar Krav Bäst LAN Snabb. Alltid ansluten. RJ45 LAN-anslutning med DHCP, öppen för all HTTP-och FTP-trafik. Får inte använda en proxyserver *. Bra PCMC Snabb. Kräver en dator i närheten och påslagen. Datorn måste köra Windows XP, Vista eller 7. Ej tillgänglig för Mac. OK Analog telefonlinje Medelhög hastighet. Kräver en egen analog telefonlinje. Telefonlinje och kostnader. Stöder inte digitala telefonlinjer. * Om din LAN-konfiguration inte uppfyller dessa krav, kan anslutning via din LAN ändå vara möjlig. Kontakta din maskinleverantör för mer information. 5-2

Läs mig först! DM100i/DM200i Serien snabbinstallation. Ditt nya system är designat för att kunna installeras utan hjälp av tekniker.

Läs mig först! DM100i/DM200i Serien snabbinstallation. Ditt nya system är designat för att kunna installeras utan hjälp av tekniker. Läs mig först! DM100i/DM200i Serien snabbinstallation Ditt nya system är designat för att kunna installeras utan hjälp av tekniker. Detta för att du snabbt ska komma igång och frankera. Det är viktigt

Läs mer

Digitalt frankeringssystem DM300c och DM400c-serier

Digitalt frankeringssystem DM300c och DM400c-serier Digitalt frankeringssystem DM300c och DM400c-serier Bruksanvisning Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Inledning Innehållsförteckning Det digitala frankeringssystemet...1-2 IntelliLink...1-3 Krav från postmyndigheten...1-3

Läs mer

DM50 Snabbinstallationsguide

DM50 Snabbinstallationsguide DM50 Snabbinstallationsguide Guiden innehåller viktig information om din maskin. Läs hela guiden före installation. 1 Då sätter vi igång Kontrollera att följande delar finns med: Frankeringsmaskin Våg

Läs mer

Snabbinstallationsguide DM50 serien

Snabbinstallationsguide DM50 serien Brev & Paket Frankeringsmaskiner Snabbinstallationsguide DM50 serien Läs den här foldern FÖRE installationen Börja här Ditt nya system är designat för att kunna installeras utan hjälp av tekniker. Detta

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

Första intrycket är det som räknas: Frama Matrix F2 frankeringssystem

Första intrycket är det som räknas: Frama Matrix F2 frankeringssystem MATRIX F2 Första intrycket är det som räknas: Frama Matrix F2 frankeringssystem Se framåt med smart frankering från Frama: Du kan förvänta dig mycket från den nya generationen Matrix. Mottagaren av dina

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Konfigurera Xenta från Point

Konfigurera Xenta från Point Konfigurera Xenta från Point Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Point med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen.

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Om du möts av följande bild behöver du logga in med ett giltigt Microsoft-konto innan du kan konfigurera ett

Läs mer

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas Vad är nytt i Easy Planning 6.61 Detta är en större uppdatering som innehåller ett antal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1.

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H 1(8) 1. Allmänt Dataloggern Testo 174H mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena registreras, sparas och överförs

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi

Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi 02/2016, ed. 1 BRUKSANVISNING Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för valet

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Licensinnehavarens ansvar att skydda systemet

Licensinnehavarens ansvar att skydda systemet Hur ger jag en patient tillgång att dela data med mig? Hur länkar jag en inbjudan från en patient till patientjournalen i mitt Hur kan delade data från en patient överföras från ACCU CHEK 360 webbhanteringssystemet

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Förutom automatiska dokumentmatare har DS-86 en extra matare som hanterar särskilda material (glättat papper, broschyrer, falsade bilagor o s v).

Förutom automatiska dokumentmatare har DS-86 en extra matare som hanterar särskilda material (glättat papper, broschyrer, falsade bilagor o s v). PEKSKÄRM i FULLFÄRG MED LOAD N GO-FUNKTION OCH JOBBGUIDE Gränssnittet på DS-86 består av en pekskärm i färg och en jobbguide. Att använda hela systemet kunde inte vara enklare. Det är inte längre nödvändigt

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Presenterar. Mustek Systems, Inc.

Presenterar. Mustek Systems, Inc. Presenterar Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Reservera utskriftsjobb

Reservera utskriftsjobb När du skickar ett jobb till skrivaren kan du ange i drivrutinen att jobbet ska lagras i minnet. När du vill skriva ut, måste du på manöverpanelen identifiera vilka lagrade jobb du vill skriva ut. Obs!

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera.

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. Version 3.0 Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. by AssistiveWare Innehåll 2 1. Introduktion till Proloquo4Text 3 Introduktion Anteckningar Flera språk Få åtkomst till bruksanvisningen i appen 2. Startguide

Läs mer

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon BCM Business Communications Manager Dokumentversion: 02 Artikelkod: N0094437 Datum: Januari 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Med ensamrätt

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 3.0 Sidan 2 av 10 Innehåll Logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer

Manual för Kollektomat

Manual för Kollektomat Manual för Om detta dokument Denna manual är en översikt över vad som behövs göras för att komma igång med. Allting från fysisk transport till installations anvisningar och avstämning ska hanteras av detta

Läs mer

Fjärrkontroll (endast vissa modeller)

Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat MC Agilia Snabbguide

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat MC Agilia Snabbguide MEDICINSK TEKNIK Injectomat MC Agilia Snabbguide 1 Beskrivning 1 2 3 4 5 6 7 10 11 9 8 1- Låsklaff för spruta 2- Spår för sprutvingar 3- Drivblock 4- Drivblocksskydd 5- Handtag 6- Monteringsskruv 7- Infraröd

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

Handbok Företagsinteckning

Handbok Företagsinteckning Handbok Företagsinteckning Denna handbok beskriver hur du arbetar i Bolagsverkets e-tjänst Företagsinteckning. Datum: 2009-10-21 Version: 1.2 Upprättad av: Conny Berglund Ändringar Version Datum Ändrade

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter LD000020 Sweex Powerline USB-adapter Inledning Tack för att du har valt en Poweline-adapter. Med den här Powerline-adaptern kan du snabbt och enkelt skapa ett nätverk via eluttaget. Med den här metoden

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen STARTBOXEN innehåller INNEHÅLLER följande FÖLJANDE utrustning UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet Enkel hantering även för en ovan användare maximal produktivitet spar tid och kostnader professionell, utför försändelser av högsta kvalitet kostnadsbesparande i dag och i framtiden God åtkomlighet - ergonomisk

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Instruktionsbok SILA TRAFIKLJUSSYSTEM

Instruktionsbok SILA TRAFIKLJUSSYSTEM Instruktionsbok SILA TRAFIKLJUSSYSTEM 24.01.2011 (version 1.0) 1 INNEHÅLL 1. BILDER / VERSIONER... 3 1.1 Bild på Sila Kontrollsystem... 3 1.2 Metallversioner av Sila Trafikljus... 3 1.3 Plastversioner

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Novus LUFTKUDDEMASKIN

Novus LUFTKUDDEMASKIN Novus LUFTKUDDEMASKIN MANUAL Luftkuddemaskin Novus Kära kund Gratulerar och tack för att du har valt denna luftkuddemaskin från oss. Den är tillverkad enligt senaste teknologiska rön och är av mycket hög

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation.

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation. Lathund för medlemsregistret Det första ni skall göra Det första ni ska göra i systemet är att kontrollera att er sektions uppgifter är korrekta. Ni registrerar en huvudadress som all post skickas till.

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi... 6 2.2

Läs mer

ZACI är den programvara som är navet i kommunikationen när det gäller kortbetalningar.

ZACI är den programvara som är navet i kommunikationen när det gäller kortbetalningar. Installation ZACI ZACI är den programvara som är navet i kommunikationen när det gäller kortbetalningar. All kommunikation med betalkortsterminalen går via Zaci. Den sköter kommunikation mellan Oscar och

Läs mer

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare 1 (24) Instruktion för fotohantering i TakeCare och TakeCare-Picsara för case-användare HSF/MIT Version 1.03 2 (24) Innehåll Inledning... 3 Hantering:... 3 Säkerhetskopiering:... 3 Support... 3 Från patientkontakt

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

DEN ENKLA EN BÄTTRE VÄGEN TILL RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET? POSTHANTERING. Det måste finnas ett bättre sätt

DEN ENKLA EN BÄTTRE VÄGEN TILL RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET? POSTHANTERING. Det måste finnas ett bättre sätt NÄR ÄR FRANKERING RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET DEN ENKLA VÄGEN TILL EN BÄTTRE POSTHANTERING Undrar om det är rätt porto Tänk om jag kunde använda tiden till något annat! Det måste finnas ett bättre sätt

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer