För företagare på Tjörn Våren Näringslivet. på Tjörn STÖRSTA PRIVATA ARBETSGIVAREN PÅ TJÖRN SOPPLUNCHER FRÅN POJKRUM TILL STYRELSERUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För företagare på Tjörn Våren 2015. Näringslivet. på Tjörn STÖRSTA PRIVATA ARBETSGIVAREN PÅ TJÖRN SOPPLUNCHER FRÅN POJKRUM TILL STYRELSERUM"

Transkript

1 För företagare på Tjörn Våren 2015 Näringslivet på Tjörn STÖRSTA PRIVATA ARBETSGIVAREN PÅ TJÖRN SOPPLUNCHER FRÅN POJKRUM TILL STYRELSERUM 1

2 NYTT ÅR, NYA UTMANINGAR! Näringslivet på Tjörn januari 2015 TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen Skärhamn REDAKTÖR/LAYOUT Helene Evensen OMSLAG FOTO Maria Johannessen LAYOUT/TRYCK Boab Tryckeri, Skärhamn UPPLAGA exemplar Helene Evensen, Näringslivsstrateg, Tjörns kommun Foto: Maria Johannessen En rubrik som kan upplevas som något klichéartad. Men som näringslivsstrateg har man förmånen att kunna följa många företag. Och det är spännande! På Tjörn finns det många goda exempel på företag som utvecklas och frodas. I början på 2015 finns det närmare företag registrerade på ön. Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun. Närmare hälften av företagen är enskilda näringsidkare. Sex av 10 saknar anställda, medan två av 10 har mellan 1-4 anställda. Största branscherna, med flest registrerade företag, återfinns inom juridik, vetenskap och ekonomi samt bygg och handel. Det är framförallt konsult och byggbranschen som växer, men även turistföretagen. I detta nyhetsbrev kan du läsa om kommunens största företag, det internationella aktiebolaget Wallhamn AB, om IT företaget Specter som stadigt växer och sist, men inte minst, om soloföretagaren Pernilla Nordstrand. Dessa tre artiklar kan mycket väl representera de tre olika typer av företagsformer som återfinns här på Tjörn. Året i övrigt bjuder på utmaningar. Kommunen jobbar regionalt och nationellt med att försöka få till stånd förbättrad infrastruktur till/ från Tjörn. Vi berättar mer om detta projekt i kommande nyhetsbrev under våren. Inom Tjörns kommun sker många parallella utvecklingsprojekt som har som mål att effektivisera och strukturera det interna arbetet så att detta leder till snabbare handläggningar, bättre tillgänglighet och mer digitaliserade tjänster. Vi följer upp detta arbete under våren och återkommer om hur dessa arbeten kommer att påverka och förbättra era kontakter med kommunen. Slutligen, missa inte vårens soppluncher med spännande information. Omvärldsbevakning och Tjörns utveckling står i fokus under våren. Varmt välkomna! Helene Evensen Näringslivsstrateg, Tjörns kommun 2

3 Kommunal feriepraktik Är du intresserad av att erbjuda ett sommarjobb? Tjörns kommun kan hjälpa företag att erbjuda våra ungdomar sommarjobb. Under 2014 tog Tjörns kommun emot omkring 130 sommarjobbande ungdomar från åk 9 och åk 1 i gymnasiet. Då garanterade kommunen alla sökande max 75 timmars jobb under en 3-veckorsperiod. Förutom praktikplatser inom kommunen erbjuds också föreningar och offentliga organisationer att ta emot praktikanter som kommunen betalar för. Man har samma lönenivå för alla typer av jobb och man kräver att det finns en handledare på plats som bistår praktikanten. Alla ungdomar garanteras ett sommarjobb, det sker ingen lottning. Förfarandet för praktikplatser för ensamkommande flyktingbarn samt särskoleelever sker separat. Nu öppnar kommunen upp för att hjälpa företag att förmedla sommarjobb till Tjörnungdomar, under samma premisser som kommunala feriepraktiken. Så här går det till: Feriepraktiken pågår under 3 veckor om 75 timmar. Feriepraktiken är indelad i 3 perioder. Första perioden v 25-27, andra och tredje Undantag kan ske men måste tydligt angivas av företagen. Information och ansökan till eleverna går ut i början av mars Ansökningstiden är 23 mars - 17 april I år kommer inga kataloger att gå ut som presenterar sommarjobben, all information kommer att delges via webben istället. Ungdomarna får svar från kommunen under vecka 20-21, dessförinnan skall de ha tackat ja till erbjuden plats. Erbjudandena går ut under vecka Ungdomar som kan söka är de som går i 9:an eller 1:a året på gymnasiet. De ska också vara mantalsskrivna i Tjörns kommun. Ungdomarna kommer att ha samma timpenning som de ungdomar som har praktik inom kommunen eller föreningar. Föregående år var det 58 kronor för ungdomar år, 71 kronor för år inklusive semesterersättning. Kommunen betalar lönen som sen faktureras företagen. En administrationskostnad om 500 kronor tas ut per elev. Arbetsgivaransvaret för respektive företagspraktik ligger hos företaget. Deadline för att anmäla feriepraktikplatser är 28 februari Mailadress för att anmäla sommarjobb: Frågor, kontakta: Christina Fix Gustafsson , Anette Sjösten , I DETTA NUMMER Största privata arbetsgivaren på Tjörn 4 allmänna Enda privatägda kommersiella hamnen i Sverige. Nordstrands Nya 6 Det var fantastiskt att få assistera en mäster med renovering av Sturebadet och svenska ambassaden i Peking och få samarbeta med hantverkare som brann för sina yrken. Från pojkrum till... 8 En dag under 2000 bestämde sig då 19-åriga Johan Pettersson och Jonas Fälth för att förverkliga sina tonårsambitioner och man startade tillsammans Specter. Soppluncher Alltid sista torsdagen i månaden. 10 Företagstorsdag en alldeles speciell dag i månaden för dig som företagare! Marketsplace 12 Marketplace, regionens företagsmässa går av stapeln den april i vår! 3

4 Wallhamn AB - största privata arbetsgivaren på Tjörn Fakta Wallhamn AB Area: m2 Kajer: 5 st, 763 m RoRo ramper: 2 Magasin: 3 st, m2 Verkstäder: 4 st, m2 Omsättning: TSEK (2013) Anställda: 150 fast anställda 150 extra anställda Volymer hamn: 179 anlöp 2011, motorfordon, Containers Volym bilverksamhet: PDI/PDS-bilar, 613 Bilbyggarbilar (2011) Enda privatägda kommersiella allmänna hamnen i Sverige Tjörns näringsliv har i flera århundraden till stor del präglats av sjöfart. Även om antal rederier med säte på Tjörn har minskat till antal så är fortfarande Tjörns största företag, Wallhamn AB, verksam inom just sjöfart. Företaget har drygt 150 årsanställda och vid behov finns ytterligare 150 timanställda. Hamnen grundades i början på 1960-talet av Olof Wallenius, Bengt W. Törnqvist och Lars Johansson. Den var länge i privat ägo av Johansson-gruppen, men 1982 gick företaget i konkurs och Tjörns kommun blev hamnens nya ägare. I mitten på 2000-talet köpte italienska företaget Grimaldi Group and EUKOR hamn och bilverksamheten av kommunen. Några år senare köpte Grimaldi ut EUKOR och blev ensamma ägare (Grimaldi Group är för övrigt den världsledande aktören inom Ro-Ro shipping)*. Enda privatägda kommersiella allmänna hamnen i Sverige. Näst största bilhamnen Idag är Wallhamn den näst största bilhamnen i Sverige (finns totalt fem). Under ett år passerar ett ungefärligt varuvärde på 25 miljarder svenska kronor genom hamnen. Import och export av fordon och container har alltid utgjort kärnan i verksamheten vid Wallhamn. Man administrerar idag närmare fordon/år av märkena Hyundai, KIA, Volvo, OPEL, Cadillac, Alfa- Romeo, FIAT, Ford, Mitsubishi, Nissan, Peugeot och Volkswagen. Wallhamn kan erbjuda fordonslogistik från tillverkning till återförsäljaren, oavsett var i världen de befinner sig. Men hamnen är också en viktig transithamn speciellt för bilmarknaden i Ryssland och Baltikum. Torbjörn Wedebrand är VD för Wallhamn. Vi frågar hur han ser på utvecklingen inom den svenska sjöfarten? Beroende på den svenska sjöfartspolitiken fortsätter utflaggningen av den svenska sjöfartsflottan och därmed fortsätter den svenska sjöfartsnäringen sin kräftgång. Detta påverkar i sig inte verksamheten i de svenska hamnarna eftersom fartyg hanteras oavsett flaggstat. Den pågående trenden med allt större fartyg fortsätter. Inom Roro segmentet blir fartygen allt längre och den senaste trendtillskotter är att fartygen ökar i bredd. Från dryga trettio meter till närmare fyrtio. Antalet anlöp minskar därmed medan fartygen bär allt mer last per anlöp. 4

5 Inte bara lossning av gods Wallhamn är inte bara en hamn där man lossar gods! En övervägande del av verksamheten består i att man färdigställer nya bilar efter kundernas önskemål och anpassar bilarna till svensk lag och marknadskrav. Man kan säga att bilarna personifieras genom montage av en mängd olika tillbehör; sätesvärme, halvljusautomatik, dragkrokar och motorvärmare. Dessutom genomförs vid behov stripning, rostskyddsbehandling, avvaxning, tvätt, plåt- och lackarbeten. Wallhamn har en verkstadskapacitet för att bearbeta närmare bilar per år. Dessa typer av verksamheter kallas i branschen för PDI samt PDS; Pre Delivery Inspection samt Pre Delivery Service. Wallhamn erbjuder även återförsäljarna förvaring av obeställda bilar, vilket sparar tid och utrymme för kunden. De beställda bilarna levereras sedan när bilen är såld till slutkund. Verksamheten växer Wallhamn har fram till idag kunnat ta emot båtar på upp till 233 m. Under 2014 fick företaget tillstånd för att muddra upp hamnen till större bredd och djup med syfte om utökad hamnverksamhet som möjliggör att hamnen kan ta emot upp till 265 meter långa båtar. Muddringen ökar också sjösäkerheten vid angöring av de fartyg som idag trafikerar hamnen vilket kan vara svårt vid hårt väder. Antalet anlöp har under de senaste åren legat på omkring 180 per år, dessa bedöms inom en 5 årsperiod komma till att uppgå till närmare 400 per. Den utökade hamnverksamheten kräver också större ytor, framförallt för uppställning av bilar, som är hamnens långsiktiga huvudfokus. Foto: Wallhamn AB Avslutningsvis Torbjörn, hur ser du som VD för Wallhamn på hamnens utveckling de kommande åren? Genom mudderprojektet som avslutas framåt sommaren kommer vi ha åtgärdat de problem som vi dragits med i många år. Hamnen kommer i framtiden få en betydligt bättre tillgänglighet och vi kommer att ha tre fullgoda kajplatser vilket ger en betydligt högre flexibilitet. Möjligheten att ta hit fler rederier är alltså på väg och det är därför högst realistiskt att fler rederier på sikt kommer att använda våra tjänster och hamnen i framtiden. *RoRo är en förkortning för roll on/roll off vilket innebär att fartyget tar last som kan rullas ombord antingen för egen maskin eller med hjälp av truckar. En del RoRo-fartyg är speciellt anpassade för att transportera bilar då, brukar de kallas car-carrier. Andra RoRo-fartyg tar även passagerare, då kallas de för ro-pax-fartyg. Källa: 5

6 Nordstrands Nya Vem är Pernilla Nordstrand? Innan jag flyttade till Tjörn för 10 år sedan hade jag arbetat med arkitektur och inredning i min pappas arkitektfirma i Göteborg under många år. Jag utbildade mig i Florens och därefter praktiserade jag en tid i Stockholm hos arkitekter vars fokus var klassicistiska byggnader. Det var fantastiskt att få assistera en mäster med renovering av Sturebadet och svenska ambassaden i Peking och få samarbeta med hantverkare som brann för sina yrken. I Vasastaden i Göteborg startade jag i mitten av 90-talet mitt eget konstrum där jag utvecklade mina idéer om gränsöverskridande samarbeten. Kol & Krita utvecklades till en multikulturell konst- och mötesplats med espressobaren Tsunami och tidskriftsföreningen Pappersmassa. Espressobaren drevs av Martin Harling, som till min stora lycka numera också är Tjörnbo. Nu till sommaren, drygt 20 år senare, startar min man John och jag upp en liknande verksamhet utmed vägen ned mot Djupvik där vi för 10 år sedan köpte en vacker, gammal gård. I ladan ska hantverket få stor plats, som en syntes av levande tradition, modern formgivning och handens skicklighet. Vilken verksamhet döljer sig bakom företagsnamnet Nordstrands Nya? Inredningsplanering, färgsättning och materialval med absolut utgångspunkt i människors hälsa och trivsel på de platser hon verkar på och lever i. Miljöer ska leva och hålla länge precis som människor. Snabba, kortsiktiga lösningar är jag inte intresserad av. När jag får ett uppdrag går jag ofta till botten med verksamheten, hur människor mår och trivs och vänder och vrider på allt innan jag går till verket. Detta behöver inte ta lång tid men jag vet att jag måste förstå kunden och syftet, annars riskerar kundens investering att bli ett utanpåverk, ytligt och ängsligt. Jag älskar att få utveckla och ifrågasätta, förändra och förbättra. Arkitektur, så som den oftast används idag, känns för mig många gånger trångt och alltför smalt. Jag har därför fortsatt att studera och kan framförallt använda mig av studierna från IHM:s affärskommunikation. Jag hoppas att jag framöver får använda mig mer av mina studier i internationella relationer och mänskliga rättigheter. Att vara med och skapa bättre boende och livsvillkor i fattiga delar av världen skulle vara fantastiskt. Vilken/vilka typer av uppdrag har du arbetet med under dina år som egenföretagare? Sedan jag startade eget 2009 har jag fått många uppdrag för privatpersoner. Dessa vänder sig hellre till en liten, gärna lokal, arkitektfirma än till ett stort arkitektkontor som ofta har stora, offentliga uppdrag. Det har blivit många villor och kontor, några äldreboenden och en kyrka. Just nu upptas min mesta tid av materialval och färgsättning av 70 fritidshus som ska byggas på ön Lilla Fjellsholmen/Trälen i Kungälv. Ett unikt och spännande uppdrag med seriösa, visionära, vågade uppdragsgivare. I övrigt arbetar jag just nu med ett äldreboende i Trollhättan, en butik på Ringön och en fjällstuga i Sälen. Arbetar du inom nätverk, kluster på Tjörn eller inom Göteborgsregionen? Om du gör detta, vilka fördelar ser du med nätverken? Jag har alltid föredragit eget företagande, kluster och nätverkssamarbeten framför en fast anställning. Jag samarbetar med flera mindre arkitektkontor i Göteborg och i Lerum. På Tjörn samarbetar jag med enskilda arkitekter som likt jag själv är egenföretagare. Efter många år i yrket har jag etablerade samarbeten även med andra konsulter, hantverkare och entreprenörer inom byggsektorn. De flesta är i Göteborg eftersom det är där jag arbetat större delen av mitt liv och har etablerade arbetsrelationer. Med hjälp av teknik och god vilja är det helt problemfritt att sitta på min vackra kulle med utsikt över Hakefjorden och jobba med folk på alla möjliga platser på jorden. 6

7 Boktips Bokslutet från början Fakta- och övningsbok av Rolf Johansson, Christer Johansson, Niklas Sandell. Boken är en kombinerad fakta- och övningsbok som är en direkt fortsättning på deras första grundbok Bokföring från början. I denna bok fördjupas kunskaperna. Steg för steg behandlas de olika områden man måste behärska för att kunna upprätta ett fullständigt bokslut med årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagens krav. För varje moment finns ett stort antal övningar med separat facit och lösningar. Tack vare den klara pedagogiska linjen är den även utmärkt för självstudier. Målet är att du som läsare ska lära sig göra bokslut och årsredovisning för ett mindre företag eller kunna assistera i detta arbete i en större rörelse. Om författarna Rolf Johansson och Christer Johansson har lång erfarenhet av redovisningsarbete och undervisning för yrkesverksamma vuxna. Niklas Sandell är verksam som universitetslektor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. E-handel så driver och utvecklar du den av Daniel Lantz Har du nyss startat ett e-handels företag eller funderar du på att göra det? Har du en fysisk butik som du vill komplettera med en e-butik? Vill du vidareutveckla och förbättra en etablerad e-butik? Boken fungerar som en praktisk handbok som vägleder och inspirerar dig i ditt arbete med att bygga upp ett e-handelsföretag. Lättillgängliga exempel, checklistor och skärmdumpar över olika företags e-lösningar ger dig konkreta verktyg för att lyckas med din e-butik. Foto: Helen Karlsson Författarbesök Författarbesök, Skärhamns bibliotek, 4 mars, klockan Sveriges största självutgivningssuccé, Emelie Schepp, debuterade med deckaren Märkta för livet, Bara under de första sex månaderna efter utgivningen sålde boken över exemplar. Wahlström och Widstrand fick nys om framgången, skrev kontrakt med Emelie och plötsligt var rättigheterna till boken sålda till sju olika länder. Inför kvinnodagen kommer Emelie Schepp till Skärhamns bibliotek för att berätta om sitt skrivande och om sitt författarliv. 7

8 Från pojkrum till styrelserum Foto: Maria Johannessen Kort om Specter Affärssystem, e-handel n Specter firade 10-års jubileum hösten 2015 n Antal anställda 24 personer n Specter: spöke, gengångare En dag under 2000 bestämde sig då 19-åriga Johan Pettersson och Jonas Fälth för att förverkliga sina tonårsambitioner och man startade tillsammans Specter HB. Under flera år hade killarna hållit på med datorer och byggt hemsidor åt vänner och bekanta. Nu ville man gärna börja tjäna pengar på sina kunskaper. Den första kunden tog de emot sittandes på sängen i Johans pojkrum. Tre år senare, under sista året på sina universitetsstudier fick killarna möjlighet att med hjälp av EU stöd göra sin sista examenstermin i Chile, på ett stort webbföretag som utvecklade order och fakturasystem. Chile var då före Europa inom it utveckling och studenterna tog med glädje med sig de nya kunskaperna hem till Svedala. Väl hemma igen 2004 var arbetsmarknaden för nyutexaminerade IT-ingenjörer urusel, så de tog upp sitt handelsbolag igen. Då byggdes några mindre webbaserade system, bland annat ett litet affärssystem. De slog sig snart samman med Lennart Samsson, morbror till Johan och med lång bakgrund inom IT, och startade ett gemensamt aktiebolag. Lennart kom att stå för ekonomi och sälj medan Johan och Jonas fördelade IT uppgifterna sig emellan. Till en början gjorde man allt med anknytning till IT, men beslutade snart att man skulle ha ett system av något slag att basera verksamheten på, ren konsultverksamhet tyckte de var för svajigt och konjunkturkänsligt. Efter olika försök blev affärssystem valet som bas. Gradvis byggde man på systemet när det fanns tid och råd, samtidigt som diversehandeln där man byggde hemsidor och jobbade med konsultation fasades ut. Från dag ett har företaget haft ett positivt kassaflöde i stort sett hela tiden. 8

9 Expansion Specters expansion började på allvar ta fart under Sedan dess har man växt kontinuerligt och idag är man 24 anställda med huvudkontor i Skärhamn, Södra hamnen. Sex av företagets utvecklare sitter på Första Långgatan i Göteborg. Under ett par år i rad har företaget också utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri (begreppet Gasell är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Ett Gasellföretag har en omsättning som överstiger 10 Mkr, minst tio anställda, har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen, under samma period minst fördubblat sin omsättning, ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt, har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner och har sunda finanser). Grundarna har även utsetts till Årets Företagare på Tjörn Kunder Specters affärssystem passar företag som säljer saker, och stödjer hela affärsflödet med t.ex. lager, inköp, säljstöd, e-handelsintegration och kassasystem. Kunddatabasen består av närmare 1500 kunder, framförallt små och medelstora företag inom e-handel, butiker och grossistföretag. En klassisk typkund är ett klädföretag med 2-3 butiker och som samtidigt driver en webbshop, berättar Lennart, företagets VD. Många kunder är också rena e-handelsföretag. Framförallt kommer kunderna från Sverige, men även från Norge och Danmark. Lennart menar att företaget har kunnat växa så stadigt framförallt på grund av att Specter har hittat sin nisch och varit lyhörda för kundernas behov. Man har funnits på rätt plats i rätt tid och jobbar aktivt med en positiv företagskultur där man hellre ser möjligheter än hinder. Utmaningar Att hålla försprång mot konkurrenterna och växa med tillräcklig storlek i lagom fart, är en utmaning för framtiden säger Lennart, företagets VD. Den norska marknaden är också intressant att ta sig in på inom de närmsta åren, fortsätter Lennart. Målet är att företaget 2017 omsätter 36 miljoner kronor, (från dagens ca 20 miljoner) vilket troligen innebär ca 35 anställda. Vill företag på Tjörn samverka mer? Under senare delen av 2014 genomförde Tjörns kommun en undersökning där företag inom bygg, arkitektur och teknisk konsultation fick möjlighet att ge sin syn på behovet av ett kluster inom branschen. Undersökningen grundar sig i att det funnits ambitioner och önskemål om att skapa ett gemensamt forum där aktiva inom branschen, stora som små, kan utbyta erfarenheter och skapa samarbetsmöjligheter. Ett klusterinitiativ karaktäriseras av en ansamling företag, antingen i fysisk form eller som ett nätverk, med syftet att som kollektiv stärka varandra. Detta kan uppnås genom att företagen exempelvis skapar affärssamarbeten, utbyter erfarenheter eller tillför nödvändig kompetens. Dessvärre var det få företag som valde att besvara enkäten. De som trots allt valde att svara på frågorna berättade att man samverkar redan i mångt och mycket med företag inom samma bransch. Några var intresserade av att samverka mer kring affärsuppdrag, rekrytering och kompetensutveckling. Slutsatsen av enkäten blev dock att eftersom så få gav sin syn på klusterbehovet är intresset för ett mer organiserat kluster lågt. Våra förhoppningar och ambitioner är att företagare på Tjörn ska fortsätta att aktivt samverka med bransch- och utomstående aktörer för att tillsammans stärka vårt företagsklimat ytterligare 9

10 FÖRETAGSTORSDAG Alltid sista torsdagen i månaden Företagstorsdag en alldeles speciell dag i månaden för dig som företagare KAFFEKOPP KL 9-10 Här kan du möta kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrateg över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Arena för diskussioner kring näringslivet på Tjörn. Kostnadsfritt, ingen föranmälan krävs. SOPPLUNCH KL Soppa, mingel och intressant föredrag. Se vårens program här bredvid. Antalet platser är begränsat, så först till kvarn! Vi träffas på Krokdalsvägen 1, Tjörns kommunhus och Stora Tjörnsalen. Soppan serveras från kl 11.30, en halvtimme senare startar inbjuden gäst sin föreläsning. Kostnadsfritt, men föranmälan krävs. Detta görs på under Näringsliv & Arbete och fliken Anmälan till vårens soppluncher. Kostnad 300 kronor kommer att faktureras vid utebliven avanmälan eller vid avanmälan som kommer senare än 1 dygn innan aktiviteten. EFTERMIDDAG MED FÖRETAGSLOTS OCH MINIMÄSSA, KL På företagstorsdagarna finns kommunens Företagslots på plats. Är du företagare och har frågor som rör miljö, bygglov, planfrågor, tekniska avdelningen eller markärenden? Du får träffa företagslotsen direkt på plats som hjälper dig med dina frågor. Flera torsdagar har dessutom ett specifikt tema med en minimässa där du i din roll som företagare kan träffa ett antal organisationer som kan bistå dig i din företagsutveckling. Ta tillfället i akt och få kostnadsfri rådgivning vid dessa tillfällen! Företagsaktiviteter och soppluncher, våren 2015 Det har funnits önskemål om att byta företagsträffarnas tider från morgon till lunch, så under våren prövar vi med soppluncher. Varmt välkomna! 29 JANUARI SOPPLUNCH KL Händer på Tjörn, detaljplaner, mark och inflyttning. Byggfärdig mark för 1000 bostäder redan nu! Kom och lyssna på planchef Maria Ågren som berättar om aktuella och närstående detaljplaner på Tjörn. Mark- och exploateringschef Conny Johansson beskriver hur kommunen jobbar med markinköp för bostäder och verksamheter. Avslutningsvis, Eva-Karin Ohlsson, informationschef på Tjörns kommun, redogör för resultaten av den inflyttningskampanj som Tjörns kommun har bedrivit under MINIMÄSSA KL Tema finansiering och EU Stöd Deltagare: Almi Företagspartner, Tjörns Sparbank, SEB, Enterprise Europe Network. Företagslots finns på plats för att svara på dina frågor. 26 FEBRUARI SOPPLUNCH Så här enkelt är det att sälja Allt i livet är försäljning, vi säljer hela tiden fast vi inte ens är medvetna om det. Ändå så är det så många som säger att de inte gillar att sälja. Många gånger beror det på att vi har helt fel bild på vad försäljning egentligen är och hur man kan göra det till något roligt. Under lunchen får du 4 konkreta tips som får dig som inte ser dig själv som säljare att inse hur enkelt det är att sälja. Emmanuel Hyllerud som driver företaget älskaförsäljning jobbar med att hjälpa företag att öka sin omsättning och vinst. Deras främsta målgrupp är de som inte ser sig själva som säljare men ändå jobbar mycket mot kunder. Bland deras kunder finns allt från de små nystartade företagen till Swedbank, Skaala Fönster, Colorama, mm. 10

11 MINIMÄSSA KL Nätverk och företagsutveckling Representanter från Coompanion, Företagarna samt Business Region Göteborg finns på plats för att svara på just dina frågor om företagsutveckling. Du får också träffa kommunens Företagslots och Energirådgivare. 10 MARS Starta eget kväll i samverkan med Företagarna och Stenungsund kommun. Mer information om anmälan kommer inom kort att läggas ut på kommunens webbplats. 28 MAJ SOPPLUNCH KL Arbetsmarknadens utveckling Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och presenteras i rapporter för hela riket men även per län. Vi får en presentation av den senaste prognosen för vårt område. MINIMÄSSA KL Tema rekrytering med arbetsförmedlingen Passa på att fråga hur du kan få hjälp med rekrytering till ditt företag! 26 MARS SOPPLUNCH KL Regional konjunkturrapport Business Region Göteborg presenterar den senaste regionala konjunkturrapporten för Göteborgsregionen i allmänhet och för Tjörn i synnerhet. Företagslots finns på plats kl 13-18, denna torsdag har vi ingen minimässa APRIL Marketplace - företagsmässa i Kulturhuset Fregatten På sista sidan i nyhetsbrevet kan du läsa mer om hur du kan bli utställare på mässan! ANMÄLAN SOPPLUNCH Vi träffas på Krokdalsvägen 1, Tjörns kommunhus och Stora Tjörnsalen. Antalet platser är begränsat, så först till kvarn! Soppan serveras från kl 11.30, en halvtimme senare startar inbjuden gäst sin föreläsning. Kostnadsfritt, men föranmälan krävs på se under fliken Näringsliv & Arbete, Anmälan till vårens soppluncher. Kostnad 300 kronor kommer att faktureras vid utebliven avanmälan eller från avanmälan som kommer senare än 1 dygn innan aktiviteten. 30 APRIL SOPPLUNCH KL Utvecklingen av Tjörn Kommunalråd Martin Johansen och kommunchef Johan Fritz berättar om vad som är på gång inom Tjörns kommun. Företagslots finns på plats, eftersom Valborgsmässoafton infaller denna dag, så anordnar vi ingen minimässa under eftermiddagen. 8 MAJ GALA KL 14 Välkommen till Galan 15 på Stenungsbaden. En mötesplats för privat näringsliv, offentliga och ideella aktörer i Stenungsund, Tjörn och Orust kommuner. Anmälan via Företagarnas hemsida (region Stenungsund/Tjörn). ÅRETS FÖRETAGARE 2015 OCH ÅRETS UNGA FÖRETAGARE 2015 Nu är det dags att nominera in din kandidat till Årets Företagare 2015 och Årets Unga Företagare 2015 i Stenungsund & Tjörn! Senaste nomineringsdag 27 februari Årets Företagare och Årets Unga Företagare delas ut till företagare som genom sitt engagemang och kreativitet fungerar som en förebild för andra företagare. Alla branscher kan premieras samt företagande inom alla tjänstesektorer. För att bli nominerad till utmärkelsen ska ett antal kriterier uppfyllas. Läs mer om hur du går tillväga när du vill ge förslag på nomineringar på Företagarnas hemsida (region Stenungsund/Tjörn). 11

12 Marketplace Företagsmässa april 2015 Säljer ditt företag varor och tjänster till konsument? Då får du inte missa att anmäla dig till regionens företagsmässa som går av stapeln den april! Mässans mål är att skapa nya kontakter och affärer som gynnar både företag och besökande. Ett viktigt syfte är också att öka kännedomen om det lokala näringslivet inom STO regionen. Mässan som går under namnet Marketplace symboliserar att mässan utgör en handelsplats där ni som utställande företag kan träffa både nya och gamla kunder. Med bra mässerbjudanden kan ni öka kundens intresse för er verksamhet. Men Marketplace är också en plats att mötas på, här ges utrymme för att nätverka och skapa nya kontakter även mellan de företag som deltar. Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Tid: Fredag 17 april, kl Företagsmingel med lättare förtäring och dryck på fredagskvällen mellan kl Lördag 18 april, kl Anmälan: Från och med den 9 januari kan du boka monterplats via kommunernas hemsida. Här kan du beställa bord, el, skärmar och dylikt. Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag 7 mars. Pris: 5000 kr (exkl moms) per monterplats (2 x 2 m). Mer om programmet och anmälan finns på samt Arrangör: Tjörns, Orust och Stenungsunds kommuner i samverkan. 12

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2014. Näringslivet. på Tjörn. Mot toppen strävan efter förbättring. Fotosearch.com

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2014. Näringslivet. på Tjörn. Mot toppen strävan efter förbättring. Fotosearch.com Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2014 Näringslivet på Tjörn Mot toppen strävan efter förbättring Fotosearch.com Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Mot toppen strävan efter förbättring

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2013. Näringslivet. på Tjörn

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2013. Näringslivet. på Tjörn Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2013 Näringslivet på Tjörn Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Tjörn är på gång! Och vad menar jag med det, kanske ni undrar nu? Läs mer om vad som händer

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn hösten 2012. Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM höstens företagsträffar. Sture in på skinnet

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn hösten 2012. Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM höstens företagsträffar. Sture in på skinnet Nyhetsbrev för företagare på Tjörn hösten 2012 Näringslivet på Tjörn KALENDARIUM höstens företagsträffar Sture in på skinnet Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Händelserik höst Hoppas ni alla

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Näringslivet på Tjörn Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet "Tjörn möjligheternas ö" Det är den vision som kommunen har formulerat

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

VEM VINNER? företag 2012

VEM VINNER? företag 2012 företag 2012 KATEGORI Årets Marknadsförare KATEGORI Årets Företagare VEM VINNER? KATEGORI Årets Nyföretagare KATEGORI Årets Innovatör ÅRETS FEST MED PRISUTDELNING ONSDAG 29 FEBRUARI KL 18:00-24:00 STADSHUSET

Läs mer

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB maj 2015 NR.3 MANDATUM från innehållet ängelholms ff fokus på nya företag en artikel om vi-känsla rotary luntertun nästa nummer: om rögle i framtiden HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING

Läs mer

- Olle Blomqvist får en kick av att umgås med talanger

- Olle Blomqvist får en kick av att umgås med talanger NR 3 2008 G Västsveriges största företagstidning. Når adresserat till ca 70 000 företagare, VD och beslutsfattare i Göteborgsregionen och ca 15 000 i Sjuhärad. Så gör ditt företag affärer med FN Den som

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Sonja Johansson. Saknade billiga sportskor. Uppdrag. står stadigt i skakig produktion. kontakt För och om företagare i Skaraborg

Sonja Johansson. Saknade billiga sportskor. Uppdrag. står stadigt i skakig produktion. kontakt För och om företagare i Skaraborg NR4 2011 Sonja Johansson står stadigt i skakig produktion Saknade billiga sportskor startade eget skomärke Uppdrag kontakt För och om företagare i Skaraborg Rent hus en god affär! VI FÖRVANDLAR STÄDNINGEN

Läs mer

Sommarveckor för framtida medarbetare. Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Fortsätt stick ut hakan

Sommarveckor för framtida medarbetare. Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Fortsätt stick ut hakan NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 12 Vecka 10 2015 Sommarveckor för framtida medarbetare Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Foto: Magnus Pettersson Färre ska sluta i

Läs mer

nuvabnytt LOGISTIKSATSNING Fixit mässan T-Emballages nya lagerbyggnad invigd SID 4 Större ytor för EvoBus SID 6 Kvinnors Ledarskap

nuvabnytt LOGISTIKSATSNING Fixit mässan T-Emballages nya lagerbyggnad invigd SID 4 Större ytor för EvoBus SID 6 Kvinnors Ledarskap nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 2 2012 LOGISTIKSATSNING Fixit mässan T-Emballages nya lagerbyggnad invigd SID 3 Full aktivitet på Kvarnstrands SID 4 Större ytor för EvoBus

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8.

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8. vi på Tjörn Nr 3/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Elever lär sig umgås på nätet sid 16 Fast styrka hos Räddningstjänsten sid 8 Stort intresse för Almöstrand sid 5 Hitta ditt

Läs mer

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET!

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 7 SEPTEMBER 2013 I SAMMARBETE MED: STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! Missa inte Det blir allt vanligare med kulturellt entreprenörpskap

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Mälarläge. NYHETSBREv FEBRUARI 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta www.habo.se/marknad. Miljötänkande är viktigt!

Mälarläge. NYHETSBREv FEBRUARI 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta www.habo.se/marknad. Miljötänkande är viktigt! Nyhetsbrev för näringslivet Mälarläge NYHETSBREv FEBRUARI 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta Håbo Buss VD Mats Mattsson Miljötänkande är viktigt! Läs mer på sid 3 Det lokala näringslivet

Läs mer