samma garanti som helt nya Volvo-delar. Ett trivsamt väntutrymme för kunder.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "samma garanti som helt nya Volvo-delar. Ett trivsamt väntutrymme för kunder."

Transkript

1 VOLVO CE FINLAND KUNDTIDNING 1/2014 VOLVO SATSAR PÅ KVALITET, NYA LOKALER I VASA! Utanför den nya hallen i Vasa ståtar Finlands största Volvo-pylon, väl synlig från motorvägen. År 2013 öppnade Volvo CE ett nytt återförsäljningskontor för Volvo entreprenad på Järvvägen 9 i Korsholm utanför Vasa. Distriktschef Harry Lund berättar att man tack vare de nya moderna lokalerna och den professionella personalen kan erbjuda hjälp i alla typer av situationer. Maskinförsäljningen, reservdelsförsäljningen och serviceverkstaden är i kompetenta händer: maskinförsäljningen sköts av två erfarna experter, reservdels försäljningen av tre proffs med stöd av en lagerskötare som handhar det moderna reservdelslagret. Verkstadstjänsterna sköts av sex servicemän med god kännedom om Volvos modeller. Tack vare den nya tekniken har de nu ännu bättre möjligheter att utnyttja sin kompetens. Servicemännen vid Vasakontoret har nu lokaler som motsvarar deras kompetens. Från vänster: Mats Holmfors, Conny Lindell, Harry Lund, Jarmo Hietakoivisto (Seinäjoki), Jami Mylläri, Joonas Häggvik, Anders Lall. eller som ingår i serviceplanen, vare sig det gäller motor, transmission eller hydraulik. Också skadereparationer kan utföras, vi kan till exempel byta hytt. Alltid när det är möjligt utnyttjar vi fabriksreparerade, så kallade Reman-delar. De spar reparationstid, är förmånliga och beviljas samma garanti som helt nya Volvo-delar. I anslutning till verkstaden finns också en tvätthall där maskinerna tvättas innan de förs till verkstadshallen. Ett trivsamt väntutrymme för kunder. Britt-Marie Skata ser till att informationen om lagerläget är uppdaterad och att det är ordning på varorna. Verkstadshallen är försedd med en rejäl lyftkran som vid behov till och med kan lyfta övervagnen av en krävmaskin. Den stora servicehallen och det omfattande lagret möjliggör snabbare service än tidigare. Det nya Vasakontoret fyller ett behov. Dess ansvarsområde är omfattande och sträcker sig från Kalajoki till Kristinestad längs kusten, och inåt landet från Etseri (Ähtäri) till Jalasjärvi. Med andra ord hela det forna Vasa län! På detta område används cirka Volvo entreprenad. Det nya verksamhetsstället borgar för att var och en av dem får snabb och kompetent service av Volvo CE. Också nya Volvo schaktmaskiner behöver våra tjänster, för maskinanskaffningar kompletteras allt oftare med service- och underhållsavtal, och för att uppfylla dessa förpliktelser effektiverar Volvo sin verksamhet i området. Årsomsättningen för Vasakontorets reservdelsoch serviceförsäljning är cirka 6 miljoner euro. Den nya, moderna, över åtta meter höga verkstaden på 467 kvadratmeter är försedd med en rejäl 10 t + 10 t lyftkran, som inomhus kan lyfta övervagnen av en stor grävmaskin. Verkstadshallen har god belysning och golvvärme, vilket gör montörernas arbete behagligare och håller lokalen torr. Hallen rymmer fem moderna serviceplatser där även stora maskiner kan servas. I den nya verkstadshallen utförs oljebyten med toppmodern teknik. Den gamla oljan tas tillvara med sugtömning och ny införs datorstyrt i exakt lämplig mängd. I serviceverkstaden är det möjligt att göra all service och alla reparationer som kunden önskar Tre servicebilar opererar med Vasakontoret som bas. En av dem opererar främst i Seinäjokitrakten, med Jarmo Hietakoivisto som mekaniker, tel I verksamhetsstället i Karleby finns dessutom tre servicemän och två servicebilar. Vi satsar också på servicebilarna. En ny Renault D 7,5 med NEK överbyggnad har precis beställts. Bilen har baklyft och fasta oljetankar samt en 500 liters spilloljetank. Det 170 kvadratmeter stora reservdelslagret i Korsholm har en toppmodern lagerrobot TOR- NADO. Tack vare automationen uppgår reservdelshyllorna till nästan 500 meter, då information om reservdelsläget samt logistiken kan hanteras smidigt. Det finns över olika reservdelar i lagret och var och en hittas utan onödiga steg. Roboten sköter om ordningen, människan styr och kommenderar. Reservdelsförsäljaren Marko Salakari kan sina Volvo reservdelar. De moderna lokalerna är lätta att hålla snygga och arbetet löper smidigt. Också vid komponenttvätten hålls omgivningen snygg. I lagret på 170 kvadratmeter är det ordning på reservdelarna. Olika oljekvaliteter pumpas till övertankarna med separata pumpar. Oljedoserarens uppgift är att minimera onödig förbrukning.

2 FÖRMÅGAN ATT ÖVERBRYGGA KONJUNKTUR- SVACKOR VOLVOS NYA TIER 4/ Steg Volvos nya hjullastare i H-serien är förarens maskin 2 Ser man i backspegeln från en entreprenadmaskinförseljare perspektiv har resan varit mycket gropig de senaste åren. Efter de heta toppåren 2007 och 2008 följde ett kraftigt fall 2009, då världen verkade stannade upp. Uppgången efter svackan skedde emellertid förvånansvärt snabbt och 2011 var redan bättre än genomsnittet mätt i volymen nya maskiner. Men försäljningen höll sig inte kvar på denna nivå. Åren 2012 och 2013 innebar igen en nedförsbacke. Svackorna och uppgångarna är naturligtvis förbundna till konjunkturväxlingarna i världsekonomin, som vi inte kan göra så mycket åt. Inget nytt i sig, men det vittnar om utmaningarna i våra kunders affärsverksamhet. Att förutspå framtiden är inte lätt. Hur säkerställa förmågan att överbrygga konjunktursvackor i framtiden? Hur kunde man dämpa svackornas effekter? Faktorerna och variablerna är förvisso många. En av de centrala är totalekonomin för utförda och kommande maskininvesteringar. Maskinernas produktivitet, pålitlighet, bränsleekonomi samt tillgången till service utgör stommen för totalekonomin. Tillsammans med en stark partner klarar man sig bättre. Volvo CE:s satsningar på teknologi och kringservice är ett tecken på hur viktiga dessa områden är för såväl oss som våra kunder. En framgångsrik kund är det bästa måttet på att vi lyckats. Konjunktursvängningarna kommer knappast att minska eller ens bli mindre branta framöver heller. Alla håller säkert med om det och det är skäl att hålla detta i minnet även när man planerar kommande maskininvesteringar. Någon betydande förbättring i konjunkturerna kan vi inte vänta oss ännu i år, men det finns ändå tecken på en återhämtning. Tillsammans ska vi nog igen ta oss över dessa små svackor. Volvo presenterar igen nya modeller och servicelösningar under Du får en försmak av dem i denna tidning och mer konkret vid olika evenemang under året runt om i Finland. Välkommen på besök för att lära känna oss och våra produkter eller bara umgås!! Hannu Hietikko Servicevänlighet Pålitlighet Förarmiljö Säkerhet och komfort Lönsamhet och bränsleekonomi Volvo kommer under våren att presentera helt nya hjullastare i H-serien. Främst gäller det modellerna L150H, L180H och L220H, och de kommer att lyfta Volvo till en helt ny nivå i fråga om prestanda, komfort, effektivitet och miljöhänsyn. Detta är möjligt tack vare Volvos flera olika innovativa ändringar. Volvos nya grävmaskiner av E-modell kan tas i bruk på byggplatserna i år. Den första som kommer till landet är EC380E, sedan kommer modellerna EC250E, EC480E och EC300E. E-modellernas nyheter är mycket omfattande. Nyheterna innefattar motorerna, designen, hydrauliken, elektroniken samt den omarbetade, ännu mer ergonomiska hytten. Det vill säga nästan allt. Motorer Alla E-modeller är försedda med motorer som uppfyller de senaste kraven enligt Euro Steg 4. D13-motorn används i maskinerna EC380E och EC480E, och D8 i maskinerna EC250E och EC300E. De nya dieselmotorerna är försedda med SCR-katalysator, som använder tillsatsämnet AdBlue. AdBlue-förbrukningen är cirka 5 procent. Motorerna är dessutom utrustade med DPF-partikelfilter, liksom tidigare modeller, men med den skillnaden att den nya rengöringsregenereringen sker med 500 drifttimmars intervall. Ny design Tack vare den nya designen skiljer sig modellerna i E-serien tydligt från sina föregångare. Eftersom de nya motorerna krävde designändringar utnyttjade Volvos konstruktörer tillfället och förnyade hela maskinens utseende. Den nya designen och färgsättningen ger den nya Volvon en kraftfull dynamisk profil. Bland annat den förnyade designen av motvikten bidrar till Volvons kraftfulla utseende. Hydraulik De stora modellerna EC380E och EC480E får nu i och med moderniseringen en ny Posi-con- hydraulik (Positive Control). Konstruktörernas mål har varit att optimera bränsleförbrukningen och vidareutveckla hydraulikens funktion. Man uppnådde målen bland annat genom att byta ventilbord till Posi-con-modell, och samtidigt minimerades ventilbordets inre förluster genom större kanaler. Det nya ventilbordet och den nya styrelektroniken har också gjort det möjligt att införa ECO-mood. Samtidigt styr den nya elektroniken pumparna mycket exakt, vilket leder till bättre kontroll och en mer bränsleeffektiv maskin. EC480E har också fått nya hydraulpumpar, med cirka 5 procent högre effekt. Elektronik E-serien har också fått ny elektronik med större kapacitet hos styrenheten ECU. De effektivare styrenheterna möjliggör bland annat en noggrannare styrning av hydrauliken. Samtidigt har man infört några egenskaper som underlättar förarens arbete. I planeringen av den nya elektroniken har man också beaktat kompabiliteten med andra Volvo maskiner. Förarmiljö Också hyttens inre har förnyats. Det mest iögonenfallande De nya modellerna är försedda med Volvos D13-motor, som uppfyller de nya utsläppsnormerna Euro IV. En ny egenskap är bland annat automatisk regenerering. På grund av den nya Bränsleekonomi Komfort och säkerhet Produktivitet Hållbarhet är den nya monitorn. Den är större och visar nu flera saker på en gång. Den kan fortfarande visa kamerans vy. I bästa fall vyn från upp till fyra kameror. Strömställarnas placering och antal har också undergått en motortekniken har motorhuven omdesignats. Servicevänligheten visar sig också i form av att hytten kan lutas åt sidan för serviceåtgärder. förändring till det bättre. Ofta använda strömställare är lättare att nå, och inga strömställare finns längre under armstöden. Det totala antalet strömställare är mindre. De olika förvaringsfacken och förvaringsutrymme-

3 IV-MOTORER Servicevänlighet Motorhuven öppnas rejält och tillsammans med den lutande hytten skapar det utmärkt tillgänglighet till maskinens servicepunkter. Olika serviceåtgärder och små reparationer går nu betydligt lättare att utföra. Också rengöringen av besvärliga delar i maskinen lyckas nu bättre. Servicen underlättas även av de underhållsfria batterierna och axelvaggorna. Smidiga och snabba serviceåtgärder är viktiga faktorer med tanke på maskinens utnyttjandegrad och därmed lönsamheten: en 2 minuters inbesparing för en serviceåtgärd kan innebära upp till 35 timmar under maskinens hela livslängd. Förarmiljö Volvos Care Cab-hytt är den bästa i branschen. Ett tufft påstående, men det har framförts av förarna själva. Redan att ta sig upp i hytten har gjorts lätt och tryggt bland annat med hjälp av fjärrstyrd dörröppning. Inne i hytten faller blicken först på den nya bildskärmen som ingår i det nya elsystemet. Bildskärmen är mångsidigare än förut och föraren får snabbare tillgång till mer information. Också placeringen av reglage präglas av nytänkande, en del av funktionerna sköts nu via en knappsats. Den nya motorn, som uppfyller Euro IV-normerna, kräver ny teknik och därmed mer utrymme. Detta syns i maskinens yttre profil, men tack vare genomtänkt design har de negativa effekterna för föraren och förarens sikt minimerats. Sikten bakåt är fortfarande bra, och för extra säkerhet är modellerna också försedda med kamera. Det som fram till nu har varit en daglig åtgärd regenereringen av DPF-filtren sker i fortsättningen med cirka drifttimmars intervall. Säkerhet och komfort Man har också fokuserat på körsäkerheten hos de nya Volvo-modellerna. Synliga reflexer och nya, mycket effektiva körljus och arbetsljus. Nivåkontroller och påfyllning sker från marken. Stabila ledstänger på rätt plats. Allt detta gör det tryggare att använda din Volvo. Lönsamhet och bränsleekonomi Volvo är känt för sina bränsleeffektiva maskiner. Denna egenskap har vidareutvecklats i den nya H-serien. Funktioner som är bekanta sedan tidigare har tagits med; Optishift, RBB (Reverse-By-Braking), Lock-Up. Bland annat kombinationen av Lock-up-funktionen med den mycket vridstarka motorn ger en betydlig bränslebesparing utan att körhastigheten lider. Volvos nya grävmaskiner i E-serien har nått en alldeles ny nivå. ADBlue, tillsatsämne för SCR-katalysator AdBlue är ett tillsatsämne som används i SCR-katalysatorer och som sprutas i avgaserna. Det är inte ett bränsle och inte ett tillsatsämne för bränslen. AdBlue är en mycket ren urealösning som uppfyller kvalitetskraven i standarden DIN Den uppfyller också ISO- och CEFIC-bestämmelserna och tryggar därmed din katalysators funktion och minskar fordonets NOx-utsläpp. AdBlue är inte lättantändligt, giftigt eller skadligt för miljön och har inte klassificerats vid landsvägstransporter. Den AdBlue som vi säljer tas direkt från produktionsprocessen för urea, för att det ska gå att uppfylla fordonstillverkarnas strikta kvalitetskrav för urea. Ren Volvo-oljor utvecklade för Volvo-maskiner Volvo smörjmedel har tagits fram särskilt för din Volvo-maskin. Volvo smörjmedel tillhandahåller enhetlig kvalitet för att din maskin ska gå längre, bättre och renare! Smörjmedlen är livsviktiga för din maskin och mycket viktiga för hela systemet. Volvos smörjmedel förbättrar prestandan hos enskilda komponenter ger ett utmärkt skydd mot slitage och förlänger därmed delarnas livslängd förlänger maskinens livslängd minskar bränsle- och oljeförbrukningen Vår motorolja, hydraulolja, axel- och växellådsolja har tagits fram särskilt med tanke på maskinens delar. Vårt urval av smörjfetter har omsorgsfullt utvecklats för att förhindra onödigt slitage. Kärlstorlekar: 100 l, 200 l, 1000 l. Genom en regelbunden Volvo-oljeanalys får du också viktig information utifrån vilken du kan planera delbyten i god tid innan problem uppstår. Därmed undviker du dyra skador och stilleståndstid. Försäkra dig om ett problemfritt ägande och maximal drifttid för din maskin se på våra serviceavtal. Här är Volvos originalsmörjmedel liksom Volvos originalfilter centrala faktorer. Volvos motoroljor optimerar prestandan och minimerar förbrukningen. Volvos motoroljor har utvecklats för våra dieselmotorer. De optimerar dieselmotorns prestanda och minimerar förbrukningen av bränsle och olja. urea späds ut med destillerat vatten och lösningen förvaras sedan i härför avsedda särskilda behållare. Varje behållare tillverkas och analyseras per parti. Därför är produktens spårbarhet och kvalitet alltid garanterad. Detta tillverkningssätt är en extra ren metod, som borgar för att de strikta kvalitetskraven i standarden DIN uppfylls. De minskar förbrukningen av olja och bränsle tack vare minskad friktion håller motorn ren även i påfrestande förhållanden minskar på motorns slitage och förlänger motorns livslängd minskar på servicekostnaderna Bland Volvos urval av motoroljor kan du välja rätt olja som utvecklats för just din maskin. Oljekvalitet Viskositet Kvalitetsklassificering Volvo Ultra Diesel Engine Oil VDS-4 SAE 10W-30, SAE 15W-40 Volvo Engine Oil 97486, VDS-4, API CJ-4/ACEA E9 Volvo Ultra Diesel Engine Oil VDS-3 SAE 10W-40 Volvo Engine Oil 97487, VDS- 3, API CI-4/CH-4, ACEA E7 Volvo Ultra Diesel Engine Oil VDS-3 SAE 15W-40 Volvo Engine Oil 97487, VDS- 3, API CI-4/CH-4, ACEA E7 Hydraulslangar från Vanda Volvo Hose Service na är större. En bekant syn är en förare som med huvudet på sned talar i telefon och arbetar på samma gång. Nu har Volvo beaktat detta behov; i E-seriens modeller kan man som tillval få hands free via Bluetooth. Vad är väl trevligare än att kunna tala i telefon bekvämt med upprätt huvud samtidigt som arbetet framskrider. Typiskt för Volvo! Varje slang som tillverkats i Vanda märks så att vi vet när slangen har tillverkats hos oss. Vid verksamhetsstället i Vanda finns nu också Volvos slangtillverkning. Vi använder originaldelar när vi tillverkar originalhydraulslangar. Kunden behöver inte veta annat än vilken slang som är defekt eller på väg att bli det, och inom 30 minuter efter ett samtal till oss har en ny Volvo originalhydraulslang framställts. Vi behöver inte den gamla slangen som modell, utan vi matar in reservdelsnumret i systemet och får kaplängden för slangen, vilka niplar och anslutningar som ska användas när originalslangen tillverkas. Slangen har exakt rätt mått, med rätt vinklar, om sådana behövs. Kunden spar tid och pengar när han eller hon köper en originalslang från Volvo. Ibland är det möjligt att föregripa en situation om man märker att en slang har slitits så mycket att den bör bytas. Det enda man behöver göra är att meddela vilken slang det är fråga om så kan vi tillverka en likadan, utan modell. Systemet innehåller tusentals recept, och genom att följa dem är vi 100 % säkra på att slangen är kompatibel. Vi har övat hela i fjolåret, så nu börjar allt vara klart och det är dags för lanseringen. Vi har tillverkat cirka 500 slangar, av vilka 2 har varit defekta, så vi är säkra på att processen fungerar. Vi har utbildat flera mekaniker för slangtillverkningen och nu är alla du med den. Verkstaden i Vanda betjänar också andra verksamhetsställen runt om i Finland. Alla beställningar kommer till Vanda, där slangarna tillverkas, och därifrån skickas de vidare till våra återförsäljare eller till kunderna. Våra slangar beviljas naturligtvis Volvo reservdelsgaranti. 3

4 -28 C EN VERKLIG BEST I SNÖRÖJNING PÅ LEVI VOLVO L50G! Temperaturen i Levi är -28 C. En Volvo L50G hjullastare är i full gång med snöröjning och plogar ytorna mellan semesterbostäderna så att de blir farbara. Spahotell Levitunturi omfattar elva byggnader med gårdsytor på över kvadratmeter som ska hållas rena. Dessutom ska snö röjas från gårdarna till personalens radhus Levin Rivi, från gårdarna till personalens bostadshus på Suvannoisentie och från taxistationens område. Byggnaderna omfattar kvadratmeter med mångfasetterade gårdsytor. Därför krävs det att plogutrustningen är smidig och lätthanterlig. Precis detta kan Volvo L50G hjullastare erbjuda. Först tänkte man sig en mindre modell, men det djärva valet av en större visade sig vara rätt. Det blir cirka drifttimmar per år. Volvo L50G var exakt rätt val. Pekka Räsänen och äldre underhållsmästare Urpo Lepola är också nöjda med Volvos service. Före anskaffningen förde maskinförsäljare Hannu Ulkuniemi och produktchef Johan Roos representanter från Levi till Eskilstuna för att de skulle få bekanta sig med maskinerna vid Volvos democenter. Där fick de en verklig uppfattning om de olika alternativen och kunde pilla på alla modeller. Det underlättade valet. Det är uppenbart att vi inte kan utkontraktera plogservicen, för Levi spahotell är också Kittilä flygplats första säkerhetshotell. Varje körväg och säkerhetsväg måste för säkerhets skull alltid vara farbar. Vi måste när som helst kunna erbjuda en stor mängd människor inkvartering och också kunna proviantera dem. Vi håller varje år övningar kring detta. Naturligtvis är det en utmaning att vara beredd på detta om hotellet med alla dess platser är fullt. Vi klarar dock av det, säger Pekka Räsänen. En garanti för denna säkerhet är en pålitlig plogningsutrustning, och det är precis vad Volvo tillhandahåller. Också Volvos underhållsservice fungerar klanderfritt. Vid behov får vi snabbt hjälp av Wetteri i Rovaniemi. Också på sommaren har vi användning för Volvon, då ytorna är så här stora. Den är förträfflig när det gäller att rusta upp grönområden, lossa laster, transportera utrustning och annat som håller området trivsamt och attraktivt. På bilden Pekka Räsänen, Johan Roos och Hannu Ulkuniemi framför den nya Volvo L50G. Service- och säkerhetschef Pekka Räsänen vid Spahotell Levitunturi berömmer Volvon och menar att den är precis rätt för de varierande renhållningsuppgifterna. Trots att maskinen inte står i garage när den inte används så startar den alltid och är pålitlig. Pekka framhåller hur tyst maskinen är. Det ger mera tid för snöröjning på morgonen, eftersom arbetet kan inledas tidigare utan att man stör hotellgästerna. Alla passager är plogade senast klockan 6 på morgonen. Hytten är också tyst och varm. Förarens arbetsplats har utformats så att den är många gånger mer överskådlig än i tidigare maskiner, berömmer Pekka. Fönstren hålls bra imfria, sikten från maskinen är förstklassig, också bakåt, och en noggrann backning underlättas av backningskameran. Pekka ler en aning då han påpekar att om maskinen drabbas av något problem så meddelas detta genast på skärmen. Kraften har alltid räckt till. Som ett exempel på hur tyst maskinen är berättar Pekka att han ibland måste tuta för att fotgängare ska förstå att gå ur vägen då han plogar en gångoch cykelväg med lätt gas. Också vd Ari Aspia är nöjd med den nya Volvo L50G. Han berättar att det från början var klart vilket märke man skulle välja. Det var Volvo. Men vilken modell? 4 En kölddag i Matti Greus verkstad i Madekoski, gnistorna yr kring vinkelslipmaskinen. Matti arbetar med att underlätta snöröjningen under den finska vintern; en anordning som avlägsnar hårdpackade snövallar. Den ska krossa isiga snövallar på bilvägar, parkeringsplatser, affärsgårdsplaner och andra passager. Anordningens funktion bygger på en metalltrumma med fastsvetsade härdade och spetsade metalltaggar. De tränger in i isen och bryter loss isbitar. Bakom trumman finns en plog som skjuter den krossade isen åt sidan. När intervjun görs har lösningen precis testats på Volvo MCT 145C:s front på den egna gårdsplanen. Den fungerar redan nu, och efter ett par förbättringar ännu bättre. I Uleåborgs hamn finns exakt lämpliga arbetsfält för Mattis maskin. Byggnadschef Risto Niva bad Matti demonstrera anordningen i augusti. Det finns flera ställen i hamnområdet som måste hållas snygga redan av säkerhetsskäl. Mattis maskin användes till att röja ängarna längs hamnvägen, vägrenarna och i Vihreäsaari också längs oljeledningarna, så att man bättre ser eventuella läckage. Oljehamnen har nästan fyra kilometer brandvägar och de ska hållas slyfria. Fördelen med den anordning som Matti har utvecklat är att den inte kastar föremål, stenar och annat skräp, så som traditionella röjningsanordningar med kedja. Anordningen krossar dessutom allt till flis till och med handledstjocka videkvistar. Detta gör att det tar längre tid för slyn att växa upp på nytt. Byggnadschef Risto Niva säger att Volvo MCT145C är en utmärkt anordning för hamnen. Den är snabb, bandvagnen tar Volvo MCT 145C och RAILKO-röjningsanordning i slåtter- och röjningsarbete. Matti Greus har länge arbetat med att utveckla röjningsanordningar. På 1980-talet hade man problem med sly i Kajanaland. Vägmästardistriktet fattade intresse för den röjningsanordning som Matti hade utvecklat och som hade kopplats till en grävmaskin Åkerman 10 på däck. På våren testades anordningen och den planerade mängden sly röjdes med råge. Det fanns gott om sly att röja i Kajanaland, nästan varje väg var drabbad. Röjningsarbetet fortsatte ända till den första snön. Efter röjningen i Kajanaland blev också Uleåborgs vägdistrikt intresserat av anordningen. Matti tog också fram en anordning för Statens Järnvägar. Den används för att hålla bangårdarna och spårkanterna rena. Lösningar för röjning Volvo MCT145C och RAILKO Johan Roos lyssnar intresserad till den 75-årige Matti Greus idéer om olika lösningar och experiment. Bestämmelserna kring vägunderhållet ändras. Den nya lagen kräver att en arbetsmaskin som köras på vägen ska bistås av en säkerhetsbil. Det blir dyrt! Så Matti tog fram en anordning för Volvo MCT 145C. Den kan användas till att slå och röja motorvägsrenar och bullerskyddssläntar utan att det över huvud taget behövs ett fordon på vägen. Volvo MCT145 C rör sig smidigt utanför vägen och slår gräs När intervjun gjordes hade lösningen precis testats på Volvo MCT 145C:s front på den egna gårdsplanen. sig fram överallt och röjer mycket noggrant. Volvo MCT145 C och RAIL- KO är en innovativ och positiv upplevelse. Maskinen är effektiv och snabb, och resultatet snyggt. Innan körningen promenerade vi igenom hela området. Vi granskade var brandvattenrören går, var brandposterna ligger liksom andra objekt som eventuellt kunde ta skada. Alla slåtter- och röjningsarbeten kördes på cirka två veckor, det gick snabbare än tidigare. För och sly till hack som helt försvinner i omgivningen. Utifrån Mattis önskemål lät man tillverka en tvåriktad körpedal och en 7 spakars tilläggshydraulik till Volvon. Modellen var annars exakt lämplig med lättanvänd sidodörr, bra sikt åt alla håll samt tyst och överskådlig hytt. Volvons effekt och hastighet räcker till. Med Mattis anordning slår man cirka 2 hektar per timme. Körbredden är 2,7 meter och hastigheten cirka 10 km/t. För finisharbetet planeras också en röjningsmaskin som kopplas till armen på en Volvo ECR88. Se en film på maskinen i funktion på adressen: att vi också ska se Mattis maskin i hamnområdet i sommar utarbetar vi som bäst ett årskontrakt. Risto Niva berättade också att hamnen har en egen Volvo L30 hjullastare för snöplogning. Med den plogar man framför portar samt kajer och ramper. Det finns till exempel över 300 meter som ska plogas framför portar. Inte heller på sommaren vilar hjullastaren, den har en sopmaskin som används till att städa undan sandningsand. Adresskälla: Volvo CE Finland Ab:s kundregister

5 Kuormaus Ursin tryggar verksamheten med VOLVO serviceavtal Tommi Ursin inledde sin karriär redan som 16-åring som hjullastarförare. Han är maskinförare i själ och hjärta. Idag fortsätter karriären som företagare på ett fält där man lossar timmer för Stora Ensos såg i Varkaus. Uppgiften är att lossa timret från långtradarna till sorteringsmaskinens band och att mata in timret i mataranordningen för det cirka en kilometer långa transportbandet som går över sjön. Tommi arbetade först 20 år för den företagare som tidigare skötte de arbetsuppgifter han nu sköter. År 2011 tog han mod till sig och övertog ansvaret för verksamheten med sitt företag Kuormaus Ursin Oy. Företaget har totalt 13 Volvo hjullastare och numera 19 pålitliga proffs som medarbetare. På lossningsfältet vid sågen i Varkaus rumsterar tre Volvo High Lift-maskiner bland över 6 meter höga timmertravar. Av dessa är två i bruk och en äldre som körts i över timmar används som reservmaskin vid underhåll. det uppstår överraskningar så är hjälpen redan på plats. Tack vare det kompetenta gänget kan jag ibland själv unna mig fritid och kan sova mina nätter i lugn och ro, konstaterar Tommi. Ett serviceavtal är nästan en nödvändighet för företagare idag, för det finns så mycket automatik och IT i maskinerna att man inte på egen hand kan analysera dem. Olje- och filterbyten gör vi trots allt ännu själv. Men så fort något större framkommer kan vi tack vare serviceavtalet lita på att servicemännen har de behövliga delarna med sig och inte behöver springa efter dem separat. När man jobbar i dessa rätt dammiga förhållanden måste man på sommaren byta hyttens friskluftsfilter oftare än serviceboken rekommenderar. Det går också behändigt att komma överens om andra åtgärder i samband med det regelbundna underhållet. Om man upptäcker några brister eller delar som gått sönder, så kan man be Volvos servicemän ta med sig det som behövs från Kuopio till Varkaus i samband med det regelbundna underhållet. Kuormaus Ursin har Blue-serviceavtal för totalt sex Volvo-maskiner; två L180 High Lift, två L180 och två L70 hjullastare. Av dessa används tre för liknande uppgifter vid Stora Ensos fabrik i Joutseno. Totalt finns det nio Volvo-maskiner i Joutseno. De servas av Volvos verksamhetsställe i Kymmenedalen. Tommi berömmer Volvo-maskinerna för deras driftsäkerhet. Med de nya maskinerna har man nu på två år kört cirka timmar per maskin. Har man mångåriga pålitliga yrkesförare så håller maskinerna. Förarna trivs också om hytten är bra, säker och ergonomiskt korrekt utformad. Att arbeta som en del av produktionsprocessen vid en fabrik av det här slaget kräver säkerhet, så att det inte uppstår driftstopp för fabriken. Därför har vi ingått Volvo Blue serviceavtal för de nya maskinerna, för att på så sätt för vår del säkerställa en smidig produktion vid fabriken, förklarar Tommi. Vi arbetar i två skift, totalt 16 timmar om dygnet. Under den tiden matar vi cirka kubikmeter timmer till transportören. Vi kan också förlita oss på förarna för underhåll, så om SOLID INFRA OY HAR STARK TILLTRO TILL VOLVO På Hasinmäentie i Varkaus finns det av Jari Soininen ledda markbyggnadsföretaget Solid Infra Oy. Företaget grundades 1952 av Jaris far Niilo Soininen. Sonen kom med i verksamheten så fort armén var avklarad 1977, ledaransvaret fick han Idag är företaget en pålitlig och effektiv expert på markbyggnad med Norra och Södra Savolax som arbetsfält. Jari Soininen framför Solid Infra Oy:s hall. Den Volvo EW160C som arbetar vid Pieksämäki station, försedd med borstanordning och rälshjul. En egen hall är ett måste. Där kan man utföra mindre underhåll och reparationer, och på vintern tina upp is. Och visst gör det skillnad att kunna starta arbetsdagen med en varm maskin. När vi besökte hallen på 450 m 2 som stod klar vintern 2011, fick vi se en ny Volvo FMX grusbil, en EW180B grävmaskin på hjul, en EC35 grävmaskin med gummilarver, en vält och en hjullastare. Utanför hallen fanns en Volvo 210 bandburen och ett kassettsläp samt en lavett. Den ena Volvo-bandvagnen var på en byggplats och den nyaste maskinen, en Volvo EW160C, i Pieksämäki i banarbete. Volvo-grävmaskinen EW160C på hjul som är i Pieksämäki skaffades 2010 och månterades genast på Mankinen Oy i Riihimäki med rälshjul och borstanordning. Maskinen är nu uttryckligen utrustad för banarbete. Banarbete har Soininen utfört sedan Den nuvarande maskinen ersatte den gamla Åkerman-trotjänaren. Jari motiverar sitt val av Volvo 160 med den lämpliga storleken. Den är mycket behändig i banarbete. På vintern är maskinen sysselsatt med att röja snö från skenorna och hålla bangården ren. Borstanordningen har visat sig mycket effektiv. Jari tycker att Volvons hytt är välplanerad och lyckad. Den är tyst och varm och har bra sikt åt alla håll. Ergonomin är god, så man orkar jobba även långa arbetsdagar. Jari berömmer också hydraulikhanteringen och menar att den är mycket exakt och pålitlig. På sommaren ersätts borstanordningen med en gripskopa och en Engcon rotator. Med dem utförs precisionskrävande byten av syllar och skenor. Med maskinen på skenorna gräver man också ner kablar för trafikstyranordningar intill spåret. Maskinen är i drift cirka timmar per år. Jari är mycket nöjd med maskinens bränsleekonomi, som med dagens priser verkligen gör en skillnad. Volvo-maskinernas pålitlighet och Volvo-personalens engagemang är något som Jari också uppskattar. Eftersom Solid Infra Oy idag har ett rätt vidsträckt arbetsfält, är det viktigt att vid behov få teknisk hjälp utan dröjsmål. De dagliga kontrollerna utför man själv på Solid, men det egentliga underhållet låter man Volvo utföra så att resultatet säkert blir bra och maskinen fungerar som den ska, påpekar Jari. Nyckeln till det egna företagets framgång anser Jari vara den utbildade och samvetsgranna personalen. Med tanke på maskinernas totalekonomi och hållbarhet är det utomordentligt viktigt att personalen vet hur maskinerna ska hanteras. Solid Infra sysselsätter 7-9 personer beroende på arbetsläget. Solid Infra Oy utför också kommunaltekniska arbeten, vägoch gatuarbeten, linjearbeten för elnät samt bygger naturligtvis grunder och fundament för olika inrättningar och hus. Jari ser med tillförsikt på framtiden, även om det osäkra ekonomiska läget också syns i Varkaus. Jaris motto är Man måste alltid hålla balans mellan arbete och fritid för att orka. En bra förebild är Jaris 84-åriga far. Jari spelar fortfarande tennis med honom varje vecka och får svettas. Även om Jari ännu har tillräckligt med energi funderar han också över familjeföretagets framtid. Sönerna är nu 18, 30 och 34 år, kanske någon av dem vill ta över när tiden är mogen. 5

6 FÖRFLYTTAR, UTJÄMNAR OCH KROSSAR ÄVEN I ARKTISKA FÖRHÅLLANDEN Strax intill Kittilä flygplats, i andra våningen i änden av en stor maskinhall, finns markbyggnadsentreprenör Jorma Vainios kontor. Han är markbyggare i andra generationen. Hans far Veikko Vainio började med markbyggnadsarbeten på 1950-talet i en bensidriven Commer, årsmodell År 1955 skaffades en Austin-lastbil och 1969 en bandschaktare. Några år innan bandschaktaren skaffades 1966 hade Jorma börjat på företaget, och sitt eget företag grundade han Idag är Jorma Vainios företag en betydande sysselsättare med 60 anställda. Också maskinparken har vuxit och förnyats. I maskinparken ingår fyra Volvo hjullastare, och den nyaste och största av dem är en Volvo L220G. Den skaffades för bytet av stora dumperdäck. Dumperdäcken är de största serietillverkade däcken i världen; ett däck väger 11 ton inklusive fälg. Jorma har fjorton Volvo dumpers, den senaste skaffades Två Volvo grävmaskiner, en EC700C och en EC300D. Jorma har också skaffat Terex 60 stenlastbilar, av vilka den senaste är splitterny. Företagets maskinpark innefattar dessutom flera andra maskiner och krossar samt naturligtvis lastbilar, av vilka två är rätt nya; en Volvo FH 500 6x4 lavettbil och en Volvo FH kassettbil. Jorma Vainios flit syns på många håll i Kittilätrakten; vid gatubyggen, vattenförsörjningsarbeten i Levi och till exempel vid markberedning och sluttningsbyggande i Levi Ski Resort, liksom vid byggandet av liftfundament och vattenledningssystem för vattenkanonerna. Vattnet till kanonerna leddes tre kilometer från Ounasjoki genom två stålrör med en diameter på 315 mm och med en inre mantel av betong, där även ett luftrör ingår. Installeringen av en sådan kombination var en utmaning. Ett sex meters rör väger över 600 kg och de sammanfogas med specialfogar som inte får läcka. Då röret är i användning uppgår trycket till 56 bar och vattenflödet till 300 liter i sekunden. En av dem som sysselsätter Jormas företag är Kevitsagruvan i Sodankylä. Gruvan producerar främst nickel och koppar. Där påbörjades markbyggnadsarbetena Jorma Vainios anställda och maskiner sköter grävarbeten, bygger konstruktionslager för gårdar och gångar, utför planschaktning och stenmaterialkross, avlägsnar ytjord, jämnar ut marken så att större maskiner lättare kan röra sig samt andra uppgifter för att förbereda gruvverksamheten. Jormas folk sköter också snöröjning och sandning. Gruvan är stor, så här arbetar många maskiner; grävmaskiner, hjullastare med rammer-hammare samt dumpers och krossar. Efter de förberedande arbetena inleder de stora, över 6-8 meter höga och ton tunga gruvmaskinerna den egentliga brytningen. Jorma Vainio utför också olika arbeten vid Suurikuusikko guldgruva i Kittilä. Den av Agnico-Eagle ägda gruvan hör till de största kända guldfyndigheterna i Europa. Gruvans guldtillgångar uppgår till nästan 5 miljoner uns och den sysselsätter cirka 428 personer. Det finns många dagbrottsfyndigheter i Kittilä gruvområde, och malm som ligger djupare bryts i en underjordisk gruva. I gruvan hanteras 3000 ton malm om dagen, och den väntas i genomsnitt producera cirka uns guld per år. Jorma Vainio ansvarar för arbeten av många slag, bland annat dränering och torrläggning av dammområdet, och siktning och krossning av stenmaterial. Jorma Vainios bolag är en stor sysselsättare i regionen. Därför är det bra att följande generation i familjen står beredd att ta över det viktiga arbetet. Marjo, det äldsta av barnen, ska ta hand om ekonomin så fort studierna är avklarade. Den äldsta sonen, Janne, är 30. Han studerar markbyggnad och arbetar redan i bolaget. Sedan finns ännu Suvi och Jere, som säkert också kommer att arbeta med olika uppgifter i bolaget. Det är fint att den tredje generationen deltar i verksamheten. Care Track ger noggrannare maskinparkshantering CareTrack är Volvo Construction Equipments telematiksystem som ger dig tillgång till omfattande maskinövervakningsinformation för att du ska kunna fatta korrekta beslut i din affärsverksamhet. CareTrack är ett perfekt redskap som hjälper ägarna att minska bränslekostnaderna, optimera prestandan och planera underhållet för en maskin eller hela maskinparken så att upptiden maximeras. CareTrack, Volvos fullständigt integrerade fjärrlösning, ger dig hela tiden exakt information om hur dina maskiner används i form av driftrapporter. Det är ett intelligent sätt att få veta alla faktorer som gäller din lönsamhet. *Ingår i alla maskiner avsedda för allmänt bruk och kan fås som extrautrustning i övriga Volvo- eller icke-volvo-maskiner på marknadsområden där CareTrack är tillgängligt. Nya marknadsområden tillkommer hela tiden. Kontakta din Volvo-återförsäljare för ytterligare information. 6

7 Volvos nya SD75 och SD135 vältrar in över Finland Kraft och ekonomi Volvos nya effektiva D5-motorer (SD75 med 74,5 kw/101 hk; SD115 och SD135 med 110 kw/150 hk) gör Volvos envalsvältar effektiva och ekonomiska. Dessa motorer som levererar ett högt vridmoment redan vid låga varv uppfyller utsläpps- och förbrukningskraven i Stage IIIB/ Tier 4i-bestämmelserna. Smart power-läget (finns i modellerna SD115 och SD135) kan minska bränsleförbrukningen med upp till 30 procent och minska motorljud och utsläpp utan att försämra kompakteringseffekten. Dieselpartikelfiltret (DPF) bränner bort sotrester och förhindrar att de samlas i filtret, vilket ytterligare minskar utsläppen. är Volvos hytter skyddade mot överrullning och fallande föremål med ROPS- och FOPS-strukturer. Tak- och väggelementen är tillverkade i ljuddämpande material, så hytterna är klassledande i fråga om bullernivå. Den stötdämpande hyttmonteringen minskar vibrationerna, vilket ytterligare förbättrar förarens arbetskomfort. Den rymliga förarmiljön har generösa förvaringsutrymmen och benutrymme, inställbar förarstol, mugghållare och ergonomiska reglage. För att underlätta underhållet och reducera drift- stoppen är de viktigaste kontrollkomponenterna grupperade på ena sidan av välten. Skräddarsydd prestanda Maskinernas trumfkort är flexibilitet. Det mångsidiga urvalet funktioner för föraren gör det möjligt att anpassa maskinen för en lång rad ändamål. De dynamiska valskrafterna kan enkelt justeras efter de krav som marken och materialdjupet ställer. Reglagen är lättåtkomliga i hytten, så föraren kan välja hög amplitud och låg frekvens eller låg amplitud och hög frekvens efter den aktuella marken. Den unika vibrationsfunktionen med fem frekvenser förbättrar maskinens multifunktionalitet och effektivitet ytterligare. Ramleden ger upp till +/- 17 graders oscilleringsvinkel och en ramvinkel på +/- 38 grader, vilket borgar för flexibel prestanda och förbättrar förarens komfort i krävande terräng. Den 1,68 m (SD75) eller 2,13 m (SD115 och SD135) breda valsen hålls tätt mot markytan, vilket ger en slät kompakterad yta av jämn kvalitet. Volvos kraftöverföringssystem hindrar att hjulen eller valsen slirar och borgar för en utmärkt backtagningsförmåga. Valsens ramkonstruktion gör det möjligt att hantera backar med upp till 75 procents lutning. Ramens vinkelkonstruktion har förbättrats för att göra det möjligt att hantera allt brantare backar utan att skada vägytan eller maskinen. Komfort prioriteras Volvons hytt erbjuder föraren utmärkt runtomsikt. Eftersom säkerhet och komfort för föraren också ökar produktiviteten Delar och service för Volvos undervagn Utnämningar En grävmaskins undervagn bär upp hela maskinens vikt och utsätts ständigt för stötar mot stenar och andra hinder. Många delar utsätts också kontinuerligt för slitage och belastning. Genom att hålla undervagnen i gott skick ser du till att maskinen alltid arbetar säkert och effektivt. Du kan också lita på den överlägsna topprestandan och höga kvaliteten hos Volvos originaldelar för undervagnar. De har uttryckligen tagits fram för din maskin som delar i ett komplett system, och fungerar på bästa sätt tillsammans med resten av drivlinan. Detta förlänger maskinens livslängd och bidrar till lägsta möjliga driftskostnader under maskinens hela livslängd. Bandplattor En värmebehandlingsprocess ger exakt avvägning mellan slagseghet och hårdhet, vilket ger maximal livslängd och minskad risk för deformering och brott. Olika bandplattor som täcker in de flesta arbetsmiljöer finns tillgängliga. Larvkedjor och länkar Rätt härdningsdjup minskar slitaget och belastningen på ytor som utsätts för högt tryck, och borgar för längre slitstyrka. Reparationssatsen för kedjelänkar när endast länkarna behöver bytas finns i satser om 1 eller 3 länkar. Under- och överrullar De smidda och djuphärdade rullarna borgar för lång livslängd och håller även för hårt slitage. En bimetallsbussning ger förbättrade lageregenskaper och minimerar slitage. Olja för underrullen som tål extremt tryck bidrar till effektiv smörjning i tuffa applikationer och mycket körning. Löphjul Volvos (främre) löphjul har en robust design med härdade löp- och styrytor för krävande driftförhållanden. Stål med krom och molybden i löphjulen ger maximal livslängd. Glidområdet på fästet minskar kontakttrycket, vilket minskar slitaget. Fjäderpaket Volvos fjäderpaket är utformade för krävande arbeten i olika miljöer, år efter år. Höghållfast material i cylinderkolvar förhindrar böjning och ger ännu bättre tillförlitlighet. Kolvarnas kromplätering förbättrar korrosionsbeständigheten. Timo Siironen började som bolagets användarutbildare (Operator trainer) Timo efterträdde Sven Sjögren som går i pension på sommaren och kommer, för de produkter vi representerar, att ansvara för användarutbildningen hos våra kundföretag och för deras förare samt vid behov i vår egen organisation. Timo kommer också att arbeta som stöd för maskinförsäljningen vid olika kundevenemang. Tillförlitlighet i arbetet Det hänger helt på konstruktionen. Volvo original ger dig hög och jämn kvalitet. Samtidigt höjer vi hela tiden ribban och utvecklar förbättringar som uppgraderar konstruktionen och funktionen för våra komponenter. Varför? Eftersom grävmaskinens undervagn utsätts för extrema påfrestningar. Undervagnens funktion och livslängd och i slutändan maskinens lönsamhet avgörs helt av de enskilda delarnas konstruktion och tillverkning, och hur dessa fungerar tillsammans. Förbättringarna går inte alltid att se, men de visar sin styrka i arbetet, dag efter dag, över hela världen. Gummilarver Volvos gummilarver uppfyller de allra högsta säkerhets- och kvalitetsstandarderna. Du kan lita på deras överlägsna hållbarhet, långa livslängd och komfort. Gummilarverna har utvecklats i samarbete med Volvos markbyggnadsmaskiner. För att uppfylla även de högsta förväntningarna på toppresterande maskiner! Fråga din Volvo-återförsäljare om närmare information om delar till Volvo-undervagnar. Kom också ihåg slitagemätningen av undervagnen! Drivhjul Volvos drivhjul står emot slitage, sprickor och vridning mycket bra med härdade slitageytor för maximal hårdhet. Den självrengörande designen minskar slitage och uppbyggnad av smuts för bästa tillförlitlighet och prestanda under mycket svåra driftförhållanden. Förstärkt tandrot ökar hållbarheten ytterligare. Urspårningsskydd Urspårningsskyddens funktion är att styra larvkedjorna mellan underrullarnas flänsar för att minimera risken för urspårning, vilket ger larvkedjor och underrullar längre livslängd. Den kraftiga konstruktionen motverkar risken för vridning. 7

8 REDSKAP FÖR VOLVO-MASKINER; SKOPOR, TÄNDER Redskap och skopor för grävmaskiner De tidigare Volvo skoporna var anpassade för gamla Åkerman, eller så var de av Millertyp. Eftersom vi nu har ökat maskinernas grävkraft behöver vi skopor och andra redskap som är konstruerade särskilt för de nya Volvo-maskinerna. Redskap och skopor för hjullastare Volvo tillhandahåller hjullastarredskap för alla slags arbeten och för de mest olika slags materialen. Du kan vara säker på att de håller samma höga kvalitet som lastarna. Volvo redskapen tillverkas med tiotals år av erfarenhet. Likaså ger Volvo dig de bästa redskapsfästena, som blivit standard i branschen, inklusive ett tiltande fäste. Skidsteer-redskap och skopor En Volvo skidsteer lämpar sig utmärkt för de olika redskapen, och med det stora sortimentet av effektiva Volvo redskap får du oöverträffad flexibilitet och mångsidighet. De visade redskapen är inte tillgängliga på alla marknader. Fråga din Volvo återförsäljare om närmare information. Volvo kan erbjuda 11 olika hydrauliska slaghammare. Volvo snabbfästen Volvo snabbfästen kan fås för maskiner av olika storlekar. Fästen i S-serien samt de symmetriska fästena, t.ex. S60, S70. GP Allroundskopa För hantering av olika slags material. Skopan kan förses med olika slitdelar. Lättmaterialskopa/Snöskopa Skopa med hög kapacitet för material med låg densitet. Kol, kompost, snö. Lättskopa/snöskopa Optimerad utformning för snö med utskuren bakplatta som ger ökad sikt och kontroll. Schaktblad/plog För flyttning av jord och markrensning. Bladet har hydraulisk vinkling (30 ) och tilt (10 ) i båda riktningarna. Standard Cut Traditionella skopor för olika ändamål. Allround GP-skopor, HD-skopor för mer krävande bruk. Agressive Cut, X-skopor För nordiska driftförhållanden. Med undantag för taket är skoporna i regel av Hardox-slitstål. Urvalet innefattar djupgrävskopor, tiltrotatorer och kabelskopor. Högtippskopa Ökar tippningshöjden betydligt. Mångsidig och lätt skopa med hög kapacitet för material med låg densitet. T.ex. flis. Även med sidocylindrar. Planeringsskopa Ger utmärkt insyn i skopans hörn. Avsedd för schaktning i liten skala, markberedning och utjämning. Borr Används för hålborrning i marken. Det finns borrmejslar för standardarbete, tungt arbete och plantering av träd och buskar. Skyddas med en hydraulisk övertrycksventil. Gatusopare Lämplig för lätt och tung rengöring av skräp på skrotanläggningar och byggarbetsplatser, avfallshanteringar och vägbyggen. Förstärkning och slitdelar för skopor Volvo skoporna kan förses med olika slags förstärkningar och slitdelar för olika ändamål. Steelwrist Tiltrotator Steelwrist erbjuder marknadens modernaste produktsortiment för grävmaskiner och grävlastare upp till 26 ton. Timmergripare Utmärkt timmergripare för lossning av timmer från lastbilar. Med sorteringsmodellen kan du sortera stockar eller lasta dem från vältor eller förråd. Gafflar Gafflarna med optimerad sikt ger föraren tydlig sikt för precision, kontroll och produktivitet. Från gafflar för hantering av tunga block till gafflar för hantering av långa, lätta föremål. Snöslunga Idealisk för snabb snöröjning med en hydraulisk tvåstegsslunga med elektroniskt styrt utkast/avledare. Preparator För städning, stenborttagning och markberedning. Tar upp stenar. Släpper ut sand/jord och småskräp genom den perforerade skopan. Volvos omfattande och överlägsna tandsystem för skopor Volvos fulländar grävmaskinens angreppspunkt med ett robust tandsystem som ger prestanda och lång livslängd. Volvos tänder är gjutna och anlöpta i en höghållfast legering, tål belastning och ger optimal inträngning i hårda eller nötande material. Den innovativa utformningen minskar det interna slitaget mellan tand 3 och hållare samt gör det enkelt att byta tänder. Volvo Tooths System, VTS, omfattar ett brett urval olika skoptänder med tillhörande slitdelar för olika skopor och ändamål Hållare Volvos tandsystem innefattar hållare av olika slag: 1. Självskärpande utformning 2. Högklassig stållegering 3. Vertikal låsanordning 4. Hållbar konstruktion 5. Perfekt kompatibilitet 6. Optimerat slitmaterial GP-tand Självskärpande allroundtand. Segment Skyddar skopskäret och förlänger dess livslängd. AMRE/ARXE-tand Självskärpande tand som motstår nötning i sten och andra nötande material. Hållarens slitdelar Wear Cap förlänger hållarens livslängd PPE-tand För hård lera eller frusen mark. Sidoskärens slitdelar Volvo CE Finland Vanda Snetsgränden 2, VANDA Tel Kuopio Takojantie 13, TOIVALA Tel Kymmenedalen Mäkelänkankaantie 14, NEUVOTON Tel Björneborg Korjaamokatu 1, BJÖRNEBORG Tel Reso Sitomokuja 6, RESO Tel Tammerfors Tuottotie 8, BIRKALA Tel Vasa Järvvägen 9, MUSTASAARI Tel Oulu Wetteri Power, Poikkimaantie 31, ULEÅBORG Tel Rovaniemi Wetteri Power, Teollisuustie 29, ROVANIEMI Tel Kajaani Wetteri Power, Sokajärventie 2, KAJANA Tel Kemi Wetteri Power, Valajankatu 14, KEMI Tel Kuusamo Wetteri Power, Kitkantie 83, KUUSAMO Tel Jyväskylä Kuormaajantie 8, JYVÄSKYLÄ Tel Joensuu Raskaspari Oy, Lukkotie 9, JOENSUU Tel S:t Michel Raskaspari Oy, Arinakatu 9, S:T MICHEL Tel Volvo CE maskinförsäljning: Vanda Mörsky Timo Puh Salonen Juuso Puh Kuopio Huhtanen Lasse Puh Kymmenedalen Nybäck Linus Puh Björneborg, Reso Oikari Pekka Puh Tammerfors Lehtinen Pasi Puh Vasa Enqvist Erik Puh Råholm Jörgen Puh Oulu Koivukangas Aulis Puh Rovaniemi Ulkuniemi Hannu Puh VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

SD75, SD115, SD135. VOLVO ENVALSVÄLT 8-14,4 t 75-110 kw

SD75, SD115, SD135. VOLVO ENVALSVÄLT 8-14,4 t 75-110 kw SD75, SD115, SD135 VOLVO ENVALSVÄLT 8-14,4 t 75-110 kw Kraft att prestera. Volvo introducerar SD75, SD115 och SD135 envalsvältar kraftfulla maskiner konstruerade för överlägsen kompaktering. Valet av amplitud,

Läs mer

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton 2 2 modeller. Styr upp din produktivitet. Diesel- eller gasdriven Atlet Balance arbetshäst med precision Kraftfull, pålitlig

Läs mer

VOLVO HJULLASTARE BERG, BANK OCH UPPLAGSLASTNING

VOLVO HJULLASTARE BERG, BANK OCH UPPLAGSLASTNING VOLVO HJULLASTARE BERG, BANK OCH UPPLAGSLASTNING Volvo hjullastare sätter tänderna i berget Med Automatic Power Shift II kan föraren ställa in växlingspunkterna efter arbetets hårdhetsgrad och spara bränsle.

Läs mer

nya generationens skopa

nya generationens skopa More care. Built in. VOLVO KOMPAKTA GRÄVMASKINER nya generationens skopa Öka effektiviteten på platsen, gräv upp vinsten Den nya generationens Volvo-skopor hjälper dig att få ut bästa möjliga gräv- och

Läs mer

SNOWEK. Pionjär inom dammbindning. Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar

SNOWEK. Pionjär inom dammbindning. Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar SNOWEK Pionjär inom dammbindning Tillverkare: Snowek, Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio, Finland Uppsamlande sopmaskin Snoweks uppsamlande

Läs mer

ETT KLART EFFEKTIVARE KRAFTPAKET PONSSE BUFFALO

ETT KLART EFFEKTIVARE KRAFTPAKET PONSSE BUFFALO ETT KLART EFFEKTIVARE KRAFTPAKET PONSSE BUFFALO EN OSTOPPBAR KRAFT DRAGKRAFT I ALL SLAGS TERRÄNG Utöver motoruppgraderingen ruvar 2015 års PONSSE Buffalo på en rad andra förbättringar. Vi har förbättrat

Läs mer

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...?

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? American Oil- & Grease Research Foundation since 1951 LE Smörjmedel Sverige anno 1975 Marknadsledande i smörjmedel! Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? ...jo, de smörjs alla

Läs mer

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK INNEHÅLL 1. Utsläppsstandarderna skärps maskinerna förbättras 2. Utsläppsstandardernas tidsplan 3. PONSSE:s SCR-lösning 4. Fördelar med SCR-systemet 5. Prestanda

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar Rening av olja med Emmie Oljerening med Emmie Nu har alla råd med effektiv oljerening Hittills har användning av separatorer för oljerening varit ett ekonomiskt

Läs mer

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Teknikerna har lyckats med det som länge verkade vara omöjligt: att minska bränsleförbrukningen men ändå uppfylla

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

En ny standard för skog och väg

En ny standard för skog och väg En ny standard för skog och väg i samarbete med Alucar, Kilafors och MST Nu spränger vi hållbarhetsgränsen för timmerekipage! Jag heter Bosse Hjelm. Många i åkeribranschen känner säkert till mig sedan

Läs mer

LÄTTA LYFT TEXT LOTTA RINGDAHL FOTO RICKARD KILSTRÖM

LÄTTA LYFT TEXT LOTTA RINGDAHL FOTO RICKARD KILSTRÖM LÄTTA LYFT TEXT LOTTA RINGDAHL FOTO RICKARD KILSTRÖM 36 FUTURE BY SEMCON 2.2012 FUTURE BY SEMCON 2.2012 37 För Volvo CE:s anläggningsmaskiner är vikt en central faktor. Men det handlar inte i första hand

Läs mer

PALAX KS 50s VEDMASKINER

PALAX KS 50s VEDMASKINER PALAX KS 50s VEDMASKINER NYHET! STRONG PRO Palax KS50s för hårt professionellt bruk Palax KS 50s är en robust vedmaskin gjord för produktion av brännved av stora stockar. Maskinen är försedd med fullhydraulisk

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

TERGO UFW Fyrvägstruck

TERGO UFW Fyrvägstruck TERGO UFW Fyrvägstruck 24/7 support worldwide network reach trucks UFW Fyrvägstrucken UFW 200/250 Maximal flexibilitet Nya UFW är flexibel och effektiv med långgods och även en fantastisk skjutstativtruck

Läs mer

REDSKAP FÖR PROFFS PRODUKTIVA WWW.SNOWSTAR.FI

REDSKAP FÖR PROFFS PRODUKTIVA WWW.SNOWSTAR.FI PRODUKTIVA REDSKAP FÖR PROFFS ZOOM PLOGAR U-PLOGAR, VIKPLOGAR, DIAGONALPLOGAR MULTISKOPOR, SANDSPRIDARSKOPOR, SNÖSKOPOR SOPSKOPOR, BOMVALS, SOPVALS WWW.SNOWSTAR.FI Kvalitetsutrustning för snöröjning Utomordenligt

Läs mer

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4 51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Nyhet: Mover TE R4 Manöversystem Enkel och bekväm resa Med Truma blir varje utflykt en semester De bästa platserna är ofta de mest svårtillgängliga.

Läs mer

EKONOMISK OCH EFFEKTIV PONSSE BEAVER

EKONOMISK OCH EFFEKTIV PONSSE BEAVER EKONOMISK OCH EFFEKTIV PONSSE BEAVER STABIL OCH SMIDIG ETT VERKLIGT KRAFTPAKET FÖR GALLRINGSPLATSER PONSSE Beaver är en tillförlitlig och mångsidig skördare från tät förstagallring till föryngringsavverkning.

Läs mer

Paper, Can & Steel, the real deal...

Paper, Can & Steel, the real deal... Paper, Can & Steel, the real deal... PaperMax Teleskopering, kompakt design och oslagbara sikt kännetecknar PaperMax. Den utrymmessnåla Semax-trucken hanterar mer papper på mindre arbetsyta. Funktioner

Läs mer

Produkt broschyr 2012

Produkt broschyr 2012 Produkt broschyr 2012 Hyr-Lift AB finns idag Örebro, Eskilstuna, Västerås och Hallsberg med ca 25st anställda och över 700st liftar. Vi har även återuthyrare/partners i Katrineholm. Vi är en av regionens

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material « Väg och järnväg » Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «Pålitliga lösningar för en modern infrastruktur En modern och hållbar infrastruktur kräver långsik tiga och tillförlitliga

Läs mer

LYCKAT ÅR FÖR ROBUST FLISTUGG

LYCKAT ÅR FÖR ROBUST FLISTUGG LYCKAT ÅR FÖR ROBUST FLISTUGG För lite drygt ett år sedan tog Marchus Jansson från Skinnskatteberg Sveriges första lastbilsmonterade fliskvarn som även klarar stubbar, i bruk. Den robusta, amerikanska

Läs mer

Atlas Copco. Kolvkompressorer Automan-serien (0,75-8,1 kw/1-11 hk)

Atlas Copco. Kolvkompressorer Automan-serien (0,75-8,1 kw/1-11 hk) Atlas Copco Kolvkompressorer Automan-serien (0,75-8,1 kw/1-11 hk) AH-serien med direktdrift: små, praktiska och oljefria AH-seriens oljefria kompressorer är konstruerade för en mängd tillämpningar. Utan

Läs mer

TILLBEHÖR transportbilar

TILLBEHÖR transportbilar TILLBEHÖR transportbilar BIPPER PARTNER EXPERT BOXER Bipper 1 2 12 13 14 1. farthållare Hjälper dig att hålla konstant och rätt hastighet. Förbättrar komfort och bränsleekonomi särskilt vid längre bilfärder.

Läs mer

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre 2 Skapa din egen profil Nu kan din nya fastighet få ett attraktivt yttre med Lindabs byggplåt som också är ett kostnadseffektivt alternativ som

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

prestanda som affärsidé.

prestanda som affärsidé. prestanda som affärsidé. abl Ett av världens ledande företag finns nära. Speciellt för dig som har höga krav på prestanda, säkerhet och anpassning av fästen och redskap till dina entreprenadmaskiner. Vi

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT CARETRACK

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT CARETRACK VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT CARETRACK 1 CareTracks styrka. CareTrack är Volvo Construction Equipments telematiksystem som ger dig åtkomst till en mängd information om maskinen, och som har utvecklats

Läs mer

-ett stort litet aggregat

-ett stort litet aggregat -ett stort litet aggregat - Låg Friktion 1. Proportionellt vinklade matarhjul innebär att när aggregatet är fullt öppet, dvs vid max trädstorlek, har också matarhjulen mest vinkel och bärkraft mot stammen.

Läs mer

Holms en innovativ redskapsleverantör

Holms en innovativ redskapsleverantör sopredskap Holms en innovativ redskapsleverantör Grunden till Holms Industri AB lades 1927 av Edvin Sandström med en smart produktion av hästskor. På 30-och 40-talet adderades tillverkning av spadar och

Läs mer

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden PRESSINFORMATION 2014-03- 05 Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden Hakka- skydd ger trygghet och garanterar att resan kan fortsätta vid en däckskada Nokian Hakka sommardäck

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut?

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut? SCANIA CITYWIDE Scania bedriver en aktiv produktutveckling och produktförbättring. Scania förbehåller sig därför rätten att utan föregående meddelande genomföra ändringar av konstruktioner, specifikationer,

Läs mer

Den intelligenta tiltrotatorn

Den intelligenta tiltrotatorn Tiltrotator TR Den intelligenta tiltrotatorn Fördelar med OilQuick Tiltrotator OilQuick tar tiltrotatorn till en ny nivå OilQuick tiltrotator kan tilta 40 grader, rotera obegränsat och dessutom byta hydrauliska

Läs mer

LÖSNINGAR FÖR MARKSÄTTNINGSPROBLEM

LÖSNINGAR FÖR MARKSÄTTNINGSPROBLEM LÖSNINGAR FÖR MARKSÄTTNINGSPROBLEM URETEK TEKNOLOGI FÖR ATT LÖSA MARKSÄTTNINGSPROBLEM URETEKs banbrytande geopolymerteknologi ger de mest avancerade och noggranna lösningarna för utjämning av grunder,

Läs mer

Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl

Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl VOLVO FH16 MER ÄN PRESTANDA Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl yttar bil och last oavsett

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Säkra hjul räddar liv För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Ett löst hjul äventyrar säkerheten på vägen. Hjulmuttrar lossnar under körning Denna sanning kan leda till att ett hjul faller av, vilket

Läs mer

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR Telefon (08) 66 56 566 GREEN LINE BIONEDBRYTBAR PRODUKT BIOHAJOAVA TUOTE SIda 2 www.solmaster.se För en hållbar utveckling Det anrika familjeföretaget Solmaster

Läs mer

Ett kassaskåp för bilen

Ett kassaskåp för bilen Ett kassaskåp för bilen Lindfjällsvägen 18 S-439 31 Onsala bjorn.johanssonl@compactstoring.se Nat Tfn 0300-622 09 Mobil 070-516 97 16 Parkeringshus för personbilar Parkering av bilar kräver, förutom den

Läs mer

MÄNNISKAN & MASKINEN

MÄNNISKAN & MASKINEN MÄNNISKAN & MASKINEN VARFÖR HYRA? Att enkelt säga vad som är smartast, är svårt. En sak kan vi dock med säkerhet säga - det finns ett antal parametrar som spelar in och här är de viktigaste: MÄNNISKAN

Läs mer

SCANIA TOURING. Välkommen ombord

SCANIA TOURING. Välkommen ombord Välkommen ombord Berätta om din verksamhet Möt Scania Touring. Med sin kraftfullt formade exteriör är den här allsidiga turistbussen skapad för att motsvara kraven för charter trafik och reguljärtrafik

Läs mer

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB www.gub.se Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB Gamla Uppsala Buss (GUB) är ett av Sveriges största kommunägda bussföretag. Vår huvudverksamhet är att bedriva kollektivtrafik på entreprenad. Företaget

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP SUPERLIGHT Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP En serie superlätta betongroterare från IMER Dessa superlätta betongroterare har en helt ny konstruktion, som garanterar maximal

Läs mer

Vi gräver fram de bästa maskinerna. Rikstäckande service 2012-1. 1 år på AktieTorget. Fira med oss! Missa inte våra unika kalaserbjudande

Vi gräver fram de bästa maskinerna. Rikstäckande service 2012-1. 1 år på AktieTorget. Fira med oss! Missa inte våra unika kalaserbjudande Vi gräver fram de bästa maskinerna Rikstäckande service 2012-1 1 år på AktieTorget Fira med oss! Missa inte våra unika kalaserbjudande Passa på att uppgradera - Vi byter in din gamla maskin! XC15 med skoppaket

Läs mer

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD EN AV MALMFÄLTENS STÖRSTA MEKANISKA VERKSTÄDER En del av LKAB sedan 1975 Omsätter ca 175 miljoner kronor Ingår i LKAB Berg & Betong-koncernen Cirka 80 anställda

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Bensinhammare. Tuff som få, lätt att använda. Bensinhammaren från Wacker Neuson.

Bensinhammare. Tuff som få, lätt att använda. Bensinhammaren från Wacker Neuson. H Bensinhammare Tuff som få, lätt att använda. Bensinhammaren från Wacker Neuson. Så mycket styrka och kraft har man gärna till hands. Bensinhammaren från Wacker Neuson. FÅ UT MER AV VARJE DAG. Jag vet

Läs mer

Var rädd om ryggen! Röj snö med en

Var rädd om ryggen! Röj snö med en Var rädd om ryggen! Röj snö med en snöslunga Kan det verkligen vara skojigt att skotta snö? Ja, absolut! I varje fall om du har investerat i en snöslunga. Sådana finns i många prisklasser från ett par

Läs mer

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET VA-sySTEM FABRIKSBETONG 02 03 VÄLKOMMEN TILL STARKA! Som självständigt familjeföretag med cirka 250 medarbetare tillverkar och levererar

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

Motoreffekt : 33 hk Maskinens tjänstevikt : 2100 kg KUBOTA HJULLASTARE. RT210 Swedish.indd 1 02/12/2014 08:45:30

Motoreffekt : 33 hk Maskinens tjänstevikt : 2100 kg KUBOTA HJULLASTARE. RT210 Swedish.indd 1 02/12/2014 08:45:30 Motoreffekt : 33 hk Maskinens tjänstevikt : 2100 KUBOTA HJULLASTARE RT210 Swedish.indd 1 02/12/2014 08:45:30 KRAFTFULL, SMIDIG OCH MÅNGSIDIG Kubota har utvecklat en ny serie midjestyrda hjullastare med

Läs mer

INNEHÅLL KOMPAKT SERIE 108... 4-7 211... 4-7 315... 4-7 522... 4-7

INNEHÅLL KOMPAKT SERIE 108... 4-7 211... 4-7 315... 4-7 522... 4-7 HAMMARE 1 RAMMER SLÅR HÖGST Världens mest kända och respekterade varumärke för hydraulhammare erbjuder ett omfattande sortiment av kraftfulla, produktiva och hållbara hammare som passar bärare med en arbetsvikt

Läs mer

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 Prismedvetna lösningar Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 - prismedvetet val Inifrån och ut Med Crawford Smart 42 får du en garageport,

Läs mer

ARTIKELNUMMERREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING. INKL MASKINER- OCH MASKINTILLBEHÖR

ARTIKELNUMMERREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING. INKL MASKINER- OCH MASKINTILLBEHÖR 1 VERSION 2.2 2015-04-13 ARTIKELNUMMERREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING. INKL MASKINER- OCH MASKINTILLBEHÖR Det finns möjlighet att komplettera Artikelregister med fler artiklar efter användarnas önskemål. En

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Februari 2011. Invacare informerar INNEHÅLL: Manuella rullstolar. Elrullstolar, scootrar, drivaggregat, oxygen. Gång- och hygienhjälpmedel

Februari 2011. Invacare informerar INNEHÅLL: Manuella rullstolar. Elrullstolar, scootrar, drivaggregat, oxygen. Gång- och hygienhjälpmedel INNEHÅLL: Sid 1-5 Sid 6-8 Sid 9-10 Elrullstolar, scootrar, drivaggregat, oxygen Gång- och hygienhjälpmedel Lock till länkhjulshus Rea Spirea2 / 2TV / 3 / 4NG Den 10 januari 2011 infördes ett nytt täcklock

Läs mer

Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter

Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter TEKNISKA SPECIFIKATIONER SINGELSKURMASKINER Beskrivning Enhet PS 333A SD 43-165 SDM 43-180 421AC 510B/510B3 Kabellängd m 10 12,5 12,5 12 12/25 Kapslingsklass/

Läs mer

Berco XTR Ett helt nytt, extremt starkt och lättjobbat skåp för tunga fordon.

Berco XTR Ett helt nytt, extremt starkt och lättjobbat skåp för tunga fordon. Berco XTR Ett helt nytt, extremt starkt och lättjobbat skåp för tunga fordon. Unik kompetens med unika mervärden Berco är en av Sveriges större och mer erfarna tillverkare av påbyggnadsskåp och specialskåp,

Läs mer

EXPERTER FÖREDRAR BEPRÖVADE PRODUKTER

EXPERTER FÖREDRAR BEPRÖVADE PRODUKTER POLO-KAL INOMHUSAVLOPP EXPERTER FÖREDRAR BEPRÖVADE PRODUKTER POLO-KAL ORIGINALET Med vårt förstklassiga varumärke POLO-KAL har vi sedan 1957 satt standarden för inomhusavlopp. Det gör att vi kan erbjuda

Läs mer

Säkra sidlastare över hela världen

Säkra sidlastare över hela världen Säkra sidlastare över hela världen företag Modern, effektiv och säker teknik Varför välja en HAMMAR? Svaret är lika enkelt som självklart: Tid, säkerhet och kostnader. Varför välja en HAMMAR? Med snart

Läs mer

Hiab Multilift Den lätta serien XR lastväxlare

Hiab Multilift Den lätta serien XR lastväxlare Hiab Multilift Den lätta serien XR lastväxlare Produktbroschyr Hiab Multilift XR ger dig ett enastående utförande Maximera din mångsidighet Montering av Hiab Multilift XR lätta lastväxlare på vilken lastbil

Läs mer

F 200 Nu är den nya generationens krossar här!

F 200 Nu är den nya generationens krossar här! F 200 Nu är den nya generationens krossar här! FORUS Förkrossar är specialanpassade för alla typer av trä och avfall. Med en F200 krossar ni utan några problem returträ, rivningsvirke, avkap, grenar och

Läs mer

BLICKA FRAM MOT SOMMAREN

BLICKA FRAM MOT SOMMAREN BLICKA FRAM MOT SOMMAREN ERBJUDANDEN TILL DIG SOM KÖR VOLVO 15 MAJ 15 JUNI ERBJUDANDEN 15 M A J 15 JUNI Förbered din Volvo för en ny säsong Så här på den soliga delen av året är det skönt att ge sig ut

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

Kör ekonomiskt utan att ge avkall på effektiviteten

Kör ekonomiskt utan att ge avkall på effektiviteten Kör ekonomiskt utan att ge avkall på effektiviteten De nya transportbilarsmodellerna håller priserna och kostnaderna i styr Volkswagen utvecklar sina transportbilar så att de i allt högre grad ska beakta

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Ett effektivt filter mot höga kostnader.

Ett effektivt filter mot höga kostnader. Ett effektivt filter mot höga kostnader. ETT FÖRETAG I INDUTRADE InnovativA lösningar ger stor effekt. Colly, en komplett samarbetspartner. Colly erbjuder dig innovativa kostnadseffektiva helhetslösningar.

Läs mer

Klarar mer än en miljon skruvdragningar.

Klarar mer än en miljon skruvdragningar. BYGG Klarar mer än en miljon skruvdragningar. FEIN gipsskruvdragare med och utan sladd. Borstlös FEIN PowerDrive motor 1 Nytt från proffset för gipsdragning: FEIN ASCT 14 och 18. FEIN är specialisten för

Läs mer

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda Ingen situation är för svår Tror du att din situation är för krävande för en domkamera? Dags att tänka

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Med nya SOLOLIFT2 slipper du smutsiga händer

Med nya SOLOLIFT2 slipper du smutsiga händer Med nya slipper du smutsiga händer Nya ligger generationer före Kompakta sanitärpumpar har fått dåligt rykte, men nu är den nya generationen här! Grundfos, sanitärpumpar med skärsystem, utgör ett enormt

Läs mer

XVATOR. EIK Långbommar EIK Rivningsbommar. EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer)

XVATOR. EIK Långbommar EIK Rivningsbommar. EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer) EIK LONG REACH & EIK HIGH REACH: VÅR FILOSOFI OCH HUR GÖR VI? EIK Långbommar EIK Rivningsbommar XVATOR EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer) EIK är nu också kvalificierad

Läs mer

blir modernt spannmålslager

blir modernt spannmålslager blir modernt spannmålslager Det finns många dåliga och outnyttjade gårdar. Genom att bygga kan de bli till effektiva och i stället för att enbart vara en belastning ge en ny intäkt till rantbruket. - Forts

Läs mer

PLANERA DINA STOPP. Erbjudanden från din Volvoverkstad

PLANERA DINA STOPP. Erbjudanden från din Volvoverkstad PLANERA DINA STOPP Erbjudanden från din Volvoverkstad BROMSSYSTEMET I DIN VOLVO Visste du att det kan behövas 500 hk för att accelerera en tung lastbil men det krävs tio gånger mer effekt, 5000 hk, för

Läs mer

Who the is Dustcontrol?

Who the is Dustcontrol? Who the is Dustcontrol? Bara proffs känner till våra stoftavskiljare Känner du till Dustcontrol? Grattis! Det betyder att du är ett riktigt proffs som ställer höga krav på din utrustning. Vi har i över

Läs mer

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Rätt Bosch-batteri till alla bilar S5: Energikällan till bilar i högre prisklasser S4: Massor av energi och kraftig start till alla bilklasser S3: Den

Läs mer

Ilsbo Entreprenadprodukter

Ilsbo Entreprenadprodukter Ilsbo Entreprenadprodukter llsbo Kedjeröjare H-serien llsbo Universalblad SBE240-serien www.ilsbotools.se Ilsbo H1000/H1200/H1500 Standard och Pro Ilsbo H-serien är hydrauldrivna röjaggregat för kranspetsmontage.

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Nyöppnat i Haninge. Nilfisk ALTO Center. För proffs och hemmafixare

Nyöppnat i Haninge. Nilfisk ALTO Center. För proffs och hemmafixare Nyöppnat i Haninge Nilfisk ALTO Center För proffs och hemmafixare Högtryckstvättar och tillbehör för all sorts rengöring utomhus Städ och rengöring ansågs länge som ett fysiskt krävande arbete. Det skrubbades

Läs mer

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Constructor Sverige AB Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Regionkontor Solna Torg 19 171 45 Solna Tel: 08-470 03 30 Fax: 08-83 40 06 Compactus Office

Läs mer

Volvo 8900 Din hårt arbetande partner

Volvo 8900 Din hårt arbetande partner Volvo 8900 Din hårt arbetande partner Volvo Buses. Driving quality of life Volvo 8900 möter alla tänkbara krav på trafik. Den är extremt mångsidig och finns i ett stort antal modellvarianter, som samtliga

Läs mer

news SONERUDS STORT OILQUICK-FÄSTE GÖR SUCCÉ I NORGE NYHETSBREV oxxxxxilquick i Norge. xxxx Fästena har snabbt blivit en succé.

news SONERUDS STORT OILQUICK-FÄSTE GÖR SUCCÉ I NORGE NYHETSBREV oxxxxxilquick i Norge. xxxx Fästena har snabbt blivit en succé. oxxxxxilquick i Norge. xxxx Fästena har snabbt blivit en succé. NYHETSBREV GRAB JOHN & OILQUICK STORT OILQUICK-FÄSTE GÖR SUCCÉ I NORGE maj/97 INNEHÅLL MAJ 1997 OilQuick-fäste gör succé i Norge......1 VD

Läs mer

Microcar. News. innovation. DCI Révolution. www.microcar.se. Fabriqué en France

Microcar. News. innovation. DCI Révolution. www.microcar.se. Fabriqué en France Microcar NYHET Ny collection AV Microcar M8 Coffee & Chocolate innovation Ny MOTORTEKNIK DCI Révolution News wwwmicrocarse MICROCAR M8 FINNS NU MED AIRCONDITION Fabriqué en France excellence M 8 C&C fr

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer