Löneenkät för den privata sektorn Yrkesnomenklatur. 4:e kvartalet. Oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löneenkät för den privata sektorn 2005. Yrkesnomenklatur. 4:e kvartalet. Oktober"

Transkript

1 Löneenkät för den privata sektorn 2005 Löneenkät för timavlönade Yrkesnomenklatur 4:e kvartalet Transport Bevaknings- och städbranschen samt fastighetsservicebranschen Tekniska branscher Byggbranschen Tillverkning Oktober Servicebranscher

2 2 Innehåll TIMAVLÖNADE INOM TRANSPORT, BEVAKNINGS-, STÄD- OCH FASTIGHETSSERVICEBRANSCHEN SAMT INOM DE TEKNISKA BRANSCHERNA... 4 Anvisningar för användning av yrkesnomenklaturen... 4 Yrkeskoder inom transport... 4 Busstrafik... 4 Lastbilstrafik... 4 Terminalverksamhet... 4 Övrig landtransport... 4 Övriga stödtjänster till transport... 4 Yrkeskoder för bevaknings- och städbranschen samt fastighetsservicebranschen... 5 Värme- och underhållsbranschen... 5 Städarbete... 5 Övriga fast anställda... 5 Övriga tillfälligt anställda... 5 Bevakningsbranschen... 5 Timavlönade inom de tekniska branscherna... 5 Yrkeskoder för byggbranschen... 6 Rörlednings- och isoleringsbranschen... 6 Elinstallationsbranschen... 6 Industriisolering och byggnadsplåtbranscher... 6 Byggbranschen... 7 Anläggningsbranschen... 7 Yrkeskoder för metallbranschen... 8 Plåt-, svetsnings- och rörarbeten... 8 Maskinbearbetning och hopsättning... 8 El- och elektronikarbeten (tillverkning av produkter)... 9 Övriga arbeten som hänför sig till produktionen... 9 Drifts- och fabriksunderhållsarbeten Elever och praktikanter TIMAVLÖNADE INOM METALLINDUSTRIN Yrkeskoder för metallindustrin Gruv- och anrikningsarbeten Framställning och behandling av metaller Plåt-, svetsnings- och rörarbeten Maskinbearbetning och hopsättning El- och elektronikarbeten (tillverkning av produkter ) Ytbehandling av produkter Övriga arbeten som hänför sig till produktionen Drifts- och fabriksunderhållsarbeten Elever och praktikanter TIMAVLÖNADE INOM BYGGBRANSCHEN Yrkeskoder för byggbranschen Rörlednings- och isoleringsbranschen Vägbeläggningsbranschen Vattenisoleringsbranschen Elinstallationsbranschen Industriisolering och byggnadsplåtbranscher Byggbranschen Målarbranschen Anläggningsbranschen... 16

3 TIMAVLÖNADE INOM INDUSTRIN Yrkeskoder för stenförädlings-, betong- och byggmaterialindustrin och den glaskeramiska industrin samt glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen Stenförädlingsindustrin Betongindustrin Byggmaterialindustrin Glaskeramiska industrin Glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen Reparationsuppgifter inom stenförädlings-, betong- och byggnadsmaterialindustrin och den glaskeramiska industrin samt glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen Övriga uppgifter inom stenförädlings-, betong- och byggnadsmaterialindustrin och den glaskeramiska industrin samt glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen Yrkeskoder för ädelmetallindustrin Yrkeskoder för snickeriindustrin Yrkeskoder för trävaru- och träprodukttillverkning Plastindustrin och den kemiska industrin (Kemisk-teknisk industri) 20 Köttförädlingsindustrin Baslivsmedelsindustrin Yrkeskoder för timanställda inom bilbranschen Arbetare inom motorfordonsservice och -reparation

4 4 Timavlönade inom transport, bevaknings-, städoch fastighetsservicebranschen samt inom de tekniska branscherna Anvisningar för användning av yrkesnomenklaturen Vid placering av de anställda i rätt grupp och under rätt yrkesbenämning bör arbetsuppgifternas natur beaktas, inte de anställdas position i organisationen. Ifall en anställd regelbundet eller tillfälligt har flera arbetsuppgifter bestäms yrkesbenämningen enligt den huvudsakliga uppgiften. Om ingen av yrkesbenämningarna nedan är lämplig kan en klar och tydlig benämning som motsvarar arbetsuppgiften antecknas på blanketten utan yrkeskod. Yrkeskoder inom transport Busstrafik K Busschaufför K Konduktör, bilvärdinna K Servicestationsarbetare Lastbilstrafik K Släpvagnsförare K Påhängsvagnförare K Lastbilsförare o.d. K Personbilsförare K Bilhjälpkarlar, terminalarbetare K Specialbilförare K Bilförare i utrikestrafik K Tankbilschaufför K Servicestationsarbetare Terminalverksamhet K Terminalarbetare Övrig landtransport K Stuvare K Flyttkarl Övriga stödtjänster till transport K Förman vid parkeringshus K Kassa/övervakare vid parkeringshus K Besiktningsman K Kassa vid besiktningsstation

5 5 Yrkeskoder för bevaknings- och städbranschen samt fastighetsservicebranschen Värme- och underhållsbranschen Underhålls-, fastighetsmaskinist- och eldararbete samt specialarbete K Underhållsarbete, under tre års erfarenhet K Underhållsarbete, 3 5 års erfarenhet K Underhållsarbete, 5 8 års erfarenhet K Underhållsarbete, över 8 års erfarenhet K Fastighetsmaskinist och eldare, under 3 års arbetserfarenhet K Fastighetsmaskinist och eldare, 3 5 års arbetserfarenhet K Fastighetsmaskinist och eldare, 5 8 års arbetserfarenhet K Fastighetsmaskinist och eldare, över 8 års erfarenhet K Specialarbete, under tre års erfarenhet K Specialarbete, 3 5 års erfarenhet K Specialarbete, 5 8 års erfarenhet K Specialarbete, över 8 års erfarenhet Städarbete Tidavlönade städare K Under 3 års erfarenhet K års erfarenhet K års erfarenhet K Över 8 års erfarenhet Övriga fast anställda K Hit räknas anställda vilkas lön inte bestäms utgående från kollektivavtalet för fastighetsbranschen Övriga tillfälligt anställda K Hit räknas t.ex. praktikanter och sommararbetare Bevakningsbranschen K Bevakningschef K Vakt Timavlönade inom de tekniska branscherna Följande yrkeskoder som börjar med bokstäverna D och K används både för månads- och timavlönade. Arbetarnas yrken omfattar byggnads-, reparations-, tillverknings-, process-, transportuppgifter och övriga arbetaruppgifter. Arbetet utförs manuellt eller maskinellt. I arbetsuppgifterna ingår t.ex.: bearbetning av metall montering och service av maskiner och apparater användning och övervakning av maskiner körning av motorfordon uppgifter inom städning och avfallshantering

6 6 (För tjänstemän samt månads- och timavlönade tjänstemän används yrkeskoder som börjar med bokstaven C och som finns i yrkesnomenklaturen för tjänstemän inom de tekniska branscherna). Vid placering av de anställda i rätt grupp och under rätt yrkesbenämning bör arbetsuppgifternas natur beaktas, inte de anställdas position i organisationen. Ifall en anställd regelbundet eller tillfälligt har flera arbetsuppgifter bestäms yrkesbenämningen enligt den huvudsakliga uppgiften. Om ingen av yrkesbenämningarna nedan är lämplig kan en klar och tydlig benämning som motsvarar arbetsuppgiften antecknas på blanketten utan yrkeskod Yrkeskoder för byggbranschen Rörlednings- och isoleringsbranschen K Rörmontör (också reparationskarl, oljebrännarmontör, montörselev osv.) K Rörisolerare K Verkstadsman (extraherare, svarvare, filare osv.) K Lagerförvaltare (anställd) K Lagerkarl (också lagerhjälparbetare) K Andra anställda inom rörbranschen (som omfattas av kollektivavtalet för rörlednings- och rörisoleringsbranschen K Anställda inom andra branscher (som omfattas av annat kollektivavtal än det för rörlednings- och rörisoleringsbranschen) Elinstallationsbranschen K Anställda inom elinstallationsbranschen K Anställda vid elverkstäder K Anställda inom instrument- och telebranschen K Andra anställda inom elinstallationsbranschen K Automationsmontör Industriisolering och byggnadsplåtbranscher K Smeder och värmebehandlare Maskinbearbetning av metall K Maskinbearbetning av metall K Maskinställare, ritsare K Kontrollanter K Verkstadsmekaniker (all round) K Maskinarbetare K Maskinhopsättare K Apparathopsättare K Hopsättare av massprodukter Plåt- och profiljärnarbete K Grovplåtslagare K Tunnplåtslagare K Svetsare K Rörarbetare Ytbehandling K Målare K Smärglare, polerare K Betare, galvanisör Träarbeten K Modellsnickare K Snickare K Timmermän Drifts- och verksarbete K Lagerarbetare K Verksservicearbetare K Transportarbetare

7 7 K Maskinister K Väktare Metallarbeten inom byggbranschen K Takplåtslagare K Ventilationsplåtslagare K Ventilationsplåtslagare Rörinstallationsarbeten inom byggbranschen K Rörmontörer Industriisoleringsarbeten K Specialplåtslagare K Isolerare K Armerare Byggbranschen K Måttimmerman K Inredningstimmerman K Modelltimmerman K Ställningstimmerman K Cementarbetare K Plattläggare K Murare, rappare K Armerare K Betongarbetare K Montör, reparatör K Tornkransförare K Fordonskranförare K Grävmaskins- och traktorförare K Elementmontör K Byggarbetare K Byggarbetare (lönegruppen okänd) K Arbetsplatsskrivare (anställd) K Lagerförvaltare på arbetsplats K Bilförare K Målare K Rörläggare K Elektriker K Annan anställd K Anställd vid maskin- och apparatuthyrningsföretag K Balkongglasmontör K Ventilationsmontör Anläggningsbranschen K Borrare K Laddare K Hjälpkarlar vid tunnelarbeten K Betongsprutare, sprutbetongpumpskötare K Grävmaskins-, röjningstraktor-, hjullastar-, väghyvel- och grävmaskinsförare K Lastbils- (med släpvagn) och trailerförare K Lastbils-, lyftkrans-, hjultraktor- och vibrationsvältförare K Schaktningsmaskin- och dumperförare K Fordonskranförare K Mudderverksförare och -skötare K Montörer och reparatörer K Vattenlednings- och avloppsmontörer K Avvägare-mätare K Maskinskötare vid grus- och krossanläggning K Arbetare vid grus- och krossanläggning K Övriga yrkesmän inom anläggningsbranschen

8 8 Yrkeskoder för metallbranschen Plåt-, svetsnings- och rörarbeten Plåt- och metallkonstruktionsarbeten D Plåtslagning D Pann- och tryckkärlsarbeten D Plåtbearbetning (uppgifter med programmerade maskiner) D Metallkonstruktionsarbeten D Montering av utrustning D Plåtslagning-svetsning D Maskinell brännskärning D Manuell brännskärning D Pressning D Övriga plåtarbeten Tunnplåtsarbeten D Tunnplåtsarbeten D Tunnplåtsmontering D Övriga tunnplåtsarbeten Svetsningsarbeten D Manuell svetsning D Maskinell svetsning D Användning av svetsautomater D Övriga svetsarbeten och lödning Rörarbeten D Rörläggning D Tillverkning av rörtillbehör D Övriga rörarbeten Maskinbearbetning och hopsättning Verktygsarbeten D Verktygstillverkning D Underhåll och reparation av verktyg D Modell- och formtillverkning D Övriga verktygsarbeten Maskininställnings-, programmerings- och ritsningsarbeten D Maskin- och verktygsinställning D Ritsning D Programmering av maskinen D Övriga maskininställningsarbeten Maskinbearbetningsarbeten D Maskinbearbetning D Användning av maskinbearbetningsautomater D Svarvning D Fräsning D Arborrning D Slipning D Borrning D Övrig metallbearbetning Maskinarbeten D Vävning, flätning (metall) D Kabeltillverkning D Användning och kontroll av automatmaskiner D Pressning D Pressning, sprutning D Övriga maskinarbeten Installering och hopsättning av maskiner och apparater D Maskinmontering D Montering av maskinenheter och utrustningshelheter D Mekanisk hopsättning D Montering av finmekanik/instrument

9 9 D Monteringsarbeten inom mekatroniken D Övrig montering och hopsättning av maskiner och apparater El- och elektronikarbeten (tillverkning av produkter) Tillverkning av massprodukter (tempoarbeten) D Beredning av komponenter D Hopsättning och stapling av komponenter D Sluthopsättning av produkt D Ledningsarbeten/koppling D Lindning D Övrig tillverkning av massprodukter El- och elektronikinstallationsarbeten D Elinstallation D Elektronikmontering D Installation av apparater D Installation av apparatenheter D Installation av automatsystem D Övrig el- och elektronikinstallation Övriga arbeten som hänför sig till produktionen Trä- och inredningsarbeten D Modellsnickring D Träbearbetning D Inredning och möblering D Tapetsering D Övrig träbearbetning och övriga inredningsarbeten Produkt- och metodutvecklingsarbeten D Metallurgiska arbeten D Plåt- och svetsarbeten D Maskinbearbetning och montering D Ytbehandlingsarbeten D El- och elektronikarbeten D Övriga produkt- och metodutvecklingsarbeten Inställning och testning av produkter D Mekanisk justering D Elektronisk justering D Kalibrering D Provning och provkörning, mekaniska produkter D Provning och provkörning, elektriska och elektroniska produkter D Övriga justerings- och provningsarbeten Kvalitetskontroll D Kontroll D Kontroll, mekanisk D Kontroll, elektronik D Provning, mekanik D Provning, elektronik D Laboratoriearbeten D Oförstörande provning (NDT) D Övrig kvalitetskontroll Service- och reparationsinstallation (för kunden) D Underhåll D El-, elektronik- och instrumentservice och -reparation D Plåt-, rör- och svetsarbeten D Övriga service- och reparationsarbeten Monteringsarbeten hos kunden D Maskinmontering D Elmontering D Elektronikmontering D Anläggningsmontering D Övriga monteringsarbeten som utförs hos kunden

10 Övriga arbeten D I den här benämningen förs sådana övriga arbeten inom produktion som inte kan placeras under produktionsbenämningarna. T.ex. arrangörer, fabriksarbetare, varvsarbetare, fartygsstädare och dykare. 10 Drifts- och fabriksunderhållsarbeten Anläggningsservicearbeten D Underhållsmontering D Elmontering i anläggning D Plåt-, rör- och svetsarbeten D Anläggningsservice D Städarbeten D Personalservice D Övrig anläggningsservice Lager- och transportarbeten D Lagerarbeten D Packningsarbeten D Bilkörning D Körning av truck D Körning av kran D Övriga lager- och transportarbeten Drifts- och fabriksunderhållsarbeten D Kraftverks- och energiproduktionsarbeten D Bevakning D Skyddsarbeten D Övriga drifts- och fabriksunderhållsarbeten Elever och praktikanter D Läroavtalselever D Elever i den egna yrkesskolan D Övriga elever D Praktikanter Timavlönade inom metallindustrin Yrkeskoder för metallindustrin Gruv- och anrikningsarbeten Malmletningsarbeten D Geofysiska mätningsarbeten D Grovborrningsarbeten D Borrningsarbeten D Övriga malmletningsarbeten Gruvarbeten D Lösgörningsarbeten D Transportarbete D Fyllningsarbeten D Gruvbyggnadsarbeten D Övriga gruvarbeten Anrikningsarbeten D Processarbeten inom anrikning D Övriga anrikningsarbeten

11 11 Framställning och behandling av metaller Metallurgiska arbeten D Råvaruhantering D Arbeten i sinterverk D Masugnsarbetare/-arbeten D Framställning av icke-järnmetaller D Biprocessarbeten D Övriga metallurgiska arbeten Bearbetning av metaller D Valsning D Dragning (t.ex. rör, tråd) D Sprutning och pressning D Vidarebehandling av metaller D Övriga arbeten som hänför sig till bearbetning av metaller Gjuteriarbeten D Formning D Kärnframställning D Smältning (t.ex. ugnsskötsel) D Gjutning D Rensning/efterbearbetning D Övriga gjuteriarbeten Värmebehandlingsarbeten, i huvudsak vid mekaniska verkstäder D Smidning och värmebehandling D Glödning, värmebehandling D Hårdning D Övrig värmebehandling Plåt-, svetsnings- och rörarbeten Plåt- och metallkonstruktionsarbeten D Plåtslagning D Pann- och tryckkärlsarbeten D Plåtbearbetning (uppgifter med programmerade maskiner) D Metallkonstruktionsarbeten D Montering av utrustning D Plåtslagning-svetsning D Maskinell brännskärning D Manuell brännskärning D Pressning D Övriga plåtarbeten Tunnplåtsarbeten D Tunnplåtsarbeten D Tunnplåtsmontering D Övriga tunnplåtsarbeten Svetsningsarbeten D Manuell svetsning D Maskinell svetsning D Användning av svetsautomater D Övriga svetsarbeten och lödning Rörarbeten D Rörläggning D Tillverkning av rörtillbehör D Övriga rörarbeten Maskinbearbetning och hopsättning Verktygsarbeten D Verktygstillverkning D Underhåll och reparation av verktyg D Modell- och formtillverkning D Övriga verktygsarbeten Maskininställnings-, programmerings- och ritsningsarbeten D Maskin- och verktygsinställning

12 12 D Ritsning D Programmering av maskinen D Övriga maskininställningsarbeten Maskinbearbetningsarbeten D Maskinbearbetning D Användning av maskinbearbetningsautomater D Svarvning D Fräsning D Arborrning D Slipning D Borrning D Övrig metallbearbetning Maskinarbeten D Vävning, flätning (metall) D Kabeltillverkning D Användning och kontroll av automatmaskiner D Pressning D Pressning, sprutning D Övriga maskinarbeten Installering och hopmontering av maskiner och apparater D Maskinmontering D Montering av maskinenheter och utrustningshelheter D Mekanisk hopsättning D Montering av finmekanik/instrument D Monteringsarbeten inom mekatroniken D Övrig montering och hopsättning av maskiner och apparater El- och elektronikarbeten (tillverkning av produkter ) Tillverkning av massprodukter (tempoarbeten) D Beredning av komponenter D Hopsättning och stapling av komponenter D Sluthopsättning av produkt D Ledningsarbeten/koppling D Lindning D Övrig tillverkning av massprodukter El- och elektronikinstallationsarbeten D Elmontering D Elektronikmontering D Montering av apparater D Montering av apparatenheter D Montering av automatsystem D Övrig el- och elektronikmontering Ytbehandling av produkter D Rengöring D Polering D Ytbeläggning och isolering D Målning D Övriga ytbehandlingsarbeten Övriga arbeten som hänför sig till produktionen Trä- och inredningsarbeten D Modellsnickring D Träbearbetning D Inredning och möblering D Tapetsering D Övrig träbearbetning och övriga inredningsarbeten Produkt- och metodutvecklingsarbeten D Metallurgiska arbeten

13 D Plåt- och svetsarbeten D Maskinbearbetning och montering D Ytbehandlingsarbeten D El- och elektronikarbeten D Övriga produkt- och metodutvecklingsarbeten Justering och provning av produkter D Mekanisk justering D Elektronisk justering D Kalibrering D Provning och provkörning, mekaniska produkter D Provning och provkörning, elektriska och elektroniska produkter D Övriga justerings- och provningsarbeten Kvalitetskontroll D Kontroll D Kontroll, mekanisk D Kontroll, elektronik D Provning, mekanik D Provning, elektronik D Laboratoriearbeten D Oförstörande provning (NDT) D Övrig kvalitetskontroll Service- och reparationsinstallation (för kunden) D Underhåll D El-, elektronik- och instrumentservice och -reparation D Plåt-, rör- och svetsarbeten D Övriga service- och reparationsarbeten Monteringsarbeten hos kunden D Maskinmontering D Elmontering D Elektronikmontering D Anläggningsmontering D Övriga monteringsarbeten som utförs hos kunden Övriga arbeten D I den här benämningen förs sådana övriga arbeten inom produktion som inte kan placeras under produktionsbenämningarna. T.ex. arrangörer, fabriksarbetare, varvsarbetare, fartygsstädare och dykare. 13 Drifts- och fabriksunderhållsarbeten Anläggningsservicearbeten D Underhållsmontering D Elmontering i anläggning D Plåt-, rör- och svetsarbeten D Anläggningsservice D Städarbeten D Personalservice D Övrig anläggningsservice Lager- och transportarbeten D Lagerarbeten D Packningsarbeten D Bilkörning D Körning av truck D Körning av kran D Övriga lager- och transportarbeten Drifts- och fabriksunderhållsarbeten D Kraftverks- och energiproduktionsarbeten D Bevakning D Skyddsarbeten D Övriga drifts- och fabriksunderhållsarbeten

14 14 Elever och praktikanter D D D D Läroavtalselever Elever i den egna yrkesskolan Övriga elever Praktikanter Timavlönade inom byggbranschen Yrkeskoder för byggbranschen Rörlednings- och isoleringsbranschen K Rörmontör (också reparationskarl, oljebrännarmontör, montörselev osv.) K Rörisolerare K Verkstadsman (extraherare, svarvare, filare osv.) K Lagerförvaltare (anställd) K Lagerkarl (också lagerhjälparbetare) K Andra anställda inom rörbranschen (som omfattas av kollektivavtalet för rörlednings- och rörisoleringsbranschen K Anställda inom andra branscher (som omfattas av annat kollektivavtal än det för rörlednings- och rörisoleringsbranschen) Vägbeläggningsbranschen K Yrkeskunnig maskinmontör K Yrkeskunnig maskinman som kan arbeta självständigt K Styrman K Underhållsarbetare K Vägare K Asfaltberedarförare K Räknare K Vältförare K Bitumenspridarförare K Yrkeskunnig verkstadsarbetare som stadigvarande arbetar vid maskinverkstad och som kan arbeta självständigt K Lagerkarl (också lagerhjälparbetare) K Laborant K Trafikvakt K Andra anställda inom vägbeläggningsbranschen Vattenisoleringsbranschen K Vattenisolerare, bitumenisolerare K Lagerarbetare K Andra anställda i takarbete Elinstallationsbranschen K Anställda inom elinstallationsbranschen K Anställda vid elverkstäder K Anställda inom instrument- och telebranschen K Andra anställda inom elinstallationsbranschen K Automationsmontör

15 15 Industriisolering och byggnadsplåtbranscher K Smeder och värmebehandlare Maskinbearbetning av metall K Verktygsarbetare K Maskinställare, ritsare K Kontrollanter K Verkstadsmekaniker (all round) K Maskinarbetare K Maskinhopsättare K Apparathopsättare K Hopsättare av massprodukter Plåt- och profiljärnarbete K Grovplåtslagare K Tunnplåtslagare K Svetsare K Rörarbetare Ytbehandling K Målare K Smärglare, polerare K Betare, galvanisör Träarbeten K Modellsnickare K Snickare K Timmermän Drifts- och verksarbete K Lagerarbetare K Verksservicearbetare K Transportarbetare K Maskinister K Väktare Metallarbeten inom byggbranschen K Takplåtslagare K Ventilationsplåtslagare K Metallkonstruktionsarbetare Rörinstallationsarbeten inom byggbranschen K Rörmontörer Industriisoleringsarbeten K Specialplåtslagare K Isolerare K Armerare Byggbranschen K Måttimmerman K Inredningstimmerman K Modelltimmerman K Ställningstimmerman K Cementarbetare K Plattläggare K Murare, rappare K Armerare K Betongarbetare K Montör, reparatör K Tornkransförare K Fordonskranförare K Grävmaskins- och traktorförare K Elementmontör K Byggarbetare K Byggarbetare (lönegrupp okänd) K Arbetsplatsskrivare (anställd) K Lagerförvaltare på arbetsplats K Bilförare K Målare

16 16 K Rörläggare K Elektriker K Annan anställd K Anställd vid maskin- och apparatuthyrningsföretag K Balkongglasmontör Ventilationsmontör Målarbranschen Nymålning K Byggnadsmålare K Sprutmålare K Sandblästrare K Hjälparbetare K Målarlärling K Annan anställd inom nymålningsbranschen Korrosionsmålning K Korrosionsskyddsmålare K Sprutmålare K Sandblästrare K Kranförare K Maskinreparatör K Hjälparbetare K Annan anställd Anläggningsbranschen K Borrare K Laddare K Hjälpkarlar vid tunnelarbeten K Betongsprutare, sprutbetongpumpskötare K Grävmaskins-, röjningstraktor-, hjullastar-, väghyvel- och grävmaskinsförare K Lastbils- (med släpvagn) och trailerförare K Lastbils-, lyftkrans-, hjultraktor- och vibrationsvältförare K Schaktningsmaskin- och dumperförare K Fordonskranförare K Mudderverksförare och -skötare K Montörer och reparatörer K Vattenlednings- och avloppsmontörer K Avvägare-mätare K Maskinskötare vid grus- och krossanläggning K Arbetare vid grus- och krossanläggning K Övriga yrkesmän inom anläggningsbranschen Timavlönade inom industrin Yrkeskoder för stenförädlings-, betong- och byggmaterialindustrin och den glaskeramiska industrin samt glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen Stenförädlingsindustrin K Produktionsarbetare vid stenbrott K Produktionsarbetare inom stenförädling Betongindustrin K Produktionsarbetare vid betongstationer K Produktionsarbetare vid fabriker för kommunal teknik

17 17 K Produktionsarbetare vid elementfabriker K Produktionsarbetare vid andra fabriker Byggmaterialindustrin K Produktionsarbetare inom byggmaterialindustrin Glaskeramiska industrin K Produktionsarbetare vid glasfabriker K Övriga produktionsarbetare inom glasindustrin K Produktionsarbetare inom spegelindustrin K Övriga produktionsarbetare inom spegelindustrin K Produktionsarbetare inom porslinsindustrin/den keramiska industrin K Övriga produktionsarbetare inom porslinsindustrin/den keramiska industrin Glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen K Glasering K Bilförning och glasering K Bilfönstermontering K Metallarbete K Träarbete K Skärning på bord K Skärning för lager K Glasslipningsarbete K Tillverkning av isoleringsglas K Inramning Reparationsuppgifter inom stenförädlings-, betong- och byggnadsmaterialindustrin och den glaskeramiska industrin samt glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen K Metallarbetare K Elarbetare K Övriga arbetare vid reparationsverkstäder Övriga uppgifter inom stenförädlings-, betong- och byggnadsmaterialindustrin och den glaskeramiska industrin samt glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen K Bilförare K Övriga transportarbetare K Arbetare inom byggnadsreparation K Övriga arbetare Yrkeskoder för ädelmetallindustrin Produktionsarbetare inom ädelmetallindustrin K Arbetare inom förberedande uppgifter K Guldsmeder K Silversmeder K Arbetare inom mekanisk ytbehandling K Arbetare inom kemisk ytbehandling

18 18 K Arbetare inom slutbehandling K Verktygsarbetare Reparationsuppgifter inom ädelmetallbranschen K Metallarbetare K Elarbetare K Övriga reparationsarbetare Andra uppgifter inom ädelmetallindustrin K Bilförare K Övriga transportarbetare K Arbetare inom byggnadsreparation K Övriga arbetare Yrkeskoder för snickeriindustrin Möbelproduktion K Träarbeten K Metallarbeten K Plast- och glasfiberarbeten K Sammansättningsarbeten K Ytbehandlingsarbeten K Tapetseringsarbeten K Andra uppgifter i direkt anslutning till möbelproduktion K Monteringsarbeten Timmermansproduktion K Träarbeten K Metallarbeten K Plast- och glasfiberarbeten K Sammansättningsarbeten K Ytbehandlingsarbeten K Övriga arbeten i direkt anslutning till timmermansindustrin K Möbel- och produktmonteringsarbeten Produktion av sportartiklar K Träarbeten K Metallarbeten K Plast- och glasfiberarbeten K Sammansättningsarbeten K Ytbehandlingsarbeten K Tapetseringsarbeten K Andra uppgifter i direkt anslutning till produktion av sportartiklar Produktion av musikinstrument K Arbeten i anslutning till produktion av musikinstrument Såg- och skivindustriproduktion K Arbeten i anslutning till tillverkningen av såg- och skivindustriprodukter Annan produktion inom snickeriindustrin K Andra uppgifter i anslutningen till tillverkningen av snickeriindustriprodukter Lager- och servicearbeten o.d. inom snickeriindustrin K Lager- och packningsarbete K Kraftverksarbete K Maskin- och bilreparationsarbete K Elreparationsarbete K Byggnadsreparationsarbete K Transportarbete K Andra servicearbeten inom snickeriindustrin Yrkeskoder för trävaru- och träprodukttillverkning Uppgifter i anknytning till produktion vid sågverket D Avlastare D Barkmaskinskötare D Tummare D Knippare vid sorteringsstation D Övriga arbetare inom virkeshantering "

19 19 Sågning D Ramsågare D Kantare D Lastare D Övriga arbetare inom sågning " Konsttorkning, utjämning och sortering D Ribbslagare D Skiftövervakare vid torkanläggning D Sorterare D Längdpaketerare D Övriga arbetare på avdelningen Brädgård D Staplare D Lastare på brädgård D Övriga brädgårdsarbetare " Impregneringsanläggning D Arbetare vid impregneringsanläggning D Övriga produktionsarbetare inom sågindustrin " Uppgifter inom produktion vid trähusfabriker och hyvlerier D Tappmaskinskötare D Hyvelmaskinskötare D Bänksnickare-sammansättare D Fingerskarvmaskinskötare D Bänksnickare D Spikare D Presskötare D Övriga produktionsarbetare vid ovan nämnda fabriker Uppgifter inom produktionen vid plywoodfabriker D Timmerarbetare vid bassäng och kuvös D Kapare D Svarvare D Fanerskärare D Torkmaskinsförare för fanerark D Fanersort. svarvnings- torklinjeskötare D Fanerinmatare och mottagningssorterare vid torkmaskin D Fanerinmatare vid fogmaskin D Fanerhålslagare och -stansare D Fanerskarvare D Övriga arbetare inom fanertillverkning Tillverkning av kärnor för lamellträ D Föreståndare vid torkanläggning (skiftövervakare) D Cirkelsågsanvändare D Ribbkapare och -sorterare D Hopsättningsmaskininmatare D Övriga arbetare inom tillverkning av kärnor för lamellträ Limning och appretering D Arbetare vid limutbredare D Presskötare D Sågare D Slipmaskinskötare D Skivsorterare D Packare D Övriga arbetare inom limning och appretering D Övriga produktionsarbetare vid plywoodfabriker Uppgifter med anknytning till produktionen av spån- och fiberskivor D Arbetare på lastningsavdelningen D Presskötare D Föreståndare vid sågnings-, slipnings- och sorteringslinje D Packare D Övriga produktionsarbetare vid spånskivfabriker Tillverkning av fiberskivor D Malningsmaskinskötare D Presskötare D Hopsättningsmaskinsötare D Formatsågare D Sorterare vid formatsåg D Packare

20 20 D Arbetare inom förädling av fiberskivor D Övriga arbetare inom tillverkning av fiberskivor Övriga arbeten inom den mekaniska skogsindustrins produktion D Produktionsarbetare vid rullfabriker D Produktionsarbetare vid separat impregneringsanläggning D Produktionsarbetare vid fabriker som tillverkar laminatskivor D Produktionsarbetare vid parkettfabriker D Produktionsarbetare vid limbalkfabrik D Produktionsarbetare vid sep. skivförädlingsfabrik D Övriga arbetare inom mekanisk träförädlingsindustri och som omfattas av kollektivavtalet Arbeten indirekt förknippade med produktionen D Specialreparatör D Reparatörer D Verkstadsmekaniker (all round) D Rörmontör D Svetsare D Bilmekaniker D Skiftreparatör D Ställare D Vässare D Övriga arbetare inom maskinservice " Elreparationsarbeten D Specialelektriker D Elmontörer D Skiftelektriker D Övriga arbetare inom elreparation Reparation av mätare D Mätarmontör D Övriga arbetare inom reparation av mätare Arbeten vid ång- och vattenkraftverk D Eldare D Turbinskötare D Föreståndare för vattenbehandlingsanläggning D Övriga arbetare vid kraftverk Arbeten inom byggnadsreparation D Timmerman D Målare D Övriga byggnadsarbetare Gemensamma arbeten inom transport och användning av arbetsmaskiner D Specialtruckförare D Truck- och traktorförare D Bilförare D Takkranförare D Övriga transportarbetare Gemensamma arbeten inom produktion och underhåll D Lagerkarl D Vakt D Städare D Andra gemensamma uppgifter inom produktion och underhåll D Huvudförtroendeman i huvudsyssla D Arbetarskyddsfullmäktig i huvudsyssla Unga och praktikanter D år fyllda D år fyllda D år fyllda D Praktikanter och lärlingar D Läroavtalselev Plastindustrin och den kemiska industrin (Kemisk-teknisk industri) D Produktionsarbetare inom kemisk-teknisk industri D Metallarbetare D Elarbetare

21 21 D Övriga arbetare vid reparationsverkstäder D Bilförare D Övriga transportarbetare D Arbetare inom byggnadsreparation D Övriga arbetare Köttförädlingsindustrin Produktionsuppgifter inom köttindustrin D Slakteriarbetare D Tarmfördelningsarbetare D Hudbehandlingsarbetare D Arbetare vid fjäderfäslakteri D Destruktionsarbetare D Korvarbetare D Styckare D Arbetare vid skivnings- och packningsavdelningen D Färdigmattillredare D Lagerarbetare (inom produktion) D Arbetare vid lastningsavdelningen D Truckförare D Fabriksstädare D Övriga produktionsarbetare D Lärlingar D Under 18-åringar Reparationsverkstadsuppgifter inom köttindustrin D Metallarbetare D Elarbetare D Bilverkstadsarbetare D Övriga arbetare vid reparationsverkstäder D Lärlingar och under 18 år Andra uppgifter inom köttindustrin D Bilförare D Övriga transportarbetare D Arbetare inom byggnadsreparation D Fabriksstädare D Övriga arbetare D Lärlingar och under 18 år Baslivsmedelsindustrin D Produktions- och lagerarbetare inom livsmedelsindustrin D Metallarbetare D Elarbetare D Bilverkstadsarbetare D Övriga arbetare vid reparationsverkstäder D Lärlingar och under 18 år D Bilförare D Övriga arbetare D Under 18-åringar Yrkeskoder för timanställda inom bilbranschen Arbetare inom motorfordonsservice och -reparation J Verkstadsstädning J Tvätt och rengöring J Sminkning av begagnade fordon J Konditionstestning J Konditionstesting av begagnade bilar J Däckarbete J Smörjmedelsservice/intervallservice J Reparation av elanläggningar J Motorreparation/reparation av kraftöverföringsanordningar J Reparation av dieselbränsleanordningar J Reparation av pneumatikanordningar J Rörligt monteringsarbete J Kaross- och plåtarbete J Karossinstallation (lösgörning och montering av

22 22 J Importservice (överlåtelseservice) J Installering av tilläggsutrustning J Allmän installation J Iståndsättning av bytesfordon J Snabbservice J Rostskydd J Mekanisering J Svetsnings- och järnstrukturarbete delar) J Sandblästring J Målning, slipning, sprutningsarbete J Assisterande målningsarbete (färgborttagning, grundfärgarbete) J Skötsel av arbetsredskap J Praktikanter J Studerande med läroavtal J Personer under 18 år J Okänd/annat kollektivavtal

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige.

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Vår breda och djupa erfarenhet av underhåll garanterar en effektiv produktion för dig Själva tanken bakom industrialismen var ju att tillverkningen

Läs mer

Yrkeskategorier Vindkraftstillverkare

Yrkeskategorier Vindkraftstillverkare Vindkraftstillverkare Producerar vindkraftverk, vilket inkluderar tillverkning av huvudkomponenter och sammansättning av färdiga anläggningar. Kvalificerade ingenjörer inom forskning och utveckling Produktutvecklare

Läs mer

Tentamen i tillverkningsteknik

Tentamen i tillverkningsteknik Tentamen i tillverkningsteknik MTGC13 MTGB14 120118 Ansvarig lärare: Leo de Vin Hjälpmedel: Kalkylator Maxpoäng 49p Poäng Betyg 0-24 U 25-33 3 34-41 4 42-49 5 Lycka till! Tentamen Tillverkningsteknik 2012-01-18

Läs mer

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSprogrammet EL- OCH ENERGIprogrammet FORDONS- OCH TRANSPORTprogrammet INDUSTRITEKNISKA programmet VVS- OCH FASTIGHETSprogrammet

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSprogrammet EL- OCH ENERGIprogrammet FORDONS- OCH TRANSPORTprogrammet INDUSTRITEKNISKA programmet VVS- OCH FASTIGHETSprogrammet BYGG- OCH ANLÄGGNINGSprogrammet EL- OCH ENERGIprogrammet FORDONS- OCH TRANSPORTprogrammet INDUSTRITEKNISKA programmet VVS- OCH FASTIGHETSprogrammet TULLÄNGSSKOLAN YRKESprogram TULLÄNGSSKOLAN BESÖKS OCH

Läs mer

Grundläggande (År 1) Specialisering (År 2-3)

Grundläggande (År 1) Specialisering (År 2-3) Sture Sahlström Faktaböcker Bygg Grundläggande (År 1) Byggstart Ritningsläsning och mätningsteknik Byggteknik Material,verktyg, utrustning Arbetsmiljö Specialisering (År 2-3) Träarbete Byggnadsarbete Betongarbete

Läs mer

Engineering. Telatek Engineering är specialiserad på medeltung och tung verkstadstillverkning. Telatek Engineering ingår i Telatek Group.

Engineering. Telatek Engineering är specialiserad på medeltung och tung verkstadstillverkning. Telatek Engineering ingår i Telatek Group. Engineering Telatek Engineering är specialiserad på medeltung och tung verkstadstillverkning. Telatek Engineering ingår i Telatek Group. Telatek grundades 1977, då man började producera service- och underhållstjänster

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom båtbyggnad/båtbyggare Examensdel: 2.2.1 Byggande av båtar i armerad plast 30 kp + Modul: Byggande av båtar i armerad plast 1, 15 kp, Byggande av båtar i armerad plast 2, 15 kp. Den studerande

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet

Barn och fritidsprogrammet Barn och fritidsprogrammet För dig som vill bli till exempel badpersonal, idrottsplatspersonal, personlig tränare, barnskötare, elevassistent, väktare, personlig assistent. Det finns tre inriktningar:

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING ÖVER DATA I BYGGHÄLSOKOHORTEN

SAMMANSTÄLLNING ÖVER DATA I BYGGHÄLSOKOHORTEN SAMMANSTÄLLNING ÖVER DATA I BYGGHÄLSOKOHORTEN Manual och kodförteckning (version 2012-09-25) Bengt Järvholm, Professor avd f yrkesmedicin, inst f yrkes- och miljömedicin Umeå universitet 1997 Bygghälsokohorten

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

MÅL LÄSÅR 3. Lövsågning, Kontursåga, Träkonskruktion

MÅL LÄSÅR 3. Lövsågning, Kontursåga, Träkonskruktion MÅL LÄSÅR 3 Lövsågning, Rita flera skisser på din tänkta idé. Tekniker: Lövsåga, putsa, borra, måla samt limma. Materiallära: Mdf Säkerhetsföreskrifter vid sågning med kapsåg o lövsåg. Kulturarv: Titta

Läs mer

Arbete på elektrisk materiel

Arbete på elektrisk materiel 2003-10-10 Sida 1 (9) *AFEL* *AF EL -* Arbete på elektrisk materiel Innehållsförteckning 1 Arbete på elektrisk materiel... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Ordförklaringar... 3 2 Elektriskt arbete...

Läs mer

Ämnesordsmöte 2015-03-30 Protokoll

Ämnesordsmöte 2015-03-30 Protokoll Ämnesordsmöte 2015-03-30 Protokoll Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg Nya termer: Limning Överordnad term: Finsnickeri Överordnad term: Byggnadssnickeri Relaterad term: Lim LCSH: Gluing Ändringar

Läs mer

Undervisningen i ämnet marinmotorteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet marinmotorteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Marinmotorteknik Ämnesplan: Marinmotorteknik Kurser: Marinmotorteknik 1-4 Marinmotorteknik Ämnet marinmotorteknik behandlar marina motorers uppbyggnad och funktion samt bakomliggande principer inom mekanik.

Läs mer

PM Double Mag. Elektriskt permanentmagnetiskt uppspänningssystem. Eclipse Magnetics Modulärt uppspänningssystem

PM Double Mag. Elektriskt permanentmagnetiskt uppspänningssystem. Eclipse Magnetics Modulärt uppspänningssystem Eclipse Magnetics Modulärt uppspänningssystem PM Double Mag Elektriskt permanentmagnetiskt uppspänningssystem 08-514 307 60 info@bonthron-ewing.se www.bonthron-ewing.se Det ultimata uppspänningssystemet

Läs mer

Avfallsstatistik 2011

Avfallsstatistik 2011 Miljö och naturresurser Avfallsstatistik Ändringar i shanteringen Avfallshanteringen genomgår just nu en kraftig brytningstid. År förbrändes procent mer än året innan, sammanlagt över miljoner ton. Med

Läs mer

Group. Telatek Group är en ledande finländsk producent av installations-, underhålls-, kvalitetssäkrings- och verkstadstjänster.

Group. Telatek Group är en ledande finländsk producent av installations-, underhålls-, kvalitetssäkrings- och verkstadstjänster. Telatek är en ledande finländsk producent av installations-, underhålls-, kvalitetssäkrings- och verkstadstjänster. Telatek grundades 1977, då man började producera service- och underhållstjänster i Brahestad.

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

För dig som vill arbeta i gruvnäringen

För dig som vill arbeta i gruvnäringen För dig som vill arbeta i gruvnäringen 1 2 Den svenska gruvnäringen sysselsätter allt fler. Inte sedan i början av 1990-talet har gruvorna sysselsatt så många som idag. Och produktionen av malm slog i

Läs mer

ENKÄT OM INTERNATIONALISERING OCH HANDELSHINDER

ENKÄT OM INTERNATIONALISERING OCH HANDELSHINDER ENKÄT OM INTERNATIONALISERING OCH HANDELSHINDER Svarsanvisningar: Vi ber er först fylla i allmän information om ert företag. Därefter har enkäten delats i två delar. I den första delen ber vi er besvara

Läs mer

Tillverkningsteknik Föreläsning 2

Tillverkningsteknik Föreläsning 2 Tillverkningsteknik Föreläsning 2 1 Tillverkning Tillformning (Omformning av ett materialstycke till önskad dimension och form) Smidning Valsning Gjutning Frånskiljning (Bortagning av material) Hyvling

Läs mer

KK 26.6001. Beskrivning TF 4. l'n. Taxa Miljöbalken 2013

KK 26.6001. Beskrivning TF 4. l'n. Taxa Miljöbalken 2013 40 KK 26.6001 TF 4 l'n U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per Cement, betong, kalk, krita och gips 26.70 130 A Anläggning för att 1. i roterugn tillverka mer än 125 000

Läs mer

1. Inledning 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Standarden SS-EN 1090-2 2 1.3 Kvalifikationskrav för personal 2 1.4 Krav på noggrannhet för utförandet 3

1. Inledning 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Standarden SS-EN 1090-2 2 1.3 Kvalifikationskrav för personal 2 1.4 Krav på noggrannhet för utförandet 3 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Standarden SS-EN 1090-2 2 1.3 Kvalifikationskrav för personal 2 1.4 Krav på noggrannhet för utförandet 3 2. Termer och definitioner 4 3. SS-EN 1090-1

Läs mer

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen Motorbranschen Motorbranschen är modern och högteknologisk. Den erbjuder gott om arbetstillfällen och företag som är beredda att satsa

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

Kunskap och tradition

Kunskap och tradition Kunskap och tradition 2 Legotillverkning som bygger på traditioner Herman Anderssons Plåt AB är en komplett legotillverkare med tjänster och produkter med tonvikt inom rostfritt, aluminium och exotiska

Läs mer

De Högre Tjänstemännen YTN r.f.

De Högre Tjänstemännen YTN r.f. De Högre Tjänstemännen YTN r.f. 1 En högre tjänsteman En högre tjänsteman utför uppdrag i egenskap av expert, förman, chef eller på ledningsnivå. En högre tjänstemäns arbete är relativt självständigt och

Läs mer

KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL ME- TALL TILL SÅDANA ARTIKLAR

KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL ME- TALL TILL SÅDANA ARTIKLAR KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL ME- TALL TILL SÅDANA ARTIKLAR Anmärkningar 1. Bortsett från blåslampor, transportabla smidesässjor, slipstenar och

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING GLOBAL OUTSOURCING Spara från 30 % till 75 % på maskinbearbetade produkter och gjutna komponenter från Kina. I Kina fi nns miljoner underleverantörer, endast några få kan leverera kvalitetstestade och

Läs mer

Värdeskapande handel för industrin

Värdeskapande handel för industrin Värdeskapande handel för industrin Stora när det behövs, små när du vill Beijer Tech är inte bara en grupp företag, vi är en värld av möjligheter oavsett om du söker precisionsslipskivor för kullager i

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare PC-Tekniker Datatekniker (nätverkstekniker) Civilingenjörer m.fl. bygg o anläggning Byggnadsingenjörer o byggnadstekniker

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 2825 Redovisade

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Framtidsbranschen Vindkraft

Framtidsbranschen Vindkraft Framtidsbranschen Vindkraft Exempel på yrken & arbetsuppgifter vid utbyggnad av landbaserade vindkraftparker Nätverket för vindbruk Noden för arbetskraftförsörjning drift & underhåll. Vindkraftbranschen,

Läs mer

BYGGPROGRAMMET (BP) Ämne: ANLÄGGNINGSMASKINTEKNIK. Grävmaskin och grävlastare

BYGGPROGRAMMET (BP) Ämne: ANLÄGGNINGSMASKINTEKNIK. Grävmaskin och grävlastare BYGGPROGRAMMET (BP) Ämne: ANLÄGGNINGSMASKINTEKNIK Grävmaskin och grävlastare AMT200 Eleven förstår sambanden mellan arbetsmetod, tid, kostnad och kvalitet vid utförandet av arbetsuppgifter med grävmaskiner

Läs mer

Österbottens handelskammare. Bransch- och statistiköversikt April 2015

Österbottens handelskammare. Bransch- och statistiköversikt April 2015 Österbottens handelskammare Bransch- och statistiköversikt April 2015 Branschstruktur handelskammarområdet 2012 tot. ca 110 000 sysselsatta 7 % 32 % Primärproduktion 23 % Industri Byggnadsindustri Handel

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016. Lättast

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Enkel Flexibel Prisvärd

Enkel Flexibel Prisvärd Robotik som den bör vara Enkel Flexibel Prisvärd 195 INTJÄNINGSTID DAGAR GENOMSNITTLIG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: www.universal-robots.se/se/produkter Robotiken är äntligen inom räckhåll Universal Robots

Läs mer

EXAMINA ENLIGT 13 1 MOM. I LAGEN OM YRKESINRIKTAD VUXENUTBILDNING. Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom

EXAMINA ENLIGT 13 1 MOM. I LAGEN OM YRKESINRIKTAD VUXENUTBILDNING. Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom 4698 Bilaga EXAMINA ENLIGT 13 1 MOM. I LAGEN OM YRKESINRIKTAD VUXENUTBILDNING DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET FRITIDSVERKSAMHET OCH UNGDOMSARBETE för specialhandledare av barn och ungdom SPRÅKVETENSKAPER

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Q-Door 2013-06 Varunamn TORVERK Q-Door Maskindriven Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS.

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. DET HÄR ÄR RAGN-SELLS VI SAMLAR IN AVFALLET Vi har över 1 600 fordon och ca 1 700 medarbetare. Sverige Norge AVFALL/SOPOR Danmark Estland Lettland VI SORTERAR AVFALLET Polen VI

Läs mer

Pallboxar med svep. TTcommerce AB

Pallboxar med svep. TTcommerce AB TTcommerce AB Pallboxar med svep Pallboxar Fäll upp, fyll, fäll ihop och återanvänd! Genomtänkta lösningar behöver inte alltid vara avancerade. Våra pallboxar har pall och botten med låsningar. De bästa

Läs mer

Förädling av råvaran

Förädling av råvaran Guld till smycken Förr i tiden grävde man för hand. Man hackade med hackor. Arbetet kunde utföras av barnarbetare, slavar och fångar. Det var mest män som arbetade i gruvorna. Nu för tiden använder man

Läs mer

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Tabell 8 Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer All

Läs mer

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Uppgifterna

Läs mer

TULLTAXA KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR

TULLTAXA KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR TULLTAXA Kap 82 KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR Anmärkningar 1. Bortsett från blåslampor, transportabla smidesässjor,

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION CALIBRA - FÖRETAGET MED ALLT UNDER ETT TAK Calibra har sin verksamhet i Arlandastad, här har vi funnits sedan 2010. Som företag har vi funnits sedan 1991. Det gör att vi har en stor

Läs mer

Välkommen till AGRIPPAFABRIKEN

Välkommen till AGRIPPAFABRIKEN Välkommen till AGRIPPAFABRIKEN för Utveckling & tillverkning av dina produkter i tunnplåt och rör 9001/14001 www.agrippafabriken.se Certifierade Allt från idé till leverans Spara kapital & tid med AGRIPPAFABRIKENS

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

TRÄPLUGG. Guide. Träindustrin behöver ungdomar. Hon fick sitt drömjobb! det här kan du bli ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA BÖRJA GYMNASIET 2013

TRÄPLUGG. Guide. Träindustrin behöver ungdomar. Hon fick sitt drömjobb! det här kan du bli ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA BÖRJA GYMNASIET 2013 TRÄPLUGG ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA BÖRJA GYMNASIET 2013 Hon fick sitt drömjobb! Guide det här kan du bli Träindustrin behöver ungdomar 1 Du kan bli något speciellt Det finns många roliga och annorlunda

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 juli - 31 december 2013. Rapport 2014:4

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 juli - 31 december 2013. Rapport 2014:4 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 juli - 31 december Rapport 2014:4 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige Från den

Läs mer

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp.

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan utföra installationsarbeten för förvaringsanordningar för bränslen

Läs mer

AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR, INTE NÄMNDA

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2016 1 Fler jobb i Värmland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda ökar och

Läs mer

FÖRESKRIFT 3/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 3/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 3/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKANLÄGGNINGS BRANSCHEN 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKANLÄGGNINGSBRANSCHEN 2007 FÖRESKRIFT 3/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

HJULUTRUSTNINGSTEKNIK

HJULUTRUSTNINGSTEKNIK HJULUTRUSTNINGSTEKNIK Ämnet hjulutrustningsteknik behandlar den teknik som berör fordons hjulutrustning. Ämnet omfattar de kunskaper som behövs för reparation och byte av däck, fälgar och hjul samt detaljer

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 11/2015

Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 11/2015 Arbetslösa NTM-CENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 11/2015 Får publiceras tisdag 22.12.2015 kl. 9.00 Färre arbetslösa män i Egentliga Finland Vid Egentliga Finlands

Läs mer

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD EN AV MALMFÄLTENS STÖRSTA MEKANISKA VERKSTÄDER En del av LKAB sedan 1975 Omsätter ca 175 miljoner kronor Ingår i LKAB Berg & Betong-koncernen Cirka 80 anställda

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Yrkesintroduktionsanställning (YA) Specialservice. Handledare: Företag: Utgåva 1

UTBILDNINGSPLAN. Yrkesintroduktionsanställning (YA) Specialservice. Handledare: Företag: Utgåva 1 UTBILDNINGSPLAN Yrkesintroduktionsanställning (YA) Specialservice Namn: Handledare: Företag: Utbildningsplan vid YA-anställning Specialservice Denna utbildningsplan är framtagen inom SRY för att kunna

Läs mer

Klarar mer än en miljon skruvdragningar.

Klarar mer än en miljon skruvdragningar. BYGG Klarar mer än en miljon skruvdragningar. FEIN gipsskruvdragare med och utan sladd. ASCT 18 M: mer än 2300 skruvdragningar per batteriladdning! Nyhet för gipsdragning. FEIN ASCT 14 och 18. FEIN är

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R TE 06.009 Rev. A BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R 3 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR 1. Tekniska data - Elanslutning

Läs mer

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien 1 Pappersindustri På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken mycket längre

Läs mer

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem ProjektHydraulik AB Målinriktad hydraulikutbildning HYDRAULIK FÖR EL & AUTOMATION GRUNDKURS EL FÖR HYDRAULIKER 3 dagar TILLÄMPAD FELSÖKNING Mobil Industri PROPORTIONAL- TEKNIK (GRUNDKURS 2) GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Utbildningsprogrammet för tillverkningsteknik, Verkstadsmekaniker, Plåtslagare-svetsare Karis

Utbildningsprogrammet för tillverkningsteknik, Verkstadsmekaniker, Plåtslagare-svetsare Karis Läroplan 2010- Axxell Utbildning Ab Grundexamen inom maskinoch metallbranschen Utbildningsprogrammet för tillverkningsteknik, Verkstadsmekaniker, Plåtslagare-svetsare Karis Läroplanen är uppgjord enligt

Läs mer

Centronic SensorControl SC861

Centronic SensorControl SC861 Centronic SensorControl SC861 sv Montage- och bruksanvisning Sol- och vindsensor Solcellsdriven Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2 E05 - Isolering (AL) är den person som arbetsleder genomförandet av specifika arbeten med en eller flera arbetsansvariga. AL har bl.a. till uppgift att: - Utse arbetsansvariga och bemanna arbeten i samverkan

Läs mer

3. Installation av WehoFloor-systemet

3. Installation av WehoFloor-systemet 3. Installation av WehoFloor-systemet Installationen av golvvärmesystemet förutsätter godkännande av dem som planerat objektet. Läs noga igenom installationsanvisningarna inklusive bilagor innan installationsarbetena

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

TAXA FÖR DEN KOMMUNALA MILJÖVÅRDSMYNDIGHETEN

TAXA FÖR DEN KOMMUNALA MILJÖVÅRDSMYNDIGHETEN Bilaga B 50 TSN 10.12.2013 Västkustens miljöenhet TAXA FÖR DEN KOMMUNALA MILJÖVÅRDSMYNDIGHETEN Kommunerna Korsholm, Närpes, Kristinestad och Kaskö Innehåll 1 Tillämpningsområde... 3 2 Grunderna för fastställande

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 492/2011 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad ================================================================= TAXA FÖR DEN KOMMUNALA MILJÖVÅRDSMYNDIGHETEN 1 Tillämpningsområde Godkänd

Läs mer

Trä- och metallslöjds planering 2013-2014 Olaus Petriskolan, Örebro

Trä- och metallslöjds planering 2013-2014 Olaus Petriskolan, Örebro Klass/Nr Arbetsområde Kommentar Hänvisning Läroplan 3:1 Presentation av slöjden och slöjdsalen Vi börjar med genomgång av salen samt säkerhetsföreskrifter. 3:2 Namnskylt Eleven börjar med att: Skissa,

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

maximal funktionalitet

maximal funktionalitet mervärde HÖGRE SÄKERHET maximal funktionalitet tillbehör för utökad funktionalitet Till EdmoLift s lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering. I den här broschyren ser

Läs mer

Miljöaffärsverksamhet 2010 Blankettanvisningar

Miljöaffärsverksamhet 2010 Blankettanvisningar Miljöaffärsverksamhet 2010 Blankettanvisningar Denna enkät gäller Ert företags miljöaffärsverksamhet år 2010. Produktionen inom miljöaffärsverksamhet omfattar de produkter och den teknik inom miljöaffärsverksamhet

Läs mer

2 Tillverkning av metallpulver vid Höganäs anläggningar... 3 2.1 Svampverket... 4 2.2 Pulververket... 4 2.3 Distaloyverket... 5

2 Tillverkning av metallpulver vid Höganäs anläggningar... 3 2.1 Svampverket... 4 2.2 Pulververket... 4 2.3 Distaloyverket... 5 Sammanfattning I detta kapitel ges en inledande orientering av processerna för metallpulvertillverkning. Vidare förklaras verksamheterna inom de stora fabriksanläggningarna Svampverket, Pulververket, Distaloy-

Läs mer

Remissversion LBK 2015-1108. Synpunkter på remissen sänds till lbk@svbf.se senast den 30 augusti 2015 MOTORDRIVNA FORDON. LBKs REKOMMENDATION 8

Remissversion LBK 2015-1108. Synpunkter på remissen sänds till lbk@svbf.se senast den 30 augusti 2015 MOTORDRIVNA FORDON. LBKs REKOMMENDATION 8 Remissversion LBK 2015-1108 Synpunkter på remissen sänds till lbk@svbf.se senast den 30 augusti 2015 MOTORDRIVNA FORDON LBKs REKOMMENDATION 8 Problemställningar: 1. Vad är skillnaden mellan garage, verkstad,

Läs mer

SK-Rutin nr 2:3. 02-03 Personlig skyddsutrustning INNEHÅLL. 1. Personlig hygien och ordning. 2. Kläder. 3. Fotbeklädnad. 4. Huvudskydd. 5.

SK-Rutin nr 2:3. 02-03 Personlig skyddsutrustning INNEHÅLL. 1. Personlig hygien och ordning. 2. Kläder. 3. Fotbeklädnad. 4. Huvudskydd. 5. SK-Rutin nr 2:3 INNEHÅLL 1. Personlig hygien och ordning 2. Kläder 3. Fotbeklädnad 4. Huvudskydd 5. Ögonskydd 6. Hörselskydd 7. Handskar 8. Regnställ 9. Skyddskläder för kemikalier 10. CO sniffer 11. Besökare

Läs mer

I METALL ÄR DU ALDRIG ENSAM. www.metalliliitto.fi

I METALL ÄR DU ALDRIG ENSAM. www.metalliliitto.fi I METALL ÄR DU ALDRIG ENSAM www.metalliliitto.fi fiskars brands finland, billnäs KOM MED I METALL! MMetallförbundet är Finlands största fackförbund för industrin. Vi är en stark och betydelsefull intresseorganisation

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. LASTBILSMEKANIKER MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

Fordons- och Transportprogrammet

Fordons- och Transportprogrammet Fordons- och Transportprogrammet (FT) Godshantering Transport Karosseri och lackering Personbil Lastbil och mobila maskiner Vilken väg väljer du? Fordons- och Transportprogrammet (FT) Fordons- och Transportprogrammet

Läs mer

Löneenkät för den privata sektorn 2013 Blankettanvisningar. Månadsavlönade Timavlönade

Löneenkät för den privata sektorn 2013 Blankettanvisningar. Månadsavlönade Timavlönade Löneenkät för den privata sektorn 2013 Blankettanvisningar Månadsavlönade Timavlönade Löneuppgifterna anges på så sätt att löneposterna innehåller eventuella avtalshöjningar! Innehåll ALLMÄNNA BLANKETTANVISNINGAR

Läs mer

Skåp och inredningssnickerier Köksinredning

Skåp och inredningssnickerier Köksinredning 77 XBD Skåp och inredningssnickerier Köksinredning Uppsättning av köksinredning Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3. Planen för genomförande av inlärning

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3. Planen för genomförande av inlärning Grundexamen inom maskin- och metallbranschen; Plåtslagare/Svetsare, Verkstadsmekaniker Examensdel: 2.1.1 Grundläggande arbete i Montering och Automation, 15 kp Årskurs 1 Krav på yrkesskicklighet Den studerande

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. PERSONBILSMEKANIKER MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

Sammanfattning. Figur 1 Planerad tillverkning av komponenter inklusive tillverkning av elektriska artiklar.

Sammanfattning. Figur 1 Planerad tillverkning av komponenter inklusive tillverkning av elektriska artiklar. Sammanfattning Höganäs ser närmast att tillverkning av induktorer och komponenter till elektriska motorer inom områdena kraftdistribution och elektriska drivsystem etableras. Tillverkning i liten skala

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1 Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Vägledarforum vt 2016

Vägledarforum vt 2016 Vägledarforum vt 2016 VÄGLEDARFORUM 19 MAJ 2016 - SAMMANFATTNING Arrangör: Länsstyrelsen genom Anette Jonsson Samarbetspartners: Arbetsmarknadskunskap genom Cecilia Kjellander och Handelskammaren Mälardalen

Läs mer

RÅDETS FÖRORDNING (EU)

RÅDETS FÖRORDNING (EU) SV L 94/2 Europeiska unionens officiella tidning 8.4.2011 FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att

Läs mer

ENERGIPROGRAMMET (EN)

ENERGIPROGRAMMET (EN) ENERGIPROGRAMMET (EN) Ämne: ELEKTRONIK Elektronik - grundkurs ENK212 Eleven utför uppkoppling, funktionskontroll samt mätning och felsökning på enklare elektronikkretsar. Eleven motiverar val av instrument,

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

Grundexamen inom byggnadsbranschen

Grundexamen inom byggnadsbranschen Grundexamen inom byggnadsbranschen GRUNDEXAMEN INOM BYGGNADSBRANSCHEN Up för husbyggnad Lektor i yrkesämnen Sune Nybacka 06-324 26 30 / 040-749 34 01 sune.nybacka@yrkesakademin.fi Husbyggare Avdelningschef

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts

Läs mer