Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare."

Transkript

1 Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare. Lärarhandledning

2 Snart hantverkare lärarhandledning Konsumentverket 2011 Projektledare/ansvarig utgivare: Marie Myhr, Konsumentverket Layout: Konsumentverket

3 Innehållsförteckning Till läraren inledning 4 Tips till dig som blivande hantverkare 5 Checklista 6 Hantverkarformuläret 7 Övningsuppgifter 8 Verkliga fall som hamnat hos ARN 10 Facit - Övningsuppgifter 11 Facit - Verkliga fall som hamnat hos ARN 13 3

4 Till läraren - Inledning Hej! Kul att du sitter med Snart hantverkare i din hand och funderar på att använda det i din undervisning. Snart hantverkare är ett övningshäfte för de som håller på att utbilda sig till hantverkare. Vi på Konsumentverket hoppas att det här övningshäftet ska få framtida hantverkare att bli mer medvetna om sina rättigheter och skyldigheter, samt att de ska få handfasta tips på vad de bör tänka på när de ska renovera eller bygga om hos en privatperson. Samtidigt vill vi att häftet ska underlätta ditt arbete. Övningshäftet består av diskussionsuppgifter och verkliga fall från Allmänna reklamationsnämnden. För att kunna lösa uppgifterna behöver ni broschyren Tips till dig som är hantverkare till er hjälp. Broschyren finns att beställa och ladda ner i digitalt format på Vi har valt att presentera verkliga fall som sedan kan lösas individuellt, i grupp eller helklass. Tanken med övningshäftet är att du som lärare ska kunna använda materialet på ditt sätt, välj det som passar dig och dina elever bäst. Lycka till! Konsumentverket

5 när och hur betalning ska göras Tänk på att göra löpande avstämningar och bara betala för utfört arbete. Tips till dig som blivande hantverkare När du ska renovera eller bygga om hos en privatperson, kom ihåg att... Skapa förtroende. Skicka fullständig offert. Kontrollera kundens uppgifter. Dela med dig av din kunskap. Läs mer på sidan tre i broschyren nedan. För att beställa eller ladda ner broschyren Tips till dig som är hantverkare besök Länkar och andra hjälpmedel Det finns en lathund för konsumenttjänstlagen. Enklast hittar du den genom att gå in på konsumentverket.se/publikationer och skriva lathund i sökrutan. Diskussions- och aktivitetsförslag Hur gör du en kund nöjd? Testa att skriva en offert! Finns det några skyldigheter du som hantverkare har gentemot en kund? Varför ska du undvika svartjobb? Checklista När du ska anlita hantverkare Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer Jag har kontrollerat att hantverkaren: har F-skattsedel har behörighet har försäkringar inte har skulder och betalningsanmärkningar Jag och hantverkaren är överens om: arbetets omfattning Laddar ner checklistan på konsumentverket.se/publikationer. när arbetet ska påbörjas och avslutas pris inklusive moms hur vi hanterar ändringar och tilläggsarbeten vem som står för material, el, resor och städning ROT-avdrag Vi rekommenderar att du och hantverkaren tecknar ett skriftligt avtal. Hantverkarformuläret 09 finns på 5

6 Övningsuppgifter Jasmine och Peter är nyblivna husägare Jasmine och Peter har efter många turer blivit husägare till en 60-tals villa i en liten svensk stad. De är sugna på att renovera men märker ganska snart att de varken har tid, ork eller kunskap till de renoveringar som behöver göras. De vill börja med att byta alla golv på hela övervåningen som är 70 m². De har begärt in offerter från olika hantverkare och fastnat för GG-golv. Det är en firma med Gunnar Göransson i spetsen och han har två anställda. De båda parterna ska nu skriva ett avtal. Ta hjälp av broschyren och lös följande frågor och problem som uppstår längs vägen: 1. Varför bör GG-golv skriva avtal med Jasmine och Peter? Varför bör man skriva ett avtal? Diskutera fördelarna. 2. Vad ska avtalet innehålla? Diskutera och ta reda på vad som bör stå med i ett avtal. 3. Fyll i Hantverkarformuläret Försök att fylla i Hantverkarformuläret utifrån det golvbyte som ska göras hemma hos Jasmine och Peter. Ni får använda er av de uppgifter ni har fått och helt enkelt hitta på resterande. Hantverkarformuläret finns på Ifyllnadshjälp finns på sidorna i broschyren. 4. Jasmine och Peter vill ha ROT-avdrag Vad gäller för ROT-avdrag och vad krävs det för pappersarbete av GG-golv? 5. Försening Arbetet med golvet skulle ha varit klart för sju veckor sedan. Jasmine och Peter har totalt tagit ledigt en och en halv dag på grund av förseningen med golvet. Vad kan paret kräva i detta läge och hur agerar GG-golv? Vad säger lagen? 6

7 6. Fel i tjänsten GG-golv har lagt in ett ljust golv efter parets önskemål. När golvet är på plats märker paret att det inte är helt rakt och det är mörka skarvar som de inte gillar. Skulle hantverkaren ha avrått från det ljusa golvet när han eller hon visste om att det skulle bli mörka skarvar? Vad säger lagen? 7. Betala innan fel är åtgärdat? Jasmin och Peter är inte överens med hantverkaren om tjänsten. Hantverkaren vill ha betalt och har skickat en faktura. Måste paret betala fakturan trots att de inte är överens med GG-golv om tjänsten? Vad säger lagen? 8. Felaktig faktura GG-golv skickar en slutfaktura till Jasmine och Peter på Paret hade förväntat sig en faktura på kronor. ROT-avdraget är borträknat. Paret och hantverkaren hade kommit överens om fast pris. Måste paret betala? Hur ska de gå tillväga för att klaga på fakturan? Vad händer om paret inte betalar något? Vad innebär fast pris? Förklara skillnaden mellan ungefärligt pris, fast pris och löpande pris. Vad säger lagen? 9. Reklamation Efter fem år så upptäcker Jasmine och Peter att golvet är ojämnt och på en del ställen har lacken nötts bort. På andra ställen är skarvarna flera millimeter stora. Paret ringer upp GG-golv och tycker att hantverkaren ska reparera skadorna och lacka om golvet. Hur kan GG-golv agera? Vad säger lagen, vad gäller vid reklamation? Att prata mer om, utifrån uppgift nummer 9. Paret kontaktar en oberoende besiktningsman för utlåtande. Vad menas med bevisning? Paret gör en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. Vad har ARN för uppdrag? Om GG-golv inte är nöjd med situationen och vill få hjälp att lösa tvisten vart kan de då vända sig? GG-golv väljer att svara på anmälan från ARN. Konsekvenser? GG-golv väljer att inte svara på anmälan från ARN. Konsekvenser? Ett beslut från ARN kommer till parterna efter 6 månader. Vad innebär det? 7

8 Verkliga ärenden som hamnat hos ARN 1. Tilläggsarbete Östen hade fått en vattenläcka under diskbänken. Han beställde därför byte av det läckande vattenröret av sin lokala VVS-firma. Firman bytte emellertid inte bara det läckande röret utan även två andra och fakturerade honom för hela arbetet. Han kontaktade därför firman och krävde att priset skulle sättas ned. Efter diskussion erbjöds han ett visst prisavdrag, vilket han inte godtog. Östen krävde i sin anmälan till nämnden att priset skulle sänkas och att han endast ska betala för byte av ett rör. Firman motsatte sig kravet. Vilken bedömning tror ni ARN gjorde? 2. Fast pris eller löpande räkning Karin kontaktade ett serviceföretag för att få hjälp att montera några möbler. Hon fick uppgift om vad företaget debiterade per timme och resekostnaden. Hon beräknade att kostnaden skulle bli ca kr. När arbetet väl var klart fick hon en faktura på drygt kr. Karin hävdade att man avtalat om ett fast pris och krävde att priset skulle sättas ned till kr. Vilken bedömning tror ni ARN gjorde? 3. Ungefärligt pris Taket på en bod på Berits tomt var fuktskadat. Hon kontaktade en byggfirma som bedömde vad som behövde göras. Priset skulle bli ungefär kr, vilket Berit accepterade. När arbetet väl blev färdigt fick hon en faktura på kr. Berit och hantverkaren hade inte diskuterat om att arbetet skulle utökas och hon hade inte godkänt något högre pris än den prisuppgift hon fått från början. Vilken bedömning tror ni ARN gjorde? 4. Pris med eller utan moms Lisa anlitade företaget Drömgolv för att få sitt golv slipat och vitbehandlat. Tillsammans kom de överens om ett fast pris på kronor. När arbetet var slutfört fick Lisa en faktura på kronor, varav 2000 var moms. Lisa hävdade att momsen skulle ingå i priset och krävde avdrag på fakturan med kronor. Drömgolv motsatte sig Lisas krav och menar att prisuppgiften som lämnades till Lisa var exklusive moms. Vilken bedömning tror ni ARN gjorde? 5. Skäligt pris Arne ville få en värmefolie inlagd i badrummet. Han anlitade hantverkaren Martin. Något pris för arbetet diskuterades inte. När arbetet var klart fick Arne en faktura på kr varav kr avsåg arbetstiden på 7 timmar. Arne ansåg att tidsåtgången inte var rimlig och ville ha prisavdrag motsvarande halva arbetskostnaden. Martin hävdade att arbetet hade utförts på löpande räkning och att priset var skäligt. Vilken bedömning tror ni ARN gjorde? 8

9 Facit - Övninguppgifter 1. Varför bör man skriva ett avtal? Det är ett bevis som visar vad som har avtalats. Slipper utdragna diskussioner om vad som sagts. Båda parter vet vad som gäller. Minskar risken för tvister. Era rättigheter och skyldigheter finns nedskrivna. När du utför en tjänst som hantverkare är det en god idé att skriva ett avtal med kunden. Hantverkarformuläret är ett bra exempel på ett sådant avtal. Avtalsmallar finns på konsumentverket.se/boende. Om du behöver hjälp med att fylla i avtalet finns det en ifyllnadshjälp på omboende.se och i broschyren Tips till dig som är hantverkare. 2. Vad bör ett avtal innehålla? Avtalets parter Fullständiga uppgifter om dig och kunden. Arbetets omfattning Till exempel; Vad ingår? Beskrivning, ritning och undantag som att konsumenten själv river ut golvet. Avrådande Om kunden vill att du utför ett arbete som du anser är olämpligt på något sätt. Till exempel materialval eller konstruktion. Pris Fast pris, ungefärligt pris eller löpande pris. Betalning Hur och när betalningen ska göras. Tid När arbetet ska påbörjas och när det ska avslutas. Garanti Eventuell garanti och hur länge den ska gälla. Underskrifter/ Viktigt för att lätt kunna nå varandra och för kontaktuppgifter att avtalet ska bli bindande. Underlättar vid en eventuell reklamation. Övrigt Till exempel: tilläggsarbeten, försäkring, specificerad räkning, besiktning, ROT-avdrag, förseningsvite och städning. 3. Hantverkarformuläret 09. 9

10 Ifyllnadshjälp finns på sidorna i Hantverkarbroschyren. 4. Jasmine och Peter vill ha ROT-avdrag. Läs om ROT-avdrag i broschyren på sidorna Försening Paret har rätt att hålla inne betalningen. De kan välja mellan att kräva att GG-golv slutför tjänsten eller att häva avtalet. Dessutom får de kräva skadestånd, ekonomisk ersättning för de kostnader som paret har drabbats av på grund av förseningen. Läs mer i broschyren på sidorna 13, 15 och Fel i tjänsten Jasmine och Peter kan reklamera till hantverkaren och hålla inne betalningen. Är det fel i tjänsten kan hantverkaren bli skyldig att: åtgärda felet utan kostnad göra prisavdrag häva hela eller delar av avtalet. Paret har rätt att kräva att tjänsten utförs fackmässigt det vill säga att golvet ska ligga rakt, att det inte är några fula skarvar och kräva att detta ska rättas till utan kostnad för dem. Läs mer i broschyren på sidorna 12 och 15. Hantverkaren ska avråda om han eller hon tycker något är olämpligt i tjänsten, i det här fallet val av material. Om hantverkaren har upplyst paret om att det blir mörka skarvar på ett så ljust golv hade de fått ta ställning till om de velat ha golvet. Hantverkaren bör i så fall anteckna det skriftligt. 7. Betala innan fel är åtgärdat? Om tjänsten är felaktig kan paret hålla inne betalningen som säkerhet för sitt krav. De har också rätt att reklamera och kräva att tjänsten utförs fackmässigt det vill säga att golvet ska ligga rakt och att det inte är några fula skarvar och kräva att detta ska rättas till utan kostnad för dem. Läs mer i broschyren på sidorna 12, 13, 14 och

11 8. Felaktig faktura Paret kan hålla inne så mycket pengar som motsvarar deras krav. Det innebär att fakturan var på men paret ansåg att de har avtalat om så det är den summan de ska betala. Resterande ska de hålla inne. Paret kan bestrida fakturan till hantverkaren men det är paret som ska visa att de avtalat om ett annat pris än det fakturerade. Kan inte paret det kommer de att förlora i Allmänna reklamationsnämnden. Paret riskerar dessutom att få betala dröjsmålsränta på den summa som de höll inne felaktigt. Det är fri prissättning men om man inte avtalat något ska kunden betala vad som är skäligt med hänsyn till arbetets art, omfattning och utförande samt skäligt pris för motsvarande tjänst vid avtalstillfället. Kunden ska visa att ett pris har avtalats och det är också kunden som ska visa om han eller hon anser att priset är oskäligt. Läs mer i broschyren på sidorna 8 och Reklamation Läs mer i broschyren på sidan 12 om hur GG-golv kan agera om kunden inte är nöjd. Om en kund anser att tjänsten är felaktig så kan kunden reklamera den. Avser tjänsten arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker kan kunden reklamera fel som upptäckts inom tio år efter det att uppdraget slutfördes. Läs mer om reklamation i broschyren på sidan

12 Facit - Verkliga ärenden som hamnat hos ARN. 1. Tilläggsarbete ARN godkände Östens yrkanden. Arbete utöver beställning kallas för tilläggsarbete. Bifalla = godkänna, samtycka Bakgrund Östen hade fått en vattenläcka under diskbänken. Han beställde därför byte av det läckande vattenröret av sin lokala VVS-firma. Firman bytte emellertid inte bara det läckande röret utan även två andra och fakturerade honom för hela arbetet. Han kontaktade därför firman och krävde att priset skulle sättas ned. Efter diskussion erbjöds han ett visst prisavdrag, vilket han inte godtog. Östen krävde i sin anmälan till nämnden att priset skulle sättas ned till kostnaden för byte av ett rör. Firman motsatte sig kravet. Den montör som utförde arbetet kunde konstatera att samtliga tre kopparrör som satt under diskbänken var defekta. De var angripna av porer i godset. Montören bedömde att han inte kunde lämna kvar rören i det skick de var. Firman kan medge att man i detta fall brustit i sin information varför man har erbjudit visst prisavdrag, men menar att rörbytet var till nytta för Östen. Han slipper fler vattenskador, vilket han med all säkerhet fått om rören suttit kvar. Nämndens bedömning Av 8 konsumenttjänstlagen (1985:716) framgår att näringsidkaren skall underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar om det när tjänsten utförs framkommit behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete). Kan konsumenten inte anträffas eller får näringsidkaren av annan orsak inte anvisningar av honom inom rimlig tid, får näringsidkaren utföra tilläggsarbetet om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget eller om priset för tilläggsarbetet är obetydligt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten. Näringsidkaren är däremot skyldig att utföra sådant tilläggsarbete som inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för konsumenten. Såvitt framkommit har avtalet mellan parterna inneburit att firman skulle byta ut ett kallvattenrör. När det visade sig att flera rör var i behov av att bytas ut borde firman, enligt nämndens mening, ha kontaktat Östen och begärt hans anvisningar. Eftersom så inte har skett och då det inte heller i övrigt har framkommit något i ärendet som tyder på att det funnits särskilda skäl att arbetet trots detta utfördes eller att arbetet av andra orsaker inte kunde uppskjutas, har inte firman rätt till ersättning för tilläggsarbetet. Östens yrkande skall alltså bifallas. 12

13 2. Fast pris eller löpande räkning ARN avslog Karins krav om prisavdrag, eftersom hon inte kunde bevisa att de avtalat om ett fast pris och priset var inte oskäligt. Den som påstår att ett fast pris har avtalats ska kunna bevisa detta. Bakgrund Karin kontaktade ett serviceföretag för att få hjälp att montera några möbler. Hon fick uppgift om vad företaget debiterade per timme och reskostnaden. Hon beräknade att kostnaden skulle bli ca kr. När arbetet väl var klart fick hon en faktura på drygt kr. Karin hävdade att man avtalat om ett fast pris och krävde att priset skulle sättas ned till kr. Serviceföretaget bestred kravet. Något fast pris hade inte avtalats utan arbetet hade utförts på löpande räkning. Debiterat pris var skäligt och Karin hade också skriftligen godkänt arbetsspecifikationen. Nämndens bedömning Enligt rättspraxis (NJA 2005 s. 205) måste den som hävdar att ett bestämt pris har avtalats kunna bevisa sitt påstående för att detta pris ska gälla. En konsument som inte kan styrka ett sådant påstående riskerar dock aldrig att behöva betala mer än vad som är skäligt enligt den särskilda prisregel som finns i konsumenttjänstlagen (36 ) Karin kunde inte visa upp ett skriftligt avtal eller något annat som styrkte hennes påstående om att ett bestämt (fast) pris hade avtalats. I stället fanns ett ordererkännande som tvärtom tydde på att arbetet hade utförts på löpande räkning. När arbetet var klart hade Karin också undertecknat en arbetsspecifikation enligt vilken hon godkände arbetet. Eftersom priset inte heller kunde anses vara oskäligt avslogs Karins krav om prisavdrag. 3. Ungefärligt pris. ARN ansåg att Berit hade rätt att få kravet nedsatt till kronor ( kr plus 15 procent på detta belopp). Har ett ungefärligt pris för en tjänst lämnats, får det normalt inte överskridas med mer än 15 procent. Bakgrund Taket på en bod på Berits tomt var fuktskadat. Hon kontaktade en byggfirma som bedömde vad som behövde göras. Priset skulle bli ungefär kr, vilket Berit accepterade. När arbetet väl blev färdigt fick hon en faktura på kr. Någon diskussion om att arbetet skulle utvidgas hade inte förts och hon hade inte godkänt något högre pris än den prisuppgift hon fått från början. Berit krävde att priset skulle sättas ned till det som avtalats. Byggfirman bestred kravet och hävdade att något fast pris inte hade avtalats. När firman bedömde vad som skulle göras talade man om för Berit att det var svårt att ge ett pris eftersom man inte visste hur mycket material som krävdes. Man bedömde att det skulle ta ca fem arbetsdagar och berättade vad man debiterade per timme. Nämndens bedömning Nämnden ansåg att det var klart att något fast pris inte hade avtalats, men att byggfirman hade lämnat en ungefärlig prisuppgift till Berit. En sådan prisuppgift får normalt inte överskridas med mer än 15 procent (36 kon- 13

14 sumenttjänstlagen). Byggfirman hade inte visat att Berit hade beställt något tilläggsarbete eller att arbetet hade fördyrats av något skäl som berodde på henne. Nämnden ansåg därför att Berit hade rätt att få kravet nedsatt till kronor ( kr plus 15 procent på detta belopp). 4. Pris med eller utan moms. ARN godkände Lisas yrkande. Moms ska alltid inkluderas i prisuppgift som näringsidkare lämnar till privatperson, om det inte tydligt framgår annat. Bakgrund Lisa anlitade företaget Drömgolv för att få sitt golv slipat och vitbehandlat. De kom överens om ett fast pris på kronor. När arbetet var slutfört fick Lisa en faktura på kronor, varav 2000 var moms. Lisa hävdade att momsen skulle ingå i priset och krävde avdrag på fakturan med kronor. Drömgolv motsatte sig Lisas krav och menar att prisuppgiften som lämnades till Lisa var exklusive moms. Nämndens bedömning En prisuppgift som lämnas av en näringsidkare till en konsument ska alltid anses innefatta moms om inte annat tydligt framgår. Drömgolv har inte bevisat att de har klargjort för Lisa att prisuppgiften lämnats utan moms. Lisa har därför haft rätt att utgå ifrån att momsen skulle ingå i den prisuppgift hon fick. Lisa yrkade om betalningsbefrielse av ett belopp motsvarande momsen, kr, ska därför bifallas. 5. Skäligt pris. ARN godkände inte Arnes yrkande. Priset var inte avtalat. Bakgrund Arne ville få en värmefolie inlagd i badrummet. Han kontaktade hantverkaren Martin som åtog sig att utföra arbetet. Något pris för arbetet diskuterades inte. När arbetet var klart fick Arne en faktura på kr varav kr avsåg arbetstiden (7 timmar x 230 kr). Arne ansåg att tidsåtgången inte var rimlig och yrkade prisavdrag med 805 kr, motsvarande halva arbetskostnaden. Martin bestred yrkandet och hävdade att arbetet hade utförts på löpande räkning och att priset var skäligt. Nämndens bedömning Något avtal om priset för arbetet har inte träffats. Arbetet har alltså utförts på löpande räkning. Enligt 36 konsumenttjänstlagen (1985:716) skall konsumenten, i den mån priset inte följer av avtalet, betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt. Med beaktande av arbetets art och omfattning konstaterar nämnden att det debiterade priset, inklusive tidsåtgång, är skäligt. Arnes yrkande kan därför inte bifallas. 14

15 Egna anteckningar 15

16 VETA MER Konsumentverket Artikelnr Konsumentverket, Box 48, KARLSTAD. Telefon

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Checklista för dig som anlitar hantverkare

Checklista för dig som anlitar hantverkare Checklista för dig som anlitar hantverkare Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JURIDIKSKOLA Innehållsförteckning Skall man som konsument behöva acceptera fel i vara? sid 4 Är alla fel lika allvarliga? sid 4 Vågar man ge rekommendationer till kunder? sid 5 Vad har vi för upplysningsplikt?

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

1 Uppgifter i reklam är i allmänhet inte bindande för annonsören. Priset bestäms först när kunden och säljaren möts och ingår avtal. Du kan därför inte kräva att få köpa en vara eller tjänst, till det

Läs mer

Ett övningshäfte om dina rättigheter som konsument

Ett övningshäfte om dina rättigheter som konsument Ett övningshäfte om dina rättigheter som konsument Innehållsförteckning Till dig som användare 3 Att dela ut: Konsumentens 10 budord 4 Checklista för nätshopping 5 Uppgifter och övningar: Tjugo fall i

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet. 1/22 BESLUT 2013-11-25 Dnr: 13/00827 och 1127 SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2013-04-04, program om en lägenhetsrenovering och säsongstrailer för Fuskbyggarna, TV4, 2013-03-07; fråga om saklighet och respekt

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion 6. JURIDIK Introduktion Inledning 3 Avtal och köp 3 Köpavtal 4 Offerter och fakturering 5 Konsumenträtt 6 IT-juridik 7 Kompanjonskap 8 Fördjupning Lagar och avtal 10 Konsumenträtt 19 Kompanjonskap 23 Sekretessavtal

Läs mer

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. "Vi borde inte ha betalat" SARAS BADRUM

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. Vi borde inte ha betalat SARAS BADRUM För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 4 2013 VARNING FÖR FUSKBYGGARNA Expertens bästa tips gör så här FÖR ATT INTE BLI BLÅST Hela listan län för län MEST ANMÄLDA HANTVERKARNA

Läs mer

Fel på begagnad köpt bil enligt konsumentköplagen

Fel på begagnad köpt bil enligt konsumentköplagen Institutionen för handelsrätt Fel på begagnad köpt bil enligt konsumentköplagen Mohammed Abdulrahman Kandidatuppsats 15 högskolepoäng Handledare Martin Smiciklas HARK11 VT 2011 Innehåll Summary... 1 Sammanfattning...

Läs mer

Handling och konsekvens - en film om pengar

Handling och konsekvens - en film om pengar Lärarhandledning Handling och konsekvens - en film om pengar 2001. Revidera upplaga 2007 Innehåll Till läraren Inledning Elevuppgift Öppet köp Elevuppgift Att reklamera en vara Elevuppgift Att köpa en

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

LIVET OCH PENGARNA EN ANNORLUNDA OCH PEDAGOGISK FILM OM PRIVATEKONOMI OCH KONSUMENTRÄTT. LÄRARHANDLEDNIN

LIVET OCH PENGARNA EN ANNORLUNDA OCH PEDAGOGISK FILM OM PRIVATEKONOMI OCH KONSUMENTRÄTT. LÄRARHANDLEDNIN Helt i linje med Lgr 11! Hkk-lärare, Norrtälje. Sov inte en sekund! Skoltrött elev, åk 9. LÄRARHANDLEDNIN G! KRONOFOGDEN, KONSUMENTVERKET OCH FINANSINSPEKTIONEN PRESENTERAR LIVET OCH PENGARNA EN ANNORLUNDA

Läs mer

HELT RÄTT! LÄRARHANDLEDNING EN LÄRORIK FILM OM PRIVATEKONOMI OCH KONSUMENTRÄTTIGHETER. Bra och nyttig vardagskunskap. Helt i linje med Lgrsä 11

HELT RÄTT! LÄRARHANDLEDNING EN LÄRORIK FILM OM PRIVATEKONOMI OCH KONSUMENTRÄTTIGHETER. Bra och nyttig vardagskunskap. Helt i linje med Lgrsä 11 I SAMARBETE MED FUB OCH SPSM LÄRARHANDLEDNING HELT RÄTT! EN LÄRORIK FILM OM PRIVATEKONOMI OCH KONSUMENTRÄTTIGHETER Bra och nyttig vardagskunskap för alla Cecilia, pedagogisk handledare Helt i linje med

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Fastighetsmäklare Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Sälja eller köpa bostad via mäklare Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Det är mycket att tänka på när man ska köpa eller sälja en bostad. Här får du

Läs mer

bostadsrätt Vattenskadan Din kan påverka hela föreningens ekonomi Spara pengar välj rätt elleverantör Om vikten av att ha en bra hemförsäkring

bostadsrätt Vattenskadan Din kan påverka hela föreningens ekonomi Spara pengar välj rätt elleverantör Om vikten av att ha en bra hemförsäkring Din En tidning till dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC bostadsrätt nr 4 2002 www.sbc.se Om vikten av att ha en bra hemförsäkring Spara pengar välj rätt elleverantör Vattenskadan kan påverka

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Budget Betala 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor.

Läs mer

Konsumentekonomi. Bergundaskolan Hem- och konsumentkunskap År 9

Konsumentekonomi. Bergundaskolan Hem- och konsumentkunskap År 9 Bergundaskolan Hem- och konsumentkunskap År 9 Konsumentekonomi Börja med att gå igenom alla begrepp nedan och repetera för dig själv, skriftligt eller muntligt, vad du kan om varje begrepp och vad de innebär:

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer