För företagare på Tjörn Våren Näringslivet. på Tjörn STÖRSTA PRIVATA ARBETSGIVAREN PÅ TJÖRN SOPPLUNCHER FRÅN POJKRUM TILL STYRELSERUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För företagare på Tjörn Våren 2015. Näringslivet. på Tjörn STÖRSTA PRIVATA ARBETSGIVAREN PÅ TJÖRN SOPPLUNCHER FRÅN POJKRUM TILL STYRELSERUM"

Transkript

1 För företagare på Tjörn Våren 2015 Näringslivet på Tjörn STÖRSTA PRIVATA ARBETSGIVAREN PÅ TJÖRN SOPPLUNCHER FRÅN POJKRUM TILL STYRELSERUM 1

2 NYTT ÅR, NYA UTMANINGAR! Näringslivet på Tjörn januari 2015 TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen Skärhamn REDAKTÖR/LAYOUT Helene Evensen OMSLAG FOTO Maria Johannessen LAYOUT/TRYCK Boab Tryckeri, Skärhamn UPPLAGA exemplar Helene Evensen, Näringslivsstrateg, Tjörns kommun Foto: Maria Johannessen En rubrik som kan upplevas som något klichéartad. Men som näringslivsstrateg har man förmånen att kunna följa många företag. Och det är spännande! På Tjörn finns det många goda exempel på företag som utvecklas och frodas. I början på 2015 finns det närmare företag registrerade på ön. Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun. Närmare hälften av företagen är enskilda näringsidkare. Sex av 10 saknar anställda, medan två av 10 har mellan 1-4 anställda. Största branscherna, med flest registrerade företag, återfinns inom juridik, vetenskap och ekonomi samt bygg och handel. Det är framförallt konsult och byggbranschen som växer, men även turistföretagen. I detta nyhetsbrev kan du läsa om kommunens största företag, det internationella aktiebolaget Wallhamn AB, om IT företaget Specter som stadigt växer och sist, men inte minst, om soloföretagaren Pernilla Nordstrand. Dessa tre artiklar kan mycket väl representera de tre olika typer av företagsformer som återfinns här på Tjörn. Året i övrigt bjuder på utmaningar. Kommunen jobbar regionalt och nationellt med att försöka få till stånd förbättrad infrastruktur till/ från Tjörn. Vi berättar mer om detta projekt i kommande nyhetsbrev under våren. Inom Tjörns kommun sker många parallella utvecklingsprojekt som har som mål att effektivisera och strukturera det interna arbetet så att detta leder till snabbare handläggningar, bättre tillgänglighet och mer digitaliserade tjänster. Vi följer upp detta arbete under våren och återkommer om hur dessa arbeten kommer att påverka och förbättra era kontakter med kommunen. Slutligen, missa inte vårens soppluncher med spännande information. Omvärldsbevakning och Tjörns utveckling står i fokus under våren. Varmt välkomna! Helene Evensen Näringslivsstrateg, Tjörns kommun 2

3 Kommunal feriepraktik Är du intresserad av att erbjuda ett sommarjobb? Tjörns kommun kan hjälpa företag att erbjuda våra ungdomar sommarjobb. Under 2014 tog Tjörns kommun emot omkring 130 sommarjobbande ungdomar från åk 9 och åk 1 i gymnasiet. Då garanterade kommunen alla sökande max 75 timmars jobb under en 3-veckorsperiod. Förutom praktikplatser inom kommunen erbjuds också föreningar och offentliga organisationer att ta emot praktikanter som kommunen betalar för. Man har samma lönenivå för alla typer av jobb och man kräver att det finns en handledare på plats som bistår praktikanten. Alla ungdomar garanteras ett sommarjobb, det sker ingen lottning. Förfarandet för praktikplatser för ensamkommande flyktingbarn samt särskoleelever sker separat. Nu öppnar kommunen upp för att hjälpa företag att förmedla sommarjobb till Tjörnungdomar, under samma premisser som kommunala feriepraktiken. Så här går det till: Feriepraktiken pågår under 3 veckor om 75 timmar. Feriepraktiken är indelad i 3 perioder. Första perioden v 25-27, andra och tredje Undantag kan ske men måste tydligt angivas av företagen. Information och ansökan till eleverna går ut i början av mars Ansökningstiden är 23 mars - 17 april I år kommer inga kataloger att gå ut som presenterar sommarjobben, all information kommer att delges via webben istället. Ungdomarna får svar från kommunen under vecka 20-21, dessförinnan skall de ha tackat ja till erbjuden plats. Erbjudandena går ut under vecka Ungdomar som kan söka är de som går i 9:an eller 1:a året på gymnasiet. De ska också vara mantalsskrivna i Tjörns kommun. Ungdomarna kommer att ha samma timpenning som de ungdomar som har praktik inom kommunen eller föreningar. Föregående år var det 58 kronor för ungdomar år, 71 kronor för år inklusive semesterersättning. Kommunen betalar lönen som sen faktureras företagen. En administrationskostnad om 500 kronor tas ut per elev. Arbetsgivaransvaret för respektive företagspraktik ligger hos företaget. Deadline för att anmäla feriepraktikplatser är 28 februari Mailadress för att anmäla sommarjobb: Frågor, kontakta: Christina Fix Gustafsson , Anette Sjösten , I DETTA NUMMER Största privata arbetsgivaren på Tjörn 4 allmänna Enda privatägda kommersiella hamnen i Sverige. Nordstrands Nya 6 Det var fantastiskt att få assistera en mäster med renovering av Sturebadet och svenska ambassaden i Peking och få samarbeta med hantverkare som brann för sina yrken. Från pojkrum till... 8 En dag under 2000 bestämde sig då 19-åriga Johan Pettersson och Jonas Fälth för att förverkliga sina tonårsambitioner och man startade tillsammans Specter. Soppluncher Alltid sista torsdagen i månaden. 10 Företagstorsdag en alldeles speciell dag i månaden för dig som företagare! Marketsplace 12 Marketplace, regionens företagsmässa går av stapeln den april i vår! 3

4 Wallhamn AB - största privata arbetsgivaren på Tjörn Fakta Wallhamn AB Area: m2 Kajer: 5 st, 763 m RoRo ramper: 2 Magasin: 3 st, m2 Verkstäder: 4 st, m2 Omsättning: TSEK (2013) Anställda: 150 fast anställda 150 extra anställda Volymer hamn: 179 anlöp 2011, motorfordon, Containers Volym bilverksamhet: PDI/PDS-bilar, 613 Bilbyggarbilar (2011) Enda privatägda kommersiella allmänna hamnen i Sverige Tjörns näringsliv har i flera århundraden till stor del präglats av sjöfart. Även om antal rederier med säte på Tjörn har minskat till antal så är fortfarande Tjörns största företag, Wallhamn AB, verksam inom just sjöfart. Företaget har drygt 150 årsanställda och vid behov finns ytterligare 150 timanställda. Hamnen grundades i början på 1960-talet av Olof Wallenius, Bengt W. Törnqvist och Lars Johansson. Den var länge i privat ägo av Johansson-gruppen, men 1982 gick företaget i konkurs och Tjörns kommun blev hamnens nya ägare. I mitten på 2000-talet köpte italienska företaget Grimaldi Group and EUKOR hamn och bilverksamheten av kommunen. Några år senare köpte Grimaldi ut EUKOR och blev ensamma ägare (Grimaldi Group är för övrigt den världsledande aktören inom Ro-Ro shipping)*. Enda privatägda kommersiella allmänna hamnen i Sverige. Näst största bilhamnen Idag är Wallhamn den näst största bilhamnen i Sverige (finns totalt fem). Under ett år passerar ett ungefärligt varuvärde på 25 miljarder svenska kronor genom hamnen. Import och export av fordon och container har alltid utgjort kärnan i verksamheten vid Wallhamn. Man administrerar idag närmare fordon/år av märkena Hyundai, KIA, Volvo, OPEL, Cadillac, Alfa- Romeo, FIAT, Ford, Mitsubishi, Nissan, Peugeot och Volkswagen. Wallhamn kan erbjuda fordonslogistik från tillverkning till återförsäljaren, oavsett var i världen de befinner sig. Men hamnen är också en viktig transithamn speciellt för bilmarknaden i Ryssland och Baltikum. Torbjörn Wedebrand är VD för Wallhamn. Vi frågar hur han ser på utvecklingen inom den svenska sjöfarten? Beroende på den svenska sjöfartspolitiken fortsätter utflaggningen av den svenska sjöfartsflottan och därmed fortsätter den svenska sjöfartsnäringen sin kräftgång. Detta påverkar i sig inte verksamheten i de svenska hamnarna eftersom fartyg hanteras oavsett flaggstat. Den pågående trenden med allt större fartyg fortsätter. Inom Roro segmentet blir fartygen allt längre och den senaste trendtillskotter är att fartygen ökar i bredd. Från dryga trettio meter till närmare fyrtio. Antalet anlöp minskar därmed medan fartygen bär allt mer last per anlöp. 4

5 Inte bara lossning av gods Wallhamn är inte bara en hamn där man lossar gods! En övervägande del av verksamheten består i att man färdigställer nya bilar efter kundernas önskemål och anpassar bilarna till svensk lag och marknadskrav. Man kan säga att bilarna personifieras genom montage av en mängd olika tillbehör; sätesvärme, halvljusautomatik, dragkrokar och motorvärmare. Dessutom genomförs vid behov stripning, rostskyddsbehandling, avvaxning, tvätt, plåt- och lackarbeten. Wallhamn har en verkstadskapacitet för att bearbeta närmare bilar per år. Dessa typer av verksamheter kallas i branschen för PDI samt PDS; Pre Delivery Inspection samt Pre Delivery Service. Wallhamn erbjuder även återförsäljarna förvaring av obeställda bilar, vilket sparar tid och utrymme för kunden. De beställda bilarna levereras sedan när bilen är såld till slutkund. Verksamheten växer Wallhamn har fram till idag kunnat ta emot båtar på upp till 233 m. Under 2014 fick företaget tillstånd för att muddra upp hamnen till större bredd och djup med syfte om utökad hamnverksamhet som möjliggör att hamnen kan ta emot upp till 265 meter långa båtar. Muddringen ökar också sjösäkerheten vid angöring av de fartyg som idag trafikerar hamnen vilket kan vara svårt vid hårt väder. Antalet anlöp har under de senaste åren legat på omkring 180 per år, dessa bedöms inom en 5 årsperiod komma till att uppgå till närmare 400 per. Den utökade hamnverksamheten kräver också större ytor, framförallt för uppställning av bilar, som är hamnens långsiktiga huvudfokus. Foto: Wallhamn AB Avslutningsvis Torbjörn, hur ser du som VD för Wallhamn på hamnens utveckling de kommande åren? Genom mudderprojektet som avslutas framåt sommaren kommer vi ha åtgärdat de problem som vi dragits med i många år. Hamnen kommer i framtiden få en betydligt bättre tillgänglighet och vi kommer att ha tre fullgoda kajplatser vilket ger en betydligt högre flexibilitet. Möjligheten att ta hit fler rederier är alltså på väg och det är därför högst realistiskt att fler rederier på sikt kommer att använda våra tjänster och hamnen i framtiden. *RoRo är en förkortning för roll on/roll off vilket innebär att fartyget tar last som kan rullas ombord antingen för egen maskin eller med hjälp av truckar. En del RoRo-fartyg är speciellt anpassade för att transportera bilar då, brukar de kallas car-carrier. Andra RoRo-fartyg tar även passagerare, då kallas de för ro-pax-fartyg. Källa: 5

6 Nordstrands Nya Vem är Pernilla Nordstrand? Innan jag flyttade till Tjörn för 10 år sedan hade jag arbetat med arkitektur och inredning i min pappas arkitektfirma i Göteborg under många år. Jag utbildade mig i Florens och därefter praktiserade jag en tid i Stockholm hos arkitekter vars fokus var klassicistiska byggnader. Det var fantastiskt att få assistera en mäster med renovering av Sturebadet och svenska ambassaden i Peking och få samarbeta med hantverkare som brann för sina yrken. I Vasastaden i Göteborg startade jag i mitten av 90-talet mitt eget konstrum där jag utvecklade mina idéer om gränsöverskridande samarbeten. Kol & Krita utvecklades till en multikulturell konst- och mötesplats med espressobaren Tsunami och tidskriftsföreningen Pappersmassa. Espressobaren drevs av Martin Harling, som till min stora lycka numera också är Tjörnbo. Nu till sommaren, drygt 20 år senare, startar min man John och jag upp en liknande verksamhet utmed vägen ned mot Djupvik där vi för 10 år sedan köpte en vacker, gammal gård. I ladan ska hantverket få stor plats, som en syntes av levande tradition, modern formgivning och handens skicklighet. Vilken verksamhet döljer sig bakom företagsnamnet Nordstrands Nya? Inredningsplanering, färgsättning och materialval med absolut utgångspunkt i människors hälsa och trivsel på de platser hon verkar på och lever i. Miljöer ska leva och hålla länge precis som människor. Snabba, kortsiktiga lösningar är jag inte intresserad av. När jag får ett uppdrag går jag ofta till botten med verksamheten, hur människor mår och trivs och vänder och vrider på allt innan jag går till verket. Detta behöver inte ta lång tid men jag vet att jag måste förstå kunden och syftet, annars riskerar kundens investering att bli ett utanpåverk, ytligt och ängsligt. Jag älskar att få utveckla och ifrågasätta, förändra och förbättra. Arkitektur, så som den oftast används idag, känns för mig många gånger trångt och alltför smalt. Jag har därför fortsatt att studera och kan framförallt använda mig av studierna från IHM:s affärskommunikation. Jag hoppas att jag framöver får använda mig mer av mina studier i internationella relationer och mänskliga rättigheter. Att vara med och skapa bättre boende och livsvillkor i fattiga delar av världen skulle vara fantastiskt. Vilken/vilka typer av uppdrag har du arbetet med under dina år som egenföretagare? Sedan jag startade eget 2009 har jag fått många uppdrag för privatpersoner. Dessa vänder sig hellre till en liten, gärna lokal, arkitektfirma än till ett stort arkitektkontor som ofta har stora, offentliga uppdrag. Det har blivit många villor och kontor, några äldreboenden och en kyrka. Just nu upptas min mesta tid av materialval och färgsättning av 70 fritidshus som ska byggas på ön Lilla Fjellsholmen/Trälen i Kungälv. Ett unikt och spännande uppdrag med seriösa, visionära, vågade uppdragsgivare. I övrigt arbetar jag just nu med ett äldreboende i Trollhättan, en butik på Ringön och en fjällstuga i Sälen. Arbetar du inom nätverk, kluster på Tjörn eller inom Göteborgsregionen? Om du gör detta, vilka fördelar ser du med nätverken? Jag har alltid föredragit eget företagande, kluster och nätverkssamarbeten framför en fast anställning. Jag samarbetar med flera mindre arkitektkontor i Göteborg och i Lerum. På Tjörn samarbetar jag med enskilda arkitekter som likt jag själv är egenföretagare. Efter många år i yrket har jag etablerade samarbeten även med andra konsulter, hantverkare och entreprenörer inom byggsektorn. De flesta är i Göteborg eftersom det är där jag arbetat större delen av mitt liv och har etablerade arbetsrelationer. Med hjälp av teknik och god vilja är det helt problemfritt att sitta på min vackra kulle med utsikt över Hakefjorden och jobba med folk på alla möjliga platser på jorden. 6

7 Boktips Bokslutet från början Fakta- och övningsbok av Rolf Johansson, Christer Johansson, Niklas Sandell. Boken är en kombinerad fakta- och övningsbok som är en direkt fortsättning på deras första grundbok Bokföring från början. I denna bok fördjupas kunskaperna. Steg för steg behandlas de olika områden man måste behärska för att kunna upprätta ett fullständigt bokslut med årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagens krav. För varje moment finns ett stort antal övningar med separat facit och lösningar. Tack vare den klara pedagogiska linjen är den även utmärkt för självstudier. Målet är att du som läsare ska lära sig göra bokslut och årsredovisning för ett mindre företag eller kunna assistera i detta arbete i en större rörelse. Om författarna Rolf Johansson och Christer Johansson har lång erfarenhet av redovisningsarbete och undervisning för yrkesverksamma vuxna. Niklas Sandell är verksam som universitetslektor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. E-handel så driver och utvecklar du den av Daniel Lantz Har du nyss startat ett e-handels företag eller funderar du på att göra det? Har du en fysisk butik som du vill komplettera med en e-butik? Vill du vidareutveckla och förbättra en etablerad e-butik? Boken fungerar som en praktisk handbok som vägleder och inspirerar dig i ditt arbete med att bygga upp ett e-handelsföretag. Lättillgängliga exempel, checklistor och skärmdumpar över olika företags e-lösningar ger dig konkreta verktyg för att lyckas med din e-butik. Foto: Helen Karlsson Författarbesök Författarbesök, Skärhamns bibliotek, 4 mars, klockan Sveriges största självutgivningssuccé, Emelie Schepp, debuterade med deckaren Märkta för livet, Bara under de första sex månaderna efter utgivningen sålde boken över exemplar. Wahlström och Widstrand fick nys om framgången, skrev kontrakt med Emelie och plötsligt var rättigheterna till boken sålda till sju olika länder. Inför kvinnodagen kommer Emelie Schepp till Skärhamns bibliotek för att berätta om sitt skrivande och om sitt författarliv. 7

8 Från pojkrum till styrelserum Foto: Maria Johannessen Kort om Specter Affärssystem, e-handel n Specter firade 10-års jubileum hösten 2015 n Antal anställda 24 personer n Specter: spöke, gengångare En dag under 2000 bestämde sig då 19-åriga Johan Pettersson och Jonas Fälth för att förverkliga sina tonårsambitioner och man startade tillsammans Specter HB. Under flera år hade killarna hållit på med datorer och byggt hemsidor åt vänner och bekanta. Nu ville man gärna börja tjäna pengar på sina kunskaper. Den första kunden tog de emot sittandes på sängen i Johans pojkrum. Tre år senare, under sista året på sina universitetsstudier fick killarna möjlighet att med hjälp av EU stöd göra sin sista examenstermin i Chile, på ett stort webbföretag som utvecklade order och fakturasystem. Chile var då före Europa inom it utveckling och studenterna tog med glädje med sig de nya kunskaperna hem till Svedala. Väl hemma igen 2004 var arbetsmarknaden för nyutexaminerade IT-ingenjörer urusel, så de tog upp sitt handelsbolag igen. Då byggdes några mindre webbaserade system, bland annat ett litet affärssystem. De slog sig snart samman med Lennart Samsson, morbror till Johan och med lång bakgrund inom IT, och startade ett gemensamt aktiebolag. Lennart kom att stå för ekonomi och sälj medan Johan och Jonas fördelade IT uppgifterna sig emellan. Till en början gjorde man allt med anknytning till IT, men beslutade snart att man skulle ha ett system av något slag att basera verksamheten på, ren konsultverksamhet tyckte de var för svajigt och konjunkturkänsligt. Efter olika försök blev affärssystem valet som bas. Gradvis byggde man på systemet när det fanns tid och råd, samtidigt som diversehandeln där man byggde hemsidor och jobbade med konsultation fasades ut. Från dag ett har företaget haft ett positivt kassaflöde i stort sett hela tiden. 8

9 Expansion Specters expansion började på allvar ta fart under Sedan dess har man växt kontinuerligt och idag är man 24 anställda med huvudkontor i Skärhamn, Södra hamnen. Sex av företagets utvecklare sitter på Första Långgatan i Göteborg. Under ett par år i rad har företaget också utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri (begreppet Gasell är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Ett Gasellföretag har en omsättning som överstiger 10 Mkr, minst tio anställda, har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen, under samma period minst fördubblat sin omsättning, ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt, har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner och har sunda finanser). Grundarna har även utsetts till Årets Företagare på Tjörn Kunder Specters affärssystem passar företag som säljer saker, och stödjer hela affärsflödet med t.ex. lager, inköp, säljstöd, e-handelsintegration och kassasystem. Kunddatabasen består av närmare 1500 kunder, framförallt små och medelstora företag inom e-handel, butiker och grossistföretag. En klassisk typkund är ett klädföretag med 2-3 butiker och som samtidigt driver en webbshop, berättar Lennart, företagets VD. Många kunder är också rena e-handelsföretag. Framförallt kommer kunderna från Sverige, men även från Norge och Danmark. Lennart menar att företaget har kunnat växa så stadigt framförallt på grund av att Specter har hittat sin nisch och varit lyhörda för kundernas behov. Man har funnits på rätt plats i rätt tid och jobbar aktivt med en positiv företagskultur där man hellre ser möjligheter än hinder. Utmaningar Att hålla försprång mot konkurrenterna och växa med tillräcklig storlek i lagom fart, är en utmaning för framtiden säger Lennart, företagets VD. Den norska marknaden är också intressant att ta sig in på inom de närmsta åren, fortsätter Lennart. Målet är att företaget 2017 omsätter 36 miljoner kronor, (från dagens ca 20 miljoner) vilket troligen innebär ca 35 anställda. Vill företag på Tjörn samverka mer? Under senare delen av 2014 genomförde Tjörns kommun en undersökning där företag inom bygg, arkitektur och teknisk konsultation fick möjlighet att ge sin syn på behovet av ett kluster inom branschen. Undersökningen grundar sig i att det funnits ambitioner och önskemål om att skapa ett gemensamt forum där aktiva inom branschen, stora som små, kan utbyta erfarenheter och skapa samarbetsmöjligheter. Ett klusterinitiativ karaktäriseras av en ansamling företag, antingen i fysisk form eller som ett nätverk, med syftet att som kollektiv stärka varandra. Detta kan uppnås genom att företagen exempelvis skapar affärssamarbeten, utbyter erfarenheter eller tillför nödvändig kompetens. Dessvärre var det få företag som valde att besvara enkäten. De som trots allt valde att svara på frågorna berättade att man samverkar redan i mångt och mycket med företag inom samma bransch. Några var intresserade av att samverka mer kring affärsuppdrag, rekrytering och kompetensutveckling. Slutsatsen av enkäten blev dock att eftersom så få gav sin syn på klusterbehovet är intresset för ett mer organiserat kluster lågt. Våra förhoppningar och ambitioner är att företagare på Tjörn ska fortsätta att aktivt samverka med bransch- och utomstående aktörer för att tillsammans stärka vårt företagsklimat ytterligare 9

10 FÖRETAGSTORSDAG Alltid sista torsdagen i månaden Företagstorsdag en alldeles speciell dag i månaden för dig som företagare KAFFEKOPP KL 9-10 Här kan du möta kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrateg över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Arena för diskussioner kring näringslivet på Tjörn. Kostnadsfritt, ingen föranmälan krävs. SOPPLUNCH KL Soppa, mingel och intressant föredrag. Se vårens program här bredvid. Antalet platser är begränsat, så först till kvarn! Vi träffas på Krokdalsvägen 1, Tjörns kommunhus och Stora Tjörnsalen. Soppan serveras från kl 11.30, en halvtimme senare startar inbjuden gäst sin föreläsning. Kostnadsfritt, men föranmälan krävs. Detta görs på under Näringsliv & Arbete och fliken Anmälan till vårens soppluncher. Kostnad 300 kronor kommer att faktureras vid utebliven avanmälan eller vid avanmälan som kommer senare än 1 dygn innan aktiviteten. EFTERMIDDAG MED FÖRETAGSLOTS OCH MINIMÄSSA, KL På företagstorsdagarna finns kommunens Företagslots på plats. Är du företagare och har frågor som rör miljö, bygglov, planfrågor, tekniska avdelningen eller markärenden? Du får träffa företagslotsen direkt på plats som hjälper dig med dina frågor. Flera torsdagar har dessutom ett specifikt tema med en minimässa där du i din roll som företagare kan träffa ett antal organisationer som kan bistå dig i din företagsutveckling. Ta tillfället i akt och få kostnadsfri rådgivning vid dessa tillfällen! Företagsaktiviteter och soppluncher, våren 2015 Det har funnits önskemål om att byta företagsträffarnas tider från morgon till lunch, så under våren prövar vi med soppluncher. Varmt välkomna! 29 JANUARI SOPPLUNCH KL Händer på Tjörn, detaljplaner, mark och inflyttning. Byggfärdig mark för 1000 bostäder redan nu! Kom och lyssna på planchef Maria Ågren som berättar om aktuella och närstående detaljplaner på Tjörn. Mark- och exploateringschef Conny Johansson beskriver hur kommunen jobbar med markinköp för bostäder och verksamheter. Avslutningsvis, Eva-Karin Ohlsson, informationschef på Tjörns kommun, redogör för resultaten av den inflyttningskampanj som Tjörns kommun har bedrivit under MINIMÄSSA KL Tema finansiering och EU Stöd Deltagare: Almi Företagspartner, Tjörns Sparbank, SEB, Enterprise Europe Network. Företagslots finns på plats för att svara på dina frågor. 26 FEBRUARI SOPPLUNCH Så här enkelt är det att sälja Allt i livet är försäljning, vi säljer hela tiden fast vi inte ens är medvetna om det. Ändå så är det så många som säger att de inte gillar att sälja. Många gånger beror det på att vi har helt fel bild på vad försäljning egentligen är och hur man kan göra det till något roligt. Under lunchen får du 4 konkreta tips som får dig som inte ser dig själv som säljare att inse hur enkelt det är att sälja. Emmanuel Hyllerud som driver företaget älskaförsäljning jobbar med att hjälpa företag att öka sin omsättning och vinst. Deras främsta målgrupp är de som inte ser sig själva som säljare men ändå jobbar mycket mot kunder. Bland deras kunder finns allt från de små nystartade företagen till Swedbank, Skaala Fönster, Colorama, mm. 10

11 MINIMÄSSA KL Nätverk och företagsutveckling Representanter från Coompanion, Företagarna samt Business Region Göteborg finns på plats för att svara på just dina frågor om företagsutveckling. Du får också träffa kommunens Företagslots och Energirådgivare. 10 MARS Starta eget kväll i samverkan med Företagarna och Stenungsund kommun. Mer information om anmälan kommer inom kort att läggas ut på kommunens webbplats. 28 MAJ SOPPLUNCH KL Arbetsmarknadens utveckling Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och presenteras i rapporter för hela riket men även per län. Vi får en presentation av den senaste prognosen för vårt område. MINIMÄSSA KL Tema rekrytering med arbetsförmedlingen Passa på att fråga hur du kan få hjälp med rekrytering till ditt företag! 26 MARS SOPPLUNCH KL Regional konjunkturrapport Business Region Göteborg presenterar den senaste regionala konjunkturrapporten för Göteborgsregionen i allmänhet och för Tjörn i synnerhet. Företagslots finns på plats kl 13-18, denna torsdag har vi ingen minimässa APRIL Marketplace - företagsmässa i Kulturhuset Fregatten På sista sidan i nyhetsbrevet kan du läsa mer om hur du kan bli utställare på mässan! ANMÄLAN SOPPLUNCH Vi träffas på Krokdalsvägen 1, Tjörns kommunhus och Stora Tjörnsalen. Antalet platser är begränsat, så först till kvarn! Soppan serveras från kl 11.30, en halvtimme senare startar inbjuden gäst sin föreläsning. Kostnadsfritt, men föranmälan krävs på se under fliken Näringsliv & Arbete, Anmälan till vårens soppluncher. Kostnad 300 kronor kommer att faktureras vid utebliven avanmälan eller från avanmälan som kommer senare än 1 dygn innan aktiviteten. 30 APRIL SOPPLUNCH KL Utvecklingen av Tjörn Kommunalråd Martin Johansen och kommunchef Johan Fritz berättar om vad som är på gång inom Tjörns kommun. Företagslots finns på plats, eftersom Valborgsmässoafton infaller denna dag, så anordnar vi ingen minimässa under eftermiddagen. 8 MAJ GALA KL 14 Välkommen till Galan 15 på Stenungsbaden. En mötesplats för privat näringsliv, offentliga och ideella aktörer i Stenungsund, Tjörn och Orust kommuner. Anmälan via Företagarnas hemsida (region Stenungsund/Tjörn). ÅRETS FÖRETAGARE 2015 OCH ÅRETS UNGA FÖRETAGARE 2015 Nu är det dags att nominera in din kandidat till Årets Företagare 2015 och Årets Unga Företagare 2015 i Stenungsund & Tjörn! Senaste nomineringsdag 27 februari Årets Företagare och Årets Unga Företagare delas ut till företagare som genom sitt engagemang och kreativitet fungerar som en förebild för andra företagare. Alla branscher kan premieras samt företagande inom alla tjänstesektorer. För att bli nominerad till utmärkelsen ska ett antal kriterier uppfyllas. Läs mer om hur du går tillväga när du vill ge förslag på nomineringar på Företagarnas hemsida (region Stenungsund/Tjörn). 11

12 Marketplace Företagsmässa april 2015 Säljer ditt företag varor och tjänster till konsument? Då får du inte missa att anmäla dig till regionens företagsmässa som går av stapeln den april! Mässans mål är att skapa nya kontakter och affärer som gynnar både företag och besökande. Ett viktigt syfte är också att öka kännedomen om det lokala näringslivet inom STO regionen. Mässan som går under namnet Marketplace symboliserar att mässan utgör en handelsplats där ni som utställande företag kan träffa både nya och gamla kunder. Med bra mässerbjudanden kan ni öka kundens intresse för er verksamhet. Men Marketplace är också en plats att mötas på, här ges utrymme för att nätverka och skapa nya kontakter även mellan de företag som deltar. Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Tid: Fredag 17 april, kl Företagsmingel med lättare förtäring och dryck på fredagskvällen mellan kl Lördag 18 april, kl Anmälan: Från och med den 9 januari kan du boka monterplats via kommunernas hemsida. Här kan du beställa bord, el, skärmar och dylikt. Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag 7 mars. Pris: 5000 kr (exkl moms) per monterplats (2 x 2 m). Mer om programmet och anmälan finns på samt Arrangör: Tjörns, Orust och Stenungsunds kommuner i samverkan. 12

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

Oktober 2014. Kronfönster Gasellföretaget, ett av Sveriges snabbast växande företag

Oktober 2014. Kronfönster Gasellföretaget, ett av Sveriges snabbast växande företag Oktober 2014 Kronfönster Gasellföretaget, ett av Sveriges snabbast växande företag Kronfönster har fått många fina utmärkelser genom åren. Kanske den allra roligaste är det priset som delas ut av Sveriges

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Näringslivet på Tjörn Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet "Tjörn möjligheternas ö" Det är den vision som kommunen har formulerat

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 46 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Frukostmöte med Säkra Affärer 20/11 Kostnadsfria seminarier under månaden Ett

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Chefsmötet 2013 Välkomna till Göteborg 17-18 oktober Nu är det dags att utvecklas tillsammans igen Det är tid för årets chefsmöte i Göteborg. På programmet står bland annat Tema Värdegrund, vad som händer

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER Social resursförvaltning Att leva hela livet 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG 12 13 NOVEMBER www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus Välkommen till den nionde

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 23 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Stockholms stads innovationsstipendium 2010 Kostnadsfri hjälp med översättning

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 19 november kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Personal Skolkataloger SYV informerar

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se Produktportfölj THS Näringsliv Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15. Augusti 2010 Familjedag för alla... Fri entré SidsjöBolagen i samarbete med Villaägarna i Sundsvall presenterar: EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.00 Början på en tradition...

Läs mer

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN!

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! Utställarinformation 2016 2016 Upphandlingsdagarna är Sveriges största årliga konferens och mötesplats för de som berörs

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Våren 2014 Näringslivet på Tjörn Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Nytt år och nya

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2015. Näringslivet. på Tjörn

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2015. Näringslivet. på Tjörn Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2015 Näringslivet på Tjörn Näringslivet på Tjörn Hösten 2015 Tjörns kommun Krokdalsvägen 1 471 80 Skärhamn 0304-60 10 00 kommun@tjorn.se www.tjorn.se Redaktör/layout

Läs mer

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Nu är det äntligen dags att börja planera inför den fjärde upplagan av mässan Bygga, Bo & Hälsa i Flen. Tiden går fort och det är hög tid att boka din monter.

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

KUNSKAP & FRAMTID 10 12 NOVEMBER

KUNSKAP & FRAMTID 10 12 NOVEMBER MÄSSKLAR PÅ EN TIMMA KUNSKAP & FRAMTID 10 12 NOVEMBER 2011 www.kunskapframtid.se HEJ! Välkommen till guiden Mässklar på en timma. Detta är en praktisk förberedelseguide för dig som tänker besöka Kunskap

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner.

Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Laholm alltid rätt läge Vi hälsar dig varmt välkommen till Laholm en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. I den här broschyren kan du läsa

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09 The Swedish Alliance for Electronic Business NEA Julkarameller 2009-12-09 Lite om NEA s... Förändringsarbete Arbetsgrupperna Index e-handel B2B Övrigt Nätverket för Elektroniska Affärer NEA är en branschoberoende

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-08 GN-2014.335.603 1 (2) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline Caroline. Lilliestrale@huddinge.se Gymnasienämnden Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 Förslag

Läs mer

Eventportfölj. Malvina 14/15

Eventportfölj. Malvina 14/15 Hej! Har du kommit så här långt är DU säkert nyfiken på vilket sätt din organisation kan samarbeta med Malvina? Malvina är nätverket för kvinnliga studenter på KTH och vi har över 1000 medlemmar som ni

Läs mer

Laholm 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART

Laholm 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART Visste du att är en av Sveriges mest spännande och framåttänkande företagskommuner? Eller att vi har 7,5 miljoner kunder inom 30 mil

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun.

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. Ansvarig utgivare: Stig Kerttu TillväxtNytt nr 17 Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. KarriärExpo 2015 Torsdag 29 januari anordnades KarriärExpo för tredje

Läs mer

Produktkatalog CHARM 2015

Produktkatalog CHARM 2015 Produktkatalog CHARM 2015 Innehåll Våra paket 1 Ingår i alla paket 3 Överblick paket 4 Tillval 5 Tillval event 7 Tillval marknadsföring 12 Välkommen till CHARM 2015! Tack så mycket för Er anmälan till

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 5 Januari 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Ta chansen! Minikurs 1 Försäljning: Presentera dig och ditt företag så att alla vill

Läs mer

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Nu är det äntligen dags att börja planera inför den fjärde upplagan av mässan Bygga, Bo & Hälsa i Flen. Tiden går fort och det är hög tid att boka din monter.

Läs mer

Artikel. från. Saab Magazine

Artikel. från. Saab Magazine Artikel från Saab Magazine 1 / 2006 Gillar du din Saab? Då är du ingen entusiast. Om du däremot älskar din gamla klassiker så mycket att du ägnar den oräkneliga timmar per år då är du i sanning värdig

Läs mer

http://evt.mdlnk.se/show.aspx?accountid=9bb9b75a-6a4a-4188-b7f5...

http://evt.mdlnk.se/show.aspx?accountid=9bb9b75a-6a4a-4188-b7f5... 1 av 5 2015-04-20 14:42 Företagsplats Väsby 2 2015 Visa som webbsida» Vill ditt företag göra en insats för Väsbys ungdomar i sommar samtidigt som ert företag får hjälp med olika arbetsuppgifter som hantverksarbete

Läs mer

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE Välkommen till Libers och Vismas inspirationsträff i entreprenörskap! Förberedelserna för att möta GY2011 är i

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

ROT 5, 2009 2009 & RUT

ROT 5, 2009 2009 & RUT Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 15 och 16 April 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser Ny myndighet: Tillväxtverket (fd. Nutek m.fl) Tullverket informerar: Tullnytt 5, 2009

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

Compare-lunch 10 april 2015: "DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland Sven Carlsson

Compare-lunch 10 april 2015: DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland Sven Carlsson Compare-lunch 10 april 2015: "DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland Sven Carlsson Den digitala omställningen påverkar alla och skär rakt igenom samhället. Om 20 år väntas mer än hälften av

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer