Strukturinvest Emission 2014:5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strukturinvest Emission 2014:5"

Transkript

1 Strukturinvest Emission 14:5 Tecknas till och med 9 augusti 14 E-Handel s. Europa s. 3 Basutbud s. 5 Kapitalskydd Aktieobligation Europa 8 Aktieobligation Asiatiska Banker 7 Indexobligation Råvaror Fixed Best 1 Autocall Autocall Global E-Handel Autocall Europeiska Banker Combo 8 Defensiv Autocall Svenska Bolag Combo 7 Defensiv Autocall Svenska Bolag Plus/Minus 71 Autocall Tillväxtmarknader & Tyskland Plus/Minus 3 Defensiv Indexbevis Indexbevis Europeiska Banker Platå Indexbevis Outperformance Europa vs Usa 3 Marknadswarrant Marknadswarrant Europa 9 Bonus

2 E-Handel Världens konsumenter blir fler och deras köpkraft starkare. Konsumtionen ökar och en allt större del av inköpen sker idag via internet. Under de senaste åren har e-handeln ökat stadigt och blivit en självklar del av vardagen för allt fler. 8 utgjorde e-handeln 4 procent av den totala handeln globalt. 16 förväntas denna andel ha vuxit till 1 procent. Trenden med en växande e-handel är tydlig men tillväxten sker fortfarande från låga nivåer. Den globala e-handelsmarknaden beräknas växa med 8 procent fram till år 17. Anledningarna till den ökade e-handeln tycks vara flera. Tillgängligheten har ökat. Ett ökat användande av mobiler och surfplattor gör att vi ständigt är uppkopplade och både konsumenter i staden och på landsbygden har nu butiken på en armlängds avstånd. E-handeln är bekväm och ger en ökad valfrihet. Via internet har vi tillgång till ett oändligt utbud av produkter och tjänster från hela världen och kan jämföra olika varumärken och priser utan att lämna hemmet. Fler konsumenter känner sig bekväma med att betala via internet. I takt med att e-handelsbranschen har växt har utbudet av betalningstjänster ökat för att möta konsumenternas krav på säkerhet och användarvänlighet. Statistiken talar för att vi köper flera typer av varor och tjänster via internet. Under de senaste åren har resor och elektronik minskat som andel av den totala marknaden. Alla andra kategorier har ökat. För e-handelsbolagen finns möjlighet att skapa en kostnadseffektiv struktur då man inte är beroende av fysiska butiker. Bolagen har också möjlighet till en bred geografisk spridning utan höga etableringskostnader och minskar därmed beroendet av efterfrågan från en enskild marknad. Källa: Morgan Stanley, DIBS Autocall Global E-Handel Placeringen ger exponering mot fyra e-handelsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 1 procent vid utveckling ned till minus 4 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 6 procent av startvärde. Commerzbank AG (S&P: A-) Ackumulerande kupong: 1 % (indikativt) lägst 9,5 % 6 % av startvärde 6 % av startvärde 6 % av startvärde på slutdagen Amazon, Expedia, Groupon och Tripadvisor Ex Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie. 1år år 3år 4år 5år Ackumulerande kupong 1% Nominellt belopp - nedgång i sämsta aktie : Nominellt belopp + 1 % Ex : Nominellt belopp + 5 x 1 % : Nominellt belopp nedgång i sämsta aktie Startvärde Autocall-, kupong-, och riskbarriär Den globala e-handelsmarknaden beräknas växa med 8 procent fram till år 17.

3 Europa Sedan finanskrisen har utvecklingen i världsekonomin stabiliserats och tillväxten har tagit fart både i Europa och i USA. I den amerikanska ekonomin kom återhämtningen tidigare och USA har också kommit längre än Europa. USA har sedan finanskrisen genomfört omfattande penningpolitiska stimulanser i syfte att hålla nere räntorna och på så sätt stimulera konsumtion och investeringar. Åtgärderna har haft önskad effekt och den amerikanska centralbanken har därför börjat minska stimulanserna. I Europa förväntas centralbanken bedriva en fortsatt expansiv penningpolitik då inflationen befinner sig under inflationsmålet och centralbanken har kommunicerat att styrräntan kommer ligga kvar på nuvarande eller en lägre nivå under en längre tid framöver. En låg ränta stimulerar konsumtion och investeringar vilket är gynnsamt för europeiska bolag. I en lågräntemiljö blir aktier också attraktiva relativt andra tillgångsslag då ränteplaceringar genererar en låg avkastning. Både amerikanska och europeiska aktier har haft en god utveckling under senare tid, men medan den amerikanska börsen nått nya toppnoteringar befinner sig den europeiska börsen fortfarande på lägre nivåer än innan finanskrisen. Europeiska aktier är lågt värderade, både relativt historiska värderingar och resten av världen. En förklaring till de låga värderingarna är svaga resultat i banksektorn. Analytiker bedömer dock att vinsterna hos de europeiska bankerna kommer stiga med över procent per år kommande två år. Samtidigt förväntas vinsterna i Europa som helhet stiga med dryga 4 procent kommande tre år, där en stor del beräknas komma från banksektorn där värderingarna är låga också i jämförelse med andra sektorer. Källa: UBS, Credit Suisse Aktieobligation Europa 8 Placeringen ger exponering mot en korg av tio europeiska bolag genom en indikativ deltagandegrad om 1 procent. Det nominella beloppet är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. LÅG BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (S&P: A+) 1 % av nom belopp vid ord förfall (avk beroende av utv i EUR) Deltagandegrad: 1 % (indikativt) lägst 8 % Genomsnittsberäkning: 13 observationer sista 1 månaderna 5,5 år 1 europeiska bolag Låg HISTO JÄMFÖRELSE* Källa: Bloomberg. Period: 16 juni 9 16 juni 14. Underliggande bolag: Atlantia, Eni, GDF Suez, GlaxoSmithKline, Repsol, Santander, SSE PLC, Terna Rete Elettrica Nazionale, Total och Zurich Insurance Group. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling Aktiekorg EuroSTOXX 5 Index Autocall Europeiska Banker Combo 8 Defensiv Placeringen ger exponering mot fyra europeiska banker och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 1 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 8 procent vid utveckling ned till minus 4 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 6 procent av startvärde. SG Issuer med garanten Société Générale (S&P: A) Ackumulerande kupong: 1 % (indikativt) lägst 8 % Utbetalande kupong: 8 % (indikativt) lägst 6,5 % 9 % av startvärde 6 % av startvärde 6 % av startvärde på slutdagen ING Bank, Commerzbank, UniCredit och Crédit Agricole 9% Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie. 1år år 3år 4år 5år Ackumulerande kupong 1% Utbetalande kupong 8% Nominellt belopp - nedgång i sämsta aktie : Nominellt belopp + 8 % + x 1% Ex : Nominellt belopp + 4 x 8 % : Nominellt belopp nedgång i sämsta aktie Startvärde Autocallbarriär Ex Kupongbarriär och kursfallsskydd 3

4 Indexbevis Outperformance Europa vs Usa 3 Placeringen ger exponering mot den europeiska aktiemarknadens utveckling i förhållande till den amerikanska genom en indikativ deltagandegrad om 18 procent, vilket betyder att placeringen betalar ut positiv avkastning om den europeiska marknaden utvecklas bättre än den amerikanska. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 6 procent av startvärde. Nordea Bank Finland Abp (S&P: AA-) Deltagandegrad: 18 % (indikativt) lägst 14 % Genomsnittsberäkning: 7 observationer sista 6 månaderna 6 % av startvärde på EuroStoxx 5 på slutdagen Skillnad indexutveckling Nominellt belopp Nominellt belopp Skillnad indexutveckling Risk Risk 3,5 år EuroStoxx 5 Index vs S&P 5 Index Slutdag (alt. 1) EuroSTOXX fallit max 4% och utvecklats bättre än S&P. Slutdag (alt. ) EuroSTOXX fallit max 4% och utvecklats sämre än S&P. Slutdag (alt. 3) EuroSTOXX fallit mer än 4% och utvecklats bättre än S&P. Slutdag (alt. 4) EuroSTOXX fallit mer än 4% och utvecklats sämre än S&P. Indexbevis Europeiska Banker Platå Placeringen ger exponering mot ett europeiskt bankindex. Placeringen har indikativt 3 procent deltagandegrad vid indexutveckling upp till plus 5 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 75 procent av startvärde. HÖG Royal Bank of Canada (S&P: AA-) 1 3 kr/certifikat (avk beroende av utv i EUR) Deltagandegrad upp till 5 % 3 % indikativt, lägst 4 % Genomsnittsberäkning: 13 observationer sista 1 månaderna 75 % av startvärde på slutdagen 5 år EuroStoxx Banks (Price) Index Hög Tkr SÅ FUNGERAR DET*** Nominellt belopp Bilden illustrerar utbetalning på slutdagen. - -5% % 5% Indexbevis Europeiska Banker Platå Marknadswarrant Europa 9 Bonus Placeringen ger exponering mot en korg av tio europeiska bolag genom en indikativ deltagandegrad om 1 procent. Vid positiv utveckling på slutdagen återbetalas det största av korgutvecklingen och teckningskursen. HÖG BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (S&P: A+) 1 kr/warrant 11 kr/warrant Deltagandegrad: 1 % (indikativt) lägst 8 % Genomsnittsberäkning: 7 observationer sista 6 månaderna 3 år 1 europeiska bolag Hög HISTO JÄMFÖRELSE* Källa: Bloomberg. Period: 16 juni 9 16 juni 14. Underliggande bolag: Deutsche Telekom, GlaxoSmithKline, Munich Re, National Grid, Nestle, Novartis, Shell, Swisscom, Total och Zurich Insurance Group. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling Aktiekorg EuroSTOXX 5 Index 4

5 Basutbud Vårt basutbud utgörs av ett antal placeringar som tagits fram för att komplettera placeringarna i emissionens case. Det är placeringar som ger exponering mot marknader eller tillgångsslag som vi just nu tycker är intressanta och som vi anser erbjuder en attraktiv avkastningspotential i förhållande till risken. Vi tycker fortfarande att aktier är det mest attraktiva tillgångsslaget. En förbättrad tillväxt och starka balansräkningar talar för fortsatt stigande vinster hos bolagen. En fortsatt expansiv penningpolitik ger utrymme för konsumtion och investeringar och gör tillgångsslaget aktier attraktivt då traditionella ränteplaceringar ger en låg avkastning. Basutbudet i emission 14:5 utgörs av Aktieobligation Asiatiska Banker med exponering mot en korg av tio asiatiska banker, en bransch där flertalet investmentbanker anser att värderingarna är mycket attraktiva. Vidare finns tre olika autocalls: Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv, Autocall Svenska Bolag Plus/Minus och Autocall Tillväxtmarknader och Tyskland Plus/ Minus Defensiv. Samtliga autocallplaceringar ger möjlighet till kupongutbetalning också vid en sidledes eller delvis negativ marknadsutveckling. Som komplement till aktieplaceringarna finns Indexobligation Råvaror Fixed Best som ger exponering mot en korg av tio råvaror. Efterfrågan på råvaror är starkt kopplad till befolkningsökning och ekonomisk tillväxt och kan vara ett bra komplement i en portfölj ur diversifieringssynpunkt. Aktieobligation Asiatiska Banker 7 Placeringen ger exponering mot en aktiekorg av tio asiatiska banker genom en indikativ deltagandegrad om 1 procent. 9 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Korgutvecklingen startar på plus 1 procent. LÅG Nordea Bank Finland Abp (S&P: AA-) Lägsta återbetalning: 9 % av nom belopp vid ord förfall (avk beroende av utv i USD) Deltagandegrad: 1 % (indikativt) lägst 8 % Genomsnittsberäkning: 13 observationer sista 1 månaderna 5 år 1 asiatiska banker, likaviktad korg Låg 15 1 HISTO JÄMFÖRELSE* Källa: Bloomberg. Period: 16 juni 9 16 juni Info om benchmark finns i marknadsföringsmaterialet. Underliggande bolag: Bank of China Ltd, China Construction Bank Corp, Commowealth Bank of Australia, DBS Group Holdings Ldt, Hang Seng Bank Ltd, HSBC Holdings, Industrial Bank of Korea, Oversea-Chinese Banking Corp Limited, Shizuoka Bank Ltd och United Overseas Bank Ltd. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling Aktiekorg Benchmark Indexobligation Råvaror Fixed Best 1 Placeringen ger exponering mot en korg av tio råvaruindex genom en indikativ deltagandegrad om 1 procent. De fyra index som på slutdagen utvecklats bäst har en förutbestämd avkastning om 3 procent. 1 procent av det nominella beloppet är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. LÅG SG Issuer med garanten Société Générale (S&P: A) 1 5 kr/obligation 1 % av nom belopp vid ord förfall (avk beroende av utv i USD) Deltagandegrad: 1 % (indikativt) lägst 8 % Genomsnittsberäkning: 3,5 år 1 råvaror, likaviktad korg Låg HISTO JÄMFÖRELSE* 5 Källa: Bloomberg. Period: 16 juni 9 16 juni 14. Underliggande korg: Aluminium, Kaffe, Koppar, Majs, Nickel, Råolja, Socker, Sojabönor, Vete och Zink. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling Korg MSCI World Index 5

6 Autocall Svenska Bolag Combo 7 Defensiv Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 14 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 6 procent vid utveckling ned till minus 4 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 6 procent av startvärde. SG Issuer med garanten Société Générale (S&P: A) Ackumulerande kupong: 14 % (indikativt) lägst 11 % Utbetalande kupong: 6 % (indikativt) lägst 4,5 % 9 % av startvärde 6 % av startvärde 6 % av startvärde på slutdagen Electrolux, Swedbank, Ericsson, AstraZeneca 9% Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie. 1år år 3år 4år 5år Ackumulerande kupong 14% Utbetalande kupong 6% Nominellt belopp - nedgång i sämsta aktie : Nominellt belopp + 6 % + x 14 % Ex : Nominellt belopp + 4 x 6 % : Nominellt belopp nedgång i sämsta aktie Startvärde Autocallbarriär Ex Kupongbarriär och kursfallsskydd Autocall Svenska Bolag Plus/Minus 71 Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 3,5 procent om inget bolag fallit mer än 3 procent från sin startkurs. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 6 procent av startvärde. UBS AG, London Branch (S&P: A) Kvartalsvis ackumulerande 3,5 % indikativt, lägst,6 % kupong: 1 % av startvärde 7 % av startvärde 6 % av startvärde på slutdagen Volvo, Swedish Match, Tele, Boliden 7% Autocallbarriär Ex 6 3 Kupongbarriär Kursfallsskydd Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie. 1år år 3år 4år 5år Ackumulerande kupong 3,5% Nominellt belopp - nedgång i sämsta aktie : Nominellt belopp + 3,5 % x 8 Ex : Nominellt belopp + 3,5 % x : Nominellt belopp nedgång i sämsta aktie 11 Autocall Tillväxtmarknader & Tyskland Plus/Minus 3 Defensiv Placeringen ger exponering mot fem marknader och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 9 procent vid utveckling ned till minus 3 procent i sämsta marknad. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 6 procent av startvärde. Svenska Handelsbanken AB (publ) (S&P: AA-) Ackumulerande kupong: 9 % (indikativt) lägst 7% 9 % av startvärde 7 % av startvärde 6 % av startvärde på slutdagen Brasilien, Östeuropa, Indien, Kina och Tyskland 9% 7% Grafen visar utvecklingen i sämsta marknad. 1år år 3år 4år 5år Ackumulerande kupong 9% Nominellt belopp - nedgång i sämsta marknad : Nominellt belopp + x 9 % Ex : Nominellt belopp + 5 x 9 % : Nominellt belopp nedgång i sämsta marknad Startvärde Autocallbarriär Ex Kupongbarriär Kursfallsskydd 6

7 Tidsplan emission 14:5 9 augusti 14 Sista teckningsdag. En komplett teckningsanmälan måste vara Strukturinvest tillhanda. 5 september 14 Sista betalningsdag. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota. 1 september 14 Startdag. Startvärden och slutgiltiga villkor fastställs. 6 september 14 Emissionsdag. Leverans av värdepapper till angivna depåer. Anmälan skickas till: Strukturinvest Fondkommission (FK) AB, Grev Turegatan 14, Stockholm. Fax: Betalning: Inbetalning görs mot erhållande av avräkningsnota till bankgiro eller klientmedelskonto hos Swedbank VIKTIG INFORMATION Om riskerna i investeringen En investering i placeringen är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen se emittentens prospekt och/eller tala med din rådgivare. Kreditrisk Med kreditrisk menas att emittenten av denna placering inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Med åtaganden avses återbetalning på inlösen eller återbetalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur underliggande exponering har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Kreditrisken bedöms utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom exempelvis Standard&Poor s och Moody s. Ett kreditbetyg ger en bild av företagets eller bankens långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA och Aaa. De flesta banker och företag har ett kreditbetyg som är lägre än detta. Likviditetsrisk (andrahandsmarknad) Placeringen har en fast löptid och ska i första hand ses som en investering under dess hela livslängd. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ OMX Stockholm eller annan marknadsplats där Strukturinvest ställer dagliga köpkurser. Strukturinvest kan i vissa fall ställa säljkurser. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, vilket innebär att det kan vara svårt eller omöjligt att sälja placeringen. Kurserna på andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som lägre än teckningsbeloppet. Prissättningen på andrahandsmarknaden bygger på vedertagna matematiska beräkningsmodeller och är beroende av återstående löptid, aktuellt ränteläge, aktuella kreditbetyg, underliggande marknadsutveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Utifrån dessa parametrar framräknas ett marknadsvärde som investeraren kan sälja till under löptiden. En affär på andrahandsmarknaden utanför reglerad marknadsplats medför en kostnad på procent av det nominella beloppet under första löpåret och 1 procent därefter och tas ut av Strukturinvest. Det lägsta handelsbeloppet på andrahandsmarknaden är nominellt 1 kr. Emittenten kan även i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungliga investerade beloppet. Valutarisk Placeringarna ger avkastning i svenska kronor. Avkastningen i en del produkter påverkas dock av en eller flera utländska valutor i förhållande till den svenska. Placeringens valutaexponering anges i marknadsföringsmaterialet samt emittentens prospekt. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av det slutliga resultatet i placeringen. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, volatilitetsrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. För mer information om underliggande exponering hänvisas till utgivarens prospekt. Om marknadsföringsbroschyren Marknadsföring Produkterna erbjuds av Strukturinvest Fondkommission (FK) AB, Stora Badhusgatan 18-, 1 tr, Göteborg, Denna marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och placeringarna. Mer information finns i respektive utgivares (emittents) prospekt och, i förekommande fall, slutliga villkor, som innehåller en komplett beskrivning av emittenten, de bindande villkoren för placeringen och erbjudandet i dess helhet. Produkterna erbjuds av Strukturinvest Fondkommission (FK) AB ( Strukturinvest ). Emittenten har inte producerat innehållet i denna broschyr och tar inget ansvar för dess innehåll. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att konsultera sin rådgivare samt ta del av den fullständiga informationen i prospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Prospekt och slutliga villkor finns tillgängliga på Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och eventuell information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Strukturinvests egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Det bör noteras att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att placeringens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i marknadsföringsbroschyren. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om en placering är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och denna marknadsföringsbroschyr utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i placeringen ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i placeringen är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella placeringens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Varken Strukturinvest eller emittenten tar något ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. Om försäljningsvillkoren Indikativa villkor Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre än vad som anges i denna broschyr. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på aktie-, råvaru-, ränte- och valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs på startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att de fastställda villkoren inte understiger den lägst angivna nivån. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Arrangören eller emittenten äger rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Ersättningar Allmänt: Vid en investering i en placering som arrangeras av Strukturinvest betalar investeraren ett courtage som normalt uppgår till % av nominellt belopp. Courtage kan även tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden under placeringens löptid. Ersättning till Strukturinvest: För att utgivaren av produkten (emittenten) skall kunna ge dig som investerare bästa service har emittenten avtal med olika leverantörer ( arrangörer ) av vissa produkter eller tjänster, däribland Strukturinvest. För denna service betalar emittenten en ersättning till arrangörerna. Delar av de avgifter, överkurs och andra ersättningar som du erlägger kan således utgöra del av den ersättning som betalas av emittent till aktuell arrangör. Ersättningen till arrangören är inkluderat i placeringens pris och den kan variera mellan olika emittenter och mellan olika produkter som tillhandahålls av samma emittent. Ersättningen utformas i syfte att höja kvaliteten på produkten utan att komma i konflikt med investerarens intressen och den ska bl.a. täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Nivån på ersättningen bestäms utifrån ett bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i placeringen. Ersättningen beräknas som en procentsats på nominellt belopp motsvarande cirka,7 procent per år och med antagandet att produkterna innehas till ordinarie förfall. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Strukturinvest. Ersättningar till förmedlare eller marknadsförare: Förmedlingen eller marknadsföringen av produkten görs av olika förmedlare eller marknadsförare. För dessa tjänster erlägger Strukturinvest en ersättning till förmedlaren eller marknadsföraren. Ersättningen beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlas eller marknadsförs och motsvarar cirka,5 procent per år med antagandet att placeringen innehas till ordinarie förfall. Observera att hela avgiften för ersättningar tas ut vid investeringstillfället och avgiften återbetalas inte vid förtida avyttring eller förfall. Courtaget tas ut som en avgift utöver teckningskursen, medan övriga ersättningar inkluderas i teckningskursen. Arrangörsarvode och ersättning till förmedlare kan variera mellan olika placeringar men uppgår sammanlagt maximalt till 1, procent av nominellt belopp per löpår. Intressekonflikter Strukturinvest är en oberoende specialist på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Företaget ägs av ett nationellt nätverk bestående av ett antal förmedlare av strukturerade placeringar. Genom att vi delägs av förmedlarna har vi alla samma intresse att utveckla och upphandla de bästa placeringslösningarna för våra delägare, samarbetspartners och deras kunder. För att Strukturinvest skall kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Strukturinvest avtal med olika förmedlare av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Strukturinvest en ersättning till förmedlarna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du betalar för de tjänster Strukturinvest tillhandahåller dig som kund kan således utgöra del av den ersättning som betalas till förmedlarna samtidigt som vissa förmedlare har ett direkt eller indirekt ägarintresse i Strukturinvest. Detta innebär samtidigt en intressekonflikt som är svår att undanröja. Strukturinvest är skyldig att informera om detta. Affärsidén är dock alltjämt densamma, att utveckla och upphandla de bästa placeringslösningarna för våra kunder. För att Strukturinvest skall kunna erbjuda sina kunder bästa möjliga service i andrahandsmarknaden tar Strukturinvest även ut ett courtage i samband med köp eller försäljning i andrahandsmarknaden. Även detta innebär att en intressekonflikt kan uppstå, då vissa förmedlare samtidigt har ett direkt eller indirekt ägarintresse i Strukturinvest. Det primära syftet med att upprätthålla en andrahandsmarknad är dock alltjämt att erbjuda kunderna likviditet i de placeringar som företaget erbjuder. Beskattning Placeringen är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i den utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska beror på investerares individuella omständigheter och kan förändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Notering En ansökan om att notera placeringen vid NASDAQ OMX kommer att ges in men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas. Under normala marknadsförhållanden kommer indikativa marknadskurser att återges på 7

8 Strukturinvest Fondkommission är ett oberoende värdepappersbolag specialiserat på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Vi har skapat en marknadsnära verksamhet som tillgodoser och är lyhörd för marknadens skiftande behov och vi arbetar för att skapa attraktiva kombinationer av avkastning och risk, med investerarens intressen i fokus. Strukturinvest Fondkommission har en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl produkter som service, med syfte att långsiktigt skapa en nytta som överträffar vad övriga aktörer i marknaden har att erbjuda. Strukturinvest Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn. Stora Badhusgatan Göteborg Tel

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV Autocall Global E-handel 1050 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot fyra e-handelsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 9 MÅN- 5 ÅR Månadsvisa observationer Global Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

ktieobligation Global nr 1330 1331

ktieobligation Global nr 1330 1331 Aktieobligation Global nr 1330 1331 Teckna dig senast 18 oktober 2012 ktieobligation Global nr 1330 1331 ÅRLIG RÄNTA (1330) TRYGGHET (1331) Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 100% 100% Kapitalskyddat

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid

Läs mer

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga

Läs mer

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer

Aktieindexobligation Quality Income nr 1534

Aktieindexobligation Quality Income nr 1534 TECKNA DIG SENAST 15 MAJ 2013 Aktieindexobligation Quality Income nr 1534 EGENSKAPER EXPONERING MOT HÖGUTDELANDE KVALITETSBOLAG PLACERING MED 90% KAPITALSKYDD VEM PASSAR PLACERINGEN? Aktieindexobligation

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA?

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA? ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Aktieobligation Europa Trygghet nr 2360 Aktieobligation Europa Tillväxt

Läs mer

ävstångscertifikat East Capital Ryssland

ävstångscertifikat East Capital Ryssland Hävstångscertifikat East Capital Ryssland Teckna dig senast 29 april 2010 100 % KAPITALRISK VOLYMBEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311

Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311 TECKNA DIG SENAST 22 JUNI 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga

Läs mer

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar USA 60% förfallobarriär Ackumulerande kupong VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag USA Very Low Trigger

Läs mer

Kreditobligation Stena nr 2379

Kreditobligation Stena nr 2379 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Kreditobligation Stena nr 2379 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK Kreditobligation Stena nr 2379 EGENSKAPER MÖJLIGHET TILL KUPONG PÅ

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation Sverige Trygghet nr 2362 Aktieobligation

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade produkter TECKNA DIG SENAST 12 MAJ 2015 100% KAPITALSKYDD I USD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet nr 2218

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp.

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat EmFlex EUROPA 10 BOLAG EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Villkor Kategori: Skyddat Aktieobligation 100 %, givet att Referensbolagen ej erfar Kredithändelser Referensbolag

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer