Supply Chain Professional of the Year 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Supply Chain Professional of the Year 2014"

Transkript

1 Silf har instiftat priset Årets Supply Chain Professional tillsammans med Accenture och SAS Institute. I år delas priset ut för sjätte året, den 12 november i anslutning till Silfs årliga seminariedag Supply Chain Outlook. Anders Lindholm Supply Chain Professional of the Year 2014 Finalister 2014 Keynote: Alan Waller Cranfield University Supply Chain strategy in the boardroom Olle Carls Logistikdirektör, Apoteket Örjan Grandin Affärsområdesdirektör Logistik, Coop Magnus Höjman Supply Chain Director, Clas Ohlson Sara Norell Inköpschef, Systembolaget Robert Norlin VD NCC Purchasing Group, NCC Torbjörn Åkesson VP Operations, Swedish Match Juryn 2014 består av: Ulf Harring COO, Kontron AG. (Förra årets vinnare, var då på Electrolux AB) Anna Dubois, Professor i Inköp, Chalmers Tekniska Högskola Lars Silver, Professor in Retail and Demand Chain Management, Handelshögskolan Umeå Universitet Tage Lundin, CPO/Inköpschef, LKAB Maria Andersson, IT-and Logistics Director Beijer Byggmaterial Carina Dahllöf, VD, Silf Christer Bodell, Head of Manufacturing, Nordic Region, SAS institute Mikael Håkansson, Sweden Executive Partner, Operations, Accenture Per Bondemark, V.P. Head of Production, SSAB (Vinnare år 2012) Genom priset vill vi lyfta fram en person som under det senaste året gjort mycket excellenta insatser inom inköp och supply chain-området. Vinnaren får en statyett och kr, samt äran, då det har blivit ett mycket uppskattat och prestigefullt pris på marknaden, säger Carina Dahllöf, VD för Silf Competence AB. Urvalsprocessen är en rankning av Sveriges 100 största bolag utifrån ett antal Supply Chain-relaterade nyckeltal som förbättrats i bokslutet under det senaste året. 6 Silf Supply Chain Outlook 5/2014

2 Olles övergripande mål är att optimera servicegrad, kapitalbindning, logistikkostnader, patientsäkerhet och hållbarhet. Andra viktiga mål är att samordna de två viktiga affärerna Konsumentaffären med Vårdaffären (leveranser till sjukhus), förbättra e-handelsflödet samt att effektivisera Apodos-produktionen. Som handelsbolag ligger Apotekets värdeskapande främst inom tre delar: 1) Information om varor och tjänster informera kunderna hur produkterna kan hjälpa dem att leva ett liv i hälsa dess kostnader, tillgänglighet, användningsområde och vad som passar ihop. 2) Finansiering hålla lager nära kund och ge kredit (B2B marknaden). 3) Logistik ge snabb åtkomst till produkter som är vitala för människors hälsa. Apotekets två affärer kräver olika kompetenser i supply chain. Konsumentaffären kräver mycket god tillgänglighet, snabba leveranser och transparens i varuflödet. Vårdaffären bygger i mycket stor utsträckning på pris och kräver en mycket effektiv försörjning för att vinna avtal. I en gemensam logistikprocess krävs förmågan att kunna kombinera dessa. Olle Carls Logistikdirektör Apoteket Olle sitter i koncernledningen och ansvarar för logistik med inköp, lagerhållning & distribution, produktionsenheter för dosförpackningar samt företagets egen partihandel Fenix Byte av lösning för egen partihandel I samband med omregleringen av apoteksmarknaden byggde Apoteket upp en egen varuförsörjning för handelsvaror och receptfria läkemedel. Olle identifierade kvalitetsproblematiken som en viktig flaskhals då. Han initierade Fenix-projektet för att titta på alternativa lösningar. Projektet identifierade Tamro som potentiell partner och bestämde efter analys och förhandlingar att byta outsourcingpartner. Man valde Tamro bl a för att de kan samordna logistik av Apotekets läkemedel med andra varor. En annan fördel är att antalet leveranser till apoteken reduceras från 3 till 2 (Tamro var redan leverantör för receptbelagda läkemedel). Avtalet blev klart hösten 2013 och bytet ska vara genomfört till årsskiftet 2014/15. Resultat/ Förväntade effekter: Kortare ledtid till kund tillgänglighet inom 24 h Lägre driftkostnader Besparing av tid för butikspersonalen att hantera reklamationer och söka efter produkter Ökad kapacitet för tillväxt och möjlighet till ökad kontroll av varukedjan genom att ta in fler produkter under egen distribution Kapacitetsanpassning av dosförpackning Dosförpackade läkemedel levereras som dospåsar med färdigförpackade och individanpassade läkemedel för varje tidpunkt på dagen. När marknaden för dosförpackade läkemedel avreglerades och öppnades för konkurrens från nya aktörer, gick Apoteket från 100% till 41% marknadsandel på mindre än ett år. Avregleringen innebar även att priserna halverades. Projektet initierades för att anpassa kostymen till den nya lägre volymen. Projektet reducerade antalet dosproducerande enheter från 7 st till 2 st. För att lyckas med detta krävdes, förutom att minska antal produktionsställen, att kompetensen omfördelades för att kunna utföra alla uppgifter på de kvarvarande enheterna. Projektet pågick från mitten av 2012 till slutet av Nästa steg är att förbättra effektiviteten ytterligare för den kvarvarande kapaciteten. Kostnaderna för dosproduktion har kunnat reduceras med betydligt mer än hälften över två år. Logistik i butik När Olle började noterade han många brister i butikslogistiken, exempelvis brist på uppföljning av tillgänglighet i butik samt mycket manuellt arbete. Projektet har spänt över alla logistikaktiviteter butikerna arbetar med såsom inleverans, inventering, beställningar mm. Man har bl.a infört en ABC-klassificering av varor för att kunna anpassa servicegraden för olika produktkategorier. Reducerat antalet arbetstimmar i butik med per år. Servicegraden har ökat sedan avregleringen. NKI (Nöjd Kund Index) har förbättrats under senaste året. Alla tre projekt ingår i programmet Ny varuförsörjning för Apoteket - en förflyttning av företagets logistikstruktur och arbetssätt från en monopolmarknad präglad av politiska beslut till en effektiv och nytänkande lösning på en marknad med tuff konkurrens. Silf Supply Chain Outlook 5/2014 7

3 För KF och Coop har fokus legat på två viktiga områden. För det första har strategin från 2011 fullföljts där man satsat på att utveckla KFs kärnaffär dagligvaruhandeln i Coop. För det andra har grunden lagts för en effektiv styrning och drift där hela Coop samverkar för att nå en långsiktig och uthållig lönsamhet. KF och Coop arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och tillämpar FNs initiativ Global Compact. De strävar ständigt efter att införliva hållbarhet och ansvar i den dagliga verksamheten. För 2013 och framåt har tre koncernövergripande målområden tagits fram hållbart sortiment, hållbara butiker och hållbara leverantörer. Örjan Grandin Affärsområdesdirektör Logistik, Coop Örjan är ansvarig för logistik och varuflöde och sitter i Coop Sveriges koncernledning Foto: Marie Viklund Industrialisering av kulturen Leanresan När Örjan började hade man bestämt sig för att skapa en förbättrad logistikverksamhet på Coop. Verksamheten karakteriserades då av suboptimering och lokala varianter på hur man hanterade logistiken. Örjan säger sig ha en religiös övertygelse om möjligheterna med lean och kom in för att genomföra en förändringsresa. Införande av olika lean-inspirerade komponenter för att industrialisera kulturen, bl a: Tagit fram nya nyckeltal och uppföljningsmodell gått från att köra på magkänsla Skapat ny organisation och tydliga instruktioner med tydligt ansvar Förändrat kompetensbilden och skapat en ny lönemodell Implementerat systematik för att ta hand om personalens idéer Driftsatt den nya centraliserade terminalstrukturen för torra, färska och frysta varor Bytt lagerhanteringssystem till SAP EWM Utbildat ledare i hur Coop ska leda och följa upp verksamheten En förstudie drevs under hösten 2011 och implementeringen pågår från januari Minskat operativa logistikkostnader med betydande värde från bottom line Produktivitetsmätetal slås varje månad i lagret Ledtid och servicenivå har förbättrats 8 Silf Supply Chain Outlook 5/2014 Ny tåglösning Coop ville fortsätta att köra delar av transporten med tåg men tyckte inte att de hittade någon tågpartner som kunde uppfylla kraven på bl a leveransprecision. Man valde då att etablera en intern organisation för tågdrift och att etablera en ny combiterminal. Projektet har effektiviserat Coop-tåget som kör sträckan Helsingborg till Stockholm. För att det ska löna sig har det varit viktigt att hitta ett sätt att arbeta med att fylla tågen både norrut och söderut. Man har även fått på plats ett arbetssätt för att göra turplaner och prioritera vad som ska åka med tåget när det blir fullt. Projektet drevs Tågkostnaderna har sjunkit väsentligt under två år Coop har vunnit Stora Transportpriset från Trafikverkets Godstransportråd för tåglösningen Ca 25% av Coops tonkilometer körs nu på tåg Minskad miljöpåverkan Butiksscorecard Under arbetet med Leanresan så insåg man att det fanns stor potential att stärka kopplingarna till butiksverksamheten. Örjan strukturerade verksamheten som arbetar med butiksflöde för att etablera ett butiksscorecard med nyckeltal från det automatiska butiksordersystemet samt kontinuerligt samarbete med butikerna. Det automatiska ordersystemet är ett datasystem som styr beställningen av varor baserat på olika parametrar som förutser hur mycket som behövs av vissa produkter. Exempelvis så kan systemet justera beställningen baserat på om det är lönehelg, barnbidrag, grillsäsong etc. Fördelen är att det inte behöver vara en person som kommer ihåg att ta hänsyn till sådana parametrar när beställningen läggs. Merparten av butikerna är nu anslutna till systemet. Utöver beställningssystemet så läggs vikt vid att få på plats rutiner som säkerställer ett standardiserat arbetssätt i butik vid hantering av order, leveranser och lagersaldon i butik. Minst 10% förbättring på både servicenivå, kapitalbindning och fysisk förstörelse. Ökad transparens i prestation i hela varuflödeskedjan.

4 Genom företagets lager i Insjön går 99% av produkterna plus att det finns ett mindre lager i England för e-handel. Nytt sedan förra året är att han har startat en grupp som ska arbeta med S&OP (Sales & Operation Planning) och forecasting. Magnus är ut över sina ansvarsområden även delaktig i den strategiska planeringen inom led ningsgruppen och sponsor för initiativet score som syftar till att byta ut ERP- och planeringssystem. Inköp och supply chain-organisationen inom Clas Ohlson arbetar idag mycket med ett CSR/Code of Conduct perspek tiv rakt igenom hela varuförsörjningsked jan och har utmärkts för detta kontinu erliga arbete i sin bransch genom att bli utsedd till Most Sustainable Brand. Magnus Höjman Supply Chain Director Clas Ohlson Magnus ingår i koncernledningen och ansvarar bl a för transport, import/ förtullning, lager, butikslogistik och IT Nya strategiska transportavtal För drygt två år sedan tillsatte Magnus en första linjens chef för transporter med uppdrag att reda ut de ca 20 olika avtal som då fanns med olika länder, olika villkor etc. och sätta struktur och guidelines för transportnätet och konsolidera leverantörerna. Arbetet resulterade i en gemensam upphandling för samtliga transportavtal vilket inte hade gjorts i företagets historia. Upphandlingen drog igång i augusti Kontrakt skrevs i februari 2014 och go live var i mars Förutom konsolidering, nya avtal och nya prisstrukturer så har projektet inneburit omläggning från lastbil till tåg. Alla varor till Norge körs nu på tåg från Oslo upp till en hub som förser Norges butiker. Norge står för knappt 40% av all försäljning. Projektet har medfört förändrade rutiner för ca 1000 personer, exempelvis hur man tar emot varor och även förändrade rutiner på huvudkontoret. Under uppstartsfasen fanns vissa inkörningsproblem med tåget men man lyckades bibehålla servicenivån genom att ibland komplettera med lastbilar. Lägre transportkostnader 30% minskade CO2-utsläpp i Norge PostNords miljöpris. Tullager Tidigare har man förtullat alla importerade varor och tagit dem till lagret i Insjön. Eftersom ca 40% av varorna går till Norge som ej är med i EU och som har andra tariffer så har man sett att man kan spara mycket på att slippa tulla in varorna i Sverige först. Tullagret har genomförts i tre steg: Steg 1: Skaffa AEO-certifiering (Authorized Economic Operator) - delegerat ansvar från tullen. Steg 2: Plocka hem arbete med tulldeklarationer som tidigare varit utlagt. Steg 3: Införa tullager Tullagret innebär förändrat arbetssätt för många personer eftersom man måste ha koll på vad som tas emot och vad som ska till Norge. Returflöden måste också förtullas tillbaka. Det har inneburit förändringar i sätt att jobba: lagerpersonalen måste hålla koll på norska varor på lagret, butikspersonalen måste hålla koll på returer. Projektet har pågått under drygt 1 år sedan sept Besparingar av tullavgifter och kostnader för administra tion. Handdatorer i butik för logistik De butiksansvariga hade pratat om att införa handdatorer i nästan 10 år men Magnus var den som fick det prioriterat och fick ledningen att ta beslut om att faktiskt genomföra det. Projektet drev igenom införande av handdatorer för butikslogistik dvs att gå från penna och papper för att hantera inventering, prisjusteringar etc. till handdatorer. Pågick augusti 2013 till februari Sägs vara det internt mest hyllade projektet någonsin eftersom det påverkar alla ca 3500 personer i butik genom att förenkla deras vardag och göra det roligare och mer effektivt att jobba. Kraftigt ökad effektivitet, sparade timmar i butiksledet och sänkta kostnader. Ökad kvalitet, mindre fel och ökad försäljning. Pay-back tiden var enbart 3 månader. Utöver dessa tre projekt nämner Magnus projektet med att bygga en tredje huvudbana i centrallagret för utsortering till lastbilarna vil ket tidigare varit en flaskhals genom DC. Det ta bidrog till att öka servicenivån och därmed försäljningen under den viktiga julperioden. Alla dessa projekt ingår i programmet Supply Chain Efficiency. De första åren har handlat om att identifiera och implementera quick wins för att uppnå ökad kapacitet och effektivitet. Magnus har haft en servicenivå på 97% på hyllan som ledstjärna och har hållit det. Dessutom har den totala logistikkostnaden minskat, vilket ger en direkt påverkan på lönsamheten. Silf Supply Chain Outlook 5/2014 9

5 Systembolagets uppdrag är tydligt; att minska alkoholens skadeverkningar, och de drivs inte av vinstmaximering, men vill vara ledande när det gäller kvalitet och att driva en hållbar branschutveckling, vare sig det handlar om andelen klimatsmarta förpackningar, produkter med lägre alkoholhalt eller bra arbetsförhållanden för farmarbetarna. Systembolaget arbetar tillsammans med sina leverantörer för att skapa engagemang och man lägger stor vikt vid att kartlägga och förstå dynamiken i värdekedjan. Man samverkar därför på många olika plan, med nordiska monopolkollegor, med leverantörer och intressenter som t.ex. exportorganisationer samt svenska såväl som lokala organisationer/ NGOs på plats i producentländerna. Sara Norell Inköpschef, Systembolaget Sara är ansvarig för sortimentet kategoristyrning, inköp, produktkvalitet och för hållbarhet i leverantörskedjan Ökad hållbarhet i leverantörskedjan Systembolaget driver andelen etiskt och ekologiskt certifierade produkter, klimatsmarta förpackningar som lättviktsglas och PET. Sedan 2008 samarbetar Systembolaget med de övriga nordiska alkoholmonopolen med målet att uppnå en hållbar leverantörskedja. Samarbetet tar tillvara synergier och har intensifierats för att öka engagemanget bland leverantörerna. Samarbetet har bl a inneburit: Utveckling av en gemensam uppförandekod som sedan 2012 finns med i inköpsavtalet med leverantörerna. Koden ställer krav på ansvarstagande för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor, korruptionsbekämpning samt miljö i såväl den egna verksamheten som i leverantörskedjan. Samverkan och gemensam dialog med producenter, leverantörer, fackföreningar, branschoch exportorganisationer, NGO er m.fl. Samarbete kring hållbarhetsprojekt som t.ex. en gemensam definition för lättviktsglas. Andelen ekologiskt har på ett år ökat från 3,2% till 6,1%, i värde 7,5%, för vin fr 6,2% till dryga 12 %. Etiskt vin har på ett år ökat från 1,3% till 4,4%, vilket från relevanta ursprung(chile, Argentina, Sydafrika) innebär en värdeadel om 17,2%. Systembolaget köper hela 20% av allt vin som certifierats av Fairtrade. Både i Chile och Sydafrika har exportorganisationerna satt igång med egna certifieringsförfaranden som ligger i linje med den gemensamma, nordiska uppförandekoden. Lättviktsglas för vin kommer att implementeras 2015 och fler kategorier följer. Andelen PET, också klimatsmart, har också en tvåsiffrig tillväxt. 10 Silf Supply Chain Outlook 5/2014 Kundanpassa sortimentet Inköpsavdelningen har varit delaktiga i ett företagsövergripande projekt som handlat om att införa en ny sortimentsmodell. Man har tidigare haft i princip ett och samma sortiment i samtliga butiker som man skalat upp eller ner beroende på butikens storlek. Den nya modellen möjliggör att kunden i större utsträckning möter det sortiment han eller hon förväntar sig i sin butik. Den nya sortimensmodellen innebär att det nu finns 5 st. sortiment istället för ett gemensamt för alla butiker. Modellen möjliggör också en bättre och snabbare lokal sortimentsanpassning utifrån kundefterfrågan ner på enskild butik vilket gör att man bättre kan möta kundernas unika behov i de olika butikerna. Modellen implementerades för ett år sedan och utvärderas nu för att ytterligare kunna förfinas. Några av resultaten man redan kunnat se: Nöjdare kunder i butikerna Efterfrågade artiklar kommer snabbare, varje vecka, upp på hyllan i enskilda butiker. Förbättrad leverantörsuppföljning Utifrån sin position måste Systembolaget behandla alla leverantörer lika och man måste därmed hitta smarta arbetssätt som driver förbättringar i de processer som är gemensamma med leverantörerna. I en leverantörportal kan leverantörerna bland annat hitta information, hantera offerter och prisändringar samt göra en e-utbildning som hjälper nya leverantörer att komma igång. Under 2012 och 2013 implementerade man dessutom ett styrkort där respektive leverantör kan se hur de levererar på, för kundupplevelsen, kritiska nyckeltal som tex. leveranssäkerhet, servicegrad och hållbarhet. I ett styrkort kan leverantörerna enkelt se hur de ligger till mot målen på en skala från grön till röd samt klicka sig ner i underlaget för att se bakomliggande transaktioner. Leverantörerna är nöjda med leverantörsportalen och tycker att den genererar stor nytta. Möjligheten till uppföljning via nyckeltal och styrkort har inneburit att man kunnat fokusera förbättringsarbetet tillsammans med respektive leverantör där det gjort störst nytta. Nyckeltalen har stadigt förbättrats med ökad kundnytta som följd.

6 NPG ingår i NCC Group Purchasing som har hand om inköpsfrågor för hela NCC. NPG består av tre delar: 1) Utlandskontor identifierar nya leverantörer 2) NCC Supply interngrossist 3) NPG Project Support lokalrepresentanter som hjälper projekten med internationellt inköp. NPG mäts på volym, besparing och PER (Purchasing Efficiency Ratio uppnådd besparing delat med vad NPG kostar. Robert Norlin VD NCC Purchasing Group Robert är ansvarig för NCC Purchasing Group (NPG) som är ett helägt dotterbolag till NCC med syfte att sänka koncernens inköpskostnader genom internationella inköp NCC Supply Det är tydligt att det går att hitta både billiga och högkvalitativa pro dukter utomlands. När det gäller bulkvaror så köper NCC stora mängder, men i små kvantiteter över många projekt. För att leverantörerna ska vara intresserade måste man vara beredd att köpa väldigt stora volymer, vilket få enskilda projekt har behov av. Man gjorde ett business case och bestämde sig för att sätta upp en egen inhouse grossist NCC Supply. NCC Supply går direkt till leverantörer i lågkostnadsländer och tar in stora volymer som läggs på ett lager i Linköping. Avropen görs i samma inköpsportal som projekten använder för andra inköp. Lösningen säkerställer att man behåller besparingen inom bolaget. För att ge incitament att använda NCC Supply ges istället årsomsättningsrabatt till avdelningen där projektet ligger. Projekten sägs ha varit positiva till att köpa från NCC Supply den största utmaningen har istället varit att sälja in upplägget till de sortimentsansvariga som sitter med långa avtal med grossisterna. NCC Supply tillhandahåller i dagsläget material till Sverige men det finns planer på att utöka konceptet till resten av koncernen. Genom att kapa ett led lyckas man komma åt grossisternas TB1-marginal. Man skapar sig dessutom ett bättre förhandlingsutrymme med grossisterna och får även ökad kontroll av kvalitet, miljö och CSR. Projektet är nu inne på andra året med full verksamhet och har nått 40-50% compliance. NPG Project Support NPG upplevde att det var svårt att få projekten att börja med internationellt inköp trots stora besparingsmöjligheter. Det visade sig att anledningarna till att projekten var tveksamma till att använda internationellt inköp ofta hade att göra med språkproblem, osäkerhet kring hur det beställdes via portalen eller i övrigt att de behövde hållas i handen för att känna sig trygga med att testa att köpa internationellt. Man insåg att det behövdes en grupp personer som lokalt stöttar projekten i detta för att kunna få ut fulla potentialen av internationellt inköp. NPG Project Support har nu etablerats som NPGs sälj- och supportorganisation med ansvar för att i ett tidigt skede sitta med projekten, t ex i anbuds- och inköpsmöten. De ska sitta ute i bodarna och bli en i gänget och guida om vad som kan köpas från NCC Supply, vad som finns på ramavtal, vad som bör köpas internationellt och vad som måste upphandlas specifikt för projektet. De delar med sig av erfarenheter från tidigare projekt och hjälper till med språksvårigheter. NPG Project Support har implementerats från 2013 och är fortfarande under upparbetning. De förväntade effekterna börjar dock redan synas, t ex är Stockholmsregionen - där det först implementerades - nu en av de bästa på att använda internationellt inköp. NPG Marknadsföring och kommunikation Under arbetet med att implementera NPG Project Support insåg man att det krävdes en övergripande plan för hur man ska informera om NPG till projekten. Detta för att visa på en enhetlig bild och kunna bli mer effektiv med att föra ut sitt budskap. Från och med 2013 har man skapat en övergripande marknads- och kommunikationsplan för att underlätta att marknadsföra och kommunicera NPGs aktiviteter. Man har anställt en professionell person dedikerad till Marketing & Communication som planerar vem som ska få vilken info, när den ska komma och i vilken form. Projekten har i högre grad blivit medvetna om NPGs existens och om hur de kan hjälpa projekten. Silf Supply Chain Outlook 5/

7 Eftersom produktfloran ökat kraftigt de senaste åren har mycket fokus lagts på att bygga en flexibel produktion som snabbt kan anpassas till nya produkter. I organiseringen av detta arbete har man skapat ett nära samarbete med produktutvecklingsavdelningen för att säkerställa att nya produkter kan slussas in i produktionen utan störningar. Genom att optimera MCRS i organisationen har ett leant och samordnat beslutsfattande skapats inom Supply som har reducerat ledtider och resursutnyttjande. Genom medvetna val som att t.ex. ha teknikutvecklingen inhouse har företaget kunnat skapa unika icke kopierbara produkter på marknaden. Torbjörn Åkeson VP Operations Swedish Match Torbjörn är ansvarig för tillverkningen inom Swedish Match som sker i tre fabriker; Göteborg, Kungälv och i Kentucky (USA). Han är även ansvarig för kvalitet, teknik, inköp av direktmaterial till snustillverkningen och av utveckling av förpackningsteknik. Swedish Match Production System Företaget såg möjligheter att effektivisera produktionen med hjälp av inspiration från Toyota Production System. Infört ett nytt produktionssystem baserat på enkelhet när det gäller målstyrning inom organisationen så att alla förstår vad som ska uppnås och att det är visuellt kommunicerat via sju bokstäver: QDE STEP (Quality/ Delivery/Economic/Safety/Technology/ Environment/Personell. KPIer finns på alla nivåer runt dessa bokstäver. Ytterligare komponenter i konceptet inkluderar: Beslutsfattande långt ner i organisationen Snabba, frekventa möten En av nyckelfaktorerna till att göra projektet framgångsrikt är att man fokuserat mer på målen man vill nå än på verktygen som sådana. Torbjörn har plockat det bästa från ett antal olika koncept som lean, six sigma, TQM etc. och anpassat till att passa Swedish Match och fört in de nya arbetsmetoderna utan att använda alla dessa buzz-words. Swedish Match har jobbat med att utveckla produktionen i nästan tio år men det är nu de senaste åren som det tagit fart och fått genomslag. Det stora genombrottet kom för ca 3 år sedan när man implementerade de gemensamma mätetalen enligt QDE STEP vilket gett stor förbättring på kvalitet och effektivitet. Andel defekter har gått från ca 60 PPM (parts per million) till 6-8 PPM. Trots att komplexiteten har ökat i produktionen pga ökade sku:er (varianter) med 150% så har en leveransprecision på 99,7% bibehållits på en stabil nivå. 12 Silf Supply Chain Outlook 5/2014 Gemensamma mätetal och arbetsmetoder Sedan man startade produktion in USAfabriken för ett par år sedan har ett fokusområde varit att introducera samma arbetssätt och mätetal. Implementering av KPI-struktur, uppföljningsmetod och resterande komponenter i Swedish Match Production System har genomförts i den nya fabriken i USA. Och ett kontinuerligt arbete har nu inneburit att man harmoniserat arbetsmetoderna mellan de tre fabrikerna, för att kunna dra nytta av best practices och för att möjliggöra benchmarking. Genom överföring och utbyte av kunskap mellan fabrikerna har kvalitet, leveransprecision, kundnöjdhet och ekonomi utvecklats mycket positivt. Leveransprecisionen i USA har gått från 90% till 99,4% och kvaliteten har förbättrats med 40-60%. Process för lansering av nya produkter för att ej störa tillverkningen Antalet produktlanseringar har stadigt ökat de senaste åren och ställt krav på att produktion av nya produkter kan startas utan störningar. En del i arbetet har handlat om att göra tillverkningsutrustningen mer flexibel för att kunna börja tillverka nya produkter utan större kostnader eller tidsåtgång. Här har man hittat sätt att designa om tillverkningsutrustningen så att verktyget längst ut går att byta ut men att resterande delar kan vara kvar. En annan del i arbetet har varit att arbeta närmare produktutveckling och säkerställa att man tar hänsyn till tillverkningen redan tidigt i utvecklingscykeln. Man ställer t ex numera krav på att tillverkningsorganisationen har varit involverad för att få passera en gate i stage-gate-processen. Man har även byggt in provkörningar i processen års nylansering av 42 produkter kunde tas ut på marknaden utan att ge upphov till någon märkbar påverkan på effektivitet eller kvalitet. Investeringsnivån för tillverkningsutrustning har gått ner.

8 Året som pristagare Silf Supply Chain Outlook har träffat Ulf Harring, Chief Operating Officer, Head of Global Operations at Kontron AG, som vann Supply Chain Professional of the Year Vi vill gärna få reda på hur priset har påverkat hans arbete och karriärutveckling under året. Anders Lindholm Hur har priset ev. stärkt din position eller uppmärksammats i din organisation? Jag fick stor uppmärksamhet under de första dagarna efter utmärkelsen och det bästa med priset var nog att få en bekräftelse på att den väg vi valt är den rätta. Eftersom jag skänkte mina prispengar till Filippinerna för att bidra till att bygga upp skolor efter tyfonen 2013 så beslutade Electrolux att dubbla alla personliga bidrag och inte bara mitt. Hur har priset påverkat din fortsatta yrkesutövning för egen del? Två veckor innan Supply Chain Professional-priset delades ut i Stockholm förra året så hade jag sagt upp mig från Electrolux för ett uppdrag som COO på ett Tysklandbaserat listat (TecDax) bolag så det var lite pinsamt när jag fick utmärkelsen och ingen, inte ens de deltagande medlemmarna från mitt team, visste om att jag skulle sluta. Jag tror att utmärkelsen var en bekräftelse på en bra insats inom Electrolux och att man har ett bra paket med verktyg och processer att luta sig tillbaka på. På det nya bolaget så måste man naturligtvis ta hänsyn till deras Business Model och driva på förbättringar baserat på deras prioriteringar. Känner du till om någon annan/kollega har fått annat pris för något som uppmärksammats för speciella insatser? Jag är väldigt stolt för att Johan Martinson, som rapporterade till mig under tiden på Electrolux, ansvarig för Global Material Management, blev utsedd till årets (2014) Supply Chain Executive som en bekräftelse på sina insatser. För mig handlar dessa utmärkelser mer om en teaminsats med målet att driva igenom en gemensam strategi och säkerställa kontinuitet. Har du ev. egna funderingar på vad ett sådant här pris ska mäta för typ av prestationer framöver, som vi inte ännu tänkt på tillräckligt mycket? Jag tycker att förberedelserna till utmärkelsen var väldigt bra och analyserna som gjordes baserat på Electrolux nyckeltal. Vad kanske inte kom fram så bra var ledarskapsdelen som är en nyckel för att kunna driva på en större förändring på en global nivå och då gäller det inte bara att vara bra inom sin egen organisation utan End 2 End från Sales to Delivery. Silf Supply Chain Outlook 5/

Magnus Höjman Supply Chain Professional of the Year 2014

Magnus Höjman Supply Chain Professional of the Year 2014 Magnus Höjman Supply Chain Professional of the Year 2014 Magnus Höjman på Clas Ohlson vann tävlingen och blev årets Supply Chain Professional 2014 i stenhård konkurrens av de övriga fem finalisterna. Juryns

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer För dig som vill nå toppen inom inköp, logistik och offentlig upphandling Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik,

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08 Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Vi är hela Sveriges apotek I storstad och på landsbygd, från

Läs mer

Apoteket AB v. 2. Framtidsverkstan Casebeskrivning

Apoteket AB v. 2. Framtidsverkstan Casebeskrivning Framtidsverkstan Casebeskrivning Syfte & Överblick Walk the talk Från strategi till konkret handling i nio verksamhetsområden och på 370 apotek Syfte Förankra övergripande mål och strategier samt skapa

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar

Läs mer

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INKÖP OCH LOGISTIK Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

Mätning av inköpsmognad som verktyg för framgång i offentlig sektor

Mätning av inköpsmognad som verktyg för framgång i offentlig sektor Mätning av inköpsmognad som verktyg för framgång i offentlig sektor För att veta vart du ska gå, behöver du kunskap om var du befinner dig Att mäta inköpsmognad är ett sätt att uppmärksamma inköpsarbetets

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Schema för modulen 2 Material flow (MF) Demand (material flow) Transport Market Supply (load unit flow) Transport

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Brandon BRANDON LOGISTIK I SIFFROR STOCKHOLM (OFFICE) SHANGHAI (SOURCING, LAGER) GÖTEBORG (LAGER, HQ) DETROIT (LAGER) HONG KONG (TRADING)

Brandon BRANDON LOGISTIK I SIFFROR STOCKHOLM (OFFICE) SHANGHAI (SOURCING, LAGER) GÖTEBORG (LAGER, HQ) DETROIT (LAGER) HONG KONG (TRADING) Brandon GÖTEBORG (LAGER, HQ) STOCKHOLM (OFFICE) SHANGHAI (SOURCING, LAGER) BRANDON Helägt av PUMA Huvudkontor i Göteborg Två affärsområden: - Brand Merchandise - Retail Support Experter på sourcing och

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

Fashion Retail Supply Chain 2015 25/11/2015 CASE INTERSPORT. Effektiv allokering med startpack för mode- och klädindustrin.

Fashion Retail Supply Chain 2015 25/11/2015 CASE INTERSPORT. Effektiv allokering med startpack för mode- och klädindustrin. CASE INTERSPORT Effektiv allokering med startpack för mode- och klädindustrin Robert Fredholm Intersport bakgrund och mål för samarbetet med RELEX Företaget Sportkedja 150 butiker i Sverige Intersport

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

LOGISTIK OCH PROGNOSTISERING I DETALJHANDELN

LOGISTIK OCH PROGNOSTISERING I DETALJHANDELN LOGISTIK OCH PROGNOSTISERING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 november 2011 MODERATOR Svensk Handel Bo Svensson PRAKTIKFALL FRÅN SCA Magnus Nilsson Höga service nivåer och träffsäkra prognoser

Läs mer

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN inköp succén fortsätter för Åttonde Året i rad! KPI FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 67april 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Sture Karlsson Toyota Material Handling

Läs mer

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall SAS Forum 5 oktober 2010 Dan Mansfeld Risk manager Vattenfall AB En dag på arbetet. Riskhanteringsprocessen i verkligheten Risk identification

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan Anteckningar 27 januari 2015 Transportinköpspanelen Dan Andersson, Árni Halldorsson och Sara Rogerson, Chalmers Vilka effekter uppkommer

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Inköpschefsdagarna 2016 Öka effektiviteten och lönsamheten på inköpsavdelningen

Inköpschefsdagarna 2016 Öka effektiviteten och lönsamheten på inköpsavdelningen Spara stora belopp med effektivare inköp Inköpschefsdagarna 2016 Öka effektiviteten och lönsamheten på inköpsavdelningen Skapa långsiktiga leverantörsrelationer som är kvalitetssäkrade och effektiva KPI

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

OPTIMERAD TJÄNSTEPRODUKTION

OPTIMERAD TJÄNSTEPRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 februari 2013 VÅRA TALARE Statoil Fuel & Retail Sverige Ola Enquist Chef Retail Sales Operation Klarna Filip Backström Utvecklingschef Data och Produktivitet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april 2013-04-25 Sida 1 Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Dagens agenda Våra utmaningar Ann Carlsson, VD Apotekets produkter

Läs mer

Aktieägar- och företagsbesök. Götene 18 oktober 2017

Aktieägar- och företagsbesök. Götene 18 oktober 2017 Aktieägar- och företagsbesök Götene 18 oktober 2017 VÄLKOMNA TILL UMIDA GROUP! VI ÄR PÅ EN SPÄNNANDE RESA RESAN FRAM TILLS IDAG CEFOUR WINE & BEVERAGE AB Etablerades 2008 Unik förpackningslösning - färdigpackade

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011 Tamro på den omreglerade apoteksmarknaden A Company of PHOENIX group 9 June, 2011 Tamro och den svenska läkemedelsdistributionen Omregleringens påverkan Framtiden 2 9 June, 2011 Tamrokoncernen- Norra Europas

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Vi ser många positiva resultat

Vi ser många positiva resultat Business Excellence - ett framgångsrikt arbetssätt på SKF Med Business Excellence kan SKF se till att leverera ytterligare värde till sina kunder. Arbetssättet har på ett framgångsrikt sätt införts vid

Läs mer

SALES AND OPERATIONS PLANNING

SALES AND OPERATIONS PLANNING inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011 MODERATOR Chalmers Patrik Jonsson PRAKTIKFALL FRÅN ABB Fernando Duran SKF Anders Carlsson Processer, verktyg & förankring för effektiv S&OP Volvo

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Är Validus på väg att köpa ut Bringwell från börsen samt även ta över Life?

Är Validus på väg att köpa ut Bringwell från börsen samt även ta över Life? Är Validus på väg att köpa ut Bringwell från börsen samt även ta över Life? Utveckling/Produktion/Distribution Återförsäljarnät/Kundkännedom Bakgrund 1999 startade Validus upp Lifekedjan 2006 köpte investmentbolaget

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

INKÖPSSTRATEGI Inköpsbarometern rapport nr 1 februari 2012

INKÖPSSTRATEGI Inköpsbarometern rapport nr 1 februari 2012 INKÖPSSTRATEGI Inköpsbarometern rapport nr 1 februari 2012 ProSourcia AB Tegelviksgatan 79 116 47 Stockholm www.inkopsbarometern.com info@inkopsbarometern.com Inköpsstrategi 2 Executive Summary Inköpsbarometerns

Läs mer

Förklarar komplext och dynamiskt beteende i processen. E r i k a B e l l a n d e r, 2 0 13-02- 23

Förklarar komplext och dynamiskt beteende i processen. E r i k a B e l l a n d e r, 2 0 13-02- 23 Förklarar komplext och dynamiskt beteende i processen E r i k a B e l l a n d e r, 2 0 13-02- 23 Värderöret är ett väl genomtänkt och helt NYTT TÄNK för framtidens verksamheter! En mängd komplicerade företeelser

Läs mer

bättre kategoristyrning

bättre kategoristyrning TIO TIO TIPS TIPS FÖR FÖR bättre kategoristyrning INNEHÅLL Tio tips för bättre kategoristyrning Sätt tydliga mål för kategoristyrningsarbetet...4 Använd nyckeltal för att följa upp målen...5 Använd tvärfunktionella

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain stefan.hallberg @templog.se +46 706 397978 1 1 HELHETSSYN ÖVERBLICK Copyright GKA 2 Mannen på bilden hade ett problem han satt trångt nu har

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic

Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic Inledning Kraljic inleder med att beskriva hur chefer kan upptäcka svagheter i deras inköpsprocesser samt hur de kan motverka detta. Den globala marknaden

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Vad tänker ni på?? När ni hör ordet Logistik Supply chain management 2 Material flow (MF) Demand (material flow) Transport

Läs mer

LEAN inom Varuförsörjning

LEAN inom Varuförsörjning Mekonomen Grossist - Centrallager LEAN inom Varuförsörjning Strängnäs 2015-06-30 Stockholm 2015-09-30 Daniel Lindholm Nordisk Driftschef lager 1 Mekonomen Grossist AB Ca 160 medarbetare inom Lager, Logistik,

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

MediCarrier AB Företagspresentation. MediCarrier AB

MediCarrier AB Företagspresentation. MediCarrier AB Företagspresentation MediCarrier AB MediCarrier AB MediCarrier är ett logistikföretag där drygt 100 personer från 24 nationaliteter arbetar. Vi är placerade i Spånga. Omsättningen är ca 550 MSEK. Vi tillhandahåller

Läs mer

Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör

Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör våra kunder mer lönsamma > OM ELEMENT LOGIC Norden som

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE SUPPLY CHAIN

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE SUPPLY CHAIN strategy NYCKELTAL FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 13 april 2011 TALARE FRÅN Moderator Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet Helena Forslund Volvo Aero Catarina Bovik Atlas Copco Construction

Läs mer

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Pressmeddelande 2017-02-15 Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan

Läs mer

Korta fakta om CoreHub. En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering

Korta fakta om CoreHub. En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering Korta fakta om CoreHub En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering Tre snabba om CoreHub: En molnbaserad, skalbar och effektiv tjänst för aktivering. Skapar ett nav för samarbete & förbättring

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

THE SOURCING EXCELLENCE PROGRAM. Ett inspirerande och utmanande utbildningsprogram för dig som vill ta nästa steg inom inköp

THE SOURCING EXCELLENCE PROGRAM. Ett inspirerande och utmanande utbildningsprogram för dig som vill ta nästa steg inom inköp THE SOURCING EXCELLENCE PROGRAM Ett inspirerande och utmanande utbildningsprogram för dig som vill ta nästa steg inom inköp Modul 1 CATEGORY MANAGEMENT 8 DAGAR The Sourcing Excellence Program handlar om

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete PRINT MANAGEMENT Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete 1 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 3 Total kontroll över din tryckta kommunikation Vill du fokusera på din kärnverk

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Eget mätsystem på ICA ger kontroll inom supporten och på SLA:er med strategiska partners Föredraget kommer att handla om hur vi har tillgodosett behovet

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya affärsmöjligheter Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24 Beskrivning av Min AffärsTV AB och kravprofil för rekrytering av Säljare Kinna 2010-11-24 Executive Search: Detta dokument är baserat på information som Min AffärsTV AB (nedan kallat Min AffärsTV) har

Läs mer

Bättre kontroll över varuflödet genom noggrannare prognoser, bättre beställningsförslag och en högre automationsgrad

Bättre kontroll över varuflödet genom noggrannare prognoser, bättre beställningsförslag och en högre automationsgrad Bättre kontroll över varuflödet genom noggrannare prognoser, bättre beställningsförslag och en högre automationsgrad Jimmy Olsen Logistics Manager Granngården Innehåll 1) Introduktion av Granngården 2)

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Whitepaper 13.5.2014 1 Hur organisera varustyrningen för bästa effekt? Författare: Johanna Småros, Tuomo Pesonen, Johan Haataja, Michael Falck Vi får ofta frågor om vilka resurser, vilken kompetens och

Läs mer

ECR. Minskat slut i hyllan skapar en bättre kundupplevelse och lönsammare affärer

ECR. Minskat slut i hyllan skapar en bättre kundupplevelse och lönsammare affärer ECR Minskat slut i hyllan skapar en bättre kundupplevelse och lönsammare affärer Introduktion ECR Minskat slut i hyllan skapar en bättre kundupplevelse och lönsammare affärer riktar sig till personer

Läs mer