Information om upphovsrätt och varumärken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om upphovsrätt och varumärken"

Transkript

1 Nero Video

2 Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag, filialer eller licensgivare. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får reproduceras, överföras eller kopieras utan uttryckligt skriftligt medgivande från Nero AG. Alla märkesnamn, varumärken och servicemärken tillhör respektive ägare. Varumärken namnges endast i informationssyfte. Nero AG godkänner inte krav som går utöver garantirättigheternas klausuler. Nero AG ansvarar inte för att innehållet i detta dokument är felfritt. Innehållet i såväl den levererade programvaran som i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. I vissa program i programsviter från Nero krävs tekniker som utvecklats av tredjepartstillverkare. Vissa av dessa ingår som testversion i den här sviten. De här teknikerna kan aktiveras kostnadsfritt online eller genom att skicka ett aktiveringsfax för att få obegränsad användning av versionen. Nero publicerar sedan nödvändiga data för att aktivera licensierade tekniker från tredjepartstillverkare för obegränsad användning med Nero 2014 eller Nero 2014 Platinum. Det är därför nödvändigt att ha en Internet-anslutning eller en fax. Om du inte äger upphovsrätten eller har tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren kan du överträda nationell eller internationell upphovsrättslagstiftning och bli föremål för att ersätta skador och modifieringar, eller distribueringar av upphovsrättsskyddat material. Kontakta ditt juridiska ombud om du är osäker på dina rättigheter. Upphovsrätt 2013 Nero AG och dess licensgivare. Med ensamrätt. Nero, Nero BackItUp, Nero Burn, Nero Digital, Nero Express, Nero MediaStreaming, Nero Recode, Nero RescueAgent, Nero SmartDetect, Nero Simply Enjoy, Nero SmoothPlay, Nero StartSmart, Nero Surround, Burn-At-Once, LayerMagic, Liquid Media, SecurDisc, SecurDisc-logotypen, Superresolution, UltraBuffer, Nero Burning ROM, NeroKwik, Nero MediaHome Blu-ray, Nero MediaHome Media, Nero MediaHome Burn, Nero MediaHome Play, Nero MediaHome DVD, Nero MediaHome Photobook, Nero MediaHome Faces, Nero MediaHome Move it, Nero MediaHome Sync, Nero Disc to Device, Nero MediaBrowser, Nero MediaHome Themes, Nero Video, Nero Video Express, Nero SoundTrax, Nero WaveEditor och Nero CoverDesigner är registrerade varumärken som tillhör Nero AG. Delar av programvaran utnyttjar Microsoft Windows Media Technologies. Copyright Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Denna produkt innehåller delar av en bildkod som ägs av Pegasus Software LLC, Tampa, Florida, USA. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logotypen för Gracenote och logotypten för "Powered by Gracenote" är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Gracenote i USA och/eller i andra länder. Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic och det dubbla D-tecknet är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories, Inc. Konfidentiellt opublicerat arbete. Copyright 2011 Dolby Laboratories. Med ensamrätt. Tillverkad på licens under följande amerikanska patentnummer: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 och andra amerikanska och internationella patent som har utfärdats och väntar på utfärdande. DTS och DTSsymbolen är registrerade varumärken och DTS Digital Surround, DTS 2.0 och Digital Out- och DTS-logotyper är varumärken som tillhör DTS, Inc. Produkten inkluderar programvara. DTS, Inc. Med ensamrätt. AVCHD och AVCHD-logotypen, AVCHD Lite och AVCHD Lite-logotypen är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation. Facebook är ett registrerat varumärke som tillhör Facebook, Inc. Yahoo! och Flickr är registrerade varumärken som tillhör Yahoo! Inc. My Space är ett varumärke som tillhör MySpace, Inc. Google, Android, YouTube och Google Drive är varumärken som tillhör Google, Inc. Apple, Apple TV, itunes, itunes Store, ipad, ipod, ipod touch, iphone, Mac och QuickTime är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och i andra länder. Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D, BD-Live, BONUSVIEW, BDXL, AVCREC och logotyperna för dem är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association. DVD Logo är ett varumärke som tillhör Format/Logo Licensing Corp. och är registrerat i USA, Japan och andra länder. Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Logotypen för USB är ett varumärke som tillhör Universal Serial Bus Implementers Corporation. ActiveX, ActiveSync, Aero, Authenticode, Bing, DirectX, DirectShow, Internet Explorer, Microsoft, MSN, Outlook, Windows, Windows Mail, Windows Media, Windows Media Player, Windows Mobile, Windows.NET, Windows Server, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Xbox, Xbox 360, PowerPoint, Silverlight, logotypen för Silverlight, SkyDriver, Visual C++, startknappen för Windows Vista och logotyperna för Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder. FaceVACS och Cognitec är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Cognitec Systems GmbH. DivX och DivX Certified är registrerade varumärken som tillhör DivX, Inc. DVB är ett registrerat varumärke som tillhör DVB Project. NVIDIA, GeForce, Force- Ware och CUDA är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör NVIDIA. Sony, Memory Stick, PlayStation och PSP är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. HDV är ett varumärke som tillhör Sony Corporation och Victor Company of Japan, Limited (JVC). 3GPP är ett varumärke som tillhör European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Premiere, AIR och Flash är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems, Inc. AMD Athlon, AMD Opteron, AMD Sempron, AMD Turion, ATI Catalyst, ATI Radeon, ATI Remote Wonder och TV Wonder är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds. CompactFlash är ett registrerat varumärke som tillhör SanDisk Corporation. UPnP är ett registrerat varumärke som tillhör UPnP Implementers Corporation. Dropbox är ett varumärke som tillhör Dropbox, Inc. Ask och Ask.com är registrerade varumärken som tillhör IAC Search & Media. IEEE är ett registrerat varumärke som tillhör Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Philips är ett registrerat varumärke som tillhör Koninklijke Philips Electronics.N.V. InstallShield är ett registrerat varumärke som tillhör Macrovision Corporation. Unicode är ett registrerat varumärke som tillhör Unicode, Inc. Check Point är ett registrerat varumärke som tillhör Check Point Software Technologies Ltd. Labelflash är ett varumärke som tillhör Yamaha Corporation. LightScribe är ett registrerat varumärke som tillhör Hewlett-Packard Development Company, L.P. Intel, Intel Media SDK, Intel Core, Intel XScale och Pentium är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller i andra länder. MP3 SURROUND, MP3PRO och deras logotyper är varumärken som tillhör Thomson S.A. Den här produkten levereras med patent, i USA och andra länder, som ägs och licenseras av AT&T Corp. Andra produkt- och varunamn kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare och inbegriper inga relationer, sponsorförhållanden eller bidragsförhållanden för ägarna. Nero AG förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Användningen av denna produkt sker under förutsättning att licensavtalet för slutanvändare godkänns vid installationen av programvaran. Nero AG, Im Stoeckmaedle 18, Karlsbad, Tyskland. Upphovsrätt 2013 Nero AG och dess licensgivare. Med ensamrätt. Nero Video 2

3 Innehåll Innehåll 1 Komma igång Om användarhandboken Om Nero Video Versioner av Nero Video Systemkrav Starta programmet 9 2 Skapa och hantera projekt Arbeta med Nero Video Rubrikfält Verktyg Radera omskrivbar skiva Visa skivinformation Finalisera skiva Alternativ Fönstret Programinställningar Fönstret Alternativ för inspelningsformat Nero MediaBrowser Hjälp Kortkommandon Området Dra dina filer hit Innehållsskärm Skapa och redigera ett skivprojekt Skapa kapitel manuellt Skapa kapitel automatiskt Redigera kapitel Spara ett projekt Öppna ett projekt Öppna en skivavbildning 38 3 Videoinspelning från kamera och externa enheter Spela in DV-/HDV-kameror, digitala och analoga videor Skärmen Spela in video Förhandsgranskningsfönster Fönstret Egenskaper för videoenhet Fönstret Egenskaper för ljudenhet Ställa in tv-kort 44 Nero Video 3

4 Innehåll 3.5 Spela in video till hårddisk Förskanna videoinspelningar Spela in direkt på skiva 49 4 Redigera videoklipp Videoredigering Fönstret Filmalternativ Förhandsgranskningsområdet Mediaområde Nero Seamless Music Effektpalett Lutningsväxlingseffekt Området Egenskaper Allmän hantering i avancerad redigering Spårhantering i Avancerad redigering Klipphantering i Avancerad redigering Allmän hantering i Expressredigering Ordna skärmen Verktygsfält Nero RhythmSnap Nero PiP-effekter Filmguide Fönstret Ad Spotter Fönstret Music Grabber Fönstret Förhandsgranska / trimma Funktionen Anpassa bildspel till musik Funktionen Anpassa musik till projekt Hantera projekt i Windows Live Movie Maker Växla mellan redigeringslägen Skapa film Välja en filmmall Spela in en berättarröst Identifiera videoscener Identifiera reklam Söka efter musikklipp Filmredigering i avancerad redigering Flytta och placera filer (avancerad redigering) Klippa och trimma ljud- och videoklipp (avancerad redigering) Anpassa bilders visningstid (avancerad redigering) Infoga Nero PiP-mallar (avancerad redigering) Infoga övergångar (avancerad redigering) Redigera övergångar (avancerad redigering) Lägga till en effekt (avancerad redigering) Redigera effekter (avancerad redigering) Lägga till en texteffekt (avancerad redigering) 99 Nero Video 4

5 Innehåll Skapa kapitel på tidslinjen (avancerad redigering) Filmredigering i Expressredigering Flytta och placera filer (expressredigering) Anpassa bilders visningstid (expressredigering) Infoga Nero PiP-mallar (expressredigering) Infoga övergångar (expressredigering) Lägga till en effekt (extressredigering) Lägga till en texteffekt (expressredigering) Exportera videor Fönstret Exportera video Exportera video till fil Exportera ljud till fil Exportera video till kamera Exportera video till webben Exportera video och skicka som e-post Meny Nivåer Fönstret Redigera meny Fliken Mallar Fliken Anpassa Paletten Mallinställningar Egenskaper för bakgrund och paletten introvideo Knappegenskaper Egenskaper för grafiska objekt Paletten Innehåll Paletterna Knappar och Grafikobjekt Paletten Skiva/projekt Fönstret Välj startposition Fönstret Redigera bakgrundsljud Fönstret Välj affischram Fönstret Inställningar för skuggor Fönstret Spara som mall Skapa meny Förhandsgranska Fönstret Förhandsgranskning Visa en förhandsvisning Bränningsalternativ 140 Nero Video 5

6 Innehåll 8.1 Fönstret Bränningsalternativ Bränna en skiva Bränna avbildningsfil Skriva till hårddiskmappar Teknisk information Skivformat som stöds Översikt över kompatibilitet mellan skivformat och skivor Översikt över kompatibilitet mellan DVD-skivor och redigerbara skivformat Index Kontakt 153 Nero Video 6

7 Komma igång 1 Komma igång 1.1 Om användarhandboken Den här användarhandboken riktar sig till alla användare som vill lära sig hur Nero Video fungerar. Handboken beskriver steg för steg hur du använder olika funktioner i programmet. För att få så stort utbyte som möjligt av dokumentationen bör du vara uppmärksam på följande symboler: Anger varningar, villkor eller anvisningar som måste följas exakt. Anger kompletterande information och anvisningar. 1. Starta Siffran i början på en rad anger en anvisning. Utför anvisningarna i angiven ordningsföljd. Anger ett delresultat. Anger ett slutresultat. OK (se...) [ ] Anger textavsnitt och knappar som visas i programmets gränssnitt. De visas med fet stil. Indikerar hänvisningar till andra kapitel. Dessa visas som understrukna röda länkar. Anger en tangentkombination som används för att ange ett visst kommando. 1.2 Om Nero Video Nero Video är ett kraftfullt program för redigering och granskning som är designat för både nybörjare och avancerade användare. Två olika lägen inom samma gränssnitt gör det möjligt för dig att välja mellan redigering av enstaka spår och flera spår. I läget Expressredigering kan du skapa projekt snabbt och enkelt: Beskär och sortera klipp och lägg till effekter för snygga resultat på nolltid. För full kontroll, använd läget Avancerad redigering med tidslinjen för flera spår, även med mer effekter, keyframes och mycket mer. Med hundratals videoeffekter, teman och en effektgenererare för bild-i-bild, gör Nero Video det möjligt för dig att skapa proffsiga filmer och bildspel. Använd keyframes för dina effekter, eller skapa dina egna effektmallar för att ge projekten ett speciellt utseende. Genom att an- Nero Video 7

8 Komma igång vända Nero RhythmSnap kan du automatiskt matcha din film eller ditt bildspel efter musikens rytm. Lägg till övergångar och texteffekter för att slutföra dina projekt. När det gäller granskning kan du använda Nero Video för att lagra, importera, beskära och sortera dina media. Skapa kapitelmarkörer för snabb och enkel navigering på skivan och välj din favoritmeny från många olika 2D- och 3D-menymallar. Du kan även skapa din egen. fullt anpassningsbara meny innan du bränner projektet på skiva eller skivbild. Dela dina projekt genom att bränna dem på DVD-video- eller Blu-ray-skiva. Om du vill dela huvudfilmen för projektet ska du använda ett av de olika exportalternativen, såsom funktionen Exportera till webb. Med Nero 4K-videoredigering har du nu stöd för Ultra HD genom följande: import, redigering och utskrift av högkvalitativa filmer med den här kraftfulla funktionen. Lagra, redigera, skapa, exportera när det gäller media är Nero Video ditt praktiska verktyg för att skapa proffsiga, snygga resultat! 1.3 Versioner av Nero Video 1.4 Systemkrav Nero Video finns tillgänglig i olika versioner med olika funktioner. Beroende på vilken produkt från Nero du har köpt kan din version av Nero Video vara begränsad och kanske inte innehålla alla funktioner. Funktionaliteten i Essentials eller OEM-program kan skilja sig från den fullständiga versionen i olika utsträckning. Observera att funktionsbegränsningarna i din version av Essentials beror på medleverantörens val. Följande funktioner är begränsade eller inte tillgängliga i Nero Video Essentials: Antal övergångar, videofilter samt text- och ljudeffekter är begränsat. Hantering av nyckelbild är begränsat. Antalet filmtemamallar är begränsat. Videoredigering i läget Avancerad redigering är inte möjligt. Rytmdetektering med Nero RhythmSnap är inte möjligt. Att skapa dina egna effektmallar är inte möjligt. Nero Seamless Music är inte tillgängligt. Antalet menymallar är begränsat. Avancerad menyredigering är inte tillgängligt. Antalet stödda video- och ljudkodeks är begränsat. Nero Video är del av Nero-produkten som du har installerat. Deras systemkrav är desamma. Detaljerade systemkrav för denna och alla andra Nero-produkter finns i avsnittet Support på vår webbplats Nero Video 8

9 Komma igång 1.5 Starta programmet Det finns flera sätt att öppna Nero Video beroende på olika faktorer, t.ex. vilken produkt du har installerat och vilket operativsystem som du använder. På Windows 7 och tidigare versioner av Windows kan du starta Nero Video via: Start (startikonen) > (Alla) Program > Nero > Nero 2014 > Nero Video skrivbordsikonen Nero Video 2014 om du använder Nero Video 2014 som en fristående produkt skrivbordsikonen Nero 2014 om du använder Nero 2014 Startprogrammet för Nero 2014 erbjuder enkel åtkomst till Nero-program om huvudsaklig användning och länkar till demonstrationer och andra intressanta webbplatser som drivs av Nero. På Windows 8 kan du starta Nero Video via: panelen Nero 2014 (Start-skärmen i Windows 8) eller skrivbordsikonen Nero 2014 (Skrivbordet i Windows 8) om du använder Nero 2014 panelen Nero Video (Start-skärmen i Windows 8) eller skrivbordsikonen Nero Video 2014 (Skrivbordet i Windows 8) om du använder Nero Video 2014 som en fristående produkt Nero Video 9

10 Skapa och hantera projekt 2 Skapa och hantera projekt 2.1 Arbeta med Nero Video Användargränssnittet för Nero Video består av ett huvudfönster med ett rubrikfält, området Dra dina filer hit och flera markeringslistor. I grunden består arbetet med Nero Video av ett urval uppgifter på Hem-skärmen. Sedan kan du slutföra uppgiften genom att navigera genom de olika stegen där en separat skärm visas för varje steg. Om du har installerat en DVD-RW/+RW-brännare och matar in en DVD-RW- eller DVD+RW-skiva, kan du använda Nero Video för att skapa redigerbara DVDskivformat och DVD-Video: DVD-VFR (videoläge) och DVD+VR. I jämförelse med en vanlig DVD är fördelen med dessa format att skivans innehåll kan ändras med tiden. Det betyder att du kan redigera filmerna, sätta in nya stycken, ta bort scener som du inte vill se eller radera skivan. En nackdel är att du inte kan skapa individuella menyer. Skivformaten DVD-VFR (videoläge) och DVD+VR är kompatibla med DVD-video och kan spelas upp på nästan alla kommersiella DVD-spelare. Att klicka på menyn Hjälp i rubrikfältet öppnar en meny som erbjuder alternativet att använda onlinehjälp samt att visa versionsnumret och annan registreringsinformation. När du vill gå till nästa eller föregående fönster klickar du på knappen Nästa eller Tillbaka i navigationsfältet. Om det är nödvändigt kommer du att bli ombedd att spara projektet, eftersom du annars kommer att förlora de ändringar som du har genomfört. Ett projekt består i huvudsak av fyra steg: Välja en uppgift. Välj vad du vill göra genom att föra markören över menyalternativet. Nero Video 10

11 Skapa och hantera projekt Startfönstret Användarhandboken innehåller ett kapitel var för varje uppgift, där samtliga steg för att färdigställa uppgiften gås igenom. Färdigställa en uppgift Beroende på uppgiften måste du gå igenom ett antal steg till dess att uppgiften är klar. Varje nytt steg visas på en ny sida. Varje sida har en titel och en kortfattad beskrivning för att du ska veta var i processen du befinner dig och vad du ska göra. Varje fönster innehåller verktygstips, detaljerad information och förklaringar av olika knappar, ikoner och menyer. Knapparna Ångra och Upprepa finns i fönster där du kan utföra olika åtgärder. Med de här knapparna kan du snabbt ångra eller upprepa de senast utförda åtgärden. På så sätt kan du prova en rad olika funktioner i Nero Video utan att riskera att hela projektet förstörs om du inte gillar ändringen. Nero Video 11

12 Skapa och hantera projekt Innehållsskärmen Handboken innehåller ett kapitel för varje fönster där alla områden beskrivs detaljerat. Bränning Projektet avslutas med bränning. Du anger parametrarna för bränningen och klickar sedan på Bränn. Beroende på vilken typ av projekt som redigeras och vilken brännare som är ansluten till systemet finns olika alternativ tillgängliga i menyn. Fönstret Bränningsalternativ Nero Video 12

13 Skapa och hantera projekt Efter bränning Så fort du har avslutat bränningen kan du bestämma vad du vill göra därefter; starta mediespelaren och visa ditt projekt eller skapa omslag och etiketter för den skiva du använder i Nero CoverDesigner. Du kan självklart också spara projektet eller starta ett nytt. Skapa och redigera ett skivprojekt 32 Spara ett projekt 36 Fönstret Bränningsalternativ Rubrikfält Rubrikfältet i Nero Video erbjuder olika verktyg, alternativ och hjälpavsnitt. Du kan även använda det för att gå tillbaka till Hem-skärmen från vilken punkt som helst i programmet genom att klicka på Hem-knappen. Följande alternativ finns på menyn Verktyg: Radera skiva Skivinfo Avsluta skivan Skapa omslag och etiketter Bränn avbildning till skiva Raderar omskrivningsbara skivor. Fönstret Radera omskrivningsbar skiva öppnas och raderingsmetoden är inställbar. Innan en skiva kan raderas måste brännaren innehålla en omskrivningsbar skiva. Visar information om den inmatade skivan (t.ex. skivtyp, tillgänglig lagringskapacitet, antal sessioner och spår). Fönstret Skivinfo öppnas. Mata in skivan som du vill veta mer om och välj enheten som skivan är placerad i. Stänger DVD-VFR- (videoläge) eller DVD+VR-skivan. Fönstret Slutför skiva öppnas. Startar Nero CoverDesigner. Endast tillgänglig om Nero CoverDesigner installerats. Observera att Nero CoverDesigner installeras inte automatiskt med Nero Det kan dock hämtas kostnadsfritt från avsnittet Hämta på eller via Nero ControlCenter och användas tillsammans med Nero Nero CoverDesigner används för att skapa och skriva ut etiketter och häften för brända skivor. Utförliga anvisningar om hur du skapar professionella omslag och etiketter finns i den separata användarhandboken till Nero CoverDesigner. Öppnar fönstret Öppna där du kan surfa efter och välja en bildfil. Efter att du har öppnat en bildfil visas fönstret Bränningsalternativ. Nero Video 13

14 Skapa och hantera projekt Nero MediaHome Startar Nero MediaHome. Följande poster är tillgängliga i menyn Alternativ: Programinställningar Alternativ för inspelningsformat Filmalternativ Öppnar fönstret Programinställningar där du kan konfigurera allmänna inställningar för programmet. Detta inkluderar t.ex. mapparna där filer sparas och standardinställningarna för varaktighet för övergångar etc. Redigerar standardalternativen för skapandet av en video. Fönstret Alternativ för inspelningsformat öppnas. Så länge som du inte har valt skivformat kommer videoalternativen för samtliga stödda format att visas. Efter att ett skivformat har valts visas endast fliken för det aktuella skivformatet. Öppnar fönstret Filmalternativ där du kan ange samtliga inställningar för innehållsområdet. Endast tillgängligt i fönstret för videoredigering. Följande alternativ finns på menyn Hjälp: Hjälpämnen (F1) Självstudiekurser online Kortkommandon Hämta innehåll Uppgradera Nero på nätet Om Nero Video Öppnar hjälpfilen. Länkar till videosjälvstudiekurser på Neros officiella webbplats. Öppnar fönstret för kortkommandon där alla tillgängliga kortkommandon i Nero Video visas. Gör så att du kan hämta ytterligare multimedieinnehåll. Gör så att du kan visa uppgraderingsinformation om din produkt från Nero. Öppnar webbläsaren och visar Neros officiella webbplats. Öppnar fönstret Om Nero Video. Nero Video 14

15 Skapa och hantera projekt Verktyg Radera omskrivbar skiva Med Nero Video kan du radera omskrivningsbara skivor, dvs. skivor med RW-märkning, med förutsättningen att brännaren stöder funktionen. Det finns två raderingsmetoder för att göra detta: Snabbradering raderar inte data fysiskt från skivan men gör informationen oåtkomlig genom att radera referenserna till befintligt innehåll. Informationen kan återställas! Fullständig radering tar bort informationen på skivan genom att skriva över den med nollor. Innehållet kan inte återställas med konventionella metoder. Om du raderar hela skivan flera gånger minskar sannolikheten att en tredje part ska kunna återskapa innehållet. Så här gör du för att radera en omskrivningsbar skiva: 1. På rubrikfältet, välj Verktyg > menyposten Radera skiva. Fönstret Radera skrivbar skiva öppnas. Alternativet Verktyg (Radera skiva, Skivinformation och Slutför skiva) kan startas från menyn Verktyg i rubrikfältet när som helst. 2. Välj brännaren som innehåller skivan i den övre nedrullningsbara menyn. 3. Klicka på knappen Radera. Raderingsprocessen startar. Ibland kan det ta lång tid att radera en omskrivningsbar skiva. Du har raderat en omskrivningsbar skiva Visa skivinformation Så här gör du för att visa information om en isatt skiva: 1. I rubrikfältet välj Verktyg > menyposten Skivinformation. Fönstret Skivinformation öppnas. Alternativet Verktyg (Radera skiva, Skivinformation och Slutför skiva) kan startas från menyn Verktyg i rubrikfältet när som helst. 2. Välj brännaren som innehåller skivan i den nedrullningsbara menyn. Du har visat information om skivan som är isatt. Nero Video 15

16 Skapa och hantera projekt Finalisera skiva Nero Video finns tillgänglig i olika versioner med olika funktioner. Beroende på vilken produkt från Nero du har köpt kan din version av Nero Video vara begränsad och kanske inte innehålla alla funktioner. Om du har en begränsad version av Nero Video utan de funktioner som nämns häri, kan du uppgradera din Nero-produkt på adressen för att hämta den fulla versionen av Nero Video med alla egenskaper. Slutför en DVD-VR/-VFR- (videoläge)/+vr/+r- eller DVD+RW-skiva med videor och förhindra vidare bearbetning så här: 1. I rubrikfältet välj Verktyg > menyposten Slutföra skiva. Fönstret Slutför skiva öppnas. Alternativet Verktyg (Radera skiva, Skivinformation och Slutför skiva) kan startas från menyn Verktyg i rubrikfältet när som helst. 2. Mata in skivan som du vill slutföra och välj disken för skivan i den nedrullningsbara menyn Välj en inspelare. 3. Klicka på knappen Uppdatera för att visa listrutan, välj om du vill skapa en ny meny på skivan, spara en befintlig meny eller inte skapa en meny alls. 4. I listrutan Menyer som kan skapas på skivan väljer du om du vill skapa en ny meny på skivan, spara en befintlig meny eller inte skapa någon meny alls. 5. Klicka på Start. Du har slutfört en DVD-skiva Alternativ Fönstret Programinställningar Fönstret Programinställningar innehåller flikarna Allmänt, Mappar och Redigera. Du kan anpassa Nero Video till dina egna personliga önskemål. Du kan öppna fönstret Programinställningar via menyn Alternativ i rubrikfältet. Fliken Allmänt 16 Fliken Mappar 17 Fliken Redigera Fliken Allmänt Fliken Allmänt är uppdelad i områdena Format hos sparade mediafiler och Alternativ. Listrutan Bilder finns tillgänglig i området Formatera sparade mediefiler. Här kan du defi- Nero Video 16

17 Skapa och hantera projekt niera grafikformat i vilka Nero Video sparar mediefiler från externa enheter och småklipp av videor. Portabel Network Graphics (*.png) väljs i standardinställningen. Följande alternativ är tillgängliga i området Alternativ: Nedrullningsbar meny Verktygstips för visning Kryssrutan Lista senast använda projekt på startskärmen Utförlig - När du flyttar markören över en popup-meny visar den funktionen och erbjuder en detaljerad förklaring som verktygstips. Den här posten väljs som standard. Kortfattad - När du flyttar markören över en popup-meny visas dess funktion. Ingen - Visar inte något när markören flyttas över en popupmeny. Listar nyligen använda projekt på Hemskärmen för en snabb överblick över vad du har arbetat med nyligen. Dessutom kan du öppna nyligen använda projekt därifrån med ett klick. Fönstret Programinställningar Fliken Mappar Följande inmatningsfält är tillgängliga i området Kataloger på fliken Mappar: Temporära filer Sparade bildfiler Importerade videofiler Anger mappen som tillfälliga filer sparas i. Mappen bör ligga på en enhet med mycket ledigt lagringsutrymme. Grundinställningen är att den inloggade användarens mapp för tillfälliga filer används. Anger den mapp där importerade bildfiler och stillbilder från videor ska sparas. Med standardinställningen används mappen Mina bilder för den inloggade användaren. Anger den mapp som importerade videofiler ska sparas i. Undermappen NeroVideo i den inloggade användarens Mina dokument-mapp används som standard. Knappen öppnar ett fönster där du kan välja mapp för respektive filer. Fönstret Programinställningar 16 Nero Video 17

18 Skapa och hantera projekt Fliken Redigera Fliken Redigering är uppdelad i områdena Standardlängder och Nero bakgrundsrendering. I fältet Standardlängder listas standardlängden för stillbilder, effekter och övergångar. Ett lägsta och högsta värde anges för varje kontroll. Om du väljer ett ogiltigt värde ersätter programmet automatiskt det angivna värdet med det närmast giltiga värdet. Följande inmatningsfält finns: Bilder Texteffekter Mastereffekter Videoövergångar Ljudövergångar Anger standardlängden för stillbilder när du drar dem till ett spår i tidslinjen i fönstret för videoredigering. Minsta möjliga längd är 1 sekund och högsta värdet är 60 sekunder. Standardlängden är 4 sekunder. Anger standardlängden för texteffekter när du drar dem till ett spår i tidslinjen i fönstret för videoredigering. Minsta möjliga längd är 1 sekund och högsta värdet är 60 sekunder. Standardlängden är 4 sekunder. Anger standardlängden för videoeffekter när du drar dem till spåret Mastereffekter i tidslinjen i fönstret för videoredigering. Minsta möjliga längd är 1 sekund och högsta värdet är 60 sekunder. Standardlängden är 4 sekunder. Anger standardlängden för videoövergångar när du drar dem till ett spår i tidslinjen i fönstret för videoredigering. Minsta möjliga längd är 1 sekund och högsta värdet är 10 sekunder. Standardlängden är 1 sekund. Anger standardlängden för videoövergångar när du drar dem till ett spår i tidslinjen i fönstret för videoredigering. Minsta möjliga längd är 1 sekund och högsta värdet är 10 sekunder. Standardlängden är 1 sekund. Följande kryssruta är tillgänglig i området Nero bakgrundsrendering: Aktivera Nero Background Rendering Om kryssrutan är markerad renderas tidskrävande effekter i bakgrunden för att garantera en smidig förhandsgranskningskapacitet medan du redigerar projektet. Fönstret Programinställningar 16 Nero Video 18

19 Skapa och hantera projekt Fönstret Alternativ för inspelningsformat Du kan ändra inställningar som påverkar kodningen av framtida projekt i fönstret Alternativ för inspelningsformat. Flikarna för alla format som stöds visas tills du har valt ett skivformat. Efter att du har valt ett skivformat visas bara respektive format. Du kan öppna fönstret Alternativ för inspelningsformat när som helst från menyn Alternativ i rubrikfältet. Fönstret öppnas också om du väljer Anpassa lagring och anpassar videoinställningarna när du spelar in en video. Fliken Allmänt 19 Fliken [Skivformat] Fliken Allmänt Fliken Allmänt är indelad i områdena Videoläge och SmartEncoding. I området för Videoläge definieras färgövergångssystemet specifikt. Detta garanterar att videor kan visas på befintliga uppspelningsenheter. Följande poster är tillgängliga i menyn. PAL NTSC [Land] Väljer videoläget PAL (Phase Alternating Line) som används i Europa, men också Australien, Sydamerika och många afrikanska och asiatiska länder. Väljer videoläget NTSC som används i stora delar av Amerika och vissa ostasiatiska länder. Ställer automatiskt in rätt videoläge för det valda landet. Om du är osäker på vilket videoläge som används i ditt land väljer du land ur listan över länder. Följande inställningsalternativ är tillgängliga i området SmartEncoding: Nedrullningsbar meny SmartEncoding Gör att du kan välja alternativet SmartEncoding, som används när videoprojekt exporteras eller bränns. Automatisk (rekommenderat): Avgör automatiskt om video- och ljudmaterial ska kodas om. Nero Video kontrollerar bland annat hur mycket plats som finns tillgängligt för projektet och avgöra sedan vilka kompatibla segment som kodas om. Detta sparar mycket tid för storskaliga projekt så att du kan nå målet snabbare. Oftast kodas dock video- och ljudmaterial som inte är 100 % kompatibelt med målformatet inte om, beroende på källmaterialet och projektinställningarna. Den färdiga skivan eller utgångsfilen kanske inte går att spela på alla spelare. För att garantera att endast video- och ljudmaterial som är 100 % kompatibelt med målformatet inte kodas om ska du markera kryssrutan Standard.. Posten Automatisk väljs i standardinställningarna. Nero Video 19

20 Skapa och hantera projekt Inaktivera: Inaktiverar SmartEncoding. Video- och ljudmaterial som redan är kompatibelt med målformatet kodas fortfarande om. Kryssruta Standard Med detta alternativ kodas endast video- och ljudmaterial som är 100 % kompatibelt med målformatet inte om. Endast tillgängligt om Automatisk (rekommenderas) SmartEncoding-alternativet har valts. Kryssrutan är avmarkerad enligt standard. Fönstret Alternativ för inspelningsformat SmartEncoding SmartEncoding är en funktion i Nero Video som effektivt kan förkorta tiden som krävs för omkodning (konvertering) av dina videoprojekt. Videofiler kan skapas med olika codec. Varje codec involverar ett visst filformat. Beroende på målformatet du väljer för projektet i Nero Video kanske videofilerna du har använt i ditt projekt inte är kompatibla med målformatet. Därför måste dessa videofiler transkodas (konverteras) till målformatet. Detta kan ta lång tid. Funktionen SmartEncoding analyserar videofiler som du har lagt till i ditt projekt och kontrollerar om de är kompatibla eller delvis kompatibla med det valda målformatet. Delar som är kompatibla med målformatet kodas inte om, vilket kan spara mycket tid. Om funktionen SmartEncoding är aktiverad används den när du exporterar ditt projekt till en videofil eller när du bränner ditt projekt till en skiva eller sparar det på hårddisken. När du exporterar ditt projekt till en videofil förväljer Nero Video automatiskt målformatet, som kräver åtminstone omkodning av ditt projekt. Följande målformat stöds av funktionen SmartEncoding: Mpeg-1 MPEG-2 SD MPEG-2 HD MPEG-2 HD 24p AVCHD AVCHD 24p AVCHD 1080/60p, 50p MPEG-2 HD till Blu-ray-skiva MPEG-2 HD 24p till Blu-ray-skiva AVC på Blu-ray-skiva AVC 24p på Blu-ray-skiva Nero Video 20

21 Skapa och hantera projekt Fliken [Skivformat] På fliken för respektive skivformat kan videoalternativen anpassas inom profiluppspelningens intervall. Följande alternativ är tillgängliga: Nedrullningsbar meny Videoformat Nedrullningsbar meny Bildförhållande Nedrullningsbar meny Samplingsformat Definierar videoläget. Detta garanterar att videor kan visas på befintliga uppspelningsenheter. Anger önskat bildförhållande. Posten Automatiskt som automatiskt identifierar bildförhållande för varje titel utifrån grundmaterial väljs som standard. Obs! Endast erfarna användare bör ändra den här inställningen. Progressiv - Använder progressivt läge eller helskärmsläge där helbilder används. Sammanflätad (översta fältet först) - Använder sammanflätad radprocess, där en bild utgör två separata halvbilder och sänds till den övre halvbilden först. Sammanflätad (nedersta fältet först) - Använder sammanflätad radprocess, där en bild utgör två separata halvbilder och sänds till den nedre halvbilden först. Automatisk - Kodar filen i det samplingsformat som originalet har. Den här posten väljs som standard. Om kryssrutan är markerad används adaptiv rörelsekonvertering för att förbättra bildkvaliteten för video och bildspel. Kryssrutan Rörelseadaptiv avflätning Kryssrutan är avmarkerad enligt standard. Kryssrutan Rörelseadaptiv konvertering av bildrutehastighet Nedrullningsbar meny Kvalitetsinställning Om kryssrutan är markerad används adaptiv rörelsekonvertering för att förbättra bildkvaliteten för video och bildspel. Kryssrutan är avmarkerad enligt standard. Automatisk (anpassa till skiva) - Använder automatiskt bästa möjliga kodningskvalitet i relation till tillgänglig lagringskapacitet. Andra inställnignar för bithastighet och upplösning är inte tillgängliga. Den här posten väljs som standard. Hög kvalitet, Standarduppspelning, Standarduppspelning plus, Lång uppspelning, Utökad uppspelning, Superlång uppspelning - Ställer in respektive förinställda kvalitetsprofiler med definierad bithastighet och upplösning. Anpassa - Aktiverar användardefinierade inställningar. Manuell inställning av bithastighet och upplösning är endast tillgängligt för den här posten. Nero Video 21

22 Skapa och hantera projekt Skjutreglaget Bithastighet Nedrullningsbar meny Upplösning Skjutreglage/inmatningsfält Finjustering av kodningskvalitet Nedrullningsbar meny Kodningsläge Nedrullningsbar meny Ljudformat Fastställer bithastighet för den resulterande videon. Bithastigheten påverkar bildkvaliteten. Bithastigheten kan fastställas med hjälp av skjutreglaget eller genom att anpassa värdet för inmatningsfältet. Väljer upplösning från en lista över möjliga upplösningar för skivtypen och definierar upplösningen för resulterande videor. Menyn är bara aktiverad om posten Anpassa har valts från menyn Kvalitetsinställning. Posten Automatisk väljs i standardinställningarna. Fastställer kvalitetsnivå för den kodare som ska användas. Kodningskvaliteten kan fastställas med hjälp av skjutreglaget eller genom att anpassa värdet i inmatningsfältet. Snabb kodning (1 pass) - Kodar video i single pass. Kodningen går snabbare, men kvaliteten blir lägre. Hög kvalitet (2 pass VBR) - Kodar video i två pass med variabel datahastighet. Kodningen tar längre tid, men kvaliteten är högre. VBR står för Variable Bit Rate/variabel bithastighet och detta betyder att individuella perioder i en video kodas med olika, lämpliga datahastigheter scener med mycket rörelse kodas med en högre bithastighet än scener med mindre rörelse. Väljer vilket ljudformat som används när ett projekt spelas in. Posten Automatisk väljs i standardinställningarna. Dolby Digital (AC-3) Kodar ljuddata i Dolby Digitalljudformat med 6-kanaligt surroundljud. (5.1 står för 5 kanaler med fullt frekvensintervall och en baskanal.) Dolby Digital (AC-3) Kodar ljuddata i Dolby Digitalformat i stereo. MPEG-ljud Kodar ljudet i MPEG-1 (lager 2). Det här alternativet är bara tillgängligt i videoläget PAL. LPCM - Kodar ljuddata i LPCM. Det här alternativet är bara tillgängligt i NTSC-videoläge. Fönstret Alternativ för inspelningsformat 19 Nero Video 22

23 Skapa och hantera projekt Nero MediaBrowser Nero MediaBrowser är ett verktyg som du kan använda för att enkelt söka, visa och öppna multimediefiler samt lägga till dem till ditt projekt. Närmare bestämt kan du med hjälp av Nero MediaBrowser öppna ett multimediebibliotek, som innehåller alla dina multimediefiler som indexerades av Nero MediaHome. Nero MediaBrowser och mediebiblioteket levereras med Nero MediaHome och är installerade tillsammans. Mer information finns i handboken till Nero MediaHome. Nero MediaBrowser är utformat för att öppnas i flera Nero-program, men är även tillgängligt som ett fristående program. Nero MediaBrowser För att använda Nero MediaBrowser i ett Nero-program ska du öppna Nero MediaBrowser med knappen. Om du dubbelklickar på en mediefil eller om du väljer den och klickar på knappen Lägg till i Nero MediaBrowser, kommer mediefilen att läggas till i ditt aktuella projekt. Nero Video 23

24 Skapa och hantera projekt Om du vill använda Nero MediaBrowser med ett icke-nero-program ska du öppna Nero MediaBrowser via Start-menyn i Windows eller via panelen, beroende på ditt operativsystem. Sedan kan du lägga till mediefiler i valfritt aktivt program genom att dra önskad mediefil till programmet. När du dubbelklickar på en mediefil i Nero MediaBrowser, öppnas den med standardprogrammet. Nero MediaBrowser har samma kategorier (Foton och videoklipp och Musik) som Nero MediaHome. Det finns olika vyer tillgängliga för varje kategori: Om du klickar på en av posterna i övre delen av listan (exempelvis Ansikten) visas samma vy som när du klickar på överensstämmande flikar i Nero MediaHome. Även samma rullningsfält som i Nero MediaHome används. Det här är antingen standardrullningslisten eller den dynamiska rullningslisten. Följande vyer finns tillgängliga för kategorin Foton och videoklipp, med hänvisning till motsvarande vyer i Nero MediaHome: Alla foton och videoklipp Ansikten Sök Album Visar alla foton och videoklipp sorterade i kronologisk ordning efter skapandedatum. Visar alla foton med ansikten som har detekterats och namngetts i alfabetisk ordning. Ansikten grupperas i buntar och du kan öppna en bunt genom att dubbelklicka på den. Visar alla befintliga taggar och gör det möjligt för dig att skapa en fråga. Visar innehållet i smarta album (t.ex. Nyligen tillagda) och album skapade av användaren. Följande vyer finns tillgängliga för kategorin Musik, med hänvisning till motsvarande vyer i Nero MediaHome: Album Artister Genrer Filmer Spellista Visar alla ljudspår sorterade i bokstavsordning per album. Visar alla ljudspår sorterade i bokstavsordning per artist. Visar alla ljudspår sorterade i bokstavsordning per genre. Visar alla ljudspår sorterade i bokstavsordning per titel. Visar innehållet i smarta spellistor (t.ex. Nyligen spelade) och spellistor skapade av användaren. Fönstret Alternativ öppnas när du klickar på knappen refererar direkt till Nero MediaHome. i övre uppgiftsfältet. Alternativen Bibliotek Visar inställningsområdet Bibliotek. Alla övervakade mappar visas i respektive område för Bevakade Nero Video 24

25 Skapa och hantera projekt mappar eller enheter. Om du vill lägga till ytterligare multimediemappar klickar du på knappen Lägga till manuellt och väljer önskad mapp i navigeringsträdet. Klicka på knappen Lägg till automatiskt för att låta Nero MediaHome utföra en sökning efter nya mediemappar på datorn. Om du vill exkludera en särskild medietyp (musik, videoklipp eller foton) från en mapp ska du dra med markören över mappen i listan och klicka på motsvarande knapp till höger om mappen. Om du vill radera en mapp från programmets söklista kan du dra med markören över den mappen i listan och sedan klicka på knappen. Du kan också bara dra och släppa filer eller mappar till Nero MediaHome. Ett fönster öppnas automatiskt och du tillfrågas om du vill lägga till mapparna till biblioteket. I området Översikt kan du välja att visa dina externa spellistor (t.ex. itunes) som poster i navigeringsträdet för Nero MediaHome Hjälp Kortkommandon Följande genvägar för att ange tangentbordskommandon finns i Nero Video. Följande Allmänna kortkommandon är tillgängliga: F1 [Ctrl+S] [Ctrl+C] [Ctrl+V] [Ctrl+X] [Ctrl+A] [Ctrl+Z] [Ctrl+Y] [Alt+D] [Alt+E] [Alt+F] [Alt+K] Hjälp Spara projekt Kopiera Klistra in Klipp ut Välj alla Ångra Gör om Visa skivinfo Radera skiva Avsluta skivan Visa tangentbordsinställningar Nero Video 25

26 Skapa och hantera projekt [Alt+P] Rad. Redigera programinställningar. Radera valda delar Följande kortkommandon finns tillgängliga i fönstret Menyn Redigera: [Ctrl+A] F2 Ctrl Växla Mushjul Välj alla Textredigering Markering av flera alternativ/avmarkering Flytta magnetobjekt på rasterlinjer Zoomar in eller ut till originalposition i visningen av menyn för förhandsgransknings- och kompileringsområdena. Följande Allmänna kortkommandon finns tillgängliga i fönstret för videoredigering: [Ctrl+C] [Ctrl+X] [Ctrl+V] [Ctrl+S] [Ctrl+A] [Skift+Ctrl+A] [Ctrl+Z] [Ctrl+Y] [Ctrl+D] [Ctrl+ + ] [Ctrl+ - ] [Ctrl+0] F1 Kopiera. Klipp ut. Klistra in. Spara aktivt projekt. Markera allt. Välj inget. Ångra Gör om Inställningar för tidslinje. Förstora. Förminska. 100% skalning. Visa hjälpavsnitt. Följande kortkommandon för Visa finns tillgängliga i fönstret för videoredigering: F1 Hjälp. Nero Video 26

27 Skapa och hantera projekt F2 F5 F6 F7 F4 F8 F11 Rad. [Ctrl+I] [Ctrl+M] Page Up Page Down [Ctrl+T] [Ctrl+R] [Ctrl+P] Ange Byt namn på det markerade objektet. Öppna Mina media. Öppna Egenskaper. Öppna Effekter. Växla mellan vyn Storyboard / Tidslinje. Växla mellan vyn Tidslinje (Minimerad / Blandad / Utökad). Fullskärmsläge på / av. Ta bort objektet. Importera. Öppna Filmguide. Hoppa till föregående klippunkt. Hoppa till nästa klippunkt. Visa / dölj säkert fält. Visa / dölj linjaler. Ögonblicksbild. Rendera arbetsområde och starta uppspelning. Följande extra kortkommandon finns tillgängliga för verktyg i förhandsgranskningsfältet i fönstret för videoredigering: C S R V H Blanksteg I O Sax. Justeringsverktyg. Rullningsverktyg. Standardverktyg. Rektangulär markör. Starta / stoppa uppspelning. Ange inmarkering. Ange utmarkering. Nero Video 27

28 Skapa och hantera projekt M N Magnet på / av. Berättarröst. Följande kortkommandon finns tillgängliga för tidslinjenavigering i innehållsfältet i fönstret för videoredigering: Vänsterpil Högerpil [Ctrl+vänsterpil] [Ctrl+högerpil] Uppil Nedpil [Skift+vänsterpil] [Skift+högerpil] [Skift+nedpil] [Skift+uppil] [Ctrl+vänsterpil] [Ctrl+högerpil] Flytta en bildruta bakåt på tidslinjen. Flytta en bildruta framåt på tidslinjen. Flytta 5 bildrutor bakåt på tidslinjen. Flytta 5 bildrutor framåt på tidslinjen. Flytta ett spår uppåt. Flyttar ett spår ned. Alla klipp till vänster om startpositionen väljs. Alla klipp till höger om startpositionen väljs. Alla klipp till nedanför startpositionen väljs. Alla klipp till ovanför startpositionen väljs. Flyttar det valda klippet en bildruta till vänster. Flyttar det valda klippet en bildruta till höger. 2.3 Området Dra dina filer hit Området Dra dina filer hit finns på Startskärmen för Nero Video. Detta gör det möjligt för dig att starta videoprojekt genom att släppa bilder eller medieklipp i det angivna området. Beroende på filformatet för objekten du släpper i området blir du antingen tillfrågad vilken typ av projekt du vill starta eller så visas videoredigeringsskärmen direkt. Följande regler gäller när du släpper medieklipp i området: Videoklipp: Du tillfrågas om du vill redigera videoklippet eller bränna en videoskiva. Om du bestämmer dig för att bränna en videoskiva kan du välja önskad skivtyp i nästa fönster. Om du vill Nero Video komma ihåg typen av projekt du valde sista gången när du släpper ett videoklipp markerar du kryssrutan Kom ihåg mitt val. Ljudklipp: Videoredigeringsskärmen visas direkt. Bilder: Videoredigeringsskärmen visas direkt. Nero Video 28

29 Skapa och hantera projekt 2.4 Innehållsskärm Fönstret Innehåll visas när du väljer en av posterna i urvalslistan Skapa & Exportera på Hem-skärmen. När du startar ett projekt via urvalslistan Skapa & Exportera på Hem-skärmen visas sedan följande fönster: Innehåll > Menyn Redigera > Miniatyr > Bränningsalternativ Du kan alltid gå bakåt och framåt mellan fönstren, men du kan inte hoppa över något av fönstren. På skärmen Innehåll kan du skapa ett projekt enligt dina önskemål och sortera titlar för en kompilering. Med ett "projekt" åsyftas den process som påbörjas när videoklippet först öppnas och avslutas när filmen slutar eller exporteras. Ett projekt kan sparas i en projektfil som innefattar alla utförda ändringar. Det kan öppnas vid senare tillfälle. Projektfilen har ändelsen *.nvc (Vero Vision Compilation). Du kan spela upp varje titel i förhandsgranskningsområdet uppe till vänster. De tillagda titlarna är listade i innehållsområdet intill förhandsgranskningsområdet. Varje videotitel visas med en miniatyr och information om filnamn, längd på videon och antal kapitel. Dessutom kan alla befintliga kapitel visas eller döljas enligt önskemål med hjälp av knapparna. Början av varje kapitel indikeras av kapitelmarkören i rullningsfältet på förhandsgranskningsområdet med undantag för det första kapitlet där början motsvarar början av videotiteln. Kapitel är delar av en videotitel som du kan komma åt på spelaren med hjälp av knapparna Tillbaka och Nästa utan att behöva snabbspola. Från början består varje videotitel av endast ett kapitel. Du kan lägga till kapitel både manuellt och automatiskt. Fördelen med kapitel är att det går att hoppa direkt till olika kapitel vid uppspelningen utan att behöva spola framåt eller bakåt. Om du har markerat kryssrutan Skapa kapitel automatiskt i nedre högra hörnet på skärmen skapas kapitelmarkeringar automatiskt under bränningsprocessen för snabbare navigering med fjärrkontrollen. Emellertid innehåller de här kapitlen inga menyposter. Du kan ändra skivtyp intill kapacitetsfältet för det totala minnet som används i skärmens nedre område. Indikeringen av tillgänglig plats justeras därefter. Det totala utrymmet är beroende av vilket projekt du redigerar. Om skivan som du använder är en DVD-1 eller en DVD-9 (med 7,95 GB lagringsutrymme) i stället för en dvd med 4,38 GB lagringsutrymme, väljer du korrekt skivtyp från listrutan. Om det är en CD du använder anger du om den rymmer 74 eller 80 minuter i menyn. För projekt med Blu-ray-skivor är alternativen Blu-ray (25 GB) och Blu-ray DL (50 GB) tillgängliga. Nero Video 29

30 Skapa och hantera projekt Ett flertal olika titlar kan skapas beroende på skivtyp (VCD/SVCD - upp till 98 titlar; DVD-Video/miniDVD, DVD-VFR - upp till 99 titlar). Inga titlar skapas i DVD+VR-projekt. Innehållsskärmen Med hjälp av knapparna i skärmens högra område går det att infoga och sortera titlar i ditt projekt. Följande alternativ finns tillgängliga på valmenyn Importera: Importera filer Importera från Nero Media- Browser Spela in Lägger till videofiler som sparats på hårddisken (exempelvis dina semesterfilmer) till projektet. Ett fönster öppnas. Öppnar fönstret Nero MediaBrowser där du kan importera filer som har lagts till mediebiblioteket. Spelar in en video. Fönstret Spela in video visas. Importera skiva Importerar alternativ från en befintlig skiva. Importera från AVCHD-kamera Importera AV- CHD från skiva Importerar videor som finns sparade i ett AVCHD-projekt direkt från kamera och andra enheter som stöds. Importerar videor som finns sparade i ett AVCHD-projekt (på dvd). Nero Video 30

Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella

Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella Nero MediaBrowser Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Nero SecurDisc Viewer

Nero SecurDisc Viewer Nero SecurDisc Viewer Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG

Läs mer

Manuell Nero BurnRights

Manuell Nero BurnRights Manuell Nero BurnRights Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Manuell Nero DriveSpeed

Manuell Nero DriveSpeed Manuell Nero DriveSpeed Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Manuell. Nero SecurDisc Viewer

Manuell. Nero SecurDisc Viewer Manuell Nero SecurDisc Viewer Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

Manuell Nero ControlCenter

Manuell Nero ControlCenter Manuell Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

S T E G F Ö R S T E G. Skapa ett nytt RocketSync-konto... 2. Information om upphovsrätt och varumärken... 7. Innehållsförteckning

S T E G F Ö R S T E G. Skapa ett nytt RocketSync-konto... 2. Information om upphovsrätt och varumärken... 7. Innehållsförteckning S T E G F Ö R S T Innehållsförteckning Skapa ett nytt RocketSync-konto... 2 Information om upphovsrätt och varumärken... 7 E G Skapa ett nytt RocketSync-konto Min online-lagring är din egen personliga

Läs mer

Nero SecurDisc Viewer 2

Nero SecurDisc Viewer 2 Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Manuell Nero ControlCenter

Manuell Nero ControlCenter Manuell Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör

Läs mer

Manuell Nero BurnRights

Manuell Nero BurnRights Manuell Nero BurnRights Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Nero MediaHome Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Manuell Nero BurnRights

Manuell Nero BurnRights Manuell Nero BurnRights Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Manuell Nero ControlCenter

Manuell Nero ControlCenter Manuell Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Nero RescueAgent Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller

Läs mer

Nero Disc to Device 2

Nero Disc to Device 2 Nero Disc to Device Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG

Läs mer

Manuell Nero ControlCenter

Manuell Nero ControlCenter Manuell Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

Manuell Nero Kwik Media

Manuell Nero Kwik Media Manuell Nero Kwik Media Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

Manuell Nero ControlCenter

Manuell Nero ControlCenter Manuell Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör

Läs mer

Nero Disc to Device 2

Nero Disc to Device 2 Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken Nero Vision

Information om upphovsrätt och varumärken Nero Vision Manuell Nero Vision Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Användarhandbok för Nero BurnRights

Användarhandbok för Nero BurnRights Användarhandbok för Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken innehåller

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

MANUAL FÖR VIDEOREDIGERING

MANUAL FÖR VIDEOREDIGERING MOVIE MAKER- MANUAL FÖR VIDEOREDIGERING Författad av Anna Sabelström i samarbete med Film Stockholm och Ungdomsstyrelsen FILM STOCKHOLM REGIONALT RESURSCENTRUM FÖR RÖRLIG BILD I STOCKHOLMS LÄN Kultur-

Läs mer

Manuell SecurDisc Viewer

Manuell SecurDisc Viewer Manuell SecurDisc Viewer Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Användarhandbok för Nero RescueAgent

Användarhandbok för Nero RescueAgent Användarhandbok för Nero RescueAgent Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero RescueAgent och allt innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Dell Mobile Sync. Manuell

Dell Mobile Sync. Manuell Dell Mobile Sync Manuell Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Användarhandbok för Nero Vision

Användarhandbok för Nero Vision Användarhandbok för Nero Vision Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero Vision och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

P L A Y. Adobe Produktguide. Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0

P L A Y. Adobe Produktguide. Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0 P L A Y Adobe Produktguide Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0 Svensk programvara med svenska instruktioner! Ny version Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt du behöver för att redigera,

Läs mer

Användarhandbok för Nero Scout

Användarhandbok för Nero Scout Användarhandbok för Nero Scout Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero Scout och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION 700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE

Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

Manuell Nero Express

Manuell Nero Express Manuell Nero Express Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Manuell Nero Live Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får

Läs mer

Användarhandbok för Nero DriveSpeed

Användarhandbok för Nero DriveSpeed Användarhandbok för Nero DriveSpeed Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Handboken till Nero DriveSpeed och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Denna handbok

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Nero Express Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller

Läs mer

Manuell Nero InfoTool

Manuell Nero InfoTool Manuell Nero InfoTool Informationen zu Urheberrecht und Marken_Suite Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Manuell Nero Kwik Media

Manuell Nero Kwik Media Manuell Nero Kwik Media Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

2 Startfönstret 10 2.1 Utökat område (startfönstret) 11. 3 Kompileringsfönstret 13

2 Startfönstret 10 2.1 Utökat område (startfönstret) 11. 3 Kompileringsfönstret 13 Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG Handbok Nero MediaHome Nero AG Information om copyright och varumärken Handboken Nero MediaHome och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här handboken innehåller

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Manuell Nero CoverDesigner

Manuell Nero CoverDesigner Manuell Nero CoverDesigner Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera.

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. Version 3.0 Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. by AssistiveWare Innehåll 2 1. Introduktion till Proloquo4Text 3 Introduktion Anteckningar Flera språk Få åtkomst till bruksanvisningen i appen 2. Startguide

Läs mer

Manuell Nero RescueAgent

Manuell Nero RescueAgent Manuell Nero RescueAgent Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Nero Burning ROM Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker Snabbgenomgång Windows Live Movie Maker Inledning Den här snabbgenomgången är tänkt att användas av dig som är nybörjare på att arbeta i Windows Live Movie Maker. Den är inte tänkt som en omfattande guide

Läs mer

Handbok KDE:s Menyeditor. Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KDE:s Menyeditor. Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Användarfall......................................... 6 1.1.1 Anpassa en användares meny...........................

Läs mer

Manuell Nero RescueAgent

Manuell Nero RescueAgent Manuell Nero RescueAgent Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

Din manual NOKIA N92-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827669

Din manual NOKIA N92-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N92-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Manuell Nero Vision Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och

Läs mer

Adobe FLASH CS5 GRUNDER

Adobe FLASH CS5 GRUNDER Adobe FLASH CS5 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Inledning...5 Adobe Flash Player... 5 Utbildningsmaterialet... 5 2 Arbetsytan...6 Starta programmet och öppna en fil... 6 Starta Flash... 6 Skapa en ny fil...

Läs mer

Macromedia. Flash 8 Grundkurs. www.databok.se

Macromedia. Flash 8 Grundkurs. www.databok.se Macromedia Flash 8 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Flash 8...1 Användningsområden...1 Bekanta dig med arbetsytan...2 Scen och tidslinje...3 Lager...3 Bibliotek...4 Verktygsfältet

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Användarhandbok för Nero Vision

Användarhandbok för Nero Vision Användarhandbok för Nero Vision Nero AG Nero Vision Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero Vision och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Snabbstart. Nero ShowTime. Ahead Software AG

Snabbstart. Nero ShowTime. Ahead Software AG Snabbstart Nero ShowTime Ahead Software AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero ShowTime och hela dess innehåll skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Användarhandbok för Nero Home

Användarhandbok för Nero Home Användarhandbok för Nero Home Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero Home och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MSAC-EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Nero AG Nero DiscCopy

Nero AG Nero DiscCopy Användarhandbok för Nero DiscCopy Nero AG Nero DiscCopy Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero DiscCopy och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106)

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106) Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.2 - (141106) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För senare förändringar

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version I SWE Definitioner av anmärkningar Vi använder obs-anmärkningar på följande sätt i den här bruksanvisningen: anger krav på driftmiljön,

Läs mer

Manuell Nero InfoTool

Manuell Nero InfoTool Manuell Nero InfoTool Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version F SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs-anmärkningarna ger dig information om

Läs mer

Din manual HP COMPAQ PRESARIO 6500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/868816

Din manual HP COMPAQ PRESARIO 6500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/868816 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ PRESARIO 6500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501 ClaroRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 12501 1 Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus för Mac. ClaroRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Presenterar. Mustek Systems, Inc.

Presenterar. Mustek Systems, Inc. Presenterar Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Kom igång. Version 3

Kom igång. Version 3 Kom igång Version 3 Installation & Inställningar Om du läser den här filen, har du troligtvis redan tagit dig igenom installationsprocessen hos PMView Pro. Den här sektionen är tänkt att guida dig genom

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Spela in och spara din PowerPointpresentation

Spela in och spara din PowerPointpresentation Spela in och spara din PowerPointpresentation som en film Gör tillägg till filmen med Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett välbekant program för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte

Läs mer

Ytterligare program. Nokia N92-1

Ytterligare program. Nokia N92-1 Ytterligare program Nokia N92-1 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR NOKIA N92 I enhetens minne och på den cd-skiva som levereras med enheten finns ytterligare program från Nokia och tredjepart. Innehållet i och tillgången

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 6: Video, del 2

IT-körkort för språklärare. Modul 6: Video, del 2 IT-körkort för språklärare Modul 6: Video, del 2 Innehåll IT-körkort för språklärare... Fel! Bokmärket är inte definierat. Skapa ett projekt... 2 Spela in och ladda ner en video... 3 Redigering... 6 Övergångar...

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

GoTalk NOW. Liten lathund hur du redigerar i appen.

GoTalk NOW. Liten lathund hur du redigerar i appen. GoTalk NOW Liten lathund hur du redigerar i appen. Sidhänvisning Sida Skapa ny bok 1 Säkerhetskopiera bok/hämta bok från Dropbox 3 Menyraden 6 Lägga till ny sida 9 Snabbredigering av ny sida 12 Keyboard

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0 Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se Användarmanual för VIDAR 4.0 Innehåll Inledning...3 Systemkrav...3 Installation...3 Att komma igång...4 Inställningar...5 Arbetsgång...5 Ange

Läs mer

ITför. alla. av Eva Ansell

ITför. alla. av Eva Ansell ITför alla av Eva Ansell Innehåll 1 Introduktion.... 7 Grundläggande om datorn........... 7 Operativsystem och program...7 Vad är Windows?...8 Starta och avsluta Windows 7...9 Starta datorn....9 Stänga

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Manuell Nero Vision Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer