Medlemsblad. för medlemmar i IFS Uppsala län. Välkommen sommar!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsblad. för medlemmar i IFS Uppsala län. Välkommen sommar!"

Transkript

1 Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala län Välkommen sommar! Jag gör mycket vatten i bäcken, så där så det hoppar och far. Jag gör fullt med svalor som flyger och myggor som svalorna tar. Jag gör löven nya på träden och små fågelbon här och där. Jag gör himlen vacker om kvällen, för jag gör den alldeles skär. Besök på psykiatrins hus Det har varit delade meningar om psykiatrins hus byggande och invigning så med kluvna tankar klev jag in i något som på utsidan liknar ett modernt köpcenter. Väl inkliven i psykiatrins hus var jag positivt överraskad! Det var modernt, uppiggande och med sina tropiska växter, 2 stora dammar och ett fint bibliotek så utgav huset en harmonisk känsla. Rykten går att de intagna kallar psykiatrins hus för hotellet, raka motsatsen till vad psykiatrin sågs som för några månader sedan! Väl inne på avdelningen var det rymligt och ljust med mintgröna tapeter och många fönster. Rummen var möblerade med ett stort modernt skrivbord och persienner som vinklas genom att man trycker på en knapp. I allrummet står en stor platt-tv och härliga soffor som både patienter och personal såg ut att trivas i. På väg ned genom glashissen ser jag rakt ned i den enorma mjölkkannan som är ena dammens mittpunkt. Någon har slängt ned en badanka som guppar i mjölkkannan. Tack för besöket! //Emma

2 Miljö Överallt pratas det miljö, i media, på arbetsplatsen. Det har blivit modernt att tänka på miljön men också något som är väldigt viktigt för kommande generationer. Så jag tänkte att IFS Uppsala ska moderniseras lite och försöka vara miljövänligare. Ordförande Ann-Louise Carleson tog detta vidare till föreningsrådet som senare ska ta upp frågan till alla föreningar. Men jag tänkte att vi kan börja redan nu genom att ex: Inte köpa en helt ny bläckpatron till IFS skrivare utan istället fylla på den. På medlemsmötena kan vi använda dator istället för att skriva ut massa papper Men sedan tänkte jag om ni som medlemmar har fler idéer att komma med för att vi ska bli lite mer gröna i IFS Uppsala. Alla idéer är välkomna! Mejla gärna era förslag: kassör i IFS. Missbrukarens perspektiv och hur tar vi reda på det? Antecknat av Ann-Louise vid föredraget U-fold Forum för forskning om läkemedel och drogberoende i samarbete med Uppsala Universitet belyser det alltför förbisedda brukarperspektivet. Inklusion och empowerment är populära begrepp. Inte minst då missbrukaren ska motiveras till en livsstilsförändring. Men hur är det i praktiken? Tas missbrukarens egna motiv till vara? Inkluderas brukaren i berättelsen om narkomanen? Finns överhuvudtaget kunnandet att göra detta? Inledningsanförandet stod Professor Fred Nyberg för vid Uppsala Universitet. Han betonade vikten av tvärvetenskaplig forskning och att implementera forskning o kunskap i samhället. Minska avståndet mellan aktörer och utbildning är mycket viktigt och pengar till allt detta. Han förklarade också att största risken löper tonårshjärnan för att få ett missbruk eftersom den inte är färdigutvecklad förrän vid c:a 25 års ålder.

3 Varför ska IFS intressera sig för drogberoende? Eftersom man har börjat debattera om ett mer drogliberalt samhälle måste Schizofreniförbundet reagera, det finns inget som är så allvarligt som att börja röka hasch eller att ta andra lättare droger. Gör man det är det mycket lätt att få en så kallad haschpsykos vilket kan vara inkörsporten till schizofreni. Det finns ingen annan drog som är så farlig på detta vis. Hasch kan också vara inledningen till tyngre droger exempelvis heroin. Blir man heroinist förstör man hjärnans belöningssystem som är det naturliga systemet för att känna välbefinnande, genom dopaminet och vår förmåga att bilda kroppens eget morfin endorfin. Hjärnan slutar bilda endorfiner för all framtid, eftersom en heroinist ersätter bildandet av endorfin med heroin. För att kunna leva ett normalt liv måste en heroinist få Metadon/Subitex. Många säger då att de flesta narkomaner som dör har många gånger höga halter av just Metadon och/eller Subitex i blodet. Men det förklarades med att i Sverige sker en underbehandling av just Metadon/Subitex på grund att man i Sverige är mer restriktiva med att skriva ut dessa droger vilket gör att heroinisten köper dessa medel illegalt och självmedicinerar. Följ debatten i Almedalen; där man tänker ta upp ämnet om legaliseringen av narkotika 4 juli, håll ögon o öron öppna. Klas Sundström Brukarinflytarsamordnare från SLSO, Psykiatrin södra i Stockholm berättade om sin anställning som Bisam och den långa väg han fått gå för att implementera och tydliggöra sin roll inom vården. Nu har man kommit rätt långt i Stockholm där brukarna får samma arvode i brukarråden som professionen. Man har patientforum både i öppen o slutenvård en gång per månad. Avlastningssamtal efter händelser med våld. Jobbar på flera nivåer samtidigt.

4 Klas menade också att det finns vissa fällor inom Bisam 1. Det får inte bli ett spel för galleriet. 2. Varning för positiv eller negativ särbehandling. 3. Projektos alltså att verksamheter kan bli projektberoende, Vid anställning som Bisam att tänka på 1. Handledning 2. Inte vara ensam viktigt. 3. Legitimitet o representativitet. Möjlighetens metoder Rehabilitering och stöd i återhämtning vid psykisk funktionsnedsättning Rapport från en konferens i Stockholm maj 2013 Birgitta Johnsen Konferensen var arrangerad av Socialpsykiatriskt Forum och RSMH och i marknadsföringen stod att den ville visa vilka konsekvenser kunskapen om återhämtning ger för professionen, föreningsliv, och politik i Sverige. Visst låter det viktigt att bevaka något sådant! Begreppet återhämtning behandlades av olika föreläsare, varav en del företrädde professionen och en del brukarna. Konferensen inleddes av Ann-Katrin Ingvarsson, ordförande i Socialpsykiatriskt Forum, och Jimmy Trevett, ordförande i RSMH. Moderator var Jonas Hallberg, journalist och medarbetare i radio och TV.

5 Inledande föreläsare var Camilla Bogarve och David Ershammar. De klargjorde skillnaden mellan återhämtning och rehabilitering. Återhämtning är det som människor som drabbats av psykisk ohälsa gör, rehabilitering är det som professionella gör för att stödja återhämtning. De ser idag fyra viktiga nycklar som stöd för återhämtning, att - det finns relationer som stärker och stödjer - man som utgångspunkt använder individens målsättning och resurser - individen får vara i samhället som andra, vara delaktig på riktigt - egenmakten stärks, dvs det man brukar kalla empowerment Anna Glistrup var nästa talare och en person som vi lyssnade intensivt på och fängslades av. Hon hade haft de flesta psykiatriska diagnoser efter en tuff uppväxt i missbruksmiljö. Efter första LPT:n i 18-årsåldern har hon hunnit pröva många mediciner och de två första åren i psykiatrin hade hon 37 olika läkare. Något inflytande över vården upplevde hon aldrig och trodde nog att det är mycket som är oförändrat idag. För hennes del blev vändpunkten när hon fick en fast läkare som behandlade henne med stor respekt, lånade henne böcker i psykologi och ordnade en bra psykolog. Anna har senare läst psykologi och håller nu på att utbilda sig till präst. Om relationens betydelse i socialt arbete talade Gunnel Andersson. Hon har via observationer studerat boendestödjare i deras arbete. Slutsatsen blev att det sociala klimatet är avgörande för hur stödet fungerar. Tre faktorer avgjorde arbetets kvalitet: Intresse för individens särart, egenskaper Omtanke och omsorg Respekt för individens integritet Gunnel menade att det finns data från andra forskare som tyder på att de här faktorerna är allmängiltiga för framgångsrikt arbete inom psykiatrin. Psykiatrisk rehabilitering var titeln på ett seminarium där John Ernstsson, själverfaren, och Camilla Bogarve, socionom, framträdde gemensamt. Johns tillvaro spårade ur på högstadiet då han i samband med föräldrarnas skilsmässa hamnade i en kris som resulterade i successivt ökande beroende av olika droger. När han efter studenten flyttade hemifrån till egen lägenhet blev den ett tillhåll för ett gäng drogmissbrukare och resulterade så småningom i en psykos för Johns del och tvångsintagning i Malmö med bältesläggning. John har inga minnen kvar av den behandlingen, men han beskrev mycket målande hur

6 det var när han vaknade till efter den akuta fasen. Han befann sig ensam i en säng i ett alldeles vitt rum med vita sängkläder. Han var förvirrad och helt övertygad om att han var död. Eftersom han inte såg något som påminde om himmel och inte heller om helvete så utgick han ifrån att han var i ett förrum och väntade på Sankte Per. Intrycket förstärktes när det kom en person i vita kläder som sade sig vara hans kontaktperson och hade en namnskylt där det stod Per! John befann sig i detta tillstånd en tid, hur länge sades aldrig. En dag ute på promenad med Per i Malmö upptäckte John att han kände igen sig de gick i Pildammsparken. Han påpekade förvånat för Per att det såg ut som Pildammsparken och fick bekräftat att det var där de var. Först då förstod han att han levde, men fram till den händelsen hade han sett omvärlden på alldeles eget sätt. John fick kontakt med Camilla Bogarve som höll på att pröva ett rehabiliteringskoncept från psykiatrin i Boston, Massachusetts, USA. Han blev sakta friskare och självständigare. Har nu varit drogfri 14 år, är sambo och har en son. John ville förmedla att det är de små sakerna i vården som bäddar för återhämtning, såsom medmänsklighet, vänliga handlingar och jätteviktigt! ett bra samarbete mellan socialförvaltning och psykiatri. Camilla tog vid och beskrev hur rehabilitering enligt Bostonmodellen läggs upp. Den kallas Changing for good och beskrevs i OH-bilder som jag finner svåra att omsätta till en begriplig och konkret beskrivning. Men så här i stora drag: Utgångspunkt är patientens vilja till förändring. Man resonerar sig fram till vad som upplevs vara den viktigaste förändringen att starta med och tar fram stöd för att åstadkomma den. Sedan gäller det att hålla kvar förändringen. I Johns fall följde man hans prioritering som var att allra först få ett bra eget boende. Det satte han före alla andra insatser, alltså satsade man på det först och inte på någon bestämd färdighet som han ville tillägna sig. Konkreta exempel på färdigheter som många behöver och vill skaffa sig är att hantera stress, att småprata med arbetskamrater, att sätta gränser av olika slag, att planera morgonsysslor. För att åstadkomma detta behövs stödresurser i form av personer (här kommer närstående in), val av plats för att träna, saker som behövs för genomförandet, val av aktiviteter som passar individen. Man arbetar alltså strukturerat mot mål efter mål. Julie Repper från Nottingham var konferensens huvudtalare på ämnet återhämtning (på engelska recovery). Hon återkom ideligen under sin

7 föreläsning till fokus på personen och inte på professionen. Det handlar om att en person ska ges möjligheter att upptäcka sig själv, vem är jag, hur kan jag leva bra, hur åstadkommer jag det själv utan professionen? Professionens roll är att stödja personen så att hen kan utvecklas och leva på ett bra sätt, vilket inte behöver vara det sätt professionen skulle valt. Hopp och tilltro är centrala begrepp och värderingar är viktiga. Professionen måste kunna lyssna, vara bra på problemlösning, stödja/coacha, kunna vara personlig utan att vara privat, förhandla fram en personbeskrivning utan att testa, kartlägga resurser i omgivningen mm. Här behövs kunskaper om olika arbetsmetoder inom psykiatrin, ingen speciell skola. Hela organisationen måste ha detta tänk. Det betyder - ett ledarskap med fokus på återhämtning - en kultur som uppskattar kreativitet och innovation - möjligheter för patienten att vara involverad på alla nivåer och i alla organisatoriska beslut Det ni! Återhämtningsinriktat arbetssätt i Sverige var nästa punkt på programmet. Ulla-Karin Schön, lektor vid högskolan i Falun, inledde med att nita fast de grundprinciper ni redan mött flera gånger - Individualisering. - Delaktighet. Brukaren/patienten ska vara delaktig i alla de insatser som ges, bokstavligen alla. - Valfrihet och självstyre ska råda. - Utvecklingsmöjligheter ska förutsättas. Två exempel fick komma till tals, Återhämtningsgruppen i Källbäck, Gävle och psykiatri och kommun i Jönköping, Habo och Mullsjö. Källbäck hör till vuxenpsykiatrin i Gävleborg och startade med Miltonpengar Man håller till i en vacker stor trävilla på 280 kvm med stor trädgård. Där arbetar 4 personal, ingen läkare, tillsammans med brukare i åldern år. Man sköter hela verksamheten gemensamt med allt vad det innebär av praktiska arbetsuppgifter. Ledstjärnan är att var och en äger sin egen återhämtning, vilket skapar både frihet och ansvar. Aktiviteterna är både gemensamma och

8 individuella med ständig uppmuntran, vilket en brukare från verksamheten med kraft intygade. I Jönköpings län har man valt att satsa på återhämtningsombud. Man utbildar två till varje enhet och blandar profession och brukare. Idag finns 14 utbildade med brukarbakgrund och den som företrädde dessa på konferensen vittnade om hur viktigt det var att få den här rollen och kunna hjälpa nyinsjuknade med stöd av egen erfarenhet. Även i detta pass betonades att allt handlar om ett förhållningssätt, inte en metod. Metoder kan man använda inom ramen för detta förhållningssätt. I de avslutande inläggen andra dagen fick vi klart för oss att i Sverige har återhämtning inte pekats ut som ett prioriterat arbetssätt. I England, USA och på Nya Zeeland finns det med i styrdokumenten. I slutdiskussionen med Anders Printz, samordnare för PRIO (statens insatser inom psykisk ohälsa), var inte beredd att föra in begreppet återhämtning i policydokumenten. Till slut några obesvarade frågor från auditoriet: Hur kommer närstående in i arbetet? Varför är begreppet så okänt bland läkarna? Om ni har orkat så här långt så kan jag berätta att den första konferensen på det här temat hölls redan för 5 år sedan och resulterade i en bok Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder, Gothia Den kommer att finnas tillgänglig i vårt föreningsbibliotek. PS Såvitt jag kunde se på deltagarlistan så fanns ingen från kommun eller landsting i Uppsala län med på konferensen. DS

9 Kongressen maj 2013, Täby Park Hotel Regeringens PRIO-satsning: föreläsning av samordnaren för PRIO, Anders Printz. PRIO-satsningen är regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. Det är ett långsiktigt arbete till 2017, men fokus finns på förbättringsarbete en längre tid än år PRIO innebär: - långsiktighet, - gemensamt ansvarstagande, - ordinarie strukturer. PRIO-planen är en årlig överenskommelse med SKL och socialdepartementet som söks hos socialstyrelsen (som är under socialdepartementet). 150 miljoner finns att delas till kommuner i Sverige. Kraven är: - prestationsmedel, - samverkan, - krav på brukarmedverkan, - medel till NSPH för att stödja planen. Arbetet med PRIO-satsningen är på lokal och regional nivå. Grundkrav 1 I länet ska det finnas överenskommelser om samverkan kring personer, barn, unga och vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Överenskommelserna ska ha följts upp under året och handlingsplaner upprättats för att utveckla samverkan. Organisationer som företräder patienter, brukare och närstående ska ha getts möjlighet att lämna synpunkter på överenskommelsen och handlingsplanerna. Hur behöver samverkan utvecklas där jag bor? Vad är det som behövs just för samverkan? Vad är viktigt/viktigast? Grundkrav 2 Kommunen ska ha gjort följande: En inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning. En analys av hur väl individernas behov är tillgodosedda på boendeområdet och sysselsättningsområdet. Vad är viktigast i din kommun? En planering för hur verksamheten ska utvecklas mellan år Organisationer som företräder patienter, brukare och närstående ska ha erbjudits att lämna synpunkter på planeringen. Boende och sysselsättning är paradfrågor för PRIO! Vid frågor kontakta: Anders Printz via Kerstin Evelius på och telefon: Gå även in på:

10 Kort presentation av PO-Skåne och Parasoll Parasoll och PO-Skåne liknar varandra. Ingrid Palmberg berättar kort om Parasoll: Parasoll är fristående från kommunerna, men med kontakt med kommuner. - Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning i Stockholm och Uppsala. - Uppsökande verksamhet. - behöver stöd av föreningar. Besök deras hemsida på: Motioner Den 18 maj 2013 var det genomgång och grupparbete om motioner. Då det skulle diskuteras fram: - Vad kan vår organisation göra? - Ska vi göra något? - Gör vi redan något? Räcker det? - Ska vi fortsätta göra mer? Ta även fram förslag på handläggning!: - Avslag, - Delvis bifall, - Bifall. Den 19 maj 2013 hölls förhandlingar under Schizofreniförbundets kongress. Punkt 12 var Behandling av stadgeenligt inkomna motioner. Här följer en redogörelse: Grupp 1: blev bifall. Grupp 2: blev avslag med kommentar att arbeta med större inflytande vid upphandling och utbilda inom förbundet att kunna upphandla. Grupp 3: blev bifall med kommentar om att samarbeta med andra föreningar och att schizofrena personer bör likställas med de med fysiska funktionshinder vad gäller bl.a. kognitiva hjälpmedel. Grupp 4: , vad gäller God man delvis bifall med tillägg om att höja status, kvalitet. Vad gäller förvaltare, avslag med tillägg om översyn av lagens tillämpningsbestämmelser.

11 Grupp 5: blev delvis bifall med kommentar om en enhet för dubbeldiagnos i hela Sverige. Grupp 6: blev avslag. Tre nya Att-satser tillades men försent inlämnade till kongressen, de får behandlas vid nästa tillfälle. Grupp 7: blev bifall i fråga om långtidsbehandling med neuroleptika och en omformulering om vad förbundet ska jobba med. Ett förslag på en bok lades fram: en SBU rapport/studie som nyligen kommit med titel; Schizofreni - Schizofreniförbundets kongress 19 maj 2013 Nyheter: Namnet på förbundets tidning Phrenicus ändras till Empati. Förbundet har 26 år fyllda år Blicka framåt! Beakta Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundets verksamhetsplan Nästa medlemsmöte Nästa medlemsmöte blir 11 september Drakensalen, Kungssängsgatan 12 Vuxenskolan. Vår förbundsordförande Per Thorell kommer och berättar Om sorgens olika ansikten. I våras blev det inställt för att Per var dubbelbokad Välkomna!!

12 Detta är styrelsen Ordförande Ann-Louise Carleson, Gustaf Kjellbergsväg 1 A, Uppsala Tel: Vice ordförande Titti Lindholm, Helgestabodarna 1, Sigtuna Tel , Sekreterare Birgitta Johnsen, Frebbenbo 661, Lövstabruk Tel , Kassör Emma Carleson, Gröna gatan 24 E, Uppsala Tel , Hemsidan Tim Öhlund, Litslena Djurby, Grillby Tel , Ordinarie ledamot Ann-Britt Hjort, Hässelby Park, Uppsala Tel , Styrelseledamot Ylva Augustinsson, S:t Persgatan 39 G, Uppsala Tel , Suppleanter: Beatrice Carleson Christer Busch, Nya Valsätravägen 17 B, Uppsala Tel , Ing-Marie Wieselgren, Hov 60, Uppsala Tel ,

Verksamhetsberättelse 2013 IFS Uppsala

Verksamhetsberättelse 2013 IFS Uppsala Verksamhetsberättelse 2013 IFS Uppsala Styrelsen: Ordförande Ann Louise Carleson, Vice ordförande Titti Lindholm, Sekreterare Birgitta Johnsen, Kassör o redaktör för medlemsbladet Emma Carleson, Hemsidan

Läs mer

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Hoppas ni alla har haft en skön sommar så att ni är laddade inför hösten! IFS ska med samarrangemang med Regionförbundet och NSPH starta ett projekt efter att vi

Läs mer

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Konferens den 7/10 2011 arrangerad av RSMH, Schizofreniförbundet och Socialpsykiatriskt forum Varför är denna konferens

Läs mer

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala län

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala län Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala län Hej alla IFS-medlemmar! Det är en lång höst för många, när andra tycker att det är skönt med hösten, då man kan känna ro i mörka höstkvällar. Den Nationella

Läs mer

Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010

Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010 Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010 Medlemsmöten 7 st. Årsmöte 3 februari på restaurang Korfu med en subventionerad middag. 22 april med Anders Milton o Ing Marie Wieselgren de talade om Miltonutredningen,

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Vinn biljett till NPF-forum!

Vinn biljett till NPF-forum! Uppsala Mars 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Anmälan dagläger på Alnäs... sid 2 Kvällspromenader med Attention... sid 3 Få ordning på vardagen inspirationsdag på Ekolnsnäs... sid 4 SIP Samordnad individuell

Läs mer

Sida 1 av 5. Visst gör föräldrar skillnad. en regional heldagskonferens om föräldrastöd

Sida 1 av 5. Visst gör föräldrar skillnad. en regional heldagskonferens om föräldrastöd Sida 1 av 5 Visst gör föräldrar skillnad en regional heldagskonferens om föräldrastöd 12 januari 2016 Föräldrautbildning sparar skattepengar Att kommunernas föräldrautbildningar är uppskattade kan många

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 140204 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 Sammafattning I den sjätte träffen var uppgiften till de lokala nätverken att diskutera konkreta utvecklingsförslag

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad

Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad PROTOKOLL 1 (6) Folkhälso- och tandvårdsutskottet Plats Beslutande Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad Gert Ohlsson (FP), ordförande Monica Gundahl (S), vice ordförande Annetthe Zettergren (M) Kerstin

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov

Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov Bakgrund Syftet med blandade lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap. Samtliga lokala lärande nätverk består

Läs mer

Västerås satsar på e-hemtjänst

Västerås satsar på e-hemtjänst 15 Bildskärmen gör det möjligt att genomföra ett videosamtal. Västerås satsar på e-hemtjänst Hundra personer i Västerås använder i dag så kallad e-hemtjänst som komplement till den ordinarie hemtjänsten.

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller)

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Ibland påminns man om en annan verklighet. Trots att skalvet nu lagt sig i Haiti hörs fortfarande skriken. Skriken från de tusentals

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening.

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Inventering (Husesyn) rörande situationen för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade och deras anhöriga i respektive kommun.

Läs mer

Varför Genomförandeplan?

Varför Genomförandeplan? Äldreboende Varför Genomförandeplan? Kvalitetssäkrar omvårdnaden säkerställer att boendes behov blir tillgodosedda. Stödjer personal att arbeta behovsinriktat. Behovsstyrt istället för insatsstyrt. Personalen

Läs mer

Brukarrörelsens synpunkter 2015

Brukarrörelsens synpunkter 2015 Brukarrörelsens synpunkter 2015 Analys av arbetet som följer av Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah

NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah BAKGRUND Miltonsatsningen 3 år av konkret samarbete 13 organisationer i samma båt Innehållet olika men målet detsamma Ensam är inte stark Regeringsuppdrag

Läs mer

NYHETSBLADET för Projekten med Milton-pengar

NYHETSBLADET för Projekten med Milton-pengar Februari 2007 NYHETSBLADET för Projekten med Milton-pengar Nr:1 VILKA ÄR PROJEKTEN? Tre huvudprojekt finns; Boende, projektering och stödteam, projektledare Håkan Gille Metod och kompetensutveckling, projektledare

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Hjälp och stöd vid psykisk ohälsa

Hjälp och stöd vid psykisk ohälsa Hjälp och stöd vid psykisk ohälsa Information om vart du vänder dig om du eller någon du känner drabbas av psykisk ohälsa www.umea.se/psykiskohalsa Innehåll Jourtelefon...4 Stöd från kommunen...6 Vård

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Underlag för diskussion om brukarrörelsen uppfattning om hur Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer bör utvecklas

Underlag för diskussion om brukarrörelsen uppfattning om hur Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer bör utvecklas Bilaga till skrivelse 2015-09-30 Underlag för diskussion om brukarrörelsen uppfattning om hur Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer bör utvecklas Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH

Läs mer

För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång

För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång Släpp kontrollen- Vinn friheten! För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång Innehåll Inledning... 5 Att vara anhörig till en person med missbruksproblematik...10 Begreppet medberoende...18

Läs mer

Uppstartskonferens den 4/2-2016 för projektet Delaktighet, Inflytande och Hälsa-ett projekt inom Sysslo Okt 2015-Sept 2016

Uppstartskonferens den 4/2-2016 för projektet Delaktighet, Inflytande och Hälsa-ett projekt inom Sysslo Okt 2015-Sept 2016 Uppstartskonferens den 4/2-2016 för projektet Delaktighet, Inflytande och Hälsa-ett projekt inom Sysslo Okt 2015-Sept 2016 Program för dagen 8:30-9:30 Frukost 9:30 Start/presentation av Mattias från Kravatten

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 mälardalens frilansklubbs årsmöte 9/2 2015 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 sammansättning av styrelsen Gert Lundstedt ordförande Elisabet Wahl vice ordförande och upphovsrättsansvarig

Läs mer

Bilaga Yttrande över betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Bilaga Yttrande över betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) 2012-11-15 Bilaga Yttrande över betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Ytterligare problembeskrivningar och förslag från NSPH med anledning av Psykiatrilagsutredningens

Läs mer

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM www.ejagarden.com STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM Ejagården är en medveten motpol till omvärldens högt ställda krav och snabba tempo. I rofylld miljö kan du utveckla din inre potential genom att stanna

Läs mer

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27 ! Färe Montessoriförskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen reviderades 2015-04-27 Planen revideras årligen vid vårterminens studiedag senast 2016-04-30 Ansvarig:

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 4 (40) Dnr CK 2012-0119 42 Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin Förslag till beslut

Läs mer

Medlemsblad För medlemmar i IFS Uppsala

Medlemsblad För medlemmar i IFS Uppsala Blad nr 1 mars 2010. Medlemsblad För medlemmar i IFS Uppsala Bibliotekskväll den 7 april kl 18.30 för medlemmar där man kan låna böcker ur IFS Uppsalas bibliotek, samt ha intressanta diskussioner Plats:

Läs mer

Till möte om grundkrav och prestationsmål Överenskommelsen psykisk ohälsa 2013. E-posta dina frågor till: Lisa.minell@skl.se

Till möte om grundkrav och prestationsmål Överenskommelsen psykisk ohälsa 2013. E-posta dina frågor till: Lisa.minell@skl.se Välkomna! Till möte om grundkrav och prestationsmål Överenskommelsen psykisk ohälsa 2013 E-posta dina frågor till: Lisa.minell@skl.se www.skl.se/psykiskhalsa Stöd till riktade insatser inom området psykisk

Läs mer

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Under 2015 hjälpte Personligt ombud 95 klienter det är en ökning jämfört med 2014 då Personligt ombud hjälpte 92 klienter. Dominerande ljuspunkter

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida: www.atsubgbg.nu

Läs mer

- risker och konsekvenser

- risker och konsekvenser Filmfakta Ämne: Idrott och hälsa, Biologi, ANDT Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: 17 minuter Svenskt tal med svensk text som tillval Producent: Kunskapsmedia AB, 2012 Inlärningsmål - Att ungdomarna lär

Läs mer

Minnesanteckningar - Samverkansrådet för psykisk hälsa, förstärkt med ordförandena i de psykiatriska råden

Minnesanteckningar - Samverkansrådet för psykisk hälsa, förstärkt med ordförandena i de psykiatriska råden 1 Minnesanteckningar - Samverkansrådet för psykisk hälsa, förstärkt med ordförandena i de psykiatriska råden Dag: 2009-04-29 Tid: 9:30 16:00 Plats: Pulsen, Borås Närvarande Bengt-Arne Andersson, Södra

Läs mer

Utvärdering av VISA som arbetssätt Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

Utvärdering av VISA som arbetssätt Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2011-03-18 Nf 451/2010 Regionförbundet Örebro Utvärderingsverkstad 2010 2011 Kursort: Örebro Utvärdering av VISA som arbetssätt Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Handledare: Kerstin Färm,

Läs mer

Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor

Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor 2007-09-24 205 448 Kommunstyrelsen 2008-08-11 159 408 Arbets- och personalutskottet 2008-06-16 150 357 07.567-008 septkf25 Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor Ärendebeskrivning Ylva

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

VSPH presentation 16 maj 14./1

VSPH presentation 16 maj 14./1 Om processen för VSPH: s tillkomst. Det mest förtjänstfulla förarbetet till VSPH måste tillskrivas resultatområdeschef Solveig Landquist, inom vuxenpsykiatrin som inbjöd regionens brukar- och anhörigorganisationer

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 140326 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 Sammafattning I den sjunde träffen sammanfattade de lokala lärande nätverken vad det gett dem at delta i det lärande

Läs mer

Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev september 2013 Strunta i gamla invanda arbetssätt och var kreativa i era lösningar! Ungefär så uppmanade justitieminister Beatrice Ask konferensdeltagarna på Clarion Sign den 5 september att

Läs mer

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Att arbeta på avdelningen Stöd och service Att arbeta på avdelningen Stöd och service Stöd och service är en avdelning på socialkontoret. På Stöd och service arbetar vi med stöd till personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 3.1 Låt ungdomsgenerationen ta plats 5 3.1.1 Ett jobb och en bostad Jag oroar mig för att inte hitta ett jobb efter min utbildning. Jag får ont i magen bara av att

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser Löpnummer: 2015:32 Stöd till personer

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

ABCDE. Stadsdelsförvaltning O MSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE S OCIALPSYKIATRI/BESTÄLLARE

ABCDE. Stadsdelsförvaltning O MSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE S OCIALPSYKIATRI/BESTÄLLARE Farsta Stadsdelsförvaltning O MSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE S OCIALPSYKIATRI/BESTÄLLARE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2004-08-04 DNR 254/2004 Handläggare: Ann-Sofie Fröberg, Iris Birath Tfn: 08-508

Läs mer

Mellan äldreomsorg och psykiatri. - Om äldres psykiska ohälsa

Mellan äldreomsorg och psykiatri. - Om äldres psykiska ohälsa Mellan äldreomsorg och - Om äldres psykiska ohälsa I Sverige finns idag nästan 1, 7 miljoner människor, kvinnor och män, som fyllt 65 år. Vi är människor hela livet - på gott och ont Ett område som under

Läs mer

Sammanträde Hälso- och sjukvårdsnämnden på SKL

Sammanträde Hälso- och sjukvårdsnämnden på SKL Hälso- och sjukvårdsnämnden DATUM DIARIENR 2007-05-21 HN-HOS07-001 PROTOKOLL Sammanträde Hälso- och sjukvårdsnämnden på SKL Datum: 2007-05-10 Plats: Sveriges kommuner och landsting, Stockholm Ledamöter:

Läs mer

Att leva med hörselnedsättning som vuxen och yrkesverksam konsekvenser och behov

Att leva med hörselnedsättning som vuxen och yrkesverksam konsekvenser och behov Förtroendemannagruppen december 2003 1 Hörselnedsättning/dövhet Att leva med hörselnedsättning som vuxen och yrkesverksam konsekvenser och behov Förtroendemannagruppen för medicinskt programarbete Hörselnedsättning/dövhet

Läs mer

Samråd för hbtq-frågor

Samråd för hbtq-frågor !Infoga logotyp här Sida 1(6) Samråd för hbtq-frågor Datum: 2 oktober 2014 Tid: 09.00 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg Närvarande: Angelica Löwdin, FPES Annika Håkansson, kommittén

Läs mer

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14)

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Varje huvudman har resurser runt missbruksproblematik och psykiatrin har självfallet

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta i huvud, buk och bröst

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Vi är anhöriga. Är du en av oss?

Vi är anhöriga. Är du en av oss? Vi är anhöriga Är du en av oss? Att få vårda en närstående är samma sak som att få ge en gåva till någon man tycker om. Helt naturligt är det också slitsamt att vara anhörigvårdare. Då är det viktigt att

Läs mer

Psykisk ohälsa. Psykisk hälsa. Att uppleva sin tillvaro som meningsfull Att kunna använda sina resurser väl

Psykisk ohälsa. Psykisk hälsa. Att uppleva sin tillvaro som meningsfull Att kunna använda sina resurser väl NSPH samlar: Svenska OCD-förbundet Frisk & Fri Riksförbundet Attention SPES Balans Sveriges fontänhus RFHL Föräldraföreningen mot narkotika Svenska ångestsyndromsällskapet RSMH Shedo Schizofreniförbundet

Läs mer

PROTOKOLL 1 (22) Kennert Johansson, PRO Färjestaden Siv Nilsson, SPF Sydöland Lena Engström, SPF Solvändan Allan Eriksson, PRO Mörbylånga

PROTOKOLL 1 (22) Kennert Johansson, PRO Färjestaden Siv Nilsson, SPF Sydöland Lena Engström, SPF Solvändan Allan Eriksson, PRO Mörbylånga PROTOKOLL 1 (22) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid: Närvarande: Kommunhuset, sammanträdesrummet i källaren 5 september 2012, klockan 09.00 12.10 Sven-Åke Svensson (KD), ordförande,

Läs mer

9B läsning av En komikers uppväxt

9B läsning av En komikers uppväxt 9B läsning av En komikers uppväxt Vi kommer att börja höstterminens arbete med att läsa en skönlitterär bok. Den roman som alla ska läsa är En komikers uppväxt som är skriven av den svenska författaren

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen

VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen TID till LEK Plats för LÄRANDE! Vi ser lärandet som en naturlig del av lek och leken som en naturlig del av

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Etik i praktik vid Karlskoga lasarett. målformuleringar och värdegrund

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Etik i praktik vid Karlskoga lasarett. målformuleringar och värdegrund ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Etik i praktik vid Karlskoga lasarett målformuleringar och värdegrund 2 Karlskoga lasarett Inledning För att skapa legitimitet åt etiska frågeställningar och öka

Läs mer

... DOM 2015-08-12 Meddelad i Malmö. FÖRVALTNINGsRÄTTEN I MALMÖ Avdelning 3

... DOM 2015-08-12 Meddelad i Malmö. FÖRVALTNINGsRÄTTEN I MALMÖ Avdelning 3 l FÖRVALTNINGsRÄTTEN 2015-08-12 Meddelad i Malmö Mål nr. Edenås MOTPART Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg i Skurups kommun 274 80 Skurup ÖVERKLAGA T BESLUT Myndighetsnämnden för individ-

Läs mer

Mindre styrdans mer rock n roll

Mindre styrdans mer rock n roll november 2013 Mindre styrdans mer rock n roll Personalchefsbarometern 2013 Personalchefsbarometern 2013 Mindre styrdans mer rock n roll I årets version av Visions Personalchefsbarometer fokuserar vi på

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Diabetes och fetma hos barn och ungdomar

Diabetes och fetma hos barn och ungdomar Förtroendemannagruppen Endokrina sjukdomar september 2005 1 Diabetes och fetma hos barn och ungdomar Diabetes Förekomst I Sverige är totalt 4 %, 350 000 personer, drabbade av sjukdomen diabetes. Detta

Läs mer

Brukarundersökning inom boende LSS

Brukarundersökning inom boende LSS SAMMANSTÄLLNING Brukarundersökning inom boende LSS Resultat av 2015 år undersökning Carolina Klockmo KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

SIP Samordnad individuell plan

SIP Samordnad individuell plan SIP Samordnad individuell plan 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentuna.se Varför behövs SIP? Varför tror ni att det behövs en lagstiftning om samordning av insatser mellan socialtjänst

Läs mer

Välkommen hem till Tranås

Välkommen hem till Tranås 2013 Nu är tekniken moderniserad och vi har fått plus i kanten. Vår nya adress är: http://plus.lj.se/esther Tacksam om ni uppdaterar alla era hänvisningar till hemsidan. Välkommen hem till Tranås Den 27/2

Läs mer

Stor, stark och omtyckt

Stor, stark och omtyckt Nyhetsbrev nr 33 Stor, stark sid 1/5 Bra stämning präglade årsstämman Den 30 och 31 maj genomfördes Svenska Jägareförbundets årsstämma på Öster Malma. Det som karaktäriserade årets stämma är den positiva

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 taby.se/anhorigstod SAMTALSGRUPPER Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Självbestämmande och delaktighet

Självbestämmande och delaktighet NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Självbestämmande och delaktighet November 2014 Instruktioner till träff 1, Hösten 2014. Värdighetsgarantierna i Mölndal Stad Instruktioner för samtalet

Läs mer

fokus på anhöriga nr 10 nov 2008

fokus på anhöriga nr 10 nov 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 10 nov 2008 Utveckling av ett anhörigcenter med hälsoprofil Anhörigstödsverksamheten i Hudiksvall permanentades direkt efter projektet Anhörig 300. Ända sedan starten

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Mittpunktens öppna förskola

Rapport. Grön Flagg. Mittpunktens öppna förskola Rapport Grön Flagg Mittpunktens öppna förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-16 11:18:22: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande

Läs mer

Inventering av forum för samverkan och delaktighet inom

Inventering av forum för samverkan och delaktighet inom Tjänsteskrivelse 1 (9) 2015-10-05 Bildnings- och omsorgsförvaltningen Handläggare Eva Westlund Utvecklingsledare/utredare 033-430 56 11 eva.westlund@bollebygd.se Dnr : 67608 Bildnings- och omsorgsnämnden

Läs mer

Handbok för LEDARSAMTAL

Handbok för LEDARSAMTAL Handbok för LEDARSAMTAL Ett material som kan vara en hjälp till att möta ideella ledare till enskilda utvecklingssamtal. 1 Förord SAU skulle aldrig vara vad det är idag om det inte var för alla de ideella

Läs mer

Skicklig och oskicklig hantering av samarbetsfriktioner på vårdarbetsplatser Åtta korta scenarier för gruppdiskussioner

Skicklig och oskicklig hantering av samarbetsfriktioner på vårdarbetsplatser Åtta korta scenarier för gruppdiskussioner Skicklig och oskicklig hantering av samarbetsfriktioner på vårdarbetsplatser Åtta korta scenarier för gruppdiskussioner Med utgångspunkt från en serie intervjuer med sjukhuspersonal har jag tagit fram

Läs mer

Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar?

Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar? Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) RAPPORT FRÅN EN INTERVENTIONSSTUDIE Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar? En sammanfattning av forskningsprojektet

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-06-18 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 11 juni 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Vägar till arbete för personer med psykiska funktionshinder

Vägar till arbete för personer med psykiska funktionshinder Vägar till arbete för personer med psykiska funktionshinder Surahammar Camilla Bogarve Supported Employment är en arbetsrehabiliteringsmodell. Vanligt arbete på vanliga arbetsplatser med stöd för personer

Läs mer

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna?

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Sänk blicken Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Som du säkert vet ligger det på statens

Läs mer

Riktlinje anhörigstöd

Riktlinje anhörigstöd Ansvarig för rutin: Förvaltningschef Upprättad (av vem och datum) Birgitta Harberg, avdelningschef, Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2012-xx-xx Dnr Process:?????? Giltig

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Uppsala. Augusti 2015

Uppsala. Augusti 2015 Uppsala Augusti 2015 Innehåll Allmän information... sid 1 Höstens cafékvällar och träffar... sid 2 Skrivelse från Attention Uppsala till myndigheter med ansvar för psykiatri i Uppsala... sid 3 Inbjudan

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

5.4 Funktionalitet och tillgänglighet är i det närmaste orört, bortsett från tillägg från tidigare budgetsatsningar.

5.4 Funktionalitet och tillgänglighet är i det närmaste orört, bortsett från tillägg från tidigare budgetsatsningar. Helhetsgrepp om omsorgen, För en feministisk politik i Göteborg, 5. Socialtjänst och omsorg. Omsorgen är ett av de viktigaste områden en kommun hanterar. Inte nog med att den möjliggör ett värdigt liv

Läs mer