Projektansökan Främja kvinnors företagande delprogram 1.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektansökan Främja kvinnors företagande delprogram 1.1"

Transkript

1 Projektansökan Främja kvinnors företagande delprogram 1.1 Projektnamn Affärsnytta & Sociala medier 2011 Dubbelsidigt mentorskap mellan företagare och ungdomar 1

2 Projektidé Beskriv kort idén med projektet. Vad ska göras, för vem och varför? Affärsnytta & Sociala medier 2011 är en vidareutveckling av 2010 års Affärsnytta & Sociala medier, baserad på de mycket goda resultat som detta projekt innebar för företagande kvinnor och män, i form av ökad tillväxt, affärsutveckling, IT-kompetens, ungdomars nyföretagande samt i form av värdefull och viktig kontakt mellan skola och näringsliv. Starka band mellan företagare och ungdomar Strategin för årets projekt är att knyta banden starkare mellan företagare och ungdomar genom bland annat elevuppdrag (se sist under punkt genomförande) och att skapa ett forum där unga tillsammans med erfarna, långsiktigt, i personliga möten och genom gemensam kompetensutveckling kan finna varandra för ökade arbetstillfällen, nyföretagande och inte minst ömsesidig affärsnytta och ökad tillväxt i kvinnors företagande. Strategin är också att projektets utvecklingsmöjligheter ska integreras i kommunens övriga insatser för utveckling av skola och näringsliv och komma såväl kvinnor och män, som unga och äldre till del, redan från projektstart. Bygger på beprövat samarbete Den grund som vi, redan förra året, började bygga för långsiktigt samarbete mellan våra tre företagarnätverk och skolan, ska ytterligare stärkas. Genom Affärsnytta & Sociala medier får företagarna, oftast äldre och erfarna i sitt fack, kunskap att hantera IT och sociala medier samt möjlighet att rekrytera rätt medarbetare in i verksamheten. För varje enskild företagare är detta en mycket kostnadseffektiv möjlighet att på hemmaplan få tillgång till den nya och viktiga IT-kompetensen och att få ungdomarnas syn på framtidens kommunikation och marknadsföring, vilket är en stark utvecklingspotential för företagen. Elevuppdrag Genom projektet får ungdomarna kunskap och inspiration samt goda förebilder kring eget företagande och erbjuds via samverkande företag konkreta elevuppdrag omfattande minst 3 veckors betalt arbete per elev. De företag som tar emot ungdomarna är starkt intresserade av att involvera ungdomar för att utveckla den egna verksamheten, att vara mentorer och att ge värdefulla kontakter rakt in i näringslivet. Projektet redan förankrat I Kungsbacka med omnejd finns högsta andelen företagare i regionen, intresset och behovet är stort både bland företagarna och ungdomarna och redan före projektstart är mer än 160 personer på ett eller annat sätt involverade i projektet och väntar på att få tillgång till de planerade utvecklingsmöjligheterna. Möjligheter som man inte enkelt kan få var för sig, men som man kostnadseffektivt kan få tillgång till genom samarbete, företag och företagsnätverk emellan. Tre företagarnätverk samverkar Mot bakgrund av tidigare konkreta resultat från Affärsnytta & Sociala medier 2010 och med tanke på förväntad kompetens- och affärsutveckling för alla involverade, bör årets projekt ge ett mycket högt tillväxtvärde per investerad krona och individ. Genom att vi i våra tre företagarnätverk går samman och arbetar för gemensamma behov, i ett projekt som detta, underlättar vi i mycket hög grad, möjligheten för varje enskild företagare att utvecklas med hjälp av tillväxtmedel från Programmet Främja kvinnors företagande. Vi möjliggör dessutom att offentlig finansiering kostnadseffektivt når många företagande kvinnor som därigenom kan utveckla sina företag. Samtidigt stärker vi sammanhållningen 2 mellan nuvarande och blivande företagare. Allt till nytta för tillväxten i hela Halland.

3 Bakgrund Beskriv i vilket sammanhang projektet kommer in. Näringsministern Maud Olofsson uttalade, efter att ha tagit del av förra årets resultat från vårt projekt Affärsnytta & Sociala medier 2010: Att ni lyckats öppna ögonen på så många företagande kvinnor och så många ungdomar, bådar gott för framtiden. Hon understryker vidare hur viktig fortsatt kompetensutveckling i sociala medier och IT är, för att fortsatt öka tillväxten i företagen. Vilket också regeringen tydligt markerar i sitt beslut att insatser inom detta område särskilt ska prioriteras i programmet Främja kvinnors företagande. Att medvetet bygga sitt varumärke, forma rätt webbstrategi, lära sig blogga, twittra och facebooka är ofta avgörande för att en småföretagare med liten reklambudget ska ha råd att göra sin produkt eller tjänst till en kändis och därmed öka sin försäljning. Lika viktigt för en småföretagare är att finna nya, mer kostnadseffektiva former för employerbranding, att hitta rätt personer till företaget genom att stärka sitt varumärke som arbetsgivare. Affärsnytta & Sociala medier med sitt dubbla mentorskap skapar dessa möjligheter och gör det möjligt för småföretagare att kostnadseffektivt utveckla den egna verksamheten och skapa fler arbetstillfällen. Många ungdomar har idag svårt att få kontakter in i arbetslivet och behovet av goda förebilder på framgångsrika kvinnor som driver företag är viktigt för att unga kvinnor i högre utsträckning ska våga starta egen verksamhet. Genom Affärsnytta & Sociala medier får många ungdomar, åringar, en unik möjlighet att skapa långsiktiga affärskontakter med erfarna, framtidsengagerade företagare i närområdet. De får, genom elevuppdrag tillgång till betald praktikplats och goda möjligheter att knyta viktiga kontakter för framtida anställning. De får också tillgång till mentorer som underlättar möjligheten för dem själva att kunna starta nya företag. I projektets olika delar interagerar ungdomar, kunniga inom sociala medier och intresserade av företagsamt lärande som bollplank och tillför kunskap. På så sätt får småföretagare, ovana vid sociala medier, en ny dimension för att ta sig fram i den sociala kommunikationsvärlden. Affärsnytta & Sociala medier 2011 ligger helt i linje med Kungsbackas strategi för Näringslivsarbete där man i nya genomförandeplanen markerar vikten av väl fungerande kontakter mellan skola och näringsliv. Vi deltar även i år med projektet i Made by Kungsbacka. Huvudansvarig för projektet internt på Aranäsgymnasiet är dessutom styrelserepresentant för Ung Företagsamhet i Halland. Projektet är även kopplat till Aranäsgymnasiets ansökan om certifiering som Teknikcollege. Affärsnytta & Sociala medier ligger helt i linje med regeringsbeslut om användningen av tillväxtmedel från programmet Främja kvinnors företagande (N2011/1250/ENT): Programmet ska bidra till att nyföretagandet bland kvinnor ökar och att fler företag som drivs av kvinnor växer. Användning av IT och Internet för ökad affärsnytta i företag som drivs av kvinnor ska särskilt prioriteras för insatser i gles- och landsbygd 3

4 Målgrupp Vem eller vilka är målgrupp för projektet? 1. Kvinnor som driver företag, 2. Kvinnor som vill starta/ta över företag eller 3. Kvinnor som kan tänka sig att starta företag. Riktar sig projektet till unga (under 35 år)? Riktar sig projektet till utrikesfödda kvinnor? Ange vilket geografiskt område projektet täcker, och om det riktar sig till särskilda branscher. 1. Erfarna företagare, kvinnor och män, som vill utveckla sin affärsverksamhet genom ökat IT engagemang och användning av sociala medier samt som på olika sätt vill involvera ungdomar i den egna verksamheten för att skapa tillväxt. 2. Ungdomar, år, intresserade av sociala medier och företagsamt lärande för att skapa affärsnytta och medverka till företagsutveckling exempelvis genom elevuppdrag. Syfte Vad ska projektet uppnå och varför ska detta göras? Det övergripande syftet är dubbelt. Det skall: - ge företagare god förståelse och utbildning i användbara verktyg för hur man kan skapa affärsnytta, tillväxt och förnyelse genom ökad IT-kompetens och användning av sociala medier. - ge ungdomar, med intresse av IT, sociala medier och företagsamt lärande, insyn i och konkret kontakt med företagsvärlden. Delsyften är att ge deltagarna kunskap om: - Hur man kan integrera sociala medier i övrig marknadsföring och kommunikation - Hur man kommer igång med och använder sig utav, 1.Blogg 2.Facebook 3. Twitter 4. LinkedIn 5.Youtube 6. Flickr 7. Sökoptimering för att skapa trafik 8. Webb-butik - Hur man analyserar sitt nuläge och formulerar sin webbstrategi - Ungdomars nytänkande kring hur man kan utnyttja sociala medier till att utveckla företagens möjligheter att kommunicera med sin omvärld och nå nya marknader. - Hur man identifierar sina möjligheter och genom omvärldsbevakning hittar de platser på bloggar och nätverk som gynnar den egna verksamheten. - Hur man skapar tydliga budskap och bygger varumärke on line - Hur man kan se eget företagande som en viktig och möjlig karriärväg - Hur man hittar rätt personer till företaget genom att on line stärka sitt varumärke som arbetsgivare. 4

5 Mål Vilka resultat ska projektet uppnå? Mätbara och tidsbestämda. 1. Efter avslutad delaktighet i projektets olika interaktioner och seminarier ska deltagarna ha god förståelse för hur man: - Skapar ett konto och använder Facebook, LinkedIn, Blogg och Twitter - Lägger upp filmer och bilder på Youtube och Flickr - Hittar sökmotorer, sökordsoptimerar texter och innehåll och på olika sätt skapar trafik till sin webbsida och blogg - Skapar och driver e-handel - Integrerar sociala medier i övrig marknadsföring och kommunikation - Bygger sitt varumärke on line - Analyserar sitt nuläge och bygger sin webbstrategi 2. Minst 70 procent av deltagarna ska efter att ha deltagit i projektets olika interaktioner och seminarier ha skapat och/eller ökat/justerat sitt företags närvaro i sociala medier som: - Blogg - Twitter - Facebook - LinkedIn 3. Minst 30 procent av deltagarna ska efter att ha deltagit i projektets olika interaktioner och seminarier ha en egen webbstrategi. 4. Minst 15 ungdomar ska efter att ha deltagit i projektets olika interaktioner och seminarier: - ha påbörjat ett nära samarbete med deltagande företag och nätverk med resultat i form av erhållet elevuppdrag, och/eller egen mentor. - ha fått ökad kunskap som underlättar ett eget nyföretagande. 5

6 Genomförande/Metod Ange projektets olika aktiviteter och metod för genomförande. Innebär projektet att någon ny metod utvecklas? Startkonferens Projektet startas med en heldagskonferens med föreläsningar, mingel och kontaktskapande möten, först ombord på Stena Line och därefter på Konferenshotellet The Reef i Frederikshavn, Danmark onsdagen den 28 september. Utbildningsserie om 10 kurstillfällen Därefter följer en utbildningsserie kring webbstrategi och Sociala medier på Aranäsgymnasiet under 10 kvällar i höst med start den 3 oktober. Utbildningsserien är unik och innehåller, förutom affärsmingel, en kombination av föreläsningar och skräddarsydda interaktioner med exempel och förslag, anpassade och direkt användbara för att skapa tillväxt i de företag som deltar. Slutkonferens Projektet avslutas med en slutkonferens den 7 december. Upplägget för denna slutkonferens kommer att formas utifrån den process och de resultat som växer fram under hela utbildningsserien. Extra utbildningstillfällen Utbildningsserien föregås i år av 2 extra utbildningstillfällen, båda förlagda till Aranäsgymnasiet kvällstid. Vid det 1:a av dessa två extratillfällen ges ungdomarna en extra utbildning i affärsmingel, kommunikation och säljteknik, allt för att stärka flickors och pojkars självkänsla och förmåga att våga stå på egna ben, skapa nya jobb, företag och kontakter. Vid det 2:a extratillfället är ungdomarna själva föreläsare och kan ge hands on - hjälp till företagare som behöver extra hjälp att komma igång med exempelvis Facebook och blogg. Detta stärker ytterligare självkänsla och bygger upp förtroende. Genom Affärsnytta & Sociala medier utvecklas en ny metod för att skapa tillväxt. - Vid varje kurstillfälle ger först professionella föreläsare och webbstrateger kunskaper kring Facebook, LinkedIn, Blogg, Twitter, YouTube, Flickr, Sökmotorer, sökordsoptimering, Navigering, Budskap, E-handel, Sociala medier och Traditionell reklam, Varumärket on-line, Webbstrategi, Webbanalys och Resultatmätning. - Vid varje kurstillfälle arbetar sedan ungdomarna, sida vid sida, i interaktioner med företagare och kan ge direkt hands-on-hjälp på plats, samt ge värdefulla synpunkter på företagets agerande i sociala medier och på övrig marknadsföring. - Vid varje kurstillfälle ger Affärsmingel en unik möjlighet för alla parter att knyta personliga kontakter och skapa bra nätverk för framtiden. - Flera av företagen erbjuder deltagande elever värdefulla praktikplatser, så kallade elevuppdrag omfattande 3 veckors arbete, 6 timmar per dag och elev. Detta sätt att arbeta i en process med dubbelt mentorskap och lärande, att bygga upp ett förtroende genom elevuppdrag, personliga möten, kopplat till möjligheterna med kommunikation on line, är en ny metod vi utvecklar för att skapa affärsnytta, tillväxt och utveckling för alla parter. För företagarna, för företagarnätverken, för skolan, för kommunen och för hela närområdet. 6

7 Förväntade Resultat Måluppfyllelse och sidoeffekter. Vi förväntar oss att alla ovan nämnda mål ska bli uppfyllda och att kvinnor som driver företag ska lyckas bättre med att skapa framgångsrika affärer. Att sedan männen som driver företag också kan utveckla sina affärer genom vårt projekt är en mycket positiv sidoeffekt. Vi vill se ett starkt näringsliv med positiv framtidstro och engagemang hos alla. Vi vill se att ungdomar, genom sin delaktighet i projektet, får egna näringslivskontakter och ökade möjligheter till praktikplatser, framtida jobb och eget företagande. Vi förväntar oss att deltagande företag får ökad trafik till sina webbplatser och bloggar, når nya kundgrupper och gör fler affärer. Det ska också bidra till en långsiktig och hållbar tillväxt i regionen. Som i tidigare projekt vi drivit förväntar vi oss även att i detta projekt, få en god mediebevakning, som bidrar till att synliggöra kvinnors företagande och till att skapa positiva förebilder och ännu fler framgångsrika företagare i vår region. Projektledarens erfarenhet Dokumentera projektledarens erfarenhet av arbete med kvinnors företagande, jämställdhets- eller genusfrågor. - Projektledaren är kvinna och egen företagare, driver eget bolag (sedan 1984) inom kommunikation, marknadsföring och utbildning. - Varumärkes- och kommunikationsstrateg och har genom åren genomfört många framgångsrika marknadsföringskampanjer för flera ledande nationella och internationella företag som Mercedes, Nordfalks, Salomon, God Morgon Sverige, Göteborgs-Posten m fl - Initiativtagare till Resurscentraorganisationens nya varumärke WINNET (women in network) - Föreläser inom Entreprenörskap, Kommunikation och Marknadsföring - Undervisat i ämnet Informationsteknik vid Göteborgs Universitet samt där forskat kring Kvinnlig och manlig journalistik - Genomgått Funktionsledarutbildning samt har god kännedom om nationella strategier för konkurrenskraft, entreprenörskap, sysselsättning och jämställdhet. - Ordförande i Nätverket för kvinnors företagande, Gertruds Döttrar i Kungsbacka. (fr. 2007) - Styrelseledamot i WINNET Halland - Rådsledamot i Regionala Rådet Syd - Av regeringen utsedd Ambassadör för kvinnors företagande i Halland - Arbetat som projektledare för projektet Kommunikation, Marknadsföring och Framtidstro, ett affärsutvecklingsprojekt med inriktning på kvinnors företagande i Halland. - Arbetat som projektledare för affärsutvecklingsprojektet PÅ EGNA BEN, ett projekt som resulterade i mycket hög tillväxt och ett brett mediegenomslag, även på riksnivå. - Arbetat som projektledare för projektet Affärsnytta & Sociala medier 2010 med över 300 deltagare och som bland annat resulterade i att 8 av 10 företagare under projektets gång ökade eller justerade sitt företags närvaro i sociala medier, 5 av 10 företagare knöt viktiga kontakter med medverkande ungdomar och 4 ungdomar startade eget företag. 7

8 Uppföljning och utvärdering Hur sker det kontinuerliga lärandet i projektet? Hur skall projektet utvärderas? Hela projektet är en lärande process som innebär att företagande kvinnor (och män) får ökad kompetens att börja använda sociala medier för att skapa fler affärer. Nya infallsvinklar uppstår genom att ungdomars nytänkande kring hur man kan använda sociala medier bidrar till att utveckla företagens möjligheter att kommunicera med sin omvärld och nå nya marknader. Ungdomarna får genom föreläsningar, interaktioner och personliga kontakter med företagare, kunskap om företagande och får direkt arbetslivserfarenhet och nätverkskontakt via bland annat elevuppdragen Projektet kommer att utvärderas kontinuerligt genom enkäter och intervjuer och följas upp på nätverkens webbsidor och i övriga sociala medier. Resultatspridning Hur och till vilka skall resultatet spridas? Eftersom projektet handlar om sociala medier kommer resultatspridningen i första hand att ske via webbsidor, bloggar och Facebook. Projektet kommer att kunna följas löpande via Gertruds Döttrars webbsida, som i sin tur är kopplad till både WINNET Hallands och WINNET Sveriges portal samt integrerad i WINNET Europa portalen, vilket garanterar god spridning av resultat och aktiviteter, lokalt, nationellt och internationellt. Resultatspridning kommer även att ske via Företagarnas och Innerstadsbolagets webbsidor, nyhetsbrev etc, via kommunens Näringslivssida och via Aranäsgymnasiets olika informationskanaler. Projektinformation kommer även att spridas i form av olika trycksaker. Pressen bjuds in och informeras kontinuerligt om projektet så att budskapet når ut via massmedia till allmänheten. Tidplan Projektets start och slut. Projektet startar och slutar

9 Budget år 2011 Eget arbete= nedlagd tid från företag, partners, eller ideellt arbete om det ingår i projektet men inte betalas och bokförs i projektet. Max 20 % av projektets totala budget får vara eget arbete. Kostnadsslag Aktivitet Lön Externa tjänster Föreläsare start, slutkonferens, interaktioner Lokaler/ Utrustning Resor Övriga kostnader Eget arbete Summa kr Lokaler startkonferens inkl utrustn, mat, Lokaler interaktioner, föreläsningskvällar Resor Administration, inbjudan deltagare Dokumentation/Utvär dering Rapportering, del och slut Marknadsföring, annonser, övrig reklam, inkl tryck, produktion, IT, hemsida Styrgruppsmöten, arbetsmöten Tillhandahållande av förvärsarbete Aranäs Ekonomi inkl ansökan Projektledning inkl ansökan (92 tim under mobiliseringsfas) OH (tel, porto, mtrl) Summa

10 Finansiering Delprogram 1.1. Främja kvinnors företagande (Enligt TVV:s nationella beslut nr max 65 % offentlig finansiering. Men med hänsyn till uppgifter om att Region Hallands konsultcheckar endast medfinansierar 50 % har vi här, för säkerhets skull, lagt finansieringsbudgeten på en nivå enligt den lägre procentsatsen.) Finansieringsbudget - ansökan Kronor Procent Delprogram 1:1 Fämja kvinnors företagande ,00% Tillväxtverket/Region Halland Summa Offentlig finansiering ,00% Företagarna Kungsbacka ,53% Aranäsgymnasiet ,04% Stena Line Scandinavia AB ,59% Företagens sponsring ,05% i Elevuppdrag Deltagarintäkter ,79% Summa Privat finansiering ,00% Summa Total Finansiering ,00% Beräknat antal personer, som vi redan nu kan se som kommer att beröras av projektet, är minst 190 personer varav 110 kvinnor och 80 män. Detta innebär att vi redan år 2011 har nått hela 44 procent av de 250 kvinnor som Halland totalt ska nå, med hjälp av beviljade medel, under åren Region Halland har blivit tilldelad kronor från programmet Främja kvinnors företagande vilket blir en kontaktkostnad per kvinna på ca kronor. I projektet Affärsnytta & Sociala medier blir motsvarande kontaktkostnad per kvinna som högst endast ca kronor. Förväntade resultat per investerad kontaktkrona är höga. Projektägare Aktör/Organisation LRC Gertruds Döttrar c/o Börjesson & Pihl AB Organisationsnummer Onsala Plusgiro-/ bankgironummer Plusgiro Arbetsställenummer/ CFAR-nummer ,

11 Samarbetspartners Företagarna Kungsbacka Sveaborgsvägen 3 Aranäsgymnasiet Kungsbacka Innerstaden Kungsbacka Box Projektledning Projektledare Agneta Börjesson-Pihl Blå Ankaret 24 Råö Ulf Persson, Ordförande SE Fjärås Christer Hagman, Verksamhetsledare Henrik Olsson, Centrumledare Kungsbacka Titel VD/Kommunikationsstrateg Onsala , Styrgrupp Företagarna Kungsbacka Sveaborgsvägen 3 Cemany AB Östergatan 18 Höglind Kommunikation Rättarevägen 10 Grow Reklam Sivers väg 12 Ulf Person SE Fjärås Maila Nyqvist Kungsbacka Ingrid Höglind Kungsbacka Heléne Palm Fjärås , , , Sökandes underskrift Kungsbacka Kungsbacka Agneta Börjesson-Pihl, Gertruds Döttrar Maila Nyqvist, Gertruds Döttrar 11

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv SLUTRAPPORT Projektutvärdering Qliv Projekt Qliv Främja kvinnors företagande 2013-05-01 2014-12-31 NyföretagarCentrum, Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonder,

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer