Projektansökan Främja kvinnors företagande delprogram 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektansökan Främja kvinnors företagande delprogram 1.1"

Transkript

1 Projektansökan Främja kvinnors företagande delprogram 1.1 Projektnamn Affärsnytta & Sociala medier 2011 Dubbelsidigt mentorskap mellan företagare och ungdomar 1

2 Projektidé Beskriv kort idén med projektet. Vad ska göras, för vem och varför? Affärsnytta & Sociala medier 2011 är en vidareutveckling av 2010 års Affärsnytta & Sociala medier, baserad på de mycket goda resultat som detta projekt innebar för företagande kvinnor och män, i form av ökad tillväxt, affärsutveckling, IT-kompetens, ungdomars nyföretagande samt i form av värdefull och viktig kontakt mellan skola och näringsliv. Starka band mellan företagare och ungdomar Strategin för årets projekt är att knyta banden starkare mellan företagare och ungdomar genom bland annat elevuppdrag (se sist under punkt genomförande) och att skapa ett forum där unga tillsammans med erfarna, långsiktigt, i personliga möten och genom gemensam kompetensutveckling kan finna varandra för ökade arbetstillfällen, nyföretagande och inte minst ömsesidig affärsnytta och ökad tillväxt i kvinnors företagande. Strategin är också att projektets utvecklingsmöjligheter ska integreras i kommunens övriga insatser för utveckling av skola och näringsliv och komma såväl kvinnor och män, som unga och äldre till del, redan från projektstart. Bygger på beprövat samarbete Den grund som vi, redan förra året, började bygga för långsiktigt samarbete mellan våra tre företagarnätverk och skolan, ska ytterligare stärkas. Genom Affärsnytta & Sociala medier får företagarna, oftast äldre och erfarna i sitt fack, kunskap att hantera IT och sociala medier samt möjlighet att rekrytera rätt medarbetare in i verksamheten. För varje enskild företagare är detta en mycket kostnadseffektiv möjlighet att på hemmaplan få tillgång till den nya och viktiga IT-kompetensen och att få ungdomarnas syn på framtidens kommunikation och marknadsföring, vilket är en stark utvecklingspotential för företagen. Elevuppdrag Genom projektet får ungdomarna kunskap och inspiration samt goda förebilder kring eget företagande och erbjuds via samverkande företag konkreta elevuppdrag omfattande minst 3 veckors betalt arbete per elev. De företag som tar emot ungdomarna är starkt intresserade av att involvera ungdomar för att utveckla den egna verksamheten, att vara mentorer och att ge värdefulla kontakter rakt in i näringslivet. Projektet redan förankrat I Kungsbacka med omnejd finns högsta andelen företagare i regionen, intresset och behovet är stort både bland företagarna och ungdomarna och redan före projektstart är mer än 160 personer på ett eller annat sätt involverade i projektet och väntar på att få tillgång till de planerade utvecklingsmöjligheterna. Möjligheter som man inte enkelt kan få var för sig, men som man kostnadseffektivt kan få tillgång till genom samarbete, företag och företagsnätverk emellan. Tre företagarnätverk samverkar Mot bakgrund av tidigare konkreta resultat från Affärsnytta & Sociala medier 2010 och med tanke på förväntad kompetens- och affärsutveckling för alla involverade, bör årets projekt ge ett mycket högt tillväxtvärde per investerad krona och individ. Genom att vi i våra tre företagarnätverk går samman och arbetar för gemensamma behov, i ett projekt som detta, underlättar vi i mycket hög grad, möjligheten för varje enskild företagare att utvecklas med hjälp av tillväxtmedel från Programmet Främja kvinnors företagande. Vi möjliggör dessutom att offentlig finansiering kostnadseffektivt når många företagande kvinnor som därigenom kan utveckla sina företag. Samtidigt stärker vi sammanhållningen 2 mellan nuvarande och blivande företagare. Allt till nytta för tillväxten i hela Halland.

3 Bakgrund Beskriv i vilket sammanhang projektet kommer in. Näringsministern Maud Olofsson uttalade, efter att ha tagit del av förra årets resultat från vårt projekt Affärsnytta & Sociala medier 2010: Att ni lyckats öppna ögonen på så många företagande kvinnor och så många ungdomar, bådar gott för framtiden. Hon understryker vidare hur viktig fortsatt kompetensutveckling i sociala medier och IT är, för att fortsatt öka tillväxten i företagen. Vilket också regeringen tydligt markerar i sitt beslut att insatser inom detta område särskilt ska prioriteras i programmet Främja kvinnors företagande. Att medvetet bygga sitt varumärke, forma rätt webbstrategi, lära sig blogga, twittra och facebooka är ofta avgörande för att en småföretagare med liten reklambudget ska ha råd att göra sin produkt eller tjänst till en kändis och därmed öka sin försäljning. Lika viktigt för en småföretagare är att finna nya, mer kostnadseffektiva former för employerbranding, att hitta rätt personer till företaget genom att stärka sitt varumärke som arbetsgivare. Affärsnytta & Sociala medier med sitt dubbla mentorskap skapar dessa möjligheter och gör det möjligt för småföretagare att kostnadseffektivt utveckla den egna verksamheten och skapa fler arbetstillfällen. Många ungdomar har idag svårt att få kontakter in i arbetslivet och behovet av goda förebilder på framgångsrika kvinnor som driver företag är viktigt för att unga kvinnor i högre utsträckning ska våga starta egen verksamhet. Genom Affärsnytta & Sociala medier får många ungdomar, åringar, en unik möjlighet att skapa långsiktiga affärskontakter med erfarna, framtidsengagerade företagare i närområdet. De får, genom elevuppdrag tillgång till betald praktikplats och goda möjligheter att knyta viktiga kontakter för framtida anställning. De får också tillgång till mentorer som underlättar möjligheten för dem själva att kunna starta nya företag. I projektets olika delar interagerar ungdomar, kunniga inom sociala medier och intresserade av företagsamt lärande som bollplank och tillför kunskap. På så sätt får småföretagare, ovana vid sociala medier, en ny dimension för att ta sig fram i den sociala kommunikationsvärlden. Affärsnytta & Sociala medier 2011 ligger helt i linje med Kungsbackas strategi för Näringslivsarbete där man i nya genomförandeplanen markerar vikten av väl fungerande kontakter mellan skola och näringsliv. Vi deltar även i år med projektet i Made by Kungsbacka. Huvudansvarig för projektet internt på Aranäsgymnasiet är dessutom styrelserepresentant för Ung Företagsamhet i Halland. Projektet är även kopplat till Aranäsgymnasiets ansökan om certifiering som Teknikcollege. Affärsnytta & Sociala medier ligger helt i linje med regeringsbeslut om användningen av tillväxtmedel från programmet Främja kvinnors företagande (N2011/1250/ENT): Programmet ska bidra till att nyföretagandet bland kvinnor ökar och att fler företag som drivs av kvinnor växer. Användning av IT och Internet för ökad affärsnytta i företag som drivs av kvinnor ska särskilt prioriteras för insatser i gles- och landsbygd 3

4 Målgrupp Vem eller vilka är målgrupp för projektet? 1. Kvinnor som driver företag, 2. Kvinnor som vill starta/ta över företag eller 3. Kvinnor som kan tänka sig att starta företag. Riktar sig projektet till unga (under 35 år)? Riktar sig projektet till utrikesfödda kvinnor? Ange vilket geografiskt område projektet täcker, och om det riktar sig till särskilda branscher. 1. Erfarna företagare, kvinnor och män, som vill utveckla sin affärsverksamhet genom ökat IT engagemang och användning av sociala medier samt som på olika sätt vill involvera ungdomar i den egna verksamheten för att skapa tillväxt. 2. Ungdomar, år, intresserade av sociala medier och företagsamt lärande för att skapa affärsnytta och medverka till företagsutveckling exempelvis genom elevuppdrag. Syfte Vad ska projektet uppnå och varför ska detta göras? Det övergripande syftet är dubbelt. Det skall: - ge företagare god förståelse och utbildning i användbara verktyg för hur man kan skapa affärsnytta, tillväxt och förnyelse genom ökad IT-kompetens och användning av sociala medier. - ge ungdomar, med intresse av IT, sociala medier och företagsamt lärande, insyn i och konkret kontakt med företagsvärlden. Delsyften är att ge deltagarna kunskap om: - Hur man kan integrera sociala medier i övrig marknadsföring och kommunikation - Hur man kommer igång med och använder sig utav, 1.Blogg 2.Facebook 3. Twitter 4. LinkedIn 5.Youtube 6. Flickr 7. Sökoptimering för att skapa trafik 8. Webb-butik - Hur man analyserar sitt nuläge och formulerar sin webbstrategi - Ungdomars nytänkande kring hur man kan utnyttja sociala medier till att utveckla företagens möjligheter att kommunicera med sin omvärld och nå nya marknader. - Hur man identifierar sina möjligheter och genom omvärldsbevakning hittar de platser på bloggar och nätverk som gynnar den egna verksamheten. - Hur man skapar tydliga budskap och bygger varumärke on line - Hur man kan se eget företagande som en viktig och möjlig karriärväg - Hur man hittar rätt personer till företaget genom att on line stärka sitt varumärke som arbetsgivare. 4

5 Mål Vilka resultat ska projektet uppnå? Mätbara och tidsbestämda. 1. Efter avslutad delaktighet i projektets olika interaktioner och seminarier ska deltagarna ha god förståelse för hur man: - Skapar ett konto och använder Facebook, LinkedIn, Blogg och Twitter - Lägger upp filmer och bilder på Youtube och Flickr - Hittar sökmotorer, sökordsoptimerar texter och innehåll och på olika sätt skapar trafik till sin webbsida och blogg - Skapar och driver e-handel - Integrerar sociala medier i övrig marknadsföring och kommunikation - Bygger sitt varumärke on line - Analyserar sitt nuläge och bygger sin webbstrategi 2. Minst 70 procent av deltagarna ska efter att ha deltagit i projektets olika interaktioner och seminarier ha skapat och/eller ökat/justerat sitt företags närvaro i sociala medier som: - Blogg - Twitter - Facebook - LinkedIn 3. Minst 30 procent av deltagarna ska efter att ha deltagit i projektets olika interaktioner och seminarier ha en egen webbstrategi. 4. Minst 15 ungdomar ska efter att ha deltagit i projektets olika interaktioner och seminarier: - ha påbörjat ett nära samarbete med deltagande företag och nätverk med resultat i form av erhållet elevuppdrag, och/eller egen mentor. - ha fått ökad kunskap som underlättar ett eget nyföretagande. 5

6 Genomförande/Metod Ange projektets olika aktiviteter och metod för genomförande. Innebär projektet att någon ny metod utvecklas? Startkonferens Projektet startas med en heldagskonferens med föreläsningar, mingel och kontaktskapande möten, först ombord på Stena Line och därefter på Konferenshotellet The Reef i Frederikshavn, Danmark onsdagen den 28 september. Utbildningsserie om 10 kurstillfällen Därefter följer en utbildningsserie kring webbstrategi och Sociala medier på Aranäsgymnasiet under 10 kvällar i höst med start den 3 oktober. Utbildningsserien är unik och innehåller, förutom affärsmingel, en kombination av föreläsningar och skräddarsydda interaktioner med exempel och förslag, anpassade och direkt användbara för att skapa tillväxt i de företag som deltar. Slutkonferens Projektet avslutas med en slutkonferens den 7 december. Upplägget för denna slutkonferens kommer att formas utifrån den process och de resultat som växer fram under hela utbildningsserien. Extra utbildningstillfällen Utbildningsserien föregås i år av 2 extra utbildningstillfällen, båda förlagda till Aranäsgymnasiet kvällstid. Vid det 1:a av dessa två extratillfällen ges ungdomarna en extra utbildning i affärsmingel, kommunikation och säljteknik, allt för att stärka flickors och pojkars självkänsla och förmåga att våga stå på egna ben, skapa nya jobb, företag och kontakter. Vid det 2:a extratillfället är ungdomarna själva föreläsare och kan ge hands on - hjälp till företagare som behöver extra hjälp att komma igång med exempelvis Facebook och blogg. Detta stärker ytterligare självkänsla och bygger upp förtroende. Genom Affärsnytta & Sociala medier utvecklas en ny metod för att skapa tillväxt. - Vid varje kurstillfälle ger först professionella föreläsare och webbstrateger kunskaper kring Facebook, LinkedIn, Blogg, Twitter, YouTube, Flickr, Sökmotorer, sökordsoptimering, Navigering, Budskap, E-handel, Sociala medier och Traditionell reklam, Varumärket on-line, Webbstrategi, Webbanalys och Resultatmätning. - Vid varje kurstillfälle arbetar sedan ungdomarna, sida vid sida, i interaktioner med företagare och kan ge direkt hands-on-hjälp på plats, samt ge värdefulla synpunkter på företagets agerande i sociala medier och på övrig marknadsföring. - Vid varje kurstillfälle ger Affärsmingel en unik möjlighet för alla parter att knyta personliga kontakter och skapa bra nätverk för framtiden. - Flera av företagen erbjuder deltagande elever värdefulla praktikplatser, så kallade elevuppdrag omfattande 3 veckors arbete, 6 timmar per dag och elev. Detta sätt att arbeta i en process med dubbelt mentorskap och lärande, att bygga upp ett förtroende genom elevuppdrag, personliga möten, kopplat till möjligheterna med kommunikation on line, är en ny metod vi utvecklar för att skapa affärsnytta, tillväxt och utveckling för alla parter. För företagarna, för företagarnätverken, för skolan, för kommunen och för hela närområdet. 6

7 Förväntade Resultat Måluppfyllelse och sidoeffekter. Vi förväntar oss att alla ovan nämnda mål ska bli uppfyllda och att kvinnor som driver företag ska lyckas bättre med att skapa framgångsrika affärer. Att sedan männen som driver företag också kan utveckla sina affärer genom vårt projekt är en mycket positiv sidoeffekt. Vi vill se ett starkt näringsliv med positiv framtidstro och engagemang hos alla. Vi vill se att ungdomar, genom sin delaktighet i projektet, får egna näringslivskontakter och ökade möjligheter till praktikplatser, framtida jobb och eget företagande. Vi förväntar oss att deltagande företag får ökad trafik till sina webbplatser och bloggar, når nya kundgrupper och gör fler affärer. Det ska också bidra till en långsiktig och hållbar tillväxt i regionen. Som i tidigare projekt vi drivit förväntar vi oss även att i detta projekt, få en god mediebevakning, som bidrar till att synliggöra kvinnors företagande och till att skapa positiva förebilder och ännu fler framgångsrika företagare i vår region. Projektledarens erfarenhet Dokumentera projektledarens erfarenhet av arbete med kvinnors företagande, jämställdhets- eller genusfrågor. - Projektledaren är kvinna och egen företagare, driver eget bolag (sedan 1984) inom kommunikation, marknadsföring och utbildning. - Varumärkes- och kommunikationsstrateg och har genom åren genomfört många framgångsrika marknadsföringskampanjer för flera ledande nationella och internationella företag som Mercedes, Nordfalks, Salomon, God Morgon Sverige, Göteborgs-Posten m fl - Initiativtagare till Resurscentraorganisationens nya varumärke WINNET (women in network) - Föreläser inom Entreprenörskap, Kommunikation och Marknadsföring - Undervisat i ämnet Informationsteknik vid Göteborgs Universitet samt där forskat kring Kvinnlig och manlig journalistik - Genomgått Funktionsledarutbildning samt har god kännedom om nationella strategier för konkurrenskraft, entreprenörskap, sysselsättning och jämställdhet. - Ordförande i Nätverket för kvinnors företagande, Gertruds Döttrar i Kungsbacka. (fr. 2007) - Styrelseledamot i WINNET Halland - Rådsledamot i Regionala Rådet Syd - Av regeringen utsedd Ambassadör för kvinnors företagande i Halland - Arbetat som projektledare för projektet Kommunikation, Marknadsföring och Framtidstro, ett affärsutvecklingsprojekt med inriktning på kvinnors företagande i Halland. - Arbetat som projektledare för affärsutvecklingsprojektet PÅ EGNA BEN, ett projekt som resulterade i mycket hög tillväxt och ett brett mediegenomslag, även på riksnivå. - Arbetat som projektledare för projektet Affärsnytta & Sociala medier 2010 med över 300 deltagare och som bland annat resulterade i att 8 av 10 företagare under projektets gång ökade eller justerade sitt företags närvaro i sociala medier, 5 av 10 företagare knöt viktiga kontakter med medverkande ungdomar och 4 ungdomar startade eget företag. 7

8 Uppföljning och utvärdering Hur sker det kontinuerliga lärandet i projektet? Hur skall projektet utvärderas? Hela projektet är en lärande process som innebär att företagande kvinnor (och män) får ökad kompetens att börja använda sociala medier för att skapa fler affärer. Nya infallsvinklar uppstår genom att ungdomars nytänkande kring hur man kan använda sociala medier bidrar till att utveckla företagens möjligheter att kommunicera med sin omvärld och nå nya marknader. Ungdomarna får genom föreläsningar, interaktioner och personliga kontakter med företagare, kunskap om företagande och får direkt arbetslivserfarenhet och nätverkskontakt via bland annat elevuppdragen Projektet kommer att utvärderas kontinuerligt genom enkäter och intervjuer och följas upp på nätverkens webbsidor och i övriga sociala medier. Resultatspridning Hur och till vilka skall resultatet spridas? Eftersom projektet handlar om sociala medier kommer resultatspridningen i första hand att ske via webbsidor, bloggar och Facebook. Projektet kommer att kunna följas löpande via Gertruds Döttrars webbsida, som i sin tur är kopplad till både WINNET Hallands och WINNET Sveriges portal samt integrerad i WINNET Europa portalen, vilket garanterar god spridning av resultat och aktiviteter, lokalt, nationellt och internationellt. Resultatspridning kommer även att ske via Företagarnas och Innerstadsbolagets webbsidor, nyhetsbrev etc, via kommunens Näringslivssida och via Aranäsgymnasiets olika informationskanaler. Projektinformation kommer även att spridas i form av olika trycksaker. Pressen bjuds in och informeras kontinuerligt om projektet så att budskapet når ut via massmedia till allmänheten. Tidplan Projektets start och slut. Projektet startar och slutar

9 Budget år 2011 Eget arbete= nedlagd tid från företag, partners, eller ideellt arbete om det ingår i projektet men inte betalas och bokförs i projektet. Max 20 % av projektets totala budget får vara eget arbete. Kostnadsslag Aktivitet Lön Externa tjänster Föreläsare start, slutkonferens, interaktioner Lokaler/ Utrustning Resor Övriga kostnader Eget arbete Summa kr Lokaler startkonferens inkl utrustn, mat, Lokaler interaktioner, föreläsningskvällar Resor Administration, inbjudan deltagare Dokumentation/Utvär dering Rapportering, del och slut Marknadsföring, annonser, övrig reklam, inkl tryck, produktion, IT, hemsida Styrgruppsmöten, arbetsmöten Tillhandahållande av förvärsarbete Aranäs Ekonomi inkl ansökan Projektledning inkl ansökan (92 tim under mobiliseringsfas) OH (tel, porto, mtrl) Summa

10 Finansiering Delprogram 1.1. Främja kvinnors företagande (Enligt TVV:s nationella beslut nr max 65 % offentlig finansiering. Men med hänsyn till uppgifter om att Region Hallands konsultcheckar endast medfinansierar 50 % har vi här, för säkerhets skull, lagt finansieringsbudgeten på en nivå enligt den lägre procentsatsen.) Finansieringsbudget - ansökan Kronor Procent Delprogram 1:1 Fämja kvinnors företagande ,00% Tillväxtverket/Region Halland Summa Offentlig finansiering ,00% Företagarna Kungsbacka ,53% Aranäsgymnasiet ,04% Stena Line Scandinavia AB ,59% Företagens sponsring ,05% i Elevuppdrag Deltagarintäkter ,79% Summa Privat finansiering ,00% Summa Total Finansiering ,00% Beräknat antal personer, som vi redan nu kan se som kommer att beröras av projektet, är minst 190 personer varav 110 kvinnor och 80 män. Detta innebär att vi redan år 2011 har nått hela 44 procent av de 250 kvinnor som Halland totalt ska nå, med hjälp av beviljade medel, under åren Region Halland har blivit tilldelad kronor från programmet Främja kvinnors företagande vilket blir en kontaktkostnad per kvinna på ca kronor. I projektet Affärsnytta & Sociala medier blir motsvarande kontaktkostnad per kvinna som högst endast ca kronor. Förväntade resultat per investerad kontaktkrona är höga. Projektägare Aktör/Organisation LRC Gertruds Döttrar c/o Börjesson & Pihl AB Organisationsnummer Onsala Plusgiro-/ bankgironummer Plusgiro Arbetsställenummer/ CFAR-nummer ,

11 Samarbetspartners Företagarna Kungsbacka Sveaborgsvägen 3 Aranäsgymnasiet Kungsbacka Innerstaden Kungsbacka Box Projektledning Projektledare Agneta Börjesson-Pihl Blå Ankaret 24 Råö Ulf Persson, Ordförande SE Fjärås Christer Hagman, Verksamhetsledare Henrik Olsson, Centrumledare Kungsbacka Titel VD/Kommunikationsstrateg Onsala , Styrgrupp Företagarna Kungsbacka Sveaborgsvägen 3 Cemany AB Östergatan 18 Höglind Kommunikation Rättarevägen 10 Grow Reklam Sivers väg 12 Ulf Person SE Fjärås Maila Nyqvist Kungsbacka Ingrid Höglind Kungsbacka Heléne Palm Fjärås , , , Sökandes underskrift Kungsbacka Kungsbacka Agneta Börjesson-Pihl, Gertruds Döttrar Maila Nyqvist, Gertruds Döttrar 11

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å== ^îçéäåáåöéå=ñ ê=e äää~ê= ríîéåâäáåö=

i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å== ^îçéäåáåöéå=ñ ê=e äää~ê= ríîéåâäáåö= i åëëíóêéäëéå g ãíä~åçëä å ^îçéäåáåöéåñ êe äää~ê ríîéåâäáåö Främja kvinnors företagande 2007-2009 Länsstyrelsen i Jämtlands län inbjuder härmed Er att ansöka om medel inom ramen för Främja kvinnors företagande

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara alla underlag för utgifterna i original

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till:

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till: 1(9) Projektansökan Diarienummer RS160128 Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till regionen@regionhalland.se samt skickas i original i pappersformat till: Region Halland Box 517 301 80 Halmstad

Läs mer

SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi

SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi Internetmarknadsföring, strategi Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring, möjligheter Webbstrategi, hur använda möjligheter Verktygen

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd ANSÖKNINGSOMGÅNG Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande Projektmedel för pilotprojekt inom de gröna näringarna i gles- och landsbygd Ansökningar tas emot löpande fram till 16/9 2010

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

Kompetenskontraktet. Statusrapport

Kompetenskontraktet. Statusrapport Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Kristina Rådberg, samverkansavdelningen 2013-03-26 Kompetenskontraktet Statusrapport Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Mera Mjölk i Jönköpings län Journalnummer: 2010-4423 Namn på myndighet

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet Coompanion främja kooperativt företagande affärsutveckling regionalt, nationellt och internationellt nätverk Vi har 25 kontor i landet stöd från Tillväxtverket, kommuner, Landsting och medlemmar Vad vi

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Paraplyprojekt - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare, bedöma projektidéns

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande

NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum ger kostnadsfri rådgivning till personer som vill starta eget företag. Verksamheten finns i cirka 200 kommuner. 2010 kom 22

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Presenteras i samarbete med

Presenteras i samarbete med Mentorskapsprogram 2012/2013 Presenteras i samarbete med Ekonomernas Karriärcenter & School of Business Alumni Association Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet 2 REDIRE, att återvända

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

FramtidsFrö i Halland 2013-2015

FramtidsFrö i Halland 2013-2015 01054 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Uc/Regional Samverkan 2013-07-19 RS130134 Rutger Herlin, Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070-570 44 43 Regionstyrelsen FramtidsFrö i Halland 2013-2015

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Utvärdering av projektet Blutsam

Utvärdering av projektet Blutsam Inledning och metod Utvärdering av projektet Blutsam Projektet Blutsam, Blekinge Utveckling i Samverkan, har arbetat med att hjälpa småföretag på Blekinges landsbygd att få rätt kompetensutveckling, för

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer

Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer 361 respondenter (1282 utskickade) 140 120 100 80 60 40 20 0 Halmstad Varberg Kungsbacka

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-12-12 Diarienummer:2008-009 BF Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Resor & Mat 2014 Företagscheckens namn Lokalproducerat i Vä AB Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer!

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer! Kunskap ger kunder Nätverket Företagsamma Kvinnor erbjuder Dig som är företagarkvinna (såväl medlemmar som icke medlemmar) utbildning i sälj-, analys- och informationsmetoder samt enskild rådgivning för

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Resultat Kungsbacka. 62 respondenter

Resultat Kungsbacka. 62 respondenter Resultat Kungsbacka 62 respondenter 1 2 Kommentarer (fritextsvar) Inte så lätt att blir invandrarinna. Frilanskollegor, länsstyrelsen Christer Andersson. Ngt liknande utvecklingsfonden. Jag skulle starta

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE #Twitterboken - smarta tips från första kvittret till att flyga fritt En grundläggande manual såväl som affärstips kring hur du får ut det bästa av twitter. Innehåller essutom

Läs mer

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012 Välkommen till Årets Nyföretagare I Sverige 2012 NyföretagarCentrum Sverige Sveriges ledande kraft för nyföretagande Finns i 200 kommuner Under 2013 kom över 20 000 personer för rådgivning, varav mer än

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer