Projektansökan Främja kvinnors företagande delprogram 1.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektansökan Främja kvinnors företagande delprogram 1.1"

Transkript

1 Projektansökan Främja kvinnors företagande delprogram 1.1 Projektnamn Affärsnytta & Sociala medier 2011 Dubbelsidigt mentorskap mellan företagare och ungdomar 1

2 Projektidé Beskriv kort idén med projektet. Vad ska göras, för vem och varför? Affärsnytta & Sociala medier 2011 är en vidareutveckling av 2010 års Affärsnytta & Sociala medier, baserad på de mycket goda resultat som detta projekt innebar för företagande kvinnor och män, i form av ökad tillväxt, affärsutveckling, IT-kompetens, ungdomars nyföretagande samt i form av värdefull och viktig kontakt mellan skola och näringsliv. Starka band mellan företagare och ungdomar Strategin för årets projekt är att knyta banden starkare mellan företagare och ungdomar genom bland annat elevuppdrag (se sist under punkt genomförande) och att skapa ett forum där unga tillsammans med erfarna, långsiktigt, i personliga möten och genom gemensam kompetensutveckling kan finna varandra för ökade arbetstillfällen, nyföretagande och inte minst ömsesidig affärsnytta och ökad tillväxt i kvinnors företagande. Strategin är också att projektets utvecklingsmöjligheter ska integreras i kommunens övriga insatser för utveckling av skola och näringsliv och komma såväl kvinnor och män, som unga och äldre till del, redan från projektstart. Bygger på beprövat samarbete Den grund som vi, redan förra året, började bygga för långsiktigt samarbete mellan våra tre företagarnätverk och skolan, ska ytterligare stärkas. Genom Affärsnytta & Sociala medier får företagarna, oftast äldre och erfarna i sitt fack, kunskap att hantera IT och sociala medier samt möjlighet att rekrytera rätt medarbetare in i verksamheten. För varje enskild företagare är detta en mycket kostnadseffektiv möjlighet att på hemmaplan få tillgång till den nya och viktiga IT-kompetensen och att få ungdomarnas syn på framtidens kommunikation och marknadsföring, vilket är en stark utvecklingspotential för företagen. Elevuppdrag Genom projektet får ungdomarna kunskap och inspiration samt goda förebilder kring eget företagande och erbjuds via samverkande företag konkreta elevuppdrag omfattande minst 3 veckors betalt arbete per elev. De företag som tar emot ungdomarna är starkt intresserade av att involvera ungdomar för att utveckla den egna verksamheten, att vara mentorer och att ge värdefulla kontakter rakt in i näringslivet. Projektet redan förankrat I Kungsbacka med omnejd finns högsta andelen företagare i regionen, intresset och behovet är stort både bland företagarna och ungdomarna och redan före projektstart är mer än 160 personer på ett eller annat sätt involverade i projektet och väntar på att få tillgång till de planerade utvecklingsmöjligheterna. Möjligheter som man inte enkelt kan få var för sig, men som man kostnadseffektivt kan få tillgång till genom samarbete, företag och företagsnätverk emellan. Tre företagarnätverk samverkar Mot bakgrund av tidigare konkreta resultat från Affärsnytta & Sociala medier 2010 och med tanke på förväntad kompetens- och affärsutveckling för alla involverade, bör årets projekt ge ett mycket högt tillväxtvärde per investerad krona och individ. Genom att vi i våra tre företagarnätverk går samman och arbetar för gemensamma behov, i ett projekt som detta, underlättar vi i mycket hög grad, möjligheten för varje enskild företagare att utvecklas med hjälp av tillväxtmedel från Programmet Främja kvinnors företagande. Vi möjliggör dessutom att offentlig finansiering kostnadseffektivt når många företagande kvinnor som därigenom kan utveckla sina företag. Samtidigt stärker vi sammanhållningen 2 mellan nuvarande och blivande företagare. Allt till nytta för tillväxten i hela Halland.

3 Bakgrund Beskriv i vilket sammanhang projektet kommer in. Näringsministern Maud Olofsson uttalade, efter att ha tagit del av förra årets resultat från vårt projekt Affärsnytta & Sociala medier 2010: Att ni lyckats öppna ögonen på så många företagande kvinnor och så många ungdomar, bådar gott för framtiden. Hon understryker vidare hur viktig fortsatt kompetensutveckling i sociala medier och IT är, för att fortsatt öka tillväxten i företagen. Vilket också regeringen tydligt markerar i sitt beslut att insatser inom detta område särskilt ska prioriteras i programmet Främja kvinnors företagande. Att medvetet bygga sitt varumärke, forma rätt webbstrategi, lära sig blogga, twittra och facebooka är ofta avgörande för att en småföretagare med liten reklambudget ska ha råd att göra sin produkt eller tjänst till en kändis och därmed öka sin försäljning. Lika viktigt för en småföretagare är att finna nya, mer kostnadseffektiva former för employerbranding, att hitta rätt personer till företaget genom att stärka sitt varumärke som arbetsgivare. Affärsnytta & Sociala medier med sitt dubbla mentorskap skapar dessa möjligheter och gör det möjligt för småföretagare att kostnadseffektivt utveckla den egna verksamheten och skapa fler arbetstillfällen. Många ungdomar har idag svårt att få kontakter in i arbetslivet och behovet av goda förebilder på framgångsrika kvinnor som driver företag är viktigt för att unga kvinnor i högre utsträckning ska våga starta egen verksamhet. Genom Affärsnytta & Sociala medier får många ungdomar, åringar, en unik möjlighet att skapa långsiktiga affärskontakter med erfarna, framtidsengagerade företagare i närområdet. De får, genom elevuppdrag tillgång till betald praktikplats och goda möjligheter att knyta viktiga kontakter för framtida anställning. De får också tillgång till mentorer som underlättar möjligheten för dem själva att kunna starta nya företag. I projektets olika delar interagerar ungdomar, kunniga inom sociala medier och intresserade av företagsamt lärande som bollplank och tillför kunskap. På så sätt får småföretagare, ovana vid sociala medier, en ny dimension för att ta sig fram i den sociala kommunikationsvärlden. Affärsnytta & Sociala medier 2011 ligger helt i linje med Kungsbackas strategi för Näringslivsarbete där man i nya genomförandeplanen markerar vikten av väl fungerande kontakter mellan skola och näringsliv. Vi deltar även i år med projektet i Made by Kungsbacka. Huvudansvarig för projektet internt på Aranäsgymnasiet är dessutom styrelserepresentant för Ung Företagsamhet i Halland. Projektet är även kopplat till Aranäsgymnasiets ansökan om certifiering som Teknikcollege. Affärsnytta & Sociala medier ligger helt i linje med regeringsbeslut om användningen av tillväxtmedel från programmet Främja kvinnors företagande (N2011/1250/ENT): Programmet ska bidra till att nyföretagandet bland kvinnor ökar och att fler företag som drivs av kvinnor växer. Användning av IT och Internet för ökad affärsnytta i företag som drivs av kvinnor ska särskilt prioriteras för insatser i gles- och landsbygd 3

4 Målgrupp Vem eller vilka är målgrupp för projektet? 1. Kvinnor som driver företag, 2. Kvinnor som vill starta/ta över företag eller 3. Kvinnor som kan tänka sig att starta företag. Riktar sig projektet till unga (under 35 år)? Riktar sig projektet till utrikesfödda kvinnor? Ange vilket geografiskt område projektet täcker, och om det riktar sig till särskilda branscher. 1. Erfarna företagare, kvinnor och män, som vill utveckla sin affärsverksamhet genom ökat IT engagemang och användning av sociala medier samt som på olika sätt vill involvera ungdomar i den egna verksamheten för att skapa tillväxt. 2. Ungdomar, år, intresserade av sociala medier och företagsamt lärande för att skapa affärsnytta och medverka till företagsutveckling exempelvis genom elevuppdrag. Syfte Vad ska projektet uppnå och varför ska detta göras? Det övergripande syftet är dubbelt. Det skall: - ge företagare god förståelse och utbildning i användbara verktyg för hur man kan skapa affärsnytta, tillväxt och förnyelse genom ökad IT-kompetens och användning av sociala medier. - ge ungdomar, med intresse av IT, sociala medier och företagsamt lärande, insyn i och konkret kontakt med företagsvärlden. Delsyften är att ge deltagarna kunskap om: - Hur man kan integrera sociala medier i övrig marknadsföring och kommunikation - Hur man kommer igång med och använder sig utav, 1.Blogg 2.Facebook 3. Twitter 4. LinkedIn 5.Youtube 6. Flickr 7. Sökoptimering för att skapa trafik 8. Webb-butik - Hur man analyserar sitt nuläge och formulerar sin webbstrategi - Ungdomars nytänkande kring hur man kan utnyttja sociala medier till att utveckla företagens möjligheter att kommunicera med sin omvärld och nå nya marknader. - Hur man identifierar sina möjligheter och genom omvärldsbevakning hittar de platser på bloggar och nätverk som gynnar den egna verksamheten. - Hur man skapar tydliga budskap och bygger varumärke on line - Hur man kan se eget företagande som en viktig och möjlig karriärväg - Hur man hittar rätt personer till företaget genom att on line stärka sitt varumärke som arbetsgivare. 4

5 Mål Vilka resultat ska projektet uppnå? Mätbara och tidsbestämda. 1. Efter avslutad delaktighet i projektets olika interaktioner och seminarier ska deltagarna ha god förståelse för hur man: - Skapar ett konto och använder Facebook, LinkedIn, Blogg och Twitter - Lägger upp filmer och bilder på Youtube och Flickr - Hittar sökmotorer, sökordsoptimerar texter och innehåll och på olika sätt skapar trafik till sin webbsida och blogg - Skapar och driver e-handel - Integrerar sociala medier i övrig marknadsföring och kommunikation - Bygger sitt varumärke on line - Analyserar sitt nuläge och bygger sin webbstrategi 2. Minst 70 procent av deltagarna ska efter att ha deltagit i projektets olika interaktioner och seminarier ha skapat och/eller ökat/justerat sitt företags närvaro i sociala medier som: - Blogg - Twitter - Facebook - LinkedIn 3. Minst 30 procent av deltagarna ska efter att ha deltagit i projektets olika interaktioner och seminarier ha en egen webbstrategi. 4. Minst 15 ungdomar ska efter att ha deltagit i projektets olika interaktioner och seminarier: - ha påbörjat ett nära samarbete med deltagande företag och nätverk med resultat i form av erhållet elevuppdrag, och/eller egen mentor. - ha fått ökad kunskap som underlättar ett eget nyföretagande. 5

6 Genomförande/Metod Ange projektets olika aktiviteter och metod för genomförande. Innebär projektet att någon ny metod utvecklas? Startkonferens Projektet startas med en heldagskonferens med föreläsningar, mingel och kontaktskapande möten, först ombord på Stena Line och därefter på Konferenshotellet The Reef i Frederikshavn, Danmark onsdagen den 28 september. Utbildningsserie om 10 kurstillfällen Därefter följer en utbildningsserie kring webbstrategi och Sociala medier på Aranäsgymnasiet under 10 kvällar i höst med start den 3 oktober. Utbildningsserien är unik och innehåller, förutom affärsmingel, en kombination av föreläsningar och skräddarsydda interaktioner med exempel och förslag, anpassade och direkt användbara för att skapa tillväxt i de företag som deltar. Slutkonferens Projektet avslutas med en slutkonferens den 7 december. Upplägget för denna slutkonferens kommer att formas utifrån den process och de resultat som växer fram under hela utbildningsserien. Extra utbildningstillfällen Utbildningsserien föregås i år av 2 extra utbildningstillfällen, båda förlagda till Aranäsgymnasiet kvällstid. Vid det 1:a av dessa två extratillfällen ges ungdomarna en extra utbildning i affärsmingel, kommunikation och säljteknik, allt för att stärka flickors och pojkars självkänsla och förmåga att våga stå på egna ben, skapa nya jobb, företag och kontakter. Vid det 2:a extratillfället är ungdomarna själva föreläsare och kan ge hands on - hjälp till företagare som behöver extra hjälp att komma igång med exempelvis Facebook och blogg. Detta stärker ytterligare självkänsla och bygger upp förtroende. Genom Affärsnytta & Sociala medier utvecklas en ny metod för att skapa tillväxt. - Vid varje kurstillfälle ger först professionella föreläsare och webbstrateger kunskaper kring Facebook, LinkedIn, Blogg, Twitter, YouTube, Flickr, Sökmotorer, sökordsoptimering, Navigering, Budskap, E-handel, Sociala medier och Traditionell reklam, Varumärket on-line, Webbstrategi, Webbanalys och Resultatmätning. - Vid varje kurstillfälle arbetar sedan ungdomarna, sida vid sida, i interaktioner med företagare och kan ge direkt hands-on-hjälp på plats, samt ge värdefulla synpunkter på företagets agerande i sociala medier och på övrig marknadsföring. - Vid varje kurstillfälle ger Affärsmingel en unik möjlighet för alla parter att knyta personliga kontakter och skapa bra nätverk för framtiden. - Flera av företagen erbjuder deltagande elever värdefulla praktikplatser, så kallade elevuppdrag omfattande 3 veckors arbete, 6 timmar per dag och elev. Detta sätt att arbeta i en process med dubbelt mentorskap och lärande, att bygga upp ett förtroende genom elevuppdrag, personliga möten, kopplat till möjligheterna med kommunikation on line, är en ny metod vi utvecklar för att skapa affärsnytta, tillväxt och utveckling för alla parter. För företagarna, för företagarnätverken, för skolan, för kommunen och för hela närområdet. 6

7 Förväntade Resultat Måluppfyllelse och sidoeffekter. Vi förväntar oss att alla ovan nämnda mål ska bli uppfyllda och att kvinnor som driver företag ska lyckas bättre med att skapa framgångsrika affärer. Att sedan männen som driver företag också kan utveckla sina affärer genom vårt projekt är en mycket positiv sidoeffekt. Vi vill se ett starkt näringsliv med positiv framtidstro och engagemang hos alla. Vi vill se att ungdomar, genom sin delaktighet i projektet, får egna näringslivskontakter och ökade möjligheter till praktikplatser, framtida jobb och eget företagande. Vi förväntar oss att deltagande företag får ökad trafik till sina webbplatser och bloggar, når nya kundgrupper och gör fler affärer. Det ska också bidra till en långsiktig och hållbar tillväxt i regionen. Som i tidigare projekt vi drivit förväntar vi oss även att i detta projekt, få en god mediebevakning, som bidrar till att synliggöra kvinnors företagande och till att skapa positiva förebilder och ännu fler framgångsrika företagare i vår region. Projektledarens erfarenhet Dokumentera projektledarens erfarenhet av arbete med kvinnors företagande, jämställdhets- eller genusfrågor. - Projektledaren är kvinna och egen företagare, driver eget bolag (sedan 1984) inom kommunikation, marknadsföring och utbildning. - Varumärkes- och kommunikationsstrateg och har genom åren genomfört många framgångsrika marknadsföringskampanjer för flera ledande nationella och internationella företag som Mercedes, Nordfalks, Salomon, God Morgon Sverige, Göteborgs-Posten m fl - Initiativtagare till Resurscentraorganisationens nya varumärke WINNET (women in network) - Föreläser inom Entreprenörskap, Kommunikation och Marknadsföring - Undervisat i ämnet Informationsteknik vid Göteborgs Universitet samt där forskat kring Kvinnlig och manlig journalistik - Genomgått Funktionsledarutbildning samt har god kännedom om nationella strategier för konkurrenskraft, entreprenörskap, sysselsättning och jämställdhet. - Ordförande i Nätverket för kvinnors företagande, Gertruds Döttrar i Kungsbacka. (fr. 2007) - Styrelseledamot i WINNET Halland - Rådsledamot i Regionala Rådet Syd - Av regeringen utsedd Ambassadör för kvinnors företagande i Halland - Arbetat som projektledare för projektet Kommunikation, Marknadsföring och Framtidstro, ett affärsutvecklingsprojekt med inriktning på kvinnors företagande i Halland. - Arbetat som projektledare för affärsutvecklingsprojektet PÅ EGNA BEN, ett projekt som resulterade i mycket hög tillväxt och ett brett mediegenomslag, även på riksnivå. - Arbetat som projektledare för projektet Affärsnytta & Sociala medier 2010 med över 300 deltagare och som bland annat resulterade i att 8 av 10 företagare under projektets gång ökade eller justerade sitt företags närvaro i sociala medier, 5 av 10 företagare knöt viktiga kontakter med medverkande ungdomar och 4 ungdomar startade eget företag. 7

8 Uppföljning och utvärdering Hur sker det kontinuerliga lärandet i projektet? Hur skall projektet utvärderas? Hela projektet är en lärande process som innebär att företagande kvinnor (och män) får ökad kompetens att börja använda sociala medier för att skapa fler affärer. Nya infallsvinklar uppstår genom att ungdomars nytänkande kring hur man kan använda sociala medier bidrar till att utveckla företagens möjligheter att kommunicera med sin omvärld och nå nya marknader. Ungdomarna får genom föreläsningar, interaktioner och personliga kontakter med företagare, kunskap om företagande och får direkt arbetslivserfarenhet och nätverkskontakt via bland annat elevuppdragen Projektet kommer att utvärderas kontinuerligt genom enkäter och intervjuer och följas upp på nätverkens webbsidor och i övriga sociala medier. Resultatspridning Hur och till vilka skall resultatet spridas? Eftersom projektet handlar om sociala medier kommer resultatspridningen i första hand att ske via webbsidor, bloggar och Facebook. Projektet kommer att kunna följas löpande via Gertruds Döttrars webbsida, som i sin tur är kopplad till både WINNET Hallands och WINNET Sveriges portal samt integrerad i WINNET Europa portalen, vilket garanterar god spridning av resultat och aktiviteter, lokalt, nationellt och internationellt. Resultatspridning kommer även att ske via Företagarnas och Innerstadsbolagets webbsidor, nyhetsbrev etc, via kommunens Näringslivssida och via Aranäsgymnasiets olika informationskanaler. Projektinformation kommer även att spridas i form av olika trycksaker. Pressen bjuds in och informeras kontinuerligt om projektet så att budskapet når ut via massmedia till allmänheten. Tidplan Projektets start och slut. Projektet startar och slutar

9 Budget år 2011 Eget arbete= nedlagd tid från företag, partners, eller ideellt arbete om det ingår i projektet men inte betalas och bokförs i projektet. Max 20 % av projektets totala budget får vara eget arbete. Kostnadsslag Aktivitet Lön Externa tjänster Föreläsare start, slutkonferens, interaktioner Lokaler/ Utrustning Resor Övriga kostnader Eget arbete Summa kr Lokaler startkonferens inkl utrustn, mat, Lokaler interaktioner, föreläsningskvällar Resor Administration, inbjudan deltagare Dokumentation/Utvär dering Rapportering, del och slut Marknadsföring, annonser, övrig reklam, inkl tryck, produktion, IT, hemsida Styrgruppsmöten, arbetsmöten Tillhandahållande av förvärsarbete Aranäs Ekonomi inkl ansökan Projektledning inkl ansökan (92 tim under mobiliseringsfas) OH (tel, porto, mtrl) Summa

10 Finansiering Delprogram 1.1. Främja kvinnors företagande (Enligt TVV:s nationella beslut nr max 65 % offentlig finansiering. Men med hänsyn till uppgifter om att Region Hallands konsultcheckar endast medfinansierar 50 % har vi här, för säkerhets skull, lagt finansieringsbudgeten på en nivå enligt den lägre procentsatsen.) Finansieringsbudget - ansökan Kronor Procent Delprogram 1:1 Fämja kvinnors företagande ,00% Tillväxtverket/Region Halland Summa Offentlig finansiering ,00% Företagarna Kungsbacka ,53% Aranäsgymnasiet ,04% Stena Line Scandinavia AB ,59% Företagens sponsring ,05% i Elevuppdrag Deltagarintäkter ,79% Summa Privat finansiering ,00% Summa Total Finansiering ,00% Beräknat antal personer, som vi redan nu kan se som kommer att beröras av projektet, är minst 190 personer varav 110 kvinnor och 80 män. Detta innebär att vi redan år 2011 har nått hela 44 procent av de 250 kvinnor som Halland totalt ska nå, med hjälp av beviljade medel, under åren Region Halland har blivit tilldelad kronor från programmet Främja kvinnors företagande vilket blir en kontaktkostnad per kvinna på ca kronor. I projektet Affärsnytta & Sociala medier blir motsvarande kontaktkostnad per kvinna som högst endast ca kronor. Förväntade resultat per investerad kontaktkrona är höga. Projektägare Aktör/Organisation LRC Gertruds Döttrar c/o Börjesson & Pihl AB Organisationsnummer Onsala Plusgiro-/ bankgironummer Plusgiro Arbetsställenummer/ CFAR-nummer ,

11 Samarbetspartners Företagarna Kungsbacka Sveaborgsvägen 3 Aranäsgymnasiet Kungsbacka Innerstaden Kungsbacka Box Projektledning Projektledare Agneta Börjesson-Pihl Blå Ankaret 24 Råö Ulf Persson, Ordförande SE Fjärås Christer Hagman, Verksamhetsledare Henrik Olsson, Centrumledare Kungsbacka Titel VD/Kommunikationsstrateg Onsala , Styrgrupp Företagarna Kungsbacka Sveaborgsvägen 3 Cemany AB Östergatan 18 Höglind Kommunikation Rättarevägen 10 Grow Reklam Sivers väg 12 Ulf Person SE Fjärås Maila Nyqvist Kungsbacka Ingrid Höglind Kungsbacka Heléne Palm Fjärås , , , Sökandes underskrift Kungsbacka Kungsbacka Agneta Börjesson-Pihl, Gertruds Döttrar Maila Nyqvist, Gertruds Döttrar 11

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi

SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi Internetmarknadsföring, strategi Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring, möjligheter Webbstrategi, hur använda möjligheter Verktygen

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se Slutrapport 2014-11-31 Antal deltagare under hela projektet: 24 Antal deltagare under 35 år: 2 Antal deltagare med utländsk härkomst: 0 Antal nystartade företag inom projekttiden: 2 Syfte Syftet med projektet

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer!

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer! Kunskap ger kunder Nätverket Företagsamma Kvinnor erbjuder Dig som är företagarkvinna (såväl medlemmar som icke medlemmar) utbildning i sälj-, analys- och informationsmetoder samt enskild rådgivning för

Läs mer

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation Nässjöakademin och Din Webbstrateg i Skandinavien AB har tillsammans tagit fram konceptet för uppdragsutbildningarna som riktar sig mot företag och organisationer som vill utvecklas digitalt. Beroende

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

FramtidsFrö i Halland 2013-2015

FramtidsFrö i Halland 2013-2015 01054 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Uc/Regional Samverkan 2013-07-19 RS130134 Rutger Herlin, Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070-570 44 43 Regionstyrelsen FramtidsFrö i Halland 2013-2015

Läs mer

Sammanställning av enkätresultat

Sammanställning av enkätresultat Sammanställning av enkätresultat Mål 1 Erbjuda möjlighet för nätverkande och kontaktskapande teknikinformatörer emellan 2 dagars konferens med middag och mingel för medlemmar Diskussionsforum på webben

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv. Ingenjörer Sthlm 23/4 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE #Twitterboken - smarta tips från första kvittret till att flyga fritt En grundläggande manual såväl som affärstips kring hur du får ut det bästa av twitter. Innehåller essutom

Läs mer

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal 2013-01-21 13/06 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Utbildningsansvariga: Din Webbstrateg i Skandinavien AB, 036-777 9450.

Utbildningsansvariga: Din Webbstrateg i Skandinavien AB, 036-777 9450. Vi vill möta kunskapsbehov hos redan anställda på företag som i dag jobbar med Digital kommunikation, därför kör Nässjöakademin tillsammans med Din Webbstrateg under hösten 2015 igång uppdragsutbildningar

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer):

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer): Ansökan Starthjälpen 1. Namn på projektet: Skoterpatrullutbildning 2010 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Mårten Suorra Adress: Offerdalsvägen 8 Postadress: 835 80 KROKOM Telefon: 0640-163

Läs mer

Projekt Synliggör Biblioteket

Projekt Synliggör Biblioteket Projekt Synliggör Biblioteket Projektet drivs av Region Halland 2009-2010. Kulturrådet har beviljat medel. Projektbibliotek: Hylte, Laholm, Onsala och Vallås Syfte: göra biblioteken och biblioteksverksamheterna

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Sociala medier marknadsföring b2b

Sociala medier marknadsföring b2b Sociala medier marknadsföring b2b Göteborgs Uppfinnarförening Seminarium 2013 Presentation Peter Tilling, linkedin.com/in/ptilling förbättrar marknadskommunikation sälj resultat digitala medier som verktyg

Läs mer

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation Vi vill möta kunskapsbehov hos redan anställda på företag som i dag jobbar med Digital kommunikation, därför kör Nässjöakademin tillsammans med Din Webbstrateg under hösten 2015 igång uppdragsutbildningar

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 2 Vad vill Erbjuda kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning från professionella rådgivare

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer